Page 1

Μ. ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Ε∆ΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Åôïò 49ï

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Áñéèìüò öýëëïõ 13449

Το µεγάλο στοίχηµα

Σύσκεψη για τη µετεγκατάσταση του οικισµού Κλείτου

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ Αν θα έπρεπε να αποδώσουµε µε λίγες λέξεις το µήνυµα προς την Ελλάδα της απόφασης των «27» ( του Γερµανογαλλικού συµβιβασµού δηλαδή) θα λέγαµε ότι αυτό είναι το εξής: «Βρείτε τα µε τη διεθνή αγορά κεφαλαίων». «Εµείς – µας λέν οι εταίροι µας της ΕΕ και της Ευρωζώνης – σε αγαστή συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (που αφελώς µας το παρουσιάζετε ως αντίπαλο δέος) θα σα δώσουµε χρήµατα µόνο όταν φτάσετε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και µε πολύ σκληρούς όρους. Τόσο που να εύχεστε να µη µας χρειασθείτε ποτέ». Κι η αλήθεια είναι πως η Κυβέρνηση µας πανηγυρίζει µεν για τη «µεγάλη ελληνική επιτυχία» στη σύνοδο κορυφής, επιτυχία όµως που… απεύχεται να υλοποιηθεί. Βροντοφωνάζει µε άλλα λόγια ότι πρόκειται για «ιστορική νίκη» της Ελλάδας στις Βρυξέλλες όµως προσεύχεται ψιθυριστά να µην πιει το «πικρό ποτήρι» της χρηµατοδότησης από το ∆ΝΤ και την ΕΕ. Πώς συµβιβάζονται αυτά τα δύο είναι µια άλλη (θλιβερή) ιστορία.

ΣΕΛ.5

ΣΕΛ.12

Για να αντιµετωπισθεί το οικονοµικό πρόβληµα

Η Ν∆ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ∆ηλώσεις Παναγιωτόπουλου για φορολογικό και εκκλησιαστική περιουσία

Åêôüò óôÞëçò Ανάσταση….!

∆ιανύουµε την βδοµάδα των Παθών κάπως ιδιότυπη από τις προηγούµενες χρονιές γιατί ως Έλληνες και χριστιανοί, καλούµαστε να συµπορευθούµε µε το τα πάθη του Κυρίου αλλά και την σκληρή οικονοµική πραγµατικότητα που ήδη βιώνει η χώρα. Η χριστιανική πίστη προστάζει την νηστεία και την αυτοσυγκράτηση, προετοιµάζοντας τους πιστούς να δεχθούν τον θείο λόγο, την κάθαρση σώµατος και της ψυχής. Αυτοπειθαρχία, περιορισµό της κατανάλωσης, αλλαγή συνηθειών και τρόπου ζωής επιβάλει η « νέα τάξη πραγµάτων» στον Έλληνα, επιφορτίζοντας τον µε άγχος και αβεβαιότητα για τη δουλειά , την καθηµερινότητα και το αύριο! Η Ανάσταση του Κυρίου θα έρθει, σε λίγες µέρες και θα σκορπίσει χαρά και αγαλλίαση στους χριστιανούς σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Η ανάσταση της ελληνικής οικονοµίας δεν φαίνεται στο ορίζοντα. Είναι το µεγάλο ζητούµενο όχι µόνο για τους απλούς πολίτες που βιώνουν την κρίση, αλλά δυστυχώς και για τους ειδήµονες, τους οικονοµολόγους και τους πολιτικούς µας!

Υγεία…!

Όχι στο δώρο Πάσχα λένε και οι Ταξιτζήδες της Κοζάνης

Μέσα στη δίνη της κρίσης και των συνεπειών της για τη πολύπαθη περιοχής µας, αναδεικνύεται µε το πλέον τραγικό τρόπο, το πρόβληµα της περίθαλψης. Ο θάνατος του µικρού παιδιού λόγω των εγκληµατικών ελλείψεων στο νοσοκοµείο Κοζάνης, ήταν η αφορµή να βγει το θέµα από τα στενά τοπικά όρια δηµιουργώντας την ελπίδα, µπρος στην κατακραυγή και τη µεγάλη δηµοσιότητα, η Πολιτεία να πράξει έστω κάποια από τα αυτονόητα. Η αθώα ψυχή ενός µωρού που θυσιάστηκε στο βωµό της ολιγωρίας του κράτους και των εκπροσώπων του, µακάρι να αποτελέσει τη απαρχή αντιστροφής της απαράδεκτης κατάστασης στη νοσηλευτική περίθαλψη στο νοµό. Ήδη οι κάτοικοι, λειτούργησαν «αυτεπάγγελτα», βγαίνουν αύριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης να διαµαρτυρηθούν για τον εµπαιγµό και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην δηµιουργία ενός σύγχρονου νοσηλευτικού ιδρύµατος στο τόπο τους.

Από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ) στις Βρυξέλλες

ΣΕΛ.3

Σ ΕΛ . 5

Εγκρίθηκε από Αποκαθίσταται ο δρόµος που συνδέει το το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Μαυροδένδρι µε τα Κοίλα και την Καρδιά Κοζάνη η ΜΠΕ Μαυροπηγής και Ποντοκώµης ΣΕΛ.4

Παρουσιάστηκε στη Φλώρινα το βιβλίο του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Κοντού ΣΕΛ.5

ΣΕΛ.3

Το δίκτυο καταστηµάτων Ηλεκτρικών συσκευών

ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ∆ΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΤΑ

«Αθλητισµός και Υγεία»

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Βερµίου και Λαρίσης γωνία Τηλ.: 24610 24616, 24610 29910

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

∆ιακρίθηκαν τα κρασιά Σιάτιστας στον 10ο διαγωνισµό Οίνου ΣΕΛ.3

Του Κων/νου Τζέκη ΣΕΛ.5

Καλοπέραση; Τέλος

Πληρ. τηλ. 6976 699353

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.

1ο χλµ Κοζάνης - Λάρισας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τηλ. 24610 36949 fax 24610 28088

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τι ήταν να µάθει, ο µικρός Φανούρης στα Αγγλικά, τις λέξεις «quality and quantity» (ποιότητα και ποσότητα). Το πρώτο που πρόσεξε είναι ότι δυο γράµµατα διαφορά στα Αγγλικά και ένα στα Ελληνικά φέρνουν τα πάνω κάτω στη ζωή του. Για παράδειγµα, ο χρόνος. Ο Φανούρης βάφτισε «quantity time» τις ώρες που κάνει µάθηµα στο σχολείο ή διαβάζει στο σπίτι και «quality time», όταν παίζει ή βλέπει τηλεόραση. Τηρουµένων των αναλογιών, για το Φανούρη, «quantity time» έχει ένας άνθρωπος όταν δουλεύει και

Στο αναπτυξιακό τέλµα που έχει περιπέσει η ∆υτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, µε οδυνηρές συνέπειες στο οικονοµικό-κοινωνικό ιστό της, η υπόθεση Πανεπιστήµιο, δηµιουργεί κάποιες, έστω αµυδρές, ελπίδες ανάκαµψης. Μετά τις τελευταίες δηλώσεις της αρµόδιας Υπουργού « σε υψηλή προτεραιότητα του υπουργείου, οι υποδοµές του Πανεπιστηµίου..» δηµιουργείται η προσδοκία ότι θα ξεβαλτώσει επιτέλους η υπόθεση πανεπιστήµιο. Η δροµολόγηση της Πανεπιστηµιούπολης στη ΖΕΠ, σε συνάρτηση µε την διοικητική δοµή και λειτουργία των σχολών των Ιδρύµατος, θα δώσουν αέρα ανάπτυξης µετά τα απανωτά χτυπήµατα που δέχτηκε, σ’ όλα τα επίπεδα του, ο αναπτυξιακός ιστός του τόπους µας. Η Κοζάνη και η ∆υτική Μακεδονίας χρειάζονται τολµηρές προσπάθειες και κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να σταµατήσει η καθοδική αναπτυξιακή πορεία. Το ξεκίνηµα των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου θα είναι έναυσµα, ουσιαστική και ψυχολογική υποστήριξη, στην προσπάθεια διεξόδου από την κρίση…! Θαρραλέος

Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται στην πελατεία του Χαρούµενη Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Ενηµερωτική ηµερίδα για την άσκηση ΣΕΛ.3

σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πανεπιστήµιο….!

«quality time» όταν κάθεται ή διασκεδάζει. Το ζήτηµα του ύπνου παραµένει ανοιχτό. Αλλά που θα πάει κι αυτό. Θα το λύσει ο Φανούρης αργότερα. ∆εν τον πήραν δα και τα χρόνια! Πάντως είναι περιττή κάθε διευκρίνιση ότι πολύ αρέσει στο Φανούρη ο «quality time» (σε ποιόν άνθρωπο δεν αρέσει άλλωστε;

ΣΕΛ.5


ÊÏÆÁÍÇ

2

ÈÁÑÑÏÓ

M. Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ 2010

ÄÇÌÇÔÑÁ ÃÁËÁÍÇ-ÅËÅÍÇ ÔÓÁËÉÃÏÐÏÕËÏÕ ÉÌÁÌ BAILDI ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÁÐÑÉËÉÏÕ CLUB DALUZ Ìáæß ôïõò ï Ìáíþëçò Êáñáíôßíçò

Åíôõðùóßáóå ç óõíáõëßá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÊïæÜíçò

H ìåãáëýôåñç ìïõóéêÞ óõíÜíôçóç ôçò ÷ñïíéÜò ãéá ðñþôç öïñÜ óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá

Äýï êüóìïé åíþíïíôáé ðÜíù óôçí ßäéá óêçíÞ. Ç ÄÞìçôñá ÃáëÜíç êáé ç ÅëÝíç Ôóáëéãïðïýëïõ. Ï çëåêôñéêüò Þ÷ïò ìå ôçí ðáñÜäïóç. Ôá ôñáãïýäéá ðïõ áãáðÜìå ìå ôïõò âáëêáíéêïýò ñõèìïýò êáé ôéò lounge áôìüóöáéñåò. ÐÝñáóáí ÷ñüíéá áðü ôç èñéáìâåõôéêÞ óõíåñãáóßá ôïõò óôï «×Üñáìá» êáé óôï ìåôáîý ïé äýï ôñáãïõäßóôñéåò óõíïìßëçóáí ìå íÝá ôñáãïýäéá, Üêïõóáí íÝïõò Þ÷ïõò, ãíþñéóáí íÝåò ìïõóéêÝò. Ôéò êáéíïýñãéåò åìðåéñßåò êáé ôéò ðáëéÝò ìíÞìåò áíôáëëÜæïõí óôç óêçíÞ. Ôï Ýíá ôñáãïýäé ìðáßíåé ìÝóá óôï Üëëï, ãßíåôáé åßóïäïò ãéá ôï åðüìåíï. ÅðôÜ ðáèéáóìÝíïé ìïõóéêïß - üëïé ôçò ãåíéÜò ôùí «20 êáé êÜôé»- «äéáâÜæïõí» äéáöïñåôéêÜ ôç ìïõóéêÞ. Êïñýöùóç ôçò âñáäéÜò áðïôåëåß ôï «ëáúêü ðñüãñáììá» ôï ïðïßï óõíéóôÜ ìßá íÝá ðñüôáóç äéáóêÝäáóçò, ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ. Ôï ìðïõæïýêé ôïõ Ìáíþëç Êáñáíôßíç åßíáé åäþ, ôá ðáëéÜ ëáúêÜ ôñáãïýäéá åßíáé åäþ, áëëÜ üëá ìïéÜæïõí áëëéþò, êáèþò ïé Imam Baildi ìéîÜñïõí Þ÷ïõò êáé åðï÷Ýò ðÜíù áðü ôéò ìïõóéêÝò ôïõ ÔóéôóÜíç êáé ôïõ ÆáìðÝôá, ðÜíù áðü ôéò öùíÝò ôçò ÄÞìçôñáò êáé ôçò ÅëÝíçò. Óå áõôÞ ôç ìïõóéêÞ óõíÜíôçóç üëá áêïýãïíôáé áëëéþò êáé üëá ãßíïíôáé óÞìåñá. Ìïõóéêïß: ×ñÞóôïò ÁëåîÜêçò – åðéìÝëåéá ïñ÷Þóôñáò/ keyboards, ðéÜíï, ôñïìðüíé Óåñáöåßì Ãéáííáêüðïõëïò –ôýìðáíá ÂáããÝëçò ÊáëáìÜñáò – ôýìðáíá ÓôÝëéïò Êáôóáôóßäçò – áêïñíôåüí ÊïóìÜò Êïêêüëçò – áêïõóôéêÞ êéèÜñá, ìðïõæïýêé, öùíçôéêÜ ËÜìðçò Êïõíôïõñüãéáííçò – çëåêôñéêÞ êéèÜñá, öùíçôéêÜ Ãéþñãïò ÌðïõëíôÞò – çëåêôñéêü ìðÜóï

Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá äéåîÞ÷èç ç ôåëåõôáßá ãéá ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ óõíáõëßá, ðïõ ðáñïõóßáóå ç óõìöùíéêÞ ïñ÷Þóôñá ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÊïæÜíçò, ôï âñÜäõ ôçò KõñéáêÞò 28 Máñôßïõ 2010, óôçí Áßèïõóá TÝ÷íçò ôïõ ÄÞìïõ KïæÜíçò. ÐëÞèïò êüóìïõ áðüëáõóå ôï êïíóÝñôï ðïõ ðåñéåëÜìâáíå óðïõäáßá Ýñãá ôïõ êëáóéêïý ïñ÷çóôñéêïý ñåðåñôïñßïõ. Ôï ðñüãñáììá îåêßíçóå ìå ìéá óõìöùíßá ôïõ Nicola Calandro, êáé óõíÝ÷éóå ìå ôï óõìöùíéêü ðïßçìá «Danse Macabre» ôïõ Camille Saint-S?ens. Óüëï óôï âéïëß Þôáí ôåëåéüöïéôïò ìáèçôÞò ôïõ ùäåßïõ ÈáíÜóçò Ðáðáäçìüðïõëïò. Åí óõíå÷åßá áêïýóôçêå ôï Âáëò áðü ôçí óïõßôá «Káñõïèñáýóôçò» ôïõ P. I. Tchaikovsky, êáé ç 1ç óïõßôá ôïõ G. Bizet ìå ôïí ôßôëï «Arl?sienne» . Ôï ðñüãñáììá Ýêëåéóå ìå ôï 1o march áðü ôï «Pomp and Circumstance» ôïõ E. Elgar. Ôçí ïñ÷Þóôñá äéçýèõíå ç ê. Máñßá KáñáãéÜííç. Óôïí ÷áéñåôéóìü ôïõ ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÊïæÜíçò, ê. ÂáããÝëçò ÊáñáðÜôóéïò, ìßëçóå ãéá ôçí «åîáßñåôç äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óôï Ä.Ù.Ê., ôüóï ðïéïôéêÜ üóï êáé ðïóïôéêÜ. Áðüäåéîç áõôþí ç óçìåñéíÞ ìåãÜëç óõíáõëßá». Ôï êïíóÝñôï ðáñáêïëïýèçóáí ï ÄÞìáñ÷ïò ÊïæÜíçò, ËÜæáñïò Ìáëïýôáò, ï ðñþçí ÄÞìáñ÷ïò êáé íõí âïõëåõôÞò, ÐÜñéò Êïõêïõëüðïõëïò, ï ðñþçí ÂïõëåõôÞò ôïõ íïìïý, Ñïýëçò Êïêåëßäçò êáé Üëëïé åðßóçìïé ðñïóêåêëçìÝíïé ôïõ ¢ êáé ´Â âáèìïý ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò.

Imam Baildi: ÏñÝóôçò ÖáëçñÝáò – dj, programming Ëýóáíäñïò ÖáëçñÝáò – êñïõóôÜ ÐåñéêëÞò Áëéþðçò – ôñïìðÝôá ÃéÜííçò Äßóêïò – êëáñßíï, óáîüöùíï ÅðéìÝëåéá ÐñïãñÜììáôïò: ÄÞìçôñá ÃáëÜíç, ÅëÝíç Ôóáëéãïðïýëïõ, Íßêïò ÌùñáÀôçò ×åéñéóôÞò Öùôéóìþí: Âáóßëçò ÐïõöôÞò Ç÷ïëÞðôçò Áßèïõóáò: Êþóôáò BÜìâïõêáò Ç÷ïëÞðôçò ÓêçíÞò: Ðáíáãéþôçò Çëéüðïõëïò Stage Manager: ÃéÜííçò Ñïýóóïò www.galani.gr www.tsaligopouloueleni.com Ðëçñïöïñßåò: Club Daluz : Äßðëá óôï óôáèìü ôùí ôñÝíùí ÊïæÜíç Ðëçñïöïñßåò ÊñáôÞóåéò: 2461 0 38393 Facebook group|Club Daluz www.lv-productions.com Facebook group| Lost vision productions Passion for Music! Passion For life… lv@lv-productions.com www.link4u.gr info@link4u.gr ÏñãÜíùóç: ÐáñáãùãÞ Lost Vision Productions & Link4u

Óõíåóôßáóç ôïõ Ñïôáñéáíïý Ïìßëïõ ÊïæÜíçò êáé ôïõ Ïìßëïõ ÑïôáñÜêô

Óôéò 22/03/2010, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç óõíåóôßáóç ôïõ Ñïôáñéáíïý Ïìßëïõ ÊïæÜíçò êáé Ïìßëïõ ÑïôáñÜêô ÊïæÜíçò, óôï ãíùóôü Åóôéáôüñéï «ÐëÜôáíïò» ìå ñïôáñéáíÜ èÝìáôá êáé ìå ïìéëßá ãéá ôçí 25ç Ìáñôßïõ 1821. ÓõãêåêñéìÝíá, ï åéóåñ÷üìåíïò Ðñüåäñïò ôïõ Ïìßëïõ ìå ôïí åéóåñ÷üìåíï ÃñáììáôÝá, åíçìÝñùóáí ôá ìÝëç ó÷åôéêÜ ìå ôï ÓåìéíÜñéï Åêðáßäåõóçò ÐñïÝäñùí êáé ÃñáììáôÝùí, ðïõ Ýãéíå óôï Âüëï, «FORUM», 20 êáé 21 Ìáñôßïõ 2010. ÏñãáíùôÞò óôï áíùôÝñù ÓåìéíÜñéï Þôáí ï Ñïôáñéáíüò ¼ìéëïò Âüëïõ. Áêïëïýèçóå ç ïìéëßá ãéá ôçí 25ç Ìáñôßïõ 1821, áðü ôïí ÃñáììáôÝá ôïõ Ïìßëïõ ÉùÜííç ÌðïõìðïõñÝêá, ïðïßïò ìå éóôïñéêÜ íôïêïõìÝíôá áíÝðôõîå ôï èÝìá. Ìåôáîý Üëëùí ï åéóçãçôÞò ôüíéóå: «… Ç 25ç Ìáñôßïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá ðïõ ïé ÐáíÝëëçíåò,

ÓõëëõðçôÞñéá

Ï Ðñüåäñïò êáé ôï Ä.Ó. ôïõ Íïìáñ÷éáêïý Óõëëüãïõ Áôüìùí ìå Áíáðçñßá Í. ÊïæÜíçò åêöñÜæåé ôçí ïäýíç ôùí ìåëëþí ôïõ Óõëëüãïõ ãéá ôï áäüêçôï èÜíáôï ôïõ ÈåïöñÜóôïõ ×áñÜëáìðïõ ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ åðéóôÞìïíá ðïõ Ý÷áéñå åêôßìçóçò áðü üëïõò ìáò êáé óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ âñßóêáìå Ýíá ößëï – óõíåñãÜôç êáé èåñìü õðïóôçñé÷ôÞ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÌÞããïò Ìé÷Üëçò Óõìåùíßäçò ÌÜñéïò

TV ðñüãñáììá 08.30: Ï Ôæüíé êáé ôá îùôéêÜ 09.00: Ïé ößëïé ìïõ Ôßãñçò êáé Ãïõßíé 09.30: Ïé Ìéêñïß ÁúíóôÜéí 10.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 14.00: ÅéäÞóåéò 14.30: ÏõñÜíéï ôüîï. 15.00: ÖéíÝáò êÉ ÖÝñìð 15.30: Áðßèáíç Êéì 16.00: ×Üíá ÌïíôÜíá 16.30: Ïé ìÜãïé ôïõ ÃïõÝéâåñëé 17.00: Áôßèáóá íéÜôá 18.00: 20ïò áéþíáò åðéëïãÝò 18.30: ÐåñéìÝíïíôáò ôçí ÁíÜóôáóç 19.00: Áêïëïõèßá ôïõ íõìößïõ 21.30: ÊáëÞ ðáôñßäá, óýíôñïöå 23.00: ÅéäÞóåéò 24.00: Ðüëåìïò êáé ÅéñÞíç

06.00: ÊáëçìÝñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁõôéÜ 10.30: Åäþ êáé ôþñá 12.00: Ðïëý ìðëÜ ìðëá 15.00: Ìåóçìåñéáíü express 17.45: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï 17.30: Showbiz news. 18.45: ÓÞìåñá ìå ôïí ¢êç Ðáõëüðïõëï. 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Õäñüãåéïò 21.30: Auto Alter 22.45: ÁèÝáôïò êüóìïò 02.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Ï ôåëåõôáßïò êáïõìðüú». 04.30: Âéñãéíßá: Ç áìáñôùëÞ ìïíá÷Þ ôçò Ìüíôóá.

ôïõ åëëáäéêïý ÷þñïõ êáé ôçò äéáóðïñÜò, ìíÞìïíåò ôùí áãþíùí êáé ôùí èõóéþí ôùí çñþùí ôïõ ’21, ìå áéóèÞìáôá óõãêßíçóçò êáé åèíéêÞò õðåñçöÜíåéáò, ðñïóÝñ÷ïíôáé êÜèå ¢íïéîç óôïí ÐáíåëëÞíéï Ïñèüäïîï Âùìü ãéá íá ðñïóöÝñïõí ðëçèùñéêü ôï ëéâÜíé ôçò åõãíùìïóýíçò. ¸ôóé, ïé íåïÝëëçíåò, áíáâáðôßæïíôáé óôçí åèíéêÞ êïëõìâÞèñá, ãéá íá óõíå÷ßóïõí ôçí èñéáìâåõôéêÞ ðïñåßá ðñïò ôï ìÝëëïí Ùò ×ñéóôéáíïß, ãéïñôÜæïõìå áõôÞ ôç ìåãÜëç ìÝñá êáé ôïí Åõáããåëéóìü ôçò Èåïôüêïõ. Ï õéüò ôïõ Èåïý, åíáíèñùðßæåôáé ãéá íá öùôïëïõóèåß ç áíèñùðüôçôá áðü ôï éëáñü êáé áíÝóðåñï öùò ôçò ÁëÞèåéáò, ôçò ÁãÜðçò, ôçò Ðßóôçò êáé ôçò Åëðßäáò.Èõìüìáóôå ôçí ðíåõìáôéêÞ êáé çèéêÞ ëýôñùóç, ïëüêëçñïõ ôïõ áíèñþðéíïõ ãÝíïõò, èõìüìáóôå ôïí åñ÷ïìü ôçò äéäáóêáëßáò ôïõ èåáíèñþðïõ, ôïõ Óôáõñïý êáé ôçò ÁíáóôÜóåþò ôïõ. ÄéðëÞ ãéïñôÞ, äéðëÞ ÷áñÜ. Êáé ïé äõï ãéïñôÝò êáé ÷áñÝò, ÷ñåéÜæïíôáé áãþíåò êáé èõóßåò, ÷ñåéÜæïíôáé êáé ôüëìç êáé áñåôÞ áðü ôïõò áíèñþðïõò. Ãéá ôçí 25ç Ìáñôßïõ, áðü ðïý íá ðñùôáñ÷ßóåé êáíåßò; Áðü ôçí ÁëáìÜíá, ôçí ÔñéðïëéôóÜ, ôá ÄåñâåíÜêéá, ôï ÷Üíé ôçò ÃñáâéÜò, ôç ×ßï; Íá ìçí áíáöåñèåß êáíåßò óôï ÌïéíéÜêé, ôï Ìåóïëüããé, ôçí ÁñÜ÷ïâá, ôï ÁñêÜäé; Ðïéïò ìðïñåß íá îå÷Üóåé ôïí ÆÜëïããï; Êáé ôé åßíáé åêåßíïò ï ôñáãéêüò èÜíáôïò ôïõ Áèáíáóßïõ ÄéÜêïõ; Åêåßíç ç Ýîïäïò ôïõ Ìåóïëïããßïõ; ÐñáãìáôéêÜ, ç ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821, åßíáé óôáèìüò éóôïñéêüò, åßíáé ç Åëåõèåñßá, åßíáé ç Ðßóôç êáé ç ÁëÞèåéá. Åßíáé ãñáììÝíï öáßíåôáé áðü ôç ìïßñá ï ôüðïò, ç ðáôñßäá ìáò íá êåñäßæåé ìå ðïëý âáñéÝò èõóßåò ôï ðïëýôéìï áãáèü ôïõ áíèñþðïõ ðïõ ëÝãåôáé Åëåõèåñßá. ¸íá áãáèü ðïõ ðñÝðåé íá äéáöõëÜîïõìå ùò êüñç ïöèáëìïý, ãéáôß áí äåí êáþ åãþ, áí äåí êáåßò åóý, áí äåí êáïýìå åìåßò, ðþò èá ãåííïýíå ôá óêïôÜäéá ëÜìøç; Èá ìáò ðåé ï Íáæßì-×éêìÝô. Ãé áõôü üôáí èá åßìáóôå åíùìÝíïé êÜíïõìå ùò ¸ëëçíåò ôé èáýìá, Þ üôáí óößããïõìå ôï ÷Ýñé ïé Üíèñùðïé, ï Þëéïò åßíáé âÝâáéïò ãéá ôïí êüóìï èá ðåé ï ÃéÜííçò

Ñßôóïò. Ç ìíÞìç ôïõ ’21, êëçñïäïôåß Ýíá âáñýôáôï ÷ñÝïò ó’ ïëüêëçñï ôïí Åëëçíéóìü. Ç êëçñïíïìéÜ áõôÞ åßíáé Ðáéäåßá êáé ÁñåôÞ, áîéïðñÝðåéá êáé èõóßá. Áðü áõôü ôï ÷ñÝïò áíôëåß ï Åëëçíéóìüò Ýìðíåõóç êáé äýíáìç, øõ÷éêÞ áíôï÷Þ êáé çèéêÞ áíÜôáóç. ÔéìÞ êáé Äüîá óôïõò ¹ñùåò, åðþíõìïõò êáé áíþíõìïõò, ðïõ Ýðåóáí ãéá ôç ËåõôåñéÜ ôçò ðáôñßäáò ìáò. Åìåßò ùò áðüãïíïé, ùò ÍåïÝëëçíåò, ÷ñùóôÜìå óôéò íÝåò ãåíéÝò íá äþóïõìå ôéò éóôïñéêÝò áëÞèåéåò. Ôï ÷ñÝïò áõôü, ÷ñÝïò ýøéóôï, äåí ôï æçôïýí ïé ìåãÜëïé ìáò íåêñïß. Ôïõò ôï ïöåßëïõìå åìåßò ïé æùíôáíïß. Áêüìá åìåßò ùò áðüãïíïé áò Ý÷ïõìå ìÝóá ìáò êáé ôïõò óôß÷ïõò ôïõ Ôüëç ÊáðïõëÜ ðïõ ëÝåé: ÊÜèå ÷ñüíï ôÝôïéåò ìÝñåò, Ðíßãù ìÝóá óôá ìÜôéá ìïõ Ýíá äÜêñõ, Ãéá íá ìçí ìïõ öýãåé ç óõãêßíçóÞ ìïõ, Ôï ìåãáëåßï ãéá íá èõìÜìá酻 Ï ðñüåäñïò Ýêëåéóå ôçí ùñáßá âñáäéÜ åõ÷üìåíïò óå üëïõò ÊÁËÇ ÁÍÁÓÔÁÓÇ êáé ÊÁËÏ Ð¢Ó×Á. Ç åðüìåíç óõíåóôßáóç ôïõ Ñ.Ï. èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 12/04/2010.

ÅêäÞëùóç – áöéÝñùìá óôïí «ôñáãïõäéóôÞ ôçò ëåõôåñéÜò» Åõáãüñá Ðáëçêáñßäç

ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ ÐÔÏËÅÌÁÚÄÁÓ ÊÁÉ ÔÏ 5ï ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ

Áèñüá Þôáí ç óõììåôï÷Þ ìéêñþí êáé ìåãÜëùí ðïõ êáôÝêëõóáí ôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Ðôïëåìáúäáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêäÞëùóç ôçí ïðïßá äéïñãÜíùóå ï ÄÞìïò Ðôïëåìáúäáò êáé ôï 5ï ÃõìíÜóéï Ðôïëåìáúäáò. ¹ôáí ìßá êáè’ üëá ðåôõ÷çìÝíç èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç, ðïõ áíÝâáóáí ïé ìáèçôÝò ôïõ 5ïõ Ãõìíáóßïõ ìå ôçí óôÞñéîç ôçò äéåõèýíôñéáò ÅëÝíçò Âáóéëåßïõ ìå ôßôëï «Åõáãüñáò Ðáëçêáñßäçò – ï ôñáãïõäéóôÞò ôçò ëåõôåñéÜò» , õðü ôçí åðïðôåßá ôçò êáèçãÞôñéáò ôïõ Ó÷ïëåßïõ ¢ííáò Åììáíïõçëßäïõ. «ÌÝóá áðü ôï Ýñãï áíáäåß÷èçêáí ïé áîßåò êáé ôá éäáíéêÜ ôçò åèíéêÞò ðáëéããåíåóßáò, êáèþò êáé ïé áãþíåò ôùí ðñïãüíùí ìáò êáé ïé èõóßåò ðïõ Ýêáíáí ãéá íá Ýñèåé ç åèíéêÞ åëåõèåñßá» , åðåóÞìáíå óôïí ÷áéñåôéóìü ôïõ ï Áñ÷éåñáôéêüò Åðßôñïðïò Åïñäáßáò ð. Íéêçöüñïò. Ï ÄÞìáñ÷ïò Ðôïëåìáúäáò Ãñçãüñçò Ôóéïýìáñçò ÷áéñåôßæïíôáò ôçí åêäÞëùóç åîÞñå ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ, ôïíßæïíôáò üôé ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ ç äéåõèýíôñéá êáé ïé ìáèçôÝò ôïõ 5ïõ Ãõìíáóßïõ ìå ôï

ÓÊÁÚ

06.00: ÏéêïãÝíåéá Ãêßëìïñ 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.45: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.15: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 12.30: ÅéäÞóåéò 13.30: Super star 16.30: ÅéäÞóåéò 16.45: Öþôçò- Ìáñßá Live 18.45: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Öüñåóô Ãêáìð» 23.15: ÎÝíç ôáéíßá. «×áìÝíåò áãÜðåò» 00.30: ÎÝíç ôáéíßá. «Ç éóôïñßá ôçò ãÝííçóçò».

05.30: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÉ 06.00: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: ÓêÜé ôþñá 13.00: ÍôáíôÜ ðñþôçí âïçèåéþí 14.00: Åãþ Þ ï óêýëïò 14.5: Top Chef 15.00: Split ends 16.50: Äåëôßï óôç íïçìáôéêÞ 17.00: Ôï êÜóôñï ôïõ ÔáêÝóé 17.30: Õðáóôõíüìïò Ñåî 18.30: Åêôüò ïñßùí 19.00: Doc it! 20.45: Ðñüêïì Ðïëùíßáò – Ïëõìðéáêüò 21.00: Ôá íÝá ôïõ ÓÊÁÕ 23.00: Las Vegas Óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò 24.00: Ñþìç 02.00: 24 03.00: ÍÂÁ action 03.30: World boxing event 04.30: Zero gravity

áíÝâáóìá ôüóï ðñïóåãìÝíùí ðáñáóôÜóåùí áíáäåéêíýïõí ôï íüçìá ôùí åðåôåßùí êáé ðåñíïýí åðßêáéñá ìçíýìáôá óôïõò óõìðïëßôåò ìáò. O ê. Ôóéïýìáñçò åðåóÞìáíå üôé «ùò ÄÞìáñ÷ïò åêöñÜæïíôáò ôç ãíþìç üëùí ôùí ðïëéôþí, èÝëù íá óáò åõ÷áñéóôÞóù êáé íá óáò óõã÷áñþ ãéá ôï ìåãÜëï Ýñãï, ðïõ ðñïóöÝñåôå óôï ÄÞìï ÐôïëåìáÀäáò». Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé êáôá÷åéñïêñïôÞèçêå ç ðñüôáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ, íá äïèåß ôï üíïìá ôïõ Þñùá Åáãüñá Ðáëçêáñßäç óå Ýíáí áðü ôïõò äñüìïõò ôçò ÐôïëåìáÀäáò . Ôï ñåáëéóôéêü ðáßîéìï ôùí ìáèçôþí åíôõðùóßáóå êáé óêüñðéóå ñßãç óõãêßíçóçò óôï ðïëõðëçèÝò áêñïáôÞñéï , åíþ ç÷ïýóå ðáíôïý ç öñÜóç ôïõ Þñùá «Èá ðÜñù ìéáí áíçöüñá , èá ðÜñù ìïíïðÜôéá íá âñù ôá óêáëïðÜôéá , ðïõ ðáí óôç ëåõôåñéÜ». Ç åêäÞëùóç îåêßíçóå ìå ôï Áðïëõôßêéï «Ôç ÕðåñìÜ÷ù …» , ðïõ ôï Ýøáëëáí üëïé ìáæß ,åíþ ôçí åêäÞëùóç ðëáéóßùóáí ðïëéôéóôéêïß óýëëïãïé.

06.15: Love bites 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15.45: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.15: Áîßæåé íá ôï äåéò 17.20: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 19.00: ÊÜñìá 20.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ-1 21.00: Ï Éçóïýò áðü ôç ÍáæáñÝô 23.00: ÑÜäéï áñâýëá 24.00: Criminal minds 01.15: ANT 1 news 01.10: Ïíåéñïðáãßäá (Å) 03.45: Ôçò áãÜðçò ìá÷áéñéÜ 04.00: Ìïâ ñïæ 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.20: Mobil Fun 04.30: Cheek to Cheek

06.00: ÁÝñéíåò óéùðÝò 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ïìïñöïò êüóìïò ôï ðñùß 13.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: ÅéäÞóåéò 15.00: Íôüëôóå Âßôá 15.30: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16.50: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.30: ÅñáóôÞò Äõôéêþí ðñïáóôåßùí 18.10: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 19.00: Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Óïýðåñ ìðÜëá 21.50: Champions leaque 23.50: Óïýðåñ ìðÜëá 03.00: Óôïõò 31 äñüìïõò 04.00: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.30: ÅðôÜ êáêÜ ôçò ìïßñáò ìïõ

ÐáñÜôáóç éó÷ýïò Áäåéþí êáôï÷Þò êõíçãåôéêþí üðëùí

Áíáêïéíþíåôáé üôé ðáñáôåßíåôáé ìÝ÷ñé 30-11-2011 ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôùí áäåéþí êáôï÷Þò êõíçãåôéêþí üðëùí ðïõ Ýëçîáí, óýìöùíá ìå ôçí õð’ áñ. 3009/2/85-éä’ áðü 27-012010 áðüöáóç ê. Õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç, ç ïðïßá äçìïóéåýôçêå óôï õð’ áñ. 129/09-02-2010 ÖÅÊ Â’ Åíôüò ôçò ùò Üíù ðñïèåóìßáò ïé åíäéáöåñüìåíïé ïöåßëïõí êáé ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ãéá ôçí áíáíÝùóç ôùí ùò Üíù áäåéþí óôá ÁóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá Áóöáëåßáò ôïõ ôüðïõ êáôïéêßáò ôùí, äéáöïñåôéêÜ ðáñÜëåéøç ôçò ìç Ýãêáéñçò áíáíÝùóçò ôùí ó÷åôéêþí áäåéþí óõíéóôÜ ðáñÜíïìç êáôï÷Þ êõíçãåôéêþí êáé ðÝñáí ôùí ðñïâëåðïìÝíùí ðïéíéêþí êõñþóåùí, óõíåðÜãåôáé êáé ôçí åðéâïëÞ äéïéêçôéêþí êõñþóåùí õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Í. 2168/93 ¨ðåñß üðëùí êáé åêñçêôéêþí» ÁðïäÝêôåò áíùôÝñù åããñÜöïõ ðáñáêáëïýíôáé üðùò áíáñôÞóïõí áõôü óå åìöáíÝò óçìåßï ôùí êáôáóôçìÜôùí ôïõò êáèþò êáé ôùí äçìïôéêþí äéáìåñéóìÜôùí ôïõò ãéá Üìåóç åíçìÝñùóç ôùí åíäéáöåñïìÝíùí. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÔÑÅÕËÏÐÏÕËÏÓ Âáóßëåéïò Áóôõíüìïò ’ ÊÕÍÇÃÅÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ «Ç ÁÑÔÅÌÉÓ» ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÌÅÍÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏ ÌÅ ÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÓԒ ÊÕÍÇÃÅÔÉÊÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ – ÈÑÁÊÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíåôáé üôé ç ÃåíéêÞ óõíÝëåõóç ôïõ Êõíçãåôéêïý óõëëüãïõ ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 4-022010 êáé þñá 11.00 ð.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ÊïæÜíçò. Óå ðåñßðôùóç ìç áðáñôßáò èá ãßíåé óôéò 11-04-2010. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ðñüåäñïò ÂÞôáò ÅõÜããåëïò

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ WEST CHANNEL ÔÑÉÔÇ 30/03/2010

04.30 ÐñÜóéíï Öùò 06.10 victory tv Óýíôïìï Äåëôßï 06.35 Ñßæåò & ×ñþìáôá ôïõ Ôüðïõ ìáò (Å) 07.00 Ôé Ìáò Îçìåñþíåé 09.05 ¢ñùìá ÅëëÜäáò 11.10 victory tv 11.35 ÐáéäéêÞ Ôáéíßá 12.25 Ãëþóóá êáé ðáôñßäá 12.45 Âõæáíôéíïß ¾ìíïé ÌåãÜëçò ÅâäïìÜäáò 14.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 14.30 Ç Ãõíáßêá ÌõóôÞñéï (Å) 15.20 Âõæáíôéíïß ¾ìíïé ÌåãÜëçò

06.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 07.50: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 13.15: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÄÝóôå ôïõò 18.00: Fatus olus 19.00: ÅéäÞóåéò. 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôï êïñïúäÜêé ôçò ðñéãêßðéóóáò 23.00: Óðßôé áð’ ôçí áñ÷Þ 00.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Áêñáßá ðÜèç». 02.15: ¢ëëáîÝ ôï 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 04.15: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Åéêüíåò

ÅâäïìÜäáò 16.10 West style 17.00 Scorer 19:00 Óýíäåóç ìå Éåñü Íáï Áêïëïõèßá ôïõ Íõìößïõ 21.15 Ç Ãõíáßêá ÌõóôÞñéï 22.05 Ï ÐáñÜäåéóïò Äåí Åßíáé ÌáêñéÜ 23.00 ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 23.40 EéäÞóåéò óôçí ÁëâáíéêÞ ãëþóóá 23.55 Öýóéò & Áíèñþðùí ¸ñãá Óýíôïìï äåëôßï 00.45 Jazz Life 01.35 Óôáýñùóç

NET

06.30: Ðñþôç ãñáììÞ 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá. 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 14.15: Íçóôéêü áñêïýäé. 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: History Channel 17.00: ÅñáóôÝò ôçò ðåñéðÝôåéáò 18.00: ÅéäÞóåéò 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «¸íá ãåëáóôü áðüãåõìá» 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: ÁíôáðïêñéôÝò 23.00: Press 01.15: History «Ôá ìõóôÞñéá ôçò Âßâëïõ»


ÊÏÆÁÍÇ ÈÁÑÑÏÓ

3 1ï ÃÅË ÊÏÆÁÍÇÓ. ÁÍÏÉ×ÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ

Ïé Üããåëïé óêéÝò ôçò öáíôáóßáò, áíÜãêç ôçò øõ÷Þò « Ïé Üããåëïé ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç» Þôáí ï ôßôëïò ôçò åêäÞëùóçò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ôï ÓÜââáôï ôï 1ï Ãåíéêü Åíéáßï Ëýêåéï ÊïæÜíçò óôçí áßèïõóá ôïõ Ëáïãñáöéêïý Ìïõóåßïõ ÊïæÜíçò. Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ Áíïé÷ôïý Ó÷ïëåßïõ óôçí Êïéíùíßá, ìå ìáèçôÝò êáé êáèçãçôÝò íá ðáñïõóéÜæïõí ìéá ðïëý åíäéáöÝñïõóá åêäÞëùóç ìå áíáöïñÜ óå üëá ôá êïììÜôéá ôçò ôÝ÷íçò.

Ç åêäÞëùóç ðåñéëÜìâáíå äéÜöïñåò åéóçãÞóåéò ãéá ôïõò áããÝëïõò üðùò ôïõò ðñïóäéüñéóå ç èñçóêåßá êáé ç öéëïóïößá, ãéá ôïõò áããÝëïõò óôç âõæáíôéíÞ áãéïãñáößá, óôç äõôéêÞ êáé ôçí åëëçíéêÞ æùãñáöéêÞ, áëëÜ êáé ãéá ôïõò áããÝëïõò óôïí 20ï êáé 21ï áéþíá. Ïé Üããåëïé óôç âéâëéêÞ öéëïëïãßá åßíáé üíôá áìößóçìá êáé ìåôáâáôéêÜ, óêéÝò ìåôáîý Èåïý êáé áíèñþðïõ. Åßíáé äçìéïõñãÞìáôá, êáôþôåñá ôïõ Èåïý, áíþôåñá ôïõ áíèñþðïõ, ÷ùñßò öýëï, áããåëéáöüñïé ôïõ Èåïý ðñïò ôïõò áíèñþðïõò, ðñïóôÜôåò ôùí áíèñþðùí, áëëÜ êáé ôéìùñïß ôïõò. Ïé Üããåëïé õðüêåéíôáé óôçí Ðôþóç· ïé ðåðôùêüôåò Üããåëïé åßíáé ïé äáßìïíåò. Ôá ìùñÜ üôáí ÷áìïãåëïýí óôïí ýðíï ôïõò, ëÝìå üôé «âëÝðïõí ôïí Üããåëü ôïõò». Áñá üëïé Ý÷ïõìå äåé Ýíáí Üããåëï, ôïí äéêü ìáò Üããåëï, êáé ó’ üëïõò ìáò êáôïéêåß ç äõíáôüôçôá íá õðÜñîïõìå áíÜìåóá ïõñáíü êáé ãç — áêñéâþò üðùò üôáí âëÝðïõìå óôï üíåéñü ìáò üôé ðåôÜìå ðÜíù áðü ôéò óôÝãåò ôùí óðéôéþí. Ç äéåõèýíôñéá ôïõ 1ïõ ÃÅË ÊïæÜíçò, ¢ííá ÔáíÞ, áíáöåñüìåíç óôçí åêäÞëùóç, ôüíéóå : « Õðçñåôþíôáò ôï ðñüãñáììá Áíïé÷ôü Ó÷ïëåßï óôçí Êïéíùíßá, äéïñãáíþóáìå Ýíá áöéÝñùìá óôïõò áããÝëïõò, ìå ôßôëï: «¢ããåëïé ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç. ÓêéÝò ôçò öáíôáóßáò, áíÜãêç ôçò øõ÷Þò.»

Ìéá ïìÜäá áðü êáèçãçôÝò êáé ìáèçôÝò ôïõ ó÷ïëåßïõ ìáò, ðáñïõóßáóáí ôçí ðïëý åíäéáöÝñïõóá áõôÞ åêäÞëùóç. Ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé åéóçãÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôïõò áããÝëïõò ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç áðü ôçí áñ÷áéüôçôá, ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá, êáèþò êáé ó÷åôéêÜ ôñáãïýäéá, üðùò ôï «¢ããåëïò ÅîÜããåëïò» ôïõ Äéïíýóç Óáââüðïõëïõ, ôï «I have a dream» ôùí Abba, ôï «ôáãêü ôçò ÍåöÝëçò» ôçò ×áñïýëáò Áëåîßïõ êáé äéÜöïñá Üëëá áãáðçìÝíá ôñáãïýäéá.

Ôá ïðïßá åñìÞíåõóå ç ìáèÞôñéá ôïõ ó÷ïëåßïõ, Êáëëéüðç Ðáðáäïðïýëïõ. Åðßóçò ðñïâÜëëáìå âßíôåï ãéá ôïõò áããÝëïõò, åíþ áêïýóôçêáí êáé äéÜöïñá ðïéÞìáôá ìåãÜëùí ÅëëÞíùí êáé îÝíùí ðïéçôþí, üðùò ï Ãéþñãïò ÓåöÝñçò, ï ÏäõóóÝáò Åëýôçò, ï Rainer Maria Rilce êáé Üëëïé.

Áðïêáèßóôáôáé ï äñüìïò ðïõ óõíäÝåé ôï ÌáõñïäÝíäñé ìå ôá Êïßëá êáé ôçí ÊáñäéÜ

Ôç óýìâáóç ãéá ôï Ýñãï «ÁðïêáôÜóôáóç óõíäåôÞñéáò ïäïý ÌáõñïäÝíäñé – Êïßëá – ÊáñäéÜ» õðÝãñáøå ÷èåò ÄåõôÝñá 29 Ìáñôßïõ 2010 ï ÍïìÜñ÷çò ÊïæÜíçò Ãéþñãïò ÄáêÞò. Ôï Ýñãï Ý÷åé ðñïûðïëïãéóìü 118.862,00Å êáé ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü éäßïõò ðüñïõò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõô/óçò ÊïæÜíçò. Ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ Ýñãïõ ãßíåôáé áðïêáôÜóôáóçò ôçò óõíäåôÞñéáò ïäïý Ìáõñïäåíäñßïõ – Êïßëùí – ÊïæÜíçò – ÊáñäéÜò, óôçí ðåñéï÷Þ üðïõ ç ïäüò áõôÞ óõìâÜëëåé óôïí õöéóôÜìåíï êõêëéêü êüìâï. ÐåñéëáìâÜíåôáé ç âåëôßùóç ôùí ãåùìåôñéêþí óôïé÷åßùí ôçò õöéóôÜìåíçò ïäïý, êáèþò êáé ç êáèáßñåóç êáé áíáêáôáóêåõÞ ôïõ ôïß÷ïõ áíôéóôÞñéîçò. Ôï ïðïßï åõñßóêåôáé óôï üñéï ôçò õöéóôÜìåíçò ïäïý êáé êáô’ áõôüí ôïí ôñüðï åðéôõã÷Üíåôáé ç äéáðëÜôõíóÞ ôçò. Ôï Ýñãï êñßíåôáé áíáãêáßï ãéá ôçí áðïöõãÞ áôõ÷çìÜôùí, óôï ïäéêü ôìÞìá áðü ôïí êüìâï Êïßëùí – ÊáñäéÜò ðñïò ÌáõñïäÝíäñé. Óôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ðáñåõñÝèçêáí ï ÁíôéíïìÜñ÷çò ÁíÜðôõîçò ÃéÜííçò Óüêïõôçò, êáèþò êáé ï ÄÞìáñ÷ïò Äçìçôñßïõ ÕøçëÜíôç ÊõñéÜêïò Ìé÷áçëßäçò.

«Áèëçôéóìüò êáé Õãåßá» ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÊÇÓÇ

Ìéá Üêñùò åíäéáöÝñïõóá çìåñßäá ãéá ôïí Áèëçôéóìü êáé ôçí Õãåßá äéïñãÜíùóå ôï áðüãåõìá ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÓáââÜôïõ ç ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóìïý Áèëçôéóìïý & ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò ÊïæÜíçò êáé ï Óýëëïãïò ÄñïìÝùí Õãåßáò ÊïæÜíçò.

Êáôá ôç äéÜñêåéá ôçò ðïëý åíäéáöÝñïõóáò áõôÞò åêäÞëùóçò, áíáëýèçêáí æçôÞìáôá üðùò ç Üóêçóç êáé ç øõ÷ïóùìáôéêÞ õãåßá, áëëÜ êáé ç áåñüâéá ðñïðüíçóç. Êýñéïò åéóçãçôÞò ôçò çìåñßäáò ï ê. ÓÜââáò ×ñéóôïäïýëïõ, êáèçãçôÞò öõóéêÞò áãùãÞò, ï ïðïßïò áíáöåñüìåíïò óôï èÝìá ôçò Üóêçóçò êáé ôçò øõ÷ïóùìáôéêÞò õãåßáò, ôüíéóå ôá åõåñãåôéêÜ ïöÝëç ðïõ Ý÷åé ç Üóêçóç óôïí Üíèñùðï êáé ç ðéèáíÞ ðñïóôáôåõôéêÞ ôçò äñÜóç óôçí ðñüëçøç äéáöüñùí ðáèÞóåùí. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÝò Ýñåõíåò ðïõ õðïóôçñßæïõí ôç èåôéêÞ êáé ðñïóôáôåõôéêÞ åðßäñáóç ôçò Üóêçóçò áðü äéÜöïñåò ðáèÞóåéò óôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü, üðùò óå ðáèÞóåéò ôïõ êáñäéáããåéáêïý óõóôÞìáôïò , Ýëåã÷ï ôçò ÷ïëçóôåñßíçò êáé ôçò áèçñùìáóêëÞñõíóçò. Åðßóçò âïçèÜåé óôïí ìåñéêü Ýëåã÷ï ôçò áðëÞò õðÝñôáóçò êáé öõóéêÜ óôïí Ýëåã÷ï ôïõ óùìáôéêïý ìáò âÜñïõò. Ç Üóêçóç ìðïñåß åðßóçò íá åëáôôþíåé ôïí êßíäõíï åìöÜíéóçò óõãêåêñéìÝíùí êáñêßíùí (üðùò áõôüò ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ) êáé íá áõîÜíåé ôï ðñïóäüêéìï åðé-

âßùóçò áëëÜ êáé ôçí ðïéüôçôá æùÞò. ÔÝëïò Ý÷åé èåôéêÞ åðßäñáóç óôïí Ýëåã÷ï ôïõ Üã÷ïõò, äçìéïõñãåß êáëÞ øõ÷éêÞ äéÜèåóç êáé ðñïÜãåé ôçí ðíåõìáôéêÞ õãåßá» ¼óïí áöïñÜ óôçí áåñüâéá ðñïðüíçóç ï ê. ×ñéóôïäïýëïõ, ìßëçóå ãéá ôç ó÷Ýóç ôçò ìå ôï ãáëáêôéêü ïîý, åðéóçìáßíïíôáò ðùò ç áåñüâéá ðñïðüíçóç äåí áõîÜíåé ôá åðßðåäá ãáëáêôéêïý óôï áßìá êáé Ýôóé óå ðïëëïýò áèëçôÝò áíôï÷Þò ðáñáìåëåßôáé ç ðñïðüíçóç áíï÷Þò óôï ãáëáêôéêü ïîý. Ìðïñåß ëïéðüí Ýíáò áèëçôÞò ðïõ èÝëåé íá âåëôéþóåé ôïõò ÷ñüíïõò ôïõ, êÜíïíôáò ìéá åéäéêÞ ðñïðüíçóç áíôï÷Þò óôï ãáëáêôéêü ïîý, íá âåëôéþóåé ôïõò ÷ñüíïõò ôïõ. ÐÜñá ðïëëÝò üìùò Ýñåõíåò Ý÷ïõí áðïäåßîåé éêáíïðïéçôéêÞ âåëôßùóç ôùí åðéäüóåùí óå áèëçôÝò áíôï÷Þò êáé ü÷é ìüíï, ìåôÜ áðü ðñïðüíçóç áíï÷Þò óôï ãáëáêôéêü ïîý.» Ç áíôéäÞìáñ÷ïò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý, ÍéêïëÝôá Ìðïõìðüíáñç, ôüíéóå ðùò «èåùñïýìå äåäïìÝíï üôé ï áèëçôéóìüò åßíáé õãåßá, üìùò áõôü äåí åßíáé ðÜíôá Ýôóé êáé ó’ áõôü áíáöÝñåôáé êáé ç çìåñßäá, ãéáôß ï áèëçôéóìüò èá ðñÝðåé íá óõíäõÜæåôáé êáé ìå ôçí øõ÷éêÞ õãåßá.»

Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ óõëëüãïõ äñïìÝùí õãåßáò, ï ê. ÄçìÞôñçò Óôáèüðïõëïò, ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ, åðåóÞìáíå ðùò « Óôü÷ïò ôçò çìåñßäáò áõôÞò åßíáé ç åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí ãéá ôá

ïöÝëç ðïõ ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ìå ôçí Üóêçóç, áöïý üëïé îÝñïõìå üôé ï áèëçôéóìüò êáíÝíáí äåí Ý÷åé âëÜøåé, üôáí ãßíåôáé ìå ôï óùóôü ôñüðï.»

ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÉÐÏÕÓ ÐÏËÉÔÅÓ ÔÇÓ Ä. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÓÔÇÍ ÓÉÙÐÇÑÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÔÇÓ Ì. ÔÅÔÁÑÔÇÓ

Ôçí ÌåãÜëç ÔåôÜñôç, ïé ðïëßôåò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñïâáßíïõí óå óéùðçëÞ óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôï äçìáñ÷åßï ôçò ÊïæÜíçò (Ðëáôåßá Íßêçò êáé þñá 6.30 ì.ì.) ÕØÙÍÏÍÔÁÓ ÅÐÉÔÅËÏÕÓ ôïí ôüíï ôçò öùíÞò áãáíÜêôçóçò, áðåëðéóßáò, áðüãíùóçò êáé ïñãÞò ðïõ âéþíïõí êáèçìåñéíÜ. ÊÜôïéêïé ðïõ äçìé-

O Ñïýëçò Êïêåëßäçò óôoí ÏÇÅ

Óôéò åñãáóßåò ôçò åðéôñïðÞò ðåñéâÜëëïíôïò ôïõ Ïñãáíéóìïý ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí óôç ÍÝá Õüñêç ðÞñå ìÝñïò ï ðáíåðéóôçìéáêüò êáé ðñþçí âïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ óôï íïìü ÊïæÜíçò Ñïýëçò Êïêåëßäçò.

ÌåôÜ ôçí ïõóéáóôéêÞ áðïôõ÷ßá ôçò óõíüäïõ ôçò Êïðåã÷Üãçò, Üíïéîå ìéá ìåãÜëç óõæÞôçóç óôá ðëáßóéá ôïõ äéåèíïýò ïñãáíéóìïý ãéá ôïí ñüëï ôïõ óôá ðáãêüóìéá êáé ðåñéâáëëïíôéêÜ æçôÞìáôá. ÁðïôÝëåóìá áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò Þôáí êáé ç ðáñáßôçóç ôïõ ÃñáììáôÝá ôçò åðéôñïðÞò ðåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÏÇÅ.

Ï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ «õøþíåé ôç öùíÞ ôïõ»

¼ôáí Ýíá âñÝöïò ðåèáßíåé áâïÞèçôï åîáéôßáò ôçò Ýëëåéøçò ãéáôñþí Þ õðïäïìþí õãåßáò, üôáí áóèåíåßò ðáñÜëëçëá ìå ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá õãåßáò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí èá ðñÝðåé (åðéâÜëëåôáé) ðáñÜëëçëá, íá ðñïóðåñÜóïõí åìðüäéá üðùò ÷éëéïìåôñéêÝò áðïóôÜóåéò, ïéêïíïìéêü êüóôïò, øõ÷éêÞ ïäýíç, ïéêïãåíåéáêÞ áíáóôÜôùóç, êïýñáóç êáé …..êáé ……êáé. ¼ôáí êñåâÜôéá íïóïêïìåßùí ðáñáìÝíïõí Üäåéá, åðåéäÞ äåí õðÜñ÷åé íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü íá ðåñéèÜëøåé ôïõò áóèåíåßò, üôáí ïé ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò åßíáé ïé ßäéåò «íåêñÝò», üôáí ïé õëéêïôå÷íéêÝò õðïäïìÝò åßíáé ðïëëÝò öïñÝò áíýðáñêôåò, üôáí ç áíáìïíÞ ãéá íá åîåôáóôåßò áðü ôïí ìïíáäéêü ãéáôñü ðïõ åöçìåñåýåé ìðïñåß íá öèÜóåé óå áñêåôÝò þñåò, üôáí ïé ßäéïé ïé íïóïêïìåéáêïß ãéáôñïß ôçò ÐåñéöÝñåéÜò ìáò éó÷õñßæïíôáé üôé ç Ä. Ìáêåäïíßá âñßóêåôáé óôçí «ÔÑÁÃÉÊÏÔÅÑÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ» üëùí ôùí Ðåñéöåñåéþí, ôüôå óßãïõñá ÇÑÈÅ Ç ÙÑÁ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ, íá áíáëÜâïõí ðñùôïâïõëßá êáé íá âÜëëïõí ôï íõóôÝñé âáèåéÜ óôçí ìïëõóìÝíç ðëçãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò.

Ì. Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ 2010

ïýñãçóáí ìÜëéóôá ó÷åôéêÞ óåëßäá óôï Facebook ìáò êáëïýí ÏËÏÕÓ íá ëÜâïõìå ìÝñïò óôç óõãêÝíôñùóç, ãéá ôçí áðáîßùóç ôùí íïóïêïìåßùí êáé ôçí áíÜãêç Üìåóçò ëÞøçò ðñùôïâïõëéþí ãéá ôçí ðñüóëçøç éáôñéêïý ðñïóùðéêïý.

Ï ÃéáííÜêçò, âñÝöïò ìüëéò 13 ìçíþí, õðÞñîå ðñüóöáôá ôï ôñáãéêü èýìá ôçò ïëéãùñßáò, ôçò áíïñãáíùóéÜò, ôçò Ýëëåéøçò éáôñþí, ôïõ íïóçñïý óõóôÞìáôïò õãåßáò, ðïõ ãéá ìßá áêüìá öïñÜ Ýðáéîå êïñþíá – ãñÜììáôá ìå ôç æùÞ åíüò áíèñþðïõ, åíüò âñÝöïõò. ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ. ¹äç, ðåñßðïõ 8.000 ìÝëç ôçò óõãêåêñéìÝíçò óåëßäáò óôï Facebook Ý÷ïõí æçôÞóåé íá ôéìùñçèïýí ïé õðåýèõíïé ãéá ôï èÜíáôï ôïõ ðáéäéïý. Äéáíýïíôáò ôçí ÅâäïìÜäá ôùí Ðáèþí èá ðñÝðåé íá ìáò åßíáé ðåñéóóüôåñï åýêïëï íá áöïõãêñáóôïýìå ôï ðÜèïò êÜðïéùí áíèñþðùí, ðïõ áýñéï ìðïñåß íá åßìáóôå åìåßò óôç èÝóç ôïõò. Äåí êëåßíïõìå ôá ìÜôéá, äåí åöçóõ÷Üæïõìå. Ï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ óýóóùìïò ìå ôá óôåëÝ÷ç ôïõ êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò, óõììåôÝ÷ïõí óôçí äéáìáñôõñßá ôçò Ì. ÔåôÜñôçò. ¸÷ïõìå äéêáßùìá íá ëáìâÜíïõìå óùóôÞ êáé ðëÞñç éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç, Ý÷ïõìå äéêáßùìá íá âñßóêïõìå áíïé÷ôÝò ôéò ðüñôåò ôùí íïóïêïìåßùí êáé ãéáôñïýò íá ìáò ðáñÝ÷ïõí ôá áõôïíüçôá.

Áîéïðïéþíôáò ôéò ìéêñÝò ðñïóäïêßåò óôéò êëéìáôéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò ìåôÜ ôçí Êïðåã÷Üãç, áðïöáóßóôçêå íá ðÜñåé ðéï óõãêåêñéìÝíåò ðñùôïâïõëßåò ãéá íá õðÜñîåé ìéá ðéï èåôéêÞ ðñïïðôéêÞ óôçí åðüìåíç êëéìáôéêÞ äéÜóêåøç ôïõ ÏÇÅ óôï Ìåîéêü ôïí ðñïóå÷Þ ÄåêÝìâñéï. Óôá ðëáßóéá áõôÜ ãßíåôáé ðñïóðÜèåéá íá äçëþóïõí åðéóÞìùò ôçí õðïóôÞñéîç ôïõò óôçí «óõìöùíßá ôçò Êïðåã÷Üãçò» üëåò ïé ÷þñåò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí äéåèíÞ äéÜóêåøç. ¹äç Ý÷ïõí õðïãñÜøåé ôï êåßìåíï ðåñéóóüôåñåò áðü 100 ÷þñåò ìåôáîý ôùí ïðïßùí ç Éíäßá êáé ç Êßíá. Åðüìåíïò óôü÷ïò åßíáé ç äéÜóùóç ôùí ôñïðéêþí äáóþí ìå êåöÜëáéá ðïõ èá äéáôßèåíôáé ìÝóù ÏÇÅ êáé åíåñãïðïßçóç ôçò óõìöùíßáò ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí áíáðôõóóüìåíùí ÷ùñþí áðü ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, ôçí Éáðùíßá êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Åðüìåíç êñßóéìç äéáäéêáóßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôïí Éïýíéï óôçí Âüííç ôçò Ãåñìáíßáò ãéá íá õðÜñîåé ìéá ðéï ðñïóåêôéêÞ, ìåèïäéêÞ êáé áðïôåëåóìáôéêÞ ðáãêüóìéá óýíïäïò óôï Ìåîéêü. ÅðéðëÝïí ï ÏÇÅ èá åíåñãïðïéçèåß ìå Üìåóç ðñïôåñáéüôçôá óôá æçôÞìáôá ôçò âéïðïéêéëüôçôáò êáé ôçò õäáôéêÞò åðÜñêåéáò, ãéáôß ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ êáé ç áýîçóç ôïõ ðáãêüóìéïõ ðëçèõóìïý äçìéïõñãïýí Þäç äýóêïëåò êáôáóôÜóåéò óôïí ðëáíÞôç. ÊïéíÞ âÝâáéá åßíáé ðëÝïí ç ðåðïßèçóç üôé ç êëéìáôéêÞ áëëáãÞ, åðåéäÞ åßíáé Ýíá ðëáíçôéêü «êáêü» ÷ñåéÜæåôáé ðáãêüóìéá êéíçôïðïßçóç, óõëëïãéêÞ äñÜóç ôùí êñáôþí êáé ôçò êïéíùíßáò ãåíéêüôåñá.

¼÷é óôï äþñï ÐÜó÷á ëÝíå êáé ïé ÔáîéôæÞäåò ôçò ÊïæÜíçò

ËÝíå ü÷é óôï Äþñï ôïõ ÐÜó÷á êáé ïé éäéïêôÞôåò ôáîß ôïõ íïìïý ÊïæÜíçò. ¼ðùò ìáò áíÝöåñå ï ðñüåäñïò ôïõ óùìáôåßïõ éäéïêôçôþí Ôáîß Í. ÊïæÜíçò Áíôþíçò ÃáëÜíçò ïé óõíÜäåëöïé ôïõ ôáîéôæÞäåò óõíôÜ÷èçêáí ìå ôçí ðñüôáóç ôçò Ïìïóðïíäßáò ãéá ôïí åðéðëÝïí ëüãï üôé ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôçí ðåñéï÷Þ ìáò Ý÷åé ìåãáëýôåñåò óõíÝðåéåò óôïõò êáôïßêïõò ëüãù ôçò ìåãÜëçò áíåñãßáò óôï íïìü.

Íá áíáöÝñïõìå üôé ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá Ôáîß Ýóôåéëå åðéóôïëÞ óôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá ôïõ õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí Èåï÷Üñç Ôóéüêá, ìå ôçí ïðïßá åêöñÜæïõí ôçí ðñüèåóÞ ôïõò íá ìçí åéóðñÜîïõí áðü ôï åðéâáôéêü êïéíü ôï äþñï ôïõ ÐÜó÷á, Óôçí åðéóôïëÞ åðéóçìáßíåôáé üôé ç áðüöáóç áõôÞ åëÞöèç ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ êïéíïý, ëüãù ôçò äýóêïëçò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ôá ðåñéóóüôåñá íïéêïêõñéÜ.

Äéáêñßèçêáí ôá êñáóéÜ ÓéÜôéóôáò óôïí 10ï äéáãùíéóìü Ïßíïõ Ôá êñáóéÜ ÓéÜôéóôáò êáé óõãêåêñéìÝíá ôï Ïéíïðïéåßï «ÄÕÏ ÖÉËÏÉ», éäéïêôçóßáò ÃêïõôæéáìÜíç Ãåùñãßáò – ÌðïõôÜñç ÉùÜííç óôç ÓéÜôéóôá, ôï ïðïßï óõììåôåß÷å óôïí 10ï ÄéåèíÝò Äéáãùíéóìü Ïßíïõ, ðïõ äéåîÞ÷èç óôç Èåóóáëïíßêç, óôéò 3-5 Ìáñôßïõ, êáé áðÝóðáóå äýï ÷ñõóÜ ìåôÜëëéá. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÓéÜôéóôáò Êïóìßäçò Êùí/íïò óõã÷áßñåé èåñìÜ ôïõò éäéïêôÞôåò êáé åðéóçìáßíåé: «Ç óõãêåêñéìÝíç äéÜêñéóç áðïôåëåß ìåãÜëç ôéìÞ ãéá ôï ÄÞìï ìáò, êáèþò ôá êñáóéÜ ôçò ÓéÜôéóôáò åßíáé ìïíáäéêÜ óå ãåýóç êáé öçìéóìÝíá, êáé åëêýïõí ðëÞèïò êüóìïõ óôç ÓéÜôéóôá ðïõ Ýñ÷åôáé íá ãåõôåß ôï óéáôéóôéíü êñáóß, íá åðéóêåöèåß ôá êáôþéá êáé íá ìÜèåé ëåðôïìÝñåéåò áðü ôïõò ðáñáãùãïýò ãéá ôïí ôñüðï ðïõ ðáñáóêåõÜæåôáé. Óõã÷áñçôÞñéá óôï Ïéíïðïéåßï «ÄÕÏ ÖÉËÏÉ» êáé åõ÷üìáóôå ôïõ ÷ñüíïõ íá Ý÷ïõìå ðåñéóóüôåñåò óõììåôï÷Ýò êáé áêüìç ðåñéóóüôåñåò ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò». ÂÝâáéá ôïí ôåëéêü ëüãï Ý÷åé ôþñá ôï õðïõñãåßï, ðïõ èá ðñÝðåé íá åðéêõñþóåé ôçí ðñüôáóç.


4

Å

ÐÁÈÏÓ ÊÁÉ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ

éóÞëèáìå êáé åöÝôïò óôç ÌåãÜëç ÅâäïìÜäá õðü ôï êñÜôïò ôùí æùçñþí åíôõðþóåùí áðü ôçí ðïñåßá ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò ìáò, óôçí ïõóßá ôçò ðñïóùðéêÞò ìáò ïéêïíïìßáò, êáèþò áðü êáéñü ç éäéïôÝëåéá ìáò Ý÷åé êáèçëþóåé óôï “åãþ” êáé ôï “åìåßò” öáíôÜæåé îÝìáêñï. Óôçí ðñïóðÜèåéá ôçò ç ÊõâÝñíçóç íá öáíåß áñåóôÞ óôïõò éó÷õñïýò åíôïëïäü÷ïõò ôùí Âñõîåëëþí ðñï÷þñçóå óôç ëÞøç áíôéëáúêþí, ìÝôñùí ôá ïðïßá ïäçãïýí ìå âåâáéüôçôá óôçí ðåñáéôÝñù óõññßêíùóç ôçò áãïñÜò. Ðñï÷þñçóå áêüìç êáé óôçí áðüöáóç öïñïëüãçóçò ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ðåñéïõóßáò, ãåãïíüò ðïõ ðñïêÜëåóå ôçí áíôßäñáóç ìåëþí ôçò Éåñáñ÷ßáò. Ç ôåëéêÞ áðüöáóç ìåôñéÜæåé áéóèçôÜ ôéò áñ÷éêÝò åíôõðþóåéò ãéá ôéò ðñïèÝóåéò ôçò Ðïëéôåßáò. Áò åìâáèýíïõìå ëßãï óôï èÝìá áõôü. Öïñïëüãçóç ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ðåñéïõóßáò åß÷å åðé÷åéñçèåß êáé êáôÜ ôï 1987, áí èõìïýìáé êáëÜ. Ôüôå ç Éåñáñ÷ßá åß÷å êáëÝóåé ôïõò ðéóôïýò óå óõëëáëçôÞñéá äéáìáñôõñßáò êáé áõôïß åß÷áí áíôáðïêñéèåß óôï êÜëåóìá ãåìßæïíôáò ôïõò ÷þñïõò ôùí åêäçëþóåùí áóöõêôéêÜ, üðùò êáé ïé ïðáäïß ôùí êïììÜôùí êáôÜ ôéò ðñïåêëïãéêÝò óõãêåíôñþóåéò. Êáé ôüôå óôçí åîïõóßá Þôáí ìéá êáô’ üíïìá óïóéáëéóôéêÞ êõâÝñíçóç, å÷èñéêÞ õðïôßèåôáé, áí êñßíïõìå áðü ôéò áðáñ÷Ýò ôïõ óïóéáëéóìïý, ðñïò ôçí Åêêëçóßá. Êáé óÞìåñá óôçí åîïõóßá âñßóêåôáé óïóéáëéóôéêÞ êõâÝñíçóç, ðëçí üìùò ìüíïí áöåëåßò ðåñß ôá ðïëéôéêÜ äåí Ý÷ïõí êáôáíïÞóåé üôé óôá ðëáßóéá ôïõ ðáãêïóìéïðïéçìÝíïõ êáðéôáëéóìïý ïé äýï ó÷çìáôéóìïß ðïõ åíáëëÜóóïíôáé óôçí åîïõóßá åßíáé ôï öýëëï óõêÞò, ìå ôï ïðïßï åðé÷åéñåßôáé íá åíäõèåß ç êáôáãõìíùìÝíç êáé ðïëõâéáóìÝíç “äçìïêñáôßá”! Óõíåðþò ç ìåßæùí áíôéðïëßôåõóç åëÜ÷éóôá ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü ôçí êßíçóç ðñïò õðïóôÞñéîç ôçò Åêêëçóßáò. ¢ëëùóôå åßíáé êáé ïé äçìïóêïðÞóåéò, ðïõ äåß÷íïõí üôé óçìáíôéêüôáôï ìÝñïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò (áóöáëþò ìÝëç ôçò Åêêëçóßáò ïé ðëåßóôïé, óõíåéäçôÜ Þ åí õðíþóåé) ôÜóóïíôáé õðÝñ ôïõ ìÝôñïõ ôçò öïñïëüãçóçò; Ãéáôß Üñáãå; Ç åêêëçóéáóôéêÞ ðåñéïõóßá áðïêôÞèçêå äéá÷ñïíéêÜ. ÊáôÜ ôç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï ðëåßóôåò üóåò Þóáí ïé äùñåÝò ôùí áõôïêñáôüñùí êáé äéáöüñùí áñ÷üíôùí ðñïò ôéò ìçôñïðüëåéò êáé ôá ìïíáóôÞñéá. Ôçí éäéïêôçóßá ôçò Åêêëçóßáò óåâÜóôçêå êáé ç ïèùìáíéêÞ åîïõóßá. Ç õëéóôéêÞ éóôïñéïãñáößá Ýäùóå ìÜ÷åò åðß ìá÷þí ãéá íá óðéëùèåß ç Åêêëçóßá ôïõ ×ñéóôïý ùò äçìéïýñãçìá ôùí åêÜóôïôå éó÷õñþí ðñïò êáèõðüôáîç ôùí ðéóôþí ìÝóù ëüãïõ ðáñçãïñçôéêïý êáé áðïêïéìéóôéêïý åíþðéïí ôçò êïéíùíéêÞò áäéêßáò. Êáé öõóéêÜ äåí åß÷å ëüãïõò ïýôå ôçí åíôéìüôçôá íá êÜíåé ôç äéÜêñéóç ìåôáîý ôùí ðñïóþðùí, éäßùò ôùí êëçñéêþí, ðïõ áðïôåëïýí ôï óþìá ôçò Åêêëçóßáò êáé ôïõ èåóìïý, ï ïðïßïò åßíáé èåïÀäñõôïò êáé Ý÷åé ùò êåöáëÞ ôïí ×ñéóôü, ôïí ïðïßï áõôÞ ôçí åâäïìÜäá õðïôßèåôáé üôé óõíïäåýïõìå ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ðñïò ôï ðÜèïò Ôïõ. Åêåßíïò äåí åß÷å ðïý ôçí êåöáëÞí êëßíç êáé ôüíéæå ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôï êÞñõãìÜ Ôïõ: “Ìç èçóáõñßæåôå èçóáõñïýò åðß ôçò ãçò”! Ôüíéæå áêüìç üôé ïé ðëïýóéïé äõóêïëüôåñá èá êáôáöÝñïõí íá åéóÝëèïõí óô Âáóéëåßá Ôïõ, áð’ üôé ôï êáñáâüóêïéíï áðü ôçí ôñýðá ôçò âåëüíáò. Ïé äõôéêÝò ïìïëïãßåò, ç ìßá ìåôÜ ôçí Üëëç, áðïäÝ÷èçêáí ôç ìåôáâïëÞ ðïõ ðñïÞëèå áðü ôç ãáëëéêÞ åðáíÜóôáóç êáé ðñï÷þñçóáí óôïí éóôïñéêü óõìâéâáóìü ìå ôç íÝá Üñ÷ïõóá ôÜîç. Ï óõìâéâáóìüò áõôüò Ýëáâå ôç ìïñöÞ ðïëéôéêïèñçóêåõôéêÞò óõììá÷ßáò, üôáí óôï óôåñÝùìá åìöáíßóôçêå áðåéëçôéêüò êáôÜ ôïõ êáèåóôþôïò êáé ôçò ðßóôåùò å÷èñüò, ï êïììïõíéóìüò! Ç óõììá÷ßá åðåîåôÜèç, äõóôõ÷þò, êáé óå ïñèüäïîåò ÷þñåò, ïé ïðïßåò åß÷áí êáôáóôåß, ìåôÜ ôçí áðüêôçóç ôçò áíåîáñôçóßáò ôïõò, áèýñìáôá ôùí éó÷õñþí ôçò Äýóçò. Êáé üôáí ï êïììïõíéóìüò åðéêñÜôçóå óôç Ñùóßá ôïõ ïñèïäüîïõ ëáïý ãéá ôá êñßìáôá ôùí çãåôþí ôïõ, ðïëéôéêþí êáé èñçóêåõôéêþí, ôüôå óôç Äýóç ç áíôéêïììïõíéóôéêÞ åêóôñáôåßá Ýëáâå ôç ìïñöÞ õóôåñßáò. Êáé êáëÜ ïé ðïëéôéêïß åß÷áí êÜèå ëüãï, áöïý ùò ìüíï óôü÷ï åß÷áí ôç äéáôÞñçóç ôçò åîïõóßáò. Ïé èñçóêåõôéêïß üìùò çãÝôåò ôïí ßäéï óôü÷ï åß÷áí; Ðïý ç áõôïêñéôéêÞ, ôçí ïðïßá èáõìÜóéá åõñßóêïõìå óå êåßìåíá ïñèïäüîùí Ñþóùí, ïé ïðïßïé äåéíïðÜèçóáí õðü ôéò äéþîåéò ôïõ óôáëéíéêïý êáèåóôþôïò; Ï ëáüò Ý÷åé äéáðéóôþóåé üôé áðü êáéñïý ç Éåñáñ÷ßá åêäçëþíåé ôÜóåéò âáôéêáíïðïßçóçò ôïõ åêêëçóéáóôéêïý óþìáôïò êáé èåùñåß åáõôÞí ìüíç áñìüäéá íá äéá÷åéñéóôåß ü÷é ìüíïí ôá ôçò ðßóôåùò êáé ôùí äïãìÜôùí, áëëÜ áêüìç êáé ôá ïéêïíïìéêÜ! Ãé’ áõôü êáé ï ëáüò êáôÝëçîå íá áðïäå÷èåß üôé ç åêêëçóéáóôéêÞ ðåñéïõóßá äåí åßíáé ôçò Åêêëçóßáò, ãéáôß ôüôå èá Þôáí êáé äéêÞ ôïõ, áëëÜ ôïõ áíùôÝñïõ êëÞñïõ. Ç ðåñéïõóßá áõôÞ åßíáé åí ðïëëïßò Üãíùóôç. ÊáôÜ êáéñïýò ïé ìåí éåñÜñ÷åò éó÷õñßæïíôáé üôé åßíáé ìéêñÞ, åíþ ïé å÷èñïß ôçò Åêêëçóßáò êáé ïé ïñåãüìåíïé áõôÞí ðïëéôéêïß üôé åßíáé ôåñÜóôéá. ¼ðùò ç Ðïëéôåßá äåí êáôÜöåñå áêüìç íá áðïêôÞóåé êôçìáôïëüãéï, Ýôóé êáé ç Äéïéêïýóá Åêêëçóßá äåí êáôÜöåñå íá áðïêôÞóåé ìçôñþá åêêëçóéáóôéêÞò ðåñéïõóßáò. Áí åß÷å ðñï÷ùñÞóåé óôç óýíôáîç áõôþí, áí åß÷å ãíùóôïðïéÞóåé áõôÜ óôïí ëáü, êáèþò êáé ôéò êáô’ Ýôïò ðñïóüäïõò êáé ôïõò ôñüðïõò äéÜèåóçò áõôþí, áò ôïëìïýóå ç Ðïëéôåßá íá ðñïâåß óôç öïñïëüãçóç. Ôþñá ç Éåñáñ÷ßá ìå ôç óôÜóç ôçò, äéá÷ñïíéêÜ áðü ôï 1830, êéíäõíåýåé íá ìåßíåé áðïãõìíùìÝíç áðü ôïí ðéóôü ëáü, ìå áðïôÝëåóìá íá äéåõêïëýíåôáé óçìáíôéêÜ ôï Ýñãï ôùí ðïëéôéêþí, ïé ïðïßïé êáëïýíôáé áðü ôïõò äáíåéóôÝò ìáò íá åðéóôñÝøïõí ôá äáíåéóèÝíôá êáé äéáíåìçèÝíôá óå ðëåßóôïõò üóïõò çìåôÝñïõò (óôïõò ïðïßïõò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ç Äéïéêïýóá Åêêëçóßá êáé ðëåßóôåò üóåò ìïíÝò). ºóùò åßíáé êáëü áðü êÜðïéá Üðïøç ôï ìÝôñï. Èá ïäçãÞóåé ôçí Éåñáñ÷ßá óôçí êáôáíüçóç ôùí äõóêïëéþí ôïõ öôù÷ïý ëáïý, ï ïðïßïò åßíáé ï ìüíïò ðïõ, ðñïò ôï ðáñüí êáé ìÜëëïí êáé óôï ìÝëëïí, êáëåßôáé íá åðéóôñÝøåé (ãéáôß êáé áõôüò êÜôé ðÞñå) ôá äéáíåìçèÝíôá êáé êáôáíáëùèÝíôá óôá ðëáßóéá ôïõ áíôéóôáõñéêïý êáôáíáëùôéêïý ðíåýìáôïò. Åêåßíïé ïé ïðïßïé êáôáóðáôÜëçóáí ôá äÜíåéá, üðùò êáé ïé ðñüãïíïß ìáò êáôÜ ôá 1824-25, âñßóêïíôáé óôï áðõñüâëçôï. Åß÷áìå ãñÜøåé óå ðñïçãïýìåíï Üñèñï ìáò: Áí ç ÊõâÝñíçóç êáôáöÝñåé íá ðáôÜîåé ôá êáñôÝë ðïõ äéáìïñöþíïõí ôéìÝò, ìÝóù ôùí ïðïßùí êáôáëçóôåýïõí ôïí êáôáíáëùôÞ, åíþ ðáñÜëëçëá ïäçãïýí ôïõò ãåùñãïêôçíïôñüöïõò óôçí áðüãíùóç, áí êáôáöÝñåé íá ðáôÜîåé ôçí áíåñãßá êáé äþóåé ðñïïðôéêÞ áíÜðôõîçò ôçò ðáñáãùãÞò Þ Ýóôù äåßãìáôá ðñïèÝóåùí ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ôüôå ü÷é ìüíï íá ðñï÷ùñÞóåé óôç öïñïëüãçóç ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ðåñéïõóßáò, áëëÜ íá ôç äçìåýóåé. Ï ×ñéóôüò ðïñåýåôáé, êáôÜ ðùò öáßíåôáé êáé ðÜëé ìüíïò ðñïò ôï ðÜèïò Ôïõ. ¢ëëïé èñçíïýìå ãéá ôçí âßáéá áðþèçóç óôï ðåñéèþñéï áðü ôï áãñéüôáôï êáðéôáëéóôéêü óýóôçìá êáé Üëëïé ãéá ôç ìåßùóç ôçò áãïñáóôéêÞò ìáò äýíáìçò. ÕðÜñ÷åé êáéñüò áõôïêñéôéêÞò. ÌÞðùò ðñÝðåé íá óõóôáõñùèïýìå ìå ôçí åëðßäá íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå üôé áöÞóáìå ôï áíõðÝñâëçôï ðñüóùðï ðïõ ìáò ÷Üñéóå ï Äçìéïõñãüò ãéá íá áðïêôÞóïõìå ôï ðñïóùðåßï ôïõ êáôáíáëùôïý, õðïóôçñéêôïý ôïõ ðëÝïí áðáíèñþðïõ êïéíùíéêïðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò; ÌÞðùò ç Äéïéêïýóá Åêêëçóßá ðñÝðåé íá äåßîåé ôï êáëü ðáñÜäåéãìá. Áò ôçò ôá ðÜñïõí üëá, üðùò ôüôå óôç Ãáëëßá ìåôÜ ôçí áóôéêÞ åðáíÜóôáóç. Ìðïñåß íá êáôáããåßëåé åõèÝùò ôï áðÜíèñùðï ôïõ êáðéôáëéóìïý, Ýóôù êáé ôþñá; Èá êåñäßóåé ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá. Èá êåñäßóåé ôïí ëáü, ðïõ öáíôÜæåé ùò ðñüâáôá ÷ùñßò ðïéìÝíá. “ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇӔ

ÊÏÆÁÍÇ ÈÁÑÑÏÓ

Åãêñßèçêå áðü ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíç ç ÌÐÅ ÌáõñïðçãÞò êáé Ðïíôïêþìçò

Íá ðñï÷ùñÞóåé ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí êÞñõîç áíáãêáóôéêÞò áðáëëïôñßùóçò ìå ôçí ÊÕÁ, ôçí ÌÐÅ êáé ôï ÖÅÊ óôïõò ïéêéóìïýò êáé óôá áãñïêôÞìáôá ôçò Ðïíôïêþìçò êáé ÌáõñïðçãÞò åãêñßíïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí åðÝêôáóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò ÄÅÇ áðïöÜóéóå ôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï óôçí ðïëýùñç êáé ãåìÜôç Ýíôáóç óõíåäñßáóç ôï âñÜäõ ôçò ðåñá-

óìÝíçò ÐáñáóêåõÞò.

Ìå ôçí áðüöáóç äéáöþíçóå ï åðéêåöáëÞò ôçò Íïìáñ÷éáêÞò ÁãùíéóôéêÞò Óõíåñãáóßáò ÃéÜííçò ÌçôóéÜêïò .Óôç óõíåäñßáóç áðïöáóßóôçêå áêüìç íá åîáéñåèïýí ïé åðåêôÜóåéò ðñïò ôçí êôçìáôéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ ÊïìÜíïõ êáé ôçò ÁêñéíÞò èÝìáôá ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá óõìðåñéëçöèïýí óôçí ìåëÝôç ôçò ÄÅÇ ðïõ èá Ýñèåé ôïí Ìáßï. Óôçí óõíåäñßáóç ïé êÜôïéêïé êáé åêðñüóùðïé ôùí óõëëüãùí ôçò ðåñéï÷Þò Ýèåóáí ìå Ýìöáóç ôï èÝìá ôïõ åìðáéãìïý ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò áðü ôç ÄÅÇ êáé ç Ýëëåéøç

åìðéóôïóýíçò ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß áíáöïñéêÜ ìå ôéò ðñáãìáôéêÝò ðñïèÝóåéò ôçò åðé÷åßñçóçò. Åêðñüóùðïé ôçò ÁÍÊÏ êáé ôïõ ÔÅÅ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçò Äéåýèõíóçò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÷áñáêôÞñéóáí ôçí ÌÐÅ åëëéðÞ êáé ðñüôåéíáí ôçí óõìðëÞñùóç ôçò óå ðïëëÜ óçìåßá. Óôçí óõíåäñßáóç ðáñáâñÝèçêáí êáé ôïðïèåôÞèçêáí ïé ÂïõëåõôÝò Í. ÊïæÜíçò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ÄÞìáñ÷ïé Åíåñãåéáêþí ÄÞìùí êáèþò êáé åêðñüóùðïé óõëëüãùí êáé ðïëéôþí.

Åðßóêåøç ÔïìåÜñ÷ç ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Ãéþñãïõ Êáóáðßäç óôï Í. ËÝóâïõ

ÓõíáíôÞóåéò ìå áãñüôåò, áëëÜ êáé åêðñïóþðïõò ðáñáãùãéêþí ôÜîåùí êáé ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ôçò ËÝóâïõ åß÷å ï ÔïìåÜñ÷çò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò Í.Ä., âïõëåõôÞò Ãéþñãïò Êáóáðßäçò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 êáé ôï ÓÜââáôï 27 Ìáñôßïõ. Îåêéíþíôáò ôç äéÞìåñç ðåñéïäåßá ôïõ óôï ôñßôï óå Ýêôáóç íçóß ôçò ÷þñáò êáé óõíïäåõüìåíïò áðü ôï âïõëåõôÞ ËÝóâïõ Óðýñï Ãáëçíü, ï ê. Êáóáðßäçò óõììåôåß÷å óå çìåñßäá ôçò ÅÁÓ ËÝóâïõ ìå èÝìá ôçí ðïéüôçôá ôïõ åëáéïëÜäïõ êáé ôéò óýã÷ñïíåò åîåëßîåéò óôïí ôïìÝá ôçò ðéóôïðïßçóçò. ÅðéóêÝöôçêå éäéùôéêÜ êáé óõíåôáéñéóôéêÜ åëáéïôñéâåßá óôçí ÊåñáìåéÜ êáé óôïí ÐáðÜäï, ôï Ìïõóåßï åëáéïëÜäïõ óôá ÂñáíÜ, êáèþò êáé Ýíá ðñüôõðï åëáéïôñéâåßï-óõóêåõáóôÞñéï âéïëïãéêïý ëáäéïý óôïí Ôñýãùíá, ôï ïðïßï áðÝóðáóå ôï 1ï âñáâåßï ðïéüôçôáò åëáéïëÜäïõ óå ðáãêüóìéï äéáãùíéóìü óôçí Éóðáíßá ôï 2008 êáé öÝôïò óôï ÖåóôéâÜë åëáéïëÜäïõ óôçí ÁèÞíá. Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ç ËÝóâïò åßíáé ìéá áðü ôéò äõíáìéêüôåñåò ðåñéï÷Ýò ðáñáãùãÞò åëáéïëÜäïõ Üñéóôçò ðïéüôçôáò ìå îå÷ùñéóôÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ãíùóôÜ áðü ôçí áñ÷áéüôçôá. Ï ê. Êáóáðßäçò åðéóêÝöôçêå åðßóçò ôõñïêïìéêÝò ìïíÜäåò óôï ÌáíôáìÜäï êáé óôï Óêáëï÷þñé, üðïõ åß÷å ôçí åõêáéñßá íá äåé áðü êïíôÜ ôç äéáäéêáóßá ôõñïêüìéóçò ôïõ ëáäïôõñéïý ÌõôéëÞíçò ðïõ åßíáé ôï Ð.Ï.Ð. ôõñß ôïõ íçóéïý. Óçìåéþíåôáé üôé ç áéãïðñïâáôïôñïöåßá åßíáé éäéáßôåñá áíåðôõãìÝíç óôç ËÝóâï êáé ï äåýôåñïò óå äõíáìéêüôçôá êëÜäïò ôçò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò ôïõ íçóéïý. ÅêôñÝöïíôáé ðåñßðïõ

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

300.000 áéãïðñüâáôá ôçò åã÷þñéáò öõëÞò —ÌõôéëÞíçò— åíþ ç ËÝóâïò åßíáé ôï ìïíáäéêü íçóß ôçò ÷þñáò üðïõ åðéôñÝðåôáé ç ðáñáóêåõÞ ôçò ÖÅÔÁÓ áðü ôï ôïðéêü ãÜëá. Óôï Óêáëï÷þñé, ï ê. Êáóáðßäçò åßäå ôçí åãêáôÜóôáóç âéïáðïéêïäüìçóçò ìå ôç ÷ñÞóç ïñãáíéêÞò ïõóßáò ôïõ ôõñüãáëïõ ãéá ôçí ðáñáãùãÞ êüìðïóô. Óôç óõíÝ÷åéá, ï ê. Êáóáðßäçò óõíáíôÞèçêå ìå åêðñïóþðïõò áëéÝùí êáé Üëëùí ðáñáãùãéêþí ôÜîåùí êáé ïñãáíéóìþí ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ôçò ÌõôéëÞíçò, åíþ áêïëïýèùò ìåôÝâç óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ üðïõ åß÷å óõíÜíôçóç ìå ãåùñãïýò êáé êôçíïôñüöïõò. Ôçí åðüìåíç ìÝñá, óõíå÷ßæïíôáò ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôï íçóß, ï ôïìåÜñ÷çò ôçò Í.Ä. åðéóêÝöôçêå ôï êåíôñéêü ôìÞìá ôïõ íçóéïý êáé ôï ìïíáäéêü ðõñçíåëáïõñãåßï ðïõ ëåéôïõñãåß öÝôïò óôç ËÝóâï —óôï Íôßðé— êáé åíçìåñþèçêå ãéá ôá èÝìáôá ôçò ðõñçíåëïõñãßáò. Êáôüðéí, ï ê. Êáóáðßäçò åðéóêÝöôçêå áãåëáäïôñïöéêÞ ìïíÜäá êáé äéáðßóôùóå áðü êïíôÜ ôéò äõóêïëßåò ôïõ êëÜäïõ ðïõ ó÷åôßæïíôáé êõñßùò ìå ôçí Ýëëåéøç æùïôñïöþí êáé Üëëùí åöïäßùí, êáé ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò ôïõò áðü ôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá ðñïò ôï íçóß. Åí óõíå÷åßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ê. Êáóáðßäç óýóêåøç óôï äçìáñ÷åßï —ðñþçí êáôïéêßá ôçò ìçôÝñáò ôïõ ÏäõóóÝá Åëýôç— ôïõ ÄÞìïõ ÃÝñáò ãéá æçôÞìáôá ôïõ ÄÞìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôçí áíÜðôõîç ôïõ áãñïôéêïý ôïõñéóìïý.

ÊáëïðÝñáóç; ÔÝëïò

ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Ç öõóéêÞ ñïðÞ ðñïò ôçí åõêïëßá ãáñ!) åíþ êáèüëïõ äåí óõìðáèåß ôïí «quantity» êáé ðïëý ôïõ ôç «óðÜåé» ç áäåñöÞ ôïõ ðïõ åßíáé ðéï ðïëý ôïõ «quantity» êáé óôñþíåôáé ìå ôéò þñåò óôï äéÜâáóìá. Áõôüí ôïí Ý÷ïõí êáèçìåñéíÜ óôï êõíçãçôü áðü ôïí êáíáðÝ óôçí êáñÝêëá êáé ôïýìðáëéí, ìðáò êé áíïßîåé âéâëßï. Ðïéïò ôïí Ý÷åé óôï êáôüðé; Ç ìçôÝñá Þ ï ðáôÝñáò Þ êáé ïé äýï, áíÜëïãá ìå ôï äéêü ôïõò «quantity time». ÁëëÜ ðéï ðïëý ôïõ ôç «óðÜåé» ç ìÜíá ôïõ ðïõ êÜèå ôüóï ëÝåé: «áõôü ôï quality èá ìáò öÜåé!». Êé åðåéäÞ äåí ôá âÜæåé êáíåßò ìå ôç ìÜíá ðïõ ôïí ãÝííçóå, ï Öáíïýñçò îåóðÜåé óôçí áäåñöÞ ôïõ ìå ôçí êáèüëïõ «quality» ëÝîç «âëÞìá!». Êé Üíôå ôþñá íá åîçãÞóåéò óôç ìéêñÞ êÜèå öïñÜ ðïõ áíáñùôéÝôáé: «Åãþ ôé Ýêáíá;» Ï Öáíïýñçò, ôçí ðáñáìïíÞ ôçò 25çò Ìáñôßïõ, Þôáí ôñéóåõôõ÷éóìÝíïò ãéáôß áíïéãüôáí ìðñïóôÜ ôïõ ìáêñÜ ðåñßïäïò «quality time». ÌÝ÷ñé ôéò 12 Áðñéëßïõ ðïõ èá îáíáðÞãáéíå óôï ó÷ïëåßï, ìåôÜ ôéò äéáêïðÝò ôïõ ÐÜó÷á. Ôïõ ôá ÷áëïýóå üìùò åêåßíç ç ÐáñáóêåõÞ ðïõ ðÞãå êáé ìðáóôáêþèçêå áíÜìåóá óôéò áñãßåò. Åßðå ëïéðüí íá êÜíåé ôïí Üññùóôï. -ÐïíÜåé ç êïéëéÜ ìïõ, åßðå óôç ìçôÝñá ôïõ, üôáí ôïí îýðíçóå íá åôïéìáóôåß ãéá ôï ó÷ïëåßï. -Ôï ðáéäß ôï ðåßñáîå ï ìðáêáëéÜñïò, ðÞñå ôï ëüãï ï ìðáìðÜò. Êáé óõíÝ÷éóå: «Áðü ÷ôåò óáò åßðá üôé äåí ôïí îáñìõñßóáôå êáëÜ. Äåí Þôáí êáé Íïñâçãßáò ðïõ ðáßñíáìå ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá» -Ôüôå åß÷áìå ëåöôÜ. ÖÝôïò Ý÷ïõìå; Ӓ Ýöáãå êáé óÝíá ï «quality time» áíôß íá âñåéò êáìéÜ äåýôåñç äïõëåéÜ íá ôá öÝñïõìå âüëôá. ÁëëÜ âÝâáéá ãéïò óïõ äåí åßíáé; áðïóôüìùóå ç ìáìÜ ôï ìðáìðÜ. Íá äåéò ðïõ, ìÝ÷ñé íá ôá öÝñïõí âüëôá áõôïß, èá ôç óêáðïõëÜñù åãþ, óêÝöôçêå ï Öáíïýñçò êáé êïõëïõñéÜóôçêå, ðéÜíïíôáò ôçí êïéëéÜ ôïõ. -Åßíáé áäéÜâáóôïò êáé êÜíåé ôïí Üññùóôï, ðåôÜ÷ôçêå ôï «âëÞìá», ç áäåñöÞ ôïõ, ðïõ ðÜíôá öõôñþíåé åêåß ðïõ äåí ôçí Ýóðåéñáí êé ýóôåñá áíáñùôéÝôáé: «Åãþ ôé Ýêáíá;» -Ïé äõï ìáò èá ôá ðïýìå ìåôÜ, ìïõñìïýñéóå ï Öáíïýñçò. -Ðïéïò óÞêùóå áãüñé ìïõ ôï ëÜâáñï ôçò åðáíáóôÜóåùò ôïõ 1821; ñþôçóå ï ìðáìðÜò, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá áðïêáôáóôÞ-

óåé ôçí áîéïðéóôßá ôïõ ãéïõ, ðåñß áóèÝíåéáò, êáé íá áðïäåßîåé êáé ôï äéêü ôïõ äßêéï, ðåñß ìðáêáëéÜñïõ. -Ï ÃêëÝôóïò áðÜíôçóå ìå êáìÜñé ï ìéêñüò, ÷ùñßò äåýôåñç óêÝøç. -Íá ôïí ÷áßñåóáé öþíáîáí, ìå ìéá öùíÞ ìçôÝñá êé áäåñöÞ. -ÌðÝñäåøå ôïí ÃêëÝôóï ìå ôï ÃëÝæï, îáíáðåôÜ÷ôçêå ôï «âëÞìá». -Ãéá Ýíá «ôó» èá ôá ÷áëÜóïõìå; áíáäéðëþèçêå ï Öáíïýñçò. -Ï áãùíéóôÞò Ìáíþëçò ÃëÝæïò äåí êáôÝâáóå ôç ãåñìáíéêÞ óçìáßá áðü ôçí Áêñüðïëç óôçí êáôï÷Þ; ñþôçóå ôÜ÷á ç áäåñöÞ. Êé ýóôåñá öôáßåé ï Öáíïýñçò ðïõ ôçò ñß÷íåé êáìéÜ óöáëéÜñá; ¼÷é öôáßåé; -Öèéíïðþñéáóå êéüëáò; Öþíáîå ç ãéáãéÜ áðü ôçí êïõæßíá, áêïýãïíôáò ãéá ôçí êáôï÷Þ. -Ç ìÜíá óïõ îáñìýñéóå ôï ìðáêáëéÜñï; Ñþôçóå ï ìðáìðÜò ôç ìáìÜ. -Ôïõ ÷ñüíïõ íá ôïí îáñìõñßóåéò ìüíïò óïõ, áðÜíôçóå åêåßíç. -̒ åìÝíá ôé èá ãßíåé; Äåí áöÞíåôå ôá îáñìõñßóìáôá; ÐïíÜåé ç êïéëéÜ ìïõ, äéÝêïøå ôï óõæõãéêü êáõãáäÜêé ï Öáíïýñçò. -Ìüëéò öýãïõìå èá óôñùèåß óôçí ôçëåüñáóç, åßðå ç áäåñöÞ. -Êáëýôåñá. Ìðïñåß íá äåé êáé êáìéÜ ôáéíßá ãéá ôï ´21 êáé íá ìÜèåé ãéá ôïí Ðáëáéþí Ðáôñþí Ãåñìáíü, ðáñåíÝâç ï ìðáìðÜò, ðñïò éêáíïðïßçóç ôïõ Öáíïýñç. -Ãåñìáíïß Ýêáíáí ôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821; Ãé’ áõôü äåí ìáò ÷ùíåýåé ç ÌÝñêåë êáé äåí ìáò äßíåé ëåöôÜ; ñþôçóå ï «Üññùóôïò» -ÓõíåííïÞóïõ ìå ôïí ðáôÝñá óïõ, ïýñëéáîå ç ìçôÝñá. -Íôýóïõ ãñÞãïñá íá ðáò óôï ó÷ïëåßï, åßðå åêåßíïò. -Èá ìïõ äþóåéò ëåöôÜ; -¢ìá ìáò äþóåé ç ÌÝñêåë. -ÊáôÜëáâá. «Quality time» ôÝëïò, åßðå ï Öáíïýñçò. -Punkt! óõìðëÞñùóå ç ãéáãéÜ. -ÎÝñåé ç ìÜíá óïõ ãåñìáíéêÜ; ñþôçóå ï ìðáìðÜò ôç ìáìÜ. -Ç ìÜíá ìïõ îÝñåé. Ï ãéïò óïõ îÝñåé; -ÊáôÜëáâá. ÐñïâëÝðïíôáé äéáêïðÝò «quantity time» ìå åðáíáëÞøåéò, ìïõñìïýñéóå ï Öáíïýñçò. -Ù-

Ì. Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ 2010

Ç õðÝñâáóç ôçò ðïëéôéêÞò êáé ôï Åèíéêü óõìöÝñïí Ôçò ÁÍÍÁÓ ÍÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÐïëéôåõôÞ Í.Ä. Íïìïý ÊïæÜíçò ÅðéêåöáëÞ ìåßæïíïò áíôéðïëßôåõóçò ÄÞìïõ ÊïæÜíçò.

Ç ÷þñá ìáò «âñÝèçêå óôçí ãùíßá» óôñéìùãìÝíç áðü ôïõò éó÷õñïýò (êáé ôáõôü÷ñïíá áäýíáìïõò ãéá êáßñéåò ëýóåéò) åõñùðáßïõò çãÝôåò. Ôï ðñüâëçìá Ýðáøå íá åßíáé ìüíïí ïéêïíïìéêü. `Åãéíå âáèéÜ ðïëéôéêü , åõñùðáúêü êáé êáôÜ ìéá Ýííïéá . Ôá åõñùðáúêÜ ðñùôïóÝëéäá óõíÝäåóáí ôçí éêáíüôçôá åõñùðáúêÞò ëýóçò ãéá ôçí ÅëëÜäá ìå ôçí ßäéá ôçí ýðáñîç ôçò Åíùóçò êáé ôçò åõñùæþíçò, èÝôïíôáò ôßôëïõò üðùò «Áíôßï Åõñþðç ?». `Åííïéåò üðùò åõñùðáúêÞ áëëçëåããýç, åõñùðáúêÞ óõíï÷Þ, åõñùðáúêÞ åõèýíç ìðÞêáí îáíÜ Ýíôïíá óôï ðñïóêÞíéï êáé ç ÷þñá ìáò âñÝèçêå óôï ìÜôé ôïõ êõêëþíá. Åäþ ðïõ âñéóêüìáóôå õðï÷ùñåß ðñáãìáôéêÜ ç ðïëéôéêÞ ìå ôñÝ÷ïõóá ôñÝ÷ïõóá ôïõëÜ÷éóôïí Ýííïéá êáé ç ìüíç ëýóç åßíáé ç åèíéêÞ óõóôñÜôåõóç ãéá åöáñìïãÞ ìÝôñùí óôáèåñüôçôáò êáé åõñùâïÞèåéá êýñéá óå åðßðåäï ðïëéôéêÞò óôÞñéîçò . Åôóé ç óôÜóç ôçò ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ êáé ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Áíôþíç ÓáìáñÜ íá óôçñßîåé ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ Ýëëçíá ðñùèõðïõñãïý óôçí Åõñþðç êáé « íá âÜëåé ðëÜôç óôá äýóêïëá » äåí åßíáé áðëþò åðáéíåôÞ, áëëÜ åõ÷üìáóôå íá áíïßãåé ìéá íÝá óåëßäá óôçí Üóêçóç ðïëéôéêÞò ðïõ õðåñâáßíåé ôï óôåíü êïììáôéêü óõìöÝñïí êáé ðñïôÜóóåé ôçí åèíéêÞ óùôçñßá êáé ôï åèíéêü óõìöÝñïí ðñïôåßíïíôáò ëýóåéò êáé ü÷é óôåßñá áíôéðïëéôåõüìåíç. Ôéò ðôáßåé ; Óßãïõñá êáíåßò äåí ðåßèåé êáôáëïãßæïíôáò åõèýíåò ìüíïí óôéò ôåëåõôáßåò êõâåñíÞóåéò ôçò Í.Ä. Êáé üôáí ïé ôïõ ÐÁÓÏÊ ðñïóðáèïýí íá áðïóåßóïõí áðü ðÜíù ôïõò ôï ðïëéôéêü êüóôïò ðñïôÜóóïíôáò áõôü ôï åðé÷åßñçìá åëÝã÷ïíôáé ãéá Ýëëåéøç óïâáñüôçôáò. Óáöþò êáé ç äéüãêùóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò Ýãéíå êáé áðü ôéò ðñïãåíÝóôåñåò êõâåñíÞóåéò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôï ïðïßï åßíáé êáé ôï êüììá ðïõ äéüãêùóå óå åãêëçìáôéêü âáèìü ôïí äçìüóéï ôïìÝá êáé äçìéïýñãçóå ôï ðñüôõðï ìéáò êñáôéêïäßáéôçò ÷þñáò üðïõ ó÷åäüí üëïé áíáæçôïýí ðüñôá , ðáñÜèõñï Þ ðáñáèõñÜêé ãéá íá áãêéóôñùèïýí óôï ðïëýðáèï åõñýôåñï äçìüóéï åßôå ùò õðÜëëçëïé, åßôå ùò ðñþúìïé óõíôáîéïý÷ïé, åßôå ùò äéðëïèåóßôåò êáé äéðëüìéóèïé Þ äéðëïóõíôáîéïý÷ïé Þ åðéäïôïýìåíïé Þ áðïæçìéïõìÝíïé. ×ùñßò êáíåßò íá áðïðïéåßôáé ôùí åõèõíþí êáé ôùí êõâåñíÞóåùí ÊáñáìáíëÞ ðïõ äåí ôüëìçóáí íá âÜëïõí ÷Ýñé óôï Üññùóôï êáôåóôçìÝíï ðïõ ïé Üëëïé äçìéïýñãçóáí. Áíôß ëïéðüí íá âñßæïõìå ôïõò Åõñùðáßïõò (åìåßò Üñáãå ôé åßìáóôå ;) êáé íá èåùñïýìå üôé ùò «ïìöáëüò ôçò ãçò» äéêáéïýìáóôå åóáåß ðñïíïìéáêÞò ìåôá÷åßñéóçò êáé áìíçóôßáò áò êÜíïõìå ï êáèÝíáò ôçí áõôïêñéôéêÞ ôïõ êáé êýñéá üóïé äéá÷åéñßóèçêáí ôéò ôý÷åò áõôïý ôïõ ôüðïõ ìåôÜ ôçí ìåôáðïëßôåõóç êáé áò áíôéëçöèïýìå üôé ðñéí ôçí åõñùðáúêÞ åõèýíç (óôçí ïðïßá ùò Üôïìï åììÝíù êáé ðéóôåýù) õðÜñ÷åé ç åëëçíéêÞ óõíåõèýíç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜíôéá ôçò ÷þñáò ìáò êáé ç ôåëåõôáßá êáôáëáìâÜíåé äéá÷ñïíéêÜ êýñéá ôçí åîïõóßá, áëëÜ êáé ôïí ëáü ùò íïïôñïðßá ðïõ âÝâáéá êáé ðÜëé ç åîïõóßá äçìéïýñãçóå. Ç áðüöáóç ôçò Óõíüäïõ äåí åßíáé ëýóç ðïõ äüèçêå åßíáé ÐÑÏÓÙÑÉÍÇ. ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ÐÁÍÁÊÅÉÁ. ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ÈÅÑÁÐÅÉÁ. Ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ ðïõ Ý÷áóå äéáâïõëåõüìåíç ðÝíôå ïëüêëçñïõò ðïëýôéìïõò ìÞíåò êáé õðïôßìçóå ôï äçìïóéïíïìéêü ÷Üïò èá ðñÝðåé ôþñá Üìåóá íá èåóðßóåé êáé ü÷é íá áíáêïéíþóåé ôçí ôá÷ýññõèìç áíáðôõîéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ãéá íá ìåéþóåé ôéò åðéðôþóåéò ôçò ýöåóçò ðïõ åßíáé Þäç ôï åðüìåíï ôÝñáò ìå ôï ïðïßï êáëåßôáé íá ðáëÝøåé ç ÷þñá. Ç óýíïäïò êïñõöÞò ìå ôéò áðïöÜóåéò ôçò Ýäùóå ìßá áíÜóá, ôá äýóêïëá åßíáé ìðñïóôÜ ìáò êáé ôþñá åßíáé ðïõ ÷ñåéÜæåôáé Ýíôáóç ðñïóðáèåéþí ãéá áíáóôÞëùóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ôï êõâåñíçôéêü ó÷Þìá èá ðñÝðåé íá äïõëÝøåé óôï óýíïëü ôïõ ìå åîáéñåôéêÝò ôá÷ýôçôåò êáé ìå óõíôïíéóìü êáé ü÷é ìå ôïõò ñõèìïýò êáé ôéò ðáëëéíùäßåò ðïõ ìÝ÷ñé óÞìåñá åßäáìå. Ï ëáüò ôçò ÅëëÜäáò áðïäåéêíýåôáé óôéò ðåñéóôÜóåéò Ýêôáêôçò áíÜãêçò ãåííáßïò áñêåß êáé ïé éèýíïíôåò êáé óýóóùìïò ï ðïëéôéêüò êüóìïò ìå Ýñãá åõèýíçò êáé åðéôÝëïõò ÷ùñßò ëüãéá íá ôïí ðåßóïõí üôé üíôùò ìå óõíôïíéóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò êá èõóßåò üëùí ìðïñïýìå íá áíáêÜìøïõìå ïéêïíïìéêÜ êáé íá áíáêôÞóïõìå ôçí ÷áìÝíç ìáò áîéïðéóôßá êáé õðåñçöÜíåéá ùò ÷þñá. Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí ìå ôï öéëüôéìï êáé ôçí ðåñçöÜíåéá ôçò ìðïñåß íá âÜëåé óôçí ãùíßá ôïõò êáéñïóêüðïõò êáé ôïõò óõêïöÜíôåò ôçò ÅëëÜäáò áñêåß íá åìðíåõóôåß íá äþóåé áõôüí ôïí óõëëïãéêü áãþíá åîüäïõ áðü ôçí êñßóç ìå ðíåýìá åèíéêü, äçìéïõñãéêü. Ôï áéóéüäïîï áðü ôçí åìðåéñßá ôçò ìåãÜëçò ïéêïíïìéêÞò êáé óõíÜìá ðïëéôéêÞò êñßóçò åëðßæù üôé èá åßíáé ç áðïìüíùóç üëùí ôùí êáéñïóêüðùí, åðéêßíäõíùí êáé ôáõôü÷ñïíá öéëüäïîùí áíÞìðïñùí áðü ôïí äçìüóéï âßï.


5

ÊÏÆÁÍÇ ÈÁÑÑÏÓ

ÍÕÍ ÁÐÏËÕÅÉÓ ÔÏÍ ÄÏÕËÏÍ ÓÏÕ ÄÅÓÐÏÔÁ

Ô

Ì. Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ 2010

Ôï ìåãÜëï óôïß÷çìá

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

¼óï ãéá ôéò ÇÐÁ, ôçí ðáôñßäá êáé ôñïöü ôïõ ÄÍÔ, ðéóôåýïõí üôé ìðÞêáìå Þäç óôï ôïýíåë ôïõ Ôáìåßïõ áõôïý, ðïõ Þäç åôïéìÜæåé êÜðïéï åéäéêü ðñüãñáììá ìå ôçí ÅëëÜäá. Èåùñïýí äå ôçí ðñïóöõãÞ ôçò ÅëëÜäáò ó’áõôïýò áðëÜ æÞôçìá ÷ñüíïõ. Ôï ðüóï èá ðëçñþóåé áõôü ï áðëüò ëáüò áò ôï óõæçôÞóïõìå êáëýôåñá. ÅðïìÝíùò äåí ìÝíåé êáé ó’åìÜò ôï ëáü ðáñÜ íá ðáñáêáëïýìå íá äéáøåõóèïýí ïé áìåñéêáíéêÝò ðñïâëÝøåéò êáé íá ìç ÷ñåéáóèåß íá æçôÞóïõìå ôç âïÞèåéÜ ôïõò. ÐñÜãìá âÝâáéá åîáéñåôéêÜ äýóêïëï. Áêáôüñèùôï. Åêôüò áí… Åêôüò áí ÊõâÝñíçóç, êüììáôá êáé ëáüò êáôáöÝñïõìå íá … îåìÜèïõìå.

ÐáñïõóéÜóôçêå óôç Öëþñéíá ôï âéâëßï ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ÁëÝîáíäñïõ Êïíôïý

Ôïõ Êùí/íïõ ÔæÝêç

ïõò áêïýò êáé äáêñýæåéò. Ôüóç åõáéóèçóßá äåí ðåñßìåíåò áðü ôïõò ìïíßìùò ðñùéíïýò êéíäõíïëüãïõò ôùí êáíáëéþí. ÓôÜæåé áßìá ç êáñäéÜ óïõ óáí âëÝðåéò ôïõò îåñüëåò íá áíáôñé÷éÜæïõí ìå ôçí áíáëãçóßá ôçò ÊõâÝñíçóçò íá öïñïëïãÞóåé ôéò áðïæçìéþóåéò ôùí áðïëõèÝíôùí. Âñå ìðáò êáé ôñåëÜèçêå ï Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ï äéêüò ìáò êáé âÜëèçêå íá ôá êïíïìÞóåé áðü ôïõò ìåëëïíôéêïýò áíÝñãïõò êáé áðïëõìÝíïõò; ÌÞðùò ôïõ óçêþèçêå ôïõ ÐáðáíäñÝïõ êáé âÜëèçêå íá ìáò ôñåëÜíåé ôåëåßùò; ÌÜôáéá ï Êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò øÝëëéóå óôéò áíáêïéíþóåéò ôïõ, üôé ìÝ÷ñé 60.000 Åõñþ ç áðïæçìßùóç åßíáé áöïñïëüãçôç. Ðïéïò ôïí áêïýåé, ôÝôïéá þñá áõôüí. Ôï ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò åßíáé áí öïñïëïãçèïýí áõôïß ðïõ èá áðïëõèïýí êáé èá åéóðñÜîïõí áðïæçìéþóåéò ðÜíù áðü 60.000 Åõñþ. Ìá ðïéïé ôÝëïò ðÜíôùí åßíáé áõôïß; Åäþ óéùðÜìå. ¼÷é ãéá íá ôïõò ìåôñÞóïõìå, áëëÜ ãéá íá ìç ìáò ðÜñïõí ÷áìðÜñé. Ãéáôß, ïé êëáìÝíïé ôùí êáíáëéþí, äåí âãÜæïõí Ýíáí, ðïõ èá áðïëõèåß êáé ðïõ èá åéóðñÜîåé ðÜíù áðü ôï ðïóü áõôü, ãéá íá äïýìå ðïéïò åßíáé ï êýñéïò áõôüò, ôé äïõëåéÜ Ýêáíå Þ äåí Ýêáíå êáé ðñüêåéôáé íá áðïëõèåß êáé ôé éäéüôçôá Ý÷åé; Êáé ðüóïé åßíáé áõôïß; ÌÞðùò åßíáé ôïõ óõíáöéïý ôïõò, ìÞðùò ôÝùò ðïëéôéêïß ðïõ êáôÝöõãáí óôçí êñáôéêÞ êáñÝêëá ãéá íá âãÜëïõí ôá óðáóìÝíá Þ êïììáôéêÜ ôóéñÜêéá ðïõ âñÞêáí ôçí åõêáéñßá íá îåó÷ßóïõí ôéò åëÜ÷éóôåò óÜñêåò ôïõ óêåëåôùìÝíïõ óáñêßïõ ôïõ ¸ëëçíá; Êáé ãéáôß ïé «áäéêçìÝíïé õðü áðüëõóç Þ áðïëõìÝíïé» óéùðïýí; Ãéá íá èõìüìáóôå ôç óéùðÞ ôïõò, áöïý äåí åß÷áí êÜíåé êáíÝíá Ýñãï þóôå íá ôïõò èõìüìáóôå áð’ áõôü; ÐñïóùðéêÜ êáé æçôþ óõãíþìç ãéá ôç âëáêåßá ìïõ, äåí ìðïñþ íá êáôáëÜâù áõôÞ ôçí õóôåñßá ôçò ðñïóôáóßáò. Äåí ìðïñþ åðßóçò íá êáôáëÜâù êáé áõôïýò ðïõ êáôáëáâáßíïõí. ÊÜðïéïò óïöüò åß÷å ãñÜøåé: «Ç éêáíüôçôá ìðïñåß íá óå ðÜåé óôçí êïñõöÞ, áëëÜ ìüíï ï ÷áñáêôÞñáò óïõ ìðïñåß íá óå êñáôÞóåé åêåß». Ԓ Üêïõóåò, êýñéå õðïóôçñéêôÞ, ôùí ðá÷õëþò áðïæçìéùèÝíôùí ðÜóçò ìïñöÞò óõìâïýëùí, ðñïÝäñùí, Äéïéêçôþí, êáé ëïéðþí ðáñáôñå÷Üìåíùí êïõñóÜñùí ôçò öôþ÷åéáò ìáò; Êáé äåí íôñÝðåóáé ðïõ åðéìÝíåéò;

Ç ÌÁÈÇÓÇ

Ôï äåýôåñï êáôÜ óåéñÜ âéâëßï ôïõ ðñ. Õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí êáé ÂïõëåõôÞ ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Í. ÎÜíèçò ê. ÁëÝîáíäñïõ Êïíôïý ðáñïõóéÜóôçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ, 26 Ìáñôßïõ, óôï Áìýíôáéï óå ìßá åêäÞëùóç ðïõ óõíäéïñãÜíùóáí ç Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç Öëþñéíáò êáé ç ÅÁÓ Áìõíôáßïõ. Ç ðáñïõóßáóç Ýãéíå óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôçò ÅÁÓ, üðïõ ãéá

ôï âéâëßï êáé ôï Ýñãï ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ìßëçóáí ï ÍïìÜñ÷çò Öëþñéíáò ê. ÉùÜíííçò Âéóêüðïõëïò, ï âïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Í. Öëþñéíáò ê. Ãéþñãïò ËéÜíçò, ï âïõëåõôÞò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Í. Öëþñéíáò ê. ÓôÜèçò Êùíóôáíôéíßäçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Áãñïôéêïý Óõíåôáéñéóìïý Ðñåóðþí "Ï ÐåëåêÜíïò" ê. Íßêïò Óôåñãßïõ êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÁÓ Áìõíôáßïõ ê. Ãéþñãïò Ãéáííéôóüðïõëïò. Ôç óõæÞôçóç óõíôüíéóå ï åêäüôçòäéåõèõíôÞò ôçò åöçìåñßäáò Agrenda ê. ÃéÜííçò ÐáíÜãïò. Ôá ó÷üëéá üëùí ôùí ïìéëçôþí ãéá ôï âéâëßï êáé ôçí ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý óôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí Þôáí èåôéêÜ. ÅðéóçìÜíèçêå ç óçìá-

óßá ôçò ¢ëëçò Ãåùñãßáò êáé ãéá ôï íïìü Öëþñéíáò áëëÜ êáé ãéá ôçí áãñïôéêÞ ïéêïíïìßá üëçò ôçò ÷þñáò.

¼ëïé óõìöþíçóáí üôé ôá 5 ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðáñïõóßáò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ Êïíôïý óôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí Ýãéíå óïâáñÞ äïõëåéÜ ç ïðïßá ðñÝðåé íá óõíå÷éóôåß êáé áðü ôïõò óçìåñéíïýò Õðïõñãïýò êáé áðü ôïõò åðüìåíïõò. ÔÝëïò ï ÁëÝîáíäñïò Êïíôüò áíáêïßíùóå üôé óõíå÷ßæåé íá áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ ôçò ÷þñáò äçìéïõñãþíôáò ôçí «åôáéñåßá ìåëÝôçò ðáñáãùãÞò óôñáôçãéêþí áíÜðôõîçò ãåùñãßáò êáé ðñïóôáóßáò ðåñéâÜëëïíôïò».

Çëåêôñéêü áõôïêßíçôï "made in Greece" óôçí ðüëç ôïõ ëéãíßôç;

Ç ¢ííá óýíäåóå ôï áõôïêßíçôü ôçò ìå ôçí çëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ, ãéá íá ôï öïñôßóåé óôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò. Äåí êõêëïöïñïýóáí ðïëëÜ É.×. ôçò óõãêåêñéìÝíçò ìÜñêáò óôïõò äñüìïõò, áëëÜ ç äçìïôéêüôçôÜ ôïõò áõîáíüôáí ìÝñá ìå ôçí çìÝñá: Þôáí "ðñÜóéíá", åß÷áí ðïëý ÷áìçëÞ åíåñãåéáêÞ êáôáíÜëùóç êáé áìåëçôÝá ôÝëç êõêëïöïñßáò. Êáé, ãéá óêÝøïõ, äåí åß÷áí êáôáóêåõáóôåß óôç Ãåñìáíßá Þ ôçí Éôáëßá, áëëÜ óôçí …ÐôïëåìáÀäá!

Ôï ðáñáðÜíù óåíÜñéï ìðïñåß íá áêïýãåôáé, óÞìåñá, åîùðñáãìáôéêü, áëëÜ áíáìÝíåôáé íá ãßíåé ðñáãìáôéêüôçôá óå êÜðïéá ÷ñüíéá, áí åõïäùèåß ôï öéëüäïîï üñáìá ìéáò ïìÜäáò áíèñþðùí áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò ÅëëÜäáò: åðéóôçìüíùí ìå Ýäñá ôç ËÜñéóá, ôïðéêþí áñ÷üíôùí ôçò ÐôïëåìáÀäáò, óôåëå÷þí ôïõ ÊÝíôñïõ Ôå÷íïëïãéêÞò ¸ñåõíáò Èåóóáëßáò êáé óõíåñãáôþí ôïõò. ¢ëëùóôå, ïé óõíèÞêåò óôçí ðáãêüóìéá áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá åßíáé ðëÝïí åõíïúêüôåñåò ãéá Ýíá ôÝôïéï åã÷åßñçìá: ç -áñ÷éêÜ äéóôáêôéêÞ- áãïñÜ "æçôÜåé" ðåñéóóüôåñá çëåêôñéêÜ áõôïêßíçôá (ìüíï óôç Ãåñìáíßá õðïëïãßæåôáé üôé èá êõêëïöïñïýí 1.000.000 ôÝôïéá ìÝ÷ñé ôï 2020 êáé óôç Ãáëëßá Üëëá 2.000.000), åíþ Ýäáöïò êåñäßæïõí ïé ìéêñüôåñåò ãñáììÝò óõíáñìïëüãçóçò/ðáñáãùãÞò ï÷çìÜôùí. «Ôá ðáëáéïý ôýðïõ åñãïóôÜóéá, ìå ôéò ìåãÜëåò óåéñÝò ðáñáãùãÞò, Üñ÷éóáí íá êáôáñãïýíôáé êáé äåí áíáìÝíåôáé íá éäñõèïýí êáéíïýñãéá, åêôüò ßóùò áðü ðåñéïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò óå Êßíá, Éíäßá êáé åíäå÷ïìÝíùò Âñáæéëßá», óçìåßùóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï áíáðëçñùôÞò êáèçãçôÞò Äéïßêçóçò Åðé÷åéñÞóåùí ÔÅÉ ËÜñéóáò, Ãéþñãïò ÌðëÜíáò, åê ôùí åìðíåõóôþí ôïõ åã÷åéñÞìáôïò. Óôçí ÅëëÜäá áðáó÷ïëïýíôáé óÞìåñá ðåñßðïõ 2.000 åñãáæüìåíïé óôçí êáôáóêåõÞ êáé óõíáñìïëüãçóç áìáîùìÜôùí. ÐáñÜëëçëá, õðÜñ÷åé óçìáíôéêÞ ôå÷íïãíùóßá óôçí êáôáóêåõÞ áìáîùìÜôùí, ìÝóù åôáéñéþí üðùò ç ÅËÂÏ êáé ç ÓáñáêÜêçò. Áîéïóçìåßùôï åßíáé ôï "knowhow" óôéò ôå÷íïëïãßåò êõøåëþí êáõóßìïõ õäñïãüíïõ êáé çëåêôñéêþí áõôïêéíÞôùí (ìÝóù åôáéñéþí üðùò ç TROPICAL ÁÅÂÅ óôï ÐåñéóôÝñé ÁôôéêÞò), áëëÜ êáé óôçí êáôáóêåõÞ åîïðëéóìïý/õðïäïìþí âéïìç÷áíéêÞò ðáñáãùãÞò (áðü åôáéñßåò üðùò ç NAMCO óôç Èåóóáëïíßêç). Åñùôçèåßò áí èåùñåß üôé ç áãïñÜ èá õðïäå÷üôáí èåôéêÜ Ýíá áõôïêßíçôï ìå åëëçíéêü "brand", o ê.ÌðëÜíáò áðÜíôçóå: «Ðéóôåýù íáé. Óôï åîùôåñéêü ïé ¸ëëçíåò åðéóôÞ-

ìïíåò èåùñïýíôáé áðü ôïõò êáëýôåñïõò óôïí ó÷åäéáóìü áõôïêéíÞôùí». "Èá ôï ïäçãïýí ìå õðåñçöÜíåéá" ÐÜíôùò, ï ßäéïò äçëþíåé åðéöõëáêôéêüò ùò ðñïò ôï áí ôï çëåêôñéêü áõôïêßíçôï èá ìðïñåß íá ðùëåßôáé ðñïò ìüëéò 5.000 åõñþ, üðùò Þôáí ï áñ÷éêüò óôü÷ïò. «Äåí ìáò åíäéáöÝñåé íá êÜíïõìå Ýíá áõôïêßíçôï ðïëý ÷áìçëïý êüóôïõò, áëëÜ Ýíá áõôïêßíçôï ðïõ ¸ëëçíåò êáé îÝíïé èá ïäçãïýí ìå õðåñçöÜíåéá», óçìåéþíåé. ¼ðùò äÞëùóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï äÞìáñ÷ïò ÐôïëåìáÀäáò, Ãñçãüñçò Ôóéïýìáñçò, ç ýðáñîç æÞôçóçò ãéá ôï ó÷åäéáæüìåíï áõôïêßíçôï óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ ôåêìçñéþíåôáé ìå ó÷åôéêÞ Ýñåõíá. Ï äÞìïò Ý÷åé Þäç õðïãñÜøåé ðñïãñáììáôéêÞ óýìâáóç ìå ôï ÊÝíôñï Ôå÷íïëïãéêÞò ¸ñåõíáò Èåóóáëßáò ãéá ôç óôñáôçãéêÞ áíÜðôõîç ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò, åíþ Ý÷åé äåóìåýóåé áðü ôï ÅÁÐ ôá ðñþôá 550.000 åõñþ (ó.ó. Ôï ÅÁÐ Þ áëëéþò «ôïðéêüò ðüñïò» åßíáé ôï áíôáðïäïôéêü ôÝëïò ôçò ÄÅÇ ðñïò ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá). ÖõóéêÜ, ôï áíôáðïäïôéêü ôÝëïò äåí åðáñêåß ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôÝôïéïõ åã÷åéñÞìáôïò. Óôçí åðÝíäõóç èá ÷ñåéáóôåß íá "ìðïõí" éäéþôåò åðåíäõôÝò, áðü ôç óôÜóç ôùí ïðïßùí èá åîáñôçèåß ôåëéêÜ êáé ç åíäå÷üìåíç åðÝêôáóÞ ôçò. ÊáôÜ ôïí ê.Ôóéïýìáñç, åÜí ôï åã÷åßñçìá åãêñéèåß êáé ôõðéêÜ áðü ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï -êÜôé ðïõ áíáìÝíåôáé íá ãßíåé ìåôÜ ôï ÐÜó÷á- êáé áöïý áðïäåé÷èåß üôé åßíáé âéþóéìï, ï äÞìïò ðñïôßèåôáé íá «ìðåé» êé ùò ìÝôï÷ïò óôç ìïíÜäá êáé íá êáëÝóåé ôïõò åðåíäõôÝò íá óõììåôÜó÷ïõí. «¹äç, åíôïðßóôçêáí êÜðïéá êôÞñéá åíôüò ôçò ðñþçí ÁÅÂÁË. ÕðÜñ÷ïõí ëïéðüí ôá ÷ñÞìáôá êáé ïé äéáèÝóéìïé ÷þñïé, ðïõ åßíáé äßðëá óå óéäçñïäñïìéêü äßêôõï êáé óå êÜèåôï Üîïíá ôçò Åãíáôßáò Ïäïý», åðåóÞìáíå. Óå ðñþôç öÜóç, óôç ìïíÜäá èá óõíáñìïëïãïýíôáé ôìÞìáôá ôïõ áõôïêéíÞôïõ, ïñéóìÝíá áðü ôá ïðïßá èá åßíáé åëëçíéêÞò êáôáóêåõÞò êé Üëëá èá Ýñ÷ïíôáé "áðü Ýîù". Áí õðÜñîåé åðåíäõôÞò, ðïõ åíäéáöÝñåôáé íá ðáñÜãåé ðåñéóóüôåñá åîáñôÞìáôá, ôüôå ç ìïíÜäá ìðïñåß íá åðåêôáèåß, êáèþò äéáèÝóéìç Ýêôáóç õðÜñ÷åé. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, áí üëá åîåëé÷èïýí êáô´åõ÷Þí, ôï ðñþôï áõôïêßíçôï -ôï ðñùôüôõðï- èá åßíáé Ýôïéìï åíôüò äéåôßáò. Áðþôåñïò óôü÷ïò Ýíá åîïëïêëÞñïõ åëëçíéêü É× «Áðþôåñïò óôü÷ïò åßíáé Ýíá çëåêôñéêü áõôïêßíçôï åîïëïêëÞñïõ åëëçíéêü», ôüíéóå ï ê. ÌðëÜíáò, óýìöùíá ìå ôïí ïðïßï ôï ðñùôüôõðï ôïõ áõôïêéíÞôïõ «âñßóêåôáé óå êáëü äñüìï», åíþ ôï ðüôå èá îåêéíÞóåé ç ðáñáãùãÞ óõíáñôÜôáé Üìåóá ìå ôéò ðñïèÝóåéò ôùí åðåíäõôþí. ÊáôÜ ôïí ßäéï, Ý÷åé õðïâëçèåß êáé ó÷åôéêÞ ðñüôáóç ÷ñç-

ìáôïäüôçóçò áðü ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá "ÈÁËÇÓ". Áí êáé ï ê.ÌðëÜíáò êñÜôçóå êëåéóôÜ ôá "÷áñôéÜ ôïõ" ùò ðñïò ôá ìåãÝèç -ïéêïíïìéêÜ êáé ðïóïôéêÜ- ôçò åðÝíäõóçò, ùóôüóï óçìåßùóå üôé óôï áõôïêßíçôï, ðÝñá áðü ôçí áñãÞ öüñôéóç (äéÜñêåéáò ïêôþ ùñþí), èá õðÜñ÷åé êáé ç ôá÷åßá, ôï ëåãüìåíï plug-in (óå ìßá þñá). Áí ôï ü÷çìá áðïöáóéóôåß íá åßíáé õâñéäéêü, ôüôå èá åßíáé "åí óåéñÜ" êáé ü÷é "ðáñÜëëçëá" õâñéäéêü. Óôçí ÅëëÜäá, ï êëÜäïò ôïõ áõôïêéíÞôïõ åéóöÝñåé ôï 2% ôïõ ÁÅÐ (ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí êáõóßìùí áíÝñ÷åôáé óôï 2,5%). Ôï ðïóïóôü áõôü êáèïñßæåôáé êõñßùò áðü ôï åìðüñéï -üðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðåñßðïõ 3.900 åðé÷åéñÞóåéò- êáé ôá 16.000 óõíåñãåßá åðéóêåõÞò, åíþ ç áðáó÷üëçóç óôïí êëÜäï áíÝñ÷åôáé óå ðåñßðïõ 124.000 Üôïìá (óõíõðïëïãéæüìåíùí ôùí áðáó÷ïëïýìåíùí óôï ëéáíåìðüñéï êáõóßìùí). ÅëëçíéêÞ áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá Þäç áðü ôï …1916! Ç êßíçóç ðïõ îåêéíÜ óôçí ÐôïëåìáÀäá, ìå óôü÷ï íá âãåé óôïõò äñüìïõò Ýíá åëëçíéêü áõôïêßíçôï, äåí åßíáé ç ðñþôç: ó÷åôéêÝò ðñïóðÜèåéåò Ý÷ïõí ãßíåé Þäç áðü ôï 1916-1918 (!) êáé ìÜëéóôá ïñéóìÝíåò ìå -Ýóôù ðñïóùñéíÞ- åðéôõ÷ßá. Ðñþôïò äéäÜîáò Þôáí ï Íéêüëáïò Èåïëüãïõ, ðïõ åðéóôñÝöïíôáò áðü ôçí ÁìåñéêÞ, üðïõ åñãáæüôáí ùò ìç÷áíéêüò áõôïêéíÞôïõ, ßäñõóå ïìþíõìç åôáéñßá. Ôï 1958, ôï ìïíôÝëï "505" ôçò åôáéñßáò "Attica" ôïõ ïìßëïõ Âéïðëáóôßê «ôñÜêáñå» ðÜíù óôïí öüñï ôåôñÜôñï÷ùí. ÄÝêá ÷ñüíéá áñãüôåñá, ç áèçíáúêÞ «Alta» ôïðïèÝôçóå ðÜíù óå ðëáßóéï ôçò ãåñìáíéêÞò "Fuldamobil" Ýíá áìÜîùìá äéêÞò ôçò ó÷åäßáóçò, öôéÜ÷íïíôáò ôï åðéôõ÷çìÝíï ôñßêõêëï «A200», ðïõ ãíþñéóå "äüîåò" ìÝ÷ñé ôï 1974 (ôï åñãïóôÜóéï Ýêëåéóå ôï 1978). Ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ ðïõ ôï «Á200» Ýêëåéíå ôïí êýêëï ôïõ, ôï «Pony», äçìéïýñãçìá ôçò NAMCO ôùí áäåñöþí Êïíôïãïýñç, îåêéíïýóå óôç Èåóóáëïíßêç ôç äéêÞ ôïõ ðïñåßá, õðü ôï óÞìá -áñ÷éêÜ- ôçò «Citroen» êáé ìå êéíçôÞñá ôçò ãáëëéêÞò åôáéñßáò. ×Üñç óôç ÷áìçëÞ ôéìÞ ôïõ, ôo «Pony» ü÷é áðëÜ êáôÝêëõóå ôïõò åëëçíéêïýò äñüìïõò, áëëÜ åîÞ÷èç êéüëáò. Ç ðáñáãùãÞ ôïõ ðÜôçóå ïñéóôéêÜ «öñÝíï» ôï 1992. Ëßãá ÷ñüíéá íùñßôåñá, ôï 1980, êáôáóêåõÜóôçêå ôï ðñþôï åëëçíéêü «Nissan» óôïí Âüëï áðü åñãïóôÜóéï ôïõ ïìßëïõ Teocar. Äßðëá óôï åñãïóôÜóéï äçìéïõñãÞèçêå ìéá áêüìç ìïíÜäá, ðïõ êáôáóêåýáæå êáèßóìáôá êáé ìåôáëëéêÜ ìÝñç áõôïêéíÞôùí. Ðñéí óôáìáôÞóåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ (1995), ôï åñãïóôÜóéï ëÝãåôáé üôé åß÷å Þäç ðáñÜãåé 170.000 áõôïêßíçôá. ÐïëëÜ áðü áõôÜ, êõêëïöïñïýí áêüìç…

ðïéá åßíáé ç äéáäéêáóßá ìå ôçí ïðïßá èá ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá áõôüò ï ìç÷áíéóìüò êáé èá öôÜíåé óôï áíáìåíüìåíï áðïôÝëåóìá, óôçí ðáñï÷Þ ïéêïíïìéêÞò óôÞñéîçò äéá äáíåßùí ðïõ èá óõíÜðôïíôáé óå äéìåñÝò åðßðåäï; Ðùò èá ãßíåôáé áõôü; Èá ðåñíÜåé áðü ôï Åurogroup; Èá åãêñßíåôáé êáé áðü ôá êïéíïâïýëéá ôçò êÜèå ÷þñáò;". ÌÐËÏÖÁ Óôç óõíÝ÷åéá ï ê. ÓáìáñÜò ôüíéóå üôé "ï ðñùèõðïõñãüò åðé÷åßñçóå ìéá ðïëéôéêÞ ìðëüöá. ÊÜíïíôáò åðßêëçóç, óôéò äçëþóåéò ðïõ Ýêáíå ðñéí ôç óýíïäï êïñõöÞò ôùí Âñõîåëëþí, ôçò áðåéëÞò ôçò ðñïóöõãÞò óôï ÄÍÔ, ôï áðïôÝëåóìá Þôáí áõôÞ ç åðßêëçóç ðåñß ÄÍÔ íá ëåéôïõñãÞóåé ùò ìðïýìåñáíãê. Êáé áõôÞ ôç óôéãìÞ ìå ôçí áðüöáóç ôçò óõíüäïõ êïñõöÞò ôùí Âñõîåëëþí óå Ýíá áìéãþò åõñùðáúêü ðëáßóéï ìðáßíåé åîùåõñùðáúêüò ðáñÜãïíôáò üðùò åßíáé ôï ÄÍÔ". Ï ê. ÓáìáñÜò åßðå üôé ç ÍÄ åðéìÝíåé ðùò ç ÷þñá ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá óôáèåß óôá ðüäéá ôçò, ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß íá ðñïóöýãïõìå ó' áõôü ôï ó÷Ýäéï êáé åîáêïëïõèåß íá æçôÜ åõñùðáúêÝò ëýóåéò.

"Ìéá äåýôåñç áíÜãíùóç äåß÷íåé ðùò ôåëéêÜ áí ëåéôïõñãÞóåé áõôü ôï ó÷Ýäéï - á÷ñåßáóôï íá åßíáé - áõôÞ ç ëýóç èá ìáò ðÜåé óôï ÄÍÔ", óõíÝ÷éóå êáé áíÝöåñå ðùò, üðïõ åöáñìüóôçêå ç óõíôáãÞ ôïõ ÄÍÔ áðïôÝëåóìá Þôáí ç ïéêïíïìßá íá âõèéóôåß óå ýöåóç. Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ÷áñáêôÞñéóå ôçí êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ êáôþôåñç ôùí ðåñéóôÜóåùí êáé ôùí ðñïóäïêéþí ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ó'áõôÞ ôçí êñßóéìç öÜóç ðïõ ðåñíïýìå.

Ç ÍÄ åðéìÝíåé óå ÅõñùðáúêÝò ëýóåéò

Óå ÷èåóéíÞ óõíåäñßáóç ôùí ôïìåáñ÷þí ôïõ êüììáôïò õðü ôïí ê. Áíôþíç ÓáìáñÜ, ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ áíáöÝñèçêå óå üóá äéáäñáìáôßóôçêáí óôéò ÂñõîÝëëåò êáé óôç óõíåäñßáóç ôïõ ÅËÊ, åóôéÜæïíôáò ôçí ðñïóï÷Þ óôá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôçí ÅëëÜäá êáé ôïõò ìç÷áíéóìïýò Üìõíáò ôçò åõñùæþíçò áðÝíáíôé óôïõò êåñäïóêüðïõò. ÔÏ “ÅÓ×ÁÔÏ ÓÇÌÅÉϔ Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ó÷ïëéÜæïíôáò ôï áíáêïéíùèÝí ôçò óõíüäïõ êïñõöÞò Ýêáíå áíáöïñÜ óôï óçìåßï ðïõ ãßíåôáé ëüãïò ãéá "Ýó÷áôï óçìåßï". ÓõãêåêñéìÝíá üôé ï ê. ÓáìáñÜò åßðå : "Ðïéü åßíáé áõôü ôï Ýó÷áôï óçìåßï ðïõ ìáò Ýèåóå ç êáãêåëÜñéïò ÌÝñêåë; ÄçëáäÞ áðü ðüôå èá áñ÷ßóåé íá åíåñãïðïéåßôáé áõôüò ï ìç÷áíéóìüò ðïõ óõíäõÜæåé ÅÅ êáé ÄÍÔ; Áí ôï åðéôüêéï åßíáé 6%, áí åßíáé 8%; Êáé äåýôåñïí

ÃÉÁ ÔÏ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ Öïñïåéóðñáêôéêü ÷áñáêôçñßæåé ç ÍÄ ôï öïñïëïãéêü íïìïó÷Ýäéï, óýìöùíá ìå äÞëùóç ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ êüììáôïò Ð. Ðáíáãéùôüðïõëïõ. Ï åêðñüóùðïò äÞëùóå ðùò õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá óôåãíþóåé ç áãïñÜ êáé ôï í/ó áíôéâáßíåé ðñïò êÜèå ðñïïðôéêÞ áíÜðôõîçò êáé ïäçãåß óå öïñïëïãéêÞ åðéäñïìÞ êáôÜ ôçò ìéêñïìåóáßáò éäéïêôçóßáò. Ìßëçóå ãéá ìÝôñá ðïõ èá ïäçãÞóïõí óå ðåñáéôÝñù ýöåóç ôçí ïéêïíïìßá êáé óõìðëÞñùóå ëÝãïíôáò ðùò

Ãéá ôï æÞôçìá ôçò ìÜèçóçò Ý÷ïõí ãñáöåß êáé åéðùèåß ðïëëÜ. ÐÜñá ðïëëÜ. Ðïëëïß êáé ìåãÜëïé åðéóôÞìïíåò Ý÷ïõí áó÷ïëçèåß, Ý÷ïõí ìåëåôÞóåé ôï èÝìá êé Ý÷ïõí åêöñÜóåé ôéò áðüøåéò ôïõò. Áðü ôçí áñ÷áéüôçôá êáé ìÝ÷ñé óÞìåñá. Æçôïýìåíï: ðùò ðñÝðåé êáé ôé ðñÝðåé íá ìáèáßíåé ï Üíèñùðïò. Áêüìá êáé ðþò ðñÝðåé íá ìÜèåé … íá ìáèáßíåé. ÁîéÝðáéíç ðñáãìáôéêÜ êáé ÷ñÞóéìç ç óùóôÞ äéáäéêáóßá ôçò ìÜèçóçò êáé ôá ó÷åôéêÜ ì’áõôÞí. ¼ëïé ìáò, ðåñéóóüôåñï Þ ëéãüôåñï, Ý÷ïõìå ó÷åôéêÞ åìðåéñßá áðü ôá ìáèçôéêÜ Þ ôá öïéôçôéêÜ ìáò ÷ñüíéá. Êé ü÷é ìüíï. Åêåßíï ãéá ôï ïðïßï äéáâÜóáìå Þ áêïýóáìå ëßãá, åëÜ÷éóôá åßíáé ôï ðþò ìðïñåß êáíåßò íá … îåìáèáßíåé. Êáé äõóôõ÷þò åßíáé, óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò, ÷ñçóéìüôåñï íá îÝñåéò êáé íá ìðïñåßò íá îåìáèáßíåéò áðü ôïõ íá ìáèáßíåéò. ÐïëëÜ ôá ðáñáäåßãìáôá. Êõñßùò áðü óõíÞèåéåò (êáêÝò), óõìðåñéöïñÝò (áíôéêïéíùíéêÝò ê.Ü), ðÜèç êáé áäõíáìßåò. Áò ðÜñïõìå ôï óïâáñüôåñï ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåé óÞìåñá ç ÷þñá ìáò. Ôï ðñüâëçìá ôçò ðïëýìïñöçò êñßóçò. Ôçò ïéêïíïìéêÞò, ðåñéâáëëïíôéêÞò, çèéêÞò êñßóçò ðïõ ìáò Ýöåñå óôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý. Êé åêåß åßìáóôå êáé ôþñá. Êáé èá åßìáóôå, Üãíùóôï áêüìá ãéá ðüóï êáéñü. Ðüóïõò ìÞíåò, ìÜëëïí ðüóá ÷ñüíéá. ÊÜðïéïé, óôçí êõâÝñíçóç ðñïðÜíôùí, éó÷õñßæïíôáé ðùò ìåôÜ ôçí ðñï÷èåóéíÞ, ãåñìáíïãáëëéêÞò Ýìðíåõóçò êáé åõñùåíùóéáêÞò Ýãêñéóçò, áðüöáóç ãëéôþóáìå áðü ôïí êßíäõíï ôçò ÷ñåïêïðßáò. ËÜèïò ìÝãá. Ç áëÞèåéá åßíáé ðùò äåí îÝñïõìå, äåí ìðïñïýìå íá îÝñïõìå ðþò êáé êáôÜ ðüóï èá åöáñìïóôïýí áõôÜ ôá ìÝôñá. Äåí îÝñïõìå áí êáé ðþò èá áíôéäñÜóïõí äçìüóéïé õðÜëëçëïé êáé åñãáæüìåíïé ãåíéêÜ óôá óêëçñÜ êáé Üäéêá ìÝôñá ðïõ ðñï çìåñþí ðÞñå ç êõâÝñíçóç (ìåßùóç ìéóèþí, óõíôÜîåùí, ðåñéêïðÝò åðéäïìÜôùí êëð). Äåí îÝñïõìå, äåí ìðïñïýìå íá îÝñïõìå , ðþò èá áíôéäñÜóåé ï ëáüò ðïõ ðñÝðåé íá óößîåé ôï æùíÜñé. Êé ü÷é ìüíï öÝôïò, áëëÜ êáé ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôïõò åðüìåíïõò (ðüóïõò Üñáãå;). Äåí îÝñïõìå áêüìá ôé èá ãßíåé ìå ôçí ýöåóç, ôçí áíåñãßá, ôç óõññßêíùóç ôïõ åéóïäÞìáôïò. Ïýôå ôé èá êÜíïõìå êáé ðþò ìå ôç öïñïäéáöõãÞ, ôçí åéóöïñïäéáöõãÞ, ôçí ðáñáïéêïíïìßá, ôï ìáýñï ÷ñÞìá êáé ôüóåò Üëëåò ðáèïãÝíåéåò. Ôé èá ãßíåé ìå ôï óÜðéï êáé äéåöèáñìÝíï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá, ìå ôç äéáöèïñÜ ãåíéêüôåñá. Åßíáé åýêïëï – êáé ôï óõíçèßæïõìå – íá êÜíïõìå õðïèÝóåéò. Ðáßñíïíôáò ôéò åðéèõìßåò ìáò ùò ðñáãìáôéêüôçôåò. Ùóôüóï åßíáé äýóêïëï, åîáéñåôéêÜ äýóêïëï, íá áëëÜîïõìå ïé ¸ëëçíåò íïïôñïðßåò, óõíÞèåéåò, áäõíáìßåò, ðÜèç êáé óõìðåñéöïñÝò. Ðþò èá êáôáöÝñïõìå íá … îåìÜèïõìå; Ãéáôß óÞìåñá (üðùò êáé ÷èåò åîÜëëïõ) ôï ðñþôï ðñüâëçìá ãéá üëïõò ìáò äåí åßíáé íá ìÜèïõìå áëëÜ íá îåìÜèïõìå! ¼ìùò áõôü äåí ìáò ôï äßäáîå êáíåßò. «Ôá óçìáíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå äåí ìðïñïýí íá ëõèïýí óôï ßäéï åðßðåäï óêÝøçò ðïõ âñéóêüìáóôå üôáí ôá äçìéïõñãÞóáìå», Ýãñáøå ï Albert Einstein. Ùóôüóï ïýôå ïé ðïëéôéêïß ìáò, ðïõ öÝñïõí ôçí êýñéá åõèýíç ôçò äçìéïõñãßáò ôùí ðñïâëçìÜôùí ìáò. Ïýôå ôá äéáðëåêüìåíá êáé ëïéðÜ óõìöÝñïíôá. Ïýôå ïé åõíïçìÝíïé, ôá «ñåôéñÝ». Ïýôå êáé üóïé áðü åìÜò ôï ëáü ðïõ ìå ôïí Ýíáí Þ Üëëï ôñüðï, óõììåôÝ÷ïõí óôï «ðÜñôõ» ôçò êáëïðÝñáóçò ìå äáíåéêÜ êáé ôçò óõíáëëáãÞò ìå ôçí áíïìßá ðñïêýðôåé áðü ðïõèåíÜ üôé áëëÜîáìå ôñüðï óêÝøçò. Áíôßèåôá üëá äåß÷íïõí üôé óêåöôüìáóôå (åêôüò åëá÷ßóôùí åîáéñÝóåùí) ìå ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï. Ðñïðáíôüò ïé ðïëéôéêïß ìáò, ðïõ ìáò Ý÷ïõí õðïó÷åèåß (êáé ôïõò äþóáìå ôçí åîïõóßá) üôé èá ìáò âãÜëïõí áðü ôçí êñßóç êáé ôçí ðáñáêìÞ. ºäéïé êé áðáñÜëëá÷ôïé üðùò ÷èåò , üðùò ðñï÷èÝò, üðùò ðñéí áðü 10, 20 Þ êáé 30 ÷ñüíéá. Ìå ôá åðéêïéíùíéáêÜ ôïõò ôåñôßðéá óôï öüñôå, ìå ôïõò äéáîéöéóìïýò êáé ôéò ðïëõëïãßåò óôá ôçëåðáñÜèõñá, ìå ôï ëáúêéóìü, ôéò ðåëáôåéáêÝò ó÷Ýóåéò… ¼ëï äÞèåí áëëÜæïõíå (óôá ëüãéá) êé üëï ïé ßäéïé ìÝíïõí (óôçí ðñáãìáôéêüôçôá). Ìå ðïéá ëïãéêÞ ëïéðüí ìðïñïýìå íá õðïóôçñßîïõìå üôé öýãáìå áðü ôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý, üôé ïóïíïýðù èÜñèïõí êáëýôåñåò ìÝñåò; Ìðïñïýí Üñáãå íá îåìÜèïõí ïé ðïëéôéêïß ìáò, ãéá íá ìðïñÝóïõí óôç óõíÝ÷åéá íá áëëÜîïõí ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá, ôïõò èåóìïýò, ôéò ðïëéôéêÝò êáé ôéò ðñáêôéêÝò ãéá íá äþóïõí ôåëéêÜ üñáìá êáé åëðßäá óôï ëáü; Äýóêïëï, áí ü÷é áðßèáíï. «Áèëïò», Ýãñáöå ðñï÷èÝò ç åöçìåñßäá Financial Times,, «Üèëïò ìåãáëýôåñïò êé áðü ôïõò 12 ôïõ ìõèéêïý ÇñáêëÞ». ¼ìùò áõôü åßíáé ôï ìåãÜëï óôïß÷çìá ãéá ôç ÷þñá êáé ãéá üëïõò ìáò. Ç êáôÜóôáóç áðáéôåß éêáíÞ êáé Üîéá çãåóßá êáé óõíåôü êé áðïöáóéóìÝíï ëáü. Êé ï ëáüò ìáò Ý÷åé áðïäåßîåé üôé, êÜôù áðü êáôÜëëçëåò ðñïûðïèÝóåéò êáé ìå ôç óùóôÞ ãéá ôéò ðåñéóôÜóåéò çãåóßá, Ý÷åé êáôáöÝñåé ðïëý ìåãáëýôåñïõò Üèëïõò. Ôï ´21 ãéá ðáñÜäåéãìá. Êáé ôï ´40. Ï ëáüò ìáò ìðïñåß. Ç çãåóßá ìáò üìùò; Áõôü èá öáíåß óýíôïìá. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ôï öïñïëïãéêü í/ó êáôáññáêþíåé ôçí øõ÷ïëïãßá óôçí áãïñÜ. Ç ÍÄ, óõíÝ÷éóå, óôçñßæåé ôçí áíÜãêç ëÞøçò ìÝôñùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí åóüäùí ôïõ êñÜôïõò áëëÜ "êáëü åßíáé ç êõâÝñíçóç íá ãíùñßæåé üôé äåí ìðïñåß íá óôñáããáëßæïõí ôçí ïéêïíïìßá ãéáôß Ýôóé ç ýöåóç èá ãßíåé ìüíéìç". Áíáêïßíùóå óôç óõíÝ÷åéá üôé ç ÍÄ èá êáôáøçößóåé åðß ôçò áñ÷Þò ôï í/ó êáé èá øçößóåé ïñéóìÝíá Üñèñá ôïõ, üðùò ð.÷. áõôü ðïõ áöïñÜ ôéò off shore åôáéñåßåò. ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ Åñùôçèåßò ãéá ôï èÝìá ôçò åêêëçóéáóôéêÞò ðåñéïõóßáò åßðå üôé ç Üðïøç ôçò ÍÄ åßíáé îåêÜèáñç êáé èåùñåß üôé ç Åêêëçóßá ðñÝðåé íá óõíåéóöÝñåé óôçí ðñïóðÜèåéá üëïõ ôïõ ëáïý ãéá íá îåðåñÜóïõìå ôçí êñßóç. "Ôï ðþò èá óõíåéóöÝñåé ðñÝðåé íá óõæçôçèåß áíÜìåóá óôçí Ðïëéôåßá êáé ôçí Åêêëçóßá êáé, Þäç, áõôüò ï äéÜëïãïò Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé êáé öáßíåôáé üôé êáôáëÞãåé óå ïñéóìÝíåò ëýóåéò êïéíÞò áðïäï÷Þò", ðñüóèåóå.


6

Ôï Ðïéíïëüãéï Ò ÅèíéêÞ - ’ ÏÌÉËÏÓ

Ïé ... óßãïõñïé áðüíôåò ôçò 28çò áãùíéóôéêÞò. Ïé ðïäïóöáéñéóôÝò, ïé ïðïßïé ëüãù êáñôþí äåí Ý÷ïõí äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôéò áíáìåôñÞóåéò ãéá ôçí 28ç áãùíéóôéêÞ ôçò ô ÅèíéêÞò óôï Âüñåéï Ïìéëï, åßíáé ïé åîÞò:

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÅÐÁÍÙÌÇÓ: Ð. Âáããåëç ÂÉÓÁËÔÉÁÊÏÓ: Êùí. Óõñüðïõëïò, Ðáíô. Áëåîáíäñßäçò ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ: Åë. Ôñïýëëçò ÊÏÆÁÍÇ: Çë. Âïýñáò ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ: ×ñ. ÓôÜìïò, Ä. ÌïñÜëåò, Óåñ. Ìùõóßäçò, Ì. ÍÜíé, Êùí. Êáñáêþóôáò

ÊÏÆÁÍÇ

Ìå ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá èá ðáñïõóéáóôåß ç ÊïæÜíç óôï áõñéáíü ðáé÷íßäé åêôüò Ýäñáò ìå ôï Èåñìáúêü. Äåí ðáßæïõí ïé ôéìùñçìÝíïé ÌðÜêáíïò êáé Âïýñáò. Åíþ áìößâïëïé íá áãùíéóôïýí åßíáé ï ÊëÜæïãëïõ, ¸íôïõ, Óïõëßäçò êáé ÌáíôæéÜñçò.

ÅÏÑÄÁÉÊÏÓ

ÌåôÜ ôçí ðñïðüíçóç ôïõ ÓáââÜôïõ, ï Ðáëáôóßäçò åß÷å óõíÜíôçóç ìå ôïí Êþóôá Öëùñßíç êáé ôïí åíçìÝñùóå ãéá ôçí áðüöáóÞ ôïõ íá ðáñáéôçèåß. Ï ðñüåäñïò ôïõ Åïñäáúêïý ðñïóðÜèçóå íá ôïí ìåôáðåßóåé ÷ùñßò åðéôõ÷ßá, åíþ ïé äýï Üíäñåò åß÷áí ôçëåöùíéêÞ åðéêïéíùíßá êáé ôï âñÜäõ ôçò ßäéáò ìÝñáò, ïðüôå êáé ïñéóôéêïðïéÞèçêå ôï “äéáæýãéï”. Ùò ðéèáíüôåñïò áíôéêáôáóôÜôçò ôïõ Ðáëáôóßäç óôçí ôå÷íéêÞ çãåóßá ôùí “ëéãíéôùñý÷ùí” öÝñåôáé ï ÓôÝöáíïò ÃáúôÜíïò, åíþ áêïýóôçêáí ôá ïíüìáôá êáé ôùí Çëßá Áðïóôïëßäç, ÄçìÞôñç Êáëáúôæßäç, ùóôüóï ç ôåëéêÞ áðüöáóç ãéá ôïí “åêëåêôü” èá ðáñèåß áðü ôïí ðñüåäñï Êþóôá Öëùñßíç êáé ôïõò ÷ñçìáôïäüôåò ôïõ óõëëüãïõ Èüäùñï Îéíü êáé Êþóôá Ôóéñáíßäç. Ï Ðáëáôóßäçò ìåôÜ ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ, åðéóçìáßíïíôáò ôá áêüëïõèá: “Èåþñçóá üôé êÜôé Ýðñåðå íá áëëÜîåé óôçí ïìÜäá ìåôÜ ôá ðñüóöáôá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá êáé áðïöÜóéóá íá ðáñáéôçèþ. Ïé ëüãïé åßíáé ðñïóùðéêïß. ÐñÝðåé íá ðù üôé äåí Ý÷ù êáíÝíá áðïëýôùò ðáñÜðïíï áðü ôç ìÝ÷ñé ôþñá óõíåñãáóßá ìïõ ìå ôç äéïßêçóç êáé ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò, ôïõò åõ÷áñéóôþ üëïõò, üðùò êáé ôïí êüóìï ðïõ óôçñßæåé ôçí ïìÜäá óå êÜèå ìáôò. Åý÷ïìáé ôá êáëýôåñá ãéá ôçí ïìÜäá êáé ìáêÜñé íá ðåôý÷åé ôïí óôü÷ï ôçò áíüäïõ”. Êáé ìå ôç... âïýëá ðñïðïíçôÞò ôïõ Åïñäáúêïý, ï ÓôÝöáíïò ÃáúôÜíïò (öùôü), óôç èÝóç ôïõ ðáñáéôçèÝíôá Ôæï Ðáëáôóßäç. Ï “óôñáôçãüò” åðéóôñÝöåé óôçí ÐôïëåìáÀäá ýóôåñá áðü ó÷åäüí Ýíáí ÷ñüíï, áöïý ðÝñóé äåí êáôÜöåñå óôï... ðáñÜ ðÝíôå íá ðÜñåé ôçí Üíïäï óôç ’ ÅèíéêÞ üíôáò óôïí ðÜãêï ôùí “ëéãíéôùñý÷ùí”. Ï ÃáúôÜíïò áíÝëáâå Þäç ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ áðü ôçí ÊõñéáêÞ, ïðüôå êáé ðñïðüíçóå ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò, åíþ ðñï÷þñçóå êáé óå ïìéëßá åðéóçìáßíïíôáò: “Óå áõôÞ ôç öÜóç ðñïÝ÷åé ç óêëçñÞ äïõëåéÜ êáé ü÷é ôá ðïëëÜ ëüãéá. Èá ðñïóðáèÞóïõìå ìÝ÷ñé ôÝëïõò ãéá ôçí Üíïäï óôç ’ ÅèíéêÞ, íá ðåôý÷ïõìå äçëáäÞ ìáæß ü ,ôé äåí êáôáöÝñáìå ôçí ðñïçãïýìåíç öïñܔ. Âïçèüò ôïõ ÃáúôÜíïõ áíÝëáâå ï ÃéÜííçò ËïíäñÜêçò, ï ïðïßïò öÝôïò åñãÜóôçêå óôï ôå÷íéêü ôéì ôïõ Ðõñóïý Ãñåâåíþí ìáæß ìå ôïí ôüôå ðñïðïíçôÞ ôùí “ðñáóßíùí” ÃéÜííç Ìé÷áëÞôóï. Íá óçìåéþóïõìå, ôÝëïò, üôé ôï “ðáñþí” óôçí ðñïðüíçóç ôçò ÊõñéáêÞò Ýäùóå êáé ï Ôæï Ðáëáôóßäçò, ðñïêåéìÝíïõ íá áðï÷áéñåôßóåé ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò.

ÐÕÑÓÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ

ÊáõóôéêÞ áíáêïßíùóç. Ôçí Ýíôïíç áíôßèåóÞ ôçò ìå ôïí ïñéóìü ôïõ äéáéôçôÞ

ÈÁÑÑÏÓ

M. Ôñßôç

Âáëëéþôç óôïí áãþíá ìå ôç ÂÝñïéá åîÝöñáóå ç äéïßêçóç ôïõ Ðõñóïý Ãñåâåíþí ìå ìéá “êáõóôéêޔáíáêïßíùóç. ÌÜëéóôá... áíáêáôåýåé êáé ôï üíïìá ôïõ íõí ðñïÝäñïõ ôçò Ðáíá÷áúêÞò ÁëÝîç Êïýãéá ãéá Ýíá ðáëéüôåñï ðáé÷íßäé ðïõ åß÷å äéáéôçôåýóåé ï óõãêåêñéìÝíïò ñÝöåñé. ÁíáëõôéêÜ ç áíáêïßíùóç ôçò ÐÁÅ Ðõñóüò Ãñåâåíþí: “Èëßøç, áãáíÜêôçóç, áìç÷áíßá. ÁõôÜ åßíáé ôá óõíáéóèÞìáôá ìüíï ðïõ ìðïñïýí íá ðåñéãñÜøïõí ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá ìáò Ý÷åé öÝñåé ç óõíå÷Þò êáé åðßìïíç óôÜóç ôùí áíèñþðùí ðïõ äéïéêïýí ôï åëëçíéêü ðïäüóöáéñï. ¢öùíïé ðáñáêïëïõèïýìå ôï óÞñéáë ôùí ÷ùñßò åíäïéáóìïýò óõíå÷éæüìåíùí ðñïêëçôéêþí áðïöÜóåùí ôùí áñìïäßùí ïñãÜíùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí ðïëýðáèï ÷þñï íá ðáßæåôáé ìå èåáôÝò áðïóâïëùìÝíïõò êáé áíÞìðïñïõò íá ôï êáôáíïÞóïõí. Áðïêïñýöùìá üëùí ç ôåëåõôáßá áðüöáóç íá ïñéóôåß äéáéôçôÞò «áîéïëïãçìÝíïò» -ìåôÜ áðü äéêÞ ìáò áßôçóç- ãéá íá äéåõèýíåé ôïí åðüìåíï áãþíá ôçò ïìÜäáò ìáò åíáíôßïí ôçò ÂÝñïéáò ï êýñéïò Âáëëéþôçò, ï Üíèñùðïò ðïõ Ý÷åé óöõñßîåé ôïí áëÞóôïõ ìíÞìçò áãþíá ÂÝñïéá-ÐÁÓ ÃéÜííéíá üôáí ðñüåäñïò ôùí Éùáííßíùí Þôáí ï ê.Êïýãéáò. ÄéáâÜóôå ìå ðñïóï÷Þ ôï ðáñáêÜôù äçìïóßåõìá åêåßíçò ôçò åðï÷Þò: «...ÁíáöïñéêÜ ìå ôïí äéáéôçôÞ Âáëëéþôç, ï ê. Êïýãéáò ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ: “Ãéá ôïí äéáéôçôÞ áõôü, ç öñÜóç ðáñÜãêá äåí åßíáé ôßðïôá. ¸íá ðÝíáëôé ôïõ ÐÁÓ êáé áðïâïëÞ ôïõ ðáßêôç ôçò ÂÝñïéáò Ýãéíå áðïâïëÞ ãéá ôïí ÐÁÓ. ¸íá êáíïíéêü ãêïë ôïõ ÐÁÓ Ýãéíå åðéèåôéêü öÜïõë” Äåí îÝñïõìå ðéá ôé íá ðïýìå. ÄçëáäÞ áðü üëïõò ôïõò äéáéôçôÝò áíþôåñùí êáôçãïñéþí áõôüí âñÞêáìå íá ïñßóïõìå ãéá íá «áðïëáýóïõìå» ôçí áíôéêåéìåíéêüôçôá óôéò äéáéôçôéêÝò áðïöÜóåéò; Áõôü ðïõ ìðïñïýìå ìüíï íá øåëëßóïõìå ìåôÜ êáé ôïí ôåëåõôáßï ïñéóìü åßíáé ÅËÅÏÓ. ÐÜñôå ðßóù ôçí áðüöáóÞ óáò êáé ïñßóôå äéáéôçôÞ åê Âåñïßáò, áí Ýôóé ðñÝðåé íá îåìðñïóôéÜóïõìå ôéò ðáñÜëïãåò áðïöÜóåéò óáò êáé ôï õðüâáèñü ôïõò.ÆçôÜìå ðñïêáôáâïëéêÜ óõãíþìç áðü ôïõò öéëÜèëïõò ìáò ãéáôß ãéá ìéá áêüìç öïñÜ äå ìðïñÝóáìå íá ïäçãÞóïõìå ìå ôéò åíÝñãåéÝò ìáò óôçí ðñïóôáóßá ôçò ïìÜäáò, êñßíïõìå üìùò ìåôÜ êáé ôï ôåëåõôáßï êñïýóìá üôé äåí õðÜñ÷åé êáìéÜ ãéáôñåéÜ óôïõò åãêåöÜëïõò áõôþí ðïõ «åôÜ÷èçóáí» íá ìáò åðïðôåýïõí. Êáëçíý÷ôá...”.

ÂÅÑÏÉÁ

¸ðáèå èëÜóç êáé èá ìåßíåé Ýíá ìÞíá åêôüò äñÜóçò. Ðñüâëçìá ìå ôïí ÓÜóá ÑÜíéôò ðñïÝêõøå óôç ÂÝñïéá. Ï ÓëïâÝíïò ðïäïóöáéñéóôÞò õðÝóôç èëÜóç óôï ðüäé ôïõ óôï ðñüóöáôï öéëéêü ðïõ Ýäùóå ç «âáóßëéóóá» ìå ôçí Íßêç ÁãêáèéÜò êáé óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôïõ éáôñéêïý ôéì èá ìåßíåé åêôüò äñÜóçò ãéá ðåñßðïõ Ýíá ìÞíá! Áõôü óçìáßíåé ðùò ï Ôéìüèåïò ÊáâáêÜò äåí èá ôïí õðïëïãßæåé óôçí êñßóéìç áíáìÝôñçóç ôçò Ì. ÔåôÜñôçò ìå ôïí Ðõñóü Ãñåâåíþí. Áíôßèåôá óôç äéÜèåóÞ ôïõ èá åßíáé ïé Íïýôóïò, Ìõñïöïñßäçò êáé ÂÝñôæïò, ïé ïðïßïé åðéóôñÝöïõí óôéò åðßóçìåò áãùíéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò.

ÔÑÉÊÁËÁ

ÓôñïöÞ 180 ìïéñþí ðñáãìáôïðïßçóå ï ÂáããÝëçò Ðëåîßäáò (öùôü) ìåôÜ ôéò ðñüóöáôåò åîáããåëßåò ôïõ ðåñß ðáñÜäïóçò ôùí ìåôï÷þí óôï Ðñùôïäéêåßï. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÁÏ Ôñßêáëá ðáñÝèåóå äåßðíï óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò, üðïõ ìåôáîý Üëëùí ôïõò ôüíéóå: “Êåñäßóôå ôçí ÔåôÜñôç óôçí ÅðáíïìÞ êáé èá äåßôå ðïéüò åßíáé ï Ðëåîßäáò”! Äåí Ýäùóå ôï ðáñþí óôï äåßðíï ï ÌðÜìðïâéôò...

Åíþ Üðáíôåò ðåñßìåíáí íá ðáñáäþóåé ôéò ìåôï÷Ýò ôïõ óôï Ðñùôïäéêåßï êáé íá åãêáôáëåßøåé ôçí ïìÜäá, ôï âñÜäõ ôçò ÐáñáóêåõÞò ï ÂáããÝëçò Ðëåîßäáò êÜëåóå ôïõò ðáßêôåò óôçí ôáâÝñíá “Êáôþãé” ôïõ ÌðÜìðç ÓïõöëÜêç ãéá íá ôïõò êÜíåé ôï ôñáðÝæé üðïõ êáé ôïõò åßðå: “Ãéá ôïí êüóìï ôùí ÔñéêÜëùí ìðïñåß íá Ý÷ù öýãåé áëëÜ ü÷é ãéá óáò. ÌÝíù óôçí ïìÜäá ìüíï ãéá ôïõò ðáßêôåò. Êåñäßóôå ôçí ÔåôÜñôç óôçí ÅðáíïìÞ êáé èá äåßôå ðïéüò åßíáé ï Ðëåîßäáò. Ôçí ÐÝìðôç èá ðëçñùèåßôå üëïé ìÝ÷ñé åõñþ”. Ïé ðáßêôåò Ýìåéíáí Ýêðëçêôïé äéüôé ðåñßìåíáí Üëëá íá áêïýóïõí áëëÜ êáé óôéò åñùôÞóåéò ðïõ ôïõ Ýãéíáí Þôáí êáèçóõ÷áóôéêüò ëÝãïíôáò üôé äåí èá áöÞóåé ôçí ïìÜäá óôï Ýëåïò ôïõ Èåïý. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå üôé óôï ôñáðÝæé äåí ðñïóêëÞèçêå ï ðñïðïíçôÞò ôçò ïìÜäáò Æüñáí ÌðÜìðïâéôò. Ðñïöáíþò ï ÂáããÝëçò Ðëåîßäáò åíï÷ëÞèçêå ðïõ ï ÓåñâïÝëëçíáò ôå÷íéêüò äåí ôïõ åðÝôñåøå íá êáèßóåé óôïí ðÜãêï óôï ìáôò ìå ôá ÃñåâåíÜ êáé ùò ãíùóôþí ï ðñüåäñïò äåí ôá óõã÷ùñåß êÜôé ôÝôïéá, Üó÷åôá áí ìå ôïí ÌðÜìðïâéôò ï ÁÏÔ áíÝêáìøå áãùíéóôéêÜ...

Ē ÅèíéêÞ

Íßêåò áíÜóá ãéá Âáôåñü, ÓéÜôéóôá êáé Öïýöá Á.Å.Ð. – Åèíéêüò Âáôåñïý 0-1

Ï Åèíéêüò Âáôåñïý åðéêñÜôçóå ìå 1-0 óôï Âáôüëáêêï åðß ôçò ôïðéêÞò ÁÅ Ðïíôßùí. Ôï «÷ñõóü» ôÝñìá óçìåßùóå ï Êéâñáêßäçò óôï 82’ äßíïíôáò óôçí ïìÜäá ôïõ ôñåéò ðïëýôéìïõò âáèìïýò. . Óôïí êñéóéìüôåñï áãþíá ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá, ç Á.Å.Ð. ðñáãìáôïðïßçóå Ýíá áðü ôá ÷åéñüôåñá ðáé÷íßäéá óôï ãÞðåäü ôçò êáé ðëÝïí ïé åëðßäåò ãéá ôçí ðáñáìïíÞ äõóêïëåýïõí áöïý áêïëïõèåß Ýíá êñßóéìï ìáôò óôçí Öëþñéíá. ÖÜóåéò êáé ãêïë Óôï 5’ óÝíôñá ôïõ ÌåôéêÜíïõ óôçí ðåñéï÷Þ, ç êåöáëéÜ ðïõ Ýêáíå ï ÖùôéÜäçò äåí áíçóý÷çóå ôïí Áèáíáóüðïõëï. Óôï 9’ áêõñþèçêå ãêïë ãéá ôï Âáôåñü, üôáí ï Ôóéþíçò Ýâãáëå óÝíôñá êáé ï Êéâñáêßäçò Ýóôåéëå ôçí ìðÜëá óôá äß÷ôõá ôïõ Áèáíáóüðïõëïõ áëëÜ ôï ãêïë áêõñþèçêå ùò ïöóÜéíô. Óôï 16’ áðü äåîéÜ, ðáñÜëëçëç óÝíôñá óôïí Êïôæáôßóïãëïõ ìÝóá óôçí ðåñéï÷Þ, ôçí ðÜóá óôïí ÔæåñåìÝ Ýêïøå ï Áðïóôïëßäçò ìå ôï ÷Ýñé êáé äüèçêå ôï ðÝíáëôé. Ôçí åêôÝëåóç áíÝëáâå ï ÊáñáãéÜííçò, ï ïðïßïò ðëÜóáñå ðÜíù óôïí Ðáðáãåùñãßïõ êáé ÷Üèçêå ç åõêáéñßá íá ðÜñåé êåöÜëé óôï óêïñ ç Á.Å.Ð.. Óôï 34’ êáëÞ óõíåñãáóßá ôïõ ÊáñáãéÜííç ìå ôïí ÔæåñåìÝ áðü áñéóôåñÜ, óÝíôñá óôïí Ðáðáìé÷áÞë óôçí ðåñéï÷Þ, áíÜðïäï øáëßäé ôïõ ôåëåõôáßïõ, ç ìðÜëá ðÝñáóå åëÜ÷éóôá Üïõô. Óôï 41’ ðáñÜëëçëç óÝíôñá óïõô ôïõ Ðáðáìé÷áÞë áðü áñéóôåñÜ ðÝñáóå åëÜ÷éóôá Üïõô. Óôï 48’ êüñíåñ ðïõ åêôÝëåóå ï ÊáñáãéÜííçò Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ óôïí áìáñêÜñéóôï ÔæåñåìÝ, ï íåáñüò åðé÷åßñçóå êáëü óïõô, ôï ïðïßï âñÞêå óå óþìá áíôéðÜëïõ êáé êáôÝëçîå êüñíåñ. Óôï 60’ ï Æçíüâéïò êéíÞèçêå åðéêßíäõíá óôçí ðåñéï÷Þ, Ýêáíå ôï ðëáóÝ êáé ï Áèáíáóüðïõëïò Ýäéùîå óå êüñíåñ. Óôï 61’ ï ÊáñáãéÜííçò Ýâãáëå ðáñÜëëçëç óÝíôñá óôïí ×áñáëáìðßäç êáé ôï ðëáóÝ óå êåíÞ åóôßá ðÝñáóå äßðëá áðü ôï êÜèåôï äïêÜñé ôïõ Ðáðáãåùñãßïõ. Óôï 82’ êüñíåñ ðïõ åêôÝëåóå ï ÊáñáãéÜííçò áðü áñéóôåñÜ, ç êåöáëéÜ ôïõ ÖáëôÜêá âñÞêå ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé êáé óôçí áíôåðßèåóç ôùí ðáéêôþí ôïõ Åèíéêïý, ìåôÜ áðü Üóôï÷ç Ýîïäï ôïõ Áèáíáóüðïõëïõ êáé áäñÜíåéá ôçò Üìõíáò, ï Êéâñáêßäçò åêìåôáëëåýôçêå ôï ëÜèïò, ðëÜóáñå êáé Ýêáíå ôï 0 - 1 ðïõ Þôáí êáé ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá ôçò áíáìÝôñçóçò. ÄéáéôçôÞò: ÊïñåóôÞò Âïçèïß: ÊáñáöåñéÜò, ÔÝãïò (ËÜñéóáò). Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Á.Å.Ð. (×. ËÜëëïò) Áèáíáóüðïõëïò, Êõñéáêßäçò, ×ñéóôïöïñßäçò, ÖáëôÜêáò, Ðáðáêùí/íïõ (80’ ÃêïñïõìÜíïò), Éùáííßäçò, Ðáðáìé÷áÞë, ÔæåñåìÝò, ×áñáëáìðßäçò, ÊáñáãéÜííçò, Êïôæáôßóïãëïõ (62’ Ôæéáìðßñçò). Åèíéêüò Âáôåñïý: (ÃåùñãéÜäçò) Ðáðáãåùñãßïõ, Áðïóôïëßäçò, Óõìåëßäçò, ÖùôéÜäçò, Óáñéüãëïõ, Æåéôßäçò (72’ ÌðëÜíôæáò), Êéâñáêßäçò, ÌåôéêÜíïò, Æçíüâéïò Í., Ôóéþíçò ( 75’ Êïõñôæßäçò), Óïöüãëïõ (72’ ÃêïíôïâÜò).

ÊÜóôùñ ÁÏ-ÓéÜôéóôá ÍÜïõóá-Ì.Á.Å. Ðïíôßùí

ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ÍÜïõóá Âáôáíéáêüò Íßêç ÁãêáèéÜò Åèíéêüò Êáôåñßíçò Åèíéêüò Âáôåñïý ÁëåîÜíäñåéá Öëþñéíá Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÓéÜôéóôá Óâïñþíïò ÊÜóôùñ ÁÅ Ðïíôßùí ÂáôïëÜêïõ ÅÁÐ ÁÅÑÁÔÁ Áðüëëùí Áììï÷ùñßïõ

Ìå ôï åêêùöáíôéêü 4-1 åðéêñÜôçóå óôçí Ýäñá ôçò ¸íùóçò Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ ï ÊÜóôùñ, ðáñüëá áõôÜ üìùò ðáñÝìåéíå óôç æþíç ôïõ õðïâéâáóìïý. Óå åîáéñåôéêÞ ìÝñá âñÝèçêå ï Áöåíôïõëßäçò, ï ïðïßïò ðÝñáóå ùò áëëáãÞ (55’) êáé êáôÜöåñå íá óêïñÜñåé äéò (64’, 78’). Ôá Üëëá äýï ãêïë ãéá ôïí ÊÜóôùñ óçìåßùóáí ïé ÌÞëéïò (76’) êáé ÌáëåãêÜíïò (87’). Ãéá ôçí ÅÁÐ óêüñáñå ï Ðáðáäüðïõëïò óôï 79’. *** Ìå åííÝá ðáßêôåò ôåëåßùóáí ôï ìáôò ïé ãçðåäïý÷ïé ëüãù áðïâïëÞò ôùí Ôóáêáëßäç (72’) êáé ÃéÜííïõ (92’). Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Äáìéáíßäçò, ÃéÜííïõ, Óõìåùíßäçò ×., ÇëéÜäçò Ãñ., Ôóåúñáíßäçò, ÐáððÜò (57’ Ôóáêáëßäçò ÔÜóïò), ÇëéÜäçò Ê., ÇëéÜäçò Áíô., Êåëåóßäçò (77’ Ìáõñáããåëßäçò), Äçìïýëôóçò, Óïýêéáò (52’ Ðáðáäüðïõëïò). ÊÁÓÔÙÑ Êïóìßäçò, ÊáñáìáíëÞò (75’ Ôïýëéïò), Ìïõñáôßäçò, Êùíóôáíôßíïõ, Óéïðüâïõ, Éùáííßäçò, ÍéêïëÜïõ (55’ Áöåíôïõëßäçò) (85’ Ðáðáäüðïõëïò), ÌáëåãêÜíïò, ÔóïðÜíçò, ÐáëáéïäÞìïò, ÌÞëéïò.

ÁÅ ÓéÜôéóôáò – Åèíéêüò Êáôåñßíçò 2-0

24ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÁëåîÜíäñåéá-Íßêç ÁãêáèéÜò 1-0 Âáôáíéáêüò-Öëþñéíá 2-4 Åíùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ-ÊÜóôùñ ÁÏ 1-4 3-2 Ìáêåäïíéêüò Öïýöáò-ÍÜïõóá Á.Å. Ðïíôßùí-Åèíéêüò Ö.Ó. 0-1 ÓéÜôéóôá-Åèíéêüò Êáôåñßíçò 2-0 Áðüëëùí Áììï÷ùñßïõ-Óâïñùíïò 1-4 Ì.Á.Å. Ðïíôßùí-ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá 1-0

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (11/04)

Íßêç ÁãêáèéÜò-Âáôáíéáêüò Ìáêåäïíéêüò Öïýöáò-Áðüëëùí Áììï÷ùñßïõ Óâïñùíïò-ÁëåîÜíäñåéá Öëþñéíá-Á.Å. Ðïíôßùí ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá-Åíùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Åèíéêüò Ö.Ó.-Åèíéêüò Êáôåñßíçò

Ìáêåäïíéêüò Öïýöá – ÍÜïõóá 3-2

Ðëïýóéï ìáôò áðü ãêïë êáé èÝáìá åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí üóïé âñÝèçêáí óôï Ìáêåäïíéêüò Öïýöá – ÍÜïõóá, üðïõ ïé ãçðåäïý÷ïé åðéêñÜôçóáí ìå 3-2. Ìéá óçìáíôéêÞ íßêç ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò ðïõ ðëÝïí âñßóêïíôáé áñêåôÜ ìáêñéÜ áðü ôç æþíç ôïõ õðïâéâáóìïý. Ç ÍÜïõóá ìå áõôÞ ôçí Þôôá, Ý÷áóå ôçí üðïéá åëðßäá åß÷å ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò êáé ôçí Üíïäï ôçò óôçí Ò ÅèíéêÞ. Íá ðïýìå ðùò ôï ðáé÷íßäé Üñãçóå íá áñ÷ßóåé ìéóÞ þñá ãéáôß ï äéáéôçôÞò ðåñßìåíå íá Ýñèåé ç áóôõíïìßá ãéá íá «óöõñßîåé» ãéá ðñþôç öïñÜ. Óôá áãùíéóôéêÜ, ïé ãçðåäïý÷ïé óêüñáñáí ìå ôïõò Ôóïõêáëßäç óôï 29’ êáé ÊïõñêïõôìÜíï óôï 45’ êáé 63’. Áðü ôçí Üëëç, ïé öéëïîåíïýìåíïé ðÞñáí… êåöÜëé óôï óêïñ äýï öïñÝò ìå ôïõò ÄçìçôñéÜäç (12’) êáé Ôñïýðêï (41’). Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Ìáêåäïíéêüò Öïýöá Óáêáñßäçò, ÅõóôáèéÜäçò (78’ ×Üéôáò), ÊïõñêïõôìÜíïò, Éùáííßäçò, Éôóêïò È., Öá÷áíôßäçò, Ôóïõêáëßäçò, Êáñáãåùñãßïõ, Ìïýêáò (90’ ÌáôóéêÜñçò), ÎõíÜäáò (93’ ÅããëÝæïò), Éôóêïò Ã. ÍÜïõóá Ñáâïýóçò (30’ ë. ôñ. Áìðáôæßäçò), Ôåëçãéáííßäçò (62’ Âëá÷ïäÞìïò), ÌáñáíôÞò (82’ ÖùôéÜäçò), ÐáðáôÜíïò, ÐåôñÜêïò, ÁñáìðáôæÞò, Óßìïò, ÄÜëëáò, Êáñáëéüðïõëïò, Ôñïýðêïò, ÄçìçôñéÜäçò.

Ç ÓéÜôéóôá åðéêñÜôçóå ìå 2-0 ôïõ Åèíéêïý Êáôåñßíçò êáé Ýêáíå ôï ðëÝïí áðïöáóéóôéêü âÞìá ãéá ôçí ðáñáìïíÞ ôçò óôçí êáôçãïñßá. Ôá ãêïë ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò óçìåßùóáí ïé Óôåñãßïõ Ê. (70’) êáé Ìáëïýôáò (85’).

Ä´ÅèíéêÞ (3ïò ÏÌÉËÏÓ)

Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÁÅ ÓéÜôéóôáò Ôñáðåæáíëßäçò, Ãêáñáãêïýíçò Í., Ðáðáäüðïõëïò, Ìáëïýôáò, Íáóéüðïõëïò, ×áôæçñïýìðçò (90’ Ðáôóéêüðïõëïò), Ãêáñáãêïýíçò Â., Ìðïýñôóïò (65’ Óôåñãßïõ È.), Óôåñãßïõ Ê., Ôóßôóáñçò (89’ ÐáíôáæÞò), Êùôïýëáò. Åèíéêüò Êáôåñßíçò Óáêåëëáñßäçò, ÈåïäïóéÜäçò, Äåñìßóçò (65’ ÊëéÜíçò), Ëáæáñßäçò, ÂñÜêáò, Æõãüðïõëïò, ÔÜóóéïò (75’ Æáããïõëßäçò), Äïýìôóçò, ÌðåêéÜñçò, Êáëáúôæßäçò (78’ Óáââßäçò), Óáìáíßäçò.

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

52 46 44 41 39 38 35 32 31 30 29 27 27 22 14 5

ÅÁÐ – ÊÜóôùñ 1-4

30 Ìáñôßïõ 2010

2ç åðéìïñöùôéêÞ çìåñßäá ðñïðïíçôþí ðïäïóöáßñïõ êáé áîéïëüãçóçò ôáëÝíôùí ôïõ íïìïý ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÇÌÅÑÉÄÁÓ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11-4-2010 09.30-11.00 ÊáæáíæÞò Ðáó÷Üëçò: Pressing óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò. (ÐñáêôéêÞ óôï ãÞðåäï) 11.00-11.30 ÄéÜëåéììá. 11.30-13.00 Jan de jonge ÁíÜðôõîç ôçò ïìÜäáò áðü ôçí Üìõíá. (ÐñáêôéêÞ óôï ãÞðåäï) 13.15 -13.55 (2*20’) Áãþíáò åðßäåéîçò ìåôáîý ôùí ðïäïóöáéñéóôþí 14.00 ËÞîéò ôçò Çìåñßäáò. Óõã÷ñüíùò ìå ôçí åðßäåéîç ôïõ áóêçóéïëïãßïõ ðïõ èá ðáñïõóéÜæïõí ïé åéóçãçôÝò èá ãßíåôáé êáé áîéïëüãçóç ôùí ðïäïóöáéñéóôþí. (Ïé åéóçãçôÝò èá äþóïõí åðßóçò Ýíôõðï õëéêü ìå áóêçóéïëüãéï êáé DVD ) ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ

1.ÐñïðïíçôÞò jan de jonge.ÐñïðïíçôÞò Ðïäïóöáßñïõ. 1996-1997 Emmen (assistent-trainer) 1997-1998 Emmen (assistent-trainer) 1998-1999 Emmen (assistent-trainer) 1999-2000 Emmen 2000-2001 Emmen 2001-2003 SC Heerenveen (assistent-trainer) 2002-2003 SC Heerenveen (assistent-trainer) 2003-2004 SC Heerenveen (assistent-trainer) 2004-2005 SC Heerenveen (assistent-trainer) 2005-2006 SC Heerenveen (assistent-trainer) 2006-2007 De Graafschap 2007-2008 De Graafschap 2008-2009 SC Heerenveen (Hoofd Jeugopleidingen) 2009-2010 SC Heerenveen (Hoofd Jeugopleidingen) 2. ÊáæáíôæÞò Ðáó÷Üëçò ÐñïðïíçôÞò Ðïäïóöáßñïõ 1. Ðñïðïíçôçò ÅÌÌÅÍ Â’ÅèíéêÞ 2.ÐñïðïíçôÞò ôáëÝíôùí 3.ÁíáëõôÞò áãþíùí óôçí ’ ÏìÜäá ôïõ ÅÌÌÅÍ. 4.Áíé÷íåõôÞò ôáëÝíôùí

ÅÍÙÓÇ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÙÍ ÓÙÌÁÔÅÉÙÍ ÊÏÆÁÍÇÓ:

Êýñéïé äõóöçìåßôáé âÜíáõóá ôï Üèëçìá!

ÐÑÏÓ Ôçí åöçìåñßäá ÈÁÑÑÏÓ

Êýñéå Ä/íôÜ Óôçí Ýãêñéôç åöçìåñßäá óáò ôçò 24/03/2010 êáé óôçí óåëßäá ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ öéëïîåíÞóáôå áíáêïßíùóç ôïõ óùìáôåßïõ ÊÏÆÁÍÇ 2004. Ìáò åîÝðëçîå ç áíáêïßíùóç áõôÞ äéüôé äåí ìðïñÝóáìå íá åîçãÞóïõìå ôïí ëüãï êáé ôïí óêïðü ôçò. Ãé áõôü èá ðáñáèÝóïõìå ôá ãåãïíüôá ùò Ý÷ïõí ãéá íá âãÜëïõí ôá óùìáôåßá êáé ï ößëáèëïò êüóìïò ôïõ Íïìïý ôá äéêÜ ôïõ óõìðåñÜóìáôá. Óôéò 20/3/2010 óôçí óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Å.Ð.Ó. ðñïóÞëèáí äýï åêðñüóùðïé ôçò ÊÏÆÁÍÇ 2004 ïé ïðïßïé åßíáé ðñïöáíþò êáé ïé óõíôÜêôåò ôçò áíáêïßíùóçò êáé æÞôçóáí íá ðáñáóôïýí óôçí óõíåäñßáóç êáé íá åíçìåñþóïõí ôï Ä.Ó. ãéá ãåãïíüôá ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óôïí áíùôÝñù áãþíá. Áöïý åîÝèåóáí ôï ðñüâëçìá ðñïóêïìßæïíôáò êáé êÜðïéåò öùôïãñáößåò Ýãéíå ìéá ãåíéêÞ óõæÞôçóç. Ôï åðßóçìï Ö.Á. äåí åß÷å Ýñèåé, ãéáôß ôïõ Óáââáôïêýñéáêïõ Ýñ÷ïíôáé óôçí Å.Ð.Ó. ôçí Ôñßôç, üìùò ìáò ðñïóêüìéóáí ôï áíôßãñáöï ôïõ Ö.Á. ôïõ óùìáôåßïõ ôïõò. Åêåß óôï Ö.Á. ï äéáéôçôÞò áíáãñÜöåé ìüíï ðáñáâÜóåéò ðïäïóöáéñéóôþí. ÐáñáôçñçôÞò áãþíá äåí õðÞñ÷å êáé áõôü ãéáôß êÜèå åâäïìÜäá ãßíïíôáé 37 áãþíåò êáé åðåéäÞ äåí ìðïñïýí íá êáëõöèïýí üëïé, ç Åíùóç áîéïëïãåß 6-7 áãþíåò ðïõ èåùñåß üôé åßíáé ðéï êñßóéìïé êáé ôïõò ïñßæåé åêåß. Ìå ôá äåäïìÝíá áõôÜ ôï Óõìâïýëéï æÞôçóå áðü ôïõò åêðñïóþðïõò íá êÜíïõí ãñáðôÞ êáôáããåëßá íá åðéóõíÜøïõí êáé ôéò öùôïãñáößåò êáé ç Åíùóç íá êéíÞóåé ôçí äéáäéêáóßá åöáñìïãÞò ôùí êáíïíéóìþí êáé ôïõ Ðåéèáñ÷éêïý Êþäéêá. ÅðÜíù óå áõôü óõìöþíçóáí ïé åêðñüóùðïé êáé áðï÷þñçóáí. Êáé ôçí åðüìåíç âãáßíåé ç áíáêïßíùóç êáé ìáò êáôáëïãßæåé åõèýíç üôé åìåßò æçôÜìå ç ìßá ïìÜäá íá Ýñèåé áíôéìÝôùðç ìå ôçí Üëëç êáé üôé åìåßò äåí èá âãÜëïõìå ôï ößäé áðü ôçí ôñýðá, õðÜñ÷ïõí ïé õðåýèõíïé ãéá ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ ôùí áãþíùí êáé ãéá ôçí ôéìùñßá óå üóïõò ðáñáâáßíïõí ôïõò êáíïíéóìïýò. Áõôïß ðñÝðåé íá ôï âãÜëïõí åêôüò áí öïâïýíôáé ìçí ôïõò ôóéìðÞóåé. Êýñéïé ôçò ÊÏÆÁÍÇÓ 2004 Ôï ößäé ìå ôçí áíáêïßíùóÞ óáò ôï âãÜëáôå áëëÜ ôï êñýâåôå áðü åìÜò. Ìçí ôï êñýâåôå êáé åìåßò äåí ôï öïâüìáóôå. ¢ëëùóôå ðïëëÝò öïñÝò ôï áðïäåßîáìå. ÐñïöïñéêÜ êáôáããÝëëåôå üôé óáò êáêïðïßçóáí êáé ãñáðôÜ áñíåßóèå íá ôï ðñÜîåôå. Ãéá íá åðéâëçèåß ðïéíÞ óå óùìáôåßï Þ ðáñÜãïíôá ðñÝðåé íá êëçèåß óå áðïëïãßá ï ðáñáâÜôçò. Áí äåí Ý÷åé óôïé÷åßá ç ÅÐÓ ðùò èá êáëÝóåé óå áðïëïãßá; Ïóï ãéá ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ ôùí áãþíùí ôçí ìåãáëýôåñç åõèýíç Ý÷ïõí ïé äéïéêÞóåéò ôùí óùìáôåßùí. Êáé óõíå÷ßæåé ç áíáêïßíùóç ìå ôïí ðéï éôáìü ôñüðï. ÆçôÜåé óôï íÝï ðñùôÜèëçìá íá ôïõò åíçìåñþóïõìå óå ðïéïõò áãþíåò äåí ðñÝðåé íá êåñäßóïõìå ãéáôß èá êéíäõíÝøåé ç óùìáôéêÞ ìáò áêåñáéüôçôá êáé ïé êýñéïé ôçò Å.Ð.Ó. äåí èá ìðïñïýí íá ìáò ðñïóôáôÝøïõí. ÔÝôïéá åñùôÞìáôá ãßíïíôáé áðü áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí äõíáôÝò ìáíôéêÝò éêáíüôçôåò Þ óôåñïýíôáé óïâáñüôçôáò. Êáé ôÝëïò íá ìçí åîáíôëïýí ôçí áõóôçñüôçôá ôïõò ìüíï óå êïíôéíÜ êáé åðéëåãìÝíá ãÞðåäá ãéá áóÞìáíôá ðñÜãìáôá áëëÜ íá äßíïõí ãñïèéÜ óôï ìá÷áßñé üôáí áðåéëåßôáé ç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá ôùí áíèñþðùí. ÑùôÜìå ëïéðüí ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ÊÏÆÁÍÇÓ 2004 åðéëåãìÝíá Þôáí ôá ãÞðåäá ÌåôáîÜ, ÔñáíïâÜëôïõ, ÑïäéáíÞò, Êïìíçíþí, Ðåñäßêêá, Êñõüâñõóçò, Ôóïôõëßïõ, Êáëïíåñßïõ, Îçñïëßìíçò êáé Üëëá óôá ïðïßá åðéâëÞèçêáí êõñþóåéò êáé Þôáí êïíôéíÜ. Êýñéïé äõóöçìåßôáé âÜíáõóá ôï Üèëçìá Åìåßò óáò óõìâïõëåýïõìå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ íá äéáâÜóåôå êáé ôïí Ðåéèáñ÷éêü Êþäéêá. Éóùò ôüôå èá ìðïñÝóïõìå íá óõíåííïçèïýìå. Ãéá ôçí Å.Ð.Ó. ÊïæÜíçò Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÓÁÂÂÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Å.Ð.Ó. ÊÏÆÁÍÇÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÅÕÌ. ÊÅÍÔÅÐÏÆÉÄÇÓ Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Å.Ð.Ó. ÊÏÆÁÍÇÓ


ÌÁÕÑÏÌÐËÅÊÏÊÊÉÍÏÊÉÔÑÉÍÏ

ÌÁÕÑÏÌ

7

Á’ ÅÐÓÊ

ÈÁÑÑÏÓ

Á’ ÅÐÓ

ÁÅÊ - Á.Å. Ðåñäßêêá 0-6

ÓõíôñéâÞ õðÝóôç ç ÁÅÊ óôï Óôñáôéùôéêü ÃÞðåäï áðü ôçí äõíáôÞ ïìÜäá ôçò Á.Å. Ðåñäßêêá, ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ïé êéôñéíüìáõñïé îåêßíçóáí êáëÜ, Ý÷áóáí äýï êëáóóéêÝò åõêáéñßåò êáé ðáñüëï ðïõ ïé öéëïîåíïýìåíïé ðñïçãÞèçêáí óôï 30’ ôßðïôá äåí Ýäåé÷íå ôé èá åðáêïëïõèïýóå. ÌåôÜ ôï ðÝíáëôé-áðïâïëÞ ôïõ Ñçíéþôç óôï 40’ ïé êéôñéíüìáõñïé êáôÝññåõóáí áöïý äÝ÷ôçêáí ôñßá ôÝñìáôá óôá ðÝíôå ôåëåõôáßá ëåðôÜ ôïõ çìé÷ñüíïõ. Óôï äåýôåñï ìÝñïò ï Ðåñäßêêáò óçìåßùóå Üëëá äýï ãêïë óôï ðñþôï äåêáðåíôÜëåðôï êáé Ýôóé ç ôåëåõôáßá ìéóÞ þñá ôïõ áãþíá Þôáí ôõðéêÞ äéáäéêáóßá. Ìüëéò óôï 1’, óôçí ðñþôç åðßèåóç ôïõ

’ ÅÐÓÊ

ÊïæÜíç 2004 express

áãþíá, êåöáëéÜ-ðÜóá ôïõ ÊïõæÜíç óôïí Èåïäùñßäç ðïõ ìüíïò ôïõ óïýôáñå ðÜíù áðü ôá äïêÜñéá ôïõ ÃÜôá. Óôï 10’ ï ÓáêáëÞò âãÞêå ôåô-á-ôåô ìå ôïí ôåñìáôïöýëáêá Êõñéáêßäç áëëÜ óïýôáñå ðÜíù ôïõ. Óôï 19’ óå áíôåðßèåóç ôçò ÁÅÊ ï Ôóïëáêßäçò Ýâãáëå ôïí ðñïùèçìÝíï ÐáëÜíôæá ìüíï áðÝíáíôé óôïí Êõñéáêßäç áëëÜ ï áìõíôéêüò ôçò ÁÅÊ ðëÜóáñå ðÜíù áðü ôá äïêÜñéá. Óôï 25’ öÜïõë ôïõ ÌðÜìðáñç, ï ÃÜôáò Ý÷áóå ôç ìðÜëá êáé ìåôÜ áðü óýã÷õóç óôç ìéêñÞ ðåñéï÷Þ ï ÌðïõñÜêçò áðü êïíôÜ Ýêáíå ôï 0-1. Óôï 30’ ï ÊïõæÜíçò Ýêëåøå ôç ìðÜëá êáé

óïýôáñå äéáãþíéá ìüëéò Üïõô. Óôï 40’ óå áíôåðßèåóç ôïõ Ðåñäßêêá ï Èåïäùñßäçò Ýöõãå ìüíïò ôïõ êáé ï Ñçíéþôçò ôïí áíÝôñåøå áðü ðßóù óôï ýøïò ôçò ìåãÜëçò ðåñéï÷Þò. Ï âïçèüò Ë. ÔóéããÝíçò õðÝäåéîå ðÝíáëôé, åíþ ï Ñçíéþôçò åßäå ôçí êüêêéíç êÜñôá. Ôï ðÝíáëôé åêôÝëåóå åýóôï÷á ï ÌðÜìðáñçò ãéá ôï 0-2. Óôï 43’ ï ÊïõæÜíçò âãÞêå ìüíïò ôïõ áðÝíáíôé óôïí ÃÜôá êáé ðëÜóáñå ãéá ôï 0-3, åíþ óôï 45’ êüñíåñ ôïõ ÌðïõñÜêç êáé êáñöùôÞ êåöáëéÜ ôïõ ÌðÜìðáñç óôï ðñþôï äïêÜñé ãéá ôï 0-4. Óôï äåýôåñï ìÝñïò ï Ðåñäßêêáò áýîçóå ôç äéáöïñÜ ìå ðëáóÝ ôïõ ÊïõæÜíç óôï 55’ êáé ìå ðëÜãéï äõíáôü óïõô ôïõ Êßëç óôï 60’. ÅíäéÜìåóá óôï 58’ ìéá êáëÞ êåöáëéÜ ôïõ Ãêéïýñïõ ðÝñáóå ëßãï ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé ôùí öéëïîåíïõìÝíùí. ÌåôÜ ôï Ýêôï ãêïë ôïõ Ðåñäßêêá ôï ðáé÷íßäé ðÞñå äéáäéêáóôéêü ÷áñáêôÞñá ÷ùñßò íá äçìéïõñãïýíôáé Üëëåò ìåãÜëåò öÜóåéò óôéò äýï ðåñéï÷Ýò. ÄéáéôçôÞò: Ìðáúñáìßäçò Âïçèïß: ÔóéããÝíçò Ë., Ðáðáäüðïõëïò. Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí AE KïæÜíçò (Âïñéáæßäçò) ÃÜôáò, Ñçíéþôçò, Êïõìðïýñáò, Êïôáñßäçò, ÐáëÜíôæáò, Ôóïëáêßäçò (69’ Ìá÷ôÞò), ÓáêáëÞò, ÔñÝóóïò, Êáñáãåþñãïò (55’ ÆéÜãêáò), Ãêéïýñïò (61’ ÂÜëëáò), ÆÜìðáêáò. Á.Å. Ðåñäßêêá (Êáôáêáëßäçò) Êõñéáêßäçò, Å. ÐáñôÜëçò, Êßëçò, Ãáëçíüò, Ìáñãéïñßäçò, Ôóéíôüò (60’ ÂáóéëåéÜäçò), ÌðÜìðáñçò (46’ Ðáðáãáèïíßêïõ), Èåïäùñßäçò, Åìåñóïí, ÌðïõñÜêçò (46’ ÍôæéÜíéôò), ÊïõæÜíçò.

ÊïæÜíç 2004 – Åëðßäåò ÁÅÊ 2-1 ÔñÝíï ç ÊïæÜíç 2004 îåðÝñáóå êáé ôï åìðüäéï ôùí Åëðßäùí ÁÅÊ êáé ðÞñå ôï íôÝñìðé ìå 2-1, ýóôåñá áðü êáëÞ åìöÜíéóç óõíå÷ßæïíôáò ôçí ôñåëÞ ôçò ðïñåßá. Ç ÊïæÜíç 2004 åßíáé åííÝá áãþíåò áÞôôçôç ìå 5 íßêåò êáé 4 éóïðáëßåò. Ïé ðáßêôåò ôïõ ÓôÝöáíïõ Ãêïõñôóïýëç Þôáí êáëýôåñïé óôç ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá ôïõ ðáé÷íéäéïý. ÐÝôõ÷áí äýï ãêïë, åß÷áí äýï äïêÜñéá êé áñêåôÝò åõêáéñßåò, ðáßñíïíôáò ìéá äßêáéç íßêç. Ïé ãçðåäïý÷ïé ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé êé áéöíéäßáóáí ôïõò öéëïîåíïýìåíïõò ìüëéò óôï 2’, üôáí ï ÌðÝìðçò Ýâãáëå ùñáßá óÝíôñá, ðåôÜ÷ôçêå óôçí ðïñåßá ôçò ìðÜëáò ï Óôáöõëßäçò êáé ìå êïíôéíü ðëáóÝ Üíïéîå ôï óêïñ 1-0. Óôï 13’ ï ÑÝâáò èá åêôåëÝóåé öÜïõë, ç ìðÜëá èá öôÜóåé óôïí ÓôáõñéáíïõäÜêç ðïõ ðéÜóåé ôï óïõô, ç ìðÜëá Üïõô. Óôï 30’ Ýîõðíç ìðáëéÜ ôïõ Êéâñáêßäç óôïí Êïêêþíá ðïõ èá ìðåé óôçí ðåñéï÷Þ èá ðëáóÜñåé, áëëÜ ç ìðÜëá èá âñåé ôï êÜèåôï äïêÜñé. Óôï 51’ ï ÓôáõñéáíïõäÜêçò óðÜåé óôïí Êõñéáêßäç, äõíáôü óïõô ôïõ ôåëåõôáßïõ ç ìðÜëá ëßãï Ýîù. Óôï 60’ êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ Ôæïýôæá óôïí Ïõíãéáëßäç ðïõ èá áðïöýãåé ‘Ýíáí áíôßðáëï èá óïõôÜñåé äõíáôÜ áëëÜ ï ×ëéáñÜò èá ìðëïêÜñåé. Óôï 67’ Ýíá – äýï Óôáöõëßäç – Åõáããåëüðïõëïõ ï ôåëåõôáßïò ìüíïò ìå ôïí ôåñìáôïöýëáêá èá ðëáóÜñåé ï ×ëéáñÜò èá äéþîåé ìå ôá ðüäéá äåýôåñï óïõô ôïõ Ïõíãéáëßäç ç ìðÜëá Ýîù. Óôï 74’ ï Óôáöõëßäçò Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ èá äþóåé óôïí Åõáããåëüðïõëï áõôüò èá ðéÜóåé äõíáôü óïõô áðü ôá üñéá ôçò ðåñéï÷Þò áëëÜ ç ìðÜëá èá âñåé ôç ñßæá ôïõ äïêáñéïý. Óôï 82’ êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ ÑÝâá óôïí Ôéëáâåñßäç, ï Âïýñêáò ìå Ýãêáéñç Ýîïäï ðñïëáâáßíåé êé áðïìáêñýíåé ôïí êßíäõíï. Óôï 89’ êüñíåñ ìå ôï Óáëïíéêßäç ðñþôï óïõô ôïõ Óôáöõëßäç ç ìðÜëá êïíôñÜñåé öôÜíåé óôïí Êïêêþíá ðïõ áðü êïíôÜ êÜíåé ôï 2-0 êáé óöñáãßæåé ôç íßêç ãéá ôçí ÊïæÜíç 2004. Óôï 92’ ôï ìüíï ðïõ èá êáôáöÝñåé ç ÁÅÊ åßíáé íá ìåéþóåé ìå áðåõèåßáò ÷ôýðçìá öÜïõë ôïõ ÓôáõñéáíïõäÜêç.

Á’ ÅÐÓÊ

23ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Âåëâåíäü - ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ ÁÅ ÊïæÜíçò - ÁÅ Ðåñäßêêá ÁÓ ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ - ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò Ðñüïäïò Êïìíçíþí - ÁÅ Åëßìåéáò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí - ÁëéÜêìïí ÍåÜðïëçò ÁÅ ÊáéóáñéÜò ÊÞðïõ - ÁÓ Áêñßôåò ÊïæÜíçò Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ - ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò - Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ÁÌÓ ÃáëáôéíÞ Ðñüïäïò Êïìíçíþí ÁÅ Ðåñäßêêáò ÁÅ Åëßìåéá ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí Êáñõï÷þñé Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò Âåëâåíäü ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò Áóâåóôüðåôñá ÁÅ ÊïæÜíçò ÁëéÜêìùí ÍåÜðïëçò Ôñáíüâáëôï Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ Áêñßôåò ÁÅ ÊáéóáñéÜò ÊÞðïõ

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

56 52 50 46 46 41 37 34 32 29 28 21 16 14 9 5

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

ÁÅ ÊïæÜíçò - Âåëâåíäü ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ - ÁÓ ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ ÁÅ Ðåñäßêêá - Ðñüïäïò Êïìíçíþí ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò - ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ÁÅ Åëßìåéáò - ÁÅ ÊáéóáñéÜò ÊÞðïõ ÁëéÜêìïí ÍåÜðïëçò - Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ ÁÓ Áêñßôåò ÊïæÜíçò - ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò - Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

’ ÅÐÓÊ

18ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (Á’ üìéëïò)

2-0 1-2 2-1 2-1 0-1 2-0

ÍÝïò ¢ñçò Áñãßëïõ ÔéôÜí Óåñâßùí ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò Äüîá ÑïäéáíÞò Éùíéêüò ÂáèõëÜêïõ ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÁëéÜêìïí ÁéáíÞò Áðüëëùí Áõëþí ¸ëáôïò ÅëÜôçò ÁÅ Êñáíéäßùí Ðñüïäïò ÌåôáîÜ

* Ðñüïäïò ÌåôáîÜ -3 âáèìïýò

45 39 34 33 30 27 22 18 17 16 15 9

Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò (Ðáðáêþóôáò) ÃêáñáâÝëçò, ÌðáìðÜëçò (65’ Ðáðáäüðïõëïò), Áíôùíüðïõëïò Ãñ. , Ðéëéêßäçò, Êáôóßêáò, Æá÷áñéÜäçò, ÓêñÝêáò (77’ Êïýôóéáíïò), Óéáðáíßäçò, ÔóåãÜíçò, Øáëëßäáò, Áíôùíüðïõëïò Ê. (á.á. 35’ ÔñÜôóêáò). ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò (Óõìåùíßäçò) Ôóßñçò, Öùôßïõ Ð. (75’ Ðáðáíôùíßïõ), ×üôæá (46’ Êåóêéëßäçò), Ðéóêéëßäçò, Íßêïõ, Éïñäáíßäçò, Ìßêáò, Ðïëõ÷ñïíéÜäçò (46’ Ôóáêáëßäçò), Óýóêïò, Áñãõñüðïõëïò, Öùôßïõ È.

18ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (Ò üìéëïò)

Ðïëõíßêçò Ðôïë/äáò – ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý – Áê. ÇñáêëÞ ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò – ¢ñçò Ðôïë/äáò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò – ÐñïÜóôéï Ðñïáóôßïõ ÌáêåäïíïìÜ÷ïò – Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò Áãßá ÐáñáóêåõÞ – ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ - Åëðßäåò ÁÅÊ Áê. ÓéÜôéóôáò - ÌðÝìðçäåò Íéêçöüñïò ÊïéëÜäáò - ÊïæÜíç 2004 ÁÅ Åëëçóðüíôïõ - ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò ¢ñçò Êáëïíåñßïõ - ÄÜöíç Ðïëõìýëïõ Ì. Áë. ×áñáõãÞò - Äáíáïß ÊïæÜíçò

18ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (’ üìéëïò)

Ôçí Þôôá ìå 1-0 ãíþñéóå ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò óôï Åìðüñéï áðü ôïõò ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò. Ôï ðáé÷íßäé Ýãéíå óå Ýíá ðïëý âáñý áãùíéóôéêü ÷þñï êáé ìå äõíáôü áÝñá ðïõ åìðüäéæå ôéò êéíÞóåéò ôùí 22 ðïäïóöáéñéóôþí ìå óõíÝðåéá ôï ðáé÷íßäé íá ìç äéåêäéêåß äÜöíåò ðïéüôçôáò. Ðáñüëá áõôÜ üìùò ÷Üèçêáí áñêåôÝò åõêáéñßåò êáé áðü ôéò äýï ïìÜäåò. Ïé öéëïîåíïýìåíïé êáëýôåñïé ãéá ó÷åäüí ðåíÞíôá ðÝíôå ëåðôÜ Ý÷áóáí ðéï ðïëëÝò êëáóéêÝò åõêáéñßåò, áëëÜ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ äÝ÷ôçêáí ôï ãêïë ðáñáóýñèçêáí óôï ðáé÷íßäé ôùí ãçðåäïý÷ùí êáé äåí áðåßëçóáí åêôüò áðü ìßá óôçìÝíç öÜóç (öÜïõë ôïõ Óéáðáíßäç Ýäéùîå äýóêïëá óå êüñíåñ ï Ôóßñçò, åíþ áíôßèåôá ïé ËÝïíôåò Þôáí åðéêßíäõíïé óôéò áíôåðéèÝóåéò ðïõ Ýâãáéíáí. Öéëì ôïõ áãþíá Óôï 2’ ëÜèïò ôçò Üìõíáò ôïõ Ìáêåäïíéêïý åêìåôáëëåýåôáé ï Áñãõñüðïõëïò ðïõ èá óïõôÜñåé äõíáôÜ ãéá íá ìðëïêÜñåé ï ÃêáñáâÝëçò. Óôï 10’ ðëÜãéï ìå ôïí ÌðáìðÜëç, áäñÜíåéá óôçí Üìõíá ôçò ÁíáññÜ÷çò ôåô-á-ôåô ï Áíôùíüðïõëïò Ê. ðëáóÜñåé Üïõô. Óôï 15’ ùñáßïò óõíäõáóìüò Æá÷áñéÜäç – Øáëëßäá – ÔóåãÜíç ï ôåëåõôáßïò èá âñåèåß óå èÝóç ôåô-á-ôåô áëëÜ èá ðëáóÜñåé áäýíáìá ãéá íá ìðëïêÜñåé ï Ôóßñçò. Óôï 25’ ìåãÜëç åõêáéñßá ôùí Ëåüíôùí íá ðñïçãçèïýí üôáí ï Óýóêïò èá áíáôñáðåß ìÝóá óôçí ðåñéï÷Þ ôï ðÝíáëôé èá ôï åêôåëÝóåé ï ßäéïò ãéá íá óôåßëåé ôç ìðÜëá Üïõô. Óôï 44’ êÜèåôç ìðáëéÜ ôïõ ÓêñÝêá âãÜæåé ôåô-á-ôåô ôïí ÔóåãÜíç áëëÜ ï Ôóßñçò ðÝöôåé óùôÞñéá óôá ðüäéá ôïõ êáé óþæåé ôçí ïìÜäá ôïõ áðü âÝâáéï ãêïë. Óôï 47’ áíôåðßèåóç ôùí ãçðåäïý÷ùí ìå ôïí Ôóáêáëßäç ðïõ èá âñåé ôïí Áñãõñüðïõëï, ï ôåëåõôáßïò èá óïõôÜñåé äõíáôÜ áðü êáëü óçìåßï áëëÜ ç ìðÜëá èá ðåñÜóåé ëßãï Ýîù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 49’ óÝíôñá Óéáðáíßäç êåöáëéÜ Øáëëßäá ëßãï Ýîù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 53’ öÜïõë ÔñÜôóêá êïíôéíÞ êåöáëéÜ ÔóåãÜíç ëßãï Ýîù áðü ôï êÜèåôï äïêÜñé. Óôï 55’ ç ÁíáññÜ÷ç èá êåñäßóåé öÜïõë ëßãï Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ èá ôï åêôåëÝóåé ï Éïñäáíßäçò êáé èá óôåßëåé ôç ìðÜëá óôá äß÷ôõá ãñÜöïíôáò ôï 1-0, óêïñ ðïõ Þôáí êáé ôï ôåëéêü. Óôï 74’ ï Áñãõñüðïõëïò èá âñåé óå êáëü óçìåßï ôï Öùôßïõ È. áõôüò áðü ôá üñéá ôçò ðåñéï÷Þò èá óïõôÜñåé äõíáôÜ ç ìðÜëá èá ðåñÜóåé ëßãï Ýîù. Óôï 78’ öÜïõë ìå ôï Óéáðáíßäç ï Ôóßñçò ðÝöôåé óôç ãùíßá ôïõ êáé äéþ÷íåé äýóêïëá ôç ìðÜëá óå êüñíåñ. Óôï 87’ áðåõèåßáò êüêêéíç óôïí Öùôßïõ È. (Ýöôõóå áíôßðáëï) Ðïëý êáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ ê. Êùôóßäç êáé ôùí âïçèþí ê. ÊáñáôÝñðïõ êáé ê. ÄéáìáíôÞ Ã.

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý – ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÔéôÜí Óåñâßùí – ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò – ¸ëáôïò ÅëÜôçò Ðñüïäïò ÌåôáîÜ – Äüîá ÑïäéáíÞò ÁÅ Êñáíéäßùí – Áðüëëùí Áõëþí Éùíéêüò ÂáèõëÜêïõ – ÍÝïò ¢ñçò Áñãßëïõ

ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò – Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò 1-0

Äüîá ÑïäéáíÞò – ÔéôÜí Óåñâßùí ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò – ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý ÍÝïò ¢ñçò Áñãßëïõ – ÁÅ Êñáíéäßùí ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ – ¸ëáôïò ÅëÜôçò Áðüëëùí Áõëþí – ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò Éùíéêüò ÂáèõëÜêïõ – Ðñüïäïò ÌåôáîÜ

38 38 33 30 29 25 24 23 22 17 12 1

* Ôï Ôóïôýëé îåêéíÜ ôï ðñùôÜèëçìá ìå -2 âáèìïýò. * ÁÅ Åëëçóðüíôïõ -3 âáèìïýò

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Ì. Áë. ×áñáõãÞò – ¢ñçò Êáëïíåñßïõ ÌðÝìðçäåò – ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ ÊïæÜíç 2004 – Åëðßäåò ÁÅÊ Äáíáïß – ÅëëÞóðïíôïò ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò – Áê. ÓéÜôéóôáò ÄÜöìç Ðïëõìýëïõ – Íéêçöüñïò ÊïéëÜäáò

4-0 0-6 1-1 5-3 2-1 0-5 2-4 1-0

ÄéáéôçôÞò: ËáìðïôÞò Âïçèïß: Äñáãþãéáò, Ôóáëßäïõ Ïé óõíèÝóåéò ôùí ïìÜäùí ÊïæÜíç 2004 (Ãêïõñôóïýëçò) Âïýñêáò, ÊáëçìÝñçò, Êéâñáêßäçò, ÅõèõìéÜäçò (84’ ÃêïõëéáâÝñáò), Ôæïýôæáò, Ìðáêáëßäçò, Ãêïýìáò, Ïõíãéáëßäçò, (78’ Óáëïíéêßäçò), ÌðÝìðçò (55’ Åõáããåëüðïõëïò), Óôáöõëßäçò, Êïêêþíáò. Åëðßäåò ÁÅÊ (Ìáëïýôáò) ×ëéáñÜò, ÃêÜñãêáò, ÓôáõñéáíïõäÜêçò, ×áúíôïýôçò, ÑÜðôçò, ÔæÝëïò, ÆéÜìðáêáò, Íôïýêá (70’ Ôéëáâåñßäçò), ÑÝâáò, Êõñéáêßäçò (80’ Ìáõñüðïõëïò), Ìðáêüëáò (60’ ÂëÜ÷ïò).

ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ ¢ñçò Êáëïíåñßïõ Ì. Áë. ×áñáõãÞò ÄÜöíç Ðïëõìýëïõ ÊïæÜíç 2004 Áê. ÓéÜôéóôáò ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò Åëðßäåò ÁÅÊ ÌðÝìðçäåò Íéêçöüñïò ÊïéëÜäáò Äáíáïß ÊïæÜíçò ÁÅ Åëëçóðüíôïõ

8-1 1-1 3-2 2-2 1-1 0-0

30 Ìáñôßïõ 2010

ÔæÜìðá Þôôá

ÓõíôñéâÞ ãéá ôçí ÁÅÊ

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

M. Ôñßôç

ÁíáãÝííçóç Ðôïë. Ì. Áë. ¢ñäáóóáò ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò Áôñüìçôïò Ðôïë. ÐñïÜóôéï Ðñïáóôßïõ Áê. ÇñáêëÞ Ðôïë. ÁÅ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò Ðïëõíßêçò Ðôïë/äáò ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý ÌáêåäïíïìÜ÷ïò Ðôïë. ÁÓ ¢ñçò Ðôïë.

1-5 2-1 5-0 2-0 1-3 1-1

48 44 34 28 23 22 22 22 20 15 13 13

28 24 19 18 15 14 11 9 4

* Ï Ïëõìðéáêüò ÊïæÜíçò áðïóýñèçêå áðü ôï ðñùôÜèëçìá

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Êåñáõíüò Ðåôñáíþí – Ïëõìðéáêüò ÊïæÜíçò Åëðßäåò Äçì. ÕøçëÜíôç – Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ Áê. ÂïÀïõ ÍåÜðïëçò – Ö.Ó. ÁóôñáðÞ Êëåßôïõò Áíèüôïðïò – Íßêç ÊïæÜíçò Ñåðü: Äüîá ÌåóéáíÞò

15ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (’ üìéëïò)

Åëðßäåò ÅñìÞ Áóâåóôüðåôñáò – Áôñüìçôïò Äñïóåñïý 4-1 Âõæáíôéíüò Áåôüò – Ößëéððïò Åìðïñßïõ (èá ãßíåé ôçí Ì. ÐÝìðôç) ÅñìÞò ÁíáññÜ÷çò – Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ 1-6 Áêáäçìßá Ðôïë/äáò – Åèíéêüò Ðôïë/äáò 4-2 Åëðßäåò ¢ñç Ðôïë/äáò – Ðåñäßêêáò 2-4 Ñåðü: Ðôïëåìáßïé

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

* Ç ÌáõñïðçãÞ îåêéíÜ ôï ðñùôÜèëçìá ìå -2

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÐñïÜóôéï Ðñïáóôßïõ – ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý Áêáäçìßá ÇñáêëÞ Ðôïë/äáò - Ðïëõíßêçò Ðôïë/äáò Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò - ¢ñçò Ðôïë/äáò Áãßá ÐáñáóêåõÞ – Ì. Áë. ¢ñäáóóáò ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò – ÌáêåäïíïìÜ÷ïò

Ò ÅÐÓÊ

13ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (Á’ üìéëïò)

Ö.Ó. ÁóôñáðÞ Êëåßôïõò – Äüîá ÌåóéáíÞò Êåñáõíüò Ðåôñáíþí – Áê. ÂïÀïõ ÍåÜðïëçò Íßêç ÊïæÜíçò – Åëðßäåò Äçì. ÕøçëÜíôç Ïëõìðéáêüò ÊïæÜíçò – Áíèüôïðïò Ñåðü: Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ

Ö.Ó. ÁóôñáðÞ Êëåßôïõò Äüîá ÌåóéáíÞò Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ Åëðßäåò Äçìçôñßïõ ÕøçëÜíôç Íßêç ÊïæÜíçò Áíèüôïðïò Ö.Ó. Ïëõìðéáêüò ÊïæÜíçò Áêáäçìßá ÂïÀïõ ÍåÜðïëçò ÁÓ Êåñáõíüò Ðåôñáíþí

1-0 Äåí Ýãéíå 3-1 0-3

Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ Ößëéððáò Åìðïñßïõ Áê. ÐôïëåìáÀäáò Åëðßäåò ÅñìÞ Áóâåóôüðåôñá Âõæáíôéíüò Áåôüò Ðåñäßêêáò Áôñüìçôïò Äñïóåñïý Åëðßäåò ¢ñç ÐôïëåìáÀäáò Ðôïëåìáßïé ÅñìÞò ÁíáññÜ÷çò Åèíéêüò ÐôïëåìáÀäáò

36 32 25 22 21 15 14 12 12 10 4

ÅÐÏÌÅÍÇ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

Ðåñäßêêáò – ÅñìÞò ÁíáññÜ÷çò Åèíéêüò Ðôïë/äáò – Ðôïëåìáßïé Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ – Ößëéððïò Åìðïñßïõ Åëðßäåò ¢ñç Ðôïë/äáò – Åëðßäåò ÅñìÞ Áóâåóôüðåôñáò Áôñüìçôïò Äñïóåñïý – Áêáäçìßá ÐôïëåìáÀäáò


8

ÈÁÑÑÏÓ

Ò ÅèíéêÞ ÌðÜóêåô Áíäñþí

Êýêíåéï Üóìá ãéá ËáóóÜíç Ëéãïóôåýïõí ïé åëðßäåò ãéá Âåëâåíôü

30 Ìáñôßïõ 2010

Áéãéíéáêüò - Âåëåâåíôü 71-61

Ôçí Þôôá ãíþñéóáí ËáóóÜíçò êáé Âåëâåíôü, ï ËáóóÜíçò ìÝóá óôçí ¸äåóóá åýêïëá ìå 83-52 êáé ôï Âåëâåíôü, áí êáé ôï ðÜëåøå, ìÝóá óôï Áéãßíéï Ý÷áóå ìå äÝêá ðüíôïõò äéáöïñÜ. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ¸äåóóá – ËáóóÜíç ï ðñüåäñïò ôïõ ËáóóÜíç ê. Ìáóìáíßäçò, åìöáíþò ðéêñáìÝíïò áðü ôç óôÜóç ðïëëþí ìáò äÞëùóå üôé ï ËáóóÜíçò äåí Ýðåóå áëëÜ êÜðïéïé ôïí Ýñéîáí äÞëùóå åðßóçò ôçí áäéáöïñßá ìåñéêþí ðáéêôþí ôçò ïìÜäáò ìå áðïêïñýöùìá ôçí áäéêáéïëüãçôç áðïõóßá áðü ôï êñßóéìï ìáôò ìå ôçí ¸äåóóá ôùí Êáñáãéáííßäç, ÊáôóÝëá, ÌðÜíïõ êáé Ößëéïõ.

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÅÓ 2009-2010 M. Ôñßôç

Ôá äåêÜëåðôá: 13-7, 31-22, 49-37, 71-61. Áéãéíéáêüò (×áôæïýëçò) Áìïýôæéáò 16 (2), Ðáðáâáóéëåßïõ 1, ÊáíëÞò 3 (1), Ëùôæáíéþôçò 17 (4), Ðáðïõëßäçò 8, Ìé÷áçëßäçò 13 (3), Ðáðáäüðïõëïò 1, ÂÝíçò 12 (1), Óôõëéáíßäçò, Áëâáíüò. Âåëâåíôü (ÁóâåóôÜò) Ðáðáäüðïõëïò Ð. 4, Óéïýðïõñáò 21 (3), ÓáìáñÜò 10 (1), Ìðëéïýìçò 1, ÐáðáìÜñêïò 18 (2), Íßêïò 2, Ìáëéïýñáò 5, ÌðáóÜñáò, Ðáíßäçò, ÆáíäÝò.

¸äåóóá - ËáóóÜíçò 83-52

Ôá äåêÜëåðôá: 22-4,39-22,59-37,83-52. ¸äåóóá (Óôáõñüðïõëïò) Äïäüðïõëïò , Äçìçôñüðïõëïò, ÓôáõñïõëÜêçò 3 (1), Ìáýñïò 33, ÔóÜìçò 4, ÃåùñãéÜäçò, ÍéêïëáÀäçò 6, ÃêÝêáò 4, Ëïýóçò 3 (1), ×áñáëáìðßäçò 30. ËáóóÜíçò (Ðáðáäüðïõëïò) ÂëÜ÷ïò 9, Ößëéïò, Èåïäùñüðïõëïò 3 (1), Ìáõñïìáôßäçò, Êáñáäßóïãëïõ 1, ÃñçãïñéÜäçò 3, Êáëáìðïýêáò 24 (5), Êáñáãéáííßäçò, ÌáêñÞò 9 (1), Ãêéáïýñçò 2.

Âáèìïëïãßá (ìåôÜ áðü 21 áãþíåò) Áßïëïò ÔñéêÜëùí 41, Ößëéððïò ÂÝñïéáò 39, ÐñùôÝáò Ãñåâåíþí 35, Áåôüò Êéëêßò 35, Íßêç Âüëïõ 34, ×ÁÍÈ 33, Öïßíéêáò ËÜñéóáò 33, Áéãéíéáêüò 33, Ìåôáìüñöùóç Âüëïõ 31, ¢ñãïò Ïñåóôéêü 28, Âåëâåíôü 26, ¸äåóóá 26, ËáóóÜíçò 25, ÃïõìÝíéóóá 22. Åðüìåíç áãùíéóôéêÞ (11/04) ¢ñãïò Ïñåóôéêü - Áéãéíéáêüò, Ößëéððïò ÂÝñïéáò - Áßïëïò ÔñéêÜëùí, Áåôüò Êéëêßò - ×ÁÍÈ, ÃïõìÝíéóóá - Ìåôáìüñöùóç Âüëïõ, ÐñùôÝáò Ãñåâåíþí - Åäåóóá, Âåëâåíôü - Íßêç Âüëïõ, ËáóóÜíçò - Öïßíéêáò ËÜñéóáò.

Á1 ÌðÜóêåô Ãõíáéêþí

Áðïìáêñýíåôáé ôï üíåéñï ôçò Åõñþðçò ãéá ôïí Áðüëëùíá ¸íá ðñáãìáôéêü íôÝñìðé ïëïêëçñþèçêå ðñéí áðü ëßãï óôï êëåéóôü ôïõ ÅóðÝñïõ, ìå ôéò Åóðåñßäåò íá êÜìðôïõí óôá... óçìåßá ôçí áíôßóôáóç ôïõ Ðáíáèçíáúêïý ìå 70-67. ¸ôóé, ôï óõãêñüôçìá ôïõ Óôáýñïõ ÍáíÜêïõ, ðïõ åß÷å óå åîáéñåôéêÞ êáôÜóôáóç ôüóï ôçí ÁããåëéêÞ ÔóÝñïõ, üóï êáé ôçí ÓÝñéë Óïõðò åîáóöÜëéóå êáé ìáèçìáôéêÜ ôç äåýôåñç èÝóç. Áðïöáóéóôéêü âÞìá ãéá ôçí Ýîïäü ôïõ óôçí Åõñþðç ðñáãìáôïðïßçóå ï ¢ñçò, ï ïðïßïò... ëýãéóå ôïí Áðüëëùíá ÐôïëåìáÀäáò ìå 68-58. Ç ¢ííá ÍôÜìðïâéôò Þôáí ü, ôé êáëýôåñï åß÷å íá åðéäåßîåé ôï óõãêñüôçìá ôçò Èåóóáëïíßêçò, åíþ óå åîáéñåôéêÞ êáôÜóôáóç âñÝèçêå êáé ç Ìðñïõê Êïõßíáí.

¢ñçò - Áðüëëùí Ðô. 68-58

Ôá äåêÜëåðôá: 21-20, 38-30, 57-41, 68-58. ¢ñçò (Êùôïýëçò) ËåíïõÜñ 10 (2), Óðõñéäïðïýëïõ 8, Êïõßíáí 16, ÌïõëÞ 7, Ôóéáïýóç, ÍôÜìðïâéôò 20 (1), ×áôæÜêïõ 3 (1), ÌðïõóíÜêç 4.\ Áðüëëùí ÐôïëåìáÀäáò (Êïýêïò) Ðáðáäçìçôñßïõ 5 (1), ×ïëìò 17 (1), Êáæáíôæßäïõ 2, Óôáõñßäïõ 8, ÊáñáäÞìá, ÅíêÝëå 18 (1), Âßíôáóéôò 5, Ìïó÷ïðïýëïõ 3 (1). ÄéáéôçôÝò: Ðáãþíçò - Êáëïãåñüðïõëïò Ë.

Á2 ÌðÜóêåô Ãõíáéêþí

Ôá áðïôåëÝóìáôá: Áèçíáúêüò - Ðáíéþíéïò 71-67 (26/03) Åóðåñßäåò - Ðáíáèçíáúêüò 70-67 ¢ñçò - Áðüëëùí Ðôïë. 68-58 Áðüëëùí Êáë. - ÏëõìðéÜäá Ëáñ. 65-50 ÄÁÓÁË - Ïëõìðéáêüò Â. 87-76 ÖÅÁ - ×áíéÜ 20-0 (á.á.) Ñåðü: Ð. ÖÜëçñï

Âáèìïëïãßá (23 áãþíåò): Aèçíáúêüò 44, Eóðåñßäåò 38, Ðáíáèçíáúêüò 36, ÄÁÓÁË 35, ¢ñçò 35, Aðüëëùí ÐôïëåìáÀäáò 35, Ðáíßùíéïò 33, ÖÅÁ ÍÖ/Í× 33, Ðáëáéü ÖÜëçñï 32, Ïëõìðéáêüò Âüëïõ 31, Áðüëëùí ÊáëáìáñéÜò 30, ÏëõìðéÜäá ËÜñéóáò 25. - Ôá ×áíéÜ Ý÷ïõí áðïóõñèåß áðü ôï ðñùôÜèëçìá. O Áèçíáúêüò êáé ï ÄÁÓÁË Ý÷ïõí áðü Ýíá ìáôò ëéãüôåñï, åíþ ï Áèçíáúêüò êáé ï ÄÁÓÁË äåí Ý÷ïõí êÜíåé áêüìá ôï ñåðü ôïõò.

Åðüìåíç áãùíéóôéêÞ (25ç, 11/4): Ïëõìðéáêüò Âüëïõ Áèçíáúêüò, ×áíéÜ - Ðáíéþíéïò 0-20 (á.á.), Ðáíáèçíáúêüò Ðáëáéü ÖÜëçñï, Áðüëëùí Ðô. – Åóðåñßäåò, ÏëõìðéÜäá Ë. ¢ñçò, ÖÅÁ - Áðüëëùí Êáë. Ñåðü: ÄÁÓÁË

Äßêáéç Þôôá ãéá ôïí Áñßùíá

Áðü íùñßò ïé ÔéôÜíåò ðÞñáí ôï ðñïâÜäéóìá, Þôáí êáëýôåñåò êáé ðÞñáí äßêáéá ôç íßêç áðÝíáíôé óôïí Áñßùíá ìå 59-77. Ôçí Üíïäï ôïõ óôçí Á1 ìðïñåß íá ðáíçãõñßæåé ðëÝïí êáé ìáèçìáôéêÜ ï ÐÁÏÊ. Ôï óõãêñüôçìá ôïõ Áðïóôüëç ÄåìåñôæÞ... Üëùóå ôçí ÊïìïôçíÞ: 79-64 êáé êáôÝêôçóå ôï ðñùôÜèëçìá óôï âüñåéï üìéëï ôçò Á2 Ãõíáéêþí!

Áñßùí Ðô. - ÔéôÜíåò Äñ. 59-77

Ôá äåêÜëåðôá: 13-24, 26-47, 40-58, 59-77. ÔéôÜíåò ÄñÜìáò . (ÃáúôÜíçò) Ìáñßíïõ 27 (1), Óåâäõíßäïõ 8 (2), ÑÜìíáëç 1, ÅëÝíéïõò 4, ÔæáíÞ 4, Êïõôïýóç 27, Ëßôóïõ 6 (2).

Áñßùí ÐôïëåìáÀäáò (ÊáííÜò) Èåï÷Üñç, Êõñêïðïýëïõ 16 (1), ÔæÞìïõ, ×áôæçìáãéüãëïõ 3 (1), ÔóáêìÜêç 6, ÔïêìÜêç 13 (3), ÓôáìáôéÜäïõ 15, Ãåùñãïðïýëïõ 6 (1). ÄéáéôçôÝò: ÔåãÜ - Ñïýáò.

Ôá áðïôåëÝóìáôá: ÊïìïôçíÞ - ÐÁÏÊ Áßáò Åõüóìïõ - Ðáíáèëçôéêüò ÓÝññåò - Ðõëáßá Áñßùí Ðôïë. - ÔéôÜíåò Äñ. Áðüëëùí Êáñä. - Ì. ÁëÝîáíäñïò ÁíáãÝííçóç Í. Ñõóßïõ - ÇñáêëÞò ÁíÜëçøç Âïë. - Ößëéððïò Âåñ.

64-79 44-66 62-52 59-77 (15:00) 77-63 41-44

Âáèìïëïãßá (22 áãþíåò): ÐÁÏÊ 43, ÔéôÜíåò ÄñÜìáò 39, Ðáíáèëçôéêüò 39, ÁÏ Óåññþí 38, Áñßùí Ðôïëåìáßäáò 37, Ðõëáßá 36, ÁíáãÝííçóç Ñõóßïõ 36, ÇñáêëÞò 33, Áßáò Åõüóìïõ 30, ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò 30, ÊïìïôçíÞ 29, Áðüëëùí Êáñäßôóáò 26, ÁíÜëçøç Âüëïõ 23, Ößëéððïò ÂÝñïéáò 23

Åðüìåíç áãùíéóôéêÞ (23ç, 11/4): Ðáíáèëçôéêüò – ÓÝññåò, Ðõëáßá – Áñßùí Ðô., Ì. ÁëÝîáíäñïò – ÔéôÜíåò Äñ., ÇñáêëÞò – Áßáò Åõüóìïõ, Ößëéððïò Â. – ÁíáãÝííçóç Í. Ñ., ÐÁÏÊ – ÁíÜëçøç Â., Áðüëëùí Êáñä. – ÊïìïôçíÞ

"Åõ÷áñéóôïýìå ôïí êüóìï"

Ôïõò öéëÜèëïõò åõ÷áñßóôçóå ãéá ôçí õðïóôçñéîÞ ôïõò ç ÐÁÅ ÁóôÝñáò Ôñßðïëçò

Áíáêïßíùóç ìå ôçí ïðïßá åõ÷áñéóôåß ôïí êüóìï ãéá ôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ óôï ìáôò ìå ôïí Ðáíèñáêéêü åîÝäùóå ï ÁóôÝñáò Ôñßðïëçò êáé ãéá ïôé áíôáðïêñßèçêå óôï êÜëåóìá ôçò äéïßêçóçò. "Ç ÐÁÅ ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ èÝëåé íá åõ÷áñéóôÞóåé äçìüóéá ôï ößëáèëï êüóìï ôçò ïìÜäáò ðïõ áíôáðïêñßèçêå óôï êÜëåóìá ôçò äéïßêçóçò êáé óõìðáñáóôÜèçêå óôï êñßóéìï áãþíá ìå ôïí Ðáíèñáêéêü". ÔóÝæáñåê: Äåí Þôáí óùóôÞ êßíçóç

Óõããíþìç ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðáíçãýñéóå ôï ãêïë ðïõ ðÝôõ÷å æÞôçóå ï åðéèåôéêüò ôçò ïìÜäáò

ÍôÜíéåë ÔóÝæáñåê êáèþò áõôü ðïõ èÝëïõí åßíáé íá ôïí ÁóôÝñá. ¼ìùò áõôü äå óçìáßíåé üôé èá óôáìáôÞôïõò óôçñßæåé ï êüóìïò êáé íá ìçí ôïõò áðïäïêéìÜæåé. óù íá íïéÜæïìáé ãéá ôçí ïìÜäá. ÎÝñïõí üëïé ðüóï ÁíáëõôéêÜ üóá åßðå óôï "arcadia-sports": "Ç êßíçóç áãáðþ ôïí ÁóôÝñá ðïõ ìå ðßóôåøå êáé ìå åìðéóôåýôçìïõ üôáí Ýâáëá ôï ãêïë äåí Þôáí óùóôÞ. Ùò óùóôüò êå. Áõôü äå ìðïñþ íá ôï îå÷Üóù ðïôÝ! ¼ðïõ êáé íá åðáããåëìáôßáò äåí Ýðñåðå íá ôï êÜíù áõôü. ÆçôÜù ðÜù ðÜíôá èá ðáñáêïëïõèþ ôá íÝá ôïõ ÁóôÝñá êáé èá óõãíþìç áðü ôïí êüóìï ãéá ôçí êßíçóç ìïõ áõôÞ ôïí Ý÷ù ðÜíôá óôçí êáñäéÜ ìïõ". áëëÜ äå æçôÜù óõãíþìç áðü ôïí óõãêåêñéìÝíï ößëáèëï, áí ìðïñïýìå íá ôïí ðïýìå Ýôóé, äéüôé åãþ îÝñù üôé ïé ößëáèëïé óôçñßæïõí ôçí ïìÜäá êáé ôïõò ðáßêôåò êáé äåí ìéëïýí ìå ÐÑÏÐÁÉÄÉÊÏ - ÓÜââáôï 27/03 áõôÜ ôá ëüãéá ôá ïðïßá ìáò Ýëåãå ï óõãêåêñéìÝíïò êýñéïò. Åìåßò èÝëáìå íá áêïýóïõ(ÄéáéôçôÝò - Ìáñüðïõëïò, ìå Ýíá ìðñÜâï, Ýíá ÷åéñïêñüôçìá êáé ü÷é Ðáðáäüðïõëïò, Áñáâïðïýëïõ) áðïäïêéìáóßåò. ÅìÝíá ôï óõìâüëáéï ìïõ ôåëåéþ- ÅÐÓ / 10:00ðì/ ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò – Áêñßôåò ÊïæÜíçò 2-0 íåé ôï êáëïêáßñé êáé üðùò åßíáé ôá ÅÐÓ/11:30ðì /ÇñáêëÞò Ðôïë/äáò – ÁÅ ÊïæÜíçò 1-5 ðñÜãìáôá ëïãéêÜ èá öýãù áðü ÅÐÓ / 13:00ðì /Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – ÊïæÜíç 2004 1-1

ÐÁÉÄÉÊÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ

×áìüãåëá óôçí Ôñßðïëç

Áéóéïäïîßá åðáíÞëèå óôï óôñáôüðåäï ôïõ ÁóôÝñá Ôñßðïëçò ¼ðùò åßíáé ëïãéêü ç íßêç ôïõ ÁóôÝñá Ôñßðïëçò åðé ôïõ Ðáíèñáêéêïý ãÝìéóå ìå áéóéïäïîßá Üðáíôåò ãéá ôç óõíÝ÷åéá óôç "ìÜ÷ç" ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôç ìåãÜëç êáôçãïñßá. ÐëÝïí ôá áóôåßá ðÞñáí ôç èÝóç ôçò êáôÞöåéáò ðïõ õðÞñ÷å ìåôÜ ôá ôåëåõôáßá áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Óôï áãùíéóôéêü óêÝëïò ôç ÄåõôÝñá(29/3) üóïé Ýðáéîáí êüíôñá óôïí Ðáíèñáêéêü Ýêáíáí ÷áëÜñùìá åíþ ïé õðüëïéðïé ãõìíÜóôçêáí êáíïíéêÜ. ÔñÝîéìï Ýêáíå ï ÌáñóåëÜï, åíþ èåñáðåßá Ýêáíå ï ÊáñÝñá. Ç åðüìåíç ðñïðüíçóç åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíç ãéá ôçí ÌåãÜëç Ôñßôç. ÌÜëéóôá üðùò üëá äåß÷íïõí ïé ðïäïóöáéñéóôÝò èá Ý÷ïõí åëÜ÷éóôåò ìÝñåò îåêïýñáóçò áöïý èá õðÜñîåé ðñïðüíçóç ôüóï ôçí ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ üóï êáé ôç ÄåõôÝñá ôïõ ÐÜó÷á. ÔÝëïò ðïëëÜ Þôáí ôá ÷áìüãåëá ãéá ôïí ºóñáåë Íôáìüíôå. Ï Áñãåíôéíüò Üóïò áãùíßóôçêå êáé ðÜëé ìåôÜ áðü ðåñßðïõ Ýíá ìÞíá. Ôåëåõôáßá öïñÜ ðïõ Ýâáëå ôçí öáíÝëá ìå ôï «áóôÝñé» Þôáí óôéò 12 Áðñéëßïõ 2009 óôï ðáé÷íßäé ìå ôïí ÇñáêëÞ.

Ïñéóìïß - Åãêñßóåéò - Áäåéåò áãþíùí


9

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÈÁÑÑÏÓ

2ï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò êáé Ôå÷íþí ôïõ Ëüãïõ, ÊïæÜíç 9 -18 Áðñéëßïõ 2010

Ôï 2ï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò êáé Ôå÷íþí ôïõ Ëüãïõ, ìå èÝìá, «’¹ñùåò êáé çñùßäåò. ¸ðïò, ðáñáìýèé, ìáñôõñßá» äéïñãáíþíåôáé áðü ôéò 9 -17 Áðñéëßïõ 2010, óôçí ÊïæÜíç áðü ôï Äçìïôéêü Ðåñéöåñåéáêü ÈÝáôñï ÊïæÜíçò ìå Êáëëéôå÷íéêü ÄéåõèõíôÞ ôïí óêçíïèÝôç ÃéÜííç Êáñá÷éóáñßäç êáé ôïí ÓôÝëéï Ðåëáóãü Äñ, Êáëëéôå÷íéêü ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÖåóôéâÜë, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÄéåèíÞ Áìíçóôßá, ôï ÄéåèíÝò öåóôéâÜë áöÞãçóçò Festival d’ Uzeges, Ãáëëßáò êáé ôï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò êáé Ôå÷íþí ôïõ Ëüãïõ Ðçëßïõ «ÊÜôù áðü ôá äÝíôñá …», êáé ìå ôç óýìðñáîç 21 öïñÝùí ôçò ðåñéï÷Þò. Ïé ðáñáóôÜóåéò êáé ïé åêäçëþóåéò ôïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé êõñßùò óå ÊïæÜíç êáé ÐôïëåìáÀäá áëëÜ êáé óôá ðåñéöåñåéáêÜ ìåãÜëá ÷ùñéÜ üðùò Âåëâåíôü, ÁéáíÞ ê. á. Ôï 2ï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÁöÞãçóçò áñ÷ßæåé ôçí ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ ìå ìßá áíïéêôÞ äçìüóéá óõæÞôçóç ãéá ôïõò óçìåñéíïýò Þñùåò óå ìéá áíôéçñùéêÞ åðï÷Þ êáé áìÝóùò áêïëïõèïýí ï óçìáíôéêüôåñïò åðéêüò áöçãçôÞò ôçò Ì. Âñåôáíßáò Hugh Lupton êáé ï Ïõáëüò ðïëõâñáâåõìÝíïò íÝïò áöçãçôÞò Daniel Morden, êáé êëåßíåé ìå ôïí ÓôÝëéï Ðåëáóãü. ÓõíïëéêÜ óôï ðñþôï ôñéÞìåñï åêôüò áðü ôïõò ðáñáðÜíù ðïõ èá ðáñïõóéÜóïõí ðÝíôå áöçãÞóåéò, ç ÁãíÞ Óôñïõìðïýëç èá ìáò ìåôáöÝñåé ôïí åðéêü ôüíï ôùí åëëçíéêþí ëáúêþí ðáñáìõèéþí, ï óõããñáöÝáò, ìáèçìáôéêüò êáé óêçíïèÝôçò Áðüóôïëïò ÄïîéÜäçò èá áíáæçôÞóåé ìáæß ìáò ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ðáñáìõèéïý, ôùí êüìéêò êáé ôïõ êïõêëïèÝáôñïõ, èá ðñïâëçèåß ìßá êéíçìáôïãñáöéêÞ ôáéíßá ãéá ðáéäéÜ, èá åãêáéíéáóôïýí ïé åêèÝóåéò Öùôïãñáößáò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÂñåôôÜêïõ êáé Öéãïýñáò ôïõ ÈåÜôñïõ Óêéþí ôïõ Ìé÷Üëç ×áôæÜêç, èá îåêéíÞóïõí ôá óåìéíÜñéá áëëÜ êáé ïé áíïéêôÝò óõíáíôÞóåéò-óõæçôÞóåéò ìå ôïõò áöçãçôÝò. ÁíáëõôéêÜ ôï Ðñüãñáììá 9-11 Áðñéëßïõ 2010 ÐáñáóêåõÞ 9 Áðñéëßïõ 2010 18:00 Åðßóçìç Ýíáñîç ôïõ ÖåóôéâÜë 18.20 ÕðÜñ÷ïõí áêüìá çñùßäåò êáé Þñùåò. Äçìüóéá óõæÞôçóç ãéá ôïõò óçìåñéíïýò Þñùåò óå ìéá áíôéçñùéêÞ åðï÷Þ. ÓõììåôÝ÷ïõí: ¢íèïò ÐåóëÞò, áãùíéóôÞò ôïõ Áëâáíéêïý Ýðïõò: «Ïé Þñùåò ôïõ Ýðïõò ôïõ 40» ÌÜ÷ç Óôáõñßäïõ, åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò Áìíçóôßáò: «¹ñùåò êáé õðåñÜóðéóç áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí» Hugh Lupton: «Ç ðåñéðëáíþìåíç ñßæá: Duncan Williamson» ÓôÝëéïò Ðåëáóãüò:«Ï ßóêéïò ôïõ ÏìÞñïõ óôçí Êýðñï: ×áñÜëáìðïò ÄçìïóèÝíïõò» ÌåãÜëç áßèïõóá ôïõ Ùäåßïõ 20.00 ÉëéÜäá Hugh Lupton, Daniel Morden | ÐáñÜóôáóç áöÞãçóçò óôá áããëéêÜ ÐñïèÜëáìïò Äçìïôéêïý Ùäåßïõ 22.00 Çñùßäåò ÓôÝëéïò Ðåëáóãüò, Äïìíßêç Ìáõñßäïõ (êáíïíÜêé) | ðáñÜóôáóç áöÞãçóçò ÐñïèÜëáìïò Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÓÜââáôï 10 Áðñéëßïõ 2010 11.00 -13.00 ÓåìéíÜñéï ìå ôçí ÄéåèíÞ Áìíçóôßá 12.00 Êéñßêïõ ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ãáëëéêÞò ôáéíßáò êéíïõìÝíùí ó÷åäßùí ðïõ åßíáé âáóéóìÝíç óå Ýíá áöñéêÜíéêï Ýðïò ÊéíçìáôïãñÜöïò Ïëýìðéïí 12.00 **¸êèåóç öùôïãñáößáò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÂñåôôÜêïõ Åãêáßíéá Ýêèåóçò öùôïãñáöéþí áðü ôï 1ï öåóôéâÜë Art Cafe 12.20 **×áßñù ðïëý ê. Hugh Lupton êáé ê. Daniel Morden ÓõíÜíôçóç ìå ôïõò êáëëéôÝ÷íåò Art Cafe 18.00 ** «Ïé Ôñåéò ÁäåëöÝò. Ðáñáìýèé, ÊïõêëïèÝáôñï, Êüìéêò» Áðüóôïëïò ÄïîéÜäçò |Ïìéëßá - óõæÞôçóç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÊïæÜíçò 20.00 ÓêïôåéíÜ ðáñáìýèéá ôïõ äÜóïõò Daniel Morden | ðáñÜóôáóç áöÞãçóçò óôá áããëéêÜ ìå ôóéããÜíéêá ðáñáìýèéá Èåáôñïäñüìéï 22.00 Beowulf, ìåóáéùíéêü çñùéêü Ýðïò Hugh Lupton |ðáñÜóôáóç áöÞãçóçò óôá áããëéêÜ Èåáôñïäñüìéï ÊõñéáêÞ 11 Áðñéëßïõ 2010 11.00 Ôá üñãêáíá êáé ôá ôïýìðáíá ÁãíÞ Óôñïõìðïýëç, Óüëçò ÌðáñêÞò (êñïõóôÜ) | ÐáñÜóôáóç áöÞãçóçò ãéá ðáéäéÜ Åßóïäïò Ùäåßïõ 11.00- 13.00 ÓåìéíÜñéï ìå ôçí ÄéåèíÞ Áìíçóôßá 13.00 **¸êèåóç Öéãïýñáò ÈåÜôñïõ Óêéþí Åãêáßíéá Ýêèåóçò öéãïýñáò ôïõ Ìé÷Üëç ×áôæÜêç áðü çñùéêÜ Ýñãá ôïõ èåÜôñïõ óêéþí Áßèïõóá ÅêèÝóåùí 22.00 Ç ìõóôéêÞ áäåëöüôçò Hugh Lupton | ðáñÜóôáóç áöÞãçóçò ãéá ôá îùôéêÜ, óôá áããëéêÜ Ìðáñ Gallery Ðëçñïöïñßåò ãéá áöçãçôÝò, äçìéïõñãïýò êáé ôá Ýñãá

Hugh Lupton Ï Hugh Lupton (×éïý ËÜðôïí) èåùñåßôáé Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò áããëüöùíïõò áöçãçôÝò. Ôï åíäéáöÝñïí ôïõ ãéá ôçí ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ, ôï èÝáôñï äñüìïõ, ôçí ðñïöïñéêÞ ðïßçóç êáé ôïí êüóìï ôùí ìýèùí ôïí ïäÞãçóáí íá ãßíåé åðáããåëìáôßáò éóôïñçôÞò, ôï 1981. ÔÝóóåñá ÷ñüíéá áñãüôåñá éäñýåé ôçí «Êïìðáíßá ôùí ðáñáìõèÜäùí» ìáæß ìå ôçí Pomme Clayton (êáëåóìÝíç ôïõ öåóôéâÜë ìáò ôï 2009) êáé ôïí Ben Haggarty. Ï èßáóüò ôïõò ðåñéüäåõóå ãéá äþäåêá ÷ñüíéá óå üëç ôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá óôñÝöïíôáò ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êïéíïý óôçí áöÞãçóç. ¸÷åé óõíåñãáóôåß ìå óçìáíôéêïýò ìïõóéêïýò êáé áöçãçôÝò êáé ïé ðåñéïäåßåò ôïõ óôçí Åõñþðç, ôçí ÁöñéêÞ, ôç Íüôéá êáé Âüñåéá ÁìåñéêÞ Ý÷ïõí ïñãáíùèåß áðü ôï Âñåôáíéêü Óõìâïýëéï. ¸÷åé äþóåé ðáñáóôÜóåéò áöÞãçóçò óôï Åèíéêü ÈÝáôñï ôçò Ì. Âñåôáíßáò, ôçí êñáôéêÞ ôçëåüñáóç êáé ôï ñáäéüöùíï. Ôçí ôåëåõôáßá 15åôéá ôï Ýñãï ôïõ åóôéÜæåôáé áðüëõôá óôçí åðéêÞ áöÞãçóç êáé áíáæçôÜ ôç ó÷Ýóç ôçò ìå ôçí ðïßçóç êáé ôç ìïõóéêÞ, ìÝóá áðü ôçí óõíåñãáóßá ôïõ ìå ìåãÜëïõò ìïõóéêïýò êáé íåüôåñïõò éóôïñçôÝò. ÁíáìåôñéÝôáé ôþñá, ðéá, ìå ôá ìåãÜëá Ýðç åíþ ðáñÜëëçëá åñåõíÜ ôçí ðñïöïñéêÞ éóôïñßá êáé ôï ñüëï ôçò áöÞãçóçò óôç äéáìüñöùóç ìéáò ðñïóùðéêÞò, êïéíïôéêÞò Þ åèíéêÞò ôáõôüôçôáò. Ïé ðáñáóôÜóåéò ôïõ ãéá ôá ÏìçñéêÜ ¸ðç Ýëáâáí ôï 2006 ôï âñáâåßï ôçò ÂñåôáíéêÞò ¸íùóçò ãéá ôçí ÊëáóéêÞ Ãñáììáôåßá Daniel Morden Ï Ïõáëüò áöçãçôÞò Daniel Morden (ÍôÜíéåë Ìüñíôåí) äéçãåßôáé åðáããåëìáôéêÜ áðü ôï 1989 êáé Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé ôéò éóôïñßåò ôïõ áðü ôïí Áñêôéêü êýêëï ùò ôçí ÊáñáúâéêÞ. Ìå ôï ýöïò ôïõ êáôáöÝñíåé íá áããßîåé õðáñîéáêÜ åñùôÞìáôá ìå Ýíáí åýèõìï êáé ëõñéêü ôñüðï. ¸÷åé äçìéïõñãÞóåé ðñïãñÜììáôá ãéá ôçí áöÞãçóç êáé ðáñáóôÜóåéò ãéá ôï BBC, ôï åêðáéäåõôéêü ôìÞìá ôïõ Åèíéêïý ÈåÜôñïõ êáé ôïõ Barbican êáé ôá âéâëßá ôïõ Ý÷ïõí ãíùñßóåé ìåãÜëç åðéôõ÷ßá. Ç óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôïí Hugh Lupton óôá ïìçñéêÜ Ýðç èåùñåßôáé áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò óõíåñãáôéêÝò áöçãÞóåéò óôïí áããëüöùíï êüóìï.

ÉëéÜäá (Hugh Lupton, Daniel Morden) Áêïýãïíôáò ôçí áíáäéÞãçóç ôçò ÉëéÜäáò, áðü ôïõò äýï êïñõöáßïõò Âñåôáíïýò áöçãçôÝò, áíáãíùñßæïõìå óýã÷ñïíá ðñüóùðá êáé êáôáóôÜóåéò ìáæß ìå ôï áñ÷áúêü ñßãïò ôçò ïìçñéêÞò ôïõò êáôáãùãÞò. Ìéá êáôáéãéóôéêÞ áöÞãçóç ôçò ìáíßáò ôïõ ðïëÝìïõ ç ïðïßá åðáíáöÝñåé ôï ïìçñéêü Ýðïò óôçí ðñïöïñéêÞ ôïõ êáôáãùãÞ. ÐáñÜëëçëá ìáò åðéôñÝðåé íá áíáëïãéóôïýìå ìå äéÜêñéóç æçôÞìáôá åèíéêéóìïý (ïé Þñùåò ôçò ìéáò ðëåõñÜò åßíáé ìáêåëÜñçäåò ãéá ôçí Üëëç), ôçí åýèñáõóôç áíèñþðéíç öýóç (èñÞíïò ôïõ Á÷éëëÝá ãéá ôïí ÐÜôñïêëï êáé ôïõ Ðñßáìïõ ãéá ôïí ¸êôïñá), ôá áíèñþðéíá ðÜèç êáé ôçí áðÜèåéá ôùí èåþí, áëëÜ êáé ôéò êáôáóôñïöéêÝò êáé ëõôñùôéêÝò üøåéò ôçò äýíáìçò ôçò áãÜðçò. Ç ðïëõâñáâåõìÝíç áõôÞ ðáñÜóôáóç Ý÷åé ãïçôÝøåé ôï êïéíü üëçò ôçò Åõñþðçò êáé Ý÷åé áíáèåñìÜíåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ áããëüöùíïõ êüóìïõ ãéá ôïí ¼ìçñï. Beowulf (Hugh Lupton) Ç éóôïñßá ôïõ ÌðÝïãïõëö åßíáé ç ðáëáéüôåñç éóôïñßá ðïõ ìáò Ý÷åé ðáñáäïèåß óå áããëéêÞ ãëþóóá êáé áêüìá äéáôçñåß ôç äýíáìç íá ìáò êÜíåé íá ñéãïýìå áêïýãïíôÜò ôçí. ÐåñéãñÜöåé ôç æùÞ åíüò Þñùá áðü üôáí Þôáí íÝïò, üðïõ óêïôþíåé ôï ôÝñáò ÃêñÝíôåë êáé ôç ìÜíá ôïõ ôÝñáôïò, ðïõ åíÝäñåõáí óôçí Ìáýñç Ëßìíç, ùò ôá ãçñáôåéÜ ôïõ, üôáí ðáëåýåé ìå üóç äýíáìç ôïõ Ý÷åé áðïìåßíåé ôï äñÜêï ôçò öùôéÜò. ÌÝóá áðü ôçí åðéêÞ áõôÞ áöÞãçóç ðáñáêïëïõèïýìå ôï õðáñîéáêü ôáîßäé áðü ôç öáéíïìåíéêÜ áÞôôçôç íåüôçôá óôçí çñùéêÞ êáôáíüçóç ôùí áíèñþðéíùí ïñßùí óôá ãçñáôåéÜ. Ç ìõóôéêÞ áäåëöüôçò (Hugh Lupton) ÌÝóá êáé ðÝñá áðü ôïí ïñáôü êüóìï ìáò õðÜñ÷åé Ýíáò Üëëïò êüóìïò, ðïõ óðÜíéá áíôéëáìâáíüìáóôå. Ïé êÜôïéêïé ôïõ åßíáé áåñéêÜ, îùèéÝò, ðáãáíÜ Þ üðùò áëëéþò ôá ïíïìÜæïõí, üóïé Ý÷ïõí êáêü óõíáðÜíôçìá, ðïõ êõâåñíéïýíôáé áðü áëëüêïôïõò íüìïõò êáé ðÜèç. Ìå ðáñáäïóéáêÝò éóôïñßåò êáé ìðáëÜíôåò ï ×éïý ËÜðôïí ðñïóðáèåß íá èåñáðåýóåé ôç íïóôáëãßá ìáò ãéá ôïí áðñüóéôï êüóìï.

Ôá óêïôåéíÜ ðáñáìýèéá ôïõ äÜóïõò (Daniel Morden) ¼ëï êáé ðñï÷ùñïýóå ìÝóá óôï äÜóïò áêïëïõèþíôáò ôá óçìÜäéá áðü ôï áßìá … O Daniel Morden äéçãåßôáé ôá óêïôåéíÜ ðáñáìýèéá ôçò öçìéóìÝíçò ãåíéÜò ðáñáìõèÜäùí ôçò Âüñåéáò Ïõáëßáò, ôùí Woods. Ç ïéêïãÝíåéá áõôÞ Þôáí ôóéããÜíïé êáé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áéþíá æïýóáí îå÷ùñéóôÜ áðü ôçí õðüëïéðç êïéíüôçôá ìéëþíôáò ìüíï ôçí ôóéããÜíéêç ãëþóóá. Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí Ýãéíáí áðïäåêôïß êáé ðáñüëï ðïõ ôá êáëïêáßñéá æïýóáí íïìáäéêÞ æùÞ óå ôóáíôßñéá, ìüëéò Üñ÷éæáí ôá êñýá ìÝíáíå óå óðßôéá. Ç ãåíéÜ ôùí Woods Üíäñåò êáé ãõíáßêåò Þôáí ðåñéâüçôïé ðáñáìõèÜäåò êáé îáêïõóôïß ìïõóéêïß (Ýðáéæáí âéïëß Þ Üñðá) ðáñüëï ðïõ ìåñéêÝò ãõíáßêåò ôçò ãåíéÜò åß÷áí êáé ôç öÞìç ôçò ìÜãéóóáò. Èåùñïýíôáé áêüìá êáé óÞìåñá öýëáêåò ôçò ëáúêÞò ðáñÜäïóçò ôïõ ôüðïõ ôïõò. ÓôÝëéïò Ðåëáóãüò Äñ. Ï ÓôÝëéïò Ðåëáóãüò Äñ. åßíáé ï ðñþôïò ¸ëëçíáò åðáããåëìáôßáò éóôïñçôÞò. Áðü ôï 1991 ôáîéäåýåé óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôçí Êýðñï êáé ôçí Åõñþðç äßíïíôáò ðáñáóôÜóåéò áöÞãçóçò ãéá ìåãÜëïõò Þ ìéêñïýò êáé äéäÜóêïíôáò ôçí áñ÷áßá ôÝ÷íç ôïõ óå âéùìáôéêÜ åñãáóôÞñéá. Åßíáé äéäÜêôùñ ðáéäáãùãéêÞò êáé Ý÷åé ãñÜøåé ðïëëÜ âéâëßá. ÌåãÜëï ìÝñïò ôïõ Ýñãïõ ôïõ äéáêïíåß åõðáèåßò ïìÜäåò (ðñþçí ÷ñÞóôåò ïõóéþí, öõëáêéóìÝíïé, Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò, ãÝñïíôåò êáé ãåñüíôéóóåò ê.á.) ÐëÝêåé ôéò éóôïñßåò ìå ôçí ìáóôïñéÜ ôùí ðáñáìõèÜäùí ôçò êáè‘ õìÜò ÁíáôïëÞò êáé ôéò áöÞíåé íá óêïíôÜøïõí ìå äéÜêñéóç óôçí óçìåñéíÞ øõ÷éêÞ êáé êïéíùíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. Áöçãåßôáé óôá åëëçíéêÜ, áããëéêÜ êáé ãáëëéêÜ. Æåé ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ Ýîù áðü Ýíá ÷ùñéü, áíÜìåóá óå äÝíôñá, ðïõ áêüìá ìÝíïõí üñèéá êáé èáëåñÜ. Äïìíßêç Ìáõñßäïõ Ç Äïìíßêç Ìáõñßäïõ åßíáé êáèçãÞôñéá âõæáíôéíÞò êáé ðáñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò êáé êáôáóêåõÜóôñéá Ýã÷ïñäùí ðáñáäïóéáêþí ïñãÜíùí. Ðáßæåé êáíïíÜêé, ôï âõæáíôéíü øáëôÞñéï êáé Ý÷åé óõí äçìéïõñãÞóåé ðïëëÝò ðáñáóôÜóåéò ìå ôïí ÓôÝëéï Ðåëáóãü. Áðüóôïëïò ÄïîéÜäçò Ï Áðüóôïëïò ÄïîéÜäçò ãåííÞèçêå óôçí Áõóôñáëßá áðü Ýëëçíåò ãïíåßò êáé ìåãÜëùóå óôçí ÁèÞíá. Óðïýäáóå ìáèçìáôéêÜ óôï ÐáíåðéóôÞìéï Êïëïýìðéá óôç ÍÝá Õüñêç êáé óõíÝ÷éóå ôéò ìåôáðôõ÷éáêÝò ôïõ óðïõäÝò óôï Ðáñßóé. Ãõñßæïíôáò óôçí ÅëëÜäá, óêçíïèÝôçóå ãéá ôï èÝáôñï êáé ôïí êéíçìáôïãñÜöï. Ç äåýôåñÞ ôïõ ôáéíßá ìåãÜëïõ ìÞêïõò, ÔåñéñÝì, âñáâåýôçêå ìå ôï âñáâåßï ôçò Äéåèíïýò Óõíïìïóðïíäßáò ÊéíçìáôïãñÜöïõ ÔÝ÷íçò (ÖåóôéâÜë Âåñïëßíïõ, 1988). ¸ãñáøå ôá ðåæïãñáöÞìáôá Âßïò ÐáñÜëëçëïò (¢ãñá, 1985), ÌáêáâÝôôáò (Åóôßá, 1988), Ï Èåßïò ÐÝôñïò êáé ç Åéêáóßá ôïõ Ãêüëíôìðá÷ (Êáóôáíéþôçò, 1993, áíáèåùñçìÝíç Ýêäïóç 2001), Ôá Ôñßá ÁíèñùðÜêéá (Êáóôáíéþôçò, 1998), êáèþò êáé ôï èåáôñéêü Ýñãï ÄÝêáôç ¸âäïìç Íý÷ôá, ðïõ åêäüèçêå ìáæß ìå ôï äïêßìéï Áðü ôçí ÐáñÜíïéá óôïõò Áëãüñéèìïõò óôï ïìüôéôëï âéâëßï (ºêáñïò, 2006). Ôï 2000, ï Èåßïò ÐÝôñïò åêäüèçêå óôá áããëéêÜ óå ìåôÜöñáóç ôïõ óõããñáöÝá êáé óôç óõíÝ÷åéá óå Üëëåò ôñéÜíôá ãëþóóåò, óå ðïëëÝò áðü ôéò ïðïßåò Ý÷åé ãßíåé ìðåóô-óÝëåñ. ÊÝñäéóå ôï ðñþôï äéåèíÝò Âñáâåßï ÐåÜíï êáé Þôáí óôï short list ôïõ Prix Medicis Etranger. Ôï 1995-6 äéïñãÜíùóå ìå ôç óõíäñïìÞ ôïõ ÓôÝëéïõ Ðåëáóãïý Äñ. êáé ôçò Íôïñßíáò Ðáðáëéïý ôéò åêäçëþóåéò “¢êïõ ìéá éóôïñßá”, ðïõ ãíþñéóå óôï åõñý êïéíü ôçò ÅëëÜäáò ôçí áíáâßùóç ôçò ôÝ÷íçò ôçò ðñïöïñéêÞò ëïãïôå÷íßáò êáé áöÞãçóçò óôçí Åõñþðç. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ðáñÜëëçëá ìå ôç äïõëåéÜ ôïõ óôï Logicomix, ãñÜöåé êáé êÜíåé äéáëÝîåéò ãéá ôç ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí ìáèçìáôéêþí êáé ôçò áöÞãçóçò, êáèþò êáé ôç èåùñßá ôçò áöçãçìáôéêÞò ãíþóçò. Ôï 2005 ßäñõóå, ìå ôïí Ô. Ìé÷áçëßäç êáé ôïí Ð. Äåëáðüñôá, ôï ìç-êåñäïóêïðéêü ïñãáíéóìü, ÈáëÞò êáé Ößëïé, ìÝóù ôïõ ïðïßïõ äéïñãáíþèçêáí ôá ðñþôá äýï äéåèíÞ óõíÝäñéá ìáèçìáôéêþí êáé áöÞãçóçò. ÁãíÞ Óôñïõìðïýëç Ç ÁãíÞ Óôñïõìðïýëç åßíáé áðü ôéò ðñþôåò áöçãÞôñéåò ôçò ÅëëÜäáò êáé Ý÷åé äþóåé ðïëõÜñéèìåò ðáñáóôÜóåéò áöÞãçóçò óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç. Áöçãåßôáé áðü ôï 1995 êáé äéäÜóêåé ôçí ÔÝ÷íç ôçò áöÞãçóçò. Ôï Ýñãï ôçò åßíáé áöéåñùìÝíï óôá åëëçíéêÜ ëáúêÜ ðáñáìýèéá. ¸÷åé åêäþóåé áíèïëïãÞóåéò ëáúêþí ðáñáìõèéþí, äßóêïõò áöçãÞóåùí, Ý÷åé ìåôáöñÜóåé êáé Ý÷åé ãñÜøåé ëïãïôå÷íéêÜ Ýñãá. Åßíáé åðßóçò ðáñáãùãüò ñáäéïöùíéêþí åêðïìðþí ìå èÝìá ôï ëáúêü ðáñáìýèé ãéá ôçí ÅÑÁ 5, êÜíåé ðáñáóôÜóåéò ó’ üëç ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, äéäÜóêåé ôçí ÔÝ÷íç ôçò ÁöÞãçóçò óôï Ìïõóåßï ÌðåíÜêç. Óüëçò ÌðáñêÞò Åßíáé ìïõóéêüò ðïõ åéäéêåýåôáé óôá êñïõóôÜ. ¸÷åé óõíåñãáóôåß ìå ôïõò óçìáíôéêüôáôïõò ìïõóéêïýò (Í.ÎõäÜêçò, Í.ÂåíåôóÜíïõ, R. Daily, O.F. Tebilek ê.á) óå óõíáõëßåò êáé ç÷ïãñáöÞóåéò. ÐáñÜëëçëá åßíáé ãíùóôüò ãéá ôá êüìéêò êáé ôéò åéêïíïãñáöÞóåéò ôïõ âéâëßùí êáé ðåñéïäéêþí. Ôá üñãêáíá êáé ôá Ôïýìðáíá (ÁãíÞ Óôñïõìðïýëç, Óüëçò ÌðáñêÞò) Ôï ðáëéêáñÜêé ãé’ áãÜðç ôçò êáëÞò ôïõ èá îåêéíÞóåé íá öÝñåé ôá üñãêáíá êáé ôá ôïýìðáíá ðïõ ôá öõëÜíå óáñÜíôá äñÜêïé! ÐåñéðÝôåéåò ÷áñÜæïõí ôá ìïíïðÜôéá, ðïõ ðÜíôá ç æùÞ ìáò æçôÜåé íá äéáâïýìå, ãéá íá ìåãáëþóïõìå êáé íá ãßíïõìå éêáíïß í’ áãáðÜìå.

Ç ìïõóéêÞ öùôßæåé ìå ôç äéêÞ ôçò ãëþóóá ôéò éóôïñßåò.

¸êèåóç Öùôïãñáößáò ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÂñåôôÜêïõ Ï ÁëÝîáíäñïò ÂñåôôÜêïò ãåííÞèçêå ôï 1964 óôçí ÊïæÜíç, üðïõ æåé ìÝ÷ñé óÞìåñá. ÅñãÜæåôáé ùò êáèçãçôÞò ÖõóéêÞò áãùãÞò êáé ðñïðïíçôÞò êáëáèïóöáßñéóçò. Óðïýäáóå öùôïãñáößá óôï Novi - Sad ôçò Óåñâßáò, ôá Ýôç 1986-89. Äßäáîå öùôïãñáößá óôá ÍÅËÅ êáé óôá ÉÅÊ ÊïæÜíçò ôç äåêáåôßá ôïõ ‘90. Ôï 2002 äçìéïýñãçóå óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï ÊïæÜíçò ôï Öùôïãñáöéêü ÅñãáóôÞñé Öùôïäßïäïò üðïõ ôá ôåëåõôáßá Ýîé ÷ñüíéá äéäÜóêåé áíáëïãéêÞ êáé øçöéáêÞ öùôïãñáößá. ¸÷åé óôï äõíáìéêü ôïõ äåêáÝîé áôïìéêÝò åêèÝóåéò. Áó÷ïëåßôáé êõñßùò ìå ôçí áóðñüìáõñç öùôïãñáößá êáé áíôëåß ôá èÝìáôá ôïõ áðü ôç öùôïãñáößá äñüìïõ. Åìöáíßæåé êáé ôõðþíåé ï ßäéïò ôéò öùôïãñáößåò ôïõ ãéáôß ðéóôåýåé üôé üëç ç äéáäéêáóßá ôçò öùôïãñÜöçóçò ôåëåéþíåé ìüíï ìåôÜ áðü ôç ìåôáöïñÜ ôçò ôåëéêÞò åéêüíáò óôï ÷áñôß. Óôéò öùôïãñáößåò ôïõ äåí êÜíåé øçöéáêÝò åðåìâÜóåéò ðáñÜ ìüíï ìáóêáñßóìáôá êáôÜ ôçí åêôýðùóç, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá ÷Ýñéá ôïõ. Áðü ôï 2002 áó÷ïëåßôáé êáé ìå ôçí øçöéáêÞ öùôïãñáößá êÜíïíôáò áñêåôïýò ðåéñáìáôéóìïýò ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí äõíáôïôÞôùí ôçò øçöéáêÞò åéêüíáò. Ôáõôü÷ñïíá óõíå÷ßæåé ôçí êëáóéêÞ áíèñùðïêåíôñéêÞ öùôïãñáößá äñüìïõ ôùí öùôïãñÜöùí ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá, êáèþò ðéóôåýåé üôé ç æùÞ âñßóêåôáé êÜðïõ åêåß Ýîù, áíÜìåóá óå ïõñáíïýò êáé èÜëáóóåò, óå âïõíÜ êáé äñüìïõò, åêåß ðïõ óõíáíôÜôáé ï Üíèñùðïò êáé ôï öùò!

Ìé÷Üëçò ×áôæÜêçò Êùíóôáíôéíïõðïëßôçò óôçí êáôáãùãÞ, ãåííÞèçêå êáé óðïýäáóå óôçí ÁèÞíá. Ðñùôïãíþñéóå ôïí «Êáñáãêéüæç» áðü ôïí ðáëéü ìÜóôïñá Ãéþñãï Êïõôóïýñç (êáëëéôå÷íéêÞ äñÜóç 1911 – 1950) êáé ìáèÞôåõóå óôïõò ìåãÜëïõò êáñáãêéïæïðáß÷ôåò Ãéþñãï ×áñßäçìï (1924 – 1996) êáé ÄçìÞôñç Ìüëëá (1917 – 1987). Äßäáîå óôç ìÝóç åêðáßäåõóç, óå ÐÅÊ , óôç ÄñáìáôéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ ÄÇÐÅÈÅ Ñïýìåëçò êáé åðß ìßá 15åôßá óôá ðáíåðéóôÞìéá Èåóóáëßáò , Á.Ð.È. êáé Ìáêåäïíßáò. Ìå ðïëëÝò äéáêñßóåéò óôá åëëçíéêÜ êáé äéåèíÞ öåóôéâÜë, ìå ìåôáêëÞóåéò óå óõíÝäñéá êáé öåóôéâÜë ìéêñïèåÜôñïõ, ìå ôñßá ðñþôá âñáâåßá óôïõò «ÐáíåëëÞíéïõò Áãþíåò ÈåÜôñïõ Óêéþí» ôçò ÄÅÐÁÐ, ìå ðëÝïí ôùí 3000 ðáñáóôÜóåùí êáé ìå åêèÝóåéò öéãïýñáò êáé óêçíéêþí, ïëïêëçñþíåé ôçí êáëëéôå÷íéêÞ ôïõ ðñïóöïñÜ óôïí «Êáñáãêéüæç» ìå ìéá óåéñÜ áðü DVD êáé CD ðïõ èá êáëýðôïõí åðéëåêôéêÜ ôï ñåðåñôüñéï ôïõ ìåóïðïëÝìïõ. ¸÷åé ãñÜøåé âéâëßá êáé ìåëÝôåò ãéá ôï ÈÝáôñï Óêéþí êáèþò êáé èåáôñéêÜ Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí ðáé÷ôåß åðáíåéëçììÝíá áðü ÄÇÐÅÈÅ, áíåîÜñôçôåò èåáôñéêÝò óêçíÝò êáé ìéêñÜ èÝáôñá. ¸êèåóç Ìé÷Üëç ×áôæÜêç Ôï åëëçíéêü èÝáôñï óêéþí åßíáé ìéá ðïëýðëåõñç ôÝ÷íç ðïõ óõíäõÜæåé ôï ëáúêü èÝáôñï, ôçí ðñïöïñéêÞ ëïãïôå÷íßá áëëÜ êáé ôçí æùãñáöéêÞ/ ÷áñáêôéêÞ. Ï êüóìïò ôïõ ÷ùñßæåôáé áõóôçñÜ óå óêïôÜäé êáé öùò, êéíçôü êáé áêßíçôï, óõìðáãÝò ÷áñôüíé êáé äéÜöáíç æåëáôßíá. Ïé öéãïýñåò ôïõ åßíáé âãáëìÝíåò áðü ôï âõèü ôïõ óõëëïãéêïý áóõíåßäçôïõ ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, üðïõ ç ðñüóöáôç éóôïñßá ìðåñäåýåôáé ìå îåöôßäéá èñýëùí. Ïé öéãïýñåò ôïõ Ìé÷Üëç ×áôæÜêç éóïññïðïýí áíÜìåóá óôç ëáúêÞ ðáñÜäïóç êáé ôç ëüãéá äçìéïõñãßá, äçìéïõñãïýí öéãïýñåò óýã÷ñïíåò áëëÜ êáé ìüëéò èáññåßò áíáóõñìÝíåò áðü ôï óêïôÜäé ôïõ ìýèïõ. “Ï Êéñßêïõ êáé ç ìÜãéóóᔠóêçí. Michel Ocelot, êéíïõìÝíùí ó÷åäßùí Ï ìéêñüò Êéñßêïõ ãåííÞèçêå ó’ Ýíá ÷ùñéü ôçò ÁöñéêÞò. Óôï ÷ùñéü ôïõ ç ÊáêéÜ ÌÜãéóóá ÊÜñáìðá Ý÷åé ñßîåé ôï ìáãéêü ôçò îüñêé. Ôï ðïôÜìé Ý÷åé óôåñÝøåé êáé ïé Üíäñåò ôïõ ÷ùñéïý Ý÷ïõí áðá÷èåß Þ åîáöáíéóôåß ìõóôçñéùäþò. “Ôïõò ôñþåé” ëÝíå ïé ôñïìáãìÝíïé ÷ùñéêïß... Ç ÊÜñáìðá åßíáé ìéá åíôõðùóéáêÞ êáé óêëçñÞ ãõíáßêá ðåñéôñéãõñéóìÝíç áðü áôñüìçôïõò êáé ðéóôïýò õðçêüïõò. Ìüëéò ãåííéÝôáé ï Êéñßêïõ, ãíùñßæïíôáò áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ íá ìéëÜ êáé íá ðåñðáôÜ, áðïöáóßæåé íá ãëéôþóåé ôï ÷ùñéü ôïõ áðü ôçí êáôÜñá êáé íá ìÜèåé ôï ëüãï ðïõ ç ÊÜñáìðá åßíáé ôüóï ìï÷èçñÞ. Ôï ãåìÜôï ðåñéðÝôåéåò ôáîßäé ôïõ ôïí ïäçãåß óôï ÁðáãïñåõìÝíï Âïõíü, üðïõ ôïí ðåñéìÝíåé ï Óïöüò ¢íäñáò ôïõ Âïõíïý, ðïõ ãíùñßæåé ôçí ÊÜñáìðá êáé ôá ìõóôéêÜ ôçò... ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

Ïé áããëüöùíåò ðáñáóôÜóåéò ðáñïõóéÜæïíôáé ÷ùñßò ìåôÜöñáóç

ÔéìÝò åéóéôçñßùí ÐáñáóôÜóåéò êáé êéíçìáôïãñáöéêÝò ðñïâïëÝò: 8 €., Öïéôçôéêü - ìáèçôéêü: 6€. ÐáñáóôÜóåéò ãéá ðáéäéÜ: 6 €. Åíéáßï åéóéôÞñéï ãéá üëåò ôéò ðáñáóôÜóåéò êáé ðñïâïëÝò: 40€. Ç åßóïäïò óôéò ÅêèÝóåéò, Ïìéëßåò-ÓõæçôÞóåéò, Áíáëüãéï ðáéäéêÞò ëïãïôå÷íßáò, ÁöÞãçóç Ç Ìá÷áìð÷áñÜôá ìå ôá ìÜôéá ôùí ðáéäéþí, Èåáôñéêü áíáëüãéï, ÐñïâïëÞ íôïêéìáíôÝñ êáé óõæÞôçóç ìå ôçí ÄéåèíÞ Áìíçóôßá, ÅñãáóôÞñé êáôáóêåõÞò öéãïýñáò, ÓõíáíôÞóåéò êáé ãíùñéìßá ìå ðñïóêåêëçìÝíïõò áöçãçôÝò åßíáé åëåýèåñç. ÓåìéíÜñéá - Óõììåôï÷Þ ÁöÞãçóçò, êüóôïò óõììåôï÷Þò: 25€. Äéåèíïýò Áìíçóôßáò & ÈåÜôñïõ Óêéþí, åëåýèåñç åßóïäïò Áðáñáßôçôç ç êñÜôçóç èÝóåùí ãéá ôá óåìéíÜñéá

M. Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ 2010

ÁðïôåëÝóìáôá åñåõíþí ãéá ôï ìÝëé ÐÁÑÏÕÓÉÁÆÏÍÔÁÉ ÓÅ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ

Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áõèåíôéêüôçôá êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ìÝëéóóáò èá ðáñïõóéÜóïõí ðåñéóóüôåñïé áðü 150 åéäéêïß åðéóôÞìïíåò áðü üëïí ôïí êüóìï, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ðáãêüóìéïõ ÓõíÝäñéïõ ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü ôéò 7 Ýùò ôéò 10 Áðñéëßïõ 2010. Óôü÷ïò ôïõ Óõíåäñßïõ åßíáé íá ôåêìçñéùèåß ç áãíüôçôá êáé ùöåëéìüôçôá ôïõ ìåëéïý, ôçò ãýñçò, ôïõ âáóéëéêïý ðïëôïý, ôçò ðñüðïëçò êáé ôïõ êåñéïý, ìå åðéóôçìïíéêÝò åñåõíçôéêÝò åñãáóßåò. Óôï ÓõíÝäñéï èá áíáêïéíùèïýí ôá áðïôåëÝóìáôá áíáëýóåùí ðïõ áíáäåéêíýïõí ôç óðïõäáéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ôçò ìÝëéóóáò óôç äéáôñïöÞ, íÝåò ìÝèïäïé áíÜëõóçò êáé åëÝã÷ïõ ôïõ ìåëéïý êáé èá óõæçôçèåß ç éó÷ýïõóá íïìïèåóßá. Ãéá ðñþôç öïñÜ, èá ðáñïõóéáóôåß óõãêñéôéêÞ Ýñåõíá ðïõ áöïñÜ óôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé óôçí ðïéüôçôá ôïõ äáóüìåëïõ (ìÝëé åëÜôçò, ðåýêïõ, âáëéíéäéÜò, êáóôáíéÜò ê.á.) ç ïðïßá ïëïêëçñþèçêå ìå óõììåôï÷Þ 17 äéáöïñåôéêþí ÷ùñþí êáé 29 åðéóôçìüíùí. ÄéïñãáíùôÝò ôïõ Óõíåäñßïõ åßíáé ç ÄéåèíÞò ÅðéôñïðÞ ãéá ôï ÌÝëé (International Honey Commission Apimondia), ç ÅèíéêÞ ÄéåðáããåëìáôéêÞ ÏñãÜíùóç Ìåëéïý êáé Ëïéðþí Ðñïúüíôùí, ç ÅëëçíéêÞ ÅðéóôçìïíéêÞ Åôáéñåßá Ìåëéóóïêïìßáò-Óçñïôñïößáò, ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, ôï Ãåùðïíéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò ×áíßùí, Çñáêëåßïõ êáé Ëáóéèßïõ êáé ï ÄÞìïò Ñåèýìíçò. Ôï óõíôïíéóìü ôïõ Óõíåäñßïõ Ý÷åé ôï ÅñãáóôÞñéï Ìåëéóóïêïìßáò ôïõ Á.Ð.È. Ôï ÓõíÝäñéï èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Ìåóïãåéáêü Áãñïôéêü Éíóôéôïýôï ÊñÞôçò (ÌÁÉ×), óôá ×áíéÜ. Ôçí ðñþôç çìÝñá ôïõ Óõíåäñßïõ, 7 Áðñéëßïõ 2010, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç óõíÜíôçóç ôçò Äéåèíïýò ÅðéôñïðÞò ãéá ôï ìÝëé. Ç ÅðéôñïðÞ áðïôåëåßôáé áðü 145 åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò áðü üëï ôïí êüóìï. ¸÷åé ó÷çìáôßóåé ïìÜäåò åñãáóßáò ðïõ áíáëáìâÜíïõí ôç ìåëÝôç óõãêåêñéìÝíùí åñåõíþí üðùò, ìåôáîý Üëëùí, ç áíÜðôõîç ìåèüäùí äéáðßóôùóçò ôçò íïèåßáò, ç ìåëÝôç ôçò âïôáíéêÞò êáé ãåùãñáöéêÞò ðñïÝëåõóçò ôïõ ìåëéïý, ôï ìÝëé ìåëéôþìáôïò, ç ìåëéóóïðáëõíïëïãßá, ï ïñãáíïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò, ôá õðïëåßììáôá óôá ðñïúüíôá ôçò ìÝëéóóáò, ïé ìÝèïäïé áíÜëõóçò ôïõ ìåëéïý, ôï äçëçôÞñéï, ôï êåñß, ï âáóéëéêüò ðïëôüò, ç ðñüðïëç, ç âéïëïãéêÞ ìåëéóóïêïìßá êáé ç ìåëéóóïèåñáðåßá. Ïé õðåýèõíïé ôùí ïìÜäùí åñãáóßáò èá ðáñïõóéÜóïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åñåõíþí ôïõò. Ç äåýôåñç çìÝñá ôùí åñãáóéþí, 8 Áðñéëßïõ 2010, åßíáé áöéåñùìÝíç óôï ìÝëé ðïõ ðáñÜãåôáé áðü ôï äÜóïò. ÐïëëÝò åõñùðáúêÝò ÷þñåò üðùò, ìåôáîý Üëëùí, ç Áõóôñßá, ç Ãåñìáíßá, ç ÅëëÜäá, Üëëåò, ðáñÜãïõí ôéò ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò ìåëéïý ôïõò áðü ôï äÜóïò. Ôï äáóüìåëï åßíáé éäéáßôåñá ðëïýóéï óå èñåðôéêÜ óõóôáôéêÜ, Ý÷åé õøçëÞ áíôéïîåéäùôéêÞ äñÜóç êáé åßíáé éäéáßôåñá ùöÝëéìï ãéá ôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü. Ôï ìÝëé áõôü åßíáé óôï ìéêñïóêüðéï ðïëëþí åðéóôçìüíùí ïé ïðïßïé èá ðáñïõóéÜóïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åñåõíþí ôïõò óôï ÓõíÝäñéï. Ôçí ßäéá çìÝñá èá ðñáãìáôïðïéçèåß êïéíÞ óõíåäñßá ìå ôïõò óõíÝäñïõò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Óõíåäñßïõ Åíôïìïëïãßáò ó÷åôéêÜ ìå ôá Ýíôïìá ôá ïðïßá ðáñÜãïõí ìåëßôùìá. Ôï ÓõíÝäñéï áõôü ðñáãìáôïðïéåßôáé ôáõôü÷ñïíá óôïí ßäéï ÷þñï (www.xii-issis.gr) êáé åßíáé ìïíáäéêÞ åõêáéñßá íá óõæçôçèïýí èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôá ìåëéôïãüíá Ýíôïìá ðïõ ðáñáóéôïýí óôá ðåýêá êáé ôá Ýëáôá. Ç ôñßôç çìÝñá ôïõ Óõíåäñßïõ, 9 Áðñéëßïõ 2010, åßíáé áöéåñùìÝíç óôçí áõèåíôéêüôçôá, ôç ðïéüôçôá êáé ôçí áóöÜëåéá ðïõ ðñïóöÝñïõí ôá ðñïúüíôá ôçò ìÝëéóóáò óôïí Üíèñùðï. Åðßóçìç ãëþóóá ôïõ óõíåäñßïõ åßíáé ç áããëéêÞ. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé ðñüãñáììá ôïõ Óõíåäñßïõ: www.honeydew-symposium.gr.

ÓÕËËÏÃÏÓ ÉÅÑÏØÁËÔÙÍ ÅÏÑÄÁÉÁÓ

ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ ÓÔÏÕÓ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕÓ ÕÌÍÏÕÓ ÔÇÓ ÌÅÃÁËÇÓ ÅÂÄÏÌÁÄÁÓ Ìßá ìåëùäéêÞ êáé óõíÜìá ìõóôáãùãéêÞ îåíÜãçóç óôçí êáôÜíõîç ôùí èñçóêåõôéêþí êáé âõæáíôéíþí ýìíùí ôùí Éåñþí áêïëïõèéþí ôùí ðáèþí ôçò ÌåãÜëçò ÅâäïìÜäáò , åß÷å ôçí åõêáéñßá íá áðïëáýóåé ôï êïéíü ðïõ óõììåôåß÷å óôçí åêäÞëùóç ôçí ïðïßá äéïñãÜíùóáí ï ÄÞìïò ÐôïëåìáÀäáò êáé ï Óýëëïãïò Éåñïøáëôþí êáé Ößëùí Åïñäáßáò , ôï ÓÜââáôï ôïõ ËáæÜñïõ óôï ðíåõìáôéêü êÝíôñï ôçò ÐôïëåìáÀäáò . Äßíïíôáò ôï óôßãìá ôçò 12 Ü÷ñïíçò ðïñåßáò ôïõ Óõëëüãïõ ï ðñüåäñïò ÄçìÞôñçò Áñãõñüðïõëïò , áíáöÝñèçêå óôçí óõíå÷Þ ðáñïõóßá ôçò ÂõæáíôéíÞò ×ïñùäßáò óôá äñþìåíá ôçò ðüëçò êáèþò êáé óôçí ðñïóðÜèåéá ôçò Äéïßêçóçò ãéá ôçí óôåëÝ÷ùóç ôùí áíáëïãßùí ôùí Éåñþí Íáþí ôçò ðåñéï÷Þò, ìå íÝïõò éåñïøÜëôåò. <<Ç ÂõæáíôéíÞ ìïõóéêÞ åêôüò áðü èñçóêåõôéêÞ åßíáé êáé ÅèíéêÞ , åßíáé ç êáèáñþò ÅëëçíéêÞ ìïõóéêÞ>>, åðåóÞìáíå ï ê. Áñãõñüðïõëïò êáëþíôáò ôïõò íÝïõò íá ôçí ãíùñßóïõí ìÝóá áðü ôá ìáèÞìáôá, ðïõ äéäÜóêïõí äùñåÜí ðôõ÷éïý÷ïé éåñïøÜëôåò – ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ. Ôá ôñïðÜñéá ôïõ Áíèïëïãßïõ ôùí ¾ìíùí ðñïëüãéóå ï ÄéÜêïíïò ðáôÞñ Ôéìüèåïò ìå ÷ïñÜñ÷ç ôïí ÈùìÜ Âëá÷ïäÞìï , åíþ åêôüò ðñïãñÜììáôïò êáé ôéìÞò Ýíåêåí Ýøáëå ôï Äïîáóôéêü ôçò Ì. ÐÝìðôçò ï ïñáìáôéóôÞò ôçò ßäñõóçò ôïõ Óõëëüãïõ Âáóßëçò Äçìçôñüðïõëïò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç ÂõæáíôéíÞ ÷ïñùäßá ìå ôçí äçìéïõñãßá ôçò Ýöåñå ðéï êïíôÜ ôïõò åíïñßôåò óôçí Åêêëçóßá, óõìâÜëëïíôáò ðáñÜëëçëá óôçí áíáæÞôçóç ôçò Åëëçíïñèüäïîçò ðáñÜäïóçò ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç ôçò ìïõóéêÞò, ìå áðþôåñï óôü÷ï ôï ïñèüäïîï âßùìá äéá ôçò ìïõóéêÞò.


10

Μ. ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΘΑΡΡΟΣ  |  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

OIKONOMIA Στο ΧΑ οι νέες μετοχές

Στα χέρια της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Geely πέρασε η Volvo

Στο 91,02% το ποσοστό της Credit Agricole στην Εμπορική μετά την αύξηση κεφαλαίου Ξεκίνησε χθες Μ.Δευτέρα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των 225.380.709 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας, και τιμής διάθεσης 4,39 ευρώ έκαστη, που προήλθαν από την αύξηση κεφαλαίου κατά 989,4 εκατ. ευρώ.

ξένες άμεσες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η μόλις ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες του ομίλου για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας.»

Η συμφωνία για την πώληση της μονάδας της Volvo από την Ford στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπεγράφη την Κυριακή στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της από την Credit Agricole, «γεγονός που αναδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της Γαλλία στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας».

» Πέρα από την παρούσα κεφαλαιακή ενίσχυση, η Credit Agricole, με παρουσία σε 70 χώρες και 59 εκατομμύρια πελάτες, εξακολουθεί να συνεισφέρει στις δραστηριότητες της Εμπορικής σε πολλαπλά επίπεδα, μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας, προϊόντων και οργάνωσης.»

Την επίσημη συμφωνία υπέγραψαν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ο οικονομικός διευθυντής της Ford, Λιούις Μπούτ και ο πρόεδρος της Geely, Λι Σουφού.

Ο κ. Αλέν Στραμπ, αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής, δήλωσε:

Μετά την αύξηση, το ποσοστό της Credit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής ανέρχεται σε 91,02%.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ

5.691,28 -0,21

XETRA D

6.140,47

CAC 40

0,33

3.980,01 -0,22

DJ INDU

10.890,11

0,37

NASDAQ

2.407,34

0,51

NIKKEI

1,34510

Euribor 3M

0,63500

Χρυσός BRENT

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε χθες ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης παρά την αρχική άνοδο. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 2.137,37 μονάδες μειωμένος κατά 0,49%. Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε μεταξύ 2.126,79 και 2.173,47 μονάδων. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 140,26 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 10,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν μεταβιβάσεις πακέτων http://www.naftemporiki.gr/markets/ blocktrades.asp . Πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες και ο ΟΠΑΠ, ενώ αντιθέτως ανοδικά κινήθηκαν η Coca-Cola 3E και ο ΟΤΕ.

» Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δίνουν σημαντική ώθηση στη ρευστότητά μας, ενώ παράλληλα αποτελούν ισχυρό θεμέλιο στην προσπάθεια της Εμπορικής Τράπεζας να στηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.»

EFG Eurolife: Αύξηση 30,1% στα προ φόρων κέρδη Στα 62,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank EFG το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 30,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιμένουν υψηλά οι τιμές

Αύξηση 6,7% στον πληθωρισμό χονδρικής τον Φεβρουάριο

Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων ανήλθε σε 325 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,5%.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία σημείωσε αύξηση 6,7% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, έπειτα από αύξηση 5,8% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες Μ.Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 6,2% και στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 8,7%.

Τα ίδια κεφάλαια και των δύο ασφαλιστικών εταιρειών με 31/12/2009, υπερκαλύπτουν τα αναγκαία περιθώρια φερεγγυότητας, σε ποσοστό 140% για την EFG Eurolife AEAZ και σε ποσοστό 254% για την EFG Eurolife ΑΕΓΑ, αντίστοιχα. «Τα υψηλά αυτά ποσοστά αντανακλούν την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα των δύο ασφαλιστικών εταιρειών που είναι από τις υψηλότερες στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Ο μέσος δείκτης στο δωδεκάμηνο Μάρτιος 2009 - Φεβρουάριος 2010 σημείωσε μείωση 4,1% σε ετήσια βάση, μετά από μείωση 5,1% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης σημείωσε αύξηση 0,3% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009. «Η αυξητική τάση συνεχίζει να τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις αυξημένες τιμές ενέργειας, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες που απαρτίζουν τον δείκτη εμφανίζουν πολύ χαμηλό ετήσιο ρυθμό μεταβολής, εξαιτίας τις μειωμένης ζητήσης από το εσωτερικό και της ασθενούς ανάκαμψης της εξωτερικής ζήτησης. Η ανοδική τάση στο δείκτη τιμών παραγωγού αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές του τρίτου τριμήνου του έτους» σχολίασε στο Reuters ο οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας Ν.Μαγγίνας. Εν τω μεταξύ, μείωση 18,2% σε 2.867,2 εκατ. ευρώ σημείωσε η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Ιανουάριο.

10.986,47 -0,09

Ευρω/$

Πτώση 0,49% στο Χ.Α.

«Η Credit Agricole προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες

Η επισφράγιση της συμφωνίας για την πώληση της σουηδικής Volvo εκκρεμούσε από τον περασμένο Δεκέμβριο. Η μητρική προσπαθούσε να πουλήσει τη Volvo από το 2008 όταν βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης, θέλοντας να επικεντρωθεί στις Ford, Lincoln και Mercury, ενώ η κινεζική κατασκευάστρια οχημάτων Geely επιδιώκει να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Χρηματιστήριο Κλείσιμο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνική Στατιστικής Αρχής για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε σε 960,4 εκατ.ευρώ και παρουσίασε αύξηση 0,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2009.

1.107,500

Ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε τον Ιανουάριο φέτος κατά 25,3% σε 1.906,8 εκατ. ευρώ.

79,09

OTE: Πράσινο από ΕΕΤΤ για αναβάθμιση ταχυτήτων Την έγκρισή της για την αναβάθμιση από τον ΟΤΕ των ταχυτήτων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης έδωσε η ΕΕΤΤ Παράλληλα, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει σε εξέταση των υφιστάμενων πακέτων λιανικών προσφορών του ΟΤΕ, που επηρεάζονται από την αναβάθμιση των ταχυτήτων

0,49 %

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  Μετοχeσ

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ AEGEAN ǹǼ ALAPIS ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ALPHA BANK ǹǼ(Ȁȅ) COCA COLA EEE (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(ȀO) FORTHNET AE(Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) FRIGOGLASS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) GENIKI BANK (Ȁȅ) INTRALOT (Ȁȅ) J&P ǹǺǹȄ ǹǼ ǼȇīȅȁǾȆȉǿȀǾ ȉȅȊȇ.ǼȂȆ.Ǻǿ JUMBO ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǹ ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SPRIDER STORES ǹ.Ǽ. ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) ǹȃǼȀ ǹǼ(Ȇȅ) ǹȉǼ ǺǹȃȀ ǺǿȅȋǹȁȀȅ ǼǺ.ȋǹȁȀȅȊ & ǹȁȅȊȂ(Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ īȇ. ȈǹȇǹȃȉǾȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǻ/ȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǹȂȆȇǹȀǾ(Ȁȅ) ǻǾȂȅȈǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ ǾȁǼȀȉȇǿȈȂȅȊ ǹ.Ǽ ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǹȁ ǹǼ(Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ ǹǼ(Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹǼ(Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ ǹǼ (Ȁȅ) Ǽȉ. ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ & ǹȆȅȋǼȊȉ.(Ȁȅ) ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȊǻȇǼȊȈǼȍȈ Ȁǹǿ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǼȍ ǿǹȈȍ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ ǼǹǼ(Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȀȅȂ ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) Ȁǹȉ. ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉȍȃ Ǽǿǻȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ ǹǼ(Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅǿȁ ǼȁȁǹȈ ȂȆǹȂȆǾȈ ǺȍǺȅȈ ǻǿǼĬȃǾȈ ȉǼȋȃǿȀǾ ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ ǹǼ ȅȂǿȁȅȈ ǼȆǿȋ(Ȁȅ) ȅȁȆ ǹǼ ȅȆǹȆ ǹǼ ȅȇī.ȉǾȁǼ/ȃǿȍȃ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ (Ȁȅ) ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿȂǼȃȅȈ ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS A.E.(Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) ȈȍȁǾȃȅȊȇīǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹǼ(Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹȉ ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ ǹǺǼȉǼ ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ ǹȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃȉȍȃ(Ȇȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ǼFG EUROBANK A.E.(Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ȀȊȆȇȅȊ (Ȁȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ȊīǼǿǹ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅ ȀǼȃȉȇ ȋǹȁȀȅȇ ǹǼ (ȆȇȍǾȃ ǺǼȀȉȍȇ)(Ȁǹ)

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ. Μεγ. 3,42 0,44 7,4 20,79 7,5 17 1,07 8,83 9,3 0,66 3,52 2,18 7,64 5,34 1,77 2,12 4,57 0,73 0,53 2,4 1,38 1,6 4,22 5,44 4,83 1,62 14,3 15,81 1,34 4,36 8,45 6,75 6,25 4,25 3,45 1,21 1,03 6,22 10,55 0,9 0,75 10,46 3,96 5,16 14,04 16,4 9,31 13,76 4,98 3,79 1,36 4,03 5,43 19,8 13,02 7,12 4,87 6,86 1,4 1,16

0,29 2,33 -2,76 1,91 -1,06 0,89 -1,84 -2,97 0,65 -2,94 2,03 0,46 2,69 6,80 -1,67 -1,40 -0,65 -2,67 0,00 0,00 0,00 -3,61 -4,74 -0,73 1,68 -0,61 -0,69 -1,19 2,29 -0,91 -0,59 -2,17 4,17 3,91 0,88 -2,42 -3,74 0,00 0,67 -1,10 0,00 0,77 -0,50 0,00 -2,77 -2,50 0,65 0,07 -0,20 0,00 0,74 0,25 -1,27 1,02 -0,61 -1,11 -1,62 0,29 -0,71 -0,86

7909 4903311 1684351 488917 23262 9857 652108 13145 77698 386618 222947 7088 146383 6792 2206114 1947372 139 62761 50054 0 0 569561 75091 53733 22373 6278 606509 2670895 20788 896131 64901 167325 60637 36292 3560 12474 190546 4505 14402 60967 12721 95166 173156 347699 10489 411125 353833 8057 402 19634 16655 326265 17108 34635 840 1109100 1014239 1108900 58783 10243

3,39 0,43 7,4 20,19 7,34 16,5 1,07 8,81 9,2 0,66 3,48 2,16 7,47 5,07 1,76 2,12 4,5 0,73 0,52 2,4 1,38 1,6 4,2 5,41 4,78 1,62 14,21 15,81 1,32 4,35 8,36 6,66 6,05 4,1 3,4 1,21 1,02 6,18 10,39 0,89 0,75 10,2 3,91 5,15 13,9 16,4 9,23 13,75 4,98 3,74 1,33 3,98 5,39 19,19 13,02 7,02 4,83 6,75 1,38 1,16

3,44 0,45 7,82 20,79 7,58 17 1,11 9,16 9,5 0,68 3,55 2,22 7,74 5,34 1,82 2,19 4,57 0,77 0,54 2,4 1,38 1,71 4,52 5,52 4,98 1,65 14,56 16,5 1,37 4,44 8,49 6,99 6,35 4,25 3,47 1,26 1,1 6,22 10,79 0,93 0,76 10,59 4,08 5,31 14,5 17,12 9,32 14,12 5 3,85 1,4 4,16 5,57 19,95 13,1 7,35 5,05 6,98 1,43 1,19

1,52 0,00 0,85 0,00 0,66 3,13 1,93 3,76 0,78 2,63 0,7 -2,78 0,64 -3,03 0,34 -5,56 0,77 -1,28 1,18 0,00 4,11 -0,73 1,05 2,94 1,05 19,32 1,35 2,27 7,64 0,00 1,35 -1,46 1,13 1,80 0,53 -3,64 1,82 2,83 0,84 -2,33 0,39 0,00 2,99 0,00 4,5 0,00 0,98 -1,01 2,22 0,00

2318 1 399785 6248 370 50520 3061 73128 1920 0 1800 1050 26864 20 4150 6415 410 39159 3840 41989 0 0 0 200 57700

1,37 0,85 0,64 1,87 0,78 0,7 0,64 0,34 0,77 1,18 4 1 0,9 1,34 7,53 1,33 1,12 0,53 1,75 0,83 0,39 2,99 4,5 0,93 2,19

1,55 0,85 0,68 1,96 0,78 0,74 0,67 0,37 0,85 1,18 4,14 1,05 1,05 1,35 7,64 1,37 1,13 0,56 1,83 0,89 0,39 2,99 4,5 0,98 2,22

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALPHA TRUST ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ ALSINCO A.E Ǽǿǻȍȃ ǼȃǻȊȈǾȈ -ȊȆȅǻǾȈǾȈ ASPIS BANK ǹȃ.ȉȇǹȆǼǽǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ AUTOHELLAS ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) BYTE COMPUTER ǹǺǼǼ(Ȁȅ) CENTRIC MULTIMEDIA ǹǼ CYCLON ǼȁȁǹȈ ǹǼ DIONIC ǹǼǺǼ EURODRIP ǹ.Ǻ.Ǽ.ī.Ǽ.(Ȁȅ) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ǹ.Ǽ.ȆǹȇȅȋǾȈ ǿǹȉȇǿȀȍȃ ȊȆǾ F.G EUROPE ǹǼ (Ȁȅ) F.H.L ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ȃ&ī ǹǺǼǼ(Ȁȅ) FASHION BOX ǼȁȁǹȈ ǹǼ FLEXOPACK AEBEP(Ȁȅ) INFOQUEST ǹǼǺǼ(Ȁȅ) INFORM Ȇ.ȁȊȀȅȈ(Ȁȅ) INTRAKAT ǹǼ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(Ȁȅ) LAVIPHARM ǹǼ(Ȁȅ) LOGISMOS ǹǼ MEDICON HELLAS ǹ.Ǽ. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ȂǼȉǹȁȁȅȊȇīǿȀǾ (Ȁȅ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ

Μετοχeσ

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν.Ελαχ. Μεγ.

NEWSPHONE HELLAS SA 0,57 0,00 4580 NEXANS ǼȁȁǹȈ ǹȃ.ǺǿȅȂ.Ǽȉ.(Ȁȅ) 2,36 -4,45 440 NUTRIART A.B.E.E. 0,36 -2,70 15288 PASAL ǹ.Ǽ. ǹȃǹȆȉȊȄǼȍȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ 0,88 -1,12 6978 PROFILE ǹǼǺǼ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾȈ 0,78 1,30 6400 PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ 1,41 -3,43 199868 REDS AE (KO) 1,19 0,00 4502 REVOIL ǹǼ 1,02 -0,97 23578 RILKEN ǺǿȅȂ. ȀǹȁȁȊȃȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 3,32 0,91 4047 SATO ǹǼ(ȀO) 0,33 -2,94 24300 SCIENS ǻǿǼĬȃǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ ǹ.ǼȀO) 0,58 0,00 12475 SPACE ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,41 0,00 0 TRASTOR ǹǼǼȆ 1,17 0,00 0 VELL GROUP ǹ.Ǽ 0,57 0,00 1750 YALCO-ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ ǹǼ(Ȁǹ) 0,42 0,00 13273 0,72 2,86 10600 ǹ. S COMPANY ǼȂȆȅȇǿȀǾ -ǺǿȅȂ. Ǽȉ.-Ǿ/Ȋ ǹīȇ.ȅǿȀȅȈ ȈȆȊȇȅȊ(Ȁȅ) 0,58 3,57 120 ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ(Ȁȅ) 1,91 -0,52 475 ǹȀȇǿȉǹȈ ǺǿȅȂ. ȄȊȁȅȊ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,51 -1,92 30 ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,38 -2,56 1780 ǹȁȅȊȂȊȁ ǺǿȅȂ. ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ (Ȁȅ) 0,84 0,00 8050 ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ 1,16 3,57 110 ǹȇȉȅǺǿȅȂ/ȃǿǹ ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ(ȀO) 0,78 -7,14 6370 ǹȉǼ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹǼ 1,27 2,42 11660 ǹȉȁǹȃȉǿȀ ȈȅȊȆǼȇȂǹȇȀǼȉ ǹ.Ǽ. (KO) 0,71 0,00 0 ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,54 0,00 0 ǹĭȅǿ ȋ.ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ǹǼǺǼ(Ȁǹ) 0,33 3,13 5757 ǹȋȅȃ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,55 -1,79 8410 ǺǹȇǹīȀǾȈ ǹǺǼȆǼ ǹǼ(Ȁȅ) 0,81 0,00 0 ǺǹȇǻǹȈ ǹǼǺǼǼ 0,53 0,00 0 ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) 0,87 0,00 0 ǺǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 1,22 0,00 0 ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS A.E.(KO) 1,15 0,88 200 īǹȁǹȄǿǻǿ ĬǹȁǹȈȈǿǼȈ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ (KO) 0,38 0,00 1100 īǼȃ.ǼȂȆȅȇǿȅȊ & ǺǿȅȂ/ȃǿǹȈ(Ȁȅ) 0,34 -2,86 4150 īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ ȂǼȈǿȉǼȈ ǹȈĭǹȁǿȈǼȍ 0,8 0,00 3002 ǻǹȎȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 7,15 0,00 0 ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,66 1,54 28472 ǻǿǹȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ABEE(Ȁȅ) 1,76 7,32 14078 ǻǿǼĬȃǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ǹǼǼȋ(ȀO) 0,82 -2,38 5209 ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,36 0,00 201 ǻȅȊȇȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 1,2 0,00 0 ǻȇȅȂǼǹȈ ȆǹȆǹȆǹȃǹīǿȍȉȅȊ ǹǺǼǼǹ (Ȁȅ 0,45 0,00 5980 Ǽ.ȆǹǿȇǾȈ ǹǺǼǼ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ(Ȁȅ) 0,88 2,33 1025 ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,68 3,03 72 ǼȀǻȅȉǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȁǿǺǹȃǾ 0,54 3,85 1500 ǼȀȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,79 3,95 2 Ǽȁ. ǻ. ȂȅȊǽǹȀǾȈ(Ȁǹ) 0,38 -2,56 5000 ǼȁǹȈȉȇȅȃ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,46 2,22 7641 ǼȁǺǼ - ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 1,05 -0,94 6900 ǼȁīǼȀǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,79 -1,25 4730 ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 1,42 0,00 5528 Ǽȁǿȃȅǿȁ ǼȁȁǾȃǿȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿȍȃ 2,13 0,47 4590 Ǽȁȁ.ǺǿȅȂ.ǽǹȋǹȇǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) 0,87 -1,14 4150 ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ(Ȁȅ) 1,33 0,76 6880 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ(ȀO) 0,36 2,86 100 Ǽȁȉȅȃ ǹǼǺǼ.(ȀO) 0,57 3,64 15051 ǼȁȉȇǹȀ ǹǼ(ȀO) 2,87 0,00 1800 ǼȁĭǿȀȅ(Ȁȅ) 0,63 -10,00 2998 ǼȂȆȅȇǿȀǾ ǼǿȈǹī.ǻǿȉȇȅȋȍȃ & ȂǾȋǹȃȍȃ 1,57 7,53 3105 ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) 0,35 0,00 925 ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǾȋȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȀȅȃǹȈ ǹǼ 0,71 1,43 1100 ǼȉǼȂ ǹǼ(Ȁǹ) 0,62 1,64 770 ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ ǹǼīǹ(Ȁȅ) 0,57 -1,72 13335 ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȈȊȂǺȅȊȁȅǿ ȉǼȋȃȅȁȅ 2,8 -0,71 19920 ǽǹȂȆǹ ǹǼ(Ȁǹ) 11,44 0,00 0 ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 1,82 1,11 292 ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ ǹ.Ǽ-ǺǿȅȂ.Ȃǹȇ(Ȁȅ) 0,59 0,00 2250 ǿȁȊǻǹ ǹǼ 1,38 0,73 314568 ǿȂȆǼȇǿȅ ǹȇīȍ ǹ.M.Ǽ(Ȁȅ) 0,48 -5,88 15524 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȁȅ) 0,51 0,00 0 ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ ǹȉǼȃǼ(Ȇȅ) 0,57 0,00 30 ǿȃȉǼȇȉǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) 0,85 2,41 2080 ǿȋĬȊȅȉȇȅĭǿǹ ȈǼȁȅȃȉǹ ǹǼīǼ(Ȁȅ) 0,55 -1,79 24020 Ȁ.ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ & Ȋǿȅǿ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,35 9,38 285735 ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ ǹ.Ǽ. ǼȀǻȅȈǼǿȈ(Ȁȅ) 5 0,00 1335 ȀǹȇǹȉǽǾ BIOM.& ȄǼȃȅǻ/ȀǼȈ ǼȆǿȋ.ǹ.Ǽ. (Ȁ 1,25 2,46 90 ȀȁȂ ǹǼ 1,78 -1,66 13160 ȀȅȇȇǼȈ ǹ.Ǽ 5,74 -3,85 2285 ȀȇǼ.Ȁǹ ǹǼ(Ȁȅ) 0,82 -2,38 14090 ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 5,96 0,00 0 Ȁȇǿ Ȁȇǿ ǹǺǼǼ 1,39 0,00 0 ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,64 0,00 3829 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂ. Ȁ.ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȊ(ȀO) 2,8 0,00 0 ȀȊȁǿȃǻȇȅȂȊȁȅȈ ȁȅȊȁǾ(Ȁȅ) 1,87 0,00 0 ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ Ȃ.Ȁ.ȃ. ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,49 0,00 0 ȁǹȃǹȀǹȂ ǹǼ(Ȁȅ) 0,59 0,00 4250 ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ ǹǼ(ȀO) 0,56 -1,75 275 ȂǹȇǹȀ ǹǺǼǼ 0,39 8,33 120 ȂǿG RǼǹL ǼSȉǹȉǼ ǹ.Ǽ. 4,02 0,25 215

0,55 2,36 0,35 0,88 0,76 1,32 1,19 1,01 3,29 0,33 0,57 0,41 1,17 0,55 0,41 0,71 0,57 1,83 0,5 0,38 0,83 1,14 0,78 1,22 0,71 1,54 0,32 0,55 0,81 0,53 0,87 1,22 1,15 0,35 0,34 0,8 7,15 0,65 1,65 0,79 1,3 1,2 0,44 0,86 0,64 0,51 0,79 0,38 0,46 1 0,77 1,42 2,01 0,87 1,26 0,36 0,55 2,87 0,63 1,46 0,33 0,71 0,61 0,55 2,8 11,44 1,81 0,59 1,35 0,48 0,51 0,57 0,81 0,55 0,32 4,92 1,18 1,77 5,71 0,79 5,96 1,39 0,6 2,8 1,87 0,49 0,54 0,56 0,39 4,02

Κλείσιμο Τιμών 29/3/2010 

Μετοχeσ

0,58 2,36 0,38 0,92 0,8 1,49 1,19 1,04 3,42 0,35 0,58 0,41 1,17 0,57 0,46 0,72 0,58 1,92 0,51 0,39 0,86 1,16 0,8 1,31 0,71 1,54 0,33 0,58 0,81 0,53 0,87 1,22 1,15 0,38 0,36 0,82 7,15 0,66 1,79 0,84 1,37 1,2 0,45 0,88 0,68 0,54 0,79 0,38 0,47 1,07 0,8 1,42 2,14 0,89 1,35 0,36 0,58 2,87 0,74 1,58 0,35 0,71 0,62 0,58 2,84 11,44 1,85 0,6 1,42 0,53 0,51 0,57 0,85 0,57 0,36 5,16 1,26 1,82 6 0,83 5,96 1,39 0,65 2,8 1,87 0,49 0,59 0,57 0,39 4,02

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ.

ȂǿȃǼȇǺǹ ǹĭȅǿ ǿ&Ǻ ȁǹǻǼȃǾȈ (Ȁǹ) 1,3 ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,75 ȂȊȁȅǿ ȀǼȆǼȃȅȊ 0,79 ȃ.ǺǹȇǺǼȇǾȈ -MODA BAGNO ǹǼ(Ȁȅ) 0,55 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(ȀA) 0,59 ȃ.ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ǹǼ(Ȇǹ) 0,54 ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) 1,42 ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,57 ȃǼȍȇǿȅȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) 0,79 ȃǾȇǼȊȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ ȋǿȅȊ ǹǼ.(Ȁȅ) 0,62 ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ DFH SA (Ȁȅ 0,55 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȁȅ) 0,82 Ȇ. ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 3,1 ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ ǹǺǼ(Ȁȅ) 1,08 ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 2,75 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ ǹǺǼǼ(ȀO) 0,74 ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,36 ȈǼȁȂǹȃ(Ȁȅ) 0,65 ȈǿǻǾȇǼȂȆȅȇǿȀǾ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ ǹǼ 1,26 ȈȉǼȁǿȅȈ ȀǹȃǹȀǾȈ ǹǺǼǼ 1,63 ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 1 Ȉȍȁ.ȁ.ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ Ȇȇȅĭǿȁ ǹE(Ȁǹ) 0,46 ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,5 ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 4,24 ȉȇǹȆǼǽǹ ǹȉȉǿȀǾȈ(Ȁȅ) 1,36 ȉȇǹȆǼǽǹ ǼȁȁǹǻȅȈ(Ȁȅ) 46,05 ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ(Ȁȅ) 0,41 ȋǹǿǻǼȂǼȃȅȈ(Ȁȅ) 1 ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ ǹȁǼȊȇ/ȃǿǹ(Ȁȅ) 0,44

0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 -4,70 1,79 -2,47 0,00 -1,79 -7,87 0,00 -0,92 0,00 -1,33 -2,89 -1,52 7,69 2,52 0,00 0,00 0,00 0,95 -0,73 0,97 0,00 4,17 0,00

Μεγ.

0 960 0 1255 100 0 20 860 13365 54525 3500 1104 0 16255 450 27431 1752 27571 15175 494 3000 0 0 334 20930 5580 0 12389 0

1,3 0,75 0,79 0,49 0,59 0,54 1,41 0,54 0,77 0,61 0,53 0,81 3,1 1,08 2,75 0,73 3,28 0,65 1,19 1,53 1 0,46 0,5 4,2 1,33 45,9 0,41 0,93 0,44

1,3 0,77 0,79 0,55 0,59 0,54 1,42 0,57 0,89 0,64 0,55 0,82 3,1 1,13 2,75 0,76 3,45 0,66 1,28 1,65 1 0,46 0,5 4,24 1,4 46,4 0,41 1,01 0,44

ALPHA ǹȈ. ǹȀǿȃǾȉǹ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 7,7 0,00 579 ATTICA GROUP ǹǼ(Ȁȅ) 1,73 3,59 15494 CPI A.E. ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ Ǿ/Ȋ (Ȁȅ) 0,28 0,00 0 CROWN HELLAS CAN ǹǼ(Ȁȅ) 7,75 -1,90 100 ELBISCO AE ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁǹ) 0,43 0,00 0 ELMEC SPORT ǹǺǼȉǼ(Ȁȅ) 0,9 0,00 892 EMPORIKI BANK S.A(Ȁȅ) 4,02 -1,23 13921 INFORMER ǹǼ(Ȁȅ) 0,38 0,00 0 INTERFISH ǿȋĬȊȅȀǹȁȁǿǼȇīǼǿǼȈ ǹǼ Ȁȅ 0,3 -9,09 1730 MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ 1,57 0,00 2782 OLYMPIC CATERING A.E.(Ȁȅ) 1,47 0,00 1000 PAPERPACK-ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,26 0,00 0 QUALITY & RELIABILITY ABEE(Ȁȅ) 0,22 0,00 0 SPIDER ȂǼȉǹȁ/ȋǹȃǿǹ(Ȁȅ) 0,24 0,00 1000 UNIBIOS ǹǼ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,18 5,88 112613 VIVARTIA ǹǺǼǼ (ȀO) 21,46 0,42 801 VIVERE AE Ȁȅ 0,51 2,00 117 ǹĬǾȃǹ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,79 0,00 0 ǹȁĭǹ - ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ(Ȁȅ) 35,74 0,03 2 ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ ǺȅȊȁǿǹīȂ. ǹȄǼ(Ȁȅ) 2,8 0,00 1100 ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,35 0,00 10000 ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ ǹǼ (ȀO) 0,91 1,11 1652 ǺǿȅȉǼȇ ǹǼ(Ȁȅ) 0,21 0,00 10924 īǼȀǼ ǹ.Ǽ(Ȁǹ) 8,04 9,84 30 ǼǻȇǹȈǾ - ȋ.ȌǹȁȁǿǻǹȈ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,14 -6,67 12532 ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ ǹ.Ǽ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,16 -5,88 12000 ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ.(Ȁȅ) 0,6 0,00 1440 ǾȇǹȀȁǾȈ (ǹȃ.īǼȃ.Ǽȉ.ȉȈǿȂǼȃ)(Ȁȅ) 5,43 2,45 1700 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(Ȁǹ) 0,22 10,00 21010 ǿ.ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ & ȊǿȅȈ HOLDING(ȆA) 0,31 0,00 0 ǿȅȃǿȀǾ (ȄǼȃȅǻȅȋ.ǼȆǿȋ.)(Ȁȅ) 13,95 0,00 0 ȀǹȆȃȅǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ȀǹȇǼȁǿǹ ǹǼ(ȀA) 75,45 1,41 9 ȀǼȀȇȅȌ ȄǼȃȅǻ.ȉȅȊȇ.ȅǿȀ.ȁǹȉ.(Ȁȅ) 3,11 0,00 0 ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ ǹǺǼǼ ( 0,3 0,00 0 ȁǹȂȌǹ (ǹȃ.Ǽȉ.Ǽȁȁ.ȄǼȃȅǻȅȋ.)(ȀO) 19,99 0,00 0 ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹ.ȃ.Ǽ.(Ȁȅ) 3,53 1,15 5595 ȂȅȋȁȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,16 -5,88 26189 Ȇ.ī.ȃǿȀǹȈ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 1,35 0,00 0 ȇǿȃȉǼȃȀȅ ǹǼ (Ȁȅ) 0,25 0,00 1000 ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ ǹǼǺǼ(ȀO) 0,2 0,00 325023 ȈȊȈȉ. ȂǿȀȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǼ(Ȁȅ) 0,3 0,00 0 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȁȅ) 11,69 0,00 0 ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ(Ȇȅ) 9,33 0,00 0 ĭǿǼȇǹȉǼȄ ǹĭȅǿ ǹȃǼǽȅȊȁǹȀǾ(Ȁȅ) 0,18 0,00 0 ȋ.Ȁ.ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,84 0,00 1030 ȋ.ȂȆǼȃȇȅȊȂȆǾ & ȊǿȅȈ ǹǼ(Ȁȅ) 3,48 0,00 590212 ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ ǹǺǼǼ (Ȁȅ) 0,29 0,00 14200

7,7 1,69 0,28 7,75 0,43 0,9 4,01 0,38 0,3 1,57 1,47 0,26 0,22 0,24 0,17 21,37 0,47 0,79 35,73 2,8 0,34 0,9 0,2 8,04 0,14 0,16 0,6 5,38 0,2 0,31 13,95 75,45 3,11 0,3 19,99 3,49 0,16 1,35 0,25 0,2 0,3 11,69 9,33 0,18 0,84 3,48 0,29

7,7 1,74 0,28 7,75 0,43 0,9 4,02 0,38 0,3 1,59 1,47 0,26 0,22 0,24 0,19 21,54 0,54 0,79 35,74 2,8 0,35 0,99 0,22 8,04 0,14 0,16 0,6 5,44 0,22 0,31 13,95 75,45 3,11 0,3 19,99 3,72 0,17 1,35 0,25 0,21 0,3 11,69 9,33 0,18 0,84 3,48 0,3

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

Τιμη % μεταβ. Ογκ Συν. Ελαχ. Μεγ. 0,00 0,00 0,00 6,67 0,70 0,00 8,96 0,00 0,00 7,41 -3,70 0,00 4,55 -2,33 0,00 0,00 -4,00 0,00 -2,13

26300 0 0 8981 4000 0 50 1000 0 17175 24830 0 1000 55943 0 0 3000 610 56884

0,12 0,1 0,14 0,15 1,43 0,23 0,73 0,08 0,09 0,28 0,26 8,26 0,46 0,41 0,39 0,54 0,24 0,14 0,45

0,13 0,1 0,14 0,16 1,43 0,23 0,73 0,08 0,09 0,3 0,27 8,26 0,46 0,43 0,39 0,54 0,24 0,14 0,47

1,01 0,00 2,18 0,00 2,07 -3,72 4,03 0,00 2,52 0,00 2,47 0,00 1,35 -3,57 1,05 0,00 2,2 2,33 2,62 0,00 2,1 0,00 2,07 0,00

150 0 25 0 0 0 100 0 10 0 0 0

1,01 2,18 2,07 4,03 2,52 2,47 1,35 1,05 2,2 2,62 2,1 2,07

1,01 2,18 2,07 4,03 2,52 2,47 1,35 1,05 2,2 2,62 2,1 2,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿȀǹȀǾ ǹ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ȋ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ǹ.Ǽ ȆȁǾȇ Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ ǹǼ ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ ȂǼȃȉǿȉǼȇȇǹ ǹǺǼE ȃȉȅȆȁǼȇ ǹǺǼǼ ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ǼȇīǹȈǿǼȈ ǹǺǼȉǼ ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹǺǼǼ ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO BETANET ABEE HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) SINGULARLOGIC S.A. ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹǼīǹ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȃǹȊȉǿȁǿǹȀǾ Ǽȉǹǿȇǿǹ ȁǼȈǺȅȊ (Ȁȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,06 0,62 0,64 3,08 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Δραγατσανίου 6 (πλατεία Κλαυθμώνος) , 105 59Αθήνα , Τηλ.: 210 33 60 800 , Fax: 210 33 60 980 Email: sales@cfs.gr , website: www.cfs.gr Πλ. Ελευθερίας 1 , 601 00 Κατερίνη, τηλ. 2351037220 Fax 2351076200

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC ǹǺǼǼ(Ȁȅ) COMPUCON ǼĭǹȇȂȅīǼȈ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ǹǺ HELLAS ONLINE ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼ PLIAS ǹȃ/ȂǾ ǺǿȅȂ/ȀǾ &ǼȂ/ȀǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ Ȁǹ ǹǼīǼȀ ǹǼ(Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ ǹ.Ǽ. (Ȁǹ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ ǹ.Ǽ

Μετοχeσ

Ǽȁȁ.ǿȋĬȊȅȀǹȁȁ. ǹǺǼǼ(Ȁȅ) 0,13 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) 0,1 ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) 0,14 ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ ȀǼĭǹȁǹǿȅȊ & ǼȆǼȃǻȊ 0,16 ǽǾȃȍȃ ǹǼ ȇȅȂȆȅȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀ 1,43 ǿȆȆȅȉȅȊȇ ǹǼ(ȀA) 0,23 ȀǼȇǹȂǼǿǹ ǹȁȁǹȉǿȃǾ AE 0,73 ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȀO) 0,08 ȀȁȍȃǹȉǼȄ ȅȂǿȁ. ǼȆǿȋǼǿȇ. AE(ȆO) 0,09 ȀȅȊȂȆǹȈ ǹ.Ǽ. ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ(Ȁȅ) 0,29 Ȃ.ǿ.ȂǹǿȁǾȈ ǹǼǺǼ(Ȁȅ) 0,26 ȅȂǿȁ. ǿȃȉǼǹȁ ǹǺǼǼ ǻǼ & Ȉǿǹ(Ȇȅ) 8,26 ȆǼȇȈǼȊȈ Ȇȇȅǿȅȃȉǹ ǼǿǻǿȀǾȈ ǻǿǹȉȇȅĭǾȈ ǹ 0,46 ȆǼȉǽǼȉǹȀǾȈ ǹǼ(Ȁȅ) 0,42 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. 0,39 ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) 0,54 ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) 0,24 ȉǼȄǹȆȇǼȉ ǹǼ(Ȁȅ) 0,14 ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ ǹǼ(Ȁȅ) 0,46

0,16 0,08 1,04 0,28 0,96 0,14 0,19 3,7

-5,88 0,00 2,97 0,00 -2,04 0,00 0,00 0,00

68589 0 1000 0 22251 0 0 0

0,16 0,08 1,03 0,28 0,9 0,14 0,19 3,7

0,17 0,08 1,04 0,28 1,02 0,14 0,19 3,7

Αρ. αδείας λειτουργίαςΑπόφαση 118/21.10.1997 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε 39149/06/Β/97/15,Α.Φ.Μ.094499654Δ.Ο.ΥΦΑΕΕΑΘΗΝΩΝ


11

ÈAPPOÓ

IÄIOKTHÓIA ÅêäïôéêÞ EíçìåñùôéêÞ I.KOPOMHËHÓ A.E ÅÊÄÏÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄIEYÈYNTHÓ ÓYNTAÎÇÓ Ä. KATÓOÃIANNHÓ IÄPYTHÓ + Xñ. ÐáðáóôåñéÜäçò Eôïò éäñýóåùò 1960 YÐEYÈYNOI THÓ EÖHMEPIÄAÓ “ÈAPPOӔ Ä. MAKEÄONIAÓ KAÓTOPIA Kþóôáò Äïýöëéáò ÓIATIÓTA Èåüäùñïò ÐåóíéêÜò ÓéÜôéóôá ÃåñÜíéá Tçë. 24650- 22.970 Tçë. 38611 Fax 34611 e-mail: tharos@otenet.gr EÄPA KOZANH ÓYNÄPOMH 72 E EËAXIÓTH ÓYNÄPOMH 15 E TPAÐEZÙN ÏPÃANIÓMÙN

190 E

XPHÓIMA THËEÖÙNA

NOÓOKOMEIO 67600 EKAB 166 ÐYPOÓBEÓTIKH 199 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ 2461301194 KTEË 34454 ÄEH âëÜâåò Ä/ NÓH 34515 OTE BëÜâåò 121 TAÎI 34.605, 34.905 PAÄIO TAÎI 40500 AÓTYNOMIA 22001 OÓE 36067 OËYMÐIAKH AEP. 36.462 KñáôÞóåéò èÝóåùí 36.463 OAEÄ 22.930 IKA 22100 EÎÐPEÓ ÓEPBIÓ 36966 TAXYÄPOMEIO 34500 INTERAMERICAN OÄIKH ÐPOÓTAÓIA 24610 42253 6942234356 1158 KTEO 31690 ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ 10400 SOS ASSISTANCE 24610 33000

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ÓÞìåñá Ôñßôç 30 Ìáñôßïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôïõ Êõñáôóïý Çëßá óôçí óõìâïëÞ ôùí ïäþí Öïí ÊïæÜíç êáé Éïõóôéíéáíïý ôçë. 24610 37282 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò ÔñéðïëéôÜêç ×áñßêëåéáò óôçí ïäü Åèíïìáñôýñùí 16 ôçë. 24610 26612 Ðñüãñáììá ÐôÞóåùí ôçò ÏëõìðéáêÞò èåñéíÞò ðåñéüäïõ 02/04/2008 24/10/2008

ÈÁÑÑÏÓ

ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: áðü åðé÷åßñçóç ðïõ áíáðôýóåôáé óôçí ðåñéï÷Þ (2) Üôïìá ãéá ðëÞñç áðáó÷üëçóç êáé (5) ãéá çìéáðáó÷üëçóç Üíù ôùí 22 åôþí. ÐáñÝ÷ïíôáé åëåýèåñï ùñÜñéï, äùñåÜí åêðáßäåõóç, ðñïïðôéêÞ åîÝëéîçò, äõíáôüôçôá åñãáóßáò áðü ôï óðßôé ìå Éíôåñíåô. Ðëçñ. ê. Ôïêáôëßäçò www.moneyhome4u.gr 6955 585750 ÁÔÏÌÁ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ãéá áíåîÜñôçôç åðáããåëìáôéêÞ óõíåñãáóßá ìå áíôéêåßìåíï ôïí Ýëåã÷ï ôïõ âÜñïõò êáé ôç äéáôñïöÞ, çìéáðáó÷üëçóç 600-900 Å Þ ðëÞñç áðáó÷üëçóç 1500 Å êáé Üíù. ÊáëÝóôå Üìåóá ê. Óßóêïò Áíôþíéïò. Ôçë. 6976 653645 ðñïóï÷Þ ü÷é ðùëçôÝò íôÞëåñ

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: íåáñïß 21-28 ìüíéìïé êÜôïéêïé ÊïæÜíçò ìå ãíþóåéò Ç/Õ (Excel) ãéá äéáíïìÞ áñùìÜôùí åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí óôçí ÊïæÜíç. ÐáñÝ÷åôáé ìéóèüò, ÉÊÁ, bonus, ðåíèÞìåñï, 4ùñï (10.00-14.00). E-mail: anestis.sam@gmail.com, ôçë. 210 5742363, 2310 305945 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: Üôïìá ãéá äéáíïìÞ äéáöçìéóôéêþí öõëëáäßùí. Ðëçñ. ôçë. 6947 933530 ÆÇÔÅÉÔÁÉ: ïäçãüò ãéá äéáíïìÝò. Ðëçñ. ôçë. 6972 899550 ÆÇÔÅÉÔÁÉ: áðü ÁÅ âïçèüò ëïãéóôÞ - õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ ìå ðñïûðçñåóßá, Üäåéá ïäÞãçóçò, ãíþóç Ç/Õ êáé îÝíçò ãëþóóáò ÷ùñßò óôñáôéùôéêÝò õðï÷ñåþóåéò. ÁðïóôïâïëÞ âéïãñáöéêþí óôï e-mail: vants@tee.gr

ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ ÐÑÁÔÇÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÊÁÕÓÉÌÙÍ

ÌåãÜëç Åôáéñßá ðåôñåëáéïåéäþí, æçôÜåé ëåéôïõñãïýò äñáóôÞñéïõò êáé ìå ïéêïíïìéêÞ åðéöÜíåéá ãéá óýíáøç åìðïñéêÞò óõíåñãáóßáò óå ðñáôÞñéï ôçò åôáéñåßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊïæÜíçò. Ðñïçãïýìåíç åìðåéñßá óôïí ÷þñï ôùí ðåôñåëáéïåéäþí êáé åéäéêüôåñá óôçí äéá÷åßñéóç ðñáôçñßïõ èá èåùñçèåß åðéðëÝïí ðñïóüí. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ðáñáêáëïýíôáé íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå ôïí ê. ÔÜóêï óôï ôçëÝöùíï 6944867050.

ÔïðÜëçò Ð. ×ñÞóôïò

×åéñïõñãüò Ïñèïðáéäéêüò Åîåéäßêåõóç åéò ÏñèïðáéäéêÞ Ðáßäùí Ðôõ÷éïý÷ïò ÉáôñéêÞò Á.Ð.È. Õð. ÄéäÜêôùñ Éíóôéôïýôïõ Êáñïëßíóêá Åéäßêåõóç & Åîåéäßêåõóç: Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Êáñïëßíóêá, Óôïê÷üëìç-Óïõçäßá Ì. ÄÞìôóá 20 (üðéóèåí 2ïõ & 5ïõ Ãõìíáóßïõ) 50100 ÊïæÜíç Ôçë. Éáôñåßïõ: 24610 21621 Êéíçôü: 6970 763 735

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï 260 ôì Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï ìå ÓÄ 1,4 åðß ôùí ïäþí Áñêáäßïõ êáé Ãåñì. ÊáñáâáããÝëç (áðÝíáíôé áðü ôï êáôáóô. åðßðëùí ÓÁÑÑÇÓ). Ðëçñ. ôçë. 6945 705504 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï óôç Ëåõêüâñõóç 812 ôì. Ðëçñ. ôçë. 6979 005631 ÐÙËÅÉÔÁÉ: êôÞìá 5 óôñåì. ìå ïéêßá 80 ôì óå Üñéóôç êáôÜóôáóç (ñåýìá, íåñü, ôçëÝöùíï) óôçí ðåñéï÷Þ ÊÁÓËÁ, êïíôÜ óôçí áíôéðñïóùðåßá SKODA (ÐáðáôÜóéïò ÆáñïãéÜííçò). Ðëçñ. ôçë. 6932 335584 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï óôïí Êñüêï ÊïæÜíçò 870 ôì ÓÄ 0,8 (ôéìÞ 60.000 Å) êáé êôÞìá 6 óôñåì. óôç èÝóç ÌåóéÜ (ôéìÞ 30.000 Å). Ðëçñ. ôçë. 6944 985850 ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôçí ËåðôïêáñõÜ Ðéåñßáò óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ïëýìðïõ - ïéêüðåäï 1.400 ôì ìå åëéÝò - ðåñéï÷Þ

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ðëÞñçò åîïðëéóìüò êáöåôÝñéáò (ðëçí ôñáðåæïêáèßóìáôá). Ðëçñ. ôçë. 6946 250323 ê. Íßêïõ ÄçìÞôñçò ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç óïõâëáôæßäéêï óôçí ËåðôïêáñõÜ Êáôåñßíçò ðÜíù óôïí ðåæüäñïìï, ëüãù áíá÷þñçóçò óôï åîùôåñéêü. ÐÏËÕ ÊÁËÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁ ãéá ôï êáëïêáßñé 2010. Ðëçñ. ôçë. 6988 323634, 6946 068197 êïò ÃéÜííçò ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç “Óïýðåñ-ÌÜñêåô” (ìÝëïò óõíåôáéñéóìïý ðáíôïðùëþí) óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò, ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò. Ðëçñ. ôçë. 6946 682676

Ãíùóôïðïéåßôáé üôé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1369 ôïõ Á.Ê. üôé ï Êùíóôáíôßíïò ÌÞôóéïò ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Ñïýëáò ôï ãÝíïò ÌðáóéÜ ðïõ ãåííÞèçêå óôç Æõñß÷ç –Åëâåôßáò êáé êáôïéêåß óôçí ÊïæÜíç êáé ç Åõáããåëßá ÖáñìÜêç ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÊõñéáêÞò ôï ãÝíïò Ìß÷ïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÂÝôæéêïí- Åëâåôßáò êáé êáôïéêåß óôçí ÊïæÜíç, ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí.

Aíåîáñôçóßáò 17 ÐÁÑÃÁ ôçë.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ - ÏÄÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÐÉÓÔÏËÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Åêðñüóùðïò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Êéí.: 6942 234 356

ÁÉÈÏÕÓÁ ÐÁÑÃÁÓ, óå ïéêüðåäï 300ô.ì. ìå áíåìðüäéóôç èÝá èÜëáóóá, äýï áíåîÜñôçôåò ìïíïéêáôïéêßåò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, 2 Ä.2Ó.2Ê.2Ë. ôæÜêé, áðïèçêåõôéêïß ÷þñïé, ðëáêüóôñùôç áõëÞ ...2 60.000 Å – ÊÙÄ: (Ä-6)

ÐÁÑÃÁ: ìå èÝìá èÜëáóóá ìïíïéêáôïéêßá 128 ô.ì. óå ïéêüðåäï – êÞðï 363 ô.ì êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìüò, 4 èÝóåéò ðÜñêéíãê, áðïèÞêç 185.000 Å – ÊÙÄ: (Ä-138). ÐÜñãá: Íåüäìçôç ìïíïêáôïéêßá 132ô.ì. åðéðëùìÝíç, 3 õðíïäùìÜôéá, 2 êïõæßíåò, 2 ìðÜíéá,ôæáêïýæé, ôæÜêé, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, êëéìáôéóìü, ìåãÜëåò âåñÜíôåò ìå áíïéêôü ïñßæïíôá,

ðÜñêéíãê 239.000EUR ÊÙÄ:[Ä-194]

-

Óýâïôá: ÅîáéñåôéêÞò áéóèçôéêÞò íåüäìçôç ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, ìïíïêáôïéêßá áðïôåëïýìåíç 2 õðíïäùìÜôéá, êïõæßíá ôñáðåæáñßá óáëüíé, êåíôñéêÞ èÝñìáíóç, ìåãÜëåò âåñÜíôåò, êÞðï, ðÜñêéíãê, ôæÜêé. 153.000EUR - ÊÙÄ:[Ä-78]

ÐÜñãá: ÄéáìÝñéóìá íåüäìçôï óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, áðïôåëïýìåíï áðü êïõæßíá-êáèéóôéêü, ôñáðåæáñßá, óáëüíé, 2 õðíïäùìÜôéá, ìðÜíéï + óïößôá 16 ô.ì., êåíôñéêÞ èÝñìáíóç ,çëéáêüò èåñìïóßöùíáò, ìðáëêüíéá ìå êáôáðëçêôéêÞ èÝá óôçí ðüëç. 155.000EUR - ÊÙÄ:[Ä-74]

Aíåîáñôçóßáò 17 ÐÁÑÃÁ ôçë.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ÔÇË. 24610 37730 - 45253 FAX: 24610 37086 - 42253 ÔÇË. ×ÙÑÉÓ ×ÑÅÙÓÇ ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ: 1158 e-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÁÉÈÏÕÓÁ 1

Áðü ôïí ÌÁÑÔÉÍ ÓÊÏÑÓÅÆÅ

ç åêðëçêôéêÞ ôáéíßá ìõóôçñßïõ

ÔÏ ÍÇÓÉ ÔÙÍ ÊÁÔÁÑÁÌÅÍÙÍ Ìå ôïõò ËÅÏÍÁÑÍÔÏ ÍÔÉ ÊÁÐÑÉÏ, ÌÁÑÊ ÑÁÖÁËÏ, ÌÐÅÍ ÊÉÍÃÊÓËÅÚ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.00 êáé 10.00 ÁÉÈÏÕÓÁ 2

ÐñïâÜëëåôáé ç ðáéäéêÞ ôáéíßá

ÂÑÅ×ÅÉ ÊÅÖÔÅÄÅÓ

Ôï öáãçôü åßíáé Ýôïéìï!

ÊÜèå ìÝñá 1 ðñïâïëÞ 6.00 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ Óõíå÷ßæåôáé ãéá 2ç åâäïìÜäá ç åëëçíéêëÞ êùìùäßá

180 ÌÏÉÑÅÓ

Ìå ôïõò ÂËÁÄÉÌÇÑÏ ÊÕÑÉÁÊÉÄÇ,

ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÂËÁÍÔÇ, ÌÉ×ÁËÇÓ ÌÁÑÉÍÏÓ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00

ÁÈÇÍÁ – ÊÏÆÁÍÇ: ÔåôÜñôç: áíá÷þñçóç 14.50 Áöéîç 15.55 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 14.50 Áöéîç 15.55 ÊÏÆÁÍÇ – ÁÈÇÍÁ: ÔåôÜñôç: Áíá÷þñçóç 16.20 Áöéîç 18.20 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 16.20 Áöéîç 18.20 (ìÝóù ÊáóôïñéÜò).

ÃÝñïíôá, åêôüò ó÷åäßïõ ìå 50 ôì íåüêôéóôï óðßôé ìå öáíôáóôéêÞ èÝá. ÔéìÞ 110.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6970 513637 ÐÙËÅÉÔÁÉ: íåüêôéóôç ìïíïêáôïéêßá 100 ôì óå 1 óôñÝììá ïéêüðåäï óôçí ËåðôïêáñõÜ - óôïõò ðñüðïäåò ôïõ Ïëýìðïõ ðÜíù áðü ôçí ÅèíéêÞ ïäü, åêôüò ó÷åäßïõ - ìå öáíôáóôéêÞ èÝá. ÔéìÞ 150.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6970 513637 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ãêáñóïíéÝñåò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå áíåãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 33134, 6979 729586, 6979 729585 ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá áíáêáéíéóìÝíï óôç Èåóóáëïíßêç êïíôÜ óôá ÐáíåðéóôÞìéá, áðÝíáíôé áðü ôç Ñïôüíôá. ÄéáèÝôåé äýï äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá,WC. ÔéìÞ 95.000 Å. Ðëçñ. ôçë. 6979 985665, 6972 823840

CLIK

Ãñáöåßï Ãíùñéìéþí

Äþóôå ôÝñìá óôçí áíáìïíÞ êáé ôç ìïíáîéÜ. Åìöáíßóéìåò êïðÝëåò áðü Âïõëãáñßá - Ñùóßá æçôïýí ãíùñéìßá, ìå óêïðï ó÷Ýóçóõìâßùóç-ãÜìï êáé áõèçìåñüí, ðáíåëëáäéêÜ. Ôçë. 2410670840

ÈÅÑÌÁÍÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÅÐÉÓÊÅÕÇ Ôçë. 24610/38171 êéíçôü 6949 691430 ËÏÕÊÁÓ ÐÁÐÁËÏÕÊÁÓ

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìéêñü äõÜñé ðëçóßïí ôïõ Óïýðåñ ÌÜñêåô “Âåñüðïõëïò” êáé ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ðëçñ. ôçë. 24610 41905, 6976 322303 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: óôïýíôéï 40 ôåôñáãùíéêþí óå êáéíïýñãéá ïéêïäïìÞ ìå ôçëåèÝñìáíóç êïíôÜ óôçí ðëáôåßá Óê’ñêáò, åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá ìåãÜëï ìðÜíéï ìå ìðáíéÝñá, ôåôñÜöõëëç íôïõëÜðá, ôéìÞ 230 Å. Ðëçñ. ôçë. 24610 63017, 6973 043970, 6973 041599 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá åðéðëùìÝíç êáéíïýñãéá ìå áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç, ðåñéï÷Þ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ðëçñ. ôçë. 24610 30359, 6974 569194 ENOIKIAZETAI: éóüãåéï ôñéÜñé áíáêáéíéóìÝíï ìå áôïìéêÞ ôçë/íóç, ìçäáìéíÜ êïéíü÷ñçóôá, óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. Ðëçñ. ôçë. 6936 918537 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá êáéíïýñãéá ìå áôïìéêÞ ôçëåèÝñìáíóç óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ (êïíôÜ óôï Óïýðåñ ÌÜñêåô Ìáñéíüðïõëïò). Ôçë. éäéïêôÞôç 6973 982464, 6972 870764 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éóüãåéï êáôÜóôçìá êåíôñéêü 160 ôì ìáæß ìå ðáôÜñé (Ýîôñá 110 ôì õðüãåéï ìå äýï åéóüäïõò), áíáêáéíéóìÝíï ðñüóöáôá, ëïõî êáôáóêåõÞò

óôçí ïäü Í.Ðëáêïðßôç 4 (äßðëá óôï öáñìáêåßï ÄáêÞ). Ðëçñ. ôçë. 6978532994, 24650 41249, êïò ËÜæáñïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá óå öïéôÞôñéåò ãéá 3 ÷ñüíéá, óôçí ïäü Ã. Ôéüëç 1, óå ëïãéêÞ ôéìÞ 150 Å. Ðëçñ. ôçë. 24610 36102 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: 2 åðáããåëìáôéêïß ÷þñïé óôï 5ï ÷ëì ÊïæÜíçò Ðôïëåìáúäáò. óôçí ßäéá ôïðïèåóßá ìå åìâáäü 220 ôì êáé 270 ôì áíôßóôïé÷á êáé ìå ïéêüðåäï 2,5 óôñ. Ýêáóôïò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 24742, 6932 717179 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìïíïêáôïéêßá 87 ôì óôç Í. ÊáñäéÜ ÊïæÜíçò ìå ôæÜêé, õðüãåéï, ãêáñÜæ êáé äéáìïñöùìÝíç áõëÞ. Ðëçñ. ôçë. 24630 27756, 6944849630 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáôÜóôçìá 102 ôì óôïí Êñüêï ÊïæÜíçò ôéìÞ (400 Å). Ðëçñ. ôçë. 6944 985850 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá ðåíôáåôßáò óôá ÐëáôÜíéá Áã. ÁèáíÜóéï, äùìÜôéï - óáëïêïõæßíá, ìðÜíéï. Ðëçñ. ôçë. 24610 39687, 40935, 6979 447364 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá 38 ôì óå íåüêôéóôç ïéêïäïìÞ óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (Ã. Ôéüëç êáé ×ñéóôïðïýëïõ). ÔéìÞ 160 Å. Ðëçñ. ôçë. 24610 38183, 39993

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÙÍ ÐÙËÅÉÔÁÉ: Jeep Cherokee 2,4 Classic ìïíôÝëï 2003, 130.000 ÷éëéüìåôñá. ÄåñìÜôéíï óáëüíé, ðëáúíÜ óêáëïðÜôéá, ó÷Üñåò ïñïöÞò. ÔéìÞ 12500 åõñþ. Ðëçñ. ôçë. 6974 269879

,

ÁëëáãÞ ôçëåöùíéêþí áñéèìþí óôï ÊÝíôñï ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí (ÊÅÐ) Í. ÊïæÜíçò

Áðü ôçí 29ç Ìáñôßïõ 2010 ïé áñéèìïß ôçëåöþíùí ôïõ ÊÝíôñïõ ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò áëëÜæïõí. ÓõãêåêñéìÝíá ïé íÝïé áñéèìïß èá Ý÷ïõí ôçí åîÞò ìïñöÞ: 2461 3 50000-5. •ÐñïúóôÜìåíïò:24613 50000 •Ðëçñïöïñßåò: 24613 50001-2, 24613 50004-5 •FAX: 24613 50003

Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé ðáëéïß áñéèìïß äåí èá ëåéôïõñãïýí ðëÝïí. Ïé ðáñáðÜíù áëëáãÝò ãßíïíôáé óôá ðëáßóéá óõììåôï÷Þò ôïõ Ê.Å.Ð. óôï ðñüãñáììá «ÓÕÆÅÕÎÉÓ» ìå ôï ïðïßï ðáñÝ÷ïíôáé õðçñåóßåò äéáäéêôýïõ êáé óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò. Âáóéêüò óôü÷ïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí êáé ç ðáñåðüìåíç áðïôåëåóìáôéêÞ äéïßêçóç êáé âåëôßùóç ðáñï÷Þò õðçñåóéþí óôïõò ðïëßôåò.

H TASTY FOODS S.A., èõãáôñéêÞ ôçò PEPSICO INTERNATIONAL, ðñùôïðüñïò óôçí ÅëëçíéêÞ ÁãïñÜ óôï ÷þñï ôùí óíáê æçôÜ:

ÐÙËÇÔÇ/ÐÙËÇÔÑÉÁ Ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí ðñïúüíôùí ôçò óôá ìéêñÜ óçìåßá ðþëçóçò óôï íïìü: ÇÌÁÈÉÁÓ Ïé õðïøÞöéïé/åò ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí: * ÁðïëõôÞñéï Ëõêåßïõ, ÉÅÊ, Á.ÔÅÉ * Äßðëùìá ÏäÞãçóçò * Ìüíéìç êáôïéêßá óôï íïìü ÇÌÁÈÉÁÓ * Äõíáìéêü ÷áñáêôÞñá, åõ÷Üñéóôç ðñïóùðéêüôçôá êáé Üíåóç óôçí áíèñþðéíç åðéêïéíùíßá * Ðñïûðçñåóßá óå ðñïþèçóç êáôáíáëùôéêþí áãáèþí åðéèõìçôÞ áëëÜ ü÷é áðáñáßôçôç * Ãéá ôïõò Üíôñåò õðïøçößïõò åêðëçñùìÝíåò óôñáôéùôéêÝò õðï÷ñåþóåéò Ç åôáéñåßá ðñïóöÝñåé áíôáãùíéóôéêÝò áðïäï÷Ýò, ðñüóèåôç éäéùôéêÞ áóöÜëéóç, óõíå÷Þ åêðáßäåõóç êáé ðñïïðôéêÝò êáñéÝñáò óå ìßá äõíáìéêÜ åîåëéóóüìåíç ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ðáñáêáëïýíôáé íá óôåßëïõí âéïãñáöéêü óçìåßùìá, ìå ôçí Ýíäåéîç SAL-IMAT, óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.tastycareers.gr Þ óôï öáî ìå áñéèìü 2310649505 Þ ôá÷õäñïìéêÜ óôçí áêüëïõèç äéåýèõíóç: TASTY FOODS ÁÂÃÅ Éáôñïý Ãùãïýóç & ÔñéðïôÜìïõ 2 Óôáõñïýðïëç Èåóóáëïíßêçò, ÔÊ 56430 Ôçëåöùíéêü êÝíôñï: 231649500 Õðüøéí : H.R. ìå ôçí Ýíäåéîç SAL-IMAT.

30 Ìáñôßïõ 2010

ÆÇÔÁ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÁÍÁÃÃÅËÉÁ ÃÁÌÏÕ

ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý E-mail: christostopalis@yahoo.gr

M. Ôñßôç

ÊÕÑÉÁ: áíáëáìâÜíåé óéäÝñùìá ñïý÷ùí. Ðëçñ. ôçë. 6939 877694 ÏÄÇÃÏÓ ìå äßðëùìá Ò êáôçãïñßáò ìå åìðåéñßá óôç äéáíïìÞ ôñïößìùí Ä. Ìáêåäïíßáò êáé óôá ÷ùìáôïõñãéêÜ æçôÜ åñãáóßá. Ðëçñ. ôçë. 6948 188649

ÄÉÁÖÏÑÁ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: Ýðéðëï óáëïíéïý (óýíèåôï) óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6946 501718

ÄÜíåéá ÔñáðåæéêÜ óå Äçìïóßïõò - Äçìïôéêïýò õðáëëÞëïõò óå óõíôáîéïý÷ïõò Äçìïóßïõ - ÉÊÁ áíåîÜñôçôá áðü õðåñäáíéóìü. Äéåêðåñáßùóç äõóìåíþí, ñýèìéóç, ðÜãùìá, ìåéþóåéò êáôáããåëìÝíùí äáíåßùí êáé êáñôþí áðü Ýìðåéñïõò íïìéêïýò êáé ïéêïíïìïëüãïõò ôçò åôáéñåßáò ìáò. Ç äéáðñáãìÜôåõóç ãßíåôáé ìå ôá êåíôñéêÜ ôùí ôñáðåæþí óôçí ÁèÞíá. ÅíçìÝñùóç ãéá ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá åíôüò 3 çìåñþí. ÅîõðçñÝôçóç ÐáíåëëáäéêÜ. Ôçë. êÝíôñï 2310 554514, fax 2310 554517, 6972 886998 Website www.moneycashgram.gr

ÐÜó÷á ìå ôçí ÐåñéçãçôéêÞ óôç ËïõìðëéÜíá Óëïâåíßáò

Ç ÐåñéçãçôéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé 6Þìåñï åêäñïìÞ ôéò çìÝñåò ôïõ ÐÜó÷á óôç ËïõìðëéÜíá áðü 1 ìÝ÷ñé 6 Áðñéëßïõ. Èá ðáñáêïëïõèÞóïõìå ôïí åðéôÜöéï êáé ôçí ÁíÜóôáóç óå ïñèüäïîç åêêëçóßá ÓÝñâùí ôùí Áãßùí Êõñßëëïõ êáé Ìåèïäßïõ óôç ËïõìðëéÜíá, èá åðéóêåöèïýìå ôçí ÔåñãÝóôç êáé ôçí Âåíåôßá. Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç, ôïõò ößëïõò ôçò ÐåñéçãçôéêÞò êáé ôõ÷üí åðéèõìïýíôåò óõìðïëßôåò ìáò, íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ óôá ôçëÝöùíá 24610-30330- 4084230656-30207. Áðáéôåßôáé äéáâáôÞñéï. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ãéá ôéò

ìéêñÝò óáò áããåëßåò

ôçëåöùíåßóôå óôï 2461- 0 38611

CLIK

Ãñáöåßï Ãíùñéìéþí

Äþóôå ôÝñìá óôçí áíáìïíÞ êáé ôç ìïíáîéÜ. Åìöáíßóéìåò êïðÝëåò áðü Âïõëãáñßá - Ñùóßá æçôïýí ãíùñéìßá, ìå óêïðï ó÷Ýóçóõìâßùóç-ãÜìï êáé áõèçìåñüí, ðáíåëëáäéêÜ. Ôçë. 2410670840


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

Μ. ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με Θάρρος & Παρρησία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Εµπαιγµός…!

«Ήρωες και

Κοζάνης για την κεντρική πλατεία της πόλης. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο νέος ∆ήµαρχος µε την πρόταση του αυτή θέλει να δώσει το πολιτικό στίγµα «αισθητικής» για την πόλη και τον διευρυµένο µάλιστα ∆ήµο Κοζάνης!

∆ολιοφθορές από γάτες….!

Την δικαιολογηµένη αγανάκτηση τους για τον εµπαιγµό της ∆ΕΗ στο θέµα των µετεγκαταστάσεων εξέφρασαν οι κάτοικοι Ποντοκώµης και Μαυροπηγής, στο τελευταίο νοµαρχιακό συµβούλιο Κοζάνης. Η ∆ΕΗ προκαλεί µε την συµπεριφορά της τους πολίτες της περιοχής και δυστυχώς πίσω από τους απαράδεκτους χειρισµούς της επιχείρησης κρύβεται το επίσηµο κράτος!

Σε θέση µάχη…!

ηρωίδες» Την Παρασκευή 9 Απριλίου στις 18:00, ξεκινά ορµητικά το 2ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης και Τεχνών του Λόγου, Κοζάνη, 9 -18 Απριλίου 2010, αφιερωµένο στις επικές παραδόσεις των λαών και στους σύγχρονους ήρωες, υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης Festival d’ Uzeges, Γαλλίας το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης και Τεχνών του Λόγου Πηλίου «Κάτω από τα δέντρα …» Επίτιµος καλεσµένος του Φεστιβάλ ο καθηγητής ∆ηµήτρης Μαρωνίτης

Λόγο …στους νέους της Αιανής!

Άλλο κι αυτό: Τα αδέσποτα της Κοζάνης πέρα από τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργούν στους κατοίκους και στη εικόνα της πόλης, «ευθύνονται» για σοβαρές ζηµιές που έγιναν σε 15 περίπου ΙΧ στην πόλη. ∆εν πρόκειται για ζηµιές από τρακαρίσµατα µε αδέσποτα, αλλά από τις ζηµιές που κάνουν κυνηγηµένες γάτες από σκύλους που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτοκίνητα και από τον πανικό τους καταστρέφουν καλώδια και άλλα ευαίσθητα εξαρτήµατα στα αυτοκίνητα που καταφεύγουν να γλυτώσουν από τα δόντια των σκύλων. Αρκετοί µάλιστα ιδιοκτήτες που δεν γνώριζαν, κατήγγειλαν στην αστυνοµία Κοζάνης «περίεργες δολιοφθορές στο αυτοκίνητο τους, από αγνώστους.

Οι πολίτες παίρνουν την σκυτάλη…!

Σε «θέση µάχης» βρίσκονται οι τρεις αντιδήµαρχοι Κοζάνης: Ο υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας Θεόδωρος Βασδάρης έχει να ξεδιπλώσει συγκεκριµένο και µεγάλο έργο µέσα από το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου. Ο υπεύθυνος των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Παναγιώτης Θεοδωρίδης καλείται να υλοποιήσει έργα στα ∆.∆ αποδεικνύοντας ότι δεν υστερούν σε σχέση µε την πόλη. Και επί της Πολεοδοµίας Θεόδωρος Θεοδωρίδης να ολοκληρώσει το νέο Γενικό Πολεοδοµικό της Κοζάνης. Σηµαντικά ζητήµατα του ∆ήµου που αποκτούν µεγαλύτερη πολιτική σηµασία λόγω των επικείµενων εκλογών του Νοέµβρη!

Στίγµα αισθητικής…!

Εκδήλωση ενηµέρωσης-διαλόγου µε τους νέους του ∆ήµου διοργανώνει ο ∆ήµος Αιανής σήµερα Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 στις 7:30 µ.µ. στην Αίθουσα Τέχνης του Πνευµατικού Κέντρου Αιανής. Τα θέµα της εκδήλωσης θα είναι, ο «Καλλικράτης», οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου και το Πολιτιστικό κέντρο Αιανής.Τον λόγο θα έχουν όσοι θέλουν και κυρίως οι νέοι…! Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή συγκέντρωση, στις 6,30 το απόγευµα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Η πρόσκληση εστάλη , µέσω fecebook, προς τους αγανακτισµένους πολίτες για την κατάντια της υγείας στο νοσοκοµείο Κοζάνης. Πρώτη φορά στα τοπικά χρονικά οι πολίτες παίρνουν την σκυτάλη από τους εκπροσώπους τους…!

«Εγχώριο κύκλωµα καυσίµων»! Ζητήσαµε µια φωτογραφία από τον πρόεδρο των Βενζινοπωλών Ν. Κοζάνης Γιώργο Χατζηκυπραίου για να την δηµοσιεύσουµε µετά τις τελευταίες του δηλώσεις για τις τιµές των καυσίµων στα πρατήρια της Κοζάνης. Η απάντηση που µας έδωσε έχει ενδιαφέρον: «Τι να την κάνετε την φωτογραφία µου; Ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται για µένα αλλά για το ποιος τελικά λέει την αλήθεια σε τούτον τον τόπο. Πολύ δε περισσότερο θα σας πρότεινα να κάνουµε ένα εκτεταµένο δηµοσίευµα που να περιγράφουµε σε χοντρές γραµµές το εγχώριο κύκλωµα του καυσίµου και ποιοι µέσα από αυτό ρουφάνε το αίµα το δικό µας και του κοσµάκη».Αφοπλιστικός ο κ. Πρόεδρος γι αυτό και δεν επιµείναµε στην φωτογραφία και περιµένουµε τις απόψεις του για το «Εγχώριο κύκλωµα καυσίµων»!

Ενεργή συµµετοχή..! Πολλοί ∆ήµοι της περιοχής συµµετείχαν την «Ώρα της Γης», στην προσπάθεια της WWF, για να στείλουµε όλοι µαζί ένα µήνυµα ευαισθητοποίησης, ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Ο ∆ήµος Καστοριάς φέτος, συµµετείχε ακόµα πιο ενεργά αφού µε ειδική σελίδα στην WWF, ενίσχυσε τις συµµετοχές των συµπολιτών στη µεγάλη παγκόσµια προσπάθεια. Επίσης οι κεντρικότεροι δρόµοι στην πόλη για µια ώρα έσβησαν, δίνοντας µήνυµα ενάντια στο πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη.

Είναι ζήτηµα χρόνου να δοθεί στην δηµοσιότητα η πρόταση του ∆ήµου

∆ιαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση του ΘΑΡΡΟΥΣ καθηµερινά στο www.tharos.gr

Σύσκεψη για τη µετεγκατάσταση του οικισµού Κλείτου Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος µε πρωτοβουλία του, µετά από πρόταση του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Κλείτου κ. Αθανασιάδη Κωνσταντίνου, συγκάλεσε σύσκεψη µε τη συµµετοχή των Βουλευτών του νοµού Κοζάνης, του Νοµάρχη Κοζάνης, των ∆ηµάρχων Ελλησπόντου και Κοζάνης, της ΑΝ.ΚΟ, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής και της ∆ΕΗ για τη µετεγκατάσταση του οικισµού Κλείτου.

AΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ ΨΥΓΕΙΑ - ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ “Τα λευκά όρη” Εµπόριο Φρούτων

Εύχεται σε φίλους και πελάτες ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Κάτω Σφαγεία τηλ. 24610 28144 Υπ/µα: Βοσπόρου 1 τηλ. 24610 26940

Στη σύσκεψη εξετάστηκε η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα στο νέο οικισµό µε τα έργα υποδοµής, όπως επίσης και το ζήτηµα του Κοιµητηρίου. Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στα οποία συµφώνησαν όλοι οι παριστάµενοι οµόφωνα, οι απαλλοτριώσεις των υποδοµών του παλαιού οικισµού ανήλθαν στο ύψος περίπου των Ε 8.600.000,00 και οι µέχρι σήµερα χρηµατοδοτήσεις που επένδυσε ο ∆ήµος Ελλησπόντου στις υποδοµές του νέου οικισµού, ανήλθαν περίπου σε Ε3.200.000,00. Για το «κλείσιµο» της εκτελεσθείσας εργολαβίας κατασκευής των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, απαιτείται η πληρωµή Ε1.103.249,00, ενώ ο ανάδοχος διεκδικεί πλέον €640.104,00 ως τόκους υπερηµερίας λόγω της καθυστέρησης αποπληρωµής του έργου. Τα έργα που αποµένουν για την ολοκλήρωση των υποδοµών είναι: 1. Το Β2 στάδιο εσωτερικής οδοποιίας προϋπολογισµού €6.667.000,00. 2. Η κατασκευή του έργου εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης Κλείτου – Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής προϋπολογισµού Ε5.000.000,00. 3. Η κατασκευή δικτύου διανοµής τηλεφωνοδότησης προϋπολογισµού €300.000,00. 4. Η κατασκευή του Γ’ σταδίου εσωτερικής οδοποιίας µε πλάκες πεζοδροµίου προϋπολογισµού Ε2.000.000,00. Από την εξέταση των προτάσεων χρηµατοδότησης προέκυψε ότι το Β2 στάδιο εσωτερικής οδοποιίας, δεν είναι επιλέξιµο έργο για το Ε.Σ.Π.Α. Για την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης Κλείτου – Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής έχει υποβληθεί πρόταση από τη ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στα πλαίσια της πρόσ-

κλησης Π20 «κατασκευή – βελτίωση δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ.» της Περιφέρειας. Από παλαιότερες χρηµατοδοτήσεις της ∆ΕΗ υπάρχουν διαθέσιµα Ε568.295,00 µε την προϋπόθεση της παράδοσης του παλαιού οικισµού στην εταιρεία. Ο ∆ήµος Ελλησπόντου αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα έργα υποδοµής, επειδή τα ποσά του πόρου είναι δεσµευµένα για το 2010. Για την εκκίνηση του έργου της Β2 φάσης εσωτερικής οδοποιίας, συµφωνήθηκε η µερική δέσµευση της ΣΑΤΑ του ∆ήµου Ελλησπόντου ώστε να ευρεθούν αρχικά πόροι. Σε σύσκεψη που ακολούθησε αµέσως µετά για τα Κοιµ-

ητήρια του παλαιού οικισµού Κλείτου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, του Εφηµέριου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κλείτου και στελεχών της ∆ΕΗ, αποφασίστηκε η ανακοµιδή των λειψάνων και η µεταφορά τους σε χώρο του νεοαναγειρόµενου Ιερού Ναού µέχρι την κατασκευή νέου Κοιµητηρίου. Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη ταφή στον περίβολο του παλαιού Ιερού Ναού, αποφασίστηκε η εκταφή και η εκ νέου ταφή στα µέχρι πρόσφατα λειτουργούντα Κοιµητήρια του παλαιού οικισµού, προκειµένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η επέκταση του ορυχείου.

Εφημερίδα "Θάρρος" Δυτικής Μακεδονίας - Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010  
Εφημερίδα "Θάρρος" Δυτικής Μακεδονίας - Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010  

Εφημερίδα "Θάρρος" Δυτικής Μακεδονίας - Μ.Τρίτη 30 Μαρτίου 2010