Page 1

Các NHÓM MÁU hồi mẫu giáo Những tính cách được quy định bới những nhóm máu đã được hình thành ngay từ nhỏ.


Nhóm máu A là những người coi trọng các nguyên tắc nhất trong tất cả các nhóm máu.


Nhóm máu O sẽ ngoan ngoãn chấp hành cho đến khi... không cóai giám sát.


Quan điểm của nhóm máu B là không có giới hạn nào là không thể phá vỡ


Nhóm AB sẽ tôn trọng nguyên tắc theo những cách rất riêng


Và một khung cảnh khi có đủ mặt các nhóm máu sẽ như thế này!

CAC NHOM MAU HOI MÂU GIAO  

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y