Page 1

‘Een zakelijke visie op zorg is nodig.’

Marien van der Meer is nieuwkomer bij Sophia Revalidatie.

door

Sybylle Kroon

Van buiten naar binnen kijken

Verbinden voor kwaliteit zorg Een échte nieuwkomer in de zorg is Marien van der Meer (1966) niet. De afgelopen zeventien jaar werkte ze in diverse sectoren van de zorg. Een bestuursfunctie had ze echter nog niet bekleed. Ze is nu ruim een jaar voorzitter van de raad van bestuur van Sophia Revalidatie. ‘Van buiten naar binnen kijken is heel belangrijk voor dit ziekenhuis’, zegt Van der Meer. Waarom zijn die verbindingen zo belangrijk voor u? Het afgelopen jaar ben ik bij alle grote ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio langsgeweest om te horen wat ze van Sophia Revalidatie vinden. Maar ook interne communicatie vind ik belangrijk. Zo kunnen medewerkers elk kwartaal met mij

12

van gedachten wisselen tijdens het RvB-lunchcafé en breng ik elke maand een werkbezoek aan een van de locaties. Die externe en interne feedback is erg waardevol. Want als je verbindingen kunt maken, komt dat de kwaliteit van onze zorg en de klant- en medewerkerstevredenheid ten goede. We werken intensief sa-


Wat zijn uw sterke kanten als bestuurder? Ik ben in staat mijn visie over te brengen, mensen mee te krijgen, verbindingen te leggen. Verder vind ik het belangrijk om ondernemend Ên zakelijk te zijn. Ook ben ik sterk in klantgericht denken en werken. Je moet een zakelijke visie op zorg hebben. We hebben te maken met een budget dat niet toereikend is om de groei binnen onze sector te financieren. Daarnaast hebben we straks een compleet nieuw ziekenhuis. Het is een enorme uitdaging om dat op een financieel gezonde manier te managen. Want de vergoedingen voor de huisvestingslasten zijn voor onze sector ook niet toereikend. We móeten dus wel slimmer organiseren. Hoe gaat u dat doen? Door onder meer verder te specialiseren. Sophia Revalidatie heeft een belangrijke onderzoeks- en opleidingstak. Die onderdelen moeten we verder versterken, daarmee onderscheiden we ons van de concurrentie. Zo worden we hÊt kenniscentrum voor revalidatie en kunnen we de beste zorg leveren. Investeren in wetenschappelijk onderzoek vind ik ­essentieel in onze sector. Helaas is daar nooit genoeg geld voor. Wat is u opgevallen? Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen binnen de zorgsector. We leven langer, worden ouder, maar hebben ook vaker en langer zorg nodig. In de revalidatie-

nieuwkomer

men met verwijzers uit de regio, opleidingsinstituten zoals de Haagse Hogeschool en het LUMC in Leiden.

management summary _ Marien van der Meer is sinds april 2012 bestuurslid van Sophia Revalidatie. _ Als bestuurder vindt ze het leggen van verbindingen belangrijk, intern en extern. Dat komt de kwaliteit van zorg en medewerkers- en klanttevredenheid ten goede. _ Daarnaast vragen de huidige ontwikkelingen volgens Van der Meer een zakelijke visie op zorg. _ Doordat budgetten niet toereikend zijn om de groei in de revalidatiesector te financieren, moet er slimmer worden georganiseerd. Dat kan door verder te specialiseren.

sector groeit de vraag naar zorg jaarlijks met zes ­procent. De overheid heeft de groei echter gemaximali­ seerd op twee procent. We krijgen dus minder geld dan nodig is. Daarnaast hebben we te maken met toenemende concurrentie en wordt een nieuwe prestatiebekostiging ingevoerd. Dat zijn veel veranderingen tegelijkertijd. Toch blijft u positief. Natuurlijk! Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan de goede zaak. Stel je voor dat het jouw dochter of ­vader is die revalidatie nodig heeft. Daar doe je toch alles voor? Daarnaast vind ik het heel motiverend om mensen te laten excelleren, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te laten halen. Daar kun je als werkgever betekenisvol in zijn. |

Nieuwkomer In de rubriek Nieuwkomer maken we kennis met nieuwe toetreders tot een raad van toezicht of raad van ­bestuur van zorginstellingen. Waarom gaan zij vanuit bedrijfsleven of (semi)overheid naar de zorgsector? Wat verbaast hen? Hoe worden zij gemotiveerd? In dit nummer maken we kennis met Marien van der Meer, sinds 1 april 2012 voorzitter van de raad van bestuur van Sophia Revalidatie. Met acht locaties voor medisch-specialistische revalidatiezorg in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer is dit een van de grootste categorale ziekenhuizen in Nederland. Op dit moment verrijst in Den Haag een nieuw complex. In december wordt het nieuwe ziekenhuis opgeleverd.

Samenwerken aan duurzame oplossingen Strategisch vastgoedadvies Projectmanagement Bouwbegeleiding Onderhoudsbegeleiding Gebouwbeheer

DGYHUWHQWLH%2%[LQGG

www.bobadvies.nlnummer 4 | juli 2013 | www.boardroomzorg.nl

13

Marien van der Meer Boardroom Zorg  

Interview met Marien van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie in Den Haag. Gepubliceerd in het vakblad Boardroom Zor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you