Page 1

Published By

Vol.4 | No.4 | October - December 2017

The Future of LNG: Contributing To Thailand’s Energy Security อนาคต “แอลเอ็นจี” ส่วนช่วยสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานไทย

Alternative Energy Community – Self Reliant Technology for the Future ชุมชนพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง ในอนาคต

Petronas And PTT Sign Agreement For Equity Interest In Petronas LNG 9 ปิโตรนาสและปตท.ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท Petronas LNG 9

Read More 12

Read More 18

THB 150 / USD 5

www.thaioilgas.com


PTT Maintenance and Engineering CORE SERVICE

Total Solution and One Stop Service Provider • • • • • • • •

Advanced NDT Service Inspection Consulting Inspection Management and Execution Service Integration Condition Monitoring Service

• • • •

Engineering Service Project EPC/EPCm EPC Pipeline Service EPC Solar Energy Solution Plant Modification Project Management Consultation (PMC) 3D Point Cloud Solution and Services Supporting Research & Development

Integrity & Reliability Engineering

Maintenance Services & Spare Part Management

• • • •

Long Term Maintenance Contract Maintenance Engineering and Reliability Spare Part Management Plant Turnaround Management

• • • •

Turbo Machinery Overhaul Tank Maintenance Small Project Execution and Fabrication Catalyst Unloading & Loading Services

Contact us : Tel : Fax : Website :

PTT Maintenance and Engineering Company Limited. 66(0) 3897 7800 66(0) 3897 7900 www.pttme.com


A perfect view – even with condensation! The future is 80 GHz: a new generation of radar level sensors

For the latest generation of radars, condensate on the sensor is not an issue. Totally unaffected by condensation or buildup on the antenna, VEGAPULS 64 accurately detects the liquid level. With the smallest antenna of its kind and exceptional focusing, it delivers outstanding performance every time. Simply world-class! www.vega.com/radar

Wireless adjustment via Bluetooth with smartphone, tablet or PC. Compatible retrofit to all plics® sensors manufactured since 2002.

VEGA Instruments Co.,Ltd.

202 Le Concorde Tower, 10th floor#1002 Ratchadapisek Road, HuayKwang Bangkok 10310, Thailand Phone : +66 2 6942400 Fax : +66 2 6942404 E-mail : info.th@vega.com www.vega.com


www.thaioilgas.com

www.fireworksbi.com Editor Managing Director Kenny Yong

Editor’s M e s s a g e

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants Time flies, we have come to the last quarter of Year 2017! Throughout pass of our 4 years for Oil & Gas Publisher, FBI Publications Thailand was appreciated bring the Oil & Gas Today Magazine to a one leader of Oil & Gas and petrochemical industries upstream to downstream publication in Thailand.

Poontarika Saenrit

We would like to thank you, our readers, and all of our supporters as we continue to do great things!

Susan Tricia

Board of Directors Kenny Yong Mervyn Yong

On the next edition, we will continue to publish Oil & Gas today on only e-Magazine and online news in our website. For any interesting articles pertaining to the Oil & Gas industry, please feel free to share it with us here! www.thaioilgas.com

Media Executive

This issue we are honored to have a chance on covering an published the Cover Story of the future of LNG: contributing to Thailand’s energy security is appear on "Cover Story" session.

Translator

Find out more through our Oil & Gas Today about Mubadala Petroleum Thailand, announced an alternative energy community – self reliant technology for the future and their has successfully received accreditation to the international safety and environmental standards, ISO 14001 and OHSAS 18001 So go on and indulge in this edition of Thailand’s Oil & Gas Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared! Follow us on Facebook and Twitter for the most up to date information: Find us on Facebook and Twitter @oilgastodaymag Cheerios!

Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Anon Ruktigoon

Atipong Amornwongpeeti Phoovasit Phirarhdithsayasak

Designer Yossak Chiwpreecha

FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com


Energy Saving & Renewable Energy Specialist Absorption Chiller Specialist (Waste Heat Recovery Chiller)

Flue Gas Operated

Hot Water Operated

Direct Fired

Steam Operated

Heat Pump

Absorption Chiller

Absorption Chiller

Absorption Chiller

Absorption Chiller

Absorption Chiller

Electrical Chiller Specialist Electrical Chiller Specialist (High Efficiency Electrical Chiller) (High Efficiency Electrical Chiller)

Water Cooled Chiller

Air Cooled Chiller

[12-4000 Tr.]

[10-530 Tr.]

Ice Thermal Storage

& Control System

Renewable Energy Specialist (Solar Photovoltaic)

Power generation Energy Specialist (ORC)

En-Green Co., Ltd.

บริษัท เอ็น-กรีน จำกัด

PROJECT DEVELOPER

THAILAND

VIETNAM

Chiller Monitoring

Renewable Energy Specialist (Cooling Tower)

World Class Cleaning Chemical & Equipment Solution

Authorized Sales & Service by: 22/1-2 Moo.5, Kukot, Lamlukka, Pathumtani 12130 Thailand : +66 2995 4545 : +66 2995 4546 : admin@engreengroup.com : www.facebook.com/engreengroup

LAOS

MYANMAR

CAMBODIA


CONTENT

www.thaioilgas.com Vol.4 No.4 October - December 2017 In the Hot Seat 12 » Alternative Energy Community – Self Reliant Technology for the Future

ชุมชนพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเองในอนาคต

REGIONAL INDUSTRY NEWS 16 » PTT-Chevron in the Race for Petroleum Concessions of the Erawan-Bongkot Fields

ปตท.- เชฟรอน ชิงด�ำ 2 แหล่งปิโตรฯ ‘เอราวัณ-บงกช’

17 » PTTEP to Start Exploring Myanmar Offshore Gas Deposits Next Year

ปตท.สผ. จะเริ่มส�ำรวจแหล่งก๊าซที่ได้รับอนุญาตจากเมียนมาในปีหน้า

18 » Petronas And PTT Sign Agreement For Equity Interest In Petronas LNG 9

ปิโตรนาสและปตท.ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท Petronas LNG 9

19 » Indonesia Unlikely To Need Imported LNG Until 2020

8

As Output To Rise

คาดอินโดไม่ต้องน�ำเข้า LNG ไปจนถึงปี 63 เนื่องมีก�ำลังผลิตเพียงพอ

20 » KrisEnergy To Develop Cambodia’s First Offshore Field

คริสเอ็นเนอร์ยี่ เล็งพัฒนาแหล่งผลิตน�้ำมันนอกชายฝั่งแห่งแรกของกัมพูชา

INTERNATIONAL NEWS 22 » China's CNOOC Begins Oil Partner Hunt in Mexico

19

23

Deep Waters

CNOOC ของจีนเปิดเกมหาพันธมิตรค้าน�้ำมันในอ่าวเม็กซิโก

23 » Total Nears Deal to Invest Up To $2 Billion in Iran's Petrochemical Industry

โททาล เจรจาลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอิหร่านมูลค่า ร่วม 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ

24 » India Plans Larger Oil Auctions as Modi Pursues Import Cuts

28

อินเดียเล็งยกระดับการประมูลน�้ำมันหลังนายกฯโมทีประกาศลดการน�ำเข้า

SAFETY SOLUTIONS 26 » Generating External Breathing Air

การเติมอากาศส�ำหรับใช้ในการหายใจ

ENGINEERS CORNER Energy News 6 » Mubadala Petroleum (Thailand) has Successfully Received Accreditation to the International Safety and Environmental Standards, ISO 14001 and OHSAS

28 » Asia Offers the Best Business Opportunities for the Globally Declining Gas Turbine Market, According To a New Report

รายงานฉบับใหม่เผย เอเชียถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ส�ำหรับตลาดกังหันแก๊สที่ก�ำลังตกต�่ำทั่วโลก

18001

FBI in Action

31 » 16th Asian Oil, Gas & Petrochemical Engineering Exhibition

มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) รับ ISO14001 และ OHSAS18001 ด้านระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

(OGA 2017) - South East Asia’s Biggest and Best Petroleum Industry Exhibition

COVER STORY

CALENDAR OF EVENTS

8 » The Future of LNG: Contributing To Thailand’s

32 » Calendar of Oil & Gas and Marine Event 2018

Energy Security

4

อนาคต “แอลเอ็นจี” ส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไทย

Oil & Gas Today Magazine


Energy News

ISO 14001 is the internationally established benchmark for environmental management systems which provide a structure for identifying, controlling, measuring and improving an organization's environmental impact. The standard was developed primarily to provide companies with a robust framework for better management control that can drive continuous improvement in reducing their environmental impact. Similarly, OHSAS 18001 is the internationally recognized standard for occupational health and safety management systems which provide a structured approach for measuring and improving

All of Mubadala Petroleum’s operations in Thailand have accreditation to the international safety and environmental standards, ISO 14001 and OHSAS 18001 มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย รับ ISO 14001 และ OHSAS 18001 ด้านระบบ การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

F

an organization's health and safety performance.

หล่งนงเยาว์ ของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประสบความส�ำเร็จการตรวจ ระบบคุณภาพในระบบมาตรฐานสากลด้านระบบ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม "ISO" 14001 และ "OHSAS" 18001 ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขณะนี้แหล่งผลิตของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งจัสมิน แหล่งมโนราห์ และแหล่งนงเยาว์ ได้ผ่านการตรวจระบบ คุณภาพในระบบมาตรฐานสากลด้านระบบการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย "OHSAS" 18001 ทั้งหมดแล้ว มาตรฐาน "ISO" 14001 นั้น เป็นเครื่องมือที่บริษัท ชัน้ น�ำของโลกได้นำ� มาใช้เพือ่ การบริหารงานด้วยมาตรฐาน สากล ซึ่งจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วน มาตรฐาน OHSAS 18001 นั้น มุ่งเน้นไปที่การจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ จะช่วยให้เราสามารถ บริหารองค์กรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลได้มากขึ้น รวมถึงจะสร้างความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่ง ในทีมของพนักงานทุกคนอีกด้วย

ollowing the recent accreditation of the Nong Yao operations to ISO 14001 and OHSAS 18001, all three producing offshore operations are now certified, with the Jasmine operations annually recertified since 2010 and the Manora operations since 2016.

6

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story

Article by : Anon Ruktigoon

บทความโดย : อานนท์ รักติกุล

The Future of LNG: Contributing To Thailand’s Energy Security อนาคต “แอลเอ็นจี” ส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไทย

T

he use and development of alternative energy in Thailand has progressed exponentially in line with the policy of the Ministry of Energy. However, as electricity has become a requisite of modern life, we have not been able to rely completely on renewable energy for a steady source of energy. Therefore, LNG can contribute to Thailand’s future energy security.

LNG: The Truth about Thai Natural Gases Thailand can produce about 71% of its domestic natural gas demand

Action Plan for the Establishment of the LNG Bureau The Department of Mineral Fuels have studied and

from gas fields in the Gulf of Thailand and the Malaysia–Thailand Joint

formulated an action plan for the establishment of the LNG

Development Area, while the remaining 29% is imported from Myanmar

Bureau, which will oversee LNG market control mechanisms

and the Middle East. The natural gas used in Thailand is produced from

that will be in effect concurrently with the total liberalization

three sources: 1) the Gulf of Thailand, 2) the Malaysia–Thailand Joint

of LNG. Private entrepreneurs who are equipped to import

Development Area, and 3) gas fields in Myanmar. The majority of natural

LNG will also be granted permission to do within defined

gases in the Gulf of Thailand are used as fuels for electricity generation,

standards and reserve infrastructures, ports, storage tanks,

while wet gases are transferred to gas separation plants. The resulting

LNG conversion facilities, and LNG transmission systems.

gases are used for different purposes. For instance methane is utilized

What has been implemented as part of this action plan is

for power generation, while E gas and other gases are used as, among

the adjustment of Thailand’s LNG portfolio. In comparison

others, raw materials in petrochemical applications, cooking gas, and motor

to the previous ratio of long-term, mid-term, and spot

fuels. This, coupled with its cleanness and environmental friendliness, has

contracts of 50: 30: 20 to 70, the revised portfolio will

helped LNG rise to prominence. - by Administrator of PTT LNG

feature 70% long-term contracts (over four years) and

Trends in Natural Gas Demand and Supply As coal development has been hampered by the government’s policy, the demand for natural gas to feed power generation has seen a steady growth. As a result, the government is seeking new energy sources through its policy on the three following fronts: 1) new rounds of exploration and production rights granting, 2) the management of petroleum concessions due to expire in 2022-2023, responsible for 60-70% of the total gas production, and 3) the development of the Thai-Cambodian overlapping claimed area. These three initiatives are aimed at obtaining natural gas supplies for domestic consumption to offset the growing need for liquefied natural gas (LNG) imports, which will affect fuel prices. - Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy, published June 15, 2017

Goals of Natural Gas Management

30% non-long-term contracts (under four years). The adjustment revolves around the three following considerations: 1) reasonable prices, 2) stability of the system, and 3) total liberation of the system. These details will be submitted to the Ministry of Energy and the Energy Policy and Planning Office (EPPO) for approval and implementation. - “Taek Praden” by Porrasak Ngamsompark, Department of Mineral Fuels, in Online Prachachat Business

Shares of LNG Imports Revealed PTT PLC is also seeking to purchase LNG from various sources while the market power belongs to buyers in the hope of procuring enough LNG to help create energy security

Through the Department of Mineral Fuels, the Ministry of Energy aims

after LNG liberalization. It is projected that

to manage the country’s natural gases through four strategies: 1) slow the

balance will be restored to the global LNG market

growth of natural gas consumption, 2) maintain the production level of the

in the next five years, while the market power will

sources in Thailand to prolong their lives, 3) obtain and manage LNG supplies,

fall back into the hand of suppliers, driving its prices up.

and 4) develop infrastructure to accommodate LNG imports. The Ministry

Wirat Uanarumit, Chief Operating Officer of Upstream Petroleum and

is also looking to increase the number of LNG suppliers and distributors

Gas Business Group of PTT PLC, reveals that the company has predicted

as well as grant third-party access to holders of natural gas procurement

a change in the direction of the global natural gas market in the next five

and wholesale licenses or other energy entrepreneur, allowing them to

years, with the market power returning to suppliers because the production

use or connect to natural gas transfer facilities.

capacity and the demand will balance themselves out, causing a rise in prices,

8

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story compared to the current 6 USDs/million BTUs. As the market power still currently belongs to buyers, PTT is considering enter into LNG purchase contracts with a scattering of sources but will not rush the process in order to obtain the best prices. - Banmuang Online, July 18, 2017 Following the complete liberalization of the LNG business on August 1, 2017, the next mission is to liberalize the natural gas industry and allow private entrepreneurs to import LNG as well as reserve necessary infrastructure, ports, storage facilities, and the pipeline system of PPT PLC. At the subsequent EPPO meeting, the Department of Mineral Fuels is expected to present their national LNG plans and portfolio, revised to correspond more closely with a shifting landscape and a change in demand. The revised LNG portfolio has revealed the proportion of long-term sale and purchase contracts for private players, which appears to correspond with the third-party access policy of the Department of Energy. Upon a closer look, it can be seen that all the existing long-term sale and purchase contracts belong to PTT, obtaining imports from Qatar, Shell, BP, and Petronas.

Porrasak Ngamsompark, Chairman of the working group for the formulation of the LNG Bureau, the Department of Mineral Fuels, stated that the proportion of the portfolio for short-term contracts was considered “unfair” for new players, and the portfolio should be readjusted on the assumption that the natural gas demand would continue to increase steadily. Recently, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has obtained an LNG trade license. Previously, EGAT was a major purchaser of natural gases because they were the main fuels for its power plants. In addition, EGAT is set to invest in a floating storage regasification unit (FSRU) to secure its fuel supply for its new power plants in the future. Furthermore, Gulf Energy Development, Co. Ltd., has also been found to be in the process of applying for an LNG license as well. -- Prachachat Online, July 21, 2017 When put into effective, this new portfolio for LNG imports will contribute to the sustainable security of Thailand’s energy in the future.

ระเทศไทยกล่าวกระโดดไปสู่การใช้และการพัฒนาพลังงานทดแทนสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงพลังงานทีส่ าเหตุอาจเนือ่ งจากไฟฟ้าทีเ่ ป็นปัจจัยในการด�ำรง ชีวิต ประกอบกับด้านพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถพึ่งพาได้อย่างต่อเนื่อง ก๊าซ แอลเอ็นจีถือเป็นหนึ่งสิ่งในส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไทยได้ในอนาคต

9


Cover Story

“แอลเอ็นจี” ความจริงของก๊าซธรรมชาติไทย

ประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้เองจากแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยและ พืน้ ทีพ่ ฒ ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย ประมาณร้อยละ 71 ทีเ่ หลือต้องน�ำเข้ามาจากประเทศ เมียนมาและจากตะวันออกกลางรวมร้อยละ 29 ด้านพลังงานนั้นมาจากทั้งหมด 3 แหล่ง คือ 1. แหล่งจากอ่าวไทย 2. แหล่งจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 3. แหล่งจากพม่า แล้วก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต ไฟฟ้าและในส่วนของก๊าซเปียกจึงส่งผ่านโรงแยกก๊าซ อาทิ ก๊าซบีเทนไปใช้ผลิต กระแสไฟฟ้า ส่วนก๊าซอีและก๊าซอื่นๆ แยกออกมาท�ำประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นวัตถุดบิ ปิโตรเคมี ก๊าซหุงต้ม และเชือ้ เพลิงส�ำหรับรถยนต์ เป็นต้น จึงท�ำให้ ก๊าซแอลเอ็นจีเป็นที่ถูกจับตามอง ประกอบกับก๊าซธรรมชาติเหลวแอลเอ็นจี ถือเป็นก๊าซทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและยังเป็นก๊าซทีส่ ะอาดเหมาะแก่การน�ำ มาใช้อีกด้วย- By Administrator of PTT LNG

แนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติมแี นวโน้นเพิม่ มากขึน้ สาเหตุเนือ่ งจาก ต้องการน�ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะถ่านหินทีไ่ ม่สามารถพัฒนาได้ตาม แผนนโยบายของรัฐจึงต้องเร่งส�ำรวจหาแหล่งพลังงานเพิม่ เติมผ่านนโยบาย หลัก 3 เรื่อง คือ 1. การเปิดให้สิทธิส�ำรวจและผลิตรอบใหม่ 2. จัดการ สัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ก๊าซที่ผลิตได้สูงถึง 60-70% 3. การพัฒนาพื้นที่อ้างสิทธิไทย-กัมพูชา การด�ำเนินการใน 3 เรื่องหลักนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาก๊าซธรรมชาติมา ใช้ภายในประเทศทดแทนการน�ำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติ เหลวทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ส่งผลต่อราคาพลังงาน - กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2560

เป้าหมายแนวทางการบริหารการจัดการ ก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ มีแผนเป้าหมาย แนวทางการบริหารการจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศ 4 ด้าน คือ 1. ชะลอการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติ 2. รักษาระดับ การผลิตจากแหล่งในประเทศให้ยาวนานขึ้น 3.การจัดหาและ ก๊าซ LNG ได้โดยเสรีตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และยังจองใช้ระบบ บริหารจัดการ LNG 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ สาธารณูปโภค ท่าเรือ คลัง ระบบแปลงสภาพก๊าซแอลเอ็นจี รวมถึงระบบ การน�ำเข้า LNG โดยเพิ่มจ�ำนวนผู้จัดหาและจ�ำหน่ายและ จ่ายก๊าซทัง้ ระบบได้อกี ด้วย อีกทัง้ สิง่ ด�ำเนินการแล้วคือ “การปรับสัดส่วน ก�ำกับให้ Third Party Access ส�ำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหา การน�ำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี” (Thailand LNG Potfolio) ใหม่ จากเดิมทีก่ ำ� หนด และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน ไว้ที่ 50 : 30 : 20 (Long Term : Mid Term : Spot) เป็น Long Term Contract รายอืน่ สามารถใช้หรือเชือ่ มต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติได้ (4 ปีขึ้นไป) ในสัดส่วนร้อยละ 70 Nonlong Term Contract (น้อยกว่า 4 ปี) ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยยึดหลัก 3 สมดุลคือ 1. ราคาเหมาะสม 2. เสริมความ แผนจัดท�ำกระบวนการท�ำงาน มั่นคงให้ระบบ และ 3. สนับสนุนการเปิดเสรีทั้งระบบอย่างแท้จริง เพื่อจัดตั้งกองก๊าซแอลเอ็นจี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดนี้ จะต้องน�ำเสนอต่อกระทรวงพลังงาน กรมเชือ้ เพลิงฯ ได้ศกึ ษาและวางแผนจัดท�ำกระบวนการ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้ความ ท�ำงานเพื่อจัดตั้งกองก๊าซแอลเอ็นจีขึ้นมา เพื่อก�ำหนด เห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป - คอลัมน์ แตกประเด็น โดย ปรศักดิ์ งามสมภาค ทิศทาง รูปแบบของกลไกควบคุมตลาดก๊าซแอลเอ็นจี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาชาติธุรกิจ ให้เดินคูข่ นานไปพร้อมกับการเปิดเสรีทงั้ ระบบ รวมถึง การเปิดทางให้เอกชนที่มีความพร้อมสามารถน�ำเข้า 10

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story

เปิดส่วนแบ่งน�ำเข้า “แอลเอ็นจี” ของผู้ประกอบการ

ทางด้านของบริษัท ปตท จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเจรจาซื้อก๊าซแอล เอ็นจีกระจายตามแหล่งต่างๆ ในช่วงตลาดเป็นของผู้ซื้อ หวังให้ได้ ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานจากการเปิดเสรี ก๊าซแอลเอ็นจี หลังคาดการณ์ตลาดก๊าซแอลเอ็นจีโลกอีก 5 ปี ปริมาณ ผลิตและการใช้กลับสู่สมดุล และอ�ำนาจการตลาดจะกลับไปเป็นของ ผู้ขายดันราคาปรับสูงขึ้น ด้านบริษัทพีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี ซึ่งเป็น บริษัทลูกที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อท�ำธุรกิจก๊าซแอลเอ็นจีแบบครบวงจร ด้านนายวิรตั น์ เอือ้ นฤมิต ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร กลุม่ ธุรกิจ ปิโตรเลียมขัน้ ต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิด เผยว่า ปตท.คาดการณ์ทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติโลกในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยอ�ำนาจทางการตลาดจะกลับไป เป็นของผู้ขาย เนื่องจากก�ำลังการผลิตและความต้องการใช้จะกลับ มาสมดุลและท�ำให้ราคาปรับขึ้นได้จากปัจจุบันที่ราคาก๊าซธรรมชาติ เหลว (แอลเอ็นจี) อยู่ระดับ 6 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ดังนั้นเมื่อ อ�ำนาจทางการตลาดยังเป็นของผูซ้ อื้ อยูใ่ นปัจจุบนั ทาง ปตท.จึงเตรียม พิจารณาท�ำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติแอลเอ็นจีจากแหล่งต่างๆ ใน

ลักษณะกระจายตัว แต่ไม่รบี ร้อนเพือ่ ให้ได้ราคาดีทสี่ ดุ – หนังสือพิมพ์ บ้านเมืองออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2560 นอกจากกระทรวงพลังงานจะเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลเอ็นจี แบบสมบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นี้แล้ว ภารกิจ ล�ำดับถัดไปคือการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่จะเปิดทางให้เอกชน ที่สนใจน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจีเป็นผู้น�ำเข้าและ จองใช้ระบบสาธารณูปโภคคือ ท่าเรือ คลังและระบบท่อของบริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ นีค้ าดว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติจะมีการน�ำเสนอ “แผนการแบ่งสัดส่วน น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว” (LNG National Plan : Portfolio) ที่มี การศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการใช้ที่ เปลี่ยนแปลงไป ทางด้านแผนการแบ่งสัดส่วนการน�ำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีฉบับใหม่ ล่าสุดนี้ ได้ด�ำเนินการเปิด “ส่วนแบ่ง” ในรูปแบบสัญญาซื้อขายระยะ ยาว เพื่อให้เอกชนรายอื่นเป็นผู้น�ำเข้าซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงพลังงานทีต่ อ้ งการจะเปิดให้บคุ คลที่ 3 เข้ามาในตลาดนี้ ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากสัญญาซือ้ ขายระยะยาวในปัจจุบนั จะพบว่า ปตท. เป็นผู้ น�ำเข้าทัง้ หมด ประกอบด้วยบริษทั กาตาร์ เชลล์ บีพี และปิโตรนาส โดยนายปรศักดิ์ งามสมภาค ประธานคณะท�ำงานศึกษาและ วางแผนจัดท�ำกระบวนการท�ำงานเพื่อจัดตั้งกอง LNG กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ระบุว่า สัดส่วนการน�ำเข้าที่เหลือเฉพาะสัญญาระยะสั้นนั้น ถือว่า “ไม่เป็นธรรม” กับผูเ้ ล่นรายใหม่ๆ ดังนัน้ คณะท�ำงานจึงต้องปรับ สัดส่วนปริมาณการน�ำเข้าใหม่ ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า ความต้องการ ใช้ก๊าซจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ใบอนุญาต เพื่อเป็นผู้ค้าก๊าซแอลเอ็นจีแล้ว เดิมทีนั้น กฟผ.ถือเป็นลูกค้าก๊าซ รายใหญ่เพราะโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ต้องใช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิงหลักทีส่ ำ� คัญ กฟผ. ก็เตรียมลงทุนในโครงการคลังก๊าซลอยน�้ำ หรือ FSRU (Floating Storage Regasification Unit) เพื่อน�ำก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ โรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต นอกจากนีย้ งั ปรากฏชือ่ อย่างบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าก๊าซ แอลเอ็นจีดว้ ยเช่นกัน – ประชาชาติออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งหมดนื้หากท�ำตามแผนการแบ่งสัดส่วนการน�ำเข้าก๊าซ ธรรมชาติได้ ก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งในส่วนช่วยสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

11


In The Hot Seat

Sustainable Community Development – Alternative Energy Technology Plays a Role by Mubadala Petroleum

ชุมชนพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีแบบพึง่ พาตนเอง ในอนาคต โดย บริษท ั มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

T

oday’s social, environmental and economic challenges are complex and multidimensional. Through a variety of corporate social responsibility (CSR) initiatives, companies in close cooperation and partnership with local authorities, NGOs and academics, such as scientists and research groups, look to address some of these challenges to provide sustainable long-term benefits to society. Providing sustainable development that leads to transformational change, brings about real improvements in peoples’ lives requires a long-term commitment to communities and society. Mubadala Petroleum is doing just that in the programs it is implementing in partnership with the communities in and around its operations in the Gulf of Thailand. Alternative energy sources such as solar, wind, geothermal or biomass can play a role in sustainable community development initiatives. As more and more new applications for alternative energy technologies are being developed, they can provide communities with effective and efficient ways to generate power or heat locally, while also being cost effective and casting a light environmental footprint. It is important for organizations undertaking sustainable community development projects to understand and then address the needs of and work in partnership with local communities, but also to look at and collaborate on new technology solutions. With over 13 years in the oil and gas production and exploration business in Thailand, Mubadala Petroleum has a long-term commitment to contribute to sustainable improvements in the community where it operates. Guided by community needs, the company’s programs and projects focus on environmental improvements, education and training, economic diversification through capability building and skills enhancements to employee engagement. Mubadala Petroleum also encourages employees to respect and contribute to the well-being and development of the Thai society in sustainable ways. The company has also been looking at ways in which it can deploy renewable energy technology in its programs, in some cases drawing on the expertise and experience of the Mubadala sister company and global renewable energy leader, Masdar.

12

Oil & Gas Today Magazine


In The Hot Seat

faster restoration of natural coral after bleaching events caused by global warming and increased ocean temperature as well as human activities that affect sensitive coral reef ecosystems. This project serves as a model for future restoration projects and is part of the “Plant Genetic Conservation Project” under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 2. Solar Greenhouse The Klongdaen fishing community in Songkhla uses a new drying facility, a solar greenhouse, to effectively and efficiently dry a wide variety of products from fish, squid and meat to fruit, rice and vegetables. Drying in the solar greenhouse reduces the drying process by 50% from 4 days to only 2 days compared to conventional outdoor methods and the dried products are of higher quality. This opens new opportunities for the community to diversify from fishing and, in an environmental-friendly way, produce more and a greater variety of high-quality goods to sell, generating more income from locally available resources. Mubadala Petroleum plans to extend the support for the solar greenhouse to other communities based Annually supporting over 20 CSR projects, all of Mubadala Petroleum’s projects focus on long-term sustainable benefits for communities. The following three projects are examples where sustainable benefits are partly derived from the deployment of new alternative energy technologies: 1. Coral Research and Restoration: This well recognized environmental project, carried out in collaboration with the Faculty of Science, Chulalongkorn University and the Royal Thai Navy since 2011, researches coral reef culturing using sexual reproduction with the aim to restore coral reefs. Mubadala Petroleum’s funding has contributed, among other aspects, to the installation of solar panels to generate electricity for the laboratory on Samae San Island, Sattahip, Chonburi, where the coral cultures are grown. This project has been very successful with a coral fertilization success

on community needs and interest. 3. Solar Water Pumping and Oxygenation This recently launched project provides the local Wat Rat Tham Ma Ram School in Samut Sakhon with fresh water for its vegetable gardens, mushroom cultivation and fish ponds. The solar powered pump provides sufficient water all year round to all the different garden areas and oxygenation enhances the water quality of the pond. The school will be able to grow more vegetables and raise more fish, all used to provide more nutritious lunches for the students. This project is a collaboration among Mubadala Petroleum and its joint-venture partners, the provincial Energy Office and with this new environmentalfriendly technology, the school not only continues to serve as a learning center for the students but also for the wider community and other schools.

rate of almost 98% and a 40-50% survival rate of two-year cultures that are

During the project launch, Mubadala Petroleum employees extended the

prepared to be released into the wild to seed coral reefs. This compares

vegetable garden and painted a playground with brain-based learning

to a natural sexual reproduction survival rate of only 0.1% and so far over

activities while the Energy Office shared benefits of alternative energy

2,000 coral colonies have been transplanted The goal is to enable

and using a biomass stove to the students.

13


In The Hot Seat

ทุ

กวันนี้ เราก�ำลังเผชิญกับการใช้พลังงานทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดจึงกลายเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ เพื่อเป็นการแสดงความ รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมต่อสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อคิดค้น พลังงานอื่นๆ มาทดแทนพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สังคมอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก น�ำมาซึ่งการพัฒนาอย่างแท้จริงให้กับการด�ำเนินชีวิตของชุมชนซึ่งต้องอาศัย ความตัง้ ใจและความพยายามอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั มูบาดาลา ปิโตรเลียม มีความ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการดีๆ หลากหลายโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงาน ความร้อนใต้ภิภพ และพลังงานจากชีวมวลจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ชุมชนสามารถน�ำมาพลังงานเหล่านี้มาใช้ หมุนเวียนได้ต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย หลากหลายหน่วยงานต่างเห็นความส�ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืนด้วยการประสานเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการใช้พลังงานหลัก ควบคูก่ บั พลังงานทางเลือกในชุมชนโดยหนึง่ ในองค์กรดังกล่าวทีม่ งุ่ ให้การสนับสนุน การใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อย่างยั่งยืนนั้นคือ “บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ำกัด” หนึ่ง ในบริษัทที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งปลูกฝังส่งเสริมให้พนักงานเห็นคุณค่า ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยซึ่งเป็นหนึ่ง พันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจของมูบาดาลา ปิโตรเลียมที่ด�ำเนินงานในด้านส�ำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย มายาวนานกว่า 13 ปี มีเจตนารมณ์ที่จะ พัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสนับสนุนใน 4 ด้านหลักๆ คือ อนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาและคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการ ศึกษาและความเป็นอยู่ของชุมชน และการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการ รับผิดชอบต่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น ในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดที่ทาง บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ได้มีส่วนร่วมกว่า 20 โครงการต่อปีนั้น บริษัทฯได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องที่ ยึดหลักการน�ำ “พลังงานทางเลือก” มาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิด ประโยชน์อย่างยั่งยืนหลักๆ 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสนับสนุนการเพาะพันธุป์ ะการังแบบอาศัยเพศ เป็นโครงการ ที่ช่วยอนุรักษ์ วิจัย และฟื้นฟูปะการังซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยบริษทั ฯ ได้จบั มือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทัพเรือ ในการสนับสนุนจัดหาและติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแส 14

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์บนเกาะ แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากเดิมที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้สามารถปั่นกระแส ไฟฟ้าใช้เองได้ ทั้งยังสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยการเพาะเลี้ยงปะการังแบบ อาศัยเพศของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ซึง่ โครงการการเพาะพันธุ์ ปะการังแบบอาศัยเพศภายในระบบเพาะฟักถือว่ามีประสิทธิภาพมาก ท�ำให้ มีอัตราปฏิสนธิของปะการังถึง 98% และมีอัตราการรอดจากการเพาะเลี้ยง ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนปล่อยลงทะเลเพิ่มขึ้นถึง 40-50% ซึ่งหากปล่อยให้ ปะการังสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศตามธรรมชาติ จะมีอตั ราการรอดเพียง 0.01% เท่านั้นและยังเป็นการเร่งฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วขึ้น หลังจาก ทีป่ ระสบปัญหาปะการังฟอกขาว ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากอุณหภูมโิ ลกและอุณหภูมิ ของน�้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศโดยโครงการนีอ้ ยูภ่ ายใต้ “โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช” อันเนือ่ ง มาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. โครงการสนับสนุนการติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสง อาทิตย์ เป็นโครงการที่บริษัทฯ และผู้ร่วมทุน สนับสนุนโรงอบแห้งที่ท�ำงาน โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนคลองแดน ในจังหวัดสงขลา เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าในภาคการเกษตรกรรมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้น อาทิ การอบแห้ง การตากแห้งพวกปลา ปลาหมึก เนื้อสัตว์ ผลไม้ ข้าวสาร รวมถึงพืชผักและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ โดยโรงอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์จะช่วยประหยัดเวลาในการตากถึง 50% จาก 4 วันลดเหลือ 2 วัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในขณะเดียวกัน ชุมชน ก็สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตโดยใช้ พลังงานสะอาด การจัดการมีระบบและมีคุณภาพมากขึ้นโดยบริษัทฯ มีแผน ในการให้การสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กบั ชุมชนอืน่ ๆ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างยั่งยืน

3. โครงการสนับสนุนโรงเรียนในการติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ และเครือ่ ง เพิม่ ออกซิเจนในน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ บริษทั มูบาดาลา ปิโตรเลียม และ ผูร้ ว่ มทุนร่วมมือกับพลังงานจังหวัด ให้การสนับสนุนติดตัง้ เครือ่ งปัน่ น�ำ้ พลังงาน แสงอาทิตย์ เพือ่ ช่วยในการเกษตร การเลีย้ งปลา การเพาะเห็ด ฯลฯ และสนับสนุน เครือ่ งสูบน�ำ้ จากบ่อเลีย้ งปลาส่งไปยังหัวจ่ายเพือ่ กระจายน�ำ้ ไปยังสวนครัวของ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมารามในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนน�ำร่อง และเป็นโรงเรียนตัวอย่างในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและ ชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการ ช่วยปลูกผัก ปรับปรุงหน้าดิน ระบายสีสนามเด็กเล่นโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบ Brains-base learning และให้ความรู้แก่เด็กๆ ในด้านการศึกษา เกีย่ วกับประโยชน์ของพลังงานทางเลือก การใช้เตาชีวมวล ฯลฯ ด้วยเช่นกัน. Oil & Gas Today Magazine


Partnering for a Safer Future

Specialist Upstream and Downstream Oil & Gas HSE Training

TRAINING COURSE LISTS OPITO APPROVED STANDARD COURSES

TPTI APPROVED STANDARD COUSES

- BOSIET, T-BOSIET - FOET, T-FOET - HUET - CA-EBS - TRAVEL SAFELY BY BOAT (TSbB) - OERTL - OERTM - AUTHORIZED GAS TESTER LEVEL 1,2,3 - MEMIR - OIMCE

- BOST, BOST-H, FOT, BOnST, FOnST, BOSIT - OFFSHORE CONFINED SPACE - HELICOPTER LANDING OFFICER (HLO) - HELICOPTER HANDLING TEAM (HHT) - BASIC/ADVANCED SCAFFOLDING - SCAFFOLDING INSPECTOR - RIGGING & SLINGING - OFFSHORE CRANE OPERATOR - BASIC WORKING AT HEIGHT & RESCUE - H2S AWARENESS - SCBA - BASIC / ADVANCED FIRST AID

STCW 2010 (LIBERIAN FLAG)

STANDARD APPROVAL

Email : booking@mogit.org Laemchabang : (033)006158-9 Songkhla : (074)260115-6 http://www.mogit.org mogitthailand


Regional Industry News

PTT-Chevron in the Race for Petroleum Concessions of the Erawan-Bongkot Fields

T

ปตท.- เชฟรอน ชิงด�ำ 2 แหล่งปิโตรฯ ‘เอราวัณ-บงกช’

he Department of Mineral Fuels has drafted the terms of reference (TOR) for the concession of the Erawan-Bongkot gas fields under production sharing contracts (PSC) in a bid to prevent gas prices from rising. Chevron president asserts its readiness to reclaim the Erawan field, while PTTEP will join the bidding of both fields, saying is ready for the PSC system. Mr.Veerasak Pungrassamee, Director General of the Department of Mineral Fuels, revealed that the Cabinet had approved the criteria for the announcement of the regional petroleum field auctions, with production sharing contracts (PSC) used for those in the Gulf of Thailand, the Department was working to put forward the terms of reference (TOR) for concessions due to expire in 2022-2023, namely the Erawan and Bongkot fields, to be submitted to the Petroleum Committee. After approval by the Ministry of Energy, the TORs are expected to be reviewed in the Cabinet meeting this September, and the auction for these concessions should begin in late September or early October. The concessions of other petroleum deposits will be up for bidding three months after the TORs of these two fields have been reviewed.

The regime for PSCs is based on income generated from recovered petroleum, consisting of 10% for royalties, 50% for recovery costs, and the remaining 40% to be split equally between the private operator and the government for profit sharing. Private entrepreneurs may propose other ratios for profit sharing. The new TORs will require private bidders to propose their production plans to ensure continuous operation at appropriate production rates and will oversee that Thai labor is hired for the operation and the gas prices are not higher than earlier. “The fiscal regime of the Erawan-Bongkot fields has been adjusted to correspond with the shifting terrain and ensure that the gas prices remain low so as not to impact the electricity tariff. As for workers, the Department will formulate further regulations and may prescribe Thai worker employment percentage of 70-80% to prevent unemployment. In addition, participating bidders must also have prior experience in petroleum exploration and production in other petroleum deposits with no production capacity than the Erawan-Bongkot fields. Furthermore, the Department will meet with PTT PLC to discuss possible gas purchase terms that correspond with the government’s regulations,” said Veerasak. Mr.Steve Green, President of Chevron Asia Pacific Exploration and Production Co., Ltd., said that Chevron Thailand is in preparation to join the auction of the expiring concessions to maintain uninterrupted energy production and ensure continuous the development of economy and quality of life of Thai people. Mr.Somporn Vongvuthipornchai, President and CEO of PTT Exploration and Production Co., Ltd. (PTTEP), revealed that the company is ready to bid on both Bongkot and Erawan fields. As a national oil company with the government as a shareholder, PTTEP aims to win the bidding in order to keep a Thai company involved in the natural gas production from these two gas fields.

รมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่างเงื่อนไขทีโออาร์เปิดประมูลแหล่งก๊าซ เอราวัณ-บงกชในระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) หวังราคาก๊าซไม่ สูงกว่าเดิม ด้านประธานเชฟรอนยันพร้อมลงชิงด�ำคว้าเอราวัณ กลับคืน ขณะที่ “ปตท.สผ” พร้อมเข้าร่วมประมูลสัมปทาน ทั้ง 2 แหล่ง ยืนยัน ความพร้อมกับระบบแบ่งปันผลผลิต

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การ ประกาศประมูลแหล่งปิโตรเลียม รายภาค โดยในอ่าว ไทยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC ดังนั้น กรมฯ

16

Mr.Veerasak Puangratsa, Director-General of the Department of Mineral Fuels

จะเร่งเสนอร่างประมูลแข่งขัน (TOR) แหล่งสัมปทาน ที่จะหมดอายุปี 2565- 2566 คือ แหล่งเอราวัณและ บงกชต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม และคาดว่า เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากกระทรวงพลังงานก็คงจะเข้าสูท่ ปี่ ระชุม ครม.เดือน กันยายนนี้และเปิดให้เอกชนเสนอแข่งขันได้ ปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมนี ้ ขณะทีก่ ารประมูลแหล่ง อื่นๆ จะเปิดให้ยื่นแข่งขันได้ภายใน 3 เดือนถัดจาก การพิจารณา 2 แหล่งนี้เสร็จสิ้น ส�ำหรับหลักเกณฑ์ PSC จะก�ำหนดค�ำนวณจาก รายได้ที่พบปิโตรเลียมแบ่งเป็นค่าภาคหลวง 10% ก�ำหนดการหักค่าใช้จ่าย 50% เหลืออีก 40% จะเป็น การแบ่งครึ่งหรือ 50% ทั้งรายได้และการลงทุนของ ภาครัฐและเอกชน หรือที่เรียกว่า PROFIT SHARING โดยส่วนนี้ภาคเอกชนสามารถเสนอตัวเลขเพื่อแข่งขัน ได้ ขณะที่ร่าง TOR นั้น จะก�ำหนดให้เอกชนเสนอเรื่อง การวางแผนผลิตให้ต่อเนื่องในอัตราที่เหมาะสมรวมถึง การจ้างแรงงานคนไทยและราคาก๊าซฯ ที่จ�ำหน่าย จะต้องไม่สูงกว่าเดิม "การปรับสูตรรับซื้อก๊าซเอราวัณ-บงกชจะให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยหลัก เกณฑ์จะให้ได้ราคาทีไ่ ม่สงู เพือ่ ไม่ให้กระทบค่าไฟฟ้า ส่วนพนักงานขุดเจาะส�ำรวจจะเปลี่ยนเป็นรายใหม่ หรือไม่ ทางกรมฯ จะมีการก�ำหนดเรือ่ งการใช้พนักงาน คนไทยอาจก�ำหนด สัดส่วนจ้างงานคนไทย 70-80% เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาตกงาน รวมถึง ผูเ้ ข้าร่วมประมูล จะต้องมีประสบการณ์ในการส�ำรวจและผลิตใน แหล่งปิโตรเลียมทั่วโลกที่มีก�ำลังผลิตไม่น้อยกว่า แหล่งเอราวัณ-บงกช นอกจากนี้ กรมฯ จะเจรจากับ บมจ.ปตท.ถึงหลักเกณฑ์การรับซื้อก๊าซฯ ว่าจะใช้ รูปแบบใดที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของภาครัฐ" นายวีรศักดิ์กล่าว นายสตีฟ กรีน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน เอเชีย แปซิฟิกส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด เผยว่า เชฟรอนประเทศไทยอยู่ระหว่าง การเตรียมการเพื่อ เข้าร่วมในการประมูลแหล่งสัมปทานที่ก�ำลังจะหมด อายุ เพื่อคงความต่อเนื่องในการผลิตพลังงานเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตให้กับคนไทย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ส�ำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลทั้งในแหล่ง บงกชแหล่งเอราวัณ ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทน�้ำมัน แห่งชาติซึ่งมีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นจึงมีเป้าหมายที่จะเป็น ผู้ชนะการประมูล เพื่อให้บริษัทไทย มีส่วนร่วมในการ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากทั้ง 2 แหล่ง Oil & Gas Today Magazine


International News

PTTEP to Start Exploring Myanmar Offshore Gas Deposits Next Year ปตท.สผ. จะเริม ่ ส�ำรวจแหล่งก๊าซทีไ่ ด้รบ ั อนุญาตจากเมียนมาในปีหน้า

T

hailand-based PTT Exploration and Production (PTTEP) will commence exploration work in the M9 and M11 offshore blocks in Myanmar’s Gulf of Martaban next year.

The blocks are 250 kilometres from Dawei and 270 kilometres from

Myeik, respectively. The company held a public meeting on Tuesday (August 29) to discuss the project, but only a handful of people attended, including government staff, representatives of civil-society groups and other invitees. “The exploration work in M11 will start after February 2018 and in M9 in October next year,” an official of Myanma Oil and Gas Enterprise said. “Investment in the two blocks will not be the same. They are part of the Zawtika natural-gas project, and the government will reap 20 per cent of the benefits. We signed the contract with PTTEP for M9 in 2003 and for M11 in 2005. We found natural gas in the blocks and, if we

find oil, we will extract that, too.”

ริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) จะเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจในแปลง M9 และ M11 ในอ่าวเมาะตะมะ ของเมียนมาในปีหน้า แปลงส�ำรวจดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองทวายไป 250 กิโลเมตร และจาก เมืองมะริดไป 270 กิโลเมตร การนี้ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมรับฟังความ คิดเห็นเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อน�ำเสนอโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และผู้ได้รับเชิญอื่นๆ “การด�ำเนินการส�ำรวจ แปลง M11 จะเริ่มหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ส่วนแปลง M9

>>Blocks M9 and M11 of the Gulf of Martaban, offshore of Myanmar.

จะเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจในเดือนตุลาคมปีหน้า” โฆษกของรัฐวิสาหกิจ น�้ำมันและก๊าซพม่ากล่าว “การลงทุนในแหล่งส�ำรวจทั้งสองจะไม่เท่ากัน ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติซอติก้า ซึ่งรัฐบาลจะได้รับผลตอบแทน ร้อยละ 20 ของผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าว โดยเราได้ลงนาม ในสัญญากับ ปตท.สผ. ส�ำหรับแปลง M9 ในปี 2003 และแปลง M11 ในปี 2005 เราได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติในแหล่งส�ำรวจดังกล่าว และหากเราพบ น�้ำมันเราก็จะสกัดด้วยเช่นกัน”

17


Regional Industry News

P

ETRONAS has signed an agreement with PTTGL Investment Limited (PTTGLI) for PTTGLI’s equity participation of a 10

per cent equity interest in PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB). PL9SB, a subsidiary of PETRONAS, owns the ninth LNG liquefaction train (Train 9) in the PETRONAS LNG Complex in Bintulu, Sarawak, Malaysia. PTTGLI is a subsidiary of PTT Global LNG Company Limited (PTTGL) which is a 50:50 joint venture company between PTT Public Company Limited (PTT), Thailand’s state-owned oil and gas company, and PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). <<PETRONAS Executive Vice President & CEO, Upstream, Mr.Datuk MohdAnuarTaib.

Petronas and PTT Sign Agreement for Equity Interest in Petronas LNG 9

ปิโตรนาสและปตท.ร่วมลงนามสัญญาซือ้ ขายหุน ้ บริษทั Petronas LNG 9 With a production capacity of 3.6 million

partners built over the decades, the PETRONAS

tonnes per annum (mpta), Train 9 started its

LNG Complex is one of the world’s largest LNG

commercial operations in quarter one of this

production facility in a single location.

year, boosting the total output capacity of the

ปิ

PETRONAS LNG Complex to 30 mtpa. Following PTTGLI’s 10 per cent participation, PETRONAS now owns 80 per cent share in PL9SB, while the remaining 10 per cent is owned by JXTG Nippon Oil & Energy Corporation through its subsidiary, Nippon Oil Finance (Netherlands) B.V. “This strategic partnership demonstrates PETRONAS’ ongoing commitment to grow our LNG business and more importantly pave ways for both parties to collaborate further in strengthening and maximising the integrated oil & gas value chain,” said PETRONAS Executive Vice President & CEO, Upstream, Datuk Mohd Anuar Taib. “This collaboration with PTT is also a catalyst for PETRONAS’ growth in the Thai gas market, as part of our long-term gas business strategy,” he added. This partnership is PTT’s second collaboration with PETRONAS in the LNG business following a LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) signed with PETRONAS LNG Limited (PLL) in May 2017. Under the LNG SPA, PLL is committed to deliver up to 1.2 mtpa of LNG to PTT for a period of 15 years, till year 2031. The first cargo was successfully delivered on 20 July 2017 to the Map Ta Phut Terminal at Rayong, Thailand. PL9SB is PETRONAS’ fourth LNG company following Malaysia LNG Sdn Bhd, Malaysia LNG Dua Sdn Bhd and Malaysia LNG Tiga Sdn Bhd which collectively own all the LNG modules in the PETRONAS LNG Complex. With the addition of PL9SB and based upon the successful collaboration with existing international oil and gas

18

โตรนาสได้ลงนามในสัญญา กับบริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) เพือ่ เข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (“PL9SB”) (บริษทั ย่อยของ PETRONAS) ในสัดส่วนร้อยละ 10 บริษัท PL9SB ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปิโตรนาส เป็นเจ้าของโครงการโรงกลัน่ ก๊าซธรรมชาติ Liquefaction Train 9 (Train 9) ตั้งอยู่ ณ บริเวณ PETRONAS LNG Complex ในเมืองบินตูลู รัฐซาราวัก ประเทศ มาเลเซีย PTTGLI เป็นบริษัทลูกของ ปตท. ซึ่งร่วม ทุนระหว่าง ปตท. บริษัทรัฐวิสาหกิจก๊าซธรรมชาติ และน�้ำมันปิโตรเลียมของไทยและบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด มหาชน (“ปตท. สผ.”) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ด้วยก�ำลังการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี (mpta) Train 9 เริ่มด�ำเนินกิจการในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ก�ำลังการผลิตโดยรวมของ PETRONAS LNG Complex เพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านตันต่อปี หลังจากที่ PTTGLI เข้าถือหุ้น 10% จึงท�ำให้ ปัจจุบนั ปิโตรนาสถือหุน้ ใน PL9SB อยู่ 80% ในขณะที่ หุ้นอีก 10% เป็นของบริษัท JXTG Nippon Oil & Energy Corporation ในนามของบริษัทลูก Nippon Oil Finance (Netherlands) B.V. รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัทปิโตรนาส นาย Datuk Mohd Anuar Taib กล่าวว่า "การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ บริษทั ปิโตรนาสในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เหลวของเราและปูทางให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกัน ในการเสริมสร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่ คุณค่าด้านน�้ำมันและก๊าซ” และเสริมต่อว่า "ความร่วมมือกับปตท. นีเ้ ป็น ตัวกระตุ้นการเติบโตของปิโตรนาสในตลาดก๊าซ ของประเทศไทย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ทาง ธุรกิจในระยะยาวของเรา" ความร่วมมือนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งที่สอง ของปตท.กับบริษัทปิโตรนาสในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เหลวตามสัญญาซื้อขาย (SPA) ก๊าซธรรมชาติเหลว กับบริษัท PETRONAS LNG Limited (PLL) เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว ฉบับดังกล่าว บริษัท PLL มีพันธกิจในการจัดหาก๊าซ ธรรมชาติเหลวให้แก่ปตท.ในปริมาณ 1.2 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 15 ปีจนถึงปีพ.ศ. 2574 การส่งมอบ ก๊าซครั้งแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีมาบตาพุด จังหวัด ระยอง ประเทศไทย PL9SB เป็นบริษัทก๊าซธรรมชาติเหลวล�ำดับ ที่สี่ของปิโตรนาสถัดจากบริษัท Malaysia LNG Sdn Bhd, Malaysia LNG Dua Sdn Bhd และ Malaysia LNG Tiga Sdn Bhd ซึ่งเป็นเจ้าของ โรงก๊าซธรรมชาติเหลวทัง้ หมดในโครงการ PETRONAS LNG Complex ด้วยบริษัทใหม่อย่าง PL9SB และ จากความร่วมมือทีป่ ระสบความส�ำเร็จกับคูค่ า้ น�ำ้ มัน และก๊าซระหว่างประเทศในปัจจุบันที่สั่งสมมานาน หลายทศวรรษท�ำให้โครงการ PETRONAS LNG Complex กลายเป็นหนึง่ ในโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ เหลวที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News

Indonesia Unlikely To Need Imported LNG until 2020 as Output to Rise คาดอินโดไม่ต้องน�ำเข้า LNG ไปจนถึงปี 63 เนื่องมีก�ำลังผลิตเพียงพอ

I

ndonesia is unlikely to need to import liquefied

Meanwhile, Puja said that Indonesia is

natural gas (LNG) until at least 2020 due to

looking for buyers for 16 to 18 uncommitted LNG

robust gas production at home, a senior

cargoes for this year. He expects an average of 50

government official said, even as the government has pushed increased domestic gas consumption. “Our production has turned out to be better than predicted,” the country’s Director General of Oil and Gas, Wiratmaja Puja, told reporters. “So there’s a high possibility we won’t need to import in 2019.” Puja was referring to higher-than-expected output from the Jangkrik gas field operated by Eni. The field was designed to produce 450 million cubic feet per day of gas but output could be up to 600 million cubic feet per day, he said. Currently the world’s fifth-biggest exporter of LNG, Indonesia has lost market share to new production from Australia and Qatar and as output is reserved for domestic needs. However, the domestic gas market has not developed as anticipated even after the government promoted the fuel to replace coal for power plants and as an industrial fuel. Power plant developers in Indonesia are still relying on cheaper coal, however, which has curtailed the development of gas infrastructure. Puja also called into question imports after

2020 when he mentioned BP’s Tangguh Train 3 project will supply more gas to Indonesia from 2020 onwards. “At the end of 2020 we won’t need to import,” he added. The comments come even as Australia’s Woodside Petroleum inked a contract in April to supply Indonesia’s state-owned energy company Pertamina with LNG from 2019 to 2034. Pertamina also has a LNG import deal with U.S.-based Cheniere Energy Inc from 2018 and Exxon Mobil Corp from 2025. Puja suggested those supplies could be redirected to other LNG buyers in Asia, particularly Bangladesh. “We are pushing Pertamina to go global,” he said. When contacted by Reuters, Pertamina’s Vice President for LNG, Didik Sasongko, supported that idea. “We can use it for trading or to optimise Pertamina’s LNG portfolio,” Sasongko said, referring to the Cheniere deal. “There’s flexibility on delivery,” he said when asked about the Woodside imports.

to 60 uncommitted cargoes per year until 2035.

จ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสรายหนึ่งของประเทศ อินโดนีเซียกล่าวว่าว่าอินโดนีเซียไม่จ�ำเป็นต้อง น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปจนถึงปีพ.ศ. 2563 เป็นอย่างน้อยเนื่องจากมีปริมาณการผลิต ก๊าซธรรมชาติในประเทศอย่างมหาศาล ในขณะที่ ฝ่ายรัฐบาลได้มกี ารผลักดันให้เกิดการใช้กา๊ ซธรรมชาติ ในประเทศเพิ่มมากขึ้น นาย Wiratmaja Puja อธิบดีด้านน�้ำมันและ ก๊าซของประเทศอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ก�ำลังการผลิตของเราสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เราไม่จ�ำเป็นต้อง น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติในปีพ. ศ. 2562" นาย Puja กล่ า วถึ ง ผลผลิ ต ซึ่ ง สู ง กว่ า ที่ คาดการณ์ไว้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Jangkrik ที่บริหารงานโดยบริษัท Eni โดยแหล่งก๊าซดังกล่าว ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตก๊าซในปริมาณ 450 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน แต่นาย Puja กล่าวว่าผลผลิต จริงอาจพุ่งสูงถึง 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซ ธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของ โลก และได้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้ผลิต รายใหม่จากประเทศออสเตรเลียและกาตาร์ เพื่อ สงวนผลผลิตก๊าซไว้ส�ำหรับตอบสนองความต้องการ ภายในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม ตลาดก๊าซ ธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียก็ยังไม่เติบโตตามที่ คาดการณ์ไว้แม้ว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง เพื่อทดแทนถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าและการใช้งาน ในภาคอุตสาหกรรมก็ตาม ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียยังคง ใช้ถ่านหินที่มีราคาถูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติ นาย Puja ยังตอบค�ำถามเรื่องการน�ำเข้าก๊าซ ธรรมชาติหลังปีพ.ศ. 2563 โดยกล่าวถึงโครงการ Tangguh Train 3 ของบริษทั BP ทีจ่ ะด�ำเนินการจัดหา ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมให้กับอินโดนีเซียตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยเสริมว่า "เราไม่จ�ำเป็นต้องน�ำ เข้าก๊าซธรรมชาติไปจนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2563"

>>FILE PHOTO: A liquid natural gas plant is seen at PT Donggi Senoro LNG in Banggai, Indonesia, Central Sulawesi province.

ค�ำกล่าวของนาย Puja ยิ่งมีน�้ำหนักขึ้นเมื่อ บริษทั เชือ้ เพลิง Woodside Petroleum ของออสเตรเลีย ได้เซ็นสัญญาในเดือนเมษายนในการจัดหาก๊าซ ธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจ แห่งชาติของอินโดนีเซียอย่าง Pertamina ตัง้ แต่พ.ศ. 2562 ถึง 2577 นอกจากนี้บริษัท Pertamina ยังท�ำ ข้อตกลงการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว กับบริษัท Cheniere Energy Inc ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2561 เป็นต้นไปและบริษทั Exxon Mobil Corp ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป นาย Puja ชี้ให้เห็นว่ายังสามารถจ�ำหน่าย ผลผลิตก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวให้กบั ผูซ้ อื้ ก๊าซธรรมชาติ เหลวรายอื่น ๆ ในเอเชียได้ โดยเฉพาะประเทศ บังคลาเทศ นาย Puja กล่าวว่า "เราก�ำลังผลักดัน Pertamina ไปสู่ตลาดโลก" โดยในประเด็นดังกล่าว ส�ำนักข่าว Reuters ได้ติดต่อไปยังนาย Didik Sasongko รองประธาน ฝ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ Pertamina และได้รับ ค�ำตอบที่ส่งเสริมแนวคิดนี้ นาย Sasongko กล่าวว่า "เราสามารถใช้เวที โลกเพือ่ ท�ำการซือ้ ขายหรือขยายฐานการผลิตก๊าซ ธรรมชาติเหลวของ Pertamina ก็ได้" ซึ่งเป็น การกล่าวถึงการท�ำสัญญากับบริษัท Cheniere เมื่ อ ถามถึ ง เรื่ อ งการน� ำ เข้ า เชื้ อ เพลิ ง จากบริ ษั ท Woodside นาย Sasongko กล่าวว่า "การส่งมอบ เป็นไปด้วยความคล่องตัวดีครับ" ในขณะเดียวกันนาย Puja กล่าวว่าอินโดนีเซีย ก�ำลังมองหาผูร้ บั ซือ้ ก๊าซธรรมเหลวแบบไม่ตดิ สัญญา ผูกมัดในปริมาณเรือบรรทุกเชื้อเพลิงจ�ำนวน 16 ถึง 18 ล�ำในปีนี้ เขาคาดว่าจะสามารถจ�ำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติเหลวได้ในปริมาณเรือบรรทุกเชื้อเพลิง 50 ถึง 60 ล�ำต่อปีโดยเฉลีย่ ไปจนถึงปีพ.ศ. 2578 19


Regional Industry News

KrisEnergy to Develop Cambodia’s First Offshore Field คริสเอ็นเนอร์ยี่ เล็งพัฒนาแหล่งผลิตน�้ำมันนอกชายฝั่ง แห่งแรกของกัมพูชา

S

ingapore's KrisEnergy has signed a deal with Cambodia government yesterday to develop the country's first offshore oil field.

KrisEnergy, the operator of the Cambodia Block A since 2014, plans

to develop the Apsara area in the north eastern section of the concession. The Cambodia Block A contract area covers 3,083 sq km over the Khmer Basin in the Gulf of Thailand. It contains the Apsara oil field, which was discovered a decade ago. Under the agreement, KrisEnergy has 60 days to declare a final investment decision, thereby signaling the formal launch of the Apsara project, which is expected to take up to 24 months to produce first oil. Oil will be sent via a 1.5 km pipeline for strorage to a permanently moored floating, strorage and offloading vessel. KrisEnergy will hold 95% interest in the block and remaining 5% will be transferred to the Cambodia government. ''The signing of the fiscal and technical agreements between the government and Kris Energy for oil production in Block A is the culmination of years of work and endeavor by all parties involved and we are very proud of the outcome. Producing Cambodia's first oil in its offshore waters will be a major step along our steady road to economic development and national prosperity and is aligned to the government's key development goals,'' said H.E. Meng Saktheara, Secretary of State for the Ministry of Mines and Energy and Chairman of the inter Ministerial Committee for Block A

20

ริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ ของสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาล กัมพูชาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตน�้ำมัน นอกชายฝั่งแห่งแรกของประเทศ คริสเอ็นเนอร์ยี่ เป็นผู้ด�ำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิง Block A ของกัมพูชา ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 และได้วางแผนที่จะพัฒนาแหล่งน�้ำมัน Apsara ทางตะวัน ออกเฉียงเหนือของเขตสัมปทาน สัญญาแหล่งผลิตเชื้อเพลิง Block A กัมพูชา มีพื้นที่ครอบคลุม 3,083 ตารางกิโลเมตรของลุ่มน�้ำเขมรในบริเวณอ่าวไทย ใน พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของแหล่งน�้ำมัน Apsara ซึ่งถูกค้นพบเมื่อสิบปีที่แล้ว ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คริสเอ็นเนอร์ยี่ มีระยะเวลา 60 วันในการประกาศ ผลการตัดสินใจลงทุนครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโครงการ Apsara จะเริ่ม ขึ้นอย่างเป็นทางการในไม่ช้า โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาถึง 24 เดือนในการผลิต น�้ำมันครั้งแรก น�้ำมันที่ผลิตได้จะถูกส่งผ่านแนวท่อความยาว 1.5 กม. จากแหล่งไปยัง เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม คริสเอ็นเนอร์ยี่ จะถือครองหุ้น 95% ในแหล่งน�้ำมันนี้ และหุ้นที่เหลืออีก 5% จะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกัมพูชา ฯพณฯ นาย Meng Saktheara เลขาธิการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน และประธานคณะกรรมการรัฐมนตรีประจ�ำแหล่งผลิตน�้ำมัน Block A กล่าวว่า "การลงนามข้อตกลงทางการคลังและการปฏิบตั ริ ะหว่างรัฐบาลกับ คริสเอ็น เนอร์ยี่ ในการผลิตน�้ำมันจากแหล่ง Block A เกอดขึ้นได้เพราะการท�ำงาน และความพยายามนับแรมปีของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และเรารูส้ กึ ภาคภูมใิ จ ในผลที่ได้รับ การผลิตน�้ำมันแห่งแรกของกัมพูชาในน่านน�้ำนอกชายฝั่งจะ เป็นก้าวส�ำคัญไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ของประเทศ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการพัฒนาของรัฐบาล" Oil & Gas Today Magazine


บริษัท ไอเท็ค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด I-TECH ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD

Electrical & Instrument Products Explosion Proof

Ex-electrical JB & Enclosure wide range of high quality products, innovative design and first class customer service

Hazardous Cable Gland Industrial Gland Hazardous Enclosure Accessories

The product range of electro-technical components offer by PTR comprises of : Terminal blocks for Printed circuit-board assemblies & plug-in connector systems DIN Rail Terminal Blocks

LED Outdoor lighting I-TECH ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD HEAD OFFICE 114/154 Moo 1, Krissana Village Soi Tiwanon-Pak Kred 56,

RAYONG OFFICE : 131/64 Moo 2, Thabma, Muang, Rayong 21000

Tiwanon Rd., Bannamai Communt, Muang, Pathumthani 12000

Tel : 038 947 995 Fax : 038 947 996

Tel : 02 148 3325 , 086 3278360-1 Fax : 02 1483326

www.I-techengineering.com


International News

China's CNOOC Begins Oil Partner Hunt in Mexico Deep Waters CNOOC ของจีนเปิดเกมหาพันธมิตรค้าน�้ำมันในอ่าวเม็กซิโก

บ C

nooc Ltd. is searching for partners to develop oil prospects deep into the Gulf of Mexico as the Chinese giant extends its global reach. After bidding alone for exploration rights in Mexico’s first-ever

deep-water auction in 2016, Cnooc is seeking deals known as farmouts, a common type of joint venture where a stake in an oil prospect is exchanged for help with drilling and production. The company has yet to choose partners, a Beijing-based spokeswoman for Cnooc said Friday. China, the world’s biggest oil consumer after the U.S., has sought a foothold in crude production everywhere from Africa to Canada as it looks to ensure supplies to its fast-growing economy. Several Latin American countries like Venezuela and Brazil have taken advantage of China’s thirst for crude to secure investments or loans that haven’t always been easy to obtain elsewhere. Cnooc is the first foreign producer to seek a farmout in Mexico since the opening of the country’s oil industry to competition, following decades of a monopoly in the hands of state-owned producer Petroleos Mexicanos. "It makes sense" that Cnooc would seek a partner, Juan Carlos Zepeda, Mexico’s oil commissioner, said in a phone interview from Mexico City. "It’s logical because in deep waters, companies normally develop the projects in consortium groups or partnerships." If Cnooc seeks a partner to act as operator in one or both of its deep water oil areas, it would have to be approved by the country’s oil regulator, Zepeda said. The company was awarded two blocks just south of the U.S.-Mexico maritime border in an area known as the Perdido Fold Belt, where Mexico estimates the bulk of its untapped oil potential is located. It’s one of the deepest exploration areas in the world. Sixty-six companies have won rights to develop oil and natural gas in Mexico since the country passed final legislation to end the Pemex monopoly in 2014. The new oil and gas contracts could bring in as much as $59 billion in investment for the country, Energy Minister Pedro Joaquin Coldwell said last month. Cnooc, which has been an active participant in other Mexico oil auctions, is one of 16 companies qualified to bid to partner with Pemex in three fields where the country’s state-owned operator is seeking joint ventures next month. In the Dec. 2016 deep water auction, Cnooc was the only company that won oil areas as a lone bidder, while companies such as Total SA, Exxon Mobil Corp., and Chevron Corp. won rights to develop Mexican crude as part of consortium groups.

22

ริษัท Cnooc Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีนก�ำลังมองหาคู่ค้าเพื่อพัฒนา กิจการน�้ำมันในอ่าวเม็กซิโกขณะก�ำลังก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก

หลังจากเป็นผู้ร่วมเสนอราคาเพียงรายเดียวในการประมูลแหล่ง เชือ้ เพลิงน�ำ้ ลึกครัง้ แรกของเม็กซิโกในปีพ. ศ. 2560 Cnooc ก�ำลังมองหาคูส่ ญ ั ญา ทีก่ ำ� หนดผลประโยชน์จากการผลิตเชือ้ เพลิงแก่บคุ คลภายนอก ซึง่ เป็นกิจการร่วม ทุนที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นส่วนในกิจการน�้ำมันกับความช่วยเหลือในการขุดเจาะ และการผลิต โดยโฆษกของบริษัท Cnooc จากปักกิ่งกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าขณะนี้ทางบริษัทฯยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกหุ้นส่วน ประเทศจีนซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคน�ำ้ มันรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ได้พยายามค้นหาแหล่งผลิตน�้ำมันดิบทั่วโลกตั้งแต่ในแอฟริกาจนถึงแคนาดา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด กลุ่มประเทศในแถบละตินอเมริกาเช่นเวเนซุเอลาและบราซิลได้ใช้ประโยชน์ จากความต้องการด้านน�้ำมันดิบของด้วยในการลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินซึ่งหาไม่ได้ ง่ายๆ จากแหล่งอื่น Cnooc เป็นผูผ้ ลิตจากต่างประเทศรายแรกในทีม่ องหาคูส่ ญ ั ญาทีก่ �ำหนดผล ประโยชน์จากการผลิตเชือ้ เพลิงแก่บคุ คลภายนอกในเม็กซิโกนับตัง้ แต่ยคุ ทีป่ ระเทศ เริ่มเปิดให้มีการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมน�้ำมันการแข่งขันหลังจากการผูกขาด นายหลายทศวรรษของบริษทั ผลิตน�ำ้ มันรัฐวิสาหกิจชือ่ Petrolos Mexicanos นายฮวน คาร์โลส เซเปด้า อธิบดีนำ�้ มันของเม็กซิโกกล่าวในการสัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์จากเม็กซิโกซิตวี้ า่ "เป็นเรือ่ งสมเหตุสมผล" ที่ Cnooc จะมองหาคูค่ า้ "เป็นเรื่องที่สมเหตุผลเพราะบริษัทต่างๆ มักจะพัฒนาโครงการในลักษณะ กลุ่มผู้ร่วมทุนหรือห้างหุ้นส่วนส�ำหรับแหล่งผลิตเชื้อเพลิงน�้ำลึก " นายเซเปด้า กล่าวว่าถ้าหาก Cnooc ต้องการพันธมิตรเพื่อท�ำหน้าที่เป็น ผู้ด�ำเนินการในแหล่งน�้ำมันทั้งบริเวณน�้ำลึกเพียงหนึ่งหรือทั้งหมดสองแห่ง ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยควบคุมน�้ำมันของประเทศก่อน บริษทั Cnooc ได้รบั สัปทานในแหล่งน�ำ้ มันสองแห่งทางตอนใต้ของชายแดน ทางทะเลระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกในพื้นที่ซึ่งเรียกว่า ชั้นหินแนวเปดิโด้ (Perdido Fold Belt) ซึง่ เม็กซิโกคาดการณ์วา่ ยังมีแหล่งน�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ถกู ค้นพบอยูเ่ ป็น จ�ำนวนมาก ซึ่งนับเป็นพื้นที่การส�ำรวจเชื้อเพลิงที่อยู่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีบริษทั 66 แห่งได้รบั สิทธิใ์ นการพัฒนาน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติในเม็กซิโก นับตัง้ แต่ทเี่ ม็กซิโกได้ออกกฎหมายทีจ่ ะยุตกิ ารผูกขาดของ Pemex ในปีพ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายนายเปโดร โฮอะคิน โคลด์เวล กล่าวเมื่อ เดือนที่ผ่านมาว่า สัญญาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติครั้งใหม่สามารถสร้างเม็ดเงิน ลงทุนในประเทศได้ถึง 59,000 ล้านดอลลาร์ฯ Cnooc ซึ่งได้เข้าร่วมการประมูลน�้ำมันในเม็กซิโกหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งใน 16 บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเสนอราคาเพื่อร่วมเป็น พันธมิตรกับบริษัท Pemex ในแหล่งน�้ำมันสามแห่งที่บริษัทเชื้อเพลิงรัฐวิสาหกิจ จะด�ำเนินกิจการร่วมค้าในเดือนหน้า ในการประมูลแหล่งเชื้อเพลิงน�้ำลึกเมื่อ เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2559 Cnooc เป็นบริษัทเดียวที่ได้สิทธิในแหล่งน�้ำมัน จากการเป็นผูเ้ สนอราคาเพียงรายเดียวในขณะทีบ่ ริษทั อืน่ ๆ เช่น Total SA, Exxon Mobil Corp. และ Chevron Corp. ได้รบั สิทธิในการพัฒนาน�้ำมันดิบของเม็กซิโก ในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจ Oil & Gas Today Magazine


International News

Total Nears Deal to Invest Up To $2 Billion in Iran's Petrochemical Industry โททาล เจรจาลงทุนในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีของอิหร่านมูลค่าร่วม 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ

T

ส�ำนักข่าวของกระทรวงน�้ำมันชื่อ SHANA อ้างถึงค�ำพูดของกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติของอิหร่าน (NPC) ว่า "ในการเจรจา ครัง้ ล่าสุด ทัง้ สองฝ่ายได้บรรลุขอ้ ตกลงในการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีดว้ ย ก�ำลังการผลิตปิโตรเคมีและพอลิเมอร์รวม 2.2 ล้านตันต่อปี" นาย มาร์เซ ชาเดอี เสริมว่า "เราคาดการณ์วา่ Total จะลงทุนในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีของอิหร่านเป็นมูลค่าราว 1.5 ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ฯ หากเรา บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย" โฆษกของบริษทั โททาล กล่าวว่า "โททาล และบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติของ อิหร่านก�ำลังท�ำการศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับโครงการปิโตรเคมีอเี ทนซึง่ จะต้องมีการ ค�ำนวณและก�ำหนดตัวเลข (โดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยในการลงทุน) อย่างละเอียด" ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงงานปิโตรเคมีตามข้อตกลงในวันจันทร์ที่ บริษัทโททาล จะด�ำเนินการโครงการพัฒนาเฟสที่ 11 ส�ำหรับแหล่งผลิตก๊าซ นอกชายฝั่งชื่อ South Pars ในประเทศอิหร่านเป็นการลงทุนด้านพลังงานจาก ชาติตะวันตกครั้งใหญ่ครั้งแรกในสาธารณรัฐอิสลามนับตั้งแต่มีการยกเลิก มาตรการคว�่ำบาตร นายแพทริค พัวยาน ประธานบริหารของโททาล กล่าวหลังจากการลงนาม ข้อตกลง South Pars ว่าจะเปิดโอกาสทางธุรกิจกับอิหร่านมากขึ้น South Pars เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งใช้ ร่วมกันกับประเทศกาตาร์ที่อยู่ติดกันซึ่งมีการพัฒนาแหล่งน�้ำมันชื่อ North Field ที่ได้ท�ำให้ประเทศเล็กๆ ในอ่าวแห่งนี้กลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ เหลวรายใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทโททาล มีกิจการน�้ำมันทั้งในอิหร่านและกาตาร์ รวมทั้งสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์และประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพี่ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียที่ก�ำลังมี ข้อพิพาทกับกาตาร์เรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่าน ประธานบริหารของโททาล เปิดเผยกับส�ำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อเดือน มิถุนายนที่แล้วว่าโครงการโรงงานปิโตรเคมีในอิหร่านมีความก้าวหน้าน้อยกว่า South Pars 11 เพราะ โททาลจะต้องจัดหาเงินทุนให้โครงการดังกล่าวด้วยเงิน กู้ยืมจากธนาคารในขณะที่การพัฒนา South Pars จะใช้เงินทุนของตนเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงน�้ ำมันของอิหร่าน นายอามีร์ โฮสเซน ซามานิเนีย กล่าวเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาว่าอิหร่านและโททาล ได้มี investment to fund projects. การ "เจรจาในเชิงบวก" เพื่อสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจปิโตรเคมี แต่กล่าวว่า วแทนอุตสาหกรรมน�้ำมันของอิหร่านกล่าวเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ถึงที่สุด ตัวแทนอุตสาหกรรมน�้ำมันของอิหร่านกล่าวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า บริษัทโททาล (TOTF.PA) และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการ อิ ห ร่ า นวางแผนที่จะสร้างโรงงานปิโตรเคมีจ�ำนวน 25 แห่งและก�ำลังระดมทุน สร้างโรงงานปิโตรเคมี 3 แห่งซึ่งถ้าหากเป็นผลส�ำเร็จก็จะส่งผลให้บริษัท Total ลงทุนในอิหร่านเป็นมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ จากต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 32,000 พันล้านดอลลาร์ฯ เพื่อพัฒนาโครงการ otal (TOTF.PA) and Iran have reached a preliminary agreement to build three petrochemical plants in a deal that if finalised could see the French oil major investing up to $2 billion in Iran, an Iranian oil industry official said on Tuesday. “In the latest talks, the two sides have reached agreement for construction of petrochemical plants with the total capacity of 2.2 million tonnes of petrochemical and polymer products per year,” the managing director of Iran’s National Petrochemical Company (NPC) was quoted as saying by the oil ministry’s news agency SHANA. “We predict that Total would invest $1.5 to $2 billion in Iran’s petrochemical industry if we reach final agreement,” Marzieh Shahdaei added. A spokesman for Total said: “Total and Iran’s National Petrochemical Company are currently working on an in-depth study of an ethane-based petrochemical project whose figures (Capex especially) have to be fine-tuned.” The preliminary deal on the petrochemical plants follows July’s agreement by Total to go ahead with the phase 11 development project for Iran’s South Pars offshore gas field, the first major Western energy investment in the Islamic Republic since the lifting of sanctions against it. Total’s Chief Executive Patrick Pouyanne said after the signing of the South Pars deal that it would open the door for more business with Tehran. South Pars is part of the world’s largest gas field which is shared with neighboring Qatar where development of the deposit known as the North Field has made the tiny Gulf state the world’s biggest producer of liquefied natural gas. Total is active in both Iran and Qatar as well as the UAE, which together with its bigger neighbor Saudi Arabia is in dispute with Qatar over its close ties with Iran. Total’s CEO told Reuters last June the petrochemical plants project in Iran was less advanced than South Pars 11 because Total would need to fund that project with loans from banks while South Pars could be developed with its own funds. Iranian deputy oil minister, Amir Hossein Zamaninia said on July that Iran and Total have held “positive talks” to cooperate in petrochemicals but added that the deal was not final. An oil industry official said in January that Iran plans to build 25 petrochemical plants and is currently seeking $32 billion in foreign

ตั

23


International News

India Plans Larger Oil Auctions as Modi Pursues Import Cuts อินเดียเล็งยกระดับการประมูลน�ำ้ มัน หลังนายกฯ โมทีประกาศลดการน�ำเข้า

I

ndia will offer larger areas with higher oil and natural gas reserves in the next auction of discovered fields later this year as Prime Minister Narendra Modi's government seeks to curtail rising crude oil imports. "The next round would be meatier, bigger and players can expect even better fields,"Atanu Chakraborty, head of oil regulator Directorate General of Hydrocarbons, said in an interview. "The reserves are twice of that we offered in the first auction round, on a very conservative estimate." India last year offered 67 small oil and gas fields holding about 625 million barrels of reserves in its first auction in six years allowing new entrants such as drugmakers and engineering companies to try their hand at boosting local production. The government also relaxed rules by allowing pricing freedom for oil and gas and a uniform policy for extraction of all hydrocarbons under a single license to encourage investments. "We want to create a lot of E&P companies in India," Chakraborty said in an interview in London last week. "One mustn't forget Cairn was created out of India and we want more of them." Cairn Oil & Gas, now a unit of billionaire Anil Agarwal's Vedanta Ltd., is producing more than a quarter of India's crude oil output through the six blocks it operates in India, according to its website. Modi, who is targeting a 10 percent cut in oil imports by 2022, has a lot of work ahead. A burgeoning appetite for energy has increased India's import dependence to 82 percent last year from 76 percent five years ago. The International Energy Agency estimates India will be the fastest-growing oil consumer through 2040. The government is pushing for higher local production and greater use of natural gas and alternative fuels to reduce the strain on its finances and achieve greater energy security. The South Asian nation's oil imports are estimated to touch $85 billion in the year to March 2018, according to India's oil ministry. India is also seeking to tap unlocked reserves by extending exploration to cover its entire sedimentary area of about 3.14 million square kilometers (1.2 million square miles), less than half of which has been appraised so far. Modi's cabinet on Tuesday approved spending more than 29 billion rupees ($452 million) for appraising new areas with limited data. The Directorate General of Hydrocarbons has created a data bank of the nation's sedimentary basins and has launched an open-acreage licensing program, that gives explorers the freedom to carve out areas for exploration. "People have made their expressions of interest to work in about 50,000 square kilometers," according to DGH's Chakraborty. "This is unprecedented interest. The area would go out for bidding in November." About 100 companies, including some international oil explorers, have purchased data for the Indian sedimentary basins. The country is targeting completing the bidding by March, he said. "Indian market is a major attraction for those who are buying the data," Chakraborty said. "In India, the demand risk is zero, the revenue risk is zero -- who won't want to be right in the middle of such a market?"

อิ

นเดียจะเสนอแหล่งน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ขนึ้ ในการประมูลครัง้ ถัดไปส�ำหรับแหล่งเชือ้ เพลิงทีถ่ กู ค้นพบในปลายปีนใี้ นขณะทีร่ ฐั บาลของนายก รัฐมนตรีนเรนทระ โมดีมุ่งเน้นจะลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น นายนเรนทระ โมที หัวหน้าแผนกควบคุมน�้ำมันของ General Hydrocar-

24

bons กล่าวในการสัมภาษณ์ว่า "การประมูลรอบต่อไปจะยิ่งใหญ่ขึ้น และ ผูร้ ว่ มประมูลจะได้แหล่งเชือ้ เพลิงทีด่ กี ว่าเดิม แหล่งเชือ้ เพลิงมีขนาดใหญ่ขนึ้ อย่างน้อยเป็นสองเท่าจากที่เราเสนอในการประมูลครั้งแรก" เมือ่ ปีทแี่ ล้วอินเดียได้เสนอแหล่งน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติจำ� นวน 67 แห่งซึง่ มี ปริมาณือ้ เพลิงราว 625 ล้านบาร์เรลในการประมูลครัง้ แรกในรอบ 6 ปีซงึ่ ท�ำให้ผเู้ ข้า ร่วมรายใหม่เช่นบริษทั ผูผ้ ลิตยาและบริษทั ด้านวิศวกรรมมีโอกาสในการกระตุน้ การ ผลิตในท้องถิน่ รัฐบาลยังผ่อนผันกฎโดยการให้เสรีภาพในการก�ำหนดราคาส�ำหรับ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติและนโยบายทีเ่ ป็นเอกภาพในการสกัดสารไฮโดรคาร์บอน ทั้งหมดภายใต้ใบอนุญาตเดียวเพื่อสนับสนุนการลงทุน นายจักราบดี กล่าวในการสัมภาษณ์ที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนกันยายน ที่แล้วว่า "เราต้องการสร้างบริษัทส�ำรวจและผลิตเชื้อเพลิงจ�ำนวนมากใน อินเดีย เราต้องไม่ลืมว่าบริษัทช้้นน�ำอย่างแคร์น (Cairn) ถือก�ำเนิดขึ้นจาก อินเดียและเราต้องการบริษัทแบบนั้นเป็นจ�ำนวนมาก" บริษทั Cairn Oil & Gas ซึง่ ปัจจุบนั เป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั Vedanta Ltd. ของมหาเศรษฐีีอย่าง Anil Agarwal ก�ำลังผลิตน�้ำมันดิบในอินเดียคิดเป็นปริมาณ เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบทั้งประเทศจากแหล่งเชื้อเพลิงทั้ง 6 แห่ง ที่ด�ำเนินกิจการอยู่ในอินเดีย จากสถานการณ์นที้ �ำให้นายกฯโมทีซงึ่ ก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะลดการน�ำเข้าน�ำ้ มัน ลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปีพ.ศ. 2565 ต้องพบอุปสรรคขนาดใหญ่ ความต้องการ ด้านพลังงานที่สูงขึ้นได้ท�ำให้อินเดียมีการน�ำเข้าสูงถึงร้อยละ 82 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ส�ำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าอินเดียจะเป็นผู้บริโภคน�้ำมันที่เติบโตเร็วที่สุดไปจนถึงปี 2583 รัฐบาลเร่งผลักดันการผลิตเชื้อเพลิงในประเทศและการใช้ก๊าซธรรมชาติรวม ถึงเชือ้ เพลิงทดแทนเพือ่ ลดภาระทางการเงินและท�ำให้เกิดความมัน่ คงด้านพลังงาน มากขึ้น รัฐมนตรีน�้ำมันของอินเดียคาดว่ามูลค่าในการน�ำเข้าน�้ำมันของอินเดีย จะพุง่ สูงถึง 85,000 ล้านดอลลาร์ฯ ตัง้ แต่ปนี ไี้ ปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 อินเดียก�ำลังพยายามหาแหล่งเชื้อเพลิงที่ยังไม่ถูกค้นพบด้วยการขยาย การส�ำรวจเพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีห่ นิ ตะกอนในรัศมี 3.14 ล้านตารางกิโลเมตร (1.2 ล้านตารางไมล์) ซึง่ ยังมีเนือ้ ทีน่ อ้ ยกว่าครึง่ ทีไ่ ด้รบั การประเมินมาจนถึงปัจจุบนั เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีของนายโมทีได้อนุมัติเงินทุนกว่า 29,000 ล้านรูปี (452 ​​ล้านดอลลาร์ฯ) ในการประเมินพื้นที่แห่งใหม่ที่มีข้อมูล อยู่จ�ำกัด ส�ำนักอ�ำนวยการไฮโดรคาร์บอนได้สร้างคลังข้อมูลของลุ่มน�้ำหินตะกอน ในประเทศและได้ตั้งโครงการออกใบอนุญาตแบบเปิดพื้นที่เพื่อให้นักส�ำรวจมี อิสระในการเลือกพื้นที่ส�ำรวจ นายจักราบดี จากส�ำนักอ�ำนวยการไฮโดรคาร์บอนกล่าวว่า "หลายฝ่ายได้ แสดงความสนใจในการออกส�ำรวจพื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร นีเ่ ป็นความสนใจครัง้ ประวัตกิ ารณ์ เราจะน�ำพืน้ ทีด่ งั กล่าวเข้าประมูลในเดือน พฤศจิกายนนี้" บริษัทประมาณ 100 แห่งรวมทั้งผู้ส�ำรวจน�้ำมันจากต่างประเทศบางราย ได้ซื้อข้อมูลว่าด้วยลุ่มน�้ำหินตะกอนของอินเดีย นายจักราบดี กล่าวว่าอินเดีย เล็งที่จะจัดการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม "ตลาดอินเดียเป็นแหล่งเชือ้ เพลิงส�ำคัญส�ำหรับผูท้ ซี่ อื้ ข้อมูล ในอินเดีย ความเสี่ยงด้านความต้องการเป็นศูนย์ ความเสี่ยงด้านรายได้ก็เป็นศูนย์ ใครบ้างจะอยากปฏิเสธตลาดแบบนี้?" Oil & Gas Today Magazine


Electric Actuator

หัวขับไฟฟา NEW ARRIVAL

RC Series S Series

Piping Systems

Thermoplastic, Valves

UPVC, CPVC, Pipe Sch.80

UPVC, CPVC, PP, PVDF, Valves, Fittings and Pipes

N.P.V. EQUIPMENT LTD., PART.

Tel. (+66) 2 437 9877-9, Line ID : npvupvc, Email : info@npvequipment.co.th Website: www.npvequipment.co.th


Safety Solutions

Generating External Breathing Air การเติมอากาศสําหรับใชในการหายใจ Sound insulation

µÑǡѹàÊÕ§

Compressor block

¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ

Automatic condensate draining

Ãкº¶‹Ò¹íéÒẺÍѵâ¹ÁѵÔ

Control

µÑǤǺ¤ØÁ

Filter monitor

µÑǵÃǨÊͺÃкº¡Ãͧ

Filter system

Ãкº¡Ãͧ

Filling panel

ἧºÃèØ

Filter with oil and water separator

äÊŒ¡ÃͧÊíÒËÃѺ᡹íéÒÁѹáÅйíéÒ

Compressor design ÃٻẺ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ

This air is pure If the concentration of hazardous substances at your workplace is too high and/or the oxygen too low to protect your employees with filtering respiratory protection, then you need to use self-contained respiratory protection.

External air can be provided in two different ways: •

from a compressed-air supply: directly via a compressor or compressed air network (pressure range 7 to 10 bar)

อากาศชนิดนี้ตองสะอาดบริสุทธิ์

¶ŒÒÊÒÃÍѹµÃÒÂã¹Ê¶Ò¹·Õ軯Ժѵԧҹ¢Í§¤Ø³ÁÕ¡Òû¹à»„œÍ¹ã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèÊÙ§ à¡Ô¹ä»ËÃ×ÍÁÕÍÍ¡«ÔਹµíèÒà¡Ô¹ä»¨¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¤Ø³äÁ‹»ÅÍ´ÀѨҡ¡ÒÃ㪌 á¤‹Í»Ø ¡Ã³»Í‡ §¡Ñ¹·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨áºº¡ÃͧÍÒ¡ÒȤÇ÷ըè ÐãªŒÍ»Ø ¡Ã³»Í‡ §¡Ñ¹ ·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨪¹Ô´ºÃèØÍÒ¡ÒÈ self-contained respiratory protection.

สามารถใชอากาศจากภายนอกได 2 แบบ

• ¨Ò¡áËÅ‹§¨‹ÒÂÍÒ¡ÒÈÍÑ´â´Â¼‹Ò¹¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ (à¤Ã×Íè §ÍÑ´ÍÒ¡ÒÈ) ËÃ×Í â¤Ã§¢‹ÒÂÍÒ¡ÒÈÍÑ´â´ÂµÃ§ (ª‹Ç§áç´Ñ¹ 7 – 10 ºÒÏ) • ¨Ò¡¶Ñ§ÍÑ´ÍÒ¡ÒÈ (¡ÒÃàµÔÁáç´Ñ¹ÊÙ§ÊØ´·ÕèÃкØänj෋ҡѺ 300 ºÒÏ)

from compressed-air cylinders (nominal filling pressure maximum 300 bar)

How will the breathing air be extracted for self- contained respiratory protection? Using compressors (mobile or stationary), external air is compressed for the direct compressed-air supply or to fill the compressed-air cylinder. Separators and filters in the compressor ensure that the air is cleaned.

วิธก ี ารเตรียมอากาศสําหรับอุปกรณปอ งกันทางเดินหายใจ ชนิดบรรจุอากาศ

â´Â㪌¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ (Ẻà¤Å×Íè ¹·ÕËè Ã×Í»ÃШíÒ·Õ)è «Ö§è ÍÒ¡ÒÈÀÒ¹͡¨Ð¶Ù¡ ºÕºÍÑ´à¾×Íè ¨‹ÒÂËÃ×ÍàµÔÁÍÒ¡ÒÈÍÑ´ä»Âѧ¶Ñ§ÊÙºÍÑ´ÍÒ¡ÒÈÁÕµÇÑ á¡áÅÐäÊŒ¡Ãͧ 㹤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ à¾×èͪ‹ÇÂãËŒÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹ÒÍÒ¡ÒȹÑé¹ÊÐÍÒ´ºÃÔÊØ·¸Ôì

Limit Values for External Air

คาจํากัดสําหรับอากาศภายนอก

How can I guarantee the quality of external breathing air?

จะแนใจในคุณภาพของอากาศสําหรับใชในการหายใจ ไดอยางไร?

Whether it’s exhaust gases and water in the external air or lubricants from the compressor, when creating breathing air you can never remove all impurities completely. For the quality of the breathing air to comply with the requirements of EN 12021, you must check it every six months in accordance with BGR 190. This does not just depend on the accuracy of the methods, as the detection limits of the methods must also be within the permitted values required.

26

äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹äÍàÊÕÂáÅйíéÒ㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈËÃ×ÍÊÒÃËÅ‹ÍÅ×蹨ҡ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏ ¡ÒÃàµÔÁÍÒ¡ÒÈ à¾×Íè 㪌ËÒÂ㨤سäÁ‹ÊÒÁÒö¡íҨѴÊÒÃà¨×Í»¹ÍÍ¡ä´ŒËÁ´à¾×Íè ãËŒ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈà¾×èÍËÒÂ㨠¹Ñé¹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¢ŒÍ¡íÒ˹´¢Í§ EN 12021 ¤Ø³µŒÍ§µÃǨÊͺÍØ»¡Ã³·Ø¡æË¡à´×͹µÒÁ BGR 190 «Öè§äÁ‹à¾Õ§ᤋ㪌ÇÔ¸Õ ¡ÒõÃǨÇÑ´·Õ¶è ¡Ù µŒÍ§áÁ‹¹ÂíÒ෋ҹѹé áµ‹Â§Ñ ¢Ö¹é ÍÂÙ¡‹ ºÑ ¤‹ÒÁҵðҹ·Õ¡è Òí ˹´äÇŒ ÍÕ¡´ŒÇ Oil & Gas Today Magazine


Safety Solutions Limit values for impurities in external breathing air in accordance with EN 12021: • Lubricants (droplets or mist): 0.5 mg/m3 • Carbon dioxide content: (500 ppm) • Carbon monoxide content: 5 ppm • Water content*: 50 mg/m3 (at a nominal pressure of 40 to 200 bar) or 35 mg/m3 (at a nominal pressure of more than 200 bar) • Oxygen 21+/-1 % Vol. (European reference condition: 1 bar absolute, 20°C – published 2014)

¤‹ÒÁҵðҹ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§ÍÒ¡ÒÈÊíÒËÃѺËÒÂ㨠EN 12021: • ¹íéÒÁѹËÅ‹ÍÅ×è¹ (Ë´ËÃ×ÍäÍ): 0.5 Á¡./ Á3 • »ÃÔÁÒ³¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´: (500 ppm) • »ÃÔÁÒ³¤ÒϺ͹Á͹çÍ¡ä«´: 5 ppm • »ÃÔÁÒ³¹íéÒ*: 50 Á¡./ Á3 (·Õèáç´Ñ¹·ÕèÃкØänj෋ҡѺ 40 ¶Ö§ 200 ºÒÏ) ËÃ×Í 35 Á¡./ Á3 (·Õèáç´Ñ¹·ÕèÃкØäÇŒ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 200 ºÒÏ) • ÍÍ¡«Ôਹ 21+/-1 % Vol.

* The current EN 12021 (published July 2014) specifies various water-content limit values for the low-pressure range from 5 to 40 bar.

* EN 12021 ©ºÑº»˜¨¨ØºÑ¹ (µÕ¾ÔÁ¾à¼Âá¾Ã‹ã¹à´×͹¡Ã¡®Ò¤Á 2014) ¡íÒ˹´¤‹Òµ‹Ò§æ ¢Í§»ÃÔÁÒ³¹íéÒ ÊíÒËÃѺª‹Ç§áç´Ñ¹µíèÒµÑé§áµ‹ 5 ¶Ö§ 40 ºÒÏ

(à§×è͹䢷Õè¡íÒ˹â´Â¡ÅØ‹ÁÊËÀÒ¾ÂØâû: 1 ºÒÏÊÑÁºÙó, 20°C – µÕ¾ÔÁ¾à¼Âá¾Ã‹»‚ 2014)

How can I ensure that external breathing air is pure? Compliance with limit values for carbon monoxide, carbon dioxide and water: With Dräger’s proven tubes, you have a simple test system on hand – both for low and high-pressure areas. This means you can check, quickly and comfortably on-site, compliance with the limit values. Compliance with lubricant limit values: You can use the Dräger Impactor to check compliance with lubricant limit values. You can also measure synthetic oils regardless of type and viscosity.

มั่นใจไดอยางไรวาอากาศสําหรับใชในการหายใจนั้นบริสุทธิ์ ?

¡ÒõÃǨÊͺ»ÃÔÁÒ³¡Ò«¤ÒϺ͹Á͹͡䫴,¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´áÅÐä͹íéÒ:´ŒÇÂËÅÍ´·´Êͺ ¢Í§ Dräger ¤Ø³ÁÕÍØ»¡Ã³·´Êͺàº×éͧµŒ¹ÍÂÙ‹ã¹Á×Í·Ñé§ã¹ÍÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕáç´Ñ¹µíèÒ áÅÐáç´Ñ¹ÊÙ§ «Ö§è ËÁÒ¤ÇÒÁNjҤسÊÒÁÒöµÃǨÊͺÊÒû¹à»„Íœ ¹µÒÁÁҵðҹ·Õ¡è Òí ˹´ä´ŒÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇ áÅÐÊдǡ ã¹Ê¶Ò¹·Õ軯Ժѵԧҹ ¡ÒõÃǨÊͺ»ÃÔÁÒ³äÍ ÊÒÃËÅ‹ÍÅ×è¹: ¤Ø³ÊÒÁÒö㪌 Dräger Impactor à¾×è͵ÃǨÊͺ¤‹ÒµÒÁ Áҵðҹ·Õè¡íÒ˹´¢Í§äÍÊÒÃËÅ‹ÍÅ×è¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÂѧÊÒÁÒöÇÑ´¹íéÒÁѹÊѧà¤ÃÒÐˏ䴌â´ÂäÁ‹µŒÍ§ ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ª¹Ô´áÅФÇÒÁ˹״ÍÕ¡´ŒÇ Manual and automatic Dräger products for monitoring breathing air

อุปกรณตรวจสอบคุณภาพอากาศ สําหรับหายใจแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ

Mobile, handy solution for random measurement

Dräger Aerotest 5000 : The mobile Dräger Aerotest 5000 allows you to check the purity of

ÍØ»¡Ã³ÊÒí ËÃѺµÃǨÇÑ´·ÕÊè дǡáÅЧ‹Òµ‹Í¡Òþ¡¾Ò

the breathing air supplied in a low-pressure system (or, with accessories, in a high-pressure system), e.g. of a compressor or compressed-air cylinder. The reading is a quantitative measurement of impurities in the stream of compressed air. All components are immediately within reach in a carrying case. Dräger Aerotest 5000 ໚¹ÍØ»¡Ã³µÃǨÇѴẺ¾¡¾Ò·Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒ¤Ø³ÊÒÁÒöµÃǨÊͺ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§ÍÒ¡ÒÈÊíÒËÃѺ 㪌㹡ÒÃËÒÂ㨷ըè Ò‹ ÂãËŒ¡ºÑ Ãкºáç´Ñ¹µíÒè (ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁã¹Ãкºáç´Ñ¹ÊÙ§) ઋ¹ â´ÂµÃ§¨Ò¡ ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÏËÃ×ͨҡ¶Ñ§ÍÑ´ÍÒ¡ÒȤ‹Ò·ÕèµÃǨÇѴ䴌໚¹»ÃÔÁÒ³¢Í§ÊÒ÷Õ軹ÍÂÙ‹ã¹ÍÒ¡ÒÈÍѴʋǹ »ÃСͺ·Ñé§ËÁ´¢Í§ÍØ»¡Ã³µÃǨÊͺÍÂً㹡ŋͧ·ÕèÊдǡµ‹Í¡Òþ¡¾Ò

Stationary device for permanent monitoring

Dräger Air Guard : The Dräger Air Guard enables continuous, fully automatic monitoring of the

ÍØ»¡Ã³µÃǨÇѴẺ»ÃШíÒ·Õè

purity of compressed air for medical applications. Dräger’s proven sensors also measure trace gases. An automatic alarm sounds if pre-set limits are exceeded – even in the event of short-term impurities. Alarms can also be forwarded as potential-free contacts and used to sht down e.g. the air compressor. Dräger Air Guard ໚¹ÍØ»¡Ã³·ãÕè ªŒµÃǨÊͺ¤ÇÒÁºÃÔÊ·Ø ¸Ô¢ì ͧÍÒ¡ÒÈÍѴ䴌͋ҧµ‹Íà¹×Íè §áÅÐÍѵâ¹ÁѵÍÔ Â‹Ò§àµçÁÃٻẺ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃ㪌§Ò¹ ·Ò§¡ÒÃᾷ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà«ç¹à«ÍϵÃǨÇÑ´¢Í§ Dräger ÂѧÊÒÁÒöÇÑ´¤‹Ò¡Ò« »ÃÔÁÒ³àÅ硹ŒÍÂä´ŒÍ¡Õ ´ŒÇ ÊÑÞÞÒ³àµ×͹Íѵâ¹Áѵ¨Ô дѧ¢Ö¹é ËÒ¡ÁÕ¤Ò‹ à¡Ô¹¡Ç‹Ò¤‹Ò·Õµè §Ñé äÇŒ - áÁŒã¹¡Ã³Õ ·ÕèÁÕÊÔè§Ê¡»Ã¡ã¹ÃÐÂÐÊÑ鹡çµÒÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àÁ×èÍà¡Ô´ÊÑÞÞÒ³àµ×͹ÍØ»¡Ã³ÊÒÁÒöàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº ÍØ»¡Ã³Í×è¹æ à¾×èÍÊÑ觻´à¤Ã×èͧËÃ×ÍÃкºµ‹Ò§æ ઋ¹ à¤Ã×èͧÍÑ´ÍÒ¡ÒÈ

Contact Us: +66 2 744 0110 Email: sales.thailand@draeger.com ถามีขอ สงสัยเพิม่ เติมกรุณาติดตอ: +66 2 744 0110 อีเมล: sales.thailand@draeger.com

27


Engneering Corner

Asia Offers the Best Business Opportunities for the Globally-Declining Gas Turbine Market, According To a New Report รายงานฉบับใหม่เผย เอเชียถือเป็นโอกาส ทางธุรกิจที่ดีที่สุดส�ำหรับตลาดกังหันแก๊สที่ก�ำลัง ตกต�่ำทั่วโลก

A

study from analysts at GlobalData states that the worldwide gas turbine market is set to fall from last year's $8.49 billion

>> Credit: Ansaldo Energia

to around $7.73 billion by 2021.

The report states that global economic recession and the

decrease in the price of gas turbines has heavily impacted market value, with a large number of projects being cancelled or postponed and widespread delays in maintenance projects. This has left gas turbine companies concentrating on expanding their operations in emerging markets, which offer the best opportunities for growth. GlobalData power analyst Subha Krishnan explains: "In the emerging economies of Asia-Pacific, extensive power plant capacity additions, economic growth, and the need to improve access to electricity are driving the gas turbine market. Rising coal and natural gas production are increasingly earmarked for domestic markets in order to support the region's rapid economic growth and development, while oil output continues to decline as the most productive fields are progressively exploited and only partially replaced by new production." The report states that the region's primary energy demand is projected to grow at a rate of 2.1 per cent per year until 2035, which is faster than the projected world average of 1.5 per cent per year during the same period. Due to an increased deployment of gas-based power plants, natural gas demand will increase at a faster rate during this period than coal and oil, meaning its share will rise from 11.4 per cent in 2010 to 17.5 per cent by 2035. Krishnan added: "As most APAC economies, including China, India, Indonesia and Thailand, are looking to build new generation capacity, the low price of gas is also projected to boost its share in the overall energy generation mix of many countries. The use of gas and renewable energy is increasingly promoted by governments in the region to address the rising energy demand and need for reducing carbon emissions. "Despite the rising price of coal, the commercialization of renewable energy continues to be an expensive option for utility companies. As a result, revenue for coal-based generation technologies is expected to climb over the forecast period, and the gas power market in the APAC region, though small when compared to the coal sector, is expected to expand considerably in the near future." GE is to introduce its 9HA gas turbine to China for the first time after signing a deal for a 650 MW combined-cycle plant with Harbin Electric Corp.

28

Oil & Gas Today Magazine


Engneering Corner

>> Credit: Siemens

The turbine will be installed at the Huadian Tianjin Junliangcheng VI plant, which is being converted from a coal-fired power station. Joe Mastrangelo, president of GE Gas Power Systems, called the deal a "milestone" for both the company and for China. "Bringing the HA to China is important for the acceleration of China's power industry, enabling more affordable, reliable, accessible and sustainable power generation." GE said that the combined-cycle power plant featuring the 9HA turbine "is well positioned to answer the nation's call for cleaner energy and infrastructure improvement." Filippo Abba, chief executive of Ansaldo Energia, is also targeting Asia for the company's gas turbine technologies and services. "We have signed a couple of MoUs with Chinese customers for the GT36 50 HZ. That will be installed in the Shanghai area with the delivery of the equipment in late 2018. Definitely we will have some items in operation pretty soon and this would represent a good starting point for our GT 36 launch." "China is proving to be very, very focused on emissions and emissions control, and the opportunities for us in that country are big. One of our major shareholders, Shanghai Electric, is definitely helping in developing some opportunities in the area. Last year, our fleet there was in the top part of the selling rank, and I look at Asia and China as the breakthrough market for our GT 36. We will later roll it out to the rest of the world, with the 50 HZ first

and the 60 HZ a little bit later."

านวิจัยโดยนักวิเคราะห์จากโกลบอลดาต้า ชี้ให้เห็นว่าตลาด กังหันแก๊สทัว่ โลกก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาลง โดยเผยว่ามูลค่าตลาด เมื่อปีที่แล้ว เทียบกับมูลค่าในปี 2564 จะลดลงจาก 8.49 พันล้านเหรียญ เหลือประมาณ 7.73 พันล้านเหรียญเท่านั้น

รายงานระบุวา่ จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกตลอดจน ภาวะราคากังหันแก๊สที่ลดลง ส่งผลอย่างรุนแรงต่อมูลค่าตลาด

ดังจะเห็นได้จากมีการประกาศยกเลิกหรือเลือ่ นก�ำหนดโครงการนับไม่ถว้ น ในขณะทีโ่ ครงการ ที่ด�ำเนินการอยู่ต่างทยอยประกาศปิดปรับปรุงตามกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�ำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องหาทางขยายการด�ำเนินการด้วยการมอง หาตลาดเกิดใหม่ทมี่ ีล้นุ ว่าจะเติบโตได้ นายซับฮา กริชนัน นักวิเคราะห์พลังงานของโกลบอล ดาต้า อธิบายว่า “เศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น มีการขยายก�ำลัง การผลิตไฟฟ้าเพิม่ เติม มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการพัฒนาการเข้าถึง พลังงานไฟฟ้า สามารถช่วยขับเคลือ่ นตลาดกังหันแก๊สได้ดี เนือ่ งจากปัจจุบนั เพือ่ ตอบสนอง รองรับการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมภิ าค มีการผลิตพลังงาน จากถ่านหินและแก๊สธรรมชาติอย่างหนัก กลับกันพลังงานทีผ่ ลิตได้กลับลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยสาเหตุหลักคือมีการสกัดใช้วตั ถุดบิ จากแหล่งวัตถุดบั เหล่านีม้ ากเกินไป และการผลิต พลังงานรูปแบบใหม่เพือ่ แก้ปญ ั หาดังกล่าว ยังด�ำเนินการได้แค่เพียงบางส่วนเท่านัน้ ” นอกจากนัน้ รายงานยังเผยการประมาณการบริโภคพลังงานในภูมภิ าคนีว้ า่ จะโตอย่าง ต่อเนือ่ งในอัตรา 2.1% ต่อปีไปจนถึง พ.ศ. 2578 ซึง่ เป็นอัตราการเติบโตทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ โลก ที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5% ต่อปีในกรอบเวลาเดียวกัน จากการเร่งตั้งโรงงานพลังงานฐานแก๊ส ความต้องการแก๊สธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นด้วย อัตราเร่งในกรอบเวลานี้ เมื่อเทียบกับถ่านหินและน�้ำมัน ซึ่งหมายความว่าส่วนแบ่งตลาด จะเพิ่มขึ้นจาก 11.4% ในปี 2553 เป็น 17.5% ในปี 2578 นายกริชนันกล่าวเสริมว่า “ในขณะที่เขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึง จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย พยายามที่จะสร้างก�ำลังการผลิตพลังงานใหม่ ราคา แก๊สที่ก�ำลังตก น่าจะเข้าแย่งส่วนแบ่งในตลาดพลังงานรวมในหลายประเทศข้างต้น ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การใช้แก๊สและพลังงานหมุนเวียนต่างก็ได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลในภูมภิ าคมากขึน้ ทัง้ เพือ่ รองรับความต้องการพลังงานทีส่ งู ขึน้ และต้องการ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาพแวดล้อม” “ถึงแม้ว่าจะมีราคาถ่านหินจะสูงขึ้น การหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิง พาณิชย์ยังถือว่าแพงเกินกว่าที่บริษัทผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคจะสู้ราคาได้ ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานด้วยถ่านหินก็ยังคาดว่าจะกวาดรายได้ได้มากยิ่งๆ ขึ้นไปในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนตลาดพลังงานแก๊สในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึงแม้ว่า จะเล็กเมือ่ เทียบกับตลาดถ่านหิน คาดว่าจะขยายตัวได้มากขึน้ ในอนาคตอันใกล้น”ี้ จีอี จะเริ่มใช้กังหันแก๊สรุ่น 9HA ในจีนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ลงนามท�ำสัญญากับ บริษัทฮาร์บินอิเลคทริคคอร์ป ตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 650 เมกะวัตต์ โดยจะด�ำเนินการติดตั้งกังหันที่โรงงานไฟฟ้า หัวเดียน เทียนจิน จุนเหลียงเชิง 6 ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการแปลงสภาพจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิม นายโจ มาสทรานเจโล ประธานบริษัท จีอี แก๊ส พาวเวอร์ ซิสเตมส์ เรียกว่าสัญญานี้ว่า เป็น “ก้าวส�ำคัญ” ส�ำหรับบริษัทและประเทศจีน “การติดตั้ง HA ในจีน จะมีส่วนส�ำคัญ ในการเสริมก�ำลัง ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมพลังงานของจีนได้เป็นอย่างดี และช่วยให้สามารถ ผลิตพลังงานราคาถูกลง เชื่อถือได้ เข้าถึงได้ และยั่งยืนมากขึ้น” จีอี กล่าวว่าการที่จีนใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบมีกังหัน 9HA นั้นถือว่า “เป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อตอบโจทย์ของชาติที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดตลอดจนการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน” เช่นเดียวกับนายฟิลิปโป อับบา ผู้บริหารระดับสูงของอันซาลโด เอเนอเจีย ที่ก�ำลัง เล็งตั้งฐานผลิตและบริการกังหันแก๊สในทวีปเอเชีย “เราได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยูกบั คูค่ า้ ชาวจีนเพือ่ ติดตัง้ GT36 50 HZ ในเขตเซี่ยงไฮ้ โดยมีก�ำหนดจัดส่งอุปกรณ์ในช่วงปลายปี 2561 และแน่นอน ว่าในเร็วๆ นี้ เราจะมีการด�ำเนินการให้บริการหลายอย่างเริม่ ต้นขึน้ ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้น ที่ดีต่อการเปิดตัว GT 36 ของเรา” “ดูเหมือนประเทศจีนจะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จีนได้พยายามอย่างมากถึง มากที่สุด ในการควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นเวทีนี้จึงถือเป็นเวที ที่เรามีโอกาสสูงที่จะได้เข้าร่วม บริษัทเซี่ยงไฮ้ อิเลคทริค หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของเรา ก�ำลังช่วยในงานพัฒนาเพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และเมือ่ ปี ที่ผ่านมา ทีมงานของเราสามารถท�ำอันดับยอดขายได้เป็นอันดับต้น และผมมองว่า เอเชีย และประเทศจีนจะเป็นตลาดจะเป็นตลาดเปิดตัว GT 36 ของเราได้เป็นอย่างดี และหลังจากนั้นเราจะขยายไปทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากรุ่น 50 HZ ก่อนและตามด้วย 60 HZ ไม่นานหลังจากนั้น” 29


Advertises Index

Advertises Index Page

Website

Advertises

7

Alloy Industry Co., Ltd.

www.alloyindustry.com

33

ASEAN's Oil & Gas and Marine Conference 2017

www.oilgasthai.com

5

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

www.draeger.com

3

En-Green Co., Ltd

www.engreengroup.com

21

I-Tech Engineering & Supply Co., Ltd.

www.i-techengineering.com

15

MOG Industry Training Co., Ltd.

www.mogit.org

25

N.P.V. EQUIPMENT LTD., PART.

www.npvequipment.co.th

IFC

PTT Maintenance and Engineering Co., Ltd.

www.pttme.co.th

1

VEGA Instruments Co., Ltd

www.vega.com

1

Inmarsat Maritime

www.inmarsat.com

IFC

Oil & Gas RoadShow 2018

www.oilgasroadshow.com

5

4th Ship Technology for the Next Decade

www.shiptech4.com

(Ship Tech IV)

" Thailand' s Most Complete

Oil & Gas Petrochemical Industry Magazine นิตยสารรวบรวมข‹าวสารทางแวดวงอุตสาหกรรมน้ำมัน&กาซและปโตรเลียม

ติดตามความเคลื่อนไหวกับ สื่อ Online ตางๆ ไดแลววันนี้

3 in 1

Online News, E-Magazine App Edition

Free Subsribe 30

!

Facebook : @oilgastodaymag Twitter : @oilgastodaymag Wabsite : www.thaioilgas.com

Oil & Gas Today Magazine


FBI in Action

>>Zahid and Abdullah (third left) visit the exhibition booths after launching the 16th Asian Oil, Gas and Petrochemical Engineering Exhibition (OGA 2017). Bernama photo

16th Asian Oil, Gas& Petrochemical Engineering Exhibition (OGA 2017) - South East Asia’s Biggest and Best Petroleum Industry Exhibition

T

he 16th Asian Oil, Gas and Petrochemical Engineering

Kamaludin added that industry was facing a state instability that re-

Exhibition (OGA) kicked off on 11- to 13 July 2017, in Kuala

quired a suitable way to exchange knowledge to benefit and improve the

Lumpur, Malaysia, with more than 2,000 companies from

local and regional industrial field.

60 nations attending. Malaysia’s Deputy Prime Minister Ahmad Zahid Hamidi, during the

He said the exhibition, which was established in 1987 in Kuala Lumpur, is considered the oldest and largest in East Asia.

opening ceremony in the three-day event said, despite the challenges

This forum will focus on the modern techniques in Oil, Gas and Pet-

faceing the oil and gas sector in the past two years, unbelievably it is still

rochemical Engineering, and allows major companies to exchange their

flexible as OPEC reports said.

expertise in order to face the current economic problems, in addition to

The Deputy Prime Minister added that the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) have an optimistic outlook for the oil market in 2017, saying global demand will rise to exceed current production. Meanwhile, Tan Sri Asmat Kamaludin, the Chairman of Malaysian Exhibition Services told KUNA, on the sidelines of the exhibition, that this

challenges and opportunities of women in the Energy sector, including women in leadership roles, empowering women in the Energy sector Mark your calendar for OGA 2019 scheduled from 18 – 20 June 2019 at Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia!

Visits herewww.oilandgas-asia.com

year would focus on industrial ideas by displaying the industrial companies’ products, in addition to workshops and seminars conducted to discuss all updates in the industrial fields.

31


CONFERENCE PROGRAM

ASEAN 's Premier Oil & Gas And Marine & Offshore Conference 2017

FREE ADDMISSION / เขาฟงฟรี

10 October 2017 TIME

13.00 - 14.00

TOPIC

SPEAKER

Guidelines for Integrity Evaluation and Remaining Dr. Pratip Vongbandit Life Assessment of Boilers and Pressure Vessels

COMPANY Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

14.00 - 15.00 Future Energy Innovation

Mr. Pongpat Phukanud Bangchak Corporation Manager,Corporate Business Development Public Co., Ltd.

15.00 - 17.00 Oil Spill Prevention and Response in Thailand • Oil spill prevention in marine petroleum transport operations • Oil spill prevention in offshore E&P operations • Oil spill preparedness and response arrangement • Work on fingerprint identification of unknown spill

Oil Industry Environmental - Capt. Warawit Prasobwittaya Safety Group Association (Chevron Thailand E&P ) (IESG) - Capt. Somchart Vipismakul (PTT) - Dr. Somrat Yindepit (IESG) - Ms. Somchit Nilthanom (PTT Global Chemical)

11 October 2017 TOPIC 11.00 - 12.00 Putting our expertise to the test TIME

13.00 - 14.00 PTTEP Research and Development of AUV for Oil & Gas Industry 14.00 - 15.00 Experteam Co.,Ltd. Offshore Work Achievement 1.Offshore pipeline External Survey for PTT 2. PTT Riser Platform for PTT 3. Khanom DPCU Phase2 for PTT 4. A Guide conductor Installation for Mubadala 15.30 - 16.30 Corrosion protection and monitoring system

COMPANY SPEAKER Mr. Yuan Wen Guo ,Senior Principal Engineer Welding Institute of Strategy partnership Laboratory, Thailand (WIT) DNV GL (Thailand) Ltd. Asst. Prof. Dr. Yodyium Tipsuwan Kasetsart University Mr. Andrew Apipat, Business Development Welding Institute of Work Experience : Oil & Gas 20 Years Thailand (WIT) Experteam Co., Ltd. Ms. Vimonrat Samorna Mr. Ekkaphon Phaisarnmahasombat

J.S. Technical Services Co., Ltd.

12 October 2017 TIME

TOPIC

11.00 - 12.00 The Future of Maritime Communication 13.00 - 14.00

SPEAKER Mr. Nattapol Dandhanin

COMPANY Thaicom Public Co., Ltd.

Thailand's Shipbuilding Industry in the next Decade Captain Pichayane Tanprasert ,President Of Thai Shipbuilding And Thai Shipbuilding And Repairing Association Repairing Association (TSBA)

ระหวางวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ฮอลล 98 ไบเทค บางนา เวลา 10.30 -17.00 น. www.oilgasthai.com

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม Tel. : (+66) 88 290 0901 หรือลงทะเบียนไดหนาหองประชุม ภายในฮอลล 98 www.thai-marine.com

Oil & Gas Today Vol 4 No. 16 October - December 2017  

Time flies, we have come to the last quarter of Year 2017! Throughout pass of our 4 years for Oil & Gas Publisher, FBI Publications Thailan...

Oil & Gas Today Vol 4 No. 16 October - December 2017  

Time flies, we have come to the last quarter of Year 2017! Throughout pass of our 4 years for Oil & Gas Publisher, FBI Publications Thailan...

Advertisement