Page 1

samfundssproglig med mediefag Engelsk A + mediefag B + samfundsfag B 3. g

hi

da

valg id

en A

valg A

valg C

2. g

hi

da

id

ol

en A

sa B

me B 2. spr B

1. g F

hi

da

id

ma

en

sa

1. g E

nv

da

natvid

id

ma

en

sa

me me

2. spr 2. spr

re

bi C

fy

ng C

I september medvirkede tre af TG’s mediefagselever i DR2-programmet ”Smagsdommerne”. Her skulle de anmelde ungdomsfilmen ”You & Me Forever”. Christopher, Emma og Liv, som fik chancen for at prøve, hvordan det er at være smagsdommerne på landsdækkende tv, fik stor ros af programmets vært Adrian Hughes for deres evner som debattører.

fy

Obligatoriske fag Valgfag (begrænset valg) Valgfag (”frit valg”) Studieretningsfag Valg af fag på A- eller B-niveau forudsætter, at faget er taget på niveauet lavere. Note: I valgblokken ”valg natvid” skal et af de naturvidenskabelige fag bi, fy eller ng løftes til B-niveau.

I mediefag arbejder vi med filmanalyse og filmproduktion. Faget stiller skarpt på de levende billeder, og du får indsigt i forskellige film- og tv- genrer. Du finder ud af, hvad VOX POP betyder, og hvad et elliptisk klip er, og du kommer til at planlægge, optage og redigere små filmproduktioner.

TG-elever som ”smagsdommere”

Obligatorisk fag på denne studieretning

Hvilke nyheder får vi? Der stilles skarpt på mediernes bearbejdede virkelighed. Du lærer at forholde dig kritisk bevidst til det virkelighedsbillede, medierne tegner.

MEDIEfag Filmfestival på TG Hvert år i oktober er der filmfestival på TG. Her dyster de bedste elevfilm om seks forskellige priser, som uddeles af en jury bestående af fagfolk fra film- og tv-branchen. I 2012 bestod juryen af filmproduceren Nadja Nørgaard Kristensen samt filmanmelderen Katrine Hornstrup Yde og filminstruktøren Mikkel Randløv. Eleverne fra 2.b, som stod bag filmen ”Kærlighedens Kup”, løb både med publikumsprisen samt prisen for bedste film og bedste klipning og fik dermed to af de forgyldte elge og en sølvelg med sig hjem.

Engelsk kender du fra tidligere undervisning, og den engelske og amerikanske kultur fylder meget i den kultur, du er en del af. I engelskundervisningen skal du læse tekster i mange forskellige genrer, som skal analyseres og diskuteres på engelsk. I timerne kommer du til at arbejde med at kunne udtrykke dig præcist med anvendelse af faglige begreber. I samfundsfag behandles aktuelle spørgsmål, som bliver set i sammenhæng med samfundsmæssige forhold. Vi forsøger at finde årsager til aktuelle begivenheder. Hvorfor gik det lige netop, som det gjorde ved valget? Hvorfor opfører unge sig, som de gør? Måske bliver du bedt om at foretage en spørgeskemaundersøgelse om unges spise- eller alkoholvaner. Vi prioriterer, at faget forankres i den verden, du kender – også uden for skolen.

Engelsk

Det samfundsvidenskabelige område

Studieretning engelsk, mediefag og samfundsfag

Mediefag i samarbejde med engelsk og samfundsfag åbner op for mange spændende muligheder: Hvordan får vi vores viden om verden? Hvordan bliver vi påvirket af de nyheder, vi får serveret?

20

SAMFUNDSFAG

21

Engelsk mediefag og samfundsfag  
Engelsk mediefag og samfundsfag  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/engelsk_mediefag_og_samfundsfag.pdf

Advertisement