Page 1

Maart

INHOUD Lesuitval Nieuwe teamleider PO en Vo Scooldance 2010 Thamen Talenten Tank Oudertevredenheidsmeting Iris -Onderwijs ICT-dag Lesjesmiddag Vakantieroosters Mini PSO klas 1 Thamen Valentijnsdag Taaldorp Thema-avond Agenda

2010


Lesuitval

Maart

2010

Mij is geleerd direct, open en eerlijk te zijn, ook over zaken die als ‘negatief’ beschouwd kunnen worden. Lesuitval is zo’n onderwerp. We kunnen niet ontkennen dat er op Thamen de laatste twee maanden sprake is van uitzonderlijk veel lesuitval. Dat is vanzelfsprekend een vervelende zaak, die ons volle aandacht verdient. Nu zal ik hier niet vervallen in het opsommen van allerlei oorzaken buiten onze schuld, want – hoe terecht die ook zijn - daar koopt u weinig voor. Ik wil echter wél aangeven dat er licht aan het eind van de tunnel is. Niet alleen kruipen we straks weer langzaam maar zeker de sombere koude wintermaanden uit – traditiegetrouw een periode met meer ziekte onder het personeel – maar in maart en april wordt ons team weer versterkt met enkele ervaren collega’s, die aangekondigd hebben bij ons aan de slag te willen gaan. Náást het feit dat er nu al veel lesuitval wordt voorkomen, doordat collega’s overuren voor hun rekening nemen, is er daarmee weer sprake van een stabielere situatie. U ziet: er wordt van alles aan gedaan de schade tot een minimum te beperken, maar hier en daar is er, vooral door een te krappe arbeidsmarkt, geen kruid tegen (lesuitval) gewassen. G.Jägers, directeur

Nieuwe teamleider

Met ingang van 1 maart a.s. is mevrouw Pollen de nieuwe teamleider van het team TL bovenbouw. Zij neemt daarmee de plaats in van mevrouw Abrahamsz, die andere taken binnen de school op zich zal nemen en hiermee haar leidinggevende taken op Thamen neerlegt. Zolang zij – zoals dat haar wens is - er nog niet in is geslaagd elders werk te vinden, zal zij onder andere meer lessen gaan verzorgen en ondersteunen in de introductieperiode van mevrouw Pollen. Mevrouw Pollen komt ons team versterken vanuit een andere leidinggevende baan in het onderwijs (Grafisch Lyceum Utrecht). Zij veheugt zich, net als wij, op een nieuwe start op Thamen. Omdat dit in de loop van het schooljaar gebeurt, zal er natuurlijk extra aandacht zijn voor een goede ‘inwerkperiode’ en een goede overdracht van de belangrijkste zaken door mevrouw Abrahamsz. Vanaf deze plaats wensen wij haar natuurlijk heel veel succes! G.Jägers, directeur

Basis- en voortgezet onderwijs Ook dit overleg krijgt momenteel een vervolg in de vorm van les- en klassenbezoeken over en weer. Docenten van Thamen brengen bezoeken aan basisscholen Uithoorn en ook leerkrachten basisonderwijs komen op bezoek op Thamen. Op deze manier proberen we het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs Uithoorn, dichter bij elkaar te brengen.


Scooldance 2010

Maart

2009 2010

Op woensdag 17 en donderdag 18 februari heeft dit spetterende project weer plaatsgevonden op school. Ruim 600 belangstellenden hebben gekeken naar 10 leuke dans/bewegingsacts in een verduisterde school. De leerlingen en bezoekers hebben volop genoten! Met allerlei, door de technische afdelingen verzorgde effecten, was het opnieuw een waar “feest” om te zien. Alle deelnemers (teveel om op te noemen!!) die hebben bijgedragen aan dit succes, en ook ouders dus, worden langs deze weg opnieuw bedankt voor hun grandioze inzet! Volgend jaar weer!

foto’s: Nathalie Hoogeveen klik hier voor meer foto’s!


Thamen Talenten Tank 2010

Maart

2010

Wat vorig jaar een geweldig succes was, gaan we dit jaar weer opnieuw organiseren! Alle leerlingen die iets “extra’s” kunnen en willen laten zien, kunnen vanaf heden inschrijven voor de TTT bij Mw. Brons! Het is elk jaar weer verrassend te zien welke talenten er op onze school rondlopen. Dat geldt niet alleeen voor de docenten, maar ook voor de medeleerlingen en sommige gevallen ook voor de ouders. Kortom weer een spektatkel dat u niet mag missen Bij deze worden alle ouders alvast uitgenodigd voor deze avond op vrijdagavond 26 maart!! Kaarten worden in de loop van de maand maart verkocht op school.


Maart

2010

Oudertevredenheidsmeting Zoals elk jaar zullen we ook dit voorjaar de “oudertevredenheidsmeting” digitaal uitzetten onder alle ouders. U zult in de loop van de maand maart een brief ontvangen met daarin een inlogcode en wachtwoord. U kunt de vragenlijst dan digitaal/via internet invullen. De sluitingsdatum is 1 mei 2010. Leest u de brief voor de volledige procedure. Bij deze willen we alvast alle ouders vragen de enquête in te vullen zodat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van onze sterke punten en welke punten verbetering behoeven.

Iris-Onderwijs/Ictdag 2010 Dinsdag 9 maart wordt er op het HVC in Nieuw Vennep een Onderwijsdag gehouden t.b.v. de docenten van de scholen die behoren tot de stichting Iris. Zoals u weet vormt onze school samen met het Herbert Vissers College uit Nieuw Vennep, het Kaj Munk uit Hoofddorp, Haemstede Barger uit Heemstede en het Eerste Christelijke Lyceum uit Haarlem de stichting IRIS. De stichting stelt zich onder meer ten doel om zoveel mogelijk aan te sluiten bij onderwijsontwikkelingen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van ICT vallen daaronder. Dat is de reden dat IRIS elk jaar een ICT-Onderwijsdag organiseert. Op deze manier kunnen de collega’s kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Internet, technologie en mediawijsheid en kennismaken met geslaagde onderwijsprojecten. Deze dag op het HVC kent ditmaal 32 workshops waaruit de collega’s kunnen kiezen. Een greep uit het aanbod: - Presentatie succesvolle projecten, - Omgaan met lastige leerlingen, - het gebruik van het digitale schoolbord, - Animatietafels - ICT, It’s Learning .....en nog veel meer. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Lesjesmiddag Op woensdagmiddag 10 februari hebben ongeveer 200 basisschool leerlingen deelgenomen aan de lesjesmiddag. Het was een gezellige happening met veel enthousiaste nieuwe leerlingen! De nieuwe aankomende brugklassers werden rondgeleid van les naar les, door 11 enthousiaste bovenbouw leerlingen. Prima gedaan!

Vakantieroosters Voor het schooljaar 2010-2011 zal de regio Uithoorn de advies data volgen die vanuit het ministerie zijn aangegeven. Dat betekent dat Thamen volgens de normale vakantie regeling van de regio noord de vakanties zal plannen. Zie verder de website.

Mini- PSO klas 1 Ook dit jaar zullen alle eerste klassen op woensdag 24 maart een korte oriëntatie hebben op de afdelingen van Thamen. (genaamd “mini PSO”. PSO staat voor Praktische Sector Orientatie) Dit wordt gedaan omdat de leerlingen in klas 2 een keuze maken voor een oriëntatie op de afdelingen. Eind klas 2 maakt elke leerling een definitieve keuze. Uiteraard zien we de ouders van de tweede klassers op de ouderavond over leerweg- en afdelingskeuze op donderdag 18 maart 2010!


Maart

2010

Thamen Valentijnsdag Dit jaar is er voor het de tweede keer op Thamen een speciale Valentijnsactie gehouden en dat nog wel op vrijdag de 13e. de TVD (ThamenValentijnsDag). Leerlingen werden twee weken geleden via It’s Learning uitgenodigd om op Valentijnsdag een roos te laten bezorgen bij iemand van school. Dat mocht een leerling, een docent of een andere medewerker van school zijn. Veel leerlingen maakten gebruik van de bezorgservice die gekoppeld was aan deze actie. Sommige rozen werden anoniem bezorgd en andere waren voorzien van een kaartje met de naam van de afzender. Naast deze activiteit waren er ook nog tal van andere Valentijnsartikelen te koop in de ThamenCorner. Kortom een actie die voor herhaling vatbaar is.

Taaldorp De docenten vreemde talen hebben ook dit jaar weer een zeer geslaagd ‘taaldorp’ georganiseerd. In de ‘kuil’ werd een aantal levensechte situaties nagebootst zoals: douane op een vliegveld, een cd winkel, een reisbureau en een aantal andere winkels. Leerlingen werden aan de hand van gerichte opdrachten uitgedaagd in hun beste Frans, Engels of Duits de juiste zaken te bestellen of de juiste vragen te stellen.

Op deze manier kregen de leerlingen de mogelijkheid om op een leerzame en leuke manier de vreemde taal in een redelijk authentieke situatie kunnen gebruiken. Klik op de foto’s om voor een FILMimpressie!

Thema-avond: Het puberbrein De oudervereniging van s.g. Thamen houdt dinsdag 23 maart een thema-avond met als onderwerp: het puberbrein.

Meer info vindt u in de korte powerpointpresentatie: klik hier! of in de brochure breincentraal leren: klik hier!


Thamen Nieuws Maart 2010  

Het laatste nieuws van Thamen

Thamen Nieuws Maart 2010  

Het laatste nieuws van Thamen

Advertisement