Page 1

Opbrengstenkaart 2008 Rooms Katholieke Scholengemeenschap Thamen voor Mavo Vbo Lwoo Uithoorn

RK Sg Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK

Uithoorn

957 leerlingen, waarvan: - 47% in de eerste twee leerjaren - 53% VMBO in leerjaar 3 en 4

LWOO, VMBO 957 leerlingen

506 leerlingen VMBO in leerjaar 3 en 4 (incl. 165 leerlingen LWOO), waarvan: - 40% basisberoepsgerichte leerweg - 30% kaderberoepsgerichte leerweg - 14% gemengde leerweg - 15% theoretische leerweg

1 vestiging

ONDERBOUW % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in één onderwijssoort

100%

% leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in meerdere onderwijssoorten

VMBO b, VMBO k, VMBO (g)t

0%

Rendement onderbouw

vergelijkingsgroep:

VMBO b

VMBO k

Adviesstructuur na 2e leerjaar

vmbo b

vmbo b

% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven

BOVENBOUW

VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO

89%

vmbo bk

0%

vmbo k+

11%

VMBO (g)t 40%

vmbo k-

vmbo bk

0%

vmbo k(g)t

0%

vmbo k

43%

vmbo (g)t

47%

vmbo (g)t/havo

11%

vmbo k(g)t vmbo (g)t+

0% 17%

100%

100%

VMBO b

VMBO k

havo+

VWO

HAVO

VWO

HAVO

VWO

0% 100%

VMBO (g)t

85%

93%

91%

6,7

6,6

6,2

Nederlands

6,5

6,0

6,3

Engels, Frans en Duits

6,9

7,0

6,2

Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

HAVO

42%

Gemiddeld cijfer centraal examen 2007 Alle vakken

Aardrijkskunde en geschiedenis

Economische vakken

Wis-, natuur-, scheikunde en biologie

6,2

7,1

6,4

6,3

6,7

6,6

6,3

Latijn en Grieks

VMBO b

VMBO k

20%

34%

Techniek

63%

40%

Zorg en welzijn

17%

26%

Deelname examen 2007 per sector Economie Landbouw

Deelname examen 2007 per profiel Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek

http://www.thamen.nl/downloads/formulieren/opbrengstenkaart2008  
http://www.thamen.nl/downloads/formulieren/opbrengstenkaart2008  

http://www.thamen.nl/downloads/formulieren/opbrengstenkaart2008.pdf

Advertisement