Page 1

Master Class  på  tværs  2016-­‐‑2017

Er du  nysgerrig  og  har  du  lyst  til  at  lære  noget,  der  ligger  lidt  ud   over  det  sædvanlige,  så  tilbyder  skolen  MasterClass  inden  for   forskellige  emner.     MasterClass  på  tværs  er  et  samarbejde  mellem  Rødovre  Gymnasium,  Tårnby  Gymnasium  og  HF  og  Høje-­‐‑ Taastrup  Gymnasium  

Hvad  

MasterClass på  tværs  (MC)  er  et  samarbejde  mellem  flere  skoler  om  at  tilbyde   interesserede  elever  udfordringer  og  oplevelser,  der  rækker  ud  over  de  almindelige   fags  kernestof  og  pensum.  Her  vil  du  møde  faglige  udfordringer,  der  er  større  end  dem,   du  oplever  til  daglig.  Sammen  med  elever  fra  andre  skoler  vil  du  få  muligheden  for  at   dykke  ned  i,  hvad  fagene  også  kan,  når  man  går  i  dybden  og  kobler  det  teoretiske  og  det   praktiske  element.  

Hvem  

MasterClass er  mest  for  dig,  der  går  i  2.  g,  2.  HF  eller  3.  g.   Du  kan  søge  en  MasterClass  (MC)  indenfor  det  tema,  der  interesserer  dig  mest,  men  der   er  et  begrænset  antal  pladser,  så  du  skal  godkendes  af  din  faglærer  og  skolens  ledelse   for  at  blive  optaget.  

Hvornår

MC vil  typisk  ligge  om  eftermiddagen  indenfor  normal  skoletid,  og  starter  midt  i   september.  Nærmere  informationer  om  tid  og  sted  kan  læses  under  beskrivelsen  af  den   enkelte  MC.      

Praktisk

Alle elever  modtager  et  diplom,  hvor  det  fremgår,  at  de  har  deltaget  i  Masterclass.  Hvis   deltagelse  i  MC  fører  til  fravær  fra  normal  undervisning  godskrives  dette.  Skolen   betaler  transportudgifter.  

Ansøgning Send  inden  1/9  en  motiveret  ansøgning  til:     ansopa@rg.dk  hvis  du  går  på  Rødovre  Gymnasium   sn@tgy.dk  hvis  du  går  på  Tårnby  Gymnasium   kh@htg.dk  hvis  du  går  på  Høje-­‐‑Taastrup  Gymnasium  


Skriveværksted Signe  Nordgaard  Andersen/Rødovre  Gymnasium   Appetitvækker   På  skriveværkstedet  skal  vi  skrive  –  det  er  første  prioritet.  Måske  er  du  allerede  god  til  at  skrive,  måske   vil  du  gerne  blive  god  til  det,  fordi  du  godt  kan  lide  at  skrive.  Det  vigtigste  er,  at  du  har  lyst  til  det,  for  vi   skal  arbejde  seriøst  både  med  egne  og  hinandens  tekster.  Hovedfokus  er  på  skønlitterære  tekster,  men   der  er  også  plads  til  at  prøve  kræfter  med  andre  tekster,  hvis  det  er  det,  du  har  lyst  til.  Vi  skal  lave   konkrete  skriveøvelser,  og  vi  skal  bl.a.  prøve  at  skrive  digte  og  noveller.  Desuden  skal  vi  læse;  både   tekster  af  anerkendte  forfattere  og  hinandens  tekster.  Jeg  ønsker  mig,  at  skriveværkstedet  former  sig   efter  deltagernes  ønsker,  og  derfor  bliver  der  plads  til  forslag  fra  jer.  Vi  starter  derfor  kurset  med  et   stiftende  møde,  hvor  vi  laver  en  grov  skitse  for,  hvordan  kursusgangene  skal  forløbe.  Min  baggrund  for   at  undervise  på  værkstedet  er  en  kandidatgrad  i  Litteraturvidenskab  fra  Københavns  Universitet.  Til   daglig  underviser  jeg  i  dansk  og  religion  på  Rødovre  Gymnasium.  

Mål:   At  skrive  og  snakke  om  litteratur.   Produkt:     Fiktionstekster  

Hvordan: Stiftende  møde:  1  time  (på  RG)   Elever  og  lærere  viser  uddrag  af  favorittekster:  2  timer  (på  RG)   Egenproduktion  (på  RG  mv.)   Herudover  måske  ekskursion  til  relevante  steder,  besøg  af  gæstelærere,  m.m.  –  det  finder  vi  sammen  ud   af.  

Tidsplan: 6  eftermiddage  i  løbet  af  efterårssemesteret  mellem  kl.  12-­‐‑18:    

Noget  for  dig?   Er  du  i  tvivl,  om  skriveværkstedet  er  noget  for  dig?  Så  skriv  en  mail  til  Signe  på   signenordgaard@hotmail.com     Max  antal  deltagere:  20  


At mødes  i  og  med  musikken     Sammen  med  studerende  fra  MI  og  DKDM   Kunne  du  tænke  dig  at  blive  udfordret  på  dit  instrument  eller  din  vokal?  Har  du  lyst  til  at  blive   (endnu)  bedre  til  at  improvisere?  Vil  du  gerne  lave  din  egen  musik  og  dine  egne  tekster?  Ved  du   hvordan  man  får  udgivet  sin  musik?  Ved  du  hvordan  professionelle  musikere  arbejder  og  ved  du   hvad  det  vil  sige  at  dyrke  sit  instrument  på  konservatoriet?  Kender  du  MI,  Musikvidenskabeligt   Institut?     I  musikundervisningen  på  gymnasiet  har  vi  brug  for  at  sætte  os  grundigt  ind  i  teori,  musikhistorie  og   skriftlige  discipliner.  Men  i  denne  masterclass  vil  vi  udelukkende  fokusere  på  os  selv  som   instrumentalister  eller  sangere.  Vi  vil  fokusere  på  fire  elementer  i  dette  forløb:  sammenspil,   improvisation,  (endnu)  bedre  teknik  på  eget  instrument  (bas,  guitar,  klaver,  trommer,  diverse  blæs  og   sang)  og  sangskrivning.     Forløbet  gennemføres  således:   1.  Besøg  på  Det  Klingende  museum  med  fokus  på  instrumentdemonstration.     2.  Sammenspil  og  de  enkeltes  roller,  udvikling  af  egne  evner  på  eget  instrument  (assisteret  af   studerende  fra  MI  og  DKDM).   3.  Komposition  –  vi  laver  en  sang,  og  den  bliver  et  hit!     4.  Freelance-­‐‑musiker  rollen,  besøge  uddannelserne  på  DKDM  (Konservatoriet)  og  MI   (Musikvidenskabeligt  Institut).   5.  Overværelse  af  koncert  og  evt.  deltagelse  i  prøver  med  MI’s  Big  Band  (Dir.  Mads  Pagsberg)       Tidsplan:  

1. 2.   3.   4.   5.  

dag: Punkt  1  (ekskursion)   dag:  Punkt  2  (TG)   dag:  Punkt  3  (TG)   dag:  Punkt  4  (ekskursion)     dag:  Punkt  5  (ekskursion)  

Datoerne  vil  ligge  i  efteråret  i  god  tid  inden  SRP-­‐‑skrivning.     Max.  antal  deltagere:  12  


Udforskning af  spil  i  rum  som  kunstprojekt   Kunstworkshops  under  ledelse  af  billedkunster   Rødovre  Gymnasiums  bygninger  danner  rammen  om  at  udforske,  hvad  de  deltagende  elever  vil  bruge   den  kunst,  der  er  på  Rødovre  Gymnasium  til.   Gennem  en  række  workshops  ledes  deltagerne  sjovt  på  en  erkendelsesrejse  gennem  deres  eget  forhold   til  kunsten,  workshoppen  forholder  sig  til.   Man  kommer  til  at  bevæge  sig,  både  konkret  og  i  overført  betydning,  gennem  Rødovre  Gymnasiums   særlige  samling  af  kunst.  Spil  og  regler  er  centrale  midler  til  at  sætte  rammen  for  processen.   Jon  Paludan  er  uddannet  billedkunstner  og  har  arbejdet  med  spil  i  offentlige  og  private  rum.  Han  har   arbejdet  meget  digitalt  såvel  som  analogt.  På  denne  Master  Class  hjælper  han  de  elever,  der  deltager,   med  at  finde  deres  egen  vej.     Deltagerne  kommer  til  at  producere  noget  håndgribeligt  selv,  og  har  selv  indflydelse  på,  hvad  det  er.   Man  kan  ende  med  at  arbejde  tæt  sammen  med  andre,  man  kan  også  ende  med  at  arbejde  alene.  

Mål:   At  reflektere  over,  hvordan  man  reagerer  på  forskellige  former  for  (bestemt)  kunst,  og  at  komme   tættere  på  kunst  selv.    

Tidsplan: 2  hverdagsaftener  og  2  halve  lørdage  inden  15/9.    

Noget for  dig?   Er  du  i  tvivl,  om  det  er  noget  for  dig?  Så  skriv  en  mail  til  Jon  på  mailto:streetsudoku@gmail.com     Max  antal  deltagere:  30  


Jagten på  naturens  forskellige  arter   -­‐‑          Kom  med  ud  i  naturen,  lær  en  masse  nye  arter  at  kende  og  vær  med  i  et   forskningsprojekt.    

V. Sofie  Andersen  Brix  og  Thomas  Warnar  Høje-­‐‑Taastrup  Gymnasium   •   Hvad  er  biodiversitet  og  hvorfor  er  det  vigtigt?   •   Hvordan  kortlægger  man  naturens  arter  i  en  sø?   •   Vil  du  være  med  til  et  mini-­‐‑forskningsprojekt,  der  kan  bidrage  med  vigtig  viden?   Synes  du,  at  det  lyder  spændende  at  arbejde  med  levende  organismer  og  løsningsorienterede  projekter,   så  får  du  her  muligheden  for  at  fordybe  dig  i  naturvidenskaben.  Du  får  blandt  andet  lov  til  at  komme   med  ud  at  fiske  og  indsamle  og  undersøge  forskellige  dyrearter.  Forløbet  tager  udgangspunkt  i  naturen   omkring  det  kommende  byområde  NærHeden,  der  ligger  12  minutters  kørsel  fra  HTG.   Vi  kommer  til  at  veksle  mellem  at  tage  på  spændende  ekskursioner  og  at  lave  teoretisk/praktisk   arbejde  på  skolen.  Derudover  kommer  vi  til  at  hygge  os  og  spise  kage.   Målet  er  at  bidrage  med  viden  om  de  levende  organismer  i  Sejlbjerg  mose,  som  ligger  ved  NærHeden.  I   slutningen  af  forløbet  skal  I  udarbejde  en  artikel  (max  1  side),  hvor  I  formidler  den  viden  I  har   indsamlet.   Vi  forventer  ikke  at  du  på  forhånd  har  kendskab  til  emnet,  men  blot  at  du  er  nysgerrig  og  engageret.   Deltager  du  i  Masterclass  forløbet  får  du  et  diplom.   Tidsplan:  Forløbet  strækker  sig  over  ca.  6  halve  dage.   Max.  antal  deltagere  20.  Tilmeld  dig  ved  at  skrive  til  os  på  sab@htgym.dk  eller  tw@htgym.dk.  

Vi  glæder  os  til  endnu  et  spændende  masterclass-­‐‑år.  

Mc pjece 2016 2017  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Diverse/MC-pjece_2016-2017.pdf