Page 1


LỜI MỞ ĐẦU Quyển sách giải đề Toeic 990 phần 5 các em đang đọc được lấy tài liệu từ đề thi Toeic ETS LC + RC 1000 mới nhất năm 2016. Quyển sách dược biên soạn bởi thầy Tiến Chung - thầy giáo đẹp trai dạy toeic ở Hà Nội. Trước khi xem phần giải đề thì các em hãy down sách ở link bên dưới và in ra làm trước như vậy em mới có thể thực sự hiểu bài.

https://drive.google.com/file/d/0B52cEaGZ8IFazk1UWdSSmNsdGM/view?pref=2&pli=1 Nếu trong quá trình học nếu có câu nào không hiểu hoặc cần hỏi kinh nghiệm luyện thi Toeic thì bạn có thể add facebook Tiến Chung của thầy hoặc tham gia group Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990. Thầy và mọi người trong group sẽ cố gắng giúp đỡ các em Link. https://www.facebook.com/tien.chung.35 https://www.facebook.com/groups/toeictienchung Link các sách giải đề phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. https://drive.google.com/folderview?id=0B4jcr8FKRo19cXMyazh0aHFQYkE&tid=0B4j cr8FKRo19Tm5RaHJ6MnhVbzQ Nếu em mới bắt đầu học hoặc vẫn chưa tìm được lộ trình học phù hợp cho mình thì em hãy đọc "Lộ trình học toeic từ con số 0 đến 800+". Link: https://goo.gl/tf9lvP Link tổng hợp tất cả các sách ôn thi TOEIC cần thiết cho các em. https://drive.google.com/folderview?id=0B4jcr8FKRo19Tm5RaHJ6MnhVbzQ Lời cuối cho thầy xin được gửi lời cám ơn đến các học trò của mình Ngọc Ánh và Dương Lê của mình đã giúp đỡ mình thực hiện cuốn sách này. Nếu bạn muốn đăng ký học Toeic đảm bảo đầu ra ở HN thì hãy nhắn tin đăng ký vào Facebook Tiến Chung (https://www.facebook.com/tien.chung.35 )

Thầy giáo đẹp trai


MỤC LỤC ĐỀ 1 ........................................................................................................ 1 ĐỀ 2 ...................................................................................................... 41 ĐỀ 3 ...................................................................................................... 76 ĐỀ 4 .................................................................................................... 116 ĐỀ 5 .................................................................................................... 153 ĐỀ 6 .................................................................................................... 192 ĐỀ 7 .................................................................................................... 224 ĐỀ 9 .................................................................................................... 251 ĐỀ 9 .................................................................................................... 278 ĐỀ 10 .................................................................................................. 305


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 1 101. Author Ken Yabuki wrote a magazine article based on________recent visit to Iceland. (A)

he ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ )

(B)

his ( tính từ sở hữu )

(C)

him ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ)

(D)

himself ( đại từ phản thân )

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước cụm danh từ: ―recent visit‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => key B Dịch: Tác giả Ken Yabuki đã viết một bài báo dựa theo lần đến thăm gần đây của ông tới Iceland. 102. To________the Adele’s Apparel store that is nearest to you, select your state or country from the pull-down menu. (A)

afford 

có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì) o

(B)

I can't afford to lose a minute tôi không thể để mất một phút nào

cho, tạo cho, cấp cho, ban cho o

reading affords us pleasure đọc sách cho ta niềm vui thú

o

the fields afford enough fodder for the cattle cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho trâu bò

create 

tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo

gây ra, làm

phong tước

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

1


TOEIC TIẾN CHUNG o

(sân khấu) đóng lần đầu tiên o

(C)

to create a baron phong nam tước

to create a part đóng vai (kịch tuồng) lần đầu tiên

locate 

xác định đúng vị trí, xác định đúng chỗ; phát hiện vị trí

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào một vị trí

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vị trí (để thiết lập đường xe lửa, xây dựng nhà cửa...)

(D)

provide 

((thường) + for, against) chuẩn bị đầy đủ, dự phòng o

to provide for an entertaiment chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tiếp đãi

o

to provide against an attack chuẩn bị đầy đủ cho một tấn công, dự phòng chống lại một cuộc tấn công

((thường) + for) cung cấp, chu cấp, lo cho cái ăn cái mặc cho; lo liệu cho o

to provide for a large family lo cái ăn cái mặc cho một gia đình đông con

o

to be well provided for được lo liệu đầy đủ cái ăn cái mặc, được cung cấp đầy đủ

ngoại động từ 

((thường) + with, for, to) cung cấp, kiếm cho o

to provide someone with something cung cấp cho ai cái gì

o

to be well provided with arms and ammunitions được cung cấp đầy đủ súng đạn

o

to provide something for (to) somebody kiếm cái gì cho ai

(pháp lý) quy định

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

2


TOEIC TIẾN CHUNG o

to provide that quy định rằng

o

a clause which provides that the tenant shall be held responsible for repairs điều khoản quy định rằng người thuê có trách nhiệm sửa chữa

Giải thích: Dịch nghĩa để chọn đáp án Dịch: Để xác định vị trí cửa hàng Trang phục Adele gần bạn nhất, vui lòng chọn bang hay quốc gia của bạn từ thanh dưới đây. 103. The ink cartridge is designed for the SZ2000 laser printer_________should not be used with any other model. (A)

while 

trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc o

chừng nào còn, còn o

while there is life, there is hope còn sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát

còn, trong khi mà, mà o

(B)

while at school, he worked very hard khi còn ở trường anh ta học tập rất chăm chỉ

the hat is red, while the shoes are black mũ thì đỏ mà giày thì lại đen

and 

và, cùng, với o

to buy and sell mua và bán

o

you and I anh với (và) tôi

nếu dường như, tuồng như là o

let him go and need be hãy để anh ta đi nếu cần

còn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

3


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

I shall go and you stay here tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

or 

hoặc, hay là; (thơ ca) hoặc... hoặc... o

nếu không o

make haste, or else you will be late nhanh lên, nếu không anh sẽ bị chậm

tức là o

(D)

in the heart or in the head hoặc ở trong tim hoặc ở trong đầu

a dug-out or a hollowed-tree boat một chiếc thuyền độc mộc, tức là một chiếc thuyền bằng một thân cây đục thành

also 

cũng, cũng vậy, cũng thế

(đặt ở đầu câu) hơn nữa, ngoài ra o

also, I must add... hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng...

o

not only... but also không những... mà lại còn

Giải thích: Dịch nghĩa để chọn đáp án Dịch: Loại mực này được thiết kế cho các máy in laser SZ2000 và không nên sử dụng nó với bất kỳ loại máy nào khác. 104. Lonan Imports will work________with any distributor to fulfill a customer request. (A)

directly (adv): một cách trực tiếp

(B)

directs (v): hướng, nhằm, chỉ đường

(C)

directed (v)

(D)

directness (n): tính trực tiếp

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

4


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―work‖ nên cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án A Dịch: Công ty nhập khẩu Lonan sẽ làm việc trực tiếp với bất kì nhà phân phối nào để đáp ứng yêu cầu của khách hàng 105. Products made by Izmir Vitamins are designed to promote_________and wellbeing. (A)

health (n): sức khỏe

(B)

healthy(adj) : khỏe mạnh ( trạng thái sức khỏe tốt)

(C)

healthful(adj) : lành mạnh, có lợi cho sức khỏe

(D)

healthfully(adv): lành mạnh, có lợi cho sức khỏe

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―promote‖ nên chỉ có thể điền danh từ làm tân ngữ hoặc trạng từ. Dịch nghĩa ta chỉ có thể chọn danh từ. Hoặc có thể giải thích rằng ―promote‖ là ngoại động từ nên theo sau nó cần có 1 danh từ đóng vai trò làm tân ngữ. Dịch: Các sản phẩmlàm bởi Vitamins Izmir được thiết kế để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc 106. ________graduating from Laccord University, Jing Xiong worked for Osiris Financial Service. (A)

During 

(B)

trải qua, trong lúc, trong thời gian After

 sau, sau khi after dinner sau bữa cơm (C)

Next 

sát, gần, ngay bên, bên cạnh o

in the next house ở nhà bên

sau, ngay sau, tiếp sau o

the next day ngày hôm sau

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

5


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

Above 

trên đầu, trên đỉnh đầu o

clouds are drifting above mây đang bay trên đỉnh đầu

ở trên o

as was started above như đã nói rõ ở trên

graduate from : tốt nghiệp từ đâu Dịch: Sau khi tốt nghiệp đại học Laccord, Jing Xiong đã làm việc cho dịch vụ tài chính Osiris 107. Gyeong Designs recently changed its marketing strategy to target hotel and restaurant________ (A)

to own (to v)

(B)

owned (v_ed)

(C)

owners (n)

(D)

own (v)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau danh từ ―restaurant‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ làm cụm danh từ => chọn đáp án C Dịch: Hãng thiết kế Gyeong gần đây đã thay đổi chiến lược tiếp thị của mình để nhắm mục tiêu là chủ các khách sạn và nhà hàng. 108. Ulrich Electronics will provide free________of any entertainment system purchased by June 30. (A) assistance sự giúp đỡ o

(B)

to render (give) assistance to somebody giúp đỡ ai contract

hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết o

to bind oneself by contract cam kết bằng hợp đồng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

6


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

market 

chợ o

thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng o

(D)

to go to market đi chợ

the foreign market thị trường nước ngoài

installation 

sự đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); sự đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)

lễ nhậm chức

máy móc đặt, hệ thống máy đặt, hệ thống điện đặt

((thường) số nhiều) cơ sở, đồn bốt, căn cứ

Dịch: Điện tử Ulrich sẽ cài đặt miễn phí cho bất kỳ hệ thống giải trí nào mua trước ngày 30 tháng 6 109. Jane Turngate was elected chairperson of the board of directors at stellmann Corporation by a_______margin. (A)

narrow (adj hoặc v hoặc n)

(B)

narrows (v )

(C)

narrowly (adv)

(D)

narrowness (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―margin‖ nên cần một tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án A Dịch: Jane Turngate được bầu chọn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Stellmann với khoảng cách suýt soát. 110. The Keenview television is_________ selling well,even though the advertising campaign just started. (A)

already 

đã, rồi; đã... rồi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

7


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

often 

thường, hay, luôn, năng

o

I often come to see him tôi hay đến thăm anh ấy

o

often and often luôn luôn, thường thường

(C)

once 

một lần o

once or twice một hay hai lần

o

once more một lần nữa

một khi o

trước kia, xưa kia o

once upon a time ngày xửa, ngày xưa

đã có một thời o

(D)

when once he understands một khi nó đã hiểu

once famour artist nghệ sĩ nổi danh một thời

previously 

trước, trước đây

Dịch: Sản phẩm TV của Keenview đang bán rất chạy dù chiến dịch quảng cáo vừa mới bắt đầu. 111. Today, Wlchner Industries announced that it________ opening an office in Kuala Lumpur to coordinate its overseas operations. (A)

be

(B)

will be

(C)

is being

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

8


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

been

Giải thích: Chỉ có đáp án B phù hợp cấu trúc. Các đáp án khác cấu trúc sai. Dịch: Hôm nay, Wlchner đã thông báo rằng nó sẽ mở một trụ sở ở Kuala Lumpur để phối hợp với các hoạt động nước ngoài. 112. This is a_________ to renew your Chamber of Business membership, which expires on August 30. (A)

purpose 

mục đích, ý định o

for the purpose of... nhằm mục đích...

o

to serve a purpose đáp ứng một mục đích

o

to what purpose? nhằm mục đích (ý định) gì?

o

to the purpose có lợi cho mục đích, có lợi cho ý định; đúng lúc, phải lúc

chủ định, chủ tâm o

(B)

on purpose cố tính, cố ý, có chủ tâm

conclusion 

sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối

sự kết luận, phần kết luận

sự quyết định, sự giải quyết, sự dàn xếp, sự thu xếp

sự ký kết (hiệp ước...)

IDIOMS 

foregone conclusion o

một quyết định trước khi biết những yếu tố cần thiết

o

định kiến

o

kết quả có thể dự đoán trước được

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

9


TOEIC TIẾN CHUNG

(C)

in conclusion để kết luận

to try conclusions with đọ sức với, đọ tài với

question 

câu hỏi o

to put a question đặt một câu hỏi

o

to answers a question trả lời một câu hỏi

vấn đề; điều bàn đến, điều nói đến o

a nice question một vấn đề tế nhị

o

the question is... vấn đề là...

(D) reminder  cái nhắc nhở, cái làm nhớ lại (một điều gì) o

to send somebody a reminder viết thư nhắc lại ai (làm gì)

o

letter of reminder thư nhắc nhở

o

gentle reminder lời nhắc nhở khéo; lời nói bóng, lời nói cạnh

Dịch: Đây là một lời nhắc nhở rằng cần thay mới thành viên phòng kinh doanh của bạn, nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 8 113. Grove Canoes’ prices may________vary depending on changes in the cost of raw materials. (A)

occasion (n)

(B)

occasions (n- số nhiều)

(C)

occasional (adj)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

10


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

occasionally (adv)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―vary‖ nên chỉ có thể điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó Dịch: Giá ca nô Grove thỉnh thoảng có thể thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi trong chi phí nguyên vật liệu 114. The Estes Museum explores the life and work of artist Mariella Estes and is located just_______ of Valparaiso, Chile. (A)

outside 

bề ngoài, bên ngoài o

to open the door from the outside mở cửa từ bên ngoài

thế giới bên ngoài

hành khách ngồi phía ngoài

(số nhiều) những tờ giấy ngoài (của một ram giấy)

IDIOMS 

at the outside o

nhiều nhất là, tối đa là 

(B)

it is four kilometers at the outside nhiều nhất là 4 kilômét

through 

qua, xuyên qua, suốt o

to walk through a wood đi xuyên qua rừng

o

to look through the window nhìn qua cửa sổ

o

to get through an examination thi đỗ, qua kỳ thi trót lọt

o

to see through someone nhìn thấu ý nghĩ của ai, đi guốc vào bụng ai

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

11


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

through the night suốt đêm

do, vì, nhờ, bởi, tại o

through whom did you learn that? do ai mà anh biết điều đó?

o

through ignorance do (vì) dốt nát

next 

gần bên, bên cạnh, sát nách

o

may I bring my chair next yours? tôi có thể để cái ghế của tôi sát bên ghế anh không?

(D)

beyond 

ở bên kia o

the sea is beyond the hill biển ở bên kia đồi

quá, vượt xa hơn o

don't stay out beyond nine o'clock đừng đi quá chín giờ

o

the book is beyond me quyển sách này đối với tôi khó quá

o

he has grown beyond his brother nó lớn hơn anh nó

ngoài... ra, trừ... o

do you know of any means beyond this? ngoài cách này ra anh có biết còn cách nào khác không?

Dịch: Bảo tàng Estes nghiên cứu cuộc sống và công việc của nghệ sĩ Mariella Estes nằm ngay bên ngoài của Valparaiso, Chile. 115. A 20 percent increase in revenue makes this the________year yet for the Sorvine Hotel Group. (A) more profitable ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

12


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

most profitable

(C)

profiting

(D)

profitably

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau ―the‖ và trước danh từ ―year‖ nên chỉ có dạng so sánh hơn nhất của tính là phù hợp nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ => chọn đáp án B Dịch: Doanh thu tăng 20% làm cho năm nay là năm lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của khối khách sạn Sorvine 116. The information you provide on this questionnaire is strictly________and will not be shared with any other vendors. (A)

potential 

tiềm tàng

(vật lý) (thuộc) điện thế o

(ngôn ngữ học) khả năng o

potential difference hiệu số điện thế

potential mood lối khả năng

(từ hiếm,nghĩa hiếm) hùng mạnh

danh từ 

tiềm lực; khả năng

(vật lý) điện thế; thế

(B)

o

nuclear potential thế hạt nhân

o

radiation potential thế bức xạ

(ngôn ngữ học) lối kh concentrated

tập trung

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

13


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

concentrated fire hoả lực tập trung

(hoá học) cô đặc dedicated

cống hiến, hiến dâng, dành cho

hết lòng, tận tình, nhiệt tình, tận tụy

(D)

confidential 

kín, bí mật; nói riêng với nhau o

thân tín, tâm phúc; được tin cẩn o

confidential information tin mật

confidential friend bạn tâm phúc

thổ lộ tâm tình, tâm sự o

to be confidential with someone tâm sự với ai

Dịch: Thông tin mà bạn cung cấp trên bảng câu hỏi này tuyệt đối bí mật và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ nhà cung cấp nào khác 117. Remove all items from your desk in preparation for the office reorganization, but do not attempt to move heavy furniture by________. (A)

yourself ( đại từ phản thân )

(B)

yours (đại từ sở hữu )

(C)

your ( tính từ sở hữu )

(D)

you ( đại từ nhân xưng )

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau giới từ ―by‖ nên chỉ có thể điền đại từ phản thân CÁCH DÙNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN I - myself You - yourself (số ít) He - himself She - herself ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

14


TOEIC TIẾN CHUNG It - itself We - ourselves (số nhiều) You - yourselves (số nhiều) They - themselves (số nhiều) Self có nghĩa là ―bản thân‖, và ta thấy khi thì dùng tính từ sở hữu (my, your, our) khi thì dùng đại từ túc từ (him, her, it, them) kết hợp với chữ self.Với các đại từ số nhiều We, You, They, ta dùng chữ selves (số nhiều của self). Chúng ta có ba cách dùng loại đại từ này: 1. Túc từ: (Object) Có nghĩa là chủ từ tác động vào chính mình thay vì vào một đối tượng khác, có thể không cố tình , thí dụ cầm con dao, đáng lẽ cắt bánh, cắt trái cây thì lại cắt luôn vào tay mình. Chúng ta nhớ điều quan trọng nhất nhé: chủ từ nào dùng đại từ phản thân đó. Chủ từ I phải dùng myself, chủ từ she phải dùng herself, không thể I lại kết hợp với himself, herself được. Trong câu mệnh lệnh, chủ từ là you được hiểu ngầm nên chúng ta sẽ dùng yourself hoặc yourseleves. e.g - Oh, I cut myself ! (―Ối, tôi cắt tay tôi rồi‖, vì thường là cắt vào tay) - She usually looks at herself in the mirror. (Cô ấy thường hay soi gương/ nhìn bóng mình trong gương.) - That electric cooker is automatic. It can turn itself off. (Cái nồi cơm điện ấy là tự động, Nó có thể tự tắt.) - They teach themselves to play the guitar. (Họ tự học đàn ghita. Tiếng Việt mình nói là tự học, tiếng Anh lại nói là tự dạy mình) - Be careful! Don' t hurt yourself!(Coi chừng! Đừng làm chính mình đau!) 2. Dùng để nhấn mạnh: Câu đã đầy đủ ý nghĩa, nhưng chúng ta thêm đại từ phàn thân để nhấn mạnh hơn vai trò của chủ từ. Có hai vị trí: đặt ở cuối câu, hoặc đặt ngay sau chủ từ, vị trí thứ hai nhấn mạnh hơn. e.g She makes small shelves herself . (Cô ấy tự đóng những cái kệ nhỏ.) She herself makes small shelves. (Chính cô ấy đóng những cái kệ nhỏ.) Câu sau nhấn mạnh hơn việc cô ấy tự làm lấy, không phải ai khác đóng cho cô ấy. 3. By oneself = alone (một mình) Đây cũng là một cách nói nhấn mạnh, thay vì dùng chữ alone thì dùng ―bởi chính mình‖ e.g ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

15


TOEIC TIẾN CHUNG My father usually sits by himself in the living- room. (Ba tôi thường hay ngồi một mình trong phòng khách.) Mary always goes to school by herself. (Mary luôn luôn đi học một mình.) Dịch: Di chuyển tất cả các đồ đạc ở bàn của bạn để chuẩn bị sắp xếp lại văn phòng, nhưng đừng cố gắng tự di chuyển đồ đạc nặng. 118. Dhyana Home Improvement routinely offers discounts to local nonprofit organizations that are _________ new buildings. (A)

addressing 

đề địa chỉ o

to a letter đề địa chỉ trên một bức thư

o

to address a letter to somebody gửi một bức thư cho ai

gửi

xưng hô, gọi o

nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết cho o

to oneself to someone nói với ai; viết (thư) cho ai

o

to address an audience nói với thính giả, diễn thuyết trước thính giả

to address oneself to chăm chú, toàn tâm toàn ý o

to address oneself to a task toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ

(thể dục,thể thao) nhắm o

(B)

how to address an ambassador xưng hô như thế nào với một đại sứ

to address the ball nhắm quả bóng (trước khi đánh gôn)

constructing 

làm xây dựng (nhà cửa...)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

16


TOEIC TIẾN CHUNG 

đặt (câu)

vẽ (hình); dựng (vở kịch)

(C) investing 

đầu tư o

to invest capital in some indertaking đầu tư vốn vào một việc kinh doanh

trao (quyền) cho; dành (quyền) cho

khoác (áo...) cho, mặc (áo) cho

truyền cho (ai) (đức tính...)

làm lễ nhậm chức cho (ai)

(quân sự) bao vây, phong toả (một thành phố...)

(D) centering 

đặt vào giữa, để vào giữa, tập trung vào, xoáy quanh o

to centre one's hopes on tập trung hy vọng vào

o

the discusion centred round one point cuộc thảo luận quay quanh một điểm

(thể dục,thể thao) đá (bóng) vào giữa

tìm tâm (của vật gì)

Dịch: Dịch vụ phát triển nhà ở Dhyana thường xuyên giảm giá cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương nào mà đang xây dựng tòa nhà mới 119. By the time Ms. Okada_________ in Incheon for the sales meeting, she had already completed preliminary negotiations by telephone. (A)

arrives

(B)

arrived

(C)

has arrived

(D)

will arrive

Giải thích: Cấu trúc chính: ―By the time + Adverbial Clause (Simple past) + Main Clause (Past perfect)‖ ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

17


TOEIC TIẾN CHUNG Trong tiếng Anh, ―By the time‖ là 1 trong những dấu hiệu nhận biết Thì Quá khứ hoàn thành. Trong câu chứa "By the time", mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) có động từ được chia ở Thì Quá khứ đơn, thì mệnh đề chính (Main Clause) có động từ được chia ở Thì Quá khứ hoàn thành. Thì Quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Thì Quá khứ hoàn thành có dạng: S + had + VPII Vậy với cấu trúc câu ―By the time‖ trong Thì Quá khứ, ta có thể hiểu như sau: Vào lúc một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có 1 hành động khác xảy ra trước đó. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây: By the time I arrived, they had already eaten dinner. Ở trong câu này ta hiểu rằng, cả 2 hành động ―eat‖ và ―arrive‖ cùng xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên hành động ―eat‖ xảy ra trước hành động ―arrive‖. Vậy câu này có thể được hiểu là: Vào lúc tôi đến thì họ đã ăn tối xong rồi. Lưu ý:―when‖ và ―by the time‖ đều có nghĩa là "Khi/Vào lúc" và có cách dùng giống nhau, có thể thay thế nhau, nhưng trong 1 số ngữ cảnh ta phải phân biệt được cách dùng: - By the time: dùng khi người nói muốn nhấn mạnh về tính quan trọng của thời gian. Và thời gian ở đây là 1 mốc thời gian mang tính chính xác cao. Ex: By the time you arrive there, the party had been over. (Bữa tiệc có mốc thời gian kết thúc chính xác) - When: dùng để nhấn mạnh về nội dung của hành động và sự thật ở thời điểm nói. Thời gian ở đây mang tính chung chung, về 1 đoạn, 1 khoảng thời gian dài. Ex: When I was a child, I often went swimming. ("Thời thơ ấu" là 1 khoảng thời gian, không phải là mốc thời gian xác định) - Hoàn toàn SAI nếu ta dùng: By the time I was a child, I often went swimming. Dịch: Khi cô Okada đến Incheon để có những họp bán hàng, cô đã hoàn tất đàm phán sơ bộ qua điện thoại 120. ________the terms of the contract, Mulz Janitorial Service will clean all offices in the Lundquist Building daily. (A)

As long as

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

18


TOEIC TIẾN CHUNG o

miễn là, chỉ cần, với điều kiện là

o

chừng nào mà

(B)

Because: vì, bởi vì

(C)

According to: theo, theo như

(D)

In order that: để mà

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước cụm danh từ: ―the terms of the contract‖ nên chỉ có thể chọn đáp án C do các đáp án khác đi theo sau nó là một mệnh đề. Chúng ta cũng có thể dùng nghĩa để chọn đáp án Dịch: Theo như những điều khoản trong hợp đồng, dịch vụ Mulz Janitorial sẽ làm sạch tất cả các văn phòng tại tòa nhà Lindquist hàng ngày. 121. At Hemdom Beds, our goal is to design________furniture while maintaining comfort and function. (A)

innovatively (adv)

(B)

innovations (n)

(C)

innovates (v)

(D)

innovative (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―furniture‖ nên cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó Dịch: Tại Hemdom Beds, mục tiêu của chúng tôi là thiết kế nội thất sáng tạo trong khi vẫn duy trì chức năng và sự thoải mái. 122. Despite several setbacks, the restoration of the Pratt Theater will be completed _________of schedule. (A)

soon 

chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay o

we shall soon know the result tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả

o

he arrived soon after four anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí

as soon as; so soon as ngay khi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

19


TOEIC TIẾN CHUNG o

as soon as I heard of it ngay khi tôi biết việc đó

o

as soon as possible càng sớm càng tốt

(B) front 

đằng trước, về phía trước, ở phía trước

o

in front of: đằng trước

(C)

early 

sớm, ban đầu, đầu mùa o

an early riser người hay dậy sớm

o

early prunes mận sớm, mận đầu mùa

gần đây o

(D)

at an early date vào một ngày gần đây

ahead 

trước, về phía trước, ở thẳng phía trước; nhanh về phía trước, lên trước o ahead of time trước thời hạn

Giải thích: ahead of: trước Dịch: Mặc dù có một vài sự đình đốn nhưng sự tu sửa của nhà hát Pratt sẽ được hoàn thành trước thời hạn 123. The visiting diplomat spoke only________at the international conference before returning to Johannesburg. (A)

constantly: luôn luôn, liên miên

(B)

frequently: thường xuyên

(C)

usually: thường thường, theo cách thông thường

(D)

briefly: ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

20


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Các nhà ngoại giao đến chỉ nói ngắn gọn trong hội nghị quốc tế trước khi trở lại Johannesburg 124. The Moore Landmark Society has asked that city council members_________the demolition ofthe historic library. (A)

reconsider

(B)

to reconsider

(C)

reconsidering

(D)

reconsidered

Giải thích: Câu giả định cách Advise

Demand

Prefer

Require

Ask

Insist

Propose

Stipulate

Command

Move

Recommend

Suggest

Decree

Order

Request

Urge

– Trong câu nhất định phải có that. – Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to. Sau câu giả định này có 3 cách chia động từ : cách 1 : động từ nguyên thể ( ưu tiên dung nhất), cách 2 : should V , cách 3 : động từ chia theo thời của động từ chính trong mệnh đề. Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] ... Ví dụ: We urge that he leave now. Nếu bỏ that đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường. Ví dụ: We urge him to leave now.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

21


TOEIC TIẾN CHUNG Lưu ý : Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ nguyên thể bỏ to có should. Nhưng trong tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi. Một số ví dụ The judge insisted that the jury return a verdict immediately. The university requires that all its students take this course. The doctor suggested that his patient stop smoking. Congress has decreed that the gasoline tax be abolished. We proposed that he take a vacation. I move that we adjourn until this afternoon. Dịch: Moore Landmark Society vừa yêu cầu các thành viên trong hội đồng thành phố xem xét lại việc phá dỡ thư viện lịch sử. 125. As stated in the company guidelines, sales agents receive_________for time spent traveling to meet with clients. (A)

automation 

(B)

sự tự động hoá; kỹ thuật tự động interruption

sự gián đoạn; sự bị gián đoạn, sự đứt quãng

sự ngắt lời; sự bị ngắt lời

cái làm gián đoạn

sự ngừng

(điện học) sự ngắt

(C)

compensation 

sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường o

(D)

to pay compensation to somebody for something bồi thường cho ai về cái gì

(kỹ thuật) sự bù distribution

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

22


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự phân bổ, sự phân phối, sự phân phát

sự rắc, sự rải

sự sắp xếp, sự xếp loại, sự phân loại

(ngành in) bỏ chữ (xếp vào từng ô)

Dịch: Như đã nêu trong hướng dẫn của công ty, các đại lý bán hàng sẽ nhận được tiền bồi thường cho thời gian di chuyển để gặp khách hàng. 126. The well-known legal firm of Peterson, Wong, and Lundgren, Inc., is_________referred to as PWL. (A)

common (adj)

(B)

commonness (n)

(C)

commonly (adv)

(D)

commonality (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―referred‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Dịch: Các công ty luật nổi tiếng của các tập đoàn Peterson, Wong, và Lundgren thường được gọi là PWL 127. Restaurant critic Pierre Dunn remarked that the food served at Druss’ Kitchen has never been anything_________superb. (A)

given

(B)

but

(C)

against

(D)

by

Giải thích: diễn tả 2 trạng thái đối lập Dịch: Nhà phê bình ẩm thực Pierre Dunn nhấn mạnh rằng đồ ăn được phục vụ tại nhà hàng Druss không là gì ngoài quá tuyệt vời. 128. Based on the__________ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal. (A)

overwhelm (v)

(B)

overwhelms (v)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

23


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

overwhelming (adj)

(D)

overwhelmingly (adv)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau ―the‖ và trước cụm danh từ ―number of advance ticket sales‖ nên cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án C Dịch: Căn cứ vào số lượng áp đảo của vé bán trước, chúng tôi mong đợi để xem mức tham dự kỷ lục của lễ hội năm nay ở Donegal 129. Sassen Motors’ newest car features a stylish dashboard design and a________interior. (A)

widespread: lan rộng, phổ biến

(B)

plenty

sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào, sự có nhiều o

to have plenty of money có nhiều tiền

o

we are in plenty of time chúng ta còn có nhiều thì giờ

o

to live in plenty sống sung túc

o

here is cake in plenty có nhiều bánh ngọt, bánh ngọt dồi dào

(C)

prevalent

thường thấy, thịnh hành, đang lưu hành o

(D)

prevalent custom phong tục đang thịnh hành spacious: rộng lớn, rộng rãi

Dịch: Chiếc ô tô mới nhất của Motors Sassen có bảng điều khiển phong cách và nội thất rộng rãi 130. Civil engineer Lorenzo Raspallo_______ as the guest speaker at the fifth annual Bridge Conservation Colloquium next month. (A)

to confirm

(B)

to be confirmed

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

24


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

has been confirmed

(D)

having been confirmed

Giải thích: bị động Dịch: Kĩ sư Lorenzo Raspallo vừa được xác nhận sẽ là khách mời phát biểu tại cuộc trao đổi thảo luận thường niên về cầu lần thứ 50 vào tháng sau. 131. Dr. Chan’s groundbreaking research on hospital services has effectively redefined the basic ________ of patient care. (A)

conceptualize (v)

(B)

conceptually (adv)

(C)

concept (n)

(D)

conceptual (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ ―basic‖ và trước ―of‖ nên cần 1 danh từ => chọn đáp án C Dịch: Nghiên cứu đột phá của tiến sĩ Chan về dịch vụ bệnh viện đã có xác định lại hiệu quả các khái niệm cơ bản về chăm sóc bệnh nhân. 132. The environmental protection plans submitted to the council were developed by various organizations working________of each other, (A)

closely 

gần, gần gũi, thân mật o

closely related có họ gần với nhau

chặt chẽ, khít, sát, sít vào nhau o

to pursure closely theo sát

o

closely written viết sít vào nhau

o

he resembles his father very closely nó giống cha như đúc

kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

25


TOEIC TIẾN CHUNG o

to examine the question closely nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề

(B)

collaboratively: hợp tác

(C)

primarily 

trước hết, đầu tiên

chủ yếu, chính

(D)

independently 

độc lập

(+ of) không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc

Dịch: Các kế hoạch bảo vệ môi trường trình lên hội đồng đã được phát triển bởi nhiều tổ chức làm việc độc lập với nhau 133. Ms Yao’s final performance marks_________only the end of an extraordinary career, but also her twentieth anniversary with the Rebelo Dance Company. (A)

not

(B)

none

không ai, chẳng một ai, không người nào; không vật gì o

none of us was there không một người nào trong bọn chúng tôi có mặt tại đó

o

I want none of these things tôi không cần một cái gì trong các thứ này cả

o

his paintings are none none of the best những bức hoạ của anh ta không phải là những bức đẹp nhất

o

money I have none tiền tôi không có một đồng nào

(C)

neither

neither... nor... không... mà cũng không o

neither good nor bad không tốt mà cũng không xấu

o

neither he nor I know cả nó lẫn tôi đều không biết

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

26


TOEIC TIẾN CHUNG (D) nothing không, không cái gì o

nothing venture, nothing have không liều thì không được gì hết; không vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con

o

to come to nothing không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào

o

to have nothing to do with không có quan hệ gì với, không dính dáng gì với

o

to be good for nothing không được tích sự gì

o

that is nothing to me cái đó không dính gì đến tôi, cái đó không can hệ gì đến tôi

o

he is nothing to me hắn ta không là gì cả đối với tôi; hắn ta không phải là họ hàng bè bạn gì với tôi

o

there is nothing in it chẳng có cái gì là đúng sự thật trong đó cả, chẳng có cài gì là quan trọng trong đó cả; chẳng có cái gì là giá trị trong đó cả

o

nothing doing thật xôi hỏng bỏng không; không được đâu

o

there is nothing doing không còn làm ăn gì được nữa, không còn xoay xở vào đâu được nữa

Giải thích: not only…. but also: không chỉ… mà còn Dịch: Buổi biểu diễn cuối cùng của Yao không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp phi thường mà còn là kỷ niệm tuổi hai mươi của cô ấy với công ty khiêu vũ Rebelo 134. Only candidates with extensive leadership experience will be considered for the________ position to the president. (A)

responsible 

chịu trách nhiệm o

to be responsible for something chịu trách nhiệm về việc gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

27


TOEIC TIẾN CHUNG 

(B)

có trách nhiệm; đứng đắn, đáng tin cậy; có uy tín (người) advisory

để hỏi, để xin ý kiến; cho ý kiến, cố vấn o

(C)

advisory council hội đồng tư vấn elementary

cơ bản, sơ yếu

(hoá học) không phân tách được

IDIOMS 

elementary school o

(D)

trường cấp hai

apparent 

rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra ngoài o

apparent to the maked eyes mắt trần có thể nhìn rõ được

rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được

bề ngoài, có vẻ

(vật lý) hiện ngoài, biểu kiến

IDIOMS 

heir apparent o

hoàng thái tử

Dịch: Chỉ những ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng sẽ được xem xét cho vị trí cố vấn cho tổng thống 135. Tallis Engineering is awaiting ________that its new water tank designs meet legal specifications. (A)

verify (v)

(B)

verifies (v)

(C)

verified (v hoặc adj)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

28


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

verification (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―await‖ nên trong 4 đáp án chỉ có thể chọn danh từ để làm tân ngữ => chọn đáp án D Dịch: Tallis Engineering đang chờ xác minh xem thiết kế bể nước mới có đáp ứng thông số kỹ thuật pháp lý hay không 136. Glasstown's mayor, Edward Raston, will _________ at the opening ceremony for the new Compton Bridge on May 18. (A)encounter 

gặp thình lình, bắt gặp

chạm trán, đọ sức với, đấu với

(B)

officiate 

làm nhiệm vụ, thi hành chức vụ, thi hành trách nhiệm, làm bổn phận o

(C)

to officiate as host at a dinner party làm bổn phận của người chủ ở bữa tiệc

(tôn giáo) làm lễ, hành lễ generate

sinh, đẻ ra, tạo ra

phát, phát ra o

(D)

to generate electricity phát điện

experience 

trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng o

to experience harsh trials trải qua những thử thách gay go

(+ that, how) học được, tìm ra được (qua kinh nghiệm)

Dịch: Thị trưởng thị trấn Glass, Edward Raston, sẽ làm lễ tại lễ khánh thành cầu mới Compton vào ngày 18 tháng 5 137. _________interested in purchasing group tickets for a Clovett Theater production should contact Miriam Miller. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

29


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

Whoever

ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai o

to everybody whoever he may be cho tất c mọi người dù là ai

o

whoever says that is wrong bất cứ ai nói điều đó cũng là sai

o

whoever you are dù anh là ai

(B)

Another 

người khác, cái khác; người kia, cái kia o

I don't like this book, give me another tôi không thích quyển sách này, cho tôi quyển sách khác

o

one way or another bằng cách này hay bằng cách khác

o

one after another lần lượt người nọ sau người kia

o

taken one another with tính gộp cả cái nọ bù cái kia

người cùng loại, vật cùng loại; người hệt như, vật hệt như o

(C)

you will never see much another anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa (một vật như thế nữa)

Anyone 

người nào, ai

bất cứ người nào, bất cứ ai

(D)

Either 

mỗi người (trong hai), mỗi vật (trong hai); một người (trong hai); một vật (trong hai)

cả hai (người, vật)

Giải thích: Anyone là đại từ, chỉ ‖bất kì người nào‖ ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

30


TOEIC TIẾN CHUNG VD: Anyone can do that. Whoever cũng là đại từ, nhưng bằng với ‖anyone who‖ (bất kì người nào mà), tức là phía sau phải là một mệnh đề quan hệ. VD: Whoever can do that is not a normal human being. = Bất kì ai mà làm được việc đó thì không phải là người thường. Dịch: Bất cứ ai quan tâm đến việc mua vé nhóm cho tác phẩm của nhà hát Clovett thì nên liên hệ với Miriam Miller 138. The unseasonably cold weather has_________ affected the availability of some fruits and vegetables in local supermarkets. (A)

adversely

Bất lợi Ex: His studies are adversely affected by his family situation Hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng bất lợi đến sự học của anh ta (B)

faithfully 

trung thành, chung thuỷ

trung thực, chính xác

IDIOMS 

to deal faithfully with o

to promise faithfully o

nói thật với (ai), nói thật về (một vấn đề)

(thông tục) hứa một cách chắc chắn

yours faithfully o

yours

(C)

consciously: có ý thức, cố ý

(D)

accurately: đúng đắn, chính xác, xác đáng

Dịch:Thời tiết lạnh trái mùađã ảnh hưởng xấu đến sự sẵn có của một số loại trái cây và rau quả trong siêu thị địa phương

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

31


TOEIC TIẾN CHUNG 139. Rigon Communications, a leading telephone service provider, is________the most notable businesses featured in this month’s edition of Best Enterprises. (A)

especially: đặc biệt là, nhất là

(B)

primarily 

trước hết, đầu tiên

chủ yếu, chính

(C)

among 

giữa, ở giữa o

among the crowd ở giữa đám đông

trong số o

among the guests were... trong số khách mời có...

(D) considered đã được cân nhắc, suy xét, xem xét kỹ lưỡng o

a considered opinion một ý kiến đã được suy xét cẩn thận

Dịch: Rigon Communications - nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu là một trong những doanh nghiệp đáng chú ý nhất được nhắc đến trong ấn bản tháng này của Best Enterprises. 140. Great________in tourism levels have had asignificant impact on the success of Darling Beach’s small businesses. (A)

fluctuations: sự dao động, sự lên xuống, sự thay đổi thất thường

(B)

perceptions 

sự nhận thức

(triết học) tri giác

(pháp lý) sự thu (thuế...)

(C)

narrations 

sự kể chuyện, sự tường thuật, sự thuật lại

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

32


TOEIC TIẾN CHUNG 

(D)

chuyện kể, bài tường thuật obligations

nghĩa vụ, bổn phận

ơn; sự mang ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn

o

to be under an obligation chịu ơn

o

to repay an obligation trả ơn

(pháp lý) giao ước

Dịch: Dao động lớn trong lượng khách du lịch đã có một tác động đáng kể vào sự thành công của các doanh nghiệp nhỏ của bãi biển Darling. 141-143 Cesar Jimenez 11 Greenway Court, Apt. 4G Franklin, Wl 53133 Dear Mr. Jimenez, Your supervisor and _______ have reviewed your request to extend your hours from 20 hours to 40hours per week. 141. (A) mine (B)

theirs

(C)

they ( đại từ nhân xưng )

(D)

I( đại từ nhân xưng )

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ, đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu nên chỉ có thể điền đại từ nhân xưng => loại A và B. Dịch nghĩa chọn đáp án D là phù hợp nhất. Dịch: Giám sát của bạn và tôi đã xem xét lại yêu cầu của bạn và sẽ kéo dài thời gian làm việc của bạn từ 20 tiếng đến 40 tiếng 1 tuần. Based on the high quality of your performance and the needs of your department, we have agreed to the time increase, effective January 2. The enclosed benefits booklet details the compensation that will be available to you as a full-time employee. Be sure to read this information _______ and submit the necessary paperwork before January 2. 142. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

33


TOEIC TIẾN CHUNG (A) easily 

thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung

dễ, dễ dàng

(B)

carefully 

cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý

kỹ lưỡng, chu đáo

(C)

suitably

hợp, phù hợp, thích hợp (D)

usually

thường thường, thường lệ Dịch: Hãy đọc thông tin này một cách cẩn thận và nộp các giấy tờ cần thiết trước ngày 02 tháng 1 In the meantime, please meet with your supervisor to discuss how this change _______ your job responsibilities. 143. (A) will impact (B)

has impacted

(C)

is impacting

(D)

to impact

Giải thích: Dịch nghĩa thấy thì tương lai đơn là phù hợp Dịch: Trong lúc chờ đợi, hãy gặp người giám sát của bạn để thảo luận về sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến trách nhiệm công việc của bạn Should you have any questions regarding your benefits or hours, I am available by phone (414-555¬0186) or e-mail (d_richards@haroldsonelectric.com). Sincerely, Deborah Richards Director, Human Resources 144-146 Get More with Klein! ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

34


TOEIC TIẾN CHUNG Klein Mobile gives you________! Customers can choose that perfect plan from the wide variety that we offer. 144. (A) change sự đổi, sự thay đổi, sự biến đổi o

(B)

to undergo a complete change thay đổi hoàn toàn discounts

sự bớt, sự giảm, sự trừ (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt)

tiền bớt, tiền trừ, tiền chiết khấu

sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...) o

(C)

to tkae a story at a due discount nghe câu chuyện có trừ hao đúng mức

quantity 

lượng, số lượng, khối lượng

(số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều o

quantities of people rất nhiều người

(D) options 

sự chọn lựa, quyền lựa chọn o

to make one's option lựa chọn

vật được chọn; điều được chọn

Dịch: Di động Klein cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn! Khách hàng có thể lựa chọn phương án hoàn hảo từ nhiều phương án mà chúng tôi cung cấp Basic calling plans allow customers to choose between unlimited minutes or 200, 400, or 650 minutes per month. These plans include text message service but not Internet service. Premier calling plans, _______ , allow customers to use their phones to access e-mail, social networking sites, and more. 145. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

35


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

provided that: với điều kiện là, miễn là

(B)

on the other hand: mặt khác

(C)

therefore: bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì

(D)

similarly: cũng như thế, cũng như vậy, tương tự

Dịch: Những phương án gọi điện cơ bản cho phép khách hàng lựa chọn giữa số phút gọi giới hạn hoặc 200, 400 hay 650 phút mỗi tháng. Những phương án này bao gồm cả dịch vụ tin nhắn nhưng không gồm dịch vụ mạng. Mặt khác, phương án gọi điện hàng đầu cho phép khách hàng dùng điện thoại của họ truy cập thư điện tử, các trang mạng xã hội và nhiều hơn thế. Though premier plans cost slightly more, they provide enhanced________features. 146. (A)

interacts (v)

(B)

to interact (to v)

(C)

interacted (v_ed)

(D)

interactive (adj)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ ―features‖ nên cần một tính từ bổ nghĩa cho nó. Dịch: Mặc dù phương án hàng đầu có chi phí cao hơn 1 chút nhưng chúng cung cấp nhiều tính năng tương tác được tăng cường. 147-149 Ramsey Wipers Corporate and Residential Window Cleaning July 9 Dear Mr. Tang, At Ramsey Wipers, we work hard to provide our customers with superior cleaning services at reasonable rates.________, because of advances in our window cleaning technology, we are now ableto lower our rates while still providing the same quality service 147. (A)

Fortunately: may mắn thay

(B)

Globally: trên toàn cầu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

36


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

Temporarily: tạm thời

(D)

Potentially: có khả năng

Dịch: Ở Ramsey Wipers , chúng tôi làm việc chăm chỉ để cung cấp cho khách hàng với dịch vụ vệ sinh cao cấp với giá cả hợp lý. Thật may mắn, do có những tiến bộ trong công nghệ vệ sinh cửa sổ, hiện nay chúng tôi có thể giảm giá trong khi vẫn cung cấp các dịch vụ chất lượng như vậy. You will see a 5 percent________ inyour bill from now on, beginning August 1. 148. (A) tax 

thuế, cước

(nghĩa bóng) gánh nặng; sự thử thách, sự đòi hỏi lớn o

(B)

a tax on one's strength một gánh nặng đối với sức mình

supplement 

phần bổ sung, phần phụ thêm

tờ phụ trương, bàn phụ lục

(toán học) góc phụ

(C)

reduction 

sự thu nhỏ, sự giảm bớt o

reduction of armaments sự giảm quân bị

sự giảm giá, sự hạ giá

sự biến đổi (sang một trạng thái, hình thức kém hơn, thấp hơn) o

(D)

reduction to ashes sự biến thành tro bụi

loss 

sự mất

sự thua, sự thất bại

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

37


TOEIC TIẾN CHUNG o

the loss of a battle sự thua trận

sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ o

to suffer heavy losses bị thiệt hại nặng

o

to seli at a loss bán lỗ vốn

o

a deal loss sự mất không

o

to make up a loss bù vào chỗ thiệt

o

the dealth of Lenin was a great loss to the world proletarian movement Lê-nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới

sự uổng phí, sự bỏ phí o

without loss of time không để uổng phí thì giờ

Dịch: Từ giờ, bạn sẽ thấy hóa đơn của mình giảm 5 phần trăm bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 Thank you for supporting your neighborhood cleaners. We look forward to_______our outstanding relations with your company. 149. (A) continue (B)

continued

(C)

continuing

(D)

have continued

Giải thích: look forward to + N/V_ing: mong chờ điều gì/mong chờ làm gì Dịch: Cám ơn bạn đã hỗ trợ những người làm vệ sinh khu phố. Chúng tôi hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục có được mối quan hệ tốt đẹp với công ty của bạn Sincerely, Janet Green Office Manager, Ramsey Wipers ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

38


TOEIC TIẾN CHUNG Azmah, Inc., Hits a Record

150-152 1 May _ Azmah, Inc., one of Malaysia’s leading electronics manufacturers, announced yesterday that it achieved record sales in the last quarter. Azmah’s revenue jumped 18 percent to RM 144 million, with the increase largely_________by television sales. 150. (A)

driving

(B)

driven

(C)

drives

(D)

is driving

Giải thích: Ta thấy câu chứa chỗ trống cần điền đã có động từ chính ―jumped‖ nên ta loại C và D, chỉ có thể điền động từ dưới dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Dịch nghĩa thấy động từ cần ở dạng bị động nên chỉ có thể chọn đáp án B Mệnh đề quan hệ rút gọn 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh Dịch: Doanh thu Azmah tăng 18 phần trăm đến 144 triệu RM, tăng chủ yếu là do doanh thu truyền hình Sales of flat-screen models alone rose nearly 30 percent over sales figures from the previous quarter. _________, production costs also reached record highs. 151. (A) In other words: nói cách khác ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

39


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

Consequently: hậu quả là

(C)

For example: ví dụ

(D)

However: tuy nhiên

Dịch: Chỉ riêng doanh thu của mẫu màn hình phẳng đã tăng gần 30% trên tổng doanh thu bán hàng trong quý trước. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cũng đạt mức cao kỉ lục Azmah reports its profit margins have been reduced by 20 percent because of the rising prices of computer chips and other electronic_______. 152. (A) compositions 

sự hợp thành, sự cấu thành

cấu tạo, thành phần o

(B)

to study the composition of the soil nghiên cứu thành phần của đất

combinations 

sự kết hợp, sự phối hợp o

(hoá học) sự hoá hợp o

(C)

combination of colours sự phối hợp màu sắc

chemical combination sự hoá hợp

components  thành phần, phần hợp thành

(D)

compartments 

gian, ngăn (nhà, toa xe lửa...)

(hàng hải) ngăn kín (nước không rỉ qua được) ((cũng) watertight compartment)

Dịch: Azmah báo cáo lợi nhuận của nó đã bị giảm 20 phần trăm vì giá của chip máy tính và linh kiện điện tử khác tăng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

40


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 2 101. Please make a note______your customer and receipt numbers in case you need to contact us about your order. (A)

for 

thay cho, thế cho, đại diện cho o

to sit for Hanoi đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)

o

to stand for a noun (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)

o

he signed it for me anh ta ký cái đó thay tôi

để, với mục đích là o

for sale để bán

o

for example; for instance ví dụ, chẳng hạn

(B)

from: từ

(C)

of: của, thuộc

(D)

off

Giải thích: Chỗ cần điền đứng giữa 2 danh từ nên cần 1 từ nối phù hợp => chọn đáp án C Dịch: Hãy ghi lại những lưu ý của khách hàng và số hóa đơn trong trường hợp bạn cần liên lạc về đơn hàng. 102. If the person you are trying to reach does not answer the telephone, please dial ―0‖ to speak to the_______. (A)

operator (n)

(B)

operating (v_ing)

(C)

operate (v)

(D)

operation (n)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau mạo từ ―the‖ nên chỉ có thể điền danh từ => loại B và C. Dịch nghĩa thấy A là đáp án phù hợp ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

41


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Nếu bạn muốn kết nối với ai đó mà họ không trả lời điện thoại thì hãy vui lòng quay số 0 để nói chuyện với tổng đài. 103. Because the boardroom is being painted, the meeting this afternoon will_______in the conference room on the fourth floor. (A)

have held

(B)

be holding

(C)

hold

(D)

be held

Giải thích: Dịch nghĩa thấy chỗ cần điền cần 1 động từ dưới dạng bị động nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: Bởi vì phòng họp đang được sơn nên cuộc họp chiều nay sẽ được tổ chức tại phòng hội thảo ở tầng thứ tư 104. The monthly rent includes all utilities, with the _______of telephone and cable charges (A)

excess 

sự vượt quá giới hạn, sự quá mức; sự vượt, sự hơn

số lượng vượt quá, số lượng hơn, thừa ra, số dôi; độ dôi

(B)

exception 

sự trừ ra, sự loại ra o

with the exception of trừ

cái trừ ra, cái loại ra; ngoại lệ

sự phản đối

(C)

o

to take exception to something phản đối cái gì, chống lại cái gì

o

subject (liable) to exception có thể bị phản đối

excuse 

lời xin lỗi; lý do để xin lỗi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

42


TOEIC TIẾN CHUNG 

lời bào chữa; lý do để bào chữa o

(D)

a lante excuse; a poor excuse lý do bào chữa không vững chắc

sự miễn cho, sự tha cho (nhiệm vụ gì) exchange

sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi o

exchange of goods sự trao đổi hàng hoá

Dịch: Giá thuê hàng tháng bao gồm tất cả các tiện ích ngoại trừ phí cáp và điện thoại 105. An outside auditor will visit the factory next week to determine whether or not______ air-quality standards are being observed. (A)

accept (v)

(B)

accepting (v_ing)

(C)

acceptance (n)

(D)

acceptable (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―air-quality standards‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án D Dịch: Tuần sau, m ột nhà kiểm toán bên ngoài sẽ đến thăm nhà máy để xác định các tiêu chuẩn chất lượng đang được quan sát có thể chấp nhận được hay không. 106. Effective publicity helps a company keep a high profile by reminding the public of______most successful or innovative products. (A)

they: đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ

(B)

them: đại từ nhân xưng đóng vai trò làm tân ngữ

(C)

its: tính từ sở hữu

(D)

it: đại từ nhân xưng

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước cụm danh từ ―most successful or innovative products‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => chọn đáp án C Dịch: Việc quảng cáo ấn tượng giúp một công ty luôn giữ được hình ảnh tốt thông qua việc nhắc người tiêu dùng nhớ về những sản phẩm chất lượng và luôn được đổi mới của họ. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

43


TOEIC TIẾN CHUNG 107. Payment of monthly parking vouchers can be made either by personal check_______by automatic withdrawal from a bank account. (A)

but

(B)

and

(C)

or

(D)

if

Giải thích: Cấu trúc: either…or: hoặc…. hoặc Dịch: Thanh toán chứng từ bãi đậu xe hàng tháng có thể được thực hiện bằng séc cá nhân hoặc rút tiền tự động từ tài khoản ngân hàng 108.

Many problems with locks_______by a simple repair or adjustment.

(A)

solved

(B)

could solve

(C)

can solve

(D)

can be solved

Giải thích: Dịch nghĩa thấy chỗ trống cần điền 1 động từ ở dạng bị động nên chọn đáp án D Dịch: Nhiều vấn đề về ổ khóa sẽ được giải quyết nhờ sửa chữa hoặc điều chỉnh đơn giản 109. Seats will be assigned on a first-come, first- served basis, so it would be best to arrive no ________ than 11:00 A.M. (A)

later

(B)

latest

(C)

lateness

(D)

late

Giải thích: Ta nhận thấy rằng sau chỗ trống có ―than‖- dấu hiệu của so sánh hơn. Ta cũng có thể giải thích có cụm ―no later than‖: không muộn hơn Dịch: Chỗ ngồi sẽ được chỉ định trên cơ sở đến trước sẽ được phục vụ trước, vì thế tốt nhất là đừng đến muộn quá 11 giờ. 110. Stewart Packaging Company plans to hire________workers because of the increased production quota this month. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

44


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

inclusive 

gồm cả, kể cả o

a household of 7 persons, inclusive of the newly born child một hộ gồm 7 người kể cả em bé mới đẻ

o

from May 1st June 3rd inclusive từ mồng 1 tháng 5 đến mồng 3 tháng 6 kể cả hai ngày đó

tính toàn bộ, bao gồm tất cả các khoản o

(B)

inclusive terms at a hotel giá thuê tính tất cả các khoản tại một khách sạn

additional

thêm vào, phụ vào, tăng thêm o

an additional charge phần tiền phải trả thêm

o

an additional part phần phụ vào

(C)

multiplied: được nhân lên

(D)

serviceable 

có ích, có thể dùng được; tiện lợi

tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ; có khả năng giúp đỡ

bền, có thể dãi dầu (đồ dùng) cấu trúc plan to do

Dịch: Công ty bao bì Stewart lên kế hoạch thuê thêm nhân công vì hạn ngạch sản xuất trong tháng này tăng 111. The company’s establishment of an on-site child care center is intended________encourage new parents to return to work. (A)

which

(B)

that

(C)

for

(D)

to

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

45


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Cấu trúc intend to do sth: có ý định làm điều gì đó. VD: I fully intended to win a place in the university. Dịch: Việc thành lập công ty của một trung tâm chăm sóc trẻ em trên trang web dự định để khuyến khích các bậc cha mẹ trẻ quay trở lại làm việc 112. By striving to be neat, well dressed, and cheerful, our representatives can make a good first_______on our clients. (A)

impression (n)

(B)

impressive (adj)

(C)

impressed (v_ed)

(D)

impress (v)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ :‖first‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ => chọn đáp án A Cấu trúc make a/an + adj + impression on Dịch: Bằng cách cố gắngmặc quần áo đẹp, gọn gàng và luôn vui vẻ, đại diện của chúng tôi có thể tạo cho khách hàng ấn tượng ban đầu rất tốt. 113. All receipts for travel expenses should be_______to Mr. Franconi for processing before the end of the month. (A)

substituted: thay thế, đổi

(B)

subtracted: trừ

(C)

subjected 

chinh phục, khuất phục (một dân tộc...)

bắt phải chịu, đưa ra (để góp ý...)

(D)

o

must be subjected to great heat phải chịu một độ nhiệt cao

o

I shall subject it to criticism tôi sẽ đưa vấn đề đó ra để (các bạn) góp ý

o

to subject someone to an operation đưa ai lên bàn mổ

submitted 

to submit oneself to... chịu phục tùng...

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

46


TOEIC TIẾN CHUNG 

đệ trình, đưa ra ý kiến là o

I should like to submit it to your inspection tôi xin đệ trình vấn đề này để ông kiểm tra

nội động từ 

chịu, cam chịu, quy phục o

to submit to defeat cam chịu thất bại

o

will never submit không bao giờ chịu quy phục

trịnh trọng trình bày o

that, I submit, is a false inference tôi xin trịnh trọng trình bày rằng đó là một sự suy luận sai lầm

Dịch: Tất cả những biên lai ghi lại chi phí đi lại nên được trình báo cho ông Franconi để xử lý trước ngày cuối tháng. 114. Whichever of the five new editors seems the ________experienced with layout will work with Mr. Abdellah on the special edition of the magazine. (A)

highly

(B)

heavily

(C)

much

(D)

most

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau mạo từ ―the‖ nên ta dùng cấu trúc so sánh hơn nhất => chọn đáp án D Dịch: Bất cứ ai trong 5 nhà biên tập mới có nhiều kinh nghiệm nhất về sự bố trí tạp chí sẽ làm việc với ông Abdellah trong ấn bản đặc biệt của tạp chí. 115. Because our direct marketing promotion for magazine subscriptions yielded such positive results last year, we plan to do it________this year. (A)

again 

lại, lần nữa, nữa

trở lại

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

47


TOEIC TIẾN CHUNG

(B)

o

to be home again trở lại về nhà

o

to be well (onedelf) again khoẻ lại, bình phục

o

to come to again lại tỉnh lại

đáp lại, dội lại o

to answer again trả lời lại; đáp lại

o

rocks echoed again những vách đá vang dội lại

ever 

bao giờ; từ trước đến giờ; hàng, từng o

more than ever hơn bao giờ hết

o

the best story ever heard chuyện hay nhất đã từng được nghe

o

the greatest thinker ever nhà tư tưởng lớn nhất từ trước đến giờ

luôn luôn, mãi mãi o

(C)

to live for ever sống mãi

very 

thực, thực sự o

in very deed thực ra

chính, ngay o

in this very room ở chính phòng này

o

he is the very man we want anh ta chính là người chúng ta cần

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

48


TOEIC TIẾN CHUNG

(D)

o

in the very middle vào chính giữa

o

on that very day ngay ngày ấy

o

I tremble at the very thought chỉ nghĩ đến là là tôi đã rùng mình

chỉ

truly 

thật, sự thật, đúng o

the truly great những người thật sự vĩ đại

thành thật, thành khẩn, chân thành o

to be truly grateful thành thật biết ơn

trung thành

thật ra, thật vậy o

truly, I cannot say thật vậy, tôi không thể nói được

Dịch: Do năm ngóai việc đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp đã mang lại kết quả tích cực nên năm nay chúng tôi có ý định tiêp tục làm. 116. A fine of $200 will be imposed upon any drivers_______park illegally downtown during the holiday parade. (A)

which

(B)

whose

(C)

whom

(D)

who

Giải thích: Cả 4 đáp án đều là đại từ quan hệ tuy nhiên chỗ trống cần điền đứng sau ―drivers‖ – 1 danh từ chỉ người mà chỗ trống lại đóng vai trò làm chủ ngữ nên chúng ta chỉ có thể chọn đáp án D

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

49


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Bất kì lái xe nào đỗ xe trái phép ở trung tâm thành phố trong lễ diễu hành ngày lễ đều bị phạt 200$ 117. ________the new computers are arriving next week, no plans have been made to dispose of the old ones. (A)

Despite ( mặc dù ) = Inspite of + N/ cụm N / the fact that

(B)

When ( khi)

(C)

Although( mặc dù )

(D)

Whereby 

do cái gì, bằng cách gì o

whereby shall we know him? bằng cách nào mà chúng ta sẽ biết được nó?

nhờ đó, bởi đó o

he devised a plan whereby he might escape nó vạch một kế hoạch nhờ đó nó có thể thoát được

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước 1 mệnh đề nên không thể dùng ―despite‖ ( despite + N ). Dịch nghĩa chọn đáp án C Dịch: Mặc dù lượt hàng máy tính mới sẽ đến vào tuần tới, không có kế hoạch nào được thực hiện nhằm thank lí những cái máy cũ. 118. Mr. Brothet’s performance review, the department supervisor wrote that he worked extremely_______ and always finished his assignments on time. (A)

diligently (adv)

(B)

diligence (n)

(C)

diligent (adj)

(D)

most diligent (adj dạng so sánh hơn nhất )

Giải thích: Chỗ trống cần điền 1 trjang từ để bổ nghĩa cho động từ ―worked‖ ở phía trước. Dịch: Trong bản đánh giá hiệu quả của ông Brothet, người giám sát bộ phận đã viết rằng ông đã làm việc rất chăm chỉ và luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ 119 The leadership conference will be held in Lanesville, which is about 50 miles from downtown Seattle and easily accessible _________car or train. (A)

in

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

50


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

by

(C)

on

(D)

at

Giải thích: Chỗ cần điề đứng trước phương tiện giao thông => chọn ―by‖ Dịch: Hội nghị lãnh đạo sẽ được tổ chức tại lanesvillecách trung tâm thành phố Seattle khoảng 50 dặm và có thể dễ dàng đến đó bằng xehơi hoặc tàu hỏa 120. __________to the fitness center is free for all employees and their family members. (A)

Preparation 

sự soạn, sự sửa soạn, sự chuẩn bị, sự dự bị

((thường) số nhiều) các thứ sửa soạn, các thứ sắm sửa, các thứ chuẩn bị, các thứ dự bị o

(B)

to make preparations for sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị

Insertion 

sự lồng vào, sự gài vào

sự cho (chữ, từ...) vào (tài liệu...); lần đăng bài... (trong báo...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bài quảng cáo (đăng trong báo)

(C)

Admission 

sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự kết nạp o

to get admission to the Academy được nhận vào viện hàn lâm

sự cho vào cửa, sự cho vào o

free admission vào cửa không mất tiền

o

admission by ticket vào cửa phải có vé

tiền vào cửa, tiền nhập học

sự nhận, sự thú nhận

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

51


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

to make full admission s thú nhận hết

Imposition 

sự đánh thuế má

sự bắt chịu, sự gánh vác; sự bắt theo; sự đòi hỏi quá đáng

sự lừa gạt, trò lừa gạt, trò bịp

bài phạt (học sinh) ((thường) (viết tắt), (thông tục) impo, impot) o

to set an imposition bắt làm bài phạt

Dịch: Vé vào các trung tâm thể dục sẽ miễn phí cho tất cả các nhân viên và các thành viên gia đình của họ 121. McLellan Associates, the______of the two law firms, is presently advertising several job openings for paralegals. (A)

largeness (n)

(B)

larger (adj)

(C)

largely (adv)

(D)

large (adj)

Giải thích: Dịch nghĩa để chọn đáp án, the larger = the larger firm Dịch: McLellan Associates, công ty luật lớn hơn trong 2 công ty hiện đang đăng một số cơ hội việc làm cho trợ lý 122. Rising gas prices are cutting into our profits, so we________ to look for alternative delivery methods. (A)

must

(B)

should

(C)

need :

(D)

could

Giải thích: need to V: nhấn mạnh ai cần phải làm gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

52


TOEIC TIẾN CHUNG Các từ must, should, need, could là động từ khuyết thiếu, đi với động từ nguyên thể. Nhưng need vừa là ĐTKT vừa là ĐT thường, ở đây có vai trò là ĐT thường sẽ đi với To V Dịch: Giá xăng tăng sẽ làm giảm lợi nhuận vì vậy chúng tôi cần phải tìm kiếm phương thức vận chuyển khác 123. Due to the________ rainfall this spring, water levels in local takes and rivers are much higher than normal. (A)

accidental 

tình cờ, ngẫu nhiên; bất ngờ

phụ, phụ thuộc, không chủ yếu

(B)

abundant

phong phú, nhiều, chan chứa; thừa thãi, dư dật o

to be abundant in something có nhiều cái gì

o

an abundant year năm được mùa lớn

(C)

common 

chung, công, công cộng o

a common language ngôn ngữ chung

o

common ground điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)

o

common noun danh từ chung

o

common multiple (toán học) bội số chung

o

common divisor (toán học) ước số chung

o

common property tài sản công cộng

thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

53


TOEIC TIẾN CHUNG

(D)

o

common flowers loại hoa phổ biến

o

it is common knowledge that... điều phổ biến là..., mọi người đều biết rằng...

o

the common man người bình thường

o

common sense lẽ thường; lương tri

occasional 

thỉnh thoảng, từng thời kỳ; phụ động o

an occasional worker công nhân phụ động

o

an occasional visitor người khách thỉnh thoảng mới đến

(thuộc) cơ hội, (thuộc) dịp đặc biệt; vào dịp đặc biệt; theo biến cố, theo sự kiện

Dịch: Do mùa xuân này lượng mưa nhiều nên mực nước tại các địa phương có sông và cao hơn nhiều so với bình thường 124. The Eisenweg Foundation will soon________itsfunding of external scientific research into several new domains, including genetics and endangered languages (A)

exalt

đề cao, đưa lên địa vị cao, tâng bốc, tán tụng, tán dương o

(B)

to exalt to the skies tâng bốc lên tận mây xanh exclaim

Kêu la, la lên (C)

expel

trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra o

(D)

to be expelled [from] the school bị đuổi ra khỏi trường expand

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

54


TOEIC TIẾN CHUNG 

mở rộng, trải ra

nở ra, phồng ra, giãn

Dịch: Tổ chức Eisenberg sẽ sớm mở rộng quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học bên ngoài trong một số lĩnh vực mới bao gồm di truyền học và ngôn ngữ hiếm 125. The vice chancellor confirmed that the individual points should be presented in______of relative priority. (A)

order (v hoặc n )

(B)

orderly (adv)

(C)

ordering (v_ing)

(D)

ordered (v_ed)

In order : theo thứ tự >< out of order : lộn xộn Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước ―of‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ => chọn đáp án A Dịch:Phó thủ tướng khẳng định rằng các quan điểm cá nhân nên được trình bày theo thứ tự ưu tiên tương đối 126. Working so many hours of overtime to meet the deadline has left the design staff feeling_______. (A)

exhaust (n hoặc v )

(B)

exhausted (adj ) 

đã rút hết không khí (bóng đèn...)

kiệt sức, mệt lử

bạc màu (đất)

(C)

exhausting (adj) làm kiệt sức, làm mệt lử

(D)

exhaustive (adj)

hết mọi khía cạnh, hết mọi mặt, thấu đáo, toàn diện o

an exhaustive research sự nghiên cứu toàn diện

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―feeling‖ nên cần 1 tính từ chỉ trạng thái Cách phân biệt tính từ đuôi –ing và tính từ đuôi –ed: ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

55


TOEIC TIẾN CHUNG 1. Tính từ có đuôi “ed” Một số động từ thêm đuôi ed thành tính từ như: satisfied, bored, frightened,…Những từ này được dùng để miêu tả ai cảm thấy như thế nào. Ví dụ: – I am really satisfied about your service (Tôi thực sự hài lòng về dịch vụ của công ty bạn) – I was really bored during the film because the film has simple content. (Tôi cảm thấy chán trong suốt buổi xem phim vì bộ phim ấy có nội dung đơn giản) – My sister is frightened of my friend because he is usually dare her. (Em gái tôi sợ bạn tôi vì anh ấy hay đe dọa em ấy) 2. Tính từ đuôi “ing” Một số tính từ đuôi ing như boring, exciting, interesting, frightening,…Những tính từ này được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác. – It was such a short film, exiting one. (Đó là một bộ phim ngắn tập – bộ phim khiến tôi cảm thấy rất hào hứng) – Taylor looked so frightening when she was in that white costume with long black hair. (Taylor trông đáng sợ khi mặc bộ đồ trắng toát với bộ tóc đen dài ấy – Taylor mang lại cảm giác đáng sợ cho người khác). Lưu ý: Những tính từ được thành lập từ động từ thêm hậu tố luôn sử dụng ―more‖ trong câu so sánh hơn và ―most‖ trong câu so sánh nhất. Ví dụ: – when I was a child I was more frightened of snake than ghost. (Hồi còn nhỏ tôi sợ rắn hơn sợ ma) – For 12 hours on the flight to Japan, I was the most bored I’ve ever been. (Trong chuyến bay kéo dài 12 giờ đến Nhật Bản, tôi cảm thấy chán nhất từ trước đến nay) Việc tính từ đuôi ―ed‖ với ―ing‖ lần lượt bị hiểu nhầm là được sử dụng cho người và vật là do sự trùng hợp. Thông thường, chỉ con người mới cảm thấy điều gì (tương ứng với cách dùng của tính từ đuôi ―ed‖) và sự vật thì mang lại cảm giác cho con người (tương ứng với cách dùng của tính từ đuôi ―ing‖). Ví dụ: This history book is interesting. I get more interested in history. (Cuốn sách này thú vị. Tôi quan tâm hơn đến lịch sử rồi đấy) Tuy nhiên, cách hiểu này trùng với nhiều trường hợp nhưng không đúng với tất cả. Chẳng hạn như trong mẩu hội thoại sau: ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

56


TOEIC TIẾN CHUNG – I’m so bored that I can’t find anything to do but taking selfies. (Tớ chán quá nên chẳng biết làm gì ngoài việc tự chụp ảnh) – You’re boring. You came here to see me and then can’t take your eyes off your cellphone. (Cậu chán thật. Cậu tới đây để gặp tớ và sau đó cậu dán mắt vào điện thoại). Trong trường hợp này, người bạn chỉ biết chụp ảnh mang lại cảm giác chán cho người đối thoại, nên dù chủ ngữ là người, tính từ cần dùng lại là ―boring‖ chứ không phải ―bored‖). Dịch: Làm việc ngoài giờ quá nhiều để đáp ứng đúng thời hạn đã khiến nhân viên thiết kế cảm thấy kiệt sức 127. Mr. Winthrop is a dynamic, determined, and articulate person who will succeed in sales________he has limited experience in this area of the business. (A)

already 

(B)

đã, rồi; đã... rồi perhaps

có lẽ, có thể

(C)

as far as: theo như

(D)

even though: mặc dù

Dịch: Ông Winthrop là một người ăn nói rõ ràng, kiên quyết, năng động, người sẽ thành công trong việc bán hàng mặc dù anh có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này 128. Running a successful art gallery takes morethan just a love of art; it also requires a certain business_______. (A)

skill 

(B)

sự khéo léo, sự khéo tay, sự tinh xảo; kỹ năng, kỹ xảo creation

sự tạo thành, sự sáng tạo (thế giới); sự sáng tác o

(C)

the creation of great works of art sự sáng tác những tác phẩm vĩ đại

tác phẩm; vật được sáng tạo ra progress

sự tiến tới, sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

57


TOEIC TIẾN CHUNG

(D)

o

to make much progress in one's studies tiến bộ nhiều trong học tập

o

the progress of science sự tiến triển của khoa học

sự tiến hành o

in progress đang xúc tiến, đang tiến hành

o

work is now in progress công việc đáng được tiến hành

admiration 

sự ngắm nhìn một cách vui thích

sự khâm phục, sự thán phục, sự cảm phục, sự hâm mộ, sự ngưỡng mộ; sự ca tụng

người được khâm phục, người được hâm mộ, người được ca tụng; vật được hâm mô, vật được ca tụng

Dịch: Quản lý một phòng trưng bày nghệ thuật thành công cần nhiều hơn là tình yêu nghệ thuật, nó còn đòi hỏi một kỹ năng kinh doanh nhất định 129. Manager Tony Lopez Is in charge of unloading the merchandise_______the supply trucks arrive at the supermarket. (A)

when 

khi, lúc, hồi o

when I was a boy khi tôi còn bé

o

when at school hồi còn đi học

trong khi mà, một khi mà o

(B)

he is playing when he should be studying nó cứ nô đùa trong khi đáng lý ra nó phải học

hardly 

hầu như không o

hardly a day passes but... hầu như không có ngày nào mà không...

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

58


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

hardly ever hầu như không bao giờ

just 

(D)

đúng, chính o

just at that spot đúng ở chỗ đó

o

just here chính tại đây

vừa đúng, vừa đủ, vừa kịp o

I just caught the train tôi chỉ vừa kịp lên xe lửa

o

just in time vừa đúng lúc

vừa mới o

I have just seen him tôi vừa mới trông thấy nó

o

just now đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi

o

take just one chỉ được lấy một chiếc thôi

chỉ

soon 

chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay o

we shall soon know the result tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả

o

he arrived soon after four anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí

as soon as; so soon as ngay khi o

as soon as I heard of it ngay khi tôi biết việc đó

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

59


TOEIC TIẾN CHUNG o

as soon as possible càng sớm càng tốt to be in charge of : chịu trách nhiệm = tobe responsible for

Dịch:Giám đốc Tony Lopez có trách nhiệm dỡ hàng hóa khi các xe tải cung cấp đến các siêu thị 130. Jorge was hired as an assistant manager five months ago, and________is now in line for a promotion. (A)

himself ( đại từ phản thân )

(B)

him ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(C)

his ( tính từ sở hữu )

(D)

he ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

Giải thích: Chỗ cần điền đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu nên chỉ có thể điền đại từ => chọn đáp án D Dịch: Jorge được tuyển làm quản lý trợ lý 5 tháng trước và giờ anh ấy đang ở trong phạm vi được thăng chức. 131. Formal business attire is required in the office while more_________dress is allowed in the workshop. (A)

actual 

(B)

thật sự, thật, thực tế, có thật o

actual capital vốn thực có

o

an actual fact sự việc có thật

hiện tại, hiện thời; hiện nay o

actual customs những phong tục hiện thời

o

in the actual states of Europe trong tình hình hiện nay ở Châu Âu

casual 

tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình, không có chủ định

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

60


TOEIC TIẾN CHUNG

o

a casual meetting cuộc gặp gỡ tình cờ

o

a casual glance cái nhìn bất chợt

(thông tục) tự nhiên, không trịnh trọng, bình thường, thường o

vô ý tứ, cẩu thả; tuỳ tiện o

a casual person người vô ý; người cẩu thả

không đều, thất thường, lúc có lúc không o

(C)

clothers for casual wear thường phục

casual labourer người lao công có việc làm thất thường, người lao công không có việc làm cố địn

commercial

(thuộc) buôn bán; (thuộc) thương mại; (thuộc) thương nghiệp o

commercial school trường thương nghiệp

o

commercial treaty hiệp ước thương mại

(D)

official 

(thuộc) chính quyền; (thuộc) văn phòng

chính thức o

an official statement lời tuyên bố chính thức

trịnh trọng, theo nghi thức

Dịch: Trang phục công sở chính thức được yêu cầu mặc khi đến văn phòng trong khi nhiều trang phục thông thường được phép mặc trong hội thảo 132. Ever since Mr. Derrick joined the staff, Mr. Zapata and Ms. Coieman have ______ the marketing team for its excellent results. (A)

to be praised

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

61


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

praise

(C)

been praising

(D)

been praised

Giải thích: Vế trước của câu có ―ever since‖ nên ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành => loại A và B. Mặt khác dịch nghĩa thấy cần 1 động từ ở dạng chủ động nên chọn đáp án C Dịch: Kể từ khi ông Derrick gia nhập đội ngũ nhân viên, ông Zapata và bà Coleman đã ca ngợi đội ngũ tiếp thị khi có được kết quả tuyệt vời 133. Kline Biochemicals is seeking to replace ateam of lab technicians with one experienced researcher who is able to handle high-level research projects________. (A)

absently: lơ đãng

(B)

inordinately: quá quắt, quá đáng

(C)

independently 

độc lập

(+ of) không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc

(D)

elusively: hay lảng tránh, khó nắm bắt

Dịch: Hóa sinh Kline đang tìm cách thay thế một đội ngũ kỹ thuật phòng thí nghiệm bằng một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm có thể xử lý độc lập các dự án nghiên cứu cấp cao 134. _________severe winter weather, affected bus routes may be either redirected or temporarily suspended until the roads are cleared. (A)

According to: theo như

(B)

In the event of: trong trường hợp

(C)

Of the following: Trong số những điều sau đây

(D)

Out of support for: hỗ trợ cho

Dịch: Trong trường hợp thời tiết mùa đông khắc nghiệt, làm cho các tuyến xe buýt có thể bị chuyển hướng hoặc tạm đình chỉ cho đến khi những con đường được thông thoáng 135.

Employees should feel free to________the on-site physician as often as needed.

(A)

consult 

hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

62


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

to consult a lawyer hỏi ý kiến luật sư

tra cứu, tham khảo o

to consult a dictionary tra (cứu) tự điển

o

to consult a map coi bản đồ

o

to consult history tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử

quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến o

to consult common interests nghĩ đến quyền lợi chung

o

to consult someone's feelings lưu ý đến tình cảm của ai

convert 

làm đổi tôn giáo, làm đổi đảng phái o

đổi, biến đổi o

to convert iton into steel biến sắt ra thép

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biển thủ, thụt (két), tham ô o

(C)

to convert someone to Christianity làm cho ai (đổi tôn giáo) theo đạo Cơ đốc

to convert funds to one's own use biển thủ tiền quỹ, thụt két

compare 

(+ with) so, đối chiếu o

to compare the orginal with the copy so nguyên bản với bản sao

(+ to) so sánh o

poets often compare sleep to death các nhà thơ thường so sánh giấc ngủ với cái chết

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

63


TOEIC TIẾN CHUNG 

(D)

(ngôn ngữ học) tạo cấp so sánh (của tính từ, phó từ) convince

làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục

làm cho nhận thức thấy (sai lầm, tội lỗi...)

Dịch: Nhân viên nên thoải tham khảo ý kiến bác sĩ tại chỗ thường xuyên khi cần thiết 136. Choosing_______two very qualified candidates was not easy, but the board has asked Mr. Diego to be the International school’s next director. (A)

between ( ở giữa )

(B)

within ( trong, bên trong )

(C)

about ( về, khoảng )

(D)

along (dọc theo )

Dịch: Việc chọn lựa giữa 2 ứng cử viên có trình độ là không dễ dàng, nhưng hội đồng quản trị đã yêu cầu ông Diego là giám đốc tiếp theo của trường quốc tế 137.

Mr. Lee takes his job_______than his predecessor did.

(A)

serious (adj)

(B)

seriously (adv )

(C)

more seriously (adv dạng so sánh hơn )

(D)

most seriously ( adv dạng so sánh hơn nhất )

Giải thích: Chỗ cần điền cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ ―take‖ phía trước. Mặt khác sau chỗ trống ta thấy có ―than‖ – dấu hiệu của so sánh hơn nên ta chọn đáp án C Dịch: Ông Lee làm việc một cách nghiêm túc hơn người tiền nhiệm của ông đã làm 138. The conference organizers were able to remedy the________logistical problems quite efficiently, and guests were impressed by the creative solutions they found. (A)

vary (v)

(B)

various (adj)

(C)

variety (n)

(D)

variance (n)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

64


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước tính từ ―logistical‖ nên cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ hoặc cũng có thể chọn tính từ để 2 tính từ cùng bổ nghĩa cho danh từ ―problems‖ => chọn đáp án B Dịch:Các nhà tổ chức hội nghị đã có thể khắc phục các vấn đề hậu cần khác nhau khá hiệu quả, và các vị khách đã bị ấn tượng bởi các giải pháp sáng tạo mà họ tìm ra 139. Mrs. Johnson handled the dispute_______, by holding private discussions in her office. (A)

discreetly: kín đáo

(B)

remotely: ở mức rất nhỏ, tất mơ hồ, rất xa

(C)

excessively: quá chừng, quá đáng

(D)

tightly: chặt chẽ, sít sao

Dịch: Bà Johnson xử lý các tranh chấp một cách kín đáo, bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận riêng trong văn phòng của mình 140. Mobile phones have become_______prevalent that telecommunications companies are establishing service in areas previously thought too remote. (A)

only

(B)

such

(C)

so

(D)

still

Giải thích: Cấu trúc: so….that: quá…đến nỗi Dịch: Điện thoại di động đang dần quá phổ biến đến nỗi các công ty dịch vụ điện thoại đang thiết lập dịch vụ tại những vùng mà trước đây được cho rằng là quá hẻo lánh. PART 6 .Questions 141-143 refer to the following e-mail. To: All head office personnel <allpersonnel@tronicaville.com> From: Central security <security@tronicaville.com> Subject: New construction Please pass the following information on to________in your area who might need a reminder. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

65


TOEIC TIẾN CHUNG 141. (A)

ones : thay thế cho đối tượng tương tự (số nhiều)

(B)

others : đối tượng khác (số nhiều)

(C)

every

(D)

them

Giải thích: Dịch nghĩa phù hợp Dịch: Làm ơn chuyển những thông tin sau đây cho những người khác trong vùng của bạn, họ có thể cần một lời nhắc nhở. In________for the factory expansion, the southeast section of parking lot C is now permanently closed. 142. (A)

founding: sự đổ khuôn, sự đúc, sự xây móng

(B)

preparation 

sự soạn, sự sửa soạn, sự chuẩn bị, sự dự bị

((thường) số nhiều) các thứ sửa soạn, các thứ sắm sửa, các thứ chuẩn bị, các thứ dự bị o

(C)

to make preparations for sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị

support 

sự ủng hộ o

to give support to somebody ủng hộ ai

o

to require support cần được sự ủng hộ

o

to speak in support of somebody phát biểu ý kiến ủng hộ ai

người ủng hộ o

the chief support of the cause người ủng hộ chính của sự nghiệp

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

66


TOEIC TIẾN CHUNG 

người nhờ cậy, nơi nương tựa, cột trụ (của gia đình...); nguồn sinh sống o

(D)

the sole support of one's old age người nhờ cậy độc nhất trong lúc tuổi gìa

vật chống, cột chống provision

((thường) + for, against) sự chuẩn bị, sự dự phòng, sự trữ sẵn o

to make provision chuẩn bị đầy đủ, dự phòng

đồ dự phòng, đồ trữ sẵn

(số nhiều) lương thực cung cấp; thực phẩm dự trữ; thức ăn thức uống

điều khoản (của giao kèo...)

Dịch: Để chuẩn bị cho việc mở rộng nhà máy, bây giờ phần phía đông nam của bãi đậu xe C đóng cửa vĩnh viễn This area will be completely fenced in, and excavation will begin shortly. During the construction period, delays should be expected in entering and leaving parking lot C. Watch for construction equipment and personnel working in the area. You must pay special attention to all_______ traffic signs. The locations of these signs will change as the workers move to different areas of the site. If you have any questions, please contact Marty Spencer at extension 7845. 143. (A) city 

thành phố, thành thị, đô thị

dân thành thị

(B)

sudden

thình lình, đột ngột

(C)

o

a sudden change sự thay đổi đột ngột

o

sudden bend in the road chỗ đường rẽ đột ngột temporary

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

67


TOEIC TIẾN CHUNG tạm thời, nhất thời, lâm thời o

temporary success thắng lợi nhất thời

o

temporary power quyền hành tạm thời

o

temporary rest sự nghỉ ngơi chốc lác

(D)

modern 

hiện đại o

modern science khoa học hiện đại

cận đại o

modern history lịch sử cận đại

Dịch:Bạn phải đặc biệt chú ý đến những biển báo giao thông tạm thời Questions 144-146 refer to the foilowing article. Wellness in the Workplace _______health care costs remain an issue of great concern for many employers. 144. (A) Increasing 

sự tăng, sự tăng thêm o

an increase in population sự tăng số dân

o

on the increase đang tăng lên, ngày càng tăng

số lượng tăng thêm

động từ 

tăng lên, tăng thêm, lớn thêm o

to increase speed tăng tốc độ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

68


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

the population increases số dân tăng lên

Duplicate

danh từ 

bản sao

vật giống hệt, vật làm giống hệt (một vật khác)

từ đồng nghĩa

biên lai cầm đồ

tính từ 

gồm hai bộ phận đúng nhau; thành hai bản

giống hệt (một vật khác)

gấp hai, gấp đôi, to gấp đôi, nhiều gấp đôi

ngoại động từ 

sao lại, sao lục, làm thành hai bản

gấp đôi, nhân đôi

(C)

Advancing 

đưa lên, đưa ra phía trước

đề xuất, đưa ra o

to advance an opinion đưa ra một ý kiến

đề bạt, thăng chức (cho ai)

làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học...)

thúc đẩy (sự việc...)

tăng, tăng lên o

to advance a price tăng giá

trả trước, đặt trước

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

69


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

to advance a money đặt tiền trước

Reciprocal 

lẫn nhau, qua lại; có đi có lại, cả đôi bên o

reciprocal love tình yêu thương lẫn nhau

o

reciprocal protection sự bảo vệ lẫn nhau

o

a reciprocal mistake sự lầm lẫn của cả đôi bên

(toán học) đảo, thuận nghịch o

reciprocal theorem định lý đảo

o

reciprocal equation phương trình thuận nghịch

danh từ 

(toán học) số đảo; hàm thuận nghịch

Dịch: Tăng chi phí chăm sóc sức khỏe vẫn còn là một vấn đề đáng quan tâm đối với nhiều công nhân "People are working more hours, and at the same time, medical costs are rising, so it makes sense to promote wellness,‖ says Morris Hsiu, health services coordinator for Greenview Marketing in Kelowna, British Columbia. ―It costs less to build and staff a gym than it does to pay for health care, train new staff or hire temporary staff to take over when someone becomes ill________stress or overwork.‖ 145. (A)

due to = because of + danh từ ( bởi vì )

(B)

of: của

(C)

since = because + mệnh đề ( bởi vì )

(D)

more than: nhiều hơn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

70


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Sẽ mất ít chi phí hơn để xây dựng đội ngũ nhân viên và một phòng tập thể dục hơn là chi phí để trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nhân viên mới hoặc thuê nhân viên tạm thời để tiếp nhận khi có người bị bệnh do căng thẳng hay làm việc quá sức At Greenview, as at other companies, employees who use the gym are more relaxed and productive and spend fewer days away from work due to illness, thus saving the company money. Hsiu recommends that companies start with small steps to________encourage good health. 146. (A)

acting (v_ing)

(B)

activity (n)

(C)

actively (adv)

(D)

active (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―encourage‖ nên cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho nó. Dịch: Hsiu khuyên rằng các công ty nên bắt đầu từ những bước nhỏ để tăng cường sức khỏe tốt Some suggestions from Hsiu include bringing in instructors to provide classes in stretching or aerobics and hiring nutrition consultants for diet information.

Questions 147-149 refer to the following e-mail. To: employees@marquandmedia.com From: hr@marquandmedia.com Subject: Workplace Tech Awards The Awards Committee is seeking nominations for the second annual Workplace Technology Awards. These awards recognize employees whose innovative use of technology has improved the productivity of their department. Each winner will receive a certificate and $1,000. Employees can be nominated by coworkers, supervisors, or administrators, ______ only full-timeemployees are eligible. 147. (A)

also: cũng, cũng vậy

(B)

until: cho đến khi, trước khi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

71


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

instead: thay vì

(D)

although: mặc dù

Dịch: Nhân viên có thể được đề cử bởi các đồng nghiệp, giám sát và nhà quản trị, mặc dù chỉ có nhân viên làm việc toàn thời gian mới có đủ điều kiện Nominations should include the name and department of the nominee, a list of technical skills, and_______of the innovative application of technology in the workplace. 148. (A)

evident (adj)

(B)

evidently (adv)

(C)

evidence (n)

(D)

evidential (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước ―of‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ vào chỗ trống đó => chọn đáp án C Dịch: Đề cử nên bao gồm tên và bộ phận của người được đề cử, danh sách các kỹ năng chuyên môn, và chứng nhận về các ứng dụng sáng tạo công nghệ tại nơi làm việc Please send nominations to Dave Salazar at Box 354224 by April 15. The Awards Committee, which consists of board members, shareholders, and department leaders,_______all nominations. 149. (A)

reviewed

(B)

has reviewed

(C)

will be reviewed

(D)

will review

Giải thích: Dịch nghĩa ta thấy hành động chưa diễn ra nên không thể chọn đáp án A và B. Chúng ta cũng có thể thấy động từ cần chia ở dạng chủ động nên ta chọn đáp án D Dịch:Xin vui lòng gửi đề cử tới Dave Salazar vào 354.224 trước 15 tháng 4. Ban giải thưởng, trong đó bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, các cổ đông và các trưởng phòng, sẽ xem xét tất cả các đề cử Questions 150-152 refer to the following article. Young Designer Showcase ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

72


TOEIC TIẾN CHUNG Trends Unlimited is promoting its Young Designer Showcase to meet the needs of the changing fashion market. The fashion industry in India is witnessing a revolution. Currently, the fashion shows and garment fairs are________by a few top designers and a handful of brands. 150. (A)

dominated: chiếm ưu thế, vượt trội, thống trị

(B)

avoided: tránh, ngăn ngừa

(C)

invited: mời, đem lại, lôi cuốn

(D)

displayed: trưng bày, bộc lộ, hiển thị

Dịch: Ngành thời trang ở Ấn Độ đang chứng kiến một cuộc cách mạng. Hiện nay, một vài nhà thiết kế hàng đầu và một số ít các thương hiệu đang chiếm ưu thế ở các buổi trình diễn thời trang và những hội chợ may mặc However, a new crop of designers is________to challenge the established and conventional industry leaders. 151. (A)

eagerly (adv)

(B)

eager (adj)

(C)

eagerness (n)

(D)

more eager (adj)

Giải thích: Cụm từ: To be eager to do sth: khao khát làm việc gì Dịch: Tuy nhiên nhóm những nhà thiết kế mới rất háo hức được thử thánh với những người dẫn đầu ngành công nghiệp đã được thiết lập sẵn và đầy cổ truyền này. Young Designer Showcase will provide a place for these young creative designers to________their talents. 152. (A) attract 

hút o

magner attracts iron nam châm hút sắt

thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

73


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

to attract attention lôi cuốn sự chú ý

exhibit 

phô bày, trưng bày, triển lãm

đệ trình, đưa ra o

bày tỏ, tỏ ra, biểu lộ o

(C)

to exhibit a piece of evidence đưa ra một chứng cớ

to exhibit patience biểu lộ sự kiên nhẫn

perform 

làm (công việc...); thực hiện (lời hứa...); thi hành (lệnh); cử hành (lễ); hoàn thành (nhiệm vụ)

biểu diễn, trình bày (kịch, điệu nhảy...); đóng o

(D)

to perform a part in a play đóng một vai trong một vở kịch

deliver 

(+ from) cứu, cứu khỏi, giải thoát

phân phát (thư), phân phối, giao (hàng)

đọc, phát biểu, giãi bày, bày tỏ

o

to deliver a speech đọc một bài diễn văn

o

to deliver oneself of an opinion giãi bày ý kiến

o

to deliver a judgement tuyên án

giáng, ném, phóng, bắn ra; mở (cuộc tấn công) o

to deliver an assault on the enemy mở cuộc tấn công quân địch

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

74


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Phòng trưng bày của các nhà thiết kế trẻ sẽ cung cấp một nơi cho các nhà thiết kế sáng tạo trẻ bộ lộ tài năng của mình The products on display will range from high-fashion dresses to jewelry and accessories. The event will attract fashion-conscious consumers as well as bulk-buying agents of international labels looking for original concepts.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

75


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 3 101. Next year Khosun Industries will_______several employees to work in the new factory in Kuaia Lumpur. (A)

sent

(B)

send

(C)

sends

(D)

sending

Giải thích: Ta thấy chỗ cần điền đứng sau ―will‖ nên chỉ có thể là động từ ở dạng nguyên thể ( cấu trúc thì tương lai đơn ) => chọn đáp án B Dịch: Năm tới Chosun sẽ gửi một số nhân viên đến làm việc trong các nhà máy mới tại Kuala Lumpur 102. The Bernier Company’s financial reports are typically published in_______English and French. (A)

neither

(B)

yet

(C)

so

(D)

both

Giải thích: Both……and (vừa….vừa…) - Both…and…..được theo sau bởi những từ hoặc cụm từ cùng loại She’s both pretty and clever( both + adj + and + adj) She both dances and sings ( both + verb + and + verb) -Khi hai chủ ngữ được nối với nhau both….and thì động từ được chia ở số nhiều Both my mother and my sister are here Dịch: Những bản báo cáo tài chính của công ty Bernier thường được xuất bản cả bằng tiếng Anh và tiếng Pháp 103. Dr. Vargas will soon retire, ending_______distinguished 30-year career as a research scientist with Gil Ian Laboratories. (A)

she ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

hers ( đại từ sở hữu )

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

76


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

her ( tính từ sở hữu )

(D)

herself (đại từ phản thân )

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước cụm danh từ: ―distinguished 30-year career‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Tiến sĩ Vargas sẽ nghỉ hưu sớm, kết thúc sự nghiệp 30 năm ưu tú của cô trong vai trò là một nhà khoa học nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Gil Ian 104. The route to Sandy Shores Inn is________ marked from exit 262 on the coastal highway. (A)

clearly 

rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ o

(B)

cố nhiên, hẳn đi rồi (trong câu trả lời) freely

tự do, tuỳ thích, không gò bó, thoải mái

rộng rãi, hào phóng

(C)

(D)

to speak clearly nói rõ ràng

deeply 

sâu

sâu xa, sâu sắc

hết sức, vô cùng o

to regret something deeply hết sức tiếc điều gì

o

to be deeply in debt nợ ngập đầu

sharply: thình lình, đột ngột, nhanh chóng, mạnh mẽ

Dịch: Các tuyến đường tới Sandy Shores Inn được đánh dấu rõ ràng từ lối xuất cảnh 262 trên đường cao tốc ven biển 105. A_______from Jensen-Colmes Corporationwill be happy to meet with prospective job applicants at the Westborough Job Fair. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

77


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

represent(v)

(B)

representing (v_ing)

(C)

representative (adj): miêu tả biểu hiện, (n): người đại diện

(D)

representation (n)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau mạo từ ―a‖ nên cần điền 1 danh từ => loại A và B. Dịch nghĩa ta thấy C là đáp án phù hợp Dịch: Đại diện từ tổng công ty Jensen-Colmes rất vui khi gặp các ứng viên tiềm năng tại hội chợ việc làm Westborough 106. Please review the new safety procedures and_______any questions to Mr. Bae at extension (A)

inquire 

((thường) + into) điều tra, thẩm tra o

(+ after, for) hỏi thăm, hỏi han o

(B)

to inquire into something điều tra việc gì

to inquire after somebody hỏi thăm ai

(+ for) hỏi mua; hỏi xin direct

gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai) o

to direct a letter to someone gửi một bức thư cho ai

o

to direct one's remarks to someone nói với ai lời nhận xét của mình

hướng nhắm (về phía...) o

to direct one's attention to... hướng sự chú ý về...

o

to direct one's efforts to... hướng tất cả sự cố gắng vào...

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

78


TOEIC TIẾN CHUNG

o

to direct one's steps to a place hướng bước đi về chốn nào

o

to direct one's eyes in some direction hướng mắt nhìn về hướng nào

chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối o

(C)

to direct someone to some place chỉ đường cho ai đến chỗ nào

điều khiển, chỉ huy, cai quản o

to direct a business điều khiển một công việc kinh doanh

o

to direct the operations (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân

ra lệnh, chỉ thị, bảo o

to direct someone to do something ra lệnh (bảo) ai làm gì

o

to direct that... ra lệnh rằng..., bảo rằng...

expect 

mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, trông mong o

(D)

don't expect me till you see me đừng ngóng chờ tôi, lúc nào có thể đến là tôi sẽ đến

(thông tục) nghĩ rằng, chắc rằng, cho rằng prepare

sửa soạn sắm sửa, chuẩn bị, dự bị

soạn (bài); chuẩn bị cho, rèn cặp cho (ai đi thi...)

điều chế, pha chế (thuốc); làm, dọn, nấu (cơm, thức ăn)

(nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng cho (ai, để nghe một tin gì...) o

he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news) anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin buồn này

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

79


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Vui lòng xem lại các quy trình an toàn mới và gửi các câu hỏi cho ông Bae ở phần mở rộng 107. Visitors to the library are asked to speak_______ and keep conversations brief when in the main reading room. (A)

quiet (adj)

(B)

quietly (adv)

(C)

quietest (adj dạng so sánh hơn nhất )

(D)

quietness (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―speak‖ nên cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án B Dịch: Khách tới thư viện được yêu cầu nói nhỏ nhẹ và hạn chế nói chuyện ở trong phòng đọc chính 108.

The Milltown Cinema’s outdoor cafó will be closed_________the winter months.

(A)

about: về, khoảng

(B)

out of: ra khỏi

(C)

next to: bên cạnh

(D)

during: trong suốt

Giải thích: Ta thấy chỗ trống đứng trước cụm ―the winter months‖- một khoảng thời gian nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: Vào những tháng mùa đông, quán cà phê ngoài trời của rạp chiếu phim Milltown sẽ đóng cửa 109. Daily guided tours of the warehouse ________ at 10:00 A.M. in the reception area on the first floor. (A)

begin

(B)

begins

(C)

to begin

(D)

beginning

Giải thích: Ta thấy câu chưa có động từ chính nên vị trí chỗ trống cần điền là 1 động từ chính => loại C và D. Chủ ngữ của câu ở dạng số nhiều ―Daily guided tours of the warehouse‖ nên động từ sẽ chia ở dạng số nhiều, không có ―s‖ => chọn đáp án A ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

80


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Chuyến tham quan kho hàng ngày thường bắt đầu vào 10 giờ sáng tại khu vực tiếp tân ở tầng 1 110. Telephone-conferencing equipment is_______available in every meeting room in the Judson Building. (A)

once 

một lần o

once or twice một hay hai lần

o

once more một lần nữa

một khi o

trước kia, xưa kia o

once upon a time ngày xửa, ngày xưa

đã có một thời o

(B)

when once he understands một khi nó đã hiểu

once famour artist nghệ sĩ nổi danh một thời

now 

bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay o

just (even, but) now đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi

ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức o

do it now! hây làm cái đó ngay tức khắc!

o

now or never ngay bây giờ hoặc không bao giờ hết

lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

81


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

he was now crossing the mountain lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi

right 

thẳng o

ngay, chính o

(D)

if everything goes right nếu tất cả đều như ý muốn

đáng, xứng đáng o

if I remember right nếu tôi nhớ đúng

tốt, đúng như ý muốn o

right in the middle ở chính giữa

đúng, phải o

right ahead of us thẳng về phía trước chúng ta

it serves him right! thật đáng đời hắn ta!

(trước tính từ hay phó từ) rất, hoàn toàn o

you know right well that anh biết rất rõ ràng

o

far out in the sea xa xa ngoài biển khơi

o

far from perfect còn xơi mới được hoàn hảo

o

far from beautiful còn xơi mới đẹp

far 

xa

nhiều

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

82


TOEIC TIẾN CHUNG o

far different khác nhiều; khác xa

o

far better tốt hơn nhiều

Dịch: Thiết bị họp qua điện thoại hiện tại đã có trong mỗi phòng họp ở tòa nhà Hudson 111. Saturday’s clearance sale will reduce old stock and make room for next season’s products, ________will arrive very soon. (A)

when

(B)

what

(C)

where

(D)

which

Giải thích: Ta thấy cả 4 đáp án đều là đại từ quan hệ tuy nhiên quan sát chỗ trống cần điền đứng sau danh từ ―products‖ nên đại từ quan hệ cần chọn là D- which ( đại từ quan hệ dùng cho vật ) Dịch: Buổi bán hạ giá thứ 7 này sẽ giảm hàng tồn cũ và nhường chỗ cho các sản phẩm mùa tới sẽ đến rất sớm. 112. Visitors must sign in at the security desk and provide photo identification in order to_______visitor passes. (A)

obtain

đạt được, thu được, giành được, kiếm được o

to obtain experience thu được kinh nghiệm

o

to obtain a prize giành được phần thưởng

(B)

design 

phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh nghệ thuật)

có ý định, định, dự kiến, trù tính; có y đồ, có mưu đồ o

to design to do (doing) something dự định làm việc gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

83


TOEIC TIẾN CHUNG o

chỉ định, để cho, dành cho o

(C)

we did not design this result chúng tôi không dự kiến kết quả thế này

this little sword was not designed for real fighting thanh gươm nhỏ bé này không phải là để chiến đấu thực sự

require 

đòi hỏi, yêu cầu o

cần đến, cần phải có o

(D)

what do you require of me? anh muốn gì tôi?

the matter requires careful consideration vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng

involve 

gồm, bao hàm

làm cho mắc míu (vào chuyện gì); làm liên luỵ, làm dính líu, làm dính dáng

((thường) dạng bị động) thu hút tâm trí của; để hết tâm trí vào (cái gì) o

đòi hỏi phải, cần phải, kéo theo o

he was involved in working out a solution to the problem anh ấy để hết tâm trí tìm cách giải quyết vấn đề

expansion is business involves expenditure sự mở rộng việc kinh doanh đòi hỏi phải chi tiêu

cuộn vào, quấn lại

Dịch: Du khách phải kí tên tại quầy an ninh và xuất trình ảnh chứng minh nhân dân để nhận được giấy thông hành. 113. As part of its business expansion_______,Ausgaard Automobiles plans to launch a line of small utility trucks. (A)

strategize (v)

(B)

strategic (adj)

(C)

strategy (n)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

84


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

strategically (adv)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau dnah từ ―expansion‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ => chọn đáp án C Dịch: Là một phần trong chiến lược mở rộng kinh doanh của mình, Knausgaard Automobiles dự định ra mắt một dòng xe tải tiện ích nhỏ 114. The department-wide changes suggested________Ms. Juntasa received unanimousapproval from company management. (A)

in

(B)

of

(C)

by

(D)

as

Giải thích: Phân tích câu ta thấy: ―The department-wide changes‖ là chủ ngữ, ―received‖ là động từ chính, ―unanimous approval from company management‖ là tân ngữ vì thế ―suggested‖ ở đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ dạng bị động cho nên sau đó sẽ dùng ―by+ tác nhân gây ra hành động‖ => chọn đáp án C. Dạng đầy đủ: ―The department-wide changes which were suggested by Ms.Juntasa….‖ Dịch: Những thay đổi toàn bộ phận được bà Juntasa đề nghị nhận được sự nhất trí từ quản lý công ty 115. Candidates for positions at Pereira Consultingshould answer the questions on the application form as________as possible. (A)

accurate (adj) : chính xác = exact

(B)

accuracy (n) : sự chính xác

(C)

accuracies (n số nhiều )

(D)

accurately (adv) : một cách chính xác

Giải thích: Cấu trúc: ―as + adj/adv + as possible‖: càng…càng tốt Sử dụng ―adj‖ hay‖adv‖ phụ thuộc vào động từ trong câu. Nếu là động từ ―tobe‖ => dùng ―adj‖ còn nếu động từ trong câu sử dụng là động từ thường thì ta dùng ―adv‖ ngoại trừ các động từ đặc biệt như: feel, like, seem….thì ta dùng ―adj‖ Dịch: Các ứng cử viên cho các vị trí tại công ty tư vấn Pereira sẽ trả lời các câu hỏi trong mẫu đơn càng chính xác càng tốt ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

85


TOEIC TIẾN CHUNG 116.

Marsden Manufacturing, lnc, is hiring temporary workers to address the present _________for greater personnel resources.

(A)

measure 

sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo o

to take somebody's measure đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai

o

a metre is a measure of length mét là một đơn vị đo chiều dài

(nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức o

without measure không có giới hạn nào, không có chừng mức nào)

o

to set measures to đặt giới hạn cho, hạn chế

o

im some measure trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào

o

in a great (large) measure trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào

o

in a great (large) measure trong một phạm vi rộng lớn

tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo o

(B)

a chain's weakest link is the measure of its strength mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích

phương sách, biện pháp, cách xử trí o

to take measure tìm cách xử trí

o

to take strong measure against dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại

denial 

sự từ chối, sự khước từ; sự phủ nhận

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

86


TOEIC TIẾN CHUNG o

denial of a truth sự phủ nhận một sự thật

o

denial of a request sự từ chối một yêu cầu

o

a flat denial sự từ chối dứt khoát

sự từ chối không cho (ai cái gì)

sự chối, sự không nhận

(C)

demand

sự đòi hỏi, sự yêu cầu; nhu cầu o

on demand khi yêu cầu, theo yêu cầu

o

in great demand được nhiều người yêu cầu, được nhiều người chuộng

o

law of supply and demand luật cung cầu

(D)

claim 

sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu o

to put in a claim for damages đòi bồi thường thiệt hại

o

to set up (make, lay) a claim to đòi, yêu sách

quyền đòi, quyền yêu sách o

to have a claim to something có quyền yêu sách cái gì

Dịch: Tập đoàn sản xuất Marsden đang thuê lao động tạm thời để giải quyết các nhu cầu hiện tại cho nguồn nhân lực lớn hơn. 117. Crown Corporation has been the nation’s________commercial supplier of fabric dyes forover 25 years. (A)

leads (v)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

87


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

leader (n)

(C)

to lead( to V)

(D)

leading (adj)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước 1 tính từ: ―commercial‖ nên ta cần điền 1 tính từ để cùng ―commercial‖ bổ nghĩa cho danh từ ―supplier‖ đứng sau > chọn đáp án D Dịch: Tổng công ty Crown đã trở thành nhà cung cấp thương mại hàng đầu của quốc gia về thuốc nhuộm vải trong hơn 25 năm 118. The community swimming pool is not to beused at any time________a trained lifeguard is onduty. (A)

in fact( trong thực tế )

(B)

unless ( nếu không, trừ khi )

(C)

in case ( trong trường hợp )

(D)

otherwise (nếu không thì, mặt khác )

Dịch: Bể bơi công cộng không được phép sử dụng tại bất kì thời điểm nào nếu không có bảo hộ bể bơi đang làm việc. 119. The exhibition of German sculpture will be on_________for the next twelve weeks at the Richter art Museum. (A)

display 

sự bày ra, sự phô bày, sự trưng bày o

to make a display of phô bày, trưng bày

sự phô trương, sự khoe khoang

sự biểu lộ, sự để lộ ra

(ngành in) sự sắp chữ nổi bật

(B)

appearance 

sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra o

to make one's first appearance mới xuất đầu lộ diện, mới ra mặt

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

88


TOEIC TIẾN CHUNG o

to put in an appearance có mặt, đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)

(pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà

sự xuất bản (sách)

diện mạo, dáng điệu, tướng mạo, phong thái o

(C)

a man of good appearance người có diện mạo tốt

bề ngoài, thể diện o

one should not judge by appearances không nên xét đoán theo bề ngoài

o

to save (keep up) appearances giữ thể diện

o

to all appearance theo biểu hiện bề ngoài

o

to assume (put on) the appearance of innocence làm ra vẻ ngây thơ

arrangement 

sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt

((thường) số nhiều) sự thu xếp, sự chuẩn bị o

(D)

to make one's own arrangements tự thu xếp

sự dàn xếp, sự hoà giải o

to come to on an arrangement đi đến chỗ dàn xếp, đi đến chỗ hoà giải

o

to make arrangements with somebody dàn xếp với ai

survey 

sự nhìn chung; cái nhìn tổng quát

sự nghiên cứu (tình hình...)

cục đo đạc địa hình

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

89


TOEIC TIẾN CHUNG 

bản đồ địa hình

Dịch: Triển lãm của nhà điêu khắc người Đức sẽ được trưng bày vào mười hai tuần tới tại bảo tàng nghệ thuật Richter 120. Employees must receive________ approval for any travel that will be reimbursed by the company. (A)

close

gần, thân, sát o

a close friend bạn thân

o

a close translation bản dịch sát

o

a close resemblance sự giống hệt

o

close combat trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà

(B)

past 

(thuộc) quá khứ, đã qua, (thuộc) dĩ vãng o

for the past few days mấy ngày qua

o

his pain is past now cơn đau của anh ấy đã qua rồi

(ngôn ngữ học) quá khứ o

past tense thói quá khứ

o

past participle động tính từ quá khứ

(C)

prior: trước

(D)

late 

muộn, chậm, trễ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

90


TOEIC TIẾN CHUNG

o

to arrive too late đến trễ quá

o

late at night khuya lắm

o

late in the year vào cuối năm

o

early or late; soon or late; sooner or late không sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy

mới rồi, gần đây o

as late as yeaterday mới hôm qua đây thôi

Dịch: Nhân viên phải nhận được sự chấp thuận trước cho bất cứ chuyến đi nào được công ty hoàn trả phí đi lại. 121. Most of the new houses for sale on SeegersIsland are________priced and in excellentcondition. (A)

moderate ( adj) : vừa phải, có mức độ

(B)

moderated (v_ed) : làm êm dịu

(C)

moderately (adv)

(D)

moderation (n) : sự tiết chế, sự điều độ

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―priced‖ nên cần 1 trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án C Dịch: Hầu hết những ngôi nhà mới rao bán trên Seeger Islan đều bán với giá cả phải chăng và có điều kiện tuyệt vời 122. All members of the sales team are grateful forMichael Dreyman’s substantial_________to theproject over the last six months. (A)

assurance 

sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc

sự quả quyết, sự cam đoan; sự đảm bảo

sự tự tin

(B) dependence ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

91


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự phụ thuộc, sự tuỳ thuộc, sự tuỳ theo; tính phụ thuộc

sự dựa vào, sự ỷ vào; sự nương tựa; chỗ dựa, chỗ nương tựa (để sống) o

(C)

to be someone's dependence là chỗ nương dựa của ai

sự tin, sự tin cậy o

to put dependence on somebody tin cậy ở ai

o

to place dependence upon someone's words tin vào lời nói của ai

obligations 

nghĩa vụ, bổn phận

ơn; sự mang ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn

(D)

o

to be under an obligation chịu ơn

o

to repay an obligation trả ơn

contributions 

sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác o

to lay under contribution bắt đóng góp

o

to pay one's contribution trả phần góp của mình, trả hội phí

vật đóng góp

Dịch: Tất cả các thành viên của đội ngũ bán hàng rất biết ơn về những đóng góp đáng kể của Michael Dreyman trong dự án sáu tháng vừa qua. 123. Researchers at Rrmatek Synthetics are working on a new material that will be twice as_________as ordinary concrete. (A)

durably (adv)

(B)

durable (adj)

(C)

durability (n)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

92


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

durableness (n)

Giải thích: Cấu trúc: ―as + adj/adv + as Sử dụng ―adj‖ hay‖adv‖ phụ thuộc vào động từ trong câu. Nếu là động từ ―tobe‖ => dùng ―adj‖ còn nếu động từ trong câu sử dụng là động từ thường thì ta dùng ―adv‖ ngoại trừ các động từ đặc biệt như: feel, like, seem….thì ta dùng ―adj‖ Dịch: Các nhà nghiên cứu tại Rrmatek Synthetics đang làm việc trên một vật liệu mới bền gấp đôi bê tông thông thường 124. Dr. Knudsen’s patient base has grown sorapidly that he must_______with anotherphysician. (A)

partner ( +with ) 

chung phần với, công ty với (ai)

cho (ai) nhập hội; kết (ai với ai) thành một phe o

(B)

là người cùng chung phần với (ai); là người cùng canh ty với (ai); là bạn cùng phe với (ai) afford

có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì) o

(C)

(D)

to partner someone with another kết ai với ai thành một phe

I can't afford to lose a minute tôi không thể để mất một phút nào

cho, tạo cho, cấp cho, ban cho o

reading affords us pleasure đọc sách cho ta niềm vui thú

o

the fields afford enough fodder for the cattle cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho trâu bò

hire 

thuê; cho thuê (nhà...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mướn, thuê (nhân công)

trả công; thưởng conform

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

93


TOEIC TIẾN CHUNG 

(+ to) làm cho hợp với, làm cho phù hợp với, làm cho thích hợp với

to conform oneself to thích nghi với, thích ứng với o

to conform oneself to a custom thích nghi với một tục lệ

Dịch: Số bệnh nhân của bác sĩ Knudsen đã tăng nhanh đến nỗi mà ông phải hợp tác với bác sĩ khác. 125. The content on the Aspero Designs Web site is protected by copyright law and may notbe reproduced________the company’s writtenconsent. (A)

behind 

sau, ở đằng sau o

behind the door đằng sau cửa

o

to do something behind someone's back làm cái gì sau lưng ai

o

behind the scenes (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật

o

behind time chậm giờ, muộn, trễ

kém o

(B)

he is behind other boys of his class nó kém những trẻ khác cùng lớp

without

không, không có o

to without travel without a ticket đi xe không (có) vé

o

rumour without foundation tin đồn không căn cứ

o

without end không bao giờ hết

o

without number không thể đếm được, hằng hà sa số

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

94


TOEIC TIẾN CHUNG o

to speak English without making mistakes nói tiếng Anh không lỗi

(C)

except: trừ, trừ ra, không kể

(D)

before 

trước, đằng trước o

to go before đi trước

o

before and behind đằng trước và đằng sau

trước đây, ngày trước o

I have seen this before trước đây tôi đã thấy cái này rồi

o

long before trước đây đã lâu

o

before now trước đây

Dịch: Các nội dung trên trang web Aspero Designs được bảo vệ bởi luật bản quyền và không được sao chép lại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty 126.

Dr. Hemana and Dr. Wareham, the joint recipients of the Cobalt Research Prize,

have known________since they were universitystudents in Auckland. (A)

other one (1 đối tượng khác)

(B)

another one (1 đối tượng khác tương tự cái trước)

(C)

any other (bất cứ cái gì khác, ai khác)

(D)

each other (mỗi người, lẫn nhau)

Giải thích: Dịch nghĩa phù hợp Dịch: Bác sĩ Heman và bác sĩ Wareham – cặp đôi cùng nhận được giải thưởng Cobal Research đã hiểu biết về nhau từ khi họ cùng là sinh viên đại học ở Auckland. 127. Customers who purchase concert tickets willbe charged a service fee________they pay bycash or by credit card. (A)

whether

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

95


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

either

(C)

even .

(D)

despite

Giải thích: Cụm whether...or o

dù... hay, hoặc... hoặc 

whether he likes it or not dù nó thích cái đó hay không

whether today or tomorrow hoặc hôm nay hoặc ngày mai

Dịch: Khách hàng mua vé xem hòa nhạc sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ hoặc trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng 128. In addition to fine dining, the elegant IpswichInn provides every amenity________for small or large business meetings. (A)

necessity (n)

(B)

necessitate (v)

(C)

necessary (adj)

(D)

necessarily (adv)

Giải thích: Đây là 1 dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Khi mệnh đề có tính từ ( đại từ quan hệ + tobe + adj), chúng ta có thể lược bỏ ―tobe‖ và đại từ quan hệ Mệnh đề hoàn chỉnh: … every amenity that is necessary for small or large business meetings Dịch: Bên cạnh bữa tối tuyệt vời, IpswichInn luôn đảm bảo cung cấp sự tiện nghi cần thiết cho mỗi cuộc họp kinh doanh lớn hay nhỏ. 129. As head of Human Resources, Rachel Ashtonwill inform________employees of job openingsbefore advertising the positions on the Internet. (A)

(B)

allowable 

có thể cho phép được

có thể thừa nhận, có thể công nhận, có thể chấp nhận entire

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

96


TOEIC TIẾN CHUNG 

toàn bộ, toàn thể, toàn vẹn, hoàn toàn

thành một khối, thành một mảng, liền

không thiến, không hoạn

nguyên chất

(C)

permissive 

cho phép; chấp nhận

tuỳ ý, không bắt buộc o

(D)

permissive legislation luật pháp tuỳ ý sử dụng không bắt buộc

current 

hiện hành, đang lưu hành o

phổ biến, thịnh hành, thông dụng o

current money tiền đang lưu hành

current opinions ý kiến (quan điểm) phổ biến

hiện thời, hiện nay, này o

the current month tháng này

o

the current issue số (báo) kỳ này

Dịch: Đóng vai trò là trưởng nhân sự, Rachel Ashton sẽ thông báo cho các nhân viên hiện tại về việc làm cần tuyển trước khi quảng cáo các vị trí trên Internet 130. The library at the Kane-Clark Institute containsnumerous items_________ the history of therenowned philanthropic organization. (A)

document (v hoặc n)

(B)

documents (v hoặc n)

(C)

documentary (adj)

(D)

documenting (v)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

97


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Ta thấy câu đã có đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ nên ―….the history..‖ sẽ bổ nghĩa cho danh từ ―items‖ ở phía trước => dùng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ => chọn đáp án D. Mệnh đề đầy đủ: ―…items which document the history…‖ Rút gọn mệnh đề quan hệ 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh Dịch:Các thư viện tại viện Kane-Clark chứa nhiều mục cung cấp tài liệu lịch sử của tổ chức từ thiện nổi tiếng 131. Mr. Takei attended one business conference in April and plans to attend two more conferences _________ in the year. (A)

then 

lúc đó, hồi ấy, khi ấy o

rồi, rồi thì, sau đó o

(B)

he was a little boy then hồi ấy nó còn là một cậu bé

what then? rồi sau đó thì sao?, rồi sao nữa?

vậy thì, như thế thì, trong trường hợp ấy o

then why did you do it? vậy thì tại sao anh làm điều ấy?

o

but then nhưng trong trường hợp đó, nhưng như vậy

later

sau, về sau, sau này o

I'll see you later. Tôi sẽ gặp anh sau.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

98


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

long 

dài (không gian, thời gian); xa, lâu o

a long journey một cuộc hành trình dài

o

to live a long life sống lâu

kéo dài o

cao; nhiều, đáng kể o

a long price giá cao

o

for long years trong nhiều năm

o

a long family gia đình đông con

dài dòng, chán o

a long hundred (thương nghiệp) một trăm hai mươi

chậm, chậm trễ, lâu o

(D)

what a long speech! bài nói sao mà dài dòng thế!

quá, hơn o

a one-month long leave thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng

don't be long đừng chậm nhé

ever 

bao giờ; từ trước đến giờ; hàng, từng o

more than ever hơn bao giờ hết

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

99


TOEIC TIẾN CHUNG

o

the best story ever heard chuyện hay nhất đã từng được nghe

o

the greatest thinker ever nhà tư tưởng lớn nhất từ trước đến giờ

luôn luôn, mãi mãi o

to live for ever sống mãi

Dịch: Ông Takei tham dự một hội nghị kinh doanh trong tháng tư và dự tính sẽ tham dự hai hội nghị sau đó vào cuối năm nay 132. Whitcomb Hospital’s new efficiency programaims to reduce the workload of hospital employees while improving patient_______ (A)

care (v hoặc n )

(B)

cared (v_ed)

(C)

careful (adj)

(D)

carefully (adv)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau danh từ ―patient‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ. Chúng ta có thể dùng trạng từ để bổ nghĩa cho ―improving‖ nhưng không hợp nghĩa vì vậy ta chọn đáp án A Dịch: Chương trình hiệu quả mới của bệnh viện Whitcomb nhằm giảm khối lượng công việc của nhân viên bệnh viện trong khi cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân 133. This afternoon’s flights to Barcelona, London, and Rome have all been delayed_________inclement weather in the destination cities. (A)

as for: về phía, về phần

(B)

due to = because of ( + Noun) : bởi vì

(C)

now that: bây giờ

(D)

only if: chỉ khi

Dịch: Các chuyến bay chiều nay tới Barcelona, London, và Rome đều bị hoãn lại do thời tiết ở các thành phố đó rất xấu 134. To save time and costs, Alberta Industries recommends that any associates who travelfor business_________the amount of luggage they carry. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

100


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

minimize

(B)

to minimize

(C)

have minimized

(D)

minimizing

Giải thích: Câu giả định cách Câu giả định dùng với các động từ trong bảng dưới đây Advise

Demand

Prefer

Require

Ask

Insist

Propose

Stipulate

Command

Move

Recommend

Suggest

Decree

Order

Request

Urge

Sau câu giả định này có 3 cách chia động từ : cách 1 : động từ nguyên thể ( ưu tiên dung nhất), cách 2 : should V , cách 3 : động từ chia theo thời của động từ chính trong mệnh đề. - Trong câu nhất định phải có that. - Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to. Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] ... Ví dụ: We urge that he leave now. Nếu bỏ that đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường. Ví dụ: We urge him to leave now. Lưu ý : Trong tiếng Anh-Anh (British English), trước động từ nguyên thể bỏto có should. Nhưng trong tiếng Anh -Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi. Một số ví dụ The judge insisted that the jury return a verdict immediately. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

101


TOEIC TIẾN CHUNG The university requires that all its students take this course. The doctor suggested that his patient stop smoking. Congress has decreed that the gasoline tax be abolished. We proposed that he take a vacation. I move that we adjourn until this afternoon. Dịch:Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Alberta Industries khuyên rằngcác cộng sự mà đi công tác thì giảm thiểu số lượng hành lý mang đi. 135. Patrons who arrive at the theater________theshow has begun will not be seated until the intermission. (A)

wherever: bất cứ nơi nào, bất cứ đâu

(B)

into

vào, vào trong o

to go into the garden đi vào vườn

o

to throw waste paper into the night khuya về đêm

o

far into the distance tít tận đằng xa

(C)

along 

theo chiều dài, suốt theo o

to lie along nằm dài ra

tiến lên, về phía trước o

come along đi nào, đi lên, tiến lên đi

o

how are you getting along? thế nào dạo này công việc làm ăn của anh tiến tới ra sao?

o

all along suốt, suốt từ đầu đến đuôi; ngay từ đầu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

102


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

I knew it all along tôi biết câu chuyện đó ngay từ đầu; tôi biết suốt từ đầu đến đuôi câu chuyện đó

after 

sau, sau khi o

after dinner sau bữa cơm

ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau o

Summer comes after Srping mùa hạ đến liền sau mùa xuân

Dịch: Khách quen đến rạp chiếu phim sau khi chương trình đã bắt đầu sẽ không được ngồi cho đến khi giải lao 136. Parking is prohibited in areas marked for emergency use, and drivers who park theirvehicles in these zones are________to substantialfines. (A)

subject (adj hoặc v)

(B)

subjecting(v_ing)

(C)

subjection (n)

(D)

subjections (n số nhiều )

Giải thích: Cấu trúc be subject to: phải chịu, khó tránh khỏi Dịch: Những khu vực đánh dấu để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp cấm đỗ xe, bất kì lái xe nào đỗ xe trong những khu vực đó sẽ chịu 1 khoản tiền phạt đáng kể. 137. According to the proposal, a large block ofrooms in the east wing of the new building will be________ for storage. (A)

designated 

chỉ rõ, định rõ

chọn lựa, chỉ định, bổ nhiệm o

to designate someone as... chỉ định ai làm...

đặt tên, gọi tên, mệnh danh

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

103


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

to designate someone by the name off... đặt (gọi) tên ai là...

detained 

ngăn cản, cản trở o

to detain somebody in during something ngăn cản ai làm việc gì

cầm giữ (tiền lương, tiền nợ, đồ vật...)

giữ (ai) lại; bắt đợi chờ

giam giữ, cầm tù

(C)

reciprocated 

trả, đền đáp lại; đáp lại (tình cảm) o

to reciprocate a favour trả ơn

o

to reciprocate someone's affection đáp lại lòng thương yêu của ai

o

to reciprocate someone's good wishes chúc lại ai

cho nhau, trao đổi lẫn nhau o

(D)

reciprocate each other's affection họ thương yêu lẫn nhau

signified 

biểu thị, biểu hiện; báo hiệu

nghĩa là, có nghĩa

tuyên bố, báo cho biết o

he signified his willingness to cooperate anh ấy tuyên bố đồng ý hợp tác

có tầm quan trọng hệ trọng ((thường) phủ định) o

it does not signify chuyện ấy không quan trọng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

104


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Theo đề xuất này, một số lượng lớn các phòng ở phía Đông của tòa nhà mới sẽ được chỉ định cho việc lưu trữ 138._________of homegrown and organic fruits andvegetables, as well as handmade crafts and jewelry, are available for purchase at the Springdale community market. (A)

Varies (v)

(B)

Variant (adj)

(C)

Varieties (n)

(D)

Various (adj)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước ―of‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án C Dịch: Rất nhiều thứ trồng tại nhà, các loại trái cây và rau hữu cơ, cũng như những mặt hàng thủ công và đồ trang sức thì luôn có sẵn để mua tại các thị trường cộng đồng ở Springdale 139. The research and development division at Spiridon Biometrics has improved the quality and scope of its products under Ms. Chang’s________ (A)

disposal 

sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách sắp xếp, cách bố trí

sự vứt bỏ đi, sự bán tống đi

sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lại

o

for disposal để bán

o

disposal of property sự chuyển nhượng tài sản

sự tuỳ ý sử dụng o

at one's disposal tuỳ ý sử dụng

o

to place something at someone's disposal để cái gì cho ai tuỳ ý sử dụng

o

to have entire disposal of something có toàn quyền sử dụng cái gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

105


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

I am at your disposal ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài

direction 

sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản o

((thường) số nhiều) lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị o

directions for use lời hướng dẫn cách dùng

o

to give directions ra chỉ thị

phương hướng, chiều, phía, ngả o

in the direction of... về hướng (phía...)

mặt, phương diện o

(C)

to assume the direction of an affair nắm quyền điều khiển một công việc

improvement in many directions sự cải tiến về nhiều mặt

prominence 

tình trạng lồi lên, tình trạng nhô lên; chỗ lồi lên, chỗ nhô lên o

the prominences of the face những chỗ lồi lên ở trên mặt

sự chú ý đặc biệt; sự nổi bật

sự xuất chúng, sự lỗi lạc

(D)

capacity 

sức chứa, chứa đựng, dung tích

năng lực khả năng; khả năng tiếp thu, khả năng thu nhận o

a mind of great capacity trí óc sâu rộng

o

this book is within the capacity of young readers cuốn sách này các bạn đọc trẻ tuổi có thể hiểu được

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

106


TOEIC TIẾN CHUNG 

năng suất o

labour capacity năng suất lao động

tư cách, quyền hạn o

in one's capacity as với tư cách là

Dịch: Các bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Spiridon Biometricsđã được cải thiện chất lượng và phạm vi của các sản phẩm của mình theo hướng của bà Chang 140. Customers concerned about_________utility rate increases will be given the option of prepaying for three months of service at today’s rate. (A)

considerate

ân cần, chu đáo, hay quan tâm tới người khác o

to be considerate towards (to) someone ân cần chu đáo với ai

o

it is very considerate of you anh thật chu đáo quá

(B)

instructive 

để dạy, để làm bài học

để truyền kiến thức; để cung cấp tin tức, để cung cấp tài liệu

(C)

probable

có thể có, có khả năng xảy ra, chắc hẳn, có lễ đúng, có lẽ thật o

a probable result một kết quả có thể có

o

a probable winner một người có nhiều khả năng thắng

(D)

expended 

tiêu, tiêu dùng (tiền...)

dùng hết, dùng cạn

Dịch: Những khách hàng quan tậm về việc tỷ giá (tỷ suất) có thể có ích đang gia tăng sẽ được lựa chọn việc trả trước 3 tháng dịch vụ này tại tỷ giá ngày hôm nay. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

107


TOEIC TIẾN CHUNG PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following e-mail. To: Jennifer Lambert <jlambert@brighamboles.com> From: Avani Desai <adesai@brighamboles.com> Date: July 7 Subject: Welcome! Dear Ms. Lambert, Welcome to Brigham-Boles Pharmaceuticals. I am________that you have joined our marketing team,and I look forward to working with you in the weeks and months ahead.

141. (A)

delight

(B)

delighted

(C)

delightful

(D)

delightfully

Giải thích: to bedelighted: vui lòng, hài lòng Dịch: Tôi rất vui khi bạn đã gia nhập nhóm tiếp thị của chúng tôi và tôi hi vọng có thể làm việc với bạn trong những tuần và tháng tới. Over the next few days, you are scheduled to attend a number of training sessions. These_______youlearn about our company policies and departmental procedures. 142. (A)

to help

(B)

have helped

(C)

will help

(D)

were helping

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

108


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Ta thấy câu trên có ―Over the next few days‖ – dấu hiệu thì tương lai. Câu sau liên quan đến câu trước nên ta sẽ tiếp tục dùng thì tương lai => chọn đáp án C Dịch: Trong vài ngày tới, bạn sẽ được sắp lịch tham dự một số buổi tập huấn. Những buổi này sẽ giúp bạn hiểu về những chính sách của công ty và các thủ tục của từng phòng ban Mark McKinney is going to provide you with a detailed schedule of these sessions when he visits you later today. ________, you can beginacquainting yourself with the introductory training materials that I have left on your desk. 143. (A)

Formerly: trước đây, thuở xưa

(B)

In contrast: trái lại, ngược lại

(C)

Ever since: kể từ khi

(D)

Meanwhile: Trong khi đó

Dịch: Cuối hôm nay, khi mà Mark McKinney gặp bạn, anh ấy sẽ đưa cho bản lịch trình chi tiết về các bài học. Trong khi đó, bạn có thể tự làm quen với các vật dụng đào tạo đã được giới thiệu mà tôi đã để trên bàn của bạn Once again, welcome to our team! If you have any questions, please feel free to call me at extension 8546. Sincerely, Avani Desai, Manager Marketing Department

Questions 144-146 refer to the following letter. April 10 Mr. Rafael Mercado Sun Electronics Credit Department 2258 Hastings Boulevard Grand Rapids, Ml 49501 Dear Mr. Mercado: Re: Account number 489564 I am writing in response to the payment request I received in the mail from your company on April 5. This letter indicated an outstanding balance of $342.49 on my account._______, I paid off my entireaccount balance on March 17 and have made no new charges since then. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

109


TOEIC TIẾN CHUNG 144. (A)

Therefore: vì thế, bởi vậy

(B)

However: tuy nhiên

(C)

Consequently: do đó, vì vậy, cho nên

(D)

Furthermore: hơn thế nữa

Dịch: Tôi viết thư này để trả lời về việc yêu cầu thanh toán mà tôi đã nhận được từ công ty bạn vào ngày 5 tháng 4. Trong thư đó chỉ ra tôi còn dư 342,49$. Tuy nhiên tôi đã thanh toán hết toàn bộ số dư trong tài khoản của tôi vào ngày 17 tháng 3 và đã không có bất kì chi phí nào mới kể từ đó. I confirmed this with my bank, and I am told that________of the payment can be provided. 145. (A)

verify (v)

(B)

verified (v_ed)

(C)

verifiable (adj)

(D)

verification (n)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước ―of‖ nên cần 1 danh từ => chọn đáp án D Dịch: Tôi đã xác nhận việc này với ngân hàng của tôi, và tôi được báo rằng việc xác minh cho khoản tiền trả có thể được cung cấp. Please double-check your records. If you require further proof, please let me know, and I will put in_______ touch with a manager at my bank who can confirm my payment. 146. (A)

you

(B)

him

(C)

me

(D)

them

Giải thích: Dịch nghĩa để chọn tân ngữ sao cho phù hợp

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

110


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Hãy vui lòng kiểm tra hồ sơ của bạn. Nếu bạn cần thêm bằng chứng, xin vui lòng cho tôi biết, và tôi sẽ để bạn liên hệ với người quản lý tại ngân hàng của tôi, anh(cô) ấy có thể xác nhận việc thanh toán của tôi Sincerely, Tamara Owens Tamara Owens

Questions 147-149 refer to the following letter. 20 February Ms. Samantha Shaw Global Foods Corporation 2000 Harbor Road Tsim ShaTsui Kowloon, Hong Kong Dear Ms. Shaw, Thank you for choosing Pan-Asian Shipping to meet the shipping needs of Global Foods Corporation. We look forward to establishing a long and prosperous relationship with your_______ 147. (A) hospital 

bệnh viện, nhà thương

tổ chức từ thiện, tổ chức cứu tế (chỉ dùng với danh từ riêng)

(B)

compartment 

gian, ngăn (nhà, toa xe lửa...)

(hàng hải) ngăn kín (nước không rỉ qua được) ((cũng) watertight compartment)

(C)

transportation

sự chuyên chở, sự vận tải o

(D)

transportation by air sự chuyên chở bằng được hàng không company

hội, công ty ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

111


TOEIC TIẾN CHUNG o

a railway company công ty đường sắt

Dịch: Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty vận chuyển Pan-Asia để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của công ty cổ phần thực phẩm toàn cầu. Chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với công ty của bạn Although we are a small business________ priority is the Asian market, we also make deliveries tomajor European and North American cities. 148. (A)

whose

(B)

with

(C)

that

(D)

there

Giải thích: Ta thấy sau chỗ cần điền là 1 danh từ nên chỉ có thể sử dụng đại từ quan hệ ―whose‖ để mệnh đề ―whose priority is the Asian market‖ bổ nghĩa cho danh từ ―business‖ đằng trước Dịch: Mặc dù chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ, ưu tiên của chúng tôi là các thị trường châu Á nhưng chúng tôi cũng giao hàng đến các thành phố lớn của châu Âu và Bắc Mỹ While the cost depends on the destination, we strive to keep our rates _______ with those of the major worldwide shipping services. 149. (A)

competed (v_ed)

(B)

competition (n)

(C)

competitive (adj)

(D)

competitively (adv)

Giải thích: Keep something / somebody+ adj: giữ cái gì đó/ ai đó ở trạng thái nào Dịch: Trong khi chi phí phụ thuộc vào nơi giao hàng, chúng tôi vẫn cố gắng giữ mức giá cạnh tranh được với các dịch vụ vận tải biển lớn trên toàn thế giới Again, thank you for your patronage. We hope to serve you again in the future. Sincerely, Atsushi Noguchi ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

112


TOEIC TIẾN CHUNG Atsushi Noguchi Vice President, Public Relations Pan-Asian Shipping

Questions 150-152 refer to the following article. LONDON, 2 November - Dixon Dairy Products Ltd. announced today that it will spend nearly £1.5 million to improve the ten inspection rooms at its facility in Slough. The company will install new storage tanks and state-of-the-art equipment to regulate temperature. The_______is expected toincrease the company’s dairy production by at least 20 percent over the next three years. 150. (A)

relocation: tái định cư

(B)

upgrade: nâng cấp

(C)

transfer: chuyển giao

(D)

merger: sát nhập

Dịch: Việc nâng cấp này dự kiến sẽ làm tăng sản lượng bơ sữa của công ty lên ít nhất 20% trong hơn 3 năm tiếp theo The plans are motivated by increased demand for Dixon products in several markets. In addition to the Slough facility, Dixon has a smaller production plant in Cardiff, Wales, where a similar project commenced early last year. The work at Cardiff_______within seven months. 151. (A)

has been completed

(B)

will be completed

(C)

was completed

(D)

will have been completed

Giải thích: Câu trước ta thấy xuất hiện từ ―last year‖ – dấu hiệu của thì quá khứ mà câu chứa chỗ trống cần điền liên quan tới cấu trước đó nên cũng được chia ở thì quá khứ => chọn đáp án C

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

113


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Các kế hoạch này được đẩy mạnh nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm Dixon ở một số thị trường tăng lên. Ngoài các cơ sở Slough, Dixon có một nhà máy sản xuất nhỏ ở Cardiff, xứ Wales, nơi năm ngoái có một dự án tương tự khởi động. Công việc tại Cardiff đã được hoàn tất trong vòng bảy tháng Since then, the company’s dairy production has risen by roughly 4 percent. Dixon is regarded as the premier producer of cheese and yogurt in the region, and has enjoyed considerable sales in recent years. Last year, the company’s cheese sales______exceeded£40 million. 152. (A) alone 

một mình, trơ trọi, cô độc, đơn độc o

alone to sit alone ngồi một mình

o

to live all alone sống trơ trọi một mình

riêng, chỉ có o

(B)

I'm not alone in this opinion không phải chỉ riêng tôi có ý kiến này

apart 

về một bên, qua một bên; riêng ra, xa ra o

to hold oneself apart đứng ra một bên

o

to put something apart để riêng vật gì ra

o

to live apart from the word sống xa mọi người

o

to stand with one's feet apart đứng giạng háng, đứng giạng chân ra

o

to set something apart for someone để riêng (để dành) vật gì cho ai

apart from ngoài... ra

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

114


TOEIC TIẾN CHUNG

(C)

o

apart from these reasons ngoài những lẽ ấy ra

o

apart from the fact that... trừ phi..

above 

ở trên o

(D)

the plane was above the clouds máy bay ở trên mây

quá, vượt, cao hơn o

this work is above my capacity công việc này quá khả năng tôi

o

he is above all the other boys in his class nó vượt tất cả những đứa trẻ khác trong lớp

trên, hơn o

to value independence and freedom above all quý độc lập và tự do hơn tất cả

o

above all trước hết là, trước nhất là, trước tiên là

around 

xung quanh, vòng quanh o

đó đây, khắp o

to walk around the house đi vòng quanh nhà

to travel around the country đi du lịch khắp xứ

khoảng chừng, gần o

around a million khoảng chừng một triệu

Dịch: Dixon được cho là nhà sản xuất pho mát và sữa chua hàng trong khu vực, và đã thu được doanh thu đáng kể trong những năm gần đây. Năm ngoái, chỉ riêng doanh số bán pho mát của công ty đã vượt 40 triệu £. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

115


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 4 101. Please contact Robert Chen for________inpurchasing office equipment. (A) store 

sự có nhiều, sự dồi dào o

a store of wisdom một kho khôn ngoan

dự trữ o

to lay in store for winter dự trữ cho mùa đông

kho hàng

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng, cửa hiệu

(B)

type 

kiểu mẫu o

kiểu o

(C)

a fine type of patriotism kiểu mẫu đẹp đẽ của tinh thần yêu nước

Nordic type kiểu người Bắc Âu

chữ in o

printed in large type in chữ lớn

o

to be in type sẵn sàng đưa in

o

to set type sắp chữ

help 

sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

116


TOEIC TIẾN CHUNG

o

to need someone's help cần sự giúp đỡ của ai

o

to give help to someone giúp đỡ ai

o

to cry (call) for help kêu cứu, cầu cứu

o

help! help! cứu (tôi) với! cứu (tôi) với

o

by help of nhờ sự giúp đỡ của

o

it is a great help cái đó giúp ích được rất nhiều

phương cứu chữa, lối thoát o

there is no help for it chuyện này thật vô phương cứu chữa

(D) furniture 

đồ đạc (trong nhà)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trang bị (của máy móc, tàu bè)

Dịch:Hãy liên hệ với Robert Chen để được giúp đỡ trong việc mua thiết bị văn phòng 102. The awards ceremony will be________ on the thirdfloor of the Park Station Hotel. (A)

held 

(thường) (+ to, by) giữ vững, giữ chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) o

to hold to one's promise giữ lời hứa

o

to hold by one's principles giữ vững nguyên tắc của mình

o

will the anchor hold? liệu néo có chắc không?

tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

117


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

will this fine weather hold? liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?

có giá trị, có hiệu lực, có thể áp dụng ((cũng) to hold good, to hold true) o

the rule holds in all case điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp

o

does this principle hold good? nguyên tắc còn có giá trị nữa không?

raised 

nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên o

xây dựng, dựng o

to raise a building xây dựng một toà nhà

o

to raise a statue dựng tượng

nuôi trồng o

to raise one's glass to someone nâng cốc chúc sức khoẻ ai

to raise a large family nuôi một gia đình lớn

nêu lên, đưa ra; đề xuất o

to raise a point nêu lên một vấn đề

làm ra, gây nên o

tăng, làm tăng thêm o

(C)

to raise a storm gây ra một cơn bão tố

top raise the reputation of... tăng thêm danh tiếng của (ai...)

taken 

cầm, nắm, giữ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

118


TOEIC TIẾN CHUNG o

to take something in one's hand cầm vật gì trong tay

bắt, chiếm o

to be taken in the act bị bắt quả tang

(D) granted 

cho, ban (ơn), cấp o

to grant a favour gia ơn, ban ơn

o

to grant somebody a permission to do something cho phép ai làm việc gì

thừa nhận, công nhận, cho là o

to take for granted cho là dĩ nhiên, cho là điều tất nhiên

nhượng (của cải, quyền...)

Dịch: Lễ trao giải sẽ được tổ chức trên tầng ba của khách sạn Park Station 103. After Massey Corporation acquired Brawley, Ltd., the_______of its stock rose twenty percent. (A)

valuable (adj)

(B)

valuate (v)

(C)

valued (v_ed)

(D)

value ( n hoặc v )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước ―of‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án D Dịch: Sau khi tập đoàn Massey mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn Brawley, giá trị của cổ phiếu tăng 20% 104. In March, the Grand Symphony Orchestra willpresent an_______opera by talented newcomerMaria Cruz. (A)

excite (v)

(B)

excites (v )

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

119


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

excited (adj)

(D)

exciting (adj)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ ―opera‖ nên cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ đó => loại A và B. Phân biệt tính từ đuôi _ed và tính từ đuôi _ing 1. Tính từ có đuôi “ed” Một số động từ thêm đuôi ed thành tính từ như: satisfied, bored, frightened,…Những từ này được dùng để miêu tả ai cảm thấy như thế nào. Ví dụ: – I am really satisfied about your service (Tôi thực sự hài lòng về dịch vụ của công ty bạn) – I was really bored during the film because the film has simple content. (Tôi cảm thấy chán trong suốt buổi xem phim vì bộ phim ấy có nội dung đơn giản) – My sister is frightened of my friend because he is usually dare her. (Em gái tôi sợ bạn tôi vì anh ấy hay đe dọa em ấy) 2. Tính từ đuôi “ing” Một số tính từ đuôi ing như boring, exciting, interesting, frightening,…Những tính từ này được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác. – It was such a short film, exiting one. (Đó là một bộ phim ngắn tập – bộ phim khiến tôi cảm thấy rất hào hứng) – Taylor looked so frightening when she was in that white costume with long black hair. (Taylor trông đáng sợ khi mặc bộ đồ trắng toát với bộ tóc đen dài ấy – Taylor mang lại cảm giác đáng sợ cho người khác). Dịch: Trong tháng ba, dàn nhạc giao hưởng Grand Symphony sẽ trình diễn một vở opera thú vị của gương mặt mới tài năng Maria Cruz 105. We hope to send________tax documents to youby the end of the week. (A)

you ( đại từ nhân xưng )

(B)

your ( tính từ sở hữu)

(C)

yours (đại từ sở hữu)

(D) yourself (đại từ phản thân) ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

120


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước cụm danh từ ―tax documents‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Chúng tôi hi vọng sẽ gửi bộ chứng từ thuế cho bạn trước cuối tuần 106. All materials________for the upcoming seminarneed to be copied at least two days in advance. (A)

called 

kêu gọi, mời gọi lại o

gọi là, tên là o

call me early tomorrow morning sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm

required 

đòi hỏi, yêu cầu o

(C)

what do you require of me? anh muốn gì tôi?

cần đến, cần phải có o

the matter requires careful consideration vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng

questioned 

(D)

he is called John anh ta tên là Giôn

đánh thức, gọi dậy o

(B)

to call a taxi gọi một cái xe tắc xi

nghi ngờ; đặt thành vấn đề o

to question the honesty of somebody nghi ngờ tính lương thiện (chân thật) của ai

o

it cannot be questioned but [that] không thể còn nghi ngờ gì nữa là, chắc chắn là

điều tra, nghiên cứu, xem xét invited

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

121


TOEIC TIẾN CHUNG 

mời

đem lại o

carelessness invites accidentd sự cẩu thả thường đem lại tai nạn

lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng o

a scenery which invites a painter's brush một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ

Dịch: Tất cả các tài liệu cần thiết cho các buổi hội thảo sắp tới cần phải được sao chép trước ít nhất hai ngày. 107. After the switch malfunction, electrical serviceon the main building was________restored at8 P.M. (A)

finally 

cuối cùng, sau cùng

dứt khoát o

(B)

to settle a matter finally giải quyết dứt khoát một vấn đề

constantly 

luôn luôn, liên miên

(C)

consecutively: liên tiếp

(D)

usually: thường thường, thường lệ

Dịch: Sau sự cố với công tắc điện, dịch vụ điện trong tòa nhà chính cuối cùng đã được khôi phục 08:00 108. Traveling by train to Tokyo takes approximately one hour less _______ traveling by car. (A)

for

(B)

with

(C)

as

(D)

than

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

122


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Ta thấy trước chỗ trống có ―less‖ – dấu hiệu của so sánh hơn => chọn đáp án D Dịch: Đi đến Tokyo bằng tàu hỏa mất ít hơn khoảng một giờ so với đi bằng xe hơi 109. Because Hong Kong is home to people from all over the world, a________ of fashion styles can be seen in the city on any given day. (A)

variety 

trạng thái khác nhau, trạng thái muôn màu muôn vẻ; tính chất bất đồng o

a life full of variety cuộc đời muôn vẻ

o

variety in food thức ăn khác nhau, thức ăn nhiều thứ

o

variety of opinion ý kiến bất đồng

nhiều thứ; mớ o

(B)

due to a variety of causes do nhiều nguyên nhân

kind 

loài giống o

(C)

the rabbit kind giống thỏ

loại, hạng, thứ o

people of all kinds người đủ mọi hạng

o

something of the kind không phải cái loại như vậy, không có cái gì như vậy, không phải như vậy

separateness 

(D)

tính chất riêng rẽ, tính chất riêng biệt distance

khoảng cách, tầm xa

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

123


TOEIC TIẾN CHUNG o

beyond striking distance quá tầm với tay đánh được

khoảng (thời gian) o

at this distance of time vào khoảng thời gian đó

o

the distance between two events khoảng thời gian giữa hai sự việc

Dịch: Bởi vì Hồng Kông là nơi có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sinh sống nên một loạt các phong cách thời trang có thể được nhìn thấy trong thành phố vào bất kỳ ngày nào 110. Midtown Hospital compares________with other hospitals and provides services at lower rates. (A)

favor (v)

(B)

favored (v_ed)

(C)

favorable (adj)

(D)

favorably (adv)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau động từ ―compares‖ nên cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Bệnh viện Midtown tốt hơn so với các bệnh viện khác và cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn 111. ________there had not been slight delays in the bus service to the airport, Ms. Suzuki would have caught her scheduled flight to Brussels. (A)

If( nếu )

(B)

Whereas: nhưng trái lại, trong khi mà, còn

(C)

Unless: nếu không, trừ khi

(D)

Even: ngay cả, ngay

Giải thích: Câu điều kiện loại 3 Các loại câu điều kiện: Type

Forms

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

Usage

124


TOEIC TIẾN CHUNG 0

If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Đk có thể xảy ra ở Vo hiẹn tại ỏ tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo

Đk không có thật ở hiện tại

3

If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have + V3/Ved

Đk không có thật trong quá khứ

Đk kết hợp

If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo

Dịch: Nếu không có sự chậm trễ trong dịch vụ xe buýt đến sân bay thì bà Suzuki đã kịp chuyến bay đến Brussels theo đúng lịch trình của mình 112. Magnum Plus cameras________very popular right now because they are so easy to use. (A)

became

(B)

are becoming

(C)

to become

(D)

becomes

Giải thích: Ta thấy xuất hiện ―right now‖ – dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn => chọn đáp án B Dịch: Hiện nay, các máy ảnh Magnum Plus đang trở nên rất phổ biến bới vì chúng raats dễ sử dụng 113. The most_________ memo from the personnel department announced five new job openings. (A)

constant 

bền lòng, kiên trì

kiên định, trung kiên; trung thành, chung thuỷ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

125


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

to remain constant to one's principles trung thành với nguyên tắc của mình

không ngớt, không dứt, liên miên, liên tiếp o

constant rain mưa liên miên

o

constant chatter sự nói không dứt, sự nói liên miên

bất biến, không thay đổi recent

gần đây, xảy ra gần đây, mới đây, mới xảy ra o

recent news tin tức mới đây

mới, tân thời o

recent fashion mốt mới

(C)

occupied: chiếm, chiếm đóng

(D)

modern 

hiện đại o

modern science khoa học hiện đại

cận đại o

modern history lịch sử cận đại

Dịch: Thông báo gần đây nhất của phòng nhân sự thông báo có 5 công việc mới đang tuyển 114. The board of trustees will________vote on the revised proposal at its meeting later this month. (A)

define (v)

(B)

definite (adj)

(C)

definitive (adj)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

126


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

definitely (adv)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước động từ ―vote‖ nên cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Vào cuối tháng này, tại cuộc họp của công ty, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi 115. Because of_______ extremely focused customer bases, small business owners can often respond quickly to new economic trends. (A)

they ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

their ( tính từ sở hữu )

(C)

theirs ( đại từ sở hữu )

(D)

them ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―extremely focused customer bases‖ nên cần điền 1 tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Do lượng khách hàng cực kỳ tập trung nên các chủ doanh nghiệp nhỏ thường có thể đáp ứng nhanh chóng các xu hướng kinh tế mới 116.

Payment is_______at the time you check out ofthe conference center.

(A)

expect

(B)

expecting

(C)

expected

(D)

expectation

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau ―tobe‖ mà câu thiếu động từ chính nên chỉ có thể chọn đáp án B ( hiện tại tiếp diễn ) hoặc C ( dạng bị động ). Tuy nhiên dịch nghĩa ta thấy động từ cần ở dạng bị động => chọn đáp án C Dịch: Tiền lệ phí được yêu cầu thanh toán khi quý khách rời khỏi trung tâm hội nghị. 117. Officials attribute the _________ in service to a software upgrade that makes the system run faster. (A)

improvement 

sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn; sự trau dồi, sự mở mang (trí tuệ, kiến thức...)

sự sửa sang, sự đổi mới (cho đẹp, tốt hơn)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

127


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

I have noticed a number of improvements in this town tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này

sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn o

this composition is an improvement on (over) your last bài luận này của anh khá hơn bài trước

o

there's a marked improvement in his health sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt

exchange

sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi o

exchange of goods sự trao đổi hàng hoá

o

exchange of prisoners of war sự trao đổi tù binh

o

exchange of blows cuộc ẩu đả, sự đấm đá lẫn nhau

o

exchange of words cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu

(C)

relief 

sự giảm nhẹ, sự bớt đi, sự làm khuây (đau đớn, buồn rầu) o

treatment gives relief sự điều trị làm giảm bệnh

sự cứu tế, sự trợ cấp; sự cứu viện o

to go someone's relief cứu giúp ai

o

to provide relief for the earthquake victims cứu tế những người bị hạn động đất

sự giải vây (một thành phố...)

sự thay phiên, sự đổi gác

sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); sự sửa lại, sự uốn nắn (những cái bất công...)

cái làm cho vui lên; cái làm cho đỡ đều đều tẻ nhạt; cái làm cho đỡ căng thẳng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

128


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

a comic scene follows by way of relief tiếp sau là một màn hài kịch cốt để đỡ căng thẳng

lift 

sự nâng lên, sự nhấc lên; sự nâng cao, sự nhấc cao

máy nhấc

thang máy

sự cho đi nhờ xe; (nghĩa bóng) sự nâng đỡ o

to give someone a lift cho ai đi nhờ xe; (nghĩa bóng) nâng đỡ ai

Dịch: Các công chức cho rằng sự cải thiện dịch vụ để nâng cấp phần mềm sẽ làm cho các hệ thống chạy nhanh hơn 118. Mark Jarvela, a junior employee, proposed an innovative project that has been funded by one of the organization's biggest_______ (A)

sponsor (v hoặc n)

(B)

sponsors (n số nhiều )

(C)

sponsored (v_ed)

(D)

sponsoring (v_ing)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ ―biggest‖ nên sẽ cần 1 danh từ => loại đáp án C và D. Ta thấy có ―one of the organization's biggest_______‖ nên danh từ cần điền phải ở dạng số nhiều => chọn đáp án B Dịch: Mark Jarvela, một nhân viên trẻ đã đề xuất một dự án sáng tạo, dự án này được tài trợ bởi một trong những nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức 119. Fargo Electronics has_________halted production of its newest line of video games until retailers have sold off the existing surplus. (A)

consecutively: liên tiếp

(B)

energetically: hang hái

(C)

vacantly: trống, bỏ không

(D)

temporarily: tạm thời

Dịch: Fargo Electronics đã tạm thời ngưng sản xuất dòng trò chơi điện tử mới nhất cho đến khi những nhà bán lẻ bán hết số hàng còn dư ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

129


TOEIC TIẾN CHUNG 120. Please note that this brochure is intended as information only and does not replace or_________ the product warranty. (A)

supplement (n hoặc v)

(B)

supplements (n hoặc v )

(C)

supplemented (v_ed)

(D)

supplementing (v_ing)

Giải thích: Chỗ trống cần điền là đứng sau liên từ ―or‖ nên cần 1 từ loại tương đương với ―replace‖ đứng trước nó ( động từ sau trợ động từ ―does not‖ là động từ nguyên thể )=> chọn đáp án A Dịch: Hãy lưu ý rằng cuốn sách giới thiệu này chỉ bao gồm thông tin và không được thay thế hay bổ sung thêm bảo hành sản phẩm 121. The cost of round-trip air transportation is included________the nine-day cruise package. (A)

by

(B)

in

(C)

at

(D)

to

Giải thích: tobe included in: được bao gồm trong Dịch: Phí đi lại quanh sân bay đã được bao gồm trong chi chí chung của hành trình du lịch 9 ngày. 122. Dr. Sato has indicated that there may soon be an________for an apprentice technician in the chemical-production laboratory. (A)

open

(B)

opened

(C)

openly

(D)

opening (n) : sự mở, khai trường, chân khuyết (việc chưa có người làm)

Giải thích: Sau mạo từ ―an‖ phải là 1 danh từ Dịch: Bác sĩ Sato vừa chỉ ra rằng ở đây có lẽ sẽ sớm có một chân khuyết cho kĩ thuật viên mới ở phòng thí nghiệm sản phẩm hóa học. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

130


TOEIC TIẾN CHUNG 123. Mr. Hernandez is not available at the time thework crew is scheduled to arrive, and________ isMs. Hakkonen. (A)

so

(B)

also

(C)

neither

(D) yet Giải thích: Đây là cấu trúc câu đồng tình phủ định Too/so và either/neither Về cơ bản, TOO/SO, EITHER/NEITHER tất cả đều có chung nghĩa là ―cũng‖, nhưng EITHER/NEITHER mang nghĩa phủ định, tức là ―cũng không‖ I. TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định. – TOO: dùng cuối câu. + A: I LOVE YOU. (anh yêu em) + B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh) – SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ. — VD 1: + A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh) + B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I) –VD 2: + A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên) + B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER, là danh từ số ít) — VD 3: + A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng Phong) + B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải là DID) ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

131


TOEIC TIẾN CHUNG –VD 4: + A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã được đi Thái Lan) + B: SO HAVE I. (tôi cũng vậy) (Do câu người nói trước dùng thì hiện tại hoàn thành nên trợ động từ cần mượn để đặt sau SO phải là HAVE II. EITHER/NEITHER: cặp này chỉ dùng trong câu mang nghĩa phủ định – EITHER: đứng cuối câu. A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá) B: I DON’T, EITHER. (tôi cũng không) – NEITHER đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER và đứng liền trước Chủ ngữ. A: I DON’T LIKE FISH. (tôi không thích cá) B: NEITHER DO I. (tôi cũng không) Dịch: 124. The meteorological agency recommended thattourists to the region be________dressed forfrigid conditions. (A)

suitable (adj)

(B)

suitably (adv)

(C)

suitability (n)

(D)

suitableness (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―dressed‖ nên cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ => chọn đáp án B Dịch: Cơ quan khí tượng khuyên khách du lịch đến khu vực này nên mặc quần áo phù hợp cho điều kiện băng giá 125.

Please________the bottom portion for your records.

(A)

retain

(B)

retaining

(C)

retains

(D)

retained

Giải thích: Please + V ( nguyên thể ) ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

132


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Vui lòng giữ lại phần phía dưới phiếu của bạn 126. Repairing the old copy machine would have ________ half as much as buying a new one. (A)

lasted

tồn tại, kéo dài; giữ lâu bền, để lâu; đủ cho dùng o

to last out the night kéo dài hết đêm; sống qua đêm (người bệnh)

o

these boots will not last những đôi giày ống này sẽ không bền

o

this wine will not last thứ rượu vang này không để lâu được

o

this sum will last me three weeks số tiền này đủ cho tôi chi dùng trong ba tuần

(B)

cost 

trị giá; phải trả o

đòi hỏi o

carelessness may cost one one's life sự cẩu thả có thể làm mất mạng

spent 

tiêu, tiêu pha

dùng (thì giờ...), tốn o

(D)

making a dictionary costs much time and care soạn từ điển đòi hỏi mất nhiều thời gian và công phu

gây tổn thất; làm mất o

(C)

the bicycle cost me 900đ tôi mua chiếc xe đạp ấy mất 900đ

to spend time in reading dùng thì giờ vào việc đọc

paid

trả (tiền lương...); nộp, thanh toán ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

133


TOEIC TIẾN CHUNG o

to high wages trả lương cao

o

to pay somebody trả tiền ai

o

to pay a sum trả một số tiền

o

to pay one's debt trả nợ, thanh toán nợ

o

to pay taxes nộp thuế

Dịch: Sửa cái máy photo cũ tốn chi phí bằng 1 nửa mua cái máy mới 127. The market-research department conducted a _______on how often people listen to the radio while driving their cars. (A)

design 

(B)

đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án o

the design of a machine bản đồ án thiết kế một cái máy

o

the design of a book đề cương một quyển sách

ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ o

by (with) design với ý định; với mục đích; cố ý để

o

whether by accident or design vô tình hay hữu ý

o

with a design to nhằm mục đích để

o

to have designs on (against) somebody có mưu đồ ám hại ai

response 

sự trả lời

sự đáp lại, sự hưởng ứng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

134


TOEIC TIẾN CHUNG

(C)

o

in response to the appeal hưởng ứng lời kêu gọi

o

to meet with a warm response được hưởng ứng nhiệt liệt

sự phản ứng lại; vận động phản ứng lại (khi bị kích thích...) survey

sự nhìn chung; cái nhìn tổng quát

sự nghiên cứu (tình hình...)

(D)

broadcast 

sự phát thanh

tin tức được phát thanh

buổi phát thanh

Dịch: Phòng nghiên cứu thị trường đã tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ thường xuyên nghe radio trong khi lái xe ô tô 128. Because the sales representatives were late leaving the office, there was very______ time for us to talk before the client meeting. (A)

little 

ngắn, ngắn ngủi o

(B)

a little while một thời gian ngắn, một lúc

ít ỏi o

too little time ít thời gian quá

o

little money ít tiền

small

nhỏ, bé, chật o

small rain mưa nhỏ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

135


TOEIC TIẾN CHUNG o

small shopkeeper tiểu chủ

o

the coat is too small for me cái áo bành tô đối với tôi chật quá

(C)

short 

(D)

ngắn, cụt o

a short story truyện ngắn

o

a short way off không xa

o

to have a short memory có trí nhớ kém

lùn, thấp (người) brief

ngắn, vắn tắt, gọn o

a brief note lời ghi chú vắn tắt

Dịch: Do các đại diện bán hàng rời khỏi văn phòng muộn nên chúng ta đã có rất ít thời gian để nói chuyện trước cuộc họp với khách hàng 129. Editors of the Financial Gazette reserve the right to review advertisements and correct _______errors in spelling or format. (A)

well

(B)

them

(C)

much

(D)

any

Giải thích: Do sau chỗ trống là danh từ ―errors‖ nên chỉ có đáp án C và đáp án D có thể điền được. Tuy nhiên ―errors‖ là danh từ đếm được số nhiều nên không thể dùng much => chọn đáp án D Dịch: Biên tập của báo tài chính có quyền xem xét quảng cáo và sửa bất kỳ lỗi chính tả hay định dạng ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

136


TOEIC TIẾN CHUNG 130. The National University plays an important _________in preparing leaders for the country’s educational system. (A)

work 

sự làm việc; việc, công việc, công tác o

việc làm; nghề nghiệp o

(B)

to be at work đang làm việc

to look for work tìm việc làm

piece 

mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc... o

bộ phận, mảnh rời o

to take a machine to pieces tháo rời máy ra, tháo máy thành từng mảnh rời

(thương nghiệp) đơn vị, cái, chiếc, tấm cuộn (vải); thùng (rượu...) o

(C)

a piece of paper một mảnh giấy

a piece of wine một thùng rượu vang

role

vai, vai trò o

(D)

to play the leading role thủ vai chính (trong vở kịch); đóng vai trò lânh đạo task

nhiệm vụ, nghĩa vụ, phận sự o

a difficult task một nhiệm vụ khó khăn

bài làm, bài tập o

give the boys a task to do hãy ra bài tập cho các học sinh làm

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

137


TOEIC TIẾN CHUNG 

công tác, công việc

Giải thích: Cụm play an important role: đóng một vai trò quan trọng Dịch: Đại học quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các lãnh đạo cho hệ thống giáo dục của đất nước 131. Research suggests the health benefits of whole grains come from the________of all the nutrients, not just the amount of fiber. (A)

combination

sự kết hợp, sự phối hợp o

(B)

combination of colours sự phối hợp màu sắc proximity

trạng thái gần (về không gian, thời gian...)) o

(C)

proximity of blood quan hệ họ hàng gần working

(D)

sự làm việc, sự làm settlement

sự giải quyết, sự dàn xếp, sự hoà giải

sự thanh toán

sự đến ở, sự định cư, sự an cư lạc nghiệp; khu định cư, khu đất mới có người đến ở lập nghiệp

sự chiếm làm thuộc địa; thuộc địa

Dịch: Nghiên cứu cho thấy những lợi ích sức khỏe của ngũ cốc nguyên hạt đến từ sự kết hợp của tất cả các chất dinh dưỡng, không chỉ là lượng chất xơ 132. Intercity Bus Company will be providing ________ bus service for holiday travelers next weekend. (A)

frequent (adj)

thường xuyên, hay xảy ra, có luôn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

138


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

a frequent visitor người khách hay đến chơi often (adv)

thường, hay, luôn, năng o

I often come to see him tôi hay đến thăm anh ấy

o

often and often luôn luôn, thường thường

(C)

numerous (adj)

đông, đông đảo, nhiều o

the numerous voice of the people tiếng nói của đông đảo nhân dân

o

a numerous class một lớp học đông

(D)

really (adv)

thực, thật, thực ra o

what do you really think about it? thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy

o

it is really my fault thực ra đó là lỗi của tôi

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước cụm danh từ ―bus service‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ => loại B và D. Dịch nghĩa chọn đáp án A thích hợp Dịch: Công ty xe buýt liên tỉnh sẽcung cấp dịch vụ xe buýt thường xuyên cho khách du lịch đi nghỉ vào cuối tuần tới 133. Although Dr. Obetz is qualified in several areas, nutritional health is one of her_______. (A)

specials (v hoặc n)

tính từ 

đặc biệt, riêng biệt

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

139


TOEIC TIẾN CHUNG o

word used in a special sense từ dùng theo nghĩa đặc biệt

danh từ 

cảnh sát đặc biệt

chuyến xe lửa đặc biệt

cuộc thi đặc biệt

số báo phát hành đặc biệt

(B)

specializes (v) 

làm thành đặc trưng

thay đổi; hạn chế (ý kiến...)

(sinh vật học) chuyên hoá

(C)

specialties (n) 

ngành chuyên môn, ngành chuyên khoa

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nét đặc biệt

(D)

specialists (n)

chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa o

eye specialist bác sĩ chuyên khoa mắt

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ sở hữu ―her‖ nên cần điền 1 danh từ => loại đáp án B. Dịch nghĩa phù hợp => chọn đáp án Dịch: Mặc dù tiến sĩ Obetz giỏi trong một số lĩnh vực nhưng sức khỏe dinh dưỡng là một trong những chuyên môn của cô 134. The president of Corvatech announced that this year’s annual report is ready to be________ to the company stockholders. (A)

(B)

published 

công bố; ban bố (sắc lệnh...)

xuất bản (sách...) distributed

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

140


TOEIC TIẾN CHUNG 

phân bổ, phân phối, phân phát o

rắc, rải o

to distribute manure over a field rắc phân lên khắp cánh đồng

sắp xếp, xếp loại, phân loại o

(C)

to distribute letters phát thư

to distribute book into classes sắp xếp sách thành loại

transacted

làm, thực hiện; giải quyết o

(D)

to transact business giải quyết công việc disposed

sắp đặt, sắp xếp, bó trí

làm cho có ý định, làm cho có khuynh hướng, làm cho có tâm trạng, làm cho có ý muốn o

they are kindly disposed towards us họ có thiện ý đói với chúng tôi

Giải thích: distribute something to somebody/something: phân phát, chia cái j cho ai Dịch: Chủ tịch Corvatech thông báo rằng báo cáo thường niên của năm nay đã sẵn sàng để đưa đến cho các cổ đông công ty 135. The institution’s ability to meet its_______growth levels will depend on the commitment of all staff. (A)

objected

(B)

aimed

(C)

targeted: nhắm vào

(D)

figured

Giải thích: tính từ phù hợp nghĩa ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

141


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Khả năng tiến hành để đạt được mức tăng trưởng theo mục tiêu sẽ phụ thuộc vào sự tận tụy của toàn bộ nhân viên. 136. Some officials still need_________of the importance of separate playing fields for young football and baseball players. (A)

convince

(B)

to be convinced

(C)

be convincing

(D)

have convinced

Giải thích: Dịch nghĩa thấy động từ trong câu cần ở dạng bị động => chọn đáp án B Dịch: Vài quan chức vẫn cần được thuyết phục về sự quan trọng của sân chơi riêng biệt cho cầu thủ bóng đá trẻ và bóng chày. 137. __________ all the candidates applying for the job, Mr. Wang appears to be the most promising. (A)

On

(B)

Between

(C)

Through

(D)

Of

Giải thích: Chọn giới từ phù hợp nghĩa Dịch: Trong tất cả nhwuxng ứng viên xin việc, anh Wang dường như là triển vọng nhất 138. In order to make room for new inventory, stores that_________would not offer promotional discounts might advertise a limited-time sale (A)

solely: duy nhất, độc nhất

(B)

further: thêm nữa, hơn nữa

(C)

otherwise: về mặt khác

(D)

fully: đầy đủ, hoàn toàn

Dịch: Để nhường chỗ cho đợt kiểm kê mới, những cửa hàng mà không có chương trình giảm giá có thể sẽ quảng cáo một chương trình giảm giá ngắn hạn. 139. The manufacturer guarantees that its cosmetic products are good for three years or until the expiration date on the package,_______is sooner. (A)

what

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

142


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

when

(C)

that

(D)

whichever

140. The analyst’s commentary in the progress report was sharply________of the leadership team. (A)

critical (adj)

(B)

critic (n- người chỉ trích)

(C)

critically (adv)

(D)

criticism (n- sự chỉ trích)

Giải thích: Ta thấy có xuất hiện động từ tobe: ―was‖ nên có thể điền danh từ hoặc tính từ. Tuy nhiên trước chỗ trống có trạng từ: ―sharply‖ nên chỉ có thể điền tính từ => chọn đáp án A critical of somebody/something: chỉ trích ai/ cái gì Dịch: Sự phê bình của chuyên gia phân tích trong báo cáo tiến độ đã chỉ trích gay gắt đội ngũ lãnh đạo PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following article. Most consumers are familiar with bar codes. Those black-and-white stripes appear on almost every product purchased. Often the codes are scanned at the checkout counter, causing the item name and its price to appear on_________the cash-register screen and the receipt. 141. (A) so (B)

either

(C)

each

(D)

both

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

143


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Both……and (vừa….vừa…) - Both…and…..được theo sau bởi những từ hoặc cụm từ cùng loại She’s both pretty and clever( both + adj + and + adj) She both dances and sings ( both + verb + and + verb) -Khi hai chủ ngữ được nối với nhau both….and thì động từ được chia ở số nhiều Both my mother and my sister are here Dịch: Thường thì các mã được quét tại quầy thanh toán, tên mặt hàng và giá xuất hiện trên cả màn hình máy thanh toán và hóa đơn This gives a record tothe consumer and helps the store managers to monitor inventory. Now, an interesting use for the bar code has been developed by a scientist who works with bees. Thescientist attached bar codes to the backs of individual bees in order to________them and to follow theirmovements. 142, (A) identify 

đồng nhất hoá, coi như nhau

nhận ra, làm cho nhận ra, nhận biết; nhận diện, nhận dạng

(B)

o

to identify oneself with gắn bó chặt chẽ với, gắn liền tên tuổi mình với, gắn liền vận mệnh mình với

o

to identify oneself with a party gắn bó chặt chẽ với một đảng

mention

kể ra, nói đến, đề cập

(C)

o

that was not mentioned in this letter điều đó không được đề cập đến trong bức thư này

o

not to mention; without mentioning chưa nói đến, chưa kể đến

o

it's not worth mentioning không đáng kể, không đề cập đến contradict

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

144


TOEIC TIẾN CHUNG 

mâu thuẫn với, trái với o

the statements of the witnessess contradict each other lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau

cãi lại, phủ nhận o

to contradict a statement phủ nhận lời tuyên bố

(D) transport 

chuyên chở, vận tải

gây xúc cảm mạnh o

to be transported with joy hoan hỉ, tưng bừng vui, mừng quýnh lên

o

to be transported with rage (fury) giận điên lên

Dịch: Các nhà khoa học gắn mã vạch vào lưng của các con ong để nhận dạng và theo dõi sự di chuyển của chúng Laser scanners at the entrance of the hive read the bar codes to monitor how long each bee had been gone from the hive. By keeping________ of individual bees, scientists hope to learn moreabout honey production. 143. (A) tracking (v_ing) (B)

to track (to v)

(C)

tracked (v_ed)

(D)

track (v hoặc n )

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước ―of‖ nên cần 1 danh từ => chọn đáp án D Dịch: Bằng cách theo dõi dấu vết của các con ong, các nhà khoa học hi vọng có thể nghiên cứu thêm về sự sản xuất mật ong Knowing how far bees travel to gather pollen and how many trips they make back to the hive could eventually help beekeepers predict honey yields.

Questions 144-146 refer to the following excerpt from a magazine story. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

145


TOEIC TIẾN CHUNG The ―Real‖ Piryanka Sundarajan By Ranjit Singh, Staff Reporter While much has been written about famous media mogul Piryanka Sundarajan, little is known about many aspects of her private life. Ms. Sundarajan is married and has two sons. She_________her childhood in Indonesia where her fatherwas posted with the National Bank of India. 144. (A)

spends

(B)

was spending

(C)

was spent

(D)

spent

Giải thích: Câu thiếu động từ chính và dịch nghĩa ta thấy được câu cần động từ ở dạng hcur động => loại C. Động từ trong câu cần chia ở thì quá khứ => chọn đáp án D Dịch: Cô Sundarajan đã cưới và có 2 con trai. Cô ấy đã dành tuổi thơ của mình ở Indonesia, nơi mà cha cô ấy đã được chỉ định làm việc tại Ngân hàng Quốc gia Indonesia. Ms. Sundarajan retains fond memories of the country. ―I was________by everything about Indonesia, especially the architecture.‖ 145. (A) fascinated: bị mê hoặc, quyến rũ (B)

appealed: được thỉnh cầu, kêu gọi

(C)

enjoyed: được hưởng, được có

(D)

appreciated: được đánh giá cao, được thưởng thức

Dịch: Tôi bị mọi thứ về Indonesia mê hoặc,đặc biệt là kiến trúc At United Media Corporation, which Ms. Sundarajan founded as a young college graduate, she is recognized as a tough negotiator. However, she is even better known for her ability to _______qualityemployees satisfied. 146. (A) obtain đạt được, thu được, giành được, kiếm được ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

146


TOEIC TIẾN CHUNG o

to obtain experience thu được kinh nghiệm

o

to obtain a prize giành được phần thưởng

(B)

keep 

(C)

giữ, giữ lại o

to keep something as a souvenir giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm

o

to keep hold of something nắm giữ cái gì

giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng o

to keep one's promise (word) giữ lời hứa

o

to keep an appointment y hẹn

o

to keep the laws tuân giữ pháp luật

hire 

thuê; cho thuê (nhà...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mướn, thuê (nhân công)

trả công; thưởng

(D)

stay

ở lại, lưu lại o

to stay at home ở nhà

o

to stay to dinner ở lại ăn cơm

Dịch: Tuy nhiên cô ấy còn nổi tiếng hơn về khả năng giữ được những nhân viên giỏi mà rất hài lòng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

147


TOEIC TIẾN CHUNG Hardly one person from the company’s senior staff — be it director, general manager, or deputy general manager — has left the organization in the last fifteen years. Employees attribute this to Ms. Sundarajan’s outstanding leadership qualities.

Questions 147-149 refer to the following advertisement. SALES STAFF WANTED At Keller Travel, we believe our unrivaled reputation for offering efficient and friendly service to our customers can be________ entirely to the commitment, quality, and enthusiasm of our staff. 147. (A) adapted 

tra vào, lắp vào o

phỏng theo, sửa lại cho hợp o

difficult books are often adapted for use in schools những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học

o

a play adapted from a novel một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết

o

a novel adapted for the stage một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu

làm thích nghi, làm thích ứng o

(B)

to adapt one thing to another tra vật này vào vật kia

to adapt onself to circumstances thích nghi với hoàn cảnh

acknowledged 

nhận, thừa nhận, công nhận o

to acknowledge one's error nhận là mắc sai lầm

o

to be acknowledged as the best player in the team được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

148


TOEIC TIẾN CHUNG o

báo cho biết đã nhận được o

(C)

to acknowledge someone's nod nhìn thấy và đáp lại cái gật đầu của ai

to acknowledge a letter; to acknowledge receipt of a letter báo là đã nhận được thư

đền đáp; tỏ lòng biết ơn, cảm tạ o

to acknowledge someone's service đền đáp lại sự giúp đỡ của ai

o

to acknowledge someone's kindness cảm tạ lòng tốt của ai

acclaimed 

hoan hô

tôn lên o

(D)

to be acclaimed king được tôn lên làm vua

attributed

cho là do, quy cho o

to attribute one's success to hard work cho thành công là do sự cần cù

o

to attribute a crime to somebody quy tội cho ai

Dịch: Tại văn phòng du lịch Keller, chúng tôi tin rằng danh tiếng của chúng tôi về việc cung cấp dịch vụ hiệu quả và thân thiện đến với khách hàng có thể đã đóng góp vào sự tận tụy, chất lượng và sự nhiệt tình của toàn bộ nhân viên. We are looking for well-traveled, energetic people to join our exceptional team. We work long hours,_______ weekends, in a very busy sales environment. 148. (A) includes (B)

inclusive

(C)

including

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

149


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

included

Giải thích: Câu đã có động từ chính nên loại A, chỗ cần điền cần 1 động từ ở dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho ―long hours‖ phía trước. Dịch nghĩa thấy động từ cần điền ở dạng chủ động nên chọn đáp án C. Mệnh đề đầy đủ: ―long hours, which include weekends‖ Dịch: Chúng tôi làm việc nhiều giờ trong một môi trường kinh doanh rất bận rộn, làm cả cuối tuần On the other hand, there are marvelous travel________ .In addition, we offer one of the travel industry’s best salary packages. 149. (A) opportunities cơ hội, thời cơ o

to seize an opportunity to do something nắm lấy một cơ hội để làm việc gì

o

to miss an opportunity để lỡ một cơ hội

(B)

descriptions 

sự tả, sự diễn tả, sự mô tả, sự miêu tả o

beyond description không thể tả được

diện mạo, tướng mạo, hình dạng

sự vạch, sự vẽ (hình)

(thông tục) hạng, loại

(C)

o

books of every description sách đủ các loại

o

a person of such description người thuộc hạng như thế ấy

nghề nghiệp, công tác (ở hộ chiếu, giấy chứng minh...) destinations

nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

150


TOEIC TIẾN CHUNG 

(D)

sự dự định; mục đích dự định climates

khí hậu, thời tiết o

miền khí hậu o

continental climate khí hậu lục địa

a warm climate miền khí hậu ấm áp

(nghĩa bóng) hoàn cảnh, môi trường, không khí; xu hướng chung (của một tập thể); xu thế (của thời đại)

Dịch: Mặt khác sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch rất tuyệt vời To apply, please send your résumé with a letter detailing your qualifications to: Deirdre Andersen Keller Travel 210 Elliot Street Boston, MA 02201

Questions 150-152 refer to the following memo. Date: October 25 To: Julie Lin, Purchasing From; Peter Melaney, Information Technology Re: New Computer Software As you know, our business________on keeping our computers and electronic documents safe fromviruses. 150. (A) depend (B)

depends

(C)

depending

(D)

dependable

Giải thích: Câu thiếu động từ chính => loại C và D. Chủ ngữ là ―our business‖ nên động từ sẽ chia ở dạng số ít => chọn đáp án B ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

151


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Như các bạn đã biết, việc kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc vào việc giữ toàn bộ máy tính và tài liệu điện tử an toàn khỏi virus. With that in mind, I’ve recently looked into two new software options. The license for our current computer-protection software will expire at the end of the year, so this is a good time to consider other possibilities. The first program is called Compu Cleaner, and it comes from a Taiwanese company. Compu Cleanerhas been around for many years and is________used in the industry. However, it is guite expensive. 151. (A) desirably: đáng thèm muốn; đáng ao ước, đáng khát khao (B)

conclusively: chắc chắn, thuyết phục

(C)

perfectly: một cách hoàn toàn, một cách hoàn hảo

(D)

widely: nhiều, xa, rộng rãi

Dịch: Compu Cleaner đã xuất hiện nhiều năm và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. The second possibility is a program made in Canada called Viraways. This program is relatively newand has not yet been reviewed._______ , its low price makes it a product that we should consider. 152. (A) Nevertheless: tuy nhiên (B)

Whereas: trong khi

(C)

Therefore: vì vậy, do đó

(D)

Because: bởi vì

Dịch: Khả năng thứ hai là một chương trình được thực hiện tại Canada được gọi là Viraways. Chương trình này là tương đối mới và vẫn chưa được xem xét .Tuy nhiên, giá làm ra một sản phẩm thấp, chúng ta nên xem xét. Please let me know your thoughts on this matter. 35

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

152


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 5 101. If you have any questions about MaxielCorporation’s services, please visit_______Web site. (A)

we ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

us ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm tân ngữ )

(C)

our ( tính từ sở hữu )

(D)

ourselves ( đại từ phản thân )

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ ―web site‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => chọn đáp án C Dịch: Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về dịch vụ của tập đoàn Maxiel, vui lòng ghé trang web của chúng tôi. 102. Tickets to________ the variety show and thecomedy show can now be purchased at special group rates. (A)

what

(B)

both

(C)

and

(D)

with

Giải thích: Cấu trúc Both……and (vừa….vừa…) - Both…and…..được theo sau bởi những từ hoặc cụm từ cùng loại She’s both pretty and clever( both + adj + and + adj) She both dances and sings ( both + verb + and + verb) -Khi hai chủ ngữ được nối với nhau both….and thì động từ được chia ở số nhiều Both my mother and my sister are here Dịch: Vé vào cả chương trình giải trí và chương trình hài kịch bây giờ đều có thể mua được ở những loại nhóm đặc biệt. 103. The________of the Municipal Park RestorationProject was announced yesterday by the local hospitality association. (A)

completed (v_ed)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

153


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

completes (v)

(C)

completion (n)

(D)

complete (v)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước ―of‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án C Dịch: Việc hoàn thành dự ántu sửa công viên thành phố đã được hiệp hội khách sạn địa phương thông báo vào ngày hôm qua 104.

The loan application process at Palau BayBank is very________.

(A) efficient (adj) (B)

efficiency (n)

(C)

efficiently (adv)

(D)

efficiencies (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau ―tobe‖ và ―very‖ nên chí có thể điền tính từ => chọn đáp án A Dịch: Quy trình xin vay tại Ngân hàng Palau Bay là rất hiệu quả 105. Highly_________craftspeople are needed for therenovation and repair of the plumbing systems. (A)

turned

Đổi, đổi lại, quay tròn (B)

skilled

khéo léo, lành nghề o

skilled labour lao động lành nghề

o

skilled worker công nhân lành nghề

(C)

mended: gian dối

(D)

natured: có bản chất

Dịch: Việc cải tạo, sửa chữa hệ thống ống nước cần những thợ thủ công lành nghề 106. The Rio Blue jacket comes with a specially shaped pocket that prevents loose coins from ________out. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

154


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

drop

(B)

drops

(C)

dropped

(D)

dropping

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau giới từ ―from‖ nên chỉ có thể điền V-ing => chọn đáp án D Dịch: Áo khoác Rio Blue có kèm với một túi có hình dạng đặc biệt ngăn không để tiền xu bị rơi 107.

Most residents of Vilica rely______agriculture for their livelihood.

(A)

on

(B)

from

(C)

into

(D)

of

Giải thích: rely(+ on, upon) tin, tin cậy, dựa vào o

to rely upon someone tin cậy vào ai

o

to rely upon something tin cậy vào cái gì

Dịch: Hầu hết cư dân của Vilica dựa vào nông nghiệp làm kế sinh nhai 108. Mr. Schweizer has worked under my_________ asan editorial assistant for the past five years. (A)

supervise

(B)

supervises

(C)

supervised

(D)

supervision

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ sở hữu ―my‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án D

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

155


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Trong 5 năm qua, ông Schweizer đã làm việc trong vai trò là một trợ lý biên tập dưới sự giám sát của tôi. 109. Marburg Electro Company is_______to report asignificant increase in profits for the year. (A)

earned

kiếm được (tiền...); giành được (phần thưởng, sự khen ngợi...) o

(B)

to earn one's living kiếm sống outgrown

ớn hơn, mọc cao hơn, mọc mau hơn, phát triển nhanh hơn

bỏ được (tật xấu...) khi lớn lên o

(C)

to outgrow one's shyness bỏ được tính e thẹn khi lớn lên

expected 

mong chờ, chờ đợi, ngóng chờ, trông mong o

(D)

don't expect me till you see me đừng ngóng chờ tôi, lúc nào có thể đến là tôi sẽ đến

(thông tục) nghĩ rằng, chắc rằng, cho rằng risen

dậy, trở dậy, đứng dậy, đứng lên o

mọc (mặt trời, mặt trăng...) o

the sun rises mặt trời mọc

lên, lên cao, bốc lên, leo lên, trèo lên, dâng lên, nổi lên o

to rise up early dậy sớm

smoke rises up khói bốc lên

tiến lên, thành đạt

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

156


TOEIC TIẾN CHUNG o

vượt lên trên o

to rise in the world thành đạt

to rise above petty jealousies vượt lên những thói ghen tị tầm thường

nổi dậy o

to rise in arms against vũ trang nổi dậy chống lại

Dịch: Công ty Marburg điện được dự kiến sẽ báo cáo một sự gia tăng đáng kể trong lợi nhuận trong năm nay 110. Participation in the Louisville BusinessWorkshops is________to all business owners. (A)

open (adj hoặc v)

(B)

opener (n)

(C)

opens (v)

(D)

openly (adv)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau động từ ―tobe‖ nên chỉ có thể điền tính từ => chọn đáp án A Dịch: Việc tham gia vào hội thảo kinh doanh Louisville dành cho tất cả các chủ doanh nghiệp. 111.

All products on_______in the store window areavailable at reduced prices.

(A)

example 

thí dụ, ví dụ

mẫu, gương mẫu, gương

o

to set a good example nêu gương tốt

o

to take example by noi gương

cái để làm gương

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

157


TOEIC TIẾN CHUNG o

tiền lệ, lệ trước, vật so sánh, cái tương đương o

(B)

to make an example of someone phạt ai để làm gương

without example từ trước chưa hề có cái như thế

display 

sự bày ra, sự phô bày, sự trưng bày o

to make a display of phô bày, trưng bày

sự phô trương, sự khoe khoang

sự biểu lộ, sự để lộ ra

(C)

measure 

sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo o

(nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức o

(D)

without measure không có giới hạn nào, không có chừng mức nào)

tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo o

to take somebody's measure đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai

a chain's weakest link is the measure of its strength mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích

phương sách, biện pháp, cách xử trí o

to take measure tìm cách xử trí

o

to take strong measure against dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại

assembly 

cuộc họp

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

158


TOEIC TIẾN CHUNG 

hội đồng o

the national assembly quốc hội

Dịch: Tất cả các sản phẩm trưng bày trong tủ kính của cửa hàng có sẵn với mức giá đã được giảm 112. Unlike traditional book publishers, P-GramBooks focuses_________on producing audiobooks that can be downloaded from the Internet. (A)

exclusively(adv)

(B)

exclusive (adj hoặc n)

(C)

exclusives (n)

(D)

exclusivity (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―focuses‖ nên chỉ có thể điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án A Dịch: Không giống như các nhà xuất bản sách truyền thống, P-Graham Books chỉ tập trung vào sản xuất những cuốn sách nghe có thể được tải về từ mạng 113. The rear seats in the new Omaha Motors family car can be folded_______. (A)

before 

(B)

trước, đằng trước o

to go before đi trước

o

before and behind đằng trước và đằng sau

trước đây, ngày trước o

I have seen this before trước đây tôi đã thấy cái này rồi

o

long before trước đây đã lâu

o

before now trước đây

forward

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

159


TOEIC TIẾN CHUNG 

(C)

về tương lai, về sau này o

from this time forward từ nay trở đi

o

to date forward để lùi ngáy tháng về sau

về phía trước, lên phía trước, trước o

to rush forward xông lên

o

to send someone forward cho ai lên trước, phái ai đi trước

o

forward! (quân sự) tiến lên!, xung phong!

nearly

gần, sắp, suýt o

it is nearly time to start đã gần đến giờ khởi hành

o

to be nearly related to someone có họ gần với ai

o

to be nearly drowned suýt chết đuối

(D)

only 

chỉ, mới o

only you can gues chỉ có anh mới có thể đoán được

o

he came only yesterday nó mới đến hôm qua

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuối cùng o

he will only regret his behaviour cuối cùng anh ta sẽ ân hận về thái độ của mình

Dịch: Các ghế sau trong dòng xe gia đình mới của Omaha Motors có thể gập về phía trước ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

160


TOEIC TIẾN CHUNG 114. Mr. Uemura declined to_________on rumors abouthow many medicines the drug manufacturer had in development. (A)

commenting

(B)

commentary

(C)

comment

(D)

comments

Giải thích: decline + to do something: từ chối làm gì Dịch: Ông Uemura đã từ chối bình luận về những tin đồn liên quan đến lượng thuốc mà cơ sở sản xuất ma túy đã sản xuất. 115. Job seekers are advised to avoid discussing confidential business knowledge acquired _________ working for former employers. (A)

even 

ngay cả, ngay o

lại còn, còn o

(B)

to doubt even the truth nghi ngờ ngay cả sự thật

this is even better cái này lại còn tốt hơn

beside 

bên, bên cạnh

so với o

xa, ngoài, ở ngoài o

(C)

my work is poor beside yours bài của tôi so với của anh thì kém hơn

beside the mark (point, question) xa đích; không có liên quan gì đến vấn đề, ngoài vấn đề

while 

trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

161


TOEIC TIẾN CHUNG o

chừng nào còn, còn o

while there is life, there is hope còn sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát

còn, trong khi mà, mà o

(D)

while at school, he worked very hard khi còn ở trường anh ta học tập rất chăm chỉ

the hat is red, while the shoes are black mũ thì đỏ mà giày thì lại đen

throughout

từ đầu đến cuối, khắp, suốt o

throughout his life suốt đời anh ta

o

throughout the year suốt năm

o

throughout the world khắp thế giới

o

the house is well furnished throughout khắp nhà đều có đầy đủ đồ đạc

Dịch: Người tìm việc nên tránh thảo luận về những kiến thức kinh doanh bí mật có được khi làm việc cho chủ cũ 116. Before leaving the Hakodate assemblyfacility, each unit is carefully checked_______imperfections. (A)

like

như o

don't talk like that đừng nói như vậy

o

like mad như điên, điên cuồng

(B)

for 

thay cho, thế cho, đại diện cho

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

162


TOEIC TIẾN CHUNG o

để, với mục đích là o

(C)

to sit for Hanoi đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)

for sale để bán

to

để, được o

he came to help me anh ta đến để giúp đỡ tôi

o

we hope to see you soon tôi hy vọng được sớm gặp anh

(D) among 

giữa, ở giữa o

among the crowd ở giữa đám đông

trong số o

among the guests were... trong số khách mời có...

Dịch: Trước khi rời kho Hakodate, từng kiện hàng được kiểm tra kĩ càng để xem có sai sót gì không. 117. Audiris, a chemical produced by Laken Biotech, has________to be an effective fertilizer for apple trees. (A)

proved

chứng tỏ, chứng minh o

to prove the truth chứng tỏ sự thật

o

to prove one's goodwill chứng tỏ thiện chí của mình

o

to prove oneself to be a valiant man chứng tỏ mình là một người dũng cảm

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

163


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

attended 

dự, có mặt o

chăm sóc, phục vụ, phục dịch o

(C)

to attend a meeting dự một cuộc họp

to attend a patient chăm sóc người bệnh

searched 

nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát o

(D)

to search the house for weapons khám nhà tìm vũ khí

dò, tham dò o

to search men's hearts thăm dò lòng người

o

to search a wound dò một vết thương

điều tra examined

khám xét, xem xét, thẩm tra, khảo sát, nghiên cứu

hỏi thi, sát hạch (một thí sinh)

Dịch: Audi Is, một hóa chất được sản xuất bởi công nghệ sinh học Laken, đã được chứng minh là một phân bón hiệu quả cho cây táo 118. Recent sales figures contrast__________ with those prior to the launch of Lido Foods' aggressive advertising campaign. (A)sharp (adj) (B)

sharper (adj- so sánh hơn )

(C)

sharply (adv)

(D)

sharpness (n)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

164


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―contrast‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ => chọn đáp án C Dịch: Số liệu bán hàng gần đây trái ngược hẳn so với số liệu trước khi ra mắt chiến dịch quảng cáo công kích của Lido Foods. 119. The license for the trial version of Exi 2.0 software is valid for the 30-day period immediately_______the date of issue. (A)

will follow

(B)

follows

(C)

followed

(D)

following

Giải thích: Câu đã có động từ chính nên loại A và B. Vì vậy chỉ có thể điền 1 động từ ở dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Dịch nghĩa thấy động từ cần ở dạng chủ động => chọn đáp án D. Mệnh đề đầy đủ: ―…30-day period thatimmediately follows the date of issue‖ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN: Ta sử dụng những cách sau 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh Dịch: Giấy phép cho phiên bản dùng thử của phần mềm Exi 2.0 có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể ngay sau ngày phát hành. 120. Frequent changes in the market make it hard for stereo equipment producers to anticipate demand with much confidence________precision. (A)

nor

mà... cũng không, và... không o

neither good nor bad không tốt mà cũng không xấu

o

he can neither read nor write nó không biết đọc mà cũng không biết viết

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

165


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

he can't do it, nor can I, nor can you, nor can anybody nó không làm được cái đó, mà cả tôi, cả anh hay bất cứ một người nào cũng không làm được than

hơn o

more perfect than hoàn hảo hơn

o

less perfect than kém hoàn hảo hơn, không hoàn hảo bằng

(C)

or 

hoặc, hay là; (thơ ca) hoặc... hoặc... o

nếu không o

make haste, or else you will be late nhanh lên, nếu không anh sẽ bị chậm

tức là o

(D)

in the heart or in the head hoặc ở trong tim hoặc ở trong đầu

a dug-out or a hollowed-tree boat một chiếc thuyền độc mộc, tức là một chiếc thuyền bằng một thân cây đục thành

but 

nhưng, nhưng mà o

nếu không; không còn cách nào khác o

we tried to do it but couldn't chúng tôi đã thử làm cái đó nhưng không được

I can't but answer in the negative chúng tôi không còn cách nào khác là phải trả lời từ chối

mà lại không o

he never comes but he borrows books from me chẳng lần nào nó đến mà lại không mượn sách của tôi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

166


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Sự thay đổi kiên tục ở thị trường khiến cho những nhà sản xuất thiết bị âm thanh thấy khó khăn trong việc dự đoán trước được nhu cầu của thị trường một cách tự tin và chính xác. 121. An extended________of rainy weather would be favorable news to the farmers in the Challeys Valley. (A) motion 

sự vận động, sự chuyển đông, sự di động o

cử động, cử chỉ, dáng đi o

(B)

motion to and from sự chuyển động qua lại

a very graceful motion dáng đi rất duyên dáng

bản kiến nghị; sự đề nghị o

to table a motion đưa ra một đề nghị

o

on the motion of theo đề nghị của

position 

vị trí, chỗ (của một vật gì) o

in position đúng chỗ, đúng vị trí

(quân sự) vị trí o

to attack an enemy's tấn công một vị trí địch

o

a position of strength thế mạnh

thế

tư thế o

eastward position tư thế đứng hướng về phía đông (của linh mục khi làm lễ)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

167


TOEIC TIẾN CHUNG 

địa vị; chức vụ o

social position địa vị xã hội

lập trường, quan điểm, thái độ

luận điểm; sự đề ra luận điểm

(C)

breadth 

bề ngang, bề rộng

khổ (vải)

sự rông rãi, sự phóng khoáng (quan điểm, tư tưởng...) o

(D)

of view quan điểm rộng rãi

period 

kỷ, kỳ, thời kỳ, giai đoạn, thời gian o

the periods of history những thời kỳ lịch sử

o

periods of a disease các thời kỳ của bệnh

o

a period of rest một thời gian nghỉ

thời đại, thời nay o

the girl of the period cô gái thời nay

Dịch: Thời kì mưa mở rộng sẽ là tin thuận lợi cho nông dân ở thung lũng Challeys 122. OE Furniture Company is_________to providing contemporary furniture at oldfashioned prices. (A)

dedication

(B)

dedicates

(C)

dedicated

(D)

dedicating

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

168


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Dịch nghĩa thấy câu cần động từ ở dạng bị động => chọn đáp án C Dịch:Công ty nội thất OE chuyên cung cấp đồ nội thất hiện đại với giá nội thất cũ 123. The accounting department will_________ a retirement reception for Mr. Jiles next Wednesday at 4:00 P.M. (A)

hold

cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững o

to hold a pen cầm bút

tổ chức, tiến hành o

to hold a meeting tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh

o

to hold negotiation tiến hành đàm phán

(B)

raise 

nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên o

xây dựng, dựng o

to raise a point nêu lên một vấn đề

làm ra, gây nên o

to raise a large family nuôi một gia đình lớn

nêu lên, đưa ra; đề xuất o

to raise a building xây dựng một toà nhà

nuôi trồng o

to raise one's glass to someone nâng cốc chúc sức khoẻ ai

to raise a storm gây ra một cơn bão tố

tăng, làm tăng thêm

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

169


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

top raise the reputation of... tăng thêm danh tiếng của (ai...)

happen 

xảy đến, xảy ra; ngẫu nhiên xảy ra, tình cờ xảy ra o

tình cờ, ngẫu nhiên o

I happened to mention it tình cờ tôi nói đến điều đó

(+ upon) tình cờ gặp, ngẫu nhiên gặp; ngẫu nhiên thấy o

(D)

it happened last night câu chuyện xảy ra đêm qua

to happen upon someone tình cờ gặp ai

regard 

nhìn ((thường) + phó từ) o

to regard somebody intently nhìn ai chầm chầm

o

to regard something with suspicion nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ

coi như, xem như

((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì) o

not to regard someone's advice không để ý đến lời khuyên của ai

có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới o

this matter does not regard me at all vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Dịch: Phòng kế toán sẽ tổ chức lễvề hưu cho ông Giles vào thứ tư tới vào lúc tới 16:00 124. While offering similar vacation packages, travel agencies may charge__________different prices. (A)

markedly (adv)

(B)

marked (v_ed hoặc adj)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

170


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

marks (v)

(D)

marking (v_ing)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―charge‖ nên cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án A Dịch: Trong khi cung cấp các gói du lịch giống nhau mà các hãng du lịch thu phí với giá cả khác nhau rõ rệt 125. Please note that products ordered from HerbEmporium Online will not be shipped_______full payment is received. (A)

within

trong vòng o

(B)

within three months trong vòng ba tháng until

cho đến, cho đến khi o

the holidays last until September ngày nghỉ hè kéo dài cho đến tận tháng chín

o

the baby did not stop crying until he was fed đứa bé cứ khóc hoài cho m i đến khi được bú mới thôi

(C)

during: trong lúc, trong thời gian

(D)

inside: ở phía trong; vào trong

Dịch: Vui lòng lưu ý rằng những sản phẩm đã đặt trước trực tuyến từ Herb Emporium sẽ không được giao hàng cho đến khi được nhận thanh toán đầy đủ 126. Aliflora, Inc,, grows fifty varieties of roses_________and is now the second largest exporter in the region. (A)

commerce (n)

(B)

commercial (adj hoặc n)

(C)

commercially (adv)

(D)

commercials (n số nhiều )

Giải thích: Ta thấy câu đã đầy đủ thành phần trong câu nên chỉ có thể điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ ―grows‖ ở phía trước => chọn đáp án C ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

171


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Tập đoàn Aliflora trồng 50 loại hoa hồng khác nhau phục vụ cho thương mại và hiện là nước xuất khẩu lớn thứ 2 trong khu vực 127. Researchers at Gasnite Company have developed an improved method of_______fuel from industrial waste materials. (A)

extraction (n)

(B)

extracts (v)

(C)

extracted (v_ed)

(D)

extracting (v_ing)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước sau giới từ ―of‖ nên cần điền V-ing ( Sau giới từ + V-ing) => chọn đáp án D Dịch: Các nhà nghiên cứu tại công ty Granite đã phát triển một phương pháp cải thiện chiết xuất nhiên liệu từ vật liệu phế thải công nghiệp 128.________inexpensive, most batteries available today will last much longer than those produced a decade ago. (A)

Nevertheless: tuy nhiên, tuy thế mà

(B)

However

 tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy  dù đến đâu, dù cách nào, dù cách gì o

however things are dù sự việc có thế nào

(C)

Anyway: dù sao đi chăng nữa, dù thế nào đi chăng nữa

(D)

Yet

nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên o

he worked hard, yet he failed hắn ta làm việc tích cực ấy thế mà lại trượt

Dịch: Hầu hết các loại bin trên thị trường hiện nay đều bền hơn những loại được sản xuất cách đây 10 năm, ấy thế mà không đắt. 129. The Yunof brand of teas,________entered the market in Norway only three years ago, is already among the top five best-selling brands. (A)

when

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

172


TOEIC TIẾN CHUNG (B) who (C)

where

(D)

which

Giải thích: Cả 4 đáp án đều là đại từ quan hệ. Tuy nhiên chỗ trống cần 1 đại từ quan hệ để bổ nghĩa cho danh từ phía trước ―The Yunof brand of teas‖- danh từ chỉ vật nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: Các thương hiệu Yunof của loại trà này mới gia nhập vào thị trường ở Na Uy chỉ ba năm trước đây đã được nằm trong năm thương hiệu bán chạy nhất 130. The afternoon________ includes a trip to the Mitchell Art Museum and a tour of Ostar Island. (A)

duration

thời gian, khoảng thời gian (tồn tại của một sự việc) o

(B)

for the duration of the war trong thời gian chiến tranh schedule

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản danh mục, bảng liệt kê; bản phụ lục

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng giờ giấc, biểu thời gian

(C)

o

schedule time thì giờ đã định trong bảng giờ giấc

o

on schedule đúng ngày giờ đã định

thời hạn o

three days ahead of schedule trước thời hạn ba ngày

o

to be hebind schedule chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn

organization 

sự tổ chức, sự cấu tạo

tổ chức, cơ quan

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

173


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

world organizations các tổ chức quốc tế

correspondence 

sự xứng nhau, sự tương ứng; sự phù hợp

thư từ; quan hệ thư từ o

to be in (to have) correspondence with someone trao đổi thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với ai

o

to do (to attend to) the correspondence viết thư

Dịch: Lịch trình buổi chiều bao gồm một chuyến đi đến bảo tàng nghệ thuật Mitchell và một chuyến du lịch đến đảo Ostar 131. Most reports suggest that Hahm Plastic Corporation is currently deciding_______to open new offices in Jeju City. (A)

whether

có... không, có... chăng, không biết có... không o

(B)

he asked whether it was true ông ta hỏi không biết điều đó có đúng không since

từ khi, từ lúc o

(C)

we have not seen him since he married từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó

vì, vì lẽ rằng, bởi chưng o

since there is no more to be said, the meeting ends vì không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc

o

a more serious, since deliberate, offence một tội càng nghiêm trọng vì cố ý

whereas 

nhưng trái lại, trong khi mà, còn o

some people like meat with much fat in it whereas others hate it nhiều người thích thịt mỡ trong khi mà nhiều

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

174


TOEIC TIẾN CHUNG 

(D)

(pháp lý) bởi vì, xét rằng if

nếu, nếu như o

if you wish nếu anh muốn

o

I were you, I wouldn't do that nếu là anh thì tôi không làm điều đó

có... không, có... chăng, không biết... có không o

bất kỳ lúc nào o

if I feel any doubt, I enquire bất kỳ lúc nào tôi ngờ vực là tôi hỏi ngay

giá mà o

I wonder if he is at home tôi tự hỏi không biết ông ấy có nhà không

oh, if he could only come! ồ, giá mà anh ấy đến được bây giờ

cho rằng, dù là o

if it was wrong, it was at least meant well cho rằng là sai đi thì ít nhất cũng co ngụ ý tốt

Dịch: Hầu hết các báo cáo cho thấy tổng công ty nhựa Hahm hiện đang quyết định xem có nên mở văn phòng mới tại thành phố Jeju hay không 132. Because the statistics she used came from a________source, Ms. Unger was confident that her model for predicting weather patterns would give accurate results. (A)

reliably (adv)

(B)

reliable (adj)

(C)

relying (v_ing)

(D)

relies (v)

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ ―source‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án B

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

175


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Do số liệu thống kê mà cô Unger sử dụng đến từ một nguồn đáng tin cậy nêncô Unger tự tin rằng mô hình để dự đoán thời tiết sẽ cho kết quả chính xác 133. The staff of the document storage facility followed the auditor’s suggestions for corrective action in______detail. (A)

other 

khác o

we have other evidence chúng tôi có chứng cớ khác

o

it was none other than Nam không phải ai khác mà chính là Nam

o

now open the other eye bây giờ mở mắt kia ra

kia

(B)

every: mọi, mỗi

(C)

either 

mỗi (trong hai), một (trong hai)

cả hai o

(D)

on either side ở mỗi bên, ở một trong hai bên; cả hai bên

any 

một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi) o

tuyệt không, không tí nào (ý phủ định) o

have you any book(s)? anh có quyển sách nào không?

I haven't any penny tôi tuyệt không có đồng xu nào

bất cứ (ý khẳng định) o

at any time vào bất cứ lúc nào

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

176


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Nhân viên bộ phận lưu trữ dữ liệu làm theo những lời khuyên của nhân viên kiểm tra sổ sách kế toán để từng chi tiết đều được làm chính xác. 134. Emone Motor Company has not_______any delays in production or delivery to dealerships this quarter (A)

exerted

dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...) o

(B)

to exert oneself cố gắng, rán sức submitted

to submit oneself to... chịu phục tùng...

đệ trình, đưa ra ý kiến là o

(C)

I should like to submit it to your inspection tôi xin đệ trình vấn đề này để ông kiểm tra

represented 

tiêu biểu cho, tượng trưng cho; tương ứng với o

thay mặt, đại diện o

to represent the people đại diện cho nhân dân

miêu tả, hình dung o

(D)

he represents the best traditions of his country ông ta tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước

this picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection bức tranh này miêu tả cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh

experienced 

trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng o

to experience harsh trials trải qua những thử thách gay go

(+ that, how) học được, tìm ra được (qua kinh nghiệm)

Dịch: Trong quý này, công ty Emmons Motor đã không gặp phải bất kỳ sự chậm trễ trong sản xuất, phân phối đến các đại lý nào ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

177


TOEIC TIẾN CHUNG 135. Avoid placing the digital scale______a sourceof excessive heat, as this may damage sensitive electronic components. (A) between 

giữa, ở giữa o

trong khoảng o

(B)

between Hanoi and Pekin giữa Hà nội và Bắc kinh

between this and the this month trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng

through 

qua, xuyên qua, suốt o

to walk through a wood đi xuyên qua rừng

do, vì, nhờ, bởi, tại o

through whom did you learn that? do ai mà anh biết điều đó?

o

through ignorance do (vì) dốt nát

(C) despite dù, mặc dù, không kể, bất chấp o

despite our efforts mặc dù những cố gắng của chúng tôi

(D) near 

gần, ở gần o

to stanf near the fire đứng gần lò sưởi

o

the performance was drawing near its close buổi biểu diễn gần hết

o

day is near breaking trời gần sáng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

178


TOEIC TIẾN CHUNG 

gần giống, theo kịp o

who comes near him in self-denial? ai theo kịp được anh ấy về tinh thần hy sinh?

Dịch: Tránh đặt hệ thống kỹ thuật số gần nguồn nhiệt quá mức, vì điều này có thể làm hỏng các thành phần điện tử nhạy cảm 136. Presidential candidate Christine Witherby spoke__________yesterday about her proposals for budget reform. (A)

expensively: tốn kém

(B)

numerously: nhiều, đông đảo

(C)

previously: trước, trước đây

(D)

publicly: công khai

Dịch: Ứng cử vị trí tổng thống Christine Witherby ngày hôm qua đã nói công khai về các đề xuất của mình về cải cách ngân sách. 137. Despite heavy competition from established carriers, Sopot Airlines has managed to do more than just_________in the narrow luxury niche. (A)

survived (v_ed)

(B)

survives (v_s)

(C)

survive (v)

(D)

survivor (n)

Giải thích: Ta thấy ca ―to do‖ và chỗ trống đều là động từ theo sau ―manage‖. Mà ―manage + to V‖.Trước đó có ―to V‖ nên chỗ trống chỉ cần điền 1 động từ dạng nguyên thể (tránh lặp ―to‖ )=> chọn đáp án C Dịch: Mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng vận chuyển ổn định, hàng không Sopot đã làm được nhiều điều hơn là việc chỉ tồn tại trong ngành xa xỉ này. 138. Since its repair, the central heating system in the Rayburn Building is now in________ order. (A)

working 

dùng để làm việc o

working clothes quần áo đi làm

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

179


TOEIC TIẾN CHUNG 

công, làm việc o

(kỹ thuật) chạy, hoạt động o

o

working catital vốn luân chuyển

o

working expenses chi phí kinh doanh

đủ, vừa đủ; có hiệu lực, có giá trị a working majority đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)

có thể chấp nhận, thừa nhận được o

(B)

working order tình trạng chạy được

(tài chính) luân chuyển; kinh doanh

o

working day ngày làm việc

working theory lý thuyết có thể chấp nhận được

practical 

thực hành (đối với lý thuyết) o

practical agriculture nông nghiệp thực hành

o

practical chemistry hoá học thực hành

thực tế, thực tiễn, thực dụng; có ích, có ích lợi thực tế, thiết thực o

a practical mind đầu óc thực tế; (đôi khi khinh) đầu óc nặng nề thực tế

o

a practical proposal một đề nghị thiết thực

đang thực hành, đang làm, đang hành nghề

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

180


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

a practical physician một thầy thuốc đang hành nghề

thực tế, trên thực tế o

he is the practical owner of the house anh ta thực tế là chủ căn nhà này

o

to have practical control of nắm quyền kiểm soát trên thực tế

realistic 

hiện thực

có óc thực tế

(D)

useful:có ích, dùng được

Dịch: Kể từ khi sửa chữa, hệ thống sưởi ấm trung tâm trong các tòa nhà Rayburn hiện nay đang hoạt động tốt. Cụm ―working order‖: tình trạng tốt, trạng thái chạy ( máy móc ) 139. No new investments or acquisitions will be made without the________of Kolsen Records’ board of directors. (A)

event 

sự việc, sự kiện

trường hợp, khả năng có thể xảy ra

(B)

o

in the event of success trong trường hợp thành công

o

at all events; in any event trong bất kỳ trường hợp nào

kết quả, hậu quả sanction

sự phê chuẩn, sự thừa nhận; sự đồng ý o

with the sanction of the author với sự đồng ý của tác giả

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

181


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự được phép của phong tục tập quán

luật pháp, sắc lệnh

(C)

adoption 

sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố mẹ nuôi

sự theo, sự làm theo (phương pháp...)

(D)

convenience 

sự tiện lợi, sự thuận lợi; sự thích hợp o

đồ dùng, các thứ tiện nghi o

for greater convenience để thuận lợi hơn

the house is full of conveniences of every sort nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi

lợi ích vật chất, điều lợi o

marriage of convenience sự lấy nhau vì lợi

Dịch: Chẳng có sự đầu tư mới hay mua lại nào sẽ được thực hiện mà không có sự phê chuẩn của giám đốc hội đồng quản trị của Kolsen Records 140. Although the possibility of damage in transit is_________, the client has requested that the shipment of equipment to the Vadeleux facility be insured. (A)

contrary 

trái ngược, nghịch o

in a contrary direction ngược chiều

o

contrary winds gió ngược

(thông tục) trái thói, bướng bỉnh, ngang ngược, khó bảo o

(B)

don't be so contrary đừng có ngang ngược thế

concerned

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

182


TOEIC TIẾN CHUNG 

có liên quan; có dính líu o

lo lắng, lo âu; quan tâm o

(C)

concerned parties những bên có liên quan

a very concerned look vẻ rất lo âu

detached 

rời ra, tách ra, đứng riêng ra o

a detached house căn nhà xây tách riêng ra, nhà đứng chơ vơ một mình

o

to live a detached life sống cuộc đời tách rời

không lệ thuộc; vô tư, không thiên kiến, khách quan o

(D)

a detached view quan điểm vô tư

remote 

xa, xa xôi, xa xăm o

to be remote from the road ở cách xa đường cái

xa cách, cách biệt (thái độ...)

hẻo lánh o

a remote village in the North West một vùng hẻo lánh trên vùng tây bắc

tí chút, chút đỉnh, hơi, mơ hồ thoang thoáng o

to have not a remote conception of... chỉ có một khái niệm mơ hồ vè...

Dịch: Mặc dù khả năng hư hỏng trong quá trình vận chuyển là khó có thể xảy ranhưn khách hàng vẫn yêu cầu các lô hàng thiết bị đến cơ sở Vadeleux được đảm bảo. PART 6

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

183


TOEIC TIẾN CHUNG Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following notice. Ross & Bloom Publishing Group________an associate editor for the gardening section. 141. (A) hiring (B)

has hired

(C)

is hiring

(D)

hired

Giải thích: Dịch nghĩa thấy thì phù hợp cho câu này là thì hiện tại tiếp diễn => chọn đáp án C Dịch: Nhà xuất bản Ross&Bloom đang tuyển một biên tập viên cho mảng làm vườn This full-time position requires a dynamic individual who will provide support for the editorial________of the magazine by researching and writing feature stories and columns under the direction of the managing editor. 142. (A) assistance sự giúp đỡ o

to render (give) assistance to somebody giúp đỡ ai

(B)

reinforcement: sự tăng cường, sự củng cố; sự tăng viện

(C)

locations 

vị trí

sự xác định vị trí, sự định vị

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu đất được cắm để chuẩn bị xây dựng

(điện ảnh) hiện trường, trường quay ngoài trời

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

184


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

on location quay ở hiện trường, quay ở trường quay ngoài trời (không phải ở trong xưởng phim)

functions 

chức năng o

((thường) số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm o

procreative function chức năng sinh sản

the functions of a judge nhiệm vụ của quan toà

buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng

Dịch: Vị trí toàn thời gian này đòi hỏi một cá nhân phải năng động, những người sẽ hỗ trợ cho chức năng biên tập của tạp chí bằng cách nghiên cứu và viết các câu chuyện dưới sự chỉ đạo của các biên tập viên quản lý A university degree in journalism or a related field and at least two years of newspaper editing experience are required. _______superb writing and editing skills, the qualified candidate is expected to demonstratecomputer literacy. 143. (A) Compared to: so với (B)

As well as: cũng như

(C)

In spite of: mặc dù

(D)

Ever since: kể từ khi

Dịch: Cũng như những kĩ năng biên tập và viết tuyệt vời thì các ứng viên chất lượng được mong đợi sẽ chứng minh được kiến thức tin học của mình. The work will involve some travel. Send a cover letter and a resume to Sandy Meyers at jobs@rossbloom.com.

Questions 144-146 refer to the following article.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

185


TOEIC TIẾN CHUNG The City Council of Montville would like to thank all those who participated in the fifteenth annual Montville Festival events on September 3-4 for making them a resounding success. Special thanks are ________to the sponsors of the event, Montville Electronics and Jeffers Furniture. 144. (A) ready 

sẵn sàng o

dinner is ready cơm nước đã sẵn sàng

o

ready, present, fire! chuẩn bị, ngắm, bắn!

sẵn lòng o

(B)

he is ready to help you anh ta sẵn lòng giúp anh

proper 

đúng, thích đáng, thích hợp o

at the proper time đúng lúc, phải lúc

o

in the proper way đúng lề lối, đúng cách thức

đúng, đúng đắn, chính xác o

(C)

the proper meaning of a word nghĩa đúng (nghĩa đen) của một từ đó

due ( due to = because of: bởi vì, do ) 

đến kỳ đòi, đến kỳ, đến hạn, phải trả (nợ...) o

bill due on May 1st hối phiếu trả vào ngay mồng 1 tháng 5;

đáng, xứng đáng, thích đáng, đáng, đúng với quyền được hưởng, đúng với cái được hưởng o

with due attention với sự chú ý thích đáng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

186


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

apt 

có khuynh hướng hay, dễ o

apt to take fire dễ bắt lửa

o

apt to promise apt to forget dễ hứa thì lại hay quên

có khả năng, có thể o

such a remark is apt to be misunderstood một lời nhận xét như thế rất có thể bị hiểu lầm

Dịch: Đặc biệt cảm ơn đến các nhà tài trợ của sự kiện, điện máy Montville và đồ nội thất Jeffers. _________ donated the prizes handed out on the first evening to children participating in the History ofMontville Quiz. 145. (A) What (B)

Some

(C)

Theirs

(D)

They

Giải thích: Câu trên thiếu chủ ngữ nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: At the end of the second day, attendees were entertained with an exciting fireworks show followed by a live performance by the pop band Dinosaur Horizon. This annual event _________with the help of many, many volunteers. 146. (A) found out o

khám phá ra, tìm ra

o

phát minh ra

(B)

took place: xảy ra, được cử hành, được tổ chức

(C)

went into: điều tra

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

187


TOEIC TIẾN CHUNG threw away: vứt đi, ném đi

(D)

Dịch: Sự kiện thường niên này được tổ chức với nhiều sự giúp đỡ của rất nhiều tình nguyện viên Thank you to all of the people who contributed their time and talents to our days of community celebration!

Questions 147-149 refer to the following notice. When you order a product from the Dress Access shopping catalog, your name and address will be placed in our customer file. We collect customer_________ in order to enhance your shopping experience and to communicate with you about new products and sales. 147. (A) informs (v) (B)

informed (v_ed)

(C)

information (n)

(D)

informational (adj)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau danh từ ―customer‖ nên chỉ có thể điền danh từ để tạo thành cụm danh từ => chọn đáp án C Dịch: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để tích điểm mua sắm của bạn và liên lạc với bạn về các sản phẩm mới và chương trình khuyến mại của cửa hàng. We do not make customer names and postal addresses_________to other companies or any third parties, but we occasionally mailout printed catalogs featuring new items or special bargains 148. (A) inclined 

có ý sãn sàng, có ý thích, có ý thiên về; có khuynh hướng, có chiều hướng

nghiêng dốc

(B)

comfortable 

tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

188


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

a comfortable room căn phòng ấm cúng

dễ chịu, thoải mái, khoan khoái o

to feel comfortable cảm thấy dễ chịu

o

make yourself comfortable xin anh cứ tự nhiên thoải mái

available 

sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được o

by all available means bằng mọi phương tiện sẵn có

o

available finds vốn sẵn có để dùng

có thể kiếm được, có thể mua được o

có hiệu lực, có giá trị o

(D)

this book is not available quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)

ticket available for one day only chỉ có giá trị trong một ngày

vacant 

trống, rỗng o

a vacant space khoảng trống

bỏ không, trống o

a vacant room căn phòng bỏ không

o

a vacant seat ghế trống

khuyết, thiếu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

189


TOEIC TIẾN CHUNG o

to apply for a vacant post xin vào làm ở chỗ khuyết

Dịch: Chúng tôi sẽ không đưa tên khách hàng, địa chỉ bưu chính cho các công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tuy nhiên thỉnh thoảng chúng tôi có gửi bản kê có mặt hàng mới hoặc cương trình giảm giá đặc biệt ________, if you do not wish to receiveour printed catalog or other correspondence, please indicate that under your address on the order form, and we will not include you on our mailing list. 149. (A) However: tuy nhiên (B)

Moreover: hơn thế nữa

(C)

Until then: cho đến lúc đó

(D)

In order that: để mà

Dịch: Tuy nhiên,nếu bạn không muốn nhận bản kê hay bất kì thư từ nào của chúng tôi, vui lòng nói rõ điều đó trong địa chỉ của bạn trong đơn đặt hàng và chúng tôi sẽ không đưa bạn vào danh sách gửi mail của chúng tôi. Questions 150-152 refer to the following advertisement. Booking at the Salvador Dourado Hotel Reserving a room at the Salvador Dourado Hotel is possible online at www.salvadorhotel.com. It is recommended that room reservations be made________in advance. 150. (A) better (dạng so sánh hơn của ―good‖ hoặc ―well‖ ) (B)

best ( dạng so sánh hơn nhất của ―good‖ hoặc ―well‖ )

(C)

good ( tính từ )

(D)

well ( trạng từ )

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau động từ ―made‖ nên chỉ có thể điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ => loại C.Ở đây không có dấu hiệu của so sánh hơn cũng như so sánh hơn nhất => chọn đáp án D Dịch: Dịch vụ đặt phòng được khuyên làm tốt trước. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

190


TOEIC TIẾN CHUNG Guests _________ that some services available on the premises, including telephone and fax, are chargedseparately from the room fee. 151. (A) reminded (B)

are reminded

(C)

would remind

(D)

had been reminded

Giải thích: Dịch nghĩa thấy cần điền động từ ở dạng bị động => loại A và C. Ta thấy thì phù hợp trong câu là hiện tại do hành động chưa xảy ra => chọn đáp án B Dịch: Du khách được nhắc nhở rằng một số dịch vụ có sẵn trên các cơ sở, bao gồm cả điện thoại và fax, được tính phí riêng phí phòng. _______ a more enjoyable stay, guests are requested to advise the hotel at the time of booking if particular services are required. 152. (A) For: để cho, đối với (B)

After: sau khi, sau đó

(C)

Unlike: không giống như

(D)

Without: trừ khi, không, không có

Dịch: Để cho kì nghỉ thú vị hơn, du khách được yêu cầu phải báo cho khách sạn khi đặt phòng nếu những dịch vụ đặc biệt được thêm vào.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

191


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 6 101. Children who are two years old and younger are________free of charge to most concerts and films. (A)

admit

(B)

admits

(C)

admitted

(D)

admitting

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ ―tobe‖ nên chỉ có thể điền V-ing ( thì hiện tại tiếp diễn ) hoặc điền V_ed ( thể bị động ). Dịch nghĩa thấy động từ cần chia ở dạng bị động nên chọn đáp án C Dịch:Trẻ em hai tuổi hoặc nhỏ hơn sẽ được miễn phí phí cho hầu hết các buổi hòa nhạc và phim ảnh. 102. After discussing the terms of the new health-benefits contract,________management and employees were satisfied. (A) both (B)

also

(C)

either

(D)

too

Giải thích: Both……and (vừa….vừa…) - Both…and…..được theo sau bởi những từ hoặc cụm từ cùng loại She’s both pretty and clever( both + adj + and + adj) She both dances and sings ( both + verb + and + verb) -Khi hai chủ ngữ được nối với nhau both….and thì động từ được chia ở số nhiều Both my mother and my sister are here Dịch: Sauk hi thảo luận về những điều khoản trong hợp đồng mới về những lợi ích sức khỏe thì cả quản lý và các nhân viên đều hài lòng 103. Although we have________not to offer you a position at this time, we will keep your resume on file for future openings. (A)

decided (v_ed)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

192


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

deciding (v_ing)

(C)

decision (n)

(D)

decidedly (adv)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau ―have‖ nên có thể điền ―decision- noun‖ hoặc ―decided‖ ( thì hiện tại hoàn thành). Tuy nhiên sau đó có cụm ―not to V- not to offer‖ nên chỉ có thể điền ―decided‖ – ( decide + (not) to V) Dịch: Mặc dù chúng tôi đã quyết định không tiến cử bạn vào một vị trí ngay bây giờ nhưng chúng tôi sẽ giữ hồ sơ cá nhân của bạn trên tệp cho các đợt tuyển dụng lần sau. 104. The teachers’ association has announced that the food and drinks_________supplied at the annual conference will not be provided this year. (A)

usually: thường thường, thường xuyên

(B)

hugely

rất đỗi, hết sức o

(C)

hugely amused rất đỗi vui thích evenly

bằng phẳng

ngang nhau, bằng nhau

đều

công bằng

(D)

strictly: nghiêm khắc, nghiêm nghị

Dịch: Hội đồng giáo viên đã công bố rằng thực phẩm và thức uống thường được cung cấp tại hội nghị hàng năm sẽ không được cung cấp trong năm nay 105.

All passengers should present their_______documents at the check-in counter.

(A)

boarded (v_ed hoặc adj)

(B)

boarding (v_ing hoặc adj)

(C)

to board (to V)

(D)

boards (v)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

193


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―documents‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Dịch câu ―board‖ ở đây mang ý chủ động (bản chất của sự vật) nên dùng tính từ ―boarding‖ ' - ED ' ADJECTIVES ---- Giới từ kết thúc bằng - ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào : VD: She felt tired after working hard all day. (Chị ấy thấy mệt vì làm nhiều việc suốt cả ngày) ' - ING ' ADJECTIVES ---- Giới từ kết thúc bằng - ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào . VD: Working hard all day is tiring. (Làm nhiều việc cả ngày rất mệt) *** Tóm lại: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN: dùng tính từ với - ed để chỉ cảm xúc của con người , còn - ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh. ính từ đuôi -ed mang tính chủ uan c n tính từ đuôi -ing mang tính hách uan. Dịch: Tất cả hành khách nên trình bày toàn bộ giấy tờ tại quầy lễ tân. 106. Mayor Williams proudly described the city as a place where the citizens are________for their hospitality. (A)

returned 

trở lại, trở về o

to return home trở về nhà

o

let us return to the subject ta hây trở lại vấn đề

o

to return to one's old habits lại trở lại những thói quen cũ

ngoại động từ 

(B)

trả lại, hoàn lại o

to return a sum of money trả lại một số tiền

o

to return a borrowed book trả lại một quyển sách đã mượn

known 

biết; hiểu biết

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

194


TOEIC TIẾN CHUNG

(C)

o

to know about something biết về cái gì

o

to know at least three languages biết ít nhất ba thứ tiếng

o

to know how to play chess biết đánh cờ

biết, nhận biết; phân biệt được o

to know somebody at once nhận biết được ai ngay lập tức

o

to know one from another phân biệt được cái này với cái khác

taken 

cầm, nắm, giữ o

bắt, chiếm o

if you take 5 from 12 you have 7 left lấy 12 trừ 5, anh sẽ còn lại 7

mang, mang theo, đem, đem theo o

(D)

to be taken in the act bị bắt quả tang

lấy, lấy đi, lấy ra, rút ra, trích ra o

to take something in one's hand cầm vật gì trong tay

you must take your raincoat anh phải mang theo áo mưa

held 

ầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững o

to hold a pen cầm bút

giữ, ở (trong một tư thế nào đó)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

195


TOEIC TIẾN CHUNG o

to hold oneself erect đứng thẳng người

chứa, chứa đựng o

this rooms holds one hundred people phòng này chứa được một trăm người

Giải thích: Cụm Known for: nổi tiếng, được biết về Dịch: Thị trưởng Williams tự hào mô tả thành phố là một nơi mà người dân được biết đến với lòng hiếu khách của họ 107. There is now increased competition among motor-vehicle manufacturers________has resulted in better cars at lower prices. (A)

those

(B)

what

(C)

that

(D)

where

Giải thích: Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ ―manufacturers‖ => chọn đại từ quan hệ ―that‖ Dịch: Hiện nay tính cạnh tranh giữa các nhà sản xuất động cơ xe đang tăng, điều đó dẫn khiến cho những chiếc xe tốt sẽ có giá thấp hơn 108. Comco, Inc., became the leading supplier of computer_________last year, less than ten years after it was founded. (A)

amounts 

số lượng, số nhiều o

tổng số o

a considerable amount một số lượng đáng kể

what's the amount of this? tổng số cái này là bao nhiêu?

thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa o

this is the amount of what he promised thực chất lời hứa của hắn là đây

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

196


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

types 

kiểu mẫu o

kiểu o

printed in large type in chữ lớn

(sinh vật học) đại diện điển hình (của một nhóm phân loại) o

(C)

Nordic type kiểu người Bắc Âu

chữ in o

a fine type of patriotism kiểu mẫu đẹp đẽ của tinh thần yêu nước

type genus giống điển hình của họ

kinds 

loài giống o

loại, hạng, thứ o

coffee of a kind cái tàm tạm gọi là cà phê

bản tính o

to relay someone's insolence in kind lấy thái độ láo xược mà đáp lại thái độ láo xược của ai

cái đại khái giống như, cái gần giống; cái tàm tạm gọi là o

people of all kinds người đủ mọi hạng

cái cùng loại, cái đúng như vậy o

the rabbit kind giống thỏ

top act after one's kind hành động theo bản tính

tính chất

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

197


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

to differ in degree but not in kind khác nhau về mức độ chứ không phải về tính chất

parts 

phần, bộ phận, tập (sách) o

phần việc, nhiệm vụ o

to play an important part in the negotiations giữ một vai quan trọng trong cuộc đàm phán

(số nhiều) nơi, vùng o

I have done my part tôi đã làm phần việc của tôi

vai, vai trò; lời nói của một vai kịch; bản chép lời của một vai kịch o

[a] great part of this story is true phần lớn chuyện đó là đúng

I am a stranger in these parts tôi là một người lạ trong vùng này

phía, bè o

to take someone's part; to take part with someone đứng về phía ai, về bè với ai, ủng hộ ai

Dịch: Tập đoàn COMCO đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu về linh kiện máy tính năm ngoái, ít hơn mười năm sau khi nó được thành lập. 109. The recent increase in tourism has done less to improve the business of small retailers in this area than we_______predicted. (A)

original (adj)

(B)

originally (adv)

(C)

originated (v_ed)

(D)

originality (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―predicted‖ nên cần trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án B Dịch: Sự gia tăng trong ngành du lịch gần đây đã ít hơn để cải thiện việc kinh doanh của các nhà bán lẻ nhỏ trong lĩnh vực này hơn chúng ta dự báo ban đầu ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

198


TOEIC TIẾN CHUNG 110. The cost of repairing the water damage to the museum after the storm________to be more than one million dollars. (A)

expects

(B)

is expecting

(C)

expected

(D)

is expected

Giải thích: Dịch nghĩa thấy chỗ trống cần điền động từ ở dạng bị động => chọn đáp án D Dịch: Chi phí sửa chữa hư hỏng nước đến bảo tàng sau bão được dự tính nhiều hơn 1 triệu đô la 111. Atlantis Software Company_________its clients complete satisfaction with all its products. (A)

requests

yêu cầu, đề nghị o

visitors are requested not to touch the exhibits yêu cầu khách đến tham quan không sờ vào hiện vật trưng bày

o

to request sosmething of someone thỉnh cầu việc gì với người nào

o

to request somebody's presence kính mời ai đến dự (buổi lễ)

o

to request somebody's company kính mời ai đến dự (tiệc...)

(B)

admits 

nhận vào, cho vào; kết nạp (vào nơi nào, tổ chức nào...); cho hưởng (quyền lợi...)

chứa được, nhận được, có đủ chỗ cho o

(C)

this hall can admit 200 persons phòng này có thể chứa 200 người

nhận, thừa nhận; thú nhận agrees

đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

199


TOEIC TIẾN CHUNG o

to agree go proposal tán thành một lời đề nghị

o

to agree with someone đồng ý với ai

(D)

guarantees 

bảo đảm, bảo lãnh (cho ai, về vấn đề gì)

(thông tục) hứa bảo đảm, cam đoan

Dịch: Công ty phần mềm Atlantis đảm bảo khách hàng hoàn toàn hài lòng với tất cả các sản phẩm của mình. 112. The sales representative from Correct Copies, Ltd., returned Mr. Yoshida's call while he was________ (A)

through

(B)

along

(C)

out

(D)

aside

Giải thích: cụm ―tobe out‖ : đi vắng, đi ra ngoài Dịch: Đại diện bán hàng từ công ty trách nhiệm hữu hạn Correct Copies đã trả lời cuộc gọi của ông Yoshida khi ông ấy đi vắng. 113. Once the berries are harvested, Green FieldsFarms washes and packages the fruit for_________ to retail stores. (A)

distribute (v)

(B)

distributed (v_ed)

(C)

distribution (n)

(D)

distributional (adj)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau giới từ ―for‖ nên chỉ có thể điền danh từ => chọn đáp án C Dịch: Khi thu hoạch quả xong, nông trại Green Fields rửa và gói để phân phối cho các cửa hàng bán lẻ 114. Although measures have been introduced to discourage the use of mobile telephones insidethe opera house,________effectiveness remainslimited. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

200


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

they: đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ

(B)

their: tính từ sở hữu

(C)

them: đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ

(D)

theirs: đại từ sở hữu

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―effectiveness‖ nên chỉ có thể điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Mặc dù các biện pháp đã được áp dụng để ngăn cản việc sử dụng điện thoại di động bên trong nhà hát opera nhưng hiệu quả của họ còn hạn chế 115. When their first tests failed, the engineers at OKM Corporation agreed it was________to try using different materials. (A)

time

(B)

end

(C)

moment

(D)

turn

Giải thích: Cấu trúc: It’s time + to V: Đã đến giờ làm gì E.g: It’s time to go to work. (Đã đến giờ đi làm). Dịch: Khi những lần kiểm tra đầu tiên không thành công, những kĩ sư tại tập đoàn OKM có chung quan điểm rằng đã đến lúc họ cần phải thử những chất liệu khác. 116. Topics at the business communication workshop_________defending an argument,synthesizing information, and writing precisely and concisely. (A)

include

(B)

includes

(C)

including

(D)

inclusion

Giải thích: Câu trên thiếu động từ chính nên cần điền 1 động từ => loại C và D. Ta thấy chủ ngữ trong câu là ―topics‖- là danh từ số nhiều vì vậy chọn đáp án A Dịch: Chủ đề tại cuộc hội thảo truyền thông kinh doanh bao gồm bảo vệ một lập luận, tổng hợp thông tin, và viết một cách chính xác và súc tích 117._______ most job seekers are looking for apermanent job, a temporary position may serve as a bridge to full-time employment. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

201


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

How (như, theo cách)

(B)

While( trong khi )

(C)

That( cái đó, cái kia)

(D)

So( vì vậy )

Dịch nghĩa để chọn đáp án Dịch: Trong khi hầu hết người tìm việc đang tìm kiếm một công việc ổn định thì một vị trí tạm thời có thể đóng vai trò như là một cầu nối tới công việc toàn thời gian. 118. Dr. Marsha Herbert’s illustrations were clearenough to make her presentation_________understandable. (A)

easily (adv)

(B)

easier ( dạng so sánh hơn của adj)

(C) easy (adj) (D)

ease (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước tính từ ―understandable‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ => chọn đáp án A Dịch: Minh họa của tiến sĩ Marsha Herbert đủ rõ ràng để làm cho bài thuyết trình của bà có thể hiểu 1 cách dễ dàng 119. The apartments on the lower floors cost less because they are more exposed_________dust and the noise of traffic. (A)

to

(B)

without

(C)

from

(D)

against

Giải thích: Cấu trúc: expose somebody/something/yourself (to something) to put somebody/something in a place or situation where they are not protected from something harmful or unpleasant( đặt ai đó vào tình trạng, tình thế…. ) Ex: Do not expose babies to strong sunlight. Dịch: Các căn hộ trên các tầng thấp hơn chi phí ít hơn vì họ phải tiếp xúc nhiều với bụi và tiếng ồn của giao thông

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

202


TOEIC TIẾN CHUNG 120. By registering for our online payment plan,customers are authorizing the bank to________automatic with drawals on the first day of every month. (A)

consent

đồng ý, ưng thuận, thoả thuận; tán thành o

(B)

to consent to a plan tán thành một kế hoạch see

thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét o

seeing is believing trông thấy thì mới tin

o

I saw him in the distance tôi trông thấy nó từ xa

(C)

make 

làm, chế tạo o

sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị o

to make the bed dọn giường

o

to make tea pha trà

kiếm được, thu o

to make money kiếm tiền

làm, gây ra o

(D)

to make bread làm bánh

to make a noise làm ồn

trust 

tin, tin cậy, tín nhiệm; trông cậy

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

203


TOEIC TIẾN CHUNG

o

to trust someone tin ai, tín nhiệm ai

o

his words can't be trusted lời nói của nó không thể tin được

hy vọng o

I trust that you are in good health tôi hy vọng rằng anh vấn khoẻ mạnh

o

I trust to be able to join you tôi hy vọng có thể đến với anh

giao phó, phó thác, uỷ thác o

I know I can trust my children with you tôi biết tôi có thể giao phó con cái tôi cho anh được

Giải thích: Cụm ―Make withdrawal‖: rút tiền Dịch: Bằng cách đăng ký chường trình thanh toán trực tuyến của chúng tôi, khách hàng sẽ ủy quyền cho ngân hàng để rút tiền tự động vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. 121. Speaking_______behalf of the vice president, Alan Lee thanked the employees for their contributions to the fund-raising project. (A)

at

(B)

on

(C)

by

(D)

for

Giải thích: Cụm on behalf of somebody, on somebody’s behalf: as the representative of somebody or instead of them( đại diện hoặc thay thế ai đó ) Ex: On behalf of the department I would like to thank you all. Dịch: Phát biểu thay mặt cho các phó chủ tịch, Alan Lee cảm ơn các nhân viên vì những đóng góp của họ cho dự án gây quỹ 122. Next Thursday the Lambert Historical Society will present________methods for learning more about the history of your home. (A)

specify (v)

(B)

specifying (v_ing)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

204


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

specific (adj)

(D)

specifications (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―methods‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án C Dịch: Thứ 5 tới, hội lịch sử Lambert sẽ trình bày các phương pháp cụ thể để hiểu biết thêm về lịch sử ngôi nhà của bạn 123. Although Oliver Rodriguez’ books have shaped the way that businesses handle staff relations, he does not consider________an expert on the subject. (A)

he ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

him ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(C)

his ( tính từ sở hữu )

(D)

himself ( đại từ phản thân )

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―consider‖ nên chí có thể điền ―him‖ hoặc ―himself‖. Tuy nhiên chủ ngữ của mệnh đề là ―he‖ như vậy không thể điền tân ngữ của chính ―he‖ được mà phải dùng đại từ phản thân => chọn đáp án D Chúng ta có ba cách dùng loại đại từ phản thân này: 1. Túc từ: (Object) Có nghĩa là chủ từ tác động vào chính mình thay vì vào một đối tượng khác, có thể không cố tình , thí dụ cầm con dao, đáng lẽ cắt bánh, cắt trái cây thì lại cắt luôn vào tay mình. Chúng ta nhớ điều quan trọng nhất nhé: chủ từ nào dùng đại từ phản thân đó. Chủ từ I phải dùng myself, chủ từ she phải dùng herself, không thể I lại kết hợp với himself, herself được. Trong câu mệnh lệnh, chủ từ là you được hiểu ngầm nên chúng ta sẽ dùng yourself hoặc yourseleves. e.g - Oh, I cut myself ! (―Ối, tôi cắt tay tôi rồi‖, vì thường là cắt vào tay) - She usually looks at herself in the mirror. (Cô ấy thường hay soi gương/ nhìn bóng mình trong gương.) - That electric cooker is automatic. It can turn itself off. (Cái nồi cơm điện ấy là tự động, Nó có thể tự tắt.) - They teach themselves to play the guitar. (Họ tự học đàn ghita. Tiếng Việt mình nói là tự học, tiếng Anh lại nói là tự dạy mình) - Be careful! Don' t hurt yourself!(Coi chừng! Đừng làm chính mình đau!) 2. Dùng để nhấn mạnh: Câu đã đầy đủ ý nghĩa, nhưng chúng ta thêm đại từ phàn thân để nhấn mạnh hơn vai trò ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

205


TOEIC TIẾN CHUNG của chủ từ. Có hai vị trí: đặt ở cuối câu, hoặc đặt ngay sau chủ từ, vị trí thứ hai nhấn mạnh hơn. e.g She makes small shelves herself . (Cô ấy tự đóng những cái kệ nhỏ.) She herself makes small shelves. (Chính cô ấy đóng những cái kệ nhỏ.) Câu sau nhấn mạnh hơn việc cô ấy tự làm lấy, không phải ai khác đóng cho cô ấy. 3. By oneself = alone (một mình) Đây cũng là một cách nói nhấn mạnh, thay vì dùng chữ alone thì dùng ―bởi chính mình‖ e.g My father usually sits by himself in the living- room. (Ba tôi thường hay ngồi một mình trong phòng khách.) Mary always goes to school by herself. (Mary luôn luôn đi học một mình.) Dịch: Mặc dù những cuốn sách của Oliver Rodriguez đã định hình cách mà các doanh nghiệp xử lý các mối quan hệ nhân viên nhưng ông không tự coi mình là một chuyên gia về vấn đề này. 124. Since many people want to attend the awards ceremony on Friday, extra buses will be made _________ to the public. (A)

additional

thêm vào, phụ vào, tăng thêm o

an additional charge phần tiền phải trả thêm

o

an additional part phần phụ vào

(B)

frequent

thường xuyên, hay xảy ra, có luôn o

(C)

a frequent visitor người khách hay đến chơi available

sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được o

by all available means bằng mọi phương tiện sẵn có

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

206


TOEIC TIẾN CHUNG o

có thể kiếm được, có thể mua được o

this book is not available quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)

có hiệu lực, có giá trị o

(D)

available finds vốn sẵn có để dùng

ticket available for one day only chỉ có giá trị trong một ngày

employable 

có thể dùng được, có thể thuê làm (gì) được

Dịch: Vì nhiều người muốn tham dự buổi lễ trao giải vào ngày thứ Sáu, xe buýt tăng thêm sẽ sẵn có cho công chúng. 125. The guest speaker highlighted some ideas for________ introducing change in the workplace. (A)

success (n)

(B)

succeed (v)

(C)

succeeding (v_ing)

(D)

successfully (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―introducing‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Các diễn giả nhấn mạnh một số ý tưởng để thành công trong việc giới thiệu sự thay đổi ở nơi làm việc. 126. Conference participants interested in industrial development should _______ schedule a visit to Bridgeville’s factories. (A)

practically 

về mặt thực hành (đối với lý thuyết)

thực tế, thực tiễn, thiết thực

trên thực tế, thực tế ra o

practically speaking thực ra

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

207


TOEIC TIẾN CHUNG 

hầu như o

there's practically nothing left hầu như không còn lại cái gì

o

practically no changes hầu như không còn có sự thay đổi

(B)

definitely: chắc chắn

(C)

recently

gần đây, mới đây o

(D)

as recently as yesterday mới hôm qua đây thôi, chỉ mới hôm qua fortunately: may mắn thay

Dịch: Những người tham gia hội nghị mà quan tâm đến sự phát triển công nghiệp chắc chắn nên sắp xếp một chuyến tới thăm nhà máy Bridgeville 127. The gift shop in the hotel lobby specializes in handcrafted gift items, each one of them unique and_______. (A)

memory (n)

(B)

memorize (v)

(C)

memories (n số nhiều )

(D)

memorable (adj)

Giải thích: Ta thấy trước ―and‖ là 1 tính từ ―unique‖ nên chỗ trống sau ―and‖ cũng cần 1 tính từ ( cấu trúc song song ) => chọn đáp án D Dịch: Các cửa hàng quà lưu niệm ở khách sạn chuyên về các mặt hàng quà tặng thủ công, thứ nào cũng độc đáo và đáng nhớ 128.

Training for our new processors will take place_______ a three-day period in July.

(A)

among 

giữa, ở giữa o

among the crowd ở giữa đám đông

trong số

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

208


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

among the guests were... trong số khách mời có...

over

quá, hơn o

over anxious quá lo lắng

o

20kg and over hơn 20 kg

(C)

beyond: ở xa, phía bên kia

(D)

behind: ở sau, phía sau

Dịch: Lần đào tạo cho các bộ vi xử lý mới của chúng tôi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian hơn ba ngày trong tháng bảy. 129. The forethought and planning________at each step of writing a proposal will have a direct impact on the chances of its acceptance. (A)

invest

(B)

invested

(C)

investor

(D)

investing

Giải thích: Câu đã có động từ chính: ―will have‖ nên chỗ trống cần điền động từ dưới dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho chủ ngữ: ―The forethought and planning‖. Dịch nghĩa thấy động từ cần ở dạng bị động nên chọn đáp án B. Mệnh đề đầy đủ: ―The forethought and planning are invested at…..‖ Rút gọn mệnh đề quan hệ: 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

209


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Những kế hoạch và dự tính trước được đầu tư trong mỗi bước khi viết một bản đề nghị sẽ mang lại một sự ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nó được chấp nhận. 130. Insofar as the company is liable for________, the dissatisfied customer will be compensated for any damage. (A)

negligence 

tính cẩu thả, tính lơ đễnh

việc cẩu thả; điều sơ suất

(B)

slight

sự coi thường, sự coi nhẹ, sự xem khinh o

(C)

to put a slight upon a branch of study coi nhẹ một ngành học disregard

sự không để ý, sự không đếm xỉa đến, sự bất chấp, sự coi thường, sự coi nhẹ o

(D)

in disregard of bất chấp không đếm xỉa (cái gì) overlook

vị trí cao để quan sát

cảnh quan sát từ trên cao

sự xem xét, sự quan sát từ trên cao

Dịch:Trong phạm vi công ty chịu trách nhiệm về sự sơ suất, khách hàng không hài lòng sẽ được bồi thường thiệt hại. 131. One reason that the economy of the country is doing so well is that people now have more discretionary funds at their_______. (A)

dispose (v)

(B)

disposing (v_ing)

(C)

disposal (n)

(D)

disposes (v_es)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước tính từ sở hữu ―their‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án C ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

210


TOEIC TIẾN CHUNG At one’s disposal: tùy ý sử dụng Dịch: Một lý do mà nền kinh tế của đất nước đang rất tốt là bây giờ người dân có nhiều tiền được sử dụng tùy theo ý của họ hơn 132. In order for you to receive the early registrationrate, your application form must be postmarked_______Friday, October 28. (A)

in advance

(B)

beforehand

(C)

previously

(D)

no later than

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước 1 mốc thời gian nên loại C.Ta thấy ―in advance‖ và ―beforehand‖ sẽ đứng sau mốc thời gian => chọn đáp án D Dịch: Để bạn nhận được suất đăng kí sớm, đơn của bạn phải được đóng dấu bưu điện trước thứ 6, ngày 28 tháng 10 133. A new system________the latest data-analysis methods was implemented this week. (A)

is incorporating

(B)

that incorporates

(C)

incorporation of

(D)

had incorporated

Giải thích: Câu đã có động từ chính: ―was implemented‖ nên chỗ trống chỉ có thể điền mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho chủ ngữ ―new system‖ => chọn đáp án B Dịch: Tuần này, hệ thống mới kết hợp với các phương pháp phân tích dữ liệu mới nhất đã được thực hiện 134._________in the late 1800's, many of the coastline’s lighthouses remain standing today, having withstood the forces of nature for decades. (A)

Built

(B)

Building

(C)

Been built

(D)

Having built

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

211


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: 2 mệnh đề cùng chủ ngữ => có thể rút gọn chủ ngữ, động từ ở dạng bị động => chọn đáp án A  Nếu là động từ ở dạng chủ động thì bỏ chủ ngữ, động từ chuyển thành V_ing. Ex: I saw Mr Tam. I ran away --> Seeing Mr Tam, I ran away.  Nếu động từ trong câu ở dạng bị động thì bỏ chủ ngữ, động từ ―tobe‖, động từ chuyển thành dạng V_PII Ex: His novel was written in 2000. It was the best-seller at that time --> Written in 2000, his novel was the best-seller at that time. Dịch: Được xây dựng vào cuối những năm 1800, hiện tại rất nhiều các đèn ở bờ biển vẫn ở nguyênđó, chúng đã phảichịu sức mạnh của thiên nhiên trong nhiều thập kỷ 135. The results of the study________the hypothesis that had been proposed by researchers at the National Medical Institute. (A)

confirmed 

xác nhận; chứng thực o

thừa nhận, phê chuẩn o

(B)

to confirm a treaty phê chuẩn một bản hiệp ước

submitted 

to submit oneself to... chịu phục tùng...

đệ trình, đưa ra ý kiến là o

(C)

I should like to submit it to your inspection tôi xin đệ trình vấn đề này để ông kiểm tra

certified 

(D)

to confirm someone's statement xác nhận lời tuyên bố của ai

chứng nhận, nhận thực, chứng thực; cấp giấy chứng nhận depended

(+ on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

212


TOEIC TIẾN CHUNG o

an agriculture that doesn't depend on weather một nền công nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết

Dịch: Các kết quả của nghiên cứu này khẳng định giả thuyết đã được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia. 136. Dr. Johnson is offering a three-hour workshop during________she will share some perspectives on effective time management. (A)

whose

(B)

while

(C)

whatever

(D)

which

Giải thích: Cần chọn đại từ quan hệ phù hợp. ―during _____ she will…‖ là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho ―a three-hour workshop‖ => chọn đại từ quan hệ ―which‖ là hợp lý nhất Dịch: Tiến sĩ Johnson đang có một hội thảo kéo dài 3 tiếng, trong suốt hội thảo đó, bà sẽ chia sẻ một số quan điểm về quan lý thời gian hiệu quả. 137. Performing a series of trial runs before launching large-scale production of any new product is common_______at Juvo, Inc. (A)

usage: cách dùng, cách sử dụng

(B)

ground: mặt đất, nền

(C)

practice 

thực hành, thực tiễn o

thói quen, lệ thường o

according to the usual practice theo lệ thường

sự rèn luyện, sự luyện tập o

(D)

in practice trong thực hành, trong thực tiễn

practice makes perfect rèn luyện nhiều thì thành thạo, tập luyện nhiều thì giỏi

manner 

cách, lối, thói, kiểu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

213


TOEIC TIẾN CHUNG

o

in (after) this manner theo cách này

o

in a manner of speaking (từ cổ,nghĩa cổ) có thể nói là, có thể cho là

dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ o

there is no trace of awkwardness in one's manner không có một chút gì là vụng về trong thái độ của mình

Dịch: Thực hiện một loạt các pha chạy thử nghiệm trước khi sản xuất quy mô lớn bất kỳ sản phẩm mới là thực tế phổ biến tại tập đoàn Juvo 138. Yesterday the officers voted_________to offer large bonuses to high-performing employees. (A) commonly: thường thường, thông thường (B)

increasingly: tăng lên

(C) critically: chỉ trích, trách cứ, trầm trọng (D)

unanimously: nhất trí, đồng lòng

Dịch: Hôm qua, các cán bộ đã nhất trí bình chọn để trao tiền thưởng lớn cho những nhân viên đạt hiệu suất cao. 139. The minimum term of your contract with us will be________ a period of two years, with the option to renew. (A)

for

(B)

of

(C)

past

(D)

when

Giải thích: Sau chỗ trống là 1 khoảng thời gian: ―a period of two years‖ nên chỉ có thể điền ―for‖ là hợp lý nhất => chọn đáp án A Dịch:Kỳ hạn tối thiểu của hợp đồng giữa bạn với chúng tôi là khoảng thời gian trong 2 năm với tùy chọn thay đổi 140. Antique cars are seen very________these days because they are extremely expensive to maintain. (A)

hardly

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

214


TOEIC TIẾN CHUNG hầu như không o

hardly a day passes but... hầu như không có ngày nào mà không...

o

hardly ever hầu như không bao giờ

(B)

uneasily 

không dễ dàng, khó khăn

không thoải mái, bực bội, bứt rứt, khó chịu

lo lắng, băn khoăn, không yên tâm

(C)

weakly: yếu, yếu ớt, ốm yếu

(D)

infrequently: không thường xuyên

Dịch: Xe cổ rất ít khi được nhìn trong những ngày này vì họ cực kỳ tốn kém để bão dưỡng chúng.

PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following memo. To: M. Brown

From: K. lkeda

Subject: New Work Assignment Date: July 11 I want to congratulate you on your________work on the revised Essex project. I think your timelinewill allow us to keep the project moving while giving us enough time to work through the technical problems. 141. (A) outstanding: nổi bật, đáng chú ý (B)

expressive: có ý nghĩa, diễn cảm

(C)

chief: đứng đầu, trưởng, chủ yếu, chính

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

215


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

restrained: bị kiềm chế, thận trọng, giản dị

Dịch: Tôi muốn chúc mừng bạn về công việc xuất sắc của bạn trong dự án Essex được sửa đổi Dividing the work_______ the four teams is a much more efficient approach, and as yousaw at today's meeting, it addresses the needs of all parties involved.

142. (A) above (B)

through

(C)

among

(D)

before

Giải thích: divide among sb/ sth: chia cho nhiều người/ vật Dịch: Chia công việc giữa bốn đội là một cách tiếp cận hiệu quả hơn, và như bạn nhìn thấy tại cuộc họp ngày hôm nay, nó đáp ứng nhu cầu của tất cả các bên liên quan. Because you’ve become so familiar with the project, I'd like you to_______ the progress in the technical area. 143. (A) imagine 

tưởng tượng, hình dung

tưởng rằng, nghĩ rằng, cho rằng o

I imagine him to be a tall stout man tôi tưởng rằng ông ta la một người cao lớn mập mạp

đoán được o

I can't imagine what he is doing tôi không thể đoán được anh ta đang làm gì

(B)

supervise: giám sát

(C)

transfer 

dời, chuyển, dọn

nhượng, nhường, chuyển cho

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

216


TOEIC TIẾN CHUNG o

thuyên chuyển (nhân viên...) o

(D)

to transfer land nhượng đất

to transfer a student from English department to Chinese department chuyển một học sinh từ khoa Anh sang khoa Trung

exchange

đổi, đổi chác, trao đổi o

to exchange goods trao đổi hàng hoá

Dịch: Bởi vì bạn đã quá quen thuộc với dựán này nên tôi muốn bạn giám sát sự tiến triển trong mảng kỹ thuật I know that this will be your first managerial role, but your efforts on the timeline and other projects indicate to me that you are capable of it. Let me know how you feel about this.

Questions 144-146 refer to the following newspaper article. Critics of a proposed department store in Wintertown’s historical district have won their battle to block its development. They have prompted M&S, Ltd., the property developer,________ its plans for the areanear the waterfront where an old grain warehouse collapsed last year. 144. (A)

withdrawn

(B)

to withdraw

(C)

withdrawing

(D)

have withdrawn

Giải thích: chỉ mục đích => to V (have prompted someone to do sth) Dịch: Họ đã thúc đẩy M&S – công ty đầu tư bất động sản đưa ra bản kế hoạch của họ cho vùng đất gần vùng nước trước nơi mà một nhà kho chứa lúa mì cũ đã bị đổ năm ngoái.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

217


TOEIC TIẾN CHUNG M&S, Ltd., has failed to convince the local government planning authority that the development would be in keeping with the style of______a sensitive location. 145. (A)

such

(B)

like

(C)

so what

(D)

some

Giải thích: such + (a/an) adj N: rất Dịch: M&S đã thất bại trong việc thuyết phục cơ quan hoạch định địa phương rằng việc xây dựng phát triển sẽ được giữ nguyên theo cấu trúc của địa điểm nhạy cảm này. The site is not in the center of the historical district._______, the store would be visible from Butler’sWharf and the cobbled streets that form the heart of old Wintertown. This area attracts thousands of visitors annually.

146. (A) Unless( nếu không, trừ phi ) (B)

Moreover( hơn nữa )

(C)

Although( mặc dù )

(D)

However( tuy nhiên )

Giải thích: Dịch nghĩa phù hợp Dịch: Địa điểm này không ở trung tâm của phố cổ. Tuy nhiên, cửa hàng ở đây có thể nhìn thấy được từ bến tàu của Butler và những con phố rải sỏi tạo thành trái tim của phố cổ Winter. Vùng đất này thu hút hàng nhìn khách du lịch hàng năm.

Questions 147-149 refer to the following advertisement. THERE’S A BIG MARKET OUT THERE! Douglas Marketing Company is offering a new series of seminars that can help you find the markets you need to reach. We offer customized_______to help you develop the plan that works for yourcompany. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

218


TOEIC TIẾN CHUNG 147. (A) authority 

uy quyền, quyền lực, quyền thế o

(B)

to exercise authority over somebody có quyền lực đối với ai

uỷ quyền significance

ý nghĩa o

sự quan trọng, sự đáng chú ý o

(C)

a look of deep significance cái nhìn đầy ý nghĩa

event of great significance một sự kiện có tầm quan trọng lớn

expectations 

sự mong chờ, sự chờ đợi, sự ngóng chờ, sự trông mong

sự tính trước, sự dự tính

(D)

o

beyond expectation quá sự dự tính

o

contrary to expectation ngược lại với sự dự tính

assistance

sự giúp đỡ o

to render (give) assistance to somebody giúp đỡ ai

Dịch: Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tùy ý để giúp bạn phát triển các kế hoạch làm việc cho công ty của bạn. How does it work? Our initial two-day class_______you an overview of marketing basics. After that,we’ll arrange a series of meetings between you and one of our expert advisors. 148. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

219


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

will give

(B)

is giving

(C)

has given

(D)

to give

Giải thích: quảng cáo => thì tương lai gần, mang tính lời hứa. Dịch: Lớp học 2 ngày ban đầu của chúng tôi sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về cơ sở tiếp thị. Sai đó chúng tôi sẽ sắp xếp một loạt cuộc gặp giữa bạn và những cố vấn chuyên gia của chúng tôi Your advisor will visit your workplace to iearn firsthand about your business and to discuss your vision for future growth. Together you’ll select key strategies that will help you reach new customers. We’ll help you focus on finding those customers whose needs_______the products and services you provide. 149. (A)repeat: tái diễn , lặp đi lặp lại (B)

match: làm cho hợp, làm cho phù hợp

(C)

accumulate: chất đống, gom góp, tích lũy

(D)

evaluate: ước lượng, định giá

Dịch:Chúng tôi sẽ giúp bạn tập trung vào việc tìm kiếm những khách hàng có nhu cầu phù hợp với sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp.

Questions 150-152 refer to the following letter. Dear Business Owner: I am thrilled to tell you about an exciting magazine that will change the way you do business! Solo Business is a weekly magazine devoted to_______the small-business owner. It is packed with usefultips such as hiring on a budget, networking with larger businesses, and advertising effectively.

150. (A) receiving ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

220


TOEIC TIẾN CHUNG nhận, lĩnh, thu o

on receiving your letter khi nhận được thư anh

o

to receive the news nhận được tin

(B)

serving 

phục vụ, phụng sự o

đáp ứng, có lợi cho, thoả mãn, hợp với o

(C)

to serve one's country phục vụ tổ quốc

to serve a purpose đáp ứng một mục đích

approving 

tán thành, đồng ý, bằng lòng, chấp thuận

xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y

chứng tỏ, tỏ ra, chứng minh o

(D)

to approve one's valour chứng tỏ lòng can đảm

recommending 

giới thiệu, tiến cử (người, vật...) o

làm cho người ta mến, làm cho có cảm tưởng tốt về (ai) o

can you recommend me a good English dictionary? anh có thể giới thiệu cho tôi cuốn tự điển Anh ngữ tốt không?

her gentleness recommends her tính hiền lành của chị làm người ta mến (có cảm tưởng tốt về) chị

khuyên, dặn bảo o

I recommend you to do what he says tôi khuyên anh nên làm những điều anh ấy nói

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

221


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Kinh doanh là một tạp chí hàng tuần dành để phục vụ các chủ doanh nghiệp nhỏ. In addition, each issue includes motivational stories about small-business owners like you. As an introductory offer, you can now receive Solo Business for the yearly subscription cost of ________$100. That’s less than $2 an issue! 151. (A) yet: còn, còn nữa (B)

all: tất cả

(C)

just: chỉ, mới

(D)

quite: khá

Dịch: Như một lời giới thiệu, bây giờ bạn có thể nhận được Solo business với chi phí thuê bao hàng năm chỉ100$. Don’t miss out on all the valuable information waiting to be delivered to your office every week. Plus, if you________before January 1, you will receive a complimentary diary, engraved with yourcompany name. 152. (A) order (B)

to order

(C)

orders

(D)

ordering

Giải thích: Câu thiếu động từ chính, câu điều kiện loại 1 => loại B và D. Chủ ngữ của câu là ―you‖ nên động từ cần chia ở dạng số nhiều => chọn đáp án A Các loại câu điều kiện: Type

Forms

0

If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Đk có thể xảy ra ở

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

Usage

222


TOEIC TIẾN CHUNG Vo

hiẹn tại ỏ tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo

Đk không có thật ở hiện tại

3

If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have + V3/Ved

Đk không có thật trong quá khứ

Đk kết hợp

If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo

Dịch: Thêm vào đó, nếu bạn đặt hàng trước ngày 01 tháng một, bạn sẽ nhận được một cuốn nhật ký miễn phí, khắc tên công ty của bạn Call us at 1-800-555-2987 to start your subscription today! Sincerely, Kumar Attaz Editor-in-Chief Business Publications www.nhasachtoeic.com 51

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

223


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 7 101. In recognition of Elaine Tang’s exceptional service to_______ company, the human resources director will honor her at tonight’s employee awards ceremony. (A)

ours ( đại từ sở hữu )

(B)

our ( tính từ sở hữu )

(C)

us ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(D)

we ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―company‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Để ghi nhận sự phục vụ đặc biệt của Elaine Tang dành cho công ty chúng tôi, giám đốc nguồn nhân lực sẽ tôn vinh cô ấy tại lễ trao giải thưởng nhân viên tối nay. 102.

Randy Waters will be doing a product demonstration_________the electronics

convention in Atlanta. (A)

out: ngoài, ở ngoài

(B)

at: tại, vào lúc

(C)

into: vào, trong

(D)

across: qua, ngang qua, phía bên kia

Chọn giới từ phù hợp Dịch: Randy Waters sẽ có một buổi trưng bày sản phẩm tại hội nghị điện tử ở Atlanta 103. The clothing shop is________because it sells quality uniforms at competitive prices. (A)

successful (adj)

(B)

success (n)

(C)

succeed (v)

(D)

successfully (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―tobe‖ nên chỉ có thể điền tính từ hoặc danh từ => loại C và D.Ta thấy chỉ có thể chọn tính từ cho phù hợp nghĩa của câu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

224


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Cửa hàng quần áo đó thành công vì họ bán đồng phục chất lượng với giá cả cạnh tranh 104. Tomorrow we will meet with a________ of consultants who specialize In staff training and team building. (A)

group

nhóm o

to lean in groups học nhóm

o

to fro m a group họp lại thành nhóm

(B)

supply 

sự cung cấp, sự tiếp tế o

ammunition supply sự tiếp tế đạn dược

o

supply and demand cung và cầu

nguồn dự trữ, kho cung cấp; đồ dự trữ; hàng cung cấp o

(C)

measure 

sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo o

to take somebody's measure đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai

o

a metre is a measure of length mét là một đơn vị đo chiều dài

tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo o

(D)

an inexhaustible supply of coal nguồn dự trữ than vô tận

a chain's weakest link is the measure of its strength mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích

fraction: phần nhỏ, miếng nhỏ, phân số

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

225


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Ngày mai chúng tôi sẽ gặp một nhóm các chuyên gia tư vấn chuyên về đào tạo cán bộ và xây dựng đội ngũ 105. Before using your savings_______borrowing money to start a business, you should carefully evaluate the financial risks involved. (A)

either 

mỗi (trong hai), một (trong hai)

cả hai o

on either side ở mỗi bên, ở một trong hai bên; cả hai bên

either…or: hoặc…hoặc (B)

so that: để mà

(C)

or: hoặc, hay

(D)

nor

mà... cũng không, và... không o

neither good nor bad không tốt mà cũng không xấu

Dịch: Trước khi dùng tiền tiết kiệm của bạn hay đi mượn tiền để bắt đầu kinh doanh, bạn nên tính toán rủi ro toài chính có liên quan thật cẩn thận 106. Liza Baley recently_______positive reviews for her performance in Mike Keric’s new drama, Nightfall. (A)

receives

(B)

was receiving

(C)

is received

(D)

received

Giải thích: Ta thấy xuất hiện trạng từ ―recently‖ => hành động đó đã xảy ra nên câu sẽ dùng thì quá khứ => chọn đáp án D Dịch: Liza Bailey vừa nhận được đánh giá tích cực cho vai diễn của cô trong bộ phim mới của Mike Keric, Nightfall 107.

The success of a product depends on_______factors.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

226


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

organized: đã được sắp xếp, sắp đặt

(B)

useful: có ích, dùng được

(C)

assembled: được lắp ráp

(D)

various: nhiều, khác nhau, đa dạng

Dịch: Sự thành công của sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố 108. Costs for building materials, such as cement, steel, and wood, rose_______last quarter, lowering the profits of most construction companies. (A)

sharp (adj)

(B)

sharpness (n)

(C)

sharply (adv)

(D)

sharpen (v)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―rose‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án C Dịch: Quý trước, chi phí cho nguyên liệu xây dựng như xi măng,thép và gỗ tăng mạnh làm giaarm lợi nhuận của hầu hết các công ty xây dựng 109.

Our overseas branch office is________to open in Taipei next month.

(A)

scheduled 

kèm danh mục (vào một tư liệu...); thêm phụ lục (vào một tài liệu...)

ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc

dự định làm (cái gì) vào ngày giờ đã định

(B)

advanced 

đưa lên, đưa ra phía trước

đề xuất, đưa ra o

(C)

to advance an opinion đưa ra một ý kiến

đề bạt, thăng chức informed

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

227


TOEIC TIẾN CHUNG 

báo tin cho; cho biết

truyền cho (ai...) o

(D)

to inform someone with the thriftiness truyền cho ai tính tiết kiệm

maintained 

giữ, duy trì, bảo vệ, bảo quản o

giữ vững, không rời bỏ o

to maintain friendly relations duy trì những quan hệ hữu nghị

to maintain one's position giữ vững vị trí của mình

bảo vệ, xác nhận rằng o

to maintain one's opinion bảo vệ ý kiến của mình

Dịch: Chúng tôi dự định mở văn phòng chi nhánh ở nước ngoài ở Đài Bắc vào tháng tới 110. International experience is the main________that separates Mr. Sloan from the other candidates for the position. (A)

qualified (v_ed)

(B)

qualification (n)

(C)

qualify (v)

(D)

qualifying (v_ing)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau tính từ ―main‖ nên cần điền 1 danh từ ( tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ ) => chọn đáp án B Dịch: Kinh nghiệm ở nước ngoài là năng lực cốt yếu mà khiến anh Sloan khác biệt so với các ứng viên khác cho vị trí này. 111. Our marketing strategy will be______influenced by the feedback we receive from the customer satisfaction survey. (A)

legibly: rõ ràng

(B)

blankly

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

228


TOEIC TIẾN CHUNG 

ngây ra, không có thần o

thẳng, thẳng thừng, dứt khoát o

(C)

(D)

to look blankly nhìn ngây ra, nhìn đi đâu

to deny something blankly phủ nhận một cái gì thẳng thừng

loudly 

ầm ĩ, inh ỏi

nhiệt liệt, kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)

sặc sỡ, loè loẹt (màu sắc) strongly: mạnh mẽ, kiên cố

Dịch: Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ khảo sát sự hài lòng của khách hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiến lược tiếp thị của chúng tôi 112. The hotel’s quiet mountain setting provides a ________change for visitors who live in a crowded city. (A)

refreshing (v_ing hay adj)

(B)

refreshment (n)

(C)

refreshed (v_ed hay adj)

(D)

refresh (v)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―change‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => loại B và D Sự khác biệt giữa tính từ đuôi _ed và tính từ đuôi _ing ' - ED ' ADJECTIVES ---- Giới từ kết thúc bằng - ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào : VD: She felt tired after working hard all day. (Chị ấy thấy mệt vì làm nhiều việc suốt cả ngày) ' - ING ' ADJECTIVES ---- Giới từ kết thúc bằng - ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào . VD: Working hard all day is tiring. (Làm nhiều việc cả ngày rất mệt)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

229


TOEIC TIẾN CHUNG *** Tóm lại: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN: dùng tính từ với - ed để chỉ cảm xúc của con người , còn - ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh. ính từ đuôi -ed mang tính chủ quan c n tính từ đuôi -ing mang tính hách uan. => chọn đáp án A Dịch: Cách bày trí khách sạn theo cảnh núi non yên tĩnh trong khách sạn tạo sự thay đổi mới mẻ cho du khách những người sống trong thành phố đông đúc. 113. The building manager has informed us that the west entrance elevators will be out of_______for the remainder of the week. (A)

work

Out of work : thất nghiệp việc, công việc, công tác o

to be at work đang làm việc

(B)

aid: sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ

(C)

service

sự phục vụ, sự hầu hạ o

(D)

to be in service đang đi ở (cho ai) help

sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích o

to need someone's help cần sự giúp đỡ của ai

Dịch: Quản lý tòa nhà đã thông báo với chúng tôi rằng các thang máy lối vào phía tây sẽ không phục vụ đến hết tuần 114. New employees________wish to receive benefits should complete the necessary forms before the 10:00 A.M. orientation session. (A)

whose

(B)

whom

(C)

who

(D)

which

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

230


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Cả 4 đáp án đều là đại từ quan hệ. Tuy nhiên mệnh đề ―____wish to receive benefits‖ đứng sau bổ nghĩa danh từ: ―employees‖ – là danh từ chỉ người nên loại đáp án D. Chỗ trống đóng vai trò là chủ ngữ, mà sau đó không có danh từ nào khác, chỉ có động từ ―wish‖ nên chỉ có thể chọn đáp án C Dịch: Những nhân viên mới muốn nhận tiền trợ cấp thì điền vào mẫu đơn cần thiết buổi hướng dẫn lúc 10h sáng 115. Ms. Brown is best suited for the posting because she speaks_______Mandarin and has lived in Beijing. (A)

experienced: có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyện

(B)

fluent 

ưu loát, trôi chảy, viết lưu loát

uyển chuyển, dễ dàng

(C)

running 

chạy đang chạy; tiến hành trong lúc chạy o

chảy, đang chảy o

running spring dòng suối đang chảy

di động trượt đi o

running jump nhảy có chạy lấy đà

running block puli di động

liên tiếp, liên tục, liền o

for several days running trong nhiều ngày liền

o

running number số thứ tự

hiện nay, đương thời o

running account số tiền hiện gửi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

231


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

prolonged

kéo dài, được nối dài thêm o

a prolonged visit cuộc đi thăm kéo dài

Dịch: Bà Brown là người phù hợp nhất cho vị trí này bởi nói trôi chảy tiếng phổ thông của Trung Quốc và sống ở Bắc Kinh. 116. Thank you for taking the time to meet with me, and I look forward to_________from you soon. (A)

hear

(B)

hears

(C)

heard

(D)

hearing

Giải thích: looking forward to + N/V-ing: mong chờ, mong đợi cái gì/ làm gì Dịch: Cám ơn bạn đã dành thời gian đến gặp tôi và rất mong sớm nhận được tin của bạn 117. The afternoon flight from Tokyo has been canceled_________a mechanical problem. (A)

as much as: nhiều như, cũng như là

(B)

due to = because of ( +N ): bởi vì

(C)

because + mệnh đề : bởi vì

(D)

in case + mệnh đề: trong trường hợp

Dịch: Chuyến bay chiều nay từ Tokyo bị hủy do một vấn đề về máy móc 118. Following Ms. Agio’s appointment to the board of directors, the firm’s investment strategy was_______ reevaluated. (A)

thoroughly (adv)

(B)

thorough (adj)

(C)

thoroughness (n)

(D)

more thorough ( dạng so sánh hơn của adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước động từ ―reevaluated‖ nên cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

232


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Sau buổi họp của bà Agio với hội đồng quản trị, chiến lược đầu tư của công ty cần được đánh giá kỹ lưỡng. 119. Every summer, Brighton store owners create unique window displays________an effort to attract more tourists. (A)

of

(B)

by

(C)

in

(D)

from

Giải thích: in an effort to do sth: để cố gắng làm được điều gì Dịch: Mùa hè hàng năm, chủ cửa hàng Brighton lại tổ chức các buổi trưng bày tủ kính độc đáo để cố gắng thu hút nhiều du khách 120. Improvements in the manufacturing process resulted in greater________in the production of wood furniture. (A)

consistency (n)

(B)

consisting (v_ing)

(C)

consistently (adv)

(D)

consistent (adj)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau tính từ ―greater‖ nên cần điền 1 danh từ ( tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó ) => chọn đáp án A Dịch: Những cải tiến trong quá trình sản xuất dẫn đến tính thống nhất trong việc sản xuất đồ gỗ nội thất 121. After the president’s welcoming remarks, sales manager Tonya Nero will lead a_______on product promotion strategies. (A)

situation 

vị trí, địa thế o

unrivalled for situation địa thế đẹp không đâu bằng

tình thế, tình cảnh, hoàn cảnh, trạng thái o

an embarrassing situation tình thế lúng túng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

233


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

discussion ( discussion on )

sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận o

the question is under discussion vấn đề đang được thảo luận

(C)

selection: sự lựa chọn, sự chọn lọc, sự tuyển lựa

(D)

delivery

sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng o

the early (first) delivery lần phát thư thứ nhất trong ngày

o

to pay on delivery tả tiền khi giao hàng

Dịch: Sau bài phát biểu chào mừng của chủ tịch, quản lý bán hàng Tonya Nero sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận về các chiến lược quảng bá sản phẩm 122. In order to keep prices________, Kim’s Bakery will begin making its breads and cakes on the premises. (A)

reasonable (adj)

(B)

reasonably (adv)

(C)

reasoning (v_ing)

(D)

reason (v hoặc n )

Giải thích: keep somebody/something + adj: giữ ai đó/ cái gì đó trong trạng thái nào Dịch: Để mà giữ giá hợp lý thì đầu tiên, cửa hàng bánh của Kim sẽ bắt đầu làm bánh mì và bánh ngọt 123. After all resumes have been reviewed, selected candidates will be_________for interviews. (A)

signaled

ra hiệu, báo hiệu; chuyển (tin tức, lệnh) bằng tính hiệu o

(B)

to signal to someone to stop ra hiệu cho ai dừng lạ stated

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

234


TOEIC TIẾN CHUNG phát biểu, nói rõ, tuyên bố o

(C)

to state one's opinion phát biểu ý kiến của mình invited

mời

đem lại o

lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng o

(D)

carelessness invites accidentd sự cẩu thả thường đem lại tai nạn

a scenery which invites a painter's brush một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ

produced 

trình ra, đưa ra, giơ ra o

to produce one's ticket at the gate trình vé ở cổng

o

to produce a play trình diễn một vở kịch

o

to produce evidence đưa ra chứng cớ

sản xuất, chế tạo o

to produce good sản xuất hàng hoá

Dịch: Sau k hi xem xét lại các hồ sơ cá nhân, các ứng viên được chọn sẽ được mời đến phỏng vấn 124. Our contact information is printed on the back cover of the manual so that you may______refer to it. (A)

ease (n)

(B)

easy (adj)

(C)

easiest (dạng so sánh hơn nhất của tính từ )

(D)

easily ( adv)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

235


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―refer‖ nên cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Thông tin liên lạc của chúng tôi được in trên trang bìa sau của cuốn hướng dẫn để bạn có thể tham khảo nó một cách dễ dàng 125. Mr. Martin has decided to________the planning meeting because of a scheduling conflict. (A)

evaluate: ước lượ ng, định giá

(B)

postpone

hoãn lại o

(C)

to postpone the meeting hoãn cuộc họp refer

xem, tham khảo o

ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến o

to refer to something có liên quan đến việc gì

hỏi ý kiến o

(D)

to refer to somebody for help tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai

có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới o

don't refer to the matter again đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa

tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào o

to refer to a documemt tham khảo một tài liệu

to refer to somebody hỏi ý kiến ai

identify

nhận ra, làm cho nhận ra, nhận biết; nhận diện, nhận dạng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

236


TOEIC TIẾN CHUNG o

to identify oneself with gắn bó chặt chẽ với, gắn liền tên tuổi mình với, gắn liền vận mệnh mình với

o

to identify oneself with a party gắn bó chặt chẽ với một đảng

Dịch: Ông Martin đã quyết định hoãn cuộc họp dự kiến do trùng lịch. 126. A conservative investment strategy seems________in light of the company’s current financial situation. (A)

recognized

được công nhận, được thừa nhận, được chấp nhận o

the recognized term thuật ngữ đã được chấp nhận

(B)

appropriate : thích hợp, thích đáng

(C)

alternative 

xen nhau; thay đổi nhau, thay phiên nhau

lựa chọn (một trong hai); hoặc cái này hoặc cái kia (trong hai cái); loại trừ lẫn nhau (hai cái)

(D)

o

these two plans are necessarily alternative hai kế hoạch này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau

o

alternative hypothesis giả thuyết để lựa chọn

collective

tập thể; chung o

collective ownership of means of production sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất

o

collective security an ninh chung

Dịch: Một chiến lược đầu tư thận trọng dường như là sự soi sáng cho tình hình tài chính hiện tại của công ty 127. The company handbook________ the topics of compensation, bonuses, and overtime. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

237


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

has been covered

(B)

covering

(C)

is covered

(D)

covers

Giải thích: Câu thiếu động từ chính nên ta có thể loại được đáp án B. Dịch nghĩa thấy câu cần động từ dưới dạng chủ động nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: Cuốn sổ tay công ty bao gồm các chủ đề về bồi thường, tiền thưởng và làm thêm giờ 128. The goal of our publication is to provide________to students who want to study overseas. (A)

effort: sự cố gắng, sự ráng sức; sự cố thử làm

(B)

engagement 

sự hứa hẹn, sự ước hẹn, sự cam kết, sự ràng buộc, sự hứa hôn o

(C)

to keep one's engagements tôn trọng những lời cam kết của mình

sự hứa gặp o

a public engagement sự hứa nói chuyện với công chúng

o

social engagements sự được mời mọc ở các cuộc chiêu đãi...

assistance

sự giúp đỡ o

(D)

to render (give) assistance to somebody giúp đỡ ai attraction: sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn

Dịch: Mục đích sự công bố của chúng tôi là muốn giúp đỡ cho các sinh viên muốn đi du học 129.________budget constraints, all full-time employees will receive a 3 percent salary increase. (A)

Despite ( mặc dù )

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

238


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

When ( khi )

(C)

Even if: ( thậm chí nếu )

(D)

Besides ( bên cạnh )

Dịch: Mặc dù ngân sách khó khăn nhưng tất cả các nhân viên làm toàn thời gian vẫn sẽ được tăng lương 3% 130. During the hotel renovation, special________was given to the lighting fixtures and decorations. (A)

introduction: sự giới thiệu, lời giới thiệu

(B)

attempt

sự cố gắng, sự thử o

to make an attempt at doing something (to do something) thử làm một việc gì

o

to fail in one's attempt thử làm nhưng thất bại

(C)

conference: sự bàn bạc, hội ý, hội thảo

(D)

attention

sự chú ý o

to pay attention to chú ý tới

o

to attract attention lôi cuốn sự chú ý

Dịch: Trong quá trình sửa chữa lại khách sạn, các thiết bị chiếu sáng và trang trí đã được chú ý đặc biệt 131. The inventory should be completed by the end of the week if everything goes________plan. (A)

in addition to: thêm vào đó

(B)

agreeing with: đồng ý, tán thành với

(C)

relating to: liên quan đến

(D)

according to: theo như

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

239


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Việc kiểm kê sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này nếu như mọi thứ theo đúng kế hoạch 132. Commuters can help reduce pollution by occasionally leaving__________cars at home and using public transportation. (A)

them ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(B)

their ( tính từ sở hữu )

(C)

theirs (đại từ sở hữu )

(D)

they (đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―cars‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Những người đi làm có thể giúp giảm ô nhiễm bằng cách thỉnh thoảng để xe của họ ở nhà và sử dụng phương tiện công cộng 133. Following her_________to sales director, Ms. Lin assumed responsibility for the firm’s marketing activities. (A)

development: sự phát triển, sự mở rộng

(B)

delivery

sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng o

the early (first) delivery lần phát thư thứ nhất trong ngày

o

to pay on delivery tả tiền khi giao hàng

(C)

promotion (to something) 

sự thăng chức, sự thăng cấp, sự đề bạt; sự cho lên lớp o

to win (obtain, gain, earn) promotion được thăng chức, được thăng cấp

sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích o

to form a society for the promotion of science thành lập một hội để đẩy mạnh khoa học

o

the promotion of production sự đẩy mạnh sản xuất

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

240


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

acceptance 

sự nhận, sự chấp nhận, sự chấp thuận

sự thừa nhận, sự công nhận

Dịch: Sau khi được thăng chức lên giám đốc bán hàng, bà Lin đảm nhận trách nhiệm cho các hoạt động tiếp thị của công ty. 134. Local manufacturers have been________ to hire additional employees until productivity improves. (A)

hesitate

(B)

hesitation

(C)

hesitated

(D)

hesitant

Giải thích: To be hesitant to do st / to hesitate to do st: do dự, đắn đo, lưỡng lự làm gì Dịch: Các nhà sản xuất địa phương đắn đo thuê thêm nhân viên cho đến khi năng suất cải thiện 135. The company ________ computer training to ensure that employees have the latest computer knowledge and skills. (A)

provides

cung cấp, chu cấp, lo cho cái ăn cái mặc cho; lo liệu cho o

(B)

to provide for a large family lo cái ăn cái mặc cho một gia đình đông con regrets

hối tiếc, tiếc o

I regret being unable to came tôi tiếc là không thể đến được

o

I regret to inform you that tôi lấy làm tiếc báo để ông hay rằng

(C)

convinces: làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục

(D)

proceeds 

tiến lên; theo đuổi; đi đến

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

241


TOEIC TIẾN CHUNG o

to proceed to London đi Luân-đôn

tiếp tục, tiếp diễn; tiếp tục nói o

the story proceeds as follows câu chuyện tiếp diễn như sau

Dịch: Công ty này cung cấp đào tạo máy tính để đảm bảo rằng các nhân viên có kiến thức mới nhất và kỹ năng về máy tính 136. Recent data indicate that the_______of water in Orlova Valley has dropped over the last two years. (A)

consume (v)

(B)

consumer (n- người tiêu dùng, tiêu thụ )

(C)

consumption ( sự tiêu thụ, tiêu dùng)

(D)

consumed (v_ed)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước ―of‖ nên cần điền 1 danh từ => loại A và D. Ta chọn đáp án C cho phù hợp nghĩa của câu Dịch: Dữ liệu gần đây cho thấy rằng lượng tiêu thụ nước ở thung lũng Orlova đã giảm trong hai năm qua 137.

If fuel costs rise________, the terms of our contract may have to be renegotiated.

(A)

mainly: phần lớn, chính, chủ yếu

(B)

sincerely: một cách chân thành

(C)

freshly: mới mẻ, có vẻ mới

(D)

significantly: đáng kể, tới mức độ lớn

Dịch : Nếu giá nhiên liệu tăng đáng kể thì các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi sẽ phải được thương lượng lại 138.

It is imperative that computer passwords________ kept confidential.

(A)

were

(B)

be

(C)

being

(D)

had been

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

242


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Câu giả định dùng với tính từ Các tính từ dùng trong câu giả định gồm các tính từ trong bảng dưới đây. Advised

Necessary Essential Vital

Recommended

Urgent

Important

Obligatory

Required

imperative

Mandatory

Proposed

Suggested

Trong công thức sau, adjective chỉ định một trong các tính từ có trong bảng trên. It + be + adjective + that + subject + [verb in simple form ]... Ex: It is necessary that he find the books. =>chọn đáp án B Dịch: Mật khẩu máy tính bắt buộc phải được giữ bí mật 139. Sitting through long presentations can make the audience________, so speakers should limit their talks to 30 minutes. (A)

remarkable: đáng chú ý, xuất sắc, phi thường, đặc biệt

(B)

restless 

không nghỉ, không ngừng

không yên, luôn luôn động đậy, hiếu động

không nghỉ được, không ngủ được, thao thức; bồn chồn, áy náy o

a restless night một đêm thao thức

(C)

concise: ngắn gọn, súc tích

(D)

excessive: quá mức, thừa,quá thể, quá đáng

Dịch: Ngồi suốt các bài thuyết trình dài có thể làm cho khán giả ngồi không yên, vì vậy người phát biểu nên giới hạn bài nói của họ trong vòng 30 phút 140. Insurance specialists at Datweiler & Associates receive three months of intensive training _______they begin working with clients. (A)

rather

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

243


TOEIC TIẾN CHUNG 

hà... hơn, thích... hơn o

đúng hơn, hơn là o

we got home late last night, or rather early this morning chúng tôi về đến nhà khuya đêm qua, hay đúng hơn sáng sớm hôm nay

phần nào, hơi, khá o

(B)

we would rather die than be salves chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ

the performance was rather a failure buổi biểu diễn thất bại phần nào

whereas

nhưng trái lại, trong khi mà, còn o

(C)

some people like meat with much fat in it whereas others hate it nhiều người thích thịt mỡ trong khi mà nhiều before

trước khi o

(D)

I must funish my work before I go home tôi phải làm xong việc trước khi về nhà nearly

gần, sắp, suýt o

it is nearly time to start đã gần đến giờ khởi hành

Dịch: Các chuyên gia bảo hiểm tại Datweiler & Associates nhận được ba tháng đào tạo chuyên sâu trước khi họ bắt đầu làm việc với khách hàng.

PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following notice. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

244


TOEIC TIẾN CHUNG information About Your Account Basic charges for your monthly telephone service are billed 30 days in________. The total amount due must be received by the due date, which is printed on the lower lefthand corner of your bill. 141. (A)

advance

(B)

advanced

(C)

advancement

(D)

advancing

Giải thích: Cụm ―in advance‖: trước, sớm Ex: When you pay in advance, you receive a discount. Khi bạn trả tiền trước, bạn sẽ nhận được một khoản chiết khấu Dịch: Chi phí cơ bản cho dịch vụ điện thoại hàng tháng của bạn phải được thanh toán trước 30 ngày Please enclose the bottom portion of your bill with your payment. This will______ that your payment is credited appropriately. 142. (A)

prove

chứng tỏ, chứng minh o

to prove the truth chứng tỏ sự thật

(B)

ensure: bảo đảm

(C)

include

bao gồm, gồm có o

(D)

his conclusion includes all our ideas kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi clarify: làm cho sáng sủa dễ hiểu

Dịch: Vui lòng đính kèm phần cuống của hóa đơn khi bạn thanh toán. Cái đó sẽ đảm bảo rằng thanh toán của bạn đã được công nhận một cách thích đáng. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

245


TOEIC TIẾN CHUNG If you are unable to pay your bill in full, please contact Customer Service immediately at 555-4849. We will be glad to help you set up an_______payment plan. 143. (A)

alternates (v)

(B)

alternated (v_ed)

(C)

alternative (adj)

(D)

alternatively (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―payment plan‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ đó => chọn đáp án C Dịch: Chúng tôi sẽ vui lòng giúp bạn thiết lập một phương án thanh toán khác.

Questions 144-146 refer to the following e-mail. Subject: Exercise at Work Program From: fltworks@metronnel.com To: Employees Metronnel invites you to join your colleagues in a free daily exercise program. Each morning an experienced trainer will lead you in a 30-minute_______ suitable for all ages and levels. 144. (A)

discussion

sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận o

(B)

the question is under discussion vấn đề đang được thảo luận study

sự học tập; sự nghiên cứu

(C)

o

to give one's hours to study để hết thì giờ vào học tập

o

to make a study of something nghiên cứu một vấn đề gì exchange

sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

246


TOEIC TIẾN CHUNG o

exchange of goods sự trao đổi hàng hoá

o

exchange of prisoners of war sự trao đổi tù binh

(D)

routine 

lề thói hằng ngày; công việc thường làm hằng ngày

thủ tục; lệ thường o

these questions are asked as a matter of routine người ra đặt những câu hỏi này theo thủ tục

Dịch: Mỗi buổi sáng, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm sẽ cho bạn vào một lịch trình 30 phút phù hợp cho mọi lứa tuổi và trình độ. Research shows that improved physical conditioning leads to happier workers.______in this employer-sponsored program will help you start your day off well! E-mail fitworks@metronnel.com for more details. 145. (A)

Participated

(B)

Participating

(C)

Participate

(D)

Participates

Giải thích: Cụm ―___in this employer-sponsored program‖ đóng vai trò làm chủ ngữ nên động từ ―participate‖ cần ở dạng V-ing là ―participating‖ ( động từ làm chủ ngữ cần ở dạng V-ing hoặc to-V) => chọn đáp án B Dịch: Some of you may have received this e-mail message twice. If this has happened, please notify us at the above e-mail address to avoid________postings in the future. 146. (A)

duplicate: giống hệt, lặp lại, bản sao

(B)

missed: bị tổn thất, bị bỏ sót, bị bỏ quên; không nắm được, không hiểu

(C)

delayed: bị chậm, bị trì hoãn

(D)

changed: bị thay đổi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

247


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Một số bạn có thể đã nhận được tin nhắn này hai lần. Nếu điều này xảy ra, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ e-mail trên để tránh trùng lặp thông tin đăng về sau. Questions 147-149 refer to the following article. Audiotimes Reports Strong Profits By Yoshinori Hirakawa Tokyo- strong sales of digital recording equipment have helped Audiotimes, a Japanese electronics maker, achieve its highest profits in ten years. The company’s chairman, Masayuki Hirano, told reporters last Friday______ Audiotimes’ financial success has ―greatly exceeded our expectations.‖ 147. (A)

for

(B)

as

(C)

that

(D)

with

Giải thích : tell somebody/yourself (that)… kể, nói chuyện về…. Ex: They’ve told us (that) they’re not coming. Dịch: Chủ tịch công ty, Masayuki Hirano, thứ 6 trước có nói với các phóng viên rằng thành công về mặt tài chính của Audiotimes ―đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi." Many economists say Audiotimes is still too small to be a serious competitor in the electronics market. Some industry analysts,_______ challenge that assessment. ―The executives at Audiotimes 148. (A)

therefore: do đó

(B)

furthermore: hơn nữa

(C)

likewise: tương tự như vậy

(D)

however: tuy nhiên

Dịch: Tuy nhiên một vài nhà phân tích trong ngành không thừa nhận đánh giá này ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

248


TOEIC TIẾN CHUNG do everything right,‖ says Russell Takayama, a technology reporter for the Japan Business Times. ―________invest heavily in research, find creative solutions to problems, and plan down to the last detail.‖ 149. (A)

They ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ )

(B)

Theirs ( đại từ sở hữu )

(C)

Them ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm tân ngữ )

(D)

Themselves ( đại từ phản thân )

Giải thích: Chỗ trống đóng vai trò làm chủ ngữ nên chỉ có thể chọn đáp án A Dịch: Họ đầu tư mạnh vào nghiên cứu, tìm giải pháp sáng tạo cho các vấn đề, và có kế đến chi tiết cuối cùng.

Questions 150-152 refer to the following letter. Mr. Matt Pinczkowski 1705 Mountain Top Road Littleton, CO 80165 20 May Dear Mr. Pinczkowski, I am writing in response to the proposal you sent me late last week. Soon______I received your proposal, I learned that the patio construction will require a building permit. 150. (A)

when

(B)

upon

(C)

about

(D)

after

Giải thích: Soon after: ngay sau khi Ex: She sold the house soon after her husband died. Dịch: Ngay sau khi tôi nhận được đề nghị của bạn, tôi nhận thấy rằng việc xây dựng sân sẽ phải có giấy phép xây dựng. In order to apply for the permit, I will need your signature on the enclosed form. Could you please sign the form and return it to me________ a revised construction schedule? ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

249


TOEIC TIẾN CHUNG As soon as l hear from you, I will send the permit application to the city building inspector. 151. (A)

apart from: ngoài…ra

(B)

along with: theo cùng với, song song với

(C)

up against: tiếp xúc chặt chẽ với, gần sát với

(D)

instead of: thay vì

Dịch: Bạn có thể vui lòng kí vào đơn và gửi lại cho tôi cùng với tiến độ xây dựng đã sử đổi được chứ? I________to have the permit no later than mid-July. 152. (A)

had expected

(B)

expecting

(C)

expect

(D)

had been expecting

Giải thích: Động từ cần chia ở thì hiện tại để hợp lý ( expect + to V: mong đợi điều gì trong tương lai ) Dịch: Tôi hi vọng có được giấy xin phép trước giữa tháng 6 I apologize for the late notice on this, but I did not know that a permit was necessary until I talked to the city inspector earlier this week. Many thanks for your assistance, and l hope to hear from you soon. Sincerely, Lauren Rutishauser

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

250


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 9 101. The new-product development meeting will be held either in Room 402______in Room 501. (A)

or

(B)

and

(C)

not

(D)

but

Giải thích: Cấu trúc: Either…or: hoặc … hoặc Dịch: Buổi họp phát triển sản phẩm mới sẽ được tổ chức tại phòng 402 hoặc 501 102.

The restaurant will________for two days later this month for remodeling.

(A)

hold 

cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững o

giữ, ở (trong một tư thế nào đó) o

to hold oneself erect đứng thẳng người

chứa, chứa đựng o

(B)

to hold a pen cầm bút

this rooms holds one hundred people phòng này chứa được một trăm người

build

xây, xây dựng, xây cất; dựng nên, lập nên, làm nên o

(C)

to build a railway xây dựng đường xe lửa close

đóng, khép

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

251


TOEIC TIẾN CHUNG o

shops close at six các cửa hiệu đóng cửa vào lúc 6 giờ

o

this door closes easily cửa này dễ khép

(D)

invite 

mời

đem lại o

carelessness invites accidentd sự cẩu thả thường đem lại tai nạn

lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng o

a scenery which invites a painter's brush một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ

Dịch: Nhà hàng sẽ đóng cửa trong hai ngày vào cuối tháng này để tu sửa 103. The advertising budget is divided______among the three divisions in the marketing department. (A)

equal (adj hoặc v)

(B)

equals (v)

(C)

equality (n)

(D)

equally (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―divided‖ nên cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Ngân sách để quảng cáo chia đều cho ba bộ phận phòng tiếp thị 104. Mr. Fullham’s investments in small start-up companies have doubled_______value in just over five years. (A)

they ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

their ( tính từ sở hữu )

(C)

them ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(D)

themselves ( đại từ phản thân )

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

252


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―value‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Các khoản đầu tư của ông Fullham vào các công ty nhỏ đã tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vòng năm năm 105.

Printer cartridges can be found in the supply cabinet_______the file folders.

(A)

at

(B)

from

(C)

with

(D)

along

106.

Solar power is being heavily promoted as a clean and_______source of energy.

(A)

renew (v)- khôi phục, hồi phục

(B)

renews- (v)

(C)

renewal (n)- sự hồi phục, khôi phục

(D)

renewable (adj)- có thể hồi phục, có thể thay mới, đổi mới lại

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng trước cụm danh từ ―source of energy‖ nên cần điền một tính từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ đó => chọn đáp án D Dịch: Năng lượng mặt trời đang được quảng bá mạnh mẽ là nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo được 107.

Registrations for the next lecture series must be________by the end of this week.

(A)

belonged

thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu o

(B)

the power belongs to the people chính quyền thuộc về tay nhân dân practiced

thực hành, đem thực hành

làm, hành (nghề...) o

to practice medicine làm nghề y

tập, tập luyện, rèn luyện

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

253


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

to practice the piano tập pianô

received 

nhận, lĩnh, thu o

tiếp, tiếp đón, tiếp đãi o

(D)

on receiving your letter khi nhận được thư anh

to receive guest tiếp khách, tiếp đãi khách

arrived 

(+ at, in) đến, tới nơi; xảy đến

đi đến, đạt tới o

to arrive at a conclusion đi tới một kết luận

Dịch: Đăng ký cho loạt bài giảng tiếp theo phải được nhận trước cuối tuần này 108. Mr. Montrose’s________in his job search has resulted in employment offers from three companies. (A)

persist (v) ( persist in doing something: bền bỉ làm việc gì )

(B)

persisted (v_ed)

(C)

persistently (adv): một cách bền bỉ, khăng khăng, cố chấp

(D)

persistence (n): tính bền bỉ, khăng khăng, cố chấp

Result in: dẫn đến, đưa đến, kết quả là… Giải thích: Chỗ trống đứng sau sở hữu cách: ―Mr. Montrose’s‖, đứng trước giới từ ―in‖ nên chỉ có thể điền 1 danh từ nên đáp án cần lực chọn là đáp án D Dịch: Tính kiên trì của Montrose trong việc tìm việc làm đã đem lại kết quả là ông đã được ba công ty nhận vào làm việc 109. Ms. Vialobos has reported that the new mobile telephones are the lightest_________to be purchased by the department. (A)

ever

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

254


TOEIC TIẾN CHUNG bao giờ; từ trước đến giờ; hàng, từng o

more than ever hơn bao giờ hết

o

the best story ever heard chuyện hay nhất đã từng được nghe

o

the greatest thinker ever nhà tư tưởng lớn nhất từ trước đến giờ

(B)

before: trước, trước khi

(C)

quite

khá o

quite a long time khá lâu

o

quite a few một số kha khá

(D)

well: tốt, hay

Dịch: Bà Villalobos đã báo cáo rằng các máy điện thoại di động mới này là những cái nhẹ nhất từng được phòng mua cho 110.

Orders_________the weight limit are subject to additional shipping fees.

(A)

exceed

(B)

exceeded

(C)

exceeding

(D)

excessive

To be subject to: phải chịu…. Giải thích: Câu trên có động từ chính: ―are‖ nên chỗ trống chỉ có thể điền động từ ở dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ ―orders‖ đằng trước. Dịch nghĩa thấy câu cần động từ mang nghĩa chủ động nên chọn đáp án C MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

255


TOEIC TIẾN CHUNG 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh (dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến) 3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf) Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND… He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship. -Động từ là HAVE/HAD He had something that he could/ had to do = He had something to do -Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE) There are six letters which have to be written today. There are six letters to be written today Dịch: Những đơn hàng vượt quá trọng lượng cho phép sẽ phải chịu lệ phí vận chuyển bổ sung 111.

Mr. Wong will travel to the management seminar in Singapore on________

(A)

he

(B)

himself

(C)

him

(D)

his own

Cụm: By oneself = on one's own: chỉ ai đó làm gì một mình Dịch: Ông Wong sẽ đến hội thảo quản lý tại Singapore một mình 112. According to an informal survey, the sales goal set by the management team seems________to most of the staff. (A)

realist (n): người có óc thực tế

(B)

realism(n): chủ nghĩa hiện thực

(C)

realistic (adj): hiện thực, có óc thực tế

(D)

realistically (adv): một cách thực tế

Giải thích: seem +adj: có vẻ như, dường như ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

256


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Theo một khảo sát không chính thức, mục tiêu doanh số được đội ngũ quản lý đặt ra có vẻ thực tế cho hầu hết các nhân viên 113. Because the packaging machines________break down on the assembly line, factory officials have decided to replace them. (A)

repeat (v): nhắc lại, lặp lại

(B)

repeatedly (adv): nhắc đi nhắc lại, nhiều lần

(C)

repeated (adj): nhiều lần, nhắc đi nhắc lại

(D)

repetition: sự nhắc lại, sự bắt chước

Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―break‖ nên cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án B Dịch: Do cái máy đóng gói liên tục bị hỏng trong dây chuyền lắp ráp nên các công chức nhà máy đã quyết định thay thế chúng. 114. Workers are________against entering the laboratory without protective clothing and masks. (A)

cautious (adj): thận trọng, cẩn thận

(B)

caution (n): sự thận trọng, (v): báo trước, cảnh báo

(C)

cautiously (adv): một cách thận trọng, cẩn thận

(D)

cautioned (v_ed)

Giải thích: Dịch nghĩa thấy câu cần một động từ ở dạng bị động nên chọn đáp án A Dịch: Công nhân được cảnh báo đề phòng vào phòng thí nghiệm mà không có mặt nạ và đồ bảo hộ 115. Ms. Gupta wishes to________the terms of her employment contract before signing it. (A)

deprive: lấy đi, cướp đi, cướp đoạt

(B)

respond 

phản ứng lại o

to respond with a blow đập lại bằng một đòn

đáp lại, hưởng ứng (lời kêu gọi, sự đối xử tốt...)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

257


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

to respond to the appeal hưởng ứng lời kêu gọi

modify 

giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu o

sửa đổi, thay đổi o

(D)

to modify one's tone dịu giọng, hạ giọng

the revolution modified the whole social structure of the country cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước

assure 

làm cho vững tâm, làm cho tin chắc

quả quyết, cam đoan

đảm bảo o

hard work work usually assures success chăm chỉ thường bảo đảm sự thành công

Dịch: Bà Gupta muốn sửa đổi các điều khoản của hợp đồng lao động trước khi ký 116.

Highway 140 is not________by Exit 2A due to road construction.

(A)

occupied: bị chiếm, chiếm đóng

(B)

accessible 

có thể tới được, có thể gần được o

the remote hamlet is accessible by bicycle cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được

dễ bị ảnh hưởng o

accessible to bribery dễ hối lộ, dễ đút lót

(C)

exposed: không được che phủ, bảo vệ

(D)

possible

có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

258


TOEIC TIẾN CHUNG o

all possible means mọi biện pháp có thể

Due to = because of: bở vì, do Dịch: Do xây dựng đường bộ nên không thể đến quốc lộ 140 bằng lối 2A. 117. Mr. Thomas and Ms. Vasquez________to work together on the market research project. (A)

assigned

(B)

assigning

(C)

will assign

(D)

have been assigned

Giải thích: Dịch nghĩa thấy động từ cần ở dạng bị động nên chỉ có thể chọn đáp án D Dịch: Ông Thomas và bà Vasquez đã được phân công làm việc cùng nhau trong dự án nghiên cứu thị trường. 118. Because of its_________for outstanding customer service, Mei’s Hair Salon is the most popular business of its kind in the area. (A)

approval  sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận to nod in approval gật đầu, đồng ý  sự phê chuẩn

(B)

estimation 

sự đánh giá; sự ước lượng

sự kính mến, sự quý trọng o

(C)

to hold someone in estimation kính mến ai, quý trọng ai

probability 

sự có thể có, sự chắc hẳn, sự có khả năng xảy ra; sự có lẽ đúng, sự có lẽ thật o

in all probability rất có thể xảy ra, chắc hẳn; rất có thể đúng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

259


TOEIC TIẾN CHUNG 

(D)

điều có thể xảy ra, điều chắc hẳn reputation

tiếng (xấu, tốt...) o

he had the reputation of raching his tenants lâo ta có tiếng về bóc lột tận xương tuỷ tá điền của lão

tiếng tốt, thanh danh, danh tiếng o

a scientist of world wide một nhà khoa học danh tiếng khắp thế giới

Dịch: Do khả năng phục vụ khách hàng xuất sắc, hiệu làm tóc Mei là chỗ được ưa chuộng nhất ở khu vực này 119. Market researchers reported that customers were most impressed_________the Vestra Coffeemaker’s delayed-start function. (A)

by

(B)

beyond

(C)

for

(D)

since

Giải thích: Cấu trúc bị động nên có ―by + chủ thể gây ra hành động‖ => chọn đáp án A Dịch: Những nhà nghiên cứu thị trường đã báo cáo rằng chức năng tạm dừng của máy làm cà phê Vestra đã làm khách hàng ấn tượng nhất 120. By the time the magazine article on home security devices__________on the newsstands, the pricing information was already outdated. (A)

appears

(B)

appeared

(C)

will appear

(D)

appearing

Giải thích: By the time + Adverbial Clause (Simple past) + Main Clause (Past perfect)‖ Dịch: 121.

After December 13 customers will be asked to place their orders online________ use the mail order form.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

260


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

so as = so that: để mà, để cho

(B)

in case: trong trường hợp

(C)

rather than: thay vì

(D)

provided that: với điều kiện, miễn là

Dịch: Sau ngày 13 tháng 12, khách hàng sẽ được yêu cầu đặt hàng trực tuyến thay vì sử dụng hình thức đặt hàng qua mail 122. Bylar Corporate Furnishings is the________ office furniture vendor for several of the area's largest corporations. (A)

prefer (v): thích hơn

(B)

preferred (adj): được thích hơn, được ưa hơn, được ưu tiên

(C)

preference (n): sự thích hơn, sự ưu tiên

(D)

preferential (adj): ưu đãi

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―office furniture‖ nên cần điền 1 tính từ ddeeer bổ nghĩa cho cụm danh từ đó => loại đáp án A và C. Dịch nghĩa chọn đáp án B phù hợp hơn Dịch: Công ty nội thất Baylor là các nhà cung cấp nội thất văn phòng được ưu tiên cho một số tập đoàn lớn nhất của khu vực ưa thích. 123. Science Gadgets, Inc., supports every product it sells________and will gladly offer a refund for any purchase a customer is dissatisfied with. (A)

conclusively: chắc chắn, thuyết phục

(B)

factually: đúng như sự thật, dựa trên sự thật

(C)

unconditionally: tuyệt đối, vô điều kiện

(D)

steadily: đều đặn, đều đều, vững vàng

Dịch: Tập đoàn Science Gadget sẽ hỗ trợ vô ddieeefu kiện mọi sản phẩm mà họ bán và sẽ sẵn sàng hoàn trả cho bất kỳ hàng hóa nào mà khách hàng không hài lòng 124. A quarterly survey________by Car Trade magazine shows that customers prefer fuel- efficiency over size or price when purchasing a new automobile. (A)

performed

(B)

performs

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

261


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

had performed

(D)

to perform

Giải thích: Câu đã có động từ chính: ―shows‖ nên chỗ trống cần điền động từ ở dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho danh từ ―survey‖ở phía trước. Sau chỗ trống có ―by Car trade magazine‖ – dấu hiệu của bị động nên chọn đáp án A MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh (dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến) 3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf) Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND… He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship. -Động từ là HAVE/HAD He had something that he could/ had to do = He had something to do -Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE) There are six letters which have to be written today. There are six letters to be written today Dịch: Một cuộc khảo sát hàng quý thực hiện bởi tạp chí thương mại xe hơi chỉ ra rằng khách hàng quan tâm đến tiết kiệm nhiên liệu, kích thước lớn hoặc giá khi mua một chiếc ô tô mới 125. Ferrelli Steel has_________in talks with Montag Fabrics to purchase part of its manufacturing business. (A)

involved: gồm, bao hàm

(B)

engaged + in: làm, tiến hành o

to engage oneself to do something hứa hẹn làm gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

262


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

to become engaged to hứa hôn với demonstrated

chứng minh, giải thích

bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ

(D)

maintained 

giữ, duy trì, bảo vệ, bảo quản o

to maintain friendly relations duy trì những quan hệ hữu nghị

giữ vững, không rời bỏ o

to maintain one's position giữ vững vị trí của mình

Dịch: Thép Ferrelli đã tiến hành nói chuyện với vải Montag để mua một phần cơ sở sản xuất kinh doanh của họ. 126.

Patent laws guarantee that Halperin Engineering, Inc., has________rights to the

technology it developed for robotic surgical devices. (A)

responsible 

chịu trách nhiệm o

(B)

có trách nhiệm; đứng đắn, đáng tin cậy feasible

(C)

to be responsible for something chịu trách nhiệm về việc gì

có thể thực hành được, có thể thực hiện được, có thể làm được o

a feasible scheme kế hoạch có thể thực hiện được

o

land feasible for cultivation đất đai có thể cày cấy, trồng trọt được

tiện lợi manufactured: được sản xuất với quy mô công nghiệp lớn

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

263


TOEIC TIẾN CHUNG (D) 

exclusive riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng...); độc chiếm, độc quyền o

an exclusive interview cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)

o

exclusive right to sell something độc quyền bán cái gì

độc nhất o

one's exclusive occupation công việc độc nhất của mình

Dịch: Luật bằng sáng chế đảm bảo rằng tập đoàn Halperin Engineering có quyền độc quyền cho các công nghệ mà nó phát triển cho các thiết bị máy móc phẫu thuật 127. The Culver Award is given annually to an individual or organization that demonstrates__________ in the field of public transportation. (A)

innovate (n)

(B)

innovation (n)

(C)

innovative (adj)

(D)

innovatively (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ‖demonstrates‖ nên cần điền một danh từ để đóng vai trò làm tân ngữ => chọn đáp án B Dịch: Hàng năm, giải thưởng Culver được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó chứng tỏ được sự đổi mới trong lĩnh vực giao thông vận tải công cộng 128. _________its main competitor, the ergonomic chair offered by Well Designs is lightweight and comes in a variety of colors. (A)

In contrast to: Trái lại, ngược lại

(B)

By way of: như là, coi như là, như thể

(C)

Instead of: thay vì

(D)

So as = so that: để mà

Dịch: Trái với đối thủ cạnh tranh chính, Well Designs cung cấp ghế làm việc trọng lượng nhẹ và màu sắc đa dạng 129.

Several________have been made to the layout of Banham Library’s Web site.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

264


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

revisions 

sự xem lại, sự xét lại, sự duyệt lại

sự sửa lại

(B)

processes 

quá trình, sự tiến triển o

sự tiến hành o

(C)

the process of economic rehabilitation quá trình khôi phục kinh tế

in process of construction đang tiến hành xây dựng

considerations 

sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩ o

(D)

to take into consideration xét đến, tính đến, quan tâm đến, lưu ý đến

sự để ý, sự quan tâm, sự lưu ý concepts: khái niệm, quan niệm

Dịch: Bố cục trang web của thư viện Banham đã có vài sửa đổi 130. The Parks and Recreation Department is meeting to discuss what_________the extensive sewer work will have for the outdoor summer concert series in Evergreen Park. (A)

implicated

(B)

implicate

(C)

implications

(D)

implicating

131.

Guests are asked to register at the front desk ________ entering the main lobby.

(A)

upon: trong lúc, vào lúc

(B)

about: về, khoảng, chừng

(C)

in order to: để

(D)

whoever: bất cứ ai

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

265


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Những vị khách được yêu cầu đăng kí tại bàn lễ tân lúc đi vào sảnh chính 132. Mr. Tomita was pleased that Ms. Arai was _________to adjust her schedule at the last minute in order to revise the financial report. (A)

busy 

bận rộn, bận; có lắm việc o

náo nhiệt, đông đúc o

(B)

to be busy with (over) one's work bận rộn với công việc của mình

a busy street phố đông đúc náo nhiệt

willing 

bằng lòng, vui lòng; muốn o

to be willing to do muốn làm

sẵn sàng, quyết tâm o

to be quite willing to rất sẵn sàng

(C)

changed: đã thay đổi, bị thay đổi

(D)

timely: đúng lúc, hợp thời

Dịch: Ông Tomita đã rất hài lòng khi mà cô Arai đã sẵn sàng điều chỉnh lịch trình vào phút cuối cùng để rà soát lại các báo cáo tài chính 133. There is a_________to the number of people that can take the cable car to the top of the mountain. (A)

limit

giới hạn, hạn độ o

(B)

there is no limit to his impudence] sự hỗn xược của nó thật không còn giới hạn nào container

thùng đựng hàng, hộp đựng hàng

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

266


TOEIC TIẾN CHUNG 

côngtenơ o

(C)

isotope container côngtenơ đồng vị phóng xạ

presence 

sự có mặt o

in the presence of someone trước mặt ai

o

to be admitted to someone's presence được đưa vào gặp mặt ai, được đưa vào yết kiến ai

vẻ, dáng, bộ dạng o

(D)

to have no presence trông không có dáng

restraint 

sự ngăn giữ, sự kiềm chế o

to put a restraint on someone kiềm chế ai

sự hạn chế, sự gò bó, sự câu thúc o

the restraints of poverty những sự câu thúc của cảnh nghèo

Dịch: Chỉ có một số lượng người giới hạn có thể đi cáp treo lên đỉnh núi 134._________the search committee offers Doctor Rao the position of Professor of Sociology will depend on a vote of its members. (A)

Whether

có... không, có... chăng, không biết có... không o

he asked whether it was true ông ta hỏi không biết điều đó có đúng không

(B)

After: sau đó, sau khi

(C)

Although: mặc dù

(D)

Until: cho đến khi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

267


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Ban tìm kiếm có đưa tiến sĩ Rao lên vị trí giáo sư xã hội học hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu của các thành viên 135. It is widely believed by medical practitioners that a nutritious, well-balanced diet increases energy and________. (A)

alert (n): sự báo động, (v): báo động, (adj): tỉnh táo, đề phòng

(B)

alerts (v_s)

(C)

alerted (v_ed)

(D)

alertness (n): sự tỉnh táo, sự cảnh giác

Giải thích: Sau động từ ―increases‖ cần điền một danh từ đóng vai trò làm tân ngữ. ―and‖- dùng cấu trúc song song nên từ đứng trước và sau ―and‖ đều cần phải cùng từ loại => chọn đáp án D Dịch: 136. Management believes that stagnant sales of the Pondhopper luggage line is a result of the ________advertising campaign that was launched last quarter. (A)

inadequate 

không tương xứng, không xứng, không thích đáng, không thoả đáng o

không đủ, không đầy đủ, thiếu o

(B)

the inadequate settlement of a problem việc giải quyết không thoả đáng một vấn đề

inadequate information tin tức không đầy đủ

rare

hiếm, hiếm có, ít có o

(C)

a rare plant một loại cây hiếm intended

có định ý, có dụng ý, đã được nhằm; chờ đợi o

(D)

the intended effect kết quả chờ đợi trained: lành nghề, có tay nghề

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

268


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Quản lý tin rằng doanh số bán hàng dòng hành lý Pondhopper ứ đọng là một kết quả của các chiến dịch quảng cáo không thích hợp đã được tung ra vào quý cuối cùng 137. The number of visitors to the Hannaford Museum of History has________ to exceed the goal set for this year. (A)

often

(B)

always

(C)

yet

(D)

sometimes

Giải thích: Câu dùng thì hiện tại hoàn thành nên các trạng từ A, B, D không phù hợp ( các trạng từ này dùng cho hiện tại đơn )=> chọn đáp án C Dịch: Số lượng du khách đến bảo tàng lịch sử Hannaford vẫn chưa vượt mục tiêu đã đặt ra cho năm nay 138. The MNS Railroad’s most_________ passenger route runs through the White Mountain region and the Still River valley. (A)

picture (n): bức tranh, ảnh ; (v) hình dung, vẽ, mô tả

(B)

pictures (n) hoặc (v)

(C)

picturing (v_ing)

(D)

picturesque (adj): đẹp như tranh, sống động, nhiều hình ảnh

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụmdanh từ ―passenger route‖ nên cần điền một tính từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ đó => chọn đáp án D Dịch: Các tuyến đường chở khách đẹp nhất của tuyến đường sắt MNS chạy qua khu vực núi White và thung lũng sông Still 139. The store_________ charged Ms. Han’s credit card twice for the same purchase but quickly corrected its error. (A)

uniformly: đều, giống nhau, đồng dạng

(B)

potentially: tiềm tàng, tiềm năng

(C)

inadvertently: tình cờ, không cố ý

(D)

functionally: theo chức năng, về mặt chức năng

Dịch: Cửa hàng vô tình tính phí trên thẻ tín dụng của cô Han hai lần liền cho cùng một lần mua nhưng họ đã nhanh chóng sửa chữa lỗi của mình ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

269


TOEIC TIẾN CHUNG 140. Due to a rise in revenue, the Easthampton town council has decided to increase________ for community programs that have not traditionally received much financial support. (A)

preservation

sự giữ, sự gìn giữ, sự bảo quản, sự bảo tồn, sự duy trì o

in an excellent state of preservation; in [a state of] fair preservation được bảo quản rất tốt

(B)

sharing: sự phân chia, sự phân bổ

(C)

appraisal: sự đánh giá, sự định giá

(D)

funding: sự gây quỹ, vốn

Dịch: Do doanh thu tăng nên hội đồng thị trấn Easthampton đã quyết định tăng vốn cho các chương trình cộng đồng mà không nhận được nhiều sự hỗ trợ tài chính như thường lệ

PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141 -143 refer to the following letter. Dear Ms. Novotna, On Sunday, January 12, the Farber City Office of Workforce Development_________an all-day career- development seminar for members of the community. 141. (A)

has been holding

(B)

will be holding

(C)

holds

(D)

held

Giải thích: Chúng ta có thể nhìn thấy câu sau dùng thì tương lai đơn nên ta có thể biết sự kiện ―all-day career- development seminar‖ diễn ra tại một thời điểm trong tương lai =>

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

270


TOEIC TIẾN CHUNG dùng thì tương lai vì vậy ta chọn đáp án B Dịch: A group of experienced career counselors will advise you on_________to succeed in some of today’s most rewarding careers. 142. (A)

if

(B)

easily

(C)

manner

(D)

how

Giải thích: how to V: cách để…. Dịch: Một nhóm các nhà tư vấn nghề nghiệp có kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn cách để thành công trong một số nghề nghiệp danh giá nhất hiện nay. The seminar costs $55 for a single participant or $90 for two and is restricted to fifteen people. If you are interested, contact the Office of Workforce Development at 303-5550194 to register but make sure to do it soon. There are a________number of spots available. Sincerely, Jamal Watkinson Farber City Office of Workforce Development 143. (A)

limited: có hạn, hạn chế, hạn định

(B)

random: ẩu, bừa

(C)

substantial

quan trọng, trọng yếu, có giá trị thực sự, lớn lao

(D)

o

substantial contribution sự đóng góp quan trọng

o

substantial progress sự tiến bộ lớn lao growing: đang lớn lên

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

271


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Phí đến hội thảo là 55$ cho 1 người và 90$ cho 2 người và hội thảo bị giới hạn nhiều nhất là 15 người. Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ đến văn phòng phát triển nguồn nhân lực theo số điện thoại 303-555-0194 để đăng kí nhưng hãy đăng kí sớm. Chỉ có một số lượng chỗ giới hạn. Questions 144-146 refer to the following letter. October 30 Dear Professor Kimmel, The Bird Biology Quarterly has received your paper ―The Evolution of Avian Wingspans,‖ and we are pleased to announce that it has been selected to appear in our spring edition. We received over 100 submissions, and yours was_______along with 12 others. 144. (A)

chosen

chọn, lựa chọn, kén chọn o

(B)

choose for yourself anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy assigned

hân (việc...), phân công o

ấn định, định o

(C)

to be assigned to do something được giao việc gì

to assign the day for a journey ấn định ngày cho cuộc hành trình

impressed

gây ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kích o

(D)

to be deeply impressed by someone's kindness cảm kích sâu sắc vì lòng tốt của ai initialized: khở đầu, khởi xướng

Dịch:

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

272


TOEIC TIẾN CHUNG Enclosed with this________letter is the confirmation that you will need to sign in order for us to publish your paper. 145. (A)

accept (v)

(B)

accepts (v)

(C)

acceptably (adv)

(D)

acceptance (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―letter‖ nên có thể điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ hoặc điền danh từ để tạo thành cụm danh từ. Ở đây không có đáp án nào là tính từ nên chọn danh từ là đáp án D. Cụm ―acceptance letter‖: thư chấp nhận Dịch: Thư chấp nhận được đính kèm đã xác nhận rằng bạn cần kí để chúng tôi xuất bản bài báo của bạn Please note that it should be returned to our offices no later than December 1. We look _________ to hearing from you soon. 146 (A)

dearly

(B)

fairly

(C)

forward

(D)

about

Giải thích: Cấu trúc ―look forward to + V-ing‖ : mong chờ, mong đợi làm gì Dịch: Vui lòng lưu ý rằng hãy gửi lại đến văn phòng cho chúng tôi trước 1 tháng 12 Sincerely, Thomas Wright, Editor Bird Biology Quarterly Questions 147-149 refer to the following article. Every spring for the last decade, the Aslette Bicycle Race has been held to raise money_______ the local Aslette Park Foundation. 147. (A)

for

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

273


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

to

(C)

of

(D)

on

Giải thích: Chọn giới từ hợp nghĩa: ―raise money for: quyên góp tiền cho…‖ Dịch: Trong thập kỷ qua, cứ mỗi mùa xuân, giải đua xe đạp Aslett đã được tổ chức để quyên góp tiền cho quỹ công viên Aslett của địa phương On Sunday, April 17, over 200 individuals________in the event. 148. (A)

are participating

(B)

will participate

(C)

participate

(D)

participated

Giải thích: Ta có thể thấy câu dưới, hành động xảy ra sau cuộc đua dùng thì quá khứ hoàn thành nên câu đang xét dùng thì quá khứ đơn => chọn đáp án D Dịch: Vào chủ nhật, 17 tháng 4, hơn 200 người đã tham gia sự kiện này. Before the end of the race, local residents had contributed over 2000 euros, more than in any previous year, and more money continues to pour in. Oliver Davies, president of the foundation, would like to thank all community members for their generous _______ and support. To find out more about the Aslette Park Foundation, or to sign up to take part in other fund-raising events, go to www.asletteparkfoundation.co.ie. 149. (A)

influences

ảnh hưởng, tác dụng o

under the influence of chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của

o

to exercise one's influence on someone gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai

(B)

expectations 

sự mong chờ, sự chờ đợi, sự ngóng chờ, sự trông mong

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

274


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự tính trước, sự dự tính o

(C)

beyond expectation quá sự dự tính

donations 

sự tặng, sự cho, sự biếu

đồ tặng, đồ cho, đồ biếu

(D)

confirmations 

sự xác nhận; sự chứng thực o

the confirmation of a report sự xác nhận một bản báo cáo

sự thừa nhận, sự phê chuẩn o

the confirmation of a treaty sự phê chuẩn một hiệp ước

Dịch: Trước khi kết thúc cuộc đua, người dân địa phương đã đóng góp hơn 2000 euro, nhiều nhất từ trước đến nay, và vẫn có nhiều tiền tiếp tục đổ vào. Oliver Davies, chủ tịch của quỹ xin cảm ơn cộng đồng về những đóng góp hào phóng và sự ủng hộ của mọi người. Questions 150-152 refer to the following e-mail. To: Adams, Finn From: Gold, Francis Sent: Friday, August 15 Subject: Computer workstations Dear Finn, As you know, we have eight sales department employees who are_______on Monday. I want to verify that the IT department is prepared to provide them with computers 150. (A)

retiring

thôi việc; về hưu o

(B)

to retire from business thôi không kinh doanh nữa starting

bắt đầu ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

275


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

to start work bắt đầu công việc calling

kêu gọi, mời gọi lại o

gọi là, tên là o

(D)

to call a taxi gọi một cái xe tắc xi

he is called John anh ta tên là Giôn

trying 

. thử, thử xem, làm thử o

to try a new car thử một cái xe mới

cố gắng, gắng sức, gắng làm o

to try one's best gắng hết sức mình

Dịch: Như bạn đã biết, chúng tôi có tám nhân viên bộ phận bán hàng sẽ bắt đầu làm việc vào thứ hai. Tôi muốn xác minh rằng phòng công nghệ thông tin đang được chuẩn bị để cung cấp máy tính cho họ They will be in training from Monday to Thursday, and then on Friday they will start answering calls in the call center. The computers must be ready for use by Friday so it would be a great help if you could have all of ——— set up by Thursday morning. 151. (A)

them

(B)

their

(C)

which

(D)

whose

Thank you for your assistance. Please let me know if you will need any additional resources to complete this_______ 152. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

276


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

offer: sự chào hàng, lời đề nghị

(B)

registration: sự đăng kí

(C)

construction: sự xây dựng

(D)

task: nhiệm vụ, công việc

Dịch: Cám ơn sự giúp đỡ của bạn. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần nguồn lực bổ sung để hoàn thành nhiệm vụ này Francis Gold Human Resources Ext. 998

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

277


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 9 101. Sales department members must obtain permission from__________ supervisors before applying for travel reimbursement. (A)

they ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

them (đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(C)

their ( tính từ sở hữu )

(D)

theirs ( đại từ sở hữu )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―supervisors‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án C Dịch: Nhân viên phòng kinh doanh phải được giám sát của họ cho phép trước khi nộp đơn xin hoàn trả phí đi lại. 102.As an associate in the legal department, it will be Mr. Ishibashi’s________ to review all corporate contracts. (A)

symptom: triệu chứng

(B)

responsibility

trách nhiệm o

(C)

to bear the full responsibility for one's act chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình quality

chất, phẩm chất o

quality matters more than quantity chất quan trọng lượng

o

goods of good quality hàng hoá phẩm chất tốt

đặc tính, nét đặc biệt; năng lực, tài năng o

to give a taste of one's quality tỏ rõ năng lực của mình, cho thấy tài năng của mình

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

278


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

discipline

kỷ luật o

to keep under strict discipline bắt theo kỷ luật nghiêm ngặt

Dịch: Là cộng tác tại phòng pháp lý, ông Ishibashi chịu trách nhiệm xem xét tất cả các hợp đồng của công ty 103. We are pleased to offer you a complimentary copy of our________ magazine, Office Innovations. (A)

popularly (adv)

(B)

popularity (n)

(C)

popular (adj)

(D)

popularize (v)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―magazine‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án C Dịch: Chúng tôi xin đưa bạn bản sao miễn phí của cuốn tạp chí được ưa thích của chúng tôi, ―Office Innovations‖ 104. Although she has been transferred to Mexico City, Ms. Baxter and her former colleagues at the New York branch________in contact. (A)

remain

(B)

remains

(C)

remaining

(D)

has remained

Giải thích: Mệnh đề thiếu động từ chính nên loại đáp án C. Chủ ngữ của mênh đề là ―Ms. Baxter and her former colleagues‖ ở dạng số nhiều nên động từ cũng cần chia ở dạng số nhiều => chỉ có thể chọn đáp án A Dịch: Mặc dù bà Maxter đã chuyển đến thành phố Mexico nhưng bà ấy và đồng nghiệp cũ ở chi nhánh New York vẫn giữ liên lạc 105.

One of Mr. Oh’s primary duties is the_________of the corporate food service.

(A)

manage (v)

(B)

manages (v)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

279


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

manageable (adj)

(D)

management (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau mạo từ ―the‖ và trước ―of‖ nên chỉ có thể ddieeefn một danh từ nên ta chọn đáp án D Dịch: Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Oh là quan lý dịch vụ thực phẩm của công ty 106. A majority of the customers who completed the survey rated Sasaki mobile phones as________ good or excellent. (A)

either

(B)

both

(C)

although

(D)

whether

Giải thích: Cấu trúc: either…or: hoặc…hoặc Dịch: Đa số những khách hàng đã làm khảo sát đều đánh giá điện thoại di của Sasaki tốt hoặc xuất sắc 107. Takeda Electronics has been the area’s most________energy supplier for more than twenty years. (A)

relying (v_ing)

(B)

reliable (adj)

(C)

reliability (n)

(D)

reliably (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―energy supplier‖ nên cần điền một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó => chọn đáp án B Dịch: Takeda Electronics là nhà cung cấp năng lượng tin cậy nhất hơn 20 năm nay. 108. All Interns in the marketing department are encouraged to attend the upcoming________. (A)

subject

chủ đề; vấn đề

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

280


TOEIC TIẾN CHUNG o

(B)

to propose a subject for the debate đề nghị chủ đề một cuộc thảo luận division

sự chia; sự phân chia o

division of labour sự phân chia lao động

phân khu, khu vực (C)

workshop: phân xưởng, hội thảo

(D)

plan

kế hoạch; dự kiến, dự định o

a plan of campaign kế hoạch tác chiến

Dịch:Tất cả các thực tập sinh tại phòng tiếp thị được khuyến khích tham dự các hội thảo sắp tới 110. We did not hire additional help because Mr. Danforth has assured us that he can complete the project by________. (A)

him ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(B)

himself ( đại từ phản thân )

(C)

his ( tính từ sở hữu )

(D)

he ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

Giải thích: by oneself ( một mình) Chúng ta có ba cách dùng đại từ phản thân: 1. Túc từ: (Object) Có nghĩa là chủ từ tác động vào chính mình thay vì vào một đối tượng khác, có thể không cố tình , thí dụ cầm con dao, đáng lẽ cắt bánh, cắt trái cây thì lại cắt luôn vào tay mình. Chúng ta nhớ điều quan trọng nhất nhé: chủ từ nào dùng đại từ phản thân đó. Chủ từ I phải dùng myself, chủ từ she phải dùng herself, không thể I lại kết hợp với himself, herself được. Trong câu mệnh lệnh, chủ từ là you được hiểu ngầm nên chúng ta sẽ dùng yourself hoặc yourseleves. e.g - Oh, I cut myself ! (―Ối, tôi cắt tay tôi rồi‖, vì thường là cắt vào tay) - She usually looks at herself in the mirror. (Cô ấy thường hay soi gương/ nhìn bóng mình ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

281


TOEIC TIẾN CHUNG trong gương.) - That electric cooker is automatic. It can turn itself off. (Cái nồi cơm điện ấy là tự động, Nó có thể tự tắt.) - They teach themselves to play the guitar. (Họ tự học đàn ghita. Tiếng Việt mình nói là tự học, tiếng Anh lại nói là tự dạy mình) - Be careful! Don' t hurt yourself!(Coi chừng! Đừng làm chính mình đau!) 2. Dùng để nhấn mạnh: Câu đã đầy đủ ý nghĩa, nhưng chúng ta thêm đại từ phàn thân để nhấn mạnh hơn vai trò của chủ từ. Có hai vị trí: đặt ở cuối câu, hoặc đặt ngay sau chủ từ, vị trí thứ hai nhấn mạnh hơn. e.g She makes small shelves herself . (Cô ấy tự đóng những cái kệ nhỏ.) She herself makes small shelves. (Chính cô ấy đóng những cái kệ nhỏ.) Câu sau nhấn mạnh hơn việc cô ấy tự làm lấy, không phải ai khác đóng cho cô ấy. 3. By oneself = alone (một mình) Đây cũng là một cách nói nhấn mạnh, thay vì dùng chữ alone thì dùng ―bởi chính mình‖ e.g My father usually sits by himself in the living- room. (Ba tôi thường hay ngồi một mình trong phòng khách.) Mary always goes to school by herself. (Mary luôn luôn đi học một mình.) Dịch:Chúng tôi không thuê thêm trợ lý vì ông Danforth đã bảo đảm với chúng tôi rằng một mình ông có thể hoàn thành dự án 110. Fewer than ten accounting firms in the country have received the Barstow Award_________excellence in customer service. (A)

to

(B)

for

(C)

at

(D)

with

Giải thích: Chọn giới từ phù hợp nghĩa Dịch: Chưa đến mười công ty kế toán trong cả nước đã nhận được giải thưởng Barstow về dịch vụ khách hàng xuất sắc 111. Many of the restaurants in the village open only on weekends________the tourist season is over. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

282


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

even

ngay cả, ngay o

to doubt even the truth nghi ngờ ngay cả sự thật

(B) once một khi o

(C)

when once he understands một khi nó đã hiểu early

sớm, ở lúc ban đầu, ở đầu mùa o

to rise early dậy sớm

(D) always: luôn luôn, lúc nào cũng Dịch:Nhiều nhà hàng trong làng chỉ mở cửa vào cuối tuần khi mà mùa du lịch tăng. 112 Tanner Publications is currently seeking a copy editor with previous experience_________excellent communication skills. (A)

such: như thế, như vậy, đến nỗi mà

(B)

but: nhưng

(C)

and: và

(D)

unless: nếu… không, trừ khi

Dịch: Nhà xuất bản Tanner đang tìm kiếm biên tập viên có kinh nghiệm và kĩ năng giao tiếp tốt 113. Mi-Sun Park’s artwork__________combines classical elements with modern materials and techniques. (A)

skill (n) kĩ năng, sự khéo léo

(B)

skilled (adj): lành nghề

(C)

skillful (adj) khéo léo, tài giỏi

(D)

skillfully (adv): một cách khéo léo

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

283


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―combines‖ nên cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án D Dịch: Tác phẩm nghệ thuật của Mi-Sun Park kết hợp một cách khéo léo các yếu tố cổ điển với các vật liệu và kỹ thuật hiện đại 114. Due to the ongoing renovations in the lobby, please do not enter the building through the north entrance until you are_________otherwise. (A)

notified

báo, khai báo; thông báo, cho hay, cho biết o

(B)

to notify someone of something báo cho ai biết việc gì realized

thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)

tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thật o

(C)

these details help to realize the scene những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật

achieved

đạt được, giành được o

(D)

to achieve one's purpose (aim) đạt mục đích searched

tìm kiếm o

to search the house for weapons khám nhà tìm vũ khí

dò, tham dò o

to search men's hearts thăm dò lòng người

Dịch: Do việc xây dựng đang diễn ra tại sảnh nên vui lòng không vào tòa nhà qua lối vào phía bắc cho đến khi bạn nhận được thông báo khác 115. Ms. Reston and Mr. Parnthong were two of the senior partners__________ visited the clients lastweek. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

284


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

who

(B)

when

(C)

what

(D)

whose

Giải thích: Chỗ trống cần điền một đại từ quan hệ chỉ người để bổ nghĩa cho danh từ chỉ người đứng trước: ―partners‖. Chỗ trông đóng vai trò làm chủ ngữ nên chỉ có thể chọn đáp án A Dịch: Tuần trước, bà Reston và ông Parnthong là 2 trong số những đối tác cấp cao đã đến gặp khách hàng 116. Silveira & Ogawa Corporation’s successful new line of cookware has helped to boost the company’s_________ performance this quarter. (A)

financial

(thuộc) tài chính, về tài chính o

(B)

a financial institute trường tài chính interested

có quan tâm, thích thú, có chú ý o

(C)

an interested spectator một khán giả chăm chú available

sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được o

(D)

by all available means bằng mọi phương tiện sẵn có believable: có thể tin được

Dịch: Quý này, dòng sản phẩm dụng cụ nhà bếp mới hết sức thành công của tập đoàn Silveira & Ogawa đã góp phần thúc đẩy hoạt động tài chính của công ty 117. Before _________ the envelope, please be sure you have enclosed all of the documents listed in your orientation packet. (A)

seal

(B)

sealing

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

285


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

is sealed

(D)

was sealed

Giải thích: Chỗ trống đứng sau một giới từ ( ―before‖ ) nên cần điền một động từ ở dạng đuôi –ing => chọn đáp án B Dịch: Trước khi niêm phong phong bì, hãy đảm bảo bạn đã đính kèm tất cả các tài liệu được liệt kê trong gói định hướng của bạn. 118. After several unforeseen delays, the manuscript will be ready for publication________. (A)

else

khác, nữa o

anyone else? người nào khác?

(B)

already: đã, rồi; đã... rồi

(C)

often

thường, hay, luôn, năng o

(D)

I often come to see him tôi hay đến thăm anh ấy soon

chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay o

we shall soon know the result tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả

Dịch:Sau một vài sự chậm trễ không lường trước được, bản thảo sẽ sẵn sàng được công bố sớm 119. Ms. Gupta has earned the________not only of her colleagues in the law firm but also of the clients she represents. (A)

respect (n): sự kính trọng, sự lưu tâm, chú ý (v): kính trọng, tôn trọng

(B)

respectable (adj): đáng trọng, đáng kính

(C)

respectably (adv): một cách đáng kính

(D)

respecting ( v_ing) hoặc giới từ: nói về, liên quan tới

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

286


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng sau mạo từ ―the‖ nên cần điền một danh từ => chọn đáp án A Dịch: Bà Gupta đã giành được sự tôn trọng không chỉ của các đồng nghiệp trong công ty luật mà còn của những khách hàng bà đại diện cho 120. The CEO of Argali Enterprises is expected to —— a statement to the press later this week. (A)

act 

hành động o

to act like a fool hành động như một thằng điên

cư xử, đối xử o

to act kindly towards someone đối xử tử tế với ai

(B)

issue :đưa ra; phát hành, lưu hành, in ra

(C)

speak: nói chuyện, phát biểu

(D)

reply

trả lời, đáp lại o

to reply for somebody trả lời thay cho ai

Dịch: Các giám đốc điều hành của doanh nghiệpArgali dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố với báo chí vào cuối tuần này 121. The president of the board objected_________ to several of the conditions listed in the initial contract. (A)

strong (adj)

(B)

stronger: dạng so sánh hơn của adj

(C)

strongly: (adv)

(D)

strength: (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―objected‖ nên cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó => chọn đáp án C Dịch: Chủ tịch hội đồng quản trị đã phản đối mạnh mẽ đối với một số các điều khoản được ghi trong hợp đồng ban đầu ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

287


TOEIC TIẾN CHUNG 122. Your selection will arrive in seven to ten days and will be followed by________ deliveries every six weeks. (A)

mutual 

lẫn nhau, qua lại o

chung o

(B)

mutual affection tình yêu mến lẫn nhau

our mutual friend người bạn chung của chúng tôi

thorough 

hoàn toàn, hoàn bị, hoàn hảo o

cẩn thận, kỹ lưỡng, tỉ mỉ o

(C)

to take a thorough rest hoàn toàn nghỉ ngơi

slow but thorough chậm chạp nhưng cẩn thận

additional

thêm vào, phụ vào, tăng thêm o

(D)

an additional charge phần tiền phải trả thêm momentary: chốc lát, nhất thời, tạm thời, thoáng qua, không lâu, ngắn ngủi

Dịch: Các mặt hàng đã chọn của bạn sẽ đến trong khoảng 7 đến 10 ngày và sẽ được chuyển đến sau những lần giao hàng thêm cứ 6 tuần 1 lần. 123. A hotel shuttle will be available, but you are also welcome to arrange for your________transportation to the conference. (A)

any

(B)

own

(C)

besides

(D)

directly

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

288


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Cụm One’s own: của riêng ai Dịch: Xe đưa đón đến khách sạn sẽ có sẵn, nhưng bạn cũng có thể sắp xếp phương tiện riêng của bạn để đến hội nghị 124. The advertising campaign for the new Cool Fizz soft drink will feature flavor_________ price. (A)

rather than: thay vì

(B)

in the event of: trong trường hợp

(C)

except for: ngoại trừ

(D)

as for: về phía, về phần

Dịch: Chiến dịch quảng cáo cho nước ngọt Coll Fizz sẽ dùng hương vị thay vì dùng chiến lược giá 125.

_______ of the shipment should be expected within ten days.

(A)

Receive (v) nhận, lĩnh, thu

(B)

Received (v_ed)

(C)

Receivable (adj): có thể nhận được, đáng nhận

(D)

Receipt (n): hóa đơn

Giải thích: Chỗ trống đứng trước ―of‖ nên cần điền 1 danh từ => chọn đáp án D Dịch: Hóa đơn vận chuyển sẽ dự kiến có trong vòng 10 ngày 126. Members are a vital part of the Global Musicians’ Association, and finding ways to increase membership should be a high_______ (A)

basis: nền tảng, cơ sở

(B)

force 

sức, lực, sức mạnh o

physical force sức mạnh vật chất

o

moral force sức mạnh tinh thần

quyền lực; sự bắt buộc

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

289


TOEIC TIẾN CHUNG o

(C)

by force; per force bằng vũ lực bắt buộc

direction 

lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị o

directions for use lời hướng dẫn cách dùng

o

to give directions ra chỉ thị

phương hướng, chiều, phía, ngả o

(D)

in the direction of... về hướng (phía...)

priority

quyền được trước, sự ưu tiên; điều được xét trước hết o

priority is given to developing heavy industry ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

Dịch: Thành viên là một phần quan trọng của Hiệp hội Nhạc sĩ toàn cầu ", và tìm cách để tăng thành viên phảiđược ưu tiên cao 127. After_________failing to win customer support, Tykon’s upgraded software program has been withdrawn from the market. (A)

repeat (v): nhắc lại, lặp lại

(B)

repetition (n): sự nhắc lại, bắt chước

(C)

repeated (v_ed)

(D)

repeatedly (adv): lặp đi lặp lại, liên tiếp

Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―failing‖ nên cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó vì vậy ta chọn đáp án D. Ở đây dùng ―failing‖ vì động từ đi sau giới từ cần ở dạng V_ing ( danh động từ ) Dịch:Sau nhiều lần không giành được sự ủng hộ của khách hàng, chương trình phần mềm đã được nâng cấp của Tycoon đã phải rút khỏi thị trường 128. Ms Nwokolo is the ideal leader for the project because she has__________worked in both business management and textile design. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

290


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

yet: chưa, còn,còn nữa

(B)

especially: đặc biệt, nhất là

(C)

previously: trước, trước đây

(D)

ever: từng, từ trước đến giờ

Dịch: Cô Nwokolo là người người chỉ dẫn lý tưởng cho dự án vì trước đây cô đã từng làm cả quản trị kinh doanh lẫn thiết kế dệt may 129. Because the teams in Beijing and Lisbon must work together closely, e-mail is the —— method of communication for this project. (A)

prefer (v): thích hơn, ưa hơn

(B)

preferred (adj): được ưa thích, được ưu đãi, ưu tiên

(C)

preferably (adv): tốt nhất là

(D) preference (n): sự ưu tiên Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―method‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho dnah từ đó => chọn đáp án B Dịch: Do các nhóm ở Bắc Kinh và Lisbon phải kết hợp với nhau chặt chẽ nên email là phương pháp giao tiếp được ưu tiên cho dự án này 130. The commission will review the designs for the new industrial center and _______ one to submit to the board of directors. (A)

agree

đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận o

(B)

to agree go proposal tán thành một lời đề nghị operate

hoạt động (máy...)

có tác dụng o

(C)

it operates to our advantage điều đó có lợi cho ta

apply 

xin

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

291


TOEIC TIẾN CHUNG o

có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với o

this applies to my case việc này thích ứng với trường hợp của tôi

apply to, at : hỏi o

(D)

to apply for a post xin việc làm

you must apply to the secretary anh phải hỏi người thư ký

choose

chọn, lựa chọn, kén chọn o

choose for yourself anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy

Dịch: Hội đồng sẽ xem xét các mẫu thiết kế cho các trung tâm công nghiệp mới và chọn lấy một cái để nộp cho ban giám đốc 131. The technician_______repairs on the machinery, so production of the X220 will resume when she has finished. (A)

Amid: giữa, ở giữa, trong quá trình

(B)

Against: ngược lại

(C)

Besides: bên cạnh đó

(D)

Except: ngoại trừ

Dịch: Kĩ thuật viên chỉ còn phải sửa bộ máy, vì vậy sản phẩm của X220 sẽ được báo cáo khi mà cô ấy hoàn thành. 132. Questions about the exhibit should be directed to Mr. Stanley, the museum’s leading_________ on eighteenth-century art (A)

authority 

uy quyền, quyền lực, quyền thế o

to exercise authority over somebody có quyền lực đối với ai

uỷ quyền

chuyên gia, người có thẩm quyền, nhà chức trách

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

292


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

station: trạm, nhà ga

(C)

advantage

sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi o

(D)

to be of great advantage to có lợi lớn cho example

ví dụ

mẫu, gương mẫu, gương o

to set a good example nêu gương tốt

Dịch: Câu hỏi về buổi triển lãm sẽ được chuyển trực tiếp đến ông Stanley, chuyên gia hàng đầu của viện bảo tàng về nghệ thuật vào thế kỷ XVIII 133.

The security badge needs to be activated_________ the end of the day tomorrow.

(A)

before: trước, trước đó

(B)

under: dưới, ở dưới

(C)

still: vẫn

(D)

as: như là, bởi vì

Dịch:Huy hiệu an ninh cần được kích hoạt trước cuối ngày mai 134. Currently, the most_______task is to finish designing the new corporate logo since no new publications can be printed without it. (A)

exclusive

riêng biệt, dành riêng, độc chiếm, độc quyền o

an exclusive interview cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)

(B)

enclosed: được gửi kèm theo, được bao hàm, chứa đựng

(C)

essential: cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu

(D)

eligible

đủ tư cách, thích hợp ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

293


TOEIC TIẾN CHUNG o

eligible for membership đủ tư cách làm nột hội viên

Dịch:Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hoàn thành việc thiết kế logo mới của công ty bởi vì không có logo mới sẽ không in được ấn phẩm 135. Construction will begin on the new water park _______ all city permits are authorized. (A)

as soon as: ngay khi

(B)

due to = because of (+Noun): bởi vì

(C)

during: trong suốt

(D)

up to: cho đến, đến

Dịch: Sẽ bắt đầu xây dựng ở công viên nước mới ngay khi tất cả các giấy phép thành phố được ủy quyền 136._______ the advice of the board of directors,Mr. Longman did not vote to support the merger (A)

making

(B)

had made

(C)

will have been made

(D)

has been making

Giải thích: Phù hợp về sự chênh lệch thì (quá khứ hoàn thành, quá khứ) và rút gọn chủ ngữ. ( 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ ta có thể rút gọn chủ ngữ ) Dịch: Thực hiện theo lời khuyên của chủ tịch, Ông Longman đã không bầu cho việc ủng hộ việc liên doanh 137. At the end of next month, executive chef TracyNakagawa________ the kitchen at the HokuleaCafé for ten years. (A)

has supervised

(B)

will have supervised

(C)

had been supervising

(D)

is supervising

Giải thích: Ta thấy xuất hiện cụm từ ―at the end of next month‖ chứng tỏ hành động xảy ra trong tương lai nên ta chọn đáp án B ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

294


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Tính đến cuối tháng sau, bếp trưởng Tracy Nakagawa đã giám sát bếp ở quán cà phê Hokulea được 10 năm. 138. According to industry experts, it is highly_________that Aakster Inc, and NT&J Technologieswill announce plans to merge in early May. (A)

probable

có thể có, có khả năng xảy ra, chắc hẳn, có lễ đúng, có lẽ thật o

(B)

a probable result một kết quả có thể có confident

tự tin

tin tưởng, tin cậy o

(C)

advisable 

nên, thích hợp, đáng theo o

(D)

a confident smile nụ cười tin tưởng

I do not think it advisable for you to go tôi nghi advisable là anh không nên đi

khôn, khôn ngoan potential:tiềm tàng

Dịch: Theo các chuyên gia của ngành, khả năng cao là tập đoàn Aakster và công ty công nghệ L & J sẽ công bố kế hoạch sát nhập vào đầu tháng. 139. The producers are still waiting for network________ to broadcast the television show foranother year. (A)

approved (v_ed)

(B)

approves (v)

(C)

approval (n)

(D)

approvingly (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau danh từ ―network‖ nên chỉ có thể điền một danh từ để tạo thành cụm danh từ => chọn đáp án C ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

295


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Các nhà sản xuất vẫn đang chờ phê duyệt mạng để phát sóng các chương trình truyền hình cho năm tiếp theo 140. Sales of Fonseca electronic equipment havebeen increasing steadily_________the past fiveyears. (A)

from: từ

(B)

toward: về hướng, về phía, vào khoảng

(C)

by: bằng cách, bởi

(D)

over: qúa, hơn

Dịch: Kinh doanh của thiết bị điện tử Fonseca đã tăng đều hơn năm năm qua PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following letter. Liam Panzer 214 Maple Street Montreal, Quebec H2L 3Y3 May 30 Dear Mr. Panzer: Thank you for your recent purchase of season tickets to the upcoming Gardner Theater Series. So that we can provide you with regular electronic updates, please make sure we have________e-mail address. 141. (A)

you ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

your ( tính từ sở hữu )

(C)

yours ( đại từ sở hữu )

(D)

yourself (đại từ phản thân)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―e-mail address‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những bản cập nhật điện tử thường xuyên, bạn vui lòng cho chúng tôi địa chỉ email của bạn Tickets for the first event_______ at the beginning of September. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

296


TOEIC TIẾN CHUNG 142. (A)

mails

(B)

mailing

(C)

were mailed

(D)

will be mailed

Giải thích: Câu thiếu động từ chính nên loại đáp án B, dịch nghĩa thấy câu cần động từ ở dạng bị động và dùng thì tương lai nên ta chọn đáp án D Dịch: Vé cho sự kiện đầu tiên sẽ được gửi vào đầu tháng Chín Moreover, you can expect a Gardner Friends Card, which entitles you to many_______, including parking at reduced rates, replacement of lost tickets, and discounts at area restaurants.

143. (A)

receipts: giấy biên nhận, biên lai

(B)

gains 

lợi, lời; lợi lộc; lợi ích o

love of gain lòng tham lợi

tiền lãi

sự tăng thêm o

(C)

a gain to knowlegde sự tăng thêm hiểu biết

benefits 

lợi, lợi ích o

for special benefit of vì lợi ích riêng của;

o

the book is of much benefit to me quyển sách giúp ích tôi rất nhiều

phúc lợi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

297


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

medical benefit phúc lợi về y tế

accounts

sự thanh toán o

to render (settle) an account thanh toán một khoản tiền

Sincerely, Jorge Rodriguez Vice President, Subscriber Services Dịch: Hơn nữa bạn có thể chờ đợi một tấm thẻ thành viên của Gardner, tấm thẻ này sẽ mang lại quyền lợi cho bạn ở rất nhiều lợi ích bao gồm để xe giá rẻ, thay thế vé đã mất và được giảm giá ở những nhà hàng trong khu.

Questions 144-146 refer to the following e-mail. To: Fang Zhou <fzhou@bigstar.net> From: Naveed Rouhani <nrouhani@computerstodayinc.net> Subject: Book reviews Date: June 10 Dear Ms. Zhou: The editors of Computers Today are pleased to invite you to join our list of book reviewers. Reviewers_________ one free copy of the book to be reviewed. 144. (A)

received

(B)

to receive

(C)

receive

(D)

would have received

Giải thích: Dịch nghĩa thấy hành động chưa xảy ra nên chia động từ ở thì hiện tại vì vậy chọn đáp án C

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

298


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Các biên tập viên của Computers Today rất hân hạnh mời bạn tham gia hội những nhà phê bình sách của chúng tôi. Những nhà phê bình sẽ nhận được một bản của cuốn sách được nhận xét. ________, their names and professionalaffiliations will appear in print alongside their reviews. 145. (A) Specifically: một cách đặc biệt, một cách riêng biệt (B) However: tuy nhiên (C) Otherwise: Mặt khác (D) Additionally: Thêm nữa, ngoài ra Dịch: Ngoài ra, họ tên và tổ chức chuyên môn của các nhà phê bình sẽ xuất hiện trên bản in cùng với lời phê bình của họ _______reviews are 600-800 words,but some may be 1,000 words or longer. 146. (A) Most: hầu hết, phần lớn, đa số (B)

All: tất cả

(C)

Very: rất, thực sự

(D)

More: hơn nữa, nhiều hơn

Dịch: Hầu hết những lời phê bình đều dài 600-800 từ nhưng có một số dài 1000 từ hoặc dài hơn Guidelines for reviewers can be found on our Web site, if you are interested in contributing to our publication, please send me a copy of your resume. I look forward to hearing from you. Sincerely, Naveed Rouhani Book Review Editor

Questions 147-149 refer to the following memo. To: All Museum Employees From: Natasha Vasilyev

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

299


TOEIC TIẾN CHUNG Noted art historian Clara Byers will present a four-lecture series entitled Amazing Art of the Renaissance, beginning on June 25. I am pleased to announce that all employees are eligible to________ this series, which will culminate in a guided tour to see several masterpieces in the McKellen Gallery. 147. (A) offer 

biếu, tặng o

đưa ra mời o

to offer one's hand giơ tay ra (để bắt)

o

to offer a few remarks đưa ra một vài câu nhận xét

đưa ra đề nghị o

(B)

to offer someone something biếu ai cái gì

to offer a plan đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch

attend

dự, có mặt o

(C)

to attend a meeting dự một cuộc họp lead

chỉ huy, đứng đầu o

đưa đến, dẫn đến o

(D)

to lead an army chỉ huy một đạo quân

good command leads to victory sự chỉ huy giỏi dẫn đến thắng lợi

apply 

xin

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

300


TOEIC TIẾN CHUNG o

to apply for a post xin việc làm

có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với o

this applies to my case việc này thích ứng với trường hợp của tôi

Dịch: Tôi rất vui khi thông báo rằng tất cả nhân viên đều có đủ tư cách tham gia vào chuỗi hoạt động này. There is no charge, but all participants must register in advance, as there is______seating. 148. (A)

limit (v) hoặc (n)

(B)

limits (v): giới hạn, hạn chế hoặc (n): ranh giới, hạn định

(C)

limited (adj): hạn chế, có giới hạn

(D)

to limit ( to V)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―seating‖ nên cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó Dịch: Mặc dù không thu phí nhưng tất cả ai tham gia cũng phải đăng kí trước do số lượng ghế ngồi hạn chế Stop by my office to sign up today for this________event. 149. (A)

remarkable: đáng chú ý, đáng kể

(B)

costly 

đắt tiền, quý giá o

tốn tiền, hao tiền tốn của; tai hại o

(C)

costly furniture đồ đạc đắc tiền

a costly war một cuộc chiến tranh hao tiền tốn của

individual 

riêng, riêng lẻ, cá nhân

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

301


TOEIC TIẾN CHUNG

o

individual interest quyền lợi cá nhân

o

to give individual attention to someone chú ý đến ai

độc đáo, riêng biệt, đặc biệt o

(D)

an individual style of writing một văn phòng độc đáo

required: cần thiết, phải có

Stop by: ghé qua, tạt qua Dịch:Hãy ghé qua văn phòng của tôi ngay hôm nay để đăng kí sự kiện đáng chú ý này Questions 150-152 refer to the following letter. June 30 Peter Mazzie 14 Wyndmoor Court, Apartment A Edinburgh, EH5 2TU Scotland Dear Mr. Mazzie: Your subscription to Financial News Weekly will expire on October 30. That’s still four months away bụt if you ______ before July 21, we will add one extra month to your subscription. 150. (A) renew (B)

renewing

(C)

had renewed

(D)

will be renewed

Giải thích: Câu điều kiện loại 1 nên ta chọn đáp án A CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN Type

Forms

0

If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Đk có thể xảy ra ở

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

Usage

302


TOEIC TIẾN CHUNG Vo

hiẹn tại ỏ tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo

Đk không có thật ở hiện tại

3

If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have + V3/Ved

Đk không có thật trong quá khứ

Đk kết hợp

If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo

Dịch: Đăng kí nhận bản tin tài chính hàng tuần của bạn sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 10. Bạn sẽ vẫn còn 4 tháng nữa nhưng nếu bạn gia hạn trước 21 tháng 7, chúng tôi sẽ tặng thêm bạn 1 tháng nữa All you have to do is complete and return the enclosed card. You do not need to enclose your ________at this time 151. (A)

rent: tiền thuê

(B)

bill: hóa đơn

(C)

resume: sơ yếu lí lịch

(D)

payment: sự thanh toán

Dịch: Bạn phải hoàn thành tất cả và gửi lại kèm theo thẻ. Bạn không cần phải thanh toán ngay khi đó We will send you an invoice, and you can send your money later. So mail the card today. You will not miss a ________ copy of Financial News Weekly, and you will receive an extra month for free! 152. (A)

single: chỉ một, đơn

(B)

recognized: được công nhận, được thừa nhận

(C)

treatable: có thể thương lượng, có thể xử lý

(D)

lonely: cô đơn, đơn độc

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

303


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn và bạn có thể gửi tiền sau. Vì thế hãy gửi thẻ cho chúng tôi ngay hôm nay. Bạn sẽ không bị lỡ một bản nào mà bạn còn sẽ nhận được thêm một tháng miễn phí Sincerely, Sharon Oakman Circulation Manage

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

304


TOEIC TIẾN CHUNG

ĐỀ 10 101.

Coffee packs from Pure Brew Coffee are available in a________of flavors.

(A)

varying (v_ing) hoặc (adj)- mấp mô, hay thay đổi, khác nhau, không ổn định

(B)

variety (n): sự đa dạng, nhiều loại

(C)

varies (v): làm cho khác nhau

(D)

varied (v_ed), (adj)- thuộc nhiều loại khác nhau

Giải thích: Chỗ trống cần điền đứng sau mạo từ ―a‖, trước ―of‖ nên ta cần điền một danh từ => chọn đáp án B Dịch: Những gói cà phê từ cà phê Pure Brew có sẵn với nhiều mùi vị khác nhau. 102. Rail transportation is available to and from the Pemberton Zoo_________weekday from 8:00 A.M to 4:00 P.M. (A)

all

(B)

other

(C)

every

(D)

few

Giải thích:  ―all‖ đi với danh từ đếm được số nhiều thì dùng động từ số nhiều còn đi với danh từ không đếm được thì dùng động từ số ít  ―other‖ đi với danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được mang ý nghĩa: những cái khác, một chút nữa…  ―every‖đi với danh từ đếm được số ít  ―few‖(ít) đặt trước danh từ đếm được số nhiều để diễn đạt ý nghĩa tiêu cực (chỉ số lượng ít hơn hoặc bằng) Ta thấy chỗ trống đứng trước danh từ đếm được số ít ―weekday‖ nên chỉ có thể điền ―every‖ => chọn đáp án C Dịch: Phương tiện giao thông đường sắt đến và đi từ vườn thú Pemberton có sẵn mỗi ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

305


TOEIC TIẾN CHUNG 103.Larper Painting _________ Abagael Avenue. (A)

has run

(B)

will be running

(C)

will be run

(D)

ran

a special sale nextmonth to celebrate its new store on

Giải thích: Ta thấy có cụm từ ―next month‖ nên động từ trong câu cần chia ở thì tương lai => loại đáp án A và D. Tuy nhiên dịch nghĩa thấy cần động từ ở dạng chủ động nên chỉ có thể chọn đáp án B Dịch: Tháng sau, Larper Painting sẽ chạy khuyến mại đặc biệt để chào mừng cửa hàng mới trên đại lộ Abagael 104.

The Sineville Bridge will be closed________ the week of June 5.

(A)

during: trong suốt

(B)

between: ở giữa ( 2 người/ vật )

(C)

depending on( phụ thuộc vào )

(D)

out of: ra khỏi, ra ngoài, hết, mất

Dịch: Cầu Sineville sẽ không hoạt động trong suốt tuần của ngày 5 tháng 6 105. Ms. Lee will be hosting________annual antique auction on July 10 at the Riverside Community Center. (A)

she ( đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ )

(B)

her ( tính từ sở hữu )

(C)

herself ( đại từ phản thân )

(D)

hers ( đại từ sở hữu )

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―annual antique auction‖ nên cần điền tính từ sở hữu => chọn đáp án B Dịch: Bà Lee sẽ tổ chức bán đấu giá đồ cổ thường niên vào ngày 10 tháng 7 ở trung tâm cộng đồng Riverside 106. To increase employee_________Aelch Medical Supplies rewards employees for outstanding professional contributions. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

306


TOEIC TIẾN CHUNG (A)

produced (v_ed) hoặc (adj)- dài quá đáng

(B)

productivity (n): năng suất

(C)

productively (adv): sản xuất nhiều, phong phú, màu mỡ

(D)

will produce (v): sản xuất

Giải thích: Chỗ trống đứng sau danh từ ―employee‖ nên cần điền một danh từ để tạo thành cụm danh từ => chọn đáp án B, ―employee productivity‖: năng suất lao động Dịch: Để tăng năng suất lao động, Nhà cung cấp thiết bị y tế Aelch thưởng cho những nhân viên có đóng góp chuyên môn nổi bật 107. Mr. Oberlin, our corporate benefits manager, will________the information sessions for full-time staff on August 12. (A)

lead 

lãnh đạo, dẫn đường, hướng dẫn, dẫn dắt o

chỉ huy, đứng đầu o

to lead an army chỉ huy một đạo quân

đưa đến, dẫn đến o

(B)

to lead a horse dắt một con ngựa

good command leads to victory sự chỉ huy giỏi dẫn đến thắng lợi

invite 

mời

đem lại o

carelessness invites accidentd sự cẩu thả thường đem lại tai nạn

(C) raise nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên o

to raise one's glass to someone nâng cốc chúc sức khoẻ ai

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

307


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

regard 

nhìn ((thường) + phó từ) o

to regard somebody intently nhìn ai chầm chầm

coi như, xem như

((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì) o

not to regard someone's advice không để ý đến lời khuyên của ai

có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới o

this matter does not regard me at all vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Dịch: Ông Oberlin, quản lý lợi nhuận của công ty chúng tôi, sẽ hướng dẫn các buổi thông tin cho nhân viên toàn thời gian vào ngày 12 tháng tám 108. Locker Box Software ensures that your personal digital files will remain stored_______on our online server. (A)

safely: an toàn, chắc chắn, có thể tin cậy, thận trọng

(B)

potentially: tiềm năng, tiềm tàng

(C)

reportedly: theo như ssuwa tin, tường trình

(D)

presently: chẳng mấy chốc, ngay sau đó

Dịch: Phần mềm Locker Box đảm bảo rằng các tập tin kỹ thuật số cá nhân của bạn sẽ vẫn được lưu trữan toàn trên máy chủ trực tuyến 109. The Hotel Nagar in Mumbai requests that you confirm your room reservation_________May 4. (A)

now that: thấy rằng, xét thấy, bởi vì

(B)

greatly: rất, lắm

(C)

very much: rất nhiều

(D)

no later than: không muộn hơn, trước

Dịch: Khách sạn Nagar ở Mumnai yêu cầu bạn xác nhận đặt phòng trước ngày 4 tháng 5

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

308


TOEIC TIẾN CHUNG 110. Lim Myung Hee, vice president of public relations, will ________ Kavi Financial at the shareholder meeting on February 14. (A)

represent 

tiêu biểu cho, tượng trưng cho; tương ứng với o

thay mặt, đại diện o

(B)

he represents the best traditions of his country ông ta tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước

to represent the people đại diện cho nhân dân

furnish 

cung cấp

trang bị đồ đạc cho

(C)

indicate 

chỉ, cho biết, ra dấu o

tỏ ra, ra ý, ngụ ý, biểu lộ, biểu thị o

(D)

the signpost indicated the right road for us to follow tấm biển chỉ đường đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng

his refusal indicated a warning sự từ chối của ông ta ngụ ý cảnh cáo

perform

biểu diễn, trình bày (kịch, điệu nhảy...); đóng o

to perform a part in a play đóng một vai trong một vở kịch

Dịch: Lim Kyung Hee, phó chủ tịch quan hệ công chúng sẽ đại diện cho Kavi Financial tại cuộc họp cổ đông vào ngày 14 tháng 2 111. The box office at Edger Concert Hall stops selling tickets approximately fifteen minutes after the performances________. (A)

had begun

(B)

begin

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

309


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

to begin

(D)

began

Giải thích: Mệnh đề sau ―after‖ thiếu động từ chính nên ta không thể chọn đáp án C. Ta có thể thấy mệnh đề trước chia ở thì hiện tại nên mệnh đề sau không thể ở thì quá khứ ( sự phù hợp thì ) => chọn đáp án D Dịch: Phòng vé ở hội trường Edger sẽ dừng bán vé khoảng 15 phút sau khi buổi biểu diễn bắt đầu. 112. Atro Air is not responsible for any ________ belongings that passengers may leave onboard an Atro aircraft. (A)

personally (adv)

(B)

personality (n)

(C)

personal (adj)

(D)

personalize (v)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước danh từ ―belongings‖ nên cần điền một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó Dịch: Hãng hàng không Atro không chịu trách nhiệm cho bất cứ đồ đạc cá nhân hành khách để lại trên máy bay 113.Tolus Restaurant is temporarily closed for _______ and will reopen on September 7. (A)

renovates (v)

(B)

renovated (v_ed)

(C)

renovations (n)

(D)

renovate (v)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau giới từ ―for‖ nên cần điền một danh từ vì vậy ta chọn đáp án C Dịch: Nhà hàng Tolus tạm thời đóng cửa để tu sửa và sẽ mở lại vào ngày 7 tháng 9 114. The views expressed on the editorial page are those of the writers alone and do not________ reflect the opinions of East City News. (A)

necessarily (adv): thật cần thiết, tất yếu

(B)

necessity (n): sự cần thiết, điều tất yếu

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

310


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

necessitate (v): đòi hỏi phải , cần phải có

(D)

necessary (adj): cần thiết, tất yếu

Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―reflect‖ nên cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó vì vậy ta chọn đáp án A Dịch: Những quan điểm được bày tỏ trên trang xã luận này là quan điểm chủ quan của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của báo East City 115. Customers of Milior Catering should_________ on the back of this form any special dietary needs they may have. (A)

advise 

khuyên, khuyên bảo, răn bảo

hỏi ý kiến o

to advise with someone hỏi ý kiến người nào

(B)

initiate: bắt đầu, khởi đầu, đề xướng

(C)

specify

chỉ rõ, ghi rõ, định rõ, ghi chú vào phần chi tiết kỹ thuật o

(D)

it is specified in the agreement điều ấy đã được ghi rõ trong hiệp định permit

cho phép o

permit me to add that... cho phép tôi được nói thêm rằng...

Dịch: Khách hàng của dịch vụ ăn uống Miglior nên ghi rõra mặt sau của phiếu này nếu có bất kỳ nhu cầu ăn kiêng đặc biệt nào 116. Alicia Torres will be taking over as vice president of operations_________ Brad DiMarco retires next month. (A)

such as: ví dụ như

(B)

soon: chẳng mấy chốc, ngay

(C)

rather than: thay vì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

311


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

after: sau khi, sau đó

Take ove: tiếp quản, nối nghiệp Dịch: Tháng sau, Alicia Torres sẽ tiếp nhận vị trí phó chủ tịch các hoạt động sau khi Brad DiMarco về hưu 117. Omega Clothes' discount coupons cannot be used in conjunction with any other offer, ________holiday sales. (A) include (B)

included

(C)

inclusion

(D)

including

Giải thích: Câu đã có động từ chính: ―used‖ nên chỗ trống cần điền một động từ ở dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho danh từ ―offer‖ đứng trước. Thấy động từ cần ở dạng chủ động nên ta chọn đáp án D. Mệnh đề đầy đủ: ―…any other offer, which includes holiday sales‖. RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho các mệnh đề chủ động The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister 2) Dùng cụm Phân từ hai : Dùng cho các mệnh đề bị động . The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh (dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến) 3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf) Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND… He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship. -Động từ là HAVE/HAD He had something that he could/ had to do = He had something to do -Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE) There are six letters which have to be written today. There are six letters to be written today. ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

312


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Phiếu giảm giá của quần áo Omega không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá nào khác bao gồm cả giảm giá kỳ nghỉ 118. We regret to inform you that your order had________been shipped before we received youre-mail requesting a change in the quantity. (A)

yet: chưa, hãy còn, còn nữa

(B)

still: vẫn

(C)

already: đã, rồi

(D)

even: thậm chí

Dịch: Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với bạn rằng đơn hàng của bạn đã được gửi đi trước khi chúng tôi nhận được thư yêu cầu thay đổi số lượng. 119. The________of the sales and marketing departments into two separate teams will allow for better management of our resources. (A)

accuracy

sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác o

(B)

accuracy of fire sự bắn chính xác authority

uy quyền, quyền lực, quyền thế o

(C)

to exercise authority over somebody có quyền lực đối với ai

uỷ quyền division

sự chia; sự phân chia o

division of labour sự phân chia lao động

phân khu, khu vực, bộ phận

(D) oversight 

sự quên sót; điều lầm lỗi

sự bỏ đi

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

313


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự giám sát, sự giám thị

Dịch: Các bộ phận của phòng tiếp thị và kinh doanh chia thành hai nhóm riêng biệt sẽ cho phép quản lý nguồn lực tốt hơn 120. In________of the fine seasonal weather, Minnie’sSouthern Kitchen will be opening its patio area for dining beginning on April 5. (A)

considering (v_ing)

(B)

considered (v_ed)

(C)

consideration (n)

(D)

considerable (adj)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau giới từ ―in‖, trước ―of‖ nên cần điền một danh từ vì vậy ta chọn đáp án C Dịch: Để mừng cho thời tiết đẹp, nhà hàng Minnie sẽ mở cửa khu vực sân trước để phục vụ bữa tối bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. 121. Insadong Images proudly_______ Machiko Nakamura as its new senior graphics designer. (A)

introduces

giới thiệu o

(B)

to introduce someone to someone giới thiệu ai với ai comprises

gồm có, bao gồm o

(C)

this dictionary comprises about 65,000 words cuốn tự điển này gồm khoảng 6 vạn rưỡi từ details

kể chi tiết, trình bày tỉ mỉ o

to detail a story kể tỉ mỉ một câu chuyện

cắt cử o

to detail someone dor some duty cắt cử ai làm một nhiệm vụ gì

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

314


TOEIC TIẾN CHUNG (D)

accomplishes 

hoàn thành, làm xong, làm trọn o

to accomplish one's task hoàn thành nhiệm vụ

o

to accomplish one's promise làm trọn lời hứa

thực hiện, đạt tới (mục đích...) o

to accomplish one's object đạt mục đích

Dịch: Insadong Images tự hào giới thiệu Michiko Nakamura là nhà thiết kế đồ họa mới ởtrình độ cao 122. Province Bank customers are requested to update annually the passwords ______ use for online banking. (A)

they ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ )

(B)

them ( đại từ nhân xưng đóng vai trò làm tân ngữ )

(C)

their ( tính từ sở hữu )

(D)

themselves ( đại từ phản thân )

Giải thích: Ta thấy chỗ trống đứng trước động từ nên mệnh đề ―_____use for online banking‖ thiếu chủ ngữ vì vậy ta chỉ có thể chọn đáp án A Mệnh đề ―they use for online banking‖ là mệnh đề quan hệ được lược bỏ đại từ quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ ―passworks‖ đứng trước. Dịch: Khách hàng của ngân hàng tỉnh được yêu cầu cập nhật hàng năm mật khẩu dùng cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến 123. Since the item you ordered is________out of stock, we are sending you a voucher for use toward a future purchase. (A)

regretting (v_ing)

(B)

regrettably (adv)

(C)

regretted (v_ed)

(D)

regretful (adj)

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

315


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ cần điền đứng sau động từ tobe ―is‖ và đứng trước ―out of‖ nên chỉ có thể điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho nó vì vậy chọn đáp án B Out of stock: hết hàng Dịch: Do mặt hàng mà bạn đặt rất tiếc đã hết hàng nên chúng tôi gửi cho bạn một phếu mua hàng để bạn có thể sử dụng cho lần mua sau 124. Niiam Devi Malik, the senior copy editor at Bella Nova Advertising, has announced the creation of a new internship position with the ________ of permanent employment. (A)

qualification

tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn the qualification for membership tiêu chuẩn gia nhập (một đoàn thể) (B)

determination 

sự xác định, sự định rõ

sự quyết định o

(C)

to come to a determination đi tới chỗ quyết định; quyết định

expertise 

sự thành thạo, sự tinh thông

tài chuyên môn; ý kiến về mặt chuyên môn

sự giám định

(D)

possibility

khả năng o

possibility and reality khả năng và hiện thực

Dịch: Nilam Devi Malik, biên tập viên cấp cao của Bella Nova Advertising đã thông báocó một vị trí thực tập mới với khả năng trở thành nhân viên chính thức 125Please refer to the employee handbook for further instructions relating _______ requests for vacation and personal leave. (A)

toward

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

316


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

about

(C)

with

(D)

to

Giải thích: Cụm relate to somebody/ something: liên quan đến ai/ cái gì Dịch: Vui lòng tham khảo sổ tay nhân viên để có thêm hướng dẫn liên quan đến các yêu cầu nghỉ lễ và nghỉ phép cá nhân 126. Baggage will not be _______ for check-in more than three hours before the departure of any Blue Skies Airline flight. (A)

accepted

(B)

accepts

(C)

accepting

(D)

acceptingly

Giải thích: Dịch nghĩa thấy câu thiếu động từ ở dạng bị động nên chỉ có thể chọn đáp án A Dịch: Hành lý sẽ không được chấp nhận ghi tên trước nhiều hơn 3 tiếng so với giờ khởi hành của bất kì chuyến bay nào của hãng hàng không Blue Skies 127. A_________ company identification card is required before entering certain restricted areas of the Koles Lumber plant. (A)

relative 

có liên quan o

relative evidence bằng chứng liên quan

o

to give facts relative to the matter đưa ra những sự việc liên quan đến vấn đề

cân xứng với, cân đối vơi, tuỳ theo o

(B)

supply is relative to demand số cung cân xứng với số cầu

consenting 

có được sự đồng thuận, tán thành từ trước

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

317


TOEIC TIẾN CHUNG (C)

severe: gay gắt, khắt khe

(D)

valid 

vững chắc, có căn cứ o

a valid argument một lý lẽ vững chắc

có giá trị, có hiệu lực; hợp lệ o

valid contract hợp đồng có giá trị

Dịch: Trước khi vào khu vực hạn chế của nhà máy Lowes Lumber yêu cầu có thẻ nhận dạng hợp lệ của công ty 128. To help the sales representatives advance their________speaking skills, Mr. Cho will provide a training workshop on Thursday. (A)

persuasive (adj)

(B)

persuades (v)

(C)

persuaded (v_ed)

(D)

persuasively (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước cụm danh từ ―speaking skills‖ nên cần điền một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ đó vì vậy ta chọn đáp án A Dịch: Để giúp các đại diện bán hàng nâng cao kỹ năng nói có sức thuyết phục, ông Cho sẽ có một buổi hội thảo tập huấn vào ngày thứ năm 129. The final charges for printing services were lower than expected because of a________ in the cost of paper. (A)

disadvantage 

sự bất lợi; thế bất lợi o

(B)

to put somebody at a disadvantage đặt ai vào thế bất lợi

sự thiệt hại, mối tổn thất reduction

sự giảm bớt

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

318


TOEIC TIẾN CHUNG o

reduction of armaments sự giảm quân bị

sự giảm giá, sự hạ giá

(C)

minimum: số lượng tối thiểu, mức tối thiểu, tối thiểu

(D)

shortage

sự thiếu; số lượng thiếu o

a shortage of staff sự thiếu biến chế

Dịch: Các khoản phí cuối cùng cho dịch vụ in ấn thấp hơn so với dự kiến do chi phí giấy giảm 130. Sunny Valley Enclave has received several proposals from local landscaping businesses, and it will choose the________ bid. (A)

most affordable (dạng so sánh hơn nhất của tính từ )

(B)

more affordable (dạng so sánh hơn của tính từ )

(C)

affordably (adv)

(D)

affordability (n)

Giải thích: Chỗ cần điền đứng trước danh từ ―bid‖ nên cần điền tính từ để nổ nghĩa cho danh từ đó vì vậy ta loại đáp án C và D. Trước chỗ trống có mạo từ ―the‖- dấu hiệu của so sánh hơn nhất nên ta chọn đáp án A Dịch: Vùng thung lũng Sunny đã nhận được một vài lời đề nghị từ các doanh nghiệp cảnh quan địa phương và nó sẽ chọn giá thầu hợp lý 131. A shipment of plastic________has been ordered and will be delivered to the Soto Soda factory tomorrow. (A)

contain (v): chứa

(B)

containing (v_ing)

(C)

contained (v_ed)

(D)

containers (n): thùng, hộp đựng hàng, công ten nơ

Dịch: Chuyến hàng thùng nhựa đã được đặt hàng và sẽ được vận chuyển đến nhà máy Sôt Soda vào ngày mai

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

319


TOEIC TIẾN CHUNG 132. Capper’s Kitchen_________discounted catering services to all local businesses during the month of May. (A)

attaches

gắn, dán, đính kèm o

to attach a label to a bag dán nhãn vào cái túi

o

to attach a stamp dán tem

(B)

offers 

biếu, tặng o

đưa ra bán, bày ra bán (hàng)

giơ ra, chìa ra, đưa ra mời

o

to offer one's hand giơ tay ra (để bắt)

o

to offer a few remarks đưa ra một vài câu nhận xét

đưa ra đề nghị o

(C)

to offer a plan đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch

resorts 

dùng đến o

to resort to revolutionary violence dùng đến bạo lực cách mạng

thường xuyên lui tới (nơi nào) o

(D)

to offer someone something biếu ai cái gì

to resort to the nountain thường đi chơi núi

convinces: làm cho tin, thuyết phục

Offer discount: giảm giá ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

320


TOEIC TIẾN CHUNG Dịch: Nhà bếp của Capper sẽ giảm giá dịch vụ phục vụ đồ ăncho tất cả các doanh nghiệp địa phương trong tháng năm 133. An applicant for the position of mail carrier atKoan Couriers must take the postal regulations exam________the scheduling of an interview. (A)

favorable 

có thiện chí, thuận, tán thành o

a favourable answers câu trả lời thuận

thuận lợi

hứa hẹn tốt, có triển vọng

có lợi, có ích o

favourable to us có lợi cho chúng ta

(B)

other than: ngoại trừ

(C)

previously: trước, trước đây

(D)

prior to: trước khi

Dịch: Ứng cử viên cho vị trí giao thư của Koan Couriers phải trải qua một bài kiểm tra các quy định của bưu điện trước khi được xếp lịch phỏng vấn. 134.

Guest passes to Starville Athletic Center are redeemable for a three-day period _________a month.

(A)

once: một lần, một khi, trước kia

(B)

soon: chẳng bao lâu, chẳng mấy chốc, ngay

(C)

formerly: trước đây, thuở xưa

(D)

shortly: không lâu nữa, chẳng mấy chốc

Dịch: Khách tới trung tâm thể dục Starville có thể được hoàn lại trong vòng 3 ngày, 1 tháng 1 lần 135. Advertisements sent to The Ad Exchange must be proofread and properly formatted in order to receive_________ for publication. (A)

instruction

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

321


TOEIC TIẾN CHUNG 

sự dạy

kiến thức truyền cho, tài liệu cung cấp cho

chỉ thị, lời chỉ dẫn

(B)

approval 

sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận o

(C)

to nod in approval gật đầu, đồng ý

sự phê chuẩn description

sự tả, sự diễn tả, sự mô tả, sự miêu tả o

(D)

beyond description không thể tả được

diện mạo, tướng mạo, hình dạng revival

sự phục hưng, sự phục hồi, sự hồi sinh o

the revival of trade sự phục hồi thương nghiệp

Dịch: Quảng cáo gửi đến Ad Exchange phải được đọc lại và định dạng đúng để được đồng ý cho xuất bản. 136. A_________ number of technical service requests from users prompted Hisocom Corporation to upgrade its Internet servers. (A)

sole

duy nhất, độc nhất o

(B)

(C)

the sole representative người đại diện duy nhất significant

đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý

quan trọng, trọng đại, đáng chú ý purposeful

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

322


TOEIC TIẾN CHUNG 

có mục đích, có ý định

có chủ định, chủ tâm

(D)

capable 

có tài, có năng lực giỏi o

a very capable doctor một bác sĩ rất giỏi

có thể, có khả năng o

show your teacher what you are capable of hãy chứng tỏ cho thầy giáo biết anh có khả năng đến mức nào

Dịch: Một số lượng đáng kể các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật từ người dùng đã thúc giục tập đoàn Hisoka nâng cấp máy chủ Internet của mình 137. Passengers must present their passport________their boarding pass to Lunar Airlines’ personnel when checking in for a flight. (A)

notwithstanding : tuy thế mà, tuy nhiên

(B)

in case ( + clause) trong trường hợp = in clause of + N

(C)

along with: cùng với, thêm vào đó

(D)

in spite of + N : mặc dù

Dịch: Hành khách phải xuất trình hộ chiếu cùng với vé máy bay tại phòng nhân sự Lunar Airlines khi xuất cảnh. 138. If you wish to cancel your subscription to The Steele Lake Ledger, please be sure________for four weeks of processing time. (A)

to allow

(B)

will allow

(C)

be allowing

(D)

having allowed

Giải thích: Cụm ―be sure to do something‖: đừng quên làm gì Dịch: Nếu bạn muốn hủy đăng kí tới Steele Lake Ledger, vui lòng chắc chắn xử lí trong 4 tuần cho phép.

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

323


TOEIC TIẾN CHUNG 139. Daily expenses that exceed Westrelin Corporation’s expense guidelines are not eligible for reimbursement________authorization is obtained from a manager. (A)

without: không có, không

(B)

regardless: bất chấp, không kể đến

(C)

except: ngoại trừ

(D)

unless: nếu không

Dịch: Những chi phí hàng ngày mà vượt quá hướng dẫn chi tiêu của Westrelin sẽ không được hoàn trả nếu không nhận được sự cho phép từ quản lý. 140. Please thank the team at the Southfield office for their continued________to the Dewan merger project. (A)

demonstrations 

(B)

sự thể hiện, sự biểu hiện o

a demonstration of joy sự biểu hiện nỗi vui mừng

o

a demonstration of love sự biểu hiện tình yêu thương

sự chứng minh, sự thuyết minh contributions

sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác o

to lay under contribution bắt đóng góp

o

to pay one's contribution trả phần góp của mình, trả hội phí

(C)

professions

nghề, nghề nghiệp o

(D)

liberal professions những nghề tự do ambitions: hoài bão, tham vọng

Dịch: Xin cảm ơn các nhóm nghiên cứu ở văn phòng Southfield đã liên tục có những đóng góp cho dự án sáp nhập Dewan ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

324


TOEIC TIẾN CHUNG PART 6 Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. Questions 141-143 refer to the following instructions. Thank you for _________ a Tocus RS-1300 Mini Refrigerator. We appreciate your trust in our company,and we hope this refrigerator will exceed your expectations. 141. (A)

shipping: gửi hàng, vận chuyển

(B)

inspecting: xem xét kỹ, kiểm tra, thanh tra

(C)

buying: mua

(D)

returning: trở về, trả lại, hoàn lại

Dịch: Cám ơn bạn đã mua tủ lạnh Tocus RS -1300. Công ty chúng tôi rất hân hạnh khi được bạn tin tưởng và chúng tôi hi vọng chiếc tủ lạnh đó sẽ đáp ứng hơn cả sự mong đợi của bạn. When using your new refrigerator, please bear in mind the following points. First, the Tocus RS-1300 is designed only for short-term________ . Food should generally not be left in the refrigerator for more than a few days. 142. (A)

customer: khách hàng

(B)

parking

sự đỗ xe o

(C)

no parking here! cấm đỗ xe ở đây! storage

sự xếp vào kho

kho; khu vực kho

sự tích luỹ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

325


TOEIC TIẾN CHUNG o

(D)

storage of energy sự tích luỹ năng lượng

taste: vị, sở thích, thị hiếu

Dịch: Khi dùng tủ lạnh mới, vui lòng chú ý những điểm dưới đây. Đầu tiên, Tocus RS1300 này được chỉ thiết kế để bảo quản trong thời gian ngắn.Thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá vài ngày. Second,all stored food should be wrapped_________with foil or plastic film or placed in airtight bags orcontainers. 143. (A)

tightly (adv)

(B)

tighten (v)

(C)

tightens (v)

(D)

tightness (n)

Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―wrapped‖ nên cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó vì vậy chọn đáp án A Dịch: Thứ hai, tất cả những thực phẩm được bảo quản nên được gói chặt bằng giấy bạc hoặc bìa nhựa hoặc đặt ở túi chân không hoặc hộp đựng chuyên dụng. This will prevent food from dehydrating and keep the strong smell of some foods from transferring to milder ones.

Questions 144-146 refer to the following e-mail. To: Sandra Jessup<sjessup@kingnetstar.com> From: Akiko lida<aiida@pulpfinancial.com> Date: January 17 Subject: Required documents Dear Ms. Jessup, We are pleased that you will be working with us at Pulp Financial. We will need you to fill out three documents and_________ e-mail them to us or bring them with you for your first day of work next week. 144. (A) if ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

326


TOEIC TIẾN CHUNG (B)

either

(C)

as

(D)

both

Giải thích: Cấu trúc: either….or: hoặc….hoặc Dịch: Chúng tôi rất hân hạnh khi bạn sẽ làm việc với chúng tôi tại Pulp Financial. Chúng tôi muốn bạn điền vào ba bản thảo này và gửi mail chúng cho chúng tôi hoặc mang chúng đến vào ngày làm việc đầu tiên vào tuần sau. You must complete the Employee Information Form, the Information Protection Form, and the Method of Payment Form, which are_________to this message. 145. (A)

attach

(B)

attached

(C)

attaching

(D)

attachment

Giải thích: Dịch nghĩa thấy mệnh đề cần điền động từ ở dạng bị động nên chọn đáp án B Dịch: Bạn phải hoàn thành bản thông tin nhân viên, bản thông tin bảo mật và bảng phương pháp trả lương, tất cả đã được đính kèm trong tin nhắn. Please fill them out completely and accuratelyso that your file can be processed. If you have any problems accessing the documents, please let me know. We look forward to the start of your________at Pulp Financial. 146. (A)

event: sự việc, sự kiện

(B)

presentation: bài thuyết trình

(C)

visit: sự thăm hỏi

(D)

employment: việc làm

Dịch: Chúng tôi rất mong đợi bạn bắt đầu làm việc tại Pulp Financial. Sincerely, Akiko lida ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

327


TOEIC TIẾN CHUNG Senior Human Resources Coordinator

Questions 147-149 refer to the following e-mail. To: dlopez@dueramanufacturing.com From: julioj@feersonconstruction.com Date: October 15 Subject: Shipment order Dear Ms. Lopez, My company, Feerson Construction, recently ordered a shipment of light blue porcelain tiles_________ your company. 147. (A)

despite: mặc dù

(B)

beside: bên cạnh

(C)

for: để, bởi vì

(D)

from: từ

Dịch: Công ty tôi, tập đoàn Feerson gần đây có đặt trước một lô hàng gạch sứ màu xanh nhạt của công ty bạn The tiles arrived at our warehouse yesterday, and we are very happy with the quality of them. However, two of the twenty boxes of tiles________fell in the truck during transportation. 148. (A)

appeared (v_ed)

(B)

apparent (adj)

(C)

appearance (n)

(D)

apparently (adv)

Giải thích: Chỗ trống đứng trước động từ ―fell‖ nên cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đó vì vậy chọn đáp án D Dịch: Hôm qua số gạch đó đã đến kho của chúng tôi và chúng tôi rất hài lòng về chất lượng của số gạch đó. Tuy nhiên có 2 trong 20 thùng gạch hình như bị rơi trong quá trình vận chuyển

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

328


TOEIC TIẾN CHUNG Approximately half of the tiles in those two boxes are_________. Will Duera Manufacturing be able toship us one more box free of charge? The order number is A08J2. Thank you for your assistance. 149. (A)

broken

gãy, bẻ gãy, làm đứt, làm vỡ, đập vỡ o

to break one's arm bị gãy tay

o

to break a cup đập vỡ cái tách

(B)

unclean: bẩn, không sạch

(C)

discolored 

(D)

đổi màu; làm bẩn màu; làm bạc màu mislabeled: gắn sai nhãn hiệu

Dịch: Gần một nửa số gạch trong 2 thùng đó đã bị vỡ Sincerely, Julio Jimenez, Supervisor Feerson Construction

Questions 150-152 refer to the following letter. Mr. Vincent Naccari 150 Kennedy Road Bellflower, CA 90706 Dear Mr. Naccari: As president of the Roma Arts Foundation, I am writing to express my warmest thanks for your generous purchase at fast month’s charity auction. Because of supporters like_________, we were ableto raise funds exceeding our original goal. 150. (A)

his ( tính từ sở hữu )

(B)

her ( tính từ sở hữu )

(C)

you ( đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ )

(D)

their own + N: …của riêng họ

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

329


TOEIC TIẾN CHUNG Giải thích: Chỗ trống đứng sau động từ ―like‖ nên chỉ có thể điền đại từ nhân xưng đóng vai trò tân ngữ vì vậy chọn đáp án C Dịch: Nhờ những người ủng hộ như bạn, chúng tôi có thể gây quỹ vượt quá mục tiêu ban đầu Funds from the auction will directly support our artist-in-residence program and allow us to expand our catalog of painting, sculpture, and photography classes. Details about these________can be foundon our Web site, www.romaartsfoundation.org 151. (A)

settings: sự cài đặt, sự sắp đặt

(B)

offerings: sự biếu, tặng, sự đề nghị

(C)

findings: sự tìm thấy, sự khám phá

(D)

ratings: sự đánh giá, xếp loại

Dịch: Quỹ từ cuộc đấu giá sẽ hỗ trợ trực tiếp chương trình nghệ sĩtại nơi cư trú của chúng tôi và cho phép chúng tôi mở thêm các mục trong lớp hội họa, điêu khắc, và nhiếp ảnh. Thông tin chi tiết về các dịch vụ có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi: www.romaartsfoundation.org Please take a moment to review the attached arts development plan,________features the goals fornext year and recommendations on how members and donors can contribute to our objectives. 152. (A)

also: cũng

(B)

thus: do vậy, bở vậy

(C)

these: những thứ đó

(D)

which: cái mà, thứ mà

Giải thích: Chỗ trống cần điền đại từ quan hệ để tạo mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ ―plan‖ phía trước Dịch: Vui lòng dành chút thời gian để xem lại kế hoạch phát triển nghệ thuật kèm theo, kế hoạch này chỉ ra mục tiêu năm tới và đưa ra cách các thành viên và nhà tài trợ có thể đóng góp vào mục tiêu của chúng tôi With sincere gratitude, Ms. Mei Guo ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

330


TOEIC TIẾN CHUNG President, Roma Arts Foundation Enclosure

ĐỒNG HÀNH CHINH PHỤC TOEIC 990

331

Giai đề Toeic 2016 Part 5,6  
Giai đề Toeic 2016 Part 5,6  
Advertisement