Page 1


ปที่ 12 ฉบับที่ 89 ตุลาคม 2556

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

ซ�โกเมืองแคน เกียรติศักดิ์ เสนาเมื อ ศูนยหนาจอมตีลังกาง ดาม ศร�จัน เจาของเหร�ยญรางวัทร ล ระดับนานาชาต จากกีฬา 7 ประเภท ิ ว�่งทุกวัน รางกายแข็ ทำไมแพเจาไวรัสหวั งแรง ดตัวจ�๋ว เสนทางการนำ งานว�่ง Thai Healthพลังนักว�่งไทยไปสู Day Run 2013

สารบัญ

Content

คณะผู้จัดทำ�

นักเตะไทยหมายเลข 13 ที่การตีลังกาของเขาทุกครั้ง จะนำ�รอยยิม้ เสียงเฮ และความสุขมาให้แฟนบอลชาว ไทย ด้วยประสบการณ์การค้าแข้งมากมายจากทีมชั้น นำ�จากต่างประเทศมาสู่การเป็นกุนซือคุมทีมฟุตบอล บีบี - ซียูทีมนำ�ในดิวิชั่น 1 ของไทย สุดท้ายกับดารานักแสดงอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ดาม ศรีจันทร์ ที่ถือว่าเป็นยอดนักกีฬาที่หาได้ยากคน หนึ่งในประเทศไทยเพราะสามารถคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติถงึ 5 ประเภทกีฬา ด้วยกันและยังเป็นวิทยากรพิเศษที่ทำ�คุณประโยชน์ใน การเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว เจ้าของยิม สอนมวยไทยชื่อดัง “ครูดามยิม “ ในฉบับก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหา สาระที่เข้มข้นเช่น เคย ที่พลาดไม่ได้ ชวนดูหนังดี แกะเกร็ดเคล็ดวิ่ง “วิ่งเข้าไว้ หากใจมีฝัน” (ตอนจบ) “สไตล์การฝึกวิ่ง มาราธอนที่สร้างยุ่นเป็นแชมป์เปี้ยน ตอนที่ 3 ที่เป็น เรื่องราวของ โทชิฮิโกะ เสโกะ นักวิ่งมาราธอนชาว ญี่ปุ่นชื่อก้องโลก และรูปแบบการฝึกซ้อมที่นักวิ่งต้อง ให้ความสนใจเป็นอย่างที่สุด การเดินทางไกลของ โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่เพื่อรณรงค์ให้คนมีสุขภาพที่ดี ขึ้น รายการอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำ�ได้อย่างง่าย ย่อย อาหารด้วยคารมเด็ดในเฮฮาหน้าเส้นชัยจากผู้เฒ่า สารพัดพิษ สับปะรดขลุ่ย ตามด้วยสะกิดติ่งนักวิ่งไทย ที่ทำ�ให้วงการวิ่งต้องผวาจากฝีปากกล้าของเลดี้ แซบ เว่อร์ วิ่งทันโลก ที่มีสาระชวนติดตามค้นหาและยังมี บทความทีน่ า่ สนใจอีกมากมายรอท่านผูอ้ า่ นอยูใ่ นเล่ม หลายๆ ฉบับทีผ่ า่ นมาได้รบั การสนับสนุนจากท่าน ผูอ้ า่ นมีทงั้ เสียงติ เสียงชม ทางทีมกองบรรณาธิการขอ น้อมรับทุกๆ เสียงด้วยความขอบพระคุณยิง่ และจะนำ� ไปพัฒนา ปรับปรุงเพือ่ ตอบสนองในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้อ่านและวงการวิ่งของเราให้มากที่สุด

ภาพโดย Nong

าวน้ อ ยมหั ศ จรรย์ น้ อ งเมย์ รั ช นก อินทนนท์กับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บนแผ่นดิน ของเจ้าแห่งลูกขนไก่ “เวิลด์ แชมเปี้ยน ชิปส์ 2013 ที่สนาม เทียนเหอ อินดอร์ สเตเดียม เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นแชมป์โลกรายการ นี้ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และยังได้ขึ้น เป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์ แบดมินตันโลกในเดือนเดียวกัน ภาพแห่งความ ประทับใจในความเป็นนักสู้ยังคงติดตราตรึงอยู่ใน หัวใจของคนไทยทั้งชาติ ที่พร้อมจะส่งแรงใจไปให้ เธอเพื่อก้าวไปสู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้ากับ การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ประจำ�ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เมือง รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เส้นทางความสำ�เร็จ ของเธอ ทีมงานเราได้น�ำ มาบอกเล่าเรือ่ งราวในฉบับ นี้เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่รักใน การเล่นกีฬาต่อไป การเติมเต็มจากนานาทัศนะของคนดัง คนเก่ง ของนักกีฬาไทยในวงการกีฬาระดับโลกอาทิ น้อง วิว เยาวภา บุรพลชัย ผู้สร้างประวัติศาสตร์เหรียญ ทองแดงเทกวนโดในกีฬาโอลิมปิคเกมส์ 2004 ที่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เหรียญทองเวิลด์ คัพ ปี 2006 ที่กรุงเทพฯที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนสอน เทควันโด ที่อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปลื้มจิตร์ ถินขาว นักวอลเลย์สาวห้าว เจ้าของ ตำ�แหน่งบอลกลาง (Middle) หมายเลข 5 และ เธอเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้เซ็น สัญญาไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในต่างประเทศ ขณะนี้สังกัดทีม Igtisadchi BAKU ประเทศอาเซ อร์ไบจาน (พ.ศ. 2555-2556) โดยที่ก่อนหน้าก็เคย เล่นให้กับสโมสรในประเทศจีน, ตุรกี และรัสเซีย เรื่องราวของอดีตศูนย์หน้าจอมตีลังกา “ซิโก้ เมืองแคน” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เจ้าของตำ�นาน

“ซุปเปอรเมย” รัชนก อินทนน แชมปโลกอายุนอยที ท ่สุด ขวัญใจชาวไทย นานาทัศนะของ นักกีฬาที่ยิ่งใหญของไท ย ปลื้มจ�ตร ถินขาว สาวหาวหมายเลข 5 แชมปเ วอลเลยบอลหญิงลอเซ�ย าสุด นองว�ว เยาวภา บูร พลชัย เหร�ยญทองแดง โอลิมปค 2004

๖ ๗ ๘ ๑๒ ๑๔ ๑๘ ๑๙ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๓๐ ๓๖ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๖ ๔๗ ๕๑ ๕๓ ๕๕ ๕๗ ๕๘

วิ่งสู่ชีวิตใหม่ รู้แจ้งวิ่งได้จริง ชมภาพยนตร์วิ่ง กิจกรรม สสส. ฤารักนี้(ไม่)มีปาฏิหาริย์ วิ่งทันโลก นักกีฬาดังกับการวิ่ง ปั่นสลับวิ่ง Run 4 Beauty เคล็ดลับจากทั่วโลก สัมภาษณ์ เมย์ รัชนก อินทนนท์ นักวิ่งแม่อาย วิ่งทั่วไทย วิ่งสู่ชีวิตใหม่ สะกิดติ่ง นักวิ่งไทย เฮฮาหน้าเส้นชัย วิ่งทั่วไทย ไปวิ่ง ไปกิน ไปเที่ยว วิ่งให้ดีต้องมีโค้ช เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย ข้างทางวิ่ง วิ่งเข้าครัว


ÇÔè§ÃÐÂзҧ 10 ¡.Á. áÅÐ à´Ô¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ 3 ¡.Á. ¤‹ÒÊÁѤÃà¾Õ§ 100 ºÒ· ÃѺàÊ×é;ÌÍÁàËÃÕÂÞ·ÕèÃÐÅÖ¡


วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Season 2

วิ่ง กิน ดูหนัง นั่งคุย ครั้งที่ 3 กลับมาอีกครั้ง และยังคงคึกคักกันเช่นเคย ถึงแม้กจิ กรรมครัง้ นีเ้ ราจะสัญจรมาจัดกันไกลถึง จังหวัดราชบุรี เมืองโอ่งมังกร และถํ้าค้างคาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในงานรำ�ลึก 100 ปี การเสด็จเยือนสโมสรเสือป่าของล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 กิจกรรมเริ่มต้นกันเวลาสิบสามนาฬิกาของ บ่ายวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เพื่อน ๆ จาก ชมรมเดินวิ่งจาก กรุงเทพฯ ราชบุรี นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางเข้ามายังห้อง ประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วรับเสื้อวิ่งสีสวย สดใส “วิง่ สูช่ วี ติ ใหม่ ปี 2” ไปใส่ซอ้ มวิง่ กันคนละ หนึ่งตัว ระหว่างนั่งพัก พูดคุยทักทายกันเล่นให้ หายเหนือ่ ยจากการเดินทางพลางจิบนาํ้ สมุนไพร และกาแฟ เสิร์ฟพร้อมกับขนมกล้วยและผลฝรั่ง เมื่อได้เวลาเหมาะ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำ�นวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กล่าวเปิด กิจกรรม โดยมี อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผูท้ รงคุณวุฒิ จาก สสส. และคุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์เป็นพิธกี ร ในงาน และหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง 45 นาทีที่ เพื่อนๆ นักวิ่งถูกตรึงอยู่กับที่นั่ง ไม่สามารถลุก ไปไหน ได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเป็นครั้งคราว และด้วยจิตใจอันแกร่งดุจหินผาของนักวิ่งที่ทน ความเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการซ้อมวิ่ง แผล ผุพองอันเกิดจากรองเท้ากัด ยอมเสียเหงื่อแต่ ไม่ยอมเสียนํ้าตาให้ผู้ใด กลับต้องมาหลั่งนํ้าตา ให้กับสี่หนุ่มนักวิ่งชาวดัทช์ จากภาพยนตร์มาก ดาวทีไ่ ม่สามารถหาชมได้จากโรงภาพยนตร์ใดๆ

ในประเทศไทย เรื่อง “มาราธอนนี้ต่อชีวิตเรา” De Marathon หลังจากเช็ดนํ้าตากันดีแล้ว ส่วนของการ เสวนาพูดคุย เพือ่ นๆ นักวิง่ ต่างให้ความคิดเห็น ประเด็นทีช่ อบ และได้เรียนรูจ้ ากภาพยนต์เรือ่ งนี้ โดยมี อ.กฤตย์ ทองคง ปรมาจารย์แห่งวงการวิง่ ไทย มาแบ่งปันเกร็ดความรู้ คำ�คม ความคิดที่ ได้จากภาพยนตร์ ประเด็นเด็ดที่ อ.กฤตย์ เตือน สติพี่น้องนักวิ่งคือ “อะไรคือชัยชนะของนักวิ่ง ระหว่างการ เข้าเส้นชัยได้ถ้วยก่อนนักวิ่งคนอื่นๆ แล้วสามปี ห้าปีก็อำ�ลาวงการวิ่งไปเพราะบาดเจ็บ หรือการ วิ่งได้ไปตลอดจนกว่าจะแก่ตาย” จบการเสวนา แล้วร่วมรับประทานอาหารเย็น ต้มข่าไก่ ยำ� สามกรอบ ผัดผักรวมกันอย่างเอร็ดอร่อย แล้ว พร้อ มใจกันเชีย ร์ทีม วอลเลย์บ อลสาวไทยชิง แชมป์กับทีมญี่ปุ่นพลางทานลองกอง และลำ�ไย สุขใจในชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแล้ว ต่างแยกย้ายกันพักผ่อน เพื่อร่วมวิ่งในเวลาเช้า 6 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เป็น อันจบกิจกรรม “วิ่ง กิน ดูหนัง นั่งคุย” ครั้งที่ 3 แบบสัญจร สำ�หรับเพื่อนๆ ที่พลาดการชมภาพยนตร์ “มาราธอนนี้ต่อชีวิตเรา” ในครั้งนี้ กระซิบเบาๆ โปรดรอกำ�หนดการฉายครั้งต่อไปได้จากชมรม We Love Sathavorn Running Club , เพจเรื่อง วิ่งเรื่องกล้วย หรือวารสาร Thai Jogging พลาด ไม่ได้อีกเพราะหาชมจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

6


รู้แจ้งวิ่งได้จริง

ทำ�ไมนักกีฬาดังๆ..... จึงมีตารางการฝึกวิ่งอยู่แทบทุกคน ?

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ แชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก 3 สมัยซ้อน นักแบดมินตันแชมป์โลกหญิงคนแรกของไทย พูดเองว่า... “...เมย์เป็น คนทีม่ วี นิ ยั ในการฝึกซ้อมสูงมาก เวลาสัง่ ให้ทำ�อะไรไม่เคยโกง อย่างสัง่ ให้วิ่ง 20 รอบก็วิ่งครบ เด็กบางคนวิ่งได้สิบกว่ารอบก็บอกว่าครบแล้ว แต่เมย์ไม่เคย” เราอาจสรุปว่า... นักแบดมินตันต้องมีตารางการวิ่งเร็ว และจ๊อก กิ้งสลับในตารางการฝึก ลองมาดูตัวอย่างการออกกำ�ลังกายของไทเกอร์ วูดส์ ยอดนัก กอล์ฟ เป็นยอดนักกีฬาทีม่ ตี ารางการฝึกซ้อมวิง่ ระยะไกลเช่นกัน ทุกวัน วูดส์ฝึกวิ่งแบบจังหวะปกติ ถึง 11 กม. (7 ไมล์) และวิ่งแบบเร่งจังหวะ ให้เร็วขึ้น (Speed Runs) ถึง 5 กม. (3 ไมล์) ไมค์ ไทสัน แชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวี่เวท ตื่น ตี 5 จ๊อก 5 ไมล์ ทุก วัน นี่คือตัวอย่างนักมวยดังๆ .... มีตารางการจ๊อกกิ้งทุกเช้า.... จอห์น แมคแอนโร ยอดนักเทนนิสระดับโลก..... มีตารางการฝึก วิ่งวันละ  10-15  กม. นักกีฬากีฬายกนํ้าหนัก.... ก็มีตารางการจ๊อกกิ้งก่อนลงฝึกด้วย นักกีฬาปิงปองระดับโลก ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยการ การฝึกวิ่งและการยกนํ้าหนัก ทำ�ไมนักกีฬาดังๆ .....จึงมีตารางการฝึกวิ่งอยู่แทบทุกคน ? อาจตอบสั้นๆ ว่า ...การมีพละกำ�ลังนั้นสำ�คัญมาก !!! หรือกล่าวได้ว่าเบื้องหลังความสำ�เร็จของยอดนักกีฬาคือ.. การวิ่ง อย่างนั้นเราลองมาค้นคำ�ตอบว่าทำ�ไมการวิ่งจึงช่วยส่งเสริมการเล่น กีฬาอย่างอื่น ? คำ�ตอบเรื่องนี้  มีผู้สันทัดกรณีบอกมานานว่า  การวิ่งเป็นพื้นฐานของการกีฬาที่ต้องใช้พลังกายอย่างดีคำ�ตอบ ชี้ชัดคือ.. การวิ่งช่วยพัฒนาหัวใจให้สูบฉีดโลหิตได้มากขึ้น  การวิ่งช่วยให้ปอดขยายและแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้น  การวิง่ ช่วยให้ระบบหลอดเลือดอันเป็นเส้นทางลำ�เลียงใหญ่ขนึ้ และ มากขึ้น  การวิง่ ช่วยให้ระบบประสาททำ�งานสอดคล้องกับกล้ามเนือ้ ได้อย่าง ชำ�นาญ และการวิง่ ช่วยสร้างความอดทนต่อแลคติค (คือของเสียทีย่ บั ยัง้ การทำ�งานของกล้ามเนื้อ) ปกติการแข่งกีฬาต้องใช้ก�ำ ลังเป็นทุนในการแข่งขัน.... ระบบผลิต กำ�ลังจึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ต้องได้รบั การฝึกฝนก่อน ตามด้วยการฝึกทักษะ ในกีฬาแต่ละอย่าง ซึ่งต้องอาศัยโค้ชเฉพาะด้าน เพราะ “ระบบผลิต กำ�ลังงาน” ย่อมต้องทำ�งานร่วมกับ “ทักษะในกีฬาแต่ละอย่าง” โค้ชจึงต้องกำ�หนดให้นักกีฬาฝึกซ้อมทั้ง 2 ด้านนั่นเอง  ส่วนมากก็จะเริ่มด้วยการเพิ่มพละกำ�ลังให้แก่นักกีฬาก่อน.... เคยมีข่าวนักฟุตบอลไทยไม่พอใจโค้ชต่างประเทศที่ให้ฝึกวิ่งอยู่ หลายวัน ไม่ลงสนามจริงเสียที

กลายเป็นว่าพากันตำ�หนิโค้ชว่า ไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้ กลายเป็นความขัดแย้งกัน หารูไ้ ม่วา่ การสร้างพละกำ�ลังนีแ่ หละคือพืน้ ฐานในการเข้ารอบลึกๆได้ ความจริงในขณะออกกำ�ลังหนักขึน้ ร่างกาย จะรักษาสภาวะความสมดุลด้วยการทำ�งานเพิ่มขึ้น ถ้าร่างกายไม่คุ้นเคยกับงานหนักอันยาวนาน ประสิทธิภาพก็จะ ตกลง สภาวะนี้แหละที่ร่างกายจะให้มีเพิ่มการขนส่งสารอาหารและ ออกซิเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของเนือ้ เยือ่ และเพิม่ การนำ�ของ เสียออกจากระบบกล้ามเนื้อไปสู่ตับ ไต ปอด เพื่อขับออกจากร่างกาย การรักษาสมดุลย์นี้... ไม่ใช่ได้มาด้วยการฝึกฝนแบบธรรมดา ต้องมี การฝึกซํา้ แล้วซํา้ เล่าให้รา่ งกายชำ�นาญ ทำ�งานได้รวดเร็ว ไม่เหนือ่ ยง่าย ทำ�ได้เร็วทัง้ การเร่งการผลิตกำ�ลัง และล้างของเสียทีเ่ กิดขึน้ คือสิง่ จำ�เป็น และวิธีที่นิยมยกย่องว่าดีที่สุดคือ.... การวิ่ง เพราะโค้ ช รู้ ว่ า การแข่ ง ขั น ย่ อ มต้ อ งใช้ พ ลั ง มากกว่ า ปกติ แ ละ ยาวนาน ต้องมีการเตรียมร่างกาย ก็ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ เพราะการ แข่งขันไม่มีใครยอมใคร ผู้ที่แข็งแรงกว่า อดทนกว่า เร็วกว่า ย่อมใช้ทุกโอกาสในการช่วง ชิงชัยชนะได้ ทำ�อย่างไรจึงจะแข็งแรงกว่า ? ตอบสั้นๆ ว่า “ต้องเตรียมตัว” ผู้ที่เตรียมการมาดีคือผู้ที่มีการฝึกให้หัวใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง ตับ ไตแข็งแรง หลอดเลือดแข็งแรง นํ้าเลือดมีเม็ดเลือดแดงมากกว่า ซึ่งย่อมดูดซับออกซิเจนได้มากกว่า นี่คือหลักการ องค์รวมเหล่านี...้ . จะเกิดขึน้ ได้และพัฒนาได้พร้อมกันด้วยการฝึก วิ่งเพียงอย่างเดียวได้ผลครบ การวิ่งเพียงอย่างเดียวสร้างผลมากมายอย่างนี้เพราะ... การวิ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความสามารถของขบวนการ ต่างๆ ภายในร่างกาย นักกีฬาจึงต้องมีตารางฝึกวิ่งเพื่อ.... ให้ร่างกายสร้างพลัง และล้างของเสีย ตลอดเวลาที่เราออกกำ�ลัง กาย ถ้าระบบนีแ้ ข็งแรง.... นักกีฬาก็เล่นกีฬาได้ตามใจและเทคนิคของ ตนได้ ถ้าระบบนี้อ่อนล้าลง.... นักกีฬาก็ก้าวเข้าสู่ความพ่ายแพ้นั่นเอง กลเม็ดในการฝึกวิ่งให้ดีและมีการพัฒนาขึ้นก็คือ การกำ�หนดว่า “ควรจะฝึกวิ่งหนักแค่ไหนเพื่อสามารถกระตุ้นร่างกายของคุณ”  อีกกลเม็ดหนึ่งก็คือ ความสมํ่าเสมอในการฝึกฝนร่างกาย   เราอาจกล่าวสั้นๆ ว่า การวิ่งคือการฝึกพื้นฐานกีฬาให้แน่นหนา จริงอยู่ ในสนามแพ้หรือชนะอาจอยู่ที่ใจ... แต่ถ้าร่างกายไม่เอา ด้วย ก็จบกันเท่านั้นเอง  

7

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

อ.เปา


ชมภาพยนตร์วิ่ง

พี่เสือ

ชวนดูหนังดี แกะเกร็ดเคล็ดวิ่ง

วิ่งเข้าไว้ หากใจมีฝัน (ตอนจบ)

หวั ง ว่ า เพื่ อ น ๆ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ไปชม ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วจากลิงค์อินเตอร์เน็ต ที่ ให้ ไปในฉบับที่แล้วกันนะครับ แต่หากท่าน ที่ ติ ด ขั ด เรื่ อ งเข้ า อิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ ไ ด้ ลอง จดหมาย หรืออีเมล์เข้ามาที่วารสารดู พลัง เรียกร้องจากท่านผู้อ่านจะเป็นพลังให้ทาง วารสารจั ด กิ จ กรรมให้ พ วกเราได้ ดู ห นั ง มาราธอนยาว 4 ตอน 4 ชั่ ว โมงเรื่ อ งนี้ พร้อมๆ กัน วิง่ มาราธอนกันมามากแล้ว ลอง มาดูหนังมาราธอนกันบ้างจะเป็นไรไป...

ลงคอร์ท แกะเกร็ดเคล็ดวิ่ง

มินิซีรี่ส์ 4 ชั่วโมงเรื่องนี้ นอกจากดราม่าหวานๆ พระเอกหล่อ นางเอกยิ้มสวยแบบที่คนไทยชอบกันแล้ว ยัง อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องวิ่งอย่างมากมาย แทรกไว้ให้ผู้ที่ ไม่เคยรู้เรื่องวิ่งมาก่อนเข้าใจได้ง่าย แต่หากดูเพลินๆ กัน เกินไปอาจจะไม่ทันสังเกตกันเห็น จึงขอหยิบยกมาคุยกัน ต่อแบบไม่เคร่งเครียด

วิ่งไปเพื่ออะไร?

นักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่กล่าวกันว่า มาราธอนคือการ แข่งขันกับตนเอง เนื่องจากนักวิ่งต้องมีการเตรียมตัว และ การซ้อมอย่างหนักตลอดทั้งปี มีวินัยทั้งเรื่องการซ้อม การ ทานอาหาร และการพักผ่อน นักวิ่งเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ หลังจากที่วิ่งไปสักระยะหนึ่งเรื่องประสิทธิภาพของร่างกาย

พัฒนาขึ้น วิ่งได้ดีขึ้น ต่างก็ปรารถนาจะได้เข้าร่วมวิ่งมาราธอนสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ด้วยกัน ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ตนเอง เพื่อเอาชนะตนเอง แต่สำ�หรับผู้ที่เป็นนักกีฬาแล้ว ย่อมหวังผล เลิศจากการแข่งขัน ชัยชนะอย่างขาวสะอาดคือรางวัลของความอดทนพยายามฝึกซ้อมมาตลอด ทัง้ ปีเพือ่ เข้าแข่งวิง่ มาราธอน โฮจีมนั ก็เป็นเช่นนัน้ การทีท่ างบ้านราํ่ รวยกว่าคนอืน่ เขาได้เปรียบผู้ อืน่ มาตัง้ แต่เกิด พ่อจึงบ่มเพาะความต้องการเป็นเลิศเหนือผูอ้ นื่ ในทุกๆ เรือ่ ง ถึงแม้บางสิง่ ต้องใช้ เงินทุ่มซื้อมาก็ตาม เพราะหากแพ้ก็จะทำ�ให้เขาเสียศักดิ์ศรีการเป็นผู้นำ�คนอื่นๆ จนกระทั่งจีมัน ถูกปลูกฝังความเข้าใจผิดๆ ว่าการประเคนซื้อสิ่งต่างๆ ให้กับคนรักนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่ คูแทกูกลับเป็นเช่นนั้นไม่ ถึงแม้แทกูจะมีพรสวรรค์ในการวิ่งแต่พ่อของเขาไม่ได้สนับสนุน อีกทั้ง พ่อยังบังคับให้แทกูต้องคอยดูแลพี่ชายที่ปัญญาอ่อน แม้กระทั่งลงแข่งขันวิ่งจุดมุ่งหมายของการ วิ่งของแทกูมิได้เพื่อให้ได้ชัยชนะที่เส้นชัย หากแต่เขามีหน้าที่ที่ต้องดูแลพี่ชายไปตลอดเส้นทาง วิง่ หากพีช่ ายบาดเจ็บแทกูจะต้องออกจากการแข่งขันมาดูแลพีช่ ายทันที ฟังดูอาจจะเป็นการโหด ร้ายกันมากไปหน่อยสำ�หรับการกระทำ�ของพ่อ แต่สงิ่ นีก้ ลับกลายเป็นการปลูกฝังให้แทกูเป็นผูเ้ สีย สละอยูเ่ สมอ ยอมทำ�สิง่ ต่างๆ เพือ่ คนอืน่ แทนทีจ่ ะทำ�เพือ่ ตนเอง ยอมเสียสละแม้สงิ่ ทีต่ นรักให้พอ่ และพี่ชายพิการ คือการวิ่ง และยอมเสียสละหญิงที่ตนรักให้เพื่อนเพราะเห็นว่าตนเองฐานะไม่ดี หากแฮงจูอยู่กับตนจะลำ�บากกว่า จึงหลีกทางให้เพื่อนฐานะดีอย่างจีมัน แต่เมื่อครอบครัวแทกู มีปัญหาทางการเงิน เหตุผลในการวิ่งของแทกูก็เปลี่ยนไป เขาต้องออกวิ่งแข่งพนัน และรับจ้าง เป็นเพซเมคเกอร์เพือ่ หาเงินมาใช้หนี้ แต่ครัน้ เมือ่ เขาได้รบั กำ�ลังใจจากคนรัก เหตุผลในการวิง่ ของ เขาจึงเปลีย่ นไป ความฝัน ความสุขทีไ่ ด้วง่ิ ตัง้ แต่วยั เยาว์ เพราะเขาต้องการชนะเพือ่ นทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งของ เขามาตัง้ แต่เด็กนัน่ เอง คุณล่ะมีเหตุผลใดในการวิง่ แข่งหรือไม่ หากไม่ใช่ชยั ชนะทีเ่ ส้นชัย

กลเม็ดการวิ่งแบบตะกร้า Basket Tactic

การใช้นกั วิง่ 3 คน วิง่ ล้อมกรอบนักวิง่ แนวหน้าของคูแ่ ข่ง โดยคนหนึง่ วิง่ ด้านหน้า อีกสองคน วิง่ ประกบด้านซ้าย และขวา ทำ�ให้นกั วิง่ คูแ่ ข่งไม่สามารถแซงขึน้ หน้าได้จงึ เสมือนถูกตะกร้าครอบ เอาไว้ ในหนังเรื่องนี้นักวิ่งในทีมของคูแทกูถูกจ้างโดยพ่อของโฮจีมัน เพื่อกันตัวคู่แข่งไม่ให้ชนะ โฮจีมันซึ่งเป็นนักวิ่งระดับประเทศ หากมาแพ้ในสนามเล็กๆ จะทำ�ให้เสียชื่อเสียงได้ และยัง เป็นการเก็บคูแ่ ข่งอย่างคูแทกูไปได้นบั เป็นประโยชน์สองต่อ กลเม็ดนีโ้ ค้ชสถาวรก็ยนื ยันว่ามีการนำ� มาใช้ในสนามจริงในการแข่งขันวิ่งในประเทศไทยเช่นกัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

8


เพซเมคเกอร์ Pacemaker

เพซเมคเกอร์ หรือบางครัง้ เรียกว่า เพซเซอร์ หรือเพซเซ็ทเตอร์ (pace-setter) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “กระต่าย” (rabbit) คือนักวิ่งหรือกลุ่มของนักวิ่งที่ทำ�หน้าที่วิ่งนำ�พานักวิ่งที่ลงแข่งขันวิ่งระยะ ไกลให้รกั ษาความเร็วในการวิง่ ให้อยูใ่ นความเร็วทีเ่ หมาะสมในช่วงระยะการวิง่ แรก หรือตลอดการ แข่งขัน เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันใช้กลเม็ดหลอกให้วิ่งแข่งตามนักวิ่งตัวล่อ (front-runner) ด้วย ความเร็วทีม่ ากเกินไปจนหมดแรงก่อนถึงเส้นชัย แล้วนักวิง่ คูแ่ ข่งก็จะสามารถแซงเข้าเส้นชัยไปได้ เพซเมคเกอร์เป็นที่นิยมใช้มากขึ้นในการแข่งวิ่งหลังจากที่ คริส แบรชเชอร์ และ คริส คัตทาเวย์ (Chris Brasher and Chris Chataway) วิ่งนำ�พาให้โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ (Roger Bannister) ทำ�ลายสถิติ 4 นาทีต่อไมล์ได้สำ�เร็จเป็นครั้งแรกในการแข่งขันในปี 1954 แต่ผู้ที่เคร่งครัดใน การแข่งขันให้ความเห็นว่าการใช้เพซเมคเกอร์ทำ�ให้นักวิ่งไม่สนใจการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ผิด ธรรมชาติของการกรีฑา จึงได้ออกกฏว่าเพซเมคเกอร์ต้องวิ่งจนจบการแข่งขัน และนับสถิติการ แข่งขันด้วย แต่กฎนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพียงแต่เพซเมคเกอร์ต้องลงทะเบียนเข้าวิ่ง และเริ่มออก วิ่งที่จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับนักวิ่งทั่วไป ในการแข่งขันวิ่งระยะทางไกลสากล ผู้จัดงานมักจะเป็นผู้เตรียมกลุ่มเพซเมคเกอร์ระยะ ต่างๆ ไว้ให้ โดยติดหมายเลขไว้บนป้ายถือ หรือลูกโป่ง บ่งบอกอัตราความเร็วของเพซเมคเกอร์ แต่ละกลุ่มเอาไว้ โดยหมายเลขจะบอกถึงอัตราความเร็วเป็นนาทีต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือ บอกเป็นเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดในการวิ่งจนถึงเส้นชัย นักวิ่งหน้าใหม่สามารถวิ่งตามเพซเมคเกอร์ ที่วิ่งด้วยความเร็วที่ฝึกซ้อมของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้ถึงเส้นชัยได้โดยไม่หมดแรง ชนกำ �แพง เสียก่อน สำ�หรับการแข่งขันวิ่งในประเทศไทยนั้นยังไม่พบเห็นผู้จัดงานเตรียมเพซเมคเกอร์ไว้ให้ จะพบเห็นกลุ่มนักวิ่งด้วยกันเองรวมตัวอาสาเป็นเพซเมคเกอร์ให้กับนักวิ่งทั่วไป

เพซเซอร์ในงาน อาดิดาสคิงออฟเดอะโรด 2013 เมื่อวัน ที่ 8 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาโดยกลุ่ม เครซี่รัน ป้าย หมายเลข 7 หมายถึงเพซเซอร์จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 7 นาทีตอ่ กิโลเมตร ระยะทาง 16.8 กิโลเมตรในวันนัน้ ทำ�เวลา ได้ 117.06 นาที นับว่าวิ่งได้เที่ยงตรงตามระยะเพซ 7 กัน มาก ในงานวิ่งนี้กลุ่มเครซี่รัน ได้อุทิศตนจัดเพซเซอร์ไว้ 3 ความเร็วคือ เพซ 6, 7 และ 8 ให้นักวิ่งเลือกวิ่งเข้ากลุ่มได้ ตามกำ�ลังของแต่ละท่าน วิ่งไปพร้อมกับเพซเซอร์แบบนี้ก็ สนุกดีนะครับ มีเพื่อนคุย “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน”

การเตรียมตัวของเพซเซอร์ในงาน Thai Healthday Run เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นับเป็นงานวิง่ แรกทีม่ เี พซเซอร์ มาช่วยนักวิ่งหน้าใหม่ให้วิ่งระยะทางไกลได้สำ�เร็จ โดย ตัวเลขความเร็วของเพซมีติดไว้ที่ด้านหลัง และบนลูกโป่ง ทำ�ให้นักวิ่งสังเกตุเห็นได้จากระยะไกล แต่ครั้งนี้จะบอก เป็นจำ�นวนนาทีที่จะใช้ในการวิ่งจนจบถึงเส้นชัย ซึ่งในงาน นีร้ ะยะมินมิ าราธอน 10 กิโลเมตร ดังนัน้ ความเร็วเพซจึงคิด ง่ายๆ โดยหารด้วย 10 นั่นเอง

การประคบเย็น

การซ้อม และการแข่งขัน กล้ามเนื้อต้องทำ�งานอย่างหนัก บางครั้งอาจทำ�ให้เส้นเลือดฝอย แตก กล้ามเนื้อฉีกขาดบาดเจ็บจนมีอาการบวม ในช่วง 24-36 ชั่วโมงแรกสามารถลดอาการ บวมได้โดยการประคบเย็นโดยใช้นํ้าแข็งหรือเจลที่แช่เย็นไว้ ความเย็นจะช่วยทำ�ให้เส้นเลือด หดตัว กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดอาการชา ลดอาการปวดบวมและเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็ว ใน ภาพยนตร์ “วิ่งเข้าไว้ หากใจมีฝัน” เราจะเห็นนักวิ่งใช้นํ้าแข็งเทลงในอ่างอาบนํ้าแล้วลงไปนอน แช่เพื่อลดอาการเครียดของกล้ามเนื้อหลังการซ้อม ซึ่งข้อควรระวังในการทำ�ตามคือ ต้องระวังมิ ให้เผลอหลับอยู่ในอ่างนานจนเกินไปจนอาจป่วยได้ การประคบเย็นควรทำ�เป็นเวลานาน 15-20 นาทีก็เพียงพอ อีกข้อควรระวังคือ ไม่ควรให้ก้อนนํ้าแข็งมาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเป็นเวลา นาน ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับนํ้าแข็งโดยตรงเป็นเวลานานอาจเสียหายเกิดอาการนํ้าแข็งกัดได้ การใส่นํ้าแข็งในอ่างอาบนํ้าแล้วลงแช่ทั้งตัวแบบในภาพยนตร์อาจจะใส่นํ้าแข็งไปทั้งถุงพลาสติก ที่บรรจุนํ้าแข็งมาเลยจะช่วยลดการสัมผัสโดยตรงกับก้อนนํ้าแข็งได้

9

เพซเซอร์จากงานคอร์คซิตี้มาราธอน ประเทศไอร์แลนด์ ใช้ลูกโป่งบอกเพซเป็นชั่วโมงสำ�หรับการวิ่งฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


คำ�คมจากภาพยนตร์ “วิ่งเข้าไว้ หากใจมีฝัน” มุนแฮงจู “เพซเมคเกอร์คือ คนที่ใช้แรงและทุกๆ ก้าวเพื่อ ให้ผู้อื่นได้ชัยชนะและรับรางวัลไป ส่วนตนเองต้องหมด สภาพอยู่ตรงนั้น” โฮจิมนั “กฏข้อทีห่ นึง่ ของเพซเมคเกอร์คอื ต้องโยนทิง้ ความ อยากได้ชัยชนะไป” มุนแฮงจูสอนศิษย์ดนตรี “ฝึกบ่อยๆ เดีย๋ วก็ท�ำ ได้ เพราะมัว แต่คดิ คำ�นึงว่าทำ�ไม่ได้ยอมแพ้แต่แรกโดยไม่พยายาม ยังไง ก็ต้องแพ้ในทุก ๆ ครั้งที่เห็นทรัมเป็ต” โค้ชของจีมนั “การวิง่ ร่างกาย และศีรษะต้องพุง่ ไปข้างหน้า ไม่ใช่โน้มมาข้างหลัง” โค้ชของแทกู “สปิริตของการแข่งขัน สิ่งสำ�คัญที่สุดของ ชัยชนะคือวิ่งด้วยสองเท้าด้วยความพยายามเต็มที่ ไม่ใช่ การเข้าเส้นชัยก่อนผู้อื่น” มุนแฮงจู “ถ้าไม่ใช่การชนะด้วยฝีมือตัวเอง ดิฉันขอสละ สิทธิ์” มุนแฮงจู “การตัดสินแพ้ชนะอยู่ที่หัตถ์ของพระเจ้า เรามี สิทธิ์เพียงทำ�ให้ดีที่สุด” โค้ชของจีมันปรามาสแทกู “ความสามารถไม่ได้เกิดขึ้นได้ ง่ายๆ นายทุ่มเทความสามารถไปแล้ว 99% เหลืออีกแค่ 1% นายทำ�ไม่สำ�เร็จหรอกยอมแพ้เสียเถอะ” แทกูกลับมาบอกโค้ชหลังจากทำ�ได้สำ�เร็จ “ที่ผมทำ�สำ�เร็จ เพราะผมใช้ความสามารถ 99% แล้วก็พยายามเพิ่มอีก 1% ที่เหลือ” เคล็ดลับในการวิ่งมาราธอนจากโค้ชของแทกู “ปิ้งขนมปัง จีบหญิง มีหลายวิธี ต่างคนต่างมีวิธีของตนเอง การวิ่ง มาราธอนก็เช่นกัน ไม่มีสูตรตายตัว เคล็ดลับอย่างเดียว ของการวิ่งคือ วิ่งด้วยเท้าของตนเองให้ถึงเส้นชัยก่อนหน้า คนอื่น ขณะวิ่ง ให้ปล่อยวาง อย่าไปหมกมุ่นคิดอะไร แล้ว จะเบาเหมือนนุ่นลอยเข้าเส้นชัย” แม่ของแฮงจู “กังนัม โซล หรือเกาะทะเลทราย ลูกอยูท่ ไี่ หน ก็ไม่ส�ำ คัญ ขอให้ลกู ทำ�ในสิง่ ทีช่ อบและมีความสุข ความสุข ของแม่คือได้เห็นลูกมีความสุข”

โฮจีมันโหลดคาร์บก่อนแข่งด้วยการไม่กินแป้ง กินแต่โปรตีนเท่านั้น

การโหลดคาร์บ Carbohydrate Loading

ใน “วิง่ เข้าไว้ หากใจในมีฝนั ” โฮจีมนั ทำ�การโหลดคาร์บ ด้วยการงดอาหารทีม่ คี าร์โบไฮเดรต ทานแต่โปรตีนเป็นเวลาหลายวันก่อนการแข่งขัน และยังคงซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายใช้ ไกรโคเจน (glycogen) ทีส่ ะสมอยูใ่ นกล้ามเนือ้ ให้หมดไป แล้วหนึง่ วันก่อนการแข่งขันเขาจึงทาน อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเพื่อให้สะสมไกรโคเจ่นในกล้ามเนื้อใหม่ เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในวันแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีโหลดคาร์บที่ใช้กันมานานตั้งแต่ปี 1980 ในปัจจุบันจาก การศึกษาและทดลองของนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาพบว่า การโหลดคาร์บแบบใหม่ไม่ต้องให้ นักกีฬาทนอดอาหารดังเดิม แต่จะให้ทานอาหารเป็นปรกติ แต่ให้ลดความหนักในการซ้อมลง เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่ง และเมื่อถึงวันก่อนการแข่งขันหนึ่งวันจะให้นักกีฬาซ้อมหนัก เป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วทานคาร์โบไฮเดรตจำ�นวน 12 กรัมต่อนํ้าหนักกล้ามเนื้อของนักกีฬา วิธี นีจ้ ะทำ�ให้สามารถสะสมไกรโคเจนได้มากถึง 90% มากกว่าวิธเี ดิมทีส่ ะสมได้เพียง 70% ของระดับ สูงสุดที่ร่างกายสะสมได้ ข้อมูลอ้างอิง: http://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate_loading

เป้าหมาย หรือกำ�แพงขวางกั้น

หลังจากที่คูแทกู รับจ้างเป็นเพซเมคเกอร์ให้กับโฮจีมันเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้ที่พ่อก่อขึ้นมา เขาต้องวิ่งนำ�จีมันในการแข่งฟูลมาราธอนเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร และจีมันจะวิ่งต่อเองอีก 12 กิโลเมตรที่เหลือ แต่แทกูไม่เคยวิ่งไกลขนาดนั้นมาก่อน เขาเคยวิ่งเพียงระดับฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ทำ�ให้เขาไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะวิ่งได้สำ�เร็จถึง 30 กิโลเมตร ความกังวลใจนี้จึงเป็น กำ�แพงกั้นไม่ให้เขาซ้อมวิ่งที่ระยะ 30 กิโลเมตรได้สำ�เร็จ เขาจึงต้องไปปรึกษาโค้ชเก่าของเขา ซึ่ง โค้ชได้สอนเคล็ดง่ายๆ ในการทะลายกำ�แพง (break-through) ที่แทกูสร้างขึ้นมาในใจของเขา เอง เพราะการตั้งเป้าหมายของเขาน้อยเกินไป เคล็ดง่ายๆ ก็คือ ตั้งเป้าหมายให้มากกว่าเป้า หมายที่ต้องการ เป้าหมายของการวิ่งของแทกูคือ 30 ซ้อมแค่ 30 ทำ�ให้ยากที่จะสำ�เร็จ แต่หาก เป้าหมายคือ 30 ซ้อมให้ได้ 40 เป้าหมายแค่ 30 ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เพื่อนๆ ที่ติดกำ�แพง อยู่ไม่สามารถทะลายมันลงไปสู่เป้าหมายได้ ทดลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูกันนะครับ โค้ชให้แทกูทดลองกระโดดในระยะที่ยาวขึ้นเป็นสองเท่าของระยะปกติที่แทกูกระโดดได้ ซึ่งเขาคิดว่าไม่น่าจะทำ�ได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยลองพยายาม แต่ปรากฏว่าเขากระโดดได้ การกำ�หนด เป้าหมาย เป็นเหมือนการตีเส้นกั้นไว้ไม่ให้เขาทำ�ได้เกินเส้นที่ขีดไว้นั่นเอง

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

เพื่อพิชิตเป้าหมายจึงควรตีเส้นให้สูงกว่าเป้าหมายที่ต้องการเสมอ 10


โปรตีน เทีเทียยบเท่บเท่าาเนืเนื�อ�อสัสัตตว์ว์ ผลิตอย่างมีคุณภาพ ภาพ อร่อย และ และ ปลอดภั ปลอดภัยย ต่อผู้บริโภคและสิ�งแวดล้อม

เต้าาหูหู้เ้เป็ป็นนอาหารที อาหารที� � ให้ให้ เต้

ต่อผู้บริโภคและสิ�งแวดล้อม

ผลิตโดย บริษัท บุญเจริญโภคถัณฑ์ จำกัด ผลิตโดย บุญเจริญโภคถั ฑ์ จำกัดปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุ 11 มธานี โทร.�-����-����-� ��� ซ.รับริ งสิตษัท-นครนายก ��ณต.ประชาธิ ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556 www.ohayo.in.th ��� ซ.รังสิต-นครนายก �� ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.�-����-����-� www.ohayo.in.th


กิจกรรม สสส.

การประชุมสร้างเสริมสุขภาพโลก

WORLD CONFERENCE ON HEALTH PROMOTION 2013 วันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟท์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

12


กองบรรณาธิการ

ระเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์กร สร้างเสริมสุขภาพ จากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟท์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมครั้งนี้ ดำ�เนินการโดยองค์กร IUHPE ร่วมกับสำ�นักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้หัวข้อหลักการ ประชุม คือ “Best Investments for Health” มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก จำ�นวน 2,184 คน เป็นชาวไทย 1,167 คน ต่างชาติ 1,017 คน ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างชาติ 10 อันดับแรก คือ ญี่ปุ่น 306 คน ออสเตรเลีย 232 คน อินโดนีเซีย 162 คน ไต้หวัน 140 คน แคนาดา 134 คน สหรัฐอเมริกา 110 คน จีน 80 คน อังกฤษ 64 คน บราซิล 60 คน เกาหลี 54 คน มีเนือ้ หาสาระทีถ่ กู นำ�เสนอทัง้ ในห้องประชุมใหญ่ ห้อง ประชุมย่อย และทีม่ กี ารนำ�เสนอโดย นิทรรศการ รวมกว่า 1,500 เรือ่ ง เนื้อหาสาระที่นำ�เสนอ เป็นประเด็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ ครอบคลุมมิตสิ ขุ ภาวะ ทัง้ ด้าน กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา อาทิ ด้าน แอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุ การมีกิจกรรมทางกาย อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ในวันเปิดงาน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน ตามด้วยการบรรยายพิเศษ ใน ประเด็นการลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการจัดงานครั้งนี้ คือ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ ปรึกษา กองทุน สสส. ซึ่งงานผ่านไปอย่างดี ประสบความสำ�เร็จ ได้รับ ความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุม ส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศไทย ให้ ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

13

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ฤารักนี้(ไม่)มีปาฏิหาริย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 88 89 เดือนกั นตุน ลาคม ยายน2556 2556

14


แพรมน

OopAib

ฤารักนี้(ไม่)มีปาฏิหาริย์ ตอนที่ 6. เส้นชัย..ไปด้วยกันนะ ! (ตอนจบ)

อับบราฮัม ลินคอล์น กล่าวไว้ว่า... ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงในการ โค่นต้นไม้ต้นหนึ่ง ข้าพเจ้าจะใช้หก ชั่วโมงลับขวานให้คม If I had eight hours to chop down a tree I’d spend six hours sharpening my ax “แล้วเธอจะใช้เวลาวิ่งประมาณกี่ชั่วโมง นะ” สิริมาถามขณะนั่งเท้าคางมองอรวรรยา ซึง่ กำ�ลังจัดเตรียมของโน่นนีน่ นั่ สำ�หรับการลง วิ่งมินิมาราธอนเป็นครั้งแรกในเช้าวันพรุ่งนี้ “ถ้ า ดู จ ากที่ ซ้ อ มมาก็ ค งน่ า จะชั่ ว โมง นิดๆ” อรวรรยาตอบพลางหยุดพินิจข้าวของ ทั้งหลาย นี่เธอลืมอะไรอีกหรือเปล่านะ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า หมวก BIB ไอพอด นาฬิกาจับเวลา wrist band อาหารทีต่ อ้ งกิน ตอนงัวเงียๆ ตื่นขึ้นมา มีอะไรอีกๆๆ ถ้าใส่ ไปไม่ครบเดี๋ยวจะอดเป็นนักวิ่งอุปกรณ์ดีเด่น แห่งปีนะ “ครีมกันแดดล่ะ อย่าลืมทานะ ถึงจะเป็น เวลาเจ็ดโมงกว่าๆ UV ก็ลงแล้ว” ก็บอกแล้ว ว่าสิริมาน่ะ เกิดมาเพื่อเป็นปรปักษ์กับ UV โดยแท้ ดังนั้นการที่เจ้าตัวรับปากว่าจะไปรอ ส่งตอนปล่อยตัว และรอรับที่เส้นชัย ทำ�ให้อร วรรยานึกขอบคุณเพือ่ นรักทีช่ ว่ ยให้เธอไม่ตอ้ ง รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย ในการวิ่งมินิมาราธอนครั้งแรก..คนเดียว จะวิง่ ไหวไหมนะ ? จะเข้าเป็นคนสุดท้าย

เลยหรือเปล่า ? จะถึงเส้นชัยภายในกำ�หนด เวลาไหม ? (ว่าแต่เค้ามีกำ�หนดเวลาไหมล่ะ นั่น ) จะจุกไหม ? หรือจะหิวเพราะกินน้อย ไปหรือเปล่า ? ระหว่างทางเกิดอยากเข้าห้อง นํ้าขึ้นมาทำ�ยังไง ? จะดูเปิ่นๆ ในสายตาคน อื่นๆ ไหม ? ยังไม่รู้จักใคร และไม่รู้เลยต้อง ทำ�อะไรยังไงบ้าง สารพัดความกังวลเหล่า นี้ อรวรรยาจะก้าวข้ามมันไปในวันพรุ่งนี้ ใน ตอนที่เธอก้าวข้ามเส้นชัย เธอหวังว่าสิ่งนี้น่า จะมอบความเชื่อมั่นสูงสุด หลังจากที่เธอ ค่อยๆ ซึมซับมันมาเกือบทั้งหมด จากที่การ วิ่งมอบให้เธอแล้ว ที่ซ้อมมาทั้งหมดก็เพื่อวันนี้แหละ..เรา ซ้อมมาดี เราเตรียมตัวมาเต็มที่แล้ว เราทำ� ทุกอย่างที่ควรทำ� ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีก พรุ่งนี้ก็แค่ออกไปวิ่งให้เต็มที่ และสนุกไปกับ มัน อรวรรยาปลอบตัวเอง และพยักหน้าหงึก หงักอยู่คนเดียวในความมืด หลังจากปิดไฟ เข้านอนแต่หัวคํ่า ใช่แล้ว ทุกอย่างที่ควรทำ� เราได้ทำ�หมดแล้ว..แต่ไม่ยักกะมีใครบอกเลย ว่า ถ้าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับต้องทำ�อย่างไร ^^ อรวรรยาเพิ่ ง รู้ ซึ้ ง ถึ ง คำ � กล่ า วที่ ว่ า กรุงเทพคือมหานครที่ไม่เคยหลับใหล เธอ นอนฟังเสียงรถราที่ยังคงแล่นไปมาอยู่เกือบ ค่อนคืน และผล็อยหลับไปเมื่อเลยเวลาที่ ซินเดอเรลล่าต้องรีบกลับจากงานเต้นรำ� ก่อน หน้านัน้ ตืน่ มาเข้าห้องนาํ้ เกือบทุกสองชัว่ โมง เพราะห่วงแต่ว่าตัวเองจะขาดนํ้า และมา สะดุง้ ตืน่ อีกทีตอนเกือบจะตีหา้ แว้กกก ทำ�ไม นาฬิกาไม่ปลุกอ่ะ หั ว ใจเต้ น โลด และตื่ น เต็ ม ตาโดยไร้ อาการงัวเงียแต่อย่างใด อรวรรยาเด้งตัวลง จากที่นอน ตะโกนปลุกสิริมาซึ่งคงต้องใช้ 15

เวลาแต่งองค์ทรงเครือ่ งนานกว่า แล้วรีบหยิบ บันทึกรายการทีจ่ ดไว้มาดูวา่ ต้องทำ�อะไรบ้าง นึกขอบคุณความรอบคอบของการเป็นสาวนัก บัญชีที่ทำ�ให้เธอตัดสินใจจดบันทึกรายการ เพื่อไม่ให้หลงลืมในยามตื่นเต้น หรือเร่งรีบ อย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ผ่านไปไม่เกินยีส่ บิ นาที ทุกอย่างเรียบร้อย เสร็จสรรพ เหลือเพียงปัญหาเดียวคือ ไม่ว่า จะกินอาหารก่อนแข่ง หรือกระทั่งนํ้าที่เพิ่ง ดื่มเข้าไป ไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้เธอเสร็จสิ้น ภารกิจสำ�คัญที่สุดในห้องนํ้าได้ อรวรรยาได้ แต่หวังว่า สิ่งที่เธอหวาดกลัวที่สุด คงจะไม่ เกิดขึน้ ในภาวะทีอ่ ะดรีลนิ สูบฉีดเต็มทีอ่ ย่างใน ตอนนี้ (หรือตอนหน้า!) กระหืดกระหอบลากสิรมิ าไปถึงจุดปล่อย ตัวก่อนเวลาประมาณสามสิบนาที อรวรรยา วิ่งเพื่อวอร์มอัพ ก่อนไปยืดเหยียดระหว่างต่อ คิวห้องนํ้ายาวเหยียด และเสร็จธุระทันเวลา ปล่อยตัวพอดี “อ้อนสู้ๆ วู้ๆ อ้อนสู้เค้า” ไม่ต้องมองหาก็เห็นว่าแม่เพื่อนรักยืนส่ง อยู่ที่ตรงไหน อรวรรยาโบกมือตอบสาวร่าง เล็กบอบบางที่กำ�ลังกระโดดโบกไม้โบกมือเห ยงๆ ร้องตะโกนให้เธอสู้ๆ อย่างไม่อายใคร มองจากที่ไกลๆ ตรงนี้ ยังเห็นสิริมา หันไป คุยกับคนนั้นคนนี้ พลางชี้ไม้ชี้มือมาที่เธอ อย่างภูมิอกภูมิใจเสียเต็มประดา และเมื่ อ เสี ย งสั ญ ญาณปล่ อ ยตั ว นั ก วิ่ ง เริ่มขึ้น เมื่อแถวเริ่มขยับ และนักวิ่งแนวหลัง ค่อยๆ ยาํ่ เท้าเบาๆ พาตัวเองเคลือ่ นทีไ่ ปข้าง หน้า อรวรรยาจึงค่อยกลับมามีสมาธิจริงๆ และใช่แล้ว..เราทำ�แบบนี้ไม่รู้ตั้งกี่เช้า กี่เย็น ถ้าเป็นขวานของลินคอล์น มันก็ถูกลับโดย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


“ ”

...และอะดรีนาลินทีก่ �ำ ลังฉีดพลุง่ พล่าน เผลอเพียงแป๊บเดียว อรวรรยา ก็รสู้ กึ ตัวว่า ไล่แซงคนข้างหน้าทีละคนสองคน แต่แลกกับระดับความเร็ว ที่เร็วขึ้น เธอก็เริ่มเหนื่อยเสียตั้งแต่สามกิโลเมตรแรกเท่านั้น... ใช้เวลานานกว่า หกชั่วโมงซะอีก ดังนั้น นี่จะเป็น แค่อีกวันหนึ่งที่ เราก้าวเท้าออก วิ่ ง เอง ..นี่ เ ป็ น แค่ อี ก วั น หนึ่ ง เท่านั้น พ ย า ย า ม ควบคุ ม สมาธิ ให้ อ ยู่ กั บ ก้ า ว วิ่ ง พยายาม ควบคุมจังหวะ ก า ร วิ่ ง ใ ห้ ไ ป เรื่อยๆ เหมือน กำ � ลั ง ซ้ อ มอยู่ เ ท่ า นั้ น แต่ ค งเป็ น เพราะ ประสบการณ์ในสนามอันอ่อนด้อย (ที่จริง คือไม่เคยมี) และอะดรีนาลินที่กำ�ลังฉีดพลุ่ง พล่าน เผลอเพียงแป๊บเดียว อรวรรยาก็รสู้ กึ ตัว ว่า ไล่แซงคนข้างหน้าทีละคนสองคน แต่แลก กับระดับความเร็วที่เร็วขึ้น เธอก็เริ่มเหนื่อย เสียตั้งแต่สามกิโลเมตรแรกเท่านั้น กั ด ฟั น ฝื น วิ่ ง ต่ อ ไปได้ อี ก เกื อ บสาม กิโลเมตร อรวรรยาก็เหนื่อยจนแทบขาดใจ นี่คงประมาณใกล้ๆ จะครบสามรอบสวนลุม แล้วสินะ อรวรรยาหลับตานึกภาพระยะที่ ต้องวิง่ ต่อจากนัน้ ถ้าไปต่อด้วยความเร็วระดับ นี้ไม่ไหว ก็แค่คิดว่ากำ�ลังจ๊อกเพื่อคูลดาวน์ไง วูบหนึง่ ในความคิดอรวรรยาอดคิดถึงคน ทีเ่ คยวิง่ คูลดาวน์เป็นเพือ่ นมาตลอดระยะเวลา หลายเดือนไม่ได้ และเธอก็คงจะเหนื่อยจน หลอน คงเป็นเพราะหายใจเอาออกซิเจนไป เลี้ยงสมองไม่พอ จึงรู้สึกเหมือนกับเห็นเขา กำ�ลังวิ่งสวนกับผู้คนเพื่อตรงมาหา และภาพ หลอนของเธอก็พดู ได้เสียด้วย เมือ่ เขาถามเธอ ว่า “ไหวไหม ไปด้วยกัน”

ไม่รอให้เธอตอบ เขาก็วงิ่ ห่างออกไป อร วรรยามองตามแผ่นหลังกว้างที่ให้ความรู้สึก คุ้นเคยยามถูกเขาวิ่งแซงรอบแล้วรอบเล่าใน สวน และรู้สึกใจหายที่มันค่อยๆ ห่างออก ไปอีก ห่างออกไปอีก เธอจึงลืมความเหนื่อย และเร่งฝีเท้าตามอีกนิด อีกนิด..ตั้งใจไว้ว่า หากเข้าเส้นชัยในการวิง่ ครัง้ นี้ เธอมีอะไรบาง อย่างจะไปบอกกับเขา แต่ในตอนนี้ ถ้าปล่อย ให้เขาหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วล่ะก็ การตาม หาเขาเพือ่ บอก คงเป็นเรือ่ งทีแ่ ทบจะเป็นไปไม่ ได้เลยเชียวล่ะ ดูเหมือนระพีจะรู้จังหวะการวิ่งของเธอดี กว่าตัวเธอเสียอีก อรวรรยารู้สึกได้ว่า เขาไม่ เคยอยู่ห่างเสียจนเธอนึกถอดใจที่จะติดตาม แต่ก็ไม่เคยใกล้เสียจนทำ�ให้เธอตามทัน หยุด รอเธอเสมอ เมือ่ ถึงตรงจุดให้นาํ้ อรวรรยารูส้ กึ สนุกดีที่ได้ลองพยายาม..เผื่อจะแซงเขาให้ได้ สักครั้ง และระหว่างความพยายามนั้นเอง ที่ จู่ๆ เส้นชัยก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า และคนที่วิ่งนำ�อยู่ก็ชะลอฝีเท้าลง จน กระทั่งเธอวิ่งตามไปทัน “หนีมาลงวิ่งมินิคนเดียว ไม่บอกผมสัก คำ�นะ” ฟังดูเหมือนคำ�ตัดพ้อก็จริง แต่ในนํา้ เสียง กลับแฝงร่องรอยความขบขันอะไรบางอย่าง แต่ในขณะที่หัวใจเธอกำ�ลังเต้นอยู่ในอัตรา ขนาดนี้ อรวรรยาได้แต่เพียงเข่นเขี้ยวเคี้ยว ฟัน สนุกจริงๆนะ ได้แกล้งคนอื่นนี่ รอให้ถึง เส้นชัยก่อนเถอะ

“แต่ก็ทำ�ได้ดีมากๆ เลย ยินดีด้วยนะ ครับ” และ..โดยไม่ตอ้ งมีค�ำ พูดอืน่ ใด เมือ่ อุง้ มือ ใหญ่อบอุ่นของคนที่วิ่งอยู่ข้างๆ ยื่นมาตรง หน้า อรวรรยาก็วางมือที่เปียกเหงื่อของเธอ ลงบนนั้น เขาจับมือเธอชูขึ้น เพื่อวิ่งเข้าเส้น ชัย..ไปด้วยกัน “อ้อน”

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

16

อรวรรยาหันไปตามเสียงเรียกชื่อแหลม สู ง อย่ า งคนที่ กำ � ลั ง ตื่ น เต้ น สุ ด ขี ด ซึ่ ง มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการแหวกฝู ง ชนมากกว่ า ร่างเล็กบางของเจ้าตัวเสียอีก “แทบไม่เชื่อ สายตาเลยยายอ้อนแอ้น ไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอ จะทำ�ได้” พอถึงตัวแม่เพื่อนสาวก็คว้ามือทั้ง สองข้างของเธอไปจับไว้ ก็กระโดดขึน้ ๆ ลงๆ อยูข่ า้ งๆ อย่างสุดแสนจะดีใจ จนแทบจะดูไม่ ออกเลยว่าใครกันแน่ทเี่ พิง่ ประสบความสำ�เร็จ ในการวิง่ เข้าเส้นชัยมา (อ๋อ แน่นอน ถึงจะมา เป็นแค่กองเชียร์ แต่เสื้อผ้าหน้าผมของสิริมา ก็จัดเต็มมาในชุดนักกีฬา แม้จะเป็นนางแบบ นักกีฬาก็เถอะ !) “โธ่ ที่ออกไปสวนน่ะ ก็ไปวิ่งทุกวันนะ ไม่ ใช่ ไปเดิ น ห้ างสามรอบแล้ ว กลั บ ห้ องซะ ที่ไหน” ถึงจะตอบไปอย่างนั้น แต่อรวรรยาเองก็ แทบไม่เชือ่ ว่าตัวเองจะทำ�ได้ มันต่างกันจริงๆ ด้วยล่ะ ระหว่างการวิ่งซ้อม (ถึงจะครบสิบ กิโลเมตรก็เถอะ) กับการวิ่งเข้าเส้นชัย โดย เฉพาะการวิ่งเข้าเส้นชัยที่มีคนสำ�คัญและมี ความหมายอย่างสิริมามายืนรอรับอยู่อย่างนี้ “สิ ขอกอดที” มันน่าจะซึ้งกว่านี้หรอกนะ ถ้าสิริมาไม่ ผละหนีทันทีที่ได้ยินประโยคนั้น “ไม่เอา เหม็นเหงือ่ ไปหลบ UV ต่อดีกว่า .. บายนะระพี” สิ้นเสียงแม่เพื่อนสาวก็เคลื่อนย้ายตัวเอง เข้าไปหาร่มเงาที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที อรวรรยา หันไปสบตาระพี แต่เมื่อมองข้ามไหล่เขาไป เธอเห็นใครอีกคนกำ�ลังยืนส่งยิ้มมาให้อยู่เช่น กัน “รออ้อนตรงนี้ก่อนได้ไหม” ไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอก ที่ผู้หญิงเรียบๆ อย่างเธอจะพูดกับใครสักคนด้วยนํ้าเสียงที่ เรียกได้ว่า ‘อ้อน’ และเมื่อระพีพยักหน้ารับ อรวรรยาก็ผละเดินออกมา ทว่า..แค่สองก้าว


“ ”

...ขณะทีม่ องกรณ์เดินจากไป เป็นครัง้ แรกทีอ่ รวรรยารูส้ กึ ว่า บางทีการ เป็นผู้หญิงสวย หุ่นดี ที่มีโลกมาหมุนรอบตัว อาจเป็นเรื่องน่าเศร้าก็ได้ เพราะจริงๆ แล้ว คนเรามีหัวใจดวงเดียว สำ�หรับคนคนเดียว... ก็หันกลับไปหาเขาใหม่

เสียใจ

“ระพี ต้องรออ้อนนะ” คราวนีเ้ ธอพยายามคาดคัน้ จริงจัง กลัวจริงๆ ว่าเมื่อกลับมาอีกทีเขาจะหายไป

แต่ถึงอย่างไร อรวรรยาก็ได้เลือกแล้วว่า เธอจะหมุนรอบตัวเอง และพาตัวเองก้าวไป ข้างหน้า พร้อมๆ กับที.่ .หมุนรอบดวงอาทิตย์ ดวงที่เมื่อเธอหันกลับไปหาก็พบว่าเขากำ�ลัง ยิ้ม

“ครับ ไปเถอะ” ต่อเมื่อเขารับคำ�นั่นแหล่ะ อรวรรยาถึง รู้สึกสบายใจขึ้น เธอก้าวเดินไปหาคนที่กำ�ลัง ยืนรอด้วยรอยยิ้มที่แม้จะหมองหมาง แต่ก็ยัง คงเป็นยิ้มที่เขามีให้เธอ “ผมช้าไปอีกแล้วสินะครับ” คำ�ถามนั้นทำ�ให้อรวรรยาได้แต่ส่ายหน้า ไม่ใช่กรณ์หรอกที่ช้า แต่เป็นเธอต่างหากที่ กว่าจะเข้าใจตัวเอง ก็เกือบจะทำ�ผิดพลาดไป “ยินดีด้วยนะครับ” ชายหนุ่มแผนกการตลาด ผู้ชายแสนดี สุดน่ารัก หนุ่มหล่อที่เคยทำ�ให้หัวใจเธอหวั่น ไหว อรวรรยาบอกกับตัวเองว่า เธอคิดไม่ผิด หรอกทีป่ ลืม้ ในตัวผูช้ ายคนนี้ เขาเป็นคนทีน่ า่ รักจริงๆ เพียงแต่..นัน่ อาจจะเป็นคนละคนกับ ที่เรา ‘รัก’ “ผมต้องไปแล้วล่ะ แล้วเจอกันใหม่นะ ครับ” “กรณ์..” อรวรรยามีค�ำ พูดมากมายเหลือ เกินทีอ่ ยากจะบอก แต่สดุ ท้ายเธอก็เลือกออก มาได้แค่หนึ่งคำ� “ขอบคุณนะคะ” กรณ์ยิ้มแทนคำ�ตอบ รอยยิ้มครั้งนี้ค่อยสดชื่นและสว่างไสวขึ้นบ้าง “โชคดีครับอ้อน” ขณะที่มองกรณ์เดินจากไป เป็นครั้งแรก ที่อรวรรยารู้สึกว่า บางทีการเป็นผู้หญิงสวย หุ่นดี ที่มีโลกมาหมุนรอบตัว อาจเป็นเรื่องน่า เศร้าก็ได้ เพราะจริงๆ แล้ว คนเรามีหวั ใจดวง เดียว สำ�หรับคนคนเดียว ดังนั้น มันอาจจะ หลีกเลีย่ งไม่ได้เลย ทีจ่ ะทำ�ให้มคี นอีกคนต้อง

“ระพี..” “ครับ” “อ้อนมีอะไรจะบอกล่ะ” “ว่า..” มันก็ไม่ได้เป็นเรือ่ งลับลมคมในหรืออะไร สักหน่อย ทำ�ไมคนฟังถึงทำ�หน้าตืน่ เต้นขนาด นั้น “อ้อนอยากจะวิง่ ฟูลมาราธอนสักครัง้ หนึง่ ในชีวิต ระพีวิ่งกับอ้อน ซ้อมให้อ้อนนะ” เงิบบบบบบบบบ..บ้างไหมล่ะ !! อรวรรยาหัวเราะคิกอย่างอดไม่อยู่เมื่อ เห็นสีหน้าของอีกฝ่าย และสุดท้ายแม้แต่ระพี เองก็หัวเราะเสียงดัง “42.195 กิโลเมตรเลยนะ มาราธอนน่ะ” “อื้ม” “ซ้อมโหดกว่ามินิแน่นอน” “จ้ะ” “ไม่ได้วิ่งได้ในเดือนสองเดือนเลยนะ” “รู้แล้วววววว” “ต้องวิ่งด้วยกันไปอีกนานเลยด้วย”

ก็นั่นล่ะที่อยากจะบอกน่ะ... วิ่งไปด้วยกัน เรียนรู้อะไรๆ ไปด้วยกัน เติบโต (หรือแก่เฒ่า ?!) ไปด้วยกัน สุขและ ทุกข์ไปด้วยกัน ไปถึงเส้นชัยของชีวิตด้วยกันนะ..ระพี :) เส้นทางวิง่ ของแต่ละ สนามนั้น จบลงที่เส้นชัย แต่สำ�หรับนักวิ่งแล้ว นั่น ไม่ตา่ งจากจุดเริม่ ต้นของ การฝึกซ้อมเพือ่ สนามถัด ไป เหมือนชีวิตที่ไม่เคย หยุดนิ่ง เราต่างต้องขับ เคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า เพื่ อ มุ่ ง สู่ เป้ าหมาย สิ้ น สุดเป้าหมายหนึ่ง เราก็ ย่อมมีเป้าหมายต่อๆ ไป ในระหว่างเส้นทางสู่เป้า หมายนั้น อาจเลือกถูก บ้างผิดบ้าง มีหลงทาง ให้งงๆ เล่น (แน่นอน ทุก ความสำ�เร็จไม่มีเส้นทาง ลัด !) ล้มเหลว หรือประสบความสำ�เร็จ แต่ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้า มา ล้วนเป็นบทเรียนให้เราสามารถพัฒนาตัว เองได้ อรวรรยายกมือขึ้นกำ�เหรียญที่คล้อง คอตัวเองอยู่ในตอนนี้ และบอกตัวเองเบาๆ ว่า ฉันจะไม่ย่อท้อ แม้เส้นทางข้างหน้าจะ เป็นเช่นไร เพราะนีค่ อื บทเรียนสำ�คัญทีแ่ ม่สาว อ้วนที่เคยเป็นตัวฉันทิ้งไว้ให้ ฉันจะไม่ย่อท้อ แม้เส้นทางข้างหน้าจะ เป็นเช่นไร หวังว่าพวกคุณเองก็เช่นกัน :)

จบบริบูรณ์

“นานมากๆ เลย..เข้าใจแล้วค่ะ” 17

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิ่งทันโลก

Oorrunningblog

ครอสเทรนนิ่ง...นั้นสำ�คัญไฉน

นักกีฬาทุกประเภทควรฝึกวิ่งร่วมด้วยฉันใด นักวิ่งก็เองก็ควรเล่น กีฬาประเภทอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปด้วยฉันนัน้ เราเรียกการออกกำ�ลังกายชนิด ใดๆ ก็ตามทีไ่ ม่ใช่กฬี าหลักทีเ่ รากำ�ลังฝึกซ้อมอยู่ แต่ยงั สามารถส่งผลดี ในทางใดทางหนึง่ ต่อกีฬาหลักของเราได้วา่ การฝึกต่างแบบ หรือทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายในชื่อทับศัพท์ว่า ครอสเทรนนิ่ง (Cross-training) นั่นเอง การฝึกต่างแบบเริ่มได้รับความสนใจเมื่อ 30 ปีที่แล้วเมื่อไตรกีฬา ถือกำ�เนิดขึ้น เนื่องจากนักวิ่งซึ่งผันตัวมาเล่นไตรกีฬาจำ�เป็นต้องซ้อม กีฬาหลายประเภทควบคู่กัน นั่นคือวิ่ง ปั่นจักรยานและว่ายนํ้า แล้ว หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาพบว่าสถิติการวิ่งของตัวเองดีขึ้นและบาด เจ็บน้อยลง หลังจากกระแสดังกล่าวเกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วโลกได้ ทำ�การวิจยั ผลของการฝึกต่างแบบอย่างเป็นระบบเป็นเวลานับสิบปี แต่ กลับไม่พบหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอจะสรุปได้ว่า การฝึกต่างแบบ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการวิง่ หรือช่วยให้บาดเจ็บน้อยลงได้อย่างไร ในด้านของประสิทธิภาพการวิ่ง ผลวิจัยมากมายต่างสรุปว่า การจะวิ่ง ให้เก่งต้องทำ�โดยการฝึกซ้อมวิ่งเท่านั้น เนื่องจากกีฬาแต่ละประเภทใช้ กล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าการวิ่งบนเครื่อง วิง่ วงรี หรือการปัน่ จักรยานจะทำ�ให้รสู้ กึ เหมือนได้ใช้กล้ามเนือ้ มัดเดียว กับตอนวิ่ง แต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถนำ�มาใช้ทดแทนการวิ่ง ปกติได้อย่างแน่นอน ส่วนในด้านการลดความบาดเจ็บนั้นเล่า... ผล วิจยั พบว่า ทางเดียวทีจ่ ะลดการบาดเจ็บจากการวิง่ ได้กค็ อื ...ไม่ตอ้ งวิง่ !! เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วทำ�ไมยังมีโค้ชมากมายแนะนำ�ให้นักวิ่งของตัวเอง ฝึกต่างแบบอีกเล่า ประการแรก การวิ่งอย่างเดียวตลอดทั้งปีอาจทำ�ให้เกิดความเบื่อ หน่าย ถ้าได้ออกกำ�ลังกายประเภทอื่นร่วมด้วย หรือทดแทนการวิ่งไป เลยในช่วงฟื้นฟูร่างกายหลังจากฤดูแข่งขัน ก็จะทำ�ให้นักวิ่งยังคงเกาะ ติดการฝึกซ้อมอยู่ได้ ประการต่ อ มา ในนั ก วิ่ ง ที่ ส ะสมระยะระหว่ า งสั ป ดาห์ ม าก ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

พอแล้ว การวิ่งมากไปกว่านั้นอาจไม่มีประโยชน์และทำ�ให้เสี่ยงต่อการ บาดเจ็บได้ (รู้จักกันทั่วไปว่า Junk mile) โค้ชหลายคนจึงแนะนำ�ให้นัก วิง่ ทดแทนการวิง่ ด้วยการฝึกต่างแบบ ชนิดทีไ่ ม่มกี ารกระแทก เช่น ปัน่ จักรยาน ว่ายนํ้า เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ใช้ในการวิ่งได้พักผ่อน แต่ยงั สามารถรักษาความอดทน และความแข็งแรงของระบบหัวใจและ หลอดเลือดให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ประการสุดท้าย งานวิจัยใหม่ๆ เริ่มพบว่าถ้าได้ฝึกต่างแบบ “เพิ่ม เติม” (ไม่ใช่ “ทดแทน”) จากการวิ่ง จะทำ�ให้วิ่งดีขึ้นได้จริงๆ ยก ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยยูทาห์ สหรัฐอเมริกาที่ออกแบบ การทดลองโดยให้นักวิ่งออกกำ�ลังด้วยการปั่นจักรยานในยิมแบบ interval นัน่ คือ ยืนปัน่ จักรยานทีต่ งั้ แรงต้านสูงๆ ด้วยความหนักระดับ เหนื่อยหอบ ช่วงละ 30, 45, 60, 45 และ 30 วินาทีตามลำ�ดับ คั่นแต่ละ ช่วงด้วยการฟืน้ สภาพโดยการนัง่ ปัน่ ทีแ่ รงต้านน้อยๆ ฝึกเช่นนีเ้ พิม่ เติม จากตารางวิ่งปกติเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่านักวิ่ง ทำ�สถิติ 10 กิโลเมตร ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่วิ่งอย่างเดียว เมือ่ รู้เช่นนี้แล้ว เพื่อนๆ ก็ลองเพิ่มการฝึกต่างแบบเข้าไปในตาราง ซ้อมวิ่งดูนะคะ หลักการง่ายๆ คือ เลือกชนิดกีฬาที่ไม่ทำ�ให้เกิดแรง กระแทกต่อเข่าและข้อเท้า และเมื่อเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ต้องให้มีความ เหนือ่ ยในระดับปานกลางขึน้ ไป (70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด) เพือ่ เสริมสร้างความอดทน และความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอด เลือด จะได้รักษาความฟิตให้ร่างกายพร้อมต่อการซ้อมวิ่งในวันอื่นๆ ตลอดเวลานั่นเองค่ะ เอกสารอ้างอิง http://www.nytimes.com/2011/08/16/health/16best.html?_r=3& http://beta.active.com/cycling/articles/the-best-cross-trainingfor-runners?page=1

18


นักกีฬาดังกับการวิ่ง

แอร์

ฮีโร่ชาวไทยกับการวิ่ง

ปลื้มจิตร์ ถินขาว แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง 2013

20 น้องวิว เยาวภา บุรพลชัย เหรียญทองแดง โอลิมปิค 2004

ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ศูนย์หน้าจอมตีลังกา

40

28

ดาม ศรีจันทร์ เจ้าของเหรียญรางวัลจากกีฬา 5 ประเภท

48

กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะมีประโยชน์ต่อทุกคน กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการออกกำ�ลังกาย ที่ช่วยเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเล่นกีฬาประเภทใด จะเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อสุขภาพก็ตาม การออกกำ�ลังกาย โดยการวิ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับกีฬาทุกประเภท ดังเช่น เขาทั้งสี่คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และ ประสบความสำ�เร็จในเส้นทางกีฬาที่เลือก เขาและเธอได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆ มายังพวกเราให้ได้ร่วมรับรู้ถึงความสุข นั้นด้วยค่ะ 19

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ปลื้มจิตร์ ถินขาว

สาวห้าวเจ้าของเสื้อหมายเลข 5 แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง 2013  หลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้เป็นสมัยที่ 2 นักตบลูกยางสาวไทยที่ปกติเนื้อหอมอยู่แล้ว ยิ่งถูกจับตา มองมายิ่งขึ้น โดยเฉพาะ “ปลื้มจิตร์ ถินขาว” ผู้เล่นหมายเลข 5 ตำ�แหน่งบอลกลาง ที่มีแฟนคลับมาก ที่สุดคนหนึ่ง 20 ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


“ ”

...ตอนเย็นก็ซ้อม มีวิ่งทุกวันค่ะ ทั้งตอนเช้าและ ตอนเย็น บางวันโหลดหนักก็วิ่ง 5 รอบสนาม ฟุตบอล บางครัง้ ก็วงิ่ 100 เมตร 10 เทีย่ ว แล้ว แต่โค้ช ซ้อมหกวัน หยุดพักวันอาทิตย์... ปลื้มจิตร์ ถินขาว หรือ หน่อง ปัจจุบัน อายุ 30 ปี เป็นชาวอ่างทองโดยกำ�เนิด จบ มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอ่างทอง ปัทมโรจน์วิทยาคม และมัธยมปลายจาก โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จาก นั้นได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญา โท จากคณะ บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย รั ต น บั ณ ฑิ ต (RBAC)

สำ � หรั บ การเดิ น ทางสู่ เ ส้ น ทางนั ก กี ฬ า วอลเลย์บอลหญิงนัน้ เธอเริม่ เล่นวอลเลย์บอล ตัง้ แต่อายุ 14 ปี ขณะทีเ่ รียนอยูช่ นั้ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 จังหวัดอ่างทอง ก่อนจะไต่ระดับก้าวขึน้ มาติดทีมชาติไทยได้สำ�เร็จ โดยเล่นตำ�แหน่ง บอลกลาง (Middle) และเธอเป็นหนึ่งใน นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้เซ็นสัญญา ไปเล่ น วอลเลย์ บ อลอาชี พ ในต่ า งประเทศ ขณะนี้สังกัดทีม Igtisadchi BAKU ประเทศ อาเซอร์ไบจาน (พ.ศ. 2555-2556) โดยที่ก่อน หน้าก็เคยเล่นให้กบั สโมสรในประเทศจีน ตุรกี และรัสเซีย มาแล้ว หน่องได้เล่าความรู้สึกในการแข่งขันที่ เพิ่งจบไปไม่นาน “..ก็ดีใจค่ะที่ชนะ รอบ รองเราชนะจีนได้กถ็ อื ว่าเซอร์ไพรส์แล้ว ดีใจ ตั้งแต่แมทซ์นั้นแล้ว พอเข้าชิงกับญี่ปุ่นก็รู้สึก ว่าเราสามารถชนะได้....” แล้วช่วงแข่งขันมี ความเครียดมากน้อยแค่ไหน “..ตอนแข่งกับ ญี่ปุ่นน่ะมี เซ็ตแรกที่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเล่น แบบแผนไหนหรืออย่างไร คือแต้มมันสูสี เรา ก็เสียวเหมือนกัน แต่พอสองเซ็ตหลังเราคิดว่า เราจับทางเค้าอยู่...” ความรู้สึกในตอนนั้น เธอค่อนข้างมั่นใจที่จะชนะญี่ปุ่นได้ และเป้า หมายต่อไปคือการเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอล เวิลด์แกรนด์แชมป์เปีย้ นคัพ 2013 (2013 FIVB Women’s World Grand Champions Cup) จัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวัน ที่ 12 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เธอจะเล่นวอลเลย์บอลไปอีกนานไหม? “..ก็อยากเล่นไปเรื่อย ๆ นะคะ อยากทำ� 21

หน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะพยายาม รักษา ร่างกายให้เล่นได้นานๆ ....” แล้วเธอมีตาราง การฝึกซ้อมอย่างไร “..ปกติถ้าเก็บตัวอยู่ที่ เมืองไทย ก็ฝึกซ้อมที่ กกท.หัวหมากน่ะค่ะ ซ้อมตอนเช้าตั้งแต่หกโมงครึ่ง ถึงประมาณ เก้าโมง ช่วงเช้าจะเป็นวิ่งและฟิตเนส เน้นใน เรื่องของสมรรถภาพทางร่างกาย ตอนเย็นก็ ซ้อม มีวิ่งทุกวันค่ะ ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น บางวันโหลดหนักก็วิ่ง 5 รอบสนามฟุตบอล บางครั้งก็วิ่ง 100 เมตร 10 เที่ยว แล้วแต่ โค้ช ซ้อมหกวัน หยุดพักวันอาทิตย์...” ได้ แสดงความคิดเห็นในเรื่องการวิ่งไว้ว่า “... ถ้าสำ�หรับคนที่ออกกำ�ลังกาย การวิ่งมันก็ โอเค เป็นการออกกำ�ลังกายที่ง่ายและทำ�ได้ ทุกคน แต่ว่าสำ�หรับนักกีฬา ตอนแรกก็ เหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจทำ�ไมให้วิ่งทุกวัน วิง่ เยอะมาก แต่พอมาอยูต่ รงนีน้ านๆ หลายๆ ปี จากประสบการณ์กร็ วู้ า่ มันสำ�คัญเหมือนกัน หน่องว่ามันช่วยให้ฟื้นเร็ว วิ่งจับเวลาทุกวัน หน่องว่ามันช่วยในด้านร่างกายได้เยอะมาก..” ก่อนจากกัน หน่องได้ฝากข้อความมาถึง ผู้ที่รักสุขภาพทุกคน “...อยากให้ออกกำ�ลัง กายกันเยอะๆ ดีกว่า ใครว่างมาออกกำ�ลัง กาย วิ่งที่ไหนก็ได้ วิ่งที่บ้าน หรือวิ่งที่สวน ก็อยากให้วิ่งกันเยอะๆ...”

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ปั่นสลับวิ่ง

Pucca

แจง ชลธิชา บูรณะสุทธิ์ ชีวิตก่อนหลงรักการวิ่ง

ชีวิตก่อนหลงรักการวิ่ง เริ่มต้นจากการตีแบดฯและสลับว่ายนํ้า จนวัน หนึ่งสระว่ายนํ้าปิดซ่อมแซมและเพื่อนร่วมตีแบดฯ ไม่ว่าง เลยตัดสินใจไป ซื้อรองเท้าวิ่งมา 1 คู่ มาวิ่งที่สนามกกท. วันแรกที่วิ่งจำ�ได้เลยว่า วิ่งได้ 3 รอบสนามรู้สึกเหนื่อยและปวดขามาก ตืน่ เช้ามาขาตึงไปหมด ทัง้ ๆ ทีว่ อร์มร่างกายก่อนวิง่ แล้ว เลยต้องพักไป 1 วัน และกลับไปวิ่งอีกครั้งได้ 5 รอบ วิ่งแบบช้าๆ แต่ครั้งนี้รู้สึกสบายขึ้น เริ่มมี กำ�ลังใจในการวิง่ จากนัน้ ก็เพิม่ ระยะขึน้ จนถึง 10 รอบสนามและเพิม่ ระยะการ วิ่งขึ้นด้วยตัวเอง จนวันหนึ่งได้พบกลุ่มพี่ๆ เฮียๆ ที่วิ่งตอนเช้าในสนามกกท. ได้ความรู้และฝึกร่วมกับพี่ๆ จนวิ่งได้เกือบ 6 กม. และสามารถวิ่งระยะทาง ได้ไกลขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่วิ่งกับพี่ๆ เฮียๆ 2 ปีมีโอกาสลงสนามแข่งขัน ไม่ถึง 5 สนาม จนวันหนึ่งได้พบกับพี่น้อยที่มาวิ่งในช่วงเย็นและได้คุยกันถึงเรื่อง “วิ่ง” และกลุ่ม “คนรักการวิ่ง” โดยมี อ.สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอน ทีมชาติช่วยสอนพร้อมแนะนำ�การวิ่งที่สนามม.รามฯ เมื่อได้ไปลองพบปะใน ครัง้ แรก นีค่ อื จุดทีท่ ำ�ให้รสู้ กึ ว่า “เฮ้ย! มันสนุก” ได้รบั มิตรภาพทีเ่ งินหาซือ้ ไม่ ได้ เพราะมีคนที่ชอบการวิ่งมาวิ่งด้วยกัน มีคนมาสอนวิ่งที่เราคิดว่า วิ่งยังไง ก็วิ่งไปเถอะ แต่มันไม่ใช่ เพราะถ้าเราวิ่งถูกวิ่งเป็นมันสนุกขึ้นเยอะเลย หลัง จากได้ร่วมวิ่งร่วมซ้อมกับกลุ่ม อ.สถาวร ได้รู้จักพี่ๆ น้องๆ เพิ่มขึ้น ซ้อม เสร็จ นั่งคุย กินข้าว สนุกจริงๆ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ตัวเองอยาก “วิ่งให้ ดียงิ่ ขึน้ ” ได้รว่ มงานวิง่ เพิม่ ขึน้ และได้เจอพีๆ่ น้องๆ ทีช่ อบการวิง่ เพิม่ มากขึน้ รูส้ กึ สนุกทุกครัง้ ทีไ่ ป จนมาระยะหลังๆ เริม่ มีการฝึกซ้อมทีเ่ ข้มข้นขึน้ กว่าสมัย ฝึกวิ่งใหม่ๆ จนทำ�ให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ทำ�ให้วิ่งไม่ได้อยู่ประมาณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

3-4 เดือนไปสนามก็จอ๊ กบ้างเดินบ้าง จนพีท่ อี่ ยูใ่ นกลุม่ เช้าแนะนำ�ให้ลอง “ปัน่ จักรยาน” กอปรกับพีๆ่ กลุม่ นีเ้ ล่นไตรกีฬาเลยอธิบายเกีย่ วกับการวิง่ และการ ปั่นที่มันช่วยเสริมกันได้ ช่วยให้ขาเราแข็งแรงขึ้นและเป็นการยืดคลายกล้าม เนื้อได้ดี ว่าแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อจักรยานคันแรก เป็นจักรยานพับ จากนั้นก็ ปั่นไปซ้อมวิ่ง บางวันไม่วิ่งก็ปั่นรอบสนามรัชมังฯ รู้สึกว่า ขาเบาสบายมากๆ กล้ามเนื้อที่เราไม่เคยได้ใช้งานก็ได้ใช้ จนได้ร่วมทริปแรกกับพี่ๆ ปั่นไป “ตลาดบางนํ้าผึ้ง” ปั่นยาวระยะทางเกือบ 60 กม. เหนื่อยแต่สนุกมาก คิด ว่า ตื่นเช้ามาตายแน่ๆ ปวดขาแน่ๆ แต่กลับตรงข้ามตื่นมาไม่มีอาการอะไร เลย ไปวิ่งได้อย่างสบายๆ เหมือนเดิม หลังทริปนี้เลยทำ�ให้ตัดสินใจซื้อจักรยานเสือภูเขาเป็นคันที่ 2 และเริ่ม สนุกกับการปั่น ในใจก็คิดว่า สักวันจะไปแข่งไตรกีฬาให้ได้... ต้องฝึกฝนให้ เก่งก่อน ทริปต่อมาก็ปนั่ ไปไหว้พระแถวพระนคร ระยะทาง 50 - 60 กม. และ รุง่ ขึน้ ก็ยงั ตืน่ เช้าไปวิง่ ได้สบายๆ เหมือนเดิม สำ�หรับตัวเองคิดว่า การวิง่ และ การปั่นช่วยเสริมกันได้ดี ทำ�ให้เราแข็งแรงขึ้น ทุกวันนีช้ อบทีจ่ ะไปสนามซ้อมวิง่ .. ไปวิง่ เช้าก็จะเจอกลุม่ พีๆ่ เฮียๆ และ สภากาแฟ ไปวิง่ เย็นก็จะเจออีกกลุม่ พีๆ่ น้องๆ วัยใกล้เคียงกัน พอไปวิง่ ตาม งานวิ่งก็จะได้เจอะเจอทักทายกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ อีกกลุ่ม ที่ส่วนใหญ่จะ เคยเจอจากเฟสบุคแล้วมาเจอตัวจริงกันตามงานวิ่ง และนี่คือ “ความสุขที่เราหาซื้อไม่ได้เลยนอกจากเราจะลงมือทำ�เอง”

22


Run 4 Beauty

หมอหน่อย

ออกกำ�ลังตลอด ทำ�ไมยังป่วย ?!?!?!

วัสดีค่ะ ^_^ เจอกันอีกแล้วววววว เป็นยังไงกันบ้างคะ สบายดีกัน หรือเปล่า หรือใครป่วยบ้างม้ายยย ยกมือขึน้ ขอเสียงโหน่ยยยยย ขอ เสียงป่วยหรือเคยป่วยทั้งๆ ที่ก็ออกกำ�ลังกาย วิ่งสมํ่าเสมอ หรือถึงขั้นเป็น แนวหน้าล่าถ้วย แต่กย็ งั พ่ายแพ้ให้กบั เจ้าเชือ้ หวัดตัวจิว๋ แถมป่วยกายไม่พอ ยังเจ็บใจอีกคือโดนค่อนขอดจากคนรอบข้างที่ชวนไปออกกำ�ลังกายก็ไม่ไป ว่า ดูสิออกตั้งเยอะก็ยังป่วย จะออกทำ�ม๊ายยยยยย มีบ้างมั้ยคะ น่าจะเยอะ เน๊อะ วันก่อนก็เห็นพีป่ ขู าแรงของเราบ่นผ่านเฟสว่าเป็นหวัดไปหาหมอ หมอ เองยังถามว่าวิ่งตั้งเยอะทำ�ไมยังป่วยอีก ขนาดหมอยังถาม สงสัยกันมั้ยคะ ว่าทำ�ไม หมอหน่อยอ่านเฟสบุ๊คอันนั้นขึ้นมาละสงสัยทันทีว่ามันต้องมีอะไร ผิดปกติแน่ๆ ไหนสอนกันมาแต่ไหนแต่ไร ออกกำ�ลังกายสมํา่ เสมอละจะแข็ง แรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน แล้วความลับมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะ ก่อนอืน่ เรามาทำ�ความรูจ้ กั กับอาการหวัดก่อน หรือการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ส่วนบน สาเหตุเกือบ100% นะคะเกิดจากเชือ้ ไวรัส ซึง่ มีอยูท่ ว่ั ไปในอาการติดต่อ ทัง้ สัมผัสโดยตรงไอจามรดกัน แต่บางคนติด บางคนไม่ตดิ กลไกสำ�คัญคือระบบ ภูมคิ มุ้ กัน (Immune System) นัน่ เอง ถ้าภูมเิ ราดีกไ็ ม่แสดงอาการของโรค อ้าวววว งัน้ แสดงว่าคนทีอ่ อกกำ�ลังกายเป็นประจำ�แบบเราภูมไิ ม่ดนี ะ่ สิ ทำ�ไมกัน?!?

ต่ํ า ลง พบว่า 2 ใน 3 หลังจากแข่งจะเป็นหวัด 2. Overtrain ทีเ่ ป็นความหนักสะสมร่างกายขาดการพักมีผลทำ�ให้ระบบต่างๆ เปลีย่ นไป ไม่เฉพาะภูมคิ มุ้ กันเพราะร่างกายของเราทำ�งานร่วมกันเป็นระบบ ทัง้ หมด

สัญญาณบ่งบอก Overtrain

อาจารย์ผหู้ ลักผูใ้ หญ่หรือผูม้ ปี ระสบการณ์ในการวิง่ สอนเสมอค่ะ ให้ฟงั เสียง ของร่างกาย อย่าดูแต่ตวั เลขทีน่ าฬิกา อย่าดูแต่สถิตเิ ท่านัน้ อะไรทีเ่ ราควรดู ป่วย บ่อย นอนยากหรือมาก ไม่อยากตืน่ เบือ่ เฉือ่ ย ไม่กระตือรือร้น อารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า แปรปรวน ไม่มสี มาธิ ไม่อยากทำ�สิง่ ทีช่ อบ ปวดหัว ปวดร่างกายมากกว่า ปกติ การกินทีผ่ ดิ ปกติ จนถึงผลการซ้อมทีแ่ ย่ลงเรือ่ ยๆ เป็นต้น เสียงเหล่านีเ้ ป็นตัวบอกแล้วว่าเราควรจะพักให้มากขึน้ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลเสีย ในระยะยาว การศึกษาใหม่ๆ บอกชัดถึงการออกกำ�ลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องควบคู่ ไปกับการพักทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้ระบบร่างกายได้พกั ฟืน้ ด้วย

ระบบภูมคิ มุ้ กัน

เป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนและชาญฉลาดทีส่ ดุ หน้าทีส่ �ำ คัญคือปกป้องเราจากผูบ้ กุ รุก ทุกรูปแบบทัง้ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต จนถึงเซลล์แปลกปลอมทีจ่ ะกลายเป็นมะเร็ง ของร่างกาย รวมทัง้ ปรับให้ตอ่ สูก้ บั สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ การมาทำ�ให้สมดุลนี้ เสียไปจะก่อให้เกิดโรคขึน้ ค่ะ

ข้อแนะนำ�ในการเฝ้าระวัง

1. ทำ�การจดบันทึก (Training Log) ไม่ใช่เฉพาะการจดตัวเลขหรือสถิติ แต่จด อารมณ์ความรูส้ กึ ทัง้ ก่อน ระหว่างและหลังวิง่ เพือ่ ประเมินสภาพของเรา 2. จับชีพจรหลังตืน่ นอนทุกวัน ถ้าชีพจรเร็วขึน้ กว่าปกติ อาจจะบ่งบอกว่าพักยัง ไม่พอควรงดออกกำ�ลังกาย 3. ตรวจสอบความเครียดในด้านอืน่ ๆ ทัง้ อารมณ์และการทำ�งาน อาจจะส่งผล ถึงความเครียดสะสม 4. ตรวจอาหาร ควรจดบันทึกอาหาร เพือ่ ติดตามว่าเราได้รบั สารอาหารเพียงพอ ต่อกิจกรรมของเราหรือไม่

การออกกำ�ลังกับภูมคิ มุ้ กัน

พบว่าถ้าเราออกกำ�ลังกายเหมาะสมสมํา่ เสมอจะช่วยให้ภมู คิ มุ้ กันเราทำ�งาน ได้ดมี ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ แต่ถา้ มันมากจนเกินไปกลับให้ผลตรงกันข้ามค่ะ สิง่ ที่ เกิดขึน้ นัน้ เราเรียกกันคุน้ เคยว่าคือ อาการ Overtrain ขออนุญาตทับศัพท์นะคะ คิดไม่ออกว่าจะใช้ค�ำ ไทยว่าอะไร Overtrain นัน้ มีใน 2 ลักษณะ 1. Overreach คือหนักมากทีเดียว เช่น วิง่ มาราธอน อัลตร้ามาราธอน ไตร กี ฬ า พวกนี้จ ะใช้ ร่างกายหนักหน่วงมี ผลทำ�ให้หลัง่ ฮอร์โมน ความเครียด (Cortisol, Catecholamine) ออกมา มาก ส่ ง ผลระบบ ภูมคิ มุ้ กันโดยเฉพาะ T cell และ NK cell

23

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


เคล็ดลับจากทั่วโลก

สไตล์การฝึกวิ่งมาราธอน ที่สร้างยุ่นเป็นแชมป์เปี้ยน ตอนสาม

โทชิฮิโกะ เสโกะ (Toshihiko Seko) นักวิ่งมาราธอนชื่อก้องโลกในช่วง ศตวรรษ 70 ถึง 80

แปลจากหนังสือ Running with Lydiard

สโกะเคยไปทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์เพือ่ ฝึกซ้อมวิง่ ในช่วงปี 1980 จากการสัมภาษณ์ นักวิ่งญี่ปุ่นและโค้ชหลายคน พบว่าเสโกะจะเน้นการฝึกความอดทนหรือเน้นที่ ปริมาณ เขามักจะวิ่งสะสมระยะทางต่อสัปดาห์เฉลี่ยที่ 250 กิโลเมตร หรือเฉลี่ย ประมาณ 36 กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งหากเป็นช่วงแรกๆ ของการฝึกหรือที่เรียกว่าเบส เทรนนิ่ง เสโกะจะวิ่งเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลเมตรต่อสัปดาห์เลยที่เดียว หรือวิ่ง มาราธอนทุกวันเลยก็ว่าได้ มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่เสโกะมีอาการบาดเจ็บจนต้องหยุดวิ่งไปเกือบหนึ่งปี ก่อน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 1984 เขาได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ มาจากการดื่มเบียร์มากเกินไปหลังการฝึกซ้อมหนัก หมอถึงกับสั่งให้เสโกะเลิกวิ่ง เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามเสโกะค่อยๆ เริ่มจาการเดินเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรต่อวัน แต่โค้ชเข้าแนะนำ�ให้เดินถึง 40 กิโลเมตรต่อวัน ด้วยความอดทน เสโกะสามารถกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง ภายหลังเขาสามารถทำ�ลายสถิติแห่งชาติ ระยะ ทาง 20 กิโลเมตรลงได้ และชนะรายการแข่งขันระดับโลกอีกหลายรายการ ซึ่งรวม ถึงรายการวิง่ ฟูกโู อกะมาราธอนปี 1983 ซึง่ เขาเฉือนชนะนักวิง่ จากทานซาเนียในช่วง หนึ่งร้อยเมตรสุดท้าย ด้วยการสปิ้นท์หนีเข้าเส้นชัย ด้วยความเร็ว 11 วินาทีในช่วง ร้อยเมตรสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่ยอดเยี่ยมมากหลังจากวิ่งมาแล้ว 42.095 กิโลเมตร หรือสำ�หรับนักวิ่งระยะไกลก็ตาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

24

เสโกะสปิ้นท์หนีนักวิ่งจากทานซาเนีย เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก รายการฟูกูโอกะมาราธอน ปี 83


สายชล คล้อยเอี่ยม

เสโกะมองความสำ�เร็จของเขา มาจาก การวิ่งที่เน้นปริมาณหรือเน้นระยะทาง โดยที่ เขาเองจะวิง่ อินเตอร์วาล เช่น 5 กม. สองเทีย่ ว นานๆ ครั้ง และมีบางครั้งเสโกะวิ่งทดสอบ เวลาในระยะทาง 20 กิโลเมตร สองเทีย่ ว ตอน เช้าและเย็นด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 58 นาที ตารางการฝึ ก วิ่ ง ของเสโกะข้ า งล่ า งนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง ลั ก ษณะการฝึ ก วิ่ ง ที่ ผ สมผสานกั น ระหว่ า ง ระยะทางหรือปริมาณของการฝึกและการฝึก วิ่งอินเตอร์วาล แต่เมื่อมองลักษณะการฝึก โดยภาพรวมแล้ว เสโกะจะมีการวิ่งยาวค่อน ข้างมากกว่าการวิง่ อินเตอร์วาล การลอกเลียน แบบการฝึกโดยที่ไม่ได้คำ�นึงถึงระดับความ สามารถของตนเองอาจนำ�ไปสูอ่ าการบาดเจ็บ ได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Toshihiko Seko’s Training (1977~78) : 1977 May --walk walk walk walk walk walk 3km 3km 5km walk walk 5km 7km walk 5km walk 4km walk 3km 4km jog & walk walk 3km walk 5km walk 4km 5km 8km 3km

---(had cold)--30' jog ( 30 minute) 60' jog 60' jog 45' jog 27km 50' jog 3 x 3000m 45' jog 6000m + 1000m 3 x 3000m (with 20' interval) 2 x 1000m + 3 x 400m + 4 x 200m + 5 x 100m + 10 x 50m 12km 13km 60' fartlek 3000m, 6000m + 2x1000m + 2x400m + 2x200m + 2x100m + 5x50m 12000m build-up + 1000m 100' (22km) fartlek 55' (10km) 1000m + 2 x 400m + 2 x 200m 5000m race (14'17"1 first) 10000m race (29'21"2 first) 8km 14km 60' fartlek 3000m(8'34"), 5000m + 1000m + 400m + 200m + 100m + 3 x 50m 8km 1000m + 2 x 400m + 200m 12km rest 12km

ที่มา http://www.bunnhill.com/BobHodge/trainingLogs/seko.htm 25

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Season 2

การต่อยอดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรและใน กลุ่มบริษัทคู่ค้าของ บริษัท เวอร์แบค ( ประเทศไทย ) จำ�กัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า และ สวนลุมพินีฯ วันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีคุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทค โนโลยีการเลี้ยงสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ คุณโยธิน ดอกรักกลาง กรรมการผู้จัดการบริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นประธานและร่วมในกิจกรรม

เช้าวันที่ 17 กย. 56 เปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเสริมสร้างความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี โดย มี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพเป็นประธาน มีเครือข่ายที่เข้าร่วม 5 เครือข่าย 1. เครือข่าย ครอบครัว 2.เครือข่ายหยุดพนัน 3. เครือข่ายกิจกรรมการออกกำ�ลังกาย 4. เครือข่ายเด็กและเยาวชน 5. เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

นางสาวปิยนุช นุใหม่ เลขานุการฯปฏิบัติการแทนประธานเครือข่ายภาค เหนือตอนล่าง สมาพันธ์ชมรมเดิน - วิง่ เพือ่ สุขภาพไทย นำ�ทีมงาน พบปะ ซักซ้อมความเข้าใจใน โครงการเดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ และการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งวิสาขะ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 - 12 .00 น. ณ ชมรมวิ่งสวนชมน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย และซักถาม โดยมี คุณศราวุธ พลไวย์ ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมงาน

การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพไทยเครือข่ายภาคกลาง 7 จังหวัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.สระบุรี วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 มีประธานสมาพันธ์ฯ คุณพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ รอง ประธานสุเทพ ศรีโยธา ร่วมกับประธานเครือข่ายคุณสมชาย เฮงทรัพย์ กุล มีชมรมเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมอย่างน่าชื่นใจ ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

26


27

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิว เยาวภา บุรพลชัย

เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ เทควันโด โอลิมปิค 2004 วิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยวัย 29 ปี ถือเป็นผู้จุดประกายให้ แฟนกีฬาชาวไทยเริม่ รูจ้ กั และให้ความสนใจกีฬาเทควันโด หลังจากทีเ่ ธอสร้างประวัตศิ าสตร์ เป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองแดงเทควันโดในโอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ แต่หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรง ทำ�ให้เธอต้องพักรักษาตัว และหลีกทางให้กับรุ่นน้องในปักกิ่งเกมส์ ก่อนที่จะประกาศอำ�ลาวงการเทควันโดอย่างเป็น ทางการในเวลาต่อมา ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

28


ผลงานที่ได้รับรางวัล

เมื่อปีพ.ศ.2542 ลงแข่งขันรายการ Pro Junior ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ เป็นรายการ แรก ได้รับรางวัลชนะเลิศ หลังจากนัน้ มีผลงานสำ�คัญทีไ่ ด้รบั รางวัล ดังนี้ • เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ 2002 ที่ปูซาน เกาหลีใต้ พ.ศ. 2545 • เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่ แทกู เกาหลีใต้ พ.ศ. 2546 • เหรียญทองแดง ชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2546 • เหรียญทอง ซีเกมส์ 2003 พ.ศ. 2546 • เหรียญทองแดง โอลิมปิก ทีก่ รีซ พ.ศ. 2547 • เหรียญเงิน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่ตุรกี พ.ศ. 2548 • เหรียญทอง ชิงแชมป์เอเชีย พ.ศ. 2549 • เหรียญทอง World cup ที่ไทย พ.ศ. 2549 วันนี้เรามาทำ�ความรู้จักกับเธอให้มากยิ่ง ขึ้นกันดีกว่าค่ะ อยากทราบมั้ยว่า..ทำ�ไมน้อง วิวจึงมาเล่นกีฬาเทควันโด แทนทีจ่ ะสนใจเล่น กีฬาอย่างอื่น “...เดิมทีวิวสนใจกีฬาหลาย ประเภทค่ะ ชอบออกกำ�ลังกาย ชอบเล่น กีฬา ออกแนวบู๊ๆ ที่วิวเลือกเล่นกีฬาเทควัน โด เพราะเป็นกีฬาต่อสูท้ มี่ กี ารแข่งในทุกระดับ ตั้งแต่ ซีเกมส์ เอเชี่ยนส์เกมส์ และโอลิมปิก และเสน่ห์ของกีฬาเทควันโด เป็นการเตะที่ รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ เวลาที่ได้เตะทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย ได้ระบาย ออก เตะไปก็ตะโกนออกเสียงไปด้วย คลาย เครียดได้ค่ะ..” เอ..แล้วอย่างนี้ การฝึกซ้อมประจำ�วัน ของน้องวิว จะเป็นยังไงนะ จะหนักหรือโหด แค่ไหน กว่าจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ มาฟัง กันดีกว่าค่ะ “...สำ�หรับการฝึกซ้อม ตอนที่ยังไม่ได้ ติดทีมชาติ ช่วงเช้าตื่นตีห้า มายืดเหยียด วิ่ง จ๊อกกิ้ง วิ่งสปีดจับเวลา และบอดี้เวท หลัง จากนั้นก็ไปโรงเรียนค่ะ ช่วงเย็นจะมีการยืด เหยียด วิ่งวอร์ม และซ้อมเทคนิคการเตะค่ะ

และคุณพ่อก็จะช่วยดูเรื่องเวทเทรนนิ่ง (คุณ พ่อเป็นนักเพาะกาย) ใน 1 สัปดาห์ เล่นเวท เทรนนิ่งประมาณ 2-3ครั้ง ถ้าเป็นตอนที่ติด ทีมชาติลักษณะการซ้อมก็คล้ายๆ กันค่ะ ถ้า ช่วงใกล้แข่งก็ซอ้ ม 3 เวลา เพิม่ ตอนเทีย่ งด้วย แล้วแต่โค้ชเช จะจัดตารางค่ะ อาทิตย์หนึ่ง ซ้อม 6 วันค่ะ จันทร์ถึงเสาร์ บางทีก็ไม่หยุด เลย แล้วแต่โค้ช..” เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ผลจากการฝึก ซ้อมมาอย่างหนักของเธอ ทำ�ให้เธอได้ประสบ ความสำ�เร็จ แล้วตอนนี้ล่ะ เธอทำ�อะไร อยู่ ที่ไหน

“ ”

. . ค รั้ ง แ ร ก ที่ ไ ด้ ล ง วิ่ ง 5 กิ โลเ มตร ที่ วั ด วั ง ขนาย จ.กาญจนบุรี ได้ที่ 4 ค่ะ ดี ใจมากๆ เหนื่อยมากๆ ด้วย.. “...ปั จ จุ บั น เปิ ด โรงเรี ย นสอนเทควั น โด วิว เทควันโด คลับ อยู่ที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน ในเรื่องของระเบียบ วินยั ความอดทน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงผลิตนักกีฬาสู่ทีมชาติในอนาคต และ อีกด้านหนึ่ง ทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งที่ปรึกษา รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม เป้าหมาย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ส่งเสริม เศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต และพัฒนา มาตรฐานอุตสาหกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสี เขียว เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงงานอยู่ ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข..” น้องวิวในวันนี้ ได้เพิ่มอีกบทบาทคือการ เป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง ซึ่งทำ�ให้เธอเข้าใจคุณแม่ เธอมากขึ้นกว่าเดิม “...ตอนนี้ตั้งแต่วันที่ได้เป็นแม่ ได้เข้าใจ ความรู้สึกอย่างถ่องแท้ ว่าแม่อดทนและเสีย สละแค่ไหน จากปกติที่เรายังไม่มีลูก ก็มี อิสระที่จะทำ�อะไร แต่ตอนนี้ มีอีกหนึ่งชีวิตที่ ต้องดูแล เวลาส่วนตัวไม่คอ่ ยมี ต้องนึกถึงลูก 29

เป็นสิ่งแรกเสมอ เลี้ยงลูกเอง เหนื่อยมากๆ ค่ะ แต่ก็มีความสุข เล่นกับลูก หัวเราะได้ทั้ง วัน...” ด้วยภาระหน้าที่มากมายเช่นนี้ แล้วเธอ จะยังมีเวลาฝึกซ้อมกีฬาอยู่หรือเปล่า “...ตอนนี้ก็เล่นเทควันโดอยู่ค่ะ แต่ไม่ หนักมาก แล้วก็มีฟิตเนสบ้าง ถ้ามีเวลาใน ช่วงเช้าหรือเย็นก็จะไปวิ่งค่ะ (ถ้าลูกไม่งอแง) ตอนนีจ้ ะออกกำ�ลังกายอะไรก็ตอ้ งระมัดระวัง วิวผ่าตัดที่ข้อเท้าซ้ายมา 2 ครั้งแล้วค่ะ...” ล่าสุดทราบมาว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้ไปงานวิ่งฟอร์รันเนอร์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 และคว้าถ้วยรางวัลมา “...ครั้งแรกที่ได้ลงวิ่ง 5 กิโลเมตร ที่วัด วังขนาย จ.กาญจนบุรี ได้ที่ 4 ค่ะ ดีใจมากๆ (เหนื่อยมากๆด้วย)..” น้องวิวได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการออก กำ�ลังกายโดยการวิ่ง “...วิวว่าการวิง่ เป็นการออกกำ�ลังกายทีไ่ ด้ ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ทำ�ให้หัวใจแข็งแรง ลด ไขมันส่วนเกินได้ดี อีกทัง้ ตอนทีว่ ง่ิ เราสามารถ กำ�หนดจิตให้เป็นสมาธิรตู้ ามขาทีก่ า้ วไปแต่ละ ก้าว เมือ่ วิง่ เสร็จก็จะรูส้ กึ ผ่อนคลาย จิตใจเบิก บาน เมือ่ จะทำ�อะไรก็มสี ติมากขึน้ เป็นการออก กำ�ลังกายและฝึกสมาธิ รวมถึงฝึกความอดทน ต่อความเหน็ดเหนื่อย เหมือนกับว่า เมื่อเรา ตัง้ เป้าหมายแล้ว จิตใจเรามุง่ มัน่ อดทนทำ�ได้ สำ�เร็จ ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น ไม่ ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรคต่างๆ...” และสุดท้ายเธอได้ฝากข้อความถึงเพือ่ นนัก วิง่ ทุกคนด้วยว่า “...ในเรือ่ งของสุขภาพต้องดูแล ตัง้ แต่ตอนทีเ่ ราร่างกายแข็งแรง หมัน่ ออกกำ�ลัง กาย รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ พักผ่อน ให้เพียงพอ ดืม่ นํา้ เยอะๆ ทำ�ใจร่าเริง ถ้าปฏิบตั ิ ได้ตามนี้ ก็จะมีสขุ ภาพแข็งแรงทัง้ ภายนอกและ ภายใน ดูออ่ นกว่าวัยด้วยค่ะ...” จากการได้ สัมภาษณ์นอ้ งวิวจะได้คำ�ตอบว่า...ไม่วา่ จะเป็น กีฬาประเภทใดก็ตาม ในการฝึกซ้อมกีฬานัน้ ๆ จะมีการวิง่ เป็นพืน้ ฐานเสมอค่ะ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


สัมภาษณ์พิเศษจากปก

ซูเปอร์เมย์ รัชนก อินทนนท์

ราชินีคนใหม่ของวงการลูกขนไก่โลก ด้วยวัยเพียง 18 ปีกับความสำ�เร็จระดับนานาชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อายุ 12 ปี หลังจากได้แชมป์แรกประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 15 ปีจากรายการ Cheers Youth International 2007 ที่ประเทศมาเลเซีย สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ยังคงพุ่งไม่หยุด ครองแชมเปี้ยนแบดมินตันเยาวชนโลก บี ดับเบิ้ลยู เอฟ เวิลด์จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นคนแรกของโลกที่สร้างประวัติศาสตร์ครองแชมป์เยาวชนโลกติดต่อกันได้ถึง 3 สมัย ซึ่งได้ทำ�ให้ชื่อเสียงของเธอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการแบดมินตันโลก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2552 ทางสหพันธ์แบดมินตันโลกได้มีมติมอบรางวัลนักแบดมินตันดาวรุ่ง ยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับเธอ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือว่าธรรมดาที่จะมีใครซักกี่คนในโลกนี้ทำ�ได้ จริงหรือ? ที่กล่าวกันว่า “การก้าวขึ้นสู่บันไดโลกในแต่ละสาขาล้วนแล้วเกิดจากความเป็น อัจฉริยะที่ผสมผสานกับโอกาสที่ได้รับ” แล้วท่านผู้อ่านคิดว่า ความสำ�เร็จของน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ คนนี้มีอะไรพิเศษเกินกว่า คนธรรมดาที่เล่นกีฬา ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

30


ครูดิน

31

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


หลังจากทีมงานวารสาร Thai Jogging Magazine ได้พยายามเข้าไปติดต่อเพื่อขอ อนุญาตถ่ายรูปน้องเมย์มาเป็นเกียรติขึ้นปก วารสารฉบับเดือนตุลาคม และนำ�เรื่องราว ออกมาเผยแพร่เพื่อร่วมชื่นชมในความสำ�เร็จ ที่น้องเมย์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอันน่า ประทับใจของไทยให้ประจักษ์แก่สายตาคน ทัง้ โลก เราใช้เวลาหลายวันในการหาช่องทาง ติดต่อประสานงาน ใ น ที่ สุ ด ห นึ่ ง ใ น ที ม ง า น ข อ ง ก อ ง บรรณาธิการ ได้อาสาเข้าไปประสานงานให้ ที่ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ถนนพุทธ มณฑลสาย 3 โดยเข้าไปนั่งรอขอพบกับ “แม่ ปุก” คุณกมลา ทองก้อน คุณแม่บญุ ธรรมของ น้องเมย์ เจ้าของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทอง หยอดทีใ่ ห้การอุปการะน้องเมย์และครอบครัว มาตัง้ แต่ยงั เด็ก ซึง่ กำ�ลังให้สมั ภาษณ์รายการ ทีวีอยู่ ทีมงานใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมงในการ แนะนำ�ที่มาของวารสาร “อีก 4 วัน น้องเมย์

ต้องเตรียมตัวไปแข่งขันที่ญี่ปุ่น พรุ่งนี้เข้ามา ประมาณ 5 โมงเย็นโดยจะให้เวลาถ่ายรูป และสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมงในช่วงที่น้องเมย์พัก 2 ชั่วโมงหลังการซ้อมก็แล้วกัน ถ้าเรื่องราว ของน้องเมย์จะเป็นแรงผลักดันและสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจที่จะรัก สุขภาพมากขึ้น” คุณแม่กมลาอนุญาต หลัง จากที่ ก่ อ นหน้ า นี้ มี นิ ต ยสารฉบั บ หนึ่ ง เพิ่ ง ผิดหวังกลับไป วันรุ่งขึ้น ทีมงานรีบเข้าไปเพื่อเตรียม การตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมง ด้วยเวลาที่ได้พัก เพียง 2 ชัว่ โมงหลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก ในช่วงเย็น น้องเมย์ต้องรีบมาถ่ายรูปและให้ สัมภาษณ์กบั ทางวารสารในสภาพทีเ่ หงือ่ เปียก โชกแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความยิ้มแย้ม “น้ อ งเมย์ ก็ ช อบวิ่ ง ค่ ะ เพราะการวิ่ ง ทำ�ให้น้องเมย์มีความอดทนในการเล่นเกมที่ ยาวนานขึ้น มีความเร็วในการเคลื่อนไหวที่ดี ขึ้น ในการฝึกซ้อมทุกวันนี้ก็ต้องมีวิ่งเป็นส่วน ประกอบในแผนของการฝึกซ้อม บางทีก็ฝึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

32

วิ่งเร็วสั้น ๆ และการวอร์มร่างกายก่อนที่จะ ยืดเหยียดเพื่อเตรียมซ้อม” เสียงใสๆของเด็กสาวทีใ่ ส่เหล็กดัดฟันซึง่ นั่งอยู่ตรงหน้าผม ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเธอเพิ่ง โค่นมหาอำ�นาจของวงการลูกขนไก่โลกมา หมาดๆก็คงเห็นเป็นแค่เด็กวัยรุน่ ทีเ่ ราพบเห็น กันโดยทั่วไป จุดเริ่มต้นของการเข้าวงการแบดมินตัน จุ ด เริ่ ม ต้ น ก็ คื อ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ค่ ะ ซึ่ ง ทำ�งานอยู่โรงงานขนมบ้านทองหยอดอยู่แล้ว ตอนอายุ 5 - 6 ขวบเป็นช่วงกำ�ลังซน แม่ปุก ท่านเห็นว่าวิ่งเล่นแล้วกลัวแบบไปวิ่งแล้วไป ชนกะละมังนํ้าตาลที่เคี่ยวอยู่บนเตาร้อนๆ ค่ะ และอีกอย่างท่านก็เห็นเป็นลูกวิ่งเล่นไป วันๆไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ ก็แบบ...พอ ทำ�การบ้านเสร็จก็ว่างแล้วมานั่งดูเขาตีแบด กันเหมือนไม่มีกิจกรรมก็เลย แม่ปุกก็เลยจับ หนูให้มาฝึกเล่นแบด


...จะมุ่งการฝึกซ้อมไปที่โอลิมปิคเกมส์และจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้...

ความรู้ สึ ก ตอนนั้ น มองคนเล่ น แบดมินตันเป็นยังไง (น้องเมย์นั่งคิดเหมือนทบทวน อดีต) ก็อยากเก่งเหมือนพี่เค้า อะไร อย่างนี้ค่ะ อยากตีลูกได้อย่างที่พี่ๆ เขาทำ� แต่พอได้มาเล่นก็ยังไม่ถึงกับ บ้าเล่น เห็นว่าสนุกดีค่ะก็อยากเล่น แบบสนุกและก็ยังเฉยๆ ไม่ถึงขนาด อยากเล่นแบบบ้าอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นคิดว่าจะเล่นจนติดทีมชาติ (เสียงหัวเราะออกจากปากพร้อม รีบตอบ) ไม่คิด ไม่คิดเลยค่ะ เพราะ ว่าหนูก็ซ้อมตี เรียนเสร็จก็กลับมา ซ้อม พอได้เริ่มออกไปแข่งได้แชมป์ ก็เริ่มติดใจแล้ว เริ่มอยากแข่งเรื่อยๆ เหมือนมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะซ้อม ซ้อม เรียนเสร็จก็มาซ้อม ชีวิตประจำ�วันเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็มเี ปลีย่ นแปลงบ้าง ทีไ่ ม่เหมือน เดิมก็ตอนที่หนูมาเริ่มแข่งขันที่มีการ ซ้อมมากขึ้น เป็นเพราะว่าในตอน เด็กๆ เราไม่สามารถทุม่ ไปทีก่ ารเล่น กีฬามากเลยต้องเรียนหนังสือด้วย ช่วงแรกๆ ที่เมย์ได้ฝึกซ้อมก็จะเป็น ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปเรียน แล้วกลับมาซ้อมประมาณห้าโมงเย็น ถึงหนึง่ ทุม่ ก็เรือ่ ยมาจนถึงอายุสบิ สอง ตอนนั้นยังไม่ได้แชมป์ เริม่ ๆ แล้วค่ะ ได้แชมป์ตอนอายุ 8 ขวบ คือตอนนัน้ เราก็ยงั ไม่ทราบว่า จะเล่นไปถึงไหน อายุก็ยังน้อยด้วย เน้นทั้งเรียน เน้นทั้งตีแบดไปด้วยพอ เริ่มได้ไปแข่งต่างประเทศ อายุ 12 ก็ 12 - 13 ก็ออกไปแข่งเรือ่ ยๆออกไปตาม รายการทีไ่ ม่ใหญ่มากอะไรอย่างเนีย่

ตอนนีม้ คี วามรูส้ กึ ว่าชีวติ มีความแตก ต่างจากเดิมไหม ก็...รู้สึกแตกต่าง …ถ้าเป็นช่วง พักกับเพื่อนก็ไปเที่ยวด้วยกัน กิน ข้าวด้วยกัน แบบเพื่อนที่เรียนด้วย กัน เล่นแบดด้วยกัน เพื่อนที่สนิทๆ แต่เวลาซ้อมก็ต้องซ้อมอย่างจริงจัง กิจกรรมของวัยรุ่นทั่วๆไป ของหนูนะคะ ถึงแม้จะเน้นซ้อม พอมีเวลาช่วงวันเสาร์ อาทิตย์กม็ แี บบ 4 - 5 ชั่วโมงที่ว่างก็ชวนเพื่อนไปเดิน ห้างบ้าง ไปกิน เปลี่ยนบรรยากาศ การกินข้าวบ้างกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน ในสโมสรค่ะ ก็ตอ้ งเปิดหู เปิดตาบ้าง (หัวเราะ) วางเป้าหมายในการเล่นต่อไปอย่างไร ในขณะที่ประสบความสำ�เร็จตั้งแต่ อายุยังน้อย ก็คือว่าตอนนี้หลังจากที่ได้เป็น แชมป์โลกแล้วหนูก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะมุ่งการฝึกซ้อมไปที่โอลิมปิคเกมส์ และจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้ (เสียงทีม่ งุ่ มัน่ เกินวัยของเด็กสาวทีน่ งั่ อยู่ข้างหน้าผมตอบออกมา ทำ�ให้ผม ถึงกับขนลุกซู่) ตอนนี้มีคะแนนห่างจากอันดับหนึ่ง อยู่เท่าไหร่ ประมาณเจ็ดพัน แปดพันคะแนน ค่ะ ต้องดูทวี่ า่ หนูกบั เขาใครจะเล่นได้ ดีกว่าในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไป มัน ก็มีผลด้วย ต้องดูที่ว่าถ้ารายการนั้น เขาตีไม่ดี เราตีดกี ว่า เรามีแต้มสะสม ได้มากกว่าก็สามารถที่จะขึ้นเป็นมือ หนึ่งได้ 33

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


“ ”

...การวิ่งก็จะมีการสร้างจังหวะการเคลื่อนที่เป็นมุมในสนาม สร้าง stepของเท้า อย่างที่หนูเล่นส่วนใหญ่เป็นประเภทเดี่ยวที่ต้องวิ่ง คนเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่นานเหมือนการเล่นเทนนิส แต่ก็ต้องมีการ เคลือ ่ นไหวตลอด ก็ตอ ้ งมีการซ้อม speed สัน้ ๆ เน้นความว่องไว...

มีการนำ�วิธกี ารเล่นหรือการฝึกซ้อมของคูแ่ ข่ง มาวิเคราะห์ ก็มคี ะ่ เพือ่ ศึกษาจังหวะการเล่น เช่นบาง จังหวะทีเ่ น้นๆ หมายถึงความชัวร์ของการเล่น การเล่นที่ดีกว่าเรา แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ใจด้วยค่ะ

แล้วคู่แข่งที่น่ากลัว ก็ต้องเป็นจีน เพราะเขาเป็นมหาอำ�นาจ อยู่ แ ล้ ว แต่ ก็ มี ป ระเทศอื่ น เช่ น ถ้ า เป็ น ประเภทหญิ ง เดี่ ย วก็ จ ะมี เ กาหลี อิ น เดี ย ประเทศญี่ ปุ่ น ก็ ถื อ เป็ น ประเทศที่ น่ า กลั ว เหมือนกัน ในความสำ�เร็จของน้องเมย์ ต้องมีนกั แบดชาติ อื่นคอยจับจ้อง ค่ะ (พยักหน้า) หนูคดิ ว่าทุกคนก็จอ้ งทีจ่ ะ เอาชนะให้ได้อยูแ่ ล้วค่ะ ระดับโลกฝีมอื ต่างกัน ไม่มากนัก แต่หนูกต็ อ้ งสร้างมาตรฐานให้ดยี งิ่ ขึ้นต่อไป

เรือ่ งคาร์ดโิ อ ระบบหัวใจ สร้างความอดทนให้ เราสามารถยืนได้ถงึ 3 เกมโดยสภาพร่างกาย ไม่ดูแย่มาก การวิ่งมีส่วนช่วย การวิ่ ง ก็ มี ส่ ว นที่ ดี แ ละก็ มี ผ ลกระทบ ด้วยคือทำ�ให้แข็งแรงและมีผลถ้าเราลงนํ้า หนักที่ผิดลักษณะด้วยนํ้าหนักที่มากเกินก็ ไม่เป็นผลดีต่อเข่า แต่การวิ่งก็เป็นพื้นฐาน ที่สำ�คัญของการเล่นกีฬาทุกประเภท ตอน นี้ก็ใช้จักรยานเข้ามาช่วยเสริมบ้าง การวิ่งก็ จะมีการสร้างจังหวะการเคลื่อนที่เป็นมุมใน สนาม สร้าง stepของเท้า อย่างที่หนูเล่นส่วน ใหญ่เป็นประเภทเดี่ยวที่ต้องวิ่งคนเดียว ถึง แม้ว่าจะไม่นานเหมือนการเล่นเทนนิส แต่ก็ ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอด ก็ต้องมีการซ้อม speed สั้นๆ เน้นความว่องไว ก่อนการซ้อม ก็จะวิง่ รอบๆโรงฝึกเพือ่ การอบอุน่ ร่างกายและ สร้างความอดทน กระโดดเชือกบ้าง วันไหน ซ้อมหนักก็จะหนักไปเลยมีการเล่นกล้ามท้อง

มีเรื่องไหนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ความแข็งแกร่งของร่างกาย โค้ชที่ช่วย วางแผนปรับปรุงการฝึกซ้อม ให้เราดีขึ้นและ แก้เกมในขณะแข่งขัน และต้องพัฒนาความ แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อที่จะเล่นในเกมที่ ยาวนาน ในบางครั้ง หนูคิดว่าในเกมที่ต้อง เล่นยาวๆ หนูยังทำ�ได้ไม่ดีพอค่ะ

หลังจากน้องเมย์ได้แชมป์โลกจะมีผลอย่างไร ต่อวงการแบดมินตันไทย ตอนนี้หนูคิดว่าวงการแบดมินตันไทยมี การพัฒนามากขึน้ คนไทยหันมาสนใจในกีฬา แบดมินตันมากขึน้ เมือ่ หนูสามารถคว้าแชมป์ โลกได้หลายคนมองว่าหนูน่าจะสามารถนำ� เหรียญโอลิมปิคกลับประเทศไทยได้ซึ่งทุกๆ คนก็ ค อยให้ กำ � ลั ง ใจและเชี ย ร์ นั ก กี ฬ าที ม ชาติทุกๆคนไม่ใช่แค่หนูคนเดียว นักกีฬา แบดมินตันไทยเองที่ขึ้นสู่อันดับต้นๆของโลก ก็มีอยู่เยอะค่ะ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ประสบความ สำ�เร็จในระดับโลกติดต่อกัน ก็มีบ้างค่ะ (อมยิ้ม) มีคนให้ความสนใจ มากขึ้น เวลาเจอก็ขอถ่ายรูป ไปห้างก็จะมี คนเข้ามาทักทาย แสดงความชื่นชม ก็ดีใจที่ ทำ�ให้ทุกคนมีความสุขและมีกำ�ลังใจในการ ฝึกซ้อมมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่มีส่วนในการสนับสนุน คุณพ่อคุณแม่ติดตามให้กำ�ลังใจตลอด มา ถึงแม้ว่าจะสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ ไม่มากเพราะในช่วงเล่นใหม่ๆ ฐานะทางบ้าน ก็ยังไม่ดี พอหนูเริ่มเล่นแบด มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็พยายามเก็บเข้าบัญชีในธนาคาร ตอนนี้ได้ เป็นนักกีฬาอาชีพก็เอารายได้สว่ นหนึง่ มาเป็น ค่าใช้จา่ ยในครอบครัว ก็รสู้ กึ ภูมใิ จทีท่ �ำ ให้ลด ภาระของท่านได้ (น้องเมย์ตอบออกมาด้วย

หลังการแข่งขันทีน่ อ้ งเมย์บอกว่าเป็นเกมทีย่ ดื เยื้อ ความอดทนไม่ถึง มีการแก้ไขอย่างไร (น้องเมย์นิ่งคิดไปนิดหนึ่ง) ก็เพิ่มเติม ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้ครบทุกส่วน

34


ดวงตาที่ฉายแววแห่งความสุข) ได้ข่าวว่าจะซื้อเครื่องซักผ้าให้คุณแม่ หัวเราะ แล้วยิ้มอย่างอายๆ อ๋อ ! ซื้อ แล้วค่ะก็คยุ แซวกันเล่นๆพีน่ กั ข่าวเอาไปลงสือ่ เป้าหมายจริงๆ ตอนนีจ้ ะพยายามเก็บเงินซือ้ บ้านให้กับครอบครัว กิจวัตรประจำ�วัน ตั้งแต่ตื่นนอนเจ็ดโมงเช้า เตรียมตัวซ้อม แปดโมงค่ะ ถึงสิบโมงแล้วก็ไปทำ�กายภาพถ้า มีอาการบาดเจ็บ ถึงบ่ายโมงพักซ้อมต่อบ่าย สามถึงห้าโมงแล้วพักสองชั่วโมงแล้วซ้อมต่อ หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มรองท้องด้วยเครื่องดื่มและ ผลไม้แล้วเข้านอนค่ะ ผลกระทบกับการเรียน ไม่มคี ะ่ เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยให้การ ช่วยเหลืออย่างดี บอกว่า ให้ฝกึ ซ้อมอย่างเต็ม ที่ มีเวลาว่างก็ให้เข้าไปเรียนเป็นพิเศษกับทาง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ตอนนี้ทาง มหาวิทยาลัยเตรียมที่จะเอาอาจารย์มาสอน เป็นกรณีพิเศษที่บ้านทองหยอด หนูเองก็ต้อง พยายามที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อที่จะ เรียนให้ทันเพื่อนๆ ตอนนี้เรียนที่ไหน เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ

เห็นว่าน้องเมย์มีอาการบาดเจ็บ ค่ ะ หนู มี อ าการเจ็ บ ที่ ห ลั ง (น้ อ งเมย์ พูดด้วยนํ้าเสียงที่มีอาการกังวล) ทางคุณ แม่ปุกได้นำ�นักกายภาพบำ�บัดมาคอยดูแล เป็นประจำ� ตอนนี้เจ็บมาเกือบเดือนแล้วค่ะ อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่หายสนิท ทาง นักกายภาพบอกว่ากล้ามเนือ้ อักเสบน่าจะหาย เร็วๆนี้ อยากฝากอะไรไปถึงน้องๆและเยาวชนไทย ก็อยากฝากถึงเยาวชนรุน่ หลัง เด็กๆหรือ ทีก่ �ำ ลังเล่นอยู่ ระเบียบวินยั เป็นสิง่ สำ�คัญ ต้อง ขยัน อดทน พยายามตั้งเป้าหมายให้กับตัว เองอย่าใจร้อนให้วางไปที่ละขั้นจะดีกว่าการ หวังสูงๆแล้วไปไม่ถึง มีไม่กี่คนหรอกค่ะที่จะ ขึ้นไปสูงที่สุดเพราะที่หนึ่งมีได้แค่คนเดียวค่ะ

รวมทั้งการแสดงออกในวัฒนธรรมประจำ� ชาติที่สื่อออกไปสู่สายตาของคนทั้งโลกจะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนไทยรุ่น ใหม่ทมี่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการพัฒนาตัวเอง สู่ความเป็นเลิศของการเล่นกีฬาทุกประเภท ทางทีมงานวารสาร Thai Jogging Magazine สมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และนั ก วิ่ ง ทั่ ว ประเทศขอส่ ง กำ � ลั ง ใจให้ กั บ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ กับความหวังที่ ยิ่งใหญ่ของเธอที่จะนำ�ความสุขมาสู่คนไทย ทั้งชาติ “เราเชื่อว่าเธอจะทำ�ได้สำ�เร็จ” เหรียญ ทองแห่งความภาคภูมิใจโอลิมปิคเกมส์ ฤดู ร้อนครั้งที่ 31 ประจำ�ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล

จากเส้ น ทางความสำ � เร็ จ ของน้ อ งเมย์ ที่ ม าจากการฝึ ก ซ้ อ มที่ ยึ ด ความมี ร ะเบี ย บ วิ นั ย ความมุ่ ง มั่ น ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ ของ เป้ า หมาย ความกตั ญ ญู ต่ อ พ่ อ แม่ ผู้ มี พระคุณ ศรัทธาในองค์ความรู้และผู้ฝึกสอน หลั ง การสั ม ภาษณ์ ที ม งานได้ ข อให้ น้องเมย์ของเราเขียนข้อความฝากไปให้กบั ท่านผู้อ่านและชาวไทยเป็นพิเศษ น้องเมย์ น่ารักมาก รีบหากระดาษ ปากกาและนั่ง เขียนอย่างตั้งใจ

ระบบโภชนาการที่จำ�เป็น บางครัง้ ทีโ่ ค๊ชเห็นหนูเริม่ ตัวอ้วน นํา้ หนัก เพิ่มขึ้นเยอะก็จะมีการลดการรับประทาน อาหารประเภทแป้ ง เน้ น ผั ก ผลไม้ ม าก ขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีนักโภชนาการเข้ามา ดูแลอาหารการกินในแต่ละวัน ซึ่งหนูก็ต้อง พยายามดูแลตัวเอง ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ครบทุกมื้อ

35

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


นักวิ่งแห่งแม่อาย

เรื่องพิเศษ

เด็กๆผู้สร้างฝัน กับเท้าที่ก้าวไป

ประชุมวางแผนการซ้อมที่ริมเขา

หอเกียรติยศในโรงเรียนที่เอาไว้เก็บถ้วยรางวัลนักวิ่ง

ชนะที่ 1 ได้ 800 บาท

ชุดนักเรียน คือชุดกีฬา

ครูบมั๊ ในงานกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมพลังนักวิ่งแม่อาย 3-6 ก.ย.2556

ซ้อมวิ่งยาวทางเนิ่น

ปีที่ ง12 ฉบับที่ 87 89องได้ เดือแนสิ นตุ าคม ไปแข่ สนามไหนต้ หรีงลยหาคม ญได้2556 ถ2556 ้วยรางวัลกลับมา 36

เลิกเรียนมาซ้อมกันต่อ


ที่น่าเศร้าคือเมื่อถามสืบไปลึกๆ ก็พบว่าญาติของพวกเขา พี่ๆ น้องๆ หลายคนก็ตอ้ งติดคุกติดตารางด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การ เพราะเป็นเหยือ่ ของพ่อค้ายาเสพย์ตดิ ตามตะเข็บชายแดนทีม่ กั ให้วยั รุน่ ชายหญิงในพืน้ ที่ ติดยาและขนยาลำ�เลียงสู่ในประเทศ

“...ทุกเช้าในแอฟริกา..ละมั่งจะตื่นขึ้น... มันรู้ว่าจะต้องเร็วกว่าสิงโต..ไม่เช่นนั้นจะอยู่ รอดไม่ได้...เช่นเดียวกันทุกเช้าสิงโตจะตื่น ขึน้ ...มันรูว้ า่ จะต้องเร็วกว่าละมัง่ ตัวทีช่ า้ ทีส่ ดุ .. ไม่เช่นนั้นจะอดตาย...ไม่สำ�คัญว่าเราจะเป็น ละมั่งหรือสิงโต..เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น..เราควร จะเคลือ่ นไหว...”...มัวริซ กรีน อดีตนักวิง่ 100 เมตรชายเจ้าของเหรียญทองวิง่ 100 เมตรชาย ในการแข่งขันซิดนียเ์ กมส์ 2000 กล่าวไว้ และ เมือ่ เร็วๆ นี้ ตูน-บอดีแ้ สลม ซูเปอร์สตาร์ทรี่ กั การวิ่งก็ได้โพสต์ข้อความนี้บนอินสตราแกรม ของเขา เช่นเดียวกับทุกๆ เช้าที่ตำ�บลแม่อาย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ท่ า มกลางธรรมชาติ ที่ บริสุทธิ์ด้วยความไกลปืนเที่ยง ภูมิประเทศ ที่ราบสูง ที่นั่นเด็กนักเรียนตัวน้อยเรียนระดับ ประถมและมัธยมศึกษาราว 40 ชีวิตก็ได้ตื่น ตั้งแต่ดวงตะวันยังไม่ขึ้น อบอุ่นร่างกายก่อน จะออกวิ่งไปในหมู่บ้านราว 13-14 กิโลเมตร หรือหนึ่งชั่วโมงเศษ ภายใต้การคุมแถวโดย “ครูบั๊ม-พสิษฐ์ ฟ้าสาร” อดีตนักกีฬาทีม ชาติวิ่งกระโดดรั้วชายชุด C ครูบั๊มของเด็กๆ ย้ายไปเป็นครูชาวเขาที่นั่นได้หลายปีแล้ว แม้ มีหนทางที่ก้าวหน้านั้นให้เลือกอยู่บ้าง แต่ หนุม่ อารมณ์ดวี ยั สามสิบเศษก็บอกผมว่า “ผม มีหน้าที่ที่นี่ต้องทำ� เวลาเห็นเด็กๆ ได้ซ้อมวิ่ง แล้วผมมีความสุข ถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะ ไม่มีใครทำ�ต่อ เด็กพวกนี้ก็จะเคว้งเลย” บั๊มเป็นคุณครูสารพัดวิชา เขาสอนอยู่ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ลองนึกภาพ ชีวติ ประจำ�วันของเขาดูคร่าวๆ คุณจะเห็นถึง ความตั้งใจดี เช้าตรู่คุมนักวิ่งซ้อมกีฬา แปด โมงเศษหยิบตำ�ราเล่มเก่าไปสอน ตกบ่ายสอน อีกวิชา ผลัดเย็นก็เปลี่ยนชุดไปคุมนักกรีฑา รุ่นเยาว์ซ้อมและประชุมแผน ประเมินความ ก้าวหน้าของทีม นอกจากทำ �งานวิชาการ

แล้วเขายังต้องคอยเดินเอกสารให้กบั นักวิง่ ตัว น้อยอีก เพราะบางรายเป็นลูกชาวเขาพ่อแม่ เขียนหนังสือไทยไม่ได้อ่านไม่ออก ในขณะที่ ชีวติ เสาร์อาทิตย์ของครูหนุม่ ท่านนีก้ ม็ กั อยูใ่ น รถบขส.ที่ขนนักวิ่งภูเขาเข้าเมืองไปร่วมแข่ง งานกรีฑาในละแวกใกล้เคียง “ที่ 1 ได้ 500 บาท ที่ 2 ได้ 300 บาท ที่ 3 ได้ 100 บาท เงินส่วนนี้จะถูกหักมา 20% เป็นกองทุนการซ้อมของพวกเรา เด็กๆ ชอบ มากทีไ่ ด้ไปเปิดหูเปิดตาในเมือง เจอนักวิง่ ต่าง โรงเรียน ทีมเราไปไหนคนจำ�ได้หมด เพราะ ว่าไม่เคยใส่รองเท้า หรือมักถูกเรียกซํ้าหลาย ครัง้ เพราะว่ามัวแต่มาถอดรองเท้าตะปูเปลีย่ น กันอยู่ เรามีนักวิ่งอยู่ 30 - 40 คน แต่รองเท้า มีพอใช้อยู่ 4-5 คู่ นี่ยังไม่นับพวกชุดกีฬานะ ครับ เราก็ใส่ชดุ นักเรียนนัน่ แหละซ้อม ผมทำ� เรื่องขยับขยายโครงการนักวิ่งไปถึงผู้ใหญ่มา บ้าง กว่าจะอนุมัติก็ต้องปีการศึกษาถัดๆ ไป แต่จุดนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอก เพราะว่าเราเป็น โรงเรียนบนเขา อะไรก็ยงั ไม่พร้อมดีนกั ถ้างบ ไปลงกับเก้าอี้ สมุดหนังสือ กระดานดำ�ก่อนก็ ต้องเข้าใจ” นักวิง่ แห่งแม่อายกลุม่ นีไ้ ล่เก็บเหรียญเก็บ ถ้วยในงานแข่งระดับภูมิภาคมาได้มากมาย จนห้ อ งเกี ย รติ ย ศของโรงเรี ย นไม่ พ อเก็ บ รางวั ล ล่ า สุ ด ในงานศึ ก กรี ฑ าชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทยและนานาชาติ ชิ ง ถ้ ว ย พระราชทาน วันที่ 3-6 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็น รายการใหญ่ที่สุดรายการแรกที่คณะนักวิ่ง แห่งแม่อายลงจากเขามาด้วยระยะทาง 700 กว่ากิโลเมตร ทำ�ผลงานอยู่ในเกณฑ์ประทับ ใจ รวม 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 2 เหรียญทองนั้นมาจากผลงานของ ธนพล รัตนพลเสน (อายุ 18 ปี) วิ่ง 5000 เมตรชาย ทำ�เวลาไปชนิดที่สร้างสถิติใหม่ของรายการ 37

Berry View

นักวิ่งหญิงแม่อาย คว้าเหรียญทอง 3x800 เมตร กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 น่านเกมส์ ใหญ่นี้ คือ 15.55 นาที และอีกหนึ่งเหรียญ ทองจาก ไพบลูย์ ยอทู (อายุ 18 ปี) เดินทน ชาย 10,000 เมตร ทำ�เวลาไปสวยหรูที่ 51.38 นาที ผมได้พูดคุยกับน้องๆ นักกีฬาในกลุ่มนี้ มาบ้าง น้องๆ ออกจะดูขี้อายเหมือนชื่อบ้าน เกิด บางคนพูดไทยไม่ชัด แต่ก็มีความน่ารัก สดใสสมวัย เรื่องของน้องๆ นักวิ่งกลุ่มนี้บาง รายจะเล่าให้ฟงั ดูเรียกนาํ้ ตาหน่อยก็ท�ำ ได้ นัก วิ่งฝีเท้าดีบางคนนั้น เกิดมาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใคร เป็นลูกเขาที่พัด เพพเนจรมา พ่อแม่กลัวมีปัญหาเรื่องสัญชาติ หรือลักลอบเข้าเมืองก็เลยไม่ไปแจ้งเกิด ที่ น่าเศร้าคือเมื่อถามสืบไปลึกๆ ก็พบว่าญาติ ของพวกเขา พี่ๆ น้องๆ หลายคนก็ต้องติด คุกติดตารางด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ เพราะ เป็นเหยื่อของพ่อค้ายาเสพย์ติดตามตะเข็บ ชายแดนที่มักให้วัยรุ่นชายหญิงในพื้นที่ติด ยาและขนยาลำ � เลี ย งสู่ ใ นประเทศ พอมา นึกถึงประเด็นนี้เข้าได้ทำ�ให้ผมตระหนักรู้ว่า กีฬาเช่นวิ่งได้เป็นโล่เป็นภูมิคุ้มกันเป็นสังคม ที่ดีของเยาวชนที่นั่นให้ห่างไกลจากวงโคจร สีดำ� ทำ�ลายอนาคต อย่างน้อยเด็กวัยใส 40 กว่าชีวิตที่เป็นนักกีฬากลุ่มนี้จะมีสุขภาพ พลานามัยทีด่ ี มีเกียรภูมิ และโตไปเป็นผูใ้ หญ่

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ในทุกๆ เช้าที่ตำ�บลแม่อายนั้นมีความตั้งใจดีๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโค๊ชและเยาวชนนักวิ่ง พวกเขาล้วนมุ่งมั่นไปข้างหน้า ไม่ได้มองว่าความขาดแคลนยากไร้ คือ อุปสรรค แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ชัยชนะหรือมิตรภาพ กำ�ลังใจที่ได้มาและเกิดขึ้นกันเองภายในก็ได้เติมเต็มนักวิ่งจากภูเขาเที่ยงกลุ่มนี้ให้มีความสุข

เหรียญทองแดง. วิ่ง5,000 เมตรชาย กีฬา แจกจ่ายเสื้อที่ได้รับการสนับสนุนที่ริมเขา อาเซียนสกูลเกมส์ที่เวียดนาม ที่ดีในวันหนึ่ง เพราะชีวิตเขามีกีฬาคุ้มครอง กีฬาวิง่ สำ�หรับนักวิง่ แห่งแม่อาย ทีพ่ วกเด็กมีก�ำ ลังใจดีๆ ลุกขึน้ มาซ้อมวิง่ อย่างมี วินยั ทุกเช้าตรู่ ถือเป็นความสุขทีง่ า่ ยทีส่ ดุ บางคนไม่ได้หมายจะเป็นนักกีฬาทีย่ ง่ิ ใหญ่ แค่ได้วง่ิ ได้ยม้ิ ได้หวั กับเพือ่ นๆ ก็เพียงพอแล้ว เด็กบางคนอาจเกิดมาร่างกายอ่อนแอ ในถิน่ ทุรกันดารก็ยากยิง่ จะเข้าถึงโรงหมอ ไหนจะค่ารักษาพยาบาล ก็ได้การวิง่ เป็น เริม่ ฝึกตัวเองเป็นนักกีฬานีแ่ หละ ทีช่ ว่ ยอภิบาลให้สขุ ภาพแข็งแรง แต่กลับน้องนักวิ่งบางคน ผมได้เห็นแววตาเขาขณะที่ชมการแข่งกรีฑาชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขานึกฝันอยากติดทีมชาติ อยากทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อ ความก้าวหน้าในชีวิตและโอกาสต่างๆ ที่เปิดมากขึ้นมากกว่า การเป็นนักเรียน ชาวเขา ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นจริงกับ อรวรรณ สินเสรา (อายุ 17 ปี) กับ เอกชัย ยานทา (อายุ 18 ปี)เยาวชนจากตำ�บลแม่อาย 2 คนนี้ได้สิทธิ์ไปแข่งในรายการยิ่ง ใหญ่ชื่อว่า “Asia Pacific Games Special Olympics Australia ระหว่าง 1-7 ธันวาคม ที่เมือง Newcastle ร่วมกับนักกีฬาอีก 2000 ชีวิตจากทั่วโลก ความ หวังอยูท่ เี่ อกชัย ยานทา ทีท่ �ำ เวลาผ่านเกณฑ์ได้ลง 3 รายการ คือ วิง่ 1500 เมตร ชาย วิง่ 5000 เมตรชาย และ 4X100 เมตรชาย ทีผ่ า่ นมา “เจ้าเอกเยาวชนนักวิง่ ชาวไทยภูเขาเคยวิ่ง 1500 เมตรในเวลาแถว 4.25 นาที งานนี้มีลุ้นทีเดียวเพราะ เขาซ้อมบนเนิ่นเขาอยู่แทบทุกวัน ในขณะที่อรวรรณ สินเสรา ผ่านเกณฑ์ได้ลง 3 รายการ คือ 800 เมตรหญิง 400 เมตรหญิง และ 4x100 เมตรหญิง สถิติการวิ่ง 800 เมตรของอรวรรณดีเด่นระดับ 2.22 นาที เธอน่าจะไปทำ�ลายสถิตินี้ที่เมือง ออสซี่ตามความตั้งใจ ในทุกๆ เช้าที่ตำ�บลแม่อายนั้นมีความตั้งใจดีๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโค๊ช และเยาวชนนักวิ่ง พวกเขาล้วนมุ่งมั่นไปข้างหน้า ไม่ได้มองว่าความขาดแคลน ยากไร้ คือ อุปสรรค แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ชัยชนะ หรือมิตรภาพ กำ�ลังใจที่ได้มาและเกิดขึ้นกันเองภายในก็ได้เติมเต็มนักวิ่งจาก ภูเขาเที่ยงกลุ่มนี้ให้มีความสุข มีเป้าหมายที่จะพาตัวเองสร้างฝันไปกับสองเท้า ที่ก้าวไป เชื่อว่าวันหนึ่ง “นักวิ่งแห่งแม่อายกลุ่มนี้” จะนำ�พาความภาคภูมิใจมา สู่ใครๆ ที่ตามเชียร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

38

คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เดินทน 20,000 เมตรกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 น่านเกมส์ • ติดตามความเคลื่อนไหวภาพบรรยากาศการซ้อม การแข่งของพวกเขาได้ที่ facebook.com/pages/นักวิ่ง แห่งแม่อาย • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักวิ่งแห่งแม่อาย ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้าวิ่ง ด้วยตัวคุณเองได้ ตามที่อยู่นี้ ส่งถึง ครูบั๊ม - พสิษฐ์ ฟ้าสาร โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 30 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 • สมทบทุนการทำ�ทีมนักวิง่ แห่งแม่อาย เยาวไทยภูเขา ห่างไกลยาเสพย์ตดิ สร้างฝันให้เด็กๆ บริจาคค่าอาหาร ค่า ใช้จ่ายรายเดือนได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาแม่อาย ชื่อ บัญชี “กรีฑาราชประชานุเคราะห์ 30” เลขที่บัญชี 02010554-6418 โทรฯแจ้งครูบั๊มได้ที่ 084-929-6671

ข้อมูลน่าคิด • นักวิ่งแห่งแม่อายได้เบี้ยเลี้ยงการมาแข่งกีฬาที่งาน กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยวันละ 40 บาท • แต่ละเดือนนักวิ่งแห่งแม่อาย 40 ชีวิต มีค่าใช้จ่าย หมุนเวียนสร้างนักกีฬาที่เดือนละ 3,000 บาท • รองเท้าตะปู รองเท้าซ้อมวิ่งนับรวมกันได้ 11 คู่ (แบบไม่ดูสภาพ) • นักกีฬากลุ่มนี้กินนอน ซ้อมกีฬา เรียนหนังสือที่ โรงเรียนทุกคน • มีโค๊ช 1 คนที่ดูแลบริหารจัดการทุกสิ่งอย่าง


39

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ซิโก้เมืองแคน เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ศูนย์หน้าจอมตีลังกา หนึ่งในตำ�นานฟุตบอลไทย

เมื่อพูดถึง “ซิโก้” หรือ ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เชื่อว่า แฟนๆ ลูกหนังคงจำ�ผู้ชายคนนี้กันได้ดี เพราะเขาคือศูนย์หน้าทีมชาติไทย เจ้าของตำ�นาน “จอมตีลังกา” ที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนบอลชาวไทยทุกครั้ง ด้วยท่ากระโดดตีลังกาหลังยิงประตูได้สำ�เร็จ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนฟุตบอลล้วนจดจำ�ได้เป็นอย่างดี กว่า 20 ปีบนเส้นทางค้าแข้ง เขาตีลังกาท้าฝันด้วยลำ�แข้งมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่นักเตะของโรงเรียน ค่อยๆ พัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นแท่นเป็นนักเตะทีมชาติสร้างชื่อให้กับประเทศ แต่หลังจากมีครอบครัว เขาได้ ตัดสินใจอำ�ลาวงการ และผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังแทน โดยเขาให้เหตุผลว่าอยากพักผ่อน และใช้เวลากับ ครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับลูกสาวทั้ง 3 คน (น้องเพิร์ธ พราวด์ และ เพิร์ล) ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

40


“ ”

...ทุกวันนี้ผู้คนมุ่งเน้น แต่ทำ�งานเพื่อหาเงินจนลืมเรื่อง สุขภาพ พอแก่ตัวมาก็เอาเงินที่เก็บมารักษาตัวเอง ไม่ ได้ใช้ตังค์ คิดได้อีกทีก็สาย ผมเองก็ยังคงจัดโปรแกรม ให้กับตัวเองโดยการวิ่งสปีดวันละ แปดสิบเมตร จำ�นวน ยี่สิบครั้งทุกวัน... ซิโก้ในวันนี้ แม้วยั จะขึน้ เลขสีแ่ ล้ว แต่ยงั ดูมี สุขภาพแข็งแรง และอารมณ์ดี เขาได้เล่าให้ฟงั ถึง ความเป็นมา ก่อนจะมาเป็นนักฟุตบอล “..เพราะ ครอบครัวเป็นนักกีฬา คุณพ่อเป็นนักบอลประจำ� อำ�เภอ คุณแม่เป็นนักบาสเกตบอล นักวิง่ รวมทัง้ พีส่ าวสองคนก็เป็นนักวอลเลย์ นักวิง่ ยิมนาสติก ฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิต สามารถเล่นได้กันทั้ง โรงเรียน เด็กผูช้ ายก็จะชอบฟุตบอล กันครับ...” สมัยก่อนตอนทีเ่ ขาเล่นฟุตบอลทีมชาติ เขา ซ้อมกันยังไง “.. การฝึกซ้อมก็จะต้องทำ�ตาม โปรแกรม จะมีสามช่วง ช่วงพรีซีซั่น ก็จะเน้น เรื่องสมรรถภาพร่างกายเป็นหลัก ช่วงที่สองคือ ช่วงอินซีซั่น ก็จะเน้นเกมส์การแข่งขัน รักษา สมรรถภาพร่างกาย รวมถึงแทคติกในการเล่น ช่วงทีส่ ามคือช่วงออฟซีซนั่ ก็จะรักษาสมรรถภาพ ไว้เล็กน้อย ทั้งหมดนี้ก็จะมีความหนักหน่วงใน การฝึกซ้อมแตกต่างกันไปครับ...” ได้รบั รางวัลมาก็เยอะ แล้วมีผลงานใดทีเ่ ขา ประทับใจมากทีส่ ดุ “....ก็ทกุ ถ้วย ทุกการแข่งขัน ในนามทีมชาติถอื ว่ามีความภูมใิ จไม่แตกต่างกัน เพราะเราเล่นเพื่อแฟนบอลคนไทยทั้งประเทศ แต่ที่คนจะจำ�ได้ก็จะเป็นแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 17 ที่ประเทศสิงคโปร์ ชนะพม่า 4:3 เราเป็นคน โหม่งประตูชัย ทำ�ให้คนรู้จักซิโก้มาตั้งแต่ตอน นั้นครับ...” ปัจจุบัน ซิโก้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ แล้วก็ดูแลบริษัท สปอร์ตฮีโร่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ�เกี่ยวกับกีฬา จัด อีเว้น เป็นออร์แกไนเซอร์ เป็นเอเจนซี่ และยัง มีมูลนิธิซิโก้ ที่ทำ�ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กมาเล่นกีฬาฟุตบอล สอนเด็กๆ ตามถิ่น ทุรกันดาร จัดอบรมครูพละ ช่วยเหลือเพื่อน อดีตทีมชาติที่ลำ�บาก โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน “...ก็พยายามทำ�แต่ละงานให้ดีที่สุด ตอบแทน คุณแผ่นดิน เมือ่ เรามีโอกาสและยังมีพลังอยู...่ .”

ด้วยภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากมาย แล้ว เขาจัดสรรเวลาให้กบั การออกกำ�ลังกายและดูแล รักษาสุขภาพอย่างไร “....ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นกีฬา เหมือนตอนเป็นผู้เล่น แต่ก็จะหาเวลาออกกำ�ลัง กาย เตะบอล ซ้อมไม่ได้หนักมาก แต่ก็รักษา สมรรถภาพร่างกายให้สมบูรณ์และไม่ให้อ้วน ก็ พอครับ...” และเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการออกกำ�ลังกายและการวิ่งว่า “... ทุกวัน นี้ผู้คนมุ่งเน้นแต่ทำ�งานเพื่อหาเงินจนลืมเรื่อง สุขภาพ พอแก่ตัวมาก็เอาเงินที่เก็บมารักษาตัว เอง ไม่ได้ใช้ตงั ค์ คิดได้อกี ทีกส็ าย ผมเองก็ยงั คง จัดโปรแกรมให้กับตัวเองโดยการวิ่งส ปีดวันละ แปดสิบเมตร จำ�นวน ยี่สิบ ครั้งทุกวัน เพื่อรักษาความทนทาน ของกล้ามเนื้อและการหายใจ ทำ�ให้ หัวใจเราแข็งแรง การวิ่งถือว่าสำ�คัญ ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี พื้ น ที่ เ ยอะแต่ ข อแค่ หารองเท้าดีๆ สักคู่ก็ทำ�ได้แล้ว วิ่งไป กลับยี่สิบเมตร สิบเที่ยว ทำ�สักห้าหก

41

เซต แค่นี้ร่างกายก็แข็งแรงแล้ว แต่จิตใจเราจะ ต้องมีวินัย ส่วนใหญ่แล้วจะขี้เกียจและตามใจ ปากสุดท้ายก็ต้องไปหาหมออีกตามเดิม...” คำ�พูดที่เขากล่าวฝากมาถึงเพื่อนๆ นักวิ่ง ก็คือ “...อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำ�ลังใจให้ทีม ชาติไทย บอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสาย เลือด พูดอย่างเดียวไม่พอต้องกระทำ�ด้วย อย่า ลืมดูแลสุขภาพตัวเอง ทำ�อย่างที่ผมแนะนำ�ข้าง ต้นสุขภาพก็จะดีเองครับ...”

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิ่งทั่วไทย

โปรรุจน์, โปรตุ้ม, โปรวัฒนา

เดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยเอดส์ (วิ่ง 3 สวน)

เดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยเอดส์ (วิ่ง 3 สวน) 25 สิงหาคม 2556 ณ สวนจตุจักร • วิ่งเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เป็นศูนย์ • วิ่งเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติให้เป็นศูนย์ • วิ่งเพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ให้เป็นศูนย์ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้จัด

กิจกรรม เดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางที่วิ่งผ่านสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนรถไฟ ในกิจกรรมครัง้ นีม้ นี กั วิง่ จากชมรมต่างๆ รวมทัง้ ประชาชนผูส้ นใจเข้าร่วมกันอยาง มากมาย ซึ่งรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำ�ไปใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค เอดส์แก่ประชาชนทั่วไปและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี

กฟผ. มินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 17 วันที่ 1 กันยายน 2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 5.30 น. พลอากาศเอก กำ�ธร สินธวานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศล กฟผ.มินิมาราธอน ณ สำ�นักงาน ใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ.บางกรวย จ.นนทบุรี  งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในกิจกรรม เดิน-วิ่งการ กุศล กฟผ.มินิมาราธอน ให้เป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับแก่นักวิ่ง และชมรม วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพให้แพร่หลายเป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้  โดยครัง้ นีจ้ ดั เป็นครัง้ ที่ 17 แล้ว รายได้จากการ เก็บ “เงินค่าสมัคร” จากผู้ร่วมงานเดินวิ่งขั้นตํ่า 200บาท จะเปลี่ยนเป็น “เงินบริจาค” และนำ�เงินทัง้ หมด โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย มอบเป็นทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ น ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

โรงเรียนโดยรอบ กฟผ. จำ�นวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ส่วน รายได้ที่เหลือจะบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน สำ�หรับกิจกรรมเดินวิง่ การกุศล จัดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ วิง่ มินมิ าราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เส้นทางราบ และขึ้นอาคารจอดรถ 2 อาคาร และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะ ทาง 2 กิโลเมตร เส้นทางราบ โดยทั้ง 2 ประเภท ใช้เส้นทางใน กฟผ.บางกรวย เป็น หลัก และเส้นทางในบริเวณพื่นที่ใกล้เคียง ผลการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ประเภท วิ่งมิ นิมาราธอนฝ่ายชาย ได้แก่ นายอุ้มยศ กิจอุดม สังกัดชมรมวิ่งบางขุนเทียน เวลา 37.14 นาที ฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส.วันเพ็ญ สุดรักษ์ สังกัด ธกส. เวลา 51.35 นาที เนื่องจากการ จัดงานครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่เป็นการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

42


วิ่งสู่ชีวิตใหม่

ที่หนองคาย 15 กันยายน มีการประชุมเครือข่ายชมรมวิ่งภาคอีสาน ตอนบน ที่อบจ.หนองคาย มีคุณปรีชา ทรงอยู่ ประธานเครือข่ายเป็น ผู้ดำ�เนินการจัดการประชุม สมาพันธ์ส่วนกลางนำ�โดย ประธานพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ รองประธานสุภาพ ศรีโยธาและอ.สถาวร จันทร์ผ่องศรี กรรมการบริหารของสมาพันธ์ฯ ไปร่วมประชุม

คุณพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ไทย มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ พลเอกธงชัย ตระสินธ์ ประธานเครือ ข่ายชมรมวิ่งภาคอีสานตอนล่าง ในการประชุมผู้แทนชมรมวิ่งที่จังหวัด นครราชสีมา เมื่อ 14 กันยายนที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี จ. นครราชสีมา เป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายนักวิ่งของไทย

การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน - วิง่ เพือ่ สุขภาพไทยเครือข่ายภาคตะวันตก ทีห่ อ้ งประชุมราชาวดี จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2556 มีประธาน สมาพันธ์ฯ คุณพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ร่วมกับประธานเครือข่ายร้อยตรี ประเสริฐ์ เทพเกือ้ โดยมีชมรมเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆของภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมหลังจากวิ่งงานรำ�ลึก100 ปีสโมสรเสือป่า

การรณรงค์การวิ่งสู่ชีวิตใหม่เข้าสู่องค์กรเอกชนชั้นนำ� บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรคุณเอกชัย ภัคดุรงค์ Vice President Corporate Affairs ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เมื่อ วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ที่อุทยานมกุฏรมย์สราญ จังหวัดนนทบุรี

43

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


สะกิดติ่ง นักวิ่งไทย สวัสดีค่ะ พี่ๆ นักวิ่งที่เคารพ รักทุกๆ ท่าน พบกับหนูเลดี้แซบ เวอร์ เช่นเคยค่ะ ฉบับนี้เป็นฉบับ ประจำ � เดื อ นตุ ล าคม 2556 ซึ่ ง เป็ น เดื อ นที่ มี ง านวิ่ ง ที่ ห นู เ ลดี้ ร อ คอยมากที่สุดงานนึงของปี เป็น งานเดียวที่หนูเลดี้จะได้มีโอกาส ออกจากบ้านยามคํ่าคืน โดยที่คุณ แม่ ข องหนู เ ลดี้ จ ะไม่ ว่ า กล่ า วหนู เลดี้ จะเป็นงานอะไร ติดตามอ่าน คอลัมน์ไปเรือ่ ยๆ ก็จะทราบเองค่ะ นอกจากนี้ หนูเลดี้ก็จะมา คุ้ยแคะ แกะเกา พีๆ่ นักวิง่ ทีโ่ ดดเด่นเป็นที่ สะดุดตาของผู้พบเห็น รวมถึงพี่ๆ ที่ทำ�คุณประโยชน์ให้กับวงการวิ่ง ถนนบ้านเราค่ะ

อย่ า งล้ น หลาม จนประธานจั ด งาน ท่านประธานจรัล ยิ้มไม่หุบ ไป 2 อาทิตย์กันเลยทีเดียว เพราะ จัดงานวิ่งเพื่อหารายได้บรรลุเกิน เป้าหมายหาเงินมอบให้สาธารณะ กุศลเกือบหกแสนบาท สาธุค่ะ

ดีเด่นให้กับคุณลุงณรงค์ แบบไม่ ต้องลังเลเลยค่ะ หนูเลดี้เจอคุณ ลุง ยืนถ่ายรูปเพื่อนๆ นักวิ่ง ตาม งานวิ่งต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ด้วย บุคลิกหน้าตาที่มีเมตตา ทำ�ให้หนู เลดี้รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ พบเห็น ยิ่งทราบภายหลังว่า เป็น สามี ข องคุ ณ พี่ ห มู นั ก วิ่ ง แฟนซี แนวหน้าของเมืองไทยยิ่งปลื้มเป็น ทวีคณู คูน่ ไี้ ปไหนด้วยกัน เหมือน เพิง่ แต่งงานกันใหม่ๆ หวานตาหล อดดดดดดดดดดดดดดดค่ะ

ในงาน หนูเลดี้ ได้เจอตัว เป็นๆ ของ พีว่ วิ เยาวภา บุรพลชัย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิค เมื่อหลายปีก่อน ในตอนแรกก็นึก ว่า เจ้าภาพคงเชิญมาเป็นเกียรติ ร่วมเดินการกุศลเสียอีก ทีไหนได้ มาเห็นอีกครั้งขึ้นไปรับถ้วยรางวัล ซะด้วย ถือเป็นพรสวรรค์ของพี่วิว จริงๆ เลยค่ะ เล่นกีฬาประเภท ไหนก็รุ่ง เก่งมากๆ กรี๊ดๆๆๆ ค่ะ

ปที่ 12 ฉบับที่ 88 กันยายน 2556

100 K CEO นักว�่ง

ปราโมทย เจษฎาวรางกูล “It’s not easy to be me.”

Barefoot Running รองเทาที่หายไป

ชวนดูหนังดี แกะเกร็ด เคล็ดว�่ง ซ�ร�สหนังนักว�่งเกาหลี

“ว�่งเขาไว หากใจมีฝน”

มักกะโรนี อาหารเสน พลังงานสูงรสแซบ สายพันธุไทย-อิตาลี ถาคุณคือนักว�่ง คุณไมควรพลาด

Arthur Lydiard ผูนำนักว�่งญี่ปุน สะเทือนมาราธอนโลก

สิว เร�่องเคร�ยดที่ไมตองเคร�ยด

อีกตอไปของคนวัยสวย วัยหลอ ว�่งสูช�ว�ตใหม season 2

กับภารกิจสรางนักว�่งหนาใหม ว�่ง-ปนจักรยานบนรอยยิ้ม

ของนักกีฬาคนเดียวกัน ผีตาโขนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ ที่ อ.ดานซาย จ.เลย

ฉบั บ ที่ แ ล้ ว ได้ อ่ า นสกู๊ ป พิเศษ นักวิ่งพันล้าน อย่างคุณอา ปราโมทย์ ประธานบริหาร บมจ. วังทองกรุ๊ปแล้วประทับใจมากๆ ค่ะ ชื่นชมทั้งเรื่องหน้าที่การงานที่ มั่นคง และเรื่องการแบ่งเวลาเพื่อ ให้รางวัลกับสุขภาพควบคู่กันไป เหมือนคำ�ที่ว่า จิตสบาย กายก็สุข กันเลยทีเดียวนะค่ะ

หนูเลดี้ขอมอบรางวัล สามี

เปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการ แล้ ว สำ � หรั บ ชมรมวิ่ ง เฟรชชี่ น้ อ ง ใหม่ล่าสุด ชมรมวิ่งชัตเตอร์รันนิ่ง สีเสื้อก็โดดเด่นมองเห็นชัดเจนแต่ ไกล ประธานชมรมคนแรก ก็คือ คุณพี่กบ เจ้าของเคโระทัวร์ ซึ่ง พานักวิ่งไปเที่ยวไปทั้งในและต่าง ประเทศ มีโอกาสหนูเลดี้ขอตาม คณะทัวร์ไปเที่ยวซักงานนะเจ้าคะ

เดินมาเจอโฆษกปูร้อยเสียง วีรวัฒน์ วัฒนกุลถึงกับพูดติดอ่าง เบลอหาเสียงตัวเองไม่เจอไปพัก หนึง่ พลันเมือ่ สายตาจับจ้องไปเจอ พีอ่ บุ๊ อิบ๊ เซเล็ปคนสวยของวงการ วิ่งที่งานวิ่งวังขนายเมื่อเร็วๆนี้ หนู เลดี้อยากเห็นพี่นักวิ่งใส่แบบนี้กัน เยอะๆ เราคงมีนักวิง่ ชายหน้าใหม่

นับเป็นงานที่มีนักวิ่งให้การ สนั บ สนุ น ร่ ว มบุ ญ ร่ ว มกุ ศ ลกั น

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

44

เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น อิ อิ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหา ที่ผ่านมา หนูเลดี้ไปร่วมงานวิ่งที่ สวนจตุ จั ก รมาค่ ะ ปกติ ก็ มี แ วะ เวี ย นมาซ้ อ มวิ่ ง ที่ นี่ บ้ า งเป็ น ครั้ ง คราว มางานนี้แทบไม่อยากเชื่อ สายตาตัวเองเลยค่ะ สวนจตุจักร จากที่เคยกว้างขวางปลอดโปร่ง ก็คับแคบไปถนัดตา เพราะนักวิ่ง เยอะจริงๆ หนูเลดีจ้ อดรถห่างจาก จุดสตาร์ทไกลมากๆ เพราะที่จอด ประจำ� เต็มไปด้วยรถของนักวิ่ง ที่หลั่งไหลมาร่วมงานเป็นจำ�นวน มาก ระหว่ า งเขี ย นต้ น ฉบั บ ๆนี้ ก็ได้ยินโฆษณางานวิ่ง TMB ที่จะ จัดในสวนเดียวกันนี้ ปิดรับสมัคร ไปแล้ว ทั้งที่รับสมัครตั้ง 10,000 คน วงการวิ่งถนนของพวกเราดัง ไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ขนาดรองผู้ว่า ราชการ กรุงเทพมหานคร ก็ยัง ใส่ใจสุขภาพ ให้เกียรติร่วมเดินกับ เพื่อนๆ นักวิ่งด้วย ชื่นชมผู้หลัก ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เป็นตัวอย่างที่ ดีกับประชาชนค่ะ ไม่ ก ล่ า วถึ ง ไม่ ไ ด้ เ ลยค่ ะ สำ�หรับงานวิ่งของ TMB เพราะมี นักวิ่งเกือบๆหมื่นชีวิต ไปร่วมงาน ในปีนี้ บรรยากาศภาพรวมก็ชลุ มุน วุน่ วายตามประสาคนหมูม่ าก และ หนูเลดีแ้ อบปลืม้ เรือ่ งวัตถุประสงค์ ของการจัดงานในครั้งนี้ รายได้ไม่ หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบเป็นทุน


การศึกษา ให้เด็กกำ�พร้าทีเ่ กิดจาก ผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ งานนีถ้ า้ เปลีย่ นสถานทีๆ่ สามารถ รองรับเพื่อนๆ นักวิ่งเรือนหมื่นได้ ละก็ สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยค่ะ ทำ�ให้คดิ ไปเปรียบกับสัปดาห์ทแี่ ล้ว ถ้า TMB ไปแข่งที่ ลานจอดรถระยะ ยาวเหมือน อาดิดาส หรือไปแข่งที่ กระทรวงสาธารณสุข บอกตรง ฟิน เลย คร้า.................... สัปดาห์ถัดไป หนูเลดี้ ไป ร่วมงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ บางกรวย นนทบุรี ปีนี้โชคดี เจ้า ภาพใจดี เปลี่ยนเส้นทางวิ่งใหม่ ล่าสุด เป็นถนนยางมะตอยสุดนุ่ม วิ่ ง ไปทางสถานี ร ถไฟบางบำ � หรุ แถมยั ง ประกาศว่ า ปี นี้ ขึ้ น ลาน จอดรถแค่ 1 ตึ ก ทำ � ให้ ใ จชื้ น ค่ะ เพราะนอกจากไม่ต้องตะกาย สะพานพระรามเจ็ดแล้ว ยังขึน้ ลาน จอดรถเพียงแค่ลานเดียวอีกต่าง หาก ขอบคุณเจ้าภาพที่เข้าใจนัก วิง่ แรงน้อยอย่างหนู แต่เมือ่ หนูเลดี้ วิ่งไปถึงจุดกลับตัวบริเวณสถานี รถไฟบางบำ�หรุ ก็โดน เจ้าหน้าที่ ต้อนให้ลงไปด้านล่างเพื่อกลับตัว กรี๊ดดดดดด เส้นทางแปลกประ หลาดสุ ด ฟิ น เลยค่ ะ เจ้ า ภาพที่ เคารพพพพพพพพพพ แต่เหตุการณ์ในงาน กฟผ.ไม่ ได้จบเพียงเท่านี้ เกิดเหตุโกลาหล บริเวณบูธของชัตเตอร์รันนิ่ง นัก วิ่ ง ไปยื น รอคิ ว รั บ รู ป เป็ น จำ � นวน มาก หนู เ ลดี้ เ วี ย นเข้ า ไปสามสี่ รอบก็ยังเข้าไม่ถึง เกิดอาการโมโห ค่ะ เลยเดินไปดับโมโหด้วยข้าว กล้ อ งไข่ เ จี ย วสั ก 3 จาน โอ้ โ ห เจ้ า ภาพตั้ ง ใจลดโลกร้ อ น ด้ ว ย การใช้ ก ระทงแทนโฟม สุ ด ฟิ น ค่ ะ แต่ ข อติ นิ ด นุ ง กระทงที่ ใ ช้ แม๊กซ์เย็บกระดาษติดกระทง หนู ว่ามัน อันตราย อาจจะปนเปื้อน ในอาหารได้ น ะคะ ฝากทีมงาน

พิจารณาด้วยค่ะ พออิ่มท้องหาย โมโหก็เดินกลับมาบูทชัตเตอร์อีก ครั้ง ประชาชนก็ล้นหลามเช่นเดิม ต้องรออีกพักนึงกว่าจะได้รูป แต่ เมื่อเห็นรูปถ่ายแล้ว หายเหนื่อย เลยค่ะ เอากลับไปอวดคนที่บ้าน ได้เลย ไม่รู้ว่าภาพที่ออกมาดี เกิด จากฝีมอื ของช่างภาพชัตเตอร์ หรือ ความน่ารักสวยสด ของหนูเลดี้กัน แน่ สงสัยจะเป็นอย่างหลังมากกว่า นะคะ จริงไหมค่ะ ชัตเตอร์ทีม

ขึ้ น แท่ น เป็ น งานวิ่ ง ที่ ปิ ด รั บ สมั ค รเร็ ว ที่ สุ ด ของเมื อ งไทย สำ�หรับงานวิ่งระดับอินเตอร์อย่าง งานวิ่ง อาดิดาสไทยแลนด์ 2013 สาเหตุ ห ลั ก อาจจะมาจากของ ตอบแทนที่ ท างเจ้ า ภาพมอบให้ เพือ่ นๆ ทีส่ มัครวิง่ เป็นเสือ้ อาดิดาส ถุงผ้าสีสรรสุดสวย เสียไปอย่าง คือได้ขนาดและสีเสื้อไม่ต้องกับที่ ระบุไว้แต่ไม่เป็นไรค่ะ การจัดงาน ย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง หนู เลดี้ไปเกือบไม่ทัน เพราะทางเจ้า ภาพปิดถนนที่จะเข้าสนามบินทาง ฝั่งบางนาตราด ทำ�ให้หนูเลดี้ต้อง รีบวนไปทางลาดกระบัง ไปถึงก็ เฉียดฉิวน่าดู เส้นทางวิ่งก็ประทับ ใจมากๆ ค่ะ ปิดการจราจรแบบ 100% ระหว่างทางก็มองเห็นเครือ่ ง บินขึ้นลงตลอดระยะทางที่แข่งขัน เข้าเส้นชัยมาก็ตอ้ งนำ�คูปองไปแลก อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ มีไว้รองรับ เพื่อนๆนักวิ่งมากมายหลายอย่าง

ค่ะ ปีหน้าถ้าอาดิดาสประกาศรับ สมัครเมื่อไหร่ หนูเลดี้จะไม่พลาด งานดีระดับนี้แน่นอนค่ะ

เลดี้ แซบเวอร์ นะคะ ปีก่อน หนูเลดี้ก็ไปร่วมงาน มาค่ะ เส้นทางวิ่งช่วงริมหาดสวย มากๆ ค่ะ สะดวกงานไหนไปสร้าง กุศลงานนั้นนะคะ

ช่ ว งท้ า ยคอลั ม น์ หนู เ ลดี้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานวิ่ง ประจำ�เดือนตุลาคม เรียงลำ�ดับ ดังนี้ค่ะ เริ่มจากสัปดาห์แรก วัน อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 เป็น สัปดาห์ที่ทำ�ให้หนูเลดี้ลำ�บากใจ มากสัปดาห์นึงเลยค่ะเพราะมีงาน วิ่งดีๆ จัดชนกันหลายงานไม่ว่า จะเป็น กรมบัญชีกลาง จัดที่ศูนย์ ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้น ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 แล้ว งานวิ่ง ผู้สูงอายุ จัดโดยสมาคมผู้สูงอายุ จัดที่สวนหลวง ร.9 งานวิ่งขึ้นตึก บันยันทรี ถนนสาทร (อันนี้คิดจะ ลองสักครั้งแต่ใจไม่ถึง ไว้ปีหน้า ค่ะ) และอีกงานที่อยากไปก็งาน วิ่งเมตตาธรรม มินิฮาล์ฟ ของคุณ ยายแจ๊ส แม่นํ้าแคว ปล่อยตัวที่วัด เมตตาธรรม เบอร์ตรงคุณยายแจ๊ส 087-064-6765 โทรไปคุยสำ�รอง บัตรสำ�รองที่พักกันได้ค่ะ ส่วนงาน ในภาคตะวันออกมีหนึ่งงาน จัดที่ ม.เกษตร ศรีราชา ใครใกล้ที่ไหน ชอบสนามไหนก็ลองโทรไปคุยกับ ผู้จัดกันได้ค่ะ ส่วนหนูเลดี้ยังคิดไม่ ออกเลยค่ะว่าจะไปไหนดี หนุ่มๆ หล่อๆ ไปไหนส่งเสียงหน่อยค่ะ หนูเลดีจ้ ะคอยไปดูแลจะไปยืนเคียง ข้างเธออออ 555+

ฉลอง 22,000 Like กับเพจ เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย วิ่งหาความจริง ไปอุทยานแม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 388 กม.ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม มีนักวิ่งผู้รักธรรมชาติให้ ความสนใจอย่างล้นหลาม เฮียย้ง กำ�ธร นทีธนสารยิ้มตาหยี แก้มปริ งานนี้คงวิ่งเท้าเปล่ากันเพียบ

สัปดาห์ที่สองของเดือน ก็มี งานวิง่ 40 ปี ศัลยศาสตร์รามาธิบดี จัดโดย รพ.รามาธิบดี งานนี้ค่า สมัครแล้วแต่จิตศรัทธา แต่หนูเลดี้ เชื่อว่า พี่ๆ นักวิ่งมีนํ้าใจอยากร่วม เป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่แล้วจริง หรือเปล่าค่ะ หรือชอบงานวิ่งต่าง จังหวัด งานวิ่งที่มีเส้นทางวิ่งเรียบ ทะเล หาดทราย สายลม สองเรา แนะนำ�งานวิ่ง เนินพระ-วีนิไทย

45

เขียนแปปเดียว ก็หมดหน้าที่ ของหนูเลดี้ประจำ�ฉบับนี้ซะแล้ว ช่วงนี้เดินทางไปงานวิ่ง มีนักวิ่ง หลายต่อหลายท่านสวมเสือ้ Bangkok Running Boom 2015 ก็สงสัย ว่า ปีนี้ 2013 เอง เขียนผิดปีหรือ เปล่า แล้วเป็นกิจกรรมอะไรถึงได้มี นักวิ่งใส่เสื้อตัวนี้โปรโมทเยอะมาก ได้ความคืบหน้าจะนำ�มาเล่าต่อ ในฉบับต่อๆไปนะค่ะ ฉบับนี้ขอลา ไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


เฮฮาหน้าเส้นชัย

สับปะรดขลุ่ย

ข่าวที่ต้องเฮฮาน่ายินดี ในวงการกีฬา เฮฮาหน้าเส้นเดือนนีถ้ า้ ไม่คยุ กันเรือ่ งน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ สาวน้อย นักแบดมินตันไทย ...ดีกรีแชมป์โลก ก็คงจะดูเชยไม่น้อยเชียวแหละ ในส่วนหนึ่งที่เราก็เป็นนักกีฬา ต้องร่วมแสดงความดีใจ ชื่นชมความ สำ�เร็จของน้องเมย์ทนี่ �ำ ชือ่ เสียงประเทศไทยให้ขจรขจายไปทัว่ โลก เพราะเมือ่ น้องเมย์ ปิดแมทช์ได้อย่างเหนือชั้น ...ปิดฝาตอกโลงส่งคู่ชิง “หลีเซี่ยวรุย” หมวยจีนนักแบดเจ้าถิ่น ลงหลุมอย่างราบคาบในคืนที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น สำ�นักข่าวทั่วโลกและสื่อต่างๆ พากันประโคมโหมข่าวจนเณรคำ�น้อยใจ ว่า สาวน้อยมหัศจรรย์วัยแค่18 ปีชาวไทย เป็นแชมป์โลกแบดมินตันที่อายุน้อย ที่สุด พาให้คนไทยที่เฝ้าติดตามผลการแข่งขันที่หน้าจอและรอข่าวจากสื่อ อื่นๆทั้งประเทศหัวใจพองโตไปตามๆกันและ เป็นการมอบของขวัญชิ้นใหญ่ ที่สุดเท่าที่มีมาประเดิมให้กับคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคม แบดมินตันแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน (น่าจะแจก แหวนเพชรให้น้องเมย์ สักสอง สามวงนะครับเทเรซาปัทมา ...ได้ข่าวว่ามีออกเพียบ) หากใครได้ดูเกมที่เธอแข่งขันกับหมวยจีนในวันนั้นตั้งแต่ต้น จะเห็นว่า น้องเมย์เป็นรองทั้งแรงเชียร์ภายในสนามที่มีการส่งเสียงกดดัน รบกวนก่อน จะเสริฟลูก เมือ่ เธอมีคะแนนนำ�คูต่ อ่ สูอ้ ยูห่ ลายครัง้ ยิง่ มาดูรปู ร่าง ทรวดทรง องค์เอว สรีระแล้วละก็ยิ่งเห็นความแตกต่างว่าเสียเปรียบจมหู แขนขา หมวยจีนนั้นยาวกว่า รูปร่างก็สูงกว่า แค่ไปยืนในคอร์ทก็คุมพื้นที่แทบหมด แล้ว เหมือนเป็นมวยคนละชัน้ มาต่อยกัน แถมยังมีโค้ชมาคอยช่วยติวอยูข่ า้ ง สนามปรับเกมตั้ง 2 คน (ของเราใช้โค้ชบ้านทองหยอดคนเดียว) ในเกมแรกนัน้ ผมว่าทัง้ คูม่ คี วามกดดันในชัยชนะเป็นอย่างยิง่ เพราะใคร ชนะก่อนย่อมได้เปรียบ ขณะที่น้องเมย์นำ�อยู่ 21:20 เหลือแต้มเดียวจะปิด เกมแรกได้ ... น้องเมย์ได้เสริฟลูกเพื่อปิดเกม สถานการณ์หลังจากเสริฟลูก ไปแล้วนั้น ...เธอเป็นรองครับ ! น้องเมย์โดนหมวยจีนตบยัดในระยะประชิด ตัว (บริเวณเอว) แต่นอ้ งเมย์แก้ไขได้ ! แก้ไขได้แค่รบั ให้ลกู ลอยกลับไปฝัง่ ตรง ข้ามเท่านั้น แต่...ความแรงของลูกตบบวกกับแรงงัดของน้องเมย์นั้น เมื่อรับ ได้มันก็กระเด้งลอยกลับ ข้ามตาข่าย ลอยโด่งข้ามหัวคนตบยัด ! หมวยจีน ต้องผงะหงายหลัง (หลังแทบหัก)ไปรับลูก แต่ลกู เจ้ากรรมนัน้ ลอยไปข้างหลัง ...เร็วและสูงเกินกว่าที่หมวยจีนจะรับได้ทัน ก่อนลูกจะดิ่งลงสู่พื้นทำ�แต้มให้ น้องเมย์ นับเป็นลูกที่สะใจไม่น้อยสำ�หรับกองเชียร์คนไทยทั้งประเทศ ต่าง พากันเฮลั่นสนั่นเมือง แต้มนี้ทำ�ให้น้องเมย์ชนะในเกมแรก ด้วยคะแนนที่สูสี 22:20 ด้วยลูกที่รับตามสัญชาติญาณ รับเพื่อตีโต้คืนเท่านั้น ! จนมาถึงเกมที่ 3 เกมสุดท้ายของการแข่งขัน เป็นเกมชิงดำ� ใครแพ้ก็ ต้องไปเป่าปี่ขี้มูกโป่ง รอไปแก้ตัวเอาปีหน้า การแข่งขันถึงแม้ผลจะออกมาดู ห่างเหลือหลายคือน้องเมย์ชนะด้วยคะแนน 21:14 แต่ในเกมนั้นไม่ได้หวาน หมูเหมือนแต้มที่ออกมา เพราะหมวยจีนที่พ่ายแพ้นั้นเธอสู้ยิบตาสู้จนขาดใจ สู้บนผืนแผ่นดินของเธอ ไม่ใช่ยื่นคอรอให้เมย์เชือดซะเมื่อไร ระหว่างที่น้อง เมย์นำ�อยู่ 14:11 นั้น ในขณะที่น้องเมย์พลาด เพราะงัดลูกไปให้หมวยจีน เหมือนลองของ หมวยจีนตบกระหนํ่าเต็มเหนี่ยวดังสะท้านไปทั้งกวางโจว จนหูอื้อ ! ...ครับ โดนฟาดเปรี้ยง เข้าใส่จนเสียแต้ม ลูกตบลูกนั้นหนักหนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

สาหัสถึงขนาดหมวยจีนต้องขอโทษขอโพยน้องเมย์ พอแต้มไหลไปถึง 18:13 น้องเมย์กลับแสดงความเหนือชัน้ เมือ่ เจอลูกโต้อย่างเร็วของหมวยจีน วางท้าย คอร์ท น้องเมย์รีบเอี้ยวตัวก้มหัวหลบลูกโดยไม่ตีโต้ ลูกออกเส้นหลังไปอย่าง ที่คิดไว้ แต้มขยับขึ้นนำ�เป็น 19:13 ผู้ถ่ายทอดได้นำ�เทปมาย้อนกลับให้ดูอีก ครั้ง มันเป็นไหวพริบปฏิภาณของมืออาชีพทีเดียวเชียว น้องเมย์ฉกคะแนน นี้มาด้วยความเหนือชั้นอย่างแท้จริง นั่นแหละครับการแข่งขันตั้งแต่ต้นจน จบด้วยฝีมือล้วนๆของน้องเมย์ (ทั้งที่ไม่มีเสียงเชียร์ในสนามสักเท่าไร) และ เหนือสิ่งอื่นใดคือขอยกย่องผู้มีนํ้าใจที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ในระยะ หลายปีทผี่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นองค์กรของรัฐ บริษทั ห้างร้านเอกชนต่างๆ โดย มิได้คดิ หวังการตอบแทนนอกเหนือจากขอแชร์ความสุขในชัยชนะทีเ่ ธอได้รบั เท่านั้น “สับปะรดขลุย่ ” คนแก่ ขอคาราวะน้องเมย์อย่างชนิดไม่อายเด็ก คาราวะ แทนกองบรรณาธิการและเพื่อนๆ นักวิ่งไว้ในคอลัมน์นี้ด้วย ขอบคุณน้อง เมย์ ที่เพิ่มดัชนีความสุขให้คนไทยขยับขึ้นไปอีกหลายสิบจุด หลังจากที่ร่วง ติดฟลอร์ เพราะคูห่ นู กั แบดชายไทยไปโชว์ลลี ามวยไทยไว้ทปี่ ระเทศแคนาดา เมื่อเดือนก่อนหน้านี้ จนดังกระฉ่อน ฉาวไปทั่วโลกไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นๆ ดัง ขนาดกลบข่าวทีมฟุตบอลดังๆ ที่ออกทัวร์ฟาดแข้งรอบโลก อย่างบาเยิร์น บาร์เซ อาร์เซ ลิเวอร์ แมนยูและ เชลซี จนเงียบกริบเหมือนเป่าสาก (ใคร บ้างล่ะเป่าสากดัง ..ฮา) นี่ก็ได้ข่าวจากแหล่งข่าวว่างานแข่งขันแบดมินตันแห่งหนึ่ง (ไม่บอกว่าที่ ไหน) จะเชิญให้นักแบดคู่นี้ไปตีกันอีกครั้ง โดยให้ค่าตัวสูงกว่าคู่ชิงชายเดี่ยว ที่ออลอิงแลนด์ซะอีก แต่มีข้อแม้หรือสัญญาว่าต้องตีกันจริงๆ เหมือนอย่าง ที่ไปตีในรายการแคนาดาโอเพ่น (ห้ามเล่นปาหี่) ...หรือถ้าทำ�ได้ยิ่งกว่าเดิม จะมีโบนัสแถมให้อีกต่างหาก ! แหล่งข่าวกระชุ่นให้ฟังว่าแค่ออกข่าวว่าจะ จัดแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น มีคนอยากดูโทรเข้าไปขอจองบัตรจนเต็มความจุ ของสนามแล้ว แต่ยงั ไม่รวู้ า่ คูห่ นู รกแตกจะสนใจตีกนั อีกหรือเปล่า ? หรือว่ารู้ แล้วแต่ยงั เล่นตัว รอให้เพิม่ ค่าตัวจนเป็นทีพ่ อใจเหมือนอย่างจอมงับ “ซัวเรส” ของลิเวอร์พูล ถึงจะรับคำ�เชิญ ...ก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไป มีอย่างหนึ่งที่ “สับปะรดขลุ่ย” ติดใจและสงสัยว่าใครหนอ ดันไปตั้งชื่อ ให้นักแบดมินตันคู่นี้ว่า “คู่หูนรกแตก” ฟังดูตอนแรกก็สะใจ ที่ตั้งฉายาไว้ข่ม คู่ต่อสู้ พอคู่ต่อสู้ได้ยินฉายาก็ขี้หดตดหาย ใจฝ่อ มือไม้ไร้เรี่ยวแรงไม่กล้าตี ด้วย เพราะคิดว่านักแบดคูน่ คี้ งจะตีในสไตล์ดเุ ด็ดเผ็ดมัน ฟาดลูกแต่ละทีเร็ว จนรับไม่ทัน หลบไม่พ้น ลูกโดนหัวเป็นหัวโน ถ้าโดนหน้าโดนตาก็อาจบาด เจ็บตาเขียวชํ้า .... แต่ตอนหลังสมญานามที่ตั้งไว้มันออกฤทธิ์ มันแรงกว่าที่ คิด แรงจนทำ�ให้นรกแตกใส่กัน ! ทำ�ไมก่อนตั้งฉายา “คู่หูนรกแตก” ถึงไม่ไปดูฤกษ์ดูดวงหรือไปปรึกษา อาจารย์แม่ สุนยี ์ สินธุเดชะเสียก่อน ว่ามีตวั อักษรใดทีเ่ ป็นกาลกิณี จะเหมาะ สมหรือไม่ เป็นมงคลประการใด ...จนสุดท้ายตีไป-ตีมา เลยต้องมาตีกันเอง พับแผ่ซิเอ้า ...

46


วิ่งทั่วไทย

โปรรุจน์, โปรตุ้ม, โปรวัฒนา

Mizuno River Kwai International Half Marathon 2013 มิซูโนแม่นํ้าแควครึ่งมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 32

วันที่ 15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สนามซึง่ เป็นตำ�นานกับบรรยากาศของสนามทีส่ วยงาม อากาศดี ใน ปี 2556 ครั้งนี้ได้จัดครบรอบเป็นปีที่ 32 แล้ว และก็เป็นเช่นเดิมที่ได้รับ การต้อนรับนักวิง่ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกันอยาง มากมาย • ผู้เข้าเส้นชัย ชาย-หญิง คนแรกของระยะฮาล์ฟมาราธอน ชาย Henrik Jannborg ชาวสวีเดน สถิติ 01:14:21 ชั่วโมง หญิง Yuko Yamagata ชาวญี่ปุ่น สถิติ 01::39:47 ชั่วโมง • ผู้เข้าเส้นชัย ชาย-หญิง คนแรกของระยะควอเตอร์มาราธอน ชาย CHRISTOPHE BERCON ชาวฝรั่งเศส สถิติ 00:39:10 ชั่วโมง หญิง ปุณยนุช ปรัชญานิพนธ์ ชาวโทย สถิติ 00:53:36 ชั่วโมง

อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด 2013 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 กันยายน 2556 adidas King of the Road: KOTR กิจกรรมการแข่งขันวิง่ เพือ่ เฟ้นหาแชมป์ตวั แทน ประเทศไทยร่วมแข่งขันวิ่งระยะไกลที่มาเลเซีย ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้า ร่วมวิง่ กว่า 2,500 คน ไม่วา่ จะเป็นนักวิง่ อาชีพ มือสมัครเล่น และเยาวชน จากทัง้ ใน และต่างประเทศ ต่างเข้าร่วมการแข่งขัน KOTR ที่จัดขึ้น ที่ลานจอดรถระยะยาว ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่ง เป็นประเทศเจ้าภาพในปีนี้ KOTR ถือเป็นการแข่งขันวิง่ ต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างตำ�นานการวิง่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ในแต่ละประเทศ เมือ่ ระยะทางรวมกันทัง้ หมดจะได้เท่ากับ

84 กิโลเมตร หรือเทียบเท่า 2 รอบมาราธอน               โดยผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ (สัญชาติไทย) ทั้งชายและ หญิงประเภทระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ทัง้ สีค่ นจะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วม การแข่งขันในรายการ “KOTR Southeast Asia Championship 2013” รอบสุดท้าย ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 โดยตัวแทนประเทศไทยได้แก่ นาย บุญถึง ศรีสังข์ ผู้ชนะเลิศชาย ทำ�เวลา 55.15 เฉือนเอาชนะ นายสัญชัย นามเขต ทำ�เวลาได้ 55.16 และนางสาวณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ทำ�เวลาได้ 1.07.08 รองชนะเลิศอันดับหนึง่ ได้แก่ นางสาวธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ เวลา 1.11.01

47

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ดาม ศรีจันทร์

ยอดนักกีฬาไทย เจ้าของเหรียญรางวัล ระดับนานาชาติจากกีฬา 5 ประเภท ถ้าจะนึกถึงนักกีฬาชาวไทย ที่ได้ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ได้เหรียญรางวัลชนิดกีฬา เดียวหลายๆ ครัง้ เราคงเห็นได้บอ่ ยครัง้ แล้ว แต่ถา้ เป็นนักกีฬาเพียงแค่คนเดียวทีส่ ามารถคว้า เหรียญรางวัลจากกีฬาหลายประเภทในการแข่งขันระดับนานาชาตินั้น คงหาได้ยาก ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

48


“ ”

.....การวิง่ เป็นกีฬาทีด่ มี ากครับ เพราะทำ�ให้กล้ามทุกส่วน แข็งแรง โดยเฉพาะขาซึง่ กีฬาทุกอย่างก็ตอ้ งวิง่ เพือ่ สร้าง กล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง......

แต่กไ็ ม่ใช่วา่ จะไม่มซี ะทีเดียว ถ้าลองนึกชือ่ ดูดีๆ แล้ว เราก็จะนึกชื่อนักกีฬาคนนี้ออก นั่น ก็คือ ดาม ศรีจันทร์ ซึ่งถือว่าเป็นยอดนักกีฬา ในประเทศไทยคนหนึ่งก็ว่าได้ เพราะว่า ดาม ศรีจันทร์ นั้นเล่นกีฬาถึงระดับนานาชาติมาแล้ว ถึง 5 ชนิดกีฬาด้วยกัน ได้แก่ มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, คาราเต้โด, คิกบ็อกซิ่ง, เทควันโด ดาม ชายหนุ่มคมเข้มวัย 34 ปี เป็นหนุ่ม จากเมืองโคราช เริ่มต้นการเล่นกีฬาด้วยการ ชกมวยไทย “...ผมชอบกีฬาต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก ครั บ โดยเริ่ ม จากมวยไทยก่ อ นครั บ พอผมมี พื้นฐานจากมวยไทยทำ�ให้ผมเล่นกีฬาอย่างอื่น ได้ง่ายจนสามารถติดทีมชาติด้านการต่อสู้ได้ ถึง 5 ชนิดกีฬา..” ระหว่างที่ชกมวยไทยนั้น เขา ก็ได้สลับไปชกในรูปแบบมวยสากลอาชีพด้วย ก่อนจะกลับมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ด้วยการ เป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นก่อน ต่อด้วยมวย สากลสมัครเล่น คาราเต้โด เทควันโด และปิด ท้ายการเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยกีฬาคิกบ็อกซิ่ง ตอนที่เป็นนักกีฬาทีมชาตินั้น เขาเล่าให้ฟัง ถึงโปรแกรมการซ้อม “...ก็จะเริ่มจากการวิ่ง 10 กม. กระโดดเชือก 30 นาที เล่นลม ชกกระสอบ ชกเป้า เข้าคู่ปลํ้า ลงนวมซ้อมกัน วิ่งสปีด สปีด หมัด สปีดเข่า เป็นต้น ซ้อมทุกวันครับ ช่วงเช้า 05.00 -08.00 ช่วงเย็น 16.00 - 20.00 ครับ ซ้อม แบบนี้ทุกวัน...” รางวัลที่เขาประทับใจและภาคภูมิใจมาก ที่สุด นั่นคือ “...เหรียญทองซีเกมส์และเหรียญ ทองแดงชิงแชมป์โลกครับและยังได้รับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์อีกด้วย ความภาคภูมิใจของผม คือทุกครั้งที่ได้ลงแข่งขันรับใช้ชาติ ธงชาติติด หน้าอก รู้สึกฮึกเหิมทำ�อย่างเต็มที่มุ่งมั่นเพราะ มันคือศักดิ์ศรีของประเทศไทย...” ในปัจจุบัน ดาบ ศรีจันทร์ ได้ผันอาชีพตัว

เองมาเป็นครูสอนมวยไทย และได้เปิดยิมของ ตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Krudamgym (ครูดามยิม) ซึ่ง ตอนนี้มี 2 สาขา ที่สาขาสุขุมวิท 24 และสาขา ราษฎร์บูรณะ 18 “..ผมอยากเผยแพร่ศิลปะ มวยไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป โดยเป้าหมาย ของผมตอนนี้อยากสร้างศูนย์อนุรักษ์มวยไทย ให้เด็กเยาวชนมาสนใจเรียนรู้มวยไทยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ทุนส่วนตัวซื้ออุปกรณ์มวยไทย ต่างๆ เพื่อเตรียมที่จะสร้างศูนย์แห่งนี้ให้สำ�เร็จ แต่ก็คงรอสักระยะเพราะทุนยังน้อยต้องค่อยๆ ไปแต่ยังไงผมต้องทำ�สำ�เร็จแน่นอนซึ่งศูนย์แรก นี้จะจัดตั้งขึ้นที่ รร.บ้านดอนลำ�ดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และมีแผนจะทำ�ให้ เกิดขึ้นทุกภาคครับ...” ประสบความสำ�เร็จโดย มีทงั้ ลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำ�นวน มาก ครูดาม ยังคงเล่นกีฬา 5 ชนิดอยู่อีกหรือ ไม่ เขาตอบกลับทันที “...ตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับ สอนมวยไทยอย่างเดียวครับ..” และยังได้แสดง ความเห็นเกีย่ วกับการวิง่ อีกว่า “..การวิง่ เป็นกีฬา ที่ดีมากครับ เพราะทำ�ให้กล้ามทุกส่วนแข็งแรง โดยเฉพาะขาซึ่งกีฬาทุกอย่างก็ต้องวิ่งเพื่อสร้าง

49

กล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง...” ก่อนจากกัน ครูดามฝากคำ�ชื่นชมมายัง เพื่อนนักวิ่ง “... ขอชื่นชมนักวิ่งทุกท่านครับ ที่มีความรักความสามัคคีเหมือนเป็ น อี ก หนึ่ ง ครอบครัวที่มีความรักความผูกพันต่อกันเวลามี งานวิง่ ครัง้ ไหนก็จะมารวมตัวกันเป็นจำ�นวนมาก จริงๆไ ม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ดูมีความ สุขเพราะสิง่ ทีไ่ ด้คอื สุขภาพแข็งแรงและมิตรภาพ ที่ดีเสมอมา...”

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิง่ รำ�ลึกประวัตศิ าสตร์ เดิน-วิ่ง-ปั่น รำ�ลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี

งานเดิน-วิ่ง-ปั่น รำ�ลึก100 ปีสโมสรเสือป่าราชบุรี จ.ราชบุรี เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 หลังจากมีฝนปรอยๆทั้งคืน ท่ามกลาง บรรยากาศที่เย็นสบายสดชื่น มีนักวิ่ง นักปั่นเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง จำ�นวนมากกว่า 2,000 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คุณณรงค์ คล่องชนม์ เป็นประธานในพิธีเปิด


ไปวิ่ง ไปกิน ไปเที่ยว

เจ้าเก่า

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร จากการไปร่วมวิ่งแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอนครั้งที่ 1 ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 11 ธันวาคม 2553 ได้ ถือโอกาสไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ไปชมต้นสักใหญ่ และถือ โอกาสป่ายปีนเขาขึ้นสู่ลานสน ภูสอยดาว ปีนเนินไป 6 เนิน ระยะทางเพียง 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาไป 6 ชั่วโมง นอนค้าง 1 คืน ขากลับลงมา หน้าขาตึง มากใช้เวลาเดินลงเกือบเท่าๆ กัน ไปคุยให้นักปีนป่ายเขาด้วยกัน เขาบอก ว่าปีนเขาทีภ่ สู อยดาว เป็นระดับมัธยม ถ้าระดับมหาวิทยาลัย ต้องยอดเขาโมกูจู ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เดินทางไปกลับ 5 วัน ต้องพักแรมในป่าขาไป 2 คืน ขากลับ 1 คืน อะไรจะน่าตื่นเต้นขนาดนั้น กว่าจะได้ฤกษ์เดินทางไปชม กลางเดือนกรกฎาคม 2556 อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์ ที่ทำ�การอุทยานตั้งอยู่ในพื้นที่อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร พื้นที่อุทยานครอบคลุมพื้นที่อำ�เภอปางศิลาทอง อำ�เภอคลองลาน จังหวัด กำ�แพงเพชร อำ�เภอแม่เปิน และอำ�เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เส้นทาง รถยนต์จากนครสวรรค์ อำ�เภอปางศิลาทอง และอำ�เภอคลองลาน จากอำ�เภอ คลองลานไปตามเส้นทางหลวงจังหวัดที่ 1117 คลองลาน – อุ้มผาง อีก 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำ�การอุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีเทือกเขาสูงเรียงราย เทือกเขาถนนธงชัย เป็นต้นกำ�เนิดแม่นํ้าสะแกกรัง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดโมโกจู สูงจาก ระดับนํ้าทะเล 1,964 เมตร มีบ้านพักในอุทยาน และร้านอาหารสวัสดิการ ของอุทยานบริการสำ�หรับนักท่องเที่ยว ในฤดูหนาว จะมีพื้นที่กางเต็นท์รับ นักท่องเที่ยว ซึ่งมีไปจำ�นวนมาก แหล่งท่องเที่ยวมีนํ้าตกนางนวล แม่กระสา แม่กี แม่รีวา เสือโคร่ง ผานางคอย และที่นํ้าตกผานางคอยซึ่งห่างจากที่พัก 1,800 เมตร มีแก่งผานางคอย ไว้ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นนํ้าตกได้ มีเส้นทาง เดินธรรมชาติระยะ 1.4 กม., 3 กม. และ 7.4 กม. มีบ่อนํ้าอุ่นห่างจากที่พัก 1.5 กม. ไว้บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจสำ�คัญของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มี 2 แห่ง คือช่องลมเย็น ห่างออกไปจากที่พักตามถนนคลองลาน – อุ้มผาง เส้นทาง ไปสิ้นสุดที่ช่องลมเย็น ระยะทาง 28 กิโลเมตร ไม่ได้ก่อสร้างต่อ ที่นี่เป็น ช่องเขาลมพัดเย็นสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,340 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ขึ้นไปชม ขาขึ้นใช้รถตู้เดินทางขึ้นไปสะดวก ไปถึง ช่องลมเย็น ทั้งหมอกและฝนตก ลมพัดเย็นมากถึงกับหนาว บรรยากาศดี มาก หน้าหนาวนักท่องเทีย่ วไปนอนพักค้างแรมเยอะมาก ต้องจำ�กัดจำ�นวนไป อ่านป้ายตารางรถยนต์ลงขึน้ จากช่องลมเย็น ต้องให้ผทู้ อี่ ยูบ่ นเขาลงมาก่อน ผู้

ที่จะขึ้นไป ถึงเดินทางไปได้ ขากลับผู้เขียนปั่นจักรยานเสือภูเขาลงมา ส่วน ใหญ่เป็นทางลาดลง ปั่นสบายมาก และ ชมทัศนียภาพที่จุดชมวิวขุนนํ้าเย็น ซึ่งมีสถานที่กางเต็นท์ สิ่งอำ�นวยความสะดวก ห้องสุขา ห้องอาบนํ้า และจุด ชมวิวกิ่งกระทิง ซึ่งอยู่ระหว่างทาง ไปสอบถามการเดินทางไปยอดเขาโมกูจู เจ้าหน้าทีอ่ ธิบายว่าต้องจ้างผูน้ �ำ ทางจากอุทยาน รวมทัง้ ลูกหาบขนเสบียงอาหาร เดินทางไปโมกูจู ซึง่ ห่างจาก ที่ทำ�การอุทยาน 27 กิโลเมตร ต้องปีนป่ายเขา ใช้เวลาเดินทาง 5 วัน 4 คืน พักระหว่างเดินทางไป 2 คืน ค้างแรมที่โมกูจู 1 คืน ขากลับใช้เวลาน้อยกว่า เพราะเดินลงเขาพักค้างแรมระหว่างทาง 1 คืน ผู้ที่สนใจอยากทดสอบกำ�ลัง และสมรรถภาพตนเอง ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้โดยตรง หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นักท่องเที่ยวอยากไปพักผ่อน และออกกำ�ลังกาย สามารถเดิน-วิ่ง-ปั่น จักรยานบริเวณเส้นทางใกล้ที่พัก เป็นเส้นทางที่เกือบปลอดยานพาหนะ มี เวลาเหลือ ยังไปเที่ยวนํ้าตกคลองลาน อยู่ห่างจากที่พักกลับไปทางอำ�เภอ คลองลาน ประมาณ 20 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นนํ้าตกที่สวย ตกจากที่สูง ภูมิทัศน์เจ้าหน้าที่จัดไว้สวยงาม สะอาดมาก อยากให้ท่านได้ไปชมเมืองไทย ยังมีสิ่งดีๆ “เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้”

51

บันทึกเมื่อ 21 กรกฎาคม 2556

ชมภาพประกอบที่ : http://moosinglive.wordpress.com Page อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิ่งให้ดีต้องมีโค้ช

กฤตย์ ทองคง

วิ่งสั้นต้องเร็ว และ วิ่งยาวต้องช้า

กฎของการฝึกวิง่ มีหลายประการ หนึง่ ในประการสำ�คัญๆ คือ หลัก การฝึกที่จำ�เพาะเจาะจง ที่ต้องฉลาดในการนำ�ไปปรับประยุกต์ใช้ เช่น ถ้าต้องการวิ่งให้เร็วเต็มศักยภาพในการแข่งขัน 10 ก.ม. ที่กิโลเมตรละ 4 นาที ตัวเองก็ต้องฝึกหัดวิ่งแบบนี้มาก่อน และก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียว แต่หลายๆครั้งด้วย เพื่อสร้างความทรงจำ�ให้เกิดกับร่างกาย เมื่อการ แข่งขันมาถึง ก็จะไม่ยากนัก สิ่งที่นักวิ่งต้องทำ�ก็มีเพียง ลองพยายาม อีกครั้งอย่างที่เคยฝึกมาก่อนเท่านั้นเอง Ann Synder Ph.d. director of the Human Performance LAB แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล - มิลวอร์คกี้ กล่าว ว่า “Runners are best served by running at goal pace and in the expected environment of the race.” แต่ธรรมชาติของสนามเป็นการแข่งขัน ที่ต้องไปให้เร็ว และเร็วกว่า ไกลเท่าไรถึง อยูแ่ ล้ว ไม่มปี ญั หา ประเด็นมันอยูท่ วี่ า่ ต้อง ไปให้ถึงเส้นชัยด้วยเวลาที่น้อยกว่าคนอื่น , น้อยกว่าเดิม หรือแม้กระทัง่ น้อยกว่า ตัวเองที่เคยทำ�ได้สูงสุด ตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ หมูๆ เ พ ร า ะ ก า ร วิ่ ง ระยะไกล แต่ละครั้ง ต้ อ งการการพั ก ฟื้ น ให้ ร่ า งกายกลั บ มา ส ด อี ก ค รั้ ง จ า ก ความเสี ย หายที่ บีบเค้นหนักหน่วง เป็นเวลาต่อเนื่อง ในขณะที่ นั ก วิ่ ง ต้ อ งการใช้ เ วลา นัน้ ไปฝึกต่อ เวลา จึ ง เป็ น ของหวง สำ�หรับทัง้ ฝึกและพัก ยิ่ ง ฝึ ก มากอี ก อย่ า ง อี ก อย่างก็ต้องพักมากไปด้วย ที่เวลามีไม่พอ ตรงนี้ที่เน้น ยํา้ จึงเป็นการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ทีต่ อ้ งทำ�ความเข้าใจเพิม่ คือ ในแต่ละ Session ที่ฝึกไปให้ ลดระยะเป้าหมายทีจ่ ะทำ�ในวัน แข่งขันลง โดยปรับความเร็วให้ เร็วขึ้นสัมพันธ์กับระยะทางที่สั้นลง นั้น กล่าวอีกอย่างได้ว่า เป็นการวิ่ง ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

เร็วเท่าหรือเร็วกว่าวันแข่งเล็กน้อย ในระยะฝึกที่สั้นกว่า คือเคล็ดลับ ของความสำ�เร็จ ระยะทางที่ทอนลง จะสามารถดีไซน์ได้หลายแบบ อาจจะลดลง เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด (5 ก.ม.) หรือลดลงเหลือไม่กี่ร้อยเมตร ก็ได้ ที่จริงทำ�มันทุกแบบเลยจะดีที่สุด เช่น ขณะที่การฝึกวิ่งเพียง 1 ก.ม.ต้องวิ่งให้เร็วกว่าการวิ่ง 5 ก.ม. แต่ ต้องช้ากว่าวิง่ 400 เมตรแน่นอน ระยะทางจึงสัมพันธ์กบั ระยะเวลาอย่าง นีเ้ อง แต่เนื่องจากระยะทีเ่ หลือเพียงสัน้ ๆ นักวิง่ อาจจะยังเหลือแรง ดัง นัน้ เราจึงจัดให้มนั วิง่ หลายๆเทีย่ วจนเหนือ่ ยอ่อน เช่น 10X400 เมตร (วิง่ ไกล 400 เมตร จำ�นวน 10 เที่ยว) เป็นต้น เมือ่ แตกระยะออกมาสัน้ และวิง่ ให้เร็วนัน้ เราก็จะวิง่ เร็วกันเพียง 8595 % ของความเหนื่อยสูงสุด หรือของ Max heart rate หาใช่จำ�นวน เวลาทีแ่ น่นอนตายตัวใดๆไม่ ความเร็วทีเ่ หมาะสมของคนคนหนึง่ จะไม่ ได้เป็นความเร็วทีเ่ หมาะสมกับอีกคนหนึง่ แน่นอน ทีน่ กั วิง่ ต้องทำ�ความ ชัดเจนให้ดี ขอยํ้า อย่าวิ่งเต็มร้อยเป็นอันขาด กล่าวได้เลยว่า ใครที่วิ่ง เต็มร้อยในการฝึก ย่อมไม่สามารถเป็นนักวิ่งที่จะประสบความสำ�เร็จ ใดๆได้ ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ทีก่ ล่าวมา เป็น Sessions ทีส่ อนให้รา่ งกายวิง่ ได้เร็ว ส่วนปัจจัยร่วม อีกประการคือ “ความอึดทน” อันเกิดจากการวิ่งยาว ถ้าสนามเป้าหมายทีม่ รี ะยะไกลมาก เช่น มาราธอน เราไม่ควรซ้อม วิ่งระยะไกลขนาดนั้น แค่ 35-38 ก.ม. ก็พอแล้ว วันจริงผู้วิ่งสามารถ ทำ�ได้แน่ เราอาศัยธรรมชาติมนุษย์ประการหนึ่งให้เป็นประโยชน์ นั่น คือ เราจะทำ�ในวันจริงได้ดีกว่าวันซ้อมเล็กน้อย (โดยทั่วๆไป) แต่ถ้าเป็นระยะทางเพียง 10 กิโล ร่างกายเราอาจจะทนทานต่อ การซ้อมได้ยาวกว่านี้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด เราอาจวิ่งยาว เกิน 10 ก.ม.ในการวิ่งยาวประจำ�สัปดาห์ได้ ตัวสำ�คัญที่ผู้เขียนอดที่จะกล่าวเสียมิได้ นั่นคือ.....ผู้วิ่งต้องจัดวิ่ง ยาวด้วยความช้าเสมอไป ในทุกระดับความฟิต ด้วยความช้าที่ผู้วิ่ง สามารถสนทนาไปด้วยได้ (Conversational Pace) ทั้งนี้เพื่อฝึกฝน กล้ามเนื้อแดงให้อึดทน ยังมีความจำ�เป็นอยู่เสมอ ใช่หรือไม่ว่า.............นักวิ่งที่วิ่งเร็วก็อาจจะไม่ติดอันดับ หากขาด ซ้อมยาว ผลลัพธ์คือเหี่ยวปลาย ทำ�นองกลับกันนักวิ่งอึดก็ไม่สามารถ ติดอันดับเช่นกัน หากอึดอย่างเดียวไม่เร็ว คอร์ทไม่ลง แชมป์คือนักวิ่งที่ต้องทั้งอึดทั้งเร็ว อย่าลืมการซ้อมยาวต้องช้า แม้ คุณจะบอกว่า ตัวเองสามารถไม่ช้าได้ก็ตาม ก็ต้องช้าเสมอไป มีคนชอบเถียง โดยยกตัวอย่างแชมป์บางคนวิ่งยาวไม่ช้าเลย อาจจะเห็นเคนย่าวิ่งยาวอย่างเร็ว แต่ก็ประสบความสำ�เร็จเสมอมา พฤติกรรมอย่างนี้ เหมือนกับเราไปเริม่ ดูหนังทีก่ ลางม้วน ไม่รเู้ รือ่ ง ไม่รู้ ที่มา ไม่รู้ที่ไป เขาเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่า นั่นแหละ ความเร็วที่คุณเห็น เป็นขนาดช้าของเขาแล้ว แมวอ้วนยังไงก็ตัวเล็กกว่าช้างผอม จึงสรุป เป็นทฤษฎีที่ผิดพลาดง่าย ตรงนี้เป็นกันมาก ดังนัน้ จำ�ไว้ การฝึกวิง่ ยาวต้องช้า อย่างไม่มขี อ้ แม้ ถ้าคุณปรารถนา ความสำ�เร็จ 12.38 น. / 7 กรกฎาคม 2556 52


โปรแกรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ เดือนตุลาคม 2556 วันที่

รายการแข่งขัน

6 กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 6 เดิน-วิง่ เพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ 2556 6 บันยันทรี มาราธอนแนวตั้ง 2013 105 ปี แมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ซุปเปอร์ 6 มินิมาราธอน พัทลุงมินิมาราธอน และฟันรันสู่ธรรมชาติ 6 ครั้งที่ 3 6 อ่าวอุดม-แหลมฉบังมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เมตตาธรรม มินิ ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อการกุศล 6 ครั้งที่ 2 13 งานวิ่ง 40 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี เนินพระ - วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน 13 ครั้งที่ 4 13 วิ่งเพื่อความดี สามัคคีเพื่อพ่อ 19 16 TH CHARITY MIDNIGHT RUN 2013. เดิน – วิ่งฯหนองอียอผสมผสานชุมชน 20 มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 20 Walk & Run for Social Care 2013 20 เดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัวฯ 23

26 27 27 27

ระยะทาง

2.6-5.4-10.5 2.5-10 กม. 61 ชั้น

สถานที่จัด

ผู้จัดงานวิ่ง

ศูนย์ราชการฯ สวนหลวง ร9 โรงแรมบันยันทรี

กรมบัญชีกลาง JOG&JOY โรงแรมบันยันทรี

เลื่อน...

เลื่อน...

เลื่อน...

4.5-10 กม.

พัทลุง

ชมรมฯจังหวัดพัทลุง

3-5-10.5 กม.

ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา อบจ.ชลบุรี

10.5-21.1 กม. วัดเมตตาธรรมฯ

เบอร์โทรติดต่อ

02-127-7188 02-741-1900 02-679-1200 เลื่อน...

ชมรมวิ่งแม่น้ำ�แคว

081-897-8226 083-242-5273 ป้าแจส 087-0646765 081-612-1116

3-10.5 กม.

รพ.รามาธิบดี

รพ.รามาธิบดี

5-12 กม.

ระยอง

ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา 086-822-8904 ฝน

สวนหลวง ร.๙ อมารี วอเตอร์เกท ร.ร.หนองอียอวิทยา จ.สุรินทร์ สวนลุมพินี กระทรวงสาธารณะสุข

นสพ.คนค้นธรรม สปอร์ตวิสชั่น

092-320-7063 081-874-8799

ชมรมวิ่งกอนกูยรันนื่ง

082-212-8534

สภาสังคมสังเคราะห์ฯ มูลนธิเครือข่ายครอบครัว

081-843-7375 02-954-2348

unique running

02-949-2855

คริสตจักรสืบนทีธรรม ชมรมสมาคมนักวิ่งแต้จิ๋ว

084-611-5997 081-921-7363

amazingfield

02-277-6670-1

รายละเอียด

044-258-638

3 -10.5 กม. 6-12 km. 6.2-11.2 กม.

2.6-11 กม. 3-10.5 ก.ม. วิ่งผลัดชาย-หญิง-ทีม ยูนิค รันนิ่ง วิ่งผลัด Ekiden สวนรถไฟ ผสม สืบนทีธรรมมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 12 เชียงใหม่ แต้จิ๋วมินิมารธอน ครั้งที่ 6 3-8-11 กม. สมาคมนักวิ่งแต้จิ๋ว 10.5-21.1-42.195 กลุ่ม ปตท. มาราธอน 2013 สวนสมุนไพร จ.ระยอง กม. สวนน้ำ�บุ้งตาหลั่วฯ เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา 3.2-10.5-21.1 กม. นครราชสีมา

เดือนพฤศจิกายน 2556 วันที่

รายการแข่งขัน

ระยะทาง

สถานที่จัด

2 ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 2.55-5 กม. ลานตะวันยิ้ม สวนลุมฯ 3 เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2556 5-10-16-32 กม. รร.จปร. เขาชะโงก 2013 SCG 100th Anniversary Charity Run 3 5-10 กม. สำ�นักงานSCG บางซื่อ to the Future โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Thai Heath Day Run 10 3-10.5 กม. ลานพระรูปทรงม้า 2013 มหาวิทยาลัยนครพนม-คำ�มวน มาราธอน 10 3-7-11-42 กม. นครพนม นานาชาติ 2013 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน 4.5-10.5-21.1ถนนสนามไชย 17 2013 42.195 กม. 24 ปากช่อง มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 4-10-21กม . อ.ปากช่อง 24 WANGTHONG GROUP RUN FOR KIDS #2 5-10 ก.ม ศูนย์ราชการฯ

53

ผู้จัดงานวิ่ง

เบอร์โทรติดต่อ

jogandjoy รร.จปร. เขาชะโงก

02-741-1900 081-6584704

amazingfield

02-277-6670-1

สสส.-สมาพันธ์ฯ

081-658-4704

มหาวิทยาลัยนครพนม

081-769-3251

amazingfield

02-277-6670-1

ชมรมวิ่งฯปากช่อง วังทองกรุ๊ป

02-532-3333

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


โปรแกรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ เดือนธันวาคม 2556 วันที่

รายการแข่งขัน

ระยะทาง

สถานที่จัด

20km-8.5km- 'The Old Siam 2.5km walk. Plaza'

1 '20th THAI - SIKH RUN'

มหกรรมกีฬาเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อน้องเพื่อ เดิน-11.5-22.5 กม. สมุทรสาคร การศึกษา 10.5-21.10-42.195 8 PTTGC-UBE RAYONG MARATHON 2013 บ้านเพ ระยอง กม. โรงเรียนแก่งคอย 8 แก่งคอย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 3-10-21 กม. สระบุรี 8

15 อมตะมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

4-10.5 ก.ม.

นิคมอมตะ จ.ชลบุรี

3.5-10.5-21.1พระนครศรีอยุธยา 42.195 กม.

15 ยูนิค รันนิ่ง อยุธยา มาราธอน

ผู้จัดงานวิ่ง

เบอร์โทรติดต่อ

SIRI GURU SINGH SABHA

02-221-1011

แน็ค แอนด์ แนม

089-148-0288

-

089-244-2788

-

-

บมจ. อมตะ คอร์ปอเร 081-6584704 ชัน uniquerunning

02-949-2855

เชิญร่วมงานวิ่งประเพณีของชาวบ้าน ที่มีมาตรฐานสากล สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 29

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

ใบสมัครและต่ออายุสมาชิก วารสาร Thai Jogging วิ่งเพื่อสุขภาพ

***กรุณาเขียนตัวบรรจง *** วารสารวิ่งเพื่อสุขภาพรายเดือน 1 ปี 12 ฉบับ *** ค่าจัดส่ง 200 บาท ต่อปี *** (ฟรี ค่าสมัคร) ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับวารสาร Thaijogging วิ่งเพื่อสุขภาพ เริม่ ตัง้ แต่ฉบับเดือน...............................................................ถึงเดือน........................................................... ❏ สมัครสมาชิกใหม่ วันที่สมัคร .................../..................../.................. ❏ ต่ออายุสมาชิก วันที่ต่อสมาชิก ............../..................../................. รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล .......................................................................................................................................... ชื่อบน facebook (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………..................... วัน / เดือน / ปีเกิด ................../..................../................ อายุ.............ปี อาชีพ.............................................. สังกัดชมรม / หน่วยงาน ............................................................................................................................. สถานที่จัดส่งวารสาร ที่อยู่เลขที่ ................. หมู่ที่...... หมู่บ้าน / อาคาร ..............................................ชั้นที่........ ห้องเลขที่.............. ซอย ........................................ ถนน ............................................ แขวง / ตำ�บล .................................................. เขต /อำ�เภอ .............................................. จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์ : ....................... โทรสาร : ...................... มือถือ : ........................ E-mail : …........................................... ชำ�ระค่าจัดส่งโดย ❏ ธนาณัติ (สั่งจ่ายในนาม คุณสมชาย ธิติสิริเวช จ่าย ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์บางแค) *** โปรดเก็บต้นขั้วไว้เป็นหลักฐาน ❏ โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ หรือนายลือพงษ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ เลขที่บัญชี 173-0-15600-2 สาขาคาร์ฟูร์ *** กรุณาแนบสำ�เนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครด้วย *** สถานที่ติดต่อ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เลขที่ 23/71 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2455-9149 โทรสาร 0-2454-9200 Facebook/ณฐินี จันทร์ผ่องศรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

54


เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย

กล้วยฉาบ

กล้วยหอม

หัวฟู !!

งานเข้าตอนซ้อมมาราธอน จะกลับเข้าโปรแกรมซ้อมยังไงดี

เริ่มเข้าหน้าหนาว เพื่อนกล้วยหลายคนกำ�ลังมุ่งมั่น เตรียมตัวเข้าสู่ เวทีของมหกรรมมาราธอนทั้งหลาย ตั้งแต่ กรุงเทพฯมาราธอน ระยอง มาราธอน เชียงใหม่มาราธอน จอมบึงมาราธอน หรือบางคนไปไกลถึง สิงคโปร์ โตเกียว ฮ่องกง บอสตันมาราธอน แต่ชีวิตเราไม่ได้มีแค่เรื่อง วิ่ง ช่วงใกล้สิ้นปีงานประจำ�ต่างก็ถาโถมเข้าใส่มาเหมือนกัน เพื่อนกล้วยที่ซ้อมโปรแกรมวิ่งมาราธอนอยู่ อาจเจอปัญหางานยุ่ง จนต้องหยุดซ้อมวิ่งตามตารางไปพักหนึ่ง พอจัดการงานการได้จะกลับ เข้ามาซ้อมวิ่งต่อ จะเริ่มซ้อมโปรแกรมยังไงดีเพื่อให้ไปวิ่งมาราธอนได้ดี ที่สุด โดยทัว่ ไปของโปรแกรมวิง่ มาราธอน จะค่อยเพิม่ ระยะทางของวันวิง่ ทางไกลให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึง 3 สัปดาห์กอ่ นวันแข่ง จะมีวนั ทีว่ งิ่ ระยะ ทางไกลที่สุด แล้วหลังจากนั้น จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า ช่วง Taper ซึ่งจะ ค่อยๆลดการฝึกซ้อมลงเรื่อยๆ เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นตัวจนสมบูรณ์ ทีส่ ดุ ในวันแข่งขัน

พอเราหยุดซ้อมไปพักหนึง่ ร่างกายไม่ได้ฝกึ วิง่ ความ ฟิตก็ลดลง พอเราจะกลับคืนสูโ่ ปรแกรมการฝึกซ้อม จะกลับมาเริม่ แบบ ไหนดี ขึ้นกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการแข่งขัน กลับมา 6 สัปดาห์ก่อนวันแข่ง เป้าหมายคือเรียกความอดทนกลับ คืนมา โดย 2 สัปดาห์แรก ให้วิ่งช้ากว่าความเร็วในโปรแกรมวิ่ง 15-20 วินาทีต่อกิโลเมตร เช่นในโปรแกรมให้วิ่ง 15 กม. ที่ความเร็ว 6 นาที ต่อกิโลเมตร เราก็จะวิ่งที่ความเร็ว 6:15-6:20 นาทีต่อกม. แต่ถ้าใน วันวิ่งยาว แล้วรู้สึกไม่ไหว ให้แบ่งครึ่งระยะทางออกเป็น 2 ช่วง ห่างกัน มากกว่า 4 ชม. หลังจากผ่าน 2 สัปดาห์แรกแล้ว ก็ให้กลับเข้าโปรแกรม ตามเดิม กลับมา 4 สัปดาห์กอ่ นวันแข่ง เราจะทันโปรแกรมวันซ้อมวิง่ ไกลสุด ให้เริม่ เช่นกับข้างบน วิง่ ให้ชา้ กว่าความเร็วทีถ่ กู กำ�หนดไว้ 15-20 วินาที/

กิโลเมตร การวิ่งที่ช้าลงทำ�ให้ช่วยฟื้นคืนความฟิตที่หายไปในช่วงหยุด ซ้อมได้ กลับมา 2 สัปดาห์ก่อนวันแข่ง ซึ่งเลยวันซ้อมไกลที่สุดไปแล้ว จง ปล่อยมันไป อย่าฝืนซ้อมวิ่งไกลชดเชยซึ่งเสี่ยงต่อการฟื้นตัวไม่ทันในวัน แข่งได้ ให้กลับเข้าตามตารางซ้อมทีอ่ ยูใ่ นช่วง Taper ได้เลย ลดความเร็ว ลง 15-20 วินาที/กิโลเมตร และถ้ายังรู้สึกหนักเกินไปวันวิ่งไกล ให้แบ่ง โปรแกรมออกเป็น 2 ช่วง เช่นวิง่ 24กม. ก็ให้แบ่ง 12 กม.ตอนเช้า 12กม. ตอนเย็น ให้แช่นํ้าเย็นนํ้าแข็งช่วยฟื้นตัว เพือ่ นกล้วยจะเห็นได้วา่ สูตรลดความเร็วจากตาราง 15-20 วินาที/ กิโลเมตร จะถูกใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมได้ ครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี วิ่งมาราธอนได้ใกล้เคียงกับแผนที่วาง ไว้ แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจ งานหน้าพยายามกันต่อไป พบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ ^_^

55


 ข่าวด่วน : มาราธอนเรื่องกล้วย ครั้งที่ 2 เราจะไปวิ่งที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 13 ตค. 56 มีระยะ 388 กม. / 22 กม./ 12 กม.
 ติดตามข้อมูลได้ที่ facebook เรื่องวิ่งเรื่องกล้วย หรือ www.facebook.com/BananaRunning อ้างอิง http://www.runnersworld.com/running-tips/how-toreturn-to-training-after-time-off ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


ข้างทางวิ่ง

โปรรุจน์

บนเส้นทางวิ่งที่ยาวไกล... บาดเจ็บ เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เหล่าอาสาฯ ให้ความช่วยเหลือด้วยไมตรี ขอขอบคุณทุกนํ้าใจที่หยิบยื่น                         .... นักวิ่ง

57

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556


วิ่งเข้าครัว

Odi ThaiChef

ปลาทอดทะเลแดง

(Fried Fish with Spicy Tomato Sauce)

สวัสดี เพื่อนนักวิ่งผู้รักสุขภาพทั้งหลายครับ ..... ฉบับนี้ เชฟโอดี ขอนำ�เสนอ อาหารทะเล โดยมีปลา ที่เป็นอาหารโปรตีนย่อยง่าย กับ มะเขือเทศ เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งทั้งสอง มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ทั้งบำ�รุงสมอง (ปลา) อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (มะเขือเทศ) ลองมาทำ�กันดูนะครับ.... เมนู.....ปลาทอดทะเลแดง (Fried Fish with Spicy Tomato Sauce) หน่วยบริโภค ... 1 ... (เสิร์ฟ) อุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้.... กระทะเทฟลอน รายการวัตถุดิบ เนื้อปลาทะเล (ปลากะพงขาว) เนื้อกุ้งชีแฮ้ ปลาหมึกกล้วย

พลังงาน ปริมาณ สารอาหาร 150 กรัม 40 กรัม 40 กรัม

121 Kcal 33 Kcal 32 Kcal

เนื้อหอยเชลล์ 40 กรัม นํ้ามันพืช 30 กรัม กระเทียม 10 กรัม หอมใหญ่ 100 กรัม มะเขือเทศท้อ (ใช้แต่เนื้อ) 200 กรัม พริกแกงเผ็ด 40 กรัม ซอสปรุงรส (seasoning soy sauce) 15 กรัม นํ้าตาลทราย 20 กรัม พริกไทย 2 กรัม ใบโหระพาสด 10 กรัม ต้นหอม 20 กรัม ผักชี 10 กรัม ผักกาดหอม 40 กรัม พลังงานต่อ 1 หน่วยบริโภค เท่ากับ

35 Kcal 260 Kcal 12 Kcal 38 Kcal 40 Kcal 40 Kcal 15 Kcal 74 Kcal 7 Kcal 2 Kcal 4 Kcal 5 Kcal 8 Kcal 726 Kcal

ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

หมายเหตุ แล่เป็นชิ้นพอคำ� ปอกเปลือกผ่าหลัง หั่นเป็นวง (ใช้แต่ส่วนลำ�ตัว) ผ่าสี่ 2 ช้อนโต๊ะ สับหยาบ หั่นลูกเต๋าเล็ก หั่นลูกเต๋าเล็ก สำ�เร็จรูป 1 ช้อนโต๊ะ 1½ ช้อนโต๊ะ ⅛ ช้อนชา ซอยหยาบ ใช้แต่งจาน ใช้แต่งจาน ใช้แต่งจาน โดยประมาณ

58

วิธีทำ�

• ใส่นํ้ามันพืช พอร้อนให้ทอดปลาพอสุกเหลือง ยกปลาออก ตักใส่ภาชนะ • นำ�หอยเชลล์ กุ้ง ปลาหมึก มาทอดในกระทะพอสุก แล้ว แยกออกพักไว้ • เจียวกระเทียมต่อในกระทะ ใส่หอมใหญ่ ผัดพอสลบ ใส่ พริกแกง ผัดให้เข้ากัน ตามด้วยมะเขือเทศที่เตรียมไว้ ผัด ให้สุกจนเข้ากัน ปรุงรสด้วย ซอสปรุงรส นํ้าตาล พริกไทย ผัดจนซอสงวด คลุกคลิก แล้วใส่โหระพาซอย นำ�กุ้ง หอย เชลล์ ปลาหมึก มาใส่ คนให้เข้ากัน ปิดไฟ แล้วนำ�ไปราด บนปลา ที่เตรียมไว้ • ตกแต่งด้วยผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี รับประทานกับข้าว สวย หรือ มันฝรั่งต้ม

ข้อเสนอแนะ

• ใช้ปลานํา้ จืดหรือ ทะเลก็ได้ แต่ถา้ ใช้ปลาทะเล จะได้คณุ ค่า ของ โอเมก้า 3 สูง โดยเฉพาะถ้าได้จากปลาแซลมอน

มีข้อสงสัย หรือ คำ�แนะนำ� ขอน้อมรับด้วยความยินดี ได้ที่ chefodi@gmail.com พบกันฉบับหน้าครับผม “ Bon appétit ”


ปีที่ 12 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม 2556

60

Thai Jogging Magazine ฉบับ 89  

Official Magazine นิตยสารสำหรับคนชอบวิ่ง ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2556 www.thaijoggingclub.or.th

Advertisement