Page 1

MIL 2012

Rollebeskrivelser

Av Thomas Haugen 1


Innhold Innhold .......................................................... 2

B. Fremste sentral midtbane (Når du har fått ballen i mellomrommet). .......................... 17

ROLLEBESKRIVELSER .............. 4

Defensivt (4-4-2) .......................................... 18 Press på ballfører ...................................... 18

Forklaringer .................................................. 5

SENTRAL MIDTBANE (4-3-3) ... 19 KEEPER ....................................... 6 Offensivt ........................................................ 6 Posisjonering ............................................. 6 Oppspill. Hva ser jeg etter?........................ 6 Defensivt ........................................................ 7 Posisjonering ............................................. 7 Generelt ..................................................... 7

VINGBACK ................................... 8 Offensivt ........................................................ 8 Posisjonering ............................................. 8 Oppspill. Hva ser jeg etter?........................ 9 Offensive løp ............................................. 9 Innleggsposisjon –Prioritet ved innlegg fra kant .......................................................... 10 Defensivt ...................................................... 11 Posisjonering ........................................... 11 Press på ballfører ..................................... 11 Generelt ................................................... 11

MIDTSTOPPER .......................... 12 Offensivt ...................................................... 12 Posisjonering ........................................... 12 Offensive løp ........................................... 12 Pasninger! Hva ser jeg etter? ................... 13 Defensivt ...................................................... 13 Press på ballfører ..................................... 14 Generelt ................................................... 14

SENTRAL MIDTBANE (4-4-2) ... 15 Offensivt (4-4-2) .......................................... 15 Posisjonering / Offensive løp ................... 15 Fra sideback: ............................................ 15 Fra stopper: .............................................. 15 Fra spiss: .................................................. 15 Innlegg: .................................................... 16 Fra kantspiller: ......................................... 16 Pasninger! Hva ser jeg etter? ................... 16 A. Bakerste sentral midtbane (Når du har fått ballen sentralt i banen)....................... 16

Offensivt (4-3-3) .......................................... 19 Posisjonering / Offensive løp ................... 19 Fra keeper: ................................................ 19 Fra sideback: ............................................ 19 Fra stopper:............................................... 19 Fra ving: ................................................... 20 Fra Spiss: .................................................. 20 Fra indreløpere: ........................................ 20 Pasninger! Hva ser jeg etter? .................... 21 Defensivt (4-3-3) .......................................... 21 Generelt .................................................... 22

INDRELØPER (4-3-3)................. 23 Offensivt (4-3-3) .......................................... 23 Posisjonering / Offensive løp ................... 23 Ved oppspill fra back: .............................. 23 Ved oppspill fra stoppere: ........................ 24 Ved oppspill fra sentral midtbane: ........... 24 Når den andre indreløperen får ballen i mellomrommet: ........................................ 24 Pasninger! Hva ser jeg etter? .................... 26 Defensivt....................................................... 26 Press på ballfører ...................................... 26 Generelt .................................................... 26

KANTSPILLER (4-4-2) ............... 27 Offensivt ....................................................... 27 Posisjonering / Offensive løp ................... 27 Fra sideback på din side: .......................... 27 Fra møtende spiss ved spill på din side: ... 27 Fra sentral midtbane, offensivt: ................ 27 Fra møtende spiss på motsatt side: ........... 27 Fra sideback på motsatt side:.................... 28 Fra sentral midtbane bak i banen: ............. 29 Fra stopper, samme side: .......................... 29 Fra stopper, motsatt side: ......................... 29 Pasninger! Hva ser jeg etter? .................... 30 Defensivt (4-4-2) .......................................... 30 Press på ballfører ...................................... 31

VING (4-3-3) ............................... 32 2


Offensivt ...................................................... 32 Posisjonering / Offensive løp ................... 32 Fra back på din side: ................................ 32 Fra indreløper på din side: ....................... 32 Fra stopper: .............................................. 32 Fra møtende spiss på din side: ................. 32 Fra back på motsatt side: ......................... 33 Fra sentral midtbane: ............................... 33 Fra indreløper på motsatt side: ................. 33 Fra møtende spiss på motsatt side (dersom han vender innover i banen): ................... 33 Ved innlegg fra motsatt ving / back: ........ 33 Fra keeper(Keeper har ballen (brutt et angrep eller lignende), motstander er i balanse og du ligger høyt i banen): .......... 33 Pasninger! Hva ser jeg etter? ................... 34 Defensivt (4-3-3 / 4-5-1)) ............................. 34 Press på ballfører ..................................... 34 Ved høyt press ......................................... 34

SPISS (4-3-3) ............................. 38 Offensivt ....................................................... 38 Posisjonering / Offensive løp ................... 38 Ved oppspill fra back/stopper: ................. 38 Når sentral midtbane har ballen: .............. 38 Når ving har ballen lavt i banen: .............. 38 Når ving har ballen høyt opp i banen: ...... 38 Ved innlegg fra kant/dødlinja: .................. 38 Fra keeper: ................................................ 38 Pasninger! Hva ser jeg etter? .................... 38 Defensivt....................................................... 39 Press på ballfører ...................................... 39 Ved høyt press .......................................... 39 Generelt .................................................... 39

SONEFORSVAR ........................ 40 Trekanten: ................................................... 40

SPISS (4-4-2).............................. 35 Offensivt ...................................................... 35 Posisjonering / Offensive løp ................... 35 Ved oppspill fra back/stopper på din side: 35 Ved oppspill fra back på motsatt side: ..... 35 Ved oppspill fra stopper på motsatt side: . 35 Ved oppspill fra stopper på samme side: . 35 Når ”offensiv” sentral midtbane har ballen: ................................................................. 35 Når ”defensiv” midtbane har ballen:........ 36 Når kantspiller har ballen lavt i banen: .... 36 Når kantspiller har ballen høyt i banen: ... 36 Ved innlegg fra kant: ............................... 36 Ved innlegg fra kant som kommer ned mot dødlinja innenfor 16-metere: ................... 36 Når møtende spiss har ballen: .................. 36 Fra keeper: ............................................... 36 Pasninger! Hva ser jeg etter? ................... 37 Defensivt ...................................................... 37 Press på ballfører ..................................... 37 Ved høyt press ......................................... 37 Generelt ................................................... 37

Soner: ........................................................... 41 Avstander: ................................................... 41 Forflytting:................................................... 42 1. forsvarer................................................... 42 Vurderinger: ................................................ 42 Kommunikasjon: ......................................... 43 Konkrete tilfeller: ........................................ 43 Press ......................................................... 43 Sentral Midtbane/ indreløpere .................. 43 Stopper ..................................................... 43 Back ......................................................... 43 Kantspiller/ ving ....................................... 43 Spiss(er).................................................... 44

BEVISSTGJØRING .................... 45

3


ROLLEBESKRIVELSER Dette er ikke en ren fasit på hvordan man skal spille fotball. Det er et hjelpemiddel som beskriver rimelig konkret hvordan vi skal kunne beherske de forskjellige rollene på banen. Det vil alltid finnes flere muligheter og andre tilfeller eller løsninger, men disse rollebeskrivelsene skal ligge i bunn for måten vi ønsker å spille fotball på. Dette blir en felles plattform for MIL Fotball senior, hvor hver enkelt rolle beskrives og settes i system. Jeg har forsøkt, i mest mulig grad, å beskrive hva man SKAL gjøre, i stedet for hva man ikke skal gjøre. En del av filosofien, og tankegangen i dette, er at du hele tiden skal se etter hva du kan gjøre, hva du har muligheten til å få til og hva du etter hvert mestrer. Vi forsøker å være mindre opptatt av alt du ikke skal gjøre, alt du ikke får til og hva du har minst forutsetninger for å mestre. Du kan gjennom et helt liv som fotballspiller forsøke å rette på feilene dine og lære av dem, uten at du nødvendigvis behøver å ha gjort en eneste ting riktig. Jeg tror ikke du lærer av feilene dine. Du erfarer av feil, men lærer av å lykkes. Derfor flytter vi i så stor grad som mulig fokus over på de gode og riktige valgene, og vekk fra fokus på å unngå feil.

Det offensive spillet beskrives her hovedsakelig mot etablert forsvar. Det defensive spillet beskrives hovedsakelig der vi er etablert i forsvar.

4


Forklaringer

Løpsbane (svarte piler) Ballbane (grü piler)

Omtalt rolle (svarte figurer)

Medspillere (grĂĽ figurer)

Motstandere (sirkler)

Ball

Tallene refererer til valgene i teksten.

5


Keeper Offensivt Posisjonering -

Spillbar hele tida for forsvaret Stå høyt (ca. på straffefeltet) slik at du kan ta unna baller som kommer langt over forsvaret / inn mot keeper (sweeper). Ved posisjonering, vit at du alltid har kontroll over eget mål i tilfelle raskt brudd imot. Samtidig ha mulighet til å snappe evt gjennomspill. Vær offensiv i tankegangen. Bedre å stå for langt ute, enn på strek. Lettere å rydde opp i situasjoner der man i utgangspunktet er for offensiv.

Oppspill. Hva ser jeg etter? -

-

-

1. prioritet er direkte gjennombrudd på mål, når det oppstår en GOD mulighet for det, eller langt utspill hvor vi er i overtall / likt antall på topp. 2. Utspill / kast på ledig midtbanespiller. 3. Se etter sideback så langt opp i banen som mulig 4. Spill ut på stopper 5. Utspill / klarering! Vær bestemt i oppspillene. Bruk øynene tidlig for å se hvem og hvor det er ledig. Start med å se høyt opp i banen, deretter nedover i banen som beskrevet ovenfor. Etter innlegg fra side, se tidlig om det er overtall på topp, hvis ikke, se tidlig på motsatt back/midtbane. Der SKAL det være rom og LØP.

TA INGEN SJANSER!

6


Defensivt Posisjonering -

-

-

-

Samme som ved offensiv posisjonering. Vær våken på gjennomspill. Når angripende lag er ca ved midtbanen med press er det ok å stå offensivt (11-16m), push ut forsvaret når det er press på ballfører. Uten press på ballfører, senk forsvaret, stå selv ca 7-10m. Beveg deg sakte bakover parallelt med angripende lag. Prøv å være offensiv så lenge det lar seg gjøre. Når angripende lag nærmer seg 25m, stå på 3-5 meter, bevegelse sidelengs. Føl alltid at du har kontroll på eget mål, samtidig som du gjør målet mindre for angriperne. Dette er bedre enn å stå på strek fordi det er enklere å sette ballen i sidene av målet enn å avslutte med f.eks. Lobb. Ved dødball: Corner. Stå skrått i mål. Ha mulighet til å løpe både framover (mot stang) og ut i feltet uten å måtte snu deg. Dette gjør at du raskere kommer deg begge veier. Bedre å stå litt bak i målet, da du lettere kan angripe ball, i stedet for å vente på at den kommer til deg. Ikke vær redd for å feile, bedre å gå ofte enn å stå på strek. Ved dødball: Frispark: Vær offensiv, men husk at du alltid skal ha mulighet til å fange ballen uansett hvor enn den skulle gå. Push ut forsvaret for å få bedre arbeidsvilkår. Ved frispark fra siden, stå lenger bak i feltet, men vær nøye på at du rekker fram til første/bakerste stolpe ved eventuelt direkte skudd. 3-5 m ut fra mål er også her en god posisjon. Men husk å se an posisjonen for frisparket. Gjør deg egne meninger om i hvilke posisjoner du føler du har kontroll. Ved frispark fra 16-20 m foran mål. Sett opp mur etter ønske. Det er egentlig bedre med få mann i mur, da det er enklere for deg som keeper å se ballen hele veien (mindre folk foran deg). I tillegg er det mange som blir usikre på hva de skal gjøre når muren er omtrent fraværende, og som oftest dundrer de ballen til kornåkeren på midtsand. Det gir deg som keeper en fordel. Men husk også her posisjonen din i mål. Ikke stå midt i mål, men litt på motsatt side av frisparket. Mange skudd kommer i keeperhjørnet. Stå helst på strek/ 1 meter ut. Prøv alltid å gjøre målet mindre for angriperen.

Generelt -

Viktig å ”styre” forsvaret med god kommunikasjon. Gi beskjed om løp, markering og press. ”Engasjer” forsvaret. La dem høre at du er der. Gi trygghet! I feltet er du sjef! Diriger forsvarsspillerne. Press, løp, markering. Vær tydelig. En keepers ansvarsområde for prat er fra midtbane til 16m ved etablerte forsvar. Når ballen er på sidene av målfeltet snakker du inn spillere til markering, men din hovedoppgave er å følge med på ballen! Snu deg aldri bort fra ballen om den er i nærheten av 16-meteren!

7


Vingback Offensivt Posisjonering ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Fra keeper: spillbar så høyt opp i banen som mulig Fra stopper: spillbar på vei fremover. Fra Sentral midtbane, som vender spillet: spillbar på vei fremover i banen Fra sentral midtbane, samme side: støtte med god avstand Dersom ballen spilles opp på kant / ving fra sentralt i banen når spillet vendes skal du komme på overlapp. Stikker kantspilleren/ ving direkte på mål, skal du allikevel komme høyt opp i banen for å kunne få ballen på fot dersom kantspilleren/ vingen ikke blir brukt.

8


Oppspill. Hva ser jeg etter? Før du mottar ballen; skaff deg et overblikk, se etter medspillere. ➢ 1. prioritet er direkte gjennombrudd på mål, når det oppstår en GOD mulighet for det. (Sjeldent) ➢ 2. Se etter indreløper/ offensiv midtbane. Spill opp på medløp. ➢ 3. Se etter møtende spiss, spill opp på fot. ➢ 4. Se etter sentral midtbane, spill opp på fot. ➢ 5. Crossball på motsatt ving / kantspiller om det er rom / mulighet for det. Primært i bakrom.(vanskelig) ➢ 6. Spill ut bredt på kantspiller på din side, når denne er umarkert (4-4-2)/ Spill ballen i bakrom på ving som ligger på din side(4-3-3). ➢ 7. Vend spillet i forsvaret, via midtstopper. ➢ 8. Bruk keeper ➢ 9. Siste alternativ om man er presset, slå ballen blindt i bakrom, eller klarer så langt man kan. Avdriblinger bør ikke skje på egen halvdel.

Får du ballen offensivt, høyt opp på deres banehalvdel, blir valget å komme til innlegg. Se da kantspiller og ving. (Husk at dersom du ikke har noen medspiller bak deg, så kan et tidlig innlegg være å foretrekke framfor å forsøke å utfordre.)

Offensive løp ➢

i all hovedsak er det ”overlapp” og støtte til kantspiller / ving som er de offensive løpene som skal gjøres fra back. Disse med påfølgende innlegg på mål/ innspill til sentral midtbane.

9


Innleggsposisjon –Prioritet ved innlegg fra kant 1. Tidlig innlegg bak forsvaret på motsatt ving, kant, evt. Spiss.

2. Ned til dødlinja; 4-4-2: Første stolpe, spiss dersom denne er fri. Bakerste stolpe, motsatt kantspiller. 4-3-3: Første stolpe, motsatt ving, dersom denne er fri, bakerste stolpe, motsatt indreløper.

3. Inn mot mål langs dødlinja, 45° midtbane (evt. Det som er mest hensiktsmessig, situasjonsbestemt)

10


Defensivt Posisjonering ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

➢ ➢

Soneforsvar (se eget kapittel om soneforsvar). Farligste rom er mellom deg og stopper. Unngå at noen kommer gjennom der. Hold linja i forhold til midtstopper. Hold hele tida et bevisst øye med linja. Vær oppmerksom på bakrom. Fall av FØR det slås lang ball rett bak deg. Hold linja om det ikke er fare for at det spilles bak DEG. Hold kort avstand (5-10m) til nærmeste stopper. (Hovedregel: nærmere dess nærmere ballen er sonene deres, lenger avstand dess lenger vekk ballen er) Går midtstopper i duell, fall ned bak ham i sikring, og i forhold til den andre stopperen. Spilles det ut på ving / kantspiller på din side, gå mens ballen er på vei og kom tett opp i motspiller. Velg alltid ytterste mann (overlapp, ving), la stopper / midtbane ta de som er innover på banen når det spilles på kanten på din side av banen. (En vanlig feil her er å gå i press på ballfører mens det kommer en overlapp. Kommer en overlapp, skal du falle ned å hindre at denne får gå fritt.) Farligste mann skal alltid prioriteres. Marker farligste mann i feltet. (Hovedregel: Farligste mann er den motspiller som ikke er markert og som er nærmest mål). Optimalt; Plasser deg slik at du når de farligste plasserte spillerne i feltet, avhengig av ballbane.

Press på ballfører ➢

Led innover når du har sikring, led utover om det er ubalanse i forsvaret og du IKKE har sikring.

Generelt ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Kommuniser hele tida. Gi beskjed om løp på ”blindsida” (bak) av stoppere. VIL HA BALL om man er i god posisjon. Kom på løp, bidra offensivt. Overlapp! Kompromissløs i duellene. Vinn de første duellene og sett deg i respekt. Offensivt er du en svært viktig angriper.

11


Midtstopper Offensivt Posisjonering ➢

Fra keeper: spillbar ved ca. spissen av 16 meteren og fremover. Blir begge stoppere markert, skal den ene trekke opp i banen mellom forsvaret og midtbanen. Vær alltid i støtte for sideback. Ha alltid GOD avstand til back, slik at dere ikke står for nært. Viktig med god vinkel, slik at pasningen ikke kan bli brutt av motspillere. Vær støttespiller for midtbane, spiss, kantspillere / ving når dette blir naturlig.

Offensive løp ➢ ➢

Bryt gjennom første forsvarsledd (spisser + ving) med eller uten ball, når dette er mulig og sideback ikke er spillbar lenger opp i banen. Det er lov å være kreativ, men sikkerhet i forsvaret prioriteres.

12


Pasninger! Hva ser jeg etter? ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

1. Se alltid etter løp i bakrom. Slå bare når det er en klar mulighet for å lykkes. 2. Se etter sentral midtbane / indreløper i mellomrommet mellom midtbane og forsvaret. 3. Oppspill på møtende spiss. 4. Ut på kant (Du kan spille ballen helt over til motsatt kant om det er mulighet og om du har pasningsfot til det). 5. La ballen gå hurtig når du er med og vender spillet i forsvaret. Fordel ballene ut i bredde på back eller ving / kantspiller. TA INGEN SJANSER!

4

3

5

4

Defensivt ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Farligste rom er mellom stopperne. Unngå at noen kommer gjennom der. Sett linje som stopper nærmest ballfører. Er motsatt stopper i direkte press, setter DU linja bak i sikring. Sikre alltid bak motsatt stopper når denne er i duell / press. Hold kort avstand (5-10 meter) mellom stopperne. (Hovedregel: kortere avstand dess nærmere ballen er sonene deres, lenger avstand dess lenger vekk ballen er) Sikre bak back når denne er i duell. Ligg i sikring når back er i direkte TETT press mot vingspiller. Farligste mann skal alltid prioriteres. Marker farligste mann i feltet ved innlegg. . (Hovedregel: Farligste mann er den motspiller som ikke er markert og som er nærmest mål)

13


Press på ballfører ➢

Led inn mot sikringsspiller, og utover fra mål, når du ikke har sikring.

Generelt ➢ ➢ ➢

Som midtstopper er du med og bestemmer hvor linja skal være. Gi TYDELIG beskjed om dette. Du er ALLTID medansvarlig om ikke alle holder linja. Alle duellene er livsviktige, og er med på å forhindre baklengsmål. Kompromissløs i alle dueller.

Pass på at midtbanespillerne holder riktig avstand til forsvarsfireren. (10-15 meter). Du styrer midtbanen ved prat.

14


Sentral midtbane (4-4-2) Offensivt (4-4-2) Posisjonering / Offensive løp Fra sideback: 1. Som nærmeste midtbanespiller skal man være den som går på medløp. Etter å ha gjort en motbevegelse går du på løp mellom midtbanespillerne, og truer rommet mellom forsvaret og midtbanen. Du ønsker her å få ballen i medløp for å holde farta fremover. NB! Det er viktig å trekke et stykke inn i banen (senter) FØR du kommer inn i mellomrommet. Dette fordi du ikke skal ødelegge rommet for spissen. 2. Som den av de to som er lengst unna backen, skal du komme møtende i dybde. Etter å ha foretatt en bevegelse fremover i banen, kommer du dypere ned i banen og ønsker å få ballen på fot sentralt i banen.

Fra stopper: Det vil primært være aktuelt å få ballen fra stopper i mellomrommet mellom midtbane og forsvaret til motstanderen. Den sentrale midtbanespilleren som er nærmest / på samme side som stopperen med ball, går i mellomrom, den andre holder igjen.

Fra spiss: Dersom ballen spilles opp på fot på spiss, skal den midtbanespilleren som er i mellomrom, komme i støtte / vegg til spissen.

15


Innlegg: den midtbanespilleren som er lengst opp i banen skal være med foran mål / retur ved innlegg. Sammen med en av spissene skal du kunne være et alternativ ut i 45 grader om kantene kommer til innlegg ved dødlinja innenfor 16-meteren. Faller en av spissene ut i dette rommet, skal du gå inn i feltet.

Fra kantspiller: den midtbanespiller som er lengst bak i banen skal være støtte / spillbar sentralt i banen, for kantspillerne. Primært for å vende spillet. Gjennomløpninger kan skje fra sentral midtbane dersom motstanderne står veldig høyt i banen. Det er viktig med timing i disse bevegelsene. Ha øyekontakt med ballfører, og foreta motbevegelsen i GOD TID før du vil ha ballen. Hensikten med motbevegelsen er for å skaffe seg selv rom og tid.

<< ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>>

Pasninger! Hva ser jeg etter? A. Bakerste sentral midtbane (Når du har fått ballen sentralt i banen) 1a. Gjennombrudd direkte på mål er alltid første prioritet. Dette vil primært skje fra spiss eller kant. Andre (sentral midtbane, vingback e. a.) kan også være på vei gjennom, og skal da brukes om det er stor sannsynlighet for å lykkes. – 1b. En spiss kan slås direkte på mål i rommet mellom stopperne, eller i rommet mellom sideback og stopper. – 1c.. Kantspiller slås direkte på mål i rommet mellom stopper og back. – 2. Medløp på sentral midtbane inn i rom mellom forsvaret og midtbanen deres. – 3. Vend spillet på kantspiller eller på vingback. Dette alternativet er prioritert sist, men vil være det enkleste og mest brukte alternativet. Motsatt kantspiller, kan også komme inn i mellomrommet (se kantspiller 4-4-2). Det skal mye til for å lykkes med alt. 1a, b og c. Disse prioriteres først fordi de gir en direkte målsjanse. Derfor bør du orientere deg FØR du får ballen, for å vite om alt. 1 og også alt.2 er sannsynlige. Hvis ikke er ALLTID alt. 3 et godt valg. Det er alltid ledig på motsatt side. –

16


B. Fremste sentral midtbane (Når du har fått ballen i mellomrommet). 1. Se alltid etter muligheter for gjennomspill direkte på mål. Nærmeste spiss stikker direkte på mål (den andre spissen møter). Motsatt kantspiller KAN gå direkte på mål mellom stopper og back. 2. Ta med deg motsatt kantspiller eller evt. Vingback som SKAL komme på løp. Går kantspilleren direkte på mål mellom stopper og back og du velger ikke å benytte deg av det, kan du bruke vingbacken. (Spilles ballen ut på fot til kantspiller kommer det uansett en vingback på overlapp.) 3. Ta med deg den møtende spissen som trekker mot og tilbake i mellomrommet.

17


Det er viktig å understreke at om du får ballen svært høyt i banen, kan du gå direkte på mål selv, enten på skudd, eller spille vegg med spissene, evt. utfordre stopperne. 4. Har du fått igjen ballen fra møtende spiss, kan du spille kantspiller på samme side gjennom på en touch. Kantspilleren går på løp enten (helst) mellom stopper og back, eller på utsiden av backen.

Defensivt (4-4-2) ➢ ➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Hold kort avstand (5-10 meter) mellom midtbanespillerne. Det skal heller ikke være lenger enn 10-15 meter ned til forsvaret. Går den andre sentrale midtbanespiller i press, skal du falle inn bak og sikre, samtidig med at du kontrollerer motspiller i sonen din. Prøv å vinne ballen når vi har sikring og er i balanse. Opphold når vi er i ubalanse.

Press på ballfører ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Led inn mot sikringsspiller Aggressivt press. Her skal ballen vinnes. Gå med ballen. Hurtig opp i ballfører. Aggressivitet er nøkkelen til suksess. Gå etter alle POTENSIELLE andreballer. (Er en stopper i hodeduell, KAN ballen havne rett framfor han. Da skal du være der.)

18


Sentral midtbane (4-3-3) Offensivt (4-3-3) Posisjonering / Offensive løp Fra keeper: ➢

Er det rom til det, kan du få ballen kastet i beina sentralt på banen direkte fra keeper i rommet foran midtstopperne. Dette vil kunne være en mulighet om vi blir presset høyt.

Fra sideback: ➢

Sentral midtbane ska møte sentralt i banen, finne rom og møte sideback.

Fra stopper: ➢

primært skal sentral midtbane ikke få ballen fra stopper, men i de tilfeller dette faller naturlig, vil det bli i rimelig samme posisjon som fra back. Forskjellen ligger i at du kan få ballen i medløp.

19


Fra ving: ➢

Fra ving vil du bli en støttespiller inn på banen, for å kunne vende spillet, eller slå gjennombrudd.

Fra Spiss: ➢

I oppspillfasen vil det være mer naturlig for spiss å slå støtte ned på en av indreløperne. I de tilfeller spissen presses langt ned på banen kan sentral midtbane være en støttespiller for spiss.

Fra indreløpere: ➢

Ved ballbesittelse mot etablert forsvar, kan det være naturlig å ligge som en støttespiller for indreløperne.

20


Pasninger! Hva ser jeg etter? ➢

➢ ➢ ➢ ➢ ➢

1. Se alltid etter gjennombrudd direkte på mål. Dette er alltid å foretrekke dersom det er en klar mulighet for å lykkes. F.eks. En indreløper som løper gjennom. Dette vil allikevel være et sjeldent ”tilbud”. 2. Pasning i medløp til ving som går på løp i rommet mellom back og stopper. 3. I bakrom på ving som løper gjennom i rommet på utsiden av backen. 4. Indreløpere på gjennombrudd i midtbaneleddet skal ha ballen i medløp inn i mellomrommet mellom midtbane og forsvaret hos motstanderne. 5. Opp på møtende spiss, som kan vende, flikke eller legge igjen til indreløper. Sentral midtbane er en som vender spillet. Får du ballen fra den ene kanten, skal du instinktivt tenke å vende spillet på motsatt ving / vingback. (A/B)

Defensivt (4-3-3) ➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Hold kort avstand (5-10 meter) mellom midtbanespillerne. Det skal heller ikke være lenger enn 10-15 meter ned til forsvaret. Den defensive oppgaven kan forandre seg noe ut fra motstander. Hovedsakelig vil du ligge (tradisjonelt) litt bak, å være med for å fange opp baller som kommer inn i mellomrommet foran stopperne. Denne sonen skal EIES av sentral midtbane. I noen tilfeller kan du ligge litt foran indreløperne, med primæroppgave i rommet bak spissene våre, samt og ta ut deres sentrale midtbane. PRAT! Hold midtbanen samlet.

21


Generelt ➢ ➢ ➢

Det å gjøre ting enkelt, er en av de viktigste egenskapene hos en sentral midtbane. Sikre og enkle løsninger er bra. Hele tida skaff deg et overblikk på banen. Hvor er det rom? Hvem går på løp? Hva skjer? Pasningsspillet er avgjørende for om man gjør en god kamp som sentral midtbane.

Dette er posisjonen på banen hvor man er oftest i berøring med ballen. Her har du et stort ANSVAR. Du er absolutt mer en pasningslegger enn en dribler.

22


Indreløper (4-3-3) Offensivt (4-3-3) Posisjonering / Offensive løp Ved oppspill fra back: Motsatt indreløper (lengst fra back) går på løp i mellomrommet mellom forsvaret på den siden oppspillet kommer. D.v.s. at man starter på motsatt side, og kommer inn i mellomrommet bak den andre indreløperen. ➢ Indreløper som i utgangspunktet befant seg nærmest ballfører (back), beveger seg først mot backen (for å skape rom til den andre indreløperen) og så diagonalt over på motsatt side av banen. Indreløperne ”bytter dermed plass”. Begge bevegelsene til indreløperne må skje samtidig. Viktig! Nærmeste indreløper setter det hele i gang ved å starte bevegelsen mot back. Dette er signalet til back, og til motsatt indreløper, om at nå kommer de innøvde bevegelsene som beskrevet ovenfor. ➢

23


Ved oppspill fra stoppere: ➢ ➢

Søk å bevege deg inn i mellomrommet. Vær klar til å komme i støtte til spissen dersom han får et direkte oppspill i beina. Er det bakrom, kan indreløper som ligger diagonalt for (motsatt side av) stopperen gå på løp direkte på mål, mellom stopper og back/ mellom stopperne. (Se på ving, slik at dere ikke går i samme rom samtidig).

Ved oppspill fra sentral midtbane: ➢ ➢

Søk også her å bevege deg inn i mellomrommet. Er det bakrom skal EN av indreløperne gå på løp direkte i bakrom. (Se på ving slik at dere ikke går i samme rom samtidig)

Når den andre indreløperen får ballen i mellomrommet: Enten gå på løp, direkte på mål, eller vær et alternativ som kan brukes til å vende spillet i mellomrommet. Vær med på å gi støtte til spiss om han får ballen spilt opp i beina. ➢

24


Vær med foran mål ved innlegg. Nærmeste indreløper skal komme på løp ut i 45 graders vinkel dersom vingen kommer til dødlinja innenfor 16 meteren.

<< ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>>

25


Pasninger! Hva ser jeg etter? Får du ballen i medløp mellom forsvaret og midtbanen til motstanderen, se etter: ➢ 1. Gjennombrudd direkte på mål fra motsatt ving, indreløper eller spiss. ➢ 2. Gjennombrudd i bakrom på nærmeste ving ➢ 3. Oppspill ut på ving (3a), følg etter ballen, få tilbake ballen (3b), spill vingen gjennom (3c). ➢ 4. Bruk spissen som vegg, forsøk å gå komme gjennom selv. ➢ 5. Vend spillet via den andre indreløperen.

Defensivt ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Hold kort avstand (5-10 meter) mellom midtbanespillerne/ ving. Det skal heller ikke være lenger enn 10-15 meter ned til forsvaret. Vær en ballvinner, gå i dueller å gå mens ballen går. Pass på at vingen går riktig i press, og følg etter. Ved høyt press ligger du så høyt at du kan rekke opp til stopperne og så lavt at du rekker ned til midtbanene igjen om det slås langt.

Press på ballfører ➢ ➢

Led ballfører inn mot sikringsspiller, men vær aggressiv. Den primære oppgaven er å vinne ballen.

Generelt Mellomrommet mellom forsvaret og midtbanen til motstanderen, er det primære offensive arbeidsområdet til indreløperne. En indreløper er ikke den som møter, men den som får ballen i medløp ved gjennombruddspasninger. Det kreves veldig stor grad av løpskapasitet i en slik posisjon. 26


Kantspiller (4-4-2) Offensivt Posisjonering / Offensive løp ➢

I all hovedsak skal kantspiller i et 4-4-2 system være breddeholder, og være den som utfordrer på kant. I utgangspunktet skal du ligge bredt ut mot krittet, mellom midtbane og sideback. . En tanke med kantspilleren i 4-4-2 er å gjøre seg selv til et dilemma for sideback og midtbane/ kant hos motstanderen. Kunsten er å finne et utgangspunkt som ligger mellom back og midtbane, slik at de blir usikre på hvem av dem som skal markere deg, eller hvem av dem som har ansvaret for deg i sin sone. I tillegg til å være breddeholder er det viktig å tidvis true bakrommet. Gjør deg selv vanskelig å definere for motstanderen, og enkel å finne for medspillerne.

Fra sideback på din side: ➢

Her skal du møte eller ligge slik at du kan få ballen i beina, uten å komme for langt ned i banen/ for nære backen som har ballen. NB! Du må være forberedt på å være på vei inn i bakrommet dersom ballen blir spilt opp på spiss eller i medløp på sentral midtbane.

Fra møtende spiss ved spill på din side: ➢

Forvent en flikk inn i bakrom mellom stopper og back. Da SKAL du være på vei inn i det bakrommet FØR flikken kommer.

Fra sentral midtbane, offensivt: ➢

Får offensiv sentral midtbane ballen på din side av banen, skal du true bakrommet dersom offensiv sentral midtbane får ballen fra møtende spiss. Da går du på løp enten (helst) mellom back og stopper, eller på utsiden av backen. Ellers skal du holde bredde. Får offensiv sentral midtbane ballen på motsatt side av banen, har du to alternativer: 1. holde bredde og være et alternativ for å få ballen på fot. 2. I bakrom (gjennombrudd) mellom back og stopper. (Dette avhenger av bakromsmulighet. Er det bakrom, bruk det!)

Fra møtende spiss på motsatt side:

27


dersom spissen vender innover i banen, skal du være på vei i direkte gjennombrudd på mål, mellom back og stopper eller på utsiden av back.

Fra sideback på motsatt side: ➢

Her er to alternativ. 1. direkte løp inn i bakrom, rett på mål. Dette når det ER bakrom. 2. komme i bakrom ut på kant slik at du når en ball som blir slått helt over mot hjørnet.. Det er viktig å variere.

28


Fra sentral midtbane bak i banen: ➢

Spilles ballen inn på sentral midtbane fra motsatt back, skal du enten: 1. Holde bredde (ligge på krittet) og kunne motta ballen på fot. 2. Ligge på krittet og true bakrom (mot hjørnet over backen din). 3. Komme inn i banen og kunne få ballen i medløp. MERK: Kommer du inn i banen å får ballen, «låner» du rollern som offensiv sentral midtbane, og valgene tas deretter. Se derfor denne rollen i denne posisjonen.

Fra stopper, samme side: ➢

Hold bredde og vær et alternativ på fot. Evt. kom litt inn i banen for å variere. Ikke true bakrom her, men hold bredde.

Fra stopper, motsatt side: ➢

Ligg bredt for å få ballen ut i bredde. Gjerne bakrom.

<< ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>>

29


Pasninger! Hva ser jeg etter? 1. Se alltid etter tidlige innleggsmuligheter bak forsvaret. Er det bakrom og det kommer løp inn bak forsvaret, er dette alternativ nr. 1, men vær klar over at det skal mye presisjon til, og at dette må varieres. (Se forøvrig Innleggsposisjon –Prioritet ved innlegg fra kant for vingback s.9) ➢

2. Kommer det en overlapp SKAL denne brukes.

Er det ikke sikring, kan du utfordre backen. Prioriter å gå på utsiden av backen. Får du et oppspill fra back på din side, se etter de sentrale midtbanespillerne eller spissene. Får du vendt opp, gjelder denne lista fra punkt 1.

Defensivt (4-4-2) ➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Du er en del av midtbanen og må også ta ansvar defensivt deretter. Hold kort avstand (5-10 meter) mellom midtbanespillerne. Det skal heller ikke være lenger enn 10-15 meter ned til forsvaret. 30


➢ ➢

Er ballen på motsatt side av banen er tommelfingerregelen at du trekker sånn ca. så langt inn på banen som første stolpe i målet. Forsøk å vinne ballen når vi har sikring og er i balanse. Opphold når vi er i ubalanse.

Press på ballfører ➢

Led innover når du har sikring, led utover om det er ubalanse i laget.

Ikke la backen spille på utsiden av deg. Press slik at en evt. pasning MÅ komme på innsiden (innover på banen) av deg, inn i ”sekken”.

31


Ving (4-3-3) Offensivt Posisjonering / Offensive løp Som ving i 4-3-3 er du mer offensiv og hissig på bakrommet, enn en kant i 4-4-2. I samme grad som en kantspiller, skal du som ving være en breddeholder, og sørge for å være et alternativ på kanten. Du må alltid være våken på at det kan bli slått en ball inn i bakrom på din side.

Fra back på din side: ➢

I motsetning til kantspiller i 4-4-2, skal du som ving IKKE motta ballen i beina fra backen. Du kan få ballen direkte i bakrom fra back. Det er viktig at du da foretar en motbevegelse før du stikker i bakrom.

Fra indreløper på din side: ➢ ➢

Gå på løp i rommet på utsiden eller på innsiden av backen. Evt. Ligg bredt. Få ballen i beina, spill direkte tilbake i beina på indreløper, og gå på gjennombrudd på utsiden av backen.

Fra stopper: ➢

Varier mellom å møte litt ned i banen og å gå på løp i bakrom. Stopperen ser etter begge alternativene. (samhandle med indreløper, slik at dere ikke går i samme rom samtidig)

Fra møtende spiss på din side: ➢ ➢ ➢

Alt. 1 Gå på direkte løp i rommet på utsiden av backen. Alt. 2 Gå på direkte løp i rommet på innsiden av backen. Alt. 3 Hold bredde for å få ballen i fot. 32


Fra back på motsatt side: ➢

Forvent en mulig crossball slått mot hjørnet foran deg.

Fra sentral midtbane: ➢ ➢

Alt.1 Gå på løp i rom 1. (i bakrom på utsiden av backen). Alt. 2 Gå på løp i rom 2 (direkte på mål mellom stopper og back)> (samhandle med indreløper, slik at dere ikke går i samme rom samtidig)

Fra indreløper på motsatt side: ➢

Hold bredde og vær i posisjon for å få ballen i beina.

Fra møtende spiss på motsatt side (dersom han vender innover i banen): ➢

Kom på løp i rom 2. direkte på mål. Forvent å få en stikker mellom stopperne.

Ved innlegg fra motsatt ving / back: ➢

Kom på bakerste stolpe.

Fra keeper(Keeper har ballen (brutt et angrep eller lignende), motstander er i balanse og du ligger høyt i banen): - Vær forberedt på et langt direkte utspill i bakrom, fra keeper. Keeper vurderer om han vil satse på å kaste / spille ballen i bakrom eller ikke. Du går uansett. << ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>>

33


Pasninger! Hva ser jeg etter? 1. Se etter tidlige innleggsmuligheter/ gjennomspill. Spesielt mellom forsvaret og keeper. 2. Kommer det en overlapp fra vingbacken, SKAL du spille denne. 3. Søk å utfordre backen når han IKKE har sikring. Kom rundt på utsiden å legg inn foran mål. Innlegg: - Innleggene skal være harde, og i retning av løpene foran mål. - Kommer du innenfor 16 meteren, skal du slå ut i 45 grader. Der SKAL nærmeste indreløper komme. VIKTIG! Kommer du til innlegg SKAL du legge inn. Løpene som er på vei foran mål kommer i forhold til at du legger inn ved første anledning. Venter du eller ”dribler av backen en gang til”, vil løpene ha stoppet opp, og miste farten på mål, og derav bli mye mindre effektive.

Defensivt (4-3-3 / 4-5-1)) ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Defensivt spiller vi i utgangspunktet 4-5-1, og du blir en dal av midtbanen. Presser vi høyt, ligger vi 4-3-3 defensivt. Hold kort avstand (5-10 meter) mellom midtbanespillerne. Det skal heller ikke være lenger enn 10-15 meter ned til forsvaret. Er ballen på motsatt side av banen er tommelfingerregelen at du trekker sånn ca. så langt inn på banen som starten på midtsirkelen. Forsøk å vinne ballen når vi har sikring og er i balanse. Opphold når vi er i ubalanse. Sammen med spissen skal du være med å ”tvinge” bakken til å spille inn i ”sekken” (inn i banen) hvor vi har masse folk.

Press på ballfører ➢ ➢

Led innover når du har sikring, led utover om det er ubalanse i laget. Ikke la backen slå på utsiden av deg. Press slik at en evt. Pasning MÅ komme på innsiden av deg, inn i ”sekken”.

Ved høyt press ➢ ➢

Presser vi høyt (offensivt press), skal du i utgangspunktet ta ut backen på din side. Spilles ballen på motsatt back, skal du trekke inn i banen i nærheten av stopper på din side, og mellom denne stopperen og backen på din side. Ingen av dem skal kunne få ballen uten at du med en gang er opp i press på dem. Har sideback på din side ballen, skal ballen vinnes eller du skal presse han til å gjøre feil.

34


Spiss (4-4-2) Offensivt Posisjonering / Offensive løp Ved oppspill fra back/stopper på din side: ➢

Møt backen. Veldig viktig å ha skaffet seg rom for å møte i (frabevegelse) for at backen skal kunne spille på deg.

Ved oppspill fra back på motsatt side: ➢

Kom i bakrom bak vår andre møtende spiss.

Ved oppspill fra stopper på motsatt side: ➢

Vær i bevegelse slik at du kan gå på løp i bakrom, direkte på mål.

Ved oppspill fra stopper på samme side: ➢

Møtende lik den fra back.

Når ”offensiv” sentral midtbane har ballen: ➢

Nærmeste spiss stikker i bakrom

35


Spissen lengst fra møter.

Når ”defensiv” midtbane har ballen: ➢

Nærmeste spiss går på løp direkte i bakrom, den andre spissen møter.

Når kantspiller har ballen lavt i banen: ➢

Nærmeste spiss møter, spissen lengst unna går på løp i rommet som etterlates av møtende spiss.

Når kantspiller har ballen høyt i banen: ➢

Spissen lengst unna møter, nærmeste spiss går på løp foran mål.

Ved innlegg fra kant: ➢

Den spissen som ligger foran mål skal komme på første stolpe.

Ved innlegg fra kant som kommer ned mot dødlinja innenfor 16-metere: –

Nærmeste spiss kan gå ut i 45 grader, eller finn annen posisjon (Gi rom for midtbane i 45 grader om du ser den muligheten). Den andre spissen går rett foran keeper.

Når møtende spiss har ballen: ➢

Når den andre spissen har møtt, fått ballen og vendt opp, skal du begynne å trekke mot mål. Ligg på grensa til offside klar til å gå på gjennombrudd.

Fra keeper: ➢

Har keeper ballen og de er i ubalanse skal du forvente et langt utkast / utspill i bakrom. 36


<< ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>> <<FRABEVEGELSE FØR MOTBEVEGELSE, OG MOTSATT>>

Pasninger! Hva ser jeg etter? Mottar du ballen som møtende spiss har du tre alternativer. 1. legge igjen til midtbane. 2. spille ut på kantspiller (gjennombrudd) eller 3. du kan vende opp. ➢ Enten du vender opp, eller kommer ned i mellomrommet mellom midtbanen og forsvaret, skal du se inn i banen og på motsatt side. Se da etter gjennombrudd direkte på mål fra den andre spissen, eller motsatt kant, eller spill ut i bredde på motsatt side, på kantspiller eller vingback. Har du muligheten, så avslutt på mål. Er du innenfor 16 meteren, er det bare å utfordre. Søk alltid etter å komme til målsjanser. ➢

Defensivt ➢ ➢

➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Som spiss er du med i første pressledd. Da må du være aggressiv og forstyrrende. Målet foruten å vinne ballen, er å tvinge fram feil eller dårlige løsninger fra motstanderen. Avstanden mellom spissene skal være 15-20 meter og man skal jobbe sammen. VIKTIG! Går den ene spissen i press på back, skal den andre følge opp å hindre at backen kan spille støtte til stopper og derav hindre at de får vendt spillet i forsvarsfireren. Målet er å TVINGE backen til å slå en ball opp langs sidelinja. Utgangsposisjonen er mellom stopperne så høyt i banen som vi har blitt enige om på forhånd. Der du starter presset, settes standarden for hvor høyt vi presser.

Press på ballfører ➢

Når du går i press på backen, skal du presse han ut mot sidelinja. La backen få ballen, kom opp på siden av han, og press han utover. Det er viktigere at han ikke får snudd, enn at han kommer opp i banen. Vi ØNSKER at han skal komme presset oppover i banen.

Ved høyt press ➢

Ligg høyt oppe mellom stopper og back og gå 100 % inn for å vinne ballen.

Generelt ➢

Målet for en spiss er å komme seg til flest mulig målsjanser. Derfor er det naturlig å være i nærheten av målet så ofte som mulig. 37


Spiss (4-3-3) Offensivt Posisjonering / Offensive løp Ved oppspill fra back/stopper: ➢

Jobb med å skaffe deg rom. Dra litt i fra/ oppover i banen, slik at du har et rom å møte i. Lat som om du går på løp i bakrom, og ”rykk deg fri” fra stopperne og kom i mot for å få ballen i beina. Det er viktig å fokusere på og komme så langt opp i banen så mulig, slik at man ikke kommer i mellomrommet hvor indreløperne skal komme. Dersom de begynner å stå høyt oppe, kan man variere med å gå direkte i bakrom, men primært ønsker vi at ving / indreløper skal komme der.

Når sentral midtbane har ballen: ➢

Kom i mot etter at du har skaffet deg rom. Tanken er å både være et oppspillpunkt, samtidig som du trekker ut forsvaret slik at vi kan få bakrom for indreløperne og vingene.

Når ving har ballen lavt i banen: ➢

Fortsett med å ligge mellom stopperne, så høyt opp i banen som mulig. Gjør det vanskelig for dem å vite hvem av dem som skal markere deg.

Når ving har ballen høyt opp i banen: ➢

Forbered deg på et innlegg. Ligg så nære mål som mulig.

Ved innlegg fra kant/dødlinja: ➢

Kom på første stolpe evt. Å styre ballen direkte i mål derfra. Viktig å kjempe seg foran forsvarerne på første stolpe.

Fra keeper: ➢

Har keeper ballen og motstanderen er i ubalanse skal du forvente et langt utkast / utspill i bakrom.

<< ALLE BEVEGELSER SKAL GJØRES MED TEMPO>> <<FRABEVEGELSE FØR MOTBEVEGELSE, OG MOTSATT>>

Pasninger! Hva ser jeg etter? ➢ ➢

Mottar du ballen som møtende spiss har du tre alternativer. 1. legge igjen til midtbane. 2. spille ut på ving (gjennombrudd) eller 3. du kan vende opp. Enten du vender opp, eller kommer ned i mellomrommet mellom midtbanen og forsvaret, skal du se inn i banen og på motsatt side. Se da etter

38


gjennombrudd direkte på mål fra indreløper, eller motsatt ving, eller spill ut i bredde på motsatt side, på ving eller vingback. Har du muligheten, så avslutt på mål. Er du innenfor 16 meteren, er det bare å utfordre. Søk alltid etter å komme til målsjanser.

Defensivt ➢ ➢

Soneforsvar (Se eget kapittel om soneforsvar) Som spiss er du med i første pressledd. Da må du være aggressiv og forstyrrende. Målet foruten å vinne ballen, er å tvinge fram feil eller dårlige løsninger fra motstanderen. VIKTIG! Når ballen spilles ut til back, skal du følge etter og binde opp stopperne slik at de IKKE får vendt spillet i forsvaret. De skal LÅSES på den sida. Utgangsposisjonen er mellom back og stopper. Begge skal alltid jobbe sammen

Press på ballfører ➢

Press stopperne utover på banen fra den andre stopperen. Ikke la dem vende opp og spille rundt i forsvaret. Veldig viktig å ikke slippe stopperen når du kommer opp på siden av ham. La han få føle at det er noen som presser. Tving fram feil.

Ved høyt press ➢

Ligg høyt oppe mellom stopperne og bind opp begge. Spilles ballen ut til nærmeste back, ta ut nærmeste stopper.

Generelt ➢ ➢

Målet for en spiss er å komme seg til flest mulig målsjanser. Derfor er det naturlig å være i nærheten av målet så ofte som mulig. En spiss i 4-3-3 oppstilling må både være en møtende spiss, og en spiss som kan true bakrommet. Hovedsakelig skal du være et oppspillpunkt høyt opp i banen. Vær systematisk i det å gjøre deg udefinerbar for stopperne. Ligg mellom dem, litt på den ene og litt på den andre. Det skal ikke være lett å vite hvem av dem som skal markere deg. Klarer du å ”binde opp” begge stopperne, har du utrettet mye.

39


Soneforsvar Prinsippet med et soneforsvar er at man skal ”markere” en sone, i stedet for en motspiller. Hver mann har hver sin sone, og disse overlapper hverandre, og dekker hele det defensive området. Laget skal ligge tett sammen i en boks, og forskyve seg sammen etter ballen. Det er viktig at man hele tida holder seg tett samla, og forskyver hele laget. Hensikten er å gjøre det trangt for motspillerne, og hele tida ha flest mulig mann i nærheten av ballen, samtidig som man dekker/ kontrollerer resten av det defensive området. Grunnprinsippene i soneforsvaret er de samme på midtbanen som i forsvaret. Forsvaret har i tillegg offsidelinja som et hjelpemiddel.

Trekanten: Når en spiller går i press, skal de nærmeste spillerne komme inn i sikring, SAMTIDIG som de dekker sin sone. Det er da man danner en trekant, hvor den spilleren som går i press, kan ses på som spissen på trekanten, mens de to nærmeste spillerne i linja (forsvaret eller midtbanelinja), faller ned som hvert sitt ”hjørne” av trekanten.

Er det en kantspiller eller back som går i press, erstattes det ene ”hjørnet av trekanten med sidelinja, men den nærmeste midtbane/ stopper kommer inn som det andre hjørnet av trekanten.

40


Soner: Sonene kan tegnes opp, og i utgangspunktet se slik ut. (4-4-2)

Det er imidlertid ikke statiske soner, men de forflyttes etter hvor ballen befinner seg.

På den måten kan vi dekke et større område av banen, uten at det blir for store avstander, og for stort rom mellom oss. Befinner ballen seg på en side av banen, skal motsatt back/ kantspiller /ving, komme ca. så langt inn som nærmeste stolpe i målet.

Avstander: I utgangspunktet kan vi si at avstanden mellom forsvarsspillerne og midtbanespillerne skal være på ca. 10-15 meter. Avstanden mellom hver forsvarsspiller, og mellom midtbanespillerne (sideveis) skal være på ca. 10 meter. Det er litt individuelt hvor store avstander man kan tillate seg å ha. Det kommer bl.a. litt an på hvor hurtig man er, hvor godt man ”leser” spillet og hvilke motstandere man møter. MEN! Det er veldig viktig at avstandene er dynamiske. En enkel regel er at dess nærmere man er ballen, dess mindre skal avstandene være, og vise versa. Er du sikringsspiller, skal du ligge så nære at OM spilleren som er i press blir forbigått, skal du kunne rekke å takle/ komme i press umiddelbart. Det skal ikke være mulig å drible av to spillere da de ligger så tett at om man kommer forbi den ene, vil den andre være i sikring umiddelbart. Avstandene er og blir en vurderingssak som man må ta underveis.

41


Forflytting: En utrolig viktig faktor ved soneforsvar, er å være aggressiv i presset. I tillegg må man flytte beina raskt, å gå mens ballen går. D.v.s. at når en pasning spilles mot en mann i din sone, skal du bevege deg opp i denne spilleren mens ballen er på vei til ham. Utnytt denne tiden til å forflytte deg så tett opp mot han som mulig. Dette for å gi ham minst mulig tid med ballen. Optimalt vil være å vinne ballen før den når fram (bryte pasningen). Når ballen spilles over på den ene siden av banen skyver hele laget etter, og de som ”har” sonene ballen blir spilt i, går i press på ballfører. Nestemann skyver etter, og blir sikringsspiller, og resten av laget forskyver seg etter for å gjøre det trangt.

1. forsvarer Komme opp i spilleren: Forsøk å komme så godt opp i spilleren som mulig. Dess nærmere du kommer, dess bedre forutsetninger har du for å vinne ballen. Kommer motspiller i fart mot deg, må du ”ta av han” farten ved å rygge med han mens du lar han komme opp i deg. Lede: 1. Led spilleren til en side. Normalt skal man lede inn mot sikringsspiller. Har man ikke sikringsspiller, skal du lede ut mot det minst farlige rommet (eks. backen leder da ut mot sidelinja.) Andre momenter i press på ballfører: 2. Har du en "godside" kan du lede mot denne. Lokk utfordreren til å gå til godsida di. 3. Kjenner du spilleren, har du "lært" deg spilleren, kan du lede mot denne spillerens dårligste side/ fot. F.eks en utpreget høyrefot, bør ledes til sin venstre side. Sidestilling: Skal du lede mot høyre, skal du frem med venstre fot, så godt opp i spilleren som mulig, slik at det ikke er mulig for spilleren å gå til venstre. Og motsatt om du leder den andre veien. Tyngdepunkt: Ha et lavt tyngdepunkt som gir deg optimalt best utgangspunkt for å akselerere og takle. Kom opp på tåballene og la beina gå.

Vurderinger: Man må hele tida vurdere hvorvidt man skal komprimere avstandene, eller dekke en større sone. Det er viktig å være seg bevisst enkelte små tommelfingerregler. 1. Komprimer avstandene dess nærmere man kommer ballen. 2. Forsvaret skal falle av om det ikke er press på ballfører. 3. Forsvaret skal skyve ut og komprimere avstanden til midtbanen dersom det er press på ballfører. 4. Led alltid innover om du har sikring. 5. Led utover når du ikke har sikring. 6. Prioriter farligste mann foran mål (den som har størst sjanse for å kunne score). 7. Gå mens ballen går. 8. PRAT! 42


Kommunikasjon: Det er utrollig viktig at vi kommuniserer når vi spiller soneforsvar. Gi beskjed om løp som kommer, snakk med de foran deg, pass på at man holder avstandene, hjelp medspillerne dine.

Konkrete tilfeller: Press Sentral Midtbane/ indreløpere ➢

Når en sentral midtbanespiller går i press, skal de nærmeste midtbanespillerne falle inn bak denne, som i en trekant, hvor den spilleren som er i press på ballfører, danner spissen i trekanten. De to andre danner hvert sitt hjørne. Avstandene må være tilpasset slik at de som er bak, både kan fungere som sikringsspillere og kunne komme hurtig opp i ballpress om ballen spilles inn i deres sone.

Stopper ➢

Dette gjelder også når stopperne går i press. Den andre stopperen, og sidebacken faller inn bak stopperen som er i press på ballfører, i hvert sitt hjørne av trekanten. NB! Stopperen som ligger nærmest ballen, setter utgangspunktet for linja. Eks: Går sideback i press, er det stopperen som ligger i sikring bak backen som setter utgangspunktet for linja. Unntak er når en stopper går i press, da er det den andre stopperen som setter linja bak.

Back ➢

➢ ➢

Når en av backene går i press, kommer nærmeste stopper inn bak denne backen i ”sitt hjørne” av trekanten. Her vil vi ikke ha noen spiller i det siste hjørnet av trekanten. VIKTIG! Kommer det en overlapp, et løp på utsiden av backen, skal backen falle av og fange opp dette. Da må man slippe presset på ballfører, og falle ned og inn i banen. Stopper vil da etter hvert komme i press på ballfører, og backen vil sammen med den andre stopperen danne en trekant bak stopperen som går i press. Er ballen på motsatt side av banen skal du komme så langt inn på banen som nærmeste stolpe. Tør å gå i press

Kantspiller/ ving ➢

De samme prinsippene som for sidebacken gjelder også her bortsett fra det med løp på utsiden. I stedet for å falle av, skal man presse ballfører slik at det er umulig å spille ballen på utsiden av deg.

43


Spiss(er) ➢

➢ ➢

Spissene danner det første forsvarsleddet, og vil ha som oppgave å stresse/ låse av oppspillerne til motstanderen. Led dem utover mot sidelinja, og lås dem der. Heng på dem og stress dem til de gjør feil. Tving fram dårlige valg. Presser du sidebacken, skal denne ikke få mulighet til å vende spillet igjen. Spissene må alltid jobbe sammen og holde avstanden seg imellom.

44


Bevisstgjøring Når det gjelder rollene man har og hvordan man skal spille dem, er det mange utfordringer. Det gjelder både det offensive spillet, og det defensive arbeidet, med soneforsvaret i bunnen. Det er mulig å bli trent på det og derfor bli bedre på det etter hvert som man erfarer gjennom kamper og trening. Likevel: Den viktigste måten å kunne forbedre seg på, er Å VÆRE BEVISST på rollen sin. Man må hele tida fokusere på det å utføre rollen så optimalt som man over hodet klarer. Enten man er på trening eller når man spiller kamp. Det har alt å gjøre med å trene seg selv. Det å være bevisst på hvordan man skal spille, gjenspeiler seg i alt vi gjør på en fotballbane. Hele tida skal man tenke å utføre det man gjør, på en best mulig måte. Det være seg en 3 meters pasning (hvordan ville du hatt denne pasningen?), bevegelse (hvor skal jeg bevege meg?), plasseringer defensivt (Har jeg riktig avstand nå? Holder jeg linja?) prating på banen (Bør han få beskjed om det løpet som kommer bak ham?) osv. Alt dette er ditt eget ansvar, og det gjelder å utnytte hver eneste mulighet til å utvikle seg. Er man hele tida bevisst på det man gjør på banen, kan jeg garantere en positiv utvikling som fotballspiller. Du kan holde på en hel karriere ved hele tiden forsøke å rette på feil, uten at du nødvendigvis gjør en eneste ting riktig. Fokuser derfor på de riktige og gode valgene, og baser din egen utvikling på dette.

Thomas Haugen

Med bidrag fra: Marius Jusnes Eskil Brattgjerd

45

Roller  

Rollebeskrivelser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you