Page 1

Sproglig

Det humanistiske område

Engelsk A + fransk fortsætter A/tysk fortsætter A + samfundsfag B 3. g

hi

da

valg id

en A

fr/ty A valg B valg C

2. g

hi

da

id

ol

en A

fr/ty A

sa B

re

bi C

1. g F

hi

da

id

ma

en

fr/ty

sa

ku

fy

1. g E

nv

da

id

ma

en

fr/ty

sa

ku

fy

natvid

ng C

De 3.g-elever, der sidste år havde fransk som fortsættersprog på A-niveau, var på studietur til Paris, og selvom vejret ikke hele tiden var lige godt, havde de nogle skønne dage i byernes by.

spansk sproglig Engelsk A + spansk A 3. g

hi

da

valg id

en A

sp A

valg B

2. g

hi

da

id

ol

en A

sp A

fr/ty B

re

bi C

1. g F

hi

da

id

ma

en

sp

fr/ty

ku

fy

sa

1. g E

nv

da

id

ma

en

sp

fr/ty

ku

fy

safy

natvid

Et oplagt mål for studieturen for elever med tysk som studieretningsfag er Berlin, hvor man bl.a. kan besøge den flotte rigsdagsbygning.

Obligatorisk fag på denne studieretning

SAMFUNDSFAG

28

Tværfaglige emner i studieretningen kan være: storbyen, leveforhold, familiemønstre, integration, kriminalitet og EU. Spansk kunne i samarbejde med engelsk arbejde med latinos i USA eller spansk­engelske relationer under borgerkrigen i Spanien.

engelsk

I en globaliseret verden er det altafgørende at have kendskab til andre landes sprog og kultur, og det er nødvendigt at have kendskab til andre fremmedsprog end engelsk. På TG’s sproglige studieretninger kan du kombinere engelsk (se s. 20-25) med enten tysk eller fransk og samfundsfag eller med spansk.

Spansk er et verdenssprog og tales af ca. 375 millioner mennesker, lige fra regnskovsindianeren i Peru, modedesigneren i Barcelona, latinoen i USA til fiskeren fra Ækvatorialguinea. I spansk beskæftiger vi os især med sproget – med fokus på evnen til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Derudover er fagets arbejdsområde kultur og samfundsforhold i de spansktalende lande.

Den berømte flamencodanser Selene Muñoz, som er vokset op på Amager, besøgte TG og fortalte spanskeleverne om livet som flamencodanser. Eleverne lærte også dansetrin, og et par af dem var så heldige at få muligheden for at danse med Selene.

spansk

Obligatoriske fag Valgfag (begrænset valg) Valgfag (”frit valg”) Studieretningsfag Valg af fag på A- eller B-niveau forudsætter, at faget er taget på niveauet lavere. Note: I valgblokken ”valg natvid” skal et af de naturvidenskabelige fag bi, fy eller ng løftes til B-niveau.

ng C

Tysk er det sprog, flest europæere har som modersmål. Udover at være vores nærmeste nabo er Tyskland samtidigt et meget vigtigt land i Europas centrum, både geografisk, økonomisk, kulturelt og historisk. I en studieretning med tysk vil der først og fremmest være fokus på at videreudvikle dit sprog, skriftligt og mundtligt, men du kommer også til beskæftige dig med de tysktalende landes kultur, historie og samfundsforhold. Du kommer til at arbejde med forskellige slags tekster samt billeder, film og it.

fransk tysk

Hvis du vælger en studieretning med fransk, åbner du døren til et stort sprogområde. Fransk tales ikke kun i Frankrig, men er også modersmål for dele af befolkningen i Schweiz, Belgien, Luxembourg og Canada. Desuden er det officielt sprog i de fleste tidligere franske kolonier. I denne studieretning arbejder du videre med dit franske sprog for at blive bedre til at kommunikere på et varieret fransk både skriftligt og mundtligt, men du vil også komme til at beskæftige dig med de fransktalende landes litteratur, kultur, historie og samfundsforhold.

Studieretning engelsk, samfundsfag og Fransk/tysk  eller engelsk og spansk

29

Engelsk samfundsfag og fransk tysk eller engelsk og spansk  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/engelsk_samfundsfag_og_Fransk-___tysk__eller_engelsk_og_spansk.pdf

Advertisement