Page 1

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 49ï

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Áñéèìüò öýëëïõ 13560

Κάτι πρέπει να κάνουμε για την Εκπαίδευση

Αναστέλλεται η λειτουργία της καρδιολογικής Κλινικής στο Μαμάτσειο

Ε΄ Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ταν ρώτησαν τον Αριστοτέλη ποιο από τα έμβια όντα είναι το ωραιότερο απάντησε: «Ο άνθρωπος που έχει την ψυχή του στολισμένη με την παιδεία». Ο Λουκιανός στο «περί του ενυπνίου» παρουσιάζει την παιδεία προσωποποιημένη στο όνειρό του να του λέει, μεταξύ άλλων: «Αν πιστέψεις σε μένα (…) και την ψυχή, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σου, θα σου στολίσω με πολλά και καλά στολίδια. Με σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ευσέβεια, πραότητα επιείκεια, σύνεση, καρτερία, με τον έρωτα για τα ωραία, με τη ροπή προς τα πιο υψηλά. Αυτά είναι στ’ αλήθεια ο άμωμος στολισμός της ψυχής…» Πολύ σωστά και ωραία όλα αυτά. Κι απαραίτητα για μια αξιοπρεπή, και έντιμη ζωή. Αξίζει να διερωτηθούμε αν και σε ποιο βαθμό τα δίνει στους νέους μας το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα στην κοινωνική μας ζωή η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, τα δίνει αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Και να δώσουμε στα Ελληνόπουλα μια πιο σωστή Εκπαίδευση. Που να στολίζει τις ψυχές τους κάποια τουλάχιστον αν όχι όλα τα «άμωμα στολίδια».

Ό

ΣΕΛ.5

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

ΣΕΛ.3

Παραδειγματικές τιμωρίες

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ όσοι δεν εκδίδουν αποδείξεις

Αντιδράσεις από τη ΓΕΝΟΠ και τα Συνδικάτα ΣΕΛ.3

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

Το φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ό νο μ ο σχέ δ ι ο θ α κατατ εθ εί στη Βουλή τ ον Ο κ τ ώ β ρ ι ο

Εργαλείο μάθησης και όχι μέσο επίδειξης

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στα ΜΑΒΕ

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.5

Διακοπή της κυκλοφορίας σήμερα στην Πλ. Ελευθερίας Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στην Κοζάνη κατά τη διάρκεια της 26ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης

ΣΕΛ.12

Διαδρομή της 8ης Λαμπαδηδρομίας σήμερα στην Κοζάνη

ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.12

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Καχυποψίες πολλές…

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Προνομιούχο κατάστημα 410 τμ ενιαίος χώρος, για κάθε χρήση “σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο κλπ”. στο κέντρο της Κοζάνης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6976699353

«Το σύννεφο έφερε βροχή / κι έχουμε μείνει μοναχοί / έγινε η βροχή χαλάζι / δεν πειράζει, δεν πειράζει.» έλεγε το τραγούδι περασμένης δεκαετίας. Καταιγίδες, κατά περιόδους ισχυρές, και ίσως με χαλάζι σε κάποιες περιοχές έχουμε πάντοτε στον τόπο μας. Φέτος εκτός από τις μετεωρολογικές μπόρες ενέσκυψαν και οι οικονομικές, για πρώτη φορά κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ενδέχεται να είναι μια από τις ελάχιστες φορές που η κυριολεξία με τη μεταφορά έχουν βρεθεί τόσο κοντά, ώστε να δημιουργείται σύγχυση. Ποια από τις μπόρες είναι πιο επικίνδυνη; Η μετεωρολογική ή η οικονομική; Πλάι στη χτυπημένη από το χαλάζι ροδακινιά στέκει ο απολυμένος, χτυπημένος κι αυτός, από την κρίση. Η ροδακινιά έχασε τους καρπούς, από τα έντονα καιρικά κι ο άνεργος τη δουλειά του, από τα έντονα οικονομικά φαινόμενα. Το κακό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι αποζημιώσεις για τις παραγωγές και το ταμείο ανεργίας για τους απολυμένους. Αλλά κι εδώ τίθενται προϋποθέσεις και υπάρχουν και τα χειρότερα. Το χαλάζι να έχει πλήξει την ίδια τη ροδακινιά και να μην ξανακαρπίσει ποτέ και η ανεργία να αποδειχτεί χρόνια για τον απολυμένο, ιδιαίτερα άμα είναι μιας κάποιας ηλικίας. Αλήθεια πόσοι άνεργοι θα βρεθούν μέσα σε

ένα τούνελ στην άλλη άκρη του οποίου υπάρχει η σύνταξη; Μήπως όμως και με το ασφαλιστικό τα πράγματα είναι καλύτερα; Η προοπτική για το μέλλον, το αμυδρό φως δηλαδή που φαίνεται στην άκρη του τούνελ, είναι το ασφαλιστικά ταμείο που περιμένει με τη σύνταξη ή ένα καινούργιο ταμείο ανεργίας που έρχεται με νέο επίδομα; Τι να πιστέψει ο απολυμένος; Βγαίνοντας από το ταμείο ανεργίας θα βρεθεί σε μια θέση εργασίας με ένα καλύτερο ασφαλιστικό ταμείο ή θα δει όλα τα ταμεία να συγχωνεύονται σε ένα μεγάλο ταμείο ανεργίας; «Το σύννεφο έφερε βροχή …» Θυμώνουμε και λυπούμαστε και θλιβόμαστε. Θυμόμαστε τα περασμένα και υποφέρουμε. Το χειρότερο όμως είναι ότι φαίνεται να «έχουμε μείνει μοναχοί…» που λέει και το τραγούδι. Όλο και περισσότεροι αναδρομάρηδες του Σεφέρη θυμούνται ότι: «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί.» Όταν ο άνθρωπος δεν μοιράζεται τον πόνο του παρόντος και αρχίζει να νοσταλγεί τα περασμένα με τη μνήμη να τον «πονεί», ίσως να αρχίζει να υποπτεύεται ότι όλοι και όλα γύρω του έχουν κακούς σκοπούς και να γίνεται μίζερος και καχύποπτος.

ΣΕΛ.12

Πέντε κρούσματα ψώρας στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Σερβίων ΣΕΛ.3
ÈÁÑÑÏÓ

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò

Grafitti

16 Óåðôåìâñßïõ «ÄéåèíÞò çìÝñá ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò óôéâÜäáò ôïõ üæïíôïò» Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ… 1828: Ïé óôñáôéùôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ ÉìðñáÞì áðï÷ùñïýí áð’ ôçí Ðåëïðüííçóï. 1904: Çëåêôñïêéíåßôáé ï áóôéêüò óéäçñüäñïìïò ÁèÞíáò – ÐåéñáéÜ. 1908: O êáôáóêåõáóôÞò áìáîþí Ãïõßëéáì ÍôéñÜíô éäñýåé ôçí «General Motors Corporation», ðïõ èá êõñéáñ÷Þóåé óôï ÷þñï ôïõ áõôïêéíÞôïõ. 1922: Ï âáóéëéÜò ôçò ÅëëÜäáò Êùíóôáíôßíïò áíá÷ùñåß åîüñéóôïò ãéá ôï ÐáëÝñìï ôçò Éôáëßáò. 1927: Ç ìåãÜëç çèïðïéüò Ìáñßêá Êïôïðïýëç ðáñïõóéÜæåé ãéá ðñþôç öïñÜ óôç äçìïôéêÞ ôçí ôñáãùäßá ôïõ Åõñéðßäç «ÅêÜâç» êáé ðñïêáëåß ôçí áíôßäñáóç ôùí Ýöåäñùí áîéùìáôéêþí ðïõ áðåéëïýí ìå ôáñá÷Ýò. 1934: Ï Íôüíáëíô Íôáê, ç äéÜóçìç ðÜðéá ôçò Íôßóíåú, åìöáíßæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ óå êüìéê óôñéð åöçìåñßäáò 1925: ÃåííéÝôáé ï Riley B. King, èñýëïò ôïõ ìðëïõæ, ãíùóôüôåñïò ùò B.B. King (Blues Boy King). 1956: ÃåííéÝôáé ï Ìßêé Ñïõñê, áìåñéêáíüò çèïðïéüò (¸ðáéîå óôçí ôáéíßá «9 ½ âäïìÜäåò») 1977: Ðåèáßíåé ç Ìáñßá ÊÜëëáò, åëëçíßäá óïðñÜíï 1774: Ï ÁíôïõÜí ËïñÜí ËáâïõáæéÝ ðáñáôçñåß üôé ðáñÜãåôáé ìåôáëëéêüò õäñÜñãõñïò áí èåñìáíèåß ôï ïîåßäéï ôïõ õäñáñãýñïõ. 1848: Êáôáñãåßôáé ç äïõëåßá óå üëá ôá ãáëëéêÜ åäÜöç. 1918: ÕðïãñÜöåôáé óõíèÞêç áíáêù÷Þò áíÜìåóá óôçí ÁíôÜíô êáé ôç Âïõëãáñßá óôç Èåóóáëïíßêç. Ïé Âïýëãáñïé õðï÷ñåþíïíôáé íá åêêåíþóïõí ôçí åëëçíéêÞ Ìáêåäïíßá. 1922: Óôçí ÅëëÜäá, ãéá ðñþôç öïñÜ óôá ÷ñïíéêÜ ó÷çìáôßæåôáé êõâÝñíçóç, ç ïðïßá äéáñêåß ëéãüôåñï áðü 24 þñåò (Ðñùèõðïõñãüò ãéá ìßá çìÝñá äéïñßæåôáé ï ÁíáóôÜóéïò ×áñáëÜìðçò êáé óå ëßãåò þñåò ó÷çìáôßæåôáé íÝá êõâÝñíçóç, ìå Ðñùèõðïõñãü ôï ÓùôÞñéï ÊñïêéäÜ). 1963: Äçìéïõñãåßôáé ç Ìáëáéóßá áðü ôçí Ýíùóç ôçò Ìáëáßáò, ôçò Óéãêáðïýñçò, ôçò Âüñåéáò ÂñåôáíéêÞò Âüñíåï êáé ôïõ ÓáñáãïõÜê 1978: Ç ÅëëÜäá íïìéìïðïéåß ôéò áìâëþóåéò ìÝ÷ñé ôïí 5ï ìÞíá. 1987: ÕðïãñÜöåôáé óôï Ìüíôñåáë ôïõ ÊáíáäÜ ôï Ðñùôüêïëëï ôïõ Ìüíôñåáë ãéá ôçí áðáãüñåõóç ôçò ÷ñÞóçò ôùí ïõóéþí ðïõ êáôáóôñÝöïõí ôï óôñþìá ôïõ üæïíôïò. 1991: ÐñïâÜëëåôáé áðü ôï ôçëåïðôéêü êáíÜëé «ÁíôÝííá» ç

Ç öùôïãñáößá ôçò çìÝñáò

H ôÝ÷íç ôïõ äñüìïõ Äéáãùíéóìüò ãêñÜöéôé ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôéò 11 êáé 12 Óåðôåìâñßïõ óôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò. Ï ÄÞìïò êÜëåóå üëïõò ôïõò íÝïõò ôçò ðåñéï÷Þò, êáé ü÷é ìüíï, íá óõììåôÜó÷ïõí. Ôï èÝìá ðÜíù óôï ïðïßï åñãÜóôçêáí ïé íÝïé ãéá íá äçìéïõñãÞóïõí ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò Þôáí «Ç ÊïæÜíç, ç ðüëç êáé ïé Üíèñùðïé, ÷èåò, óÞìåñá êáé áýñéï». Ôï ìÞíõìá ôïõ äéáãùíéóìïý Þôáí: «×ñùìáôßæù ôï ãêñßæï êáé ïìïñöáßíù ôçí ðüëç». Óôü÷ïò åîÜëëïõ áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò Þôáí ç áéóèçôéêÞ âåëôßùóç äéáöüñùí óçìåßùí ôçò ðüëçò ìå ôçí áîéïðïßçóç ôïõ åéêáóôéêïý ôáëÝíôïõ êáé ôçò Ýìðíåõóçò ôùí íÝùí. Ïé íÝïé äçìéïõñãïß æùãñÜöéóáí ìå ôçí ôå÷íéêÞ ôïõ ãêñÜöéôé äçìüóéá êôßñéá ôçò ÊïæÜíçò, ïìïñöáßíïíôáò ìå ôïí éäéáßôåñï áõôü ôñüðï äçìéïõñãßáò êáé Ýêöñáóçò ôçí Ü÷ñùìç ðüëç ìáò. Óôéò öùôïãñáößåò êáé åðß çò ïäïý ðñþçí ×áéñùíåßáò êáé íõí ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ, üðùò êáé óôçí êÜôù ðëåõñÜ ôïõ ðåñéâüëïõ ôïõ ãçðÝäïõ ïé «êáëëéôÝ÷íåò ôïõ äñüìïõ» ìåôÝôñåøáí Ýíáí Üøõ÷ï ôïß÷ï óå ìéá ìáêñüóôåíç óêçíÞ ïìïñöéÜò. Êáé ëßãá ëüãéá ãé’ áõôÞ ôçí éäéáßôåñç ôÝ÷íç êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò: Ôï «ãêñÜöéôé» (graffiti) åßíáé ç æùãñáöéêÞ óôïõò ôïß÷ïõò. ÐñïÝñ÷åôáé áðü ôç ëáôéíéêÞ ëÝîç graffito ðïõ óçìáßíåé «ãñÜöù». Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá íåáíéêü êßíçìá ðïõ ãåííÞèçêå ôï 1960 óôç Í. Õüñêç. Åìöáíßóôçêå óôçí ÅëëÜäá ôï 1986-87 êáé áíáðôý÷èçêå ðåñéóóüôåñï ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Óôçí ÅëëÜäá, óå áíôßèåóç ìå Üëëåò ÷þñåò, ôï ãêñÜöéôé äåí áðïôåëåß Ýêöñáóç ôïõ ðåñéèùñßïõ. Ïé ðåñéóóüôåñïé «ãêñáöéôÜäåò» åßíáé çëéêßáò 12-30. Ôï ãêñÜöé-

Ï óôß÷ïò ôçò çìÝñáò «Áí Ý÷åéò Ýíáí êüóìï, ìçí ôïí ÷Üíåéò áíáæçôþíôáò ìÝóá ôïõ Ýíáí êüóìï». Antonio Porchia

Åïñôïëüãéï Åõöçìßáò ÌåãáëïìÜñôõñïò, Âßêôïñïò ÌÜñôõñïò, ÓùóèÝíïõò ÌÜñôõñïò. «Tù áõôþ ìçíß Iò´, ìíÞìç ôçò Aãßáò MåãáëïìÜñôõñïò êáé ðáíåõöÞìïõ Eõöçìßáò» YðÝñ Èåïý êôáíèåßóáí Üñêôïõ ôáéò ìýëáéò, Eõöçìßáéò óå ÷ñç óôÝöåéí Eõöçìßá. Tç ä’ åêêáéäåêÜôç Eõöçìßáí Ýêôáíåí Üñêïò. ÌåëéôéíÞò ÌÜñôõñïò. MíÞìç ôçò Aãßáò MÜñôõñïò MåëéôéíÞò. MåëéôéíÞ ôìçèåßóá ôçí êÜñáí îßöåé, Aßìá ðñïóÞîåí ùò ãëõêý Xñéóôþ ìÝëé.

Ìéêñüò ïäçãüò åêäçëþóåùí " Ôåëåõôáßá ÄéáäñïìÞ ôçò 8çò Ëáìðáäçäñïìßáò Óõëëüãùí Åèåëïíôþí Áéìïäïôþí óôï Í. ÊïæÜíçò

ôé èåùñåßôáé áñêåôÜ áêñéâü ÷üìðé, ï ÷þñïò åßíáé êáôÜ êýñéï ëüãï áíäñéêüò. Åßíáé ìßá óýã÷ñïíç ìïñöÞ ôÝ÷íçò êáé Ýíáò ðïëý éäéáßôåñïò ôñüðïò Ýêöñáóçò. Äßíåé ÷ñþìá óôçí

êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðüëåùí êáé, åíþ äåí Ý÷åé ðÜíôá êÜðïéá óõãêåêñéìÝíç ôáõôüôçôá, óõíäÝåôáé åíôïýôïéò óõ÷íÜ ìå ôçí áìöéóâÞôçóç êáé ôçí áíôßäñáóç óôï êáôåóôçìÝíï.

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò Ìðáôïýêá ÓôåñãéáíÞò óôçí ïäü Ïëýìðïõ 3, ôçë. 24610 39938 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò ÂïõæéÜíá ÅëÝíçò óôçí ïäü ÔóéìçíÜêç 10 ôçë. 24610 36217

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÁÉÈÏÕÓÁ 1 ÐñïâÜëëåôáé óå ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ ç ôáéíßá äñÜóçò

Ï ÊÁÉÑÏÓ ÐÅÌÐÔÇ 16/9

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 17/9

23ï 12ï Áßèñéïò

27ï 12ï ÇëéïöÜíåéá

ÓÁÂÂÁÔÏ 18/9

ÊÕÑÉÁÊÇ 19/9

ÓÑÅÊ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 6.00 & 8.00 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÊõñéáêÞ ðñùß 1 ðñïâïëÞ 12.00 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ Óõíå÷ßæåôáé ãéá 2ç åâäïìÜäá ç ðïëõáíáìåíüìåíç

" ÅôÞóéïò åêêëçóéáóìüò ôïõ óõëëüãïõ Âïúùôþí ÊïæÜíçò

ÌåôÜ ôçí êáëïêáéñéíÞ áñãßá, o Óýëëïãïò Âïúùôþí ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ÅôÞóéï Åêêëçóéáóìü ôçí ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò óôçí ÊïæÜíç. ÌåôÜ ôç Èåßá Ëåéôïõñãßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß Åðéìíçìüóõíç ÄÝçóç õðÝñ ôùí èáíüíôùí ìåëþí êáé ößëùí ôïõ Óõëëüãïõ. Óôï ôÝëïò, óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôïõ íáïý èá áêïõóôåß ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ ôïõ ÂïÀïõ , èá ÷ïñÝøåé ôï ÷ïñåõôéêü ôïõ óõëëüãïõ êáé èá áêïëïõèÞóåé ãëÝíôé.

" ¸êèåóç æùãñáöéêÞò

Óõíå÷ßæåôáé ùò ôéò 25 Óåðôåìâñßïõ ç Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ Ìáíþëç Äñáãþãéá óôï Ðíåõìáôéêü êÝíôñï ËåõêïðçãÞò ìå ôßôëï «Ç ËåõêïðçãÞ óôá ÷ñþìáôá êáé ôïõò ôñüðïõò ôïõ Ì. Äñáãþãéá».

" Ïé ôáéíßåò

SALT

Ìå ôçí ÁÍÔÆÅËÉÍÁ ÔÆÏËÉ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00 ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Ï áãáðçìÝíïò ðáéäéêüò Þñùáò åðéóôñÝöåé ãéá ôï ôåëåõôáßï êåöÜëáéï

Ôçí ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ óôéò 18:15 èá ðåñÜóåé ç 8ç Ëáìðáäçäñïìßá áðü ôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò, êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôïí êüìâï ôçò ÊáóôïñéÜò. Ïé ëáìðáäçäñüìïé èá äéáó÷ßóïõí äñüìïõò ôçò ðüëçò, êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ 17 Óåðôåìâñßïõ óôéò 17.30 èá îåêéíÞóïõí áðü ôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò ãéá íá ïäçãÞóïõí ôç ëáìðáäçäñïìßá óôïí ôåëéêü ðñïïñéóìü ôçò, ðïõ åßíáé ôá ÓÝñâéá. Åêåß èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôñéÞìåñåò åêäçëþóåéò ó÷åôéêÜ ôï èÝìá ôçò åèåëïíôéêÞò áéìïäïóßáò (óõíÝäñéï, Ýíáñîç ôçò 24çò Áìöéêôéïíßáò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Óõëëüãùí Åèåëïíôþí Áéìïäïôþí).

27ï 13ï Áßèñéïò

27ï 14ï ÇëéïöÜíåéá

«Inception»: Ôáéíßá åðéóôçìïíéêÞò öáíôáóßáò. Ðñùôáãùíéóôåß ï ËåïíÜñíôï Íôé ÊÜðñéï êáé óêçíïèåôåß ï Christofer Nolan. (ÅðéìÝëåéá: Ä. ÊáñáãéÜííç)

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ WEST CHANNEL ÐÅÌÐÔÇ 15/9/2010

05.45 ÐñÜóéíï Öùò 06.10 victory tv Óýíôïìï äåëôßï 06.35 Ñßæåò & ×ñþìáôá ôïõ

ÌáêñéÜ 16.00 SCORER 18.05 Ï ÐáñÜäåéóïò Äåí Åßíáé ÌáêñéÜ


ÈÁÑÑÏÓ

! Ó×ÏËÉÊÁ ÅÉÄÇ

Åñãáëåßï ìÜèçóçò êáé ü÷é ìÝóï åðßäåéîçò

Ç

áãïñÜ ó÷ïëéêþí åéäþí ìðïñåß íá åßíáé ìéá åìðåéñßá óõììåôï÷Þò êáé ìÜèçóçò, ôüóï ãéá ôï ãïíÝá üóï êáé ãéá ôï ìáèçôÞ. Åßíáé ìéá åõêáéñßá íá ðåñÜóïõí, ìáæß, Ýíá üìïñöï áðüãåõìá êáé íá ìÜèïõí, ìå ðïéï ôñüðï íá êÜíïõí ÷ñÞóéìåò êáé åõ÷Üñéóôåò áãïñÝò. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Ðñïóôáóßáò Êáôáíáëùôþí Íïìïý ÊïæÜíçò, ìáò óõìâïõëåýåé üìùò óôï ôé èá ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷ïõìå áõôÝò ôéò çìÝñåò ðïõ ïé áãïñÝò ó÷ïëéêþí åéäþí Ý÷ïõí ôçí ôéìçôéêÞ ôïõò.

¼ðùò ôüíéóå ï ê. Èåïöýëáêôïò, “ Ç áãïñÜ ó÷ïëéêþí åéäþí åßíáé óçìáíôéêÞ êáé ãéá ôïõò ãïíåßò êáé ãéá ôá ðáéäéÜ. Êáëü åßíáé íá êÜíïõìå ìéá âüëôá óôá êáôáóôÞìáôá ó÷ïëéêþí åéäþí ôçò ðüëçò ìáæß ìå ôï ðáéäß ìáò êáé èá ðñÝðåé ðÜíôá íá Ý÷ïõìå óôï ìõáëü ìáò ðùò ðñÝðåé íá ôçñïýìå áðáñÝãêëéôá ôïí êáôÜëïãï ðïõ ìáò äßíïõí ïé åêðáéäåõôéêïß ìáò óôá ó÷ïëåßá êáé äåí îåöåýãïõìå áðü áõôüí.” Óýìöùíá ìå üóá ôüíéóå ï ê. Èåïöýëáêôïò, “ãéá ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï, ôï êüóôïò êõìáßíåôáé, öÝôïò áðü 21,98 € Ýùò 206,85 €, åíþ ðÝñóé ãéá ôá üìïéá ðñïúüíôá ôï êüóôïò êõìáßíïíôáí áðü 23,85 € Ýùò 211,50 €. Ãéá ôï ÃõìíÜóéï – Ëýêåéï, ôï êüóôïò êõìáßíåôáé, áðü 25,36 € Ýùò 234,62 €, åíþ, ðÝñóé, ãéá ôá üìïéá ðñïúüíôá ôï êüóôïò êõìáßíïíôáí áðü 27,52 € Ýùò 221,49 €. Óôá ðáñáðÜíù êüóôç, äåí óõíõðïëïãßæïíôáé ôá ó÷ïëéêÜ âïçèÞìáôá êáé ôá îåíüãëùóóá âéâëßá, åíþ áðüëõôç óýãêñéóç äåí åßíáé äõíáôü íá ãßíåé, ãéáôß ôá åßäç ìåôáâÜëëïíôáé, áöïý êÜèå ÷ñüíï, óôç ìüäá åßíáé Üëëá åßäç êáé Üëëá ó÷Ýäéá.” Ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÅ.Ð.ÊÁ. Í. ÊïæÜíçò áíÝöåñå áêüìç ðùò èá ðñÝðåé íá åîçãÞóïõìå óôï ðáéäß ìáò, üôé ôá ó÷ïëéêÜ åßäç åßíáé åñãáëåßï ìÜèçóçò êáé ü÷é ìÝóï åðßäåéîçò, åíþ ôüíéóå éäéáßôåñá ôçí áóöÜëåéá ôùí ó÷ïëéêþí åéäþí, ç ïðïßá ðñÝðåé íá åßíáé ôï êõñßáñ÷ï êñéôÞñéï, ãéá ôçí áãïñÜ ôïõò. ÐñÝðåé íá ãíùñßæïõìå üôé ôá ó÷ïëéêÜ, ðïõ ìïéÜæïõí ìå ðáé÷íßäéá äåí ðëçñïýí ôéò ßäéåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò, ìå ôá ðáé÷íßäéá. ¸ôóé, óôõëü ðïõ áíÜâïõí, ìïëýâéá ìå ìéêñÜ äéáêïóìçôéêÜ áõôïêüëëçôá, óâçóôÞñåò ðïõ ìõñßæïõí óáí öñïýôá, ìðïñåß íá áðïäåé÷ôïýí åðéêßíäõíá åßäç, ãéá ôçí õãåßá áêüìá êáé ôç æùÞ ôùí ðáéäéþí ìáò. ÁãïñÜæïõìå áðëÜ ó÷ïëéêÜ åßäç êáé ü÷é åßäç ìå «öôåñÜ êáé ðïýðïõëá», ôá ïðïßá áðëÜ åíäõíáìþíïõí ôá «åãþ» êáé ôçí áíÜãêç åðßäåéîçò ôùí ðáéäéþí, áëëÜ äåí ðñïóöÝñïõí ôßðïôá óôç ãíþóç êáé óôç ìÜèçóç.”

Áíáêïßíùóç ôïõ Ìåôþðïõ áãþíá óðïõäáóôþí ÊïæÜíçò

¹

äç ïé ðñùôïåôåßò öïéôçôÝò ãíùñßæïõí ôé åííïïýóå ç õðïõñãüò ôçò ëÝó÷çò Bildeberg Á. Äéáìáíôïðïýëïõ üôáí Ýëåãå üôé «ç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ èá åßíáé ç ðéï äýóêïëç ôçò ìåôáðïëßôåõóçò ãéá ôçí ðáéäåßá». Óôéò ó÷ïëÝò ðïõ Ý÷ïõí îåêéíÞóåé åããñáöÝò, ïé ðñùôïåôåßò öïéôçôÝò äåí ðáßñíïõí ïýôå ðÜóï. Ðñïóðáèïýí íá ìðåñäÝøïõí ôïõò öïéôçôÝò, áëëïý ëÝãïíôáò üôé Ý÷åé êáèõóôåñÞóåé ç åêôýðùóç, áëëïý üôé äåí Ý÷åé äïèåß êïíäýëé ãéá ôá ðÜóï, Üëëïõ üôé ðåñéìÝíïõí ôçí áýîçóç ôùí åéóéôçñßùí ãéá íá äïèïýí ôá ðÜóï!!!! ¼ôé êáé íá éó÷ýåé ç áëÞèåéá åßíáé ìéá. Ïé ôóÝðåò ìáò äåí áíôÝ÷ïõí. Áðáéôïýìå íá äïèïýí ôá ðÜóï óå üëïõò ôþñá! Ôçí ßäéá óôéãìÞ ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ, ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÍÄ êáé ôïõ ËÁÏÓ, åôïéìÜæåé íÝá áöáßìáîç ôùí ïéêïãåíåéþí ìáò ìå ôéò áõîÞóåéò óå ÖÐÁ, ðåôñÝëáéï, êáé ñåýìá êáé èá äþóåé íÝåò öïñïåëáöñõíóåéò óôá ìïíïðþëéá. Ç èÝñìáíóç êáé ôï çëåêôñéêü ñåýìá áðïôåëïýí âáóéêÜ êáé óôïé÷åéþäç êïéíùíéêÜ áãáèÜ. ÏðïéáäÞðïôå áíáôßìçóç èá êáôáâáñáèñþóåé ôï âéïôéêü åðßðåäï ôïõ ëáïý, äå ÷ùñÜ êáìßá áíáìïíÞ. Áðáéôåßôáé Üìåóá ç ïñãÜíùóç ìåôþðïõ åíáíôßïí ôçò åðåñ÷üìåíçò áíôéëáúêÞò åðÝëáóçò êáé óå áõôüí ôïí ôïìÝá. Ôþñá îåóçêùìüò êáé ðÜëç ìå ôï ÌÝôùðï Áãþíá Óðïõäáóôþí! ÄÉÅÊÄÉÊÏÕÌÅ ÔÙÑÁ Íá ìçí ðëçñþóåé ôßðïôá ç ëáúêÞ ïéêïãÝíåéá, äùñåÜí óðïõäÝò ãéá üëïõò ôïõò öïéôçôÝò êáé ôïõò ìáèçôÝò: * Íá äïèïýí ÔÙÑÁ ôá ÐÁÓÏ óôïõò ðñùôïåôåßò ðïõ ãñÜöïíôáé êáé óå üëïõò ôïõò öïéôçôÝò. * ÏÕÔÅ ÅÕÑÙ ÃÉÁ ÓÉÔÉÓÇ-ÓÔÅÃÁÓÇ- ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÇÂÉÂËÉÁ-ÁÍÁËÙÓÉÌÁ-ÄÉÄÁÊÔÑÁ! Åóôéáôüñéá, êõëéêåßá óôçí åõèýíç ôïõ êñÜôïõò êáé ü÷é ôùí éäéùôþí * Ìçíéáßï åðßäïìá åíïéêßïõ êáé óßôéóçò 600Å óå üëïõò ôïõò öïéôçôÝò êáé ôïõò óðïõäáóôÝò ðïõ åßíáé áðü Üëëåò ðüëåéò êáé ðïõ ôï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá äåí îåðåñíÜ ôéò 40.000Å åôçóßùò, ãéá ôá ðáéäéÜ áíÝñãùí êáé áðïëõìÝíùí. * Áðáãüñåõóç ôïõ ìÝôñïõ äéáêïðÞò ôçò óýíäåóçò ãéá ÄÅÇ, ÏÔÅ, ÅÕÄÁÐ óå üëïõò ôïõò öïéôçôÝò ðïõ óðïõäÜæïõí ìáêñéÜ áðü ôá óðßôéá ôïõò, óôéò åñãáôéêÝò-ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

ÊÏÆÁÍÇ

ÁíáóôÝëëåôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò êáñäéïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò óôï ÌáìÜôóåéï

ÁíáóôÝëëåôáé êáé ç ëåéôïõñãßá ôçò êáñäéïëïãéêÞò êëéíéêÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ ÊïæÜíçò ìÝ÷ñé ôÝëïõò ôïõ ìÞíá ( áðü 16 ìÝ÷ñé 30 Óåðôåìâñßïõ) ëüãù Ýëëåéøçò ãéáôñþí. Ôçí ðáñáðÜíù áðüöáóç ðÞñå, ôï âñÜäõ ôçò ðåñáóìÝíçò Ôñßôçò, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ «ÌáìÜôóåéïõ» Íïóïêïìåßïõ åðåéäÞ ïé äýï ãéáôñïß ôçò êëéíéêÞò äåí åßíáé äõíáôüí íá áíôáðïêñéèïýí óôéò åöçìåñßåò êáé ãåíéêÜ ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò êëéíéêÞò. Ôçí Ýíôïíç áíôßäñáóç ôïõ ãéá ôï åðéêåßìåíï êëåßóéìï ôçò ÊáñäéïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò êáé ôçò Óôåöáíéáßáò ÌïíÜäáò ôïõ ÌáìÜôóåéïõ Íïóïêïìåßïõ ÊïæÜíçò, åîÝöñáóå óôï Ä.Ó. ôïõ Íïóïêïìåßïõ ï ÄÞìáñ÷ïò ÊïæÜíçò ËÜæáñïò Ìáëïýôáò ï ïðïßïò ðñüôåéíå íá áíáóôáëåß óõíïëéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôïõ íïóïêïìåßïõ þóôå íá õðÜñîåé ðßåóç óôç ðïëéôåßá ãéá ôçí ïñèÞ ëåéôïõñãßá ôïõ íïóïêïìåßïõ. Ï ê. Ìáëïýôáò åðßóçò óõãêÜëåóå ÷èåò Ýêôáêôï äçìïôéêü óõìâïýëéï þóôå áðü êïéíïý ìå ôïõò ôïðéêïýò èåóìéêïýò öïñåßò íá áðïöáóßóïõí ãéá ôéò ðåñáéôÝñù åíÝñãåéåò. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéïõ äåí Ýãéíå ôåëéêÜ ìåôÜ áðü ðáñÝìâáóç ôçò áñ÷çãïý ôçò ìåßæïíïò áíôéðïëßôåõóçò ¢ííáò Íáíïðïýëïõ ç ïðïßá êáôçãüñçóå ôï ÄÞìáñ÷ï ãéá ðñïåêëïãéêÞ öéÝóôá êáé Ýèåóå èÝìá øçöïöïñßáò (ëüãù ôïõ åêôÜêôïõ) êáé ðñïÝêõøå üôé äåí õðÞñ÷å ç áðáéôïýìåíç ðëåéïøçößá ðïõ ðñïâëÝðåé ï êþäéêáò ãéá ôç óõíåäñßáóç. ÐáñáèÝôïõìå óôçí óõíÝ÷åéá äçëþóåéò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Íïóïêïìåßïõ ÍéêïëÜïõ Êßôóéïõ, ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÊïæÜíçò ËÜæáñïõ Ìáëïýôá, ôïõ âïõëåõôÞ ÐÜñé Êïõêïõëüðïõëïõ, ôçò ¢ííáò Íáíïðïýëïõ êáé ôïõ áñ÷çãïý ôçò åëÜóóïíïò áíôéðïëßôåõóçò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÊïæÜíçò Íßêïõ ÌÜôóïõ: Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ «Ëüãù ôçò Ýëëåéøçò åðáñêïýò ðñïóùðéêïý óôçí êëéíéêÞ äåí ìðïñïýí íá êáëõöèïýí ïé åöçìåñßåò ãéá üëï ôï ìÞíá. ÁðïôÝëåóìá ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ íïóïêïìåßïõ ðÞñå áðüöáóç íá áíáóôåßëåé ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ÊáñäéïëïãéêÞò êëéíéêÞò êáé ôçí Óôåöáíáßá ìïíÜäá áðü 17 ìÝ÷ñé 30 Óåðôåìâñßïõ. ÌåéïøÞöçóå ï ÄÞìáñ÷ïò ïðïßïò

Ýêáíå ôçí ðñüôáóç íá áíáóôáëåß ç ëåéôïõñãßá üëïõ ôïõ íïóïêïìåßïõ. Ôï äéÜóôçìá áõôü ôá ðåñéóôáôéêÜ èá ìåôáêïìéæïíôáé óôá üìïñá íïóïêïìåßá êáé èá åîõðçñåôïýíôáé áðü êåé. ÐÝñáí áõôïý ôá ðñùéíÜ ðëçí Óáââáôïêýñéáêïõ èá ëåéôïõñãïýí ôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá êáé èá åîõðçñåôïýíôáé ðåñéóôáôéêÜ êáñäéïëïãéêÞò áëëÜ äåí èá íïóçëåýïíôáé». Óôçí åñþôçóç ðïõ ïöåßëåôáé ôï üëï ðñüâëçìá ï ê. Êßôóïõ áðÜíôçóå: « Ӓ áõôü öôáßåé ç Ýëëåéøç åíäéáöÝñïíôïò ãéáôñþí ãéá íá áíôáðïêñéèïýí óôéò ðñïêçñýîåéò ðïõ Þäç ãßíïíôáé êáé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ, Ý÷ïõìå ðåñéðôþóåéò ðïõ ðáñáéôïýíôáé.» Ï Ð. ÊÏÕÊÏÕËÏÐÏÕËÏÓ «Íïìßæù üôé Þôáí åîáéñåôéêÞ ç ðñùôïâïõëßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ íá óõãêáëÝóåé Ýêôáêôï Ä.Ó ãéáôß ðñáãìáôéêÜ äåí ðÜåé Üëëï! ÐñÝðåé íá ðñïôåßíïõìå Üìåóåò ëýóåéò ìåóïðñüèåóìåò êáé ìáêñïðñüèåóìåò ãéáôß äéáöïñåôéêÜ èá ôï âñßóêïõìå äéáñêþò ìðñïóôÜ ìáò ôï ðñüâëçìá. Ôï ðñüâëçìá ïöåßëåôáé óôï áðáñÜäåêôï êáèåóôþò ðïõ ðáñáéôïýíôáé ïé ãéáôñïß ôçò åðüìåíçò ôïõ äéïñéóìïý ôïõò. ¹äç ãéá ôçí êáñäéïëïãéêÞ ðïõ ìéëïýìå äõï ãéáôñïß ðáñáéôÞèçêáí ðñéí äÝêá ìÝñåò. Äåýôåñïí ïé õðåñùñßåò Ý÷ïõí ðåñéïñéóôåß ëüãù ôïõ ðëáöüí. Êáé ôñßôïí ôï íïóïêïìåßï ìáò åßíáé óôç ´ æþíç êáé ïé ãéáôñïß äéêáéïýíôáé ðáñáðÜíù åöçìåñßåò. Êáé óôá ôñßá óçìåßá ðñÝðåé íá õðÜñîïõí ðáñåìâÜóåéò. Ãéá ôï ðñþôï ðñÝðåé íá óáí ìåôáöÝñù ôçí èåôéêÞ áíôáðüêñéóç ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé ôçí åðüìåíç âäïìÜäá èá õðÜñîåé íïìïèåôéêÞ ðñùôïâïõëßá êáé èá ìðåé ôÝñìá óôï áðáñÜäåêôï êáèåóôþò üðïõ ãéáôñïß äéïñéæüìåíïé ôçí åðüìåíç ìÝñá íá áñíïýíôáé ôïí äéïñéóìü ôïõò….» Ç ¢ÍÍÁ ÍÁÍÏÐÏÕËÏÕ «Äåí ðñïÝêõøå óÞìåñá ôï ðñüâëçìá ôçò ÊáñäéïëïãéêÞò êëéíéêÞò, åßíáé óå ãíþóç åäþ êáé ðÜñá ðïëý êáéñü êáé áíáêýðôïõí ôåñÜóôéåò åõèýíåò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ãéá ôçí ðïëéôéêÞ áäéáöïñßá ðïõ åß÷å ùò óÞìåñá. ÅðåéäÞ óÞìåñá Ý÷ïõìå åêëïãÝò êáé èõìçèÞêáìå æçôÞìáôá ðïõ ÷ñïíßæïõí êáé üöåéëáí ïé ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò íá ôá Ý÷ïõí åðéëýóåé , äåí êáôáíïþ ôé Üëëáîå ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, Ý÷åé êáéñü ðïõ ëåéôïõñãåß åê ðåñéôñïðÞò ç êáñäéïëïãéêÞ êáé ðþò áßöíçò óÞìåñá îýðíçóáí üëïé. Åãþ èåùñþ ðùò üëïò ï ëáüò ôçò ðåñéï÷Þò, óýóóùìïé üëïé ïé öïñåßò èá ðñÝðåé íá äéåêäéêÞóïõìå ôçí ðëÞñç êáé Üìåóç ëåéôïõñãßá. Èá ðñÝðåé íá èÝóïõìå æçôÞìáôá åõèýíçò êáé ðïëéôéêþí ãéá üóïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá áäéáöüñçóáí áëëÜ áõôÜ ôá ðñïåêëïãéêÜ ôåñôßðéá

äåí ôá äÝ÷ïìáé, ôá áðïêçñýóóù, ôá êáôáããÝëëù óôï ëáü, èåùñþ üôé õðÜñ÷ïõí óêïðéìüôçôåò ðïõ ãßíïíôáé, èá ìå ‘Ýðåéèáí, üðùò èá Ýðåéèáí êáé ôïí ëáü, áí ãéíüôáí ðñéí ðÝíôå ìÞíåò ðïõ áíÝêõøå ôï ðñüâëçìá. Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ «Ôï Ýêôáêôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ðïõ æÞôçóá íá óõãêëçèåß óÞìåñá äåí äéåîÞ÷èç. Ç ê. Íáíïðïýëïõ áñíÞèçêå üôé ôï êëåßóéìï ôçò êáñäéïëïãéêÞò êëéíéêÞò êáé ôçò óôåöáíéáßáò ìïíÜäáò ôïõ ÌáìÜôóåéïõ Íïóïêïìåßïõ ÊïæÜíçò åßíáé êáôåðåßãïí èÝìá. Ç êáñäéïëïãéêÞ êëéíéêÞ êáé ç óôåöáíéáßá ìïíÜäá äåí ðñÝðåé êáé äåí ìðïñïýí íá ðáñáìåßíïõí êëåéóôÝò ïýôå ìßá ìÝñá. Äåí ìðïñïýí íá ðåñéìÝíïõí ôçí ê. Íáíïðïýëïõ íá äéáìïñöþóåé êáé íá äéáôõðþóåé áðüøåéò ãéá ôá èÝìáôá õãåßáò ôïõ íïìïý, êÜôé ðïõ äåí Ýðñáîå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. (Ãéáôß Üñáãå;) Áðü ôçí ðëåõñÜ ìïõ èá åîáíôëÞóù êÜèå ðñïóðÜèåéá íá áíáäåßîù ôï èÝìá, êáé íá óõìâÜëëù áðïôåëåóìáôéêÜ óôçí åîåýñåóç ïñéóôéêÞò ëýóçò. Áýñéï èá óõíáíôçèþ ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôïõ íïóïêïìåßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá äéåñåõíÞóïõìå ôï èÝìá ôçò åðáíáëåéôïõñãßáò ôçò êáñäéïëïãéêÞò êáé ôçò óôåöáíéáßáò ìïíÜäáò, áêüìç êáé áí áõôü óõíåðÜãåôáé ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç ãéá ôï äÞìï. ¹äç ç êéíçôïðïßçóç åß÷å óáí ðñþôï áðïôÝëåóìá ôçí äÝóìåõóç ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò ê. Á. ËïâÝñäïõ, üôé èá áëëÜîåé ôï íïìéêü ðëáßóéï ðñüóëçøçò éáôñþí óôá íïóïêïìåßá. Ç ê. Íáíïðïýëïõ áðÝäåéîå ãéá Üëëç ìßá öïñÜ, üôé åßíáé ïðáäüò ôçò ëáúêÞò ñÞóçò «¼ôé äåí ìðïñåßò íá öôéÜîåéò, ÷Üëáóå». Áêüìç êáé áí áõôü Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí õãåßá ôùí ðïëéôþí. Ï Í. ÌÁÔÓÏÓ « Ïé ðïëéôéêÝò ôïõ ÐáÓïÊ êáé ôçò Í.Ä óôï èÝìá ôçò õãåßá Þôáí íá õðïâáèìéóôåß ï äçìüóéïò ôïìÝáò óôï èÝìá ôçò õãåßáò êáé íá ùöåëçèïýí ôá éäéùôéêÜ ìïíïðùëéáêÜ óõãêñïôÞìáôá óôï ÷þñï ôçò õãåßáò. Èá ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò õãåßáò ãéãáíôþíåôáé, ï äçìüóéïò óõññéêíþíåôáé êáé åß÷á êáôáããåßëåé áõôü ôï ãåãïíüò óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï êáé åßðá åßíáé êñßìá ôï «ÌáìÜôóåéï» íá óõññéêíþíåôáé êáé íá ãßíåôáé êÝíôñï õãåßáò ìéá êùìüðïëçò. Áí äåí áëëÜîåé ç ðïëéôéêÞ äåí ãßíåôáé ôßðïôá äéüôé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò ãéãáíôþíåôáé ìå ôá ÷ñÞìáôá ôùí ôáìåßùí».

Ôïí Ðáýëï Áëôßíç óôçñßæåé ôï ËÁÏÓ óôç ðåñéöÝñåéá Äõô. Ìáêåäïíßáò Ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ ê. Áëôßíç áíáêïßíùóå ôçí ðåñáóìÝíç Ôñßôç, ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò Ãéþñãïò ÊáñáôæáöÝñçò. Ï Ðáýëïò Áëôßíçò, åßíáé äéêçãüñïò, áðüöïéôïò ôçò ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ åíþ, ðáñÜëëçëá, äéáèÝôåé ðôõ÷ßï óôá åöáñìïóìÝíá ïéêïíïìéêÜ êáé ìåôáðôõ÷éáêü äßðëùìá óôïí êëÜäï ÐïëéôéêÜ ÈÝìáôá ôçò ÄõôéêÞò Åõñþðçò. ÄéåôÝëåóå ÍïìÜñ÷çò Öëþñéíáò. ÕðÞñîå õðïøÞöéïò ÂïõëåõôÞò ôçò Í.Ä. óôéò ÂïõëåõôéêÝò åêëïãÝò ôïõ 1990 êáé ôïõ 1993. Óôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò Þôáí óôçí üãäïç èÝóç ôïõ Åõñùøçöïäåëôßïõ ôïõ ËÁÏÓ.

ÁõîÞóåéò óôá ôéìïëüãéá ôçò ÄÅÇ ÁÍÔÉÄÑÁÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÇ ÃÅÍÏÐ ÊÁÉ ÔÁ ÓÕÍÄÉÊÁÔÁ

“Ïé áõîÞóåéò ðïõ Ýñ÷ïíôáé ìÝóù ôïõ åîïñèïëïãéóìïý ôùí ôéìïëïãßùí äåí èá åßíáé ïé ìüíåò, ôïíßæåé ç ÃÅÍÏÐ ÄÅÇ, ìå áíáêïßíùóÞ ôçò ó÷ïëéÜæïíôáò ôá üóá áêïýãïíôáé ãéá ôéò áõîÞóåéò ðïõ ðåñéìÝíïõí ôïõò êáôáíáëùôÝò. Ï ðñüåäñïò ôïõ Óùìáôåßïõ ÅñãáæïìÝíùí ÄÅÇ “Ç ÅÍÙÓǔ, Êùíóíôáôßíïò Èåï÷Üñçò, áíáöÝñèçêå óôçí áíáêïßíùóç ðïõ Ýóôåéëå ç ÃÅÍÏÐ, äçëþíïíôáò ðùò “Óôï Üêïõóìá ôçò áýîçóçò ôùí ôéìïëïãßùí, ìå áðïôÝëåóìá ôïí åîïñèïëïãéóìü ôùí ôéìïëïãßùí, áíôéäñÜóáìå áêáñéáßá êáé ôá óõíäéêÜôá êáé ç ÃÅÍÏÐ, äéüôé, ôá âÜñç èá ôá ðëçñþóåé äõóôõ÷þò ï êáôáíáëùôÞò. ÅíäåéêôéêÜ èá ðñÝðåé íá áíáöÝñù üôé ïé ôýðïé ôùí ôéìïëïãßùí óýìöùíá ìå üóá ãíùñßæïõìå, èá áíÝñ÷ïíôáé óôá áãñïôéêÜ áðü 60% Ýùò 100%, óôá ïéêéáêÜ ìÝ÷ñé 40%, óôá âéïìç÷áíéêÜ áðü 10-20% êáé óôá åìðïñéêÜ èá Ý÷åé ìßá ìåßùóç, áðü 5 Ýùò 15 %. Óôï ðëáßóéï ôçò áðåëåõèÝñùóçò ëïéðüí ðïõ èÝëïõí ðÜëé íá öïñôþóïõí êÜðïéïé ôá âÜñç óôïõò êáôáíáëùôÝò, åðéêáëïýíôáé üôé óôï ðëáßóéï ôçò áðåëåõèÝñùóçò äåí Ý÷ïõí ìåñßäéï ïé éäéþôåò. Áõôü åßíáé ìåãÜëï øÝìá. ¹äç ïé éäéþôåò êáôÝ÷ïõí ôñåéò ìïíÜäåò, åíþ Üëëåò äõï âñßóêïíôáé õðü äïêéìÞ. ÄåêÜäåò áåñéôæÞäåò äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò, ÷ùñßò êáìßá åõèýíç, ÷ùñßò íá ðñïóöÝñïõí êáìßá èÝóç åñãáóßáò, ðáßñíïõí êáé ðïõëÜíå ñåýìá, üðïõ áõôü ãéá åìÜò åßíáé üôé ÷åéñüôåñï êáé ôï Ý÷ïõìå êáôáããåßëåé åðáíåéëçììÝíùò. ¢ñá ëïéðüí åêåßíï ðïõ èÝëïõí áõôïß ïé êýñéïé, íá ðåôý÷ïõí, åßíáé íá äéåõêïëýíïõí áêüìç ðáñáðÜíù ôïõò êñáôéêïäßáéôïõò éäéþôåò, íá áõîÞóïõí êáôÜ ðïëý ôá êÝñäç ôïõò êáé ôßðïôá ðáñáðÜíù.” Ï ê. Èåï÷Üñçò, áðÜíôçóå êáé óôï áí èá õðÜñîåé êÜðïéá áíôßäñáóç áðü ðëåõñÜò ÃÅÍÏÐ êáé óõíäéêÜôùí åðéóçìáßíïíôáò üôé, “Åìåßò áðü üôé îÝñïõìå, õðÜñ÷åé ìßá áíôßäñáóç áðü ôç ÄÅÇ. ¸÷åé áíáâëçèåß ç óõíåäñßáóç ãéá ôç ó÷åôéêÞ áýîçóç ãéáôß ïé õðåýèõíç åßíáé ç Õðïõñãüò ç êá. Ìðéñìðßëç, ç ïðïßá Ý÷åé ìåôáöÝñåé ôï èÝìá ãéá ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá. Åìåßò åßìáóôå åäþ, èá áíôéäñÜóïõìå üðùò áíôéäñÜìå ðÜíôá, ãéáôß ìå óôïé÷åßá, áðïäåéêíýïõìå üôé ôéò áõîÞóåéò èá ôéò ðëçñþóåé ï êáôáíáëùôÞò, êáé ï ìüíïò óêïðüò ðïõ Ý÷ïõí áõôïß ïé êýñéïé, åßíáé íá áõîÜíïõí óõíå÷þò ôá êÝñäç ôïõò ïé êñáôéêïäßáéôïé éäéþôåò.”

ÐÝíôå êñïýóìáôá øþñáò óôï ÔìÞìá Äßùîçò ËáèñïìåôáíÜóôåõóçò Óåñâßùí

Ó

ýìðôùìá øþñáò åêäçëþèçêáí óå ÊéíÝæá êñáôïýìåíç êáé óôç óõíÝ÷åéá óå ðÝíôå Áöãáíïýò ëáèñïìåôáíÜóôåò ïé ïðïßïé ðñïçãïõìÝíùò åß÷áí ìåôáöåñèåß áðü ôçí Çãïõìåíßôóá óôá êñáôçôÞñéá ôùí Õðçñåóéþí ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÊïæÜíçò ¼ðùò ìáò áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôçò ¸íùóçò Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí Í. ÊïæÜíçò ÓôÝëéïò Ìðáíôüëáò ôá êñïýóìáôá áõôÜ åðéâåâáéþèçêáí áðü ôï Êñáôéêü Íïóïêïìåßï ÊïæÜíçò. Óå åðéóôïëÞ ôïõ ï ê Ðñüåäñïò, ðñïò ôïí áñ÷çãü Áóôõíïìßáò áíáöÝñåôáé óôï óçìáíôéêü áõôü ðåñéóôáôéêü êáé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ åãêõìïíïýí óôï ðñïóùðéêü ôçò áóôõíïìßáò êáé æçôÜ íá óôáìáôÞóåé ç ìåôáöïñÜ áëëïäáðþí êñáôïõìÝíùí óôá áêáôÜëëçëá êñáôçôÞñéá ôùí Õðçñåóéþí ôçò Á.Ä. ÊïæÜíçò. Óôç åðéóôïëÞ ôïõ ï ê. Ìðáíôüëáò áíáöÝñåé: Êýñéå Áñ÷çãÝ, Ç ¸íùóç ìáò ìå ôï áðü 11-2-2010 Ýããñáöï ôçò, Ýãêáéñá åß÷å åðéóçìÜíåé ôïõò êéíäýíïõò, ðïõ åãêõìïíïýóáí ïé ìåôáãùãÝò áëëïäáðþí êñáôïõìÝíùí áóéáôéêÞò êáôáãùãÞò óôá êñáôçôÞñéá ôùí Õðçñåóéþí ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÊïæÜíçò, ôá ïðïßá óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí ðëçñïýí ôïõò üñïõò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò. Äõóôõ÷þò óôï ÔìÞìá Äßùîçò ËáèñïìåôáíÜóôåõóçò Óåñâßùí åêäçëþèçêáí óýìðôùìá ôá ØÙÑÁÓ, óôçí áñ÷Þ óå ÊéíÝæá êñáôïýìåíç êáé óôç óõíÝ÷åéá óå ðÝíôå Áöãáíïýò ëÜèñïìåôáíÜóôåò ïé ïðïßïé ðñïçãïõìÝíùò åß÷áí ìåôáöåñèåß áðü ôçí Çãïõìåíßôóá. Ôá êñïýóìáôá áõôÜ åðéâåâáéþèçêáí áðü ôï Êñáôéêü Íïóïêïìåßï ÊïæÜíçò üðïõ ìåôáöÝñèçêáí ãéá åîåôÜóåéò. Óôç óõíÝ÷åéá ìåôÜ ôéò åîåôÜóåéò ïé êñáôïýìåíïé áöÝèçêáí åëåýèåñïé êáé ðåñéöÝñïíôáé óôç ãýñù ðåñéï÷Þ áíáæçôþíôáò ôñüðï íá öýãïõí. Êýñéå Áñ÷çãÝ, ôï ðñïóùðéêü ôïõ Ô.Ä.Ë. Óåñâßùí åßíáé áíáóôáôùìÝíï, öïâïýíôáé ìÞðùò ìïëýíèçêáí áðü ôçí Øþñá êáé ìåôáöÝñïõí áõôÞ óôéò ïéêïãÝíåéåò ôïõò. Åðéóçìáßíåôáé üôé áðïëýìáíóç óôá êñáôçôÞñéá ôçò Õðçñåóßáò Ý÷åé íá ãßíåé áðü ôï ÌÜñôéï ôïõ 2010. ¸÷åé æçôçèåß ðßóôùóç åäþ êáé ôÝóóåñéò ìÞíåò ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé áðïëýìáíóç áëëÜ áðü ôï Áñ÷çãåßï ìÝ÷ñé óÞìåñá äåí Ý÷åé åãêñéèåß. Êýñéå Áñ÷çãÝ, äõóôõ÷þò ïé äéáôÜîåéò ôïõ Íüìïõ ðåñß ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò ôïõ Ðñïóùðéêïý ìÝíïõí ìüíï óôá ÷áñôéÜ êáé äåí åöáñìüæïíôáé óôçí ðñÜîç. Åëðßæïõìå íá óôáìáôÞóåé ç ìåôáöïñÜ áëëïäáðþí êñáôïõìÝíùí óôá áêáôÜëëçëá êñáôçôÞñéá ôùí Õðçñåóéþí ôçò Á.Ä. ÊïæÜíçò êáé åðéôÝëïõò íá åöáñìïóôïýí óôçí ðñÜîç ïé äéáôÜîåéò ðïõ äéÝðïõí ôçí õãéåéíÞ êáé áóöÜëåéá ôïõ Ðñïóùðéêïý, þóôå ïé ÓõíÜäåëöïé íá åñãÜæïíôáé óå Ýíá õãéåéíü êáé áóöáëÝò ðåñéâÜëëïí üðïõ ç ìüíç ôïõò Ýííïéá èá åßíáé ðùò èá ðñïóöÝñïõí êáëýôåñåò õðçñåóßåò óôïõò ðïëßôåò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÌÐÁÍÔÏËÁÓ ÓôÝëéïò Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÓËÇÓ Íéêüëáïò

Óõã÷áñçôÞñéï Óôçí áãáðçìÝíç áíéøéÜ Áíáóôáóßá Áëôßíç ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôçò óôçí Áñ÷éôåêôïíéêÞ ó÷ïëÞ ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ ÐáíåðéóôÞìéïõ Èåóóáëïíßêçò åõ÷üìáóôå èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá êáé êáëÝò óðïõäÝò. Ï èåßïò êáé ç èåßá ×ñÞóôïò êáé Åõáíèßá ÊáñÜêïõíôç


ÈÁÑÑÏÓ

"

ÅÐÉÓÔÏËÅÓ

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

ÊÏÆÁÍÇ

ÁãáðçôÞ óõíäçìüôéóóá, ÁãáðçôÝ óõíäçìüôç, Ïé åêëïãÝò ôïõ Íïåìâñßïõ ãéá ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç èá áðïôåëÝóïõí ôçí ðñþôç åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç óôç ÷þñá ìáò Ýîé ìÞíåò ìåôÜ ôç ëÞøç êáé ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí ëéôüôçôáò, ôï óêëçñü ðñüóùðï ôùí ïðïßùí âéþíåé åäþ êáé êáéñü ç êïéíùíßá ìáò. ºóùò íá åßíáé êáé ç ðñþôç óôç íåüôåñç éóôïñßá ôçò ÷þñáò ìáò åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá üðïõ ïé ðïëßôåò èá êëçèïýí íá øçößóïõí êáé íá áîéïëïãÞóïõí Ýíá ðïëéôéêü óýóôçìá ðïõ åäþ êáé ìÞíåò âñßóêåôáé óå âáèýôáôç êñßóç ðïëéôéêÞò, çèéêÞò, áîéïðéóôßáò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò.

Åðßóêåøç ÊéíçôÞò ÌïíÜäáò ÌáóôïãñÜöïõ óôçí ÊïæÜíç

ÊÁÔÁ ÔÇ ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÔÇÓ 26ÇÓ ÅÌÐÏÑÏÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÇÓ ¸ÊÈÅÓÇÓ

Ôï äéáêýâåõìá ôïõ íÝïõ áõôïäéïéêçôéêïý ó÷åäßïõ ðïõ áêïýåé óôï üíïìá ´ÊáëëéêñÜôçò’, ùò íüìïò ðëÝïí ôçò ðïëéôåßáò, ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé áöåôçñßá ãéá Ýíá íÝï îåêßíçìá, ãéá ìéá íÝá åðï÷Þ. Ìéá åðï÷Þ ðïõ èá áëëÜîåé ôç ìïßñá ôçò ÅëëÜäáò, ôç ìïßñá ôïõ íÝïõ äéåõñõìÝíïõ äÞìïõ ÊïæÜíçò. ÃåííÞèçêá êáé ìåãÜëùóá óôçí ÊïæÜíç. ÌÝíïíôáò ìáêñéÜ áðü ôç ãåíÝôåéñÜ ìïõ, ç áãÜðç ãéá ôïí ôüðï ìïõ, éäéáßôåñá ç áãùíßá ãéá ôï ìÝëëïí êáé ôçí åîÝëéîç ôçò ðïñåßáò ôïõ ðáñÝìåíå êáé ðáñáìÝíåé Üóâåóôç. Ëüãù ôçò åðáããåëìáôéêÞò ìïõ éäéüôçôáò âñÝèçêá íá óõíáíôþ êáé íá óõíåñãÜæïìáé ìå áíèñþðïõò üëùí ôùí êïéíùíéêþí óôñùìÜôùí êáé üëïõ ôïõ öÜóìáôïò áðü üëç ôçí Åõñþðç. Èáýìáæá ôéò ðñïóðÜèåéåò üëùí åêåßíùí ðïõ ðÜó÷éæáí ãéá ôçí ðñüïäï ôùí ðåñéï÷þí ôïõò êáé áðïñïýóá -ãéáôß ü÷é êáé åìåßò-, ãéáôß ü÷é óôï âáèìü ðïõ èá ìðïñïýóáìå íá áîéïðïéÞóïõìå äõíáôüôçôåò êáé ðñáêôéêÝò ðïõ èá åðÝöåñáí ïõóéáóôéêÞ ðñüïäï êáé âåëôßùóç óôçí ðïéüôçôá æùÞò ôùí óõìðïëéôþí ìáò.

Óôü÷ïò: ç ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç êáé ç ìåãáëýôåñç áíÜðôõîç ôïõ äÞìïõ ìáò. Óõóôñáôåýïìáé óôç óõëëïãéêÞ ðñïóðÜèåéá ôçò ÁÍÍÁÓ ÍÁÍÏÐÏÕËÏÕ ìå ôç âåâáéüôçôá ôçò áíéäéïôåëïýò ðñïóöïñÜò êáé ôçí åëðßäá åíüò êáëýôåñïõ áýñéï ãéá ôïí ôüðï ìáò, ï ïðïßïò ôï Ý÷åé áíÜãêç êáé ôï Áîßæåé! Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, ÈÅÏÄÙÑÏÓ Ã. ×ÁÑÔÏÌÁÔÓÉÄÇÓ ÕðïøÞöéïò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò ãéá ôï ÄÞìï ôçò ÊïæÜíçò

Áíáêïßíùóç õðïøçöéüôçôáò Äçì. Óõìâïýëïõ ãéá ôï ÄÞìï ÊïæÜíçò Óõíäçìüôéóóåò-óõíäçìüôåò Ç éäéáéôåñüôçôá ôùí åêëïãþí ôïõ ÍïÝìâñç, ðÝñá áðü ðñüãñáììá, üñáìá, èÝóåéò, ðñïûðïèÝôåé êáé áðáéôåß êõñéüôåñá áíèñþðïõò ìå ãíþóç, êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ, ðïõ ðéóôåýïõí óôç óõëëïãéêüôçôá, óôç óõììåôï÷Þ, óôçí áöýðíéóç ôïõ åíåñãïý ðïëßôç.Ç åðüìåíç çìÝñá ôùí åêëïãþí åßíáé ç çìÝñá ôùí ðñïâëçìÜôùí êáé ôùí ëýóåùí. Ç ÊïæÜíç óôï íÝï áõôïäéïéêçôéêü ðåñéâÜëëïí, ùò çãÝôéäá ðüëç ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáëåßôáé, ü÷é ìüíï íá åðéâåâáéþóåé ôç ÷ùñéêÞ ðáñïõóßá ôçò, áëëÜ íá áðïôåëÝóåé Ýíá ðñüôõðï áíÜðôõîçò, âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò æùÞò, ðïëéôéóôéêÞò áíáãÝííçóçò ,êïéíùíéêÞò éóïíïìßáò áëëÜ êõñéüôåñá ðñüôõðï áîéïóýíçò êáé óåâáóìïý óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôïõ ðïëßôç. Ç ìáêñü÷ñïíç åíáó÷üëçóÞ ìïõ ìå ðïëéôéóôéêïýò êáé áèëçôéêïýò óõëëüãïõò, ç ðñïóùðéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ äéáäñïìÞ ìïõ óôçí ðüëç ðïõ ãåííÞèçêá êáé áãáðþ ,óÞìåñá óôçí ðïéï äýóêïëç êïéíùíéêïïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ôçò ÷þñáò ìáò êáé óå Ýíá íÝï áõôïäéïéêçôéêü ðåñéâÜëëïí ,ìå ðåßèïõí íá äçëþóù ðáñþí óôï áýñéï ôïõ ÄÞìïõ ôçò ÊïæÜíçò. Ìå åõèýíç, åðßãíùóç ôùí ðñïâëçìÜôùí áëëÜ êáé ôùí ëýóåùí, ìå èÝóåéò êáé ôáðåéíüôçôá,ìå äéÜèåóç ãéá äïõëåéÜ,ìå üñáìá êáé óõíïäïéðüñï ôïí åíåñãü ðïëßôç äçëþíù üôé èá åßìáé õðïøÞöéïò óôéò äçìïôéêÝò åêëïãÝò ìå ôïí óõíäõáóìü ôçò ¢ííáò Íáíïðïýëïõ. Ãéá ôï áýñéï ôçò ÊïæÜíçò. Ãéá Ýíá ÄÞìï ðïõ áîßá èá Ý÷åé ï Üíèñùðïò . Ìå áãùíéóôéêÞ äéÜèåóç Ôæïõìåñêéþôçò Ãñçãüñçò

Óõã÷áñçôÞñéá áðü ôï Âáóßëç Êùíóôáíôüðïõëï, óôïõò áäåëöïýò Ãêïõíôïýëá Óõã÷áñçôÞñéá áðü ôïí õðïøÞöéï ÄÞìáñ÷ï Óåñâßùí Âáóßëç Êùíóôáíôüðïõëï óôïõò áäåëöïýò Áðüóôïëï êáé Íéêüëáï Ãêïõíôïýëá ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ áñãõñïý ìåôáëëßïõ óôçí ôåôñÜêùðï Üíåõ ðçäáëéïý÷ïõ, óôï Åõñùðáúêü ÐñùôÜèëçìá Êùðçëáóßáò óôçí Ðïñôïãáëßá. Ï Áðüóôïëïò êáé ï Íßêïò îåêßíçóáí áðü ôç ëßìíç Ðïëõöýôïõ ãéá íá êáôáîéùèïýí áèëçôéêÜ óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ ìáò êÜíïõí õðåñÞöáíïõò óôá ÓÝñâéá êáé äåß÷íïõí ôï äñüìï óôá íÝá ðáéäéÜ. Áðïäåéêíýïõí üôé ìå óêëçñÞ äïõëåéÜ êáé ðñïóðÜèåéá ìðïñåß êáíåßò íá ðåôý÷åé ðïëëÜ. Áðüóôïëå êáé Íßêï óáò åõ÷áñéóôïýìå êáé óáò åõ÷üìáóôå ìÝóá áðü ôçí êáñäéÜ ìáò ðÜíôá åðéôõ÷ßåò.

Ìå åíôáôéêïýò ñõèìïýò óõíå÷ßæïíôáé ïé åñãáóßåò ôçò ’ öÜóçò ôïõ Ýñãïõ «ÁðïêáôÜóôáóç ìåôáëëåßïõ ðñþçí ÌÁÂÅ» óôï ÆéäÜíé ôïõ ÄÞìïõ Êáìâïõíßùí. Ôçí ðåñéï÷Þ åðéóêÝöôçêå ï áñìüäéïò ÁíôéíïìÜñ÷çò ÃéÜííçò Óüêïõôçò óõíïäåõüìåíïò áðü êëéìÜêéï õðçñåóéáêþí ðáñáãüíôùí ôçò Äéåýèõíóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí êáé åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ Ýñãïõ áðü ôïõò åðéâëÝðïíôåò ìç÷áíéêïýò, ôïõò ôå÷íéêïýò óõìâïýëïõò êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò áíáäü÷ïõ åôáéñåßáò ðáñïõóßá êáé ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Êáìâïõíßùí ê. Íôïâüëç. Ç Â’ öÜóç ôïõ Ýñãïõ ðåñéëáìâÜíåé áðïêáôÜóôáóç ôùí áðïèÝóåùí ìå êáôáóêåõÞ ðáôáñéþí, âáèìßäùí åðéêïéíùíßáò êáé åðéêÜëõøç ðñáíþí ìå öõôéêÞ ãç, õäñáõëéêÜ Ýñãá óôñÜããéóçò ïìâñßùí õäÜôùí, öýôåõóç 800.000 öõôþí êáé êáôáóêåõÞ áñäåõôéêïý äéêôýïõ óôïõò ÷þñïõò ôçò áðïêáôÜóôáóçò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò ’ öÜóçò áíÝñ÷åôáé óôá 14.000.000Å êáé óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò (Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá «ÐåñéâÜëëïí êáé Áåéöüñïò ÁíÜðôõîç 2007-2013» êáé áðü åèíéêïýò ðüñïõò). Íá óçìåéùèåß, üôé ãéá ôçí Á’ öÜóç ôïõ Ýñãïõ äéáôÝèçêáí Þäç 10.500.000€ (6.500.000 áðü ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò êáé 4.300.000 áðü ôï ðñüãñáììá LIFE). ÔÝëïò, åêðïíåßôáé óå óõíåñãáóßá ÁÍÊÏ êáé ÅÊÅÖÅ «ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ» ç ìåëÝôç ãéá ôç Ò öÜóç ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé ôçí áðïññýðáíóç, åîõãßáíóç êáé êáôåäÜöéóç ôùí êôçñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé áðïêáôÜóôáóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôá ÷þñïõ ìå ðñïåêôéìþìåíï ðñïûðïëïãéóìü 3.000.000€. Ðñüêåéôáé, üðùò äÞëùóå ï ê. Óüêïõôçò, ãéá ôï ìåãáëýôåñï Ýñãï ðåñéâáëëïíôéêÞò áðïêáôÜóôáóçò óôç ÷þñá, ðïõ èá êëåßóåé ïñéóôéêÜ ìéá ìåãÜëç ðëçãÞ óôçí ðåñéï÷Þ êáé èá ôçí áðïäþóåé ðëÞñùò áðïêáôåóôçìÝíç óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá.

ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ: Ïðéóèï÷þñçóç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ óôçí áãùíéóôéêüôçôá ôùí åñãáæïìÝíùí

Êßíçôñï: ç ðïëýôéìç åìðåéñßá áðü ôçí ðáñáìïíÞ ìïõ ôüóï óôï ÂÝëãéï üóï êáé óôç Ãáëëßá. ¼ñáìá: ï íÝïò äÞìïò êáé ïé ðïëßôåò ôïõ.

Ìå åíôáôéêïýò ñõèìïýò óõíå÷ßæïíôáé ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò óôá ÌÁÂÅ

Ï êáñêßíïò ôïõ ìáóôïý åßíáé ç óõ÷íüôåñç êáêïÞèåéá ðïõ åìöáíßæåôáé óôéò ãõíáßêåò ôçò ÷þñáò ìáò. Ï áñéèìüò ôùí íÝùí ðåñéóôáôéêþí êÜèå ÷ñüíï óôç ÷þñá ìáò õðïëïãßæåôáé óå 4.500. Ðáñüëç ôçí õøçëÞ óõ÷íüôçôá ôçò áóèÝíåéáò, ç áíôéìåôþðéóç ôçò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá äßíåé ïëïÝíá êáé êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá, áöïý ç ðëåéïøçößá ôùí áóèåíþí èá æÞóåé ðÜñá ðïëëÜ ÷ñüíéá êáé áõôÜ èá åðçñåáóôïýí åëÜ÷éóôá óå üôé áöïñÜ ôçí ðïéüôçôá ôïõò. ÁõôÞ ç áéóéüäïîç åîÝëéîç Þñèå ùò áðïôÝëåóìá äýï ðáñáãüíôùí. Ï ðñþôïò Þôáí ïé óçìáíôéêÝò ðñüïäïé ôçò éáôñéêÞò åðéóôÞìçò ðïõ ïäÞãçóáí óå ðéï áðïôåëåóìáôéêÝò êáé ðåñéóóüôåñï åîáôïìéêåõìÝíåò èåñáðåõôéêÝò ðáñåìâÜóåéò. Ï äåýôåñïò, êáé ðïëý óçìáíôéêüò, åßíáé ðùò ï áñéèìüò ôùí ãõíáéêþí ðïõ õðïâÜëëïíôáé óå ðñïëçðôéêÝò åîåôÜóåéò óõíå÷þò áõîÜíåé, ìå áðïôÝëåóìá íá áíáêáëýðôåôáé ï êáñêßíïò óå ðñþéìá óôÜäéá, ôüôå ðïõ ïé èåñáðåßåò åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÝò êáé ìðïñåß íá ïäçãÞóïõí óôçí ßáóç. Ç åîÝôáóç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé

ãéá ôçí Ýãêáéñç äéÜãíùóç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý åßíáé ç ìáóôïãñáößá. Ï ôáêôéêüò ðñïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò ìå ìáóôïãñáößá öáßíåôáé íá ìåéþíåé ôç èíçóéìüôçôá áðü ôçí áóèÝíåéá óå ðïóïóôü ðïõ öèÜíåé ôï 30%. ¼ëåò ïé åðéóôçìïíéêÝò åôáéñåßåò óõíéóôïýí óôéò ãõíáßêåò áðü ôçí çëéêßá ôùí 40 åôþí íá õðïâÜëëïíôáé óå ôáêôéêü ðñïëçðôéêü Ýëåã÷ï ìå ìáóôïãñáößá êÜèå Ýíá Þ äýï ÷ñüíéá. Ç åîÝôáóç åßíáé áíþäõíç, äéáñêåß åëÜ÷éóôï ÷ñüíï êáé ìå ôá íÝá ìç÷áíÞìáôá Ý÷åé ÷áìçëÞ äüóç áêôéíïâïëßáò. Óôç ÷þñá ìáò ôï ðïóïóôü ôùí ãõíáéêþí óôéò ïðïßåò ï êáñêßíïò áíé÷íåýèçêå óå ðñþéìï óôÜäéï óôï ðëáßóéï êÜðïéïõ ðñïëçðôéêïý åëÝã÷ïõ åêôéìÜôáé ðùò åßíáé óçìáíôéêÜ ìéêñüôåñï áðü ôá áíôßóôïé÷á Üëëùí áíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí. Áõôü ïöåßëåôáé óå ðïëëïýò ëüãïõò ðïõ êáèéóôïýí ôçí éóüôéìç ðñüóâáóç üëùí ôùí ãõíáéêþí óå ìáóôïãñáöéêÜ êÝíôñá ìßá äýóêïëç õðüèåóç. Ãéá íá âïçèçèïýí ïé ãõíáßêåò óôçí åëëçíéêÞ ýðáéèñï ðïõ ëüãù ãåùãñáöéêþí éäéáéôåñïôÞôùí, êïéíùíéêþí äõóêïëéþí Þ ðñïêáôáëÞøåùí êáé ïéêïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí, äåí Ý÷ïõí ðñüóâáóç Þ áäõíáôïýí íá õðïâëçèïýí óå ìáóôïãñáöéêü Ýëåã÷ï, ç ÅëëçíéêÞ ÁíôéêáñêéíéêÞ Åôáéñåßá ìåôÜ áðü ìßá

ãåííáßá ÷ïñçãßá êáé óõíå÷Þ õðïóôÞñéîç ôçò åôáéñåßáò êáëëõíôéêþí AVON êáôáóêåýáóå êáé åîüðëéóå ìå óýã÷ñïíá ìç÷áíÞìáôá ìßá êéíçôÞ ìïíÜäá ìáóôïãñÜöïõ. Ç ìïíÜäá áõôÞ ðåñéïäåýåé óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ìáò êáé ðñïóöÝñåé äùñåÜí ìáóôïãñáöéêü Ýëåã÷ï óôéò ãõíáßêåò ðïõ ôï Ý÷ïõí áíÜãêç. Óôï ðëáßóéï áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ Åêèåóéáêïý êÝíôñïõ ÊïæÜíçò êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï ðáñÜñôçìá ÊïæÜíçò ôçò ÅëëçíéêÞò ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñåßáò, ç ìïíÜäá ìáóôïãñÜöïõ èá âñßóêåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 26çò ¸ìðïñï-âéïôå÷íéêÞò & ÃåùñãéêÞò ¸êèåóçò Äõô. Ìáêåäïíßáò áðü 26 Ýùò êáé 29 Óåðôåìâñßïõ 2010 óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò óôï Ä.Ä. Êïßëùí ÊïæÜíçò êáé ãéá ñáíôåâïý ãéá äùñåÜí ìáóôïãñáöéêü Ýëåã÷ï êáëÝóôå óôï: 2461026552, 9:00-13:00 êáé óôï 6972804894. ÐñïóðÜèåéÜ ìáò åßíáé íá åðéôý÷ïõìå íá åîåôáóôïýí üóï ôï äõíáôü ðåñéóóüôåñåò Åëëçíßäåò êáé Ýôóé íá ìåéþóïõìå ôéò áñíçôéêÝò óõíÝðåéåò áõôÞò ôçò áóèÝíåéáò. Ìáæß ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ôïí êáñêßíï ôïõ ìáóôïý ðáñåëèüí.

È. ×áíôÜâáò: ÁíÜãêç áëëáãþí óôï åêðáéäåõôéêü óýóôçìá Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ýíáñîçò ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò, ï ÂïõëåõôÞò Í. Ãñåâåíþí ê. ÈáíÜóçò ×áíôÜâáò ðáñáâñÝèçêå ôç ÄåõôÝñá 13 Óåðôåìâñßïõ óôçí ôåëåôÞ ôïõ Áãéáóìïý ôùí åîÞò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí:

áëëÜ êáé ãíþóåéò ÷ñÞóéìåò ãéá ôçí ìåôÝðåéôá åðáããåëìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.

1. Óôéò 9:00 ð.ì. óôï 3ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ãñåâåíþí, áðü ôï ïðïßï áðïöïßôçóå êáé ï ßäéïò.

Ôï ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá ôçò ðáôñßäáò ìáò êáé ç ìåßùóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò ïéêïíïìßáò, áíôéìåôùðßæïíôáé ìå ôçí áîéïðïßçóç ôùí óýã÷ñïíùí ôå÷íïëïãéþí êáé ôçí ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíùí ãíþóåùí ðïõ ïäçãïýí óå ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò ðïéüôçôáò êáé êáéíïôïìßáò».

2. Óôéò 10:00 ð.ì. óôï 2ï ÃõìíÜóéï êáé Ëýêåéï Ãñåâåíþí. 3. Óôéò 11:00 ð.ì. óôï Åðáããåëìáôéêü Ëýêåéï êáé óôçí ÅðáããåëìáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ãñåâåíþí. 4. Óôéò 12:00 ð.ì. óôï ÷þñï ðïõ ëåéôïõñãåß ôï ÅñãáóôÞñé ÅéäéêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò. Ï ê. ×áíôÜâáò åõ÷Þèçêå óôïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé óôïõò ìáèçôÝò êáëÞ ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ êáé êáëÞ ðñüïäï. ÐáñÜëëçëá, åðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç áëëáãþí óôï åêðáéäåõôéêü óýóôçìá ïýôùò þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ïõóéáóôéêüôåñç ìüñöùóç óôïõò ìáèçôÝò,

«Ç êïéíùíéêÞ êñßóç, ç äéáöèïñÜ êáé ç êñßóç áñ÷þí êáé áîéþí ðïõ åðéêñáôåß óÞìåñá, áíôéìåôùðßæåôáé, üðùò ôüíéóå, ìå ôçí ðáñï÷Þ ïõóéáóôéêÞò ìüñöùóçò êáé ðáéäåßáò óôç íåïëáßá ìáò.

ÄÅÍ ÁÍÔÅÎÅ Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÔÇÍ ÁÉÓÈÇÓÇ ÔÏÕ ÄÕÍÁÌÉÊÏÕ ÐÁËÌÏÕ ÁÐÏ ÔÏÍ ÎÅÓÇÊÙÌÏ ÊÁÉ ÌÁÔÁÉÙÓÅ ÔÇÍ ÏÌÉËÉÁ ÔÏÕ Ç öùíÞ äéáìáñôõñßáò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï ËåêáíïðÝäéï ìáôáßùóå ôçí åðßóêåøç ôïõ ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ÂñïíôåñÜ Þ÷çóå óô’ áõôéÜ ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò ç öùíÞ äéáìáñôßáò, èõìïý áíôßäñáóçò êáé áãáíÜêôçóçò ãéá ôéò ðïëéôéêÝò ðïõ åöáñìüæïíôáé ìå áñíçôéêü áíôßêôõðï, êõñßùò óôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÄÅÇ, áëëÜ êáé óôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. Êáé åðåéäÞ ðïëý ìåëÜíé ÷ýèçêå áðü äéÜöïñïõò êïíäõëïöüñïõò êáé ðïëý ÷ïëÞ âãÞêå ãéá ôçí óôÜóç ôïõ ÓÐÁÑÔÁÊÏÕ êáé ôùí óõíäéêáëéóôéêþí óôåëå÷þí, Ý÷ïõìå íá åðéóçìÜíïõìå ôá åîÞò: Ôçí ïñãÞ êáé ôçí áíôßäñáóç ôùí åñãáæïìÝíùí äåí ôçí äçìéïýñãçóå ï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ áëëÜ: -Ïé ðåñéêïðÝò ôùí ìéóèþí -Ç êáôÜñãçóç ôùí äþñùí ÐÜó÷á, ×ñéóôïõãÝííùí êáé áäåßáò -Ïé ðáñáêñáôÞóåéò ôùí äåäïõëåõìÝíùí (ðëáöüí) -Ïé ðïëéôéêÝò áðÝíáíôé óôç ÄÅÇ -Ç áðáãüñåõóç íÝùí ðñïóëÞøåùí -Ç åêñçêôéêÞ áíåñãßá óôçí ðåñéï÷Þ -Ïé áëüãéóôåò áõîÞóåéò óå âáóéêÜ áãáèÜ -Ïé áëõóéäùôÝò ïéêïíïìéêÝò åðéâáñýíóåéò óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôùí ðïëéôþí. Ï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ êáé ôá óôåëÝ÷ç ôïõ åîÝöñáóáí áõôü ôï êëßìá êáé ïñãÜíùóáí ôçí óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò, ùò åß÷áí õðï÷ñÝùóç áðÝíáíôé óôïõò åñãáæïìÝíïõò êáé óôçí ðåñéï÷Þ. Ç äçìïêñáôßá êýñéïé, Ý÷åé ëüãï, áëëÜ Ý÷åé êáé áíôßëïãï êáé ôï ÓõíäéêÜôï ìáò Ý÷åé ìáêñÜ ðåßñá óôïõò áãþíåò êáé îÝñåé ðïëý êáëÜ íá óÝâåôáé êáé íá ðñïóôáôåýåé ôïõò Êáíüíåò êáé ôïõò èåóìïýò, áêñéâþò, ôçò Äçìïêñáôßáò. Ãéá ôï ÓõíäéêÜôï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ, óôü÷ïò äåí Þôáí ç ìáôáßùóç ôçò åðßóêåøçò êáé ôçò ïìéëßáò ôïõ Õðïõñãïý, ãé’ áõôü êáé äåí èåùñåß íßêç ôï ãåãïíüò áõôü. Ãéá ôï ÓõíäéêÜôï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ, íßêç èá Þôáí ç áíáóôñïöÞ ôçò ðïëéôéêÞò ðïõ åöáñìüæåôáé ìå ôá ðëåßóôá áñíçôéêÜ áíôßêôõðá óôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÄÅÇ êáé ôçò ðåñéï÷Þò ìáò. Áõôüò åßíáé ï óôü÷ïò ìáò, ãé’ áõôüí áãùíéæüìáóôå êáé èá åßìáóôå óôéò åðÜëîåéò ìå üðïéïí ôñüðï êñßíïõìå ðùò åßíáé ï åíäåäåéãìÝíïò ãéá íá ôïí åðéôý÷ïõìå. ÄÁÊÅ ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ ×áéñåôßóìáôá óôçí åîïõóßá ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ. Ãéá üóï èá ôçí Ý÷åôå áêüìá. ÊÜðïéïé îåêßíçóáí íá ÷ôõðïýí ôá ôýìðáíá ôïõ ðïëÝìïõ ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôïõ ÓÐÁÑÔÁÊÏÕ ðïõ êáôáëüãéæå óôïí ê. Õðïõñãü ôùí Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ «èñÜóïò» ãéá ôçí êßíçóÞ ôïõ íá Ýñèåé íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ïìéëßá óôï Åêèåóéáêü ÊÝíôñï óôá Êïßëá ÊïæÜíçò êáé ìÜëéóôá ìåôÜ ôá üóá óõìâáßíïõí óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï êáé ðëÞôôïõí ðïëý ðåñéóóüôåñï ôçí ÅíåñãåéáêÞ êáñäéÜ ôçò ÷þñáò. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ï Êïæáíßôçò Õðïõñãüò áäéêÞèçêå, êáèþò Þ äåí ôïõ áðïäþóáìå, áðïëýôùò, ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ôïí äéÝðïõí áöïý –üðùò áðïäåéêíýåôáé- åêôüò áðü ðïëéôéêü èñÜóïò åðéäåéêíýåé, ìå ìåãÜëç åõêïëßá êáé ðïëéôéêÞ äåéëßá. Ìç ôçñþíôáò ôï ñáíôåâïý ìå ôïõò 20.000 øçöïöüñïõò ôïõ, áðáîéþíïíôáò êáé õðïôéìþíôáò èåóìïýò êáé üñãáíá, ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ áêýñùóå ôçí ïìéëßá ôïõ «åêôÜêôùò» áöÞíïíôáò «îåêñÝìáóôç» êáé ôçí Íïìáñ÷éáêÞ ÅðéôñïðÞ ôïõ êüììáôïò, ðïõ ìå Ýíá ëáêùíéêü äåëôßï ôýðïõ, ðïõ ìðïñåß íá êáôáëÜâåé êÜèå Ýíáò åíåñãüò ðïëßôçò, ðåñéóóüôåñï åêèÝôåé, ðáñÜ «êáëýðôåé» ôïí ê. Õðïõñãü. ÌÜëëïí, ôåëéêÜ, ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ áêüíéóå êÜðùò ðåñéóóüôåñï ôç ìíÞìç ôïõ êáé èõìÞèçêå üôé üôáí ïé åñãáæüìåíïé êçñýóóïõí ðüëåìï óçìáßíåé üôé îÝñïõí üôé ôïí Ý÷ïõí Þäç êåñäßóåé. ÐÜñáõôá, åíôýðùóç ðñïêáëåß ôï ãåãïíüò üôé ï Õðïõñãüò äåí ìðÞêå êáí óôïí êüðï íá äþóåé ôç ìÜ÷ç, íá ôï ðñïóðáèÞóåé, íá ôï ôïëìÞóåé. ÓÞêùóå øçëÜ ôá ÷Ýñéá êáé ðáñáäüèçêå áìá÷çôß óôç ãñïèéÜ ðïõ áéóèÜíèçêå ðùò ïñèþíïõí ìðñïóôÜ ôïõ ïé åñãáæüìåíïé. Óýóóùìïé, óõíôåôáãìÝíïé, áíõðï÷þñçôïé. Ç êßíçóÞ ôïõ óõíçèéóìÝíç, åöáñìüæåôáé -÷ùñßò áíáóôïëÝòáðü üëïõò üóïõò Ý÷ïõí «ëåñùìÝíç ôç öùëéÜ ôïõò» êáé ï ê. Õðïõñãüò ôçí Ý÷åé ðïëý ëåñùìÝíç áöïý ðÜíù ôçò, åêôüò ôùí Üëëùí, Þñèå êáé Ýðåóå êáé ç ôÝöñá áðü ôá öïõãÜñá ôçò ÄÅÇ ðïõ ðñïóðáèåß íá îåðïõëÞóåé. Ç êßíçóÞ ôïõ ìüíï êáôáäéêáóôÝá ìðïñåß íá åßíáé. Ç ÅëëÜäá áëëÜæåé êáôÜ ôçí ÜðïøÞ óáò ê. ÕðïõñãÝ, áëëÜ äåí êáôáöÝñáôå íá ìáò ðåßóåôå ãéá áõôü, ìåôÜ ôçí ðñùôïâïõëßá óáò íá êëÝøåôå ôá ÷ñÞìáôá ôùí åñãáæüìåíùí êáé óõíôáîéïý÷ùí êáé íá ôá äþóåôå óôéò ÔñÜðåæåò. Ç ÅëëÜäá èá åßíáé áõôÞ ðïõ ìáò ðëçãþíåé, üóï èá âñßóêåôáé õðü ôçí ðïëéôéêÞ êáôï÷Þ ôùí ðéï áêáôÜëëçëùí áíèñþðùí. Áí åß÷áôå ôçí ðáñáìéêñÞ åõèéîßá èá Ýðñåðå åßäç íá Ý÷åôå ùò ÊõâÝñíçóç ðáñáéôçèåß áðü ôçí ðñïóðÜèåéá íá ïäçãÞóåôå ôç ÷þñá óå åîùôåñéêÞ êáôï÷Þ. ÁíôéèÝôùò åöáñìüæåôå ðéóôÜ ôï ìíçìüíéï ïäçãþíôáò ôçí ÷þñá óôïí ãêñåìü. ê. ÕðïõñãÝ, ÐëáíÜóôå, ðëÜíçí ïéêôñÜí áí íïìßæåôå üôé èá ôá êáôáöÝñåôå. ¸÷åôå ðÜñåé ôï ðñþôï ìÞíõìá ôïõ èõìïý êáé ôçò ïñãÞò ôùí åñãáæüìåíùí. Ç êßíçóÞ óáò íá ìáôáéþóåôå ôçí ïìéëßá óáò, ôï áðïäåéêíýåé. Áðï-÷áéñåôßóìáôá óôçí ÊõâÝñíçóç ôïõ ìíçìïíßïõ ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ. Ôï åðüìåíï ñáíôåâïý ìáò èá ôï ãñÜøåé ç éóôïñßá.


ÈÁÑÑÏÓ

#

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

ÊÏÆÁÍÇ

ÓçìáíôéêÝò áëëáãÝò óôçí åéóáãùãÞ óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Óôï áõôüöùñï üóïé äåí åêäßäïõí áðïäåßîåéò

ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ ÌÅ ÔÅÓÓÅÑÁ ÂÁÓÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ Óå ôÝóóåñá âáóéêÜ ìáèÞìáôá êáé óå ïñéóìÝíá åðéëïãÞò èá ðñïåôïéìÜæïíôáé ïé ìáèçôÝò ôçò Â' êáé Ã' Ëõêåßïõ áðü ôï ìåèåðüìåíï Ýôïò ãéá ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç, åíüøåé ôùí áëëáãþí óôï Ëýêåéï ðïõ åôïéìÜæåé ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, ìå åðüìåíï óôü÷ï ôçí áëëáãÞ ôïõ åîåôáóôéêïý óõóôÞìáôïò ôï 2013-2014. ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÁ '¹äç, üìùò, ïé áëëáãÝò äñïìïëïãïýíôáé áðü öÝôïò. Ïé õðïøÞöéïé ôùí åðüìåíùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí èá óõìðëçñþóïõí ãéá ðñþôç öïñÜ ôï ìç÷áíïãñáöéêü ôïõò ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2011, ðñïôïý äçëáäÞ äþóïõí ðáíåëëÞíéåò êáé ðñïôïý ìÜèïõí ôéò âáèìïëïãßåò ôïõò. ÅêôéìÜôáé üôé ìå áõôü ôïí ôñüðï èá êáôåõèõíèïýí ðñïò ôéò ðñáãìáôéêÝò ôïõò åðéèõìßåò êáé ü÷é áðü ôïí áñéèìü ôùí ìïñßùí ðïõ èá ôïõò áíïßîïõí ôéò ðüñôåò óõãêåêñéìÝíùí ôìçìÜôùí. ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ Ç áîéïëüãçóç ôùí ìáèçôþí óôï êáéíïýñãéï áõôü óýóôçìá äåí èá óôçñßæåôáé ìüíï óôéò åîåôÜóåéò, áëëÜ èá ãßíåôáé óõíõðïëïãéóìüò ôùí óõíïëéêþí åðéäüóåùí ôïõ ìáèçôÞ óôï ëýêåéï, áëëÜ êáé åñåõíçôéêþí åñãáóéþí óôá ðñüôõðá ôïõ Äéåèíïýò Áðïëõôçñßïõ. ÌåëåôÜôáé, åðßóçò, ç äçìéïõñãßá ÖáêÝëïõ Áîéïëüãçóçò ôïõ ìáèçôÞ ðïõ äåí èá âáóßæåôáé ìüíï óôéò åîåôÜóåéò, áëëÜ óôç óõíïëéêÞ ôïõ ðñïóðÜèåéá. ÏÉ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ Óôéò åîåôÜóåéò, ðïõ èá ðáñáìåßíïõí ðÜíôùò êåíôñéêÜ ïñãáíùìÝíåò ãéá íá ðñïóôáôåõèåß ôï áäéÜâëçôï, ôá ðáíåðéóôÞìéá èá áðïöáóßæïõí ãéá ôç âáñýôçôá ôùí ìáèçìÜôùí, ôïõò óõíôåëåóôÝò êáé ôïí áñéèìü åéóáêôÝùí, ï ïðïßïò ìÜëéóôá èá óõíäåèåß ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò. Èá äçìéïõñãçèåß ÔñÜðåæá ÈåìÜôùí, óôçí ïðïßá èá ðåñéëáìâÜíåôáé ðëçèþñá æçôçìÜôùí óôáèìéóìÝíçò äõóêïëßáò. ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÅ Ó×ÏËÅÓ Ç åéóáãùãÞ èá ãßíåôáé ðëÝïí óå ó÷ïëÝò Þ êáé óå ðáíåðéóôÞìéá, êáé ü÷é óå ôìÞìáôá. Áõôü óçìáßíåé üôé óôá ðáíåðéóôÞìéá ç âáóéêÞ áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá èá åßíáé ðëÝïí ç ó÷ïëÞ (êáé ü÷é ôï ôìÞìá) ðïõ èá áðïíÝìåé êáé ôá ðôõ÷ßá ìå âÜóç ðñïãñÜììáôá óðïõäþí. Ôá ôìÞìáôá èá õößóôáíôáé ùò äéïéêçôéêÝò ìïíÜäåò óõãêåêñéìÝíùí åðéóôçìïíéêþí ðåäßùí, áëëÜ ü÷é ùò óôåãáíÝò êéâùôïß ãéá ôï ðñüãñáììá óðïõäþí åíüò öïéôçôÞ. Ç êáôáíïìÞ ôùí öïéôçôþí óôá åðéìÝñïõò ðñïãñÜììáôá óðïõäþí èá ãßíåôáé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ðñþôïõ áêáäçìáúêïý Ýôïõò, áíÜëïãá ìå ôçí åðßäïóç êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôïõò, ÷ùñßò íá áðïêëåßåôáé êáé ç áëëáãÞ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí óå åðüìåíá Ýôç.

ÓÅ ÉÓ×Õ ÔÇÍ 1Ç ÉÏÕËÉÏÕ 2011

Åêôüò âáñÝùí êáé áíèõãéåéíþí 250.000 åñãáæüìåíïé

Ó

å óçìáíôéêÝò ðåñéêïðÝò óôá âáñÝá êáé áíèõãéåéíÜ åðáããÝëìáôá (ÂÁÅ) ðñï÷ùñåß ç êõâÝñíçóç, åíáñìïíéæüìåíç ìå ôï ÅðéêáéñïðïéçìÝíï Ìíçìüíéï ðïõ ðñïâëÝðåé ðùò ç ëßóôá ôùí åí ëüãù åðáããåëìÜôùí èá êáëýðôåé ìÝ÷ñé êáé ôï 10% ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý. Áõôü óçìáßíåé üôé 250.000 åñãáæüìåíïé èá âñåèïýí áíôéìÝôùðïé ìå áíáôñïðÝò, ôüóï óôá ìéóèïëïãéêÜ üóï êáé óôá áóöáëéóôéêÜ ôïõò äéêáéþìáôá, ìå äåäïìÝíç êáé ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ áóöáëéóôéêïý íüìïõ ËïâÝñäïõ, ï ïðïßïò êáèéóôÜ áðáãïñåõôéêÞ ôçí Ýîïäï óôç óýíôáîç ðñéí áðü ôç óõìðëÞñùóç ôïõ 60ïý Ýôïõò ôçò çëéêßáò. ÓôáäéáêÜ ôá üñéá çëéêßáò èá áõîÜíïíôáé, þóôå ôï 2017 ç óõíôáîéïäüôçóç íá ãßíåôáé ìå 35åôßá óôï 60ü Ýôïò ôçò çëéêßáò (Þ ôï 58ï Ýôïò ãéá ìåéùìÝíç). Ç íÝá ëßóôá ìå âÜóç ôïí ôåëåõôáßï áóöáëéóôéêü íüìï èá ôåèåß óå éó÷ý ôçí 1ç Éïõëßïõ 2011. Óå üóá åðáããÝëìáôá åîáéñåèïýí áðü ôç ëßóôá ìå ôá âáñÝá êáé áíèõãéåéíÜ èá åðÝëèåé áýîçóç ôùí ïñßùí çëéêßáò êáôÜ ìßá ðåíôáåôßá. Ïé ðüñôåò åîüäïõ èá êëåßóïõí ãéá üóïõò åßíáé êÜôù ôùí 65 åôþí Þ åíáëëáêôéêÜ äåí Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé ôï 60ü Ýôïò êáé 40 Ýôç áóöÜëéóçò.

«Ï íÝïò ÄÞìïò Óåñâßùí - Âåëâåíôïý. ¼ñáìá êáé ðñïêëÞóåéò» Ïé ÄçìïôéêÝò åêëïãÝò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2010 ðëçóéÜæïõí. ¹ñèå ç þñá ôùí áðïöÜóåùí. ¹ñèå ç þñá íá óõíåñãáóèïýìå ãéá ôïí ôüðï ìáò. ¹ñèå ç þñá íá êôßóïõìå ôï íÝï ÄÞìï. ¹ñèå ç þñá ôçò äçìéïõñãßáò. ¹ñèå ç þñá ôçò óõììåôï÷Þò. Óáò ðñïóêáëþ ôç ÄåõôÝñá 20 ôïõ ÓåðôÝìâñç 2010 êáé þñá 8.00 ì.ì óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ ÄÞìïõ Óåñâßùí óå áíïé÷ôÞ ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç ìå èÝìá : «Ï íÝïò ÄÞìïò Óåñâßùí - Âåëâåíôïý. ¼ñáìá êáé ðñïêëÞóåéò» Ìå ôéìÞ Êùíóôáíôüðïõëïò Âáóßëçò ÕðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò ÄÞìïõ Óåñâßùí – Âåëâåíôïý

Óôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ èá ðáñïõóéÜóåé ç êõâÝñíçóç óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ èá ðñïâëÝðïíôáé ðéï áõóôçñÝò ðïéíÝò ãéá üëïõò üóïé ðáñáêñáôïýí ÖÐÁ Þ äåí áðïäßäïõí Öüñï Ìéóèùôþí Õðçñåóéþí, êáèþò ç ôñüéêá èåùñåß üôé ç áíôéìåôþðéóç ôçò öïñïäéáöõãÞò åßíáé õøßóôçò óçìáóßáò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ Ìíçìïíßïõ. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, üóïé «óõëëáìâÜíïíôáé» áðü ôï ÓÄÏÅ íá ìçí åêäßäïõí áðïäåßîåéò, èá ïäçãïýíôáé óôï

Áõôüöùñï. ÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÓÇ ÓÔÏ ÔÌÇÌÁ ÐÝñáí ôùí ðñïóôßìùí êáé ôçò ðñüóèåôçò öïñïëïãßáò ðïõ ôïõò åðéâÜëëåôáé óÞìåñá, ïé ðáñáâÜôåò èá äéáíõêôåñåýïõí óôá áóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá ãéá íá ðåñÜóïõí ôçí åðüìåíç çìÝñá áðü ôï Áõôüöùñï êáé íá ôïõò åðéâëçèïýí êáé ðïéíÝò öõëÜêéóçò ðïõ èá ðñïâëÝðïíôáé óôï íÝï èåóìéêü ðëáßóéï. ÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ Ôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï ðïõ åôïéìÜæåé ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí èá êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ ìáæß ìå ôï ó÷Ýäéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2011 êáé óå áõôü

ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ñýèìéóç ãéá ôçí ðåñáßùóç ôùí áíÝëåãêôùí öïñïëïãéêþí õðïèÝóåùí ôçò äåêáåôßáò 2000-2009, áëëÜ êáé ç ñýèìéóç ãéá ôéò öïñïëïãéêÝò õðïèÝóåéò ðïõ âñßóêïíôáé óôá äéïéêçôéêÜ äéêáóôÞñéá. Ç ÔÑÏÉÊÁ Óçìåéþíåôáé ðùò ïé åëåãêôÝò ôçò ôñüéêáò ðéóôåýïõí üôé ç áíôéìåôþðéóç ôçò öïñïäéáöõãÞò åßíáé õøßóôçò óçìáóßáò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôáèåñüôçôáò êáé õðïãñáììßæïõí ðùò ôï èÝìá áöïñÜ óå ðïëëÜ äéóåêáôïììýñéá åõñþ ôá ïðïßá Ý÷åé áðüëõôç áíÜãêç ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ïé ßäéïé æçôïýí áõóôçñïðïßçóç ôçò íïìïèåóßáò êáé ôçí ðáñáäåéãìáôéêÞ ôéìùñßá üóùí öïñïäéáöåýãïõí.

ÁÍÅÑ×ÏÍÔÁÉ ÓÅ 1,4 ÄÉÓ. ÅÕÑÙ ÃÉÁ ÔÏ 2010

«Âüìâá» ôá ÷ñÝç ôùí íïóïêïìåßùí êáé ïé äáðÜíåò Õãåßáò ÅêèÝóåéò ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôùí ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí ôùí íïóïêïìåßùí èá êáôáèÝóïõí ìÝóá óôéò åðüìåíåò åâäïìÜäåò êáé ðñéí áðü ôçí êáôÜèåóç ôïõ ðñïó÷åäßïõ ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý 2011 óôéò çãåóßåò ôùí õðïõñãåßùí Ïéêïíïìéêþí êáé Õãåßáò ïé åôáéñåßåò ïñêùôþí åëåãêôþí ðïõ Ý÷åé ðñïóëÜâåé ôï Äçìüóéï. Ïé ïñêùôïß ëïãéóôÝò Ý÷ïõí Þäç áðü ôéò áñ÷Ýò Áõãïýóôïõ åãêáôáóôáèåß óôï ãñáöåßï ôïõ ãåíéêïý ãñáììáôÝá Õãåßáò, óôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò êáé óå ôñßá ìåãÜëá íïóïêïìåßá ôçò ÁèÞíáò, ôïí Åõáããåëéóìü, ôï Ãåíéêü Êñáôéêü êáé ôï ðáíåðéóôçìéáêü íïóïêïìåßï

×áúäáñßïõ Áôôéêüí, üðïõ äéåíåñãïýí åëÝã÷ïõò óôá ïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá ôùí éäñõìÜôùí, âåëôéþíïõí ôéò äéáäéêáóßåò óõíôÜîåùò ôùí éóïëïãéóìþí êáé êáôáãñÜöïõí ôéò õðï÷ñåþóåéò ôùí íïóïêïìåßùí. Ôá ÷ñÝç ôùí íïóïêïìåßùí áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2010 áíÝñ÷ïíôáé Þäç óå 1,4 äéó. åõñþ. ÓôåëÝ÷ç ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò ôá õðïëïãßæïõí óôá 600 åêáô. åõñþ , êáèþò ðñïóìåôñïýí óôá Ýóïäá ôéò áðáéôÞóåéò ôùí íïóïêïìåßùí áðü ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá. Ùóôüóï, ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá äåí Ý÷ïõí êáôáâÜëëåé ðáñÜ åëÜ÷éóôá ÷ñÞìáôá óôá íïóïêïìåßá áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò. Óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá åëåã÷èåß ç êáôÜóôáóç ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ê. Ã. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ôïðïèÝôçóå óôá ðñïáíáöåñüìåíá íïóïêïìåßá äßäõìá ïñêùôþí åëåãêôþí ôùí åôáé-

ñåéþí Deloitte & Touche, Ernst and Young, ÊPMG, Waterhouse Price Coopers êáé ôïõ Óþìáôïò Ïñêùôþí Ëïãéóôþí (ÓÏË) ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí äáðáíþí êáé ôùí åóüäùí. ÁÍÔÉÄÑÁÓÅÉÓ Ç áðüöáóç áõôÞ åß÷å ðñïêáëÝóåé ôçí áíôßäñáóç ôçò ðñþçí õðïõñãïý Õãåßáò Ìáñ. Îåíïãéáííáêïðïýëïõ, êáèþò ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí áíáëÜìâáíå ïõóéáóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôçò åðïðôåßáò ôùí äáðáíþí ôùí íïóïêïìåßùí. ÐÜíôùò, ç íÝá çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò äåí åíï÷ëåßôáé áðü ôçí óõãêåêñéìÝíç åîÝëéîç êáé èåùñåß ÷ñÞóéìç ôçí ðáñïõóßá ôùí ïñêùôþí åëåãêôþí, êáèþò áíáãíùñßæåé ðùò ôá ÷ñÝç ôùí íïóïêïìåßùí áðåéëïýí óõíïëéêÜ ôç äçìïóéïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÓ ÅÖÉÁËÔÇÓ Ç ÁÍÅÑÃÉÁ

ÔåôñáðëÜóéá ç ìåßùóç ôçò áðáó÷üëçóçò óôçí ÅëëÜäá ÓÅ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ ÕÐÏËÏÉÐÇ ÅÕÑÙÆÙÍÇ

ÌåéùìÝíç êáôÜ 2,3% åìöáíßæåôáé ç áðáó÷üëçóç óôçí ÅëëÜäá ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2010 óå ó÷Ýóç ìå ôï áíôßóôïé÷ï ôïõ 2009, ôçí þñá ðïõ ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü, ôüóï óôçí åõñùæþíç üóï êáé óõíïëéêÜ óôçí ÅÅ ôùí «27» ìåéþèçêå ìüëéò êáôÜ 0,6%. ÂÜóåé ôùí óôïé÷åßùí ôçò Eurostat, ìåßùóç 0,9% åìöáíßæåé ç áðáó÷üëçóç óôçí ÅëëÜäá ôï â' ôñßìçíï ôïõ 2010 óå ó÷Ýóç ìå ôï á' ôñßìçíï ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ. Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ôüóï óôçí åõñùæþíç üóï êáé óõíïëéêÜ óôçí ÅÅ ôùí «27», ç áðáó÷üëçóç ðáñÝìåéíå áìåôÜâëçôç. Ï áñéèìüò ôùí èÝóåùí áðáó÷üëçóçò ìåéþèçêå óôïí áãñïôéêü ôïìÝá êáôÜ 0,9%, óôçí ìåôáðïßçóç 0,5%, óôéò êáôáóêåõÝò 0,3% êáé óôïí ôïìÝá ôùí ìåôáöïñþí êáé ôùí åðéêïéíùíéþí 0,2%. Áýîçóç ðáñáôçñÞèçêå óôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 0,6%, óôïí ôïìÝá ôùí õðçñåóéþí ðñïò ôéò åðé÷åéñÞóåéò êáé óå Üëëåò õðçñåóßåò 0,2%. Óýìöùíá ìå ôç Eurostat êáôÜ ôï äåýôåñï ôñßìçíï, 220,7 åêáôïììýñéá Åõñùðáßïé åß÷áí èÝóç åñãáóßáò, áðü ôá ïðïßá ôá 144,3 åêáôïììýñéá óôçí åõñùæþíç.

ÊÜôé ðñÝðåé íá êÜíïõìå ãéá ôçí Åêðáßäåõóç ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

ÐÝñáóáí ðåñßðïõ 2.500 ÷ñüíéá áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ ÁñéóôïôÝëç êáé 2.300 áðü ôï Ëïõêéáíü. Ôá ðÜíôá Ý÷ïõí áëëÜîåé. Éäéáßôåñá ôïõò 2-3 ôåëåõôáßïõò áéþíåò. Ðñïðáíôüò ôïí 20ï. ¼ëá Ý÷ïõí áëëÜîåé åêôüò áðü ôéò áéþíéåò êáé ðáíáíèñþðéíåò áîßåò ðïõ áðïôåëïýí üíôùò óôïëßäéá ôçò øõ÷Þò. Éäéáßôåñá óôïí ÷þñï ôçò åðéóôÞìçò. Ðïõ êÜíåé ðëÝïí Üëìáôá óôïí áíçöïñéêü äñüìï ðñïò ôçí êïñõöÞ ôçò ãíþóçò. Ç ôå÷íïëïãßá áëëÜæåé ó÷åäüí êáèçìåñéíÜ ôá äåäïìÝíá ôçò æùÞò ìáò. Êé ü÷é ðÜíôïôå ðñïò ôï êáëýôåñï. ¼ðùò ãñÜöåé ï Íéë Ðïóôìáí: «ç ôå÷íïëïãßá åßíáé ôáõôü÷ñïíá ößëïò êáé å÷èñüò, åõëïãßá êáé êáôÜñá». Áí ëïéðüí ÷ñåéÜæåôáé áðáñáéôÞôùò êÜôé ï íÝïò Üíèñùðïò åßíáé ôï íá åêðáéäåõôåß óùóôÜ ó’ áõôÝò ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò. Êé áêüìá óôï íá ìðïñåß íá ðáñáêïëïõèåß êáé íá áîéïðïéåß ôéò åîåëßîåéò óôï ÷þñï ôïõò. ÊÜèå ðáéäß áðü ôï ÃõìíÜóéï, áðü ôï äçìïôéêü êáëýôåñá, ðñÝðåé íá åîïéêåéþíåôáé ìå ôïõò çëåêôñïíéêïýò õðïëïãéóôÝò ôá âáóéêÜ ôïõò ðñïãñÜììáôá, ôéò äõíáôüôçôåò, ôéò åîåëßîåéò, ôéò åöáñìïãÝò ôïõò. Êáé öõóéêÜ íá ìÜèåé íá ìáèáßíåé. Êáé ìÜëéóôá ôï íÝï Ó÷ïëåßï íá åßíáé ôï «Ýîõðíï Ó÷ïëåßï». ÊÜôé áíÜëïãï äçëáäÞ ìå ôïõò «Ýîõðíïõò ðõñáýëïõò». Ðïõ åßíáé Ýôóé åîïðëéóìÝíïé þóôå áöïý ðñïãñáììáôéóèåß ï óôü÷ïò ôïõò ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç äõíáôüôçôá íá ðáñáêïëïõèåß ôï óôü÷ï ó’ ïðïéáäÞðïôå áëëáãÞ ðïñåßáò êé áí áõôüò (ï óôü÷ïò) ðñï÷ùñÞóåé. Íá êõíçãÜåé äçëáäÞ ôï óôü÷ï ÷ùñßò íá ôïí ÷Üíåé ðïôÝ ìÝ÷ñé íá ôïí ðåôý÷åé. Ç åêðáßäåõóç ôüóï óå üôé áöïñÜ óôïí ôïìÝá ôùí áîéþí, ôùí áñåôþí, üóï êáé óôéò åîåëßîåéò ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò ôå÷íïëïãßáò åßíáé éäéáßôåñá áðáéôçôéêÞ. Êõñßùò áðü ðëåõñÜò åêðáéäåõôéêþí. Ðïõ èá ðñÝðåé íá åßíáé óõã÷ñüíùò ðáéäáãùãïß êáé Üñéóôá êáôáñôéóìÝíïé êáé äéá âßïõ åíçìåñùìÝíïé, óôïí êëÜäï ôçò åðéóôÞìçò Þ ôÝ÷íçò ðïõ õðçñåôïýí. Ðïý èá âñïýìå ëïéðüí ôÝôïéïõò åêðáéäåõôéêïýò; Ðïëëïß áðü áõôïýò õðÜñ÷ïõí Þäç óôá ó÷ïëåßá ìáò. ¢ëëï áí ôïõò åìðïäßæïõí ôá áíáëõôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ïé ãåíéêüôåñåò óõíèÞêåò óôá ó÷ïëåßá íá äþóïõí óôá ðáéäéÜ üóá èá ìðïñïýóáí. Ðïõ êé áõôü åßíáé Ýíá èÝìá ðïõ ðñÝðåé åðåéãüíôùò íá áíôéìåôùðéóèåß êáôÜëëçëá, íá ìåôáññõèìéóôåß. ÕðÜñ÷ïõí üìùò êáé Üëëïé ðïõ äåí áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôùí êáéñþí. Äåí öôáßíå áóöáëþò Þ Ýóôù äåí öôáßíå êáè’ ïëïêëçñßáí ïé ßäéïé. Êáé ó’ áõôü ôï óçìåßï öôáßåé ôï åêðáéäåõôéêü óýóôçìá. Ðüóïé ð.÷. áðü ôïõò êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýí óÞìåñá óôá ÃõìíÜóéá êáé Ëýêåéá Ý÷ïõí äéäá÷èåß ðáéäáãùãéêÞ, øõ÷ïëïãßá ôïõ åöÞâïõ, Ìåèüäïõò Äéäáóêáëßáò êëð, åßôå óôï ÐáíåðéóôÞìéï åßôå óå Üëëåò ÐáéäáãùãéêÝò Ó÷ïëÝò; Ìå ôçí ôá÷ýôçôá åîÜëëïõ ðïõ áíáðôýóóïíôáé óÞìåñá åðéóôÞìç êáé ôå÷íïëïãßá áðïëýôùò áðáñáßôçôç åßíáé ç óõíå÷Þò, «äéá âßïõ», åðéìüñöùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí. Êé áõôü ãåíéêÜ äåí ãßíåôáé. Åßíáé êÜôé ðïõ ðñÝðåé íá äéïñèùèåß åðåéãüíôùò. Êáëü èá Þôáí åðßóçò óôá ÐáíåðéóôÞìéá íá äéäÜóêïíôáé óå îå÷ùñéóôÜ ôìÞìáôá, ìå ôá éäéáßôåñá, êáôÜ ðåñßðôùóç, ìáèÞìáôá, ïé öïéôçôÝò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí ôç óôáäéïäñïìßá ôïõ åêðáéäåõôéêïý. Áí ü÷é üëá ôá Ýôç ôïõëÜ÷éóôïí ôá äýï ôåëåõôáßá. Áò óçìåéþóïõìå ôÝëïò ðùò äéáêåêñéìÝíïé ðáéäáãùãïß êáé áíþôáôïé åêðáéäåõôéêïß ìßëçóáí êáôÜ ôï ðáñåëèüí ãéá ôçí áíÜãêç äçìéïõñãßáò ìéáò åíäéÜìåóçò âáèìßäáò ìåôáîý Ëõêåßïõ êáé Ðáíåðéóôçìßïõ. ÊÜðïéïé ìÜëéóôá ôçí ïíüìáóáí êïëÝãéï. Ç âáèìßäá áõôÞ, äéÜñêåéáò åíüò Þ äýï ôï ðïëý åôþí, èá ìðïñïýóå íá åðéôåëÝóåé Ýíáí äéðëü ðñïïñéóìü: ôç óõìðëÞñùóç ôùí ãíþóåùí ðïõ ðáñÝ÷åé ç äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò éêáíüôçôáò ôùí ìáèçôþí íá åéóá÷èïýí óôçí áíþôáôç åêðáéäåõôéêÞ âáèìßäá. Óå ôñüðï ìÜëéóôá ðïõ íá êáèéóôÜ ðåñéôôÞ ôç äéåîáãùãÞ ôùí ãíùóôþí Ðáíåëëçíßùí åîåôÜóåùí êáé üëåò ôéò áôÝëåéåò êáé áäõíáìßåò ðïõ áõôÝò óõíåðÜãïíôáé. Óõíå÷ßæåôáé ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Óýëëçøç ãéá êáôï÷Þ íáñêùôéêþí êáé ðáñÜíïìç ïðëïêáôï÷Þ

Á

ðü áóôõíïìéêïýò ôçò Å.Ï.Ä.Ä.Å. [ÅéäéêÞ ÏìÜäá Äßùîçò Äéáóõíïñéáêïý ÅãêëÞìáôïò] ôçò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò Ãñåâåíþí, óôéò 13-092010 åíôïðßóôçêå êáé óõíåëÞöèç óôï 3ï ÷ëì. ÅèíéêÞò Ïäïý Ãñåâåíþí - ÔñéêÜëùí, Ýíá Üíäñáò, ãéá êáôï÷Þ íáñêùôéêþí ïõóéþí ãéá éäßá ÷ñÞóç äéüôé, óå ãåíüìåíç óùìáôéêÞ Ýñåõíá âñÝèçêáí Ýíá ãõÜëéíï äï÷åßï ðåñéÝ÷ïí ìåèáäüíç ìåéêôïý âÜñïõò åêáôüí åâäïìÞíôá ôñéþí ãñáììáñßùí êáé ï÷ôþ äåêÜôùí ôïõ ãñáììáñßïõ [173,8] êáèþò êáé ìßá íÜéëïí óõóêåõáóßá ðåñéÝ÷ïõóá çñùßíç ìåéêôïý âÜñïõò åðôÜ äåêÜôùí ôïõ ãñáììáñßïõ. Óôá ðëáßóéá ôçò ðñïáíÜêñéóçò ôçí 14-092010 äéåíåñãÞèçêå íïìüôõðç Ýñåõíá óôçí ïéêßá ôïõ êáé âñÝèçêáí: ìßá íÜéëïí óáêïýëá ðåñéÝ÷ïõóá áêáôÝñãáóôç êÜííáâç ìåéêôïý âÜñïõò åßêïóé åíüò ãñáììáñßùí, ìßá áóçìÝíéá ôáìðáêÝñá ðåñéÝ÷ïõóá áêáôÝñãáóôç êÜííáâç êáèáñïý âÜñïõò ôñéþí äåêÜôùí ôïõ ãñáììáñßïõ Ýíá ìðëå ðïõãêß ðåñéÝ÷ïí: ðÝíôå äá÷ôõëßäéá ÷ñõóÜ, ôñßá ÷ñõóÜ íïìßóìáôá, ìßá åðß÷ñõóç áëõóßäá, Ýíá åðß÷ñõóï ìåíôáãéüí, Ýíá [1] íüìéóìá áóçìß ÷ñþìáôïò, ìßá [óðÜèá ìåôÜ äåñìÜôéíçò èÞêçò óõíïëéêïý ìÞêïõò ðåíÞíôá åêáôïóôþí êáé ëÜìáò ôñéÜíôá åêáôïóôþí, ìßá êáñáìðßíá ìÜñêáò BAIKAL êáèþò êáé äýï öõóéããéïèÞêåò ìå óáñÜíôá ï÷ôþ öõóßããéá êáé Ýíá ÷Üñôéíï êïõôß ðåñéÝ÷ïí öõóßããéá. Ïé íáñêùôéêÝò ïõóßåò êáé ôá áíùôÝñù áíåõñåèÝíôá óôçí ïéêßá ôïõ áíôéêåßìåíá êáôáó÷Ýèçêáí êáé ï äñÜóôçò ìå ôçí óå âÜñïò ôïõ ó÷çìáôéóèåßóá äéêïãñáößá, èá ðáñáðåìöèåß óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí Ãñåâåíþí. Åíåñãåßôáé ðñïáíÜêñéóç áðü ôï Ô.Á. Ãñåâåíþí.


ÈÁÑÑÏÓ

$

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

Ôá íÝá ôçò Ē ÅèíéêÞò ÃáëáôéíÞ ÊïæÜíçò: ÐåñéìÝíïõí ôçí ðñåìéÝñá...

Óôçí ÃáëáôéíÞ ÊïæÜíçò ðåñéìÝíïõí ðùò êáé ðùò ôçí ðñåìéÝñá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé ôïí áãþíá óôá ÃñåâåíÜ ìå ôïí ôïðéêü Ðõñóü. Óôá áãùíéóôéêÜ, ôá íÝá ãéá ôïí Ìé÷Üëç ÓáìáñÜ åßíáé åõ÷Üñéóôá, áöïý äåí áíôéìåôùðßæåé ôï ðáñáìéêñü ðñüâëçìá. Åôóé èá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðáñáôÜîåé ôç êáëýôåñç äõíáôÞ åíäåêÜäá ãéá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá...

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Åèíéêüò Âáôåñïý: ×ùñßò ðñïâëÞìáôá...

Ï Åèíéêüò Âáôåñïý ðñïåôïéìÜæåôáé ãéá ôçí ðñåìéÝñá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò, üðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôïí Óâïñþíï, åíôüò Ýäñáò. Óôï êáèáñÜ áãùíéóôéêü óêÝëïò ôþñá, ï ê. ÃåùñãéÜäçò âñßóêåôáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá ìçí áíôéìåôùðßæåé ðñïâëÞìáôá ôñáõìáôéóìþí. Ìüíï “áãêÜèé” ï Áðïóôïëßäçò, ï ïðïßïò åäþ êáé áñêåôü êáéñü Ý÷åé åíï÷ëÞóåéò êáé äåí åßíáé óå èÝóç íá áãùíéóôåß!

Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÊïìðëÝ ìå ËåõêÜäéá, åðÝóôñåøáí äýï!

Ãéá ôïí áãþíá ìå ôá ËåõêÜäéá ðñïåôïéìÜæåôáé ï Ìáêåäïíéêüò Öïýöá. Ï ðñïðïíçôÞò ÂáããÝëçò Êáñáãåùñãßïõ ôïíßæåé ðùò Üðáíôåò ðñÝðåé íá äþóïõí éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ, áöïý ç ðñåìéÝñá, ìðïñåß íá êñýøåé “ðáãßäåò” ðïõ êáíåßò äåí ðåñéìÝíåé. ÐÜíôùò, åðéêñáôåß áéóéïäïîßá ãéá ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá. Óôá áãùíéóôéêÜ, ç ïìÜäá åßíáé “êïìðëݔ, áöïý åðÝóôñåøáí êáé ïé Ðïëéôßäçò êáé Öá÷áôæßäçò, ðïõ îåðÝñáóáí ôï ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôþðéæáí.

ËåõêÜäéá: ÅðéóôñÝöïõí ôñåéò

Óôï ìõáëü üëùí óôá ËåõêÜäéá åßíáé ôï ðáé÷íßäé ôçò ðñåìéÝñáò, óôçí Ýäñá ôïõ Ìáêåäïíéêïý Öïýöá. Óôü÷ïò ôùí íåïöþôéóôùí, åßíáé íá îåêéíÞóïõí ìå ôï... äåîß, áöïý áõôü èá ôïõò âïçèÞóåé øõ÷ïëïãéêÜ åí üøåé ôçò óõíÝ÷åéáò. Óôá áãùíéóôéêÜ, ï ðñïðïíçôÞò Ôüëçò ÔåñæÞò, áíáìÝíåôáé íá Ý÷åé óôç äéÜèåóç ôïõ ôïõò Åîáñ÷ï, Ãêüãêá êáé Áìáíáôßäç.

Óôçí ðñåìéÝñá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Á’ êáé ´ êáôçãïñßáò ÅÐÓ ÊáóôïñéÜò

Ç Ýëëåéøç éóüðáëïõ áðïôåëÝóìáôïò Þôáí ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí áãþíùí ôçò ðñåìéÝñáò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò Á´ êáôçãïñßáò ÅÐÓ ÊáóôïñéÜò. Ïé áãþíåò äéåîÞ÷èçóáí êÜôù áðü äõíáôÞ âñï÷Þ êáé óå âáñéÜ ãÞðåäá, ðïõ åß÷å ùò áðïôÝëåóìá íá êõñéáñ÷Þóåé ç äýíáìç åíþ óçìåéþèçêáí 20 ãêïë. Ðïäáñéêü ìå ôï äåîß Ýêáíáí ç ÁóôñáðÞ Ìåó/ìßáò ðïõ ðÝñáóå óáí óßöïõíáò áðü ôï ÌáíéÜêïé (0-4 ôá Ãñáììï÷þñéá), åíþ ï Êñüíïò Ýêáíå ôçí Ýêðëçîç ôçò çìÝñáò åðéêñáôþíôáò Üíåôá óôçí Ïéíüç ôçò ôïðéêÞò êáé áðïäõáíìùìÝíçò öÝôïò ÖëáôóÜôáò ìå óêïñ 2-3. Åðßóçò, íéêçöüñá îåêßíçóå ï ÃñÜììïò Ìáõñï÷ùñßïõ ðïõ åðéâëÞèçêå ìå óêïñ 1-0 ôïõ Ðáíáñãåéáêïý êáé ï ÍôáçëÜêçò (3-1 ôï ÊáóôñÜêé), åíþ ìå ôï ôñßðïíôï áðü ôï ãÞðåäï ôïõ Íåóôïñßïõ áðÝäñáóå ç Äüîá Êïñçóïý (2-3). ÔÝëïò, ï Åèíéêüò ÂáóéëåéÜäáò åðéêñÜôçóå óôï íôÝñìðé ôùí íåïöþôéóôùí êáèþò åðéâëÞèçêå ìå óêïñ 2-1 ôçò ÁÅ Âéôóßïõ. Ôá áðïôåëÝóìáôá ÍÔÁÇËÁÊÇ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÁÅ ÊÁÓÔÑÁÊÉÏÕ 3-1 ÂÁÓÉËÅÉÁÄÁ - Á.Å. ÂÉÔÓÉÏÕ 2-1 ÖËÁÔÓÁÔÁ ÏÉÍÏÇÓ - ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÊÑÏÍÏÓ 0-3 ÃÑÁÌÌÏ×ÙÑÉÁ - ÁÓÔÑÁÐÇ ÌÅÓ/ÌÉÁÓ 0-4 ÍÅÓÔÏÑÉÏ - ÄÏÎÁ ÊÏÑÇÓÏÕ 1-3 ÃÑÁÌÌÏÓ ÌÁÕÑÏ×ÙÑÉÏÕ – ÐÁÍÁÑÃÅÉÁÊÏÓ 1-0

Åðßóçò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ’ êáôçãïñßáò óôï ìïíáäéêü ðáé÷íßäé ðïõ äéåîÞ÷èç åß÷áìå :

ÊÁËÏ×ÙÑÉ – ËÅÕÊÇ 3-2

Ìßëçóáí ïé Ýäñåò óôç ’ êáôçãïñßá Ç åðéêñÜôçóç ôùí ãçðåäïý÷ùí Þôáí ôï áîéïóçìåßùôï ôùí áãþíùí ôçò ðñåìéÝñáò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ´ êáôçãïñßáò ÅÐÓ ÊáóôïñéÜò. Ïé áãþíåò äéåîÞ÷èçóáí êÜôù áðü Üó÷çìåò êáéñéêÜ êáé óå âáñéÜ ãÞðåäá, åíþ óçìåéþèçêáí 23 ãêïë. Ôï óêïñ ôçò çìÝñáò (5-1) ðÝôõ÷áí ïé Åëðßäåò Ìåó/ìßáò êáé ç ÁóðñïêëëçóéÜ åðß ×éïíÜôïõ êáé Äéðïôáìßáò áíôßóôïé÷á. Äýóêïëç íßêç óçìåßùóå ï ôï Êáëï÷þñé (32 ôçí Ëåýêç), åíþ ôçí Ýêðëçîç Ýêáíå ï íåïóýóôáôïò óýëëïãïò ôïõ Äéóðçëéïý (10 ôï ÊùóôáñÜæé). Ôï ìïíáäéêü ‘’2’’ ðÝôõ÷å ç íåïúäñõèåßóá Äüîá ÁìðåëïêÞðùí (0-3 óôá Ëáêêþìáôá), åíþ ôÝëïò, âáèìïýò êáé ãêïë ìïéñÜóèçêáí Êëåéóïýñá êáé ×éïíÜôï (1-1). Ôá áðïôåëÝóìáôá ÊÁËÏ×ÙÑÉ – ËÅÕÊÇ ÄÉÓÐÇËÉÏ – ÊÙÓÔÁÑÁÆÉ ÁÓÐÑÏÊÊËÇÓÉÁ – ÄÉÐÏÔÁÌÉÁ ËÁÊÊÙÌÁÔÁ – ÁÌÐÅÊÏÊÇÐÏÉ ÊËÅÉÓÏÕÑÁ – ÁÃ. ÊÕÑÉÁÊÇ ÅËÐÉÄÅÓ ÌÅÓ. – ×ÉÏÍÁÔÏ ÑÅÐÏ ÔÏ ÊÑÁÍÏ×ÙÑÉ

Á’ ÃÕÑÏÓ 1ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÁÑ.ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ - ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÄÁÊ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. - Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ

3ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ - ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ - ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ

2ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ - ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÐÔÏË/ÄÁÓ ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. - Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ.

4ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ - ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ

3ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÁÑ.ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ - Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. - Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. ÄÁÊ ÐÔÏË/ÄÁÓ ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ

5ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÊÃ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ - ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ

4ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. - ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. - ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ

’ ÃÕÑÏÓ 1ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ Êà ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ

’ ÃÕÑÏÓ 1ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÐÔÏË/ÄÁÓ ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. - ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÄÁÊ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. - Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ.

4ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÁÑ.ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ - Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. ÄÁÊ ÐÔÏË/ÄÁÓ ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ - Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. 5ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. - ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. - ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. ÄÁÊ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÐñùôÜèëçìá åöÞâùí ’ üìéëïò

2ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ - ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÄÁÊ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ 3ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÄÁÊ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ ÊÃ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ - ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ

2ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÁÑ.ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. - Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. - ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË.

Á’ ÃÕÑÏÓ 1ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ - ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÄÁÊ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ

4ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ - ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ ÊÃ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ - ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ

3ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. - ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÄÁÊ ÃÑÅÂÅÍÙÍ Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ. - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ - ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË.

2ç ÁãùíéóôéêÞ ÊÃ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ - ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ

5ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ É.ÓÊÁÑÊÁËÁ ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ - ÁÓ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÁÅ ÊÏÆÁÍÇÓ ÄÁÊ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ

Óôï «óôü÷áóôñï» ôïõ ÓÄÏÅ äéáéôçôÝò êáé ðáñÜãïíôåò ôïõ åëë. ðïäïóöáßñïõ

ÓáöÜñé ôïõ ÓÄÏÅ óôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï, ìéáò êáé óôï «óôü÷áóôñü» ôïõ Ý÷ïõí ìðåé äéáéôçôÝò êáé ðáñÜãïíôåò ðïõ åß÷áí óõíáëëáãÝò ìå ôïí ìÜíáôæåñ (Á.Ô.) ðïõ ðñüóöáôá êáôçãïñÞèçêå ãéá öïñïäéáöõãÞ üðùò áðïêáëýðôåé ç åöçìåñßäá «ÍÅÁ». ¼ðùò áðïêáëýðôåé óçìåñéíü ñåðïñôÜæ ôçò åöçìåñßäáò ôá «ÍÅÁ»: «Ìå åíôïëÞ ôïõ åéóáããåëÝá ôïõ ÓÄÏÅ ïé ëïãáñéáóµïß ôïõ Èåóóáëïíéêéïý ìÜíáôæåñ µå ôï áóôñïíïµéêü ðïóü ôùí 26 åêáôïµµõñßùí åõñþ äåóµåýèçêáí êáé Üíïéîáí. Ïé äéáäñïµÝò ôïõ

÷ñÞµáôïò ðñïò ôïõò óõãêåêñéµÝíïõò ëïãáñéáóµïýò Ýäåéîáí Þäç óõíáëëáãÝò ôïõ åëåã÷üµåíïõ µÜíáôæåñ (ï ïðïßïò, öõóéêÜ, äåí åß÷å äçëþóåé ôá ÷ñÞµáôá óôçí Åöïñßá) µå äéáéôçôÝò, åêôüò áðü áèëçôéêïýò ðáñÜãïíôåò êáé ðïäïóöáéñéóôÝò. Óôï ìéêñïóêüðéï ôùí åëåãêôþí üµùò ìðÞêáí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáôáèÝóåéò êáé åµâÜóµáôá êáé áðü äéáéôçôÝò, ðïõ üðùò ðñïêýðôåé áðü ôïí Ýëåã÷ï ôùí ëïãáñéáóµþí, äéáôçñïýóáí «óôåíÝò åðáöÝò» ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá µå ôïí áèëçôéêü áôæÝíôç êÜôé ðïõ äçµéïõñãåß õðüíïéåò ãéá óôçµÝíá ðáé÷íßäéá», áíáöÝñåé ìåôáîý Üëëùí ôï äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò.

Áíáãíùñßóôçêå áðü ôçí Å.Ð.Ï. ôï óùìáôåßï ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÁÐÏËËÙÍ 2010 ÁÊÑÉÍÇÓ ìå áñéèìü ìçôñþïõ 6132 êáé ãñÜöôçêå óôç äýíáìç ôùí óùìáôåßùí ôçò Å.Ð.Ó. ÊïæÜíçò. Ìå Ýããñáöï ôïõ ðñïò ôçí Å.Ð.Ó ôï óùìáôåßï ôçò ´ êáôçãïñßáò ôïõ 2ïõ ïìßëïõ ÖÉËÉÐÐÏÓ ÅÌÐÏÑÉÏÕ äÞëùóå üôé áðï÷ùñåß áðü ôï ÐñùôÜèëçìá ðåñéüäïõ 2010-2011. Ïé áãþíåò ôïõ ðáñáðÜíù óùìáôåßïõ êáôáêõñþíïíôáé ìå óêïñ 3-0 á.á êáé 3 âáèìïýò õðÝñ ôùí áíôéðÜëùí óùìáôåßùí. Åðßóçò ìå Ýããñáöï ôïõò ðñïò ôçí Å.Ð.Ó ôá óùìáôåßá ôçò Á´ êáôçãïñßáò ÁËÉÁÊÌÙÍ ÍÅÁÐÏËÇÓ êáé ÄÑÁÓÇ ÔÓÏÔÕËÉÏÕ äçëþíïõí üôé áðï÷ùñïýí áðü ôï ÐñùôÜèëçìá ðåñéüäïõ 20102011. Ïé áãþíåò ôùí ðáñáðÜíù óùìáôåßùí êáôáêõñþíïíôáé ìå óêïñ 3-0 á.á êáé 3 âáèìïýò õðÝñ ôùí áíôéðÜëùí óùìáôåßùí.

ÁÍ. ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ

Åðéâåâáéþèçêáí ïé öüâïé

3-2 1-0 5-1 0-3 1-1 5-1

ÌÐÁÓÊÅÔ: ÐñùôÜèëçìá åöÞâùí Á’ üìéëïò

5ç ÁãùíéóôéêÞ ÄÁÊ ÁÑ.ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÁÓ ÁÑÃ. ÏÑÅÓÔÉÊÏ - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÐÔÏË/ÄÁÓ ÖÓ ÁÑÉÙÍ ÐÔÏË. - Á.Ó. ÇÑÁÊËÇÓ ÊÏÆ. ÄÁÊ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ - Ö.Ï. ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂ.

Ôá íÝá ôçò ÅÐÓ ÊïæÜíçò

Ôï ýðïðôï ðáé÷íßäé ÐáñÜëëçëá, ôá «ÍÅÁ» áðïêáëýðôïõí óÞìåñá üôé ôï «ìïíáäéêü ýðïðôï ðáé÷íßäé ðïõ åîåôÜæåôáé áðü ôçí Åéóáããåëßá Èåóóáëïíßêçò ÷ùñßò íá ðñïêýðôåé ó÷Ýóç µå ôïí ìÜíáôæåñ åßíáé ï ðïäïóöáéñéêüò áãþíáò ôïõ Áãñïôéêïý ÁóôÝñá µå ôçí ÊáâÜëá, ðïõ Ýãéíå ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2009 ãéá ôï Êýðåëëï ÅëëÜäáò êáé Ýëçîå µå óêïñ 0-3. Ï áãþíáò ðåñéëáµâÜíåôáé µå ôçí Ýíäåéîç «÷åéñáãùãçµÝíïò» óôç ëßóôá ðïõ ðáñÝäùóå ç UÅFÁ óôïí ãåíéêü ãñáµµáôÝá Áèëçôéóµïý Ð. ÌðéôóáîÞ».

ÑÞîç ÷éáóôþí õðÝóôç ï Êáñõïöýëëçò ¢ó÷çìá ìáíôÜôá ãéá ôïí ×ñÞóôï Êáñõïöýëëç ôçò ÁíáãÝííçóçò Ãéáííéôóþí, êáèþò ï ðáßêôçò Ýìáèå ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åîåôÜóåùí ðïõ Ýêáíå êáé äéáðéóôþèçêå üôé Ý÷åé õðïóôåß ñÞîç ÷éáóôþí. Ï ðáßêôçò ôñáõìáôßóôçêå óôçí ðñåìéÝñá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ìå ôïí Ìáêåäïíéêü êáé äõóôõ÷þò ãéá áõôüí õðÝóôç ñÞîç ÷éáóôþí êáé èá ëåßøåé áðü ôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò ãéá ðåñßðïõ ôÝóóåñéò ìÞíåò, åíþ èá õðïâëçèåß êáé óå ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç.

Åîüñìçóç ôïõ Ó.Å.Ï. ÊïæÜíçò óôï Óìüëéêá Ï Óýëëïãïò ÅëëÞíùí Ïñåéâáôþí (Ó.Å.Ï.) ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé åîüñìçóç óôçò 18-19 Óåðôåìâñßïõ 2010 óôï Óìüëéêá. ÓõãêåêñéìÝíá ç äéáäñïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ÐÜäåò Äñáêüëéìíç óôçí êïñõöÞ ÃÝñïò (2637ì.) óôç óõíÝ÷åéá êáôÜâáóç ìå ôåëéêü ðñïïñéóìü ôï ÷ùñéü Áãßá ÐáñáóêåõÞ (ÊåñÜóïâï). ¿ñá áíá÷þñçóçò 15:00 çìÝñá ÓÜââáôï. Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò êáèçìåñéíÜ óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ Ê. Íôéïýöá 2 áðü ôéò 20:30 Ýùò 22:00 êáé óôï ôçëÝöùíá 24610 25909 - 6937 101632.

ÐáôÝñáò: Ôõ÷åñü ôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï ðïõ Ý÷åé ôïí ÌáñéíÜêç êáé åìÝíá Ùò óðïõäáßá óõãêõñßá áíôéëáìâÜíåôáé ôç óõíýðáñîç ôïõ éäßïõ êáé ôïõ åðéóôÞèéïõ ößëïõ ôïõ, ÂáããÝëç ÌáñéíÜêç, óôïí ÷þñï ôïõ åëëçíéêïý ðïäïóöáßñïõ ï Íéêüëáò ÐáôÝñáò. Ôçí Üðïøç áõôÞ åîÝöñáóå ï ßäéïò ï ðñüåäñïò ôçò ÐÁÅ Ðáíáèçíáúêüò êáôÜ ôçí áðï÷þñçóÞ ôïõ áðü ôï óõìâïýëéï ôçò Óïýðåñ Ëßãêáò. «Íá îÝñåôå üôé ôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï åßíáé ôõ÷åñü ðïõ Ý÷åé åìÝíá êáé ôïí ÌáñéíÜêç», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê.ÐáôÝñáò, üôáí ñùôÞèçêå ôé óõæçôÞèçêå óôï óõìâïýëéï ãéá ôï èÝìá ôçò äéáéôçóßáò. Óôç óõíÝ÷åéá áóôåéåýôçêå ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ Ôýðïõ, ëÝãïíôáò óå ó÷Ýóç êáé ìå ôï ÷èåóéíü ðáé÷íßäé üôé: «Íá ìå áöÞóåôå ãéáôß ôþñá ðñÝðåé íá ðÜù óôçí Ðáéáíßá êáé íá óõã÷áñþ ôá ðáéäéÜ ãéá ÷èåò».


ÈÁÑÑÏÓ

7

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

Ôçí 2ç èÝóç ìå 20 ìåôÜëëéá êáôÝêôçóå ç ÅëëÜäá óôï Âáëêáíéêü ðñùôÜèëçìá Êùðçëáóßáò

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÌåôÜ ôçí ëÜìøç ôùí áóôåñéþí ôïõ Champions League óõíå÷ßæïõìå ìå Europa League Êáëçìåñßæù óå Üëëç ìéá ÅõñùðáúêÞ âñáäéÜ ôïõò ößëïõò áíáãíþóôåò ìáò üðïõ êáé óÞìåñá èá áðïëáýóïõìå áñêåôÜ åíäéáöÝñïíôá ðáé÷íßäéá ãéá ôï èåóìü ôïõ Europa League ìå ðïëëÜ ãêïë êáé èÝáìá. ÓõììåôÝ÷ïõí êáé ï ¢ñçò , ï ÐÁÏÊ êáé ç ÁÅÊ êáé íá ôïõò åõ÷çèïýìå êáëÞ åðéôõ÷ßá. ÁñêåôÜ ôá öáâïñß êáé óÞìåñá ößëïé ìïõ êáé èá åðéëÝîïõìå ôá ðéï äõíáôÜ êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ. Äåí èÝëçóá íá ðïíôÜñù óå ÷áìçëÜ ðïóïóôÜ êáé åðÝëåîá äýï ìáôò ìå óõìðáèçôéêÝò áðïäüóåéò ãéá öáâïñß. Èá ðÜìå óôç Ãáëëßá åêåß üðïõ ç Ëéë õðïäÝ÷åôáé ôçí Óðüñôéíãê Ëéóáâüíáò êáé áíáìÝíïõìå ôç íßêç ôùí ãçðåäïý÷ùí Ýóôù êáé äýóêïëá. Óõíå÷ßæïõìå êáé ðÜìå ðñïò Éóðáíßá êáé óôï ìáôò Óåâßëëç – Ðáñß üðïõ ïé ÓåâéãéÜíïé ðñÝðåé íá áñ÷ßóïõí íá âåëôéþíïíôáé êáé ìéá íßêç êüíôñá óôçí êáêÞ åêôüò Ðáñß èá ôïõò äþóåé þèçóç ãéá êáëýôåñç óõíÝ÷åéá. ÅðéëïãÝò ÐÝìðôçò Ëéë – Óðüñôéíãê Ëéóáâüíáò : 1 @ 1.75 Óåâßëëç - Ðáñß : 1 @ 1.50 Áðüäïóç äõÜäáò : 2.62 ÊáëÞ åðéôõ÷ßá óå üôé êáé áí åðéëÝîåôå!!!!!

Ôçí 2ç èÝóç ìå 20 ìåôÜëëéá êáôÝêôçóå ç ÅëëÜäá óôï Âáëêáíéêü ðñùôÜèëçìá Êùðçëáóßáò ðïõ äéåîÞ÷èç ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá óôç ëßìíç ôçò ÊáóôïñéÜ Ìå óõãêïìéäÞ 20 ìåôÜëëéá åê ôùí ïðïßùí 9 ÷ñõóÜ Üëëá ôüóá áóçìÝíéá êáé 2 ÷Üëêéíá Ýêëåéóáí ôá åëëçíéêÜ êïõðéÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõò óôïõò Âáëêáíéêïýò áãþíåò êùðçëáóßáò Ìéá áðïóôïëÞ ðïõ ó÷åäüí åêôåëÝóôçêå óôï óýíïëü ôçò áöïý óôü÷ïò ôùí ÅëëÞíùí áèëçôþí ðïõ åêðñïóùðÞèçêáí ìå 20 ðëçñþìáôá (38 áèëçôÝòôñéåò), Þôáí íá êáôáêôÞóïõí ìåôÜëëéá êáé óôá 20 áãùíßóìáôá ðïõ ðÞñáí ìÝñïò êáé íá åêôïðßóïõí ôçí Ñïõìáíßá áðü ôçí ðñþôç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò ðïõ êáôÝ÷åé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôï èåóìü. ÌåãÜëç íéêÞôñéá ôùí áãþíùí, Þôáí ç Ñïõìáíßá ç ïðïßá åß÷å êáé ôçí ðïëõðëçèÝóôåñç áðïóôïëÞ, åðéâåâáéþ-íïíôáò ôïí ôßôëï ôïõ öáâïñß, êáôáêôþíôáò êé áõôÞ ìå 20 ìåôÜëëéá óôï óýíïëï, åê ôùí ïðïßùí ôá 11 ÷ñõóÜ. Ùóôüóï ãéá Ýíá ìüëéò âáèìüò äéáöïñÜ ïé ÑïõìÜíïé êñÜôçóáí ôá óêÞðôñá, Ýíéùóáí üìùò ãéá ôá êáëÜ ðßóù ôïõò ôçí áíÜóá ôçò ÅëëÜäáò ðïõ Þôáí á÷ôýðçôç óôïõò Üíäñåò áëëÜ äåí ìðüñåóå íá ÷ôõðÞóåé ôïõò ÑïõìÜíïõò óôéò ãõíáßêåò Êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí áãþíùí Þôáí ï ðïëý Ýíôïíïò óõíáãùíéóìüò áíÜìåóá óôá ðëçñþìáôá ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Ñïõìáíßáò áðü ôï ðñþôï êéüëáò áãþíéóìá ôçò çìÝñáò, åíþ íá óçìåéùèåß üôé ôçí ðñþôç çìÝñá üëá ôá áãùíßóìáôá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êÜôù áðü óõíå÷Þ âñï÷Þ, ùóôüóï, áõôü äåí åìðüäéóå ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ íá öÝñåé åéò ðÝñáò ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá ôï Ýñãï ôçò. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôùí áãþíùí ôçí óçìáßá ôùí Âáëêáíéêþí ðáñÝëáâáí ïé Ôïýñêïé åêðñüóùðïé ðïõ Ý÷ïõí áíáëÜâåé ôçí äéïñãÜíùóç ôïõ 2011. “Ïé áãþíåò óôÝöèçêáí ìå áðüëõôç áãùíéóôéêÞ êáé ïñãáíùôéêÞ åðéôõ÷ßᔠôüíéóå ï ðñüåäñïò ôçò ÊùðçëáôéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÃéÜííçò ÊáññÜò åíþ ãéá ôçí ðáñïõóßá ôùí ÅëëÞíùí áèëçôþí êé áèëçôñéþí ôüíéóå “¼ëá ôá ðáéäéÜ ðÞãáí ðïëý êáëÜ . Ãéá ìüëéò Ýíá âáèìü ÷Üóáìå ôçí ðñþôç èÝóç óôç ãåíéêÞ êé áõôü ôá ëÝåé üëá. Åßìáóôå óå óôáèåñÞ ôñï÷éÜ áíüäïõ óå üëá ôá åðßðåäá”. Áðü ôá åííÝá ÷ñõóÜ ìåôÜëëéá ðïõ êáôÝêôçóå ç ÅëëÜäá ôá åðôÜ áðü áõôÜ Þñèáí áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí áãïñéþí ìå ôïõò äýï Ïëõìðéïíßêåò íåüôçôáò Íáóôüðïõëïò êáé Ëáìðñßäçò óôçí äßêùðï Üíåõ åöÞâùí, ï ÁëÝîáíäñïò ÄÜöíçò óôï óêßö ðáßäùí, ïé ÌáãêëÜñáò êáé Áíôþíçò óôï äéðëü óêßö ðáßäùí, ï Äéïíýóçò Áããåëüðïõëïò óôï óêßö åöÞâùí, ï Êïýñïò êáé ï ×åéìÜñéïò óôç äßêùðïò Üíåõ ðáßäùí, óôï ôåôñáðëü óêßö ðáßäùí ìå ôïõò Áããåëüðïõëï-ÄÜöíç-ÌáãêëÜñá-Áíôþíç), êáé óôçí ïêôÜêùðï ðáßäùí ((ÊÜêïò, ×åéìÜñéïò, Êñáúôóçò, ÊùíóôáíôÜò-Áèáíáóßïõ, Ôñéáíôáöýëëïõ, ÂáãåíÜò, ÆéÜêáò, Êñïýôéá), åíþ ôá äýï ÷ñõóÜ áðü ôá êïñßôóéá Þñèáí áðü ôçí Íéêïëáúäïõ óôï óêéö íåáíßäùí êáé ôéò ÍôáëáìÜãêá-ÄéáìáíôÞ óôï äéðëü óêéö íåáíßäùí. ÔÝëïò, áóçìÝíéï ìåôÜëëéï êáôÝêôçóáí ìå ôá ÷ñþìáôá ôçò ÅèíéêÞò ïé áèëÞôñéåò ôïõ ÍÏ ÊáóôïñéÜò Óðõñßäïõ Ê. êáé Óðõñßäïõ Á. óôçí äßêùðï Üíåõ íåáíßäùí. ÁíáëõôéêÜ ïé íéêçôÝò : ÔåôñÜêùðïò íåáíßäùí: 1. Ñïõìáíßá 7.12.85 2. ÅËËÁÄÁ (ÂëÜ÷ïõ-Ôóéüëá-Óðõñßäïõ Ê-Óðõñßäïõ Á) 7.25.91 3. Âïõëãáñßá 7.52.36 Óêßö ðáßäùí: 1. ÄÜöíçò ÁëÝîáíäñïò (ÅËËÁÄÁ) 2. Âïõëãáñßá 3. Ñïõìáíßá

7.44.86, 7.56.68, 7.56.86

Äéðëü óêßö ðáßäùí : 1. ÅËËÁÄÁ (ÌáãêëÜñáò-Áíôþíçò) 7.02.94 2. Ñïõìáíßá 7.11.22, 3. Óåñâßá 7.13.75 1.Ñïõìáíßá

ÔåôñÜêùðïò Üíåõ åöÞâùí : 6.39.22

2. Óåñâßá 6.47.04 3. ÅËËÁÄÁ (Ãéþôçò-ÕöáíôÞò-ÔóéÜëéïò-Êïýñïò) 6.51.53 Ôåôñáðëü óêßö íåáíßäùí: 1. Ñïõìáíßá 7.03.05 2. ÅËËÁÄÁ (×áõæçéãíáôéÜäïõ-ÊïõìðëÞ-ÍôáëáìÜãêáÄéáìÜ-íôç) 7.06.69 3.Âïõëãáñßá 7.23.30 Äßêùðïò Üíåõ åöÞâùí: 1. ÅËËÁÄÁ (Íáóôüðïõëïò-Ëáìðñßäçò) 6.51.06 2.Ñïõìáíßá 6.55.96 3. Âïõëãáñßá 7.00.41 Óêßö åöÞâùí: 1. Áããåëüðïõëïò (ÅËËÁÄÁ) 2. Ñïõìáíßá 3. Óåñâßá

7.17.07 7.24.88 7.27.68

Äéðëü óêßö åöÞâùí: 1.Ñïõìáíßá 6.38.86 2. ÅËËÁÄÁ (Ðáôñéíüò-ÃéÜííáñïò) 6.42.94 3. Óåñâßá 6.56.74 Óêßö êïñáóßäùí : 1. Ñïõìáíßá 8.45.80 2. Áããåëïðïýëïõ (ÅËËÁÄÁ) 8.57.28 3. Âïõëãáñßá 9.15.98 Äéðëü óêßö êïñáóßäùí: 1. Ñïõìáíßá 8.03.57 2. ÅËËÁÄÁ (Ößôóéïõ-ÓêáñðáèéùôÜêç) 8.31.37 3. Ôïõñêßá 8.42.35 ÏêôÜêùðïò ðáßäùí: 1. ÅËËÁÄÁ (ÊÜêïò, ×åéìÜñéïò, Êñáúôóçò, ÊùíóôáíôÜò-Áèáíáóßïõ, Ôñéáíôáöýëëïõ, ÂáãåíÜò, ÆéÜêáò, Êñïýôéá) 6.35,88 2.Ñïõìáíßá 6.39.04 3.Ôïõñêßá 6.47.16 ÔåôñÜêùðïò ðáßäùí : 1.Ôïõñêßá 6.03.18 2.ÅËËÁÄÁ (Áíáóôáóßïõ-Ôñéáíáôáöýëëïõ-ÂáãéåíÜòÆéÜêáò) 6.35.12 3. Óåñâßá 6.36.23 Ôåôñáðëü óêßö êïñáóßäùí : 1.Ñïõìáíßá 6.52.15 2. ÅËËÁÄÁ (ÊïëôóßäáÖßôóéïõ-ÊïõìðëÞÁããåëïðïýëïõ) 7.01.46 3. Ôïõñêßá 7.22.16 1. Ñïõìáíßá 2. Âïõëãáñßá

ÏêôÜêùðïò ãõíáéêþí: 6.49.89, 7.47.08

Äßêùðïò Üíåõ ðáßäùí : 1. ÅËËÁÄÁ (Êïýñïò-×åéìÜñéïò) 6.50.66 2. Ñïõìáíßá 6.54.47 3. Ôïõñêßá 7.03.19 1.Ñïõìáíßá 2.ÅËËÁÄÁ ÃéÜííáñïò) 3. Óåñâßá

Ôåôñáðëü óêßö åöÞâùí: 6.00.48 (ÂéäÜëçò-Áããåëüðïõëïò-Ðáôñéíüò6.04.77 6.18.20

ÌðÜãåâéôò: Õðïëïãßæù ôïí ÌðëÜíêï, áëëÜ åßíáé èÝìá ôçò äéïßêçóçò ÐñåìéÝñá óÞìåñá (16/9) ãéá ôçí ÁÅÊ óôï Ãéïõñüðá Ëéãê êáé ï Íôïýóáí ÌðÜãåâéôò ãíùñßæåé êáëÜ ðùò áðü ôï áðïôÝëåóìá ôïõ áãþíá ìå ôç ×Üéíôïõê Óðëéô óôï ÏÁÊÁ èá êñéèåß åí ðïëëïßò êáé ôï ìÝëëïí ôçò Åíùóçò óôç äéïñãÜíùóç. Áõôü õðïóôÞñéîå êáé óôç óçìåñéíÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ, åíþ áíáöÝñèçêå êáé óôï öëÝãïí èÝìá ôïõ Éóìáåë ÌðëÜíêï. «Ôïí ÌðëÜíêï ôïí õðïëïãßæù üðùò ôïí õðïëüãéæá, üìùò ôï ôé èá ãßíåé ìå ôï óõìâüëáéü ôïõ åßíáé èÝìá ôçò äéïßêçóçò» åßðå ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÁÅÊ. Áíáöåñüìåíïò óôï áõñéáíü ìáôò ôüíéóå: «Åßíáé óçìáíôéêü ãéá êÜèå ïìÜäá íá îåêéíÜåé ìå íßêç. Èá äïýìå ôï áõñéáíü áðïôÝëåóìá êáé ìåôÜ èá ìðïñïýìå íá ïñéïèåôÞóïõìå ôïõò óôü÷ïõò êáé ôéò öéëïäïîßåò ìáò óôç äéïñãÜíùóç. ÐñÝðåé íá åßìáóôå óïâáñïß, äõíáôïß êáé ìå ðÜèïò, ðñïêåéìÝíïõ íá Ýëèåé ç íßêç. Íá åßìáóôå ìÝóá óôï ìáôò ãéá 90 ëåðôÜ. ÈÝëïõìå íá åßìáóôå üðùò óôï ìáôò ìå ôïí Ðáíóåññáúêü, áí êáé ðñüêåéôáé ãéá Ýíá åíôåëþò äéáöïñåôéêü ðáé÷íßäé. Ç ×Üéíôïõê åßíáé Ýíáò ðïëý äõíáôüò áíôßðáëïò, ìå

åðéêßíäõíïõò ðáßêôåò êáé äõíáôÞ áñéóôåñÞ ðëåõñÜ. Ùóôüóï ðéóôåýù üôé èá åîáñôçèåß áðü åìÜò êáé áõôü ðïõ ìáò åíäéáöÝñåé åßíáé íá êåñäßóïõìå. Äåí Ý÷ïõìå ðñïãñáììáôßóåé ðïõ èá äþóïõìå éäéáßôåñï âÜñïò, ãéáôß ðéóôåýù üôé áõôü èá åîáñôçèåß áðü ôï ñõèìü ôïõ áãþíá». Êé üóï ãéá ôç óýãêñéóç ôçò ðåñóéíÞò áðïôõ÷çìÝíçò åõñùðáúêÞò ðáñïõóßáò ôçò ÁÅÊ, ï ÌðÜãåâéôò åßðå: «Ïôáí ÷Üíåéò ðÜíôá óôåíï÷ùñéÝóáé, üìùò öÝôïò äåí åßíáé ïé ßäéåò óõíèÞêåò ìå ðÝñóé». Ôïõò ðáßêôåò åêðñïóþðçóå ï Ðáíáãéþôçò Ëáãüò, ï ïðïßïò äÞëùóå: «Ìáò öïâßæåé ìüíï ï êáêüò ìáò åáõôüò. Áí ðáßîïõìå üðùò ðñÝðåé, äåí Ý÷ïõìå íá öïâçèïýìå êáíÝíáí. Äåí ìáò ÷áëÜåé ôï ãåãïíüò üôé åðéóôñÝöïõìå óôï ÏÁÊÁ. ÊÜèå ãÞðåäï Ý÷åé ôï äéêü ôïõ ðáëìü.

Óêéö íåáíßäùí: 1. Êáôåñßíá Íéêïëáßäïõ (ÅËËÁÄÁ) 2. Ñïõìáíßá 3. Âïõëãáñßá 1.ÅËËÁÄÁ Áíôþíçò) 2. Ñïõìáíßá 3. Ôïõñêßá

7.58.24 8.01.75 8.22.58

Ôåôñáðëü óêßö ðáßäùí : (Áããåëüðïõëïò-ÄÜöíçò-ÌáãêëÜñáò6.08.75 6.16.29 6.25.92

Äéðëü óêßö íåáíßäùí: 1. ÅËËÁÄÁ (ÍôáëáìÜãêá-ÄéáìÜíôç) 7.16.21 2. Ñïõìáíßá 7.20.08 3.Ôïõñêßá 7.39.07

ÌéêôÝò ÏìÜäåò

ÍÝùí êáé Ðáßäùí (Ò ¼ìéëïò) Ôï ðñüãñáììá 1ç 29-9-2010/6ç 17-11-2010 ÅÐÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ-ÅÐÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÅÐÓ ÇÐÅÉÑÏÕ-ÅÐÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 2ç 6-10-2010/7ç 1-12-2010 ÅÐÓ ÊÏÆÁÍÇÓ-ÅÐÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÅÐÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ-ÅÐÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ

ÁíåîÜñôçôá áðü ôá áðïôåëÝóìáôá óôï ðñùôÜèëçìá, ç øõ÷ïëïãßá ìáò âñßóêåôáé óå êáëü åðßðåäï êáé êáèçìåñéíÜ âåëôéþíïõìå ôï ñõèìü ìáò. Óôü÷ïò ôçò ÁÅÊ åßíáé íá ðñùôáãùíéóôÞóåé. Èá Þôáí êáëü íá ðáßæïõìå êáëü ðïäüóöáéñï êáé íá ðáßñíïõìå ôï áðïôÝëåóìá ðïõ èÝëïõìå, áëëÜ ìåñéêÝò öïñÝò áõôü ðïõ ìåôñÜåé åßíáé ìüíï ôï áðïôÝëåóìá».

ÏêôÜêùðïò åöÞâùí : 1. Ñïõìáíßá 5.53.00 2. Óåñâßá 5.55.98 3. ÅËËÁÄÁ (ÊùíóôáíôÜò-Êïõñêïõñßäáò-ÕöáíôÞòÃéþôçò-Ôóéáëéüò-Êïýñïò-Íáóôüðïõëïò-ËáìðñßäçòÊñïýôéá) 6.11.92

Äßêùðïò Üíåõ íåáíßäùí: 1. Ñïõìáíßá 7.31.44 2. ÅËËÁÄÁ (Óðõñßäïõ Ê.-Óðõñßäïõ Á.) 7.41.03 3.Âïõëãáñßá 8.56.44

3ç 20-10-2010/8ç 8-12-2010 ÅÐÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ-ÅÐÓ ÇÐÅÉÑÏÕ ÅÐÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ-ÅÐÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4ç 27-10-2010/9ç 22-12-2010 ÅÐÓ ÇÐÅÉÑÏÕ-ÅÐÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ ÅÐÓ ÊÏÆÁÍÇÓ-ÅÐÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 5ç 10-11-2010/10ç 5-1-2011 ÅÐÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ-ÅÐÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÅÐÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ-ÅÐÓ ÇÐÅÉÑÏÕ

1. Ñïõìáíßá 2. ÅËËÁÄÁ 3. Óåñâßá 4. Ôïõñêßá 5. Âïõëãáñßá 6. Óêüðéá

ÃÅÍÉÊÇ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 95 94 42 40 40 03

ÔÅËÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÅÔÁËËÉÙÍ ×ÙÑÁ ×ÑÕÓÁ ÁÓÇÌÅÍÉÁ ×ÁËÊÉÍÁ 1. Ñïõìáíßá 11 8 1 2. ÅëëÜäá 9 9 2 3. Ôïõñêßá 1 6 4. Âïõëãáñßá 2 6 5. Óåñâßá 2 5

ØÇÖÉÓÌÁ

ÔÏÕ Ä.Ó. ÔÇÓ Å.ÊÁ.Ó.ÄÕ.Ì. Ôï Ä.Ó. ôçò ¸íùóçò Êáëáèïóöáéñéêþí Óùìáôåßùí ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðïõ óõãêëÞèçêå åêôÜêôùò ìåôÜ ôçí åßäçóç ôïõ áäüêçôïõ èáíÜôïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Å.Ï.Ê. ÁíäñÝá Ìéáïýëç áðïöÜóéóå ôá ðáñáêÜôù: 1. ÍÁ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÉ ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÓÔÇÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÔÏÕ. 2. ÍÁ ÁÐÏÓÔÅÉËÅÉ ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÓÔÏ Ä.Ó. ÔÇÓ Å.Ï.Ê. 3. ÊÁÔÏÐÉÍ ÅÐÉÈÕÌÉÁÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ ÔÏÕ, ÁÍÔÉ ÓÔÅÖÁÍÉ ÍÁ ÊÁÔÁÔÅÈÅÉ ×ÑÇÌÁÔÉÊÇ ÅÍÉÓ×ÕÓÇ ÓÔÏ ÉÄÑÕÌÁ ¨ÔÏ ×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ¨. 4. ÍÁ ÁÑÃÇÓÅÉ ÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÔÇÍ ÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÊÇÄÅÉÁÓ. 5. ÍÁ ÊÑÁÔÇÈÅÉ ÅÍÏÓ ËÅÐÔÏÕ ÓÉÃÇ ÓÔÁ ÅÍÁÑÊÔÇÑÉÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÔÇÍ 25 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2010. Ç ðïëý÷ñïíç ðáñïõóßá ôïõ êáé ðïëýðëåõñç ðñïóöïñÜ ôïõ, ôï Þèïò ôïõ, ïé éäÝåò ôïõ êáé ç áíéäéïôÝëåéÜ ôïõ, èá ëåßøïõí áðü ôï ÷þñï ôçò Êáëáèïóöáßñéóçò áöÞíïíôáò ôïí öôù÷üôåñï. ÃÉÁ ÔÏ Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ËÁÆÁÑÏÓ ÓÁÂÂÉÄÇÓ

Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÊÏÂÅÄÁÑÏÓ


ÈÁÑÑÏÓ

&

Óõììåôï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò óôçí 4ç ÏëõìðéÜäá áóôñïíïìßáò êáé áóôñïöõóéêÞò Ç åëëçíéêÞ áðïóôïëÞ ôùí ìáèçôþí ðïõ åêðñïóùðåß ôçí ÅëëÜäá óôçí 4ç ÏëõìðéÜäá Áóôñïíïìßáò êáé ÁóôñïöõóéêÞò ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü 12 Ýùò 21 Óåðôåìâñßïõ 2010 óôçí Êßíá, Ýöèáóå óôéò 11/9/2010 óôï Ðåêßíï, üðïõ ìåôÜ ôéò ôåëåõôáßåò ïäçãßåò áðü ôïõò óõíïäïýò ÊáèçãçôÝò ÃéÜííç ÓåéñáäÜêç, ÔìÞìá ÖõóéêÞò ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ËïõêÜ Æá÷åßëá, ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí ÐáíåðéóôÞìéïõ Èåóóáëßáò, áíá÷þñçóå ãéá ôçí åðáñ÷ßá Miyun üðïõ äéåîÜãåôáé ç ÏëõìðéÜäá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åîåôÜóåùí, ôéò åðüìåíåò çìÝñåò äå èá õðÜñ÷åé åðéêïéíùíßá ìåôáîý ôùí êáèçãçôþí, ïé ïðïßïé óõììåôÝ÷ïõí óôçí åðéëïãÞ ôùí èåìÜôùí, êáé ôùí ìáèçôþí.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Athens Video Art Festival 2010 ÓÔÇÍ ÊÏÆÁÍÇ Ç 6ç äéïñãÜíùóç ôïõ Äéåèíïýò ÖåóôéâÜë Øçöéáêþí Ôå÷íþí êáé ÍÝùí ÌÝóùí “Athens Video Art Festival 2010”, ðåñéïäåýïíôáò óôçí ÅëëçíéêÞ ðåñéöÝñåéá ìå ôçí óõíäéïñãÜíùóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÍÝáò ÃåíéÜò ðáñïõóéÜæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ 18 – 19 Óåðôåìâñßïõ óôçí ÊïæÜíç. Ðñüêåéôáé ãéá ôï ìåãáëýôåñï öåóôéâÜë øçöéáêþí ôå÷íþí êáé íÝùí ìÝóùí ôçò ÅëëÜäáò, ðïõ åêðñïóùðåß ôçí ÷þñá ìáò äéåèíþò, áöéåñùìÝíï óôïí øçöéáêü ðïëéôéóìü êáé ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò. Ôï öåóôéâÜë áðåõèýíåôáé óå üëïõò ôïõò ëÜôñåéò ôùí ðëÝïí ðñùôïðïñéáêþí ìïñöþí êáëëéôå÷íéêÞò Ýêöñáóçò. Ç ðáñïõóßáóç ôïõ ãåãïíüôïò åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí «ËÁÓÓÁÍÅÉÁ 2010» óôçí ÊïæÜíç, óôï÷åýïíôáò óôçí áíÜäåéîç, åîÝëéîç êáé åîÜðëùóç ôïõ óýã÷ñïíïõ ðïëéôéóìïý êáé ôçí åðéêïéíùíßá ôùí øçöéáêþí ôå÷íþí ìáêñéÜ áðü ôá áóôéêÜ êÝíôñá. Ôáõôü÷ñïíá Ý÷åé óáí óôü÷ï ôüóï ôçí áíÜäåéîç íÝùí ìïñöþí Ýêöñáóçò êáé êáëëéôå÷íþí êáèþò êáé ôç äéåýñõíóç ôçò âÜóçò ôùí ößëùí ôùí øçöéáêþí ìïñöþí ôÝ÷íçò áëëÜ êáé ôçí åêðáßäåõóç êáé ôçí åîïéêåßùóç ôïõ êïéíïý ìá ôá íÝá ìÝóá. ÌÝóù åíüò ôïðéêïý êáëÝóìáôïò óõììåôï÷Þò ôï êïéíü ôçò ÊïæÜíçò Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá íá ëÜâåé ìÝñïò óôçí ìåãÜëç áõôÞ ãéïñôÞ ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý õðïâÜëëïíôáò óõììåôï÷Þ ìå Ýñãá ôá ïðïßá èá Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá åíôá÷èïýí êáé óôï ðñüãñáììá åðéëïãÞò ôïõ “Athens Video Art Festival 2011”. Êáôçãïñßåò: Video art, animation, installation art, digital image ÄéåõêñéíÞóåéò:

ÌåôÜ áðü ðïëý áðáéôçôéêÝò åîåôÜóåéò ðïõ ïñãÜíùóå ç Åôáéñåßá Áóôñïíïìßáò êáé ÄéáóôÞìáôïò óôï Âüëï, üðïõ óõììåôåß÷áí 100 ðåñßðïõ ¸ëëçíåò ìáèçôÝò áðü üëç ôç ÷þñá êáé ôï åîùôåñéêü, åðåëÝãçóáí 5 ìáèçôÝò. ÊáôÜ óåéñÜ åðéôõ÷ßáò åßíáé ïé: ÏñöÝáò ÂïõôõñÜò áðü ôçí ÁèÞíá, Ãéþñãïò Ëéïýôáò áðü ôá Ôñßêáëá, Íßêïò Öëåìïôüìïò áðü ôçí ÁèÞíá, ÄÝóðïéíá Ðáæïýëç áðü ôç ÄñÜìá êáé ÓôÝöáíïò Ôýñïò áðü ôçí ÊáëáìÜôá.

• Äåí õðÜñ÷åé êüóôïò óõììåôï÷Þò. • Äåí õðÜñ÷åé èåìáôéêüò ðåñéïñéóìüò. • Äõíáôüôçôá ÅðéëïãÞò: ÈÝëïíôáò íá äþóïõìå ìéá åðéðëÝïí Ýìöáóç óå èÝìáôá ïéêïëïãßáò êáé êïéíùíéêÞò åõáéóèçôïðïßçóçò, õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá óõììåôï÷Þò óôçí åéäéêÞ èåìáôéêÞ åíüôçôá ôïõ öåóôéâÜë ìå ôßôëï: «Feel Free To Feel Green» óôçí ïðïßá ðáñïõóéÜæïíôáé ïéêïëïãéêÜ åõáßóèçôá Ýñãá æçôþíôáò áðü ôïõò êáëëéôÝ÷íåò íá äçìéïõñãÞóïõí Ýñãá êáôáèÝôïíôáò ôçí äéêÞ ôïõò îå÷ùñéóôÞ Üðïøç ðÜíù óôá ìåãÜëá ïéêïëïãéêÜ êáé ðåñéâáëëïíôéêÜ æçôÞìáôá ôçò åðï÷Þò ìáò. Ìå óôü÷ï ôç ìÝãéóôç êéíçôïðïßçóç êáé åõáéóèçôïðïßçóç ôïõ êïéíïý óôçí åíåñãü äñÜóç óå ðåñéâáëëïíôïëïãéêÜ æçôÞìáôá. Ç èåìáôéêÞ áõôÞ åßíáé ðñïáéñåôéêÞ.

Íá óçìåéùèåß üôé ï ðñþôïò åðéôõ÷þí ÏñöÝáò ÂïõôõñÜò êáé ï ôñßôïò åðéôõ÷þí Íßêïò Öëåìïôüìïò åéóÞ÷èçóáí ùò áñéóôïý÷ïé öÝôïò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí Ìç÷áíéêþí ôïõ Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ. Ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí ìáèçôþí áíÝëáâå ìßá éó÷õñÞ ïìÜäá Êáèçãçôþí ðáíåðéóôçìßïõ, óôçí ïðïßá ðñùôïóôÜôçóáí ïé êáèçãçôÝò ÃéÜííçò ÓåéñáäÜêçò, ×áñÜëáìðïò ÂÜñâïãëçò êáé Êùíóôáíôßíïò Ìåëßäçò ôïõ ÔìÞìáôïò ÖõóéêÞò ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ËïõêÜò Æá÷åßëáò êáé ×ñÞóôïò ÎåíÜêçò áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò. Ôçí áðïóôïëÞ óõíïäåýåé, ùò óõíáñ÷çãüò, ï ËÝêôïñáò ËïõêÜò Æá÷åßëáò êáé ç Ìáñßá ÊïíôáîÞ, ùò ðáñáôçñÞôñéá, áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò. Ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí áíáãíùñßæïíôáò ôç óçìáóßá ôçò áðïóôïëÞò áíÝëáâå ôá Ýîïäá ìåôÜâáóçò êáé åðéóôñïöÞò åíþ ôá ôïðéêÜ Ýîïäá Ý÷åé áíáëÜâåé ç äéïñãáíþôñéá ÷þñá. ¸íá ìåãÜëï ôìÞìá ôùí åîüäùí ÷ïñÞãçóå ï ÏÐÁÐ êáé ôï ºäñõìá É. ËÜôóç. Ç ðñïåôïéìáóßá ôùí ìáèçôþí Ýãéíå óôéò öéëüîåíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò óôç ÌïíÞ ÐÜïõ, ÁñãáëáóôÞò óôï ÐÞëéï êáé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôï ×ïëïìþíôá ôïõ íïìïý ×áëêéäéêÞò. Íá óçìåéùèåß üôé ç 1ç ÏëõìðéÜäá Áóôñïíïìßáò êáé ÁóôñïöõóéêÞò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ Á.Ð.È. ÃéÜííç ÓåéñáäÜêç, ï ïðïßïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Äéåèíïýò ÁóôñïíïìéêÞò ¸íùóçò, ðïõ äéåîÞ÷èç óôçí ÐñÜãá ôçò Ôóå÷ßáò, ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2006, óõíÝâáëëå óôç äçìéïõñãßá ôïõ äéåèíïýò èåóìïý.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÇÐÅÉÑÙÔÙÍ ÊÏÆÁÍÇÓ

Åêåß ðïõ õðÜñ÷åé ç óêÝøç ãéá ôïí ðëçóßïí ìáò, õðÜñ÷åé êé ï ôñüðïò ãéá íá âïçèÞóïõìå ...

ºóùò êÜðïéïé óõìðïëßôåò ìáò , íá ìçí ãíùñßæïõí üôé ï ÄÞìïò ÊïæÜíçò äéáôçñåß áðü ôï 2003 , âåóôéÜñéï ãéá ôïõò ïéêïíïìéêÜ áóèåíÝóôåñïõò óõìðïëßôåò ìáò. Ï ÷þñïò ôïõ âåóôéáñßïõ óôåãÜæåôáé óôï ðñþçí ïéêïôñïöåßï “ÓáñÜíôá ÌÜñôõñåò” ðïõ âñßóêåôáé áðÝíáíôé áðü ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï óôá ðáëáéÜ ÊÔÅË. Åêåß ï êÜèå óõìðïëßôçò ìáò ìðïñåß íá áöÞóåé åßäç ñïõ÷éóìïý êé Üëëá åßäç ïéêéáêÞò ÷ñÞóåùò åëáöñþò ìåôá÷åéñéóìÝíá ðïõ äåí ÷ñçóéìïðïéåß ðëÝïí êáé ôá ïðïßá ìðïñïýí íá öáíïýí éäéáßôåñá ÷ñÞóéìá óå Üëëïõò óõíáíèñþðïõò ìáò. Óå ìéá ôÝôïéá êßíçóç ðñï÷þñçóå ï Óýëëïãïò Çðåéñùôþí ÊïæÜíçò ôçí Ôñßôç 14 Óåðôåìâñßïõ 2010, ðñïóöÝñïíôáò åßäç ñïõ÷éóìïý . Ìå ôçí åíÝñãåéÜ ôïõ áõôÞ ï Óýëëïãïò Çðåéñùôþí , èÝëåé íá åõáéóèçôïðïéÞóåé êáé íá êÜíåé êïéíùíïýò üëï êáé ðåñéóóüôåñá ìÝëç áëëÜ êáé ößëïõò ôïõ, ðñïóðáèþíôáò íá ðåñÜóåé ôï ìÞíõìá ðùò “åêåß ðïõ õðÜñ÷åé ç óêÝøç ãéá ôïí ðëçóßïí ìáò, ìå ëßãç êáëÞ èÝëçóç êáé ÷ùñßò êáô ‘ áíÜãêç ÷ñÞìáôá õðÜñ÷åé êé ï ôñüðïò ãéá íá âïçèÞóïõìå”. ¼ëïé ìáò ìðïñïýìå íá öáíïýìå ÷ñÞóéìïé êáé íá äþóïõìå ìå ðïéêßëïõò ôñüðïõò æåóôáóéÜ óôïõò áäéêçìÝíïõò ôçò æùÞò, êé Ýíáò ôÝôïéïò ôñüðïò åßíáé íá âïçèÞóïõìå ôçí áîéÝðáéíç ðñïóðÜèåéá ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ðïõ åäþ êáé ïêôþ ÷ñüíéá áèüñõâá õðü ôçí åðßâëåøç ôçò ÊïéíùíéêÞò ôïõ Õðçñåóßáò êáé ôçò åõãåíéêÞò ðñïóðÜèåéáò ôùí õðáëëÞëùí ôïõ ïéêïôñïöåßïõ , ðñïóöÝñåé ñïý÷á êé Üëëá åßäç ó’ áõôïýò ðïõ ôá Ý÷ïõí áíÜãêç.

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

Ãéá õðïâïëÞ óõììåôï÷Þò åðéêïéíùíÞóôå óôï info@athensvideoartfestival.gr

«Ðüíôïò Äéêáßùìá óôç ÌíÞìç» Ç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Ãñåâåíþí, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôï ÊÝíôñï Ðïíôéáêþí Ìåëåôþí êáé ôçí ¸íùóç Óõëëüãùí Ðïíôßùí êáé Ìéêñáóéáôþí Í. Ãñåâåíþí, äéïñãáíþíïõí ÐïëõèåìáôéêÞ ¸êèåóç ìå Ôßôëï «Ðüíôïò Äéêáßùìá óôç ÌíÞìç» ôïõ ÊáèçãçôÞ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. Êùí/íïõ ÖùôéÜäç, êáèþò êáé ìßá óåéñÜ Óåìéíáñßùí ìå èÝìá ôçí Éóôïñßá ôïõ Ðüíôïõ, áðü ôéò 19 Óåðôåìâñßïõ Ýùò êáé ôéò 17 Ïêôùâñßïõ 2010 óôçí Áßèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí «ÐÝôñïò Óéïýëçò» ôïõ Äéïéêçôçñßïõ Ãñåâåíþí «ÊÙÓÔÁÓ ÔÁËÉÁÄÏÕÑÇÓ». Ôá åãêáßíéá ôçò ÐïëõèåìáôéêÞò ¸êèåóçò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôçí ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ 2010 êáé þñá 7:00 ì.ì. óôçí Áßèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí «ÐÝôñïò Óéïýëçò» ôïõ Äéïéêçôçñßïõ Ãñåâåíþí «ÊÙÓÔÁÓ ÔÁËÉÁÄÏÕÑÇÓ» êáé èá áêïëïõèÞóåé ïìéëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. Êùí/íïõ ÖùôéÜäç ìå ÈÝìá: «Ç Ïèùìáíïêñáôßá óôïí Ðüíôï». Ôçí åêäÞëùóç èá óõíôïíßóåé ç êá ÅëÝíç Ôóáêéñßäïõ ÊáèçãÞôñéá ôïõ Ð.Ä.Ì åíþ ï êïò ÖùôéÜäçò èá îåíáãÞóåé ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò óôï ÷þñï ôçò Ýêèåóçò.

ÁíáëõôéêÜ ôï Ðñüãñáììá êáé ç èåìáôïëïãßá ôùí Óåìéíáñßùí Ý÷åé ùò åîÞò: ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ 2010 Ç Ïèùìáíïêñáôßá óôïí Ðüíôï ÔåôÜñôç 22 Óåðôåìâñßïõ 2010 Ïé Êñõðôï÷ñéóôéáíïß ôïõ Ðüíôïõ ÊõñéáêÞ 26 Óåðôåìâñßïõ 2010 Ç ðáéäåßá óôïí Ðüíôï ÔåôÜñôç 29 Óåðôåìâñßïõ 2010 Ï Åëëçíéóìüò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò ðñþçí ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò. ÊõñéáêÞ 3 Ïêôùâñßïõ 2010 Ï Íßêïò ÊáæáíôæÜêçò êáé ïé ¸ëëçíåò ôïõ ÊáõêÜóïõ. ÔåôÜñôç 6 Ïêôùâñßïõ 2010 Ç Äçìïêñáôßá óôïí Ðüíôï. ÊõñéáêÞ 17 Ïêôùâñßïõ 2010 Ôï Ðïíôéáêü æÞôçìá óÞìåñá. ¿ñá ¸íáñîçò Óåìéíáñßùí: 19:00

ÌáèÞìáôá ÷ïñïý óôïí ðïëéôéóôéêü óýëëïãï ÊáñäéÜò ÐôïëåìáÀäáò Ï ðïëéôéóôéêüò óýëëïãïò ïéêéóìïý ÊáñäéÜò ÐôïëåìáÀäáò «Ç ÌÝñá» áíáêïéíþíåé óôá ìÝëç êáé óôïõò ößëïõò ôïõ üôé îåêéíïýí áðü ôéò 16 Óåðôåìâñßïõ ôá ìáèÞìáôá ÷ïñïý ôá ïðïßá êÜèå ÷ñüíï õëïðïéïýíôáé áðü ôï óýëëïãï. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ðñüãñáììá ôùí ìáèçìÜôùí Ý÷åé ùò áêïëïýèùò: ÔìÞìá Åíçëßêùí: ÊÜèå ÐÝìðôç êáé þñåò 8.30 ìå 9.30 ì.ì ÔìÞìá Ðáéäéêü Á´: ÊÜèå ÓÜââáôï áðü 5.30 ùò 6.30 ì.ì ÔìÞìá Ðáéäéêü ´: ÊÜèå ÓÜââáôï áðü 6.30 ùò 7.30 ì.ì ÔìÞìá Åöçâéêü: ÊÜèå ÓÜââáôï áðü 7.30 ùò 8.30 ì.ì

Ðñïóï÷Þ óôá ...áíôéâéïôéêÜ Ìéá íÝá áìåñéêáíéêÞ åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá Ýñ÷åôáé íá åðéâåâáéþóåé üôé áêüìá êáé ôá öáéíïìåíéêÜ ðéï åëáöñÜ áíôéâéïôéêÜ ìðïñïýí íá äéáôáñÜîïõí óïâáñÜ ôçí éóïññïðßá ôùí ìéêñïâßùí ðïõ æïõí óôï Ýíôåñï, ìåéþíïíôáò ôïí áñéèìü ôùí “êáëþí” ìéêñïïñãáíéóìþí, ãåãïíüò ìå áðñüâëåðôåò óõíÝðåéåò ãéá ôçí õãåßá ôïõ áôüìïõ. Ç ìåëÝôç, õðü ôïõò Ëåò ÍôÝèëåöóåí êáé ÍôÝçâéíô ÑÝëìáí ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ÓôÜíöïñíô ôçò Êáëéöüñíéá, ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí åðéèåþñçóç ôçò ÅèíéêÞò Áêáäçìßáò Åðéóôçìþí ôùí ÇÐÁ (PNAS), óýìöùíá ìå ôï ðñáêôïñåßï Ñüéôåñ, äéáðßóôùóå üôé ôá áíôéâéïôéêÜ êáôáóôÝëëïõí ïëüêëçñïõò ðëçèõóìïýò åõåñãåôéêþí ìéêñïâßùí ôïõ åíôÝñïõ. Óå ìåñéêÝò ìÜëéóôá ðåñéðôþóåéò, ï Üíèñùðïò ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß ìÞíåò ãéá íá åðáíÝëèåé óôçí ðñïçãïýìåíç êáôÜóôáóç éóïññïðßáò ôùí ìéêñïïñãáíéóìþí óôï óôïìÜ÷é ôïõ. Ç Ýñåõíá åîÜëëïõ Ýñ÷åôáé íá õðïóôçñßîåé ôçí ÷ñçóéìüôçôá ôùí ëåãüìåíùí “ðñïâéïôéêþí” ðñïúüíôùí, üðùò ôï ãéáïýñôé, ðïõ ðåñéÝ÷ïõí æùíôáíÝò êáëëéÝñãåéåò ìéêñïâßùí. Ïé åñåõíçôÝò ìåëÝôçóáí óå çìåñÞóéá âÜóç ôñåéò åèåëïíôÝò ðïõ Ýðáéñíáí åðß ðÝíôå ìÝñåò Ýíá åõñÝùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíï áíôéâéïôé-

êü (ciproflaxin) êáé, ðáñÜëëçëá, Ýêáíáí åëÝã÷ïõò DNA ãéá íá âñïõí ðïéá ìéêñüâéá æïýóáí óôï Ýíôåñï ôùí åèåëïíôþí. Ïé åðéóôÞìïíåò äéáðßóôùóáí üôé ç äñÜóç ôïõ áíôéâéïôéêïý ðÜíù

óôá ìéêñüâéá ôïõ åíôÝñïõ Þôáí “âáèéÜ êáé ãñÞãïñç”. Ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò èåñáðåßáò ìå ôï áíôéâéïôéêü, ïé ìéêñïâéáêÝò êïéíüôçôåò åß÷áí ìåí áñ÷ßóåé íá åðáíÝñ÷ïíôáé óôçí

áñ÷éêÞ ôïõò êáôÜóôáóç, áëëÜ ç áíÜíçøÞ ôïõò óõ÷íÜ äåí Þôáí ðëÞñçò. Ç íÝá ìåëÝôç Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß óå ìéá óåéñÜ ïëïÝíá áõîáíüìåíùí åðéóôçìïíéêþí óôïé÷åßùí áðü äéÜöïñåò Ýñåõíåò ðïõ äåß÷íïõí üôé ïé Üíèñùðïé, êáèþò êáé Üëëá æþá, Ý÷ïõí ìéá óõìâéùôéêÞ ó÷Ýóç ìå ôá âáêôÞñéá êáé Üëëïõò ìéêñïïñãáíéóìïýò, óå ìåãÜëï âáèìü áìïéâáßá åðùöåëÞ. Ôá “êáëܔ ìéêñüâéá ôïõ åíôÝñïõ âïçèÜíå óôçí ÷þíåøç ôçò ôñïöÞò, åíþ óõ÷íÜ äéþ÷íïõí ôá “êáêܔ ìéêñüâéá áðü ôï óþìá. Ôï áíèñþðéíï Ýíôåñï åßíáé Ýíá áðü ôá ðéï ðïëýðëïêá ïéêïóõóôÞìáôá óôïí ðëáíÞôç ìáò, óýìöùíá ìå ôïõò áìåñéêáíïýò åñåõíçôÝò êáé ìåôáîý Üëëùí åðçñåÜæåé ôçí ðá÷õóáñêßá, ôéò áëëåñãßåò, ôéò ìïëýíóåéò áðü éïýò, ôéò ðïéêßëåò öëåãìïíÝò ê.á. Ôá áíôéâéïôéêÜ öÝñíïõí áíáóôÜôùóç óå áõôü ôï áëëçëåîáñôþìåíï ïéêïóýóôçìá êáé âïçèÜíå óôçí åîÜðëùóç áíèåêôéêþí ìéêñïâßùí, êáèþò êáé óôçí ìåôáöïñÜ áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ ãïíéäßùí áíèåêôéêþí óôá áíôéâéïôéêÜ. “ÊÜèå èåñáðåßá ìå áíôéâéïôéêÜ åßíáé Ýíá áêüìá ñßîéìï ôïõ æáñéïý”, áíáöÝñïõí ïé åñåõíçôÝò, êáèþò Ýíá “êáêü” óôÝëå÷ïò ìéêñïâßïõ ìðïñåß íá âïçèéÝôáé íá áíôéêáôáóôÞóåé Ýíá “êáëü” óôÝëå÷ïò.

H VODAFONE ÌÅÃÁÓ ×ÏÑÇÃÏÓ ÔÏÕ TRANSNATURA MOUNTAIN BIKE STAGE RACE 2010

H Vodafone Þôáí ï ìÝãáò ÷ïñçãüò ôïõ «Ôransnatura MTB Stage Race 2010» ðïõ äéåîÞ÷èç áðü 9 Ýùò 12 Óåðôåìâñßïõ óôï Áìýíôáéï, óôçí ÐñÝóðá, ôï Íåóôüñéï êáé ôç ÂëÜóôç ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ôï Transnatura åßíáé Ýíáò áãþíáò ãéá ðïäÞëáôá âïõíïý ðïõ ðëáéóéþíåôáé áðü äñÜóåéò õðáßèñïõ ãéá ðáéäéÜ êáé íÝïõò, ðáé÷íßäéá ðñïóáíáôïëéóìïý, ðáéäéêïýò

ðïäçëáôéêïýò áãþíåò, Ýêèåóç öùôïãñáößáò, ðáñáäïóéáêÝò åêäçëþóåéò êáé óõíáõëßåò. Ï áãþíáò óõìðåñéëÞöèçêå óôï ðñüãñáììá ôçò Äéåèíïýò Ïìïóðïíäßáò Ðïäçëáóßáò ùò ï ðñþôïò äéåèíÞò áãþíáò ïñåéíÞò ðïäçëáóßáò óôçí ÷þñá ìáò êáé êáëýðôåé áðüóôáóç 300 ÷éëéïìÝôñùí ìå óõíïëéêÞ õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ 7547ì. Åðßóçò, ãéá áíå-

îÜñôçôïõò áèëçôÝò ðñáãìáôïðïéÞèçêå áãþíáò ìéáò çìÝñáò ðïõ êáëýðôåé 54 ÷éëéüìåôñá êáèþò êáé ï «Ãýñïò ôçò Ëßìíçò Ðåôñþí» ìå óõíïëéêÞ áðüóôáóç 22 ÷éëéüìåôñá. ÐÝñáí ôïõ ðïäçëáôéêïý áãþíá ç äéïñãÜíùóç ôïõ Transnatura óôï÷åýåé óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáèþò âïçèÜ íá áíáäåé÷èïýí ïé ðñïóôáôåõ-

ìÝíåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ï âéüôïðïò ôçò êáöÝ Áñêïýäáò, ç æþíç áìðåëïêáëëéÝñãåéáò Áìõíôáßïõ, ïé ðçãÝò ôïõ ÁëéÜêìïíá êáé ôùí ðáñáðïôÜìùí ôïõ, ç ìéêñÞ êáé ìåãÜëç ÐñÝóðá êáé ç âéïðïéêéëüôçôá ôçò. Ç õðïóôÞñéîç ôçò ðñïóðÜèåéáò áõôÞò åíôÜóóåôáé óôï ðïëýðëåõñï ðñüãñáììá ÅôáéñéêÞò Õðåõèõíüôçôáò ôçò Vodafone.


'

ÈÁÑÑÏÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ Ç õãñáåñéïêßíçóç óôçí ÅëëÜäá

Óáí...áðü ìç÷áíÞò èåü ãéá ôçí ôóÝðç ôïõò âëÝðïõí ïé ¸ëëçíåò éäéïêôÞôåò áõôïêéíÞôùí ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôçò «ôóïõ÷ôåñÞò» ðëÝïí âåíæßíçò áðü ôï õãñáÝñéï. Ôé êé áí åðéâëÞèçêå ðëáöüí óôï êüóôïò ôçò âåíæßíçò; Ç ôéìÞ ôçò åîáêïëïõèåß íá êéíåßôáé óå õøçëÜ åðßðåäá, äéáñêïýóçò ìÜëéóôá ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ðïõ ïäçãåß ôïõò êáôáíáëùôÝò óå ðåñéêïðÝò, ü÷é ðëÝïí óôá ðïëõôåëÞ, áëëÜ óôá áðáéñáßôçôá...

Ìå ôá õöéóôÜìåíá, ëïéðüí, äåäïìÝíá ïé ¸ëëçíåò êáôáíáëùôÝò óõññÝïõí óôá åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá ôïðïèÝôçóçò óõóêåõÞò õãñáåñßïõ (LPG) óôá É× ôïõò êáé æçôïýí íá ìðïõí óå óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò, ðñïêåéìÝíïõ íá êÜíïõí ôçí ìåôáôñïðÞ, ðïõ èá ôïõò óõññéêíþóåé ôï êüóôïò ìåôáêßíçóçò. ¼ðùò ôïíßæåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï åêðñüóùðïò ôçò «Auto Gas Õãñáåñéïêßíçóç», Êùíóôáíôßíïò Ìðßñìðïò, ç æÞôçóç ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç õãñáåñßïõ Ý÷åé áõîçèåß êáôÜ 500% êáé ç áíáìïíÞ ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ óõóôÞìáôïò öôÜíåé êáé ôïõò ðÝíôå ìÞíåò. Åíäåéêôéêü ôçò äéåßóäõóçò ôïõ õãñáåñßïõ óôçí áõôïêßíçóç åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ïé ðïëëïß åê ôùí êáôáíáëùôþí äåí åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôï êüóôïò ôçò ìåôáôñïðÞò. «Åêåßíï ðïõ ôïõò åíäéáöÝñåé åßíáé ôï... ôåôñÜôñï÷ü ôïõò üíåéñï íá ôïõò êïóôßæåé ëéãüôåñï. Êáé ìÜëéóôá, õðÜñ÷ïõí êáé êáôáíáëùôÝò ðáíÜêñéâùí ï÷çìÜôùí, ðïõ Ý÷ïõí óðåýóåé íá êÜíïõí ÷ñÞóç ôïõ LPG», äçëþíåé ï ê. Ìðßñìðïò. Ôï êüóôïò ôçò ìåôáôñïðÞò êõìáßíåôáé ìåôáîý 1.200 êáé 3.000 åõñþ, áíÜëïãá ìå ôïõò êõëßíäñïõò êáé ôçí éððïäýíáìç ôïõ áõôïêéíÞôïõ. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôéò åéêáóßåò üôé ôï õãñáÝñéï ìåéþíåé ôçí éððïäýíáìç áõôïêé-

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Óáò ðëçñïöïñïýìå üôé ïé åîåôÜóåéò ãéá ôçí áðüêôçóç ¢äåéáò áóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò Öáñìáêïðïéïý, åîåôáóôéêÞò ðåñéüäïõ Óåðôåìâñßïõ 2010, Be äéåîá÷èïýí óôç Èåóóáëïíßêç êáé óõãêåêñéìÝíá óôï ÅñãáóôÞñéï Öáñìáêïôå÷íßáò êáé ÅëÝã÷ïõ ÖáñìÜêùí óôï 2° üñïöï ôïõ êôéñßïõ Âéïëïãßáò ÖáñìáêåõôéêÞò óôï Á.Ð.È ùò åîÞò: A.EÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ÄåõôÝñá: 27/09/10 9.00-12.00 ¸ëåã÷ïò ÖáñìÜêùí 12.00-15.00 ÐáñáóêåõÞ Öáñìáêïôå÷íéêþí Þ ÷çì. ÓêåõáóìÜôùí Ôñßôç: 28/09/10 9.00-12.00 ÅêôÝëåóç óõíôáãþí 12.00-15.00 Áíáãíþñéóç ðëåéüíùí öáñìÜêùí Â. ÐÑÏÖÏÑÉÊÅ! ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ (ǒ ÃÑÁÐÔÅÓ) ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ÔåôÜñôç: 29/09/10 9.00-12.00 ÅëëçíéêÞ Öáñìáêïðïéßá Þ Öáñìáêïðïéßá Þ Öáñìáêïôå÷íßá 12.00-15.00 ÖáñìáêåõôéêÞ Åìðïñåõìáôïëïãßá-Óôïé÷åßá Éóôïñßáò ôçò ÖáñìáêåõôéêÞò - Íïìïèåóßá ÐÝìðôç: 30/09/10 9.00-12.00 Öáñìáêïëïãßá ÐáñáóêåõÞ: 1/10/10 9,00-12.00 Ôïîéêïëïãßá Ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ôùí õðïøçößùí ðñÝðåé íá ðåñéÝëèïõí óôçí Õðçñåóßá ìáò ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé 20-09-2010. Ïé õðïøÞöéïé èá ðáñáëÜâïõí ôï ðáñáðåìðôéêü ôïõò ôç ÄåõôÝñá 27-09-10 êáé þñá 09.00 ð.ì óôï ÅñãáóôÞñéï Öáñìáêïôå÷íßáò êáé ÅëÝã÷ïõ ÖáñìÜêùí óôï 2° üñïöï ôïõ êôéñßïõ ôçò ÖáñìáêåõôéêÞò óôï Á.Ð.È.

ÁÍÁÃÃÅËÉÁ ÃÁÌÏÕ Ãíùóôïðïéåßôáé üôé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ1369 ôïõ Á.Ê. üôé ï Ãåþñãéïò Äåäïýóçò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò ÃñáììáôÜêç ðïõ ãåííÞèçêå óôç ËÜñéóá êáé êáôïéêåß óôçí Áëåîáíäñïýðïëç êáé ç ÄÞìçôñá Öþôç ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò ÐáñáóêåõÞò ôï ãÝíïò Áäáìïýëá ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÊïæÜíç êáé êáôïéêåß óôçí ÊïæÜíç, ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí.

íÞôïõ, ï ê. Ìðßñìðïò óçìåéþíåé üôé ìå ôçí ôïðïèÝôçóç óõóôÞìáôïò 5çò ãåíéÜò ç éððïäýíáìç áõîÜíåôáé.

Ç åñãáóßá ìåôáôñïðÞò ãßíåôáé áðü Ýíáí ìç÷áíéêü ðïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé Üäåéá áóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò ôïõ Í.1575/1985 ìå åéäéêüôçôá ôå÷íßôç óõóôçìÜôùí õãñáåñßïõ. ÌåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ óõóôÞìáôïò ôïõ õãñáåñßïõ ï ìç÷áíéêüò õðï÷ñåïýôáé íá ðáñáäþóåé óôïí êÜôï÷ï ôïõ áõôïêéíÞôïõ áíôßãñáöï õðåýèõíçò äÞëùóçò ôïõ Í.1599/1986, ìå ôçí ïðïßá åíçìåñþíåé ôï ÊÔÅÏ ðùò ç äéáóêåõÞ Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Óôç óõíÝ÷åéá, ôï áõôïêßíçôï ðåñíÜåé áðü ôå÷íéêü Ýëåã÷ï óå ÊÔÅÏ êáé

áí äéáðéóôùèåß ðùò ç åñãáóßá Ýãéíå ðñÜãìáôé ìå âÜóç ôïõò êáíüíåò ôïõ Õðïõñãåßïõ, óõìðëçñþíåôáé óôçí Üäåéá êõêëïöïñßáò ç ÷ñÞóç õãñáåñßïõ ùò êáõóßìïõ êßíçóçò. Óôçí ÅëëÜäá ó÷åäüí üëá ôá áõôïêßíçôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ùò êáýóéìï ôï õãñáÝñéï Ý÷ïõí ðåñÜóåé áðü åéäéêÞ ìåôáôñïðÞ óå åîåéäéêåõìÝíá êÝíôñá. ÌåãÜëåò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßåò, üðùò ç Opel Þ ç Fiat, ðïõ ðáñÜãïõí ìïíôÝëá ìå êáýóéìï õãñáÝñéï Þ öõóéêü áÝñéï, äÝ÷ïíôáé óðáíßùò ðáñáããåëßá áðü ôçí ÅëëÜäá. Ìéëþíôáò óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ãéá ôá ïöÝëç ôïõ õãñáåñßïõ, ï Íßêïò Ìáñéíüðïõëïò, åîåéäéêåõìÝíïò óõíôÜêôçò óå èÝìáôá ôå÷íïëïãßáò áõôïêéíÞôïõ, åðéóçìáßíåé üôé ï êéíçôÞñáò ðïõ äïõëåýåé ìå õãñáÝñéï LPG ÷ñåéÜæåôáé service óå ðéï áñáéÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá êáé Ý÷åé ëéãüôåñåò öèïñÝò, ëüãù ôïõ êáèáñüôåñïõ êáõóßìïõ, ôï ïðïßï äåí áöÞíåé õðïëåßììáôá. Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áóöÜëåéá ôùí åðéâáôþí ôïíßæåé ôï õãñáÝñéï åßíáé áóöáëÝóôåñï áêüìç êé áðü ôç âåíæßíç. Ïé äåîáìåíÝò õãñáåñßïõ, óýìöùíá ìå Crash Tests, áíôÝ÷ïõí óå ìåãáëýôåñåò ðáñáìïñöþóåéò áðü áõôÝò ðïõ õößóôáôáé Ýíá ü÷çìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá áêüìá êáé ôçò ðéï äõíáôÞò óýãêñïõóçò. ÅðéðëÝïí, äéáèÝôïõí åéäéêÞ âáëâßäá áíáêïýöéóçò ôçò ðßåóçò, ðïõ äåí åðéôñÝðåé ôç äéÜññçîç ôçò äåîáìåíÞò. ÔÝëïò, Ý÷ïõí çëåêôñïìáãíçôéêÞ âáëâßäá äéáêïðÞò ðáñï÷Þò êáõóßìïõ óå ðåñßðôùóç áðþëåéáò ðßåóçò Þ ÝëëåéøÞò ôïõ. Ôá âåíæéíïêßíçôá ï÷Þìáôá äåí äéáèÝôïõí ôÝôïéïõ åßäïõò áõôïìáôéóìü. Ìå õãñáÝñéï êéíïýíôáé óôçí Éôáëßá Ýíá åêáôïììõñßï ï÷Þìáôá, óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Áõóôñßáò 400 ëåùöïñåßá, óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Äáíßáò 200 ëåùöïñåßá, óôçí Áõóôñáëßá 500.000 ï÷Þìáôá, óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï 40.000 ï÷Þìáôá, åíþ ôá ôáîß óôçí Éáðùíßá êéíïýíôáé ìå õãñáÝñéï óå ðïóïóôü ôï 90%.

ÁíôéäñÜóåéò óôçí ÊáóôïñéÜ ãéá ôï èÝìá ôçò åîßóùóçò ôùí öüñùí ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò êáé êßíçóçò Ôï èÝìá ôçò åîßóùóçò ôùí öüñùí ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò êáé êßíçóçò èÝôåé ìå åðéóôïëÞ ôïõ ðñïò ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ï äÞìáñ÷ïò ÊáóôïñéÜò ÃéÜííçò Ôóáìßóçò. ÓõãêåêñéìÝíá åðéóçìáßíåé üôé ïé ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé ìåãÜëç áíáóôÜôùóç óôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò ç ïðïßá ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ðáñáôåôáìÝíïõò êáé âáñåßò ÷åéìþíåò. «Áöïõãêñáóèåßôå ê. ÕðïõñãÝ ôéò öùíÝò áðüãíùóçò êõñßùò ôùí Âïñåéïåëëáäéôþí- êáé äéáâåâáéþóôå ìáò, üôé ç ðïëõóõæçôçìÝíç åîßóùóç ôùí ôéìþí ðåôñåëáßïõ äåí Þôáí ðáñÜ ìéá áíïýóéá êáé ìç áíôáðïêñéíüìåíç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá óõæÞôçóç, óå óõíäõáóìü ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ äõóðñáãßá ðïõ õðÜñ÷åé» óçìåéþíåé ï ê. Ôóáìßóçò.

¼ðùò êÜèå ÷ñüíï, Ýôóé êáé öÝôïò áýñéï ÐáñáóêåõÞ 17 Óåðôåìâñßïõ 2010, åïñôÞ ôùí Áãßùí Ìáñôýñùí Óïößáò, Ðßóôåùò, Åëðßèäáò êáé ÁãÜðçò, èá ôåëåóôåß Èåßá Ëåéôïõñãßá.

ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÕ Á.Å. Ä.Å.È / Á.Ì.Ó. ÐÔÏËÅÌÁÚÄÁÓ-ËÉÐÔÏË

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ ÁÑÉÈ. 1398.2010.115

Ç ÍÝá Õüñêç ðáñáìÝíåé ç áêñéâüôåñç ðüëç óôïí êüóìï êÞò ôñÜðåæáò UBS ðïõ äçìïóéåýèçêå ÷èåò. ÓõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ ýøïõò ôùí åíïéêßùí, ç ÍÝá Õüñêç ðáñáìÝíåé ç áêñéâüôåñç ðüëç óôïí êüóìï, åíþ

ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

áêïëïõèïýí ôï ¼óëï, ç Ãåíåýç êáé Æõñß÷ç, áíáöÝñåôáé óôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò, ç ïðïßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå 73 ðüëåéò ôïõ êüóìïõ êáé êáëýðôåé 112 äéáöïñåôéêÜ êáôáíáëùôéêÜ áãáèÜ êáé õðçñåóßåò. Óôçí Åõñþðç, ç äéáöïñÜ ôïõ êüóôïõò äéáâßùóçò ìåôáîý áíáôïëéêÞò êáé äõôéêÞò ìåéþèçêå ìÝóá óå Ýíá ÷ñüíï êáôÜ 9 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò, óôï 26% áðü 35% ôï 2009, óýìöùíá ìå ôçí ôñÜðåæá. ¼óïí áöïñÜ ôïõò ìéóèïýò, ç Åëâåôßá ðáñáìÝíåé ðáãêüóìéá ðñùôáèëÞôñéá: ïé õøçëüôåñåò êáèáñÝò áðïäï÷Ýò êáôáâÜëëïíôáé óôç Æõñß÷ç êáé ôç Ãåíåýç, åíþ ç ÍÝá Õüñêç Ýñ÷åôáé ôñßôç. Óôï Üëëï Üêñï ôçò êáôÜôáîçò, ïé áóéáôéêÝò ðüëåéò ÌïõìðÜé, Ìáíßëá êáé ÊïõÜëá Ëïõìðïýñ åßíáé ïé öèçíüôåñåò ôïõ ðëáíÞôç, áëëÜ óôï ÌïõìðÜé êáé óôç Ìáíßëá ïé ìéóèïß åßíáé ïé ÷áìçëüôåñïé óôïí êüóìï. ¼óïí áöïñÜ ôï êüóôïò æùÞò, ìç ëáìâáíïìÝíïõ õðüøéí ôïõ ýøïõò ôùí åíïéêßùí, ç ÁèÞíá âñßóêåôáé óôçí 39ç èÝóç, åíþ óå åðßðåäï ìéóèþí âñßóêåôáé óôç 32ç èÝóç.

ÔñáðåæéêÝò õðçñåóßåò ìÝóù äéáäéêôýïõ åãêáéíéÜæåé ç Raiffeisen Bank ôçò Áëâáíßáò ÔñáðåæéêÝò õðçñåóßåò ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ (internet banking), ìå ôéò ïðïßåò ïé ðåëÜôåò ôçò ìðïñïýí íá êÜíïõí ôéò óõíáëëáãÝò ôïõò ÷ùñßò íá óðáôáëïýí ðïëýôéìï ÷ñüíï óôá ôáìåßá, åãêáéíéÜæåé ç Raiffeisen Bank, óôçí Áëâáíßá. Ï õðïõñãüò Êáéíïôïìßáò, Ôå÷íïëïãßáò ôçò ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí, Ãêåíôò Ðüëï êáé ôï ìÝëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò ôñÜðåæáò, Ôæïí ÌáêíÜôïí, ðáñïõóßáóáí ôï íÝï ðñüãñáììá

Áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ôïõ ÅõñùâïõëåõôÞ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊáèçãçôÞ ê. Ãéþñãïõ ÐáðáóôÜìêïõ, ç Êïìéóéüí äåí äéáøåýäåé ôéò áíçóõ÷ßåò ãéá áõîÞóåéò, ðáíåõñùðáúêÞò êëßìáêáò, óôá êáýóéìá. Åíüøåé ôçò ðñïôåéíüìåíçò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ êáèåóôþôïò öïñïëüãçóÞò ôïõò, ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ èåùñåß üôé ôï õöéóôÜìåíï öïñïëïãéêü êáèåóôþò óôçñßæåôáé óôïí üãêï êáé äåí áíôéêáôïðôñßæåé ôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò åðéäüóåéò êáé ôï åíåñãåéáêü ðåñéå÷üìåíï ôùí äéáöüñùí åíåñãåéáêþí ðçãþí, ìå áðïôÝëåóìá íá äçìéïõñãåß åããåíþò óôñåâëþóåéò, ïé ïðïßåò èá Ýðñåðå íá áíôéìåôùðéóôïýí ìå ôçí áíáèåþñçóç ôçò ïäçãßáò öïñïëüãçóçò ôçò åíÝñãåéáò. Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ Ý÷åé Þäç îåêéíÞóåé ðñïðáñáóêåõáóôéêÝò åñãáóßåò ãéá ôçí åíäå÷üìåíç áíáèåþñçóç ôçò ïäçãßáò öïñïëüãçóçò ôçò åíÝñãåéáò. Ç ïäçãßá öïñïëüãçóçò ôçò åíÝñãåéáò êáèïñßæåé ìüíïí åëÜ÷éóôá üñéá öïñïëïãßáò êáé ôá êñÜôç ìÝëç åðéôñÝðåôáé íá åðéâÜëëïõí öïñïëïãßá ìåãáëýôåñç áðü ôá åí ëüãù üñéá. Åðß ôïõ ðáñüíôïò, ðïëëÜ êñÜôç ìÝëç öïñïëïãïýí ôá êáýóéìá ïõóéùäþò ðåñéóóüôåñï áðü ôá åëÜ÷éóôá üñéá ðïõ ðñïâëÝðåé ç õöéóôÜìåíç ïäçãßá. Óå ðñáãìáôéêÝò ôéìÝò (ëáìâáíïìÝíïõ õðüøç ôïõ ðëçèùñéóìïý) ôá åëÜ÷éóôá üñéá Ý÷ïõí óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìåéùèåß. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïé åðéðôþóåéò óôéò ôéìÝò ôùí êáõóßìùí èá êáèïñéóôïýí êõñßùò áðü ôá ìÝôñá ðïõ èá ëÜâïõí ôá êñÜôç ìÝëç êáé ü÷é áðü ôéò åíÝñãåéåò ôéò ÅðéôñïðÞò. Ç ÅðéôñïðÞ áíáãíùñßæåé ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ç äéáóöÜëéóç ãåíéêÞò öïñïëïãéêÞò ïõäåôåñüôçôáò êÜèå ðñüôáóçò ôñïðïðïßçóçò ôçò ïäçãßáò ôïõ 2003 êáé ï óõíõðïëïãéóìüò ôùí êïéíùíéêþí åðéðôþóåùí ïéáóäÞðïôå ðñüôáóçò óôïí åí ëüãù ôïìÝá êáé óôéò éäéáßôåñåò êáôáóôÜóåéò ïñéóìÝíùí åõñùðáúêþí êëÜäùí.

(ØÇËÏÓ ÁÇËÉÁÓ)

Ï.Ô.Å. Á.Å. ÔÇËÅÐ. ÐÅÑÉÖ. ÂÏÑÅÉÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÔÇËÅÐ. ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÊÏÆÁÍÇÓ, ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ, ÖËÙÑÉÍÁÓ ÊÁÉ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

Ôï Ôçëåôô. ÄéáìÝñéóìá ÊïæÜíçò, ÊáóôïñéÜò, Öëþñéíáò êáé Ãñåâåíþí ðñïêçñýóóåé áíïéêôü ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå ôï óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå «åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò», ãéá ôçí áíÜäåéîç ìåéïäüôç áíáäü÷ïõ åêôåëÝóåùò åñãáóéþí êáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ: «Åñãáóßåò Óðïñáäéêþí óõíôçñÞóåùí íïìïý ÊïæÜíçò ãéá ôï Ē Tpiìnvo ôïõ Ýôïõò 2010” ðñïûðïëïãéóìïý êáôÜ ôçí ìåëÝôç: 20.000,00€ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ðïóïóôïý 15% ãéá áðñüâëåðôåò åñãáóßåò ðëÝïí ö.Ð.Á.) Ç åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò Ýñãïõ äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý ÅêôÝëåóçò ¸ñãùí Ï.Ô.Å. êáé ôéò ÅéäéêÝò ÄéáôÜîåéò ôïõ, üðùò áõôÝò ïñßæïíôáé óôçí áíáëõôéêÞ äéáêÞñõîç êáé óôá ëïéðÜ óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ Ýñãïõ áõôïý. Ç áðïäï÷Þ ôçò éó÷ýïò ôùí ðáñáðÜíù äéáôÜîåùí, áðïôåëåß áðáñáßôçôï üñï ãéá ôï ðáñáäåêôü ôçò ðñïóöïñÜò. Ôï Ýñãï ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôïí Ï.Ô.Å. Á.Å. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß ôçí 24-09-2010, çìÝñá ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ êáé þñá 11.00 ì.ì.. Ýùò 11.30 ì.ì.. (þñá ëÞîçò ôçò åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôïõ Ï.Ô.Å.: 1. Óôçí ÊÏÆÁÍÇ,11çò Ïêôùâñßïõ 2, Ãñáö.112 .Ôçë. 2461026699 êáé 2461026099 Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôÝò: ÅìðåéñïôÝ÷íåò êáé ÅñãïëçðôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôá ÌÅÅÐ ìå ðôõ÷ßá ÁÉ. Á2 êáé 1çò ôÜîåùò ãéá Ýñãá ïéêïäïìéêÜ Þ ïäïðïéßáò Þ õäñáõëéêÜ Þ Ç/Ì áíåîáñôÞôùò ôïõ íïìïý ôçò ÷þñáò óôïí ïðïßï Ý÷ïõí ôçí Ýäñá ôïõò. Ôá ôåý÷ç ôçò ìåëÝôçò èá äéáíÝìïíôáé áðü ôá ãñáöåßá ôïõ Ï.Ô.Å. óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò Þ óå åîïõóéïäïôçìÝíïõò åêðñïóþðïõò ôïõò, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò êáé ìÝ÷ñé êáé ôçí Ôñßôç 21-09-2010 1. Óôçí ÊÏÆÁÍÇ .11çò Ïêôùâñßïõ 2, Ãñáö.112 .Ôçë. 2461026699 êáé 2461026099 áöïý êáôáâÜëïõí ôï ðïóü ôùí 40,00 ÅÕÑÙ (ðëÝïí Ö.Ð.Á.). Ç åããýçóç óõììåôï÷Þò áíÝñ÷åôáé óôï 2% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé 400,00€ êáé ç åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ èá áðåõèýíåôáé óôïí Ï.Ô.Å. Á.Å. ÊïæÜíç, 14-09-2010 ÁËÊÉÂÉÁÄÇÓ ÍÏÕÓÇÊÕÑÏÕ ÐÑÏÉÓÔ. ÔÇËÅÐ. ÄÉÁÌ/ÔÏÓ ÊÏÆ-ÊÁÓÔ-ÖËÙÑ.-ÃÑÅÂ

Áíáèåþñçóç ôçò Ïäçãßáò ãéá ôç öïñïëüãçóç ôçò åíÝñãåéáò: ç Êïìéóéüí äåí äéáøåýäåé ôéò áíçóõ÷ßåò ãéá áõîÞóåéò óôá êáýóéìá

ÅÎÙÊÊËÇÓÉÏÍ ÐÑÏÖÇÔÇ ÇËÉÁ ÊÏÆÁÍÇÓ

Áíôßóôïé÷åò áíôéäñÜóåéò õðÞñîáí êáé óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, üðùò ç Öëþñéíá. Ôï èÝìá Ýèåóáí ïé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò áëëÜ êáé ïé âïõëåõôÝò ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ êáôÝèåóáí ó÷åôéêÝò åñùôÞóåéò óôç ÂïõëÞ.

Ç ÍÝá Õüñêç ðáñáìÝíåé ç áêñéâüôåñç ðüëç óôïí êüóìï, áëëÜ ç Åëâåôßá åîáêïëïõèåß íá êáôáâÜëëåé ôïõò õøçëüôåñïõò ìéóèïýò, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôçò åëâåôé-

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010

ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý éäñýìáôïò. Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ôñáðåæéêþí õðçñåóéþí ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ, ïé ðåëÜôåò ôçò Raiffeisen Bank èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ðñáãìáôïðïéïýí ôéò óõíáëëáãÝò ôïõò êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò, åßðå ï ê. ÌáêíÜôïí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ê. Ðüëï áíÝöåñå ðùò ç áëâáíéêÞ êõâÝñíçóç åîåôÜæåé ôï íïìïèåôéêü êáé êáíïíéóôéêü ðëáßóéï, ðñïêåéìÝíïõ íá âñåé ôñüðïõò åíèÜññõíóçò ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé ôùí

ðáñü÷ùí çëåêôñïíéêþí åðéêïéíùíéþí, íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí åéóáãùãÞ êáéíïôüìùí ëýóåùí ãéá ôïõò ðïëßôåò, ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò. Ï ê. Ðüëï åîÝöñáóå ôçí åëðßäá üôé ïé åìðïñéêÝò ôñÜðåæåò óôçí Áëâáíßá íá áêïëïõèÞóïõí ôï ðáñÜäåéãìá ôçò Raiffeisen, ç ïðïßá, áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2011, èá åéóÜãåé êáé ôéò õðçñåóßåò ôñáðåæéêþí óõíáëëáãþí ìÝóù ôùí êéíçôþí ôçëåöþíùí.

Ç ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÕ Á.Å. (ÄÅÇ) ðñïóêáëåß, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý ¸ñãùí, Ðñïìçèåéþí êáé Õðçñåóéþí ôçò ÄÅÇ ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò óå ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç Áíáäü÷ïõ ôïõ ¸ñãïõ «ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÖÈÁÑÌÅÍÙÍ ÓÙËÇÍÙÓÅÙÍ ÕÐÏÃÅÉÙÍ ÄÉÊÔÕÙÍ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ, ØÕÊÔÉÊÏÕ ÍÅÑÏÕ, ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÐÏÓÉÌÏÕ ÍÅÑÏÕ ÔÏÕ ÁÇÓ ÐÔÏË/ÄÁÓ» óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáôÜ ôçí ìåëÝôç ôçò Åðé÷åßñçóçò óáñÜíôá ðÝíôå ÷éëéÜäùí åõñþ (45.000 Å). Áñìüäéá Õðçñåóßá ãéá ôï äéáãùíéóìü, ðïõ åßíáé êáé õðåýèõíç ãéá êÜèå èÝìá ó÷åôéêÜ ìå áõôüí, åßíáé ç ÄÅÇ Á.Å./ÁÇÓ ÐÔÏËÅÌÁ’Ú’ÄÁÓ, 6ï ÷ëì. ðáëéÜò ÅèíéêÞò ïäïý ÐÔÏËÅÌÁ’Ú’ÄÁÓ - ÊÏÆÁÍÇÓ ôçëÝöùíï 2463056425-6. Ç ðáñáëáâÞ êáé áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí èá ãßíåé óôá ãñáöåßá ôïõ ÁÇÓ ÐÔÏËÅÌÁ’Ú’ÄÁÓ óôéò 4/10/2010 çìÝñá ÄåõôÝñá êáé þñá 11 ð.ì. (ëÞîç åðßäïóçò ðñïóöïñþí) åíþðéïí åðéôñïðÞò, ðïõ èá óõóôÞóåé ç åðé÷åßñçóç. ÐñïóöïñÝò åðßóçò ìðïñïýí íá õðïâëçèïýí êáé ôá÷õäñïìéêÜ åðß áðïäåßîåé Þ ìÝóù åôáéñåéþí äéáêßíçóçò åíôýðùí óôï ðñùôüêïëëï ôçò áñìüäéáò ãéá ôï äéáãùíéóìü Õðçñåóßáò, ìå åõèýíç ôïõ ðñïóöÝñïíôïò óå üôé Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôïí ÷ñüíï Üöéîçò. Óôï Äéáãùíéóìü èá ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí ÅëëçíéêÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ ÕÐÅ×ÙÄÅ Á1 ôÜîçò êáé áíþôåñçò êáôçãïñßáò ÇËÌ Þ Êïéíïðñáîßåò Åëëçíéêþí Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ ÕÐÅ×ÙÄÅ Á1 ôÜîçò êáé áíþôåñçò êáôçãïñßáò ÇËÌ êáèþò êáé Åðé÷åéñÞóåéò ×ùñþí ôçò ÅõñùðáêÞò ¸íùóçò Þ ×ùñþí ìåëþí ôçò Óõìöùíßáò ãéï ôïí ÅõñùðáúêÜ Ïéêïíïìéêü ×þñï (ÅÏ×) Þ ×ùñþí ìåëþí ðïõ Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôç Óõìöùíßá ðåñß Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ó.Ä.Ó.) ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ Ð.Ï.Å.) Þ ôñßôùí ×ùñþí ðïõ Ý÷ïõí óõíÜøåé óõìöùíßåò óýíäåóçò ìå ôçí Å.Å., ïé ïðïßåò åßíáé åããåãñáììÝíåò óôï áíôßóôïé÷ï Åðáããåëìáôéêü Ìçôñþï ôçò ×þñáò ôïõò ãéá êáôçãïñßåò ¸ñãùí áíÜëïãåò ìå áõôÜ ôçò ðñï óýíïøç Óýìâáóçò êáé ðïõ óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ðïõ éó÷ýåé óôç ÷þñá ôïõò, ìðïñïýí íá áíáëÜâïõí ôçí åêôÝëåóç ôÝôïéùí Ýñãùí. Ïé äéáãùíéæüìåíïé ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí óôï ìåéïäïôéêÜ äéáãùíéóìü ìå ÁíïéêôÞ Äéáäéêáóßá, åßôå áíåîÜñôçôï, åßôå óõíåñãáæüìåíïé õðü ïðïéáäÞðïôå ÍïìéêÞ ÌïñöÞ ìå Üëëåò Åôáéñåßåò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé åßíáé óå èÝóç íá áðïäåßîïõí üôé üíôùò Ý÷ïõí åîáóöáëßóåé ôçí áíáãêáßá óõíåñãáóßá ôùí Óõìðñáôôïõóþí Åðé÷åéñÞóåùí íéá ôçí åêôÝëåóç ôçò Óýìâáóçò. Ç óýìðñáîç Åðé÷åéñÞóåùí ðïõ èá åðéëåãåß Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá: - åßôå íá ìåôáôñáðåß, åÜí ôçò áíáôåèåß ç Óýìâáóç, óå êïéíïðñáîßá ôïõ ÐÄ 185/92, üðùò éó÷ýåé êáé íá ðñïóêïìßóåé ôï ó÷åôéêü Êïéíïðñáêôéêü óôç ÄÅÇ, - åßôå íá áíáëÜâåé ôï ¸ñãï ùò ¼ìéëïò Åðé÷åéñÞóåùí, ìå ôçí áðáñÝãêëéôç ðñïûðüèåóç, íá ðñïêýðôåé áðü ôç Óýìâáóç ôï äéáêñéôü áíôéêåßìåíï ðïõ èá åêôåëÝóåé êáé ôï ôßìçìá ðïõ èá ôéìïëïãÞóåé ôï êÜèå ìÝëïò ÷ùñéóôÜ. Åðßóçò ï Äéáãùíéæüìåíïò èá ðñÝðåé íá Ý÷åé åêðëçñþóåé ìå óõíÝðåéá ôéò óõìâáôéêÝò ôïõ õðï÷ñåþóåéò Ýíáíôé ôçò ÄÅÇ Á.Å óôï ðáñåëèüí êáé êáô’ áõôüí ôïí ôñüðï èá äéáðéóôþíåôáé ç áîéïðéóôßá êáé ç öåñåããõüôçôá ôïõ. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñåôáé üôé ç ôÞñçóç ôùí ÷ñïíïäéáãñáììÜôùí, ç ìç åðéâïëÞ ìåãÜëùí ç / êáé åðáíåéëçììÝíùí ðïéíéêþí ñçôñþí, ç Ýíôå÷íç, Üñôéá êáé Ýãêáéñç ïëïêëÞñùóç ôçò óýìâáóçò / óõìâÜóåùí ðïõ åß÷å áíáëÜâåé ï äéáãùíéæüìåíïò óôï ðáñåëèüí áðïäåéêíýïõí ôçí áíùôÝñù óõíÝðåéÜ ôïõ. Ï Äéáãùíéæüìåíïò èá ðñÝðåé íá åðéóêåöèåß ôïí ÁÇÓ ÐÔÏË/ÄÁÓ - ËÉÐÔÏË êáé íá ëÜâåé ãíþóç ôùí óõíèçêþí åêôÝëåóçò ôùí åñãáóéþí. Ôá ôåý÷ç ôçò äéáêÞñõîçò äéáôßèåíôáé áðü ôïí ÁÇÓ ÐÔÏËÅÌÁÚÄÁÓ, ôçë. 2463056425-6 üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò ìå ôçí êáôáâïëÞ ôïõ ðïóïý ôùí åßêïóé åõñþ (20) óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôï ÖÐÁ. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá ôåý÷ç áõôÜ ìÝ÷ñé êáé ôçí 1/10/2010 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ.


10 ֐…ŒÃ‡ÖÖÖÖ֓…Ã…Œƒ‘‰ÄÖÖ

Ö

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø“ÆŊ‹ˆ”؍ƒ‹†“ŽŠƒ”

OIKONOMIA ǬȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȗȕŸǷȗȆǢȋșȒȗ

ǼȜȗŸȜȆȔȗȚŸǹȓȜȡȋșȈȗȝŸŸ ȜȊŸȕȆȊŸKLP@KKŸL@KLŸȜȡȕŸŸ ȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȜșȊȘȎȏȦȕ

ĭĮĝģĠĬĢ ŸνīĬijĮĝģĦĢĮĬĤĝξŸ ĭĮĢĨŸĠįĬijġijĨĢ

ǼȜȗŸ ŸȗŸ ȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸ țȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȜȗȕŸǬȥȌȗȝțȜȗ ĭōňŸ ŸľŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸňŸʼnŅŁłŒŊŃŌēŕŋŸŌōŁņŸ ĠŅŅĶľĻŸōňņŸĝŖĽňŎŌōň Ÿ ķņĻņōџ ŸōňņŸĤňŖŅŃň Ÿ ŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸ ʼnňŎŸķľŒŌĿŸŌōŁŸľŁēňŌŃŕōŁōĻŸŁŸ#MPHKLRL

ǼȜȐȕŸȎȝșȡȏȦȕȐŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȊȘȤŸ ŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗŸțȎŸ Ÿ ȜȗȕŸǬȥȌȗȝțȜȗ ŸȎȕȦŸȜȗȕŸȈȍȒȗŸ ǢȇȕȊŸȜȗȝŸŸȇȜȊȕŸ  Ÿ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȘȜȦțȐŸ țȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȝȘȗȟȦșȐțȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸ ǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸȀȐǢȒȓȦȕŸ 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǯȍșȊțȐŸ  ŸǬȓșȈȜȊȚŸ  ŸǺȎșțȎȥȚŸ ŸȓȊȒŸǯȒȓȤȕȊ DZȟȗȚŸ  Ÿ ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǴǻǯǴǬŸ  ŸXB?@G>HŸ  ŸǷǯǵŸ ŸȓȊȒŸdzȔȝȍȊŸ 

ŸħĿōĻŐŊňņňŅňĽŁēķņĿŋŸĿʼnŃōĻĽķŋŸŖőňŎŋŸŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸĿĹŐĻņŸŌŎŌŌŒŊĿŖŌĿџňŃŸŃľŃŒōŃńķŋŸĿʼnŃŐĿŃŊĸŌĿŃŋŸōňŎŸēŁŸŐŊŁēĻōňʼnŃŌōŒōŃńňŖŸōňēķĻŸŌōĻŸōķŅŁŸōňŎŸ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸēĿŅķōŁŸōŁŋŸŘŃĿŖłŎņŌŁŋŸĭōŊĻōŁĽŃńĸŋŸńĻџĪŃńňņňēŃńĸŋŸĝņĶŅŎŌŁŋŸōŁŋŸĠłņŃńĸŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋ ŸēĿŸłķēĻŸōňņŸńŅĶľňŸōŁŋŸʼnŊĻńōŕŊĿŎŌŁŋŸĿʼnŃŐĿŃŊŁēĻōŃńŗņŸĻʼnĻŃōĸŌĿŒņŸAR>LHPBGU Ÿ ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗȝȚŸȊȕȊȔȝȜȆȚŸȜȗȝŸȒȍșȥǢȊȜȗȚ ŸȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȊȕȊȞȆșȗȕȜȊȒŸțȜȗŸȎȘȈȘȎȍȗŸȜȡȕŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕŸ țȜȊŸȜȆȔȐŸȜȗȝŸ ŸǴȊȑȦȚŸȗȒŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸȆȟȗȝȕŸȔȇȖȐŸȓȊȜȅŸǢȆțȗŸȤșȗŸǢȒȓșȤȜȎșȐŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸȗȒŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸȘȗȝŸ ȍȒȊȓșȊȜȇȑȐȓȊȕŸȊȘȤŸȜȒȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȓȊȜȅŸȜȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚŸȎȈȕȊȒŸȘȗȔȔȊȘȔȅțȒȎȚŸȜȗȝŸȎȘȒȘȆȍȗȝŸȘȗȝŸȎȓȜȒǢȇȑȐȓȎŸȌȒȊŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸ ȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸǮȒȊŸȘȊșȅȍȎȒȌǢȊ ŸǢȆțȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸȔȇȖȐȚŸŸǢȐȕȦȕ ŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȎȈŸțȎŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȍȒȊȓȈȕȐțȐŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕŸ ȜȐȚŸȜȅȖȐȚŸȜȡȕŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸǯȕȍȎȒȓȜȒȓȅŸȊȕȊȞȆșȎȜȊȒŸȤȜȒŸȐŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȡȕŸȓȊȒŸǢȐŸȘȗȝŸȎȓȓȊȑȊșȈțȜȐȓȊȕŸǢȆțȡŸȧdzǬǼŸȖȎȘȆșȊțȎŸȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȒȚŸȎȓȜȒǢȇțȎȒȚŸȜȡȕŸȊȕȊȔȝȜȦȕŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚ ŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȗȈŸȓȔȅȍȗȒŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸȝȠȐȔȇŸȆȓȑȎțȐŸțȎŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸȘȗȝŸȓȊȔȥȘȜȗȝȕŸǢȎȌȅȔȗŸȓȗǢǢȅȜȒŸȜȡȕŸȊȘȊȒȜȇțȎȦȕŸȜȗȝȚŸȞȊȈȕȎȜȊȒŸȕȊŸȆȟȗȝȕŸȓȊȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȤȜȎșȐŸȊȘȤȓȔȒțȐŸǢȎŸȜȐȕŸ ȘȗȔȒȜȒȓȇŸȘȒțȜȦțȎȡȕŸȜȡȕŸȎȝșȡȘȊȢȓȦȕŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕŸȤȘȡȚŸȊȘȗȜȝȘȦȕȎȜȊȒŸțȜȗŸȔȤȌȗŸȊȘȊȒȜȇțȎȡȕŸȘșȗȚŸȘȡȔȇțȎȒȚ Ÿ ǼȝȕȎȘȦȚ ŸȗȒŸȝȠȐȔȆȚŸȊȘȊȒȜȇțȎȒȚŸȊȕȜȊȕȊȓȔȗȥȕŸȎȕŸǢȆșȎȒŸȜȐȕŸȘșȊȓȜȒȓȇŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕŸȕȊŸšȍȊȕȎȈȏȗȕȜȊȒ›ŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊŸǢȆțȡŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕ ŸǾȘȤŸȊȝȜȇŸȜȐȕŸȘșȗȗȘȜȒȓȇ ŸȗȒŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸAR>LHPBGUŸǢȘȗșȗȥȕŸȕȊŸȝȘȗȓȊȜȊțȜȇțȗȝȕŸȜȗŸ ȑȎțǢȤŸȜȡȕŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȡȕŸȎȘȒȜȊȌȦȕŸ ŸȓȊȔȥȘȜȗȕȜȊȚŸȆȜțȒŸȜȗŸȓȎȕȤŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚ ŸȘșȗțȞȆșȗȕȜȊȚŸțȜȒȚŸǢȒȓșȗǢȎțȊȈȎȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȓȊȔȥȜȎșȐŸȘșȤțȋȊțȐŸțȎŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐŸȓȊȒŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȎȖȝȌȒȊȈȕȗȕȜȊȚŸȜȗŸțȥțȜȐǢȊŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȡȕŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȡȕ

ǹdzŸǬǮǹǻǯǼ -0,10 -0,14 -0,37 0,29 0,16 2,34

ǼȝȌȓȎȓșȒǢȆȕȊ ŸȐŸȘȗȔȒȜȒȓȇŸȘȒțȜȦțȎȡȕŸȘȗȝŸȊȓȗȔȗȝȑȗȥȕŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȓȊȒŸȊȕȜȊȕȊȓȔȅȜȊȒŸțȜȗŸȝȠȐȔȤŸțȟȎȜȒȓȅŸȎȘȈȘȎȍȗŸ ȜȡȕŸȊȘȊȒȜȇțȎȡȕŸȡȚŸȘȗțȗțȜȤŸȜȡȕŸȘȡȔȇțȎȡȕŸȑȊŸȍȒȓȊȒȗȔȗȌȗȥțȎŸȍȒȎȈțȍȝțȐŸȜȡȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸAR>LHPBGUŸțȎŸȎȘȈȘȎȍȗŸǢȆȟșȒŸȓȊȒŸŸ ȜȗȝŸǬǯǺŸȊȘȤŸŸȜȗŸ Ÿ ǴȊȑȦȚŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȗȝȕŸȍȝțȓȗȔȈȎȚŸȘșȤțȋȊțȐȚŸțȎŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȍȊȕȎȒțǢȤ ŸțȜșȆȞȗȕȜȊȒŸțȎŸǢȗșȞȆȚŸš=MKBG@KK LH =MKBG@KK›ŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚŸ ŸǢȎŸȋȊțȒȓȤŸȅȖȗȕȊŸȜȒȚŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚ ŸȂțȜȤțȗ ŸȗȒŸǢȎȜȊȟșȗȕȗȔȗȌȐǢȆȕȎȚŸȎȘȒȜȊȌȆȚŸ ȊȘȗȜȎȔȗȥȕŸšȝȘȗȍȎȆțȜȎșȗ›ŸȝȘȗȓȊȜȅțȜȊȜȗŸȜȡȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸAR>LHPBGU ŸȓȊȑȦȚŸȍȐǢȒȗȝșȌȗȥȕŸȆȕȊŸȘȊșȅȔȔȐȔȗŸȊȕȎȘȈțȐǢȗŸȟșȐǢȊȜȗȘȒțȜȡȜȒȓȤŸțȥțȜȐǢȊ

0,21 %

Āûñöìýóüýñûóù ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 1,82 5,17 19,8 4,87 6 15,16 0,67 5,93 9,2 0,62 1,25 4,95 3,99 0,9 1,57 1,03 3,89 1,02 2,24 3,78 2,93 4,08 2,58 11,74 1,06 9,18 1,29 2,92 5,98 5,43 4,22 5,35 2,11 0,67 2,92 4,88 3,96 8,58 0,48 0,41 8,2 4,46 11,99 13,9 11,85 5,8 3,76 4,75 3,82 2,55 4,46 3,27 14,25 9,5 0,85 0,69

-0,96 2,86 -1,81 0,17 -0,92 -1,47 2,24 0,33 -2,34

1,12 -3,74 -0,97 -0,88 -0,26 -3,62 -1,21 -2,64 0,34 -1,29 -4,44 -1,02 -1,64 1,5 1,9 0,48 -2,9 -2,01 -2,4 -1,49 -0,12 -2,04 -2,38 -0,49 -0,45 0,67 1,91 0,42 -2,68 -1,05 -3,06 -0,78 -1,33 -0,91 1,79 -1,04 1,19 -1,43

645.617 1.574.924 346.821 1.086.516 43.022 2.430 45.156 28.217 61.269 151.409 72.163 76.442 18.315 2.021.835 1.056.984 216.241 1.539 357.536 2.613 206.865 256.031 45.915 50.534 413.293 9.954 3.087.296 5.027 292.598 123.648 84.986 5.483 12.974 950 30.297 352.334 200 932.280 8.482 70.045 15.250 87.033 126.934 35 2.643 429.627 926.798 2.187.778 202 1.633 34.171 265.865 75.193 154.119 100 58.895 16.715

1,79 5,06 18,74 4,8 5,99 15,11 0,67 5,8 8,99 0,6 1,25 4,81 3,96 0,87 1,56 1,02 3,89 1 2,23 3,67 2,88 4,02 2,55 11,51 1,02 9,02 1,28 2,89 5,92 5,23 4,16 5,12 2,1 0,67 2,91 4,88 3,92 8,37 0,46 0,39 8,12 4,37 11,88 13,6 11,54 5,78 3,65 4,75 3,78 2,49 4,4 3,17 13,99 9,5 0,82 0,69

1,85 5,25 19,8 5,04 6,1 15,22 0,69 6 9,2 0,63 1,29 5,01 4,03 0,9 1,58 1,1 3,89 1,04 2,33 3,86 3,1 4,13 2,66 11,8 1,06 9,4 1,32 2,97 6 5,44 4,25 5,35 2,15 0,69 3,01 4,88 4,05 8,6 0,5 0,42 8,24 4,48 11,99 13,98 11,85 5,96 3,83 4,76 3,91 2,58 4,5 3,3 14,3 9,5 0,85 0,71

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ 7,51 NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍ 16,04

-0,79 -2,43

86 2

7,4 16,04

7,51 16,04

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ)

DZŸ ȊȖȈȊŸ ȜȡȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸ ȊȕȇȔȑȎŸ țȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ

ĭōĻŸŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸĻņĸŅłĻņŸňџ ēĿōĻŐŊňņňŅňĽŁēķņĿŋŸĿʼnŃōĻĽķŋŸŌōĻŸōķŅŁŸōňŎŸ

ǼȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗŸȗŸ ȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȜȗȕŸ ǬȥȌȗȝțȜȗŸțȎŸȍȆȓȊŸȟȦșȎȚ ǢȆȔȐŸȘȊșȆǢȎȕȎŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȗȚŸțȎŸȎȕȕȆȊŸȓșȅȜȐŸǢȆȔȐŸȓȊȒŸ ǢȎȒȦȑȐȓȎŸțȎŸȗȓȜȦŸȟȦșȎȚ ǢȆȔȐ

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸǢȒȓșȇŸȘȜȦțȐŸ ŸǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸ ȓȊȜȆȌșȊȞȎŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȆȡȚŸȓȊȒŸ Ÿ

ǽȗŸ•ȊȕȎȘȈțȐǢȗ–ŸȟșȐǢȊȜȗȘȒțȜȡȜȒȓȤŸțȥțȜȐǢȊ

ǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊŸȐŸǻȗȝǢȊȕȈȊŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤŸ  ŸȐŸǯȔȔȅȍȊŸ ŸȓȊȒŸȐŸ ǹȝȌȌȊșȈȊŸ 

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ŸīĿŊŃŕŊŃŌĻņŸŌōňŸńŅĿĹŌŃēňŸōŁŋŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŋ ŸŌŁēĻņōŃńĶŸōŃŋŸĿņľňŌŎņĿľŊŃĻńķŋŸōňŎŋŸĻʼnŗŅĿŃĿŋŸňџōŃēķŋŸōŒņŸ ēĿōňŐŗņ ŸēĿŸōŁņŸĻĽňŊĶŸʼnĶņōŒŋŸņĻŸńŅĿĹņĿџēĿŸĻŊņŁōŃńŕŸʼnŊŕŌŁēňŸĽŃĻŸōķōĻŊōŁŸŌŎņĿŐĸŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁ

ŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȗȕŸǬȥȌȗȝțȜȗ ŸȜȊŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȊŸȘȗțȗțȜȅŸȘȔȐȑȡșȒțǢȗȥŸțȐǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸțȜȐȕŸ dzșȔȊȕȍȈȊŸ  ŸȜȐŸǵȎȜȗȕȈȊŸ Ÿ ŸȓȊȒŸȜȐŸǮȎșǢȊȕȈȊŸ

5.562,00 6.266,74 3.760,58 10.556,54 2.293,42 9.516,56 1,30060 0,87600 1.267,000 78,92

ǶȎŸȊșȕȐȜȒȓȤŸȘșȤțȐǢȗŸ ŸȆȓȔȎȒțȎŸȓȊȒŸȜȐȕŸǽȎȜȅșȜȐŸ ŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗ

ĭōĻŸōķŅŁŸĪńōŒļŊĹňŎŸłĻŸľňłňŖņŸĻʼnŕŸōŁņŸĮŊĶʼnĿŀĻŸōŁŋŸ ȜșȅȘȎȏȎȚ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸțȜȊŸȗǢȤȔȗȌȊŸȘȗȝŸȎȓȍȈȍȗȝȕŸȗȒŸȈȍȒȎȚŸȗȒŸȜșȅĠŅŅĶľňŋŸŌōĻŸʼnŃŌōŒōŃńĶŸŃľŊŖēĻōĻŸōĻŸńŊŃōĸŊŃĻŸŌŖēŏŒņĻŸ ȘȎȏȎȚ ŸȜȗŸȕȆȗŸȜȎțȜŸȓȗȘȦțȎȡȚŸȑȊŸȎȕțȡǢȊȜȦțȎȒŸȤȔȎȚŸȜȒȚŸȊșȕȐȜȒēĿŸōĻŸňʼnňĹĻŸłĻŸľŃĿŇĻŐłňŖņŸōĻŸņķĻŸōĿŌōŸĻņōňŐĸŋŸKLP@KKŸ ȓȆȚŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊ Ÿ L@KLK ŸĿņŗŸōĻŸŌŎēʼnĿŊĶŌēĻōĻŸōŒņŸŌĿņĻŊĹŒņŸʼnŊňŌňēňĹŒŌŁŋŸłĻŸľŁēňŌŃňʼnňŃŁłňŖņŸŌōŃŋŸĻŊŐķŋŸĨňĿēļŊĹňŎ

ȧǷǽŸȓȊȒŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȓȅȕȗȝȕŸȎȖȊȕȜȔȐȜȒȓȆȚŸȊțȓȇțȎȒȚŸȘșȗțȗǢȗȈȡțȐȚŸȌȒȊŸȤȔȊŸȜȊŸȎȌȟȦșȒȊŸȘȒțȜȡǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸŸȜȐȕŸȎȞȐǢȎșȈȍȊŸ•DZǢȎșȐțȈȊ– ŸȜȊŸȓșȒȜȇșȒȊŸȘȗȝŸ ȜȒȓȅŸȒȍșȥǢȊȜȊ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȌȒ™ŸȊȝȜȅŸȘȗȝŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȒȗȥȕȜȊȒŸțȜȐȕŸ ȊȞȗșȗȥȕŸțȜȐȕŸȊȘȗǢȎȈȡțȐŸVRBP>MLŸȜȡȕŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȡȕŸȗǢȗȔȤ- ǯȔȔȅȍȊ ŸȊȔȔȅŸȆȟȗȝȕŸȜȐȕŸȆȍșȊŸȜȗȝȚŸȜȐȕŸǴȥȘșȗ ŸDZŸȊȕȑȎȓȜȒȓȤȌȡȕŸȓȊȒŸțȜȒȚŸȏȐǢȒȆȚŸȊȘȤŸȜȊŸǢȐŸȎȖȝȘȐșȎȜȗȥǢȎȕȊŸȍȅȕȎȒȊŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸ ȜȐȜȊŸȜȗȝŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȥŸțȝțȜȇǢȊȜȗȚŸȑȊŸǢȎȜșȐȑȎȈŸȤȟȒŸȋȅțȎȒŸȌȎȕȒȊȝțȜȐșȤȜȎșȊŸȊȘȤŸȎȓȎȈȕȊŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸȑȆțȎȒŸȐŸǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǴȎȕȜșȒ- ȓȦȕŸȘȊșȊȍȗȟȦȕ ŸȊȔȔȅŸțȜȐŸȋȅțȐŸȜȐȚŸȊȕȊȔȝȜȒȓȇȚŸȍȒȅșȑșȡțȐȚŸ ȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸțȜȊŸȜȎțȜŸȜȗȝŸdzȗȝȔȈȗȝ Ÿ ȜȗȝŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȗȝŸȜȡȕŸȍȊȕȎȈȡȕŸȜȗȝȚ ŸȜȤțȗŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸȒȍȒȦȜȎȚŸ ȤțȗŸȓȊȒŸȜȒȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚ ŸȘȗȝŸȊȘȗȜȎȔȗȥȕŸȜȗȕŸǢȎȌȅȔȗŸȊțȑȎȕȇŸ ǬșȟȒȓȅ ŸȘȔȐșȗȞȗșȈȎȚŸȆȞȎșȊȕŸȜȊŸKLP@KKŸL@KLŸȕȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒ- ȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇȚŸȥȞȎțȐȚ ŸȘȗȝŸȑȊŸȓȗșȝȞȡȑȎȈŸȆȡȚŸȜȗŸȜȆȔȗȚŸȜȗȝŸ ȗȥȕȜȊȒŸțȜȒȚŸȊșȟȆȚŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝ ŸȡțȜȤțȗŸȐŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȗŸ Ÿ ȆȓșȒȕȎŸȤȜȒŸȜȗŸȟșȗȕȒȓȤŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸǢȎțȗȔȊȋȇțȎȒŸȊȘȤŸȜȊŸ ȜȎțȜŸȓȗȘȦțȎȡȚŸȘȗȝŸȍȒȎȕȇșȌȐțȎŸȐŸǯǴǽŸțȜȒȚŸŸdzȗȝȔȈȗȝŸȓȊȒŸțȜȗŸ ǽȊŸȜȎțȜŸȊȕȜȗȟȇȚŸȓȊȒŸȐŸȈȍșȝțȐŸȜȗȝŸǽȊǢȎȈȗȝŸȀșȐǢȊȜȗȘȒțȜȡȜȒȗȘȗȈȗŸȆȔȊȋȎŸǢȆșȗȚŸȜȗŸŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȜșȊȘȎȏȒȓȗȥŸțȝțȜȇǢȊ- ȓȇȚŸǼȜȊȑȎșȤȜȐȜȊȚŸȊȘȊțȟȤȔȐțȊȕŸȇȍȐŸțȝȕȅȕȜȐțȐŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸȐŸȜșȤȜȗȚ ŸȇȜȊȕŸȘȗȔȥŸțȥȕȜȗǢȗ Ÿ ȒȓȊŸǢȎŸțȜȎȔȆȟȐŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȓȊȒŸȐŸȗȘȗȈȊŸȑȊŸȎȘȊȕȊȔȐȞȑȎȈŸțȜȒȚŸȊșȟȆȚŸȜȐȚŸȎȘȤǢȎȕȐȚŸȎȋȍȗǢȅȍȊȚ ŸǽȐȕŸȈȍȒȊŸțȜȒȌǯȓȜȤȚŸȊȘȤŸȜȒȚŸȎȘȒȘȜȦțȎȒȚŸȜȗȝŸȕȆȗȝŸVRBP>MLŸȘȗȝŸȑȊŸȎȞȊșǢȤ- Ǣȇ ŸȗȒŸȎȔȎȌȓȜȆȚŸȜȐȚŸǯǴǽ ŸȜȗȝŸȧǷǽŸȓȊȒŸȜȐȚŸǴȗǢȒțȒȤȕŸȘșȊȌǢȊȜȗțȎȒŸȐŸǯȝșȡȘȊȢȓȇŸǴȎȕȜșȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸțȜȊŸȗǢȤȔȗȌȊŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒ- ȘȗȒȗȥȕŸȎȘȒțȓȆȠȎȒȚŸȓȊȒŸțȎŸȓȅȘȗȒȎȚŸȜșȅȘȎȏȎȚ

ȓȗȥŸȧȐǢȗțȈȗȝŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸțȜȊŸȟȊșȜȗȞȝȔȅȓȒȅŸȜȗȝȚŸȗȒŸȎȔȔȐȕȒȓȆȚŸ

ǼȜȐȕŸǯǯŸȗŸȘȔȐȑȡșȒțǢȤȚŸ ǢȎȒȦȑȐȓȎŸȊȘȤŸ ŸțȎŸŸ ȎȕȦŸȘșȒȕŸȊȘȤŸȆȕȊŸȟșȤȕȗŸ ȇȜȊȕŸ 

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ǼȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

0,53 0,69 1,18 0,49 1,64 0,38 0,66 0,5 0,5 0,46 0,49 0,45 0,82 1,18 2,17 0,88 8,6 1,15 1,01 0,71 0,96 1,81 0,61 0,58

-0,84 -2 -2,56 -8,33 -1,96 -8 -5,77 -6,25 -2,38

1

0,53

0,53

50.365 10 460 172.021 7.545 900 61.890 6.820 3.701 34.550 7.667

1,16 0,49 1,57 0,36 0,65 0,5 0,49 0,41 0,49 0,45 0,8

1,19 0,49 1,64 0,39 0,68 0,5 0,52 0,48 0,5 0,48 0,84

-1,36

690

2,17

2,17

-0,35 -3,36 -0,98

7.770 5.020 2.920

8,51 1,15 1

8,6 1,19 1,03

-4 2,84 -3,17

34.143 331 43.517

0,95 1,79 0,6

1,04 1,81 0,65

MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO)

2,5 4,05 0,87 3,99 1,11 2,35 2,72 0,54 0,56 0,77 2,67 0,53 1,38 0,41 0,9 0,46 0,37 1,8 0,66 0,41 0,68 0,75 1,01 1,55 0,43 0,78 1,02 0,82 1,26 0,37 0,78 5,7 0,62 1,5 1,16 1,22 0,35 0,4 0,45 0,72 0,97 0,86 0,75 0,71 0,87 1,85 31,64 1,27 0,32 0,51 2,56 0,33 0,39 0,57 3,16 1,36 0,62 0,31 0,46 0,94 8,26 0,61 0,43 0,66 4,91 1,55 0,74 1,39 1 0,71 0,42 4,8 0,58 4,09 0,89 0,49 0,71 0,58 0,62 0,59 0,5 0,33 1,55 0,69 1,06 0,64 0,9 0,43 0,99 0,65

-2,41 1.500 -1,14 2.260 -0,25 10.425

3,9 0,87 3,99

4,18 0,95 4

-0,42 15.718

2,31

2,38

-3,57

3.055

0,54

0,55

-14,44 44.416 -7,29 1.073 6 42.400

0,75 2,66 0,47

0,87 2,94 0,54

-2,38 45.953 3,45 1.190 -2,13 45.950 2,78 10 -2,17 101 10 1.020 10.870 -1,45 878 -7,41 1.285 -0,98 1.922

0,4 0,84 0,45 0,37 1,73 0,56 0,4 0,68 0,75 1,01

0,43 0,9 0,47 0,37 1,81 0,66 0,43 0,7 0,81 1,01

7,5 6,85

132 1.136

0,39 0,69

0,43 0,8

-6,67

200 4.220

0,82 1,26

0,83 1,34

-0,66

3.026 14.360 1.108

5,3 0,61 1,5

5,7 0,63 1,53

1,67 -5,41 -4,76 -2,17 -4 -3,96

1.560 3.660 1.800 4.852 500 1.450

1,08 0,34 0,4 0,44 0,72 0,97

1,22 0,35 0,4 0,46 0,72 1

-3,85 -1,39 -7,45

15 570 1.030 200 3.947 202

0,75 0,7 0,86 1,79 31,36 1,23

0,75 0,72 0,95 1,86 31,79 1,33

7.040 196 2.775 8.763 6.165 33.751 25 1.100 89.857 20.861 162

0,49 2,33 0,32 0,36 0,56 3,12 1,3 0,6 0,3 0,43 0,88

0,51 2,57 0,35 0,4 0,6 3,16 1,36 0,62 0,37 0,47 0,96

5,17 2.150 -4,44 13.765 1,54 5.900 40 2,65 1.043 7,25 570

0,61 0,41 0,62 4,91 1,49 0,7

0,61 0,44 0,66 4,91 1,55 0,74

-2,91

1 0,7 0,41 4,8 0,56

1,03 0,73 0,43 4,8 0,68

-0,44 -0,78

-0,78 -2,5 0,64 1,64 -16,22 -2,13

750 8.850 -6,67 10.752 -1,03 520 -17,14 75.021

ŸĝŖŇŁŌŁŸ ŸŌŁēĿĹŒŌĿŸňŸĽĿņŃńŕŋŸľĿĹńōŁŋŸĻʼnĻŌŐňŅňŎēķņŒņŸĻōŕēŒņŸŌōňŸŅŃĻņŃńŕŸĿēʼnŕŊŃňŸōňŸļ™ŸōŊĹēŁņňŸ ōňŎŸŸŌĿŸŌŖĽńŊŃŌŁŸēĿŸōňŸĻņōĹŌōňŃŐňŸľŃĶŌōŁēĻŸōňŎŸ 

ǽȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȗŸŸȎȈȟȎŸ țȐǢȎȒȡȑȎȈŸǢȎȈȡțȐŸ 

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸǯȔȔȐȕȒȓȇŸǼȜȊȜȒțȜȒȓȇŸǬșȟȇŸǯǵǼǽǬǽ ŸǢȎȜȊȖȥŸȋ™ŸȜșȒǢȇȕȗȝŸŸȓȊȒŸȋ™ŸȜșȒǢȇȕȗȝŸ ŸȗŸȊșȒȑǢȤȚŸȜȡȕŸȊȘȊțȟȗȔȗȥǢȎȕȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸŸțȜȐȕŸȗǢȅȍȊŸȓȊȜȊțȜȐǢȅȜȡȕŸ ȎȒȍȦȕŸȍȒȊȜșȗȞȇȚŸȓȊȒŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȐȕŸȗǢȅȍȊŸȓȊȜȊțȜȐǢȅȜȡȕŸ ȎȒȍȦȕŸȎȓȜȤȚŸȍȒȊȜșȗȞȇȚŸȓȊȒŸȓȊȝțȈǢȡȕ ŸǽȗŸȋ™ŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸ țȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸȋ™ŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȗŸȌȎȕȒȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸȊȘȊțȟȗȔȗȝǢȆȕȡȕŸțȜȗŸȔȒȊȕȒȓȤŸȎǢȘȤșȒȗŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȎȈȡțȐŸ Ÿ ȆȕȊȕȜȒŸǢȎȈȡțȐȚŸ ŸȘȗȝŸțȐǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸ țȥȌȓșȒțȐŸȜȗȝŸ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǬȥȖȐțȐŸ ŸȜȡȕŸŸ ȊȘȊțȟȗȔȗȥǢȎȕȡȕŸțȜȗŸŸ ȔȒȊȕȎǢȘȤșȒȗŸȜȗŸȋ™ŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,54 0,91 0,6 2,9 1,06 0,56 3,84 0,71 2,7 0,45 0,61 0,58 0,75 0,87 0,39 1,65 0,47 3,5 0,43 0,37 1,4

Œ…„

-1,82 -3,19 1,69

500 119.273 4.000

0,54 0,9 0,6

0,54 0,96 0,6

-2,75

600 5.082 310 3.882

1,03 0,55 3,74 0,7

1,06 0,56 4 0,73

1.000 12.040 10 4.649 122.450 94.351 18.834 1 3.890

0,45 0,59 0,58 0,69 0,84 0,39 1,63 0,47 3,15

0,45 0,62 0,58 0,79 0,89 0,41 1,72 0,47 3,5

2,4

2,27 -3,33 -1,32 -4,88 -5,17

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ELMEC SPORT (Ȁȅ) INFORMER (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 1 7,8 0,47 0,5 0,46 0,45 0,97 0,23 0,97 0,3 0,24 0,76 0,22 0,16 0,14 14,54 0,57 0,52 0,25 3,36 1,7 2,52 0,46 7,3 0,31 2,56 7,01 4,61 14 0,17 62,25 4,15 0,32 19,2 0,35 0,11 0,15 0,4 1,22 0,25 0,17 0,44

4,11 -0,99

90 626

7,6 0,98

7,6 1

0,96 0,22 0,97 0,28

0,97 0,24 0,97 0,31

2.100.000

1,04 -4,17 3,45

-4,35 -11,11

4.854 11.104 800 6.919

50 5.000 13.300 972

0,22 0,16 0,13 14,1

0,22 0,16 0,14 15,29

-7,14

720 138.319

0,51 0,25

0,56 0,25

-2,33 -8 3,33 1,19

1.414 15.600 60 60 16.426

2,49 0,45 7,3 0,31 2,52

2,56 0,49 7,3 0,32 2,6

-4,91

0,22

52.662

4,52

4,8

-8,46 -0,95

10.000 20 1.350

0,17 62 4,08

0,17 62,5 4,16

-7,89 -8,33

100 1.050 8.314

19,2 0,35 0,11

19,2 0,36 0,11

1.400 100 2.110 350

1,2 0,25 0,17 0,44

1,26 0,25 0,17 0,44

10.850

0,15

0,15

108.080

0,1

0,1

10

0,69

0,69

-3,17 8,7 7,32

16,75 6,35 0,22 0,15

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

0,09 0,51 0,28 0,18 0,72 0,06 0,08 0,22 0,32 0,22 2,95 0,05 0,47 0,23 1,06 0,12

-10 28.000 2 800

0,09 0,49

0,09 0,52

1.600

0,06

0,06

6.800 -0,67 2.871 -16,67 77.102 28.080

0,21 2,89 0,05 0,44

0,22 3 0,06 0,48

1,06

1,06

-14,29

2,91

930

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,95 3,96 1,85 1,4 0,72 4,03 1,14 2,16 2,47 2,34 2,52 1,92 2,86 3,11

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) 1,07 ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. 0,62 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,64 ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) 1,53 ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. 2,19 ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. 1,2 ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) 35,73 ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,67 ǺETANET ABEE 0,12 ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,12 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. 0,06 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,1 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,6 ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) 0,08 ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,14 ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,05 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,12 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,1 ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ 0,39 ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) 0,54 ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) 0,78

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ 7.379 1.170 1.000 100

0,86 0,49 0,7 0,57

0,89 0,5 0,71 0,58

6.920 1 1.356 610 10 271

0,57 0,5 0,33 1,55 0,69 1

0,6 0,5 0,35 1,55 0,69 1,08

-8,16 2 -2,27 840 6,45 2.000 -1,52 70.821

0,9 0,41 0,93 0,64

0,98 0,43 0,99 0,66

-2 1,43 7,41 3,51 -8,33 -7,19 2,99 -3,64

ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ)

0,1 0,13 1,43 0,69 2,3 0,1 0,42 0,18 0,15 0,61 0,17 0,27 0,09 0,14 3,7

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ 2,99 -16,67 2,44 5,88 -11,76

1.795 5.746 400 279.557

0,1 0,4 0,18 0,14

0,11 0,44 0,18 0,17

-12,9 12,5 7,69

30.435 11.869 6.000

0,25 0,08 0,14

0,28 0,09 0,14

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


 ÈAPPOÓ

IÄIOKTHÓIA ÅêäïôéêÞ EíçìåñùôéêÞ I.KOPOMHËHÓ A.E ÅÊÄÏÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄIEYÈYNTHÓ ÓYNTAÎÇÓ Ä. KATÓOÃIANNHÓ IÄPYTHÓ + Xñ. ÐáðáóôåñéÜäçò Eôïò éäñýóåùò 1960 YÐEYÈYNOI THÓ EÖHMEPIÄAÓ “ÈAPPOӔ Ä. MAKEÄONIAÓ KAÓTOPIA Kþóôáò Äïýöëéáò ÓIATIÓTA Èåüäùñïò ÐåóíéêÜò ÓéÜôéóôá ÃåñÜíéá Tçë. 24650- 22.970 Tçë. 38611 Fax 34611 e-mail: tharos@otenet.gr EÄPA KOZANH ÓYNÄPOMH 72 E EËAXIÓTH ÓYNÄPOMH 15 E TPAÐEZÙN ÏPÃANIÓMÙN

190 E

XPHÓIMA THËEÖÙNA NOÓOKOMEIO 67600 EKAB 166 ÐYPOÓBEÓTIKH 199 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ 2461301194 KTEË 34454 ÄEH âëÜâåò Ä/ NÓH 34515 OTE BëÜâåò 121 TAÎI 34.605, 34.905 PAÄIO TAÎI 40500 AÓTYNOMIA 22001 OÓE 36067 OËYMÐIAKH AEP. 36.462 KñáôÞóåéò èÝóåùí 36.463 OAEÄ 22.930 IKA 22100 EÎÐPEÓ ÓEPBIÓ 36966 TAXYÄPOMEIO 34500 INTERAMERICAN OÄIKH ÐPOÓTAÓIA 24610 42253 6942234356 1158 KTEO 31690 ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ 10400 SOS ASSISTANCE 24610 33000 ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE ÔÇË. 1057 ÷ùñßò ÷ñÝùóç 24610 25876

ÈÅÑÌÁÍÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÅÐÉÓÊÅÕÇ Ôçë. 24610/38171 êéíçôü 6949 691430 ËÏÕÊÁÓ ÐÁÐÁËÏÕÊÁÓ

CLIK

Ãñáöåßï Ãíùñéìéþí Äþóôå ôÝñìá óôçí áíáìïíÞ êáé ôç ìïíáîéÜ. Åìöáíßóéìåò êïðÝëåò áðü Âïõëãáñßá - Ñùóßá æçôïýí ãíùñéìßá, ìå óêïðï ó÷Ýóçóõìâßùóç-ãÜìï êáé áõèçìåñüí, ðáíåëëáäéêÜ. Ôçë. 2410670840

ÈÁÑÑÏÓ

ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ Ç åôáéñåßá äéáíïìþí ÄÉÁÍÏÌÇ ÁÅ ìå Ýäñá ôá Êïßëá æçôÜåé ïäçãü - äéáíïìÝá. Áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò: á) Äßðëùìá Ò êáôçãïñßáò â) Çëéêßá Ýùò 35 åôþí. Åìðåéñßá óôï ÷þñï ôùí äéáíïìþí èá åêôéìçèåß. Ðëçñ. ôçë. 24610 24024 ÁÔÏÌÁ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ãéá áíåîÜñôçôç åðáããåëìáôéêÞ óõíåñãáóßá ìå áíôéêåßìåíï ôïí Ýëåã÷ï ôïõ âÜñïõò êáé ôç äéáôñïöÞ, çìéáðáó÷üëçóç 600900 Å Þ ðëÞñç áðáó÷üëçóç 1500 Å êáé Üíù. ÊáëÝóôå Üìåóá ê. Óßóêïò Áíôþíéïò. Ôçë. 6976 653645 ðñïóï÷Þ ü÷é ðùëçôÝò - íôÞëåñ ÆÇÔÅÉÔÁÉ: ãõìíÜóôñéá ãéá áðáó÷üëçóç óå ãõìíáóôÞñéï. Ðëçñ. ôçë. 6976 600974

ÆÇÔÅÉÔÁÉ: íåáñüò Þ íåáñÞ ãéá åñãáóßá êáé Üôïìï ãéá ðáñáäüóåéò ðáêÝôïõ óå êåíôñéêü ìåæåäïðùëåßï. Ðëçñ. ôçë. 6937 422055

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÙÍ

,

ÐÙËÅÉÔÁÉ: áõôïêßíçôï Audi Á3 ìïíôÝëï ‘98 1600 cc. Ðëçñ. ôçë. 24610 37229, 6974 606219 þñåò 15.00 Ýùò 17.00 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: óå ôéìÞ åõêáéñßáò êáé óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç Ýíá (1) öïñôçãü É.×. ÌÁÍ 414, ôüíùí 33, ôåôñáîïíéêü, êáèþò êáé Ýíá (1) ICB 3D ôóáðÜêé, ëüãù äéïñéóìïý óôç ÄÅÇ. Ðëçñ. ôçë. 6948 042381, 6944 277621

ÐÁÑÁÄÉÄÅÉ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

ÊáèçãÞôñéá Ãáëëéêþí áðüöïéôïò Åèíéêïý Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò êáé åíçëßêïõò. Ðëçñ. ôçë. 6948 000803 ÊáèçãÞôñéá ÁããëéêÞò Öéëïëïãßáò ÁÐÈ ìå ðñïûðçñåóßá óôá ìåãáëýôåñá êÝíôñá îÝíùí ãëùóóþí ôçò Èåóóáëïíßêçò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ÷áìçëÝò ôéìÝò. Ðëçñ. ôçë. 6946 086733 ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ: ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò ôùí ÔÅÉ. Ðëçñ. ôçë. 6944538304 ÊáèçãÞôñéá Ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò ôùí ÔÅÉ. Ðëçñ. ôçë. 6944 538304 ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ Öéëüëïãïò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ óå ðïëý ðñïóéôÝò ôéìÝò. Ðëçñ. ôçë. 6942 413657 ÊáèçãÞôñéá öéëüëïãïò áðüöïéôç Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåó/íßêçò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÐÑÏÓÉÔÅÓ. Ðëçñ. ôçë. 6948 529565 ÊáèçãÞôñéá öéëüëïãïò áðüöïéôïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí, ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. Ðëçñ. ôçë. 6946 501276 Áðüöïéôïò ôïõ ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôï ÁÐÈ ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ðëçñ. ôçë. 6997 291572 ÊáèçãçôÞò Âéïëïãßáò ìå ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò êáé öñïíôéóôçñéáêÞ ðåßñá, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá Âéïëïãßáò óå ìáèçôÝò Ò Ëõêåßïõ. Ðëçñ. ôçë. 6937 193791 Öéëüëïãïò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. Ðëçñ. ôçë. 6979 221037 ÊïðÝëá Äéðëùìáôïý÷ïò Ìç÷áíéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ðáéäéÜ Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ óå ÌáèçìáôéêÜ - ÖõóéêÞ êáé ×çìåßá. Ðëçñ. ôçë. 6988 144722

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 83 ôì 2Ä,Ó ÷ùñéóôÞ êïõæßíá, WC, 4ïò üñïöïò, 1ï ñåôéñÝ, ãùíéáêü, ìðáëêüíé 100 ôì, öùôåéíü, áôïìéêü öõóéêü áÝñéï, ðëÞñùò áíáêáéíéóìÝíï, åõêáéñßá ãéá öïéôçôÞ Þ åðÝíäõóç (ðåñéï÷Þ ÉððïêñÜôåéï Íïóïêïìåßï). Ðëçñ. ôçë. 6974 062239 ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 60 ôì 2Ä,Ê,ÌÐ, áíþãåéï (ðåñéï÷Þ ÉððïêñÜôåéï Íïóïêïìåßï). ÅÕÊÁÉÑÉÁ. ÔéìÞ 48.500 Å. Ðëçñ. ôçë. 6938 443001 ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá íåüêôéóôï 120 ôì ðåñßðïõ ðïëõôåëïýò êáôáóêåÞò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò óôçí ÊïæÜíç ìå ôñßá ìåãÜëá äùìÜôéá, óáëïêïõæßíá, ìðÜíï, WC ìå Üñéóôá õëéêÜ ìåãÜëç áðïèÞêç êáé êëåéóôü ãêáñÜæ óôïí ðñþôï üñïöï, äéüñïöçò ïéêïäïìÞò. Ðëçñ. ôçë. 24610 38646, 6944 658966 ÐÙËÅÉÔÁÉ: áãñïôåìÜ÷éï 15 óôñåì. óôç ÌåóóéáíÞ ÊïæÜíçò (ðåñéï÷Þ Ëßìíç). Ðëçñ. ôçë. 6979 907850 ÐÙËÅÉÔÁÉ Þ ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìáãáæß êåíôñéêü óôçí ÊïæÜíç 40 ôì ìå õðüãåéï êáé îå÷ùñéóôÞ åßóïäï. ÔéìÞ ðþëçóçò 150.000 Å ôéìÞ åíïéêßïõ 700 Å. Ðëçñ. ôçë. 6932 528027 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ìïíïêáôïéêßá 132 ôì óôç ËåõêïðçãÞ ÊïæÜíçò ìå 600 ôì ïéêüðåäï. Ðëçñ. ôçë. 24610 99555

ÐÝìðôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá áíáêáéíéóìÝíï óôç Èåóóáëïíßêç êïíôÜ óôá ÐáíåðéóôÞìéá, áðÝíáíôé áðü ôç Ñïôüíôá. ÄéáèÝôåé äýï äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá,WC. ÔéìÞ 95.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6979 985665, 6972 823840 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ãêáñóïíéÝñåò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå áíåãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 33134, 6979 729586, 6979 729585 ÐÙËÅÉÔÁÉ: íåüêôéóôç ìïíïêáôïéêßá 100 ôì óå 1 óôñÝììá ïéêüðåäï óôçí ËåðôïêáñõÜ - óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ïëýìðïõ - ðÜíù áðü ôçí ÅèíéêÞ ïäü, åêôüò ó÷åäßïõ - ìå öáíôáóôéêÞ èÝá. ÔéìÞ 150.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6970 513637 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 - 24610 37743 êéí. 6978335984 ê. ÓùôÞñçò. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá óýã÷ñïíçò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå íåïáíåãåéñüìåíç ôåôñáüñïöç ïéêïäïìÞ óå ãùíéáêü ïéêüðåäï ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ôñßá ìåãÜëá äùìÜôéá óáëüíé - êïõæßíá - ìðÜíéï WC - 2 áðïèÞêåò - 2 èÝóåéò óôÜèìåõóçò). Ðëçñ. ê. Ìé÷áçëßäçò Ðáýëïò ôçë. 24610 21218, 6947 400161 ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôçí ËåðôïêáñõÜ Ðéåñßáò óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ïëýìðïõ - ïéêüðåäï 1.400 ôì ìå åëéÝò - ðåñéï÷Þ ÃÝñïíôá, åêôüò ó÷åäßïõ ìå 50 ôì íåüêôéóôï óðßôé ìå öáíôáóôéêÞ èÝá. ÔéìÞ 110.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6970 513637

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç êáöÝ ìðïõãÜôóá åðß ôçò ïäïý ÉððïêñÜôïõò áðÝíáíôé áðü ôï Ôá÷õäñïìåßï, óå êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 22094, ðñùéíÝò þñåò ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç áñôïðïéßáò - Æá÷áñïðëáóôéêÞò óôçí ÊïæÜíç (ÂÉ.ÐÅ ÊáóëÜò), ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç (800ôì) êáé åíïéêéÜæåôáé ï ÷þñïò ðáñáãùãÞò (600ôì). Ðëçñ. ôçë. 24610 34891 ðñùéíÝò þñåò 8 Ýùò 10

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá êáéíïýñãéá äùìÜôéï, óáëïêïõæßíá, ÷þë, ìðÜíéï, êëåéóôü ãêáñÜæ, áôïìéêÞ ôçë/íóç, èåñìïìðüúëåñ, ðåñéï÷Þ ALEX PAK 2ïò üñïöïò. Ðëçñ. ôçë. 24610 26414, 6973 037169 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 3Üñé ìå êáèéóôéêü, äýï äùìÜôéá, êïõæßíá, ëïõôñü óôïí 2ï üñïöï ìå ÷þñï óôÜèìåõóçò óôçí ðõëùôÞ êáé áðïèÞêç óôï õðüãåéï êïíôÜ óôç Íïìáñ÷ßá. Ðëçñ. ôçë. 6977 975330 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 108 ôì óôï 2 üñïöï (ïñïöïäéáìÝñéóìá) ìå áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç, áðïèÞêç Ýîôñá, åðß ôçò ïäïý Êåñáìïðïýëïõ 2. Ðëçñ. ôçë. 24610 25323 & 6973506456 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: á) ãêáñóïíéÝñåò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, 1ïò üñïöïò â) äéáìÝñéóìá äõÜñé êåíôñéêü, ðëÞñùò áíáêáéíéóìÝíï, 1ïò üñïöïò, áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç. Ðëçñ. óôï ôçë. 24610 39317, 6945060866. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: á) ãêáñóïíéÝñá óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò 1ïò üñïöïò â) äéáìÝñéóìá äõÜñé êåíôñéêü ðëÞñùò áíáêáéíéóìÝíï 1ïò üñïöïò, áõôüíïìç ôçë/íóç. Ðëçñ. ôçë. 24610 39317, 6945 060866 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá 42 ôì åðéðëùìÝíç ðåñéï÷Þ Íïìáñ÷ßáò. ÔéìÞ ëïãéêÞ. Ðëçñ. ôçë. 6976 400638 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáôÜóôçìá 80 ôì óôï Ðñùôï÷þñé ÊïæÜíçò ðÜíù óôï êåíôñéêü äñüìï. Ðëçñ. ôçë. 6975 220267 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá óôï êÝíôñï ìå äýï äùìÜôéá, óáëïêïõæßíá, öùôåéíü, ìå ôæÜêé, air contition êáé ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

Ðëçñ. ôçë. 6977 648128, 24610 39687, 40935 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá ðëÞñùò åðéðëùìåíç, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (2ïò üñïöïò, áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç). Ïäüò Åë. ÂåíéæÝëïõ 1, ôçë. 6972 038274, 24610 24029 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (1ïò üñïöïò, áõôüíïìç ôçëåèÝñìáçíóç). Ïäüò Åë. ÂåíéæÝëïõ 1, ôçë. 6972 038274, 24610 24029 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 106 ôì óôï 2ï üñïöï (ïñïöïäéáìÝñéóìá) ìå áõôüíïìç ôçë/íóç áðïèÞêç Ýîôñá, åðß ôçò ïäïý Êåñáìïðïýëïõ 2. Ðëçñ. ôçë. 24610 25323 êáé 6973 506456 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá ôñéÜñé óôçí Ðáôñéáñ. Öùôßïõ 12 óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6936 682755 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñåò óå íåüäìçôåò ïéêïäïìÝò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Ðëçñ. ôçë. 24610 36840, 31680, 6944 435565 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 50 ôì óôçí ïäü Ðôïëåìáßùí 6 (êÜôù áðü ôç Íïìáñ÷ßá). ÔéìÞ 120 Å ìçíéáßùò. Ðëçñ. ôçë. 24680 31262 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 2 äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, 1ï üñïöï, Áèçíþí 10, Ýíáíôé ÐõñïóâåóôéêÞò áíáêáéíéóìÝíï. Ðëçñ. ôçë. 6984 980107 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñåò óôá Êïßëá ÊïæÜíçò êïíôÜ óôá ÔÅÉ åðéðëùìÝíåò êáé ìç, ìå áóöáëÞ ðÜñêéãê. Ðëçñ. ôçë. 6976 007552 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: STUDIOS ðëÞñùò åðéðëùìÝíá óå ïñãáíùìÝíï óõãêñüôçìá êáôïéêéþí óôçí ðåñéï÷Þ

ÉÓÔÏÑÉÊÏÓ ìå ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá Éóôïñßáò - ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Éóôïñßáò êáôåýèõíóçò óå õðïøÞöéïõò Ðáíåëëçíßùí. Ðëçñ. ôçë. 6946347922

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ - ÏÄÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÐÉÓÔÏËÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Åêðñüóùðïò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Êéí.: 6942 234 356

ÔÇË. 24610 37730 - 45253 FAX: 24610 37086 - 42253 ÔÇË. ×ÙÑÉÓ ×ÑÅÙÓÇ ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ: 1158 e-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÁãïñÝò-ÐùëÞóåéò-ÁêéíÞôùí óôá ðáñÜëéá ôïõ Éïíßïõ

Èåßá ëåéôïõñãßá óôç Ëáñßïõ Ç ÐåñéçãçôéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ 2010, ôçí êáèéåñùìÝíç Èåßá ëåéôïõñãßá óôç ìïíÞ Áãßáò ÔñéÜäïò (Ëáñßïõ). Ãéá ôçí ìåôáöïñÜ ôùí åðéóêåðôþí èá äéáôåèåß ëåùöïñåßï ôï ïðïßï èá áíá÷ùñÞóåé óôéò 8 ð.ì. áðü ôçí êåíôñéêÞ Ðëáôåßá. Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ðåñéçãçôéêÞò ðïõ èÝëïõí íá ìåôáêéíçèïýí ìå ôá ëåùöïñåßá íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ ôçí ÐÝìðôç 16-9-2010 óôá ãñáöåßá ìáò, Þ óôï ôçëÝöùíï 24610- 30330. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÐåñéçãçôéêÞò ËÝó÷çò

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ

Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839

ÄÉÁÖÏÑÁ

Aíåîáñôçóßáò 17 ÐÁÑÃÁ ôçë.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÑÉÇÃÇÔÉÊÇ ËÅÓ×Ç ÊÏÆÁÍÇÓ

ÓʒÑÊÁ. Ðëçñ. ôçë. 24610 40434, 37743, 6978 335984 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: óôïýíôéï åðéðëùìÝíï. Ðëçñ. ôçë. 24610 26538 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò STUDIO êáé ãêáñóïíéÝñá åðéðëùìÝíç (ðëÞñùò êáé TV) Ðëçñ. ôçë. 6976 774652, 6977 452045 êáé Ìåóßôçò 6944 616468 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: óôïýíôéï 5ïõ ïñüöïõ óôï êÝíôñï. Åîïðëéóìüò ðïëõôåëåßáò, A/C, ôçëåèÝñìáíóç, ôæáêïýæé, ðáíïñáìéêÞ èÝá. Ðëçñ. ôçë. 6974 706008 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá óôç Èåóóáëïíßêç ãéá öïéôçôÝò êïíôÜ óôá ÐáíåðéóôÞìéá, áíáêáéíéóìÝíï ôñßá äùìÜôéá, 360 Åõñþ. Ðëçñ. ôçë. 6979 985665, 6972 823840 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: äýï óôïýíôéï 40 ôì êáé 25 ôì êïõæßíá, ìåãÜëç ìðáíéÝñá, ô/è, åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá. Óôçí ðëáôåßá Óê’ñêá, ÊïæÜíç, Í. Ôñïìðïýëç 1, ðïëý ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 63017, 6973 043970, 6973 041599 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: óôïýíôéï êïíôÜ óôá íÝá ÊÔÅË ÊïæÜíçò ìå ðïëõêïõæéíÜêé êáé áôïìéêÞ èÝñìáíóç. Ðëçñ. ôçë. 6948 288626, 6947 687719 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáôÜóôçìá 100 ôì ìå õðüãåéï 50 ôì óôçí ïäü Óõíôå÷íéþí 2 (ðÜñïäïò Ìåã. ÁëåîÜíäñïõ, ðñþçí ìáãáæß ×. ÖôÜêá). Ðëçñ. ôçë. 24610 41421, 6936 578414 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ãêáñóïíéÝñá åðéðëùìÝíç åðß ôçò ïäïý Åðéóêüðïõ Âåíéáìßí 8. Ðëçñ. ôçë. 6939343510 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ Þ ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôá Êïßëá äéþñïöç êáéíïýñãéá ìïíïêáôïéêßá ìå äýï áõôüíïìåò êáôïéêßåò. Ðëçñ. ôçë. 24610 45756, 6984 098457-8 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: äùìÜôéá óôçí ÏëõìðéáêÞ ÁêôÞ (Êáôåñéíüóêáëá). Ðëçñ. ôçë. 23510 61992, 23510 28596, 6946 639127

Aíåîáñôçóßáò 17 ÐÁÑÃÁ ôçë.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íôñáìò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç 350 Å. Ðëçñ. ôçë. 6984 686375


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Κλείσιμο της καρδιολογικής…!

Φιέστα.. Για προεκλογική φιέστα μιλά η υποψήφια Δήμαρχος Άννα Νανοπούλου και κατηγορεί τον Δήμαρχο ότι δεν έκανε κάτι ώστε να ανατρέψει την απαράδεκτη κατάσταση αφήνοντας το πρόβλημα στο νοσοκομείο Κοζάνης να φτάσει στο απροχώρητο..!

Η κα Νανοπούλου αδιαφορεί…! «Η κ. Νανοπούλου αρνήθηκε ότι το κλείσιμο της καρδιολογικής κλινικής και της στεφανιαίας μονάδας του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης είναι κατεπείγον θέμα….» Απαντά ο κ. Μαλούτας προσθέτοντας στη δήλωση του ότι η κ. Νανοπούλου αδιαφορεί για τα προβλήματα υγείας των πολιτών!

Η υγεία στην περιοχή μας πάντα έπασχε με οδυνηρές συνέπειες για την ίδια τη ζωή του πολίτη αυτού του τόπου. Η μη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Κοζάνης δείχνει ότι η κατάσταση της υγείας στο νομό έφτασε στο τέρμα..! Την απόφαση του Δ.Σ του «Μαμάτσειου» για αναβολή της λειτουργίας της Καρδιολογικής ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νοσοκομείου Νικόλαος Κίτσιου επισημαίνοντας ότι οι εναπομείναντες γιατροί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν…!

Είδηση…!

Το ιατρικό κατεστημένο…! Γνωστοί και οι τρεις, επιφανείς γιατροί της Κοζάνης. Πέρα από διαπρεπείς επιστήμονες θεωρούνται εντόνως πολιτικοποιημένα άτομα. Βέβαια δεν μπορούσαν να αρνηθούν τη στήριξη τους στον φίλο και συνάδελφο Αγάπιο Γαβριηλίδη. Δυστυχώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αγάπιος , μάλλον δεν θα ηγηθεί της «Κίνησης πολιτών…» στο Δήμο Κοζάνης!

Μνημείο Μικρασιατών…!

Επιδείνωση…!

Ανέγερση μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού ζητά ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαίδας από τους τοπικούς εκπροσώπους της πολιτείας. Προτείνεται μάλιστα να αναγερθεί σε χώρο απέναντι από τη Στέγη των Μικρασιατών με αναγεγραμμένα τα ονόματα των τόπων καταγωγής των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Πτολεμαΐδα. Εύλογο και δίκαιο το αίτημα και πρέπει να βρει ανταπόκριση…!

Η απαράδεκτη αυτή εξέλιξη δείχνει ότι τα μύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το «Μαμάτσειο» κυρίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού συνεχώς επιδεινώνονται με αποτέλεσμα η πλέον σημαντική κλινική του νοσοκομείου να αδυνατεί να λειτουργήσει…!

Ανάλγητοι…!

Μετά το κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, μαθαίνουμε ότι κλείνει και η καρδιολογική. Το δημοτικό συμβούλιο δεν συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ήταν προγραμματισμένο, για να συζητήσει και να διαμαρτυρηθεί, ελλείψει απαρτίας. Παρακαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να περιμένουν τη συνεδρίαση των δημ. συμβούλων για να νοσήσουν! Στο απαράδεκτο καθεστώς με τους διορισμούς και τις παραιτήσεις των γιατρών αναφέρθηκε ο βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος δίνοντας και την είδηση: Την επόμενη εβδομάδα τον διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας ότι αλλάζει ο αυτός νόμος της παραίτησης του γιατρού της επόμενης του διορισμού!

Πρώτο θέμα…! Δυστυχώς οι σημερινοί κυβερνώντες συνέχισαν την ίδια ανάλγητη πολιτική στο ζήτημα της υγείας στο τόπο μας με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν άμεσα ζωές συμπολιτών μας. Τα καρδιολογικά περιστατικά η καθυστέρηση, ο χρόνος που θα χρειαστεί για την μεταφορά των ασθενών σε περιφερειακά νοσοκομεία, μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή!

Διακοπή της κυκλοφορίας σήμερα στην Πλ. Ελευθερίας Διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2010 στην Πλ. Ελευθερίας (Goodys) από τις 3:30 μ.μ. –έως τις 4:15 μ.μ., καθώς και στην οδό Μπουσίου από τις 4:10 μ.μ. έως τις 5:00 μ.μ., λόγω έργων ηλεκτροφωτισμού που θα πραγματοποιήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από παρακαμπτήριες οδούς.

Αναβολή…! Την αναβολή συνολικά της λειτουργίας του νοσοκομείου πρότεινε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας συγκαλώντας ταυτόχρονα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μεγαλώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να κάνει κάτι…

Λειτούργησαν κανονικά χθες τα διόδια της Εγνατίας στον Πολύμηλο. Η κινητοποίηση των φορτηγατζίδων της περιοχής το απόγευμα της Τρίτης, πρώτης μέρας λειτουργίας των διοδίων, σταμάτησε ωστόσο έγινε «πρώτο» θέμα στα πανελλαδικά ΜΜΕ. Βλέπετε είναι τα πρώτα διόδια που λειτουργούν στην Εγνατία..!

Δεν είναι αστροναύτες…! Μοιάζουν με αστροναύτες στο διάστημα οι: Αντινομάρχης Γιάννης Σόκουτης, ο Δήμαρχος Καμβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Γρίβας και άλλοι πολλοί! Βέβαια δεν προχωρούν στο φεγγάρι αλλά στον χώρο των παλιών ΜΑΒΕ, στο Ζιδάνι του Δήμου Καμβουνίων όπου οι εργασίες αποκατάστασης προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς!

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Καχυποψίες πολλές… Συνέχεια απο την 1η Βρέχει ο Θεός; Το κάνει για να γίνουμε μουσκίδι ή να μας χαλάσει το πρόγραμμα της ημέρας. Έχει ήλιο; Για να ψηθούμε ή να βράσουμε στο ζουμί, στον ιδρώτα μας δηλαδή. Δεν μας πλήρωσε έγκαιρα ο εργοδότης; Μας έχει βάλει στο μάτι. Αυξήθηκαν οι φόροι στα καύσιμα; Για να αναγκαστούμε να περπατάμε. Δεν έχει καύσιμα το βενζινάδικο; Για να μείνει ακίνητο το δικό μας αυτοκίνητο και να ψήνεται κάτω από τον ήλιο. Αλήθεια την ώρα που όλοι κλαιγόμαστε ότι δεν υπάρχει σάλιο για βενζίνη, εκεί που έφτασε η τιμή της, πώς εξαντλούνται τα αποθέματα των πρατηρίων μέσα σε λίγες ώρες, από την έναρξη τυχόν απεργίας των ιδιοκτητών των βυτιοφόρων; Όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται και τις τελευταίες ημέρες που οι επιστρατευμένοι ιδιοκτήτες των επιταγμένων φορτηγών προβαίνουν σε παύση εργασιών. Γίναμε μίζεροι και ίσως κάποιοι να βλέπουμε παντού εφιάλτες. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι έχουμε αποκτήσει ορισμένα πράγματα που φοβόμαστε ότι θα τα χάσουμε με την κρίση, χωρίς να μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε. Φτώχεια υπήρξε και σε άλλες εποχές, όπως κατά τη δεκαετία του΄60. Χειρότερη ίσως από τη σημερινή. Οι άνθρωποι όμως τότε μπορεί να ήταν φτωχοί αλλά ολιγαρκείς και λεβέντες. Τίποτε δεν είχαν να φοβηθούν οι φτωχοί της δεκαετίας του ’60. Το σπίτι και η περιουσία τους (αν υπήρχαν) δεν ήταν υποθηκευμένα έναντι δανείων, και το περιβάλλον (άψυχο και έμψυχο) δεν είχε μολυνθεί. Πόσοι νέοι αλήθεια δεν έκαναν τότε διακοπές σε ξενοδοχείο απείρων αστέρων επειδή δεν είχαν χρήματα για πεντάστερο και περίμεναν να δουν κάποιο πεφταστέρι για να ευχηθούν να τους φέρει ένα καλύτερο αύριο;

Διαδρομή της 8ης Λαμπαδηδρομίας σήμερα στην Κοζάνη Η τελευταία Διαδρομή της 8ης Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών στο Νομό Κοζάνης πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη της Κοζάνης Το πρόγραμμα της διαδρομής για σήμερα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου προβλέπει: 18:15 Κοζάνη, κόμβος Καστοριάς (καφέ Καμίνι) Δρομείς μέσα στην πόλη, οδούς: Ανδρέα Παπανδρέου, Πλατεία Συντάγματος, Κασομούλη, Γκέρτσου, Κόμβος Κρόκου, Κόμβος Λάρισας, Πτωχοκομείου, Μπρίστολ, Φιλίππου Β΄, πίσω από παλιό ΚΤΕΛ, Γραφείο Αιμοδοτών, πλατεία Αυλιώτη, Παύλου Μελά, Περδίκα, Νομαρχία, Δημοκρατίας, Παύλου Χαρίση, πλατεία Συντάγματος, Μητροπολίτου Φωτίου, Μπουσίου, Πεζόδρομος, Κεντρική Πλατεία.) Για αύριο Παρασκευή : Από Κοζάνη 17:30 Κεντρική πλατεία, Βενιζέλου, Αριστοτέλους, κόμβος Λάρισας, στην Εθνική οδό Κοζάνης Σερβίων με οχήματα, διαδρομές στα χωριά Βαθύλακο, Μεσιανής, Ροδίτη, τέλος διαδρομής στα Σέρβια 19:30, αφή Βωμού, λήξη Λαμπαδηδρομίας και έναρξη της 24ης Αμφικτιονίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Πόσοι, από τους μεγαλύτερους σήμερα, δεν στηθήκαμε τα πρωινά τότε, με το αυτί κολλημένο στο ραδιόφωνο της ΕΙΡΤ (το ταυ αφορούσε ολίγους, αν όχι ολίγιστους), για να ακούσουμε τα σίριαλ της εποχής; «Μείνε μαζί μου αγαπημένη» και για ένα τεταρτάκι η ατμόσφαιρα γέμιζε ευαισθησία. «Ένα κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα» (Μαρίνα το έλεγαν θαρρώ) αρκούσε για να γοητεύσει με τη φωνή της τα πλήθη. Ο Λαμπίρης στο «Σπίτι των ανέμων» ανέβαζε την αγωνία στο κόκκινο. Άλλο οι φτωχοί βέβαια κι άλλο οι νεόπτωχοι, που φαίνεται ότι έχουν πολλά να φοβηθούν. Άλλο το «σπίτι των ανέμων» κι άλλο το σπίτι που κινδυνεύει να σκορπιστεί στους πέντε ανέμους από τα δάνεια. Πού να βρεθεί το πεφταστέρι έτσι που θολώνει ο ουρανός με τα καυσαέρια και πώς να κοιμηθεί κανείς σε ξενοδοχείο αστέρων, όταν ελλοχεύει η (μικρο-)εγκληματικότητα και οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ προβάλλουν την ανθρώπινη δυστυχία; Προβλήματα υπάρχουν ασφαλώς σήμερα όπως υπήρχαν και τότε. Πολλά είναι αυτά άλλωστε που μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Τίποτε όμως δεν μπορεί να μας βλάψει περισσότερο από την αποδοχή της μιζέριας και την υποψία κακών σκοπών για τους πάντες και τα πάντα. Γύρω στα πενήντα χρόνια μας χωρίζουν από τη δεκαετία του ’60. Πολλά έχουν αλλάξει γύρω μας. Πιθανώς το σύγχρονο lifestyle να έβαλε στο περιθώριο τη λεβεντιά της δεκαετίας του ’60 που έδινε δύναμη στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, τραγουδώντας: «Τι έχει ο φτωχός να φοβηθεί;» -Ω-

ΘΑΡΡΟΣ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΘΑΡΡΟΣ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you