Page 1

BANK Thanapon Arunsiri 1601303587

Individual Future Innovative Learning of Thailand

iFIT

REPORT วิชานอกเส้น เพจเพื่อการศึกษา อย่างแท้จริง

TEDxBangkokU

มหาวิทยาลัยเรายังขาด พื้นที่ตรงกลางให้คน แสดงออกด้านความคิด

สมศรีมีเสื้อ

โรงรับผลิตเสื้อที่ตั้งใจ ส่งความสุขผ่านเสื้อ


REPORT

THANAPON ARUNSIRI School of Digital Media & Cinematic Arts | Bangkok University


Vichanorksen

−


ÇԪҹ͡àʌ¹


ÇԪҹ͡àʌ¹


นิยาม

วิชานอกเส้น คือ เพจ ที่ตั้งใจให้เยาวชนได้รู้ ในสิ่งที่น่า เรียนรู้แต่ไม่ได้ถูกสอนในห้องเรียนเราจะปลูกฝังทัศนคติ ให้เยาวชนรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และกล้าที่จะพัฒนา ตนเองให้สมกับนิยามที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะมันไม่มีเส้น”


ÇԪҹ͡àʌ¹


ผลงาน

ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคอนเท้นภายในเพจ หาคนสัมภาษณ์ รวมไปถึงหน้าที่นักเขียนอย่าง copy writer ทำให้ได้เรียนรู้ ในเรื่องการทำคอนเท้น จากเพื่อนรอบข้าง และ สังคม เพื่อเลือกคอนเท้นที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องของการใช้คำ ยกตัวอย่างเช่น ไม่ควรใช้คำว่า เป็นต้น ในคอนเท้น เพราะจะไม่ดูเป็นคอนเท้น แต่จะดูเป็นบทความเชิงวิชาการ ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องการเรียงลำดับคอนเท้น ช่วงเวลาในการลงคอนเท้น การใช้รูปภาพเพื่อสื่อสารให้ชัดเจน รวมไปถึงประเด็นในการสัมภาษณ์ ไม่ควรเป็นประเด็นซ้ำในสื่อ อื่นๆ เพราะนอกจากผู้สัมภาษณ์จะไม่อยากสัมภาษณ์ในเรื่องเดิม ซ้ำๆ และทำให้โอกาสได้คิวสัมภาษณ์ยากแล้ว การถ่ายทอดเรื่องราวเดิมๆ ซ้ำๆ ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจนักเช่นกัน


ÇԪҹ͡àʌ¹


ผลงาน

ทำหน้าที่ ถ่าย กำกับ ดูแลเรื่องเสียง และไฟ ภายในการถ่ายทำ จากการทำงานครั้งนี้ ได้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า การได้เรียนรู้จากเพื่อนรอบข้าง เป็นแรงผลักดันที่ดี อย่างเช่นผม จากที่จัดไฟไม่ชำนาญ ไม่สามารถต่อสายไฟ ได้ เมื่อได้เรียนรู้จากเพื่อน นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมแล้ว เพื่อนยังเป็นแรงผลักดัน ให้เราเลือกที่จะจำ ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดไปตลอด หรือแม้แต่มุมภาพ การตัดต่อ เสียง ก็คงได้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริง อย่างการตัดต่อ ครั้งแรกเราดำเนินการ เราโดนแก้ทุก อย่าง เราต้องเลือก สิ่งที่ต้องการนำเสนอ ไม่ใช่เพียงการตัดสิ่งที่เราอยากตัดอย่างเดียว เราไม่ได้ตัดภาพยนตร์ให้เราเป็นคนดู เรากำลังตัด ภาพยนตร์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนในประเทศ ซึ่งพวกเขาคือคนดู


ÇԪҹ͡àʌ¹


ผลงาน

ได้ฝึกการทำงานอย่างมืออาชีพ ทุกการสัมภาษณ์ เราต้องแสดงศักยภาพอย่างมืออาชีพที่สุด ใช้ภาษา การเตรียมงาน และทุกด้านอย่างอย่างเตรียมพร้อม ได้ฝึกการสนทนา เรียบเรียงลำดับคำ การเตรียมกอง ตรวจสอบไฟล์งาน จริงๆแล้วชอบการสัมภาษณ์งานมาก นอกจากจะได้เรียนรู้ อยู๋ตลอดเวลา และรู้จักผู้คนใหม่ๆ การสัมภาษณ์ยังเป็นการได้บังคับตัวเอง เพราะการสัมภาษณ์จะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองให้ได้ลองพลาด มันจึงเป็นการฝึกตัวเองให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าอยู่เสมอ


ÇԪҹ͡àʌ¹


ผลงาน คุยกับ พี่บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ การที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่บาส ทำให้มุมมองต่อภาพยนตร์ดีขึ้นอย่างมาก พี่บาสได้เล่าตั้งแต่ประวัติภาพยนตร์ ,การใช้ชีวิตในมุมมองที่นำภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้ ไปจนถึง เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างกรอบความคิดของตนเอง ในการสร้าง ภาพยนตร์ การคุยกับพี่บาสเป็นการเติมไฟในการทำงาน แล้วได้เรียนรู้ถึงการที่ควรมีรู้พื้นฐานในการทำงานก่อนที่จะเริ่มกระโดดข้ามขั้นตอน อย่างการถามพี่บาสเกี่ยวกับประวัติภาพยนตร์ พี่บาสก็เล่าได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตได้ พี่บาสเล่าเรื่องของการที่ภาพยนตร์เริ่มมาจาก การเล่นแสงเงา ซึ่งใจความสำคัญคือการต้องการเล่าเรื่องผ่านภาพ ประกอบ จนถึงวันนี้ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ความสำคัญหลักของภาพยนตร์ ก็ยังคงเป็นการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจ และสร้าง impact กับผู้ชมอยู่ดี อีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือ ถ้าเราทำภาพยนตร์แล้วเริ่มท้อ รู้สึกว่าภาพยนตร์ไม่ดีเลย คือชีวิตที่กำลังเดินไปถูกทาง วินาทีที่เรารู้สึกว่าภาพยนตร์ของเรา perfect แล้วเมื่อไหร่ นั่นคือการนับหลังรอจุดจบของเรา เพราะเราต้องหาเรื่องพัฒนางานเราอยู่เสมอ ขอขอบคุณพีบ่ าส ที่ได้สอนวิชาความคิดผ่านภาพยนตร์ให้ผมได้ปรับมาใช้ในชีวิตจริง


ÇԪҹ͡àʌ¹


ผลงาน

ได้ฝึกการทำ preproduction มีการเตรียมบท แม้แต่เป็นการสัมภาษณ์ รวมถึง breakdown ต่างๆ เพราะเรายังคงต้องมีการเก็บ ภาพประกอบ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ การวางคิวเวลา block shot และวาด storyboard เรื่องที่น่าสนใจจากการทำงานนี้คือ ครั้งแรกที่ผมออกกองสัมภาษณ์เดี่ยว ครั้งนั้นเป็นครั้งที่ไม่เตรียมตัว ใดๆ วันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกแย่มาก กับความผิดของตัวเองใน การไม่เตรียมพร้อม ผมไม่สามารถเก็บภาพประกอบได้ ผมไม่สามารถใช้ไมค์ที่เตรียมไปได้ ผมไม่สามารถให้เขาแสดงอารมณ์การพูดคุยที่ต้องการได้ และอื่นๆอีกมากมาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เตรียม ตัวของตัวผมเอง และมันทำให้ผมพัฒนาต่อ และจะไม่มีเหตุการณ์ที่รู้สึกผิด แบบนี้อีกเป็นครั้งที่ 2


Report

−


TEDxBangkokU

−


TEDxBangkokU

ผมติดตาม TEDx มาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มี TEDxBangkok ซึ่ง TED เป็นเวทีที่ สร้างแรงบันดาลใจ มอบความรู้ สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิตได้ดี ณ ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่า เราสามารถขอ ลิขสิทธิ์ TEDx มาทำเองได้ และเริ่มรู้เมื่อมี TEDxMahiolU เกิดขึ้นมา ซึ่งเป็นงานแรกที่ผมมีโอกาสได้ฟังการประชุมสด และ ได้รับพลังอย่างเต็มเปี่ยมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต และอยากส่งต่อเรื่องราวที่ดี แบบนี้ให้กับคนอื่นๆ อีกบ้าง


จากการที่ได้ฟัง TEDxMahidol ใน วันนั้น ผมเสพติดการฟัง ทอร์ค เป็นอย่างมาก จนฟัง TED talk ที่ เป็นภาษาไทยทุกคลิป จึงทำให้คิดว่า เมื่อเราได้รับการส่ง ต่อเรื่องราวดีดี แล้ว จึงเป็นเวลาที่ ควรค่าแก่การได้เผยแผ่ให้คนอื่น

จึงเกิดเป็นแนวคิด เพื่อที่มีจุดประสงค์ เริ่มต้นคือการอยากเผยแผ่ไอเดียที่ควร ค่า และสร้างพื้นที่ตรงกลางในการ แลกเปลี่ยนความคิด สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้สมกับการเป็น

มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์


TEDxBangkokU


💬 | TALK

ตอนนี้กําลังทําธุรกิจอะไร?

ตอนนี้ธุรกิจหลักที่ทำคือ โรงงานรับทำเสื้อครับ โดยใช้่มชการทั ื่อโรงงานว่ า สมศรีมีเสื้อม โดยสมศรี นั้น เราเริ ้งหมดจากการรวมที และคิดจุดประสงค์ ของงานที ่เราตั้งใจทำร่ น อย่างใด แต่เราสร้าง ไม่ใช่ตัวละครที ่มีอยู่จวริมกั งแต่ ตัวและจุ ละครนีดประสงค์ ้ขึ้นมา เพืท่อี่ไให้ ด้คเือป็นคาเร็คเตอร์ของ แบรนด์ ห้แงเทพมี บรนด์คมวามรั ีความติ “การกระตุโดยมี ้นให้จนุดักประสงค์ ศึกษาม. ใกรุ บผิดดชอบ ตลาดและผู ้คนจดจำชื ง่าย ่งตอนนี ในสิ ่งที่เลือกทำ และลงมื่ออได้ ทำในสิ ที่รัก” ้เรากำลังอยู่ ในขั งแบรนด์ อย่างเต็่ว่ามที“Re-feel” ่ เรากำลัง ทำให้้นเตอนการสร้ ราได้คิดเป็นาTheme ของเราที เพิ่มงบประมาณทางด้านการตลาด เพื่อให้คน ที่มาจาก การเริ่มใหม่ ของความรู้สึก และเติมเต็ม รู้จักแบรนด์ของเรา โดยเรามีเป้าหมายคือให้แบ ความรู้สึกเดิมๆที่ดี ซึ่งเราจะให้ทุกคน เริ่ม re(start) รนด์ เราติดตลาด และสามารถเป็นเจ้าตลาดได้ ความคิดไปพร้อมกับพวกเรา และ fulfill ความรู้สึกที่มี เมื ให้ด่อียใครนึ ิ่งกว่ากทีที่เป็่จนะทำเสื้อจะนึกถึงเราเป็นเจ้าแรก เราเชื่อว่า ถ้าเราคิดที่จะทำก่อน ถึงแม้เราจะ พวกเราจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และยื่นเพื่อขอ ไม่ใช่โรงงานแรกที่เริ่มทำธุรกิจนี้ แต่เรากล้าคิด ลิขสิทธิ์ จากทาง TED และได้ลงมือทำ ให้แบรนด์ติดตลาด เราสามารถ ทำให้แบรนด์ของเราติดตลาดได้อย่างแน่นอน


TEDxBangkokU

การส่งคำขอลิขสิทธิ์ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ในการใช้ ภาษาให้ดียิ่งขึ้น มีคนช่วยในการตรวจสอบคำ ต่างๆ และทำให้การทำงานต่างๆ ดีเยี่ยมยอด มีรุ่นพี่ที่ทำโปรเจคนี ้ด้วยกันที่ช่วยเหลือ ด้านภาษาทำ ให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี การยื่นลิขสิทธิ์ครั้งนี้ ได้สอนกระบวนการความรู้ที่ดี อย่างยอดเยี่ยม ได้เรียบเรียงความคิด ตั้งแต่การ ประชุมงาน จนไปถึงถ้อยคำที่ถ่ายทอดออกไป ให้ได้ ปรับปรุง และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อย่างดีเยี่ยม


💬 | TALK


PORTFOLIO

นอกจากนี้เรายังขายเสื้อที่เราออกแบบเอง ในชื่อของ EduT- By สมศรีมีเสื้อ อันเกิดจาก Education + T-shirt โดยเสื้อที่ขายนั้นมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เพราะเราคิดว่า นักเรียนทุกคน ย่อมรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง และภูมิใจกับ การมีเสื้อที่ออกแบบสวยงามที่มีความเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน เด็กนักเรียนทุกคนอยากจะได้และจับจองกัน มาเป็นเจ้าของ โดย คุณภาพของเนื้อผ้าสำหรับแต่ละ โรงเรียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากเราวัดจาก สังคม ในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนต้องการ เนื้อผ้าที่ดีมากคุณภาพสูงและจ่ายไหวในราคาที่สูง ตามมา แต่บางโรงเรียนก็ต้องการเพียงราคาที่ ย่อมเยาว์ ด้วยเหตุที่เราสามารถควบคุมการผลิตได้ เราจึงตีตลาดและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าแบรนด์ อื่นๆ จนธุรกิจเติบโตมาได้ระดับที่ดีระดับหนึ่ง แต่เรา จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เราจะยังสร้างสิ่งต่างๆเพื่อ ตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆ ดังที่ Steve Job ได้ลั่นวาทะ ไว้ว่า ลูกค้าจะไม่รู้ว่าตนเอง ต้องการอะไร จนกว่าพวกเราจะไปเสนอให้เขา


💬 | TALK


PORTFOLIO

นอกจากนี้เรายังขายเสื้อที่เราออกแบบเอง ในชื่อของ EduT- By สมศรีมีเสื้อ อันเกิดจาก Education + T-shirt โดยเสื้อที่ขายนั้นมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เพราะเราคิดว่า นักเรียนทุกคน ย่อมรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง และภูมิใจกับ การมีเสื้อที่ออกแบบสวยงามที่มีความเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน เด็กนักเรียนทุกคนอยากจะได้และจับจองกัน มาเป็นเจ้าของ โดย คุณภาพของเนื้อผ้าสำหรับแต่ละ โรงเรียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากเราวัดจาก สังคม ในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนต้องการ เนื้อผ้าที่ดีมากคุณภาพสูงและจ่ายไหวในราคาที่สูง ตามมา แต่บางโรงเรียนก็ต้องการเพียงราคาที่ ย่อมเยาว์ ด้วยเหตุที่เราสามารถควบคุมการผลิตได้ เราจึงตีตลาดและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าแบรนด์ อื่นๆ จนธุรกิจเติบโตมาได้ระดับที่ดีระดับหนึ่ง แต่เรา จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เราจะยังสร้างสิ่งต่างๆเพื่อ ตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆ ดังที่ Steve Job ได้ลั่นวาทะ ไว้ว่า ลูกค้าจะไม่รู้ว่าตนเอง ต้องการอะไร จนกว่าพวกเราจะไปเสนอให้เขา


💬 | TALK


PORTFOLIO


💬 | TALK

เริ่มต้นการทําธุรกิจยังไง ?

ผมเริ่มต้นจากเงิน 0 บาทครับ ไม่ใช้เงินทุนใดๆ จริงๆแล้ว เงินทุน ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการทำธุรกิจ แต่ที่สำคัญคือการคิด ว่าเรา กำลังทำอะไร เพื่อใคร อย่างไร โดยผมเริ่มจากการรับออเดอร์ลูกค้า แล้วให้ลูกค้ามัดจำ 100% ซึ่งถือว่าไม่ต้องใช้เงินทุนใดๆ อาศัยความ เชื่อใจ อาศัยความกล้าที่จะเข้าไปเสนอขาย โดยสุดท้ายก็ได้ออเดอร์ แรกมา 800 ตัว ตอนนั้นดีใจมาก แต่ด้วยความที่ยังไม่รู้ว่า ผ้าเขา ผลิตกันยังไง ก็หาร้านจากการไปเดินย่านวัดสน โบ๊เบ๊เพื่อหาร้านที่ รับทำเสื้อ ในราคาที่ถูก แล้วบวกราคาเพิ่มเข้าไป เหมือนการเป็น นายหน้านั่นเอง แต่เราทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ครับ เมื่อธุรกิจ จำเป็นต้องอยู่รอด งานแบบที่ได้มาครั้งแรกนั้นไม่ใช่มีมาบ่อยๆ ถือ ว่าตัวเองโชคดีที่ไปเสนอขายที่แรกแล้วก็ได้งานเลย เมื่อเราทำอย่าง นั้นไปเรื่อยๆ แรกๆก็เริ่มเสนอขายได้กับราคาที่เป็นนายหน้า แต่เมื่อ มีลูกค้าที่ต้องการราคาย่อมเยาว์ แล้วเราเผลอดันตกลงราคากับเขา ไป โดยที่ตอนนั้น เราไม่ได้กำไรเลย เรียกได้ว่าขาดทุนด้วยซ้ำ เพราะ ต้องวิ่งคุยกับร้าน ต้องแพ็คของส่ง แถมยังต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แต่ถึงอย่างนั้นผมไม่คิดว่านั้นเป็นปัญหาครับ ผมคิดว่าถ้าร้านยังอยู่ ได้ ผมก็ต้องอยู่ได้เหมือนกัน เขารับราคาเท่านั้น เขายังสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ผมเลยเริ่มศึกษาหาขั้นตอนว่ากว่าจะมาเป็น เสื้อ 1 ตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลหรือเสื้อยืด ต้องทำอะไรบ้าง จน สามารถรับทำเสื้อได้ในราคาย่อมเยาว์ ผมหาช่างตัดเย็บทุกเจ้า ที่ให้ ราคาดีที่สุดในตลาดเท่าที่จะหาได้ (คำนวนถึงคุณภาพงานต่างๆด้วย ครับไม่ใช่สนใจแต่ราคาอย่างเดียว) รวมถึงช่างอื่นๆ จนทำให้เรา สามารถมี สมศรีมีเสื้อ ขึ้นมาได้ในวันนี้


PORTFOLIO


💬 | TALK

นอกจากธุรกิจเสื้อผ้าแล้วมีแผนจะทํา ธุรกิจอะไรอีกไหม? เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับ เกษตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่แล้วใน ปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมกลับมีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ โดนกดขี่ราคา หรือก็บ้างที่มี หนี้สินท่วมตัว ซึ่งมันทำให้ผมเริ่มที่จะทำธุรกิจ Startupตัวหนึ่ง ที่จะสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ครับ เกษตรกร ควรจะมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก อัตราการการมีสมาร์ทโฟนต่อจำนวนประชากรใน ปัจจุบันของประเทศไทย คือ 130% ซึ่งตัวเลขนี้ อาจจะไม่ได้มาก เมื่อเทียบกับประเทศพม่า ที่มี อัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงต่อประจำนวนประชากร สูงที่สุดในโลก แต่ผมก็เชื่อว่าธุรกิจตัวนี้จะสามารถ ช่วยให้เกษตรกร มีชีวิตอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอนJ


💬 | TALK

นอกจากธุรกิจเสื้อผ้าแล้วมีแผนจะทํา ธุรกิจอะไรอีกไหม? เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับ เกษตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่แล้วใน ปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมกลับมีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ โดนกดขี่ราคา หรือก็บ้างที่มี หนี้สินท่วมตัว ซึ่งมันทำให้ผมเริ่มที่จะทำธุรกิจ Startupตัวหนึ่ง ที่จะสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ครับ เกษตรกร ควรจะมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก อัตราการการมีสมาร์ทโฟนต่อจำนวนประชากรใน ปัจจุบันของประเทศไทย คือ 130% ซึ่งตัวเลขนี้ อาจจะไม่ได้มาก เมื่อเทียบกับประเทศพม่า ที่มี อัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงต่อประจำนวนประชากร สูงที่สุดในโลก แต่ผมก็เชื่อว่าธุรกิจตัวนี้จะสามารถ ช่วยให้เกษตรกร มีชีวิตอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอนJ


💬 | TALK

นอกจากธุรกิจเสื้อผ้าแล้วมีแผนจะทํา ธุรกิจอะไรอีกไหม? เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับ เกษตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่แล้วใน ปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมกลับมีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ โดนกดขี่ราคา หรือก็บ้างที่มี หนี้สินท่วมตัว ซึ่งมันทำให้ผมเริ่มที่จะทำธุรกิจ Startupตัวหนึ่ง ที่จะสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ครับ เกษตรกร ควรจะมีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก อัตราการการมีสมาร์ทโฟนต่อจำนวนประชากรใน ปัจจุบันของประเทศไทย คือ 130% ซึ่งตัวเลขนี้ อาจจะไม่ได้มาก เมื่อเทียบกับประเทศพม่า ที่มี อัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงต่อประจำนวนประชากร สูงที่สุดในโลก แต่ผมก็เชื่อว่าธุรกิจตัวนี้จะสามารถ ช่วยให้เกษตรกร มีชีวิตอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอนJ


TEDxBangkokU


💬 | TALK

ตอนนี้กําลังทําธุรกิจอะไร? และการส่งลิขสิทธิครั้งนี้ผมก็พบกับความผิดหวังที่ไม่ ตอนนี้ธุรกิลจิขหลั ่ทำคือ โรงงานรั บทำเสื ้อครัตบิดต่อ สามารถได้ ลิทกธิที์จากทาง TED มา ทำให้ ผมได้ ไปหา ลิขสิทธิ์ TEDxBangkok ่อปรึกษาปันญั้นหาที่ โดยใช้ผูช้ถื่อือโรงงานว่ า สมศรีมีเสื้อเพืโดยสมศรี เกิ ไม่ดใขึช่้นตัวละครที่มีอยู่จริงแต่อย่างใด แต่เราสร้าง

ตัวละครนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นคาเร็คเตอร์ของ แบรนด์เรียโดยมี จุดประสงค์ และได้ นรู้จากพี ่โอ ดังนี้ ให้แบรนด์มีความติด ตลาดและผู้คนจดจำชื่อได้ง่าย ตอนนี้เรากำลังอยู่ “จริงๆแล้ว TED มีแก่นสำคัญสองอย่าง ในขั้นตอนการสร้างแบรนด์อย่างเต็มที่ เรากำลัง 1. ย เพิ่มไอเดี งบประมาณทางด้ านการตลาด เพื่อให้คน รู้จไักด้แบรนด์ โดยเรามี ป้าหมายคื ให้แบ ไม่ อยูท่ ี่คนทีของเรา ่มาพูดบนเวที เป็นเใครหรื อเค้าอประสบ รนด์เราติจดในชี ตลาด และสามารถเป็ นเจ้าตลาดได้ ความสำเร็ วิตอย่ างไร เมืเ่อมืใครนึ กที่บ่จนเวที ะทำเสื ้อจะนึกอถึะไรพู งเราเป็ แค่ ่อเขาอยู เขาจะให้ ดฟังนได้เจ้บา้าแรก ง เราเชื่อว่า ถ้าเราคิดที่จะทำก่อน ถึงแม้เราจะ 2. ความหลากหลาย ไม่ใช่โรงงานแรกที่เริ่มทำธุรกิจนี้ แต่เรากล้าคิด ไอเดี ยทีล่นงมื ำเสนอต้ องมีแคบรนด์ วามหลากหลาย และได้ อทำ ให้ ติดตลาด เราสามารถ ทำให้ แบรนด์ ดตลาดได้ อย่างแน่นอน ไม่ ใช่รวมอยู ่แค่ขเรืองเราติ ่องเรื่องเดี ยว


TEDxBangkokU


💬 | TALK

สำหรับBU ไอเดีย เรายังไม่ชัดเจนพอ อย่างเขาถามว่า ไอเดียเราคือ อะไร เราควรจะบอกให้ได้ชัดเจนว่าไอเดียเราคืออะไร เขาจึงได้แนะนำเราเรื่องไอเดีย ตอนนี งยทํมากกว่ าธุรกิาจspeaker อะไร?” ”เราควร focus้กทีํา่ไลั อเดี

้ธุรกิlicense จหลักทีของเราที ่ทำคือ โรงงานรั ้อครัคบ ตอนนีตอนนี ้ TED มอง ่เราใส่เป็นบหัทำเสื วข้อทอร์ โรงงานว่ มีเสื้อมของเราแต่ โดยสมศรีนั้น คือ TEDโดยใช้ ไม่ได้ชอื่อยากรู ้หัวข้อาตัสมศรี วอย่างในธี

ไม่ใช่ตัวละครที่มีอยู่จริงแต่อย่างใด แต่เราสร้าง ตัวละครนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นคาเร็คเตอร์ของ แล้วตอนนี ้เขามองคำอธิ ายของเราเป็ Backgroundของสปี แบรนด์ โดยมีจุดบประสงค์ ให้แนบรนด์ มีความติด กเกอร์ ง่าย ้นตอนนี งอยูวข้่ อ ซึ่ง ณ ตลาดและผู จุดนี้เขายังไม่้คไนจดจำชื ด้ต้องการ่อรูได้้พวกนั เขาไม่้เรากำลั ได้สนใจหั ในขัอ้นงการแก่ ตอนการสร้ างแบรนด์ อย่งๆางเต็มที่ เรากำลัง อย่างเขาต้ นของไอเดี ยเราจริ เพิ่มงบประมาณทางด้านการตลาด เพื่อให้คน รู้จักแบรนด์ของเรา โดยเรามีเป้าหมายคือให้แบ ยกตัวอย่ างเทอร์ คุณและสามารถเป็ พิเชษ กลั่นชื่น บนเวที TEDxBangkok รนด์ ราติคดของ ตลาด นเจ้าตลาดได้ ่จะทำเสื กถึงเราเป็นนไปหรื เจ้าแรก หัวใจคืเมื อ ่อเรืใครนึ ่องของกทีเรายึ ดติดกั้อบจะนึ วัฒนธรรมเกิ อเปล่า เราเชื่อว่า ถ้าเราคิดที่จะทำก่อน ถึงแม้เราจะ แต่หัวข้อทอร์คคือ ถอดความเทพพนม ไม่ใช่โรงงานแรกที่เริ่มทำธุรกิจนี้ แต่เรากล้าคิด TED ไม่ได้อยากได้หัวข้อสวยๆ อย่างคำว่า ถอดความเทพพนม และได้ลงมือทำ ให้แบรนด์ติดตลาด เราสามารถ แต่ TEDทำให้ อยากรู ้แก่นของไอเดี าง อย่างแน่นอน แบรนด์ ของเราติยดอย่ตลาดได้ TED อยากรู้ key massage ว่าไอเดียนั้นคืออะไร

"เรายึดติดวัฒนธรรมเกินไปจนทำให้ชีวิตของเราอยู่ไม่ถูกที่หรือเปล่า" คิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่TED ตีกลับมา เพราะเราไม่ได้ บอกเรื่องนี้อย่างละเอียด แต่เราจะไม่ยอมแพ้และย่อท้อ จะนำ คำแนะนำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไป


Report

−


สมศรี มีเสือ(


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri

สมศรีมีเสื้อ

ธุรกิจโรงงานรับทำเสื้อยืด และเสื้อโปโล ที่ก่อตั้งมาด้วยตนเองในวัย 17 ปี


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri

สมศรีมีเสื้อ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เราอยากจะ เติบโตเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri

− เราทำการรีแบรนด์ใหม่ และตั้งใจให้แบรนด์ นี้มีความ น่าเชื่อถือมากขึ้น และเลือกวิเคราะห์แบรนด์ ใหม่ดังนี้


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri


สมศรีมีเสื้อ


| Somsri

เพราะได้เริ่มศึกษาเรื่องแบรนด์มากขึ้น ทำให้เข้าใจหลักคิด ของแบรนด์ เราเริ่มทำ persona จำลองลูกค้า และทำภาพลักษณ์ของ แบรนด์ให้ตอบสนองต่อลูกค้าให้มากที่สุด เราได้เรียนรู้ว่า จริงที่ เราควรคิดและลงมือทำเลย ไม่ควรรอความพร้อม แต่เราก็ต้องพร้อมพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ ให้ทุกๆ องค์ความรู้ของเรา สนับสนุนสิ่งที่เรากำลังทำให้ดีและยอดเยี่ยมที่สุด


Next station Bangkok University, interchange to

GOOD FUTURE. IFIT-

iFIT report  
iFIT report  
Advertisement