Page 62

eXtra

► THE HAYS ANTIQUE TRUCK MUSEUM

Foto Helena Hyanová

TOM HYAN a HELENA HYANOVÁ, Woodland (CA), USA

ZAVŘENO...

Tahač návěsů Kenworth 4x2 se vznětovým řadovým šestiválcem Cummins o výkonu 257 kW (350 k) z roku 1954

Jedno z největších muzeí nákladních vozů bylo nedlouho po naší návštěvě zavřeno. Sbírky pana Hayse nadšenci zachránili a odvezli do skladu...

V

elké množství amerických auto­ mobilových továren, dílen i kon­ struktérů se zaměřilo na užitková vozidla, a také tento počet je opravdu rekordní. Když k tomu připočteme výrobce traktorů a zeměděl­ ských strojů, nemá jejich množství obdoby. O to složitější je orientace v této historii, ale také na to mají v USA experty. Fred C. Heidrick sbíral vzácné zemědělské stroje a staré traktory, které by jinak skončily ve šrotu, jeho přítel A. Wayne Pop Hays zase shromažďoval historické nákladní vozy. ­Nakonec se domluvili, založili Heidrick AG (=  Agricultural) History Center, k němuž přidal Hays svou sbírku coby The Hays ­ Antique Truck Museum. Bylo přístupné ­ ­veřejnosti v letech 1997 – 2013. Doba se mění, a s ní i lidé. Chabý anebo ­vůbec žádný zájem dnešních lidí (zejména mladých) o vlastní historii se podepsal na osudu mnoha muzeí, jejichž zavírání je čím dále tím častější. Heidrickova sbírka traktorů

60

auto 2019/4

TH

na Hays Lane v kalifornském Woodlandu sice přežila, můžete ji nyní navštívit coby ­California Agriculture Museum, jenže Hay­ sovy krásné nákladní vozy ze sousední haly zmizely. Podnikatel Hays založil koncem dvacátých let dopravní společnost A.  W. Hays Trucking Inc., Woodland a Stockton (CA), jejíž trucks přepravovaly přes půl století především zemědělské produkty. ­ V sedmdesátých letech ji prodal a odešel na aktivní odpočinek, kdy od roku 1982 za­ čal nakupovat a renovovat nákladní auto­ mobily. Když bylo 20. září 1997 otevřeno muzeum ve Woodlandu, slavil jeho společ­ ník Fred C. Heidrick čtyřiaosmdesáté naro­ zeniny a staré stroje shromažďoval od třicá­ tých let! Ostatně byl mezi nimi i první traktor, jenž si rodina Heidrickova sama postavila! Spojené sbírky uložili do dvou velkých hal v průmyslové zóně ve Woodlandu, jen pat­ náct minut jízdy od Sacramenta, u výjezdu na silnici 102 z dálnice Interstate I-5 North. Samozřejmě prim hrají úžasné Heidrickovy

traktory, nicméně jako automobiloví nad­ šenci jsme v létě 2012 zamířili nejprve do haly nákladních vozů, protože nám bylo jasné, že si nestačíme vše během několika hodin do zavíračky vůbec prohlédnout. Traktory jsou ovšem jedinečné, jednotlivým značkám (a ty jsou věhlasné) jsou věno­ vány samostatné expozice, asi tak, jak jsme zvyklí na autosalonech a jiných obchodních výstavách. Pro představu jmenujeme jen nejslavnější jména Caterpillar, Fordson, Allis-Chalmers, Case, John Deere, Cletrac, International Harvester, Holt, Best, McCor­ mick-Deering, Rumely a Oliver Hart-Parr. Podobně je tomu se značkami nákladních vozů. Vedle výrobků automobilových kon­ cernů General Motors, Ford a Chrysler jsou zastoupeny všechny známé specializované firmy Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Mack, White, Oshkosh, REO, Diamond T, Sterling, International nebo FWD, ale také dávno za­ pomenuté Fageol, Chicago, Indiana, Knox, Republic, Transport, Gary, Fulton, Selden,

Profile for TH Auto

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

Profile for thauto
Advertisement