Page 1

et kvalificeret grundlag. Det er et af formålene med undervisningen i kemi. Fagene biologi og kemi støtter hinanden, f.eks. når det drejer sig om at forstå den menneskelige organisme, og når det drejer sig om at fremstille lægemidler. Matematik indgår i samarbejde med de to andre fag i udarbejdelsen af modeller, der f.eks. beskriver væksten i en bakteriekultur, og i forbindelse med statistiske undersøgelser.

biologisk (med idræt) Biologi A + matematik B + idræt B 3. g

hi

da

re

id B

bi A

valg A valg C

2. g

hi

da

ol

id B

bi A

ma B 2. spr B en B

1. g F

hi

da

sa

id

bi

ma

2. spr

en

fy

ku

da

sa

id

nv

ma

2. spr

en

fy

ku

1. g E

ke C

biologisk (med kemi) Biologi A + matematik B + kemi B 3. g

hi

da

id

re

bi A

valg A

valg C

2. g

hi

da

id

ol

bi A

ma B

ke B 2. spr B en B

1. g F

hi

da

id

sa

bi

ma

da

id

sa

nv

m0a

1. g E

ke

Obligatoriske fag Valgfag (begrænset valg) Valgfag (”frit valg”) Valg af fag på A- eller B-niveau forudsætter, at faget er taget på niveauet lavere.

Her på skolen har vi gode faciliteter til det praktiske arbejde. Dels har vi et laboratorium, dels har vi mulighed for at besøge uddannelsesinstitutioner som f.eks. Landbohøjskolen, Botanisk Have og Zoologisk Museum. Men det er også oplagt at tage på ekskursion ud i naturen. I september drog 3.u på studietur til Kristiansminde ved Sorø, hvor

12

en

fy

ku

2. spr

en

fy

ku

Studieretningsfag

Koblingen mellem biologi og idræt er et godt tilbud til den idrætsinteresserede, der ønsker at vide mere om biologien bag træningen. Biologi og idræt har mange fælles berøringsflader. Hvad sker der f.eks., når kroppen belastes ved træning? (Undersøg det evt. selv i skolens fitnessrum). Andre temaer for samarbejde kunne være doping eller en undersøgelse af, hvad det sunde liv er. Undervisningen på denne studieretning tilrettelægges i samarbejde med lokale klubber på Amager, så du får mulighed for at kombinere skolegang og elitesport.

Obligatorisk fag på denne studieretning

idræt

Biologi

Dagligt støder du i medierne på emner, som ligger inden for biologiens område – f.eks. i forbindelse med genmanipulation og etik eller i forbindelse med barnløshed, kloning, vandmiljøplaner, multiresistente bakterier, fedme og anoreksi. Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. Vi deltager i Naturvidenskabsfestival, der flere gange er blevet afholdt på TG, og som arrangeres af Tårnby science gruppen.

2. spr

matematik

Det naturvidenskabelige område

Studieretning biologi, matematik og idræt/kemi

de var på udflugt til de midtsjællandske skove og ude at sejle i gummibåde for at lave ilt- og temperaturmålinger samt fange plankton. I faget kemi ser vi på, hvordan atomerne i forskellige stoffer er bundet til hinanden, og hvordan disse bindinger kan brydes, så atomerne kan sammensættes på andre måder og danne nye stoffer. Viden om kemi og forskning inden for fagets områder har været forudsætning for en række teknologiske landvindinger samt udvikling og forbedring af menneskelige leveforhold. Man kan bare tænke på udviklingen af nye typer medicin, materialer som fx plastic eller kunststoffer til beklædning. Ofte beretter medierne om forskellige kemiske stoffer, som har en skadelig virkning på mennesker eller på miljøet omkring os. Man bør være i stand til at følge med og deltage i debatten på

Kemi

13

Biologi matematik og idraet kemi  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/biologi_matematik_og_idraet-___kemi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you