Page 41

Foto Tom Hyan

4 4 Václav Lím (Avia AE 2 Lada) v paddocku Ecce Homo ve Šternberku (1983) Jan Veselý (vlevo RAF 75 Škoda) a Libor Kroupa (MTX 1-02) před startem v Brně 1975

5 František Valovič (MTX 1-03) v Brně 1976, úspěšný jezdec z Bratislavy, který pak emigroval na Západ...

5

Někteří si MTX 1-02 dále upravovali (vůz Josefa Morcínka z Ostravy ve stylu JPS-Lotus F1 v Brně 1976)

N

esrovnatelná technika formulo­ vých monopostů z tzv. kapitalis­ tického světa a naopak z tzv. socialistických zemí, ležících na východ od nedostupného ráje, vedla k vytvoření relativně dostupného zá­ vodního náčiní. Vedoucí roli hrálo Českoslo­ vensko, kde se po zániku litrové formule 3 (1970) pustili do práce zaměstnanci podniku Metalex (MTX). Koncem šedesátých let se v uvolněné atmosféře začalo přece jen tro­ chu podnikat, a tak vznikl nový podnik Meta­ lex z inciativy skupiny závodníků a konstruk­ térů, k nimž patřili Petr Bold, Václav Bervid, Václav Pauer, Karel Kleinmond, Karel Jílek, bratři Jiří a Karel Navrátilové, Zdeněk Trey­ bal, Dalibor Janek a někteří další. Formule 3 s litrovými motory se u nás jez­ dila až do roku 1970, využívaly se hlavně motory Wartburg 312 a Škoda 1000 MB (také tovární tým), jenže dva dovezené Lo­ tusy 41 s krátkozdvihovým čtyřválcem Ford Cosworth MAE (Modified Anglia Engine) naprosto deklasovaly konkurenci domácích tvůrců. Pro novou mezinárodní formuli 3 se zvětšeným objemem na 1600 cm3 už ­nebyly za oponou vůbec žádné vhodné mo­ tory, a tak se zrodila nová formule Easter 1300 cm3 (čtyřválce Lada, Škoda a okra­

jově Zastava či Polski Fiat). U nás se kon­ strukce a výroby nových monopostů ujal Metalex, který měl už od roku 1970 zku­ šenosti se školní formulí Škoda, pro niž vy­ ráběl vozy MTX 1-01 (motor Škoda 1100). První vozy F-Easter nesly označení MTX 1-02 a konstruktér Ing. Václav Pauer vyšel z F‑Škoda, ale zesílil vůz pro silnější motor a opatřil novými pětiprvkovými závěsy zad­ ních kol ze spideru MTX 2-01. Motory Škoda 120 S bohužel nebyly pro for­ muli Easter nakonec homologovány, a tak Metalex přešel na ruské Lady 1200/1300, jež se staly nejrozšířenějšími pohonnými jednotkami nové formule a použili je nejen další českoslovenští konstruktéři, ale i sta­ vitelé monopostů formule Easter z jiných zemí (Estonia z bývalého SSSR, východo­ německý SEG/SRG, či polský RAK Promot). Pohár míru a přátelství, poprvé vypsaný z iniciativy polských závodníků ve F-Junior (předchůdce F3) v roce 1963, byl v roce 1972 zkušebně obnoven pro směsici star­ ších litrových F3 (Estonia a Melkus s dvou­ dobými tříválci Wartburg) a upravených mo­ nopostů MTX 1-01 F-Škoda (motory Š 110R a lité disky kol z elektronu). Jelo se u nás v Mostě, běloruském Minsku a německém Schleizu, vozy MTX 1-01 Škoda nenalezly

konkurenci, Československo vyhrálo hodno­ cení družstev (před NDR a SSSR) i jednot­ livců (Karel Jílek před Heinzem Melkusem, vítězem prvního PMP 1963). V roce 1973 byl oficiálně znovu vypsán ­Pohár míru a přátelství, tedy mezinárodní mistrovství socialistických zemí, přibyl zá­ vod v polské Toruni. Všechny překvapil ­plzeňský Albín Patlejch, když na upravené formuli 3 od Václava Pauera (MTX/Pauer Easter Lada) vyhrál první ročník PMP ve F-Easter, ale náš tým byl celkově až třetí! Svoji převahu projevily MTX 1-02 až v roč­ níku 1974, kdy Československo dobylo obě hodnocení (Karel Jílek mistrem). To už v Metalexu připravovali nový monopost MTX 1-03, s nímž Karel Jílek zvítězil hned při debutu v Brně 1975 a dobyl titul česko­ slovenského mistra. Automobily z Metalexu se staly nejrozšíře­ nějšími vozy F-Easter, rozběhla se jejich malosériová výroba a vyvážely se do Pol­ ska, Maďarska i Bulharska. Po unikátní konstrukci MTX 1-04 s aerodynamicky opti­ malizovanou karoserií podle návrhu Václa­ va Krále (s vozem jezdil Karel Jílek) přešla výroba od roku 1983 na další typ MTX 1-06 a jeho evoluci MTX 1-06B (též značena 1-07), která vydržela až do konce ►►►

4/2019 THauto

39

Profile for TH Auto

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

TH Auto 04 2019 (duben)  

Měsíčník o automobilech, zaměřený na konstrukci, design, motorsport a historii, který připravil Tom Hyan

Profile for thauto
Advertisement