De hellige sårs rosenkrans

Page 1

De hellige sårs rosenkrans. Historien bag denne rosenkrans. Historien bag denne rosenkrans er samtidig historien om Jesu åbenbaring til Marie Martha Chambon (6. marts 1841 – 21. marts 1907), som var en lægsøster tilknyttet ordenen for Maria bebudelse i deres kloster i Chambéry. Francoise Chambon, som er denne kvindes oprindelige navn, vokser op i en fattig bondefamilie i landsby Croix Rouge nær ved Chambéry i Savoy. Allerede som niårig har hun sin første vision af den korsfæstede Jesus tildækket af sår og blod. Hun beretter om visioner i 1866, hvor Jesus beder hende om at betragte De hellige Sår. Dette var visioner, hvor Jesus Kristus fremstod for hende og underviste hende i specifikke bønner og meditationer baseret på De hellige Sår. Hun beretter om, at hun blev bedt om at bede til og påkalde De hellige Sår uophørligt. Hun fortalte videre, at Jesus bad hende om at forene sine lidelser med Hans i De hellige Sårs rosenkrans som en soning for verdens synder. Jesus forklarede hende at: Når du opofrer Mine hellige Sår for syndere, må du ikke glemme at gøre det for sjælene i purgatoriet, da der er meget få, der tænker på deres lindring. De hellige Sår er skattenes skat for sjælene i purgatoriet. Når vi i det næste skal se på, hvordan man beder denne rosenkrans, er det vigtigt at huske på, at de følgende bønner er blevet givet af vor Herre Jesus Kristus Selv. Hvordan man beder denne rosenkrans. Man begynder denne rosenkrans med gøre korstegnet, mens man siger: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. På krucifikset eller den indledende medaljon siges følgende bønner: På krucifikset: O Jesus Guddommelige Frelser, hav barmhjertighed med os og hele verden. Amen. 1 Perle: Stærke Gud, Hellige Gud, Udødelige Gud, hav barmhjertighed med os og hele verden. Amen. 2 Perle: Nåde og barmhjertighed, O min Jesus, ved stadige farer, beskyt os ved dit dyrebare Blod. Amen 3 Perle: Evige Fader vær os barmhjertige gennem Jesu Kristi Blod, Din eneste Søn; vær os nådige, vi beder Dig. Amen, Amen, Amen. Nu påbegyndes selve rosenkransen: Gentag følgende på hver af medaljonerne eller den store perle: Evige Fader, Jeg frembærer for Dig vor Herre Jesu Kristi Sår til at hele vore sjæles sår. Amen. På hver af de fem små perler beder man: Min Jesus, nåde og barmhjertighed gennem Dine hellige Sårs forjættelser. Man afslutter med at gøre korstegnet, mens man siger: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.