Page 14

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no es responsabilitza dels errors o les omissions que es puguin trobar en aquesta guia. La informació és la vigent en el moment de la seva publicació i, per tant, està subjecta a canvis.

Edició: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona · Fotos: Rafael López- Monné / Manel R.Granell · Traducció: b2b translation Disseny: Simbòlic.cat · Impressió: Pastor Publicidad · Dipòsit legal: T 1044-2016

Profile for Tarragona Turisme

Tarragona Ciutat de Castells 2016  

Tarragona Ciutat de Castells 2016 Tarragona Ciudad de Castells 2016 Tarragona Ville de Castells 2016 Tarragona City of Castells 2016

Tarragona Ciutat de Castells 2016  

Tarragona Ciutat de Castells 2016 Tarragona Ciudad de Castells 2016 Tarragona Ville de Castells 2016 Tarragona City of Castells 2016

Advertisement