Page 1

STUDIERETNING I SAMFUNDSFAG, MATEMATIK og EØ/PS/IFT der udvikler en reel spilafhængighed –„ludomani“ – og må i behandling.

samfundsmatematisk Samfundsfag A + matematik B + erhvervsøkonomi C eller psykologi C 3. g

hi

da

id

re

sa A

valg A

valg B

2. g

hi

da

id

ma B

sa A

en B eø/ps C 2. spr B ke C

1. g F

hi

da

id

ma

sa

en

ku

2. spr

fy

nv 1. g E ap

da

id

ma

sa

en

ku

2. spr

fy

valg C

I faget erhvervsøkonomi arbejdes der med iværksætteri og innovation. Skolen deltager i European Business Games, hvor der dystes om den bedste virksomhedsidé og den mest gennem­arbej­dede virksomhedsplan, der frem­læg­ges for en jury med repræsentanter fra erhvervslivet.

ol

ng C Informationsteknologi er et nyt fag, som forsøger at give et bredere billede af de it-teknologier, vi omgiver os med, lige fra emner som sociale medier og de smartphones mange efterhånden går rundt med i lommen til emner som robotter, datasikkerhed og design af egentlig software. Du skal også se på interaktionsdesign, dvs. det grafiske samspil med brugeren. Du lærer med en række moderne billedstyrede elektroniske værktøjer at forstå og styre teknikken i elektronikken, og på den måde lærer du at strukturere og løse opgaver. Faget sigter mod at give et bredt billede af IT og den brug, vi gør af det uden nødvendigvis at gøre alle til små it-nørder.

samfundsmatematisk Samfundsfag A + informationsteknologi B + matematik B 3. g

hi

da

id

re

sa A

valg A

2. g

hi

da

id

ma B

sa A

en B 2. spr B ke C

1. g F

hi

da

id

ma

sa

en

2. spr

nv 1. g E ap

da

id

ma

sa

en

2. spr

Obligatoriske fag Valgfag (begrænset valg) Valgfag (”frit valg”) Valg af fag på A- eller B-niveau forudsætter, at faget er taget på niveauet lavere.

I studieretningen samfundsfag og matematik kombineret med enten erhvervsøkonomi eller psykologi får du eksempelvis mulighed for at arbejde med globalisering set fra forskellige vinkler: økonomisk, kulturelt, socialt og politisk. Samfundsfag sætter fokus på det samfundsøkonomiske (makroøkonomi), mens erhvervsøkonomi interesserer sig for den enkelte virksomheds økonomi (mikroøkonomi).

ol

inf B

ku

fy

inf B

ku

fy

fy

Studieretningsfag

og med politiske løsningsmuligheder, mens du i erhvervs­økonomi undersøger den enkelte virksomheds muligheder og risici. Matematikken udstyrer dig med de nødvendige forudsætninger for at foretage og gennemskue diverse beregninger i forbindelse med statistiske undersøgelser. Du lærer at forholde dig kritisk til de statistiske undersøgelser, vi konstant bombarderes med i det offentlige rum. Tal kan være taknemmelige, men taler ikke altid sandt.

I samfundsfag beskæftiger du dig med globaliseringens udfordringer for samfundet

18 Det samfundsvidenskabelige område

Obligatorisk fag på denne studieretning

I samarbejde med psykologi kan man i forbindelse med et emne om identitet sætte det globale medborgerskab i fokus over for det nationale, eller man kan stille skarpt på den danske spillovgivning (lotto, oddset m.m.). Hvordan er samfundets regulering egentlig på spilområdet? Hvad er dens virkning og bivirkninger? Matematik kan bidrage med at lave bereg­ninger over forskellige gevinstchancer, mens psykologi kan stille skarpt på de menneskelige omkostninger for de mennesker,

19

Tg aarsskrift 2014 samf mat eoe psy ift  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/TG_aarsskrift_2014_samf_mat_eoe_psy_ift.pdf