Page 1

INHOUD Alweer een jaar.. Personele zaken Thamen Talenten Tank Gala 2010 Nederland - Denemarken Thamen Rookvrij Projecten Activiteitenweek Oudertevredenheidsonderzoek Agenda

Juni 2010


Juni 2010

Alweer een jaar... Beste ouders/ verzorgers, jongens en meisjes, Hebben jullie dat nou ook? Elk jaar weer kan ik mij verbazen over hoe snel het al weer zomervakantie is. Niet dat ik dat erg vind hoor; een paar weken vakantie kan helemaal geen kwaad om de accu weer even goed op te laden. Maar toch….zo’n schooljaar vliegt om. Misschien komt het wel omdat er zo veel is gebeurd het afgelopen jaar. Voor het eerst werkte Thamen met teams; voor de docenten een hele verandering, misschien voor de leerlingen wat minder merkbaar. Zes nieuwe teamleiders zijn aan de slag gegaan en hebben bergen werk verzet. Samen met hun teamleden werken ze – iedere dag opnieuw – aan goed onderwijs. Daar komt heel wat bij kijken: organiseren, vergaderen, werk nakijken, lessen voorbereiden en ga zo maar door. Misschien is dit wel een goed moment om ze daarvoor in ieder geval nu vast even hartelijk te bedanken. Niet vergeten hè, als je straks je laatste les hebt gehad! Ik hoop dat je kan terugkijken op een goed schooljaar en goede cijfers hebt gehaald. Over Thamen zijn jullie in ieder geval sowieso tevreden: in een enquête gaven jullie ons onlangs een ruime 7 als rapportcijfer. En daar zijn wij op onze beurt weer best tevreden mee. Hoe dan ook, het zit er weer (bijna) op. Ik wens jullie allen een heel goede, veilige en onbezorgde zomervakantie toe. Misschien wel de laatste die zeven weken duurt, want de minister heeft serieuze plannen om er vanaf volgend jaar een weekje af te snoepen. Je krijgt ze gelukkig in de loop van het jaar wel weer in losse dagen terug, terwijl de docenten dan gaan vergaderen of studeren. Maar dat zien we dan wel weer. Een fijne vakantie! G. Jägers, directeur

Personele zaken Ook dit jaar zal een aantal collega’s ons om verschillende redenen gaan verlaten. Mevrouw MangeL (Frans) en de heer v.d. Brink (Bouwtechniek) zullen wegens ziekte hun werkzaamheden stoppen. Beiden waren al langere tijd ziek. De heer Stals (Wiskunde) en de heer v.d. Burgh (L.O, Nederlands en Levensbeschouwing) verruilen onze school voor een betrekking dichter bij hun eigen woonplaats. Mevrouw Wessels verlaat het onderwijs en wordt zelfstandig ondernemer. Mevrouw Rozenboom gaat op een andere school werken.l Mevrouw v.d. Endt (Duits) gaat een nieuw bestaan opbouwen in ons buurland Duitsland. De heer v.d. Meer (Concierge, OOP) begint , na dertig jaar op onze school werkzaam te zijn geweest, een nieuw leven in Suriname. Mevrouw Kroft blijft op school, maar komt pas in het najaar weer terug. Zij is bevallen van een gezonde dochter met de mooie naam

Eva!

We wensen iedereen het allerbeste!


Thamen Talententank 2010

Juni Maart 2010 2009

LEERLINGEN VAN SCHOLENGEMEENSCHAP THAMEN IN DE SPOTLIGHTS TIJDENS DERDE TTT

Het jaarlijkse open podium van Scholengemeenschap Thamen, de Thamen Talenten Tank, was wederom een groot succes. Op 26 maart jl. schitterden ruim dertig leerlingen op en rond het podium. Dit jaar waren er veel verschillende acts, waardoor de avond enorm afwisselend was. Uiteraard werd er veel gezongen en gedanst, maar er was ook een skateboardact, toneel gecombineerd met dans en een heuse diabolo virtuoos. De avond werd gepresenteerd in een wervelend tempo door twee raspresentatrices, Kim en Angelique. Zij kondigden met hun vlotte babbel de artiesten aan, wisten hen op hun gemak te stellen en voegden nog flink wat extra humor toe. Dit jaar werd het Licht en Geluid geheel verzorgd door leerlingen. De afdeling elektrotechniek heeft wederom bewezen over een aantal zeer professionele leerlingen te beschikken, zodat de docenten met gerust hart een stapje terug konden doen.Alle artiesten en medewerkers voor en achter de schermen werden in de bloemetjes gezet.


Juni 2010

Gala 2010 Ook dit jaar werd er weer reikhalzend uitgekeken naar het Gala. Weken van te voren gingen de gesprekken al over shoppen, korte of lange jurk, bijhorende pumps, kostuums mét of zonder stropdas, passende vervoersmiddelen en kappersafspraken. Op vrijdag 23 april was het eindelijk zover. Nadat we ’s morgens op initiatief van Kelly Loef genoten hadden van een mini concert van Lange Frans, werd de aula ’s middags door de feestcommissie versierd in glamour stijl. Onze Thamen Technische Dienst bouwde de licht- en geluidinstallatie op. Iedereen kom op tijd naar huis voor zijn/haar metamorfose. Onder grote belangstelling maakten onze vierdejaars leerlingen hun entree op de rode loper.De leerlingen arriveerden per limousine, chique auto, paardenkoets of oldtimer. Het was een spectaculair gezicht. Een hilarisch hoogtepunt was de aankomst van klas 4 Bouw. De mannen zaten met de gehele groep – uiteraard strak in het pak – in een tractor met hooiwagen! De jongens en meisjes verschenen die avond allemaal gekleed als prinsen en prinsessen. Het was geweldig om te zien hoe prachtig verzorgd een ieder naar het feest kwam. De feestavond was oergezellig. Er werd lekker gedanst op de muziek die de DJ draaide.De ouderraad had voor heerlijke hapjes en drankjes gezorgd. De sfeer zat er goed in. Zelfs een aantal docenten swingden er lustig op los. Zo sloten de examenkandidaten van schooljaar 2009-2010, hun schooltijd op feestelijke wijze af.


Juni 2010

Nederland Denemarken Het zal u vast niet zijn ontgaan. We doen mee aan het WK in Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd was gepland op maandagmiddag 14:00 uur. Gewoon onder lestijd dus.Tot overmaat van ramp had ook de inspecteur van onderwijs een bezoek aan onze school gepland op deze middag. Geen nood, dacht onze collega H. vd. Berg, we maken er een vakoverstijgend dagproject Denemarken en Zuid Afrika van. Onderwijskundig geheel verantwoord en sportief natuurlijk slim bedacht. Het project kreeg natuurlijk zijn apotheose in de aula (klas 2 en 3) en in een gymzaal (klas 1) waar gezamenlijk naar de eerste wedstrijd van Nederland kon worden gekeken. De inspecteur vond het prachtig en heeft het laatste kwartier zelfs nog even meegekeken.


Juni 2010

Thamen Rookvrij Geachte ouders/verzorgers, beste jongen en meisjes: Het zat er aan te komen en ook voor Thamen geldt dat wij bewust mee willen werken aan een gezonde samenleving, dus wordt ook Thamen een rookvrije school en wel met ingang van komend schooljaar. Vanaf dan mag er niet meer gerookt worden op het schoolterrein. Dat zal voor sommige leerlingen best wel even schrikken zijn, maar bedenk je dan maar dat het om je eigen gezondheid gaat en om die van ongewilde ‘meerokers’. Het personeel van de school zal natuurlijk toezien op de uitvoering van deze afspraak. We gaan er serieus voor en zullen dus ook optreden als iemand zich niet aan deze afspraak zou houden. Daar gaan we overigens niet van uit. Het merendeel van de leerlingen rookt sowieso niet, dus uiteindelijk zal het voor de rokers makkelijker zijn om zich aan te sluiten bij deze meerderheid dan andersom. Dit is geen actie om rokers te pesten maar een bewuste stap op weg naar een nog gezondere school. We zullen er begin volgend schooljaar en in de loop van dat jaar nog (op ludieke wijze) op terugkomen! Met vriendelijke groet, namens de medewerkers van Thamen, G. Jägers directeur

Projecten, excursies en sportdagen de laatste week

In de laatste schoolweek vinden er weer tal van activiteiten plaast op school. Voor klas 1 zijn er twee projecten gepland: Het muziek/improvisatieproject. Er zullen lessen worden gegeven door gastdocenten in mediatheek en muzieklokaal. het project wordt afgesloten met een concert, op dinsdag 29 juni om 14:00 uur. Hier zullen door de leerlingen gecomponeerde stukken uitgevoerd worden door professionele musici.De workshops worden gehouden op 24, 25 en 28 juni. Het afluitend concert vindt plaats op dinsdag 29 juni om14:00 uur in de aula.

Heeft u belangstelling om het concert bij te wonen, dan bent u van hart welkom.


Juni 2010

Om ons predicaat School Zonder Racisme te kunnen houden organiseert Thamen jaarlijks een project op dinsdag 29 juni aanstaande voor onze 1e klas leerlingen. Als ondertitel hebben we dit jaar Veilige school. Net als voorgaande jaren zullen we verschillende Workshops organiseren. Onze 1e jaars leerlingen zullen voor de helft ingedeeld worden bij het theaterstuk ‘Amar speelt Ali’. Daarnaast zullen de leerlingen voor twee workshops worden ingedeeld. Na het volgen van de workshops en het theaterstuk kunnen de leerlingen tekenen voor het predicaat. Om u een idee te geven welke workshop er zijn: digitaal stripverhaal, verschillende spellen, anders kleden, theaterles, rappen, dichten, koken, tegeltjes beschilderen, een poster maken met ecoline en vetkrijt, schilderen op een minidoek etc. Thamen werkt voor dit project samen met externen, waaronder Artikel 1, een kunstenaar en een theaterbureau. We gaan ervan uit dat het een leerzame maar ook een gezellige projectdag wordt!

De data voor de sportdagen vindt u op It’s of achterin de agenda van ThamenNieuws.


Activiteitenweek klas 3 2010

Juni 2010

Veel 3e klassers hebben er al maanden naar uitgekeken: de activiteitenweek voor klas 3. De leerlingen waaieren uit naar verschillende bestemmingen. De leerlingen konden kiezen uit:

Londen Nederland is ook leuk Survival in de Ardennen Zandvoort sportief Berlijn Het weer ziet er goed uit en de leerlingen (en de begeleiding ) hebben er zichtbaar zin in!


Juni 2010

Oudertevredenheidsonderzoek Hieronder treft u een verkort overzicht van de conclusies nav het oudertevredenheid onderzoek dat afgenomen is onder alle ouders het afgelopen half jaar. De vragen kunnen gerubriceerd worden in 20 hoofdaspecten. Op alle aspecten scoort Thamen over het algemeen gelijk aan de gemiddelde scores landelijk. Ouder waarderen Thamen met een 7,1. De benchmark (landelijke cijfer) is een 7,2 Enkele aspecten willen we eruit lichten. Op Thamen worden goede en leuke activiteiten georganiseerd!

Thamen wordt goed onderhouden.

Informatievoorziening op op Thamen is goed!

Roosterinfo is goed!

Ouders die gebruik maken

Er zijn te veel lesverstoringen

Thamen is gezellig en goed ingericht!

Cijferinfo in weekrapport en Magister is goed!

Het mentorcontact is goed!


Juni 2010 Leerlingbegeleiding is goed!

Ouders die te maken hebben gehad met diefstal op Thamen

Er is te weinig contact met mentor.

Thamen besteedt voldoende aandacht aan pestgedrag.

Personeel reageert goed als het gaat om veiligheid!

Conclusies: Thamen wordt als geheel gescoord met een gemiddeld rapportcijfer (7,1) dat overeen komt met het landelijke beeld. Toch zijn er nog genoeg terreinen waarop we ons kunnen verbeteren. De percentages van de genoemde verbeterpunten vinden we echt te laag en we zijn momenteel bezig met genoemde verbeterpunten te verwerken in de documenten en teamplannen. We gaan ervoor om het niet in een lade te laten verdwijnen. We zetten in op genoemde verbeterpunten.

Volgend jaar hopen we weer op betere scores, zeker op genoemde verbeterpunten. Volgend jaar zullen we ook structureel gebruik gaan maken van leerling tevredenheid enquĂŞtes. Overigens zijn de resultaten van het gehele onderzoek altijd op school in te zien door ouders. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met J.Hoogeveen. (th.hn)


Juni 2010

Agenda

datum 24 juni 25 juni 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli 30 augustus

31 augustus

activiteit les volgens rooster + muziekproject les volgens rooster + muziekproject les volgens rooster + muziekproject les volgens rooster + muziek- school zonder racimeproject sportdag klas 3 Werkdag voor klas 1,2 en 3 Sportdag voor klas 1, Les voor klas 2 (2e t&m 5e uur), excursie/project klas 3 Excursie klas 1, sportdag klas 2, project klas 3 Inhaaldag voor leerlingen klas 1,2 en 3 Diplomauitreiking klas 4Ta,benc; V4k en V4b Inhaaldag voor leerlingen klas 1,2 en 3 Diplomauitreiking klas 4A,B E en M; 4hk en 4hb Boeken ophalen klas Inhaaldag voor leerlingen klas 1,2 en 3 Boeken ophalen klas Inhaaldag voor leerlingen klas 1,2 en 3 Introductie klas 1: 09:00 uur Introductie klas 2: 08:30 uur Introductie klas 3: 10:15 uur Introductie klas 2: 13:00 uur Introductiedag klas 1: 08:15 uur Introductiedag klas 2: 08:15 uur Introductie klas 3: 09:00 uur Introductie klas 4: 09:00 uur

Thamen Nieuws Juni  

Thamen Nieuws Juni

Thamen Nieuws Juni  

Thamen Nieuws Juni

Advertisement