Page 1

Interview

www.thaihealthbaby.com

Thai HealthBaby

สัมภาษณ์พิเศษครอบครัวยุคใหม่

“คุณแอนนา” นาตาชา สัจจกุล (เปลี่ยนวิถี) “คุณตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล

2 Interview.indd 2-3

“คุณแอนนา” กับบทบาทคุณแม่ที่เธอบอกกับเราว่า เป็นประสบการณ์อันแสนวิเศษ

แอนนาเลี้ยงลูกเองค่ะ เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก แต่ก็มา พร้อมกับความสุขค่ะ และแอนนาก็ให้นมลูกเองด้วย ซึ่ง แพลนไว้ว่าอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนคุณตุ้ยก็เป็นคุณพ่อที่ น่ารักและคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาถึงจะทำงานเยอะ ก็ตาม เราค่อนข้างต้องปรับตัวมากพอสมควรค่ะ จากที่เคย ใช้ชีวิตกัน 2 คน ตอนนี้มี “น้องไททัน” ซึ่งก่อนคลอด แอนนาก็มอี า่ นหนังสือ แต่พอคลอดออกมาแล้วทำให้แอนนา รู้เลยว่าหนังสือไม่ได้บอกอะไรละเอียด แต่ละเล่มก็ไม่ เหมือนกัน และสอบถามจากแต่ละคนก็ตอบไม่เหมือนกัน ด้วย ซึ่งพอเรามีประสบการณ์จริง เราจึงเรียนรู้ได้เอง อย่าง ตอนนี้ถ้าใครมาถามแอนนา เราสามารถตอบและย้ำได้ว่า ต้องดูแลลูกอย่างไรบ้าง ส่วนการดูแลตัวเองของแอนนา ก็จะมีออกกำลังกายบ้าง อย่างช่วงนี้น้องไททันอายุ 6 เดือน

“ครอบครัวสัจจกุล” สิ่งสำคัญสำหรับตอนนี้คือ การบริหารจัดการ ให้เรามี เวลาอยู่ด้วยกันเยอะที่สุด ส่วนเรื่องอนาคตของน้องไททัน ที่สำคัญคือ การสนับสนุนและ ให้โอกาส เมื่อไหร่ที่เรา เปิดโอกาส สร้างทางเลือก ให้ลูกได้มากที่สุด เขาก็จะรู้ว่า เขาชอบอะไรเร็วที่สุด

Interview

Thai HealthBaby www.thaihealthbaby.com

วั น นี ้ ท ี ม งาน เฮลธเบบี ้ คลั บ ได้ ม ี โ อกาสเดิ น ทาง มาคอนโดหรูย่านสุขุมวิท ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศของ เรามากนัก เพื่อมานั่งพูดคุยกับสมาชิกคนพิเศษของเรา กันอีกเช่นเคย “คุณตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล ผู้บริหารรุ่นใหม่ คลื ่ น Seed 97.5 Fm. และบทบาทใหม่ ใ นฐานะ ผู้จัดใหญ่ในนาม บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ซึ่งเป็น โปรเจคล่าสุดในขณะนี้ และกับบทบาทที่สำคัญควบคู่กัน ไปในขณะนี้ก็คือ คุณพ่อคนใหม่ที่มีทั้งแนวความคิดและ หลักของการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องงาน ครอบครัวที่จัดสรร กันได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยภรรยาคนสวยที่ก่อนหน้านี้ เราจะเห็นเธอบนแคทวอล์ค บนเส้นทางนางแบบแถวหน้า ของประเทศไทย “คุณแอนนา” นาตาชา สัจจกุล (เปลีย่ นวิถ)ี พร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม พร้อมความสุขและความภูมิใจ กับการเป็นคุณแม่ของเธอ

HEALTHBANKS GROUP

AWARDED FACT ACCREDITATION

แอนนาเลี้ยงลูกเองค่ะ เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก แต่ก็มาพร้อมกับ ความสุขค่ะ และแอนนา ก็ให้นมลูกเองด้วย ซึ่งแพลนไว้ว่า อย่างน้อย 6 เดือน

จะพยายามฝึกให้กินนมจากขวดเพื่อให้เกิดความเคยชิน และที่สำคัญจะเน้นเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายเพราะเราให้ น มลู ก เองก็ จ ะนึ ก ถึ ง ลู ก เป็ น สำคัญค่ะ

“คุณตุ้ย” คุณพ่อนักบริหาร กับแนวทางการดูแล ครอบครัวบนพื้นฐานการเริ่มต้นด้วยวิธีคิด

ผมคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับตอนนี้คือการบริหารจัดการ ให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุด ส่วนเรื่องอนาคตของ

HOTLINE : 081-142-6665 (24 HRS)

น้องไททัน ที่สำคัญคือ การสนับสนุนและให้โอกาส เมื่อไหร่ ที่เราเปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้ลูกได้มากที่สุด เขาก็จะ รู้ว่าเขาชอบอะไรเร็วที่สุด ยิ่งเขารู้ว่าชอบอะไรเร็วที่สุด เรา ก็จะรู้แล้วว่าจะพัฒนาส่งเสริมต่อได้อย่างไร และการเป็น พ่อเป็นแม่ สิ่งสำคัญก็คือ เรื่องของวิธีคิด ให้เก่งขนาดไหน แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว เราก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้น อยาก ให้เขาเป็นคนที่คิดดี ทำดี ถ้าเริ่มจากคิดดีแล้ว เขาก็จะ ทำดี ส่วนจะเก่งไม่เก่งก็แล้วแต่ความชอบ และการผลักดัน มากกว่าครับ

HEALTHBANKS GROUP

3 26/7/2554 19:53:02


Interview

www.thaihealthbaby.com

“การเลือกฝากเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือ” เพื่อ หลักประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว

เราศึกษาข้อมูล ”สเต็มเซลล์” ซึ่งมีความน่าสนใจ และก็ เหมือนเป็นหลักประกันสุขภาพสำหรับอนาคต เพราะเราไม่ รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้อง เก็บเพื่อนำมาใช้ แต่เราเก็บไว้เพื่อเป็นการรองรับสำหรับ ครอบครัวของเราในอนาคต ทั้งนี้ครอบครัวของเราสนใจ และเลือกเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ (Cord Blood Stem Cell) และจากสายสะดือ (Mesenchymal Stem Cell) หรือ MSC ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะนำไปใช้ในกลุม่ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative medicine) ซึ่งจะ ช่วยซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยี่อใหม่ อย่างเช่น โรคหลอด เลือดตีบ โรคเกี่ยวกับตับ โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคข้อ อักเสบและบวม ภาวะไขกระดูกอักเสบ เป็นต้น อีกทั้งมีการ วิจัยต่างๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการในการรักษาโรคอีกมากมาย และจากข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศนั้น MSC ไม่ต้องทำการ HLA Mathcing อีกด้วย

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว

สำหรับคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ การอัพเดทเทคโนโลยีที่ดี ที่สุดในชีวิตประจำวันสำหรับทุกๆ เรื่องนั้น นั่นคือการเลือก สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและครอบครัวหรือคนที่เรารัก เหมือน กับเรื่องของการฝากเก็บสเต็มเซลล์เช่นกัน คิดว่าทุกคนน่า จะเห็นด้วยและคิดเหมือนกัน “คุณตุ้ย” กล่าว ส่วนแอนนา คิดคล้ายๆ กับคุณตุ้ยค่ะ ในเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีที่สุด เราจะ เลือกสิ่งนั้น เหมือนการให้นมลูกก็เช่นกันน้ำนมแม่เป็นสิ่ง ที่ดีที่สุด เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว แอนนาว่าทำไมเราไม่พยายาม ทำเพือ่ ลูกให้มากทีส่ ดุ แต่แอนนาต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นความ เหนื่อยยากจริงๆ ต้องใช้คำว่า อุทิศ ในเมื่อคุณแม่ท่านอื่น ทำได้แล้วทำไมเราจะทำให้ลูกที่เรารักไม่ได้ “คุณแอนนา” กล่าว

Thai HealthBaby

“Satjakun Family”

The new era of family with modern idea for caring family

“Khun Anna” Natasha Satjakun (Plienvitee) “Khun Tui” Teerapat Satjakun “Today, HealthBaby Club team has a chance to go to luxury Condominium around Sukhumvit area where quite near our office. We come here for talking with a special member again, that is “Khun Tui Teerapat Satjakun” as a new generation executive at Seed 97.5 FM and a new role as Managing Director of Seed MCOT Company which is the latest project for now. It’s also the important role as father who has an idea and principle of lifestyle both for work and family that is allocated properly and together with a beautiful wife who has shown on Catwalk before and was a top model of Thailand, her name is “Khun Anna” Natasha Satjakun (Plienvitee) who come with a smiley face, happiness and proud to be her being a mother.

With role of mother, Khun Anna tell us that “it’s a wonderful experience” As Khun Anna mentioned, “I foster my baby by myself and it was so tired but it came with happiness. I also fed baby with my breast milk that planed to do for 6 months and now it was already for 6 months. Khun Tui is a lovely father and always encourage me even he has a lot of work. We have to adjust lots since we have “Nong Taitan”. Before I have a baby, I read so many books concern with a child care but I knew that it was not tell sufficient detail and one differed from another as well as experienced mothers also told a story differently. After facing with own experience, I have learned from the real situation and can answer the question if anybody wants to know how to care a child. I still look after self by exercise because of my son is 6 months old that give me a little bit time. Due to he is 6 months old so I try to practice him to drink some milk from a bottle in order to make him become familiar. In addition, I’ll select good and healthy food for my body because of feeding baby with own breast milk so I must think about him all the time.

“Khun Tui” – Executive Father with the way to care family base on basic of beginning by thinking “We study interesting information about “stem cell”. It’s same health insurance plan for future because we never know what is going to happen. We not expect to keep for using but for serve our family in the future. Our family interest and choose to keep stem cell from cord blood and Mesenchymal stem cell or MSC which tend to use in regenerative medicine that would repair cell and tissue due to a disease such as coronary artery disease, disease relate to liver, paralysis disease, arthritis disease, osteomyelitis etc. In addition, several researches on revolution of disease treatment and much information from abroad indicated that MSC don’t need to do a HLA Matching.”

Choose the best thing for Family

ทางทีมงาน ไทย เฮลธเบบี้ คลับ ขอขอบพระคุณครอบครัว “สัจจกุล” ในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบอกเล่าเรื่อง ราวดี ดี สำหรับหลักการดูแลครอบครัวอย่างนักคิดทันสมัย ให้กับสมาชิก เฮลธเบบี้ คลับและท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ 4 Interview.indd 4-5

Khun Tui said that “if we use the word of a new generation parent, then the most of technology updating for every issue in life should be choosing the best thing for child and family or our special one who we love as keeping a stem cell. I think that everyone will agree and have an idea as me. Further, Khun Anna mentioned that “my thinking resemble with Khun Tui. When we know what’s the best thing for us then we will choose it. This is same feeding baby with own breast milk because it’s the best thing for a child. When we know this is the best thing to do then why we not try hardly for our child? However, I have to tell you that it’s very hard and tired. It’s like devotion or sacrificing. If various mother can do this then why we cannot try for our lovely child?” HealthBaby Club team would like to thank “Satjakun Family” for sharing a real experience and telling a great story concern with principle for caring family as a modern thinker for HealthBaby Club members and all readers. Then see you next issue soon.

HEALTHBANKS GROUP

AWARDED FACT ACCREDITATION

HealthBaby’s Talk

Thai HealthBaby www.thaihealthbaby.com สวัสดีค่ะ สมาชิกไทย เฮลธเบบี้ และขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนใหม่ทุกท่านค่ะ เริ่มเข้าใกล้เทศกาลวันสำคัญของคนไทยกันอีกแล้วใน “เทศกาลวันแม่” ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับคนไทย ทุกคนที่จะรำลึกถึงพระคุณของแม่ และเป็นโอกาสอันดีที่จะ มอบสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน และเฉกเช่นเดียวกันกับสมาชิก คนพิเศษของเรา “ครอบครัวสัจจกุล” คุณพ่อและคุณแม่ มือใหม่ “คุณตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล และ “คุณแอนนา” นาตาชา สัจจกุล (เปลี่ยนวิถี) มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ความ ผูกพันผ่านสายใยแห่งรัก “น้องไททัน” พร้อมแง่มุมดีๆ และ แนวทางในการดูแลครอบครัวบนพื้นฐานการเริ่มต้นด้วยวิธี คิดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในเล่มค่ะ

และสำหรับช่วงเวลาที่ดีเช่นนี้ ทางไทย เฮลธเบบี้ คลับ ขอร่วมส่งมอบความสุขนี้ไปยังทุกๆ ครอบครัว ผ่านโครงการ “บอกต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรัก” Tell a Concern to your loved ones เพียงท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจ ในการฝากเก็บสเต็มเซลล์ให้กบั บุตรของท่านสำหรับคนต่อไป หรือ เพียงแนะนำเพื่อน คนพิเศษของคุณ ร่วมเป็นสมาชิกกับ ไทย เฮลธเบบี้ รับทันทีบัตรของขวัญและเพื่อคนพิเศษ เช่นคุณ ยังมีโอกาสรับ Ipad2 Wi-Fi 16 GB อีกด้วย ซึง่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ภายในเล่ม หรือทาง

www.thaihealthbaby.com / แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ไทย เฮลธเบบี้ 02-260-8268

Mom’s Tip

Good

Food for Mom

คุ ณ แม่ ตั้ ง ครรภ์ จ ำเป็ น ต้ อ งใส่ ใ จเลื อ กรั บ ประทาน อาหารที่ดีและมีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและ อาหารทั้งหมดที่รับประทานเข้าไปในช่วง 3 เดือนแรกทารกจะยัง ไม่ได้รับเต็มที่ เนื่องจากทารกจะรับอาหารจากถุงไข่แดง แต่พอเข้าสู่ ช่วงเดือนที่ 4 ขึ้นไปจนถึงเดือนที่ 9 ทารกน้อยในครรภ์ก ็จ ะได้ รับประทานอาหารที่คุณแม่ทานเข้าไปด้วยพร้อมๆ กันกับคุณแม่ เพื่อนำ อาหารที่ไ ด้นั้นไปเสริม สร้างพัฒนาอวัย วะทุก ส่วนทั้งภายนอก และ ภายในร่างกายให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โปรตีน Protein ควรรับประทานเป็นประจำ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา รวมทั้งดื่มนม อย่างสม่ำเสมอวันละ 1-2 แก้ว

1. 2. 3.

คาร์โบไฮเดรต Carbohydrate

ได้แก่ อาหารจำพวกแห้งและน้ำตาล เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็น อาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ไขมัน Lipid

โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น ดีเอชเอ และเออาร์เอ ที่จำเป็นต่อ พัฒนาการทางสมองของลูกน้อย ซึ่งสารอาหารชนิดนี้มีมากในปลาทะเล สาหร่าย น้ำมันพืชบางชนิด ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ควรรับประทานให้มากขึ้นและควรเลือก เฉพาะอาหารที่มีไขมันต่ำ หรือมีคอเลสเตอรอลต่ำ เพื่อไม่ให้น้ำหนักระหว่าง ตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นเกินไป

4. 5.

วิตามิน Vitamin

สารอาหารที่สำคัญ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างเนื้อเยื่อให้แข็งแรง ได้แก่ วิตามินเอ บี ซี ดี ที่มีมากในผักผลไม้ รวมถึงกรดโฟลิกที่มีมาก ในกล้วย ผักใบเขียว ถั่วเหลือง มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของสมอง ระบบ ประสาทและกระดูกสันหลังของทารกในครรภ์

แร่ธาตุต่างๆ

• แคลเซียม เป็นสารอาหาร ที่สำคัญต่อโครงสร้างกระดูก และฟัน ซึ่ ง คุ ณ แม่ ต้ อ งได้ รั บ อย่ า งเพี ย งพอ จากนม เนย ถั่วรวมถึงปลาตัวเล็ก ตัวน้อย • ลูทีน สารอาหารที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพตา และยังช่วย ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ จ อประสาทตา มีมากในผัก ผลไม้ เช่น คะน้า ข้าวโพด ผักโขม เพื่อช่วยบำรุง ดวงตาทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์

• ธาตุเหล็ก ได้จากตับ ไข่แดง และผักใบเขียว ซึ่งเป็นสารอาหารที่คุณแม่ ตั้งครรภ์ต้องการสูงมาก เพราะลูกจะดึงธาตุเหล็กในตัวของแม่ไปสร้างเม็ดเลือด ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก ใส่โลโก้Good Food for Mom : Pregnancy Advisory & Diary Vol.7 January-April 2011

HOTLINE : 081-142-6665 (24 HRS)

HEALTHBANKS GROUP

5 26/7/2554 19:53:09


HealthBaby Story

www.thaihealthbaby.com

Thai HealthBaby

HealthBaby

The world’s local cord blood banking

Thai HealthBaby www.thaihealthbaby.com

HealthBaby Story

Most Advanced System

ระบบที่ทันสมัยที่สุดบนความลงตัวของถังจัดเก็บรักษาสเต็มเซลล์ BioArchive system ®

• • • • • • • • • •

เป็นถังเก็บรักษาสเต็มเซลล์หนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดเก็บสเต็มเซลล์โดยเฉพาะ ร้อยละ 75 ของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ทั่วโลกเก็บในถังรูปแบบนี้ ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 30 ประเทศ และมากกว่า 80 ธนาคารสเต็มเซลล์ทั่วโลก อัตราความมีชีวิตอยู่รอดของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่เก็บในถังจัดเก็บคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive® system นี้จะสูงกว่าถังเก็บแบบดั้งเดิมมากกว่า 10% อย่างมีนัยสำคัญ ถังจัดเก็บแบบระบบปิดที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TWE) การนำเข้า-ออกของสเต็มเซลล์ ไม่กระทบต่อรายอื่นๆ สเต็มเซลล์จะถูกเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา เพื่อคงความมีชีวิต อยู่ของสเต็มเซลล์ ซึ่งแตกต่างจากการเก็บไว้ในไอไนโตรเจนที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -130 องศาเซลเซียส - (-190 องศาเซลเซียส) ทำให้ไม่สามารถรักษาความมีชีวิตอยู่ของสเต็มเซลล์ได้ ควบคุมด้วยระบบสำรองไฟอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการ เฮลธเบบี้ (ประเทศไทย) ออกแบบโดยยึดหลักของคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล อีกทั้งเน้นระบบความปลอดภัยขั้นสูง และออกแบบมาเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการ ด้านสเต็มเซลล์โดยเฉพาะ

The Best Quality คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล • • • • • • 6 Interview.indd 6-7

เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานองค์การ อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ทุกกระบวนการในห้องปฏิบัติการกระทำในระบบปิด (Closed system) และทำในห้องที่ปราศจากเชื้อ มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และปฏิบัติตาม มาตรฐาน ISO 15189 ปฏิบัติตามมาตรฐานธนาคารโลหิต AABB ตามมาตรฐาน เฮลธแบงค์ กรุ๊ป นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านธนาคารสเต็มเซลล์ตาม มาตรฐาน AABB เลือกที่จะเก็บสเต็มเซลล์ในไนโตรเจนเหลว ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการเก็บไว้ในไอไนโตรเจน ซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่ และสามารถรักษาความมีชีวิตอยู่ของสเต็มเซลล์ให้มีคุณภาพสูงสุด HEALTHBANKS GROUP

AWARDED FACT ACCREDITATION

HOTLINE : 081-142-6665 (24 HRS)

HEALTHBANKS GROUP

7 26/7/2554 19:53:16


HealthBaby Story

www.thaihealthbaby.com

Thai HealthBaby

TG Compartment Modeled Freezing Blood Bag and Canister ถุงเลือดแช่แข็งแบบแบ่งช่องพร้อมกล่องบรรจุสแตนเลส

Thai HealthBaby www.thaihealthbaby.com

HealthBaby Story

Public Bank หรือ คลังธนาคารสเต็มเซลล์ส่วนกลาง พั บ บลิ ค แ บงค์ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ จ ะเพิ่ ม โอกาสในการ เสาะหาสเต็มเซลล์ที่เหมาะสมและเข้ากันได้เพื่อนำไปใช้ในการรักษาอีกหนทาง หนึ่ง และสร้างความอุ่นใจของครอบครัวเมื่อเกิดเวลาคับขันของชีวิต สเต็มเซลล์ จากเฮลธแบงค์ พับบลิคแบงค์ได้ทำการช่วยเหลือในการทำ HLA Matching เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายและประสบผลสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

การป้องกันสองชั้นโดยใช้ถุงเลือดพร้อมกล่องบรรจุสแตนเลส ซึ่งถูกออกแบบ เก็บสเต็มเซลล์โดยเฉพาะด้วยระบบปิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 100% และสามารถแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เป็นเวลา นานได้ ส่งผลให้สเต็มเซลล์ที่แช่แข็งไว้มีคุณภาพและคงความมีชีวิตอยู่สูง ซึ่งถุง เลือดชนิดนี้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Certification Code: BK980027-0) และทั้งนี้มากกว่าร้อยละ 90 ของ เคสปลูกถ่ายทีป่ ระสบความสำเร็จ จะบรรจุสเต็มเซลล์ในถุงจัดเก็บชนิดนีเ้ ช่นกัน

ธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลเฮลธเบบี้ บริจาคสเต็มเซลล์เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด สำหรับ 50 วีรบุรุษผู้กล้า แห่งเมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น Compartment Modeled Freezing Blood Bag and Canister

(1 เมษายน 2011, ไทเป) ฟุกุชิมะ, ประเทศญี่ปุ่น วีรบุรุษผู้กล้าทั้ง 50 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิค ทหาร และตำรวจดับเพลิง ซึ่งคอยรับมือกับวิกฤตการณ์ การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ในโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมา ที่ทั่วโลก ให้ความชื่นชมในจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง และกล้าหาญ แต่ขณะนี้พวกเขาเหล่านั้น ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับอันตรายแล้ว เกินมาตรฐานของร่างกายมนุษย์ที่จะรับได้ ซึ่งหลังจากได้รับสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง เล็กน้อยนั้น ทำให้การทำงานของเม็ดเลือดลดลงอย่างไม่มีทางเลือก ซึ่งพวกเขากำลังเผชิญกับการคุกคามด้วยชีวิต ทั้งนี้ทำให้ประธานกรรมการแห่งธนาคารสเต็มเซลล์ เฮลธเบบี้ ทันทีเมื่อรับทราบข่าวแล้ว รู้สึกเป็นห่วงใยในชะตากรรมของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าภาครัฐฯ กระทรวงสาธารณสุขในประเทศญี่ปุ่นได้มีการช่วยเหลือโดยผ่าน ทางกาชาด และหน่วยงานทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ของญี่ปุ่นก็ตาม ตัวแทนของธนาคารสเต็มเซลล์เฮลธเบบี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงความจำนงในการช่วยเหลือ การตรวจสอบรหัสเนื้อเยื่อ HLA-Typing ถึง 50 ยูนิต (การตรวจสอบแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดขาวของมนุษย์) เพื่อที่จะจัดหาเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดในสายสะดือที่เข้า กันได้ และมีคุณภาพเพียงพอสำหรับใช้ในการปลูกถ่ายในอนาคต ซึ่งมูลค่าครั้งนี้คาดว่าจะเกินกว่าสี่สิบล้านบาท มิสเตอร์จาง ซิว กัง ประธานกรรมการของธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลเฮลธเบบี้ ซึ่งเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สถาบันชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASHI) ด้านการตรวจสอบรหัสพันธุกรรมของเนื้อเยื่อ (HLA) โดยสามารถทำการตรวจสอบ HLA และจัดหาสเต็มเซลล์จากเลือดใน สายสะดือที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้น ธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลเฮลธเบบี้ ในปีที่ผ่านมายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกล่าสุดของโครงการจัดหา ผู้บริจาคสเต็มเซลล์นานาชาติ (NMDP) และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานจากสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อการรักษาโดยวิธีเซลล์บำบัด (FACT) ซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคาร สเต็มเซลล์แห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ในการดำเนินการตรวจสอบการเข้ากันได้ของเลือดเพื่อใช้ในการปลูกถ่าย มิสเตอร์จาง ซิว กัง ชี้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังขาดธนาคารสเต็มเซลล์ที่มีชื่อเสียงและยังไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมเซลล์บำบัดระดับนานาชาติ (FACT) ในขณะที่ ธนาคารเฮลธเบบี้ เป็นเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียเท่านั้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก 4 สถาบันหลักในระดับสากล ในคลังธนาคารสเต็มเซลล์สาธารณะเฮลธเบบี้นั้น มีการ บริจาคสเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือถึง 5,000 ยูนิต ซึ่งหวังว่าจะเป็นแหล่งที่ใหญ่ซึ่งสามารถรองรับการตรวจสอบการเข้ากันได้จากความต้องการทั่วโลก ซึ่งการให้ความ ช่วยเหลือและจัดส่งสเต็มเซลล์นี้เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อ 50 วีรบุรุษผู้กล้าแห่งฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลเฮลธเบบี้ ได้ให้การช่วยเหลือมาแล้วมากกว่ายี่สิบประเทศ รวมถึงสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำต่างๆ ด้วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย มากกว่า 20 ราย ให้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดทั้งแบบที่ใช้สเต็มเซลล์ของตนเอง (autologous) และ การรับจากผู้อื่น (allogenic) ในปีนี้ (ค.ศ.2011) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ทำการช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฮ่องกงวัย 2 ปีจากโรคสมองพิการ (cerebral palsy) โดยหนูน้อยถูกส่งตัวไปที่มหาวิทยาลัยดุ๊ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Duke University) เพื่อทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดในสายสะดือของตนเอง และมีการติดตามผลการรักษา พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี “พ่อของฉันได้รับสาย จากมิสเตอร์จาง ประธานกรรมการของเฮลธเบบี้ ซึ่งท่านได้มีการโทรศัพท์เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบวันต่อวันเลย” หนูน้อยผู้ซึ่งสามารถดูแลตนเองได้แล้ว และมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้น สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเอง (autologous) ในการรักษาโรคสมองพิการ (cerebral palsy) ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการรักษาโรคสมองพิการ สาเหตุส่วนใหญ่ของสมองพิการ อาจเกิดจากการติดเชื้อในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์, การคลอดก่อนกำหนด, จากการ ขาดออกซิเจนในขณะคลอด, การติดเชื้อหลังจากคลอด ,โรคทางสมองและอื่นๆ ร่วมกับการเกิดอุบัติการณ์ในโรคดาวน์ซินโดรมด้วย มิสเตอร์จาง ซิว กัง กล่าวว่าสำหรับ 50 ชีวิตที่ดูเหมือนจะสูญสิ้นความหวังแล้วนั้น กลับมีแรงใจขึ้นอีกครั้ง เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีหนทางจากการเสาะหาแหล่ง สเต็มเซลล์ที่เข้ากันได้ จากธนาคารสเต็มเซลล์เพื่อสาธารณกุศลที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด ได้แก่ ASHI, FACT ในฐานะสมาชิกโครงการจัดหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ นานาชาติ (NMDP) เราพร้อมจัดหาเซลล์ต้นกำเนิดที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นความหวังในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับ วีรบุรุษผู้กล้าแห่งฟุกุชิมะทั้ง 50 ชีวิต ที่มา : เฮลธแบงค์ กรุ๊ป

8 Interview.indd 8-9

HEALTHBANKS GROUP

AWARDED FACT ACCREDITATION

HOTLINE : 081-142-6665 (24 HRS)

HEALTHBANKS GROUP

9 26/7/2554 19:53:28


HealthBaby Member club

www.thaihealthbaby.com

Thai HealthBaby

We were interested in storing our baby’s cord blood stem cells because this may help my family and my baby in the future and I want seize every opportunity I can to do that. After comparing the available companies we decided to go for Thai HealthBaby because quality is truly what matters when it comes to stem cell storage, there would be no point of storing them if after some time the stem cell quality decreases, and that’s why I went for Thai HealthBaby because of their new stem cell storage method with the BioArchive System. And the accreditation they have gained shows that their quality is monitored and approved by a third party profession. Mr., Mrs. Seidita and Asia

การรั ก ษาด้ ว ยสเต็ ม เซลล์ ก ำลั ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมากเพราะถื อ ได้ ว่ า เป็ น วิทยาการสมัยใหม่ที่ในอนาคตเราอาจจะเอามาใช้เพื่อรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น ธาลัสซีเมีย ลิวคีเมีย อัลไชเมอร์ และโรคอื่นๆ ครอบครัวเอี่ยมดีงามเลิศ ของเราก็มองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ เพือ่ ความไม่ประมาทเราจึงเลือกเก็บสเต็มเซลล์ กับทาง Thai HealthBaby เพราะเป็นธนาคารที่เก็บสเต็มเซลล์ที่ทันสมัยและน่า เชื่อถือ เราถือว่าเราเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค่ะ คุณพ่อประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ อาชีพธุรกิจส่วนตัว นำเข้าและส่งออกไม้ คุณแม่วัชรี เอี่ยมดีงามเลิศ (อร่ามสินสมบูรณ์) น้องบีบี ด.ญ. กันตินันท์ เอี่ยมดีงามเลิศ

ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับคนที่เรารักก็จะปกป้องและดูแลเค้าให้ดี ที่สุดจึงเลือกไทย เฮลธเบบี้ช่วยดูแลเค้าด้วยค่ะ คุณสุพรรณี

“THB ให้ข้อมูลที่ละเอียด เข้าใจง่าย โดยมีตัวแทนที่มีความรู้เฉพาะทาง ด้านสเต็มเซลล์ในการอธิบายและคอยดูแลอย่างดีแล้ว ประกอบกับ รายละเอียดทาง website ที่มีความชัดเจนในทุกด้านกว่าบริษัทอื่นๆ ช่วย ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ครอบครัวของเราจึงตัดสินใจเลือก THB ค่ะ” คุณพ่อนิโคลา เลอลุ คุณแม่สถิรานันท์ (ฉันทวานิช) เลอลุ อาชีพตำแหน่ง Marketing Manger บริษัท Palida Co.,Ltd. น้องโพลัง (ฉันทวานิช) เลอลุ สินค้าสปาแบรนด์สถิรา (Satira) มีจำหน่ายที่ King Power Duty Free Airport and Downtown shops, Siam Paragon, K Village, The Herbs Hotel Huahin www.satirathai.com, e-mail: palida@cscoms.com Tel: 02 426-1030

10 Interview.indd 10-11

HEALTHBANKS GROUP

AWARDED FACT ACCREDITATION

Scientific Literature

Thai HealthBaby www.thaihealthbaby.com

วิทยาการด้านสเต็มส์เซลล์ (stem cells) ในการเยียวยา ภาวะสมองพิการในเด็ก (cerebral palsy) โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

“สมองพิการ (cerebral palsy)” เป็นศัพท์บัญญัติที่กล่าวขึ้นกว้างๆ ถึงภาวะความผิดปกติ ในการเจริญและการประสานสัมพันธ์กันของเซลล์สมองในเด็ก ซึ่งมีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.122.45 ใน 1,000 ราย ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอดและช่วง ประมาณ 2-3 ขวบแรกของชีวิต โดยสาเหตุนั่นค่อนข้างหลากหลายทั้งความผิดปกติของยีนส์ หลอด เลือดสมอง น้ำหนักคลอดและอายุครรภ์ที่น้อย การคลอดที่ผิดปกติ การอักเสบติดเชื้อของระบบ ประสาท ตลอดจนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อเซลล์สมองโดยเฉพาะ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้าน การเคลื่อนไหว การพูดและดูดกลืน(1-3) ทำให้มีพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้ล่าช้า ชัก กล้ามเนื้อ แข็งแกร็ง หรืออ่อนปวกเปียก บางรายอาจ มี ภ าวะบกพร่ อ งของกระบวนการรู้ คิ ด และ จดจำร่วมด้วย วิทยาการด้านสเตมส์เซลล์ในสัตว์ทดลอง รายงานการประสบความสำเร็ จในการปลู ก ถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดดังกล่าวในการฟื้นสภาพ การเจริญของเซลล์ประสาท การสร้างแขนง หลอดเลือด และการทำงานของเซลล์ประสาท สมองได้อย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม ควบคุม (4-5,7-8) และ Duke university ก็ ไ ด้ ท ำการขยายผลการศึ ก ษาวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ทางคลินิกเพื่อบำบัดรักษาเด็กที่มีภาวะสมอง พิการกว่า 50 ราย ซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้าง เป็นที่น่าพึงพอใจ (6,9) ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่า เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเตมเซลล์ที่มีคุณภาพนั้น สามารถได้มาจากหลายแหล่ง เช่น ไขกระดูก (bone marrow) หรือเลือดจากสายสะดือของน้องตอนคลอด (umbilical cord blood) ซึ่ง ปัจจุบันมีความนิยมเก็บเซลล์ต้นกำเนิดนี้จากสายสะดือเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกิดขึ้นได้เพียงครั้งหนึ่ง ของชีวิต เพื่อเป็นมรดกแห่งชีวิตสำหรับเก็บรักษาไว้ใช้ในอนาคตเมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับ การรักษา เช่นการรักษาภาวะมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก (leukaemia) เป็นต้น การเก็บเซลล์ต้น กำเนิดจากสายสะดือเป็นวิธีการที่ปลอดภัย ไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำซ้อน ง่ายและสะดวก เนื่องจากสามารถ ทำได้ตอนคลอด นอกจากนี้เซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยความจำเพาะของการ เข้าคู่เมื่อเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากไขกระดูก (required a perfect human leucocyte antigen; HLA) และมีภาวะเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคอันเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ (graftversus-host disease; GVHD) (5-6)

อ้างอิง: 1. Odding et al (2006). The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil. 28:183-91. 2. Murphy et al (1997). Neonatal risk factors for cerebral palsy in very preterm babies: case-control study. BMJ. 314 : 404. 3. Squier & Keeling (1991). The incidence of prenatal brain injury. Neuropathol Appl Neurobiol. 17:29-38. 4. Chen et al (2010). Transplantation of magnetically labeled mesenchymal stem cells in a model of perinatal brain injury. Stem Cell Res. 5:255-66. 5. Harris (2008). Cord blood stem cells: A review of potential neurological applications. Stem Cell Rev 4: 269-274. 6. Arien-Zakay et al (2010). Tissue regeneration potential in human umbilical cord blood. Best Prac Res ClinHaematol 23: 291–303. 7. Daadi et al (2010). Human neural stem cell grafts modify microglial response and enhance axonal sprouting in neonatal hypoxic–ischemic brain injury. Stroke.41:516-523. 8. Meier (2006). Spastic paresis after perinatal brain damage in rats is reduced by human cord blood mononuclear cells. Pediatr Res 59: 244–249. 9. Harris (2009). Non-haematological uses of cord blood stem cells. Br J Haematol 147: 177–184.

HOTLINE : 081-142-6665 (24 HRS)

HEALTHBANKS GROUP

11 26/7/2554 19:53:37


Thai Health Baby Club “บอกต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรัก”

Tell a Concern to your loved ones

พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิก Thai Health Baby Club ทุกท่าน

รับทันที

เพียงแนะนำเพื่อน คนพิเศษของคุณ ร่วมเป็นสมาชิกกับ ไทย เฮลธเบบี้ บัตรของขวัญมูลค่า 1,500 บาท และเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ ยังมีโอกาสรับ Ipad2 Wi-Fi 16 GB มูลค่า 17,900 บาท อีกด้วย

Special offer for Thai Health Baby members Simply introduce our THB members, promptly rewarded a 1,500 baht valued voucher. Moreover, for special people like you. You also get another chance to win an Ipad2 Wi-Fi 16 GB worth 17,900 Bahts...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ไทยเฮลธเบบี้

02-260-8268 (8.00 - 17.00 น.), 081-142-6665 (24 ชม.) หรือ info@thaihealthbaby.com

12 Interview.indd 12

HEALTHBANKS GROUP

www.thaihealthbaby.com

AWARDED FACT ACCREDITATION 26/7/2554 19:53:46

Newsletter-Vol.8  

Newsletter-Vol.8 By Thai HealthBaby Biotech