Page 1

CÔNG NGHỆ VMOTION CỦA VMWARE Contents 1.

Giới thiệu về công nghệ VMOTION ........................................................................................................ 1

1.

Cách cấu hình vMotion trên VMware ESXi............................................................................................. 5

2.

LỖI KHÔNG DÙNG CARD NIC 1000MB/ FULL DUPLEX ......................................................................... 22

3. Configuring the speed and duplex of the ESXi/ESX server network adapter using the vSphere / Virtual Infrastructure Client .......................................................................................................................... 23 4.

Một số lệnh esxcfg-nics , which is used to configure Network Interface Cards .................................. 24

1. Giới thiệu về công nghệ VMOTION Tháng 7/2013, Vmware đã cho ra mắt sản phẩm VMotion dưới dạng phần bổ sung trong một sản phẩm mới có tên là VMware Control Center ( Trung tâm kiểm soát VMware). VMotion VMware là một công nghệ cho phép di chuyển các máy ảo từ máy chủ ESXi này sang một máy chủ ESXi khác mà không bị mất dịch vụ. Nếu bạn đang làm việc với EMC hoặc HDS hoặc NetApp, để duy trì bạn phải trả giá 15% giá bán lẻ của sản phẩm trong vòng 3 năm đầu tiên, và sau đó 25% cho 2 năm tiếp theo và sau đó họ có thể không bán nó cho bạn nữa. Điều đó có nghĩa là sau mỗi 5 năm bạn phải di chuyển dữ liệu của bạn sang một mảng khác. Trước khi chưa có ảo hóa, đó là một khó khăn. Bạn phải mất thời gian lên lịch cho downtime, bạn phải chạy chương trình để chuyển dữ liệu, bạn phải chắc chắn rằng dữ liệu đã di chuyển một cách chính xác; và bạn phải remap các máy chủ. Trong môi trường ảo hóa, bạn có thể di chuyển dịch vụ từ mảng A đến mảng B, vì dịch vụ của mảng A hợp đồng chạy ngoài một tháng tiếp theo. Phụ thuộc vào có bao nhiêu dữ liệu trong máy chủ đó, và một tin nhắn hồi âm lại là bạn đã hoàn thành. Sẽ không có khái niệm về downtime. vSphere tăng cường quá trình này bằng cách sử dụng chế độ tương phản để chuyển việc ghi trong quá trình xử lý và chế độ tương phản để nâng cao cho đường liên kết mô phỏng. Khi bạn chạy Storage vMotion, máy chủ hay bất cứ cái gì đang quản ls máy chủ sẽ đọc tất cả dữ liệu từ mảng A và ghi nó vào mảng B. Nếu mảng A và mảng B từ cùng một nhà cung cấp và cùng hỗ trọ VAAI, sẽ có một command VAAI nói rằng “ Copy dữ liệu từ mảng A sang mảng B”, điều này chỉ sảy ra với doanh nghiệp có giấy phép của VMware.

1


Trong hệ thống VMware khi triển khai sẽ tồn tại ba thành phần chính là: Máy ảo (VM), ESXi và storage sẽ là các cá thể vận hành chính cho cả bộ máy.

2


Nhưng điều gì sẽ cần đến khi chúng ta muốn bảo trì hệ thống ESXi mà không muốn gây downtime cho các máy ảo đang hosting trên con ESXi này và khi một trong các ESXi trong cluster trở nên quá tải thì chúng ta cần điều gì? Chính xác điều cần đến chính là move máy ảo sang một host mới trong quá trình bảo trì hoặc với nhu cầu cân bằng các host quá tải với 3


vmware thao tác này có tên gọi à VMotion. Với VMotion cho phép chúng ta di trú các máy ảo từ host này sang host khác với no downtime. No downtime – là khái niệm dùng để nói khi OS máy ảo hoàn toàn nằm trong trạng thái không thể nào phục vụ các request nữa ( vd: reboot, treo máy, treo service…) còn trong trường hợp OS hoàn toàn đang trong trạng thái phục vụ còn network delay thì không thể nào xem là downtime, nên không thể tiến hành test để kiểm tra xem có downtime hay không bằng cách Ping được. Các bước thực hiện của VMotion theo sơ đồ sau:

Yêu cầu di chuyển từ vCenter là chuyển VM từ ESXi1 đến ESXi2

vCenter Server kiểm tra rằng VM trong trạng thái ổn định trong ESXi1 và kiểm tra sự tương thích với ESXi2 (CPU, networking, ect..)

VM được đăng kí trên ESXi2

File sao chép của các máy ảo được thực hiện từ ESXi1 sang ESXi2

VM bị treo ở máy ESXi1 và bộ nhớ bitmap được sao chép sang ESXi2.

Thông tin trạng thái VM( memory, registers và network connections) được sao chép sang ESXi2. Những thay đổi thêm vào được sao chép đến bộ nhớ bitmap trong ESXi1.

VM được bắt đầu trong ESXi2 và tất cả các yêu cầu từ VM bây giờ được định hướng đến ESXi2

Hủy đăng kí VM trên ESXi1

Finish

Tóm gọn các thao tác trên: -

-

-

-

Bước 1: Yêu cầu di chuyển máy ảo sẽ được kiểm định các yêu cầu cần thiết cho VMotion (storage-network-capacity) khi kiểm định thành công máy ảo sẽ được đăng ký trên máy đích. Bước 2: Memory từ host nguồn sẽ được đóng gói và chuyển sang host đích vừa đang kí máy ảo, song song với đó các bit memory thay đổi trong quá trình chuyển memory sẽ được ghi nhận lại trong một memory bitmap. Bước 3: Khi lượng memory lần 1 được chuyển hoàn tất máy ảo sẽ pause lại và nhanh chóng dựa trên memory bitmap để chuyển các memory trong đã thay đổi trong quá trình chuyển memory 1. Bước 4: Kích hoạt máy ảo ở host đích và hủy đăng ký máy ảo ở host nguồn. 4


  -

Yêu cầu để thực hiện VMtion: Các host tham gia vào quá trình vMotion phải sử dụng chung storage chứa máy ảo vMotion Các cấu hình network giữa host nguồn và host đích phải tương đồng để đảm bảo trạng thái hoạt động máy ảo sau khi Vmotion Trên đường truyền 1Gbs mỗi host chỉ vMotion cùng lúc tối đa 4 máy Trên đường truyền 10Gbs mỗi host chỉ vMotion cùng lúc tối đa là 8 máy Trên mỗi VMFS3 datastore cho phép vMotion tối đa cùng lúc là 128 máy. Lợi ích của việc sử dụng vMotion Nhờ khả năng di chuyển “nóng” của vMotion mà chúng ta có thể bỏ đi thao tác lên kế hoạch downtime cho hệ thống khi bảo trì. Đảm bảo hiệu suất và tính sẵn sàng của máy ảo khi host quá tai hoặc sự cố.

1. Cách cấu hình vMotion trên VMware ESXi 1. -

Yêu cầu: Có 1 VCenter Ít nhất 2 máy chủ vật lý với ESXi cài đặt Có một cáp mạng Gigabit để kết nối trực tiếp từ một máy chủ khác ( hoặc kết nối thông qua Switch 1 Gb sẽ tốt hơn 100Mb) 2. Thực hiện - Kết nối với Vcenter và truy cập đến một trong những máy chủ - Trong hệ thống vCenter này chúng tôi có 3 máy chủ : esx1, esx2, esx3 và có 3 cạp mạng ảo vnic2, vnic1, vnic0 ( như hình dưới )

5


-

Trong đó có hai máy chủ esx1, esx2 đã được cấu hình VMotion với địa chỉ kết nối như hình.Còn máy chủ esx3 thì chưa được cấu hình VMotion.

6


-

Vì thế nên khi tạo kết nối để miragehost từ máy esx1 đến máy esx3 thì không được, báo lỗi là VMotion chưa được configure.

7


-

Vậy ta tiến hành cấu hình VMotion cho máy esx3 như sau: Vào Configuration -> Networking -> Add Networking

-

Chọn VMkernel , chọn Next.

8


-

Bước tiếp theo là chọn switch ảo – sẽ bắt tay với mạng lưới bên ngoài cho kết nối này hoặc một thẻ đã được kết nối với một máy chủ khác ( ở trường hợp này là vmnic2)

9


-

Thiết lập Sử dụng nhóm cổng này cho vMotion Đặt tên nhãn mạng (vMotion1 ) và chọn Next.

-

Thiết lập địa chỉ IP cho : IP Address, Subnet Mask, Gateway như hình dưới. Chọ Next

10


-

Finish

-

Để kiểm tra kết nối Chọn máy chủ esx1 -> kích chuột phải chọn Migrate

11


-

Chọn Change host

-

Kết quả

-

Next

12


-

Finish

-

Làm tương tự để change Datastore

13


-

Next

14


vMotion without Shared Storage

15


16


17


18


19


Finish

20


21


Kết quả :

2. LỖi KHÔNG DÙNG CARD NIC 1000MB/ FULL DUPLEX -

Cấu hình tốc độ và kết ghép của bộ phân xử mạng máy chủ ESXi hoặc ESX ESXi/ESX cần một thiết lập cần thiết ở tốc độ Gigabit – Ethernet và ghép cặp khi kết nối với các cổng vật lý. + Auto Negotiate <-> Auto Negotiate ( cho 1 Gbps) + Auto Negotiate <-> Auto negotiate ( Cho 10 Gbps, hỗ trợ ESXi/ESX 3.5 hoặc phiên bản trên) Chú ý: Khi làm việc với 10GB Fiber Channel với cấu hình Ethernet, Auto Negotiate không hỗ trợ hoặc không cần thiết.

22


-

Khi bị lỗi trong quá trình nối ghép: + Một vấn đề phổ biến về tốc độ/ ghép nối khi cài đặt kết nối giữa hai thiết bị chuyển mạch là sự không tương đồng, ví dụ như: giữa switch và router hay giữa switch và workstation hoặc server.

3. Configuring the speed and duplex of the ESXi/ESX server network adapter using the vSphere / Virtual Infrastructure Client To configure the speed and duplex of the ESXi/ESX host network adapter using the vSphere Client: Log into the ESXi/ESX host using the vSphere Client as the root user or a user with equivalent permissions. Highlight the ESXi/ESX server host and click the Configuration tab. Click the Networking link. 23


Click Properties next to the appropriate virtual switch. Click the Network Adapters tab. Highlight the desired network adapter, and click Edit. Select appropriate speed and duplex from the dropdown.

4. Một số lệnh esxcfg-nics , which is used to configure Network Interface Cards esxcfg-nics <options> [nic] esxcfg-nics: Lệnh cung cấp thông tin về NICs vật lý sử dụng VMkernel. Nó cũng dùng để thiết lập lại các thông số về tốc độ và duplex cho NIC

24


OPTIONS -s --speed speed Thiết lập một số mà tài đó cho một thẻ có thể chạy. Số đó phải là 10, 100, 1000, or 10000. -d --duplex duplex Thiết lập một thẻ duplex để một NIC có thể chạy -a --auto Thiết lập để NIC ở dạng auto-negotiate -l --list Danh sách các NICs trong hệ thống và đưa ra các thông số hiện tại của chúng. -r --restore Khôi phục cài đặt NÍC từ kho lưu trữ hiện tại. Điều này chỉ nên được sử dụng ở hệ thống starup và không nên sử dụng bởi users. Configuring the speed and duplex of the ESXi/ESX host network adapter at the service console To configure the speed and duplex of the host network adapter using the service console: Log into the ESXi/ESX host as the root user. To list the available network adapters and their current settings, run this command: [root@server root]# esxcfg-nics -l Name PCI Driver Link Speed Duplex Description vmnic0 04:04.00 tg3 Up 1000Mbps Full BCM5780 Gigabit Ethernet vmnic1 04:04.01 tg3 Up 1000Mbps Full BCM5780 Gigabit Ethernet These examples illustrate how to change the speed and duplex of a host network adapter: Configure vmnic1 for auto negotiation: [root@server root]# esxcfg-nics -a vmnic1 Force vmnic1 to operate at 100 / Full:

25


[root@server root]# esxcfg-nics -s 100 -d full vmnic1 Note: Type esxcfg-nics without parameters to get full usage information. For ESXi 5.0, use this command: esxcli network nic set -n vmnic# -S speed -D duplex

26

vmware_vmotion  
vmware_vmotion  
Advertisement