Page 43

Foto Tom Hyan

7

8 7 Kalčo Hinov (nar. 1940) reprezentoval Bulharsko s vozem MTX 1-03 (1977) 8 Heiner Lindner (SRG) patřil k nejrychlejším východoněmeckým závodníkům 9 Edgard Lindgren (narozen 1935) startoval s Estonií 21M ještě v osmdesáti letech (na snímku MADI Estonia 19 v Havířově 1981)! 10 Toivo Asmer (Estonia 20) a za ním Frigyés Turán z Maďarska (SRG) v Havířově 1981 11 Toomas Napa (Estonia 20), jeden z nejlepších estonských závodníků (Havířov 1981) 12 Raul Sarap na Estonii 20X vlastní konstrukce (Havířov 1981)

9 10

11

Foto Tom Hyan

12

xandr Potěchin (nar. 1953 v Moskvě) s vo­ zem Estonia 21.10, který zvítězil v němec­ kém Schleizu. Rychlý Toivo Asmer (nar. 1947 v Oisu v. Järvamaa) na titul PMP sice nedosáhl, ale stal se úspěšným podnikate­ lem a politikem, jeho syn Marko (nar. 1984 v Tallinu) je britským mistrem 2007 ve for­ muli 3, byl testovacím jezdcem týmů Wil­ liams a BMW-Sauber ve formuli 1 a nyní jezdí závody sportovních vozů GT. Edgard Lindgren (nar. 1935 v Moskvě) byl v roce 1983 druhý v PMP, závodil přes čtyřicet let a po dvacetileté přestávce se objevil na Classic GP 2015 v Moskvě, kde se jako osmdesátiletý znovu svezl v Estonii 21M! Mezi úspěšné vozy F-Easter patří další československé konstrukce RAF a Avia. ­ ­Liberecký RAF si vypůjčil značku od dávno zaniklého severočeského výrobce osobních vozů, Jan Veselý (nar. 1949) s bratrem Jiřím

postavil několik monopostů F-Easter a v se­ zoně 1982 dobyl jak PMP, tak titul česko­ slovenského mistra! Liberecké monoposty RAF procházely průběžným vývojem, nej­ úspěšnější RAF 81 Lada 1300 vznikl ve spo­ lupráci s leteckým konstruktérem Ing. Karlem Dlouhým (Aero Vodochody). Leteckou minu­ lost má samozřejmě také Avia, dílo Václava Líma (nar. 1940) z letňanského Autoklubu Avia, podpořeného slavnou českou firmou. Po formuli 3 s motorem Ford 105E (1968/1971) vznikla série tří neobyčejně úspěšných vozů F-Easter, přičemž Václav Lím na AE 2 dobyl pohárový titul v roce 1979 a druhý přidal o sedm let později na AE 3 (ve stejném roce byl mistrem Českoslo­ venska na okruzích i do vrchu). Svoji roli ve formuli Easter měly i polské mo­ noposty RAK Promot, v nichž se vedle mo­ torů Lada zkoušely domácí Polski Fiat 125p,

ale pro zastaralou konstrukci neuspěly. Ku­ riozitu reprezentovala Bulgaria 1300 jezdce Bončo Duneva (1979), ale jeho krajané ­startovali na našich MTX. Výhodou F-Easter byly relativně nízké náklady a jednoduchá konstrukce, v závodech se bojovalo na ostří nože, konkurence byla vyrovnaná a diváci spokojení. Nechyběla ani překvapení, jako když bratři Jan a Jiří Veselý obsadili první a druhé místo na mezinárodním závodě F‑Easter při ME 1977 cestovních vozů v Brně, kde s vlastními vozy RAF 75 Lada 1300 porazili pětatřicet soupeřů včetně Mel­ kuse sr., Moskala, Surówky, Kruga, Gün­ thera, Patlejcha, Mlčka, Dobroty, Janotky, Rajnohy a mnoha dalších. Formule Easter měla velký význam v rozvoji českosloven­ ského automobilového sportu a je velká škoda, že dnes žádné slušné mistrovství s formulovými vozy nemáme.  ■

4/2019 THauto

41

Profile for TH Auto

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

Profile for thauto
Advertisement