Page 1

สูตรเค้กที่ (ไม่)ลับ

75

บาท


สูตรเค้กปีใหม่

วัตถุดิบเค้กปีใหม่ New Year Cake

วิธีทำเค้กปีใหม่ New Year Cake

1. เนื้อเค้ก Japanese Soft Cake 1 สูตร 2. วิปปิ้งครีมตีตั้งยอด 400 กรัม 3. ผลไม้สด ตามชอบ 4. แยม สำหรับแต่งหน้าเค้ก 5. เกล็ดน้ำตาล หรืออุปกรณ์แต่งหน้าเค้ ก ตามชอบ

1. นำเนื้อเค้กที่สุกแล้วพักจนเย็ นได้ที่แล้วตัดให้ได้ทรงที่ต้อ งการ 2. นำเนื้อเค้กชั้นแรกวางและบีบ ครีมให้ทั่วก้อนเค้ก ปาดจนสวย 3. นำเค้กชั้นต่อไปวางทับด้านบ น


Castle cake  
Castle cake  
Advertisement