Page 1

portefølje Master i arkitektur

Thao Nguyen

1


CV

Kjersti Thao Nguyen M.Arch - NTNU 2014 Født 25.04.89, Larvik Waldemar Thranes gate 42 B 0171 Oslo tlf: + 47 91 68 71 05 kthaon@gmail.com www.thaonguyen.no

Utdanning 2008 - 2014: 2012 , 2013: 2006 - 2008:

Master i arkitektur - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjestestudent ved Arkitektur- og designhøgskole i Oslo Allmenn, forskningslinja - Thor Heyerdahl VGS

Praksis 2011 - 2013: 2010: 2009 , 2010: 2005:

Praktikant hos ARC arkitekter, blant annet jobbet med: - Ladebyhagen, konkurranse premiert 1. plass - Ladestasjon for elbiler, ferdigstilt aug. 2012 - Veiledende Prinsipp-plan for det Offentlige Rom ved Kjelsrud - Jungheinrich, kontor-, verksted- og lagerbygg (skisseprosjekt) - Café Benoni, ferdigstilt nov. 2012 - Vestby kjøpesenter - Lura Bydelssenter Områdeplan - Haakon VIIs gate 6, forretningsbygg, mulighetsstudie - Stokkes hage, Områderegulering Praktikant hos K2 Utvikling, sommerjobb Trollsteinen Barnehage Hedrum Ungdomsskole, illustrasjoner/dekor på katinevegg

Programvare - Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat - SketchUp og V-Ray - Autodesk Autocad - Grunnleggende ferdigheter i Revit, ArchiCad, Arcgis, Rhino Referanse Kjersti Hilde Bjørn Otto Braaten Ole Møystad Magnus Melfald Bente Rolfsen

2

ARC arkitekter, partner og daglig leder NTNU, førsteamanuensis NTNU, professor K2 Utvikling, partner og daglig leder Trollsteinen Barnehage, daglig leder

tlf: + 47 98 26 51 80 tlf: + 47 73 59 50 76 tlf: + 47 45 00 64 95 tlf: + 47 90 56 16 95 tlf: + 47 90 05 71 84


INNHOLD 1. NESTE STASJON: LARVIK

4

2. BOLIGFORTETTING I Hテ郎DEN

14

3. DET NYE KOLLEKTIV 4. BO MED NABO

24

6. LADESTASJON

34

28

3


neste stasjon: larvik Diplomoppgave

NTNU, vår 2014

Partner: Tarjei Ekelund Veileder: Ole Møystad

www.larvikstasjon.net

4

Larvik får ny jernbanestrasé og -stasjon innen 2030. Plassering er en pågående diskusjon, og preges av at “stasjon” tolkes ulikt av ulike mennesker. Prosjektet tar tre steg tilbake: Hva er egentlig en stasjon? Og hva er fremtidens stasjonsarkitektur?


5


hovedgrep 1

2

Underjordisk trasĂŠ og stasjon

3 tyngdepunkt knutepunktet stasjonsparken

perrongene

Sirkulasjon

Buss

6

Gang/Sykkel

Byrom

Bil

Fjordbuss

Trikk

Knutepunkt

Bebyggelse bakkeplan

Park

Torgrom

Havnepromenade

Offentlig

Bolig

NĂŚring/forretning


romberggata

hotell og kjøpesenter

prinsegata schultzes gate

farrisfabrikken

BØKKERFJELLET

storgata

c+23

rømningsvei

bøkkerbakken parkeringshall (460 biler)

bøkkertrappa

korttidsparkering

stasjonsmuseum c+6 gamle skinner

adkomst parkeringshall fjellveien (gang/sykkel)

innkjørsel parkeringshall

buffersone

bibliotek/rådhus

forretninger/næring

forretninger/næring

forretninger/bolig

trikkestopp

kiss’n’ride trikk/gang/sykkelvei c+3

kontor (treschow-fritzøe)

c+3

lysbrønn

lysbrønn

lysbrønn

parkeringshus (treschow-fritzøe)

uteservering

trikkestopp

nedgang til perrong nedgang til perrong

markedsplass

sykkelskog

c+3

næring og bolig (regulert) (treschow-fritzøe)

adkomst til bolig med bil bolig

c+3 c+3

kajakkrampe

sykkel- og kajakkhotell

c+3

tollboden kafé/museum

c+3

bolig

kafé og galleri

c+1

rampe til parkeringskjeller

bølgen kulturhus

buffersone

sandvolley nedgang til perrong

mathall

aktivitetspark (parkour, lekeplass, tai chi, dans, yoga)

park

poesiparken buss

sjøbad havnepromenade

c+2,5

FARRISELVA fjordbuss

havnepromenade

c+3 gjestehavn (130 båter)

SKOTTEBRYGGA

LARVIKSFJORDEN

TOLLERODDEN

situasjonsplan indre havn

7


Bøkkerfjellet knutepunkt

shared space

parkeringshall

8

bussløyfe

grev gyldenløves kiss’n’ride

fjordbuss

mathall/trikkestall

tollboden sykkelog kajakkhotell

sykkelskogen


Mathall + trikkestall

Skissemodell

Grev Gyldenløves kiss’n’ride

Bøkkertrappa

Stasjonsoppgangen

Perrongmodell 1:200

9


Stasjonsparken

perrongbibliotek

markedsplass

poesiparken

aktivitetspark

sjøbad 10

trappene


Sjøbadet

Markedsplassen

Perrongmodell 1:200

11


Perrongene

situasjonssnitt 1:1000

ADKOMST FORRETNING

FORRETNING BIBLIOTEK leseatrium

lysbrønn

lysbrønn

bøker/blader

lysbrønn

FORRETNING WC servicesone

billett

avfall

benk

billett

avfall

benk

oppbevaringsbokser/ traller avfall

benk

benk

avfall

avfall

benk

benk

avfall

avfall

billett

avfall

benk

billett

avfall

snacksautomat

benk

avfall

benk

benk

benk

avfall

benk

adkomstsone sikkerhetssone

sikkerhetssone adkomstsone

servicesone

benk

boklevering

avfall

minibank WC

perrongplan 1:1000

12

oppbevaringsbokser/ traller

avfall

snacksautomat

snacksautomat

benk

benk

avfall

benk

benk


13


boligfortetting i høyden Studiokurs

AHO, høst 2013 Kursansvarlig: Håkon Vigsnæs Lærere: Sissil Gromholt, Espen Vatn AHO WORKS AWARDS: Fremragende bruk av tre

14

Utforskning av flerbligtyper for barnefamilier gjennom endring av og bygging på modernistiske boligblokker. Byreparasjon som en sum av enkeltstående arkitektoniske grep. Studentene har valgt seg hver sin blokk.


15


Jens Bjelkes gate 60 er en fleksibel boform rettet mot unge og barn. Gjerdet blir brukt som inspirasjon og prinsipp for å skape nye grenser og invitere til lek og samvær.

langs, bak osv. Gjerdets materialitet og tektonikk er med på å skape en

variasjon i leken. I dette tilfellet blir

gjerdet brukt til å stimulere barn til lek

og aktivitet, og samtidig som filtrering

eksisterende:

det nye:

96 boenheter,

88 boenheter,

50 m2 per enhet

og avgrensing mellom privat og felles.

60 m2 per enhet 4 fellesrom

Det eksisterende

som romlige elementer barn kan leke

programmering som studentbolig

ikke grenser. Gjerder kan betraktes

konstruksjonssystemet, og tomtas

og oppholde seg i, på, under, over,

bevares.

hovedgrep

16

60 m2 per rom

For barn er gjerder nødvendigvis

Eksisterende konstruksjon

1

Perforering, vegger og dekker

-

-

korridorvegger fjernes

2

Gjerder

+

hull i dekker

gjerder i korridor


situasjonsplan 1: 1000

takterrasse

+

=

bibliotek hobbyrom trimrom media/show barnehage

utvidelse

Jens Bjelkes gate 60

fellesarealer

17


bad sov stue garderobe

WC

lekeplass

korridor

sov arbeidskrok kjøkken lekeplass

korridor

18


19


leilighetsplan 1: 200

tobarnsfamilie

enslig

voksentv bibliotek lesesal

leketid/leksetid

middagstid

barnas sovetid

venninne på besøk

a. åpent barn leker voksne sosialiseres

b. delvis åpent barn leker/sover voksne studerer

b. delvis åpent barn leker/sover voksne studerer

alle zz

nerdemamma

c. lukket familietid kvalitetstid

ettbarnsfamilie

d. lukket barn sover voksne sløver

pysjamasfest

e. lukket alle sover

bruksdiagram

åpent

åpent

åpent

lukket

lukket

voksne mingler

voksne studerer

voksne studerer

kvalitetstid

voksne sløver

barn leker barnas energinivå

20

bananas

barn leker

barn leker

familietid

barn sover

lukket

alle sover sovedyr


snitt 1: 200

21


kulltegning, intriør

22


kulltegning, eksteriør

23


DET NYE KOLLEKTIV Studio B3

AHO, høst 2012 Kursansvarlig: Per Olaf Fjeld Lærere: Rolf Gerstlauer, Kathrine Næss

24

- å utfordre ”Det Nye Kollektiv”. Intensjon er å søke/forstå dets sosiale innhold innenfor dagens situasjon for deretter å gi det en arkitektonisk presisjon. - et nytt sosialt konstrukt som på ulike måter inviterer til et bevist samspill mellom menneske, mennesker og rom. Kollektivets arkitektur skal samtidig innby til et presist forhold til sine omgivelser/naturfenomener. En ny innfallsvinkel til oppgaven skal utfordre kollektivets innhold og definisjon.


25


26


27


BO med nabo Boliger for vår tid NTNU, vår 2010

Kursansvarlig: Bjørn Otto Braaten UTVALGT TIL UTSTILLING: NTNUs 100 års jubileum for arkitektur, 2010

28

Med utgangspunkt i en gitt typologi, tomt og parsell, fokuserer prosjektet på muligheten til ny boform der naboskap får et mer friere spillerom - Hvordan kan boligen legge til rette for å bo med andre i den grad en selv ønsker.


Bebyggelsesplan 1:1000

29


hovedgrep 1

Organisering - privat/sosial boenheter

privat sone

2

Skyvevegger

sove.drømme.renselse. arbeid.meditasjon.hvile. refleksjon.

sosial sone

spise.konversere.tv.lek. selskap.mingling.

skyvevegger mellom boenheter

adkomst

overgang.hjemme.inne.

hage

planter.grilling.dol seg.lek. frik luft

snitt a-a 1:200

30


a

a

plan 1:200

31


utsnitt av situasjonsplan 1:500

32


33


Ladestasjon ARC arkitekter, 2012 Prosjektleder: Kjersti Hilde Lade, Trondheim Ferdigstillelse i august 2012

34

Det utformes en ladestasjon for elbiler på Lade i Trondheim. Området rundt består for det meste av store kjøpesentre med bakkeparkering i tilknytning. I sør har vi Haakon VIIs gate som er en miljøgate. Ladestasjonen har tre hurtigladere, og er plassert ved et kryss i tilknytning til bakkeparkering.


Tegl Lufting 40mm GU-plate 9mm og vindsperre (Tyvek) Bindingsverk, stålstendere ca 148mm (evt. med stålsøyler for bæring av tak)

Dørfelt, stål Bindingsverk

Betongmur, bordforskaling, avfaset kant Betong, børstet

Lengdesnitt 1:100

plan 1:100 Tegl Vinkel Fuge 10-15mm Frostet glass

himlingsplan 1:100

Innfesting, punktvis, helst skjult c/c bestemmes av glassleverandør

Stålflens

Tverrsnitt 1:100

35


er, belysning

Tilbygg, ladestasjon 36

30. september 2011

Prosjektnr. 10276

arc arkitekter as. • nordre gt. 8 • 7011 trondheim t 73 99 12 20 f 73 52 38 56 • arc@arcarkitekter.no • www.arcarkitekter.no

side 9 av 13


byggeplass

37


Thao nguyen portfolio norsk  
Thao nguyen portfolio norsk  
Advertisement