Page 1

Studieretning i matematik, fysik og kemi science matematik A + fysik B + kemi B 3. g

hi

da

id

re

ma A

valg A

valg C

2. g

hi

da

id

bi C

ma A

fy B

ke B

en B

2. spr

ol

1. g F

hi

da

id

sa

ma

fy

ke

en

2. spr

ku

1. g E

??

da

id

sa

ma

nv fy ap

en

2. spr

ku

Obligatoriske fag Valgfag (begrænset valg) Valgfag (”frit valg”) Valg af fag på A- eller B-niveau forudsætter, at faget er taget på niveauet lavere.

Faget fysik søger at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen, i teknikken og i vores dagligdag. I fysikundervisningen lærer du, hvordan man ved hjælp af eksperimenter undersøger, om en beskrivelse eller forkla­ ring er rigtig. Du prøver også selv at opstille forklaringer på fænomener for efterfølgende at undersøge, om dine forklaringer er korrekte. Fysikundervisningen er – sammen med dine andre naturvidenskabelige fag – med til at øge din evne til at forstå og tage stilling til vigtige problemstillinger. Du består af atomer ligesom alt, hvad du spiser og drikker, dit tøj, den computerskærm og det papir, som du læser denne tekst på. I faget kemi ser vi på, hvordan atomerne i forskellige stoffer er bundet til hinanden, og hvordan disse bindinger kan brydes, så atomerne kan sammensættes på andre måder og danne nye stoffer. Forskning inden for kemi har været

Studieretningsfag

forudsætningen for en række teknologiske landvindinger samt for udvikling og forbedring af menneskelige leveforhold. Man kan bare tænke på udviklingen af nye typer medicin, materialer som f.eks. plastik eller kunststoffer til beklædning.

Obligatorisk fag på denne studieretning

Undervisningsminister Christine Antorini følger med i forsøg ved Naturvidenskabs­festivallen på TG.

Mohr-konkurrencen inden for matematikken og har desuden været repræsenteret ved OL i fysik. Aktuelt deltager 2.x i Science Cup, som er en opfinderkonkurrence i biologi, kemi, fysik og naturgeografi arrangeret af Ingeniørforeningen.

Matematik er et vigtigt redskab i fysik og kemi. Matematikken er det sprog, hvormed man mest præcist kan udtrykke naturvidenskabelige teorier og erfaringer. Derfor har fysik og kemi stor glæde af et parallelt forløb med matematik, og omvendt støtter de matematikken ved at vise, hvad faget kan bruges til. Vi har i flere omgange haft stor succes med at deltage i Nørd (Naturvidenskabelig Øresunds Regional Dialog) og har et samarbejde med Heleneholm Gymnasium i Malmø, hvor der er blevet udført eksperimenter „på tværs af sundet“. Flere af vores elever har været med i Georg

16 Det naturvidenskabelige område

17

Tg aarsskrift 2014 mat fysik kemi  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/TG_aarsskrift_2014_mat_fysik_kemi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you