Page 1

Kansallispuistotöitä

8B 2014  


Saaristomeren k

Itä Itä te< sen lisp de dä

S

aaristomeren kansallispuisto sijaitsee Turun saaris‐ ton eteläosassa. Sen pinta‐ala on 500km².  Kansallispuis‐ tossa on vain vähän isoja saaria siellä on paljon pieniä  kallioluotoja ja vähän isompia puu<omia saaria. 


kansallispuisto

Ville

ämerennorppaa on aikaisemmin metsäste<y monissa  ämeren  val?oissa.  Nykyisin  se  on  Itämerellä  rauhoi‐ <u,  lukuun  o<ama<a  Suomea,  joka  salli  metsästyk‐ n  aloi<amisen  vuonna  2010.  Saaristomeren  kansal‐ puistossa  niitä  voi  nähdä  etenkin  luotojen  läheisyy‐ essä, melojalla ainakin on hyvät mahdollisuudet näh‐ ä.  

Jurmo on Turun saaris‐ ton eteläisimpiä saaria.  Kuvassa Jurmon saaren  lintujensuojelualue. 

Kinnala


Tilda Harenkamp 

Helvetinjärven kan

Yleis?etoa:

 

-perustettu 1982 -entinen talousmetsä  -se on 49,8 km² laaja  -sen omistaa Metsähallitus  -sinne pääsee myös bussilla (12 km kansallispuistosta) 

Helve?nkolu


nsallispuisto

*telttailu   *asunnon vuokraus    *melonta    *kiipeily    *luonnonnähtävyydet    *uinti   


Hiidenportin kans  

H

iidenjärven kansallis‐ puisto sijaitsee Sotka‐ mon kunnassa, Kainuun maa‐ kunnassa.  ‐ Sen nimi tulee siellä sijait‐ sevassa Hiidenpor?n rotkos‐ ta  ‐Sen pinta‐ala on 44 neliöki‐ lometriä  ‐ Peruste<u vuonna 1982 

H

iidenpor?n luontoon  suot ja kankaat. Se on  ainutlaatuinen näyte alkupe‐ räisestä aarnimetsästä. Siellä  on keskimäärin 100‐150‐ vuo?aita mänty‐ ja kuusi‐ metsiä. Siellä on paljon  lampia, joitakin järviä ja  puroja. Suurimmat järvet  ovat Iso‐Oravijärvi, Syrjä ja  Porkkajärvi. Perinnemai‐


sallispuisto   Enni

semaa ovat Kovasinvaaran  erämaatalon arvokkaat pi‐ haniityt. Puiston komeim‐ mat metsät kasvavat Urpo‐ vaaran rinteillä  

Hiidenpor?n kansallis‐ puistossa elää suurpe‐ toja kuten karhu, ah‐ ma, ilves ja susi. Harvi‐ naisia lajeja ovat met‐ sähanhi, kalasääski,  kurki, kuikka, sinipyrs‐ tö ja lapinpöllö, joka  on kuva<una myös  puiston tunnukseen.  Puiston PorPjoella  elää myös majavia.  Alueella elää paljon  uhanalaisia lajeja, ku‐ ten vaaleaharmoyök‐ könen, liekohärkä ja  idänkukkajäärä. 

8bkptyöt  

kansallispuisto

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you