Page 1

PORTFOLIO -Thaïsa Wyns-


THAÏSA WYNS Stagiair Architect

INTERESSES • Architectuur & Design • Fotografie • Reizen

VAARDIGHEDEN

CONTACT Thaïsa Wyns 13/11/1995 Keienberglaan 65, Grimbergen +32472071085 thaisa.wyns@hotmail.com

PROFIEL Als recent afgestudeerd architect ben ik op zoek naar een stageplaats waar ik mijn theoretische kennis verder kan ontwikkelen en omzetten in praktijk. Mijn interesse ligt voornamelijk bij duurzaam en toekomstgericht ontwerpen. Ik hoop tijdens mijn stage de veelzijdigheid van het beroep te mogen ontdekken.

PERSOONLIJK • • • • •

Creatief Doelgericht Perfectionistisch Teamspeler Organisatietalent

PROFESSIONEEL • • • • •

AutoCad Sketchup Revit (certificaat C3A) Photoshop InDesign

• Microsoft Office

TALEN • Nederlands: • Engels: • Frans:

C2 B2 B1


OPLEIDING 2013 2016

BACHELOR IN DE ARCHITECTUUR

2016 2018

MASTER IN DE ARCHITECTUUR

Faculteit Architectuur KULeuven, Campus Sint-Lucas Brussel

Faculteit Architectuur KULeuven, Campus Sint-Lucas Brussel

ERVARING 2012 2013

CARREFOUR HOOFDZETEL EVERE

2014 2018

AZ JAN PORTAELS VILVOORDE

2018

SPRINGWEEK 2018 SINT LUCAS

Jobstudent / Administratief medewerker

Jobstudent / Bediende

Workshop Noordwijk Brussel Organisator / Teamleader


4


INHOUD

MASTERPROEF p. 6

Stedelijke verbindingen

RESAMPLE p. 14

Maatwerk

IMPOSSIBLE SCHOOL p. 22

Kleuter- en lagere school

BACHELORPROEF p. 30

7 x wonen

5


MASTERPROEF

STEDELIJKE VERBINDINGEN

Als ontwerpstrategie voor de herontwikkeling van de voormalige Shell site Deze masterproef is vertrokken vanuit een fascinatie voor het voormalige Rijksarchief in Anderlecht. Een industriĂŤel gebouw, dat een massiviteit uitstraalt, in schril contrast tot haar omgeving. Opvallend is het naastgelegen braakliggend terrein, een opening in het dense stadsweefsel. Samen met enkele woningen en leegstaande opslagplaatsen vormen ze de oude Shell site in Anderlecht. Deze plek valt binnen het duurzaam wijkcontact Biestebroeck. Een monofunctionele wijk waar nood is aan nieuwe kwalitatieve woningen, commerciĂŤle ruimtes, haven activiteiten en open ruimte. Nieuwe publieke functies moeten een stedelijke verbinding vormen tussen de verschillende wijken. Bestaande ontwikkelingsvoorstellen krijgen echter veel kritiek omwille van hun positionering ten opzichte van de buurt. Ze laten weinig interactie met de bestaande buurtbewoners toe. Deze masterproef tracht een voorstel te doen voor een herontwikkeling van deze site. Hierbij is de verbinding tussen het nieuwe en het bestaande een belangrijk aandachtspunt. Er wordt getracht op een andere, betere en meer gestructureerde manier een typisch stedelijk blok te vormen, waarbij verschillende vormen, materialen en functies samen komen . Hoe kunnen we wonen in een binnengebied? Kan open ruimte in een stadsblok kwalitatief zijn? Hoe kan er meer ruimte gedeeld worden in de stad? Op welke manier kunnen we private en publieke, groot- en kleinschalige, open en bebouwde ruimte verbinden met elkaar?

6


7


8


9


10


11


12


13


RESAMPLE

MAATWERK Resample is een oefening in stedelijke verdichting waar rekening wordt gehouden met de bestaande context. De focus ligt op een duurzaam en innovatief ontwerp dat bestaande ontwerpstrategieën in vraag stelt. De oefening is een uitdaging door haar realistisch karakter. Het ontwerp tracht een nieuwe, meer aangename, manier van wonen in de stad te ontwikkelen. Ondanks de vraag naar een groot programma, wordt er gekozen voor kleinschalige gebouwen die in het stedenbouwkundig weefsel passen, geen grote en anonieme torens. Om die kleinschaligheid te voelen wordt er gebruik gemaakt van twee maaivelden. Een eerste maaiveld met grondgebonden woningen, met een eigen tuin of terras, worden afgewisseld door commerciële functies en zorgen voor meer sociale controle, zowel overdag als ‘s nachts. Op het tweede maaiveld kijken de appartementen op verdiep op hun beurt uit op de verschillende pleinen, om zo hun relatie tot de begane grond te verhogen en het contact tussen buren te bevorderen. De buitenruimte speelt een belangrijke rol in het ontwerp. De pleinen krijgen elk hun eigen sfeer, karakter en materialiteit waardoor ze een ander gebruik uitlokken. Het project is een totaalontwerp dat op elk niveau op een duurzame manier wordt uitgewerkt. Alles wordt ontworpen op maat van de mens.

14


15


16


17


18


19


COMMERCIEEL

20


COMMERCIEEL

COMMERCIEEL

P

21


IMPOSSIBLE SCHOOL

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL MOLENBEEK Brussel kampt met een tekort aan schoolinfrastructuur. De groei van de steden impliceert een dwingend en dringend tekort aan extra klassen in de stedelijke omgeving van Brussel. Impossible schools is een oefening in de zoektocht naar een interresante open plek in Brussel en een toepasselijke educatieve functie die daarbij kan horen. Het interresante aan de oefening is, dat de klas het vertrekpunt vormt om de gekozen plek te hertekenen. De gekozen site is een braakliggend terein tegenover het Opzichtersplein in Molenbeek, een recentelijk vernieuwd speel- en sportterrein dat de mogelijkheid biedt een uitbreiding van de school te worden. De site is toegangkelijk via twee straten en neemt bijna de vorm aan van een ‘acht’. Deze specifieke vorm zorgt voor de opdeling van de school in twee delen. Een kleuterschool, verbonden door een luifel met de lagere school. De luifel zorgt voor extra buitenruimte, overdekte ruimte en dient tegelijkertijd als toegangspoort. De klassen worden opgevat als flexibele ruimtes die kunnen groeien en krimpen. De gang wordt niet ontworpen als circulatieruimte, maar krijgt genoeg ruimte en daglicht om een aangename speelomgeving te vormen, die kan worden omgevormd tot een uitbreiding van de klassen.

22


23


24


25


26


27


28


29


BACHELORPROEF

7 x WONEN 7 x brussel 7 x een site 7 x een concept 7 x wonen - selectie van projecten -

30


31


Portfolio_thaisa_wyns  
Portfolio_thaisa_wyns  
Advertisement