Page 1

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 52ï

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

13865

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής Β΄ Η «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ» ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ Είμαστε μια μικρή χώρα. Κι οι πολιτικοί μας – τα τελευταία 30 χρόνια, για να μην πάμε πιο πίσω - την αποδυνάμωσαν περισσότερο με τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις, τα σκάνδαλα, το ακατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα κ.ά. και την καταχρέωσαν. Ήρθε και η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου που μας εξευτέλισε διεθνώς και μας παρέδωσε με το μνημόνιο, χειροπόδαρα δεμένους, στους δανειστές μας. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η αλήθεια είναι πως φταίμε κι εμείς ως λαός. Όχι ασφαλώς γιατί «τα φάγαμε μαζί» τους όπως αερολογώντας ο κ. Αντιπρόεδρος αποφάνθηκε αλλά γιατί εμείς (κατά μεγάλο ποσοστό) τους ψηφίσαμε. Δεν ξέρω αν είχε δίκιο ο Μαχάτμα Γκάντι όταν έλεγε: «κάθε λαός έχει την εξουσία που του αξίζει». Ξέρω όμως ότι ένας τέτοιος εξευτελισμός σαν αυτό που μας επιφύλαξε ο Γ. Α. Παπανδρέου, οι υπουργοί των Οικονομικών που διόρισε και αρκετοί από τους συναδέλφους τους δεν μας άξιζε. Με τίποτα. Δεν είμαστε αυτό που ο τ. πρωθυπουργός μας καταμαρτύρησε περιφερόμενος με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ούτε μας αξίζει η εικόνα που αυτοί και οι όμοιοι μ’ αυτούς «φίλοι» μας του εξωτερικού μας φιλοτέχνησαν. Σε σημείο μάλιστα που η λέξη Έλληνας να σημαίνει γι’αυτούς τεμπέλης, άχρηστος, αναξιόπιστος, χαραμοφάης, απατεώνας! Μπορεί ως λαός να έχουμε ελαττώματα. Ποιος δεν έχει; Όμως τέτοια εικόνα μας υποτιμά και μας προσβάλλει. Ναι, κάναμε λάθος σε πολιτικές μας επιλογές. Ιδιαίτερα τις τελευταίες εκλογές. Θα μπορούσαμε να μην δώσουμε την πλειοψηφία των 160 εδρών που δώσαμε στον κ. Παπανδρέου.

Άνετη επικράτηση του Κώστα Κυριακίδη στο ΕΒΕ Κοζάνης

Τρόικα: Κατώτατος μισθός 450 ευρώ Περικοπές στα δώρα

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ

εργασιακές σχέσεις - μισθοί

Ο Κώστας Κυριακίδης κατέκτησε άνετα την προεδρία του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης αφού ο συνδυασμός του κατέλαβε 13 - 14 έδρες από τις 21 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Κοζάνης. Σύμφωνα με την πρώτη καταμέτρηση των ψήφων χθες αργά το βράδυ, ο συνδυασμός «Επιμελητήριο Ανοιχτό για όλους» του Κώστα Κυριακίδη λαμβάνει 13 - 14 έδρες, (παίζεται η έδρα για ελάχιστους ψήφους), έναντι 7 ή 8 του συνδυασμού«Όλοι μαζί μπορούμε» του Γιώργου Βαβλιάρα.

ΣΕΛ.5

Απεργούν αύριο οι Φαρμακοποιοί της Κοζάνης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.5

Ολοκληρώθηκε από τον ΕΟΤ η μελέτη του έργου “Οικοτουριστικές διαδρομές στα γεφύρια των Γρεβενών”

ΣΕΛ.3

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ

ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.3

Καλλικράτης και Ορεινές Περιοχές

Αναζητώντας νέους δρόμους ανάπτυξης

Δημιουργία Κοινωνικών Ιατρείων στο Δήμο Εορδαίας ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.5

Σημαντική ημερίδα για την αγροτική ανάπτυξη διοργανώνει σήμερα το ΟΕΕ στο Κοβεδάρειο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάλυση – Προοπτικές - Προτάσεις» Τετάρτη 14/12/2011 Ώρα: 18:30 Αίθουσα Κοβεντάρειου στην Κοζάνη

ΣΕΛ.4

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 5ο εΠεριφ ρειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης διοργανώνουν Ημερίδα με

Στους δρόμους βγαίνουν την Τετάρτη οι κτηνοτρόφοι ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.3

θέμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάλυση – Προοπτικές - Προτάσεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 στην αίθουσα Κοβεντάρειο του Δήμου Κοζάνης.

Το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας πρωτοπόρο σε θέματα εκπαίδευσης

Η «Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συνεργασία» του Γιάννη Μητσιάκου δεν πήρε καμία έδρα Η καταμέτρηση συνεχιζόταν ως αργά τα μεσάνυκτα και τα πρώτα στοιχεία δίνουν συμμετοχή στις εκλογές του ΕΒΕ 52% περίπου.

Προεδρείο: Καρακάσης Εμμ. – Πρόεδρος Ο.Ε.Ε. / Περιφ. Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας Σιόγκας Θεόδωρος – Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης 18:30 – 19:00 Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων. 19:00 – 19:20 Χαιρετισμοί Επισήμων 19:20 – 19:40 «Η Ελληνική Οικονομική Κρίση: Μύθοι, παγίδες και προοπτικές». Εισηγητής : Σιδηρόπουλος Μωυσής – Οικονομολόγος, Πρόεδρος Οικονομικού Τμήματος Σχολής Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. 19:40 – 20:00 «Ο Αγροτικός τομέας εργαλείο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης». Εισηγητής : Μάττας Κων/νος – Γεωπόνος, Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής Α.Π.Θ. 20:00 – 20:20 «Νέες τάσεις και προοπτικές στην αγορά των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων». Εισηγήτρια : Τσακιρίδου Ευθυμία – Γεωπόνος, Επ. Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. 20:20 – 21:00 Συζήτηση και Συμπεράσματα

117 Του Κων/νου Τζέκη ΣΕΛ.4


2

ÈÁÑÑÏÓ

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ…

13 Äåêåìâñßïõ ÌáôéÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï óáí óÞìåñá 1204: Ìüæåò Ìðåí ÌÜéìïí, ãíùóôüò óôçí ÅëëÜäá êáé ùò ÌùõóÞò Ìáúìïíßäçò, åâñáßïò öéëüóïöïò, ñáâßíïò êáé ãéáôñüò. (Ãåí. 30/3/1135) 1466: ÍôïíáôÝëï, êáëëéôå÷íéêü øåõäþíõìï ôïõ ÍôïíÜôï íôé Íéêïëü íôé ÌðÝôï ÌðÜñíôé, öëùñåíôßíïò ãëýðôçò, áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò êáëëéôå÷íéêÝò ìïñöÝò ôçò ðñþéìçò áíáãÝííçóçò. (Äáâßä) (Ãåí. 1386) 1 7 9 7 : Êñßóôéáí × Ü é í ñ é ÷ ×Üéíå, ãåñìáíüò ëõñéêüò ðïéçôÞò. (Ôá ôñáãïýäéá ôïõ ×Üéíå, Åîüñéóôïé Èåïß) (Èáí. 17/2/1856) [ÁðïöèÝãìáôá] 1803: Ôï ïëïêáýôùìá óôï Êïýãêé. Ï éåñïìüíá÷ïò ÓáìïõÞë ìå ðÝíôå Óïõëéþôåò, ìðñïóôÜ óôïí êßíäõíï íá óõëëçöèïýí áðü ôïõò Tïýñêïõò, âÜæåé öùôéÜ óôï âáñÝëé ìå ôçí ðõñßôéäá êáé áíáôéíÜóóïíôáé. 1816: Åñíóô ÂÝñíåñ öïí Æßìåíò, ãåñìáíüò åöåõñÝôçò êáé åðé÷åéñçìáôßáò, éäñõôÞò ôçò âéïìç÷áíßáò çëåêôñéêþí åéäþí Siemens. (Èáí. 6/12/1892) 1902: Ðáíáãéþôçò Êáíåëëüðïõëïò, ðïëéôéêüò, öéëüóïöïò êáé éóôïñéêüò. (Èáí. 11/9/1986) 1 9 3 2 : Ãåþñãéïò Éáêùâßäçò, æùãñÜöïò, áðü ôïõò ðéï ÷áñáêôçñéó ô é ê ï ý ò åêðñïóþðïõò ôçò Ó÷ïëÞò ôïõ ÌïíÜ÷ïõ. ( à å í . 11/1/1853) 1943: Ïé íáæß êáôáêôçôÝò êáôáóôñÝöïõí ôá ÊáëÜâñõôá êé åêôåëïýí êáé ôïõò 1.101 Üíäñåò êáôïßêïõò ôïõ. 1966: Ï Ôæßìé ×Ýíôñéî ç÷ïãñáöåß ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ôïõ Foxy Lady. 1967: ÌåôÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ âáóéëéêïý êéíÞìáôïò ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôïõ äéêôáôïñéêïý êáèåóôþôïò, ï â á ó é ë é Ü ò Êùíóôáíôßíïò äéáöåýãåé ìå ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ óôç Ñþìç, üðïõ èá æçôÞóåé ðïëéôéêü Üóõëï. 1967: Ï ïýããñïò ðñïðïíçôÞò ÌÜñôïí Ìðïýêïâé áíá÷ùñåß áðü ôçí ÅëëÜäá, Ý÷ïíôáò ðáñáéôçèåß ôçí ðñïçãïýìåíç

áðü

ôçí

ôå÷íéêÞ

çãåóßá

èëçôÞ. ¼ðùò öçìïëïãåßôáé, ç äéêôáôïñßá ôçò 21çò Áðñéëßïõ Ý÷åé ïäçãÞóåé ôïí «ÌÜñôóé ÌðÜôóé» óôçí ëüãù

áõôÞ,

«ðïëéôéêþí

öñïíçìÜôùí».

Ï

Ä é ï í ý ó ç ò ×áñéôüðïõëïò

èá

åêäþóåé ôï 2003 Ýíá êýêëï äéçãçìÜôùí ìå ôßôëï Ôç Íý÷ôá ðïõ

Ýöõãå

ï

Ìðïýêïâé. 1968: Êõêëïöïñåß ï ðñþôïò äßóêïò ôïõ ÌÜíïõ ËïÀæïõ Ï Óôáèìüò.

Óôï éóüãåéï ôïõ êôçñßïõ ôçò Ð.Å. Öëþñéíáò öéëïîåíåßôáé ç Ýêèåóç ôçò Åôáéñåßáò Ðñïóôáóßáò Ðñåóðþí ìå ôïí ôßôëï «Ï èçóáõñüò ôùí ëéìíþí ìáò». Óôü÷ïò ôçò Ýêèåóçò åßíáé íá åõáéóèçôïðïéÞóåé ôï êïéíü óôç óðÜíéá é÷èõïðáíßäá ôùí Ðñåóðþí êáé óôéò áðåéëÝò ðïõ áíôéìåôùðßæåé êáé Ýôóé íá óõìâÜëåé óôç äéáöýëáîç åíüò åê ôùí 10 óçìáíôéêþí õãñïôüðùí ôçò Ìåóïãåßïõ. Ç Ýêèåóç áðïôåëåßôáé áðü 12 áõôüíïìá ðÜíåë, ôá ïðïßá ðáñïõóéÜæïõí ôá óðÜíéá, ìïíáäéêÜ óôïí êüóìï, åßäç øáñéþí ðïõ æïõí óôéò ëßìíåò ôùí Ðñåóðþí, ôç óçìáóßá ôçò áëéåßáò óôçí ïéêïíïìßá ôïõ ôüðïõ êáé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé, ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ áðåéëïýí ôç äéáâßùóç ôùí óðÜíéùí øáñéþí, áëëÜ êáé ôá ìÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõò. ÐáñÜëëçëá, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ïèüíåò ãéá ôçí ðñïâïëÞ ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý ìå video êáé öùôïãñáößåò. Ç Ýêèåóç, ðïõ õëïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôï ðñïãñÜììáôïò Life+ «ØÜñéá, áëéåßá êáé ÅõñùðáúêÞ ÐïëéôéêÞ óôç ëåêÜíç ôùí Ðñåóðþí» èá ðáñáìåßíåé óôï êôÞñéï ôçò Ð.Å. Öëþñéíáò ìÝ÷ñé ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐáñáóêåõÞò 16 Äåêåìâñßïõ 2011.

Ëßãá ëüãéá ãéá ôçí Ýêèåóç

ÁìÝôñçôïé åßíáé ïé ëüãïé ðïõ óõíèÝôïõí ôçí éäéáéôåñüôçôá ôùí Ðñåóðþí. Ìßá ïëüêëçñç Ýêèåóç, ãéá íá ôïõò áðáñéèìÞóåé êáé ìüíï, äåí èá Ýöôáíå. Ôï ìáãéêü ôïðßï ìå ôéò ëßìíåò ðïõ áðëþíïíôáé ìÝóá óôçí áãêáëéÜ ôùí âïõíþí, ôá ðïëëÜ óðÜíéá åßäç ðïõëéþí êáé æùþí – ðïëëÜ åê ôùí ïðïßùí åßíáé ìïíáäéêÜ óôïí êüóìï–, ôá âõæáíôéíÜ ìíçìåßá… Ç Ýêèåóç áõôÞ åßíáé áöéåñùìÝíç óå ìéá ðôõ÷Þ ôçò æùÞò ôùí äýï ëéìíþí, ôçò ÌéêñÞò êáé ôçò ÌåãÜëçò ÐñÝóðáò, ðïõ, åíþ äåí åßíáé êáé ôüóï ãíùóôÞ, áðïôåëåß áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôïõò: ôá øÜñéá, ôá ïðïßá ìáæß ìå ôïõò øáñÜäåò êáé ôá øáñï÷þñéá óõíéóôïýí ßóùò ôïí ðõñÞíá ôïõ ðïëéôéóìïý ôùí Ðñåóðþí, êáèþò ãåíéÝò êáé ãåíéÝò Ýæçóáí ìå ôéò ëßìíåò êáé ôá áãáèÜ ôïõò. Ç é÷èõïðáíßäá áðïôåëåß Ýíá áðü ôá êýñéá ãíùñßóìáôá ôùí Ðñåóðþí åîáéôßáò ôçò ìïíáäéêüôçôáò ôùí åéäþí øáñéþí ðïõ æïõí óôéò ëßìíåò ôçò. Óôç ÌéêñÞ êáé ÌåãÜëç ÐñÝóðá æïõí 23 åßäç øáñéþí, áðü ôá ïðïßá ôá åííéÜ åßíáé

Áêüìá äåí îåêßíçóå êáëÜ-êáëÜ ç ðñïâïëÞ ôçò íÝáò ôïõ ôáéíßáò "Happy Feet 2" êáé ï ïìïãåíÞò óêçíïèÝôçò Ôæïñôæ Ìßëåñ (Ìçëéþôçò) äåí áðïêëåßåé ôï åíäå÷üìåíï íá êÜíåé êáé ôçí ôáéíßá "Happy Feet 3"! Ãéá ôçí þñá üìùò ðñïçãåßôáé ç ðáñáãùãÞ ôçò íÝáò ôïõ ôáéíßáò Mad Max, Fury Road ôá ãõñßóìáôá ôçò ïðïßáò èá îåêéíÞóïõí óôéò áñ÷Ýò ôïõ åðüìåíïõ ÷ñüíïõ óôç Íáìßìðéá. Ç ðñåìéÝñá ôïõ "Happy Feet 2" Ýãéíå óôç Ìåëâïýñíç ðáñïõóßá ôïõ äçìïöéëÞ êùìéêïý çèïðïéïý Robin Williams ï ïðïßïò âñßóêåôáé óôçí Áõóôñáëßá, ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ôáéíßáò. Ôï "Happy Feet 2" áðïôåëåß óõíÝ÷åéá ôçò åðéôõ÷çìÝíçò ôáéíßáò "Happy Feet", ôïõ Ìßëåñ êáé áõôÞ ôç öïñÜ ïé èåáôÝò ðáñáêïëïõèïýí ôéò ðåñéðÝôåéåò ôïõ ãéïý ôïõ ðéãêïõúíïõ Mumble, Erik.

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò Ï Þëéïò ôïõ áðïãåýìáôïò Ôçí êÜìáñçí áõôÞ, ðüóï êáëÜ ôçí îÝñù. Ôþñá íïéêéÜæïíôáé êé áõôÞ ê’ ç ðëáãéíÞ ãéá åìðïñéêÜ ãñáöåßá. ¼ëï ôï óðßôé Ýãéíå ãñáöåßá ìåóéôþí, ê’ åìðüñùí, ê’ Åôáéñåßåò. A ç êÜìáñç áõôÞ, ôé ãíþñéìç ðïõ åßíáé. ÊïíôÜ óôçí ðüñôá åäþ Þôáí ï êáíáðÝò, ê’ åìðñüò ôïõ Ýíá ôïõñêéêü ÷áëß· óéìÜ ôï ñÜöé ìå äõï âÜæá êßôñéíá. ÄåîéÜ· ü÷é, áíôéêñý, Ýíá íôïëÜðé ìå êáèñÝðôç. Óôç ìÝóç ôï ôñáðÝæé üðïõ Ýãñáöå· ê’ ç ôñåéò ìåãÜëåò øÜèéíåò êáñÝãëåò. ÐëÜé óôï ðáñÜèõñï Þôáí ôï êñåââÜôé ðïõ áãáðçèÞêáìå ôüóåò öïñÝò. Èá âñßóêïíôáé áêüìç ôá êáûìÝíá ðïõèåíÜ.

åíäçìéêÜ, äçëáäÞ âñßóêïíôáé ìüíï åêåß êáé ðïõèåíÜ áëëïý óôïí êüóìï, ãé’ áõôü êáé ðñïóôáôåýïíôáé áðü ôçí åõñùðáúêÞ êáé åèíéêÞ íïìïèåóßá. ÁõôÞ ç ìïíáäéêÞ é÷èõïðáíßäá Ý÷åé åðßóçò êáôáôÜîåé ôéò ÐñÝóðåò ùò Ýíáí áðü ôïõò äÝêá óçìáíôéêüôåñïõò õãñüôïðïõò óôç Ìåóüãåéï Ç äçìéïõñãßá áõôÞò ôçò îå÷ùñéóôÞò é÷èõïðáíßäáò åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ìáêñïâéüôçôáò ôùí ëéìíþí, êáèþò ïé ÐñÝóðåò åßíáé áðü ôéò ðáëáéüôåñåò ëßìíåò ôçò Åõñþðçò ìå çëéêßá åêáôïììõñßùí åôþí. Ç ðåñßïäïò áõôÞ, óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðïìüíùóç ôùí ëéìíþí áðü Üëëá óþìáôá íåñïý, åðÝôñåøå óå áõôÝò ôçí åîÝëéîç ìïíáäéêþí åéäþí øáñéþí åéäéêÜ ðñïóáñìïóìÝíùí óôéò éäéáéôåñüôçôåò ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò. Ç Ýêèåóç óôï÷åýåé óôï íá áíáäåßîåé ôá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò é÷èõïðáíßäáò ôùí Ðñåóðþí êáé íá õðïãñáììßóåé ôïí êáôáëõôéêü ñüëï ôïõ áíèñþðéíïõ ðáñÜãïíôá ãéá ôç äéáôÞñçóÞ ôçò. Ï øáñÜò, ï êôçíïôñüöïò, ï ãåùñãüò, ï åðéóôÞìïíáò, ï åðéóêÝðôçò, ï ÷ñÞóôçò ãåíéêÜ ôçò ëßìíçò ïöåßëåé ü÷é ìüíï íá ãíùñßæåé ôçí ðôõ÷Þ áõôÞ ôïõ öõóéêïý ðëïýôïõ ôçò ðåñéï÷Þò, áëëÜ êáé íá óõìâÜëëåé ìå áðïôåëåóìáôéêü ôñüðï óôç äéáöýëáîÞ ôçò. Êáé ãéá íá äéáôçñÞóïõìå ôá øÜñéá, ðñÝðåé íá åîáóöáëßóïõìå ôçí êáëÞ êáôÜóôáóç ôùí ëéìíþí ìáò!

ÐñåìéÝñá ôùí ðéãêïõßíùí ìå ýìíïõò ãéá ÅëëÜäá

ÐëÜé óôï ðáñÜèõñï Þôáí ôï êñåââÜôé· ï Þëéïò ôïõ áðïãåýìáôïò ôþöèáíå þò ôá ìéóÜ. ...Aðüãåõìá ç þñá ôÝóóåñåò, åß÷áìå ÷ùñéóèåß ãéá ìéá åâäïìÜäá ìüíï ... Aëëïßìïíïí, ç åâäïìÜò åêåßíç Ýãéíå ðáíôïôéíÞ. Ê.Ð. ÊáâÜöçò (Áðü ôá ÐïéÞìáôá 1897-1933, ºêáñïò 1984)

STAND UP COMEDY Ôï ðñüãñáììá ôïõ Stand up comedy ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò áõôÞ ôçí åâäïìÜäá åßíáé: ÐÝìðôç 15 Äåêåìâñßïõ - bar «Gallery». ÔçëÝöùíï ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí. 24610-41814 ÐáñáóêåõÞ 16 êáé ÓÜââáôï 17 Äåêåìâñßïõ – êáöÝbar «Ðáýëïõ ÌåëÜ». ÔçëÝöùíï ãéá êñáôÞóåéò èÝóåùí: 24610-35448

Ï Ñüìðéí Ãïõßëéáìò óôçí ôáéíßá êéíïõìÝíùí ó÷åäßùí äáíåßæåé ôç öùíÞ ôïõ óôïõò ÷áñáêôÞñåò Ramon/Lovelace. Ï Ãïõßëéáìò, ðïõ äçëþíåé êáé óôåíüò ößëïò ôïõ Ìßëåñ, ðåßñáîå ôï êïéíü ôçò Ìåëâïýñíçò óôçí ðñåìéÝñá ëÝãïíôáò:"Heeeelo Sydney. ¼ïïðò åßìáé óôç Ìåëâïýñíç". Ìßëçóå ìå èåñìÜ ëüãéá ôïí "¸ëëçíá ößëï ôïõ Ôæïñôæ Ìßëåñ" êáé ôï Ýñãï ôïõ áëëÜ êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá ëÝãïíôáò ðùò ìðïñåß ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá íá ìçí ðçãáßíåé êáëÜ áëëÜ ç ÅëëÜäá áîßæåé óåâáóìïý êáé êÜðïéá ðñÜãìáôá åßíáé áíáëëïßùôá üðùò ï åëëçíéêüò ðïëéôéóìüò êáé üóá ôïõ ïöåßëåé ç áíèñùðüôçôá.

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý

×ñéóôïõãåííéÜôéêá âéâëßá ãéá ôá ðáéäéÜ ×ñéóôïýãåííá Åßíáé ÂÁÊÏÕ ÐÏËÕÎÅÍÇ ÓÁËÙÍÉÄÏÕ Ìéá Ýêñçîç ÷ñùìÜôùí ðñïóåããßæåé ôï ÷áñìüóõíï ãåãïíüò ôçò èåßáò ÃÝííçóçò êáé óõìðëçñþíåôáé áðü Ýíá ëéôü êåßìåíï ðïõ áããßæåé ìå Üìåóï ôñüðï ôçí ðáéäéêÞ øõ÷Þ. Ïé õðÝñï÷åò åéêüíåò êïëëÜæ ðïõ ôï óõíïäåýïõí <ìéëïýí>êáé Üëëïôå áíôëïýí ôçí Ýìðíåõóç áðü ôçí ðáéäéêÞ æùãñáöéêÞ, Üëëïôå äå áðü ôç âõæáíôéíÞ ôÝ÷íç, ðáñáìÝíïíôáò ðáñÜëëçëá óå åíüôçôá ìå ôï éäéáßôåñï ôñõöåñü ýöïò ôçò åéêïíïãñÜöïõ. Ôï âéâëßï èá óõãêéíÞóåé ôá ðáéäéÜ, áëëÜ êáé èá èõìßóåé óôïõò ìåãÜëïõò ôï áëçèéíü íüçìá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí.

ôïõ

Ïëõìðéáêïý, óôïí ïðïßï ÷Üñéóå äýï ôßôëïõò ðñùôá-

áðüöáóç

«Ï èçóáõñüò ôùí ëéìíþí ìáò» óôï êôÞñéï ôçò Ð.Å. Öëþñéíáò

Ç ÃÝííçóç ôïõ ×ñéóôïý ìáò ÐÁËÉÁÊÇ ÌÁÑÉÍÁ, ÐÁËÉÁÊÇ ÅËÐÉÄÁ Ðïéïò áñ÷Üããåëïò åðéóêÝöôçêå ôçí Ðáíáãßá; Ðïéá æùÜêéá æÝóôáéíáí ôïí ìéêñü ×ñéóôü; Ôé óõìâïëßæïõí ôá äþñá ðïõ ðñüóöåñáí ïé ÌÜãïé; Ôá ðáéäéÜ ìáèáßíïõí ãéá ôç ãÝííçóç ôïõ ×ñéóôïý ìáò, ìÝóá áðü ôéò ðáíÝìïñöåò áãéïãñáößåò ôïõ Ôæþñôæç, ðïõ âñßóêïíôáé óôï êáèïëéêü ôçò É. Ì. Äéïíõóßïõ Áãßïõ ¼ñïõò. Ôáõôü÷ñïíá îåêéíïýí Ýíá õðÝñï÷ï ôáîßäé ãíùñéìßáò ìå ôç ÂõæáíôéíÞ ôÝ÷íç.

Ðïéïò ¸êëåøå ôá Äþñá ôùí ÌÜãùí; ÊÁÔÓÏÕ-ÊÁÍÔÁÍÇ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ Ôï îÝñåéò üôé ôá Äþñá ôùí ÌÜãùí õðÜñ÷ïõí; ¼ôé ìðïñåßò íá ôá äåéò, áêüìç êáé íá ôá áããßîåéò; ÄéÜâáóå ìéá õðÝñï÷ç ×ñéóôïõãåííéÜôéêç éóôïñßá ðïõ èá óïõ ìÜèåé Ýíá ìåãÜëï ìõóôéêü ðïõ áîßæåé íá ôï öõëÜîåéò ãéá ðÜíôá. Ðáßîå, ÷ñùìÜôéóå, âñåò ôï äñüìï, ëýóå óðáæïêåöáëéÝò êáé ðÝñáóå ôá ×ñéóôïýãåííá ðáñÝá ìå ôïõò ÌÜãïõò êáé ôá èáõìáóôÜ ôïõò äþñá.

×ñéóôïýãåííá/Christmas Ìå ãéïñôéíÝò êáôáóêåõÝò êáé ÷åéñïôå÷íßåò/I love to craft ÓÕËËÏÃÉÊÏ ÅÑÃÏ ¸íá ðñùôüôõðï âéâëßï ìå äñáóôçñéüôçôåò ãéá ôçí ðåñßïäï ôùí × ñ é ó ô ï õ ã Ý í í ù í . ÐåñéëáìâÜíåé ìéá õðÝñï÷ç áößóá Á3 ìå ôçí åéêüíá ôçò ÃåííÞóåùò öéëïôå÷íçìÝíç áðü ôçí ×ñéóôßíá ÄïõëçãÝñç. Ôï êáñáâÜêé ôùí ×ñéóôïõãÝííùí. ×ñùìïóåëßäåò ãéá íá ìÜèïõí ôá ðáéäéÜ ÷ñùìáôßæïíôáò ôï éäéüìåëï «Ôé óïé ðñïóåíÝãêùìåí ×ñéóôÝ;» êáé ðïëëÜ ëáìðåñÜ áõôïêüëëçôá. Äßãëùóóç Ýêäïóç (åëëçíéêÜ-áããëéêÜ).

Ç ïìÜäá ôïõ stand up comedy åßíáé ïé: Ãéþñãïò Êïíôïñßêïò, ÄçìÞôñéïò ÓõíäïõêÜò êáé Áíáóôáóßá Äáäáìüãéá. Ðáßæåé ðéÜíï ï Ãéþñãïò Ôæïýêáò êáé áêïñíôåüí ï Íßêïò Ðáõëßäçò. ÔéìÝò åéóéôçñßùí ÃåíéêÞ åßóïäïò: 8 E Ãéá ôïõò «Ößëïõò ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ»: 5 E Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë.: 24610-24062, åóùô. 1


ÈÁÑÑÏÓ

!

ÊÏÆÁÍÇ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Ï ëýêïò êé áí åãÝñáóå » …êé Üóðñéóå ôï ìáëëß ôïõ ìÞôå ôçí ãíþóç Üëëáîå ìÞôå ôçí êåöáëÞ ôïõ ëÝåé ìéá ðáñïéìßá ìáò. Áíáöåñüìáóôå öõóéêÜ óôá áíáäñïìéêÜ ðïõ æçôïýí ìå áãùãÞ ôïõò 117 ðñþçí âïõëåõôÝò ãéá ôéò õðçñåóßåò ðïõ ðñïóÝöåñáí óôçí ðáôñßäá , ïäçãþíôáò ôçí óå Ýíäïîç ÷ñåïêïðßá. Ìåôáîý áõôþí ï ê. Ôóï÷áôæüðïõëïò êáé ï ê. ÌáíôÝëçò ! ÌðñÜâï óáò ëåâÝíôåò! ÌðñÜâï óáò öùôåéíïß öÜñïé ðïõ äéäÜóêåôå êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá óå ÷áëåðïýò êáéñïýò. Ôé íá ðïýìå êáé ç ëÝîç «îåöôßëá» Ý÷åé êáé ôïõò ðåñéïñéóìïýò ôçò. Ôþñá èá ðåßôå äåí ôá äéêáéïýíôáé âÜóåé íüìïõ; Íáé áóöáëþò áëëÜ ôïí íüìï ðïéïò ôïí øÞöéóå; ÄçëáäÞ «ÃéÜííçò êåñíÜåé êáé ÃéÜííçò ðßíåé »; Êáé äåí åßíáé ëßãá. ÊáôÜ ìÝóï üñï 240,000 åõñþ æçôÜ Ýêáóôïò óõí ôïõò ôüêïõò óýí 10,000 åõñþ ãéá …çèéêÞ âëÜâç! Åßìáóôå ìå ôá êáëÜ ìáò; Äåí öôÜíåé ðïõ ôñþãáíå ôüóá ÷ñüíéá ìå ÷ñõóÜ êïõôÜëéá èÝëïõí ôþñá êáé íá ôá ðÜñïõí óðßôé ôïõò; Ôüóá ÷ñÞìáôá ãéá íá ðÜñåé Ýíáò åñãáæüìåíïò ÷ñåéÜæåôáé íá äïõëåýåé ìéá æùÞ êé áõôïß ôá æçôïýí áíáäñïìéêÜ ãéá 37 ìÞíåò åñãáóßáò ãéá ôïõò ïðïßïõò ÷ñõóïðëçñþèçêáí. Áí áõôü äåí åßíáé ðáñáëïãéóìüò ôüôå ïé ëÝîåéò ÷Üóáíå ðéá ôï íüçìÜ ôïõò. Ìåôáîý áõôþí þ ôïõ èáýìáôïò áíáãéãíþóêïõìå ôï üíïìá ôïõ ê. ÐÝôñïõ Ôáôïýëç! Ôïõ áäéÜöèïñïõ! Åêåßíïõ ðïõ êáôáêåñáýíùíå ôçí êõâÝñíçóÞ ôïõ êüììáôüò ôïõ ãéá êïéíùíéêÞ áíáéóèçóßá! « Ï tempora o mores” ¿ êáéñïß þ Þèç ðïõ Ýëåãå ï ÊéêÝñùí óå ðáñüìïéåò ðåñéóôÜóåéò. Åäþ íïìïèåôÞèçêå ç áñðáãÞ êáé ïé åí åíåñãåßá âïõëåõôÝò êáôáêåñáõíþíïõí ôïõò ôÝùò ãéá íá êÜíïõí ôá ßäéá üôáí Ýñèåé ç óåéñÜ ôïõò. ÔáÀæïõìå ôïí ëáü êïõôü÷ïñôï áöïý ôüóï ôïõ áñÝóåé ìå Üëëá ëüãéá. Èá óôáèïýìå ëßãï óôç ðåñßðôùóç ôïõ ðáñ ïëßãïí ðñùèõðïõñãïý (ëÝãå ìå ¢êç) ãéáôß äåß÷íåé ôé Üíèñùðïé ìðïñïýí íá êáôáëÜâïõí áõôÞ ôçí èÝóç. ÂÝâáéá ìåôÜ ôïí ê. ìÝãá äéáíïçôÞ áõôÞ Ý÷åé ðÝóåé óå ìåãÜëç áíõðïëçøßá ìåôÜ ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ üôáí Ýøá÷íå Ýíá ðéü …….áðï áõôüí, áíô áõôïý! Äåí ðáýåé üìùò íá äåß÷íåé ðïéïò ìðïñåß íá óõæçôÜ êñßóéìá åèíéêÜ èÝìáôá. Áðü ìéá Üðïøç èá Þôáí ðñïôéìüôåñï íá åß÷å âãåé ï ¢êçò ãéáôß ôüôå èá ÷ñåïêïðïýóáìå åíþ åßìáóôå óôçí äñá÷ìÞ êé åí üóù ç Åõñþðç Þôáí óôá ðÜíù ôçò . ¼ìùò áõôüò ï ëáüò ðñïôßìçóå áíôß ôïõ íôåñìðåíôÝñç êáé Üóóïõ óôçí æåìðåêéÜ ¢êç ôïí ëïãéóôÞ ê. Óçìßôç êáé éäïý ôé ôñáâÜìå óÞìåñá, Åî Üëëïõ äåí ìðïñåß íá ðñïÝñ÷åóáé áðü ôï ÐÁÓÏÊ êáé íá ãßíåóáé ðñùèõðïõñãüò ÷ïñåýïíôáò ìüíï ôáãêü. Äåí åßäáôå ôïí ÃéùñãÜêç ðñïêåéìÝíïõ íá áíáëÜâåé ôï áîßùìá ãéá ôï ïðïßï ðáéäéüèåí ðñïïñßæïíôáí ôé ðÞäïõò Ýêáíå óôï ÆåúìðÝêéêï; Ïýôå ï ðáëéüò ðñùôáèëçôÞò ìáò ê. Ìåëéóóáíßäçò äåí èá ôïëìïýóå ôïéïýôïí áíäñáãÜèçìá êáé ìÜëéóôá õðü ôá âÜóêáíá âëÝììáôá Ôïýñêùí áîéùìáôïý÷ùí. Áí ìç ôé Üëëï ïé Üíèñùðïé ôïí ëáúêéóìü ôïí Ý÷ïõí óôï DNA ôïõò . Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

«ÃÝöõñá ÆùÞò» ôåëåõôáßá Áéìïäïóßá ôïõ 2011 Ï Óýëëïãïò Åèåëïíôþí Áéìïäïôþí ÊïæÜíçò “ÃÝöõñá ÆùÞò”, äéïñãáíþíåé ôçí 23ç êáé ôåëåõôáßá Áéìïäïóßá ôïõ 2011 ìå ôï ôìÞìá Áéìïäïóßáò ôïõ Ãåí. ÌáìÜôóåéïõ Íïóïêïìåßïõ ôçí ÔåôÜñôç 14 Äåêåìâñßïõ 2011, þñåò ðñïóÝëåõóçò áðü 15:00-19:30, óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ, (Ê.Ç.Ö.Ç.) ÐÑÙÇÍ ÏÉÊÏÔÑÏÖÅÉÏ ÓÁÑÁÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÅÓ, ÁÐÅÍÁÍÔÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÑÃÁÔÉÊÇ ÅÓÔÉÁ.- ÍÉÊ. ÐËÁÊÏÐÉÔÇ 11.

«ÂÜøôå ôïí êüóìï êüêêéíï».

Ìå ôï êüêêéíï ôçò ðñïóöïñÜò, ôçò æåóôáóéÜò êáé ôçò áëëçëåããýçò. Ïé ÐñïóðÜèåéåò ìáò åðéêåíôñþíïíôáé óôçí áíáâÜèìéóç ôçò åèåëïíôéêÞò ðñïóöïñÜò óôçí ÷þñá ìáò, þóôå íá áðïêôÞóåé êáé ç ÅëëÜäá áðüëõôç áõôÜñêåéá áßìáôïò ìå áóöáëÝò ÅèåëïíôéêÜ ðñïóöåñüìåíï áßìá. Ãéá íá êÜíïõìå ôçí ÅëëÜäá áõôÜñêç óå Áßìá ÌÏÍÏ Ï ÁÍÈÑÙÐÏÓ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÓÖÅÑÅÉ ÁÉÌÁ ÓÅ ÁËËÏÍ ÁÍÈÑÙÐÏ, Ãé áõôü óáò ðåñéìÝíïõìå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò 14 Äåêåìâñßïõ 2011, ÙÑÁ 15:00 – 19:30, Áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôçí áéìïäïóßá ôïõ õðïøÞöéïõ ÅèåëïíôÞ ãéá ðñïóöïñÜ áßìáôïò åßíáé: -Íá ìçí Ý÷åé êáíÝíá ðñüâëçìá õãåßáò -Íá ìçí Ý÷åé ðéåé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá. -Íá Ý÷åé êïéìçèåß 6-7 þñåò -Íá ìçí åßíáé êñõùìÝíïò ç áëëåñãéêüò -Ðáõóßðïíá – ÁíôéðõñåôéêÜ, èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ðåñÜóåé 5 çìÝñåò áðü ôçí ëÞøç ôïõò. -Íá ìçí Ý÷åé ðÜåé óôïí ïäïíôßáôñï ôçí ôåëåõôáßá åâäïìÜäá -Íá ìçí Ý÷åé êÜíåé åìâüëéï ôïí ôåëåõôáßï ìÞíá -ÏðïéáäÞðïôå ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç ôïõò ôåëåõôáßïõò 6 ìÞíåò -ËéðïèõìéÝò – áíåîÞãçôç Áðþëåéá âÜñïõò èá ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé. -Áðïññßðôïíôáé ãéá Ýîé ìÞíåò üóïé Ýêáíáí PIERCING, ôáôïõÜæ, ôñýðçìá áõôéïý, áíôéëõóóéêü åìâüëéï. -ÅëÜ÷éóôï âÜñïò áéìïäüôç ôá 50 êéëÜ êáé çëéêßá áðü 18-65 åôþí. -Ï Ýñðéò åßíáé éüò êáé èá ðñÝðåé íá Ý÷åé åîáöáíéóôåß åíôåëþò, ãéá íá áéìïäïôÞóåé êÜðïéïò. -¸íáò Áéìïäüôçò ìðïñåß íá äþóåéò Áßìá Ýùò 4 öïñÝò ôï ÷ñüíï. * Íá õðåíèõìßóïõìå üôé ôñþìå Ýíá åëáöñý ãåýìá ôïõëÜ÷éóôïí 3 þñåò ðñéí. ** (Áíáêïéíþóåéò, ðñüãñáììá ôùí åðüìåíùí Áéìïäïóéþí – ÅíçìÝñùóç ãéá äùñåÜ Áéìïðåôáëßùí, Ìõåëïý ôùí Ïóôþí, Éóôþí êáé ÏñãÜíùí áëëÜ êáé Ïìöáëïðëáêïõíôéáêïý Áßìáôïò (ÂëáóôïêõôôÜñùí), óôá ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ ìáò, ÍÉÊ. Ðëáêïðßôç 11, Öáî-ôçë:.2461038177 êéíçôü: 6977337561). ÙñÜñéï Ãñáöåßïõ: ÄåõôÝñá – ÐáñáóêåõÞ 10:00-13:00 & 18:00-20:00

Tñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉÁÃÑÏÔÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÐÏÕ ÐÑÏÙÈÅÉÔÁÉ

Óôïõò äñüìïõò âãáßíïõí ôçí ÔåôÜñôç ïé êôçíïôñüöïé ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÓÔÁ ÄÉÏÄÉÁ ÐÏËÕÌÕËÏÕ

Ó

å áãùíéóôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ðñï÷ùñïýí ðáíåëëáäéêÜ áðü áýñéï ïé êôçíïôñüöïé, äßíïíôáò ñáíôåâïý óå óôáèìïýò äéïäßùí, ãéá íá äéáìáñôõñçèïýí ãéá ôç óõññßêíùóç ôïõ åéóïäÞìáôüò ôïõò êáé ôçí áíôéáãñïôéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ ðñïùèåß ç ÅÅ. Óôçí ÊïæÜíç, ç óõãêÝíôñùóç èá ãßíåé óôá äéüäéá Ðïëõìýëïõ, åíþ ôçí ßäéá þñá èá ðñáãìáôïðïéçèïýí óõãêåíôñþóåéò óôá ÌÜëãáñá êáé óå Üëëïõò ôÝóóåñéò óôáèìïýò.

Ï êôçíïôñïöéêüò êüóìïò Ý÷åé, ðëÝïí, óõíåéäçôïðïéÞóåé üôé áðÝíáíôß ôïõ Ý÷åé ìéá å÷èñéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ ïäÞãçóå óôá óçìåñéíÜ ôñáãéêÜ áäéÝîïäá êáé ôïí áðåéëåß ìå áöáíéóìü. Ïé åîåõôåëéóôéêÝò ôéìÝò ðáñáãùãïý óå ãÜëá êáé êñÝáò, ìå ôáõôü÷ñïíç êáôáêüñõöç áýîçóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò, óðñþ÷íïõí ÷éëéÜäåò êôçíïôñüöïõò óôç ÷ñåïêïðßá êáé óôçí åãêáôÜëåéøç ôïõ åðáããÝëìáôïò, þóôå íá óõãêåíôñùèåß, áêüìá ðéï ãñÞãïñá êáé ïëïêëçñùôéêÜ, ç êôçíïôñïöéêÞ ðáñáãùãÞ óå ìåãÜëåò åêìåôáëëåýóåéò. Ç êáôÜóôáóç åðéäåéíþíåôáé ðåñéóóüôåñï ãéá ôïõò ìéêñïìåóáßïõò êôçíïôñüöïõò áðü ôéò ãåíéêüôåñåò óõíÝðåéåò êáé åðéðôþóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò ðïõ âáèáßíåé êáèçìåñéíÜ êáé ç ïðïßá, óå óõíäõáóìü ìå ôç íÝá ÊÁÐ 2014-2020, èá åðéôá÷ýíåé ôçí êáôáóôñïöÞ ôùí öôù÷þí êôçíïôñïöéêþí íïéêïêõñéþí. Ãéá áõôü, ç ÐáíáãñïôéêÞ ÁãùíéóôéêÞ Óõóðåßñùóç (ÐÁÓÕ) êáëåß ôïõò ìéêñïìåóáßïõò êôçíïôñüöïõò íá ðÜñïõí, ìáæéêÜ êáé äõíáìéêÜ, ìÝñïò óôçí ðáíåëëáäéêÞ êéíçôïðïßçóç, íá ðáëÝøïõí ãéá íá âÜëïõí öñÝíï óôç âÜñâáñç ðïëéôéêÞ ðïõ ôïõò åîïëïèñåýåé.

Ïé êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðñïãñáììáôéóôåß ìÝ÷ñé ôþñá åßíáé ïé åîÞò: Óôç Èåóóáëßá, ïé êôçíïôñüöïé ôùí ôåóóÜñùí íïìþí ôçò ðåñéï÷Þò èá óõãêåíôñùèïýí, óôéò 12 ôï ìåóçìÝñé, óôá äéüäéá Ìïó÷ï÷ùñßïõ, åðß ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý ÁèÞíáò - Èåóóáëïíßêçò, Ýîù áðü ôç ËÜñéóá. Óôç Öèéþôéäá, óôéò 11.30 ð.ì., óôá äéüäéá ôçò Áãßáò ÔñéÜäáò. Óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá, óôá äéüäéá Ðïëõìýëïõ (ÊïæÜíç). Óôçí Ðéåñßá óôá äéüäéá ËåðôïêáñõÜò. Óôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá óôá äéüäéá ÌáëãÜñùí. Óôçí Áéôùëïáêáñíáíßá óôïí êüìâï ÊïõâáñÜ. Áðåéëïýíôáé ìå åîïëüèñåõóç ÏÉ ÄÉÅÊÄÉÊÇÓÅÉÓ Ïé êôçíïôñüöïé óõíôïíßæïõí ôïí áãþíá ìå ôïõò Üëëïõò ìéêñïìåóáßïõò áãñüôåò, áëëÜ êáé ôïõò åñãáôïûðáëëÞëïõò, ôïõò ãåùôå÷íéêïýò, ôïõò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò ôá Üëëá ëáúêÜ óôñþìáôá êáé óôéò Üìåóåò äéåêäéêÞóåéò, ðïõ ðñïâÜëëïõí ìå ôçí ðáíåëëáäéêÞ êéíçôïðïßçóÞ ôïõò, ðåñéëáìâÜíïíôáé: • ÈåóìïèÝôçóç éêáíïðïéçôéêþí êáôþôåñùí åããõçìÝíùí ôéìþí óå üëá ôá æùïêïìéêÜ ðñïúüíôá, ðïõ íá êáëýðôïõí ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò êáé íá äéáóöáëßæïõí áîéïðñåðÝò åéóüäçìá. Ðñïóôáóßá ôçò åã÷þñéáò ðáñáãùãÞò áðü áèñüåò åéóáãùãÝò êáé ðáñÜíïìåò åëëçíïðïéÞóåéò. • Åðéäüôçóç ôùí æùïôñïöþí êáé ìÝôñá åíßó÷õóçò ãéá áýîçóç ôçò êôçíïôñïöéêÞò ðáñáãùãÞò. • Áðáãüñåõóç êÜèå êáôÜó÷åóçò êáé ðëåéóôçñéáóìïý ôçò êáôïéêßáò êáé áãñïôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ìå áíôéêåéìåíéêÞ áîßá Ýùò 300.000 åõñþ, ìå

äéáãñáöÞ ôùí ôüêùí - ðÜãùìá ðëçñùìþí ãéá üóï äéáñêåß ç êñßóç. • ÊáôÜñãçóç ôïõ ÖÐÁ óôá åßäç ðëáôéÜò êáôáíÜëùóçò, óôá áãñïôéêÜ åöüäéá, ìç÷áíÞìáôá, æùïôñïöÝò, åíÝñãåéá. Áýîçóç ôçò öïñïëïãßáò óôá ìåãÜëá åéóïäÞìáôá óôï 45%. • Íïìéìïðïßçóç êáé ðáñï÷Þ äùñåÜí ôçò õðïäïìÞò (êïëüíåò ÄÅÇ) çëåêôñïäüôçóçò ôùí óôáâëéêþí åãêáôáóôÜóåùí. • Áðüóõñóç ôïõ íüìïõ ãéá ôïõò óõíåôáéñéóìïýò ôùí ìåãáëïáãñïôþí êáé ôïõò áãñïôéêïýò óõëëüãïõò ôçò õðïôáãÞò. ÅËÃÁ áðïêëåéóôéêÜ äçìüóéïò öïñÝáò, ìå ðëÞñç áóöÜëéóç ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò êáé ôïõ êåöáëáßïõ óôï 100% ôùí æçìéþí áð' üëïõò ôïõò öõóéêïýò êéíäýíïõò, êáôÜñãçóç ôùí ÷áñáôóéþí. • Ï×É óôçí éäéùôéêïðïßçóç ôùí êñáôéêï-óõíåôáéñéóôéêþí åôáéñåéþí ôçò ÁÔÅ. ÓôÞñéîç ôïõ êñáôéêïý - óõíåôáéñéóôéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò ÄÙÄÙÍÇÓ. • Äçìéïõñãßá êñáôéêþí óöáãåßùí êáé ïñéïèÝôçóç ôùí âïóêïôüðùí êáé áíáâÜèìéóç ôùí ÷ïñôïëéâáäéêþí åêôÜóåùí. • Íá ìçí ðëçñþóïõí ïé êôçíïôñüöïé ÷áñÜôóéá êáé ðñüóôéìá. • ÊÜëõøç éáôñïöáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò üëùí ôùí áãñïôþí ìå áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç ôïõ êñÜôïõò. ÁíáâÜèìéóç ôùí êïéíùíéêþí óõíèçêþí æùÞò óôçí ýðáéèñï ìå ôçí ðëÞñç êÜëõøç êáé õøçëïý åðéðÝäïõ äçìüóéåò êáé äùñåÜí ðáñï÷Ýò óå Õãåßá, Ðáéäåßá, Ðñüíïéá, ðáéäéêïýò óôáèìïýò, áèëçôéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ êÝíôñá, ìå êáôÜñãçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óå áõôïýò ôïõò ôïìåßò.

¢íåôç åðéêñÜôçóç ôïõ Êþóôá Êõñéáêßäç óôï ÅÂÅ ÊïæÜíçò ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Óýìöùíá ìå ôá ðñþôá óôïé÷åßá ï Êþóôáò Êõñéáêßäçò- «ÍÝï ÅðéìåëçôÞñéï Áíïé÷ôü ãéá üëïõò» Ýëáâå 1723 øÞöïé. Ï Ãéþñãïò ÂáâëéÜñáò: «¼ëïé ìáæß Ìðïñïýìå» 1319 øÞöïé êáé ÃéÜííçò ÌçôóéÜêïò: «ÁãùíéóôéêÞ ÁíôéìïíïðùëéáêÞ Óõíåñãáóßá», 59 øÞöïé. Óôéò ðñþôåò äçëþóåéò ôïõ ï íÝïò, ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅ ÊïæÜíçò ôüíéóå üôé äåí åßíáé ìéá ðñïóùðéêÞ ôïõ íßêç áëëÜ ïëüêëçñïõ ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ: «Ðßóù áðü ôïí Êþóôá Êõñéáêßäç, ðïõ äåí åßíáé ìüíïò ôïõ, âñßóêåôáé ìéá ìåãÜëç ïìÜäá 90 áíèñþðùí êáé ðïëëÝò, åêáôïíôÜäåò, üðùò áðïäåß÷èçêå, øçöïöüñïé! ÐëÝïí, ç åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ôåëåßùóå êáé áðü åäþ êáé ðÝñá üëïé ìáæß, èá áãùíéóôïýìå êáé èá äéåêäéêÞóïõìå, óáí ìéá ãñïèéÜ, ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ãéá ôïí åðé÷åéñçìáôéêü êüóìï, ãéá ôá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. ¼ëïé ìáæß, áíåîÜñôçôá áðü ôï óõíäõáóìü óôïí ïðïßï óõììåôåß÷å ï êáèÝíáò»! Íá óçìåéþóïõìå üôé óôéò åêëïãÝò ðïõ Ýãéíáí ôï ðåñáóìÝíï Óáââáôïêýñéáêï óôï ÅðéìåëçôÞñéï Ãñåâåíþí ðñüåäñïò ôïõ åíéáßïõ óõíäõáóìïý åîåëÝãç ï Íßêïò ÑÜììïò êáé üëïé ïé õðïøÞöéïé, êáèþò Þôáí üóïé êáé ïé Ýäñåò ãéá ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï êáé ôá ôñßá ôìÞìáôá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ. Óôï ÅðéìåëçôÞñéï ÊáóôïñéÜò åîåëÝãçóáí (ìåôÜ ôç óõãêñüôçóç óå óþìá ôïõ Ä.Ó)Ðñüåäñïò ï ×áñÜëáìðïò Êáñáôáãëßäçò, Á´Áíôéðñüåäñïò ï ÉùÜííçò Êïñåíôóßäçò, ´Áíôéðñüåäñïò ï ÐáíôåëÞò ÓéÜíôóçò, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ï Êùíóôáíôßíïò Ìðïýñôæïò êáé Ïéêïíïìéêüò Åðüðôçò ï ×ñÞóôïò Ìáíþëçò.

ÓçìáíôéêÞ çìåñßäá ãéá ôçí áãñïôéêÞ áíÜðôõîç äéïñãáíþíåé óÞìåñá ôï ÏÅÅ óôï ÊïâåäÜñåéï! «Ç êñßóç áíáãêÜæåé üëïõò ìáò íá åðáíáôïðïèåôçèïýìå êáé íá áðïêôÞóïõìå åíéáßá öùíÞ …»,åðéóÞìáíå ï ðñüåäñïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Äõô. Ìáêåäïíßáò Ìáíüëçò ÊáñáêÜóçò ìå áöïñìÞ ôçí óçìåñéíÞ çìåñßäá ðïõ äéïñãáíþíåé ôï Ïéêïíïìéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäáò 5ï Ðåñéöåñåéáêü ÔìÞìá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ï Ãåùðïíéêüò Óýëëïãïò Í. ÊïæÜíçò,ìå èÝìá «ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ & ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁíÜëõóç – ÐñïïðôéêÝò - ÐñïôÜóåéò». Óôçí óõíÝíôåõîç ðáñáâñÝèçêå êáé ï ðñüåäñïò ôïõ Ãåùðïíéêïý Óõëëüãïõ Èåüäùñïò Óéüãêáò. Ï ê. ÊáñáêÜóçò ôüíéóå åðßóçò üôé óôçí çìåñßäá èá ìéëÞóïõí áîéüëïãïé åðéóôÞìïíåò áðü ôïõò ïðïßïõò ïé ðáñáâñéóêüìåíïé èá áíôëÞóïõí ôéò áðüøåéò ôïõò êáé ôçí åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá ãéá ôï èÝìá ðïõ äéáðñáãìáôåýïíôáé óå ó÷Ýóç ìå ôçí áãñïôéêÞ áíÜðôõîç. Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÔåôÜñôç 14 Äåêåìâñßïõ 2011 êáé þñá 18:30 óôçí áßèïõóá ÊïâåíôÜñåéï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÇÌÅÑÉÄÁÓ «ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ & ÁÃÑÏÔÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁíÜëõóç – ÐñïïðôéêÝò - ÐñïôÜóåéò» ÔåôÜñôç 14/12/2011 ¿ñá: 18:30 Áßèïõóá ÊïâåíôÜñåéïõ óôçí ÊïæÜíç Ðñïåäñåßï: ÊáñáêÜóçò Åìì.

– Ðñüåäñïò Ï.Å.Å. / Ðåñéö. ÔìÞìá Äõô. Ìáêåäïíßáò Óéüãêáò Èåüäùñïò – Ðñüåäñïò Ãåùðïíéêïý Óõëëüãïõ Í. ÊïæÜíçò 18:30 – 19:00 ÐñïóÝëåõóç – ÅããñáöÞ ÓõíÝäñùí. 19:00 – 19:20 ×áéñåôéóìïß ÅðéóÞìùí 19:20 – 19:40 «Ç ÅëëçíéêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êñßóç: Ìýèïé, ðáãßäåò êáé ðñïïðôéêÝò». ÅéóçãçôÞò : Óéäçñüðïõëïò ÌùõóÞò – Ïéêïíïìïëüãïò, Ðñüåäñïò Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìáôïò Ó÷ïëÞò Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí Á.Ð.È. 19:40 – 20:00 «Ï Áãñïôéêüò ôïìÝáò åñãáëåßï ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò». ÅéóçãçôÞò : ÌÜôôáò Êùí/íïò – Ãåùðüíïò, ÊáèçãçôÞò ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò Á.Ð.È. 20:00 – 20:20 «ÍÝåò ôÜóåéò êáé ðñïïðôéêÝò óôçí áãïñÜ ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí & ôñïößìùí». ÅéóçãÞôñéá : Ôóáêéñßäïõ Åõèõìßá – Ãåùðüíïò, Åð. ÊáèçãÞôñéá ÃåùðïíéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È. 20:20 – 21:00 ÓõæÞôçóç êáé ÓõìðåñÜóìáôá ×ùñßò íÝïõò, ðáôñßäá äß÷ùò üñáìá êáé ìÝëëïí!

Áðåñãïýí áýñéï ïé Öáñìáêïðïéïß ôçò ÊïæÜíçò Óå 24ùñç ðñïåéäïðïéçôéêÞ áðåñãßá ðñï÷ùñïýí ïé 12.000 Öáñìáêïðïéïß üëçò ôçò ÷þñáò áýñéï ÔåôÜñôç 14 Äåêåìâñßïõ, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí õðïâÜèìéóç ôçò öáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ áóöõîßá óôçí ïðïßá Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé ôá öáñìáêåßá. ×èåò ôï áðüãåõìá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò áðïöÜóéóå íá óõììåôÝ÷åé óôçí êéíçôïðïßçóç ôïõ Ð.Ö.Ó. Ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÓôÝëéïò ÂåëïíÜò äÞëùóå óôï «È»,üôé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí öáñìáêïðïéþí èá åíôáèïýí ìå áíáóôïëÞ ôçò ðßóôùóçò ðñïò üëá ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá áðü 1/1/2012 Þ êáé íùñßôåñá, ëüãù ôçò áäõíáìßáò ëåéôïõñãßáò ôùí öáñìáêåßùí ðïõ óõíèëßâïíôáé áíÜìåóá óôçí äéáêïðÞ ðéóôþóåùí áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò êáé ôçí ìç êáôáâïëÞ ôùí ïöåéëïìÝíùí áðü ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá.Ïé Öáñìáêïðïéïß ôçò ÊïæÜíçò, ìáò ôüíéóå ï ê. ÂåëïíÜò, åðéèõìïýí íá óõíå÷ßóïõí íá óôçñßæïõí ôïí áóöáëéóìÝíï, ôïí áóèåíÞ ôïí çëéêéùìÝíï, áëëÜ äåí ìðïñïýí ðëÝïí ãéáôß âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç ïéêïíïìéêÞò áóöõîßáò Ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ åðéóÞìáíå üôé Öáñìáêåõôéêüò Óýëëïãïò ÊïæÜíçò åãêñßíåé ôï ðáñáêÜôù øÞöéóìá ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Öáñìáêåõôéêïõ7 Óõëëïãïõ: H Ã.Ó. ôïõ Ð.Ö.Ó. óõíÞëèå ôï ÓÜââáôï 10/12/2011 êáé åîÝôáóå ôçí êñßóéìç êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéÝëèåé ç öáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç åîáéôßáò : • Ôùí ðïëýìçíùí êáé ðáñÜíïìùí êáèõóôåñÞóåùí ðëçñùìþí ôùí ôáìåßùí ðáñÜ ôéò åðáíåéëçììÝíåò êõâåñíçôéêÝò äåóìåýóåéò • Ôùí êõâåñíçôéêþí ó÷åäéáóìþí åîüíôùóçò ôùí öáñìáêåßùí • Ôçò ðéóôùôéêÞò áóöõîßáò êáé ôçò óçìåñéíÞò ïñéáêÞò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôùí öáñìáêåßùí • Ôçò õðïâÜèìéóçò ôçò ðåñßèáëøçò , ôçò áðáîßùóçò ôïõ öáñìáêïðïéïý êáé ôçò äéÜëõóçò ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò Ç Ã.Ó. áðïöÜóéóå íá æçôÞóåé : • Íá õëïðïéçèïýí ÁÌÅÓÁ ïé êõâåñíçôéêÝò äéáâåâáéþóåéò ãéá áðïðëçñùìÞ ôùí ðïëýìçíùí êáèõóôåñÞóåùí êáé íá îåêáèáñéóôïýí ïé çìåñïìçíßåò ðëçñùìþí üðùò ðñïâëÝðåé ç åëëçíéêÞ êáé ç êïéíïôéêÞ íïìïèåóßá • Íá ðáñÝìâåé ç ÊõâÝñíçóç Ýôóé þóôå íá áñèåß ç ðéóôùôéêÞ áóöõîßá ç ïðïßá ïäçãåß ôá öáñìáêåßá óå ïéêïíïìéêÞ áäõíáìßá ëåéôïõñãßáò êáèþò ïé ðñïìçèåõôÝò óõíôïíéóìÝíá Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé ôçí ðßóôùóç • Íá óôçñé÷èåß ç áðïóôïëÞ êáé ï êïéíùíéêüò ñüëïò ôïõ öáñìáêåßïõ êáé íá óôáìáôÞóåé ôï óõíå÷Ýò êëßìá áâåâáéüôçôáò ðïõ ðëÞôôåé öáñìáêïðïéïýò êáé áóöáëéóìÝíïõò Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ 1. Ðñïêçñýóóåé 24ùñç ðñïåéäïðïéçôéêÞ áðåñãßá ôçí ÔåôÜñôç 14/12 êáé áíÜëïãá ìå ôéò åîåëßîåéò ïé êéíçôïðïéÞóåéò èá åíôáèïýí 2. Åöüóïí ç ÊõâÝñíçóç áäéáöïñÞóåé ãéá ôéò ðáñÜíïìåò êáèõóôåñÞóåéò ðëçñùìþí êáé åðéìåßíåé óôçí ïéêïíïìéêÞ åîüíôùóç ìáò ïé Öáñìáêåõôéêïß Óýëëïãïé èá ðñï÷ùñÞóïõí óå áíáóôïëÞ ðßóôùóçò óå üëá ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá áðü 1/1/12 3. Åîïõóéïäïôåß ôï Ä.Ó. ôïõ Ð.Ö.Ó. ãéá ðåñáéôÝñù êéíçôïðïéÞóåéò ðáíåëëáäéêïý åðéðÝäïõ


ÈÁÑÑÏÓ

"

ÊÏÆÁÍÇ

ÓÐÁÔÁËÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Ô

ï ÷áñáêôçñéóôéêüôåñï ãíþñéóìá ôïõ áíåñìÜôéóôïõ ÍåïÝëëçíá êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ðëáóôÞò åõçìåñßáò õðÞñîå ç óðáôÜëç. ¸íáò áðü ôïõò ôïìåßò, óôïõò ïðïßïõò õðÞñîå áõôÞ Ýêäçëç, åßíáé áõôüò ôçò åíÝñãåéáò. Æþíôáò ôï üíåéñï äåí èÝëáìå íá ìáò ôáñÜóóåé ç óêÝøç üôé ç åíÝñãåéá åßíáé äáðáíçñÞ êáé äåí åßíáé áíåîÜíôëçôç. Áóöáëþò êáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ óôï êáêü ðñùôïóôÜôçóå ç Ðïëéôåßá. Ç íïìïèåóßá ðåñß ôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò õðÞñîå ðïëý öôù÷Þ êáé áíåðáñêÞò, þóôå íá åîáíáãêÜóåé ôïí ¸ëëçíá íá óêåöèåß ôï óõìöÝñïí ôïõ, êáèþò óôçí ðåñßðôùóç ôçò ïéêïíïìßáò åßíáé ïöèáëìïöáíÝò ôï ïéêïãåíåéáêü óõìöÝñïí. Åíèõìïýìáé üôé êáôÜ åðßóêåøÞ ìïõ óôç Âïõëãáñßá ôï 1974 åß÷á åíôõðùóéáóèåß áðü ôç ìÝèïäï èÝñìáíóçò ìåãÜëùí óõãêñïôçìÜôùí åñãáôéêþí ðïëõêáôïéêéþí. Óôï Üêñï ôïõ êÜèå óõãêñïôÞìáôïò åß÷å åãêáôáóôáèåß ëÝâçôáò, ï ïðïßïò êÜëõðôå üëåò ôéò áíÜãêåò óå æåóôü íåñü ôùí íïéêïêõñéþí ôçò ðåñéï÷Þò. ¼óïé ãíùñßæïõìå ôé óçìáßíåé ïéêïíïìßá ìåãÝèïõò, åßìáóôå óå èÝóç íá êáôáíïÞóïõìå ôá ðïëëÜ ïöÝëç áðü ôç ìÝèïäï áõôÞ. Ç åãêáôÜóôáóç ëåâÞôùí óå êÜèå ïéêïäïìÞ áõîÜíåé êáôÜ ðïëý ôï óõíïëéêü êüóôïò ôùí áñ÷éêþí åãêáôáóôÜóåùí. Óôï êüóôïò áõôü ðñïóôßèåôáé ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ êáé Üëëï áðü ôçí ðëçììåëÞ óõíôÞñçóç ôùí åãêáôáóôÜóåùí, ïé ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò ïðïßåò äåí ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ôùí êáíïíéóìþí ùò ðñïò ôï ëåâçôïóôÜóéï. Óôç ÷þñá ìáò äþóáìå ðëÞñç åëåõèåñßá óôïõò åñãïëÜâïõò, ïé ïðïßïé åöåýñáí ôç ìÝèïäï ôçò áíôéðáñï÷Þò. ¼÷é ìüíï ðñéí áëëÜ êáé ìåôÜ ôçí ðåôñåëáúêÞ êñßóç (1973) ç áðïêëåéóôéêÞ ìÝèïäïò èÝñìáíóçò Þôáí ìå ôçí êáýóç ðåôñåëáßïõ. ÎáöíéêÜ äéáöçìßóôçêå óôï Ýðáêñï ç «êáèáñÞ» ëýóç ôçò çëåêôñéêÞò èÝñìáíóçò, ç ðëÝïí óðÜôáëç ëýóç. Ç Ðïëéôåßá Üñãçóå äñáìáôéêÜ íá óôñÝøåé ôçí ðñïóï÷Þ ôçò óôçí õðï÷ñåùôéêÞ ìüíùóç ôùí åîùôåñéêþí ìåñþí ôùí ïéêïäïìþí êáé ðáñÜëëçëá óôï íá êáôáóôÞóåé õðï÷ñåùôéêÞ ôç óýíôáîç êáíïíéóìïý ðïëõêáôïéêßáò. Åßäáìå ôüôå óå êáôïéêïýìåíåò ïéêïäïìÝò íá åêäçëþíïíôáé äéåíÝîåéò ìåôáîý ôùí åíïßêùí, éäéáßôåñá óå ðüëåéò êïíôÜ óå åíåñãåéáêÜ êÝíôñá ôçò ÄÅÇ. Ïé õðÜëëçëïé ôçò åðé÷åßñçóçò Ý÷ïíôáò ôï ðëåïíÝêôçìá ôïõ åéäéêïý ôéìïëïãßïõ, ðïõ åß÷å ÷ïñçãçèåß áíôß áõîÞóåùí ôùí áðïëáâþí, Þóáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ ðñïÝâçóáí óôçí áãïñÜ çëåêôñéêþí èåñìáíôéêþí óùìÜôùí. Ïé åãêáôáóôÜóåéò êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò Ýðáøáí íá ëåéôïõñãïýí êáé ïé ëïéðïß Ýíïéêïé áíáæÞôçóáí åíáëëáêôéêïýò ôñüðïõò èÝñìáíóçò. ÊÜðïéïé ðáñáóýñèçêáí áðü ôéò äéáöçìéóôéêÝò óåéñÞíåò êáé ðñïìçèåýôçêáí èåñìïóõóóùñåõôÝò, êÜðïéïé Üëëïé åãêáôÝóôçóáí óôïí åîþóôç ôïõò ëÝâçôá. Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò êåñäéóìÝíç âãÞêå ç ãåñìáíéêÞ êõñßùò âéïìç÷áíßá. Ç ÄÅÇ õðï÷ñåþèçêå íá ðñïâåß óå ðïëõäÜðáíåò åíéó÷ýóåéò ôùí äéêôýùí ôçò, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðïêñéèåß óôçí áõîçìÝíç æÞôçóç öïñôßïõ, éäéáßôåñá óôá ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá, üðïõ ïé åñãïëÜâïé ïéêïäïìþí ìå õðåñçöÜíåéá äÞëùíáí óôïõò õðïøÞöéïõ áãïñáóôÝò üôé åß÷áí åðéëÝîåé ôçí çëåêôñéêÞ ìÝèïäï èÝñìáíóçò ÷ùñßò üìùò íá åãêáèéóôïýí ôïõò áêñéâïýò èåñìïóõóóùñåõôÝò, ôï êüóôïò áãïñÜò ôùí ïðïßùí äåí õðïëüãéæå êáôÜ ôï óõìâüëáéï ï åõäáßìùí áãïñáóôÞò ðïõ åîáóöÜëéæå óôÝãç. Êáé óõíå÷ßæáìå ãéá äåêáåôßá íá óðáôáëïýìå ôçí åíÝñãåéá èåñìáéíüìåíïé ìå çëåêôñéêÞ ìÝèïäï êáé íá ðñïêáëïýìå ïé ìåí ôïõò äå. Åíèõìïýìáé êÜðïéá ðáñáìïíÞ ×ñéóôïõãÝííùí, ðïõ ôá äßêôõá äéáíïìÞò «ãïíÜôéæáí» áðü ôá öïñôßá, äÝ÷èçêá ôçëåöþíçìá áãáíáêôéóìÝíïõ ðïëßôç ãéá ôçí üíôùò ìåãÜëç ôáëáéðùñßá ðïõ áíôéìåôþðéæå. ÐñïóðÜèçóá íá ôïõ åîçãÞóù ôï ðñüâëçìá åê ôçò õðåñöüñôùóçò ôïõ äéêôýïõ, áëëÜ ìïõ áíôåßðå: «Íá ôá ðåéò áõôÜ óôïõò óõíáäÝëöïõò óïõ, ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôï êáöåíåßï êáé ìáò ðñïêáëïýí ëÝãïíôáò: “¼óá êáßôå üëïé óáò êáßù ìüíïò ìïõ”»! H ÄÅÇ Ýëáâå áñêåôÜ êáèõóôåñçìÝíá ôï ìÝôñï ôïõ ðåñéïñéóìïý ôùí êáôáíáëþóåùí ôùí óðáôÜëùí õðáëëÞëùí ôçò. Áñãüôåñá ðïëëïß êÜôïéêïé óå ðåñéï÷Ýò øõ÷ñïý êëßìáôïò áíáêïßíùíáí üôé ðùëïýí ìåôá÷åéñéóìÝíïõò èåñìïóõóóùñåõôÝò, ãéá íá êáôáëÞîïõí íá ôïõò ðñïóöÝñïõí óôï ôÝëïò äùñåÜí. Ïýôå üìùò êáé Ýôóé åêäçëþèçêå åíäéáöÝñïí, ãéáôß ï ìýèïò ôçò öèçíÞò çëåêôñéêÞò èÝñìáíóçò åß÷å êáôáññåýóåé. Ç çëåêôñéêÞ èÝñìáíóç Ýêáøå ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ïõê ïëßãïí. ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò ðëáóôÞò åõçìåñßáò èá ìðïñïýóáìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå óå åãêáôáóôÜóåéò ôçëåèåñìÜíóåùí ìå äõíáôüôçôá ÷ñÞóçò åíáëëáêôéêþí êáõóßìùí êáé ü÷é ìüíï ðåôñåëáßïõ. Äõóôõ÷þò ìüíï óå ôñåéò ðüëåéò, ÊïæÜíç, ÐôïëåìáÀäá êáé Áìýíôáéï, êáôÝóôç áõôü äõíáôü ìåôÜ áðü ðïëëïýò êüðïõò êáé ðñïóðÜèåéåò. Ç Ðïëéôåßá ðïõ åß÷å áíáããåßëåé ôçí ðñïìÞèåéá èåñìïêáìåñþí ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí ìïíþóåùí ôùí ïéêïäïìþí Þäç áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1980 áäñÜíçóå áðáñÜäåêôá. Êáé ç óðáôÜëç óõíå÷éæüôáí. ÁðïêïéìéóìÝíïé äåí âëÝðáìå ôï Üèëéï ðáé÷íßäé åêôßíáîçò ôùí ôéìþí. Êáé äåí Þôáí ëüãïò ç áýîçóç ôçò æÞôçóçò óôéò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò. Áðüäåéîç ôï üôé ôéò ìåßùóáí, üôáí äéáðßóôùóáí üôé Ýôñåöáí ôçí å÷èñéêÞ ôïõò Ñùóßá. ¼ôáí ðëÝïí ïé ðüëåéò ìáò åß÷áí êáôáóôåß Üèëéåò ëüãù ôçò Üíáñ÷çò äüìçóçò êáé ç ôéìÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ Ýãéíå «êáõôÞ» ç êõâÝñíçóç ðñï÷þñçóå óå ìÝôñá áíôéëáúêÜ êáé áíüçôá. ¸èåóå óå åöáñìïãÞ íÝï ïéêïäïìéêü êáíïíéóìü õðåñâïëéêÜ áõóôçñü, þóôå íá åöáñìïóôåß óå ÷þñá, óôçí ïðïßá ôüóá Ý÷ïõí ãñáöåß ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí ãñáöåßùí ðïëåïäïìßáò. Ç äéáäéêáóßá Ýêäïóçò íÝùí áäåéþí êáôÝóôç åîáéñåôéêÜ ÷ñïíïâüñïò êáé äßíåé ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôïí êëÜäï ôçò ïéêïäïìÞò, ðïõ ðáñÜ ôá üóá ìåéïíåêôÞìáôá ðñïáíáöÝñáìå, Ýäéíå æùÞ óå ðëåßóôïõò ðáñáãùãéêïýò êëÜäïõò. Óôç óõíÝ÷åéá åîßóùóå ôéò ôéìÝò ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò êáé êßíçóçò ìå óõíÝðåéá íá ðëçãïýí õðÝñìåôñá ïé ðïëßôåò ôïõ âïñåéïåëëáäéêïý ÷þñïõ. ¹äç óå áñêåôÝò ðïëõêáôïéêßåò ðñïÝêõøáí äéáöùíßåò ùò ðñïò ôç ëåéôïõñãßá ôùí åãêáôáóôÜóåùí êåíôñéêÞò èÝñìáíóçò. Ïé Ýìðïñïé âñÞêáí åõêáéñßá íá èåñìÜíïõí ëßãï ôçí êßíçóç ôçò áãïñÜò. Äéáöçìßæïõí ôïõò áôïìéêïýò ëÝâçôåò ðåôñåëáßïõ êáé ðÝñá áðü áõôïýò ôéò áíôëßåò èåñìüôçôáò êáé ôïõò çëåêôñéêïýò ëÝâçôåò. Íáé åðáíåñ÷üìáóôå óôçí óðÜôáëç ëýóç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1970. Ïé ôåëåõôáßåò ïéêïíïìßåò ôùí íïéêïêõñéþí èá áíáëùèïýí ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ íÝïõ çëåêôñïìç÷áíïëïãéêïý åîïðëéóìïý êáé óôç óõíÝ÷åéá èá áíôéìåôùðßóïõí ôçí áõîçìÝíç äáðÜíç åê ôçò ëåéôïõñãßáò áõôþí. ÐÜëé êåñäéóìÝíç âãáßíåé ç ãåñìáíéêÞ âéïìç÷áíßá. Ôï êñÜôïò ðáñáêïëïõèåß áðáèþò ôéò åîåëßîåéò Þ ìÜëëïí Ý÷åé áíáëÜâåé ñüëï äéáöçìéóôïý ôçò ðñÜóéíçò åíÝñãåéáò ðñïò ÷Üñéí ôçò ãåñìáíéêÞò êõñßùò âéïìç÷áíßáò êáé åêìáõëßæåé ôïõò ðïëßôåò íá åãêáôáóôÞóïõí óôéò óêåðÝò öùôïâïëôáúêÝò óõóêåõÝò. ÊÜðïéïé ìÜëéóôá óðåýäïõí íá óõíÜøïõí áêüìç êáé äÜíåéï ãéá íá ðñïâïýí óôçí áãïñÜ ôïõò! Äåí åßíáé üìùò ëßãïé åêåßíïé ðïõ áäõíáôïýí íá åðéëÝîïõí «êáèáñÞ» ëýóç èÝñìáíóçò êáé åðáíÝñ÷ïíôáé óôçí ðáñáäïóéáêÞ îõëüóïìðá. ÁëëÜ áõôÞ åßíáé îõëïâüñïò êáé Þäç ç õëïôüìçóç, íüìéìç êáé ëáèñáßá, Ýëáâå äéáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò áíáìÝíåôáé íá êáôáóôïýí äñáìáôéêÝò êáôÜ ôá ðñïóå÷Þ Ýôç. Ôá äÜóç ðïõ áíáðôý÷èçêáí, åðåéäÞ ìåéþèçêå áéóèçôÜ ôï æùéêü êåöÜëáéï ôïõ ÍåïÝëëçíá ðïõ ôñåöüôáí ìå åéóáãüìåíá êñÝáôá, áðåéëïýíôáé êáé ðÜëé, üðùò êáé êáôÜ ôïí êáéñü ôçò êáôï÷Þò! ÁëëÜ ìÞðùò äåí âéþíïõìå íÝá êáôï÷Þ äéáöïñåôéêÞò ìïñöÞò; Áõôïß äåí áðáéôïýí ôç ìåßùóç ôùí õðáëëÞëùí ôïõ ÊñÜôïõò; Ôé ôïõò ÷ñåéáæüìáóôå ëïéðüí ôïõò äáóïöýëáêåò; Ðüóá èá åß÷áìå êåñäßóåé, áí áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1970 åß÷áìå îåêéíÞóåé ôçí ôçëåèÝñìáíóç áðü ôïõò óôáèìïýò ôçò ÄÅÇ, ðïõ Ýðñåðå íá êáôáóêåõÜæïíôáé ìå ðñüâëåøç ãéá ôçí ðñüóèåôç áõôÞ ëåéôïõñãßá. Ðüóá èá åß÷áìå êåñäßóåé, áí åðéâÜëáìå áõóôçñïýò êáíïíéóìïýò èåñìïìüíùóçò óôéò ïéêïäïìÝò êáé áíáðôýóóáìå ôçí åã÷þñéá âéïìç÷áíßá êáôáóêåõÞò ìåãÜëùí ëåâÞôùí ìéêôÞò êáýóåùò, þóôå íá èåñìáíèïýí ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí ïé ìéêñÝò ðüëåéò êáé ïé êùìïðüëåéò ìå óõìðëçñùìáôéêÜ ôïõ ðåôñåëáßïõ êáýóéìá, üðùò êáôÜëïéðá åðåîåñãáóßáò îýëùí êáé êáñðþí, áëëÜ êáé âéïìÜæá. Ðüóï èá åß÷áìå ùöåëçèåß áðü ôçí õðï÷ñåùôéêÞ åãêáôÜóôáóç çëéáêþí èåñìïóéöþíùí; ÁëëÜ íá ðïõ ìåôÜ áðü ôç ìáêñÜ ìõóôéêïðÜèåéá ðåñß ôïõ áí õðÜñ÷ïõí õðïèáëÜóóéá êïéôÜóìáôá ðåôñåëáßïõ êáé öõóéêïý áåñßïõ óôç ÷þñá ìáò, ïé áñìüäéïé – áíáñìüäéïé óõæçôïýí åðß ôÝëïõò óïâáñÜ ôï èÝìá. ¢ñáãå èá ùöåëçèåß, Ýóôù êáé óôï åëÜ÷éóôï, ï åëëçíéêüò ëáüò áðü ôçí áíáêÜëõøÞ ôïõò; ÂÝâáéá áñ÷ßæïõí íá åìöáíßæïíôáé êáé êÜðïéïé ðïõ äåí ôïõò áããßæåé ôï ðñüâëçìá ðïõ áíáëýóáìå. Áõôïß êïéìïýíôáé óå ðáãêÜêéá Þ, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, óå êÜðïéï ìç èåñìáéíüìåíï õðüóôåãï. «ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇÓ»

Ôï ÔÅÉ Ä. Ìáêåäïíßáò ðñùôïðüñï óå èÝìáôá åêðáßäåõóçò

Ç

áðïíïìÞ óôï ÔÅÉ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ôéìçôéêÞò äéÜêñéóçò Diploma Supplement Label, ç ïðïßá ðéóôïðïéåß ôçí ïñèÞ ÷ïñÞãçóç ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò Äéðëþìáôïò áðü Ýíá ºäñõìá óýìöùíá ìå ôá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá, åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôï ºäñõìá íá êëçèåß áðü ôï ÉÊÕ íá ðáñïõóéÜóåé óôïõò åêðñïóþðïõò üëùí ôùí ÁÅÉ ôçò ÷þñáò ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ áêïëïýèçóå ãéá ôçí åðéôõ÷Þ Ýêâáóç ôïõ åí ëüãù åã÷åéñÞìáôïò. Ôçí åéóÞãçóç ìå ôßôëï: «Diploma Supplement Label - ¸íáò åöéêôüò óôü÷ïò» ðáñïõóßáóáí ï Ðñüåäñïò ôïõ Éäñýìáôïò ê. Ãåþñãéïò ×áñáëáìðßäçò êáé ç Õðåýèõíç ôïõ Ãñáöåßïõ Erasmus ê. Áéêáôåñßíç ÌðëÜíôá óå äéçìåñßäá ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ºäñõìá Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí (ÉÊÕ) óôéò 28 êáé 29 Íïåìâñßïõ 2011 óôçí ÁèÞíá.

Ó

Ôüóï ç áðüêôçóç ôçò åõñùðáúêÞò ôéìçôéêÞò äéÜêñéóçò ðïõ áðïôåëåß Ýíäåéîç ðïéüôçôáò êáé äéáöÜíåéáò, üóï êáé ç ðáñïõóßáóç ôçò áðïêôçèåßóáò ôå÷íïãíùóßáò óôá õðüëïéðá Áíþôáôá Éäñýìáôá ôçò ÷þñáò ìáò, êáèéóôïýí ôï ÔÅÉ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñùôïðüñï óå èÝìáôá åêðáßäåõóçò êáé åõñùðáúêÞò áíáãíþñéóçò.

Ïëïêëçñþèçêå áðü ôïí ÅÏÔ ç ìåëÝôç ôïõ Ýñãïõ "ÏéêïôïõñéóôéêÝò äéáäñïìÝò óôá ãåöýñéá ôùí Ãñåâåíþí"

õíÜíôçóç ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý (ÅÏÔ) ê. Êþóôá ÆÞêï, åß÷å ôçí ÐáñáóêåõÞ 9 Äåêåìâñßïõ 2011 ï ÂïõëåõôÞò ôïõ Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò. Ï ê. ×áíôÜâáò åîÝöñáóå ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ óôïí ê. Ðñüåäñï, ãéá ôï ãåãïíüò üôé ïé õðçñåóßåò ôïõ ÅÏÔ ïëïêëÞñùóáí óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôéò ìåëÝôåò êáé ôï ôå÷íéêü äåëôßï ôïõ Ýñãïõ «ÏéêïôïõñéóôéêÝò ÄéáäñïìÝò óôá ãåöýñéá ôùí Ãñåâåíþí», ðïõ ðñïâëÝðåé ôç äéáóýíäåóç ôùí ãåöõñéþí «ÆéÜêá – Êáôóïýãéáííç – ËéÜôéóôá (êëÝöôç) – Ðïñôßôóá – ÊáãêÝëéá – Áæßæ ÁãÜ – Êçðïõñåéü» êáèþò êáé ôç äéáìüñöùóç äýï ÷þñùí áíáøõ÷Þò êáé áíÜðáõóçò,

Ýíá óôçí áöåôçñßá ôçò äéáäñïìÞò ôùí ìïíïðáôéþí óôï Ãåöýñé ÆéÜêá êáé Ýíá óôï Ãåöýñé ôïõ Óðáíïý, óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 1.140.000€. Ôï ôå÷íéêü äåëôßï èá ðñïùèçèåß Üìåóá óôï ÄÞìï Ãñåâåíþí ãéá íá ðñïóõðïãñáöåß áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Ãñåâåíþí ê. ÄçìïóèÝíç Êïõðôóßäç, äåäïìÝíïõ üôé ï ÄÞìïò Ãñåâåíþí, ìå âÜóç ðñïãñáììáôéêÞ óýìâáóç ðïõ èá õðïãñáöåß ìå ôïí ÅÏÔ, èá åßíáé ï öïñÝáò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ôï ôå÷íéêü äåëôßï èá õðïãñáöåß áðü ôïí Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý ê. Ðáýëï ÃåñïõëÜíï êáé èá ðñïùèçèåß óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ãéá áîéïëüãçóç êáé Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ. Ï ê. ×áíôÜâáò æÞôçóå åðßóçò áðü ôéò õðçñåóßåò ôïõ ÅÏÔ, ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò õëïðïßçóçò ôùí ìåëåôþí, ðïõ áöïñïýí óôïí åêóõã÷ñïíéóìü êáé

óôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ×éïíïäñïìéêïý ÊÝíôñïõ Âáóéëßôóáò, íá ðñáãìáôïðïéçèåß óýóêåøç óôá ÃñåâåíÜ ìåôáîý åêðñïóþðùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôïõ ÄÞìïõ Ãñåâåíþí, ôïõ Åèíéêïý ×éïíïäñïìéêïý ÊÝíôñïõ Âáóéëßôóáò êáé ôùí åíäéáöåñüìåíùí ðáñáãùãéêþí ôÜîåùí, êáôÜ ôçí ïðïßá ïé ìåëåôçôÝò ôïõ ÅÏÔ èá áíáëýóïõí ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ìåëåôþí êáé ìåôÜ áðü óõæÞôçóç, èá ïñéóôéêïðïéçèåß ôï áíôéêåßìåíï ôùí Ýñãùí ðïõ èá õðïâëçèïýí ãéá Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ. Ç ðñüôáóç ôïõ ÂïõëåõôÞ Ýãéíå áðïäåêôÞ êáé ïé áñìüäéïé õðçñåóéáêïß ðáñÜãïíôåò èá ìåôáâïýí óôá ÃñåâåíÜ, ôçí åñ÷üìåíç ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2011.

¢ëëïé 125.000 áóöáëéóìÝíïé óôïí áÝñá Óôá ÷Ýñéá ôïõ ÂåíéæÝëïõ êáé ôïõ Ðñïâüðïõëïõ ïé ëýóåéò ãéá ôï åðéêïõñéêü ÐÜíù áðü 125.457 áóöáëéóìÝíïé ðåñéìÝíïõí íá ðÜñïõí ôçí áðïæçìßùóç ôïõò áðü ôï «Åðéêïõñéêü ÊåöÜëáéï ÁóöÜëéóçò Åõèýíçò áðü Áôõ÷Þìáôá ÁõôïêéíÞôùí» ÷ùñßò íá öáßíåôáé öùò óôïí ïñßæïíôá, åíþ ôçí ßäéá óôéãìÞ ç êõâÝñíçóç êáé êõñßùò ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò êáé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò áäõíáôïýí íá âñïõí ìßá ìüíéìç ëýóç ãéá ôï ðñüâëçìá áõôü. Ç ñýèìéóç ðïõ ðñïùèÞèçêå ðñüóöáôá óôç ÂïõëÞ áðåóýñèç áðü ôïí ê. ÂåíéæÝëï ãéáôß óõíÜíôçóå ôçí Ýíôïíç áíôßäñáóç ôùí äéêçãïñéêþí óõëëüãùí. Áðåóýñèç ãéá äéáâïýëåõóç, ìßá äéáâïýëåõóç ðïõ áêüìç äåí Ýãéíå. Ç áñìüäéá åðïðôéêÞ áñ÷Þ ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò õðü ôçí äéïßêçóç ôïõ ê. Ãåùñãßïõ Ðñïâüðïõëïõ, åêôüò áðü ôï íá ìåëåôÜ êÜèå ìÞíá ôá óôïé÷åßá öáßíåôáé íá óçêþíåé ôá ÷Ýñéá øçëÜ. Ï ìüíïò ðïõ Ýôñå÷å üëï áõôü ôï äéÜóôçìá ìå áðïôÝëåóìá íá äå÷èåß êáé åðéèÝóåéò áðü ôïõò äéêçãïñéêïýò óõëëüãïõò åßíáé ï Ðñüåäñïò ôçò Äéá÷åéñéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ÄçìÞôñçò ÆïñìðÜò. ÅðåîåñãÜóèçêå ëýóåéò ïé ïðïßåò ôåëéêþò áðåññßöèçóáí ìåôÜ ðïëëþí åðáßíùí ãéáôß ôï lobby ôùí äéêçãüñùí áðåäåß÷èç ðéï éó÷õñü áðü ôïõò 125.000 áóöáëéóìÝíïõò (óôïé÷åßá 2010) ðïõ ðåñéìÝíïõí íá åéóðñÜîïõí áðïæçìéþóåéò Ðïéï èá åßíáé ôï áðïôÝëåóìá, áí ðáñáìåßíåé Ýôóé ç êáôÜóôáóç ôï Åðéêïõñéêü ÊåöÜëáéï; Èá êçñýîåé ðôþ÷åõóç Ðïéïò èá ÷Üóåé; Ðñùôßóôùò ïé 125.000 áóöáëéóìÝíïé áëëÜ äåõôåñåõüíôùò êáé ïé äéêçãüñïé. Ïé Äéêçãïñéêïß Óýëëïãïé äåí öáßíåôáé íá êáôáíïïýí üôé ìßá ðôþ÷åõóç ôïõ Åðéêïõñéêïý èá ôïõò óôåñÞóåé áðü ìßá áêüìç «áãåëÜäá» ðïõ Ýêáíå ðïëý «ãÜëá». Ç êÞñõîç ôïõ Åðéêïõñéêïý óå ðôþ÷åõóç åßíáé ðÜíôùò Ýíá óåíÜñéï ðïõ ìðïñåß íá âñßóêåé áíïéêôÜ áõôéÜ ôüóï óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò üóï êáé óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ôï «åðé÷åßñçìá» ðïõ «êõêëïöïñåß» õðÝñ ôçò ëýóçò áõôÞò åßíáé áðëü. «Åäþ êáôáññÝåé ç ÷þñá, ôï åðéêïõñéêü åßíáé ôï ðñüâëçìá»; ÌÝóá óå áõôÞ ôçí áíáìðïõìðïýëá, êëåßíåé êáé ôï Åðéêïõñéêü êáé ç åðáíáóýóôáóç ôïõ ãßíåôáé óå íÝåò ðéï ïñèïëïãéêÝò âÜóåéò óôï ðëáßóéï ôçò êïéíïôéêÞò ïäçãßáò ç ïðïßá áðáéôåß áðü ôéò ÷þñåò ìÝëç ôçò ÅÅ Ýíá ïñãáíéóìü ðïõ èá êáëýðôåé ðåñéðôþóåéò áíáóöÜëéóôùí ï÷çìÜôùí Þ áãíþóôùí ï÷çìÜôùí. Äåí èá êáëýðôåé

äçëáäÞ ðåñéðôþóåéò áðïæçìéþóåùí áðü áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò ðïõ Ýêëåéóáí. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ïé åðéëïãÝò ðïõ Ý÷åé ç êõâÝñíçóç åßíáé äõï. Ç ðôþ÷åõóç ôïõ åðéêïõñéêïý êáé ï åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôïõ ñüëïõ ôïõ åßíáé ç ìßá. Ç õéïèÝôçóç ìå ïñéóìÝíåò ßóùò ôñïðïðïéÞóåéò ôçò ñýèìéóçò ðïõ áðåóýñèç, åßíáé ç Üëëç. Êáé ôï ìá÷áßñé êáé ôï ðåðüíé ôï Ý÷ïõí ï ê. ÂåíéæÝëïò êáé ï ê. Ðñïâüðïõëïò êáé ïõäåßò Üëëïò. Ôï Åðéêïõñéêü äåí åßíáé éäéùôéêÞ áóöáëéóôéêÞ åôáéñåßá. Äåí ëáìâÜíåé áóöÜëéóôñá ãéá íá êáëýðôåé áðïæçìéþóåéò, áëëÜ üðùò ëÝåé êáé ç ëÝîç ëåéôïõñãåß åðéêïõñéêÜ. ÓõíåóôÞèç ìå íïìïèåôéêÞ ðñùôïâïõëßá ôçò ðïëéôåßáò êáé äéáôçñåßôáé ìå ÷ñÞìáôá ôùí áóöáëéóìÝíùí ãéá óõãêåêñéìÝíï óêïðü. Ç äéáôÞñçóç ôïõ åßíáé óõíåðþò áðïêëåéóôéêÞ åõèýíç ôçò ðïëéôåßáò êáé ü÷é ôçò ¸íùóçò Áóöáëéóôéêþí Åôáéñåéþí ÅëëÜäïò, ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Ãéþñãïõ Êþôóáëïõ, ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò åðéôñïðÞò ÄçìÞôñç ÆïñìðÜ Þ ôïõ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ ôïõ ÃéÜííç ÂÜóç. Áí ç êõâÝñíçóç èåùñåß üôé äåí ÷ñåéÜæåôáé ç êïéíùíßá êáé ïé áóöáëéóìÝíïé, áò ôï êáôáñãÞóåé áýñéï ôï ðñùß. Èá Ý÷ïõìå üöåëïò êáé ìßá ìåßùóç ôùí áóöáëßóôñùí áõôïêéíÞôùí êáôÜ 5%, üóï ôï ÷áñÜôóé ðïõ êáôáâÜëëïõìå ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ. Ç ¸íùóç Áóöáëéóôéêþí åôáéñåéþí Ý÷åé ùò ìüíç åõèýíç ôçí äéá÷åßñéóç ôïõ, ìå âÜóç ôïõò íüìïõò êáé ôá ÷ñçóôÜ Þèç. ÐÝñáí ôïýôïõ ïõäÝí. Åðßóçò åõèýíç ôçò üðùò êáé ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ Åðéêïõñéêïý åßíáé íá åíçìåñþíåé ôçí åðïðôéêÞ áñ÷Þ ãéá ôçí êáôÜóôáóçò ôïõ. Áðü åêåß êáé ðÝñá ïé Õðïõñãïß, ç êõâÝñíçóç êáé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò áò áíáëÜâïõí ôéò åõèýíåò ôïõò. Áò åîçãÞóïõí ïé ßäéïé óôïõò 125.000 áóöáëéóìÝíïõò, ðïõ ðåñéìÝíïõí íá ðÜñïõí ôéò áðïæçìéþóåéò ôïõò, ðïéï åßíáé ôï ðñüâëçìá ðùò äçìéïõñãÞèçêå êáé ðùò èá áíôéìåôùðéóèåß. Ï ê. ÂåíéæÝëïò êáé ï ê. Ðñïâüðïõëïò Ý÷ïõí ôïí ëüãï.

ÓõíåëÞöèç 41÷ñïíïò óôçí ÐôïëåìáÀäá ãéá ïöåéëÝò ðñïò ôï Äçìüóéï ÓõíåëÞöèç, ÷èåò ôï ðñùß, óôçí ÐôïëåìáÀäá áðü áóôõíïìéêïýò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò ÐôïëåìáÀäáò, 41÷ñïíïò ãéá ìåãÜëåò ïöåéëÝò ðñïò ôï Äçìüóéï. ÓõãêåêñéìÝíá, ï 41÷ñïíïò óõëëçöèåßò åßíáé õðåñãïëÜâïò, ìå åêêñåìÞ ÷ñÝç ðñïò ôï Äçìüóéï, óõíïëéêïý ýøïõò 6.518.739.17 åõñþ. Ï óõëëçöèåßò èá ïäçãçèåß óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðñùôïäéêþí ÊïæÜíçò. Ïé êáôçãïñßåò ðïõ ôïí âáñýíïõí áöïñïýí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ Í. 1882/90, üðùò ðëÝïí éó÷ýåé ìåôÜ ôç ôñïðïðïßçóç ìå ôï Üñèñï 3 ôïõ Í.3943/11 «Ìç êáôáâïëÞ ÷ñåþí ðñïò ôï Äçìüóéï».

Tñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

117 Ôïõ Êùí/íïõ ÔæÝêç Ôï Üñèñï 114 ôïõ ðáëáéïý ìáò ÓõíôÜãìáôïò, åîïõóéïäïôïýóå ôïõò ¸ëëçíåò êáé ôïí ðáôñéùôéóìü ôïõò ãéá ôçí ýðáñîÞ ôïõ êáé ôïí óåâáóìü ôïõ Ýíáíôé ôùí óöåôåñéóôþí ôïõ. ¸ãéíå ðáóßãíùóôï ôï 114, áöïý ïé äéáäçëùôÝò, ðñéí áðü ôç äéêôáôïñßá ôïõ ´67, õðåíèýìéæáí áðåõèõíüìåíïé ðñïò ôïõò ðïëéôéêïýò ìáò ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõò íá ðñïóôáôÝøïõí ôá äéêáéþìáôá ôïõ ëáïý ìå ôï óýíèçìá «Ýíá, Ýíá, ôÝóóåñá.» ÐÝñáóáí ÷ñüíéá ôï Óýíôáãìá ôüôå Ýãéíå êïõñåëü÷áñôï áðü ôç ÷ïýíôá êáé ôï íÝï Óýíôáãìá, ìåôÜ ôï ‘74, åðáößåôáé óôïí ðáôñéùôéóìü ôïõ ëáïý óå Üëëï Üñèñï. ¼ìùò ôï Ýíá Ýíá ôÝóóåñá, áêüìá ôï èõìïýíôáé ïé ìåãáëýôåñïé. Ôï Üêïõóáí ïé 117 ôÝùò êáé íõí Õðïõñãïß êáé ÂïõëåõôÝò (62 áðü ôç ÍÄ êáé 52 áðü ôï ÐÁÓÏÊ êáé åëÜ÷éóôïé Üëëùí êïììÜôùí) êáé áðïöÜóéóáí íá èõìçèïýí ôïí ðáôñéùôéóìü ôïõò êáé íá äéåêäéêÞóïõí áõôÜ ðïõ äåí ôïõò Ýäùóå ôï êñÜôïò. Êáèõóôåñïýìåíá êáé ÷ñùóôïýìåíá ëÝíå óôéò áãùãÝò ôïõò. Ìðïñåß íá Ý÷ïõí äßêéï, áëëÜ ç ðáñïéìßá ôïõ ëáïý ìáò ëÝåé «ðéÜóå ôïí îõðüëõôï êáé ðÜñôïõ ôá ðáðïýôóéá ôïõ». ¢óå ðïõ üëïé ïé ðáñáðÜíù Ý÷ïõí ôåñÜóôéá åõèýíç ï êáèÝíáò ìå ôï êïììÜôé ðïõ ôïõ áíáëïãåß ãéá ôçí êáôÜíôéá ìáò. ¸÷ïõí åõèýíç ãéá ôéò êïììáôéêÝò ðñïóëÞøåéò, ãéá ôçí êáôÜíôéá ôçò ÷þñáò ìáò, ãéá ôï ÷Üëé ìáò. ¸÷ïõí åõèýíç ãéáôß áíÝ÷èçêáí ôïõò êëÝöôåò êáé ôïõò ìéæáäüñïõò íá êáôáôñþãïõí ôï êñÜôïò êáé áõôïß íá äéÝñ÷ïíôáé ìáêñÜ ðåñßïäï íéñâÜíá. ¸÷ïõí åõèýíç ãéáôß êáé üóïé äåí óõììåôåß÷áí, äåí áíôéóôÜèçêáí, äåí îåóÞêùóáí ôï ëáü, ôïõ Ýêñõøáí ôçí áëÞèåéá. Ï éó÷õñéóìüò ôïõò üôé äåí ãíþñéæáí äåí ãßíåôáé äåêôüò. ¼öåéëáí íá ãíùñßæïõí. Ôþñá æçôÜíå åêáôïììýñéá. Íá ôïõò ôá äþóïõìå. Áðü ôï õóôÝñçìá ôïõ öôù÷ïý ðïõ ìå ôï æüñé ðëçñþíåé ôï öüñï áêéíÞôùí, áðü ôï õóôÝñçìá ôïõ óõíôáîéïý÷ïõ ðïõ äåí Ý÷åé ôá áðáñáßôçôá, áðü ôï åëÜ÷éóôï âïÞèçìá ôïõ Üíåñãïõ ðïõ èá ðåñÜóåé ìáýñá êáé ðáãùìÝíá ×ñéóôïýãåííá. Öáßíåôáé üôé ü÷é ìüíï äåí Üîéæáí ôç øÞöï ìáò, áëëÜ ïýôå êáé ôï åëÜ÷éóôï óÜëéï ðïõ óôåãíþíåé óôá ðåéíáóìÝíá óôüìáôá ôùí ðáéäéþí ôïõ ëáïý. Ï ÔÜï ôå Êéíãê, ÊéíÝæïò áñ÷áßïò öéëüóïöïò, ëÝåé, üôé ï óõíåôüò Ý÷åé åðßãíùóç ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí Üëëùí. Åäþ åßíáé ìÜëëïí ôï äéêü ìáò ðñüâëçìá.

Ó×ÏËÇ ÃÏÍÅÙÍ ÍÁÏÕ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÖÁÍÅÑÙÌÅÍÇÓ ÊÏÆÁÍÇÓ

3ç ÓõíÜíôçóç: «Äéáæýãéï êáé ðáéäéÜ» Ç Åíïñßá ôçò Ðáíáãßáò ÖáíåñùìÝíçò ÊïæÜíçò ðñáãìáôïðïéåß ôç äåýôåñç åêäÞëùóç óôá ðëáßóéá ôïõ êýêëïõ ìçíéáßùí óõíáíôÞóåùí ðïõ äéïñãáíþíåé ãéá æçôÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïéêïãÝíåéá. Óôéò óõíáíôÞóåéò áõôÝò åéäéêïß åðéóôÞìïíåò áíáðôýóóïõí èÝìáôá êïéíùíéêïý, éáôñéêïý, öéëïóïöéêïý êáé èåïëïãéêïý ÷áñáêôÞñá, ôá ïðïßá áöïñïýí óôéò ó÷Ýóåéò ôùí ìåëþí ôçò óýã÷ñïíçò ïéêïãÝíåéáò, óôçí áíáôñïöÞ ôùí ðáéäéþí êáé óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé. ÌåôÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ èÝìáôïò áêïëïõèåß óõæÞôçóç, üðïõ ï êáèÝíáò ìðïñåß íá êáôáèÝôåé ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõ. Ïé óõíáíôÞóåéò ôçò Ó÷ïëÞò ÃïíÝùí åßíáé ìçíéáßåò êáé ðñáãìáôïðïéïýíôáé êÜèå äåýôåñç ÔåôÜñôç ôïõ ìÞíá óôïí Éåñü Íáü ôçò Ðáíáãßáò ÖáíåñùìÝíçò (éóüãåéï). Ôï êåíôñéêü èÝìá ôïõ öåôéíïý êýêëïõ åßíáé «Ôñüðïé äéáðáéäáãþãçóçò ôùí ðáéäéþí» êáé ç äåýôåñç óõíÜíôçóç èá ãßíåé ôçí ÔåôÜñôç 12 Äåêåìâñßïõ óôéò 7.00 ôï áðüãåõìá. ÏìéëÞôñéá èá åßíáé ç Øõ÷ïëüãïò ê. ¸öç Êùíóôáíôéíßäïõ ìå èÝìá: «Äéáæýãéï êáé ðáéäéÜ».

Äçìéïõñãßá Êïéíùíéêþí Éáôñåßùí óôï ÄÞìï Åïñäáßáò Ï ÄÞìïò Åïñäáßáò êáé ôï Íïìéêü Ðñüóùðï Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìÝóù ôïõ Á’ êáé ’ ÊÁÐÇ, óõììåôÝ÷ïíôáò óôçí äñÜóç ðïõ Ý÷åé îåêéíÞóåé óå üëç ôç ÷þñá ãéá ôç äçìéïõñãßá êáé ôç óôåëÝ÷ùóç ôùí Êïéíùíéêþí Éáôñåßùí, êáëåß ôïõò ðïëßôåò ôçò Åïñäáßáò íá óõììåôÜó÷ïõí óå áõôÞ ôç ðñïóðÜèåéá. Ôá ÊïéíùíéêÜ Éáôñåßá ëåéôïõñãïýí ìå ôçí åèåëïíôéêÞ ðñïóöïñÜ êáé ðñïóðÜèåéá éáôñéêþí êá ðáñáúáôñéêþí åéäéêïôÞôùí, ìå óêïðü ôç óôÞñéîç ôùí áíèñþðùí ðïõ äåí Ý÷ïõí ðñüóâáóç óå äùñåÜí Õãåßá, öÜñìáêá êáé åìâüëéá. Ãé’ áõôü ôï ëüãï, üóïé ðïëßôåò Ý÷ïõí öÜñìáêá óôá óðßôéá ôïõò, ðïõ äåí ôá ÷ñçóéìïðïéïýí, ìðïñïýí íá ôá ðáñáäþóïõí óôá ÊÁÐÇ ãéá íá óôáëïýí óôá éáôñåßá, üðïõ èá âïçèÞóïõí áíèñþðïõò ðïõ áíÞêïõí óôéò åõðáèåßò ïìÜäåò êáé äåí Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ôá áðïêôÞóïõí. Ç ðñïóöïñÜ ôùí öáñìÜêùí èá ãßíåôáé áðü ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ êáé ôéò þñåò 9:00 ðì – 13:00ìì. óôï Á’ êáé ’ ÊÁÐÇ. Ôá öÜñìáêá íá ìçí åßíáé ëçãìÝíá êáé ôá óéñüðéá íá ìçí Ý÷ïõí áíïé÷ôåß.

Ìéá îå÷ùñéóôÞ ×ñéóôïõãåííéÜôéêç åêäÞëùóç óôïí ÐïëõðëÜôáíï Ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Öëþñéíáò, ï Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò ÐïëõðëáôÜíïõ «Ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò» äéïñãÜíùóå ôçí ÊõñéáêÞ ìßá îå÷ùñéóôÞ ×ñéóôïõãåííéÜôéêç åêäÞëùóç. ¹ôáí ìéá åêäÞëùóç ðïõ îÝöõãå áðü ôá ôåôñéììÝíá, êÜôé ðïõ ôüíéóå óôï ÷áéñåôéóìü ôïõ ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Öëþñéíáò ê. ÄçìÞôñéïò ÇëéÜäçò, ï ïðïßïò óõíå÷Üñç ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ êáé åðéóÞìáíå ðùò ç ÐåñéöÝñåéá óôçñßæåé êÜèå ðñïóðÜèåéá ðïõ ðñïâÜëëåé ôïí ðïëéôéóìü, áíáâáèìßæåé êáé âãÜæåé áðü ôçí áðïìüíùóç ôéò ôïðéêÝò êïéíüôçôåò. ÐáñÜëëçëá, åõ÷áñßóôçóå êáé óõíå÷Üñç ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò, ôïí óõíôáîéïý÷ï äÜóêáëï ê. ËÜæáñï ÌÝëëéï ãéá ôçí åìðåñéóôáôùìÝíç ïìéëßá ôïõ ìå èÝìá ôá ×ñéóôïõãåííéÜôéêá Ýèéìá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôç âõæáíôéíÞ ÷ïñùäßá «Ï ¢ãéïò ÁãáèÜããåëïò» ôïõ Ö.Ó.Ö «Ï ÁñéóôïôÝëçò» êáé éäéáßôåñá ôïí ÷ïñÜñ÷ç ê. ÐáíôåëÞ ÄÜöá ðïõ ðáñïõóßáóå Âõæáíôéíïýò ×ñéóôïõãåííéÜôéêïõò ýìíïõò.


ÈÁÑÑÏÓ

#

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ôá ßäéá ðáíôåëÜêç ìïõ...! Ôïõ ÕðÜôéïõ Áóìáíßäç Ìðïñåß íá èåùñåßôáé ôåôñéììÝíç ðëÝïí ç ðïëéôéêÞ áçäßá ðïõ áðïëáìâÜíïõìå óêëÜâïé ìéáò ôñáãéêÞò êáôÜóôáóçò ðïõ äéáìïñöþèçêå áðü ôéò åðéëïãÝò ìáò êáé ôçí åõñùðáúêÞ áëëÜ êáé ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ ñïÞ, üìùò äåí ìðïñþ ãéá áêüìç ìéá öïñÜ íá ãõñßóù ôçí ðëÜôç ìïõ óå áõôÜ ðïõ ðñïêëÞèçêáí, óå áõôÜ ðïõ óõìâáßíïõí êáé óå åêåßíá ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôçí êÜðïôå ðåñÞöáíç ÅëëÜäá. ¸÷ïõìå ãßíåé ôüóåò ðïëëÝò öïñÝò ìÜñôõñåò êáé Ýñìáéá øåýôéêùí õðïó÷Ýóåùí êáé ìåãÜëùí “ÈÁ”, ôá ïðïßá ðéóôÝøáìå êáé êõíçãÞóáìå ãéá íá ðåôý÷ïõìå ôï ðñïóùðéêü ìáò áëëÜ êáé ïéêïãåíåéáêü Åëëçíéêü üíåéñï, ðïõ Ý÷ïõìå áðïêôÞóåé áíïóßá ôüóï óôïí ñçôïñéêü ñáíôéóìü ôïõò üóï êáé óôéò áðïãïçôåõôéêÝò ôïõò ðñÜîåéò. ¼ëá ôá ðïëéôéêÜ êáé ðïëéôåéáêÜ ôñÝíá Ý÷ïõí åêôñï÷éáóôåß êáé ðáñáóõñèåß áðü ìéá óáñùôéêÞ åãùéóôéêÞ êáé óõíùìïôéêÞ íïïôñïðßá. Ç óýã÷ñïíç éóôïñßá áäõíáôåß íá áíáäåßîåé çãåôéêÝò ìïñöÝò êáé áíèñþðïõò ðïõ äéáèÝôïõí éäáíéêÜ, èÝëçóç êáé ðßóôç ãéá íá ïäçãÞóïõí ôçí ðáôñßäá ìáò ìå óôáèåñüôçôá êáé áóöÜëåéá óôïí ïéêïíïìéêü ðüëåìï ðïõ ìáóôßæåé ôçí õöÞëéï åíôïíüôåñá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Êáé ðùò íá âñïýìå Üëëùóôå ôÝôïéïõò áíèñþðïõò üôáí åðß äåêáåôßåò åðéôñÝðïõìå óôïõò ßäéïõò êáé óôïõò ßäéïõò åßôå íá ñïêáíßæïõí ôïõò åã÷þñéïõò ðëïýôïõò ìáò, åßôå íá êáèéóôïýí áäýíáôç êáé áðáãïñåõôéêÞ ôçí åêìåôÜëëåõóÞ ôïõò åîõðçñåôþíôáò ìåéïøçöéêÜ óõìöÝñïíôá. Êáé áõôÞ ç äéáöèïñÜ ðùò ôá êáôÜöåñå êáé Ý÷åé ôñõðþóåé óå üëá ôá óôñþìáôá ôçò êïéíùíéêÞò ìáò äïìÞò. Ç êáèçìåñéíüôçôá ìïëýíåôáé óõíå÷þò áðü åãùêåíôñéêÝò êáé êåñäïóêïðéêÝò óõìðåñéöïñÝò. ÊÜèå áãíÞ êáé êáëïðñïáßñåôç ðñïóðÜèåéá åíôïðßæåôáé, ÷ñùìáôßæåôáé êáé ôåëéêþò ðñïóôßèåôáé íïèåõìÝíç ðéá óôï ðáñáóéôéêü ìáò óýóôçìá. Åßíáé ôüóï áèåñÜðåõôïò áõôüò ï ðïëéôåéáêüò éóôüò ðïõ ðëÝïí ðñïóðáèåß áðåãíùóìÝíá íá äéáôçñÞóåé ôá ìéêñüâéá óôïí ðõñÞíá ôïõ êáèþò ìüíï Ýôóé ìðïñåß íá ðáñáôåßíåé ôçí ìïõ÷ëéáóìÝíç ôïõ åðéâßùóç. Áíôéäñïýìå êáé åðáíáóôáôïýìå üëïé ìå ôïí ôñüðï ìáò! ¢ëëïé åðéëÝãïíôáò ìïíá÷éêü äñüìï êáé Üëëïé ïñãáíùìÝíá åêäçëþíïõìå ôçí áãáíÜêôçóç êáé ôéò áíçóõ÷ßåò ìáò. ÖùíÜæïõìå ãéá ôçí ðåñéâüçôç êáé ðïëõðüèçôç áëëáãÞ ìå ôüóç ëá÷ôÜñá êáé ðÜèïò ðïõ Ýëåéøå áðü ôá êüêáëá ìáò äåêáåôßåò ôþñá. Áêïýù äéÜöïñïõò íá ëÝíå ðùò ðñÝðåé íá ðÜñïõìå ôçí ôý÷ç óôá ÷Ýñéá ìáò êáé áíáñùôéÝìáé ðüóï îÝíç öáíôÜæåé ç óçìåñéíÞ, ç ÷èåóéíÞ êáé ðñï÷èåóéíÞ êõâÝñíçóç. Ðüóï áðüìáêñç - éäåáëéóôéêÜ - óôÝêåôáé áðü ôïí ëáü ðïõ åìðéóôåýôçêå óôá ÷Ýñéá ôçò ôçí äéáâßùóç ôïõ, öôÜíïíôáò ðëÝïí óå óçìåßï ðïõ ìéëÜìå ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ. Ìå ôçí “íÝᔠêõâÝñíçóç íá ðïæÜñåé íáõáãïóþóôçò êáé ôéò åðéêåßìåíåò åêëïãÝò íá ôáñÜæïõí ôéò ðïëéôéêÝò ðáñáôÜîåéò ðïõ ç êÜèå ìéá ôïõò îå÷ùñéóôÜ Ý÷åé ôï äéêü ôçò ó÷Ýäéï äéÜóùóçò, áíáñùôéÝìáé áí áõôÞ ç åðáíÜóôáóç èá áðïôõðùèåß êáé èá óöñáãßóåé ôçí áãñýðíçóç ìáò Þ áðëÜ èá åðéóêéáóôåß ãéá áêüìç ìéá öïñÜ áðü ôéò ðñïåêëïãéêÝò õðïó÷Ýóåéò êáé ïñÜìáôá. Ç åðéëïãÞ ìáò èá åßíáé óõíåéäçôÞ Þ êáôåõèõíüìåíç; Èá åðéëÝîïõìå îáíÜ ôá ßäéá ðñüóùðá ìå ìéá ìáôáéüäïîç åëðßäá áëëáãÞò Þ èá äþóïõìå åõêáéñßá óå íÝïõò áíèñþðïõò íá ìáò âãÜëïõí áðü ôá áäéÝîïäá Þ ôïõëÜ÷éóôïí íá ðñïóðáèÞóïõí ìå åéëéêñßíåéá êáé äéáöÜíåéá; ¸÷ïõìå ðßóôç óôç íÝá ãåíéÜ Þ èá åíáðïèÝóïõìå ôá áðïìåéíÜñéá ôùí åëðßäùí ìáò óôçí “åìðåéñßᔠôùí åðþíõìùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí; Äåí åßíáé êáèüëïõ ðáñÜîåíï ðïõ üëïé èÝëïõìå áëëáãÞ. Ç äéá÷ñïíéêÞ äéáöèïñÜ ðñÝðåé áðü êÜðïéïõò íá ðëçñþíåôáé êáé ìÝ÷ñé ôþñá óôçí ÅëëÜäá äåí ðëÞñùíå êáíåßò. ¸÷ïíôáò öôÜóåé óôï ðáñþí ôá óðáóìÝíá êáëïýíôáé íá ðëçñþóïõí ü÷é áõôïß ðïõ ôá ðñïêÜëåóáí áëëÜ áõôïß ðïõ ôá áíÝ÷ôçêáí. Êáé áõôü áðïôåëåß ôïí ìåãáëýôåñï áãêÜèé ðïõ ìáò åîïñãßæåé. Äåí åßíáé åðßóçò êáèüëïõ ðáñÜîåíï ðïõ ðïëëïß áäéáöïñïýìå ôüóï óõíåéäçôÜ, ðïõ ó÷åäüí áãíïïýìå ôçí ýðáñîç ôçò ðïëéôåßáò. Ìéá äçìïêñáôßá ÷ùñßò äéêáéïóýíç. Ìéá íïìïèåóßá ÷ùñßò ëïãéêÞ. Áò åëðßóïõìå ðùò ïé áëëáãÝò ðïõ äñïìïëïãÞèçêáí êáé ïé åðéëïãÝò ðïõ èá ìáò äïèïýí èá îáíáöÝñïõí ðßóù êÜôé ðïõ ìáò Ýëåéøå. Ôçí åëðßäá. Êáé áò ôïëìÞóïõìå ðéá íá ðñÜîïõìå ôï áõôïíüçôï. Íá áêïëïõèÞóïõìå óõíåéäçóéáêÜ êáé íá õðïóôçñßîïõìå ìå ðÜèïò ôéò åðéëïãÝò ìáò!

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

ÊÁËËÉÊÑÁÔÇÓ ÊÁÉ ÏÑÅÉÍÅÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ

Áíáæçôþíôáò íÝïõò äñüìïõò áíÜðôõîçò

Ìå éäéáßôåñç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ, 2 Äåêåìâñßïõ 2011 óôçí êáôÜìåóôç áßèïõóá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Âåëâåíôïý åêäÞëùóç – çìåñßäá ìå èÝìá "ÊáëëéêñÜôçò êáé ÏñåéíÝò Ðåñéï÷Ýò: Áíáæçôþíôáò íÝïõò äñüìïõò áíÜðôõîçò" Ôçí åêäÞëùóç äéïñãÜíùóå ç ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá & Ì.Ê.Ï. «Êïéíùíßá Ôùí Ðïëéôþí Ôïõ Âåëâåíôïý» ìå êýñéï ïìéëçôÞ ôïí êáèçãçôÞ ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ÄçìÞôñç ÊáëéáìðÜêï, óõíôïíéóôÞ ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò "ÐåñéâÜëëïí êáé ÁíÜðôõîç ôùí Ïñåéíþí Ðåñéï÷þí" êáé ìÝëïò ôçò åðéóôçìïíéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ «Ìåôóüâéïõ ÊÝíôñïõ ÄéåðéóôçìïíéêÞò ¸ñåõíáò (ÌÅ.Ê.Ä.Å.) ôïõ Å.Ì.Ð. ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé áíÜðôõîç ôïõ ïñåéíïý ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí ôïðéêþí åõñùðáúêþí ðïëéôéóìþí». Ôçí åêäÞëùóç Üíïéîå ï ðñüåäñïò ôçò «Êïéíùíßáò Ôùí Ðïëéôþí Ôïõ Âåëâåíôïý», Ìáíþëçò Óôåñãßïõ, ðáñïõóéÜæïíôáò ôçí ôáõôüôçôá ôçò ðåñéï÷Þò ôïõ Âåëâåíôïý, åíþ óôç óõíÝ÷åéá ôï ëüãï ðÞñå ï ê. ÊáëéáìðÜêïò. Ç ïìéëßá ôïõ åðéêåíôñþèçêå óå äýï èåìáôéêÝò åíüôçôåò: óôéò åðéðôþóåéò ôçò äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò ôïõ «ÊáëëéêñÜôç» óôéò ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò êáé óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò "ÐåñéâÜëëïí êáé ÁíÜðôõîç ôùí Ïñåéíþí Ðåñéï÷þí" ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ðïõ åäñåýåé óôï ÌÝôóïâï. Óôçí ðñþôç åíüôçôá Ýãéíå åêôåíÞò áíáöïñÜ óôçí ôáõôüôçôá ôùí ïñåéíþí ðåñéï÷þí, óôç äéá÷ñïíéêÞ ôïõò åîÝëéîÞ êáé óôï ðùò ôá äéÜöïñá éóôïñéêÜ ãåãïíüôá óõíôÝëåóáí óôçí áíÜðôõîÞ áëëÜ êáé óôçí ðáñáêìÞ ôïõò. Áíáëýèçêå ðùò ï ðñü÷åéñïò ó÷åäéáóìüò ôïõ «ÊáëëéêñÜôç» ìåôÝôñåøå ôçí ÅëëÜäá (ôçí ôñßôç óå ïñåéíüôçôá ÷þñá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò) óå ðåäéíÞ ÷þñá, åîáöáíßæïíôáò ôá ïñåéíÜ áðü ôï ÷Üñôç áëëÜ êáé ïäçãþíôáò óå ìáñáóìü êáé åíôÝëåé óå áöáíéóìü ôçí åëëçíéêÞ ýðáéèñï, áöïý äå ëáìâÜíåé êáìßá ìÝñéìíá ãéá ôéò åéäéêÝò óõíèÞêåò ôùí ðåñéï÷þí áõôþí. Áíôßèåôá åðéäéþêåé óôï÷åõìÝíá ôçí êáôÜñãçóç ôçò ôáõôüôçôáò ôùí ðáñáðÜíù ðåñéï÷þí êáé ôùí êáôïßêùí ôïõò êáé ôçí áöïìïßùóÞ ôïõò áðü ôéò áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ôïðïèåôþíôáò óôï ÷ñïíï-

Ä

íôïýëáðï Ýíá óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò éóôïñßáò ôçò ÅëëÜäáò. Óôç äåýôåñç åíüôçôá áíáðôý÷èçêå ç ðñïóðÜèåéá óõìâïëÞò ôïõ Å.Ì.Ð. óôçí áíÜðôõîç ôùí ïñåéíþí ðåñéï÷þí êáé éäéáßôåñá ìÝóá áðü ôéò äñÜóåéò êáé ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõ åéäéêïý ìåôáðôõ÷éáêïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Áêïëïýèçóå óõæÞôçóç ìå ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí çìåñßäá. Ç åêäÞëùóç ïëïêëçñþèçêå ìå ôçí áìïéâáßá õðüó÷åóç ìåôáîý ôçò ÅðéóôçìïíéêÞò ÏìÜäáò ôïõ Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé ôçò «Êïéíùíßáò ôùí Ðïëéôþí ôïõ Âåëâåíôïý» üôé óôï Üìåóï ìÝëëïí èá áíáëõèåß ôï æÞôçìá ôùí ðñïâëçìÜôùí óôï ó÷åäéáóìü ôçò äéïéêçôéêÞò ìåôáññýèìéóçò ôïõ «ÊáëëéêñÜôç» êáé ôùí åðéäñÜóåùí ôçò óôï Âåëâåíôü êáé èá ðáñïõóéáóôïýí ôñüðïé êáé ðñïôÜóåéò, ìå ôéò ïðïßåò ôï åñåõíçôéêü äõíáìéêü ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ìðïñåß íá óõìâÜëëåé ôüóï óôçí ðñïóðÜèåéá åðáíáöïñÜò ôçò äéïéêçôéêÞò áõôïôÝëåéáò ôïõ Âåëâåíôïý üóï êáé óôçí Ýñåõíá óå ó÷Ýóç ìå ôéò íÝåò áíáðôõîéáêÝò äõíáôüôçôåò ôçò ðåñéï÷Þò.

Óôçí ðñÝóá åñ áóéáêÝ ó Ýóåé

éáäï éêÝ óõíáíôÞóåé ìå ôïí õðïõñ ü Ïéêïíïìéê í Åõ. åíé Ýëï êáé ôïí õðïõñ ü Åñ áóßá . ÊïõôñïõìÜíç åß å å ï ðñ õðïõñ ü ËïõêÜ ÐáðáäÞìï êá åêßíçóáí ïé äéá ïõëå óåé ìå ôçí ôñüéêá óôçí Á Þíá éá ôï íÝï Ìíçìüíéï ðïõ á óõíïäå åé ôç íÝá äáíåéáêÞ ó ì áóç êá êáé ôá ìÝôñá ôç ðåñéüäïõ . ÏÉ ÔÑÏÉÊÁÍÏÉ Ïé ê.ê. Ðüïõë Ôüìóåí (ÄÍÔ), Ìáôßáò Ìïñò (Êïìéóéüí) êáé ÊëÜïõò Ìáæïý÷ (ÅÊÔ) èá áðïêñõóôáëëþóïõí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Ýùò ôéò 16 Äåêåìâñßïõ ôï íÝï äáíåéáêü ðñüãñáììá êáé óõãêåêñéìÝíá ôá äçìïóéïíïìéêÜ ìÝôñá, ôéò äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò, ôïõò äçìïóéïíïìéêïýò óôü÷ïõò êáé ôéò áíáðôõîéáêÝò ðáñåìâÜóåéò ðïõ áõôü èá ðñïâëÝðåé. ÔÏ ÍÅÏ ÌÍÇÌÏÍÉÏ Ç âÜóç ôùí äéáâïõëåýóåùí ãéá ôï íÝï Ìíçìüíéï èá åßíáé ç åðéêáéñïðïßçóç ôïõ Ìåóïðñüèåóìïõ ÐñïãñÜììáôïò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÓôñáôçãéêÞò, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé ìåôáîý Üëëùí : ÍÝåò ðáñåìâÜóåéò óôï áóöáëéóôéêü. ÅðÝêôáóç ôçò åñãáóéáêÞò åöåäñåßáò ôï 2012. Ìïíéìïðïßçóç ôïõ ôÝëïõò áêéíÞôùí ðïõ åéóðñÜôôåôáé ìÝóù ëïãáñéáóìþí ôçò

ÄÅÇ. Ìç äéáôÞñçóç ìåéïøçöéêþí ðáêÝôùí ôïõ Äçìïóßïõ óå êñßóéìåò ÄÅÊÏ, ðïõ èá áðïêñáôéêïðïéçèïýí. Ðþëçóç ìåôï÷þí ôùí ôñáðåæþí ðïõ èá êñáôéêïðïéçèïýí. ÁðïðëçñùìÞ ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôïõ Äçìïóßïõ êáé ç åðßâëåøç ôçò äéáäéêáóßáò áðü åðéôñüðïõò. Åðéôñïðåßá ôïõ ìç÷áíéóìïý óõëëïãÞò öïñþí áðü ôçí ôñüéêá. ÍÝá äçìïóéïíïìéêÜ ìÝôñá ãéá ôï 2013 êáé ôï 2014. ÍÝåò ðåñéêïðÝò óôéò äéïéêçôéêÜ êáèïñéæüìåíåò áìïéâÝò ôùí åëåõèÝñùí åðáããåëìáôéþí. ÐáñåìâÜóåéò óôá åéäéêÜ ìéóèïëüãéá. Óôï åðßêåíôñï ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí èá âñåèåß êáé ôï äçìïóéïíïìéêü êåíü áðü ôçí åêôÝëåóç ôïõ åöåôéíïý ðñïûðïëïãéóìïý, ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá êáëõöèåß ìå íÝá ìÝôñá ìÝóá óôï 2012 ðïõ èá ëçöèïýí ìÝ÷ñé ôïí Éïýíéï. ÄÙÑÁ - ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ Ôï èÝìá ôçò ðåñáéôÝñù ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò åñãáóßáò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá áíáìÝíåôáé íá èÝóåé ôï êëéìÜêéï ôùí åëåãêôþí ôçò ôñüéêáò êáôÜ ôç óõíÜíôçóç ðïõ èá Ý÷åé ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ìå ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò. Ïé åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí ðñüêåéôáé íá æçôÞóïõí ðåñéêïðÝò óôï 13ï êáé 14ï ìéóèü, åíþ ðéÝæïõí áêüìá ãéá ôçí áêý-

ìéó ïß ñùóç ôùí áõîÞóåùí ðïõ ðñïâëÝðåé ç ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò ãéá ôïí Éïýëéï ôïõ 2012. Ç ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò ðïõ õðïãñÜöçêå ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010 ðåñéëáìâÜíåé áýîçóç 1,5% óôïõò êáôþôáôïõò ìéóèïýò ôçí 1ç Éïõëßïõ ôïõ 2011 êáé 1,7% ôçí 1ç Éïõëßïõ ôïõ 2012. Ç ôñüéêá èá æçôÞóåé åðßóçò ôçí ðåñéóôïëÞ ôïõ ìç ìéóèïëïãéêïý êüóôïõò, ìå äñáóôéêÞ ðåñéêïðÞ ôçò åñãïäïôéêÞò óõììåôï÷Þò óôçí ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅñãáôéêÞò Êáôïéêßáò êáé ôçò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò. Óôá èÝìáôá ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí ïé åëåãêôÝò áíáìÝíåôáé íá åíôåßíïõí ôéò ðéÝóåéò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí åðé÷åéñçóéáêþí êáé ôùí áôïìéêþí óõìâÜóåùí, ôçò åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßáò êáé ôùí äéáèåóéìïôÞôùí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò, ôá óõíäéêÜôá åìöáíßæïíôáé êáôçãïñçìáôéêÜ áíôßèåôá óôéò ðåñéêïðÝò Þ ôçí êáôÜñãçóç ôùí äþñùí, åíþ åßíáé äéáôåèåéìÝíá íá óõæçôÞóïõí ôçí óõã÷þíåõóç ôïõò óôï óýíïëï ôùí áðïäï÷þí. Åðßóçò, áñíïýíôáé êÜèå óõæÞôçóç ãéá áêýñùóç ôçò áýîçóçò ôùí áðïäï÷þí ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôç óõëëïãéêÞ óýìâáóç êáèþò êáé óå åíäå÷üìåíç ìåßùóç ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí ãéá ôçí ïðïßá åêôéìïýí üôé èá åðéäåéíþóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôùí Ôáìåßùí.

ÇÌÅÑÁ ÌÍÇÌÇÓ KAI ÓÕÍÔÏÌÏ ÉÓÔÏÑÉÊÏ

ãéá ôéò ðõñðïëÞóåéò ÐáëáéïãñáôóÜíïõ, Êáôáöõãßïõ êáé Óêïýëéáñçò êáé ãéá ôéò äïëïöïíßåò Üïðëùí, áíõðåñÜóðéóôùí, áèþùí ÅëëÞíùí, áíäñþí êáé ãõíáéêþí, áðü ôá íáæéóôéêÜ óôñáôåýìáôá Êáôï÷Þò ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 1943.

Óôï ðëáßóéï ôùí äéáâüçôùí ‘’áíôéðïßíù풒 óôñáôéþôåò ôùí ãåñìáíéêþí óôñáôåõìÜôùí Ýêáøáí óðßôéá, åêêëçóéÝò êáé ó÷ïëåßá êáé äïëïöüíçóáí 41 áíèñþðïõò ðïõ äåí åß÷áí êáìéÜ ó÷Ýóç ìå ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôùí áíôáñôþí. Ïé Üíèñùðïé áõôïß èáíáôþèçêáí ÷ùñßò íá ìÜèïõí ðïôÝ ôï ãéáôß. ÐáëáéïãñÜôóáíï: Îçìåñþíïíôáò ôïõ áãßïõ Óðõñßäùíá, 12 ÄåêÝìâñéïõ 1943, ïé Ãåñìáíïß áíåâáßíïõí áðü ôï Âåëâåíôü óôï ÐáëáéïãñÜôóáíï. ÂÜæïõí öùôéÜ óôá óðßôéá, óôçí åêêëçóßá ôïõ ÷ùñéïý êáé ðõñïâïëïýí Üïðëïõò áíèñþðïõò. ×Üíïõí ôç æùÞ ôïõò 13 Üíèñùðïé. Ï Íéêüëáïò Íéêüðïõëïò, ç ÁóéìÞíá ÓôåöÜíïõ êáé ï Ãåþñãéïò Ãåñãïýëáò, êáßãïíôáé æùíôáíïß ìÝóá óôá óðßôéá ôïõò. Ï Êùíóôáíôßíïò ÆÝñâáò, ï ÄçìÞôñéïò ×ñéóôïäïýëïõ, ç Áéêáôåñßíç ÑÞãá, êáé ç Ìáñßá Ìáôïðïýëïõ, ðõñïâïëïýíôáé áðü ôïõò ÊáôáêôçôÝò. Ï ÄçìÞôñéïò ÓôåöÜíïõ åêôåëÝóôçêå óôç èÝóç ôïõ ãéïõ ôïõ. Ôï æÞôçóå ï ßäéïò. Ïé Ãåñìáíïß åß÷áí óõëëÜâåé ôïí ãéï ôïõ ×ñÞóôï. Ï ðáôÝñáò äåí Üíôåîå. ÐáñïõóéÜóôçêå êáé æÞôçóå íá áöÞóïõí åëåýèåñï ôï ðáéäß ôïõ êáé íá ìðåé áõôüò óôç èÝóç ôïõ. ÁöÞóôå ôï ðáéäß ìïõ íá æÞóåé, óêïôþóôå åìÝíá, ôïõò åßðå. Êé åêåßíïé, áêñéâåßò óôïí áñéèìü ôùí õðü åêôÝëåóç, äÝ÷ôçêáí. ¢öçóáí ôï ãéï, óêüôùóáí ôïí ðáôÝñá. Ï ËÜìðñïò Êïõôóéïýêçò êáé ç ÅëÝíç Óôåñãéïðïýëïõ åêôåëïýíôáé êïíôÜ óôï Ñýìíéï. Ç ÅëÝíç Ìáôïðïýëïõ ôñáõìáôßóôçêå êáé ôçí óêüôùóáí óôçí ðåñéï÷Þ ÊÜôù Áëþíéá. Ï ÉùÜííçò Ìáôüðïõëïò âëÝðïíôáò ôïõò Ãåñìáíïýò íá ôïõ êáßíå ôá ðñüâáôÜ ôïõ, ðïõ Þôáí üëï ôïõ ôï âéïò, ðÝèáíå óôç óôéãìÞ. Ç Ìáñßá Ãåùñãßïõ ÌõëùíÜ, âñÝöïò, ðÝèáíå áðü êñõïðáãÞìáôá óôï äñéìý ÷åéìþíá ôïõ 1943 óôï îùêëÞóé ôïõ Áç-ÃéÜííç óôï ‘’Ôóéëéðßóé, üðïõ åß÷áí âñåé êáôáöýãéï ðïëëÝò ïéêïãÝíåéåò ìåôÜ ôçí ðõñðüëçóç ôïõ ÐáëáéïãñáôóÜíïõ. Êáôáöýãé: Óôï Êáôáöýãé ôéò ìÝñåò åêåßíåò âñéóêüôáí ï Ìçôñïðïëßôçò ÊïæÜíçò Éùáêåßì, ðíåõìáôéêüò áñ÷çãüò ôïõ ÅÁÌ. ÊïíôÜ óôá ×ñéóôïýãåííá ôïõ 1943, áðü ôï Âåëâåíôü ïé Ãåñìáíïß áíåâáßíïõí óôï Êáôáöýãé êáé âÜæïõí öùôéÜ óôá óðßôéá. Äõï öïñÝò ðñïóðáèïýí íá êÜøïõí ôçí åêêëçóßá ôïõ áãßïõ ÍéêïëÜïõ ÷ùñßò áðïôÝëåóìá. Óôï Êáôáöýãé óêïôþíïõí 22. Ôïí ÉùÜííç ÔÜôóç, ðïõ öýëáãå êáñáïýëé, ôïí åíôüðéóáí êáé ôïí ãÜæùóáí ìå ôá ðïëõâüëá ôïõò áðü ìáêñéÜ. Ôïí Ðáýëï Ìéñëéáïýíôá, íÝïò

áõôüò, ôïí êñÝìáóáí óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý. Ôïí ÉùÜííç Ôæéüêá ôïí ðõñïâüëçóáí. Ôç Ìáñßá Ðáðëéüñç, ãéáãéÜ êáôÜêïéôç óôï êñåâÜôé ôïõ óðéôéïý, (ìçôÝñá ôçò ÌáñéÜíèçò Êáñáóßìïõ) ôçí ðõñïâüëçóáí óôï êåöÜëé åî åðáöÞò. Ôçí ÁãíÞ ÃêÜôæéïõ, ôï ÄçìÞôñéï Âëá÷ïäÞìï, ôçí Áéêáôåñßíç Ößôóéïõ, ôçí Áéêáôåñßíç ÃêïõôæéÜíá êáé ôïí Áñéóôåßäç ÔóéïõðëÞ, ôïõò ðõñïâüëçóáí êáé ôïõò óêüôùóáí. Ôçí Åõèáëßá Æïõæü, ôçí ðåñéôýëéîáí ìå Ü÷åñá, Ýâáëáí öùôéÜ êáé æùíôáíÞ ôçí Ýêáøáí. ¹ôáí, ëÝíå üëïé ïé ìÜñôõñåò, ðïëý üìïñöç ãõíáßêá. Ôçí Áéêáôåñßíç Æïõæü, ôïí Ãñçãüñéï ÔóéôóéÜíç, ôïí ÅõÜããåëï ÊáñÜ, ôïí ÁóôÝñéï ÂáñâáñÝæï, ôçí Áéêáôåñßíç ÂáñâáñÝæïõ, ôïí ÁóôÝñéï ÔóéÜôóéï, , ôçí Áéêáôåñßíç ØáñïäÞìïõ, ôçí Åõãåíßá Æáñáìðïýêá, ôï ÄçìÞôñéï Ãêïõôæéïìðßíç, ôç ÃéÜííù ÊáñáëÝêá, ôçí Åõöñïóýíç ÄáíéÞë êáé ôïí ÅõÜããåëï Ôóéþôóéï, ôïõò óêüôùóáí ðõñïâïëþíôáò ôïõò ìå ôá öïíéêÜ üðëá åíüò ðáñáíïúêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ ðñïùèïýóå áäßóôáêôá ôçí õðåñößáëç ðïëéôéêÞ ðñáêôéêÞ ìéáò Üñéáò öõëÞò íïóçñþí åãêåöÜëùí. ÃÝìéóáí ïé äñüìïé ôïõ Êáôáöõãßïõ ìå ðôþìáôá áíèñþðùí, ðïõ äåí åß÷áí ðåéñÜîåé ðïôÝ Üíèñùðï óôç æùÞ ôïõò. ¼ôáí Ýöõãáí ïé Ãåñìáíïß, ôïõò ìÜæåøáí ïé óõããåíåßò êáé ôïõò Ýèáøáí. Ïé Êáôáöõãéþôåò âñÞêáí áóöáëÝò êáé æåóôü êáôáöýãéï ôéò êñýåò ìÝñåò ôïõ ÄåêÝìâñç, Þôáí ìÝñåò ×ñéóôïõãÝííùí, óôï Âáèýëáêêï êáé óôïí Ñïäßôç. ¹ôáí ðïëý öéëüîåíïé, ëÝíå. Ôá ×ñéóôïýãåííá ìáò Ýöåñáí öáãçôü âñáóôÞ êüôá ìå âñáóìÝíï óéôÜñé. ¸öáãå êáé ï Ðñüåäñïò ìáæß ìáò. Ôç íïóôéìéÜ áõôïý ôïõ øùìéïý, äåí ðñüêåéôáé íá ôçí îå÷Üóïõìå ðïôÝ, ëÝíå ïé óçìåñéíÝò ðëÝïí ãéáãéÜäåò. Óêïýëéáñç: Óôç Óêïýëéáñç Ýâëåðáí ðÝñá ìáêñéÜ ôï Êáôáöýãé íá êáßãåôáé. ÊáôÜëáâáí ôé ôïõò ðåñßìåíå êáé öñüíôéóáí íá äñÜóïõí óõëëïãéêÜ ãéá íá óùèïýí. Ôï êñýï ðïëý. ¼ëá ðáãùìÝíá. Ïé ìÜíåò ðÞñáí ôá ðáéäéÜ óôçí áãêáëéÜ ôïõò, ëßãá ðñÜãìáôá áðü ôá óðßôéá êáé áðü ôçí åêêëçóßá, ü,ôé ìðïñïýóå ï êáèÝíáò. ÂãÞêáí áðü ôï ÷ùñéü êáé êñýöôçêáí ìÝóá óå óðçëéÜ (õðÜñ÷åé êáé óÞìåñá) ðßóù óôï âïõíü. Óôï äñüìï ôïõò ðñïò ôç Óêïýëéáñç êáé ìÝóá óôï ÷ùñéü ïé Ãåñìáíïß åêôåëïýí Ýîé (6) áíèñþðïõò: ôç Ìáñßá ÑÞãá, ôï ÈùìÜ Ãêáñìðïýíç, ôï ÄçìÞôñéï Ãêáñìðïýíç, ôïí Ãåþñãéï Ìß÷ï, ôïí Åõèýìéï Óåñáöåßì êáé ôç ÄÝóðïéíá Óåñáöåßì. Êáé âÜæïõí öùôéÜ óôá óðßôéá êáé óôçí åêêëçóßá. ‘’Åß÷á óôçí áãêáëéÜ ìïõ ôï êïñßôóé ìïõ, ôç

Ïé áðïöÜóåé ôç Óõíüäïõ ÊïñõöÞ ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ÁëëÜ êáé ãéá ôá ëÜèç ìáò áõôÜ åêôüò áðü ìáò öôáßíå ðåñéóóüôåñï ïé ðïëéôéêïß ìáò. Ïé ïðïßïé åêôüò ôùí Üëëùí äåí Ýäùóáí ðïôÝ óôç ÷þñá Ýíá óùóôü åêðáéäåõôéêü óýóôçìá ðïõ íá äéáðëÜèåé êáé íá äßíåé óôçí êïéíùíßá õðåýèõíïò ðïëßôåò, Üîéïõò ãéá ôï äýóêïëï ðïëßôåõìá ôçò Äçìïêñáôßáò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ÷ùñßò íá ìçäåíßæïõìå ôéò ùò ôþñá äéêÝò ìáò åõèýíåò, ïýôå êáé íá ðáñáãñÜöïõìå ôéò ôåñÜóôéåò åõèýíåò ôùí ðïëéôéêþí ìáò, áõôü ðïõ ðñïÝ÷åé åßíáé íá äïýìå ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå, ôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå þóôå íá âïçèÞóïõìå ôçí ðáôñßäá ìáò êáé ôïõò åáõôïýò ìáò. Ôá ìáèçìáôéêÜ ìáò äéäÜóêïõí ðùò ôï ðñþôï âÞìá ãéá ôçí åðßëõóç åíüò ðñïâëÞìáôïò åßíáé ç ïñèÞ êáôáíüçóç ôùí äåäïìÝíùí ôïõ. Íá êáôáëÜâïõìå êáëÜ ðïéï åßíáé êáé ôé ëýóåéò åðéäÝ÷åôáé. Ôï ðñüâëçìá ìáò åßíáé ç ðïëõêÝöáëç êñßóç ðïõ ìáóôßæåé ôç ÷þñá. Æçôïýìåíï ç Ýîïäïò áðü áõôÞ. Áí ìåëåôÞóïõìå êáëÜ ôá äåäïìÝíá ôçò êñßóçò ðéèáíüôáôá èá êáôáëÞîïõìå óôá åîÞò: 1.Ïðùò åßíáé äéáìïñöùìÝíá ôá ðñÜãìáôá óôç ÷þñá ìáò (ÏéêïíïìéêÜ, ðïëéôéêÜ, äéïéêçôéêÜ, ðïëéôéóìéêÜ, ãåùðïëéôéêÜ êëð) ÷ùñßò Ýîùèåí âïÞèåéá äåí ìðïñïýìå íá ôá âãÜëïõìå ðÝñá. Êé åîÜëëïõ ç êñßóç äåí ïöåßëåôáé ìüíï Þ êáôÜ êýñéï ëüãï óôá ëÜèç êáé ôéò ðáñáëåßøåéò ìáò. Ç êñßóç åßíáé ðáãêüóìéá. Ãéá ìáò äå ðñùôßóôùò åõñùðáúêÞ. Êáé ìüíï ìÝóá óôá ÅõñùðáúêÜ ðëáßóéá ìðïñåß íá åðéëõèåß Þ èá ìðïñïýóå íá åß÷å Þäç åðéëõèåß. Áðüäåéîç; Ïé ÇÐÁ. Ïé 52 ðïëéôåßåò ôùí ÇÐÁ Ý÷ïõí Ýíá óõíïëéêü êïéíü «ôáìåßï». ¸ôóé áí êÜðïéá áðü áõôÝò Ý÷åé åëëåßììáôá, ÷ñÝç Þ êáé ôá äýï, ôá áíôéìåôùðßæïõí óõíïëéêÜ ïé ÇÐÁ, áðü ôï êïéíü ôïõò ôáìåßï. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç êÜèå ðïëéôåßá äåí îÝñåé êáí ôá åëëåßììáôá êáé ôá ÷ñÝç ôçò. ÁõôÜ ôá äéá÷åéñßæåôáé ï Ðñüåäñïò, ç ÊõâÝñíçóç, ç Ãåñïõóßá. Óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (;) äåí éó÷ýåé áõôü. ÁðïôÝëåóå âÝâáéá üñáìá ôùí éäñõôþí ôçò. ºóùò êáé óÞìåñá ôùí áäõíÜôùí ïéêïíïìéêÜ êñáôþí. Ôïõò éó÷õñïýò ôçò ÅÅ (ôçò Ãåñìáíßáò) êõñßùò äåí öáßíåôáé íá ôïõò áðáó÷ïëåß ôßðïôå Üëëï ðáñÜ ôá åðß ìÝñïõò óõìöÝñïíôÜ ôïõò. Äõóôõ÷þò ç áõôïíüçôç áëëçëåããýç äåí éó÷ýåé. ÁðïôÝëåóìá ôçò éäéïìïñößáò ôçò Åõñùæþíçò ôï íá Ý÷åé äçë. êïéíü íüìéóìá ü÷é üìùò êáé êïéíÞ äçìïóéïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, åßíáé ôá ôåñÜóôéá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå ÅëëÜäá, Éñëáíäßá. Ðïñôïãáëßá, Éóðáíßá. Êáé åðéðëÝïí ïé ïßêïé áîéïëüãçóçò íá áðåéëïýí Þäç ìå õðïâÜèìéóç üëåò ôéò Üëëåò ÷þñåò ôçò ÏÍÅ. Áêüìá êáé ôç Ãáëëßá êáé ôç Ãåñìáíßá ôçí ßäéá. Ãéáôß ; Ãéáôß ç Ãåñìáíßá áñíåßôáé ôï ðñïöáíÝò: ôçí Ýêäïóç åõñùïìïëüãùí êáé ôçí áëëáãÞ ôïõ ñüëïõ ôçò ÅÊÔ. Åðéäéþêåé íá êáôåõèýíåé áõôÞ üëç ôçí Åõñþðç. Íá äçìéïõñãÞóåé ü÷é ìéá ÅõñùðáúêÞ Ãåñìáíßá áëëÜ ìéá ÃåñìáíéêÞ Åõñþðç. Êé ùò Ýíá óçìåßï ôï Ý÷åé Þäç êáôáöÝñåé. ÐáñÜ ôáýôá ç ÅëëÜäá äåí ìðïñåß íá ëýóåé ôá ðñïâëÞìáôÜ ôçò ðáñÜ ìüíï óôá ðëáßóéá ôçò Åõñùæþíçò. ¼óï ãéá ôçí ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ åßíáé ðéèáíü óôéò åðüìåíåò åêëïãÝò íá êáôáøçöéóôåß ç ê. ÌÝñêåë êáé íá áëëÜîåé ç ðïëéôéêÞ ðñïò ôï êáëýôåñï. 2. Ïóï õðÜñ÷åé ôï åõñþ – óïâáñïß åéäéêïß åðéóôÞìïíåò ðñïâëÝðïõí, ëüãù áêñéâþò ôçò ãåñìáíéêÞò åèíéêéóôéêÞò ðïëéôéêÞò, ôï åõñþ èá êáôáññåýóåé óýíôïìá – åìÜò ùò ÷þñá ìáò óõìöÝñåé íá ðáñáìåßíïõìå ó’áõôü. Áí êáé üôáí êáôáññåýóåé ôüôå ðñïöáíþò èá áíáæçôÞóïõìå Üëëï íüìéóìá. ¼óï õðÜñ÷åé ôï åõñþ ôï íá áðï÷ùñÞóïõìå áðü áõôü èá ìáò êïóôßóåé ðÜñá ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü ôï íá ìåßíïõìå. ÌÝíïíôáò Ý÷ïõìå ðÜñá ðïëëÜ íá êÜíïõìå. Óõíå÷ßæïõìå ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÔÇÓ ÊÏÆÁÍÇÓ

ÍÝï Forthnet Professional Economy ìå 36€ Ùò åðáããåëìáôßåò, ãíùñßæåôå üôé ïé áíÜãêåò ôçò åðé÷åßñçóÞò óáò ãéá åðéêïéíùíßá åßíáé áõîçìÝíåò, áðüëõôåò êáé áäéáðñáãìÜôåõôåò, üðùò åðßóçò ãíùñßæåôå üôé áäéáðñáãìÜôåõôç åßíáé ðëÝïí êáé ç áíÜãêç óáò ãéá ìåßùóç óôá êüóôç óáò. Áö’ åíüò ðñÝðåé íá åêìåôáëëåõôåßôå üëåò ôéò óçìáíôéêÝò äõíáôüôçôåò ðïõ óáò äßíåé ï êüóìïò ôïõ broadband ãéá íá êáëýøåôå ôéò áíÜãêåò êáé íá ðñïóåããßóåôå ôï êïéíü ðïõ äéáìïñöþíåé ôç íÝá ðñáãìáôéêüôçôá ôçò áãïñÜò, áö åôÝñïõ ðñÝðåé íá ôï êÜíåôå óôçí ôéìÞ ðïõ óáò óõìöÝñåé! Ç Forthnet äßíåé ëýóç óôçí áíáæÞôçóÞ óáò, ðáñÝ÷ïíôáò ïëïêëçñùìÝíåò, áîéüðéóôåò êáé ïéêïíïìéêÝò õðçñåóßåò óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò êáé internet ìüíï ìå 36€ ôï ìÞíá! Ìå ôï ÍÅÏ Forthnet Professional Economy êáé ìå 36€ ôï ìÞíá èá Ý÷åôå:

ÂÜãéá, êáé ìéá åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò. Öåýãáìå ãñÞãïñá ðñïò ôï âïõíü, ïé óöáßñåò Ýðåöôáí ãýñù ìáò óáí ÷áëÜæ钒, ëÝåé ç Ìáñßá ÊáñáíÜôóéïõ. ‘’ÊïõâáëÞóáìå óôç óðçëéÜ ðñÜãìáôá áðü ôá óðßôéá êáé áðü ôçí åêêëçóßá, íá ôá óþóïõìå áðü ôç öùôéÜ. Åêåß ìåßíáìå ìÝñåò. Äõóêïëåõüìáóôáí. ¼ëá Þôáí ðáãùìÝíá. Öïâïýìáóôáí íá ãõñßóïõìå óôï ÷ùñéü’’, ëÝíå ïé óçìåñéíïß ãÝñïíôåò. ÌåôÜ ôçí ïëïó÷åñÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ÷ùñéþí ïé åðéæþíôåò êÜôïéêïé ïäçãÞèçêáí óå áíáãêáóôéêÞ åóùôåñéêÞ ‘’ðñïóöõãïðïßçó璒 ðñïò ôçí Ðéåñßá, ôçí Çìáèßá, ôï Âåëâåíôü, ôï Ðëáôáíüñåìá. ÕðÞñîáí üìùò Üíèñùðïé öéëåñãáôéêïß êáé öéëüðïíïé êáé áíáóõíôÜóóïõí ðñïïäåõôéêÜ ôá ÷ùñéÜ ôïõò. Óôï Âåëâåíôü ôïí Áðñßëéï 1944 ôá êáôï÷éêÜ óôñáôåýìáôá âáóÜíéóáí áíçëåþò êáé êñÝìáóáí óôï ðëáôÜíé óôá ‘’öéãêáôáëþíéᒒ ôï íåáñü ðáëéêÜñé ÓôÜìêï Êëßããï. ÅðáíáëáìâÜíïõìå ôçí ðñüôáóç ãéá áíÝãåñóç ðñïôïìÞò ôïõ åèíïìÜñôõñá óôïí ôüðï ôçò èõóßáò. ÐáñáèÝóáìå üëï áõôü ôï ðñùôïãåíÝò éóôïñéêü õëéêü ãéá ôçí åóáåß åðéâåâáßùóç ôçò éóôïñéêÞò áëÞèåéáò, áëëÜ êáé ãéá êÜèå íüìéìá èåóìéêÞ äéåêäéêçôéêÞ ðáñÝìâáóç ãéá ôçí çèéêÞ ðñùôßóôùò äéêáßùóç êáé êáô’ åðÝêôáóç ãéá ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞ áðïæçìßùóçò ãéá ôï êïéíü êáëü óôïõò ôïðéêïýò ðëçèõóìïýò êáé ôéò êïéíüôçôÝò ôïõò. Ìå óõíôïíéóìü åíåñãåéþí áðü ôï ÄÞìï ðñïôåßíïõìå ôá åîÞò: á. ¸íôáîç ôùí ôïðéêþí êáôáóôñïöþí êáé áðùëåéþí áíèñþðéíçò æùÞò óôï ðáíåëëÞíéï ðëáßóéï ðñïâïëÞò êáé áíÜëïãçò äéåêäßêçóçò. â. ÇèéêÞ äéêáßùóç ôùí åðéæþíôùí ìå õðï÷ñÝùóç-áíáãíþñéóç áðü ôï ãåñìáíéêü êñÜôïò ôùí ðõñðïëÞóåùí êáé äïëïöïíéþí ôïõ íáæéóôéêïý ðáñåëèüíôïò. Êáôáäßêç ôïõ íáæéóìïý, ñáôóé-

óìïý êáé éìðåñéáëéóìïý. ã. Ðñïþèçóç áéôÞìáôïò ðñïò ôï óçìåñéíü ãåñìáíéêü êñÜôïò ôçò ê. ÌÝñêåë ãéá êáôáâïëÞ õëéêÞò áðïæçìßùóçò ôùí êáôåóôñáììÝíùí áðü ôá êáôï÷éêÜ óôñáôåýìáôá ÷ùñéþí ôùí Ðéåñßùí ïñÝùí, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ôïðéêþí êïéíïôÞôùí óôï ðëáßóéï ôïõ êïéíïý åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý. ä. Ðñüóêëçóç-åðßóêåøç åêðñïóþðïõ ôïõ ãåñìáíéêïý êñÜôïõò óôá ðõñðïëçìÝíá ÷ùñéÜ êáé êáôÜèåóç óôåöÜíïõ óôçí êïéíÞ åðéìíçìüóõíç äÝçóç óôçí Åíïñßá Áãßïõ Äéïíõóßïõ Âåëâåíôïý (12 Äåêåìâñßïõ), ìÝóá óå êëßìá áäåëöéêÞò ÷ñéóôéáíéêÞò óõìöéëßùóçò êáé áíõðüêñéôçò áãÜðçò. å. ÐñïâïëÞ ôçò ïñèüäïîçò ïéêïõìåíéêüôçôáò ìå ôç äéáóöÜëéóç êáé ôï óåâáóìü óôçí åôåñüôçôá ôùí óõí-áäåëöþí ëáþí êáé åèíþí êáé ôùí óõãêïéíùíïýíôùí áëëçëïóõìðëçñïýìåíùí ðïëéôéóìþí, óå áíôßèåóç ìå ôçí ðïëôïðïßçóç ðïõ åðéâÜëëåé óôáíéêÜ óôïõò ëáïýò ç ðáãêïóìéïðïßçóç ôïõ ‘’êáðéôáëéóìïý ôçò êáôáóôñïöÞò’’. Óôï áíáôïëéêü öéëïêáëéêü ðíåýìá ôçò êáôáëëáãÞò ÷ùñÜìå üëïé, èýôåò êáé èýìáôá, ìÝóá óå ìéá áëëçëïðåñé÷ùñïýìåíç êïéíùíßá, ðïõ åðéäéþêåé óôáèåñÜ êáé áðáñÝãêëéôá ôï äýóâáôï éóôïñéêü ðÝñáóìÜ ôçò áðü ôçí êïéíùíßá ôçò ‘’÷ñåßáò’’, óôçí êïéíùíßá ôïõ ‘’áëçèåýåé풒, óôçí êïéíùíßá ôùí ó÷Ýóåùí, ùò Üèëçìá ãéá ‘’ôùí áèëçôþí ôï Ýêëáìðñïí êÜëëïò’’. (Ïßêïò, 8çò Éïõíßïõ). Äåí ðñÝðåé íá îáíáäïýìå ôç ÃçñáéÜ ¹ðåéñï äéáéñåìÝíç, êëåéóôÞ, öïâéêÞ êáé åìðüëåìç, ïýôå áöçìÝíç óôïí ôñüðï ðïõ ôç äéá÷åéñßæåôáé ç åõñùðáúêÞ åëßô. Íá åíåñãïðïéÞóïõìå ôçí êåêñõììÝíç ìÝóá ìáò êáé áíÜìåóÜ ìáò åíïðïéü ôùí ëáþí êïéíÞ åëðßäá. Ôþñá… ð. Êùíóôáíôßíïò É. Êþóôáò, ðáðáäÜóêáëïò (11-12-2011)

* Áðåñéüñéóôï broadband ADSL internet Ýùò 24Mbps download / 1Mbps upload * ÓôáèåñÞ ôçëåöùíßá ìå 2 ôçë. ãñáììÝò êáé Ýùò 6 ôçë. áñéèìïýò * Áðåñéüñéóôåò äùñåÜí áóôéêÝò êáé õðåñáóôéêÝò êëÞóåéò (åíôüò ÅëëÜäáò) * ÅðéëïãÞ äéáôÞñçóçò ôùí ôçë. áñéèìþí Þ/êáé áñéèìïäüôçóç áðü ôç Forthnet * ÄùñåÜí ðáñï÷Þ 1 óôáôéêÞò IP * ÄùñåÜí áóýñìáôïò (Wi-Fi) åîïðëéóìüò * ÄùñåÜí åãêáôÜóôáóç åîïðëéóìïý * 24ùñç åîåéäéêåõìÝíç ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç. ÅðéðëÝïí óáò ðáñÝ÷ïíôáé: * Äõíáôüôçôá åðéëïãÞò ôùí ïéêïíïìéêüôåñùí ðáêÝôùí ÷ñüíïõ ïìéëßáò ðñïò åèíéêÜ êéíçôÜ * ¸íáò åíéáßïò ëïãáñéáóìüò ãéá üëåò ôéò ôçëåðéêïéíùíéáêÝò óáò áíÜãêåò * ÄùñåÜí øçöéáêÝò åõêïëßåò ôçëåöùíßáò (üðùò áíáãíþñéóç, áíáìïíÞ, åêôñïðÞ êëÞóçò, öñáãÞ åîåñ÷ïìÝíùí êëÞóåùí, åðéëåêôéêÞ áðüêñõøç ê.Ü.) * ÄùñåÜí áíáâÜèìéóç ôïõ upload óå Ýùò 2Mbps * ÄùñåÜí 50 SMS/ìÞíá ðñïò åèíéêÜ êéíçôÜ (áðïóôïëÞ ìÝóù www) * Ðëçèþñá õðçñåóéþí ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò üðùò internet roaming, ðñüóâáóç óôï internet ìÝóá áðü Forthnet Hot Spot ê.á. Ãéá ïðïéáäÞðïôå ðëçñïöïñßá áðåõèõíèåßôå óôá ÊáôáóôÞìáôá Forthnet óôçí ÊïæÜíç, ÍÜíïõ Ôæüíôæá 5 (ôçë.2461026440,1) êáé Ãåùñãßïõ Ìðïõóßïõ 1, åíôüò ôçò åôáéñßáò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Áöïß ÍéêïëÜïõ ÏÅ (ôçë 24610 24720, 24610 41712).


ÈÁÑÑÏÓ

$ Á ÅÐÓÊ

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò – Ì. Áë. ×áñáõãÞò 2-1

Ē ÅÈÍÉÊÇ

“Ãêñáí ãêéíéüë” óôçí ÐôïëåìáÀäá ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Á’ ÅÐÓÊ

¾óôåñá áðü Ýíá äñáìáôéêü óå åîÝëéîç ðáé÷íßäé, ðïõ êñßèçêå óôï öéíÜëå, ç ÁíáãÝííçóç ìå áíáôñïðÞ êÝñäéóå ôç ×áñáõãÞ. Ï áãþíáò Ýãéíå óôï óôÜäéï ôçò ÐôïëåìáÀäáò, ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéåß ùò Ýäñá ðëÝïí ç ÁíáãÝííçóç êáé ôïí ðáñáêïëïýèçóáí 300 ðåñßðïõ ößëáèëïé. Ïé äýï áíôßðáëïé ôá Ýäùóáí üëá ãéá ôçí åðéôõ÷ßá, êáèþò ôï ìáôò Þôáí êñßóéìï êáé ôåëéêÜ ïé ãçðåäïý÷ïé ôïõ ×ñÞóôïõ ÐáðÜ ðáíçãýñéóáí ìéá ìåãÜëç íßêç. ÌÜëéóôá ãéá ôçí ÁíáãÝííçóç ÐôïëåìáÀäáò áãùíßóôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ ï 15÷ñïíïò ÄçìÞôñçò Ñáìðßäçò. Óôï 30´ ï ÑáöáÞë áðÝöõãå äýï áíôéðÜëïõò, ìðÞêå óôçí ðåñéï÷Þ êáé ðëÜóáñå óôï êÜèåôï äïêÜñé, ãéá íá áðïìáêñýíïõí óôç óõíÝ÷åéá ïé áìõíôéêïß. Ëßãï áñãüôåñá, ï ÃêÝêáò ìðÞêå óôçí ðåñéï÷Þ áðü áñéóôåñÜ, «Ýóôñùóå» ãéá ôïí ÑáöáÞë, ðïõ ìüíïò ìå ôïí ôåñìáôïöýëáêá, Ý÷áóå ôï êïíôñüë. Óôï 60´ óÝíôñá ôïõ Ñùìõüæïãëïõ, ëÜèïò åêôßìçóç ôïõ ôåñìáôïöýëáêá êáé ï Øáëßäáò ìå øçëïêñåìáóôÞ êåöáëéÜ, ðÝôõ÷å ôï 0-1. ÄÝêá ëåðôÜ áñãüôåñá, ï Ðáíáãéþôçò ÑáöáÞë ìðÞêå óôçí ðåñéï÷Þ, Ýâãáëå ðáñÜëëçëç óÝíôñá êáé ï ÂáëÜíôçò Âïõãéïýêáò ìå êïíôéíü ðëáóÝ, éóïöÜñéóå. Ç ÁíáãÝííçóç óõíÝ÷éóå íá åðéôßèåôáé êáé óôï 87´ ëÜèïò ôïõ ôåñìáôïöýëáêá, óõíäõÜóôçêáí Åõèõìßïõ, Ãéáëáìßäçò, ï ðñþôïò âãÞêå ôåô-á-ôåô êáé Ýäùóå óôïí

Á’ ÅÐÓÊ

äåýôåñï, ðïõ óå êåíü ôÝñìá Ýêáíå ôï 2-1, ìÝóá óå ðáíäáéìüíéï ðáíçãõñéóìþí. Óôï 90´ ï Ñùìõüæïãëïõ óïýôáñå óôï êÜèåôï äïêÜñé êáé óôï 91´ ï Ôéïýëçò óïýôáñå ìÝóá áðü ôçí ðåñéï÷Þ êáé óôç ãñáììÞ áðïìÜêñõíå ìå ôÜêëéí ï ¼æçò! ÄéáêñéèÝíôåò – Äéáéôçóßá : Áðü ôïõò íéêçôÝò ïõäåßò õóôÝñçóå, êïñõöáßïé Þôáí ïé ÑáöáÞë, Ãéáëáìßäçò, ÌõëùíÜò, ¼æçò, Â. Âïõãéïýêáò. Áðü ôç ×áñáõãÞ ðïëý êáëÞ áðüäïóç åß÷áí ïé Ôéïýëçò, Øáëßäáò êáé ÄçìçôñéÜäçò. ¢ñéóôç ç äéáéôçóßá ôïõ Ìáñüðïõëïõ (Óôñïßöá, Ìé÷. Ðáðáäüðïõëïò). ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò: ÐáðÜò, ÌõëùíÜò, ÔåðåôæÞò (80´ Ñáìðßäçò), Â. Âïõãéïýêáò, ¼æçò, ÃêÝêáò, Ãéáëáìßäçò, Ã. Âïõãéïýêáò (63´ Åõèõìßïõ), Äáëêåñáíßäçò (67´ Ëüöôóáëçò), Ôóüìðï, ÑáöáÞë. Ì. Áë. ×áñáõãÞò: Ä. Ôáêßäçò, Ä. Ôóéôéñßäçò, Ìðïýñìðïõëáò, Êáôßäçò (57´ Øáëßäáò), Ôéïýëçò, ÄçìçôñéÜäçò, È. Ôáêßäçò (79´ Èåïäùñßäçò), Ñùìõüæïãëïõ, ÊïíôïäÞìïò (65´ Í. ×áôæéáâåñßäçò), Êïõñôæßäçò, Ë. ×áôæéáâåñßäçò.

ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò – Ìáêåäïíéêüò Öïýöá 2-3

ÐÝñáóìá Öïýöá, “âñÜæåé” ç ÃáëáôéíÞ äçëþóåéò ôïõ ÓùôÞñç ÌáõñïäÞìïõ ÄñáìáôéêÞ åîÝëéîç åß÷å ôï ðáé÷íßäé óôç ÃáëáôéíÞ, üðïõ ôåëéêÜ ï Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ðÞñå ìåãÜëç íßêç, áëëÜ ïé ãçðåäïý÷ïé «âñÜæïõí» ãéá ôç äéáéôçóßá ôïõ Ôóéìåíôåñßäç êáé ôïõ åðüðôç Óýêïõ. Ï áãþíáò åß÷å áãùíßá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò êáé ïé äýï áíôßðáëïé ôá Ýäùóáí üëá ãéá ôçí åðéôõ÷ßá. Ïé ãçðåäïý÷ïé ôïõ ÓùôÞñç ÌáõñïäÞìïõ Ýðáéîáí ãéá Üëëç ìéá áãùíéóôéêÞ ÷ùñßò ôïõò ÊïõôóïìÞôñï, ÔóáêìÜêç, áðü ôçí Üëëç ï Öïýöáò áãùíßóôçêå êõñéïëåêôéêÜ ìå óýíèåóç áíÜãêçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ï ðñïðïíçôÞò ôùí öéëïîåíïõìÝíùí, ÂáããÝëçò Êáñáãåùñãßïõ, äåí åß÷å óôç äéÜèåóÞ ôïõ 7 ðïäïóöáéñéóôÝò, ôïõò Óáêáñßäç, È. ºôóêï, Ìáñêüðïõëï, Êïôóáößëéï, Êåñáìßäá, ÊïõñêïõôìÜíï êáé ÎéíÜäá! Ï Öïýöáò «÷ôýðçóå» óôéò áíôåðéèÝóåéò êé åêìåôáëëåýôçêå ôç íåõñéêüôçôá ôçò ÃáëáôéíÞò. Ïé ãçðåäïý÷ïé öùíÜæïõí ãéá ôï äåýôåñï êáé ôñßôï ãêïë ôïõ Öïýöá, ãéá ðÝíáëôé ðïõ äåí ôïõò äüèçêå, áëëÜ êáé ãéá ôç ãåíéêüôåñç óõìðåñéöïñÜ ôïõ äéáéôçôÞ Ôóéìåíôåñßäç. Óôï 7´ ï Ìïýêáò Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ Ýðéáóå óïõô óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé êáé óôçí åðáíáöïñÜ ï Ìïýñáò Ýêáíå íÝï óïõô, óôÝëíïíôáò ôçí ìðÜëá óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé êáé ìÝóá (0-1). Óôï 10´ ï ÃêáñãêÜëáò Ý÷áóå ôï ôåô-á-ôåô, óôï 16´ ï Çëßáò áðü êáëÞ èÝóç, áóôü÷çóå. Óôï 22´ «Üíáøáí ãéá ðñþôç öïñÜ ôá áßìáôá», üôáí ç ÃáëáôéíÞ æÞôçóå ðÝíáëôé ãéá ÷Ýñé ôïõ Óéäçñüðïõëïõ óôï óïõô ôïõ ÔóáöÞ ìÝóá áðü ôçí ðåñéï÷Þ, üìùò ï äéáéôçôÞò Ôóéìåíôåñßäçò Ýäåéîå óõíÝ÷åéá ôïõ áãþíá. Óôï 32´ ï Çëßáò Ý÷áóå êáëÞ åõêáéñßá, üìùò óôï 52´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ÊáôóéÜ, ï ÃêáñãêÜëáò ìå êåöáëéÜ, éóïöÜñéóå. Óôï åðüìåíï ëåðôü, üìùò, áíôåðßèåóç ôïõ Öïýöá, ï ÌáôóéããÜñçò âãÜæåé êÜèåôç ðÜóá óôïí Êåóêéëßäç, ðïõ ðåôõ÷áßíåé ôï 1-2, ìÝóá óå èýåëëá äéáìáñôõñéþí(õðïóôçñßæïõí ïôé õðÞñîå ïöóÜéíô) áðü ôïõò ãçðåäïý÷ïõò, êõñßùò ðñïò ôïí åðüðôç Óýêï. Ç ÃáëáôéíÞ Ý÷áóå ìåãÜëç åõêáéñßá óôï 60´, üôáí ï ÔóáöÞò åß÷å êåöáëéÜ óôï äïêÜñé êáé óôçí åðáíáöïñÜ ï ÃéáííÞò Ýêáíå ôï ðëáóÝ, üìùò ï ÁíôùíéÜäçò ìå ôçí áðüêñïõóç ôïõ áãþíá, êñÜôçóå ôï 1-2. Óôï 67´ öÜïõë ôïõ Ðáðáíüôá ðÝñáóå îõóôÜ Üïõô.

Óôï 91´ ï Ìáêåäïíéêüò ðÝôõ÷å ôï 1-3 ìå áðåõèåßáò öÜïõë ôïõ Äéïíýóç Óôåöáíßäç, óå öÜóç ðïõ ç ÃáëáôéíÞ äéáìáñôýñåôáé üôé äåí õðÞñîå öÜïõë, óôï 92´ ï Ðáðáíüôáò ìå óïõô Ýêáíå ôï 2-3. Óôç óõíÝ÷åéá ç ãçðåäïý÷ïò ðßåóå êáé ôï ìáôò ôåëåßùóå ìÝóá óå Ýíôïíåò áðïäïêéìáóßåò ðñïò ôïõò äéáéôçôÝò. ÄéáêñéèÝíôåò - Äéáéôçóßá: Áðü ôç ÃáëáôéíÞ äéáêñßèçêáí ïé ÔóáöÞò, ÊáôóéÜò, ÃêáñãêÜëáò, ÃéáííÞò áðü ôïí Öïýöá ïé ÁíôùíéÜäçò, ÌáôóéããÜñçò, Ìïýñáò, Éùáííßäçò êáé Óéìçôüò. ÄéáéôçôÞò: Ôóéìåíôåñßäçò (Óýêïò, ÔæïõâÜñáò). Åðéâáñõíôéêü åßíáé ôï Öýëëï Áãþíá ãéá ôç ÃáëáôéíÞ, áëëÜ êáé ãéá ôïí ÓùôÞñç ÌáõñïäÞìï ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò: Êüêïôáò, ÊáôóéÜò, ÐáðáúùÜííïõ (61´ ÃéáííÞò), ÊáñáíÜóéïò, ÔóáöÞò, ËáæÞò (36´ Æéþãáò), Âïõñïíßêïò (52´ Ãêáñáãêïýíçò), Çëßáò, Ìáíþëçò, Ðáðáíüôáò, ÃêáñãêÜëáò. Ìáêåäïíéêüò Öïýöá: ÁíôùíéÜäçò, Óôåöáíßäçò, Ðïëõ÷ñïíßäçò, Éùáííßäçò, ÌáôóéããÜñçò, ÅããëÝæïò, Óéìçôüò, Êåóêéëßäçò (81´ Ã. ºôóêïò), Ìïýñáò, Ìïýêáò, Óéäçñüðïõëïò.ÌáõñïäÞìïò: “¸ãêëçìá åéò âÜñïò ìáò” Ðõñ êáé ìáíßá åßíáé óôç ÃáëáôéíÞ ìå ôç äéáéôçóßá ôïõ Ôóéìåíôåñßäç êé üëïé èåùñïýí ðùò ìå

Á’ ÅÐÓÊ

Åëßìåéá – ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ 4-0

ÁÓ Âåëâåíôü – Áê. ÓéÜôéóôáò 3-2

Óå äéáñêÞ Üíïäï ç Åëßìåéá

6ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÍÜïõóá-Áêñßôáò Á÷ëÜäáò Åèíéêüò Âáôåñïý-ÊáóôïñéÜ ÁëåîÜíäñåéá-Ðõñóüò Ãñåâåíþí ÊÜóôùñ ÁÏ-ÊïæÜíç ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá-ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá-ËåõêÜäéá Çìáèßáò Ðåñäßêêáò-ÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò

6-0 3-0 2-1 1-2 5-2 3-1 2-1

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ÊïæÜíç ÊÜóôùñ ÁÏ ÍÜïõóá Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá ËåõêÜäéá Çìáèßáò ÁëåîÜíäñåéá Ðõñóüò Ãñåâåíþí Åèíéêüò Âáôåñïý Ðåñäßêêáò ÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò ÊáóôïñéÜ ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò Íßêç ÁãêáèéÜò Áêñßôáò Á÷ëÜäáò

14 13 13 11 11 10 10 7 6 6 6 4 4 3 1

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÊïæÜíç-ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá Ðõñóüò Ãñåâåíþí-Åèíéêüò Âáôåñïý ËåõêÜäéá Çìáèßáò-Ðåñäßêêáò Íßêç ÁãêáèéÜò-ÍÜïõóá ÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò-ÊáóôïñéÜ ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò-ÁëåîÜíäñåéá Áêñßôáò Á÷ëÜäáò-Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá

ÅÐÓ ÊïæÜíçò

Á’ ÅÐÓÊ 14ç

ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÁÓ Âåëâåíôü – Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò ÁÅ ÊïæÜíçò – ÊïæÜíç 2004 Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò – ÔéôÜí Óåñâßùí ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò – Ìáêåäïíéêüò Öïýöá Ì. Áë. ¢ñäáóóáò – ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò ÁÅ Åëßìåéáò - ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò – Ì. Áë. ×áñáõãÞò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí – Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò

3-2 4-1 1-5 2-3 1-1 4-0 2-1 2-0

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò ÁÓ Âåëâåíôü ÔéôÜí Óåñâßùí ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò ÁÅ ÊïæÜíçò ÁÅ Åëßìåéáò Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò Ì. Áë. ×áñáõãÞò ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ Áê. Ðïä. ÓéÜôéóôáò ÊïæÜíç 2004 Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò

26 25 25 23 23 22 22 22 21 20 15 14 14 11 9 4

* Ï Ìáêåäïíéêüò Öïýöá êáé ï Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò îåêßíçóáí ìå -2 * Ï 1ïò èá äéåêäéêÞóåé óå áãþíåò ìðáñÜæ ìå ðñùôáèëçôÝò Üëëùí Å.Ð.Ó. ôçí Üíïäï óôç Ä´ ÅèíéêÞ Åñáóéôå÷íéêÞ Êáôçãïñßá. Ï 14ïò , 15ïò êáé 16ïò õðïâéâÜæïíôáé óôç ´ Êáôçãïñßá .

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ – Ì. Áë. ×áñáõãÞò Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò – ÁÅ Åëßìåéáò ÊïæÜíç 2004 – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò – ÁÓ Âåëâåíôü ÔéôÜí Óåñâßùí – ÁÅ ÊïæÜíçò Ìáêåäïíéêüò Öïýöá – ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò – Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò – ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò

Óå èÝóç âïëÞò ôï Âåëâåíôü

Ôç ìåãáëýôåñç óå Ýêôáóç öåôéíÞ íßêç ôçò óçìåßùóå ç Åëßìåéá, ðïõ óõíÝôñéøå ôï Ðñùôï÷þñé.

Ïé ãçðåäïý÷ïé ôïõ ÔÜêç Áëéáôßäç ìðÞêáí áðü ôçí áñ÷Þ äõíáôÜ êáé åðéêñÜôçóáí äßêáéá, óå Ýíá áíïé÷ôü ðáé÷íßäé. Óôï 4´ ôï óïõô ôïõ Ôóéüñêá ðÝñáóå ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé, óôï 10´ óõíäõÜóôçêáí Ìáëïýôáò êáé Ôóßããáíáò, ôåëéêüò áðïäÝêôçò ï Êïêüíáò, ôï óïõô ôïõ ïðïßïõ êáôÝëçîå Üïõô. Óôï 14´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Êïêüíá, ï ×áôæçñïýìðçò ìå ðñïâïëÞ Üíïéîå ôï óêïñ (1-0). ÐÝíôå ëåðôÜ áñãüôåñá, öÜïõë ôïõ Óéáðáíßäç óôï ôåß÷ïò, óôç óõíÝ÷åéá ï Êõñéáêßäçò Ýðéáóå ìïíïêüììáôï óïõô äßðëá áðü ôï äïêÜñé. Óôï 30´ óïõô ôïõ ×áôæçñïýìðç âñÞêå óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé êé áðÝêñïõóå ï ôåñìáôïöýëáêáò, óôï 49´ óÝíôñá ôïõ Êïêüíá êáé ï Ôóßããáíáò ìå ðñïâïëÞ óçìÜäåøå Üïõô. Óôï 52´ ï Ãéáìïõñßäçò ôñïöïäüôçóå ôïí Óïöüãëïõ, ôï óïõô ôïõ ïðïßïõ êáôÝëçîå Üïõô, óôï 61´ ï Êïêüíáò áðü äåîéÜ «óôñþíåé» ãéá ôïí Íßêï Ôóßããáíá, ðïõ äéðëáóßáóå ôá ôÝñìáôá ôçò Åëßìåéáò. Óôï 70´ óõíäõÜóôçêáí Êïêüíáò, Ìáëïýôáò êé ï äåýôåñïò åß÷å óïõô ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé, åíþ óôï 78´ åðÝëáóç ôïõ ÍÜííïõ, ðïõ ðÝñáóå üðïéïí âñÞêå ìðñïóôÜ ôïõ êáé ìå ðëáóÝ ðÝôõ÷å ôï 3-0. Óôï 80´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Ôóéüñêá, ï ôåñìáôïöýëáêáò Ý÷áóå ôçí ìðÜëá áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ êáé ðñï ôïõ ×áôåëÜñé, ï Óåúóïãëïõ áðïìÜêñõíå óùôÞñéá. Óôï 85´ ï Éùáííßäçò åêôÝëåóå öÜïõë êé ï Áäáìßäçò Ýðéáóå êåöáëéÜ ëßãï Üïõô, óôï 90´ ï ×áôæçñïýìðçò ôñïöïäüôçóå ôïí ÃéáðñÜêá, ðïõ Ýêëåéóå ôï óêïñ.

ôéò áðïöÜóåéò ôïõ äéáéôçôÞ ç ïìÜäá õðï÷ñåþèçêå óå Þôôá. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÝò ïé äçëþóåéò ôïõ ðñïðïíçôÞ ôçò ïìÜäáò: ÓùôÞñçò ÌáõñïäÞìïò: Áõôü ðïõ Ýãéíå óôï óõãêåêñéìÝíï ðáé÷íßäé, åßíáé «Ýãêëçìá»! Ï äéáéôçôÞò äåí ìáò Ýäùóå ðÝíáëôé óôï ðñþôï ìÝñïò êé üôáí äéáìáñôõñÞèçêá óôï çìß÷ñïíï, ìïõ áðÜíôçóå åéñùíéêÜ «íá âëÝðåéò êáëýôåñá!». Äå÷üìáóôå ôï äåýôåñï ãêïë áðü ðåíôáêÜèáñç èÝóç ïöóÜéíô, ôï åßäá êáëÜ, äå÷üìáóôå ôï ôñßôï ãêïë áðü áíýðáñêôï öÜïõë. Åßðá óôïí äéáéôçôÞ üëá üóá áíáöÝñåé óôï Öýëëï Áãþíá. Åßäáìå êáé ìå ôçí Áóâåóôüðåôñá íá ìáò áäéêïýí, êáé ìå ôçí ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí êáé ôþñá åðáíáëáìâÜíåôáé ç éóôïñßá. ÅðåéäÞ äå ìéëÜìå, ôï åêëáìâÜíïõí ùò áäõíáìßá. Ïé êýñéïé ðïõ äéïéêïýí ðñÝðåé íá êáôáëÜâïõí üôé Ý÷ïõìå êñáôÞóåé ìéá ïìÜäá æùíôáíÞ ìå êüðï êáé ìåñÜêé ïñéóìÝíùí áíèñþðùí. Ôá ðáéäéÜ ÷Üíïõí ìáèÞìáôá Þ ìåñïêÜìáôá êé Ýñ÷ïíôáé ãéá ðñïðüíçóç, óôïõò -3 âáèìïýò êáé èÝëù íá óÝâïíôáé ôïí êüðï êáé ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ðáéêôþí ìïõ. Óå 9 ðáé÷íßäéá ðïõ åßìáé óôïí ðÜãêï ôçò ÃáëáôéíÞò, Ý÷ïõìå ðáñÜðïíá óôá 6 – êáé äå ìéëÜù ãéá öÜïõë Þ ãéá áñÜïõô, ìéëÜù ãéá öÜóåéò ðïõ êñßíïõí áðïôåëÝóìáôá. Áò ðñïóÝîïõí ïé õðåýèõíïé, ç ÃáëáôéíÞ åßíáé ðïäïóöáéñïìÜíá, êÜèå ÷ùñéü ðïõ Ý÷åé ìéá ïìÜäá èÝëåé íá ôç âëÝðåé íá áãùíßæåôáé åðß ßóïéò üñïéò êáé äåí ìðïñåß íá Ýñ÷ïíôáé äéáéôçôÝò êáé íá öÝñïíôáé Ýôóé. Ôá ðáñÜðïíÜ ìáò åßíáé ãéá ôïí äéáéôçôÞ Ôóéìåíôåñßäç êáé ôïí åðüðôç Óýêï, äåí åß÷áìå ðñüâëçìá ìå ôïí Üëëï åðüðôç. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï õðÞñîáí 5 äéáêïðÝò áðü ôñáõìáôéóìïýò êáé 1 áëëáãÞ êáé äåí êñÜôçóå êáèüëïõ êáèõóôÝñçóç, óôï â´ ìÝñïò õðÞñîáí 12 äéáêïðÝò, êñÜôçóå 3,5 ëåðôÜ êáèõóôÝñçóç, åíþ åß÷å ðåé ãéá 5. ¸÷ïõìå ìéá éóôïñßá óôïí ÷þñï ôïõ ðïäïóöáßñïõ êáé áðáéôþ íá ôç óÝâïíôáé. Áò ðñïâëçìáôéóôïýí ïé êýñéïé ôçò äéáéôçóßáò, äéüôé ðïëëÝò ïìÜäåò Ý÷ïõí ðáñÜðïíá. Ï óõãêåêñéìÝíïò äéáéôçôÞò óôï ðåñóéíü ðáé÷íßäé ÅëßìåéáÔñáíüâáëôï, üôáí åêôåëÝóôçêå ðÝíáëôé êáé ï åðéèåôéêüò ðéï ðñéí Ýêáíå ðñïóðïßçóç, áíôß íá óöõñßîåé åðáíÜëçøç, Ýäùóå… Üïõô. ÈÝëïõí-äå èÝëïõí, ç ÃáëáôéíÞ èá ðáßîåé ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï, üóá åìðüäéá êé áí âÜëïõí.

ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßá ôçò Ē ÅèíéêÞò

ÔÝëïò, óôï 91´ êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ Óïöüãëïõ ãéá ôïí Éùáííßäç, áðïìÜêñõíå üìùò ï Ôñáðåæáíëßäçò ìå ôá ðüäéá. ÄéáêñéèÝíôåò - Äéáéôçóßá: Áðü ôçí Åëßìåéá ðïõ åß÷å îáíÜ ïñéóìÝíåò áðïõóßåò, êáíåßò äåí õóôÝñçóå óå áðüäïóç. Áðü ôï Ðñùôï÷þñé äéáêñßèçêáí ïé Ãéáìïõñßäçò, Óåúóïãëïõ êáé Áäáìßäçò. ÊáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ ÌõëùíÜ (Ôóáëßäïõ, Êùôïýëáò). Åëßìåéá: Ôñáðåæáíëßäçò, ÍÜííïò, Áëéáôßäçò, ÃéáðñÜêáò, Ìáíþëáò, Ôóáôóüðïõëïò, ×áôæçñïýìðçò, Ôóéüñêáò, Ôóßããáíáò (70´ ×áôåëÜñé), Ìáëïýôáò (78´ ÌáíéÜêáò), Êïêüíáò (70´ ÂÜóóïò). ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ: ÊáñáãéÜííçò, Ôñéáíôáöõëëßäçò, Éùáííßäçò, ÃåùñãéÜäçò (46´ Í. Áäáìßäçò), Óåúóïãëïõ, Ðïõëáôóüãëïõ, Êõñéáêßäçò, Êïôáñßäçò, Óïöüãëïõ, Óéáðáíßäçò (65´ Ð. Èåïäùñßäçò), Ãéáìïõñßäçò (70´ Ìáõñüðïõëïò). Íßêïò ÊáôóÝëáò ÈùìÜò ÊáôóÝëáò

Ãéá Üëëç ìéá áãùíéóôéêÞ ôï Âåëâåíôü ðÝôõ÷å äßêáéç, áëëÜ äýóêïëç íßêç, áõôÞí ôç öïñÜ åðß ôçò áîéüìá÷çò Áêáäçìßáò ÓéÜôéóôáò. Ïé ãçðåäïý÷ïé ìðÞêáí ðïëý äõíáôÜ êáé ðÞñáí ôï ðñïâÜäéóìá óôï óêïñ, ùóôüóï ïé öéëïîåíïýìåíïé äåí ðáñÜôçóáí ôïí áãþíá êáé åðÝìåéíáí ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ïé ößëáèëïé ðïõ ðáñáêïëïýèçóáí ôï ìáôò Ýìåéíáí éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôïí ñõèìü ðïõ åß÷áí ïé äýï áíôßðáëïé êáé óôá äýï çìß÷ñïíá. Äåëôßï… Áðüíôùí: Èá ðñÝðåé, åðßóçò, íá óçìåéùèåß üôé êáé ïé äýï ïìÜäåò åß÷áí ðïëëÝò áðïõóßåò: Ãéá ôï Âåëâåíôü äåí Ýðáéîáí ïé ôñáõìáôßåò ÃéÜííçò Ãêßêáò, Êþóôáò ÐñÜóóïò, Ãéþñãïò ÅõáããÝëïõ, Ðáíáãéþôçò Óßóêïãëïõ, ÌÜñêïò ÓáìáñÜò, Ðáíáãéþôçò Ôñß÷áò êáé ï Ôæßìçò ÌðáëÜíçò ãéá ðñïóùðéêÝò õðï÷ñåþóåéò. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ, ãéá ôçí Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò äåí áãùíßóôçêáí ïé Âáóßëçò êáé Ãéþñãïò Æéþãïò, Íßêïò ÌïõóôÜêáò, ÈáíÜóçò Êáôóßñçò, Ìé÷Üëçò Ìðïýñôæïò, Íßêïò ÓéÜóéïò, Ðáíáãéþôçò ÊÜóôéáò, ÔÜóïò ÃñÜâáò, Âáóßëçò ÐëÜíïò. ÖÜóåéò êáé ãêïë Óôï 3´ ýóôåñá áðü êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ ÅëåõèåñéÜäç ãéá ôïí Ìáíþëç Ãêßêá, ï ôåëåõôáßïò ìå ðëáóÝ ðÝôõ÷å ôï 1-0. Óôï 13´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Æéþãïõ, ï Ðáðáñßæïò Ýêáíå êïíôñüë óôçí ðåñéï÷Þ êé Ýðéáóå äõíáôü óïõô ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Äýï ëåðôÜ áñãüôåñá, äéáãþíéá «âáèéÜ» ìðáëéÜ ôïõ Ìáíþëç Ãêßêá ãéá ôïí ÅëåõèåñéÜäç, ðïõ ðñï÷þñçóå êáé ðëÜóáñå ôïí åîåñ÷üìåíï Ößëéï (2-0). Óôï 28´ ç Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò Ý÷áóå ìåãÜëç åõêáéñßá, üôáí ï Ðáðáñßæïò Ýâãáëå êÜèåôç ìðáëéÜ óôïí ÔóáêíÜêç, ðïõ åðé÷åßñçóå ôï ðëáóÝ êáé ðÜíù óôç ãñáììÞ áðÝêñïõóå óùôÞñéá ï Óôåñãéüðïõëïò. Óôï 44´ ï Ðáðáñßæïò ôñïöïäüôçóå ôïí ÔóáêíÜêç, ðïõ ðëÜóáñå êé Ýäéùîå äýóêïëá óå êüñíåñ ï ÂáñôáëÜìçò. Óôï 52´ ï ÄçìÞôñçò ÄéâçêÝëçò ìå áðåõèåßáò åêôÝëåóç öÜïõë óçìåßùóå ôï 3-0, óôï 58´ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ×éüíïõ, ï Æéþãïò óêüñáñå êáôÜ ôçò ðáëéÜò ôïõ ïìÜäáò (3-1). Óôï 64´ ôï äõíáôü óïõô ôïõ ÄéâçêÝëç ðÝñáóå ðÜíù áðü ôá äïêÜñéá, óôï 71´ Ýîõðíï ðëáóÝ ôïõ Ôáúñç ìðëü-

êáñå äýóêïëá ï Ößëéïò. ÐÝíôå ëåðôÜ áñãüôåñá, ï ×éüíïò Ýâãáëå óÝíôñá êáé ï Ðáðáñßæïò áðü ôç ìéêñÞ ðåñéï÷Þ Ýðéáóå êåöáëéÜ, ðïõ áðÝêñïõóå äýóêïëá óå êüñíåñ ï ÂáñôáëÜìçò, ôÝëïò óôï 81´ êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ Ôóßôóá ãéá ôïí Ðáðáñßæï, ðïõ âãÞêå ôåô-á-ôåô, Ýäùóå áóßóô óôïí Æéþãï êé åêåßíïò óå êåíü ôÝñìá, ìåßùóå (3-2). ÄéáêñéèÝíôåò - Äéáéôçóßá: Áðü ôï Âåëâåíôü äéáêñßèçêáí ïé Ì. Ãêßêáò, ÅëåõèåñéÜäçò, ÄéâçêÝëçò, Ôáúñçò, áðü ôçí Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò êáëýôåñïé ïé Ä. Æéþãïò, Ðáðáñßæïò êáé ÌÜñêïò Ìðïýñôæïò. ÊáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ Äñáãþãéá (Ôóáëßäïõ, Êïõôæéáêïõôæßäçò). ÁÓ Âåëâåíôü: ÂáñôáëÜìçò, Êáñáêüëçò, Íáôóéïýëáò, Ôáúñçò (90´ ÐáðÜæïãëïõ), ÔÝëéïò, ÄéâçêÝëçò, ÐåñéóôÝñçò, Óôåñãéüðïõëïò (87´ ÔóÝëá), ÅëåõèåñéÜäçò, Ãêéïýñïò (46´ ÌáíäñáëÞò), Ì. Ãêßêáò. Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò: Ößëéïò, ×éüíïò, Ôóßôóáò, ÃñÜâáò, ÔóáêíÜêçò, Ä. Æéþãïò, Ðáðáñßæïò, Ì. Ìðïýñôæïò, Ãêïýãêáò, ËéÜìáò, ÃåùñãÜêáò. ÈùìÜò Ôóéôóéþêáò


ÈÁÑÑÏÓ

&

Áíáêáëýöèçêå ãéáôß ôá æþá ðñïâëÝðïõí ôïõò óåéóìïýò Ôá æþá ìðïñåß íá áíôéëáìâÜíïíôáé ôéò ÷çìéêÝò áëëáãÝò ðïõ óõìâáßíïõí óôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá ëßãï ðñéí áðü Ýíá óåéóìü, ãåãïíüò ðïõ åîçãåß ôç óõ÷íÜ áíÞóõ÷ç óõìðåñéöïñÜ êáé ôçí "ìáíôéêÞ" éêáíüôçôÜ ôïõò, ðïõ Ý÷åé ðáñáôçñçèåß óå üëç ôç Ãç áðü ðïëý ðáëéÜ. Ç íÝá áõôÞ åðéóôçìïíéêÞ åêôßìçóç âáóßóôçêå óôçí ðáñáôÞñçóç ìßáò ïìÜäáò âáôñÜ÷ùí ðïõ åãêáôÝëåéøáí ôçí ëéìíïýëá ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ Ë' Áêïõßëá ôçò Éôáëßáò, ëßãåò ìÝñåò ðñéí ëÜâåé ÷þñá ï êáôáóôñïöéêüò óåéóìüò ôï 2009. Ïé åñåõíçôÝò, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ãåùöõóéêü Öñßíôìáí Öñüéíô ôçò NASA êáé ôç âéïëüãï Ñá÷Þë Ãêñáíô ôïõ Áíïéêôïý Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Âñåôáíßáò, ðïõ äçìïóßåõóáí ôç ó÷åôéêÞ ìåëÝôç óôï äéåèíÝò ðåñéïäéêü ãéá èÝìáôá åñåõíþí ðåñéâÜëëïíôïò êáé äçìüóéáò õãåßáò "International Journal of Environmental Research and Public Health", óýìöùíá ìå ôï BBC, ðéóôåýïõí üôé ç ðáñáôÞñçóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí æþùí èá ðñÝðåé íá åíóùìáôùèåß åðßóçìá óôéò ìåèüäïõò ðñüâëåøçò ôùí óåéóìþí êáé óõóôÞíïõí ôç óõíåñãáóßá ãåùëüãùí êáé âéïëüãùí, þóôå íá ìåëåôçèåß êáëýôåñá ôï èÝìá. Óýìöùíá ìå ôïõò åñåõíçôÝò, ôá ðåôñþìáôá óôïí öëïéü ôçò Ãçò, ðïõ õößóôáíôáé éó÷õñÝò ôåêôïíéêÝò ðéÝóåéò ëßãï ðñéí áðü Ýíá óåéóìü, áðåëåõèåñþíïõí öïñôéóìÝíá óùìáôßäéá, ôá ïðïßá áíôéäñïýí ìå ôá íåñÜ, ðñïêáëþíôáò ìéá óåéñÜ áðü ÷çìéêÝò ìåôáâïëÝò. Ôá æþá, ðïõ æïõí ìÝóá óôï íåñü Þ êïíôÜ óå áõôü, Ý÷ïõí ìåãÜëç åõáéóèçóßá óå áõôÝò ôéò áëëáãÝò êáé Ýôóé åßíáé óå èÝóç íá ôéò áíé÷íåýóïõí áêüìá êáé ìÝñåò ðñéí ï óåéóìüò óõìâåß. Ïé âÜôñá÷ïé-ìåôáíÜóôåò ôçò Ë' Áêïõßëá äåí óõíéóôïýí ìåìïíùìÝíç ðåñßðôùóç, êáèþò óôç äéÜñêåéá ôçò ðáãêüóìéáò éóôïñßáò Ý÷ïõí áíáöåñèåß ðïëëÜ ðåñéóôáôéêÜ ìå äéÜöïñá æþá (åñðåôÜ, áìößâéá, øÜñéá ê.á.) ðïõ óõìðåñéöÝñïíôáí áóõíÞèéóôá Þ Ýöåõãáí ìáêñéÜ áðü ìßá ðåñéï÷Þ üðïõ óýíôïìá åðñüêåéôï íá "÷ôõðçèåß" áðü óåéóìü. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôçí ×áúôóÝíãê ôçò Êßíáò, ôï 1975, ìÝ÷ñé êáé Ýíá ìÞíá ðñéí óõìâåß Ýíáò ìåãÜëïò óåéóìüò, ïé êÜôïéêïé ðáñáôÞñçóáí ôá ößäéá íá îåôñõðþíïõí ìüíá ôïõò áðü ôéò öùëéÝò ôïõò êáé ìÜëéóôá ìÝóá óôïí ÷åéìþíá, äçëáäÞ óôï ìÝóï ôçò ÷åéìåñßáò íÜñêçò ôïõò, áøçöþíôáò èåñìïêñáóßåò êÜôù ôïõ ìçäåíüò, ðáñüëï ðïõ êÜôé ôÝôïéï Þôáí ó÷åäüí áõôïêôïíßá ãéá ôá øõ÷ñüáéìá åñðåôÜ. Ôï 2009, óôï Óáí ÍôéÝãêï ôçò Êáëéöüñíéá, ïé êÜôïéêïé åßäáí íá âãáßíïõí óôéò áêôÝò äåêÜäåò êáëáìÜñéá ðïõ æïõí óå ìåãÜëï âÜèïò (200-600 ìÝôñùí), ëßãåò þñåò ðñéí óõìâåß Ýíáò ìåãÜëïò óåéóìüò.

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

ÐÁÌÅ:

ÍÁ ÌÇÍ ÅÐÉÔÑÅØÏÕÌÅ ÔÇÍ ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÌÏÍÁÄÙÍ ÔÇÓ ÄÅÇ. ÏÑÃÁÍÙÍÏÕÌÅ ÔÇÍ ÐÁËÇ ÌÁÓ ÃÉÁ ÍÁ ÁÍÁÔÑÅØÏÕÌÅ ÔÇÍ ÁÍÔÉËÁÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ, ÃÉÁ ÅÍÅÑÃÅÉÁ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÙÍ ËÁÉÊÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ Óå ðåñßïäï êñßóçò ôï êåöÜëáéï ãéá íá åðáíáêÜìøåé ç êåñäïöïñßá ôïõ ãßíåôáé áêüìá ðéï áäßóôáêôï êáé åðéèåôéêü áðÝíáíôé óôá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí. Âáóéêü æÞôçìá ðïõ ðñÝðåé íá ëõèåß ãéá ôï êåöÜëáéï åßíáé ç äéÝîïäïò éêáíïðïéçôéêÞò êåñäïöïñßáò ãéá ôá õðåñóõóóùñåõìÝíá êåöÜëáéá. Ï ôïìÝáò ôçò åíÝñãåéáò áðïôåëåß äéÝîïäï ãéá áõôÜ ôá êåöÜëáéá. ÁõôÞ ç áíÜãêç ôçò èùñÜêéóçò ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí ìïíïðùëßùí èá óçìáßíåé ìåãáëýôåñç åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò, èá ìåôáôñÝøåé óå êüëáóç ôç æùÞ ôçò åñãáôéêÞò ëáúêÞò ïéêïãÝíåéáò. Èá åðéäåéíþóåé ôéò óõíèÞêåò åñãáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ,èá öïñôþóåé íÝá âÜñç ãéá ôá ëáúêÜ íïéêïêõñéÜ ìå ôçí áýîçóç ôçò ôéìÞò ôçò kWh êïíôÜ óôï 20% ãéá ôï 2012, èá óõìâÜëåé óôçí ñáãäáßá áýîçóç ôçò áíåñãßáò. Èá óõíå÷éóôåß ç êáôáóôñïöéêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôéò ìåôåãêáôáóôÜóåéò ïéêéóìþí. ÁõôÞ ç ðïëéôéêÞ åöáñìüæåôáé ðéóôÜ áðü ôá êüììáôá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò , ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôç ÍÄ ðïõ åßíáé óýìöùíá ìå ôç óôñáôçãéêÞ óôü÷åõóç ôïõ êåöáëáßïõ. Óõíå÷ßæåôáé óÞìåñá, áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ Ìáýñïõ Ìåôþðïõ ÅÅ- ðëïõôïêñáôßáò (ÐÁÓÏÊ-ÍÄ-ËÁÏÓ) ðïõ ðñï÷ùñÜåé óôï ïëïêëçñùôéêü îåðïýëçìá ôçò ÄÅÇ. ÓõãêåêñéìÝíá ó÷åäéÜæïõí: Ðþëçóç ôåóóÜñùí ìïíÜäùí ôçò ÄÅÇ (ÁÇÓ Áìõíôáßïõ, Ìåëßôçò, Ìåãáëüðïëçò). ÐáñÜäïóç ôïõ 40% ôùí ëéãíéôéêþí êïéôáóìÜôùí óôïõò éäéþôåò, ìå ðñþôá ôçò Âåýçò. Ôçí ðþëçóç ôïõ ðáêÝôïõ 17% ôùí ìåôï÷þí ôçò ÄÅÇ Äéá÷ùñéóìü ôùí êëÜäùí ìåôáöïñÜò êáé äéáíïìÞò áðü ôç ÄÅÇ. Ôï êëåßóéìï 14 áðü ôéò 16 ìïíÜäåò ôçò ðåñéï÷Þò. Ç éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò, åéäéêüôåñá ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò óçìáßíåé áêüìá ðéï ëçóôñéêÞ åêìåôÜëëåõóç. Ïé ìéóèïß ôïõ 2012 èá åßíáé ðÜñá ðïëý êÜôù áðü ôï 50% óå ðñáãìáôéêÝò ôéìÝò óå ó÷Ýóç ìå ôï 2009. ÁíÜëïãåò èá åßíáé êáé ïé ìåéþóåéò óôéò óõíôÜîåéò êáé ôï åöÜðáî . Ôá ìÝôñá áõôÜ åßíáé óõíÝ÷åéá ðñïçãïýìåíùí ðåñéêïðþí ðïõ åðéäåßíùóáí ôçí èÝóç ôùí åñãáæïìÝíùí, ðïõ óå óõíäõáóìü êáé ìå ôç äéÜëõóç ôïõ áóöáëéóôéêïý ôçò ÄÅÇ, åß÷å óáí áðïôÝëåóìá ôçí ðïëýðëåõñç åîáèëßùóç ôïõò, âÜæïíôáò óå êßíäõíï ôçí õãåßá ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. Ïé åñãáæüìåíïé íá ãõñßóïõí ôçí ðëÜôç óôá êüììáôá ôïõ “ìáýñïõ êõâåñíçôéêïý ìåôþðïõ”

(ÐÁÓÏÊ, ÍÄ, ËÁÏÓ) ðïõ óôü÷ïò ôïõò äåí åßíáé íá óþóïõí ôï ëáü, áëëÜ íá ôïí õðïôÜîïõí , íá ôïí ïäçãÞóïõí óå áêüìá ÷åéñüôåñï óöáãåßï. ¸ñ÷ïíôáé íá õðçñåôÞóïõí êáé íá åðéâÜëëïõí ôá óõìöÝñïíôá ôïõ êåöáëáßïõ ôçò ÅëëÜäáò êáé ôùí Üëëùí êñáôþí – ìåëþí ôçò Å.Å. Ïé äõíÜìåéò ôïõ åñãïäïôéêïý êõâåñíçôéêïý óõíäéêáëéóìïý, ôùí ðáñáôÜîåùí ÐÁÓÊÅ- ÓÁÄ, ÄÁÊÅ óôç ÃÅÍÏÐ êáé óôá ôïðéêÜ óùìáôåßá, Ýâáëáí ðëÜôç íá ðåñÜóïõí üëá áõôÜ ôá ìÝôñá. Óõìöþíçóáí ìå ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò áãïñÜò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, ôçí äéÜëõóç ôïõ áóöáëéóôéêïý, éó÷õñéæüìåíïé üôé äéáóöÜëéóáí ðëÞñùò ôá áóöáëéóôéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí åñãáæïìÝíùí ìå ôçí åããýçóç ôïõ êñÜôïõò. Óôç óõíÝ÷åéá, ìå ôç ëïãéêÞ ôïõ «ìéêñüôåñïõ êáêïý» êáé ôéò åîáéñÝóåéò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÄÅÇ, ìå åêöõëéóôéêïýò óõíôå÷íéáêïýò áãþíåò ïäÞãçóáí ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá áðü Þôôá óå Þôôá, êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò óôç öôþ÷åéá êáé ôçí åîáèëßùóç. ÈÝñéåøå ôï äïõëåìðüñéï, ïé åëáóôéêÝò ó÷Ýóåéò åñãáóßáò óôç ÄÅÇ. ÓÞìåñá ôç óôéãìÞ ðïõ ç åðßèåóç óôçí åñãáôéêÞ ôÜîç êáé ôá ëáúêÜ óôñþìáôá åßíáé óõíïëéêÞ êáé ãåíéêåõìÝíç, áõôïß óõíå÷ßæïõí óôçí ðñïóðÜèåéá áðïðñïóáíáôïëéóìïý ôùí åñãáæïìÝíùí, ðñïùèþíôáò ôç äéáóðáóôéêÞ ëïãéêÞ ÷ùñßæïíôáò ôïõò óå âüñåéïõò – íüôéïõò , áäõíáôßæïíôáò ôï åíéáßï ìÝôùðï ðïõ åßíáé áíáãêáßï óå óõíèÞêåò ïëïìÝôùðçò åðßèåóçò ôïõ êåöáëáßïõ áðïãïçôåýïíôáò ôïõò åñãáæïìÝíïõò. Äåí áðïôåëåß ëýóç ç áðïóôñÜôåõóç áðü ôç óõíäéêáëéóôéêÞ äñÜóç, áðü ôç óõììåôï÷Þ óôéò ìáæéêÝò äéáäéêáóßåò ôùí óùìáôåßùí. ÁõôÞ ç óôÜóç åßíáé âïýôõñï óôï øùìß ôçò áóôéêÞò ôÜîçò êáé ôùí óõìâéâáóìÝíùí óõíäéêáëéóôþí ðïõ èÝëïõí üóï ãßíåôáé ëéãüôåñá åìðüäéá óôçí ðïëéôéêÞ ôïõò. Ç êáëýôåñç êáôáäßêç ôïõò åßíáé ç óõììåôï÷Þ ìÝóá áðü ôç äñÜóç êáé ôçí øÞöï ìå ôï ôáîéêü óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá, ìå ôï ÐÁÌÅ. ÓõíÜäåëöïé Ôï ÐÁÌÅ êáëåß ôïõò åñãáæüìåíïõò óôç ÄÅÇ, áíåîÜñôçôá áðü ó÷Ýóç åñãáóßáò êáé áðü ôï óùìáôåßï óôï ïðïßï áíÞêïõí, íá ðÜñïõí ôçí êáôÜóôáóç óôá ÷Ýñéá ôïõò. Ôþñá ðïõ ï ôáîéêüò áíôßðáëïò, ïé êõâåñíÞóåéò ôïõ êåöáëáßïõ åðé÷åéñïýí íá éóïðåäþóïõí üôé Ý÷åé áðïìåßíåé áðü ôá åñãáóéáêÜ êáé ôá áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá äåí ÷ñåéÜæåôáé êáìßá áðïãïÞôåõóç, äåí ðñÝðåé íá ôá ìáæÝøïõìå, íá óêýøïõìå ôï êåöÜëé. ÓõìðáñÜôáîç ìå ôï ÐÁÌÅ êáé ôéò ôáîéêÝò äõíÜìåéò, åíéáßïò áãþíáò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò, ôïõ

Êñßóéìåò þñåò ãéá ôçí áãïñÜ âéâëßïõ

ÁõîÜíåé ôéò ôåëåõôáßåò þñåò óôçí åêäïôéêÞ áãïñÜ ç áíçóõ÷ßá ãéá ôç äõíáôüôçôá ðëçñùìþí ïñéóìÝíùí âéâëéïðùëåßùí-áëõóßäùí, ðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óå èýìáôá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, áíôéìåôùðßæïíôáò óçìáíôéêÞ ðôþóç ôùí ðùëÞóåþí ôïõò.

Åêäüôåò êáé âéâëéïðþëåò äéáâåâáßùíáí ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ðïõ ãñÜöïíôáí áõôÝò ïé ãñáììÝò ðùò êáíÝíá «êáíüíé» äåí åß÷å óêÜóåé óôçí áãïñÜ, óõìðëçñþíïíôáò üôé ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôá âéâëéïðùëåßá-áëõóßäåò (üðùò êáé ãåíéêüôåñá ìå ôá âéâëéïðùëåßá) äåí åßíáé óçìåñéíÜ.

Áóöáëþò, üóï ðåñíÜ ï êáéñüò, ïé óõíèÞêåò äõóêïëåýïõí. Ôá âéâëéïðùëåßá áíôáðïêñßíïíôáé óõ÷íÜ ìüíï êáôÜ ôï Þìéóõ óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò ðñïò ôïõò åêäüôåò, ìåôáèÝôïíôáò óõíå÷þò ôéò çìåñïìçíßåò áðïðëçñùìÞò, ïé åêäüôåò áíáãêÜæïíôáé íá êáèõóôåñÞóïõí ôçí êáôáâïëÞ ôùí äéêþí ôïõò ïöåéëþí ðñïò ôñßôïõò êáé ôï êýêëùìá ôïõ âéâëßïõ õößóôáôáé üëï êáé ðéï Ýíôïíïõò êëõäùíéóìïýò.

ÐáñÜ ôçí áñ÷éêÞ ðåðïßèçóç ðùò ç êñßóç äåí èá Ýðëçôôå åíäå÷ïìÝíùò ôï âéâëßï üóï Üëëïõò êëÜäïõò, åîáéôßáò ôïõ åíçìåñùôéêïý êáé ðáéäáãùãéêïý ôïõ ÷áñáêôÞñá ùò åìðïñéêïý ðñïúüíôïò, ïé åëðßäåò Üñ÷éóáí Þäç áðü ôá ìÝóá ôïõ 2009 íá äéáøåýäïíôáé, åíþ ç áãïñÜ Ý÷åé óôåãíþóåé åäþ êáé åíÜìéóç ÷ñüíï áðü ÷ñÞìá.

ñéêíùèïýí óå äýï Þ (ìåôÜ âßáò) ôñåéò ôïí ÷ñüíï: íÝá âéâëßá ðëÝïí êõêëïöïñïýí óôéò ãéïñôÝò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò, ôï ÐÜó÷á, üðùò êáé ëßãï ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôùí êáëïêáéñéíþí äéáêïðþí.

Ç ðôþóç ôùí ðùëÞóåùí õðïëïãßæåôáé óÞìåñá áðü ôïõò åêäüôåò, óå 30% ìå 40%, åíþ ïé ðñïïðôéêÝò ãéá áíÜêáìøç ðáñáìÝíïõí Üäçëåò. ÊÜðïéá êáëõôÝñåõóç áíáìÝíåôáé åíüøåé ôçò ãéïñôéíÞò ðåñéüäïõ, ìå ôá ñÜöéá ôùí âéâëéïðùëåßùí íá ãåìßæïõí êáéíïýñãéåò åêäüóåéò (åëëçíéêÞ êáé îÝíç ëïãïôå÷íßá, ïéêïíïìéêÝò êáé éóôïñéêÝò ìåëÝôåò, áëëÜ êáé Üëìðïõì, ðáéäéêÜ êáé ìáñôõñßåò) êáé ôïõò åêäüôåò íá ðñïóäïêïýí êÜðïéá åõíïúêüôåñá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò ðñüóöáôåò åðåíäýóåéò ôïõò.

¼ðùò ëÝíå ðñüóùðá ôçò åêäïôéêÞò áãïñÜò, éäéáßôåñï ñüëï ãéá ôçí êßíçóç ôïõ âéâëßïõ Ýðáéîå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ öèéíïðþñïõ êáé ç Ýíôïíç ñåõóôüôçôá ôçò ðïëéôéêÞò êáôÜóôáóçò. Áêüìá êáé ôá åëÜ÷éóôá äåßãìáôá óôáèåñïðïßçóçò, Ýöåñíáí êÜðïéá äåßãìáôá áíáæùïãüíçóçò óôá ÷åéìáæüìåíá âéâëéïðùëåßá, åíþ ïðïéáäÞðïôå áñíçôéêÞ åîÝëéîç Ýñé÷íå áõôïìÜôùò êáôáêüñõöá ôùí åíäéáöÝñïí.

Ï åêäïôéêüò ÷þñïò áíáóõíôÜóóåôáé ìðñïóôÜ óôá ðïëëáðëáóéáæüìåíá ðñïâëÞìáôá, áíáêáôáíÝìïíôáò ôïõò ðñïãñáììáôéóìÝíïõò ôïõ ôßôëïõò êáé ðåñéïñßæïíôáò äñáóôéêÜ ôçí ðáñáãùãÞ ôïõ (áí êáé êÜðïéá óõìâüëáéá ðïõ õðïãñÜöôçêáí óå áíÝöåëåò çìÝñåò -êõñßùò ìå ïßêïõò ôïõ åîùôåñéêïý- èá ðñÝðåé íá ôçñçèïýí). ¹äç, ïé åêäïôéêÝò ðåñßïäïé ôåßíïõí íá óõñ-

Óýìöùíá, ðÜíôùò, ìå Ýìðåéñïõò åðáããåëìáôßåò -ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðïëëÜ ÷ñüíéá óôçí áãïñÜ êáé åßíáé óå èÝóç íá ãíùñßæïõí åê ôùí Ýíäïí ôç ëåéôïõñãßá ôçò- ôá åðüìåíá ÷ñüíéá ïé åêäïôéêïß ïßêïé èá ðñÝðåé íá áíáðñïóáíáôïëéóôïýí ñéæéêÜ ôüóï ùò ðñïò ôïí ôñüðï ðáñáãùãÞò üóï êáé ùò ðñïò ôéò åðéëïãÝò ôïõò, áëëÜæïíôáò Üñäçí ôá ðñüôõðá åðß ôç âÜóåé ôùí ïðïßùí ðïñåýôçêáí ôçí ôåëåõôáßá äåêáðåíôáåôßá.

ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ

Ìå ôçí õð’ áñéèì. 249/2011 áðüöáóç ôïõ Ìïíïìåëïýò Ðñùôïäéêåßïõ ÊïæÜíçò áíáãíùñßóôçêå ôï Áèëçôéêü Óùìáôåßï ìå ôçí åðùíõìßá «ÁèëçôéêÞ Åíùóç Áíù Êþìçò» ìå Ýäñá ôçí Áíù Êþìç ÊïæÜíçò êáé óêïðü áõôüí ðïõ áíáãñÜöåôáé óôï êáôáóôáôéêü ôïõ. ÊïæÜíç 12-12-2011 Ï ðëçñåîïýóéïò äéêçãüñïò ×ÑÇÓÔÏÓ ÔÆÉÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÐÑÏÊÇÑÕÎÇÓ ÌÉÁÓ (1) ÈÅÓÇÓ ÄÅÐ

Óôï ÖÅÊ 1020/22.11.2011 Ôåý÷ïò Ò) äçìïóéåýèçêå ç ðñïêÞñõîç ôçò ðáñáêÜôù èÝóçò ÄÅÐ ãéá ôï ÔìÞìá ËïãéóôéêÞò & ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí: - Ìéá (1) èÝóç ÄÅÐ óôç âáèìßäá ôïõ ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ìå ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï «×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ». Ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí õðïâïëÞ õðïøçöéïôÞôùí ëÞãåé óôéò 7 Öåâñïõáñßïõ 2012. Ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò áéôÞóåéò õðïøçöéïôÞôùí êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ ðáñÝ÷ïíôáé ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò áðü ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò, óôá ôçëÝöùíá 210-8203300, 2108203302 êáé 210-8203322. ÁèÞíá 7 Äåêåìâñßïõ 2011 Ï ÐÑÕÔÁÍÇÓ Êùíóôáíôßíïò ÃÜôóéïò ÊáèçãçôÞò

ÅÍÙÓÇ ÊÁËÁÈÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

ØÇÖÉÓÌÁ

Óôçí ÊïæÜíç óÞìåñá 5 Äåêåìâñßïõ 2011, ç ¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Óùìáôåßùí Ìåëþí ôçò ¸íùóçò Êáëáèïóöáéñéêþí Óùìáôåßùí ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ïìüöùíá åíÝêñéíå êáé áðïöÜóéóå ôçí áðïóôïëÞ êáé äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò øçößóìáôïò: Óôçí ðñùôáèëÞôñéá ÐåñéöÝñåéá ôçò áíåñãßáò, ôçí ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ç åíÝñãåéá êÜðïéùí ÄÞìùí íá õðï÷ñåþóïõí ôá Óùìáôåßá -üëùí ôùí áèëçìÜôùí- óôçí ðëçñùìÞ ôùí ùñþí ðñïðüíçóçò ðñïêáëåß áêüìç êáé ôçí êïéíÞ ëïãéêÞ. Ôá 5.000 áèëçôéêÜ Äåëôßá ôùí áèëïõìÝíùí ôùí 30 Óùìáôåßùí ôçò ¸íùóçò áíôéðñïóùðåýïõí êáôÜ ôï ðëåßóôïí Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ Ý÷ïõí ðëçãåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Êñßóç, åßôå ôá ðáéäéÜ ôïõò ðïõ Ý÷ïõí óáí áðïêïýìðé ôïí Áèëçôéóìü. Ôï Áèëçôéêü Êßíçìá åíùìÝíï óôï ðáñåëèüí åß÷å Ýíôïíá áíôéäñÜóåé óôçí ðñïóðÜèåéá õðáãùãÞò ôùí Äçìïôéêþí Áèëçôéêþí ÊÝíôñùí óôïõò ÄÞìïõò ãíùñßæïíôáò êõñßùò áõôü: ôçí Ýëëåéøç ôå÷íïãíùóßáò ôùí ÄÞìùí óôç Äéá÷åßñéóç ôùí áèëçôéêþí åãêáôáóôÜóå-

ùí êáé ôïõ Áèëçôéóìïý ãåíéêüôåñá. Ç ðñïóðÜèåéá ''÷áñáôóþìáôïò'' ìßáò åê ôùí ðëÝïí õãéþí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Êïéíùíßáò ìáò âñßóêåé êÜèåôá áíôßèåôïõò. Áíôéëáìâáíüìåíïé ôçí ÅèíéêÞ ðñïóðÜèåéá óõìðïñåõüìáóôå ì´ áõôÞí. Ìå ôçí ðáñïýóá ÃåíéêÞ ìáò ÓõíÝëåõóç ìåéþíïõìå ôïõò Áãþíåò ôùí Ôïðéêþí ìáò ÐñùôáèëçìÜôùí ðåñéóóüôåñï áðü 20%. Èá áíôéóôáèïýìå üìùò óå êÜèå ðåñáéôÝñù ðñïóðÜèåéá ìåßùóçò ôïõ ¸ñãïõ ìáò, ôï ïðïßï Þäç Ý÷åé êáôáóôåß äõó÷åñÝóôåñï êáé áðü Üëëåò ðëåõñÝò, üðùò ç õðïâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôùí Ãõìíáóôçñßùí áðü êáèáñéüôçôá, öýëáîç êáé èÝñìáíóç. Êáëïýìå ôïõò äýï ÄÞìïõò íá Üñïõí Üìåóá ôï åðá÷èÝò ìÝôñï, áíôáðïêñéíüìåíïé óôçí åîïéêïíüìçóç ðüñùí ðïõ ãßíåôáé áðü ôçí ìåßùóç ôùí Áãùíéóôéêþí ìáò ÄñáóôçñéïôÞôùí ôïõëÜ÷éóôïí . Ìå áèëçôéêïýò êáé áãùíéóôéêïýò ÷áéñåôéóìïýò êáé ôéò êáëýôåñåò Åõ÷Ýò ìáò ãéá ôçí ÅïñôáóôéêÞ Ðåñßïäï.

ôáîéêïý êáé ëáúêïý êéíÞìáôïò ãéá íá õðåñáóðéóôïýìå ôá óõìöÝñïíôá ôùí ïéêïãåíåéþí êáé ôçò ôÜîçò ìáò, ôçò ÷þñáò êáé ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. ÁðÝíáíôé óôç óôñáôçãéêÞ ôïõ áíôéðÜëïõ, ãéá ðëÞñç áðåëåõèÝñùóç êáé éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ôïìÝá åíÝñãåéáò, íá ðáëÝøïõìå áôáëÜíôåõôá êáé áíõðï÷þñçôá ãéá Åíéáßï Êñáôéêü ÖïñÝá åíÝñãåéáò, ðïõ äåí èá õðçñåôåß ôçí êåñäïöïñßá ôïõ êåöáëáßïõ, èá ðáñÝ÷åé öèçíü ñåýìá ùò âáóéêü êïéíùíéêü áãáèü óôï ëáü áëëÜ êáé íá áðïôåëÝóåé âáóéêü ìï÷ëü ãéá ôçí áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò óôá ðëáßóéá ôçò ËáúêÞò Ïéêïíïìßáò ìå ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç óôçí åîïõóßá. Íá ìçí ÷áèåß Üëëïò ÷ñüíïò. ÓôÞíïõìå åðéôñïðÝò áãþíá óå êÜèå ÷þñï äïõëåéÜò ìå ìüíéìïõò, ï÷ôáìçíßôåò, äéìçíßôåò, åñãïëáâéêïýò. Åíþíïõìå ôéò äõíÜìåéò ìáò, ïñãáíþíïõìå ôçí ðÜëç ìáò ãéá íá åìðïäßóïõìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí ãéá áíáôñïðÞ ôçò áíôéëáúêÞò ðïëéôéêÞò. Ìáæéêïðïéïýìå êáé éó÷õñïðïéïýìå ôï ÓÅÅÅÍ, ôïí ôáîéêü áãùíéóôéêü ðüëï ðïõ ðáëåýåé ìå ôï ðëáßóéï ôïõ ÐÁÌÅ, êáé óõóðåéñþíåé üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôç ÄÅÇ Á.Å áíåîÜñôçôá áðü ôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò, ðïõ ðáëåýåé áôáëÜíôåõôá ôçí áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ Ðáßñíïõìå ìáæéêÜ ìÝñïò óôéò åêëïãÝò ôïõ «ÓðÜñôáêïõ» õðåñøçößæïíôáò ôá øçöïäÝëôéá ôçò «ÁãùíéóôéêÞò Óõíåñãáóßáò». Áðïäõíáìþíïõìå, áðïìïíþíïõìå ôéò ðáñáôÜîåéò ÐÁÓÊÅ-ÓÁÄ, ÄÁÊÅ ôïõ åñãïäïôéêïý êõâåñíçôéêïý óõíäéêáëéóìïý. ÓôÝëíïõìå ìÞíõìá áíôßóôáóçò, êáôáäßêçò êáé áðüññéøçò ôùí áíôéëáúêþí ðïëéôéêþí ôçò ÅÅ êáé ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ ïäçãïýí óôç ÷ñåïêïðßá ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôá ëáúêÜ óôñþìáôá. ÅíùìÝíç ç åñãáôéêÞ ôÜîç óå óõììá÷ßá ìå ôïõò áõôïáðáó÷ïëïýìåíïõò ôçò ðüëçò êáé ôçò õðáßèñïõ, ôç íåïëáßá êáé ôéò ãõíáßêåò ïéêïäïìïýìå ôï äéêü ìáò ìÝôùðï ðïõ èá ðáñåìðïäßóåé ôéò êáôáó÷Ýóåéò, ôï êüøéìï ôïõò ñåýìáôïò, ôçí áäõíáìßá ðëçñùìÞò ôùí ÷áñáôóéþí. Íá áíôéäñÜóïõìå óõëëïãéêÜ êáé ïñãáíùìÝíá þóôå ìá ìçí ìåßíåé êáíÝíáò Üíåñãïò, áðïëõìÝíïò, óõíôáîéïý÷ïò áðñïóôÜôåõôïò. ÓõììåôÝ÷ïõìå ìáæéêÜ óôá óõëëáëçôÞñéá ôïõ ÐÁÌÅ ãéá ôïõò áíÝñãïõò óôéò 20 ôïõ ÄåêÝìâñç. Ç ÌÅ ÔÁ ÌÏÍÏÐÙËÉÁ Ç ÌÅ ÔÏ ËÁÏ ÅÍÄÉÁÌÅÓÇ ËÕÓÇ ÄÅÍ ÕÐÁÑ×ÅÉ

Eíáñîç ôçò äéáäéêáóßáò åêðáßäåõóçò Åíåñãåéáêþí Åðéèåùñçôþí ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôùí ó÷åôéêþí Áäåéþí Ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò îåêéíÜ ôç äéáäéêáóßá ÷ïñÞãçóçò Ïñéóôéêþí Áäåéþí ãéá Åíåñãåéáêïýò ÅðéèåùñçôÝò (ìå 10åôÞ éó÷ý). Óôï ðëáßóéï áõôü, ôï ÕÐÅÊÁ ðñïóêáëåß üóïõò åðéèõìïýí íá áðïêôÞóïõí ¢äåéá Åíåñãåéáêïý ÅðéèåùñçôÞ êáé íá åããñáöïýí óôá ïéêåßá Ìçôñþá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôï åîåéäéêåõìÝíï åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá, óå êáôÜëëçëïõò öïñåßò åêðáßäåõóçò, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 100/2010 (ÖÅÊ 177 Á´) êáé ôçò ó÷åôéêÞò ÊÕÁ «Åêðáßäåõóç êáé åîåôáóôéêÞ äéáäéêáóßá Åíåñãåéáêþí Åðéèåùñçôþí» (ÖÅÊ 2406 ´). Ïé õðïøÞöéïé ðñÝðåé íá åßíáé äéðëùìáôïý÷ïé ìç÷áíéêïß Þ ðôõ÷éïý÷ïé ìç÷áíéêïß ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò Þ ìç÷áíéêïß, ìå áíáãíùñéóìÝíá ôá åðáããåëìáôéêÜ ôïõò ðñïóüíôá óôç ÷þñá ìáò, êáô' åöáñìïãÞ ôçò ó÷åôéêÞò åõñùðáúêÞò êáé åèíéêÞò íïìïèåóßáò, êáé íá äéáèÝôïõí ôïõëÜ÷éóôïí 2åôÞ áðïäåäåéãìÝíç åðáããåëìáôéêÞ Þ/êáé åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá, óýìöùíá ìå ôçí ðáñáêÜôù Ðñüóêëçóç ÅêäÞëùóçò ÅíäéáöÝñïíôïò.

Ïé öïñåßò åêðáßäåõóçò (Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá êáé ðéóôïðïéçìÝíá áðü ôï ÅÊÅÐÉÓ ÊÝíôñá ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò, êëð.) ðïõ èá áíáëÜâïõí ôç äéåîáãùãÞ ôùí åîåéäéêåõìÝíùí åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí êáôáãñÜöïíôáé óå ó÷åôéêü ÊáôÜëïãï ôïõ ÕÐÅÊÁ êáèþò êáé óôçí éóôïóåëßäá buildingcert.gr, ï ïðïßïò èá åßíáé ìüíéìá áíáñôçìÝíïò óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÕÐÅÊÁ. Ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò åêðáßäåõóçò èá äéåîá÷èïýí áðü ôï ÔÅÅ åîåôÜóåéò, ìåôÜ áðü ðñïóå÷Þ äçìïóßåõóç ó÷åôéêÞò ðñüóêëçóçò, üðïõ èá áíáêïéíùèïýí ïé ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôç äéáäéêáóßá ôùí åîåôÜóåùí, ôçò áîéïëüãçóçò êáé ôçò õðïâïëÞò åíóôÜóåùí, êáèþò êáé ãéá ôç äéáäéêáóßá õðïâïëÞò äéêáéïëïãçôéêþí ãéá ôçí åããñáöÞ ôùí åðéôõ÷üíôùí óôï Ìçôñþï Åíåñãåéáêþí Åðéèåùñçôþí. Óçìåéþíåôáé üôé, åêôüò ôùí Áäåéþí Åíåñãåéáêþí Åðéèåùñçôþí ðïõ èá ÷ïñçãïýíôáé óôáäéáêÜ, éó÷ýïõí ðáñÜëëçëá, ôï áñãüôåñï Ýùò ôéò 6.10.2012, êáé ïé ðñïóùñéíÝò ¢äåéåò Åíåñãåéáêþí Åðéèåùñçôþí.


'

ÈÁÑÑÏÓ ÈÁÑÑÏÓ

ÐñïóôáôÝøôå ôá ðáéäéÜ

Ä. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅêäïôéêÞ ÅíçìåñùôéêÞ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. ÅÊÄÏÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: Ä. ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÓÕÍÔÁÊÔÅÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÁ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇ ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐËÅÔÓÏÓ ÉÄÑÕÔÇÓ: + ×Ñ. ÐÁÐÁÓÔÅÑÉÁÄÇÓ ¸ôïò éäñýóåùò 1960 ÔÇËÅÖÙÍÏ: 24610-38611 FAX. 24610-34611 E-MAIL:tharos@otenet.gr EÄÑÁ: ÊÏÆÁÍÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: ÅÔÇÓÉÁ 72 Å ÅÎÁÌÇÍÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å ÅËÁ×ÉÓÔÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: 15 Å ÔÑÁÐÅÆÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ: 190 Å

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 14840 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 & 24610-34949 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24620-56200 ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ: 24610-36098

Ç ðáéäéêÞ çëéêßá áðïôåëåß ôç âÜóç ãéá êÜèå åíÞëéêá. Åßíáé ç ðåñßïäïò åêåßíç, ðïõ ï Üíèñùðïò äéáìïñöþíåé ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõ. Ãéá ôïí ëüãï áõôü ôá ðáéäéÜ èá ðñÝðåé íá åíèáññýíïíôáé óå êÜèå ôïõò ðñïóðÜèåéá, íá ðáßæïõí, íá íéþèïõí áãÜðç, áóöÜëåéá, ôçí ðñïóôáóßá ôùí åíçëßêùí áðü êÜèå êßíäõíï. ÁëÞèåéá, üìùò, ðüóï äýóêïëï åßíáé óÞìåñá íá åßóáé ðáéäß; Ïé áñéèìïß ìéëïýí áðü ìüíïé ôïõò. ÂÜóåé óôïé÷åßùí ðïõ äçìïóßåõóå ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, áðü ôá 78 åêáôïììýñéá ðïëéôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ðïõ æïõí êÜôù áðü ôï üñéï ôçò öôþ÷åéáò, Ýíáò óôïõò ôÝóóåñéò åßíáé ðáéäß. Ìå Üëëá ëüãéá, 14.820.000 ðáéäéÜ, äçëáäÞ ôï 19% ôùí ðáéäéþí ðïõ æïõí óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, áðåéëïýíôáé áðü ôç öôþ÷åéá. Ôï 2005 ôï ðïóïóôü áõôü óôá 27 êñÜôç ìÝëç Ýöôáíå ôï 19% ãéá ôá ðáéäéÜ çëéêéþí 0-17 åôþí, åíþ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü ãéá ôï óýíïëï ôïõ ðëçèõóìïý Þôáí 16%. Óôéò ðåñéóóüôåñåò ÷þñåò ôçò ÅÅ ôá ðáéäéÜ äéáôñÝ÷ïõí ìåãáëýôåñï êßíäõíï öôþ÷åéáò, óå óýãêñéóç ìå ôïí ãåíéêü ðëçèõóìü. Áêüìç, âÜóåé åêôéìÞóåùí ôïõ Äéåèíïýò ÊÝíôñïõ ãéá ôá ÅîáöáíéóìÝíá êáé èýìáôá åêìåôÜëëåõóçò ÐáéäéÜ (International Centre for Missing and Exploited Children), ôï 2012 ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí ðïõ åíäÝ÷åôáé íá ðÝóïõí èýìáôá óåîïõáëéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ìå óêïðü ôï êÝñäïò áíáìÝíåôáé íá áããßîåé ôá 2.000.000 ðáãêïóìßùò, åíþ åêôéìÜôáé üôé èá åîáöáíéóôïýí

Äñïìïëüãéá ÊÔÅË:

ÊïæÜíç - Èåóóáëïíßêç: 6.00, 7.15, 8.05, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15, 20.00 ÊïæÜíç – ÁèÞíá: 8.15, 12.30, 16.00, 21.45

Äñïìïëüãéá áåñïðëÜíùí:

ÊïæÜíç- ÁèÞíá: ÄåõôÝñá: Áíá÷þñçóç 08.50, ¢öéîç 10.40 ÐÝìðôç/ÊõñéáêÞ: Áíá÷þñçóç 14.20 ¢öéîç 16.10 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 16.10, ¢öéîç 18.00 ÁèÞíá – ÊïæÜíç: ÄåõôÝñá: Áíá÷þñçóç 07.30, ¢öéîç 08.30 ÐÝìðôç/ÊõñéáêÞ: Áíá÷þñçóç 13.00, ¢öéîç 14.00 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 14.50, ¢öéîç 15.50

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôïõ ÊáñáèáíÜóç ËáæÜñïõ óôçí ïäü ÅéñÞíçò 3, ôçë. 24610 33533 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò ÑïõêïõíÜêç Åëåõèåñßáò óôçí ïäü Íéêïìçäåßáò 23, ôçë. 24610 49355.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA ÄÇÐÅÈÅ: 24610-21691

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»: 2461049752

ÄÅÐÁÊ: 24610-21285

ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ: 24610 -38177 & 6977337561

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ: 24610-34932 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ: 24610-22245 «ÁÑÓÉÓ»: 24610-49799

ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ: 24610-21388 ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ: 4610-33978 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ: 24610-22121

«ÊÉÂÙÔÏÓ»: 24610-95561

ÊÁÐÇ : 24610 29875, 26552

«ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»: 24610-21077

Ï ÊÁÉÑÏÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9/12

7ï -1ï

ÓÁÂÂÁÔÏ 10/12

10ï 0ï

Áßèñéïò

ÁõîçìÝíç óõííåöéÜ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11/12

ÄÅÕÔÅÑÁ 12/12

11ï 5ï

ÐéèáíÞ âñï÷Þ

12ï 3ï ÐéèáíÞ âñï÷Þ Þ ÷éïíüíåñï

TV ðñüãñáììá

08.00: ÈÝáôñï óêéþí 08.30: Ïé Þñùåò ôçò ×ßãêëéôÜïõí 09.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 10.00: ÐñùúíÜêéá 10.30: Éüëç 11.00: ØÝìáôá êé áëÞèåéá Ýôóé åßíáé ôá ðáñáìýèéá 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «ÄÝêá ìÝñåò óôï Ðáñßóé». 13.30: Âüôáíá, ìõóôéêÜ êáé èåñáðåßåò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï 15.00: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 15.30: Óôßôò 16.00: Ááñïí Óôüïõí 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Æùïãñáößá 18.00: Ðñüóùðá óôï ôñáãïýäé 18.30: Art ERT.gr 19.00: ÊëÞñùóç ëáúêïý ëá÷åßïõ 19.10: Explore 20.00: Ðñüâá ãÜìïõ 20.30: On the road 21.00: Âéâëßá óôï êïõôß 22.00: Ôïðßá ôçò óéùðÞò 23.00: Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò Ôï üíåéñï ôïõ óêýëïõ

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011

8.000.000. ÓõíïëéêÜ, 300.000.000 ðáéäéÜ áõôÞò ôçò ãåíéÜò åíäÝ÷åôáé íá êáêïðïéçèïýí óåîïõáëéêÜ ðñéí ôçí åíçëéêßùóÞ ôïõò. Ôá ðáñáðÜíù áíáêïßíùóå ç ïñãÜíùóç «×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» ìå áöïñìÞ ôç óçìåñéíÞ (11 Äåêåìâñßïõ) Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ãéá ôï Ðáéäß, ðïõ åßíáé ç 11ç Äåêåìâñßïõ. ¼ðùò åðéóçìáßíåé ôï ×áìüãåëï, ãéá ôï 2009 ïé ÔçëåöùíéêÝò ÃñáììÝò ÂïÞèåéáò óå üëï ôïí êüóìï äÝ÷ôçêáí 14.087.484 êëÞóåéò. Åäþ êáé 16 ÷ñüíéá, «Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» Ý÷åé óôçñßîåé õëéêÜ, øõ÷ïëïãéêÜ, óõíáéóèçìáôéêÜ, êïéíùíéêÜ êáé éáôñéêÜ ðåñéóóüôåñá áðü 30.000 ðáéäéÜ. Ëüãù Ýëëåéøçò ÷þñùí, ç ïñãÜíùóç äåí åß÷å ôç äõíáôüôçôá íá áíôáðïêñéèåß óôç öéëïîåíßá áêüìç 1.230 ðáéäéþí. Ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç áõîÜíåôáé êáèçìåñéíÜ. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, Ýíáò óôïõò ðÝíôå ¸ëëçíåò, ðáéäéÜ êáé åíÞëéêåò, Ý÷ïõí êáëÝóåé óôçí ÅèíéêÞ ÔçëåöùíéêÞ ÃñáììÞ SOS 1056 ôïõ ×áìüãåëïõ, ìå óôü÷ï íá êáôáããåßëïõí Þ íá æçôÞóïõí óôÞñéîç ãéá ôçí êÜëõøç óçìáíôéêÞò áíÜãêçò êÜðïéïõ ðáéäéïý. «Ôï ×áìüãåëï ôïõ Ðáéäéïý» êáôáâÜëëåé êáèçìåñéíÜ õðåñÜíèñùðåò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðáéäéþí, ôçí ðñïÜóðéóç êáé ôç äéáóöÜëéóç ôùí «áõôïíüçôùí» äéêáéùìÜôùí ôïõò, ôüóï óå üëç ôçí ÅëëÜäá, üóï êáé óôïí õðüëïéðï êüóìï, ìÝóù ôùí äéåèíþí óõíåñãáóéþí ôïõ.

Êáé ç åõöõÀá Ý÷åé ôá üñéá ôçò Êáôáíáëþíïõìå ìåãÜëï ìÝñïò ôçò åíÝñãåéáò ìáò óôçí ðñïóðÜèåéá íá åíéó÷ýóïõìå ôç ìíÞìç ìáò, ôçí åîõðíÜäá ìáò áëëÜ êáé ôçí … ðñïóï÷Þ ìáò, åíþ õðÜñ÷ïõí áêüìç êáé öÜñìáêá ðïõ óõíôåëïýí óå áõôüí ôï óêïðü. Ùóôüóï, ôåëéêÜ ßóùò ç õðåñâïëéêÞ åîõðíÜäá íá ìçí åßíáé êé ü, ôé êáëýôåñï. Áõôü ôïõëÜ÷éóôïí éó÷õñßæïíôáé åðéóôÞìïíåò ðïõ êÜíïõí ëüãï ãéá Ýíá áíþôáôï üñéï óôï åðßðåäï åõöõÀáò ôùí áíèñþðùí, ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß ùò «áóðßäá ðñïóôáóßáò». ÅðéóôÞìïíåò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ Warwick óôçí Âñåôáíßá êáé óõíÜäåëöïé ôïõò áðü ôïí ðáíåðéóôÞìéï ôçò Âáóéëåßáò óôçí Åëâåôßá ìåëÝôçóáí ôçí åîÝëéîç ôïõ áíèñþðïõ ðñïóðáèþíôáò íá âñïõí áðáíôÞóåéò óôï ãéáôß ôá åðßðåäá ôçò åõöõÀáò ôïõ åßíáé áõôÜ ðïõ ãíùñßæïõìå êáé äåí åßìáóôå áêüìç ðéï Ýîõðíïé. ÊáôÝëçîáí óôï óõìðÝñáóìá üôé ç õðåñâïëéêÞ åõöõÀá ðñïêáëåß óïâáñÝò ðáñåíÝñãåéåò – ôüóï ïñãáíéêÝò üóï êáé óôçí

ðñïóùðéêüôçôá ôïõ áíèñþðïõ. Ãéá áõôü ôïí ëüãï áíáðôý÷èçêå Ýíáò öõóéêüò ìç÷áíéóìüò ðïõ íá åìðïäßæåé ôç ìåãÜëç áýîçóç ôçò íïçìïóýíçò. Ïé åñåõíçôÝò áíáöÝñïõí üôé ôï ðïëý õøçëü IQ åßíáé ðéèáíü íá óõíäÝåôáé ìå áóèÝíåéåò ôïõ íåõñéêïý óõóôÞìáôïò. Õðïóôçñßæïõí ìÜëéóôá üôé äéÜöïñåò ïõóßåò üðùò ç êáöåÀíç áëëÜ êáé öÜñìáêá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ìíÞìçò Þ ôçò íïçìïóýíçò äéáèÝôïõí áðïôåëåóìáôéêüôçôá áëëÜ Ý÷ïõí ðåñéïñéóìÝíç ÷ñïíéêÞ äñÜóç êáé âïçèïýí ìüíï üóïõò áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá üðùò áõôü ôçò óõãêÝíôñùóçò. ¼ðùò ëÝíå, ôï ìõóôéêü óôçí üëç éóôïñßá åßíáé «ç áíôáëëáãÞ», äçëáäÞ üôé ôï åðßðåäï íïçìïóýíçò ëåéôïõñãåß óôçí âÜóç ôïõ «êÜôé äßíåéò êÜôé ÷Üíåéò». Ìå áðëÜ ëüãéá, ïé åñåõíçôÝò õðïóôçñßæïõí üôé áí áõîçèåß ðïëý ç ìíÞìç, Þ ç åõöõÀá ãåíéêüôåñá, èá öèßíåé êÜðïéá Üëëç ëåéôïõñãßá ìå áðïôÝëåóìá ï Üíèñùðïò ôåëéêÜ íá ìçí åßíáé ÷áñéóìáôéêüò áëëÜ ðñïâëçìáôéêüò.

Öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ "áóðßäá" óôïí êáñêßíï Ñáãäáßá áýîçóç ðáñïõóéÜæåé, óå ðáãêüóìéï åðßðåäï ôçí ôåëåõôáßá äåêáåôßá, ï óôïìáôéêüò êáñêßíïò, ìå ôï êÜðíéóìá êáé ôï áëêïüë íá áðïôåëïýí ôç óõ÷íüôåñç áéôßá ðñüêëçóÞò ôïõ, åíþ óôéò ãõíáßêåò ç áýîçóç åßíáé áëìáôþäçò êáèþò ðëÝïí ôá êñïýóìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò Üíäñåò åßíáé 1,5 Üíäñáò ìå 1 ãõíáßêá.

Ìéá îáíèéÜ ñùôÜåé ôïí Üíôñá ôçò: - ÁãÜðç ìïõ,ðïõ åßíáé ôá ðáéäéá; - Óôá áããëéêÜ, áãÜðç ìïõ. - My dear, where are the kids?

ÓÏÖÁ ËÏÃÉÁ Oscar Wilde

Ï Üíèñùðïò åßíáé ëéãüôåñï ï åáõôüò ôïõ üôáí ìéëÜåé ùò ï åáõôüò ôïõ. Äþó’ ôïõ ìéá ìÜóêá êáé èá óïõ ðåé ôçí áëÞèåéá. Ïé ðåñéóóüôåñïé Üíèñùðïé åßíáé Üëëïé Üíèñùðïé. Ãíþìåò êÜðïéïõ Üëëïõ åßíáé ïé óêÝøåéò ôïõò, ìßìçóç ïé æùÝò ôïõò, áíôéãñáöÞ ôá ðÜèç ôïõò. Åãùéóìüò äåí óçìáßíåé íá æåéò üðùò èÝëåéò åóý, áëëÜ ç áðáßôçóç áðü ôïõò Üëëïõò íá æïõí Ýôóé üðùò èÝëåéò åóý. Ç ãõíáßêá Ý÷åé åêðëçêôéêÞ äéáßóèçóç: ìðïñåß íá ìáíôÝøåé ôá ðÜíôá, åêôüò åêåßíïõ ðïõ åßíáé ïëïöÜíåñï. ¸íá ìüíï ðñÜãìá ó’ áõôüí ôïí êüóìï åßíáé ÷åéñüôåñï áðü ôï íá óå ðéÜíïõí ïé Üíèñùðïé óôç ãëþóóá ôïõò, êáé áõôü åßíáé ôï íá ìç óå ðéÜíïõí óôç ãëþóóá ôïõò. ¼ëïé æïýìå óôïí õðüíïìï, ìá êÜðïéïé áðü ìáò êïéôÜìå ô’ áóôÝñéá. Óôïõò ðáëéïýò êáëïýò êáéñïýò ôá âéâëßá Ýãñáöáí ïé óõããñáöåßò êáé ôá äéÜâáæáí üëïé, ôþñá üìùò âéâëßá ãñÜöïõí üëïé, áëëÜ äåí ôá äéáâÜæåé êáíÝíáò.

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA

ÁÉÈÏÕÓÁ 1

ÐñïâÜëëåôáé óå ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ ç ðáéäéêÞ ôáéíßá

ARTHUR CHRISTMAS Ï ÃÉÏÓ ÔÏÕ ÁÚ ÂÁÓÉËÇ ÓÅ ÔÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÇ 3D ÐÑÏÂÏËÇ ÊÜèå ìÝñá 1 ðñïâïëÞ 6.00 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ Óõíå÷ßæåôáé ç åëëçíéêÞ ôáéíßá ðïõ âáóßæåôáé óôï âéâëßï ôïõ Ã. Îáíèïýëç

ÔÏ ÔÁÍÃÊÏ ÔÙÍ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÙÍ Ìå ôïõò ÃÉÁÍÍÇ ÌÐÅÆÏ, ÃÉÁÍÍÇ ÓÔÁÍÊÏÃËÏÕ, ÂÉÊÕ ÐÁÐÁÄÏÐÏËÏÕ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 8.00 & 10.00

ÁÉÈÏÕÓÁ 2

ÐñïâÜëëåôáé ç áðïëáõóôéêÞ ðåñéðÝôåéá

ÐÙÓ ÍÁ ÊËÅØÅÔÅ ÅÍÁÍ ÏÕÑÁÍÏÎÕÓÔÇ

Áíôßèåôá, üðùò áíÝöåñáí ïé åðéóôÞìïíåò, ç êáôáíÜëùóç öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí óõìâÜëëåé óôçí åëÜôôùóç åìöÜíéóçò ôïõ óôïìáôéêïý êáñêßíïõ. ÓôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áöïñïýí óôéò åõñùðáúêÝò ÷þñåò äåß÷íïõí ðùò ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ åìöÜíéóçò óôïìáôéêïý êáñêßíïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôç Ãáëëßá êáé ôçí Ïõããáñßá, åíþ ôá ÷áìçëüôåñá óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï.

Ìå ôïõò ÌÐÅÍ ÓÔÉËÅÑ, ÅÍÔÉ ÌÅÑÖÉ, ÔÉÁ ËÅÏÍÉ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00

Ï óôïìáôéêüò êáñêßíïò ðñïóâÜëëåé óõíÞèùò Üôïìá çëéêßáò Üíù ôùí 50 åôþí, ôá ôåëåõôáßá üìùò ÷ñüíéá Ý÷åé ðáñáôçñçèåß áýîçóç 6% óå Üôïìá çëéêßáò êÜôù ôùí 45 åôþí.

Ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êéí/öïõ åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò www.cineolympion.gr

Ç ðñþéìç äéÜãíùóç ôïõ óôïìáôéêïý êáñêßíïõ óå áñ÷éêÜ óôÜäéá åßíáé êáèïñéóôéêÞ ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ áóèåíïýò, åßðå ï ê. ÐáðáäïãåùñãÜêçò. Ï êáñêßíïò ôçò óôïìáôéêÞò êïéëüôçôáò óå áñ÷éêÜ óôÜäéá ìðïñåß íá åîáéñåèåß åýêïëá êáé ñéæéêÜ êáé ç ðåíôáåôÞò åðéâßùóç ôùí áóèåíþí åßíáé Üíù ôïõ 90%. Áíôßèåôá, óå ðñï÷ùñçìÝíá óôÜäéá ìå ìåôáóôÜóåéò óôïõò ëåìöáäÝíåò ç ðåíôáåôÞò åðéâßùóç êõìáßíåôáé óå 10%-15% ôùí áóèåíþí.

ÅÔ 3

WEST CHANNEL Óýíôïìï äåëôßï 06.35 Ñßæåò & ×ñþìáôá ôïõ Ôüðïõ ìáò (Å) 07.00 Ôé Ìáò Îçìåñþíåé 09.00 NôïêõìáíôÝñ 09.55 ×ñþìáôá ÅëëÜäáò 11.10 ÐñÜóéíï Öùò 12.00 ÔçëåìÜñêåôéíãê 12.25 ¢ñùìá ÅëëÜäáò 14.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 14.30 Äýï & ìéóÞ 17.35 Åëëçíéóôß 18.00 ÍôïêõìáíôÝñ 19.00 Äåëôßï ÅéäÞóåùí Óôç ÍïçìáôéêÞ - Êáéñüò 19.55 ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 20.15 IN & TOP 20.30 Ï ÐáñÜäåéóïò Äåí Åßíáé ÌáêñéÜ 21.20 Åéò Õãåßáí 23.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ Êáéñüò 00.15 ÍôïêõìáíôÝñ Óýíôïìï Äåëôßï 02.35 Ìç Ìïõ Ðåßò 03.15 Íõ÷ôåñéíÞ ÑïÞ

×éïýìïñ

06.00: Óôçí åíôáôéêÞ 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá. 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Íçóôéêïß ðñÜêôïñåò 11.15: Óáñßôá åßóáé ç æùÞ ìïõ 13.00: ÅéäÞóåéò 13.45: Made in star 15.45: Ìßëá 17.45: ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17.50: Öþôçò- Ìáñßá Live 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: The mentalist 22.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Áëåîßóöáéñïé íôåíôÝêôéâ» 24.00: Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò 01.15: Supernatural 02.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Narc» 04.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç ìáýñç êáëëïíÞ»

07.30: Ðñïóôáôåýïíôáò ôç öýóç 08.30: Ï êüóìïò ôùí æþùí 09.00: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 09.30: Ðáãêüóìéá êïõæßíá 10.00: Balkan Express 11.00: Êáéíïýñãéá ìÝñá 12.30: Ìáãéêüò êüóìïò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôïõ íåñïý ôá ðáñáìýèéá 15.00: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: Ç æùÞ ìáò óôç Ìåóüãåéï 16.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.55: ÐÝíôå êáé…. 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôá êüêêéíá öáíÜñéá» 00.30: ÐÝíôå êáé… (Å) 02.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.00: Ðñùúíü ÁÍÔ-1 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.30: Play and win 14.40: Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò 15.40: Play and win 15.50: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.10: Ôçò ÅëëÜäïò ôá ðáéäéÜ 18.00: Ðåéñáóìüò 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 21.00: Wipe out 22.00: Black out 23.00: ÑÜäéï Áñâýëá 24.00: Ola 12. 01.00: ÁÍÔ 1 01.10: Må áãÜðç 02.10: Ëüëá 03.40: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: Mobile fun 05.10: Ìðáì, ìðáìðÜò êáé ìðÝìðá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü mou 12.00: ÐáñÝá óôçí êïõæßíá 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÐÜôé, ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 16.00: Ç ðïëõêáôïéêßá 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.00: ÐåíÞíôá- ðåíÞíôá 18.00: Åñùôáò êáé ôéìùñßá 19.00: ÊëåììÝíá üíåéñá 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ðßóù óôï óðßôé 22.00: Ìå ëÝíå ÂáããÝëç 23.10: ÁíáôñïðÞ 01.00: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.30: LARD 02.15: ÁÝñéíåò óéùðÝò 02.30: Master –Chef 03.30: Ôåëåõôáßïé åããïíïß 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.00: Öéëïäïîßåò

06.00: ÄÝóôå ôïõò 07.45: Ï ÁîéáãÜðçôïò ÑÝúìïíô 08.45: Ï ÂáóéëéÜò ôïõ Êïõßí 09.45: Èá óå äù óôï ðëïßï 10.00: Áí ì’ áãáðÜò 11.45: Åíôéìüôáôïé êåñáôÜäåò 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: ÅëÝíç 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: Ëáò ÂÝãêáò 23.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 24.00: Íüìïò êáé ôÜîç 01.15: The big game 02.15: Ëáò ÂÝãêáò 03.00: ÌáúÜìé 04.00: Patras aller retour 04.45: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Åéêüíåò

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: Å÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Åëëçíéêü êüóìçìá 19.00: ÃéïñôÞ ÐÓÁÔ 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÍÅÔweek 24.00: ÅéäÞóåéò 01.00: ÎÝíç ôáéíßá «êùäéêüò Enigma»


10

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø“ÆŊ‹ˆ”؍ƒ‹†“ŽŠƒ”

щÇÖÖÖ֒…Š…Œƒ‘‰ÄÖ 2011

OIKONOMIA ŸǾȘȗȟȡșȗȥȕŸȗȒŸȜȒǢȆȚ ŸȜȗȝŸȘȎȜșȎȔȊȈȗȝ (µW ǬȋȊȖŸ ǯȘȒȋȎȋȊȒȦȕȎȒŸ ȓȊȜȊȓȥșȡțȐŸ ȍȒȊȌȡȕȒțǢȗȥŸ ȜȐȚŸȧǯDZ ŸǽȐȕŸȓȊȜȊȓȥșȡțȐŸȜȗȝŸ ȍȒȊȌȡȕȒțǢȗȥŸȜȡȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸǬǻǴǬȧdzǴǹǼŸDZǵdzǹǼŸǯǷǬŸǬǯŸȓȊȒŸǬǻǴǬȧdzǴǹǼŸDZǵdzǹǼŸȧǾǹŸǬǯŸ ŸȑȝȌȊȜșȒȓȦȕŸȜȐȚŸ ȧǯDZŸŸǬǷǬǷǯȂǼdzǶǯǼŸ ǬǯŸȌȒȊŸȜȐŸ•ǶȎȔȆȜȐ ŸǺșȗǢȇȑȎȒȊ ŸǶȎȜȊȞȗșȅ ŸȎȌȓȊȜȅțȜȊțȐŸȓȊȒŸȑȆțȐŸțȎŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȍȥȗŸȞȡȜȗȋȗȔȜȊȢȓȦȕŸǼȜȊȑǢȦȕŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸ ȒțȟȥȗȚŸ+3ŸȓȊȒŸ+3Ÿ ȊȕȜȒțȜȗȈȟȡȚ ŸțȜȐŸǶȎȌȊȔȤȘȗȔȐŸǬșȓȊȍȈȊȚ–ŸțȜȐȕŸȈȍȒȊ Ÿ ȎȘȒȋȎȋȊȈȡțȎŸȐŸ(µW ǬȋȊȖŸ ǬǯŸȓȊȜȤȘȒȕŸțȟȎȜȒȓȗȥŸȎșȡȜȇǢȊȜȗȚŸȜȐȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸ ǴȎȞȊȔȊȒȊȌȗșȅȚ

ĥĶōŒŸĻʼnŕŸōĻŸŸľňŅĶŊŃĻŸōňŸļĻŊķŅџŎʼnňŐŒŊĿşŁŸōŃēĸŸōňŎŸ P@GL ŸĿņŸēķŌŒŸĻņŁŌŎŐŃŗņŸŕōџŁŸ ŌŎēŏŒņĹĻŸĽŃĻŸŌōĿņŕōĿŊŁŸľŁēňŌŃňņňēŃńĸŸķņŒŌŁŸŌōŁņŸĠ Ġ ŸľĿņŸĿĹņĻџĻŊńĿōĸŸĽŃĻŸņĻŸĻņōŃēĿōŒʼnĹŌĿџĻʼnňōĿŅĿŌēĻōŃńĶŸōŁņŸńŊĹŌŁŸŐŊķňŎŋŸńĻџņĻŸ ŌōŁŊĹŇĿџōŁņŸĻņĶʼnōŎŇŁ

DZŸ+HH?OKŸȎȈȘȎŸțȇǢȎșȊŸȤȜȒŸȐŸǼȥȕȗȍȗȚŸǴȗșȝȞȇȚŸȍȎȕŸțȝȕȆȋȊȔȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸțȜȐȕŸȎȘȈȔȝțȐŸȜȐȚŸȓșȈțȐȚŸȟșȆȗȝȚŸȓȊȒŸȎȘȊȕȊȍȒȊȜȥȘȡțȎŸȜȐȕŸȘșȗȎȒȍȗȘȗȈȐțȇŸȜȐȚŸȤȜȒŸȎȕȍȆȟȎȜȊȒŸǢȆțȊŸțȜȗȝȚŸ ȎȘȤǢȎȕȗȝȚŸǢȇȕȎȚŸȕȊŸȝȘȗȋȊȑǢȈțȎȒŸȜȐȕŸȘȒțȜȗȔȐȘȜȒȓȇŸȊȖȒȗȔȤȌȐ-

ŸŸĢŸĭŖņňľňŋŸ ľĿņŸĶŅŅĻŇĿŸōňŸńŅĹēĻ

ǼȐǢȊȕȜȒȓȆȚŸ ȊȘȦȔȎȒȎȚŸ Ÿ ȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȜȗŸ ȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸ ǬȑȐȕȦȕŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊ

țȐŸȤȔȡȕŸȜȡȕŸȟȡșȦȕŸȜȐȚŸǯȝșȡȘȊȢȓȇȚŸǥȕȡțȐȚ

•ǼȜȐȕŸȗȝțȈȊ

ŸȜȗŸȊȕȊȓȗȒȕȡȑȆȕŸȜȐȚŸǯǯŸȍȎȕŸȘȎșȒȆȟȎȒŸȕȆȊŸ ǢȆȜșȊŸȓȊȒŸȍȎȕŸȊȔȔȅȏȎȒŸȜȐȕŸȅȘȗȠȇŸǢȊȚŸȤȜȒŸțȝȕȎȟȈȏȎȒŸȕȊŸȎȕȜȎȈȕȎȜȊȒŸȗŸȓȈȕȍȝȕȗȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸțȝȕȗȟȇŸȜȐȚŸȎȝșȡȏȦȕȐȚ– ŸȊȕȆȞȎșȎŸȗŸ ȗȈȓȗȚŸțȎŸȆȓȑȎțȇŸȜȗȝ

ǼȜȒȚŸŸȦșȊŸǯȔȔȅȍȗȚ ŸȐŸȜȒǢȇŸȜȗȝŸȘȎȜșȎȔȊȈȗȝŸȜȥȘȗȝŸ P@GLŸ ȝȘȗȟȡșȗȥțȎŸȓȊȜȅŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸțȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸȜȗŸȋȊșȆȔȒ Ÿ ȎȕȦŸȐŸȜȒǢȇŸȜȗȝŸȊǢȎșȒȓȊȕȒȓȗȥŸȎȔȊȞșȗȥŸȊșȌȗȥŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȘȜȦțȐŸ ȓȊȜȅŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸțȜȊŸ ŸȍȗȔȅșȒȊŸȜȗŸȋȊșȆȔȒ

ŸĢŸĻŊņŁōŃńĸŸĻņōĹľŊĻŌŁŸōŒņŸēĿĽĶŅŒņŸĿŎŊŒʼnĻœńŗņŸĻĽňŊŗņŸľĿĹŐņĿџŕōџňџĻʼnňŏĶŌĿŃŋŸōŁŋŸĭŎņŕľňŎŸĥňŊŎŏĸŋŸľĿņŸ ŅĿŃōňŖŊĽŁŌĻņŸńĻłŁŌŎŐĻŌōŃńĶŸĽŃĻŸōŁņŸńŊĹŌŁŸŐŊķňŎŋŸŌōŁņŸ ĿŎŊŒŀŗņŁ Ÿ

Ÿı ĝ ŸĠōĻŃŊŃńķŋŸʼnŊĶŇĿŃŋ ŸǽȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȎŸȜȒȚŸȎȖȇȚŸȎȜȊȒșȒȓȆȚŸȘșȅȖȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊŸŸȧȎȓȎǢȋșȈȗȝŸ DZǵǯǴǽǻǹǷdzǴDZŸǬDzDZǷȂǷŸǬ ǯ ǯ ŸŸ X@T@PK@Ÿ/IEBLŸ ŸǬȘȤŸ  ŸȘȊȥȎȒŸȘșȗțȡșȒȕȅŸȐŸȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐŸȜȡȕŸ ŸǴǹŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸDZǵǯǴǽǻǹǷdzǴDZŸǬDzDZǷȂǷŸǬ ǯ ǯ Ÿ%X/ ŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸȎȓȅțȜȐȚŸȎȝșȦŸ ŸȓȊȒŸȍȒȊȌșȅȞȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȗŸǹǬǼDZǼ ŸȘșȗȓȎȒǢȆȕȗȝŸȕȊŸȊȕȜȒȓȊȜȊțȜȊȑȗȥȕŸȊȘȤŸ ŸǴǹŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸȎȓȅțȜȐȚŸȎȝșȦŸ ŸțȜȊŸȘȔȊȈțȒȊŸȜȗȝŸX@T@PK@Ÿ/IEBLŸȜȡȕŸ ǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ ŸȂȚŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȆȕȊșȖȐȚŸȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐȚŸȜȡȕŸȕȆȡȕŸ ŸǴǹŸǢȎȜȗȟȦȕ ŸǢȎŸȘșȗțȊșǢȗțǢȆȕȐŸȜȒǢȇŸ ȎȓȓȈȕȐțȐȚŸǢȎȜȗȟȇȚŸȎȝșȦŸ ŸȗșȈȏȎȜȊȒŸȐŸ 

ǼȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸȗȒŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȆȞȑȊțȊȕŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊŸțȜȗŸ ŸǢȎŸȜȗȕŸǮȎȕȒȓȤŸȧȎȈȓȜȐŸǽȒǢȦȕŸȕȊŸȝȘȗȟȡșȎȈŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ ǴȊȜȊȓȤșȝȞȐŸȘȜȦțȐŸȌȒȊŸȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸǢȎŸȜȗȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸȋȗȝȔȒȅȏȎȒŸȓȊȜȅŸ Ÿ ǼȜȗŸȓȤȓȓȒȕȗŸȓȊȒŸȜȊŸǢȎȌȅȔȊŸȎȝșȡȘȊȢȓȅŸȟșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȊŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘȜȦțȐŸȕȊŸȖȎȘȎșȕȅŸțȎŸȊșȓȎȜȅŸȜȗŸ

'GLPR>HFŸ "@A@GK@Ÿ ĭŎēŏŒņĹĻŸĽŃĻŸōňŸ ŌŖŌōŁēĻŸ3B/WX

ǮǯǷdzǴDZŸǽǻǬǺǯǰǬŸǽDZǼŸǯǵǵǬȧǹǼŸǬ ǯ

ǼȜȊŸ Ÿ ȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȡȕŸ ȞȗșȆȡȕ ÉöĂhúõhùăóõñõhúÿóh hüõ÷ãÿóhúíøhËëóïðäøh Ñûèã÷óíùíø hùúõïýëåçh éïçhúõóhÓâïõhçöãùúëïñçóhõïh

#ȓȘȗȈȐțȐŸǢȎȜȗȟȦȕŸ ŸǼȇǢȎșȊ Ÿ  ŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȎȓȘȗȈȐțȐŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸǮǯǷdzǴDZŸǽǻǬǺǯǰǬŸǽDZǼŸǯǵǵǬȧǹǼŸǬ ǯ Ÿ%X/ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȒȚŸȊșȒȑ Ÿ  ŸµŸǬ  ŸǬȘȗȞȅțȎȒȚŸȜȐȚŸǯȘȒȜșȗȘȇȚŸǴȎȞȊȔȊȒȊȌȗșȅȚŸ ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸȘȊșȅȌșȊȞȗŸŸȜȐȚŸȘșȦȜȐȚŸȊȘȤȞȊțȐȚ ŸȡȚŸȜȒǢȇŸȎȓȓȈȕȐțȐȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȓȘȗȈȐțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȗșȈȏȎȜȊȒŸȐŸ ȜȒǢȇŸȜȐȚŸȊǢȆțȡȚŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȐȚŸȜȒǢȇȚŸȓȔȎȒțȈǢȊȜȗȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸțȎŸȊȘȤȓȔȒțȐŸȓȊȜȅŸȘȗțȗțȜȤŸǢȎȈȗȕŸȎȈȓȗțȒŸȜȗȒȚŸȎȓȊȜȤŸ 

dzǶǺǯǻdzǹ ǬǻǮȂŸǮǴǻǹǾǺŸǬ Ƕ

ǯŸŸŸ

ŸǼȥǢȋȊțȐŸǢȎŸȜȐȕŸ"B@VEŸ %0Ÿ"@A@G>@Ÿ" " ŸȡȚŸ ȊȕȜȒțȝǢȋȊȔȔȤǢȎȕȐŸǢȎŸȜȐŸǮȎșǢȊȕȒȓȇŸȧȒȎȥȑȝȕțȐŸǬǢȝȕȜȒȓȇȚŸǽȎȟȕȗȔȗȌȈȊȚŸȓȊȒŸǺșȗǢȐȑȎȒȦȕŸ 3 ŸȌȒȊŸȜȐȕŸ ȘȊșȗȟȇŸȜȐȚŸȕȆȊȚŸȋȎȔȜȒȡǢȆȕȐȚŸȆȓȍȗțȐȚŸȜȗȝŸțȝțȜȇǢȊȜȗȚŸ3B/WX 3BP@E@KKŸ*, ŸȝȘȆȌșȊȠȎŸȐŸ'GLPR>HFŸŸ "@A@GK@Ÿ#E@>LPHGB>K

ǬȔȔȊȌȇŸȓȊȜȐȌȗșȈȊȚŸȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐȚŸ ŸǬȘȤŸ  ŸȓȊȜȤȘȒȕŸȊȘȤȞȊțȐȚŸȜȗȝŸȧ Ǽ ŸȜȗȝŸȀ Ǭ ŸȜȐȚŸ ŸȓȊȒŸȓȊȜ™ŸȎȞȊșǢȗȌȇŸȜȗȝŸǴȊȕȗȕȒțǢȗȥŸȜȗȝŸȀ Ǭ

ŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸdzǶǺǯǻdzǹ ǬǻǮȂŸǮǴǻǹǾǺŸǬ Ƕ

ǯ Ÿ%X/ŸǢȎȜȊȞȆșȗȕȜȊȒŸțȜȐȕŸ ǴȊȜȐȌȗșȈȊŸǯȘȒȜȇșȐțȐ

ǽȗŸ3B/WX 3BP@E@KKŸ*,ŸȑȊŸȊȘȗȜȎȔȆțȎȒŸǢȆșȗȚŸ ȜȗȝŸȌȎșǢȊȕȒȓȗȥŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸ/WX',0 ŸȘȗȝŸȊȞȗșȅŸțȜȐȕŸȓȊȜȊțȓȎȝȇŸȓȊȒŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐŸȜșȒȦȕŸȘșȡȜȗȜȥȘȡȕŸȗȟȐǢȅȜȡȕŸǢȎŸȘșȗȐȌǢȆȕȊŸțȝțȜȇǢȊȜȊŸȍȒȓȜȝȗȓȎȕȜșȒȓȦȕŸȜȎȟȕȗȔȗȌȒȦȕŸȓȊȒŸȊȒțȑȐȜȇșȡȕŸȌȒȊŸțȜșȊȜȒȡȜȒȓȅŸȗȟȇǢȊȜȊ

ǷȆȊŸHGEBG@ŸȝȘȐșȎțȈȊŸȊȘȤŸȜȗȕŸǹǽǯ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ

5.509,02

-0,15

XETRA D

5.913,36

-0,33

CAC 40

3.064,90

0,52

DJ INDU

11.905,59

-1,58

NASDAQ

2.639,61

-1,73

NIKKEI

8.463,16

Ευρω/$

1,34660

Euribor 3M

1,45800

Χρυσός

1.756,000

BRENT

112,90

ŸǽȐŸȕȆȊŸȝȘȐșȎțȈȊŸ•-GEBG@Ÿ#ȕȎșȌȗȘȗȈȐțȐŸȁȐȞȒȊȓȦȕŸǯȝȓȗȔȒȦȕ–ŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸȗŸǹǽǯ ŸȎǢȘȔȗȝȜȈȏȗȕȜȊȚŸȜȒȚŸHGEBG@ŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸ +OŸ@ K@PTB>@KŸȘȗȝŸȘȊșȆȟȎȒŸțȜȗȝȚŸȘȎȔȅȜȎȚŸȜȗȝŸǢȆțȡŸȜȗȝŸHL@ UP

DZŸȊȕȊȋȊȑǢȒțǢȆȕȐŸȆȓȍȗțȐŸȜȗȝŸ3B/WX 3BP@E@KKŸ *,ŸȘȊșȆȟȎȒŸȘȗȒȓȒȔȈȊŸȕȆȡȕŸȟȊșȊȓȜȐșȒțȜȒȓȦȕŸȤȘȡȚŸ ȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȍȒȘȔȇȚŸȏȦȕȐȚŸțȝȟȕȗȜȇȜȡȕŸȓȊȒŸȍȝȕȊȜȤȜȐȜȊŸR? VH>ŸȍșȗǢȗȔȤȌȐțȐȚ ŸǯȘȒȘșȤțȑȎȜȊ ŸȜȗŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸȘșȗȋȔȆȘȎȒŸȜȐȕŸȎȕțȡǢȅȜȡțȐŸȓȊȒŸȊțȥșǢȊȜȐŸ ǢȎȜȊȞȗșȅŸȋȒȗǢȎȜșȒȓȦȕŸȍȎȍȗǢȆȕȡȕŸȜȗȝŸȘȎȏȗȥŸǢȊȟȐȜȇŸǢȆțȡŸȜȗȝŸ3B/WX 3BP@E@KKŸ*,ŸȤȘȡȚŸȎȘȈțȐȚŸ ȓȊȒŸȜȐŸȍȒȊțȥȕȍȎțȐŸȜȗȝŸ3B/WXŸǢȎŸȜȗŸȕȆȗŸǮȎșǢȊȕȒȓȤŸǼȜȊȑǢȤŸǬțȝșǢȅȜȗȝŸȎȔȎȌȟȤǢȎȕȗŸȊȘȤŸȔȗȌȒțǢȒȓȤŸ /2$MŸ Ÿ/HǜNRP@Ÿ"@ǘG@?ŸXR?BH

ǶȎŸȜȐŸȕȆȊŸȊȝȜȇŸȝȘȐșȎțȈȊ ŸȗȒŸȘȎȔȅȜȎȚŸǢȘȗșȗȥȕŸǢȎŸȆȕȊŸȓȔȒȓŸțȜȗȕŸȝȘȗȔȗȌȒțȜȇŸȜȗȝȚŸȕȊŸȆȟȗȝȕŸȜȗȕŸȆȔȎȌȟȗŸȜȡȕŸȠȐȞȒȊȓȦȕŸ ȎȝȓȗȔȒȦȕŸȜȗȝȚŸȓȊȒŸȕȊŸȎȕȎșȌȗȘȗȒȗȥȕŸǢȆțȡŸBGL@PG@LŸȜȒȚŸȠȐȞȒȊȓȆȚŸȎȝȓȗȔȈȎȚŸȘȗȝŸȜȗȝȚŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȝȕŸțȜȗŸȜȐȔȆȞȡȕȤŸȜȗȝȚ ŸȤȘȡȚŸ ȊȕȊȌȕȦșȒțȐ ŸȎȓȜșȗȘȇ ŸȊȘȤȓșȝȠȐŸȓȔȇțȐȚŸȓȊȒŸȘșȗțȡȘȒȓȤŸȜȐȔȎȞȡȕȐȜȇ

•ǶȎŸȆȕȊŸȓȔȒȓ ŸțȜȐȕŸȓȊȜȐȌȗșȈȊŸ+OŸ@ K@PTB>@KŸțȜȗŸHL@ UP ŸȎȥȓȗȔȊ ŸȌșȇȌȗșȊŸȓȊȒŸǢȎŸȊțȞȅȔȎȒȊŸȎȘȒȔȆȌȎȜȎŸȜȐȕŸȠȐȞȒȊȓȇŸȎȝȓȗȔȈȊŸ ȘȗȝŸȎȘȒȑȝǢȎȈȜȎŸȓȊȒŸȐŸȗȘȗȈȊŸȎȕȎșȌȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȊȝȜȤǢȊȜȊŸțȎŸŸȦșȊ– ŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȗŸǹǽǯŸ7-0#P 09ŸŸțȜȐȕŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȗȝ ŸDZŸȝȘȐșȎțȈȊŸȘȊșȆȟȎȜȊȒŸȊȝȜȤǢȊȜȊŸțȎŸȤȔȗȝȚŸȜȗȝȚŸȟșȇțȜȎȚŸǶOŸ@ BEEŸµŸ+OŸ@ !RP@

2,08%

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å

Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO)

0,261 0,627 0,338 0,21 0,291 1,16 0,10 0,15 0,295 0,17 11,65 0,252 0,338 1,35 0,438 3,60 0,618 0,479 0,49 8,47 2,02 3,81 0,69 0,206 0,40 0,689 3,76 0,754 2,50 0,25 0,35 0,442 0,245 1,82 6,90 0,98 2,68 0,90 2,02 2,15 0,169 0,205 0,115 0,215 0,18 0,523 0,72 0,658 3,40 3,80 0,12 1,15 0,14 0,18 0,66 0,049 0,337 1,42 1,01 0,414 0,265 0,281 0,13 0,12 2,30 0,66 0,67 1,99 0,35 0,40 0,281 0,115 3,09 0,53 1,20 0,49 0,103 0,37 0,61 0,299 0,27 8,00 4,24 1,13 0,60 0,30 0,34 1,86

8,75 -2,03 25,65 -5,83 21,25 -1,69 -4,76 0,00 1,72 -2,86 -0,34 -29,81 -0,59 0,75 -1,57 -0,55 -0,80 28,42 0,00 -0,35 -1,46 0,00 0,00 -3,29 0,00 -0,14 -1,05 3,29 0,40 1,21 0,00 -1,56 -3,54 30,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,71 -14,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 -4,52 -9,09 0,00 0,00 -1,10 2,80 0,00 -4,26 2,90 0,00 -5,91 -11,67 0,36 -5,80 0,00 7,48 0,00 0,00 25,95 -5,41 0,00 0,00 0,88 -4,04 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 -1,61 3,10 0,00 0,00 -4,50 0,00 -3,23 15,38 0,00 -4,62

5.210 2.805.488 10 48.514 43 300 22.952 0 20 1.050 145.872 900 1.370 298.700 1.930.508 26.820 11.866 5 100 2.294 7.062 38.837 3.100 73.702 5.848 6.664 24.538 3.641 1.025 16.950 900 569.274 1.934.555 1 315 0 0 0 5.243 0 500 609 0 0 0 0 4.706 0 100 500 12.037 0 0 100 16.660 0 142.357 5.895 0 310 135 1.820 6.066 46.726 110 0 0 10 2.500 0 9.468 1.330 70.463 0 0 566.811 50 0 158.852 1.500 0 0 1.025.534 0 305 5.765 0 3.509.826

0,24 0,62 0,338 0,205 0,291 1,16 0,099 0,00 0,295 0,165 11,38 0,252 0,32 1,32 0,429 3,51 0,605 0,479 0,49 8,35 1,95 3,72 0,69 0,205 0,39 0,651 3,76 0,711 2,49 0,245 0,35 0,435 0,243 1,82 6,90 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,148 0,204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,718 0,00 3,40 3,80 0,12 0,00 0,00 0,18 0,66 0,00 0,332 1,37 0,00 0,414 0,256 0,281 0,121 0,112 2,30 0,00 0,00 1,99 0,35 0,00 0,281 0,101 3,09 0,00 0,00 0,455 0,103 0,00 0,593 0,27 0,00 0,00 4,24 0,00 0,58 0,25 0,00 1,86

0,27 0,645 0,338 0,217 0,308 1,16 0,104 0,00 0,295 0,17 11,76 0,252 0,338 1,36 0,452 3,62 0,622 0,479 0,49 8,48 2,05 3,84 0,69 0,219 0,40 0,694 3,81 0,754 2,50 0,253 0,35 0,448 0,253 1,82 6,90 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,169 0,219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,729 0,00 3,40 3,80 0,15 0,00 0,00 0,18 0,662 0,00 0,347 1,42 0,00 0,414 0,289 0,281 0,132 0,123 2,30 0,00 0,00 1,99 0,365 0,00 0,281 0,117 3,22 0,00 0,00 0,525 0,103 0,00 0,617 0,30 0,00 0,00 4,42 0,00 0,625 0,30 0,00 1,94

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁǺǼ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ. (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ)

Ɍ‡

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č 0,26 0,41 1,04 0,399 1,20 0,557 0,33 1,09 13,67 1,16 1,07 6,24 2,72 0,579 1,40 0,408 0,198 2,92 2,97 0,494 2,10 4,27 0,718 0,291 0,857 0,301 0,048 0,451 0,28 0,287 0,42 0,80 7,38 3,20 1,44 0,532 1,96 1,18 1,02 0,42 0,39 0,228 3,00 0,34 0,622 0,735 0,206 0,525 0,50 0,65 0,437 0,42 0,488 0,228 1,45 0,30 6,08 0,342 6,15 0,20 0,908 0,44 0,123 0,47 3,12 0,93 0,185 0,58 0,398 9,98 9,00 6,70 3,07 0,30 0,276 0,296 1,98 2,90 0,505 3,35 0,124 0,522 2,04 1,00 0,377 1,15 0,498 0,326 1,02 0,635

-7,14 0,00 5,05 0,00 -0,83 -2,11 0,00 0,00 -0,22 5,45 -2,73 -4,73 -0,73 0,17 -4,76 -5,12 -1,00 1,04 4,58 4,88 -0,94 0,00 -0,28 -1,69 -0,35 -20,79 -4,00 3,44 4,48 28,70 0,00 0,00 -5,38 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 -0,60 0,00 -13,98 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 -1,78 25,27 -3,30 0,00 -0,98 -6,18 -0,81 0,00 -3,41 2,20 0,00 -3,33 24,38 0,00 -1,32 -3,18 -1,60 0,00 3,37 -4,21 0,00 -0,34 6,54 0,00 -0,80 -2,43 0,00 11,11 -5,75 -3,36 -15,02 -12,60 0,00 -2,46

…‹‚Å

Œ…„

4.647 0 29.506 0 8.406 34 0 0 2.271 266.767 4.612 58.201 72.119 106 1.000 26.370 340 14.224 14.448 701 270 0 1.377 17.383 1.540 24 40.102 236 243.531 400 0 138.528 30.069 20 105 0 10 1.872 0 0 0 0 45 5.347 0 1.184 0 4.106.066 804 0 2.118 0 0 0 1.000 0 26.706 424 159.591 0 3.005 900 4.400 0 256.478 799 0 24.119 700 635 4.173 506.979 381.109 0 1.201 1.498.400 0 1.096 22.131 0 2.300 1.847 1.693 70 304.398 37.735 2.067 6.280 0 22.741

0,25 0,00 0,98 0,00 1,19 0,551 0,00 0,00 13,32 1,06 1,06 6,24 2,66 0,579 1,40 0,40 0,197 2,83 2,77 0,455 2,10 0,00 0,66 0,282 0,854 0,301 0,048 0,436 0,20 0,287 0,00 0,791 7,38 3,20 1,44 0,00 1,96 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,322 0,00 0,67 0,00 0,516 0,50 0,00 0,432 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 5,99 0,232 6,15 0,00 0,642 0,40 0,095 0,00 3,05 0,93 0,00 0,562 0,398 9,70 8,86 6,68 3,07 0,00 0,262 0,29 0,00 2,90 0,478 0,00 0,119 0,522 2,00 1,00 0,376 1,14 0,498 0,32 0,00 0,625

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

0,269 0,00 1,04 0,00 1,21 0,557 0,00 0,00 13,71 1,16 1,09 6,55 2,73 0,579 1,40 0,437 0,20 2,94 2,97 0,494 2,14 0,00 0,718 0,303 0,859 0,479 0,051 0,566 0,28 0,287 0,00 0,806 7,80 3,20 1,44 0,00 1,96 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,345 0,00 0,735 0,00 0,535 0,50 0,00 0,508 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 6,20 0,352 6,34 0,00 0,908 0,44 0,123 0,00 3,24 1,05 0,00 0,60 0,399 9,98 9,10 6,98 3,15 0,00 0,277 0,307 0,00 2,90 0,509 0,00 0,126 0,534 2,04 1,00 0,40 1,20 0,50 0,379 0,00 0,654

ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ)

Ɍ‡ 0,048 0,554 1,63 1,29 0,415 11,46 4,55 0,285 0,145 0,208 0,598 0,542 0,06 0,565

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 0,00 -2,29 0,00 0,00 0,00 1,24 -0,44 -1,72 0,00 0,00 -0,17 -0,91 0,00 -14,91

0 254.218 13.732 304 0 19.630 2.750 19.901 0 0 340 10.685 0 600

0,00 0,552 1,56 1,29 0,00 11,32 4,50 0,275 0,00 0,00 0,509 0,535 0,00 0,564

0,00 0,57 1,63 1,29 0,00 11,59 4,60 0,285 0,00 0,00 0,598 0,545 0,00 0,595

2,73 5,53 7,00

-1,09 -1,60 -1,69

39 2 2

2,73 5,53 7,00

2,75 5,53 7,00

7,60 0,255 0,34 0,30 0,185 1,72 7,30 0,153 1,98 14,00 64,00 16,54 0,12 0,12 2,12 0,70 0,12 0,216

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 0,69 -1,29 0,00 0,00 0,00 -2,71 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00

200 0 0 0 0 8.810 5 56.889 110 200 0 550 0 0 3.300 1.100 0 0

7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 7,30 0,152 1,98 14,00 0,00 16,01 0,00 0,00 2,10 0,70 0,00 0,00

7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 7,30 0,153 1,98 14,00 0,00 16,98 0,00 0,00 2,20 0,70 0,00 0,00

0,031 0,025 1,07 0,06 0,038 1,41 1,35 0,163 0,674 1,12 0,64 0,08 0,56 0,033 0,091 0,196 0,12 0,29 0,12 0,08 0,049 0,49 0,051 0,10 0,133 0,486 0,06 0,072 3,70 0,76 0,08 0,251 0,08 0,14 0,05 0,285 0,461 0,14 0,312 0,04 0,08 0,09 0,102 0,10 0,27 0,20

6,90 -10,71 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,62 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,74 0,00 -7,69 0,00 0,00 0,00 12,68 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,30 0,00 0,00 0,00

45.916 11.000 0 0 800 0 0 73.030 50 0 0 0 0 1.000 0 0 229 0 0 0 273 0 10 0 5.800 0 75 0 0 0 500 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 26.150

0,028 0,025 0,00 0,00 0,038 0,00 0,00 0,152 0,674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,049 0,00 0,051 0,00 0,133 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 0,251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,102 0,00 0,00 0,20

0,033 0,025 0,00 0,00 0,038 0,00 0,00 0,163 0,674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,049 0,00 0,051 0,00 0,133 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 0,251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,104 0,00 0,00 0,20

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,168 0,092 0,15 0,418 0,26 0,76 0,39 0,54 0,026 0,78 0,054 0,08 0,126 0,316 0,12

1,20 0,00 0,00 -19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000 0 0 200 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0

0,168 0,00 0,00 0,418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,168 0,00 0,00 0,418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ)

0,18 0,033 9,95 4,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0 132 0 0

0,00 0,027 0,00 0,00

0,00 0,039 0,00 0,00

ȈǼ ǹȃǹȈȉȅȁǾ BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ. ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALTEC (Ȁȅ) ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) FASHION BOX (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁ/ȇīǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ)

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[


ÈÁÑÑÏÓ

 ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ

Ðôõ÷éïý÷ïò âñåöïíçðéïêüìïò, 33÷ñïíç êïðÝëá, ìå ðïëý êáëÞ ó÷Ýóç ìå ôá ðáéäéÜ êáé åìðåéñßá, áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí. Ãéá ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíÞóôå óôï ôçë. 6979787859. Êõñßá Åëëçíßäá áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç çëéêéùìÝíçò (ãõíáßêáò) Þ ôç öýëáîç ìéêñþí ðáéäéþí. Ôçë. 6980203627. Êõñßá 50 åôþí, Åëëçíßäá ìå ìåãÜëç åìðåéñßá êáé õðåõèõíüôçôá áíáëáìâÜíåé ôçí öýëáîç ðáéäéþí êáé çëéêéùìÝíùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊïæÜíçò. Ôçë. 6983417512, ê. ¸öç

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí - Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839

ÓÊÏÔÉÍÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÐÙËÅÉÔÁÉ ÓÕÃÊÑÏÔÇÌÁ 3 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÙÍ ÌÅÆÏÍÅÔÙÍ ÓÅ ÁÃÑÏÔÅÌÁ×ÉÏ 5800Ô.Ì., 400Ì. ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏ. ÊÁÈÅ ÌÅÆÏÍÅÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÉÔÁÉ ÁÐÏ ÕÐÏÃÅÉÏ 85Ô.Ì., ÉÓÏÃÅÉÏ 47 Ô.Ì. ÊÁÉ Á’ ÏÑÏÖÏ 50Ô.Ì. ÁÐÅÑÉÏÑÉÓÔÇ ÈÅÁ ÓÅ ÂÏÕÍÏ , ÈÁËÁÓÓÁ, ÊÁÓÔÑÏ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÏÍÁ. ÔÉÌÇ 290.000 Å. ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2012. ÔÇË: 6944862286 (ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ËÁÑÉÓÁÓ)

ÈÅÁÔÑÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÔÇÓ ÅËÌÅ ÊÏÆÁÍÇÓ

Îåêßíçóáí ôá ìáæÝìáôá ôçò ÈåáôñéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÅËÌÅ ÊïæÜíçò. ¼óïé óõíÜäåëöïé-éóóåò Þ/êáé ößëïéåò åíäéáöÝñïíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí ìðïñïýí íá Ýñèïõí óå ìéá áðü ôçò óõíáíôÞóåéò ôçò ÏìÜäáò. Ç ÏìÜäá ìáæåýåôáé êÜèå ÄåõôÝñá/8:30ì.ì. & ÐÝìðôç 9:30ì.ì. óôï 1ï ÃÅË ÊïæÜíçò. Ôçí êáèïäÞãçóç-åìøý÷ùóç-Ýìðíåõóç ôçò ÏìÜäáò Ý÷åé áíáëÜâåé ç óõíáäÝëöéóóá ÃéÜííá ÃêïõôæéáìÜíç.

ÏÃÊÏËÏÃÉÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óôç ËåõêïðçãÞ 3 ïéêüðåäá, åíôüò ôïõ ïéêéóìïý Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá. Ðëçñ. ôçë. 6974556045 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì., óå ðñïíïìéïý÷ï èÝóç, óôïí 3ï üñïöï, óôçí ïäü Ëéïýöç 3 óôçí ÊïæÜíç. ÔÉÌÇ ËÏÃÉÊÇ. Ðëçñ. 6944786002. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï åðß ôùí ïäþí ÊáóëÜ êáé Ìïõóþí äßðëá óôï êôÞñéï ôçò ÄÅÇ ÊïæÜíçò ìå åìâáäüí 2.506,42 ôì (Ï.Ô. 991) ìå Óõíô. Äüìçóçò 0,80 êáôÜëëçëï ãéá êáôáóôÞìáôá, åðáããåëìáôéêÝò ÷ñÞóåéò êáé êáôïéêåßåò. Ðëçñ. ôçë. 6944 564003 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 - 24610 37743 êéí. 6978335984 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: ïéêüðåäï 630 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÍéêÜíïñïò êáé êáôÜóôçìá åðß ôçò Äçìïêñáôßáò 10, 24 ô.ì. ìå õðüãåéï. Ôçë. 24610 29737. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 100 ô.ì. óôç Èåóóáëïíßêç (ðåñéï÷Þ Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï) 3Ä, Ó., WC, êïõæßíá, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6944529650. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá áðü éäéþôç, ìå áðåñéüñéóôç èÝá óå íåïáíáãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ åîáéñåôéêÞò êáôáóêåõÞò óå ãùíéáêü ïéêüðåäï (ìå ôñßá Þ äýï äùìÜôéá áíÜëïãá êáé óáëïôñáðåæáñßá, WC,ìðÜíéï, èÝóç óôÜèìåõóçò êáé áðïèÞêåò) êáèþò êáé ãêáñóïíéÝñåò êáé äõÜñéá óå ÔÉÌÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ. Ïéêüðåäï 480 ô..ì. óôçí ×áñáõãÞ ÊïæÜíçò. ÊáôÜóôçìá 45 ô.ì. ìå äéêü ôïõ õðüãåéï 40 ô.ì. áðïðåñáôùìÝíï Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6932548844, 24610 37284, 6974872520. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ìåæïíÝôåò åôïéìïðáñÜäïôá êáé õðü êáôáóêåõÞ óôçí ðåõêüöõôç ðåñéï÷Þ ôïõ «ÎÅÍÉÁ» Üñéóôç êáôáóêåõÞ ìå áðïèÞêç êáé êëåéóôü ÷þñï óôÜèìåõóçò. Ðëçñïö. «ÅÊÁÔÅ Ï.Å» ôçë. 24610 31988 êáé 24610 32333, êéí. 6937088572êáé 6937032412 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 195 ôì. (óôïí ïéêéóìü “ÏËÕÌÐÉÁ”) óôçí ðñþôç óåéñÜ ìðñïóôÜ óôç èÜëáóóá. Ðëçñ. 6977686580. ÐÙËÅÉÔÁÉ: êáôÜóôçìá 1000 ô.ì. êáôÜëëçëï ãéá Super Market óôï êÝíôñï ôïõ Íïìïý Ãñåâåíþí. ÔéìÞ ìüíï 2.000.000 Å. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: ÷ùñÜöéá óôï Íïìü Çìáèßáò ðïôéóôéêÜ. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï 5,5 óôñÝììáôá óôá Êïßëá, äßðëá áðü ôï êáôÜóôçìá «ÌÅÔÑÏ» óôï äñüìï ÊïæÜíçò – Ðôïëåìáúäáò. ÔéìÞ 900.000 Å . Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá

Ôñßôç 13 Äåêåìâñßïõ 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: êáôÜóôçìá óôçí Èåóóáëïíßêç óôçí ïäü Êùí. ÊáñáìáíëÞ, ãùíéáêü 200 ô.ì. éóüãåéï, 200 õðüãåéï, 100 ðáôÜñé. ÔéìÞ åõêáéñßáò 900.000 Å. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: üñïöïò 270 ô.ì. ãñáöåßá, åðß ôçò ïäïý ÂåíéæÝëïõ óôçí Èåóóáëïíßêç. ÔéìÞ 600.000 Å. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: 4 ìåæïíÝôåò ôùí 110 ô.ì. óå ïéêüðåäï 2 óôñåììÜôùí óôï ðñþôï ðüäé ×áëêéäéêÞò ðñþôï óôç èÜëáóóá, Ýôïéìåò õðÝñ ëïõî. Ðùëïýíôáé ðáêÝôï. ÔéìÞ 850.000 Å. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: ôóéöëßêé 8.000 óôñÝììáôá, äáóþäåò óôï íïìü Ãñåâåíþí. ÔéìÞ ìüíï 4,5 åêáôïììýñéá åõñþ. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêÞ ïéêïäïìÞ óå ãñáöåßá 700 ô.ì. óôçí ÁèÞíá ðëáôåßá ØõññÞ. ÔéìÞ ìüíï 1.800.000 Å. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêïäïìÞ ãéá ðïëõêáôÜóôçìá óôá ÉùÜííéíá óôï êÝíôñï 900 ô.ì. êáéíïýñãéï êáôáóêåõÞ õðÝñ ëïõî, äñüìïò ìå ìåãÜëç êßíçóç. ÔéìÞ 6,5 åêáô. Åõñþ. Ôçë. 6944521731 ê. ÆÜððá ÐÙËÅÉÔÁÉ Þ ÁÍÔÁËËÁÓÅÔÁÉ: ìå Üëëï áêßíçôï, ìïíïêáôïéêßá (100 ôì., óõí áðïèÞêåò, êáëïñéöÝñ, A/C) óôç ËÅÕÊÁÄÁ, óå ïéêüðåäï 800 ôì. ìå Ó.Ä. 0,80. Ðëçñ. êïò ÃåùñãÜêáò Íéêüëáïò. Ôçë. 6986248352. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íåüäìçôá äéáìåñßóìáôá êáé ìßá ìïíïêáôïéêßá (ìåæïíÝôá) óå ðñïíïìéáêÞ ôïðïèåóßá óôï Üëóïò ôùí Áã. ÓáñÜíôá, (ðéï ðÜíù áðü ôï ðÜñêï ôïõ Áã. Äçìçôñßïõ). Áðñüóêïðôç èÝá óôï ðñÜóéíï, êáôáóêåõÞ õøçëþí ðñïäéáãñáöþí. Ðëçñ. Ìßìçò ÐëéÜôóéïò ôçë. 2461030779, 6945706555. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï óôç Ëåõêüâñõóç ÊïæÜíçò, 2 óôñÝììáôá. Ôçë. 24610 21896, 6984307223. ÐÏËÕ×ÑÏÍÏ ×ÁËÊÉÄÉÊÇÓ Á’ ÐÏÄÉ ÓÔÏÍ ÏÉÊÉÓÌÏ «ÐÏËÉÔÅÉÁ» ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ô.ì. Íåñü- ÄÅÇÏéêïäïìÞóéìï, èÝá èÜëáóóá, êôßæåé 140ô.ì. ÔéìÞ 16.000Å. Åõêáéñßá!!! Ôçë. 2310454770 êéí. 6977997409. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá óôïí 2o üñïöï, êáèáñÜ 107ô.ì., Ýôïò êáôáóêåõÞò 1995, óôçí ïäü Ðïëõæïýëç êáé ÁèçíÜò ãùíßá (ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï «ÁëéÜêìùí»). Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6974031316. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá áíáêáéíéóìÝíï 80 ôì. (2 äùìÜôéá, óáëïêïõæßíá, ìðÜíéï) óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò. Ôçë. 6974309779. ÐÙËÅÉÔÁÉ: Studio êáéíïýñéï óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (ðåñéï÷Þ Áã. Êùíóôáíôßíïõ). Ôçë. 6979034976. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 98ôì. äýï õðíïäùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, WC, äéáìðåñÝò, 2ïò üñïöïò åðß ôçò ïäüõ Ïëýìðïõ 28 (ðë. ËáóóÜíç). Ðëçñ. 24610 37302, 6945038060. ÔéìÞ 65.000Å.

“Á.ÐÉÓÔÏËÁÓ & ÓÉÁ Å.Ŕ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ

INTERAMERICAN

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ-ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â’ 27 ÊÏÆÁÍÇ

ÈÏÄÙÑÏÓ Êéí.: 6942 234356 E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ENOIKIAZETAI äéáìÝñéóìá óôç Èåóóáëïíßêç (åðß ôçò Ìáñôßïõ), 2 äùìÜôéá, óáëüíé, áðïèÞêç, WC. Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6944945165 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: êåíôñéêÜ ãñáöåßá óõíïëéêïý åìâáäïý 110 ô.ì. óôïí Á’ üñïöï (3 êýñéïé ÷þñïé êáé 5 âïçèçôéêïß) åðß ôçò ïäïý Äçìïêñáôßáò 14. Ðëçñ. 6977975330. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ äýï äéáìåñßóìáôá óôçí ðåñéï÷Þ “ÐëáôÜíéá -Áã. ÁèáíÜóéïò” óôçí ÊïæÜíç: á.) 45 ôì., 2ïò üñïöïò, ìåãÜëï äùìÜôéï, óáëïêïõæßíá, ìðÜíéï, ìå áõôüíïìç ôçë/íóç, öùôåéíü ìå ìåãÜëá ìðáëêüíéá. â.) éóüãåéï ìå ìðáëêüíé, ìåãÜëï äùìÜôéï, óáëïêïõæßíá, ìðÜíéï, ìå áõôüíïìç ôçë/íóç. Ðëçñ. ôçë. 6979447364, 24610 39687. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: óïößôá 60 ôì., óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, óôçí ïäü ÁñéóôïôÝëïõò 31 óôçí ÊïæÜíç (êáé åðéðëùìÝíç, ìå üëá ôá ïéêéáêÜ óêåýç êáé ôá õðüëïéðá.) Ðëçñ. 6937495050, 24610 30604. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: éóüãåéï, ãùíéáêü êáôÜóôçìá åðß ÃêÝñôóïõ êáé Áí. Ñùìõëßáò, åìâáäïý ìÝ÷ñé 500ôì. êáé äåýôåñï éóüãåéï êáôÜóôçìá 350ôì. åðß ôçò Áí. Ñùìõëßáò, üëá ôá êáôáóôÞìáôá ìå åðéðëÝïí çìéùñüöïõò, åðßóçò éáôñåßï-ãñáöåßï 77ôì. óôï êÝíôñï. Ðëçñ. ôçë. 2461030779, 6945706555, ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 85ôì., óáëüíé, êïõæßíá, 2 õðíïäùìÜôéá, ìå áôïìéêÞ ôçë/íóç êáé çëéáêü, óôçí ïäü Âïóðüñïõ 2, óôïí 2ï üñïöï. Ôçë. 24610 99966, 6982115934. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìáãáæß (ðñþçí Mercedes), 190ôì. ìå èÝá ôï ÊÏÕÑÉ. ÔéìÞ ëïãéêÞ. Ôçë. 6945291030. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 4Üñé (3 êñåâáôïêÜìáñåò, óáëüíé, êïõæßíá) äéðëÜ ðáñÜèõñá, áôïìéêÞ ôçë/íóç, çëéáêü, óôçí ïäü Âïóðüñïõ 2 óôçí ÊïæÜíç.

ÔéìÞ 250 Å. Ôçë. 24610 22335, 6981028946. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äõÜñé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç óôçí ïäü Êëåéóïýñáò 9 (ðßóù áðü ôï Óïýðåñ ÌÜñêåô Ãáëáîßáò óôçí ïäü É. ÔñÜíôá), ìå áõôüíïìç ôçë/íóç êáé ðùëïýíôáé Ýðéðëá åëÜöñþò ìåôá÷åéñéóìÝíá óå ðñïóéôÞ ôéìÞ. Ôçë. 6947407455. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ôñéÜñé äéáìÝñéóìá (2ÄÓÊË) óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, áðÝíáíôé áðü ôçí áóôõíïìßá, áíáêáéíéóìÝíï, ìå ðüñôá áóöáëåßáò êáé áõôüíïìç ôçë/íóç, óôï 2ï üñïöï. Ðëçñ. êïò Íßêïò, 6932334758, 24610 34352.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ

ÅÊÄÑÏÌÇ ÔÇÓ ÐÅÑÉÇÃÇÔÉÊÇÓ ÔÇÍ ÐÑÙÔÏ×ÑÏÍÉÁ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ç åðé÷åéñçóç FAST FOOD “DELIGHT”óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò. Ðëçñ. 6942407579, 24610 36677. ÐÙËÅÉÔÁÉ: íåáíéêü êáöÝ óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, ðñïóöÜôùò áíáêáéíéóìÝíï. Ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. Ôçë. 6947183783, 6974707525. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ìåæåäïðùëåßï 200 ôì. ìå ìåãÜëï ôæßñï óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (50ôì. óÜëá, 50ôì. êïõæßíá, 50ôì. áðïèÞêç) êáé èåñéíü êáôÜóôçìá 200ôì. ìå êïõæßíá, ôïõáëÝôá êáé ÷ùñéóôÞ Üäåéá ëåéôïõñãßáò. Ôçë. 6973990550. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ðïóïóôü óôçí áóôéêÞ óõãêïéíùíßá ÊïæÜíçò. Ôçë. 6972899505. ENOIKIAZETAI: ðåñßðôåñï óôçí ÊïæÜíç óôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá äßðëá óôá ÔÁÎÉ. Ôçë. 6940206061. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ðåñßðôåñï óôçí ðëáôåßá ËáóóÜíç óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ê. ×Üñçò, 6987007110. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éáôñåßï ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò Ð. ×áñßóç 3 êáé åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Ð. ÌåëÜ 8. Ðëçñ. 24610 35266, 697657229.

ÄÉÁÖÏÑÁ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íôñáìò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç 350 Å. Ðëçñ. ôçë. 6984 686375. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: 140 ðñüâáôá ñÜôóáò ÃåñìáíéêÜ êáé ×éþôéêá ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò, óôá ÁëùíÜêéá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. ê. Èåïäùñßäçò ÐÝôñïò 6977174607.

ÅêìÜèçóç ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí áðü ôïí Óýëëïãï Çðåéñùôþí ÊïæÜíçò

Áðü ôïí Óýëëïãï Çðåéñùôþí ÊïæÜíçò áíáêïéíþíåôáé üôé îåêßíçóáí ïé åããñáöÝò ãéá ôçí åêìÜèçóç ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí ãéá ôá ÷ïñåõôéêÜ ôìÞìáôá : - ôïõ ðáéäéêïý - ôïõ åöçâéêïý êáé - ôùí åíçëßêùí Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèõíèïýí óôá ôçëÝöùíá : - 6973344214, ê. Êùí. ÔóéÜíôá - 6974382223, ê. Äçì. ÌáëÜìç êáé - 6936947265, ê. Ëåùí. ÌáãêÜêç Þ íá åðéóêåöèïýí ôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ óôçí ïäü Ìïó÷ïðüëåùò 1 óôçí ÊïæÜíç (áðïãåõìáôéíÝò þñåò) Þ íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôï ôçëÝöùíï 2461026213.

ÅããñáöÝò óôï Äçìïôéêü Ùäåßï ÊïæÜíçò

Ãéá ôçí åããñáöÞ áðáéôåßôáé á) ðéóôïðïéçôéêü ïéêïãåíåéáêÞò êáôÜóôáóçò êáé â) Á.Ö.Ì. . ¼óïé åðéèõìïýí íá åããñáöïýí ãéá ðñþôç öïñÜ (ðëçí ôçò ìïõóéêÞò ðñïðáéäåßáò) ÷ñåéÜæåôáé ðñïåããñáöÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé åããñáöÝò êáèçìåñéíÜ óôç ãñáììáôåßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ. ¿ñåò åããñáöþí : 10.30.-14.00 & 16.00 -21.30 ÔçëÝöùíï 24610 34932 .

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ - ÌÇ×ÁÍÙÍ

,

ÐÙËÅITAI TOYOTA RAV, ìïíôÝëï 2003, ôñßèõñï ìáýñï ìå çëéïñïöÞ. Ðëçñ. ôçë. 6932910005 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêü VAN SEAT INCA, ðåôñÝëáéï, ìïíôÝëï 2003 óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6947 323650 ÐÙËÅÉÔÁÉ: É× áõôïêßíçôï Mercedes 200 ãéá áðüóõñóç (üöåëïò áðüóõñóçò 2000 Å). Ôçë. 6958477590. ÐÙËÅÉÔÁÉ: BMW 316, ìïíôÝëï ôïõ ‘98, öïõë Ýîôñá, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÔéìÞ 3.000 Å. Ôçë. 6942403808.

ÐÁÑÁÄÉÄÅÉ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÊáèçãÞôñéá öéëüëïãïò áðüöïéôïò ôçò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ìå ðëïýóéá åìðåéñßá, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá (áñ÷áßá, Ýêèåóç, éóôïñßá, ëïãïôå÷íßá, ëáôéíéêÜ) óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ êáé ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6976326335.

Ç ÐåñéçãçôéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ ôñéÞìåñç åêäñïìÞ óôï ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ . Èá áíá÷ùñÞóïõìå ôçí ÐáñáóêåõÞ 30-12-2011, èá ãéïñôÜóïõìå ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ óå ñåâåãéüí êáé èá åðéóôñÝøïõìå ôçí ÄåõôÝñá 2-1-2012 (ôñåéò äéáíõêôåñåýóåéò). Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ðïõ èÝëïõí íá óõììåôÜó÷ïõí, íá äçëþóïõí åãêáßñùò óõììåôï÷Þ óôá ôçëÝöùíá 24610 30330-40842-30207-30656. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ï êýêëïò ìáèçìÜôùí ôïõ öùôïãñáöéêïý åñãáóôçñßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ íÝïõ êýêëïõ ìáèçìÜôùí ôïõ Ýôïõò, ôïõ öùôïãñáöéêïý åñãáóôçñßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò «Öùôïäßïäïò», ôá ìáèÞìáôá øçöéáêÞò êáé áíáëïãéêÞò öùôïãñáößáò èá ðáñáäßäïíôáé êÜèå ÄåõôÝñá óôéò 20.30 óôï ÷þñï ôïõ öùôïãñáöéêïý åñãáóôçñßïõ (Êùíóôáíôéíïõðüëåùò êáé Óìýñíçò), åíþ ôá ìáèÞìáôá åðåîåñãáóßáò öùôïãñáößáò êÜèå ÔåôÜñôç óôéò 20.00, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÊÅÊ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò (ðáëéü ×ñéóôïöïñßäåéï ÃõìíÜóéï). ÐáñÜëëçëá êÜèå Ôñßôç óôéò 20.30, ç ïìÜäá ôïõ öùôïãñáöéêïý åñãáóôçñßïõ «Öùôïäßïäïò», èá ðñáãìáôïðïéåß ôçí åâäïìáäéáßá ôçò óõíÜíôçóç, ãéá íá óõæçôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí äñÜóåùí ôïõ åñãáóôçñßïõ.

ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ áðü ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊÏÆÁÍÇÓ «ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ» äéïñãáíþíåé ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò, êÜèå ÓÜââáôï, áðü 5 Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé ôÝëïõò Ìáñôßïõ, óôçí ´´Áßèïõóá Ï÷ëçñþí´´. ÐáéäéÜ , çëéêßáò 5 – 12 ÷ñïíþí, ÷ùñéóìÝíá óå 2 ïìÜäåò, áíÜëïãá ìå ôçí çëéêßá ôïõò, Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá ôïí åëåýèåñá ÷ñüíï ôïõò íá óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá åõ÷Üñéóôç êáé ãüíéìç äéáäéêáóßá, üðïõ áêñéâþò ìÝóá áðü ôï ðáé÷íßäé áðïäåóìåýïõí óõíáéóèÞìáôá êáé öáíôáóßá, Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ìå ôç èåáôñéêÞ ðåñéðÝôåéá êáé ãíùñßæïõí êáëëßôåñá ôï Ýíá ôï Üëëï. Ôï «èåáôñéêü ðáé÷íßäé» åßíáé Ýíá ìÝóï áðåëåõèÝñùóçò ôçò öáíôáóßáò, åðéêïéíùíßáò êáé êáëëéÝñãåéáò ôùí áíèñùðßíùí ó÷Ýóåùí. Ôá ðáéäéÜ êïéíùíéêïðïéïýíôáé, äçìéïõñãïýí, äéáóêåäÜæïõí. Åäþ åßìáóôå üëïé ßóïé. Ðáßæïõìå, öùíÜæïõìå, êõëéüìáóôå, ÷ïñåýïõìå, óõæçôÜìå, ãåëÜìå, êëáßìå, áããßæïõìå…ÐåñíÜìå êáëÜ!!! Åìøõ÷þôñéá èá åßíáé êáé ðÜëé ç èåáôñïëüãïò Ìáñßá ÌðáôÜíç. Ðëçñïöïñßåò êáé óõììåôï÷Ýò óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ: «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò», ÐÜñêï Áã. Äçìçôñßïõ, ê. Ôáóïýëá ÓéìÜñá, ôçë. 24610 – 24062 åóùô. 1.


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Μικρή συμμετοχή…!

Στη Βουλή αναμένεται το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ταξί με το πληθυσμιακό να αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο κριτήριο, που θα πρέπει να περιλαμβάνει, τόνισε ο τομεάρχης Μεταφορών της Ν. Δ και βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος στη συνάντηση του με τους εκπροσώπους των σωματείων ταξί της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης ο τρόπος αγοραπωλησίας των αδειών, η φορολόγηση αλλά και το ζήτημα με τις έδρες των ταξί, αποτελούν θέση της Ν. Δ., ενώ επεσήμανε στη συνάντηση ο κ. Παπαδόπουλος

Λουκέτο στα Φαρμακεία…!

Επαναδιαπραγμάτευση…!

Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στον Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης. Πέρα από τα αποτελέσματα τα οποία έγιναν γνωστά χθες αργά χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών του ΕΒΕ αποτελεί η μικρή προσέλευση των ψηφοφόρων – ιδιαίτερα των μελών του Επιμελητηρίου στην Πτολ/δα. Την πρώτη μέρα της ψηφοφορίας επί συνόλου 1960 εγγεγραμμένων στο παράρτημα του ΕΒΕ Πτολ/δας ψήφισαν μόνο οι 290!

Προσέλευση…!

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα Φαρμακεία της Κοζάνης. Οι Φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται ότι οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω των πιέσεων των φαρμακευτικών εταιρειών και την μη καταβολή των οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Προειδοποιούν μάλιστα ότι θα προχωρήσουν σε αναστολή πίστωσης προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την αρχή του νέου έτους.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως στους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς κλάδους αναγκάζει όλους μας να επαναδιαπραγματευτούμε την στάση μας, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΕΕ Δυτ. Μακεδονίας Μανόλης Καρακάσης. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιείται σήμερα η ημερίδα στο Κοβεδάρειο στην οποία θα μιλήσουν αξιόλογοι εισηγητές με θέμα την κρίση και την αγροτική ανάπτυξη!

Εκλογές στο Σπάρτακο…!

Ημέρα μνήμης…!

Βέβαια χθες δεύτερη μέρα των εκλογών του ΕΒΕ η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν μεγαλύτερη από την Κυριακή. Το θέμα της μικρής συμμετοχής έχει επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμα μεταξύ των δύο πρώτων όπως επίσης και τα ποσοστά που θα λάβει ο Γιάννης Μητσιάκος ο οποίος στηρίζεται από το ΚΚΕ!

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Σπάρτακου θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 10, 11 και 12 Ιανουαρίου του 2012 και οι δηλώσεις υποψηφιότητας μέχρι και Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011.Το παραπάνω αποφάσισε χθες η Εφορευτική Επιτροπή και έχει ενδιαφέρον η εκλογική μάχη στο μεγαλύτερο συνδικάτο της περιοχής μας!

Συνάντηση με τους Ταξιτζήδες…!

Ο θησαυρός των Πρεσπών…!

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που καταγράφει ο π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας, παπαδάσκαλος με αφορμή το μνημόσυνο για τις πυρπολήσεις Παλαιογρατσάνου, Καταφυγίου και Σκούλιαρης και για τις δολοφονίες άοπλων, ανυπεράσπιστων, αθώων Ελλήνων, ανδρών και γυναικών,από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής το Δεκέμβριο του 1943. Για αντίποινα τα ναζιστικά στρατεύματα έκαψαν σπίτια, εκκλησιές και σχολεία και δολοφόνησαν 41 ανθρώπους που δεν είχαν καμιά σχέση με τις επιχειρήσεις των ανταρτών!

XΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Ροπαλιές»!... Η δήλωση του οίκου αξιολόγησης «Standard and Poor’s» ότι θα υποβαθμίσει όλες, μα όλες(!), τις χώρες της Ευρωζώνης μαζί με τον μηχανισμό στήριξης, αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αρθούν στο ύψος που απαιτεί το βάθος της ύφεσης και δεν πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το κοινό νόμισμα μέχρι τη λήξη της συνόδου κορυφής την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, της Αγίας Άννας, βοήθειά μας(!), έπεσε στην οικία Αφεντούλη σαν κεραυνός εν αιθρία! Για «ροπαλιά» του οίκου στο ευρώ έκανε κουβέντα ο μεσιέ Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ και ταρακούνησε συθέμελα την ηρεμία του ζεύγους στο χωριό. Ο εμπειροτέχνης πολιτικός αναλυτής προειδοποίησε: «Τέικ κέαρ (φρόντισε) μίστερ Γιουνκέρ»! Το γεγονός εξηγεί η θεωρία του χάους. Οι «Ηρακλειδείς» του χρήματος της Νέας Υόρκης ρίχνουν τις «ροπαλιές», «μουγκρίζουν» οι σκληροί «λέοντες» των Βρυξελλών και «βελάζουν» οι πένητες μισθωτοί και συνταξιούχοι στην Ελλάδα, όπου οι περικοπές απάνω στις πληγές πληγές ανοίγουν! «Μπαμ» το ρόπαλο, «πάρτε μέτρα» ο Γιουνκέρ και ιδού ο Βαγγέλης να λέει για υστερήσεις των εσόδων 13% και βάλε τον Νοέμβριο και να ζητάει επί πλέον στερήσεις από το ζεύγος. Cut! (Κόψιμο) Ως πότε; Ο θείος φοβείται πολύ μια άλλη εκδοχή της θεωρίας του χάους. Μήπως «βροντήξει ο Όλυμπος, αστράψει η Γκιώνα, μουγκρίσουν τ’ Άγραφα, σειστεί η στεριά» και γίνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα! Πολύ μακριά τράβηξαν τον αμανέ οι οίκοι με τα πολλά μηδενικά στα νούμερα των ανώνυμων αγορών. Πόσο πραγματικό επώνυμο πλούτο εκφράζουν άραγε και πήραν τα «ρόπαλα» που όπως είναι γνωστό έχουν δυο άκρες. Μήπως πάνε φιρί φιρί, με τις «ροπαλιές» να αναδείξουν κανέναν καινούργιο Ρούσβελτ από το πουθενά που θα πει όπως κι ο Φραγκλίνος: «Οι Έλληνες δίδαξαν διά μέσου των αιώνων την αξιοπρέπεια. Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αήττητο του γερμανικού τέρατος, αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας» «Ταμένο το ‘χαν οι αντίχριστοι να χτυπήσουν στου Δεκέμβρη τις εννιά, πού ‘χει η Άννα τη γιορτή της;» τσίριξε η σύζυγος, κυρία Πολυτίμη, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, μόλις πληροφορήθηκε τις αγριάδες του οίκου«S&P» από τηλεοράσεως την ώρα που μέλωνε φρέσκους λουκουμάδες, λόγω της ημέρας. «Άννα τα δάκρυα βροχή που σου χαράκωσαν το βλέμμα!» σιγοτραγούδησε ο αναλυτής, ζαλισμένος από τη «ροπαλιά», συγγνώμη το κονιάκ, με το οποίο συνόδευσε τους λουκουμάδες. «Θυμήθηκες καμιά Αννούλα του χιονιά;» απόρησε η σύζυγος. «Τη Διαμαντοπούλου σκέφτηκα. Είναι βαρύ και δύσκολο να πει στον Γιώργο φύγε. Βαρύς ο πόνος και βουβός σαν ψεύτης σοσιαλισμός προτού κόψει συντάξεις!» Δεν βλέπετε ότι με τη ρότα που χάραξε στον «Τιτανικό» ο θαλασσόλυκος με το κανό, ονόματι «κάπτεν Γκιόργκος», και αλλάζουμε και βουλιάζουμε; Άγιε Νικόλα θαλασσοκράτορα βάλε το χέρι σου! Στη γέφυρα ΠαΣοΚ, ΝουΔου, ΛΑΟΣ και Παπαδήμος πιάνουν το πηδάλιο εναλλάξ κι ο «ναύαρχος» Μπαρόζο προειδοποίησε ότι η Ελλάδα θα φύγει από τη Ευρωζώνη πυξ - λαξ, αν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις

της. Ο Γιώργος δεν χάνει ευκαιρία για να κάνει τη μεταβατική κυβέρνηση συνέχεια των δικών του και να αποδείξει ότι αρμένισε σωστά αλλά βρήκε τον γιαλό στραβό! Ο Αντώνης λέει: «Τι δουλειά έχω με τα κανό και τις Κάννες; Μάλλιασε η γλώσσα μου να λέω για λάθος μείγματα, έδωσα και παραδείγματα και αγνοήσατε τα μηνύματα. Αντιπολίτευση λοιπόν κι όπου μας βγάλει!» Οι υπουργοί του Καρατζαφέρη δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους συναδέλφους στο υπουργικό συμβούλιο. Καταλαβαίνουν μόνο το «πολυτονικό» κι άλλοι τους μιλούν σε «μονοτονικό»! «Ε ρε βαρεία που σάς χρειάζεται!» σχολίασε ο αναλυτής, μετά το δεύτερο κονιάκ. Μέσα στα οινοπνεύματα θυμήθηκε τα πνεύματα και τους τόνους. Οξεία, περισπωμένη, βαρεία, ψιλή, δασεία και… «η προπαραλήγουσα ποτέ δεν περισπάται όταν η λήγουσα είναι μακρά!» Πώς θα μείνει απερίσπαστος ο «καπετάν Λουκάς», όταν μέσα στη κυβέρνηση «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν»;(!) Ο «Τιτανικός» αποδείχτηκε «σεϊτάν βαπόρ» και δεν θέλει Πρωθυπουργό. «Σεϊτάν καπτάν» (Διαβολεμένο καπετάνιο) χρειάζεται και ο θείος βλέπει τον κύριο Παπαδήμο πολύ «του σαλονιού». Ας γίνει λίγο και «του λιμανιού». Έτσι και πιάσει το δοιάκι θα δείτε για πότε θα στρώσουν και θα σταματήσουν τα «κοκορέματα». «Θες να τον ρίξουν τον άνθρωπο;» υπενθύμισε η κυρία Πολυτίμη. «Ε και; Πόσες φορές είπες “Τι ήθελες να τα γράψεις αυτά; Θες να μας κάψεις;” Γράφω αβλαβής!» απάντησε ο θείος. «Αδιόρθωτε!» σχολίασε εκείνη και πήρε από μπροστά του τους λουκουμάδες και τα «κονιάκια»! Αρκετά. Για σήμερα, ε! Από τότε που ο αναλυτής άκουσε ότι η κοινωνία είναι ζούγκλα, μπαστακώθηκε στο μυαλό του ένα «ρόπαλο»! Έχει πιάσει ένα σταυροδρόμι και με το μολύβι του καυτηριάζει τα στραβά όλων των ισχυρών. Τον μόνο που δεν κατάφερε να γιατρέψει είναι ο εαυτός του. Συχνά γίνεται υπέρ το δέον καυστικός και η Πολυτίμη παραπονιέται: «Θες να μας κάψεις»; Πάνω που πάει να μεταμεληθεί και κλείνεται στο δωμάτιο πιάνει το μολύβι και γράφει μία από τα ίδια! Μέχρι σήμερα κανένας δεν σκέφτηκε να τον ρίξει. Από πού; Μα φυσικά από την κορυφή της δημοσιότητας χάρη σε σας τους αναρίθμητους 21 αναγνώστες. Θαλασσοπνιγμένοι μου! Σας πήραν τα απόνερα του κανό; Με τις υγείες μας! Κύριε Παπαδήμο άρπαξε τη λαγουδέρα, πριν μας πλακώσουν στις «ροπαλιές» οι αγορές και φωνάζουμε όλοι μαζί: «Έδωσαν αυτοί αλλά φάγαμε κι εμείς»! Όποιος τολμήσει να κουνηθεί στείλ’ τον στο σταυροδρόμι του αναλυτή. Περιμένει με το «ρόπαλο», συγγνώμη με το μολύβι, και θα τον περιποιηθεί! «Θα μας κάψεις!» φώναξε η κυρία Πολυτίμη. Βόηθα, Αι Νικόλα! Αναδρομικά, τα «χρόνια πολλά» από καρδιάς του αναλυτή σε όσες και όσους γιόρτασαν. Νικολάκη, παρά τις περικοπές, τάραξες τους λουκουμάδες. Καλά έκανες αλλά σκούπισε τα μέλια πριν μας πάρουν χαμπάρι και πέσει καμιά «ροπαλιά», τη θεωρία του χάους μέσα! -Ω-

«Ο θησαυρός των λιμνών μας» είναι η έκθεση που φιλοξενείται στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου Η έκθεση αυτή είναι αφιερωμένη στην Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Γίνεται αναφορά στα ψάρια των λιμνών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι, μαζί με τους ψαράδες και τα ψαροχώρια και συνιστούν ίσως τον πυρήνα του πολιτισμού των Πρεσπών, καθώς γενιές και γενιές έζησαν με τις λίμνες και τα αγαθά τους.

Προσφορά …! Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν οι γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού Κοζάνης. Πέρα από το συνολικό φιλανθρωπικό τους έργο κάθε Παρασκευή πέντε γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού επισκέπτονται και κάνουν μπάνιο τις ανήμπορες γιαγιάδες του Γεροκομείου Κοζάνης. Η προσφορά αυτών γυναικών δεν έχε όρια…!

ΘΑΡΡΟΣ - 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  

ΘΑΡΡΟΣ - 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you