Page 1

Revista tinerilor din Eparhia de Lugoj ∙ anul VIII ∙ nr. 18 ∙ 2/2012 ∙ septembrie-decembrie

„„Cred,„Doamne!„Ajută„necredinţei„mele”„(Marcu„9,24).


p. 1

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA p. 3 PREŞEDINTE DE ONOARE

ACTUAL

p. 4

RUGĂCIUNE

EDITOR

p. 5

DIN TRECUTUL BRU

p. 6

COLABORATORI

EVENIMENTE p. 7

     

p. 7 p. 8 p. 8 p. 10

DISTRIBUIRE

p. 10 p. 11

CULTURĂ (recenzii)

GRAFICĂ ŞI TEHNOREDACTARE

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA p. 12

SPIRITUAL p. 13

GÂNDURI

CONTACT

p. 15 p. 15 p. 15 p. 15 p. 15

TIPAR

MULŢUMIM EXCELENŢEI SALE P.S. EPISCOP ALEXANDRU MESIAN PENTRU SPRIJINUL ACORDAT

www.revistamagnificat.wordpress.com SITE-UL REVISTEI MAGNIFICAT


PASTORALĂ LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS Anul Domnului 2012 ALEXANDRU Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop român unit, greco-catolic al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler şi iubitului popor credincios har, binecuvântare şi mântuire de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Cristos „Naşterea Ta Cristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei” Din Troparul sărbătorii

C

٠


٠


Fecioara Maria: noua Evă (2)

D

٠


Dacă ai avea credință cât un grăunte de muștar...

D

٠


The Pray(ers)*…

D

٠


Modele pentru Anul CredinĹŁei

O

Ů


22 septembrie

Deschiderea Anului Catehetic 2012-2013 la Lugoj

28 septembrie

Pelerinaj pentru tineri la Scăiuş

٠


13 octombrie

Adunarea Generală a ASTRU eparhial Lugoj

21-28 octombrie

Zilele Acţiunii Catolice 2012 în Eparhia de Lugoj

٠


٠


Decret: aprobarea statutului ASTRU eparhial Lugoj

10 noiembrie

Întâlnirea responsabililor cu pastoraţia tineretului din diecezele şi eparhiile din România

٠


9 decembrie

ASTRU Cugir în vizită la Parohia Mărtinești

٠


Despre cartea „Drumul spre unitatea creştină”

Î

٠


Tinereţea, floarea vârstei

T

٠


٠


Parabolă

U

Râsul lui Diogene

Î

Perspectivă chinezească

D

Zgomotul căruţei

Î

Mama, moartea şi îngerul

Î

٠


CEI 12 EPISCOPI MARTIRI ŞI MĂRTURISITORI AI BISERICII GRECO-CATOLICE DIN ROMÂNIA PS VALERIU TRAIAN FRENŢIU

PS IOAN SUCIU

PS IOAN BĂLAN

PS TIT LIVIU CHINEZU

PS ALEXANDRU RUSU

PS VASILE AFTENIE

PS IOAN PLOSCARU CARDINAL IULIU HOSSU PS IOAN DRAGOMIR

CARDINAL ALEXANDRU TODEA

“Credinţa noastră este viaţa noastră” card. Iuliu Hossu

PS IULIU HIRŢEA

ANUL CREDINŢEI 11 OCTOMBRIE 2012 24 NOIEMBRIE 2013

PS IOAN CHERTEŞ


Magnificat Nr. 18  

Revista tinerilor din Eparhia de Lugoj