Tarragona Història Viva 2014

Page 1

EDICIĂ“

Del 12 de juliol al 6 de setembre de 2014 Del 12 de julio al 6 de septiembre de 2014 Du 12 juillet au 6 septembre 2014 From 12 July to 6 September 2014


CAT

L’AMFITEATRE, EL CIRC, LES MURALLES, EL PRETORI, L’AQÜEDUCTE, EL FÒRUM DE LA COLÒNIA I L’ANTIC AJUNTAMENT Redescobrirem com han vist i viscut aquests espais, els habitants de Tarragona durant més de 2000 anys. Una proposta emocionant per viatjar al passat de la ciutat, a través de la reconstrucció històrica. I a més a més, en aquesta III edició, ens convertirem en legionaris, descobrirem enigmes, gaudirem d’una representació titellaire i tastarem receptes gastronòmiques que ens traslladaran a èpoques llunyanes... EXPERIMENTA-HO EN FAMÍLIA, EN PARELLA, AMB AMICS... CAST

EL ANFITEATRO, EL CIRCO, LAS MURALLAS, EL PRETORIO, EL ACUEDUCTO, EL FORO DE LA COLONIA Y EL ANTIGUO AYUNTAMIENTO Redescubriremos cómo han visto y vivido estos espacios los habitantes de Tarraco durante más de 2000 años. Una propuesta emocionante para viajar al pasado de la ciudad de la mano de la reconstrucción histórica. Y además, en esta III edición, nos convertiremos en legionarios, descubriremos enigmas, disfrutaremos de una representación de títeres y degustaremos recetas gastronómicas que nos trasladaran a épocas lejanas...EXPERIMÉNTALO EN FAMILIA, EN PAREJA, CON AMIGOS... FRA

L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN, LE CIRQUE, LES MURAILLES, LE PRÉTOIRE, L’AQUEDUC, LE FORUM DE LA COLONIA ET L’ANCIENNE MAIRIE Nous redécouvrirons comment les habitants de Tarragone ont perçu et vécu dans ces espaces pendant plus de 2 000 ans. Une invitation émouvante à la découverte du passé de la ville grâce à la reconstitution historique. De plus, à l’occasion de cette 3e édition, nous allons nous mettre dans la peau des légionnaires, élucider des énigmes, voir un spectacle de marionnettes et goûter des recettes de cuisine qui nous feront redécouvrir un passé lointain… VENEZ LE VIVRE EN FAMILLE, EN COUPLE, ENTRE AMIS… ENG

THE ROMAN AMPHITHEATRE, THE CIRCUS, THE CITY WALLS, THE PRAETORIUM,THE AQUEDUCT,THE COLONIAL FORUM AND THE OLD CITY HALL Discover how the inhabitants of Tarragona saw and experienced these spaces over 2,000 years ago. Embark on an exciting journey into the past of the city through historical re-enactments. And, in the event’s third year, you can also become a legionnaire, discover mysteries, enjoy puppet shows and taste culinary delights that transport you to ancient times… EXPERIENCE IT WITH YOUR FAMILY, PARTNER, FRIENDS...


MILITES ET CAEMENTERIIS AQÜEDUCTE ROMÀ / ACUEDUCTO ROMANO AQUEDUC ROMAIN / ROMAN AQUEDUCT

Soldats i constructors

LEGIO I GERMANICA - SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)

L’exèrcit romà és conegut arreu per les brillants campanyes de les seves legions i el lideratge de generals famosos com Juli César. Cal esmentar, però, el seu paper directe o indirecta, en la romanització del territori en una primera fase i, posteriorment, en el desenvolupament econòmic i social del cada cop més extens estat romà.

Soldados y constructores

LEGIO I GERMANICA - SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)

El ejército romano es conocido por todas partes por las brillantes campañas de sus legiones y el liderazgo de generales famosos como Julio César. Cabe destacar su papel, de manera directa o indirecta, en la romanización del territorio en una primera fase y, posteriormente, en el desarrollo económico y social del estado romano que era cada vez más extenso.

Soldats et constructeurs

LEGIO I GERMANICA - SEPTIMANI SENIORES (Tarragone)

L’armée romaine est renommée dans le monde entier pour les brillantes campagnes de ses légions et pour la direction de généraux célèbres comme Jules César. Le rôle direct ou indirect des légions dans la romanisation du territoire, lors d’une première phase, et ensuite dans le développement économique et social de l’État romain, de plus en plus vaste, demeure indiscutable.

Soldiers and builders

LEGIO I GERMANICA - SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)

The Roman army is widely known for the brilliant campaigns conducted by its legions and the leadership of famous generals like Julius Caesar. The importance of the direct and indirect role of Rome’s legions in “Romanising” the territory in the early phases, and later, in the economic and social development of the increasingly extensive Roman state is indisputable.

JULIOL / JULIO / JUILLET / JULY

SETEMBRE / SEPTIEMBRE / SEPTEMBRE / SEPTEMBER

12 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 19 h Castellano (Commentaires en français)

6 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 19 h Català (Commentaires en français)

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


TARRACO, CAPITAL ROMANA FÒRUM PROVINCIAL – PRETORI ROMÀ / FORO PROVINCIAL – PRETORIO ROMANO FORUM PROVINCIAL – PRÉTOIRE ROMAIN / PROVINCIAL FORUM – ROMAN PRAETORIUM

El poder de Roma a la capital provincial de Tàrraco PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

El Pretori formava part del gran Fòrum provincial. Va ser construït per donar cabuda a l’administració provincial. Era també un espai sacre de representació d’espectacles i de representació política (el circ). Amb aquesta activitat volem apropar-nos al que podria haver sigut el seu funcionament diari com a seu del poder de Roma a la província tarraconense.

El poder de Roma en la capital provincial de Tarraco PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

El Pretorio formaba parte del gran Foro provincial. Se construyó para dar cabida a la administración provincial. Era también un espacio sacro de representación de espectáculos y de representación política (el circo). Con esta actividad queremos acercarnos al que pudiera haber sido su funcionamiento diario como sede del poder de Roma en la provincia tarraconense.

Le pouvoir de Rome dans la capitale provinciale de Tarraco

PROJECTE PHOENIX (Tarragone)

Le Prétoire faisait partie du grand Forum provincial. Il fut construit afin d’accueillir l’administration provinciale. Il était également un espace sacré pour la tenue de spectacles et la représentation politique (le cirque). Cette activité a pour objectif de vous présenter de ce que pouvait être le fonctionnement quotidien du siège du pouvoir de Rome dans la province de Tarraco.

The power of Rome in the provincial capital of Tarraco PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

The Praetorium was part of the great Provincial Forum. I was built to accommodate the provincial government, but it was also a sacred space, a venue for entertainment and for political representation (the circus). Through this activity we seek to show what the day-to-day operations might have been like at the seat of Roman power in the province of Tarraco.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 1 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Català

2 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Castellano

Commentaires en français / Comments in English

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


Carreres de carros, política i societat a les ciutats romanes

LUDI CIRCENSIS CIRC ROMÀ / CIRCO ROMANO CIRQUE ROMAIN / ROMAN CIRCUS

THALEIA, grup de reconstrucció històrica de Tarragona

Arribada de l’arquitecte Marcvs Vitruvius, cap d’arquitectes, al palau de l’emperador Domicià com a encarregat de la construcció de l’edifici del circ. Ell ens mostrarà els diferents usos de cada part del circ, com trobar la nostra grada, on comprar beguda o els racons de negocis “foscos” del circ.

Carreras de carros, política y sociedad en las ciudades romanas

THALEIA, grupo de reconstrucción histórica de Tarragona

Llegada del arquitecto Marcvs Vitruvius, jefe de arquitectos, al palacio del emperador Domiciano como encargado de la construcción del edificio del circo. Él nos mostrará los distintos usos de cada parte del circo, cómo encontrar nuestra gradería, dónde comprar bebida o los rincones de negocios “oscuros” del circo.

Courses de chars, politique et société dans les villes romaines THALEIA, groupe de reconstitution historique de Tarragone

Voici l’architecte Marcus Vitruvius, chef des architectes chargé de la construction du cirque, au palais de l’empereur Domitien. Il nous montrera les différents usages de chaque partie du cirque, comment trouver notre gradin, où acheter des boissons ou bien encore les endroits du cirque où avaient lieu secrètement certaines affaires.

Chariot races, politics and society in Roman cities THALEIA, Tarragona historical re-enactment group

Witness the arrival of architect Marcus Vitruvius, head of the palace architects under Emperor Domitian, and charged with the construction of the circus building. He will show how each of the different parts of the circus was used, OV^ [V ÄUK V\Y ZLH[Z PU [OL NYHUKZ[HUKZ ^OLYL [V I\` H KYPUR HUK ^OLYL ^L might engage in some of the circus’s “darker” dealings.

JULIOL / JULIO / JUILLET / JULY

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST

18 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Català 23 h Castellano

29 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Català (Commentaires en français) 23 h Castellano (Comments in English)

19 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Castellano 23 h Català

30 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Castellano (Comments in English) 23 h Català (Commentaires en français)

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


VIGILIA MUNUS AMFITEATRE ROMÀ / ANFITEATRO ROMANO AMPHITHÉÂTRE ROMAIN / ROMAN AMPHITHEATRE

La nit abans de la lluita dels gladiadors NEMESIS ARQ (Tarragona)

Demà és festa! Se celebren els jocs en honor a Júpiter Òptim Màxim. A trenc d’alba començaran les activitats que ompliran l’amfiteatre de Tàrraco de gent de tota mena. Tres personatges ens mostraran els espais i el tràfec que es vivia la vigília de l’espectacle: una ÁDPLQLFD, una YHQDWUL[ caracteritzada com a deessa Diana i un gladiador.

La noche antes de la lucha de los gladiadores NEMESIS ARQ (Tarragona)

¡Mañana es fiesta! Se celebran los juegos en honor a Júpiter Óptimo Máximo. Al amanecer empezarán las actividades que llenarán el anfiteatro de Tarraco de gente de todo tipo. Tres personajes nos mostrarán los espacios y el ajetreo que se vivía la víspera del espectáculo: una IODPLQLFD, una YHQDWUL[ caracterizada como diosa Diana y un gladiador.

La nuit précédant le combat des gladiateurs NEMESIS ARQ (Tarragone)

Demain c’est jour de fête ! On célèbre les jeux en honneur à Jupiter Optimus Maximus. Les activités qui rempliront l’amphithéâtre de Tarraco de tout type de public commenceront à l’aube. Trois personnages nous montreront les espaces et l’agitation de la veille du spectacle : une IODPLQLFD, une YHQDWUL[ incarnant la déesse Diane et un gladiateur.

The night before the gladiator fights NEMESIS ARQ (Tarragona)

Tomorrow’s a festival day! Games will be held in honour of Jupiter Optimus Maximus. At ÄYZ[ SPNO[ HJ[P]P[PLZ ^PSS ILNPU [OH[ ^PSS ÄSS ;HYYHJV»Z HTWOP[OLH[YL ^P[O WLVWSL MYVT every walk of life. Three characters will show us the different parts of the venue and let us experience the hustle and bustle of the evening before the show: a flaminica, a venatrix (portrayed as the goddess Diana) and a gladiator.

JULIOL / JULIO / JUILLET / JULY

SETEMBRE / SEPTIEMBRE / SEPTEMBRE / SEPTEMBER

25 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Castellano (Comments in English)

5 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Castellano (Commentaires en français)

26 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 23 h Català (Comments in English)

6 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Català (Comments in English)

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 8 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Català (Commentaires en français) 9 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Castellano (Comments in English) PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


POMERIUM MURALLA - PASSEIG ARQUEOLÒGIC / MURALLA – PASEO ARQUEOLÓGICO MURAILLE - PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE / CITY WALLS – ARCHAEOLOGICAL PROMENADE

Murs de pedra i límits d’una ciutat romana PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

Tàrraco va gaudir d’un període de pau de més de tres-cents anys des de les guerres numantines a meitat del segle II a.C. fins als primers atacs de pobles bàrbars. Malgrat tot les muralles de la ciutat no es van enderrocar mai. Per què? Descobrirem alguns dels usos de les muralles en l’antiguitat.

Muros de piedra y límites de una ciudad romana PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

Tarraco disfrutó de un período de paz de más de trescientos años desde las guerras numantinas a mitad del siglo II a.C. hasta los primeros ataques de pueblos bárbaros. A pesar de todo, las murallas de la ciudad no se derribaron nunca. ¿Por qué? Descubriremos algunos de los usos de las murallas en la antigüedad.

Murs en pierre et limites d’une ville romaine

PROJECTE PHOENIX (Tarragona) Depuis la Guerre de Numance du milieu du IIe avant J.-C. jusqu’aux premières attaques des peuples barbares, Tarraco a connu une période de paix de plus de trois cents ans. Malgré tout, les murailles de la ville n’ont jamais été démolies. Pourquoi ? Nous découvrirons certaines des fonctions des murailles dans l’Antiquité.

Stone walls and the boundaries of a Roman city PROJECTE PHOENIX (Tarragona)

Tarraco enjoyed a period of peace that lasted for more than three hundred years IL[^LLU [OL 5\THU[PUL >HYZ PU [OL TPK UK JLU[\Y` )* HUK [OL ÄYZ[ )HYIHYPHU attacks. Nevertheless, the city walls were never destroyed. But why not? Discover some of the uses of the walls in Roman times.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 22 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 21 h Català

23 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 21 h Castellano

Commentaires en français / Comments in English

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


LA DEFENSA DE 1811

LA DEFENSA DE 1811/ LA DÉFENSE DE 1811 THE DEFENCE OF 1811

La Tarragona del 1800

MILÍCIES URBANES (Tarragona)

Tarragona va ser una ciutat viva i molt prospera abans de l’arribada de les tropes napoleòniques. Podrem trobar-nos, al llarg del recorregut, diferents personatges que ens endinsaran al món del segle XIX i ens explicaran la vida a la ciutat de Tarragona en aquesta època, tant els aspectes militars com els de la vida quotidiana.

La Tarragona del 1800 MURALLA - PASSEIG ARQUEOLÒGIC / MURALLA – PASEO ARQUEOLÓGICO MURAILLE - PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE / CITY WALLS – ARCHAEOLOGICAL PROMENADE

MILICIAS URBANAS (Tarragona)

Tarragona fue una ciudad viva y muy próspera antes de la llegada de las tropas napoleónicas. A lo largo del recorrido podremos encontrarnos diferentes personajes que nos adentrarán al mundo del siglo XIX y nos explicarán la vida en la ciudad de Tarragona durante esta época, tanto los aspectos militares como los de la vida cotidiana.

La Tarragone 1800

MILICES URBAINES (Tarragone)

Tarragone était une ville très animée et prospère avant l’arrivée des troupes napoléoniennes. Vous rencontrerez tout au long du parcours différents personnages qui vous feront voyager au XIXe siècle et vous expliqueront comment était la vie dans la Tarragone de l’époque, à la fois sur le plan militaire et de la vie quotidienne.

Tarragona in 1800

URBAN MILITES (Tarragona)

Tarragona was a lively and very prosperous city before the arrival of the Napoleonic troops. As you stroll along, you will encounter different characters who will take you back to the world of the 19th century. They will give you insight into both day-to-day life in the city and the military situation in Tarragona at that time.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 6 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 11:00 h Català 18:30 h Castellano 20:00 h Català

30 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 11:00 h Castellano 18:30 h Català 20:00 h Castellano Comments in English

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 12 €


ACTIVITATS

ESPECIAL AUGUST ACTIVIDADES ESPECIAL AUGUSTO ACTIVITÉS SPÉCIAL AUGUST/ SPECIAL AUGUST ACTIVITIES

Del 15 al 24 d’agost hem preparat una programaciĂł especial amb motiu del bimil¡lenari de la mort de l’emperador August, el 19 d’agost de l’any 14 d.C., dia que Tarragona celebra la seva festa de St. MagĂ­. Aquesta programaciĂł especial constarĂ de visites lliures a l’escultura policromada de l’AUGUST DE PRIMA PORTA, visites comentades a l’escultura ELS COLORS D’AUGUST i d’un seguit de monòlegs d’alguns personatges històrics molts propers a l’emperador: MECENES, OCTAVIA, MARC ANTONI, LIVIA, HORACI I JĂšLIA. Del 15 al 24 de agosto hemos preparado una programaciĂłn especial con motivo del bimilenario de la muerte del emperador Augusto, el 19 de agosto del aĂąo 14 d.C., dĂ­a en que Tarragona celebra su fiesta de San MagĂ­. Esta programaciĂłn especial constarĂĄ de visitas libres a la escultura policromada del AUGUSTO DE PRIMA PORTA, visitas comentadas a la escultura LOS COLORES DE AUGUSTO y una serie de monĂłlogos de algunos personajes histĂłricos muy cercanos al emperador: MECENAS, OCTAVIA, MARCO ANTONIO, LIVIA, HORACIO Y JULIA. Nous avons prĂŠparĂŠ du 15 au 24 aoĂťt une programmation spĂŠciale Ă l’occasion du deuxième millĂŠnaire de la mort de l’empereur Auguste, le 19 aoĂťt de l’an 14 après J.-C., journĂŠe pendant laquelle Tarragone cĂŠlèbre la fĂŞte de St. MagĂ­. Cette programmation spĂŠciale vous permettra de dĂŠcouvrir librement la sculpture polychrome d’Auguste Prima Porta, avec la visite commentĂŠe de la sculpture LES COULEURS D’AUGUSTE et une sĂŠrie de monologues de certains personnages historiques de son entourage: MÉCĂˆNE, OCTAVIE, MARC ANTOINE, LIVIE, HORACE ET JULIA. From 15 to 24 August, you’ll be able to enjoy a special programme to mark the two-thousandth anniversary of the death of Emperor Augustus, who died on 19 August in the year 14 AD, the day Tarragona celebrates its festival of St Magi. This special programme will consist of free visits to the multi-coloured sculpture of AUGUSTUS OF PRIMA PORTA, guided visits to THE COLOURS OF AUGUSTUS sculpture, and a series of monologues E\ KLVWRULF Ă°JXUHV YHU\ FORVH WR WKH HPSHURU 0$(&(1$6 2&7$9,$ 0$5. ANTONY, LIVIA, HORATIO AND JULIA.


L’AUGUST DE PRIMA PORTA EL AUGUSTO DE PRIMA PORTA AUGUSTE PRIMA PORTA / AUGUSTUS OF PRIMA PORTA VOLTA DEL PALLOL / VUELTA DEL PALLOL VOÛTE DE PALLOL / PALLOL VAULT

Trobada ara fa uns cent cinquanta anys en la que va ser una de les vil·les de Livia, l’esposa de l’emperador, aquesta estàtua ha fascinat i encara ho segueix fent avui en dia, tant a experts com al públic en general. El passat mes de maig, al festival Tarraco Viva, es va presentar la recreació d’aquesta estàtua a través d’una rèplica amb materials moderns. Una nova visió d’aquesta obra d’art arqueològica que tornarem a veure tal i com va ser feta: amb colors. Esta estatua que fascinó y continua haciéndolo hoy en día, tanto a expertos como al público en general, se encontró hace cincuenta años en la que fue una de las villas de Livia, la esposa del emperador. El pasado mes de mayo, en el festival Tarraco Viva, se presentó la recreación de esta estatua a través de una réplica con materiales modernos. Una nueva visión de esta obra de arte arqueológica que volveremos a ver tal y como se hizo, con colores. Retrouvée il y a cent cinquante ans environ dans l’une des villas de Livie, épouse de l’empereur, cette statue a toujours fasciné et impressionne de nos jours encore experts et public en général. En mai dernier, la reconstitution de cette statue à travers une réplique à base de matériaux modernes a été présentée au festival Tarraco Viva. Une nouvelle version de cette œuvre d’art archéologique que nous redécouvrirons telle qu’elle était à l’origine: en couleurs Found roughly a century and a half ago in what was one of the villas inhabited by Livia, the emperor’s wife, this statue has fascinated and continues to fascinate both experts and the general public alike. At the Tarraco Viva festival last May, the recreation of this statue was presented in the form of a replica done in modern materials. We now have a new vision of this archaeological masterpiece that allows us to see the statue just as it was created: in colour.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 15-24

De divendres a diumenge

De viernes a domingo Du vendredi au dimanche From Friday to Sunday

11 - 14 h / 16 - 19 h

ACCÉS LLIURE / ACCESO LIBRE / VISITE LIBRE / FREE ADMISSION


ELS COLORS D’AUGUST LOS COLORES DE AUGUSTO

LES COULEURS D’AUGUSTE / THE COLOURS OF AUGUSTUS VOLTA DEL PALLOL / VUELTA DEL PALLOL VOÛTE DE PALLOL / PALLOL VAULT

MV ARTE (Tarragona) - ARGOS Serveis Culturals (Tarragona) Els autors del projecte de policromia de l’escultura de l’August de Prima Porta, ens explicaran tot el procés que han seguit fins a arribar a la realització de la rèplica policromada. Visita comentada. MV ARTE (Tarragona) - ARGOS Serveis Culturals (Tarragona) Los autores del proyecto de policromía de la escultura del Augusto de Prima Porta nos explicarán todo el proceso que han seguido hasta llegar a la realización de la réplica policromada. Visita comentada. MV ARTE (Tarragone) - ARGOS Serveis Culturals (Tarragone) Les auteurs du projet de polychromie de la sculpture Auguste Prima Porta nous expliqueront tout le processus qu’ils ont suivi jusqu’à la réalisation de la réplique polychrome. Visite commentée. MV ARTE (Tarragona) – ARGOS Serveis Culturals (Tarragona) The team in charge of the project to colour the Augustus of Prima Porta sculpture describe the entire process of creating the multi-coloured replica. Guided Visit.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 15 DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY 16 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 17 DIUMENGE / DOMINGO / DIMANCHE / SUNDAY

19 h Català - English 19 h Castellano - Français 19 h Català - English

18 19 20 21 22 23 24

19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h 19 h

DILLUNS / LUNES / LUNDI / MONDAY DIMARTS / MARTES / MARDI / TUESDAY DIMECRES / MIÉRCOLES / MERCREDI / WEDNESDAY DIJOUS / JUEVES / JEUDI / THURSDAY DIVENDRES / VIERNES / VENDREDI / FRIDAY DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY DIUMENGE / DOMINGO / DIMANCHE / SUNDAY

Castellano - Français Català - English Castellano - Français Català - English Castellano - Français Català - English Castellano - Français

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €


GENT D’AUGUST

GENTE DE AUGUSTO L’ENTOURAGE D’AUGUSTE / AUGUSTUS’S PEOPLE VOLTA DEL PALLOL / VUELTA DEL PALLOL VOÛTE DE PALLOL / PALLOL VAULT

Un seguit de personatges retornen del passat per explicar-nos la seva vida i la seva relació amb el SULQFHSV de Roma. Les recreacions es faran davant l’escultura policromada de l’August de Prima Porta. Recreació històrica. Una serie de personajes regresan del pasado para explicarnos su vida y su relación con el SULQFHSV de Roma. Las recreaciones se harán delante de la escultura policromada del Augusto de Prima Porta. Recreación histórica. Une série de personnages reviennent du passé pour nous expliquer leurs vies et leurs rapports avec le princeps de Rome. Les reconstitutions auront lieu devant la sculpture polychrome d’Auguste Prima Porta. Reconstitution historique. A series of characters return to the past to describe their lives and their relationships with the SULQFHSV of Rome. The re-enactments will take place in front of the multi-coloured sculpture of Augustus of Prima Porta. Historical re-enactment.

AGOST / AGOSTO / AOÛT / AUGUST 15 DIVENDRES / VIERNES VENDREDI / FRIDAY

21 h català 22 h castellano

MECENES (Carles Alcoy) L’ideòleg del règim / El ideólogo del régimen L’idéologue du régime / The ideolog of the regime

16 DISSABTE / SÁBADO SAMEDI / SATURDAY

21 h castellano 22 h català

OCTAVIA (Karme González) 3H NLYTHUH ÄKLS / /D KHUPDQD ðHO La sœur fidèle / The loyal sister

17 DIUMENGE / DOMINGO DIMANCHE / SUNDAY

21 h català 22 h català

MARC ANTONI (Joan Gibert) La fascinació per l’Orient / La fascinación por Oriente La fascination pour l’Orient / A fascination with the East

20 DIMECRES / MIÉRCOLES 21 h castellano MERCREDI / WEDNESDAY 22 h català

LIVIA (Assumpta Mercader) L’esposa de l’emperador / La esposa del emperador Épouse de l’empereur / The emperor’s wife

21 DIJOUS / JUEVES JEUDI / THURSDAY

21 h català 22 h castellano

HORACI (Agustí Ferré) El poeta del carpe diem / El poeta del carpe diem Le poète du carpe diem / The poet of carpe diem

24 DIUMENGE / DOMINGO DIMANCHE / SUNDAY

21 h castellano 22 h català

JÚLIA (Mercè Rovira) La ÄSSH K»(\N\Z[ / La hija de Augusto La fille d’Auguste / Augustus’s daughter

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 5 €


A LA CUINA D’APICI EN LA COCINA DE APICIO DANS LA CUISINE D’APICIUS / IN APICIUS’S KITCHEN

Taller de cuina de recreació romana

DOMUS APICIUS (Tarragona) La cuina romana, contràriament al que ens podem imaginar, era habitualment molt senzilla, i es per això que els romans utilitzaven gran quantitat d’herbes i espècies per donar més gust als seus plats. Prepareu i tasteu alguns dels platerets que menjaven normalment.

Taller de cocina de recreación romana ANTIC AJUNTAMENT / ANTIGUO AYUNTAMIENTO ANCIENNE MAIRIE / OLD CITY HALL

DOMUS APICIUS (Tarragona) La cocina romana, contrariamente a lo que nos podamos imaginar, era habitualmente muy sencilla, y es por esto que los romanos utilizaban gran cantidad de hierbas y especias para dar más sabor a sus platos. Prepara y prueba algunos de los platos que solían comer.

Reconstitution d’un atelier de cuisine romaine

DOMUS APICIUS (Tarragone) La cuisine romaine, contrairement à ce que nous pouvons imaginer, était généralement très simple et c’est la raison pour laquelle les romains utilisaient de nombreuses herbes et épices pour renforcer les saveurs de leurs plats. Vous préparerez et goûterez certains des petits plats qu’ils avaient l’habitude de cuisiner.

Roman re-enactment and cooking workshop

DOMUS APICIUS (Tarragona) Roman cuisine, contrary to what we might imagine, was typically very simple. For that reason, the Romans added large quantities of herbs and spices to their dishes to give them more flavour. Prepare and taste some of the treats they enjoyed.

JULIOL / JULIO JUILLET / JULY

AGOST/ AGOSTO AOÛT / AUGUST

SETEMBRE / SEPTIEMBRE SEPTEMBRE / SEPTEMBER

14, 21, 28 DILLUNS / LUNES / LUNDI / MONDAY 19 h

4, 11, 18, 25 DILLUNS / LUNES / LUNDI / MONDAY 19 h

1 DILLUNS / LUNES / LUNDI / MONDAY 19 h

Català / Castellano / Français / English

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €


UNA FAMÍLIA A TARRACO

UNA FAMILIA EN TARRACO UNE FAMILLE À TARRACO / A FAMILY IN TARRACO Inici / Inicio / Initiation / Initiation ANTIC AJUNTAMENT / ANTIGUO AYUNTAMIENTO ANCIENNE MAIRIE / OLD CITY HALL

Joc de descoberta

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (Tarragona) Ja sabeu de quina família romana sou? Resoleu les pistes, trobeu el vostre nom, observeu els objectes, vestiu-vos com els romans i acompliu la vostra missió per transformar-vos en una família romana! A través d’un joc en família descobrirem com era la gent que va viure a Tàrraco fa 2000 anys. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Juego de investigación

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (Tarragona) ¿Sabéis ya de qué familia romana sois? Resolved las pistas, encontrad vuestro nombre, observad los objetos, vestíos como los romanos y cumplid vuestra misión para transformaros en una familia romana. A través de un juego en familia descubriremos cómo era la gente que vivió en Tarraco hace 2000 años. Edad recomendada: a partir de 5 años

Jeu de découverte

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (Tarragone) Savez-vous à quelle famille romaine vous appartenez ? Vous jouerez aux devinettes, vous découvrirez votre prénom, vous observerez les objets, vous vous habillerez comme les Romains et vous remplirez votre mission pour devenir une famille romaine ! Grâce aux jeux en famille, vous découvrirez comment étaient les habitants de Tarraco il y a 2 000 ans. Activité recommandée à partir de 5 ans.

Game of discovery

AURIGA, SERVEIS CULTURALS (Tarragona) +V `V\ RUV^ ^OPJO 9VTHU MHTPS` `V\ ILSVUN [V& -VSSV^ [OL JS\LZ ÄUK `V\Y name, examine objects, dress like Romans and accomplish your mission to transform yourselves into a Roman family! Through a family game, you’ll discover how people lived in Tarraco 2,000 years ago. Recommended age: 5 and up JULIOL / JULIO

AGOST/ AGOSTO

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

JUILLET / JULY

AOÛT / AUGUST

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

DIMARTS / MARTES / MARDI /

DIMARTS / MARTES / MARDI /

DIMARTS / MARTES / MARDI /

TUESDAY

TUESDAY

TUESDAY

15

19 h Català / Français

5

22

19 h Castellano / English

12

19 h Català / Français

29

19 h Català / Français

26

19 h Català / Français

19 h Castellano / English

2

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €

19 h Castellano / English


VOLS FER DE LEGIONARI? ¿QUIERES HACER DE LEGIONARIO? VOULEZ-VOUS JOUER AU LÉGIONNAIRE? WANT TO BE A LEGIONNAIRE?

AQÜEDUCTE ROMÀ - PONT DEL DIABLE / ACUEDUCTO ROMANO - PUENTE DEL DIABLO AQUEDUC ROMAIN - PONT DEL DIABLE / ROMAN AQUEDUCT – PONT DEL DIABLE

Taller

LEGIO I GERMANICA-SEPTIMANI SENIORES (Tarragona) Els legionaris eren un dels puntals de l’Imperi Romà. En aquesta activitat podreu comprovar com era el seu equipament bàsic: indumentària, intendència, armament, etc.

Taller

LEGIO I GERMANICA-SEPTIMANI SENIORES (Tarragona) Los legionarios eran uno de los pilares del Imperio Romano. En esta actividad podréis comprobar cómo era su equipo básico: indumentaria, intendencia, armamento, etc.

Atelier

LEGIO I GERMANICA-SEPTIMANI SENIORES (Tarragone) Les légionnaires étaient l’un des piliers de l’Empire romain. Au cours de cette activité, vous pourrez découvrir leurs principaux équipements : tenue, intendance, armement…

Workshop

LEGIO I GERMANICA-SEPTIMANI SENIORES (Tarragona) The legionnaires were a mainstay of the Roman Empire. In this activity, however, `V\ JHU ºVUS`» ÄUK V\[ HIV\[ [OLPY IHZPJ LX\PWTLU[! JSV[OPUN YPKPUN NLHY weapons...

JULIOL / JULIO

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

JUILLET / JULY

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

12 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 17 h Català 18 h Castellano

6 DISSABTE / SÁBADO / SAMEDI / SATURDAY 17 h Castellano 18 h Català

Commentaires en français

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €


MARC ANTONI I CLEOPATRA MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA

MARC ANTOINE ET CLÉOPÂTRE / MARK ANTONY AND CLEOPATRA

FÒRUM DE LA COLÒNIA / FORO DE LA COLONIA FORUM DE LA COLONIA / COLONIAL FORUM

Titelles romans

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS (Tarragona) Escriu Ciceró que a les poques hores de l’assassinat de Cèsar, als carrers de Roma ja hi havien representacions titellaires que explicaven els fets. Veurem com Genovesa, Narratives Teatrals segueix l’exemple dels seus avantpassats i continua amb la trajectòria de la representació titellaire iniciada amb els personatges de Marc Antoni i Cleòpatra.

Títeres romanos

GENOVESA, NARRATIVAS TEATRALES (Tarragona) Escribe Cicerón que a pocas horas del asesinato de César ya había en las calles de Roma representaciones con marionetas que explicaban los hechos. Veremos cómo Genovesa, Narrativas Teatrales sigue el ejemplo de sus antepasados y continúa con la trayectoria de la representación titiritera iniciada con los personajes de Marco Antonio y Cleopatra.

Marionnettes romaines

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS (Tarragone) Cicéron écrit que, quelques heures après l’assassinat de César, il y avait déjà dans les rues de Rome des spectacles de marionnettes expliquant les faits. Nous verrons comment Genovesa, Narratives Teatrals suit l’exemple de nos ancêtres et perpétue la tradition des spectacles de marionnettes qui commença avec les personnages de Marc Antoine et Cléopâtre.

Roman puppets

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS (Tarragona) Cicero wrote that within hours of the assassination of Caesar, puppet shows acting out the events could already be seen on the streets of Rome. You will see how Genovesa, Narratives Teatrals carries on the example set by its predecessors and continues the tradition of the puppet show with the characters of Mark Antony and Cleopatra.

JULIOL / JULIO JUILLET / JULY

AGOST/ AGOSTO AOÛT / AUGUST

SETEMBRE / SEPTIEMBRE SEPTEMBRE / SEPTEMBER

DIMECRES / MIÉRCOLES MERCREDI / WEDNESDAY

DIMECRES / MIÉRCOLES MERCREDI / WEDNESDAY

DIMECRES / MIÉRCOLES MERCREDI / WEDNESDAY

23

6

19 h castellano

3

20

19 h castellano

19 h català

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €

19 h català


EL MISTERI DEL GLADIADOR EL MISTERIO DEL GLADIADOR LE MYSTÈRE DU GLADIATEUR THE MYSTERY OF THE GLADIATOR AMFITEATRE ROMÀ / ANFITEATRO ROMANO AMPHITHÉÂTRE ROMAIN / ROMAN AMPHITHEATRE

Joc de descoberta

NEMESIS ARQ. (Tarragona) Coneixereu un enigma del passat que caldrà resoldre mitjançant un viatge en el temps. A partir d’un pergamí que es proporcionarà a cada família, trobareu una pista que us conduirà a un espai concret de l’amfiteatre, on hi haurà la següent pista. I així, de pista en pista, s’aniran descobrint els secrets del monument.

Juego de investigación

NEMESIS ARQ. (Tarragona) Conoceréis un enigma del pasado que tendréis que resolver mediante un viaje en el tiempo. A partir de un pergamino que se proporcionará a cada familia, encontraréis una pista que os conducirá a un espacio concreto del anfiteatro, donde habrá la siguiente pista. Y así, de pista en pista, se irán desvelando los secretos del monumento.

Jeu de découverte

NEMESIS ARQ. (Tarragone) Découvriront une énigme du passé à résoudre en voyageant dans le temps. Chaque famille, grâce à un parchemin qui leur sera fourni, aura des pistes qui la mèneront à un endroit précis de l’amphithéâtre où se trouve la piste suivante. C’est ainsi, piste après piste, que les secrets du monument vous seront dévoilés.

Game of discovery

NEMESIS ARQ (Tarragona) You will gain insight into an enigma of the past that must be discovered through H ]V`HNL PU [PTL -YVT H ZJYVSS WYV]PKLK [V LHJO MHTPS` `V\»SS ÄUK H JS\L [OH[ ^PSS [HRL `V\ [V H ZWLJPÄJ WSHJL PU [OL HTWOP[OLH[YL ^OLYL `V\»SS ÄUK [OL UL_[ JS\L And so, clue by clue, your family will gradually unveil the secrets of this monument.

JULIOL / JULIO/ JUILLET / JULY

AGOST/ AGOSTO / AOÛT / AUGUST

16 DIMECRES / MIÉRCOLES / MERCREDI / WEDNESDAY 19 h Català / Castellano

13 DIMECRES / MIÉRCOLES / MERCREDI / WEDNESDAY 19 h Català / Castellano

30 DIMECRES / MIÉRCOLES / MERCREDI / WEDNESDAY 19 h Català / Castellano

27 DIMECRES / MIÉRCOLES / MERCREDI / WEDNESDAY 19 h Català / Castellano

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 7 €


Organitza / Organiza / Organisation / Organize:

GASTROMUSICAE

Ginkgo Biloba

Concert / Concierto / Concert:

Emilio Villalba

Col·laboren / Colabora / Collaboration / In collaboration with:

Restaurant Almosta, DO. Tarragona, Celler 9+ Forn de pa Jordi Andreu Generació ANTIC AJUNTAMENT / ANTIGUO AYUNTAMIENTO ANCIENNE MAIRIE / OLD CITY HALL

Sopar / Concert medieval

Es farà una introducció de l’espai per contextualitzar-lo en la seva època històrica. El sopar serà seguit de tastets de plats de recreació medieval que aniran acompanyats d’una breu explicació de cadascun d’ells. El concert anirà a càrrec d’Emilio Villalba, prestigiós músic i lutier especialitzat en l’època medieval.

Cena / Concierto medieval

Se hará una introducción del espacio para contextualizarlo en su época histórica. La cena se seguirá de degustaciones de platos de recreación medieval que irán acompañados de una breve explicación de cada uno de ellos. El concierto irá a cargo de Emilio Villalba, prestigioso músico y lutier especializado en la época medieval.

Dîner / Concert médiéval

La soirée inclut la présentation de l’espace en la resituant dans le contexte historique de l’époque. Le dîner sera suivi d’une dégustation de plats d’inspiration médiévale accompagnés d’une petite explication. Le concert sera donné par Emilio Villalba, célèbre musicien et luthier spécialiste de l’époque médiévale.

Meal / Mediaeval concert

The evening begins with an introduction to the venue to put you into the context of this historical era. Dinner will be followed by a series of tastings of dishes recreated from mediaeval recipes with a brief explanation of each one. The concert will be led by Emilio Villalba, a renowned musician and luthier specialising in the mediaeval period.

AGOST/ AGOSTO/ AOÛT / AUGUST 1 DIVENDRES / VIERNES /

VENDREDI / FRIDAY

2 DISSABTE / SÁBADO/ SAMEDI / SATURDAY

22:30 h Català (Commentaires en français) 22:30 h Castellano (Comments in English)

PREU ENTRADA / PRECIO ENTRADA / ADMISSION / ADMISSION PRICE: 25 €


AGOST/ AGOSTO / AOÛT / AUGUST

M Matí / Maùana / Matin / Morning T Tarda / Tarde / Après-midi / Afternoon N Nit / Noche / Nuit / Night

4 T A LA CUINA

5

6

T UNA FAMĂ?LIA

T MARC ANTONI

D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

7

8

9

10

N VIGILIA MUNUS M LA DEFENSA (TĂ„[LH[YL

I CLEOPATRA (Fòrum Colònia)

DE 1811 (Muralles)

T LA DEFENSA

DE 1811 (Muralles)

N VIGILIA

MUNUS (TĂ„[LH[YL

JULIOL / JULIO / JUILLET / JULY Dilluns

Dimarts

Dimecres

11 Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

12

T A LA CUINA

12 T UNA FAMĂ?LIA

D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

13

14

T EL MISTERI

15

16

M L’AUGUST

M L’AUGUST

17 M L’AUGUST

DE PRIMA PORTA DE PRIMA PORTA DE PRIMA PORTA (Volta del Pallol) (Volta del Pallol) (Volta del Pallol)

DEL GLADIADOR (TĂ„[LH[YL

T ELS COLORS T ELS COLORS T ELS COLORS

13

T VOLS FER

DE LEGIONARI? (AqĂźeducte)

D’AUGUST (Volta del Pallol)

D’AUGUST (Volta del Pallol)

D’AUGUST (Volta del Pallol)

N MECENES

N OCTAVIA

N MARC ANTONI

(Volta del Pallol)

(Volta del Pallol)

(Volta del Pallol)

T MILITES ET

CAEMENTERIIS (AqĂźeducte)

14

15

T A LA CUINA

T UNA FAM�LIA D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

16

17

T EL MISTERI

DEL GLADIADOR (TĂ„[LH[YL

18

19

N LUDI

N LUDI

CIRCENSIS (Circ)

18 20

20

M L’AUGUST DE M L’AUGUST

T ELS COLORS

T ELS COLORS

DE PRIMA PORTA PRIMA PORTA (Volta del Pallol) (Volta del Pallol) D’AUGUST (Volta del Pallol)

CIRCENSIS (Circ)

19

M L’AUGUST

D’AUGUST (Volta del Pallol)

T A LA CUINA

D’APICI (Antic Ajuntament)

21 M L’AUGUST

DE PRIMA PORTA DE PRIMA PORTA (Volta del Pallol) (Volta del Pallol) T ELS COLORS T ELS COLORS D’AUGUST D’AUGUST (Volta del Pallol) (Volta del Pallol) T MARC ANTONI N HORACI I CLEOPATRA (Fòrum Colònia) (Volta del Pallol)

N LIVIA

22

23

M L’AUGUST

M L’AUGUST

24 M L’AUGUST

DE PRIMA PORTA DE PRIMA PORTA DE PRIMA PORTA (Volta del Pallol) (Volta del Pallol) (Volta del Pallol)

T ELS COLORS T ELS COLORS T ELS COLORS D’AUGUST (Volta del Pallol)

D’AUGUST (Volta del Pallol)

D’AUGUST (Volta del Pallol)

N POMERIUM

N POMERIUM

N JĂšLIA

(Muralles)

(Muralles)

(Volta del Pallol)

(Volta del Pallol)

21 T A LA CUINA

22

23

24

T UNA FAMĂ?LIA T MARC ANTONI

D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

I CLEOPATRA (Fòrum Colònia)

25

26

N VIGILIA

N VIGILIA

MUNUS (TĂ„[LH[YL

27

25 T A LA CUINA

26

27

T UNA FAMĂ?LIA

T EL MISTERI

D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

MUNUS (TĂ„[LH[YL

28

29 N LUDI

CIRCENSIS (Circ)

DEL GLADIADOR (TĂ„[LH[YL

30

31

M LA DEFENSA

DE 1811 (Muralles)

T LA DEFENSA

DE 1811 (Muralles)

N LUDI

CIRCENSIS (Circ)

SETEMBRE / SEPTIEMBRE / SEPTEMBRE / SEPTEMBER

28 T A LA CUINA

29

30

T UNA FAMĂ?LIA T EL MISTERI

D’APICI A TÀRRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

DEL GLADIADOR (TĂ„[LH[YL

31

1 N TĂ€RRACO,

2 N TĂ€RRACO,

CAPITAL ROMANA CAPITAL ROMANA (Pretori) (Pretori)

N GASTROMUSICAE N GASTROMUSICAE (Antic Ajuntament) (Antic Ajuntament)

3

1 T A LA CUINA

2

3

T UNA FAMĂ?LIA A T MARC ANTONI

D’APICI TARRACO (Antic Ajuntament) (Itinerari)

I CLEOPATRA (Fòrum Colònia)

4

5 N VIGILIA

MUNUS (TĂ„[LH[YL)

6 T VOLS FER

DE LEGIONARI? (AqĂźeducte)

T MILITES ET

CAEMENTERIIS (AqĂźeducte)

N VIGILIA MUNUS (TĂ„[LH[YL

7


ESPAIS TARRAGONA HISTÒRIA VIVA 1 Antic Ajuntament / Antiguo Ayuntamiento / Ancienne Marie / Old City Hall. C. Major 39 2 Muralles / Murallas / Murailles / City Walls. Portal del Roser s/n 3 Volta del Pallol / Vuelta del Pallol / Voûte de Pallol / Pallol Vault. Plaça del Pallol s/n

4 5 6 7 8

Pretori / Pretorio / Prétoire / Praetorium. Plaça del Rei s/n Circ / Circo / Cirque / Circus. Rambla Vella s/n Amfiteatre / Anfiteatro / Amphithéâtre / Amphitheatre. Parc de l’Amfiteatre romà de Tarragona Fòrum de la Colònia / Foro de la Colonia / Forum de la Colonia / Colonial Forum. C. Lleida s/n Aqüeducte / Acueducto / Aqueduc / Aqueduct. N-240 a Lleida (4 km)

8

2

3 1

4 5

7 6


VENDA D’ENTRADES / VENTA DE ENTRADAS VENTE D’ENTRÉES / TICKET SALES 11/07 - 06/09 A LES OFICINES MUNICIPALS DE TURISME EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO DANS LES OFFICES DE TOURISME MUNICIPAUX AT MUNICIPAL TOURISM OFFICES

PER INTERNET / POR INTERNET SUR INTERNET / ONLINE

OFICINA ANTIC AJUNTAMENT Carrer Major, 39

AL LLOC DE L’ACTIVITAT EN EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD SUR LE LIEU DE L’ACTIVITÉ AT THE ACTIVITY VENUE

De dilluns a dissabte De lunes a sábado Du lundi au samedi )URP 0RQGD\ WR 6DWXUGD\

10-20 h

Diumenge / Domingo Dimanche / Sunday:

www.tarragonaturisme.cat

60 minuts abans de cada activitat (si les entrades no estan exhaurides) 60 minutos antes de cada actividad (si las entradas no están agotadas)

10-14 h

60 minutes avant chaque activité (si les entrées ne sont pas épuisées)

OFICINA RAMBLA NOVA

PLQXWHV EHIRUH HDFK DFWLYLW\ LI WLFNHWV DUH VWLOO DYDLODEOH

Rambla Nova, s/n

(cantonada / esquina à l’angle avec la rue / corner of c/ Unió)

De dilluns a diumenge De lunes a domingo Du lundi au dimanche )URP 0RQGD\ WR 6XQGD\

10-14 h / 16-20 h

OFICINA CAMP DE MART

Camp de Mart, s/n

De dilluns a dissabte De lunes a sábado Du lundi au samedi )URP 0RQGD\ WR 6DWXUGD\

Per a més informació: Para más información: Plus d’informations: )RU PRUH LQIRUPDWLRQ TARRAGONA TURISME Tel.: +34 977 25 07 95 turisme@tarragona.cat www.tarragonaturisme.cat

10-15 h Diumenge / Domingo Dimanche / Sunday: 10-14 h Edició: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona / Fotos: Rafael López-Monné + Manel R. Granell / Traducció: b2b translation / Impressió: Grup Bou / Dipòsit legal: T-1154-2014

Disseny: Simbolic.cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.