Page 1

Circulaire. Oktober 2013 — Jaargang 19 — Periode 3

Magazine van Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring”

Prinsjesdag: het belastingplan 2014

o Het nieuwe bestuur o Voorstellen Actief Kader o Verslagen activiteiten T.F.V.“De Smeetskring”


Het tijdschrift van de Tilburgse Fiscalisten

Namens het bestuur

Bestuur

Vereniging “De Smeetskring” verschijnt

Hans Pieter Schilperoort

Voorzitter: Mieke Verhappen

vier maal per jaar. De Circulaire zal wor-

Vicevoorzitter: Stijn Mattijssen

den toegezonden aan actieve leden en

Postadres

Secretaris: Hans Pieter Schilperoort

externe contacten.

Kamer E207/E208

Penningmeester: Arjan Vullings

Postbus 90153 5000 LE Tilburg Oplage

Tel: 013 – 4662987

150 exemplaren

Fax: 013 – 4662987

T.F.V.“De Smeetskring”

Bezoekadres

T.F.V. “De Smeetskring”is in 1969 opgericht en

Kamer E207/E208 Warandelaan 2

heeft haar naam mogen ontlenen aan de

5037 AB Tilburg

Ereleden

Prof. dr. J.E.A.M. van Dijck † Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart

emeritiushoogleraar prof. dr. M.J.H. Smeets.

Prof. dr. A.C. Rijkers Adverteerdersindex Houthoff Buruma

13

De vereniging heeft tot doel de contacten

Inloopuren

Ernst & Young

22

tussen studenten, docenten en het bedrijfs-

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur – 16.00

Mazers

29

leven te bevorderen.

uur

Redactie & Design

Bankrekeningnummer

De kosten bedragen €10,- per collegejaar

Maaike Waaijer

10.40.82.682

als je een machtiging hebt ingevuld. Voor

Lidmaatschap

Lennart van Vugt Annemarie Kersbergen Francien Jongen Lieke Diederen

de lenteleden bedragen de kosten €6,50.


Inhoud oktober 2013 Circulaire. 4

Voorwoord

5

Presidentieel

6

Eindactiviteit & Bekendmakingsborrel

8

Even voorstellen...

12

Terug in de tijd met...

14

Mijn ervaring bij PwC

15

Op de bank met...

16

Newsflash

18

Constitutieborrel

19

Tilburg University Cantus

20

Openingsactivieit i.s.m. KPMG Meijburg & Co

23

Column: De IK-vorm

24

Voorstellen Actief Kader

30

Prinsjesdag

32

Prijsvraag

33

Afgestudeerden

35

Bestuursmededelingen & activiteitenoverzicht

oktober 2013 — 3


Beste lezer,

Voorwoord

Een warme en zonnige zomervakantie ligt achter ons en het nieuwe collegejaar is alweer volop bezig. Een nieuw bestuur heeft plaatsgenomen, nieuwe kennis wordt opgedaan in de colleges en nieuwe uitdagingen zijn aangegaan. Voor ons de uitdaging om dit jaar invulling te geven aan de Circulaire. De georganiseerde activiteiten zullen aan bod komen door middel van verslagen en foto’s. Daarnaast zullen we ons best doen om interessante fiscale artikelen te plaatsen. Nadat de colleges weer begonnen waren, zijn wij van start gegaan met het samenstellen van de eerste editie die nu voor je ligt. In deze editie zal het nieuwe bestuur zich voorstellen, net zoals het Actief Kader 2013-2014. Verslagen en foto’s geven een indruk van de laatste activiteiten van vorig collegejaar, Esmeralda’s ervaring bij PwC en de eerste activiteiten van het huidige collegejaar. De column van Bas Welman is in de vorige editie goed ontvangen, vandaar dat er in deze editie weer een spraakmakende column staat. Verder maken we kennis met twee nieuwe actieve leden in ‘ Op de bank met...’ en in de rubriek ‘Terug in de tijd met...’ blikt Rosanne Goodijk terug naar haar tijd bij T.F.V. “De Smeetskring”. Op dinsdag 17 september was het Prinsjesdag en zijn de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Het was een bijzondere Prinsjesdag, want voor het eerst las Koning Willem-Alexander de troonrede voor. Het belastingplan 2014 is vooral gericht op het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast moeten de aanpassingen bijdragen aan een eenvoudiger belastingstelsel. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen is terug te vinden in een artikel verderop in deze editie. Wij wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk veel succes dit collegejaar! Namens de Circulairecommissie, Maaike Waaijer Voorzitter Circulairecommissie 2013-2014 der T.F.V. “De Smeetskring”

4 —oktober 2013


Waarde lezer,

Presidentieel

De colleges zijn momenteel alweer enkele weken op gang en de vakantie is definitief tot een einde gekomen. Deze vakantie stond voor ons in het teken van voorbereidingen treffen voor het nieuwe collegejaar onder de naam ‘kandidaatsbestuur’. Op maandag 26 augustus zijn wij officieel benoemd tijdens de ALV en sindsdien mogen wij ons dan ook met gepaste trots Bestuur XLIV der T.F.V. “De Smeetskring” noemen. In deze Circulaire zullen wij ons dan ook kort voorstellen. De dag na de ALV was het tijd voor de constitutieborrel. Deze borrel, waar iedereen Bestuur XLIII kon bedanken en bestuur XLIV kon feliciteren, was niet alleen druk bezocht door onze leden, maar ook onze zusterverenigingen en de andere Tilburgse studieverenigingen waren goed vertegenwoordigd. Dit alles maakte het dan ook een goed begin van het jaar! De officiële opening van het collegejaar vond plaats op maandag 2 september. Deze opening stond geheel in het teken van ‘Een nieuw geluid’ met als hoogtepunt een optreden van de 16-jarige DJ Erik Arbores. ’s Avonds was het echter tijd voor de studenten om dit te overtreffen en zo hebben wij dan ook onze mooiste geluiden (liederen) ten gehore gebracht tijdens de Tilburg University Cantus. Twee dagen later vond onze eigen openingsactiviteit plaats. Met een groep van 30 personen zijn wij op een tour door Italië geweest, enkel en alleen door het proeven van de heerlijke wijnen die dit land voortbrengt. Deze wijnproeverij hebben wij dan ook als een geslaagde activiteit ervaren. Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ laat onze vereniging zich ook graag van haar sportieve kant zien. Hier was op vrijdag 13 september tijdens het Hockeytoernooi dan ook alle gelegenheid toe voor de twee teams die door T.F.V. “De Smeetskring” gevormd waren. Op het moment van schrijven liggen de tweede ledenborrel en het AKW nog in het verschiet. Een verslag hiervan zal in de volgende editie van de Circulaire te vinden zijn. Wel komen in deze editie nog enkele activiteiten van het vorige collegejaar aan bod, zoals de Eindactiviteit en de Bekendmakingsborrel. Deze Circulaire biedt natuurlijk meer dan enkel verslagen van onze activiteiten. Zo stelt onder andere het Actief Kader 2013-2014 zich voor en worden twee leden uitgelicht in de rubriek ‘Op de bank met’. Hierbij wil ik iedereen dan ook van harte uitnodigen om ook een keer op de bank plaats te nemen voor een praatje en uiteraard een kopje koffie! Met vriendelijke groet, Namens Bestuur XLIV, Mieke Verhappen Voorzitter der T.F.V. “De Smeetskring” oktober 2013 — 5


Eindactiviteit & I.s.m. Deloitte Door: Jorg Verhallen

Dinsdag 11 juni was het tijd voor de befaamde eindejaarsactiviteit in samenwerking met Deloitte. Na het bericht dat we ons in sportkleding op de universiteit moesten melden begon het speculeren over wat de activiteit zou inhouden. Verschillende opties werden benoemd, maar de werkelijke activiteit werd niet geraden, namelijk een bootcamp met fitnesscoach. Vanaf de universiteit gingen we de bossen in om ons daar flink in te spannen. Deze bootcamp bleek een zware opgave voor menig student. Nadat we ons behoorlijk in het zweet hadden gewerkt, was het tijd voor de groepsopdrachten. Deze verschillende kleine opdrachten moesten in teams zo goed en snel mogelijk worden uitgevoerd, hiervoor was de een goede samenwerking nodig. De opdrachten varieerden van het maken van een casus tot het brengen van water van de ene kant van het grasveld naar de andere kant brengen met een spons. Toen het sportieve gedeelte erop zat was het tijd voor een kleine rustpauze voor het diner zou beginnen, tapas bij La Cabana. Tijdens de maaltijd werd er veel gesproken over de avondactiviteit, namelijk de bekendmaking van het nieuwe bestuur. Er werd veel gespeculeerd en zeker toen er een aantal personen eerder vertrokken, was het aantal mogelijke bestuurscombinaties ontelbaar. Uiteindelijk was het moment daar om ons richting café Qwibus te begeven om dan toch met eigen ogen te aanschouwen wie er dit jaar het bestuur gaan vormen.

“Mieke, Stijn, Hans Pieter en Arjan, veel succes het komende jaar!”

6 —oktober 2013


Bekendmakingsborrel

oktober 2013 — 7


Even voorstellen... Voorzitter begin ik toch al langzaam tot de oude garde te behoren. Enfin, tijdens deze introductieperiode leerde ik Arjan, de penningmeester, al kennen: hij is namelijk mijn TIK-broertje! Na deze goede start van het studentenleven werd het dan toch tijd om aan de studie Fiscale Economie te beginnen. Hierbij hoorde natuurlijk ook een kamer in Tilburg, dus al sinds het begin van mijn studententijd woon ik samen met zeven huisgenoten in een zeer gezellig studentenhuis. Met onze TIK-groep zijn we in ons eerste jaar al lid geworden van T.F.V. “De Smeetskring”, maar op het bezoeken van een aantal borrels na, waren we niet erg actief. In mijn tweede jaar werd het tijd om de vereniging beter te leren kennen. Aan het einde van dit jaar heb ik dan ook besloten om actief te worden. Zo geschiedde het dat ik vorig jaar voorzitter van de almanakcommissie werd. Samen met mijn commissie hebben we dit mooie boekwerk samengesteld, dat in april werd gepresenteerd tijdens de almanakborrel. Aan deze borrel waren vele mooie borrels en andere activiteiten voorafgegaan. Mijn naam is Mieke Verhappen en sinds 26 augustus mag ik mij voorzitter van het XLIV bestuur der T.F.V. “De Smeetskring” noemen. Het collegejaar is inmiddels al een aantal weken geleden gestart, maar een korte introductie staat hier wel op zijn plaats. Mijn wieg heeft in het mooie Maasbree gestaan. Dit zal weinig mensen bekend in de oren klinken, maar Maasbree is een dorp in het noorden van Limburg, in de buurt van Venlo. Na een aantal onbezorgde jaren werd het tijd om mijn schoolcarrière te starten op de lokale basisschool, om na acht jaar door te gaan naar de middelbare school in een naastgelegen dorp. Na zes jaar door wind en weer daar naartoe te hebben gefietst, werd het tijd om het mooie Limburg te verlaten en te beginnen aan een nieuwe fase: studeren! In augustus 2010 begon mijn studentenleven met het MAK-kamp en de TIK-week. Tijdens het schrijven besef ik dat het MAK-kamp niet meer bestaat en de TIK inmiddels de TOP-week is geworden; misschien

8 —oktober 2013

Dit alles heeft me doen besluiten om me een jaar lang in te gaan zetten voor de mooiste vereniging die Tilburg rijk is. Als voorzitter zal ik het eerste aanspreekpunt van de vereniging zijn en begeleid ik de Acquisitiecommissie, de Interstedelijk Fiscaal Debatcommissie en de Tiende Penning commissie. Op het moment van verschijnen zijn de eerste collegeweken alweer voorbij, dus zijn we alweer enkele weken op weg als bestuur XLIV der T.F.V. “De Smeetskring”. Ik hoop er een ontzettend mooi jaar van te maken samen met mijn bestuursgenoten en alle leden. Alle activiteiten in het vooruitzicht voorspellen in ieder geval veel goeds.

“Tot ziens tot op de kamer, de borrels of een van de andere activiteiten!”


Even voorstellen... Vicevoorzitter Mijn naam is Stijn Mattijssen en ik heb met een fraaie biercantus op de Heuvel mijn 22ste verjaardag gevierd. Ik ben opgegroeid in het sprookjesachtige Huissen (uitspraak: Huussen). Een forensenstadje onder de rook van Arnhem met een bewogen geschiedenis. Om verwarring te voorkomen zeg ik meestal maar dat ik uit Arnhem kom. Enfin, na een onbezorgde jeugd en met mijn vwo-diploma ‘in da pocket’ – zoals studenten tegenwoordig zeggen - lag de wereld aan mijn voeten. Als ambitieuze jongeman leken de mogelijkheden eindeloos, zodoende ben ik dan ook in Tilburg terecht gekomen. Met mijn kamertje op de Varkensmarkt was ik klaar om Bedrijfseconomie te gaan studeren. Een keuze waarop ik snel terugkwam na kennis gemaakt te hebben met de intrigerende thematiek van het belastingrecht. De switch naar de Fiscale Economie was vol overtuiging gemaakt en was een keuze waar ik tot op de dag van vandaag blij mee ben.

“Momenteel strijd ik tegen Ton van den Mosselaar voor de titel ‘kampioen studiereis’.” Men zegt dat tijd vliegt en dit kan ik alleen maar beamen. Dit jaar vangt mijn vijfde studentenjaar aan en begin ik me enigszins een ouwe bok te voelen. Maar geen zorgen, alleen mijn masterscriptie resteert, al zal ik die dit jaar even in de ijskast moeten zetten. De nostalgie laait nog verder op wanneer ik terugdenk aan mijn eerste echte kennismaking met de Smeetskring: de studiereis naar Boedapest. Eén week was genoeg om mij te overtuigen dat dit een fantastische vereniging is. Vele activiteiten, inhousedagen en borrels zouden snel volgen… Het actief lidmaatschap kon niet uitblijven. De afgelopen jaren heb ik deel uitgemaakt van de studiereisen de bedrijvenweekcommissie. Momenteel strijd ik

tegen Ton van den Mosselaar voor de titel ‘kampioen studiereis’. Met mijn vierde studiereis in het verschiet verwacht ik met de twijfelachtige eer te mogen strijken. Dit jaar zal ik me inzetten als vicevoorzitter van T.F.V. “De Smeetskring”. Als vicevoorzitter ben ik verantwoordelijk voor de interne gang van zaken en de praktische invulling van de activiteiten. Logischerwijs begeleid ik daarom een groot aantal commissies; de Activiteiten-, Bedrijvenweek-. Bedrijvenwijzer-, Conges- en Lustrumcommissie vallen onder mij. Daarnaast probeer ik nog genoeg te blijven sporten, want de verhalen van oud-bestuurders over de transitie naar een corpulent lijf boezemen me angst in. Ook omdat mijn bestuurspak niet op de groei is aangeschaft. Maar laat ik me hier niet al te druk over maken, gezelligheid is dit jaar het allerbelangrijkste. Daarom wil ik iedereen dan ook graag verwelkomen op onze activiteiten en borrels, of kom langs op kamer voor een kop thee of een bakkie pleur die Arjan met veel plezier voor je zet!

oktober 2013 — 9


Even voorstellen... Secretaris Nu jullie mij op de foto kunnen zien willen jullie vast weten wie de man achter deze foto is. Dit artikel in de circulaire is dan ook een mooie kans om mij als bestuurder voor te stellen aan jullie. Mijn naam is Hans Pieter Schilperoort en dit jaar ben ik de secretaris van het XLIV bestuur der T.F.V. “De Smeetskring”. Als zoon van 2 juristen ben ik 22 jaar geleden geboren in Utrecht. Onder de rook van Utrecht heb ik mijn jeugdjaren beleefd in het wervelende Houten. Judoën, voetballen, tennissen en gezellig met vrienden afspreken waren naast school mijn voornaamste bezigheden. Mijn schoolcarrière ben ik gestart op de Eerste Montessori Basisschool Houten. Na hier acht jaar te hebben doorgebracht brak er een nieuwe periode in mijn leven aan. Het werd tijd voor de middelbare school. Een hele leuke tijd, waar ik nog vele goede vrienden aan over heb gehouden. Bijna ieder weekend zien wij elkaar nog strijdend als een team op het voetbalveld.

“Fiscale Economie studeren zonder met T.F.V.“De Smeetskring” in aanraking te komen, dat kan natuurlijk niet.” Na de middelbare school werd het tijd voor de universiteit. Wat ga je studeren en waar ga je dat doen? Dat zijn de vragen waar iedere scholier zich mee bezig houdt in 6 VWO. Ik was er vrij snel uit dat ik Bedrijfseconomie wilde doen en waar kan dat nou beter dan in het immer bruisende Tilburg. Als een van de weinige Houtenaren trok ik dan ook naar het zuiden voor mijn eerste stappen als student. In mijn eerste jaar Bedrijfseconomie was ik nog niet helemaal overtuigd van mijn studiekeuze, maar gelukkig was er licht aan het eind van de tunnel. Het vak fiscale economie kwam op mijn pad. Na deze prettige kennismaking met de fiscaliteit heb ik dan ook besloten om Fiscale Economie te gaan studeren. Fiscale Economie studeren zonder met T.F.V. “De

10 —oktober 2013

Smeetskring” in aanraking te komen, dat kan natuurlijk niet. Na in mijn eerste jaren vooral op de borrels mijn gezicht te hebben laten zien, werd het toch tijd om echt actief te worden. Ik heb het afgelopen jaar, samen met onze penningmeester Arjan, dan ook met veel plezier het onvergetelijke Interstedelijk Fiscaal Debat georganiseerd. Al deze mooie momenten hebben mij er toe doen besluiten om te solliciteren voor het bestuur. Dit heeft er toe geleid dat ik nu als secretaris iedere werkdag aanwezig ben op kamer E207. Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het beheren van de site, het ledenbestand en het informatiescherm. Daarnaast begeleid ik de Hockeytoernooicommissie, de Circulairecommissie, de Designcommissie en de Almanakcommissie. Dit jaar zullen wij als bestuur er alles aan doen om er voor iedereen weer een fantastisch jaar van te maken. Ik hoop jullie dan ook allemaal veel op onze activiteiten en/of op de kamer te zien voor een kopje koffie en een gezellig praatje.


Even voorstellen... Penningmeester Tja, keuzes maken in het leven, daar draait het om. Tijdens mijn jonge jaren was ik vooral te vinden op de voetbalvelden van SV Venray. Ja, ook ik moest op die leeftijd nog het nodige trainen. Dit resulteerde in een tal van kampioenschappen en bekers. Op dit moment staat het voetbal op een beduidend lager pitje, maar wordt er desalniettemin op een verdienstelijk niveau een balletje getrapt. Een extra zakcentje verdien ik bij door in het weekend pannenkoeken te bakken bij pannenkoekenhuis Museumzicht gelegen in Overloon. Bij dezen zijn jullie uitgenodigd om de welbefaamde pannenkoeken te komen proeven op de Minckelersstraat.

Na een succesvolle start van het collegejaar, wil ik bij dezen van het moment gebruik maken om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Arjan Vullings en ben reeds 21 lentes jong. Geboren in het Limburgse land, in het pittoreske maar altijd gemoedelijke Venray. Ze zeggen dat de wijzen uit het oosten komen, laat ik dan vooropstellen dat de gezelligste uit het zuiden komen. Nadat er afgelopen jaar een jurist op de stoel van penningmeester heeft gezeten, wordt het dan toch echt tijd dat deze functie weer wordt bekleed door een econoom in spe. Tijdens mijn zorgeloze jeugd, heb ik mijn eerste woordjes leren lezen bij jenaplan basisschool De Keg. Na acht plezierige jaren was het tijd voor een nieuwe uitdaging. De volgende stap was de plaatselijke middelbare school, het Raayland College. Hier heb ik mijn VWO-diploma, met als profiel Natuur & Gezondheid/Techniek, behaald. Ik hoor mensen zich nu hardop afvragen waarom ik dan toch voor Fiscale Economie heb gekozen…

Nadat ik mijn diploma heb behaald, vond ik het na 18 jaar in Venray gewoond te hebben, de hoogste tijd om op kamers te gaan. Doordat ik direct voor Fiscale Economie heb gekozen, kwam ik al vroeg in aanraking met T.F.V. “De Smeetskring’’. Al vanaf het begin was ik er alleszins niet vies van een borrel mee te pakken. In mijn derde jaar ben ik dan ook actief geworden bij T.F.V. “De Smeetskring’’ en heb ik mede met Hans Pieter een Interstedelijk Fiscaal Debat georganiseerd om nooit te vergeten. Dit jaar zal ik me ontfermen over de Studiereiscommissie, Masterclasscommissie en zeker niet te vergeten, het koffiezetapparaat. Rest mij nog te zeggen dat ik iedereen heel veel succes wil wensen dit collegejaar, maar vergeet zeker niet om af en toe een vers bakje koffie te komen nuttigen bij ons op de kamer. Hopelijk zie ik jullie allemaal terug op onze activiteiten!

“Het wordt tijd dat de functie van penningmeester weer wordt bekleed door een econoom in spe.”

oktober 2013 — 11


Terug in de tijd met... Door: Rosanne Goodijk

“Goede ouwe studenten tijd!” Met een grote glimlach denk ik terug aan mijn fantastische studententijd. De jaren zijn voorbij gevlogen en inmiddels ben ik alweer ruim drie jaar fulltime aan het werk. Veel van mijn kennis heb ik opgedaan door mijn nevenactiviteiten naast mijn studie, mede bij studievereniging de Smeetskring. Vanaf mijn tweede studiejaar ben ik naar borrels en activiteiten van de Smeetskring gegaan, waarbij de Bedrijvenweek toch wel het absolute hoogtepunt was. In mijn derde jaar ben ik in de bedrijvenwijzer commissie gegaan met drie andere leuke studiegenoten. Met heel veel plezier hebben we deze bedrijvenwijzer in elkaar gezet tijdens gezellige bijeenkomsten, waaronder etentjes en borrels. Het jaar erop werd ik als voorzitter van de congrescommissie gevraagd. Dit leuke aanbod kon ik natuurlijk niet weigeren en samen met wederom een erg gezellige commissie en professor Essers hebben we een erg geslaagde dag in elkaar gezet met als thema: Vennootschapsbelasting: Dr. Jeckyl of Mr. Hyde? We hadden een erg ambitieus programma waarbij we ook alle fiscale woordvoerders (waaronder de huidige staatssecretaris) hadden uitgenodigd... Een week voor het congres werd er een spoedvergadering in de Kamer georganiseerd waardoor zij ineens niet meer naar ons congres konden komen. Dit was een flinke domper, maar door middel van een aantal creatieve oplossingen hebben we besloten zelf naar Den Haag te gaan en hebben we ze alle drie verleid om het gesprek alsnog voor de camera te laten plaatsvinden. Daardoor konden we dit filmpje tonen tijdens het congres zelf. Al met al een top oplossing en werd maar weer duidelijk hoe actueel dit onderwerp was! Dankzij de gesponsorde badjassen die we als aandenken hebben meegegeven zal niemand dit congres meer vergeten. Via de Smeetskring ben ik ook in contact gekomen met de verschillende fiscale werkgevers. Tijdens de banenmarkt in de Bedrijvenweek en verschillende

12 —oktober 2013

inhousedagen was er een zeer lage drempel om de bedrijven te leren kennen. Op een van die banenmarkten ben ik ook in gesprek gekomen met een partner van Deloitte die me uiteindeljk heeft gevraagd om als werkstudent daar te gaan werken. Gezien de afstand (Tilburg-Rotterdam) moest ik hier wel even over nadenken, maar ben ik achteraf heel blij dat ik dit gedaan heb. Het maakte mijn studie ook veel leuker en was prima te combineren met studeren en commissiewerkzaamheden. Natuurlijk mag ook de studiereis niet onopgemerkt blijven. In het jaar dat ik mee ben gegaan was Curaçao de bestemming. Een onvergetelijke reis met een perfecte combi van zakelijke activiteiten en veel gezelligheid! Sinds drie jaar werk ik fulltime als belastingadviseur bij Deloitte in Rotterdam. Dankzij mijn commissie ervaring bij de Smeetskring (en commissie- en bestuurservaring bij andere verenigingen) heb ik veel voordeel bij mijn huidige projecten op het werk. In commissies leer je samenwerken, deadlines behalen, mensen overtuigen, creatieve oplossingen te verzinnen en naar een einddoel toe te werken. Ik raad dan ook iedereen aan om actief te zijn naast de studie, want stof leren voor een tentamen kan iedereen, maar de ervaring die je opdoet bij je nevenactiviteiten zal je onderscheiden in je toekomstige baan!

Rosanne bij de Deloitte Tax Bring a Friend BBQ


Mijn ervaring bij PwC Door: Esmeralda Fecken

Van 8 tot en met 19 juli heb ik meegedaan aan de ideale vakantiebaan bij PwC. Samen met 22 andere studenten liepen we twee weken mee op verschillende afdelingen van verschillende vestigingen. Zelf was ik ingedeeld op het kantoor in Amsterdam, op de afdeling Corporate tax met betrekking tot financial services. Op maandag 8 juli moesten we al vroeg aanwezig zijn, om alle andere deelnemers die op de vestiging in Amsterdam ingedeeld waren te ontmoeten. Ook alle begeleiders hebben zich toen voorgesteld. Daarna zijn alle studenten naar hun afdeling gegaan om kennis te maken met de collega’s voor die twee weken. Het viel mij meteen op dat iedereen heel erg toegankelijk was en dat het een hele gezellige afdeling was.

“Van mij had het wel langer dan twee weken mogen duren!” In de middag volgde een vaktechnisch overleg met de hele afdeling. Dit was soms wel lastig om te volgen, omdat alles op een hoog tempo besproken werd en er veel afkortingen werden gebruikt die mij nog niet bekend waren. Later in de week was er ook een soort vaktechnisch overleg voor de junioren, dit was echt veel beter te volgen! Voor de dingen die ik moest

doen kreeg ik ruim voldoende de tijd en heel erg veel uitleg. Ik werd heel goed begeleid en ik heb echt superveel geleerd in een hele korte tijd. Ik mocht overal over meedenken en kon alles vragen wat ik wilde. Op vrijdag was er een afsluitingsdag voor alle vakantiebijbaners georganiseerd. Hierbij waren ook alle studenten van andere kantoren aanwezig. Deze dag was heel erg leuk, omdat alle studenten een korte presentatie hadden voorbereid over hun werkzaamheden en over wat ze allemaal hadden geleerd. Hierdoor hoorde ik ook hoe het er op andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld BTW, aan toe ging. Ook hoorde je het verschil tussen een groot kantoor, zoals Amsterdam, en een iets minder grootkantoor, zoals bijvoorbeeld Eindhoven. Vervolgens gingen we met alle studenten en de begeleiders rondvaren over de Amsterdamse grachten om het daarna af te sluiten met een barbecue op strand Zuid! Kortom het was een hele leerzame ervaring, die ook heel erg leuk was. Het was een goede manier om PwC beter te leren kennen, met name omdat we ook veel ervaringen konden uitwisselen met de andere studenten. Van mij had het wel langer dan twee weken mogen duren!

14 —oktober 2013


Op de bank met...

Even voorstellen... Hoi ik ben Anne de Wit. Ik ben 20 jaar oud en zit in de Congrescommissie 2013/1014. Rechten of economie? Rechten, ik heb de bachelor Fiscaal Recht gedaan en op dit moment doe ik de master Fiscaal Recht accent indirecte belastingen. Strandvakantie of city-trip? Stedentrip naar een zonnige bestemming met een strand! Exchange of stage? Ik heb geen van beide nog gedaan, maar ik wil wel stage gaan lopen. Op kamers of thuiswonend? Op kamers. Het eerste jaar van mijn studie heb ik op en neer gereisd. Ik was het treinen helemaal zat, dus in het tweede jaar ben ik op kamers gegaan.

Even voorstellen... Mijn naam is Francien Jongen. Ik ben 19 jaar en derdejaars student Fiscale Economie. Dit is mijn eerste jaar als actief lid, ik zit in de Circulairecommissie, en tot nu toe vind ik het erg leuk. Rechten of economie? Economie!!! Ik had een bètaprofiel op de middelbare school, dus cijfertjes zijn meer mijn ding. Randstad of Noord-Brabant? Noord- Brabant, absoluut! Ik kom uit Limburg en dat is natuurlijk mijn nummer één, maar het wordt op de voet gevolgd door N-B. Ik voel me er helemaal thuis en het is hartstikke gezellig. Strandvakantie of city-trip? Moeilijke keuze... Toch ga ik voor de city-trip, maar dan wel met 2 dagen strand.

Randstad of Noord-Brabant? Randstad, ik kom zelf uit Arnhem, maar ik hou heel erg van grote steden als Amsterdam en Rotterdam.

Exchange of stage? Stage, want ik weet nu al dat ik heimwee krijg als ik een halfjaar in het buitenland ben. Ik ben wel nog van plan 0m een stage te volgen in toekomst, dan heb ik een beter beeld van de praktijk voordat ik aan mijn master begin.

Wat eet je als er geen tijd is om te koken? Een broodje met tomaat, mozzarella en pesto. Het is echt super snel gemaakt en heel lekker.

Op kamers of thuis wonend? Op kamers, meteen vanaf het begin. Dan krijg je alle facetten van het studentenleven mee.

Tot slot... Wat zou je nog kwijt willen? Ik hoop dat het een leuk actief jaar gaat worden en dat iedereen naar het congres komt volgend jaar!!!

Wat eet je als er geen tijd is om te koken? Erwtensoep met brood of good noodles en heel af en toe een maaltijdsalade. Tot slot... Wat zou je nog kwijt willen? Ik hoop dat het voor iedereen een heel mooi jaar gaat worden! oktober 2013 — 15


Newsflash Naheffingsaanslag vernietigd omdat onvoldoende bewezen is dat in strijd met vergunningsvoorwaarden is geparkeerd

Inspecteur handelt in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Aan een man is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd voor het parkeren in Den Haag op een parkeerplaats waar uitsluitend met een vergunning of met een parkeerkaartje mag worden geparkeerd. De man beschikt over een op twee kentekennummers afgegeven bewonersvergunning. Volgens de parkeercontroleur was op het tijdstip van parkeren geen originele bewonersvergunning in de auto aanwezig maar een kleurenkopie van de vergunning. Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur, tegenover de verklaringen van de man van het tegendeel, met de verklaring van de parkeercontroleur onvoldoende heeft bewezen dat de man diens auto in strijd met de voorwaarden zonder geldige vergunning heeft geparkeerd. Het neemt hierbij in aanmerking dat de man steeds heeft volgehouden dat op het moment van het parkeren van zijn auto de originele vergunning in een plastic hoesje achter de voorruit van de auto is geplaatst. Bovendien heeft de parkeercontroleur bij de constatering - in strijd met het gemeentelijk protocol - niet de politie ingeschakeld. De inspecteur heeft hiervoor geen afdoende verklaring gegeven. Daar komt bij dat de man later is vervolgd ter zake van valsheid in geschrifte, maar dat de zaak is geseponeerd omdat sprake is van onvoldoende bewijs. Tenslotte merkt het Hof op dat een controlerend ambtenaar bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een vergissing kan begaan. Nu het voor de man in feite onmogelijk is geworden tegenbewijs te leveren, handelt de inspecteur in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de beginselen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid. De naheffingsaanslag en andersluidende uitspraak van Rechtbank Den Haag worden vernietigd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, NR: 12/00719 21 juni 2013 Geen aftrek van hypotheekrente omdat beroep op fiscale partnerregeling niet tijdig is gedaan Een man bezit in het jaar 2007 met Y de eigendom 16 —oktober 2013

van een pand, ieder voor de onverdeelde helft. Hij is niet gehuwd (geweest) met Y. De woning werd in 2007 bewoond door Y en hun dochter. De man heeft zich in het voorjaar 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie laten uitschrijven van het betreffende adres. De man heeft in de aangifte over het jaar 2007 aanspraak gemaakt op aftrek van hypotheekrente ter zake van de woning. De inspecteur heeft de aftrek niet toegestaan. Volgens de inspecteur kan de man het bedrag niet op grond van artikel 3.111, vierde lid Wet IB 2001 (regeling bij scheiding) in aftrek brengen omdat geen sprake is van fiscaal partnerschap. Anders dan Rechtbank Den Haag geeft Hof Den Haag in hoger beroep de inspecteur gelijk. Het is van oordeel dat de man niet aan de wettelijke vereisten voldoet om het beroep op de fiscale partnerregeling te doen slagen. Dat komt omdat de man en Y het verzoek om fiscaal partnerschap 2006 hebben gedaan op een tijdstip dat ruim is gelegen nadat de aanslagen in de IB en Premie 2006 voor zowel de man als Y onherroepelijk vaststonden. Om deze reden is artikel 3.111, vierde lid Wet IB 2001 niet van toepassing. Ook het beroep van de man op het zesde lid van artikel 3.111 Wet IB 2001 (uitzending) wordt door het Hof verworpen omdat de woning de man na zijn vertrek niet langer als hoofdverblijf ter beschikking staat. Deze bepaling is overigens ook niet voor de situatie van de man geschreven, aldus het Hof. Het Hof verwerpt verder het verzoek van de man om een vergoeding van de door hem gemaakte kosten in beroep en hoger beroep. Hij maakt hierop in beginsel geen aanspraak als in het ongelijk gestelde partij. Er is voorts niet gebleken van bijzondere omstandigheden en bovendien heeft de man als fiscaal jurist zijn eigen belang behartigd.

Bron:

Gerechtshof Den Haag, NR: 12/00351 EN 12/00352 14 augustus 2013

Verreden kilometers voor bezoek aan racecircuits zijn niet zakelijk / terechte bijtellingen privégebruik auto De aandelen in een BV worden gehouden door een stichting, waarvan A en zijn moeder de bestuurders zijn. A is enig bestuurder van de BV. De BV heeft aan A achtereenvolgens twee keer een BMW M3 ter beschikking gesteld. Over de jaren 2006 tot en met 2010 is geen bijtelling wegens privégebruik van de


Newsflash ter beschikking gestelde auto’s aangegeven. A is een liefhebber van de autosport en is coureur in een eigen racingteam. De auto waarmee hij aan de races deelneemt, ook een BMW M3, is zijn eigendom. Hij bezit in privé in totaal 13 auto’s. Met de door de BV ter beschikking gestelde auto’s wordt niet aan races deelgenomen. Het racingteam van A wordt gesponsord door de BV. A heeft met de hem ter beschikking gestelde auto’s regelmatig autoraces en autosportevenementen bezocht. De daarmee verreden kilometers zijn als zakelijke kilometers geregistreerd. De inspecteur heeft aan de BV naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd over de jaren 2006 en tot met 2010 vanwege bijtellingen privégebruik van de BMW’s. Hij merkt de naar de racecircuits verreden kilometers niet als zakelijk aan. Rechtbank Den Haag en in hoger beroep Hof Den Haag zijn het hiermee eens. Het Hof acht de inspecteur geslaagd in zijn stelling dat het bezoek van A aan de racecircuits rechtstreeks voortvloeit uit en verband houdt met de hobby van haar directeur-aandeelhouder. Het privékarakter is volstrekt overheersend. De inspecteur is ook geslaagd in het bewijs dat met de auto’s op jaarbasis voor alle betrokken jaren meer dan 500 kilometers op jaarbasis naar de racecircuits zijn verreden. Gelet op het ontbreken van een zakelijk karakter zijn de naheffingsaanslagen terecht opgelegd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, NR: 12/00683, 12/00684, 12/00685, 12/00686, 12/00687 8 mei 2013

Dat facturen niet op voorgeschreven wijze zijn opgemaakt is in casu onvoldoende om geen aftrek van voorbelasting te verlenen Een man drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak en houdt zich in dat verband bezig met de verkoop van gouden en zilveren sieraden. Na een boekenonderzoek is aan de ondernemer een naheffingsaanslag en boetebeschikking opgelegd. De correctie ziet op op twee facturen vermelde omzetbelasting die ten onrechte afgetrokken zou zijn omdat een verleggingsregeling van toepassing is, dan wel omdat de facturen niet op de voorgeschreven wijze zijn opgemaakt. De man stelt dat hij omzetbelasting over de inkoop van goud aan de leverancier heeft betaald en dat hij daarmee recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Verder stelt hij dat hij er op mocht vertrouwen

dat de facturen op de voorgeschreven wijze zijn opgesteld, nu een door hem met name genoemde medewerker van de belastingdienst ten tijde van de eerste transactie (op de markt) heeft aangegeven hoe de facturen met omzetbelasting moesten worden opgesteld. Volgens de inspecteur is de aftrek terecht geweigerd omdat de facturen ernstige gebreken vertonen. De stelling dat een verleggingsregeling van toepassing is, heeft hij ter zitting ingetrokken. Rechtbank Den Haag geeft de ondernemer gelijk. Gelet op de vermeldingen op de facturen enerzijds en in het kasboek van de leverancier anderzijds staat buiten redelijke twijfel vast dat de leveringen aan de ondernemer hebben plaatsgevonden. Onder die omstandigheid is het feit dat de facturen niet op de voorgeschreven wijze zijn opgemaakt, onvoldoende om geen aftrek van voorbelasting te verlenen. Hierbij neemt de Rechtbank mede in aanmerking dat de inspecteur niet heeft weersproken dat een met name genoemde medewerker van de belastingdienst heeft aangegeven hoe de facturen moesten worden opgesteld. De naheffingsaanslag, boetebeschikking en beschikking heffingsrente worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Den Haag, NR: 13/1779 30 juli 2013 Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting Belastingplichtigen die de aangifte IB 2012 niet of te laat hebben gedaan en die in de twee daaraan voorafgaande jaren minstens één keer niet of te laat aangifte hebben gedaan, krijgen voor 2013 geen uitstel meer voor het indienen van de aangifte. Voorbeeld: Een belastingplichtige wil uitstel voor de aangifte 2013. · Hij krijgt geen uitstel als hij te laat aangifte heeft gedaan over 2012 en ook over 2011 en/of 2010. · Hij krijgt wel uitstel als hij op tijd aangifte heeft gedaan over 2012, maar te laat aangifte heeft gedaan over 2011 en 2010. · Hij krijgt wel uitstel als hij te laat aangifte heeft gedaan over 2012, maar op tijd aangifte heeft gedaan over 2011 en 2010.

Bron: Belastingdienst, 29 augustus 2013-09-10

oktober 2013 — 17


Constitutieborrel

18 —oktober 2013


Tilburg University Cantus Door: Martijn Hermans

Aan mij de eer om een stukje te schrijven over het legendarische evenement, Tilburg University Cantus (TUC), die plaatsvond op maandag 2 september j.l. In de middag vond eerst de opening van het academisch jaar 2013-2014 plaats, op de Universiteit van Tilburg. In de avond heeft de jaarlijkse cantus plaatsgevonden op het altijd gezellige Willemsplein. Na bijna een jaar met alleen maar indrukwekkende, enthousiaste en gezellige verhalen over de TUC te hebben gehoord, heb ik toch ook maar eens besloten om aan deze activiteit deel te nemen! Om klokslag zes uur verzamelden zo’n 30 enthousiaste Smeetskringleden, gekleed in hun nieuwe blauwe actiefkaderpolo, zich bij de ingang. Met drie goed bezette tafels was T.F.V. “De Smeetskring” duidelijk aanwezig. Deze TUC was speciaal, mede omdat het een lustrumeditie was van de TUC. De cantus begon eerst met het Io Vivat, gevolgd door het vertrouwde Wilhelmus. Het bier vloeide rijkelijk en bleef vloeien.

“Een mooie beleving om ruim met 1800 studenten een cantus te houden. De TUC was weer top!! “

Ook het goede doel mocht niet ontbreken. In deze editie van de cantus stond Serve the City Tilburg centraal, een vrijwilligersorganisatie waarbij studenten zich inzetten voor het welzijn van Tilburg. Het doel van deze organisatie is dat elke student aan het eind van zijn studententijd een steentje heeft bijgedragen aan een beter Tilburg, maar ook na deze tijd blijft doen. In totaal werd er 3502,85 euro opgehaald! Een geweldige prestatie! Na de TUC werd er nog lang doorgefeest tot in de vroege uurtjes!

oktober 2013 — 19


Openingsactiviteit I.s.m. KPMG Meijburg & Co Door: Jurjen van Dijk

Een succesvol collegejaar is niet goed begonnen zonder een goede openingsactiviteit van T.F.V. “De Smeetskring”. Ik was er dan ook als de kippen bij om me op tijd hiervoor in te schrijven, en velen met mij want de inschrijving werd al snel gesloten wegens een overschot aan aanmeldingen. Waar voorgaande collegejaren werd begonnen met karten en lasergamen, gingen we nu een avondje wijnproeven bij wijnspeciaalzaak Henri Bloem in Tilburg. Stipt om zeven uur werden we verwacht aanwezig te zijn op locatie. Toen om kwart over zeven iedereen binnen was en zijn/haar welkomsdrankje, een Solighello Rosé Frizzante, had opgedronken kon iedereen een plekje aan de tafels zoeken. Marcel Kattestaart, de leider van de avond, had gekozen voor wijnen uit verschillende regio’s uit Italië. Omdat een belangrijk onderdeel van wijnproeven vergelijken is, werd er niet begonnen met één, maar met twee glazen witte wijn. Gelukkig hielpen Arjan, Stijn en Hans Pieter met het inschenken van de wijn zodat we daarmee niet veel tijd verloren. Allereerst dienden we goed te ruiken aan de wijn. Zonder te overleggen met de buurman en buurvrouw wachtte ons de uitdaging om te benoemen wat we roken. Dit bleek moeilijker te zijn dan van tevoren gedacht, want zie die limoengeur maar is te onderscheiden van de abrikoosgeur. Om dit voor de volgende keer te verbeteren kregen we van Marcel de tip om bij moeders thuis de keukenkast open te trekken en overal even aan te ruiken, zodat je zaken als kruiden en fruit voortaan beter kan herkennen in wijn. Na overleg en een paar tips van Marcel wisten we wat we aan het ruiken waren, zodat we konden beginnen met het proeven. Het proeven van wijn, en dan met name het beschrijven van wat je proeft, was misschien nog wel moeilijker dan het beschrijven van hoe een wijn ruikt. Toch deden de Smeetskringers en Meijburgers hun uiterste best om de juiste elementen eruit te halen. Al snel gingen er termen over tafel als “deze wijn heeft wel een elegante afdronk” en “deze wijn smaakt nogal aards”. Deze laatste term was van toepassing op een van de rode wijnen die we geproefd

20 —oktober 2013

hebben. Na de ronde witte wijn kwamen namelijk nog twee rondes van twee maal drie rode wijnen. Bij de laatste ronde werden we verblijd met allerlei lekkere versnaperingen zodat we ook op dat gebied niks te kort kwamen. Al met al was het een leerzame, maar toch vooral erg gezellige openingsactiviteit. Bedankt KPMG Meijburg & Co!

“Een avondje wijnproeven bij wijnspeciaalzaak Henri Bloem.”


oktober 2013 — 21


-ColumnDe IK-vorm Door: Bas Welman

“Mensen zijn kuddedieren” wordt meer dan eens afkeurend aangehaald wanneer wij onszelf op denigrerende wijze vergelijken met onze mede aardbewoners uit het dierenrijk. Aan de lopende band wordt ons op het hart gedrukt om afstand van de kudde te doen. Trek je eigen plan en trek je vooral niets aan van wat anderen van je vinden. Lang leve het individualisme! Maar waar heeft deze einzelgänger-propaganda ons naar toe geleid? Van tijgerprintjes met bijbehorend pakje menthol light tot decolletés met inkijk zo diep, die men normaliter enkel in het borrelglaasje vindt. Alles moet kunnen en alles moet ook zonder pardon geaccepteerd worden. ‘Ze moeten me maar nemen zoals ik ben!’ lijkt de nieuwe wapenspreuk te luiden. Begrijpt u mij niet verkeerd, ook uw hoogstpersoonlijke magister van het fatsoen gaat een excentrieke uitspatting niet uit de weg en probeert zich te bevrijden van de grijze, monotone massa. Ik draag diegene ook een warm hart toe, die de moed heeft tegen de stroom in te zwemmen en een eigen keuze durft te maken. Er zit echter een groot verschil in uitoefening van het individualisme. Zeg maar gerust, een structurele denkfout. Men schijnt solidariteit enkel te ervaren als een recht en niet ook als een plicht. Met het afscheiden van de kudde, wijzen velen ook hun empathie en daarmee hun solidariteitsplicht de deur. Gemakshalve behouden deze vrijgevochten individuen zich wel het recht voor om bij elke vorm van kritiek op hun gedrag zich te beroepen op het beginsel dat men respect moet hebben voor zijn keuze. ‘Respect’ een van de weinige woorden die meer aan waarde heeft ingeboet, dan de waarde van de ruit van het Burberry-tartan. Hardnekkig wordt het bestaan van elkanders gevoelens ontkend. Dat elkanders gevoelens van compleet ondergeschikt belang zijn, daarvan getuigt de al jarenlange grenzeloze populariteit van de nodeloos kwetsende jury van elk willekeurige talentenjacht. Een extremistisch groep met een steeds grotere aanhang weet hun individualisme zo ver door te voeren

dat zelfs het bestaan van anderen wordt ontkend. Volledig geobsedeerd door hun smartphone worden elke prikkels van buiten vakkundig genegeerd. Met de komst van mobiel internet zou een nieuw niveau van vrijheid bereikt moeten worden. Desalniettemin zijn we er in geslaagd om juist het tegenovergestelde effect te bereiken. Wat is er mis gegaan dat het negeren van iemand in je bijzijn beleefder is dan iemand negeren die je aanspreekt via een elektronisch apparaat? Het doorgeslagen individualisme blijkt een solidariteitserosie in gang te hebben gezet. Dit is de doodsteek voor de etiquette, daar deze uitgaat van een goede omgang tussen mensen waar elkanders gevoelens in acht dienen te worden genomen en deze dicteert hier voorzichtig mee om te gaan. Zonder dit uitgangspunt wordt de omgang tussen mensen maar een rommeltje, zoals taal zonder grammatica of verkeer zonder verkeersregels. Simultaan wordt met de empathie ook het schaamtegevoel bij het huisvuil gezet. Al lopende door het door zon overgoten en hitte geplaagde Nederland, schijnt men zich eerder te kleden naar het lichaam dat zij wilde hebben, dan naar het lichaam dat zij daadwerkelijk heeft. De vergelijking tussen de stukken ontbloot lichaam en de geëtaleerde producten bij de keurslager dringt zich vrijwel meteen op. We zijn op een punt aangekomen in onze maatschappij waar beleefdheid richting een ander zo zelden is, dat deze met grote regelmaat wordt verward met flirten. De heer of dame, die er voor kiest om behoorlijk gekleed te gaan, moet zichzelf meer dan eens verdedigen op straat voor zijn geklozen kledingstijl. De vraag dient niet te luiden: ‘Waarom heb jij een jasje aan?’ maar: ‘Waarom heb jij geen jasje aan?’ Smaakvol voor de dag komen stuit tegenwoordig op veel onbegrip. Allicht zijn mijn verwachtingen te hoog. We leven immers in een stad met een compromisloos verlangen om alles wat enig fatsoen uitstraalt te degraderen naar het niveau van een voetbalkantine.

oktober 2013 — 23


Voorstellen Actief Kader Acquisitiecommissie Om te zorgen dat ook dit jaar de Smeetskring er weer warmpjes bij zit, mailt, belt en stalkt de acquisitiecommissie talloze bedrijven uit alle uithoeken van ons land. Deze commissie, ook wel de ‘aorta van de Smeets’ genoemd, bestaat dit jaar uit Cindy van Bruinissen, Brian Sonnemans, Janneke Verwaaijen, Ina Voetdijk en ondergetekende. Namens ons allen, een succesvol collegejaar toegewenst en tot op de borrel! Bas Welman

Activiteitencommissie Omringd door fiscaal economen is het aan mij als enig jurist de eer om de Activiteitencommissie dit jaar te dirigeren. Een commissie die het komende jaar veelal bestaat uit kersverse Smeetskring-leden. Met veteranen als Coen en Ton in de groep en Stijn als begeleider gaan we er echter wederom een mooi jaar van maken. De voorbereidingen van het AKW zijn reeds begonnen en ook dat belooft weer een fantastisch weekend te worden. Bijzijn is meemaken! Sjoerd Morre

Almanakcommissie Ook dit jaar zal de Almanakcommissie ervoor zorgen dat er een mooie Almanak verschijnt. Deze commissie bestaat uit Xandra, Jurgen, Lex, Leontien en ikzelf. In de Almanak vind je alle leden, de verschillende commissies, leuke artikelen, mooie foto’s en nog veel meer. Verder wordt er nog een Almanakborrel door ons georganiseerd, waarbij het thema van de Almanak bekend wordt en de Almanak wordt uitgereikt aan alle leden. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in! Cissy Renkers

24 —oktober 2013


Voorstellen Actief Kader Bedrijvenweekcommissie Mijn naam is Demi van Brunschot, dit jaar ben ik de voorzitter van de Bedrijvenweekcommissie. Deze commissie vorm ik samen met Geerco Bargeman, Jurgen Grein, Manon Kramer en Jurjen van Dijk. Als Bedrijvenweekcommissie zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de Bedrijvendag, een workshop dag en de externe dag. De bedrijvenweek zal dit jaar plaats vinden van 17 t/m 21 maart. De vergaderingen zijn al volop aan de gang en we hebben meer dan genoeg leuke ideeën. Wij gaan er met zijn alle een hele leuke week van maken en hopen jullie daar te zien! Demi van Brunschot

Bedrijvenwijzercommissie Ik ben Denise Meijer en sinds dit collegejaar voorzitter van de Bedrijvenwijzercommissie. Verder bestaat de commissie uit Lotte Kessels en Cecile de Rooij. In maart 2014 wordt er weer de Bedrijvenweek georganiseerd, maar daarvoor is wel enige reclame en informatie noodzakelijk. Wij zorgen voor de nodige posters/flyers en natuurlijk voor de Bedrijvenwijzer zelf. Daarvoor contacteren wij verscheidene aangewezen bedrijven die daarin hun advertentie zetten. En zorgen wij voor leuke, informatieve interviews. Wij hebben er met zijn drieën veel zin in!!! Denise Meijer

Circulairecommissie Dit jaar zullen wij, Francien, Lieke, Annemarie, Lennart en ik, ervoor zorgen dat jullie elk kwartaal de Circulaire ontvangen. Via de Circulaire zullen we verslag doen van de activiteiten waaraan leden van T.F.V. “De Smeetskring” deel kunnen nemen. Daarnaast zullen er interessante artikelen over fiscale onderwerpen geplaatst worden. We hopen dat jullie de Circulaire elke keer met plezier zullen lezen! Maaike Waaijer

oktober 2013 — 25


Voorstellen Actief Kader Congrescommissie Bij deze stel ik u graag voor aan de Congrescommissie van 2013-2014. Ook in 2014 gaan we wederom proberen een aantrekkelijk congres te organiseren. Aan ons dus de taak opzoek te gaan naar een geschikte locatie, een interessant en actueel onderwerp en een aantal boeiende sprekers. Bovendien zullen we een congresbundel samenstellen. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in! Bart Matthijssen

Designcommissie Onze commissie bestaat uit twee leden, namelijk Mieke van Dulmen en ikzelf. Onze commissie verricht ondersteunende werkzaamheden voor de andere commissies. Zo hebben wij de taak om komend schooljaar de flyers en brochures te ontwerpen voor de verschillende evenementen en activiteiten die door de Smeetskring georganiseerd worden. David Luksenburg

Hockeytoernooi Aan het begin van elk collegejaar wordt een sportief evenement georganiseerd door T.F.V. “De Smeetskring in samenwerking met Asset | Accounting & Finance, het College Kick-Off Hockeytournament. Deze dag bestaat uit een middagje strijden op de hockeyvelden, gevolgd door een barbecue & spetterend feest! Het motto van het toernooi is dan ook meedoen is belangrijker dan winnen! Martijn Hermans

26 —oktober 2013


Voorstellen Actief Kader Interstedelijk Fiscaal Debatcommissie Een nieuw collegejaar is weer gestart. Ook dit jaar zal het Interstedelijk Fiscaal Debat plaatsvinden. Daar gaan Amanda, Bart, Krissie en ik voor zorgen. We zijn al druk bezig om van het fiscaal debat een succes te maken! We zullen eerst gaan debatteren over een fiscaal onderwerp waarna het tijd is voor een heerlijk diner en een gezellig feest! Een mooie dag al zeg ik het zelf! Dus houd een plekje vrij voor donderdag 27 februari en kom mee debatteren! Paul de Kleijne

Kascontrolecommissie Dit jaar maken Marc Seuren en Martijn Tax deel uit van het team dat onze Arjan van de nodige feedback gaat voorzien. Dat dit niet de eerste de besten zijn blijkt eens te meer uit hun staat van dienst binnen onze vereniging. Marc heeft zich eerder binnen T.F.V. “De Smeetskring” bewezen als penningmeester in het jaar 2011/2012 alsmede in diverse commissies als de Circulairecommissie en de Acquisitiecommissie. Martijn was penningmeester in het jaar 2010/2011 en was eerder actief in de circulairecommissie en de Almanakcommissie. Tot ziens op de Smeetkringborrel! Martijn Tax

Lustrumcommissie De Lustrumcommissie zal er voor zorgen dat er een onvergetelijk 9e lustrum zal worden neergezet! Hetlustrum zal worden georganiseerd door vijf personen: Jackie Vestjens, Guusje Mulders, Luuk Wagenaars, Jurie Franken en Esmeralda Fecken. De commissie is verantwoordelijk voor een origineelthema, de promotie, een leuk programma, een goede sfeer en veel organisatorische aspecten die hierbij komen kijken! Esmeralda Fecken

oktober 2013 — 27


Voorstellen Actief Kader Masterclasscommissie Dit jaar wordt alweer de derde Masterclass georganiseerd. Tijdens dit evenement gaan wij een actueel onderwerp uit de fiscale praktijk onder handen nemen. Deze dag zal dan ook echt een waardevolle toevoeging zijn aan de theoretische kennis die je tijdens je fiscale opleiding vergaart. Het is een erg leuke, maar vooral interessante activiteit waar je zeker iets aan hebt tijdens en na je studie. Kortom, wij - Julia, Sophie, Lars, Rodin en Kyra - zullen zorgen voor een geweldige Masterclass! Julia Neijts

Studiereiscommissie Terwijl dit studiejaar werd afgetrapt met de eerste colleges waren wij, Harrie, Jorg, Pim en ik, al druk aan het vergaderen over de studiereis voor het jaar 2014 van T.F.V. “De Smeetskring”. Op het moment zijn we druk bezig met het kiezen van de beste locatie en we gaan dan ook proberen om een geweldige en vooral onvergetelijke studiereis te organiseren. Daarnaast hopen we zelf veel te leren en jullie enthousiast te maken om met ons mee te gaan op deze reis. Loes van Baast

Tiende Penningcommissie Wij, Michelle Stok en Marleen Rasing, vormen dit collegejaar de Tiende Penningcommissie. De Tiende Penning is de alumnivereniging voor de afgestuurde fiscale student uit Tilburg. Hopelijk zullen wij dit jaar diverse evenementen organiseren. Op 28 november wordt het Fiscaal Actualiteitencongres georganiseerd om ons op de hoogte te brengen van de nieuwste fiscale ontwikkelingen. Wellicht tot dan! Marleen Rasing

28 —oktober 2013


Prinsjesdag Op dinsdag 17 september heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2014 en de overige fiscale maatregelen 2014 gepubliceerd. Het Belastingplan staat vooral in het teken van het uitvoeren van de diverse fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord. Het voornaamste doel van deze maatregelen is het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Zo is de pseudo-heffing op hoge salarissen met één jaar verlengd,wordt de algemene heffingskorting voor hogere inkomens afgebouwd tot nul,en blijft de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014 achterwege. Een andere in het oog springende maatregel uit het Belastingplan betreft de gewijzigde fiscale facilitering van stamrechten. Ook wordt de vrijstelling in de schenkbelasting tijdelijk verruimd. Fiscale facilitering stamrechten

Per 1 januari 2014 mogen alle vermogens die onder de stamrechtvrijstelling vallen, in één keer worden uitgekeerd. De eis dat deze stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, komt dus te vervallen. Hierbij is niet van belang of het stamrecht in een stamrecht-bv of bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar is ondergebracht. Kiest men voor een uitkering ineens, dan valt deze uitkering normaliter geheel in box 1 van de inkomstenbelasting. Maar als de aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, wordt slechts over 80% van de uitkering belasting geheven. De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt op 1 januari 2014 afgeschaft. Vrijstelling schenkbelasting

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting wordt tijdelijk verruimd. Momenteel mogen ouders eenmalig maximaal 51.407 euro schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning (zoals aankoop of verbouwing). Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een eenmalige vrijstelling van 100.000 euro, waarbij géén nadere voorwaarden worden gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Ook de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Kortom: íedereen mag van iemand anders – zowel een familielid als een derde – een onbelaste schenking ontvangen van maximaal 100.000 euro. Wel moet de schenking ten behoeve van de eigen woning worden gebruikt. Verder mag de schenking vanaf 1 oktober 2013 ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld. Inkomstenbelasting en heffingskortingen

De tarieven van de loon- en inkomstenbelasting blijven in 2014 ongewijzigd. In 2015 wordt het tarief

30 —oktober 2013

van de eerste schijf met 0,29%-punt verlaagd, en in 2016 volgt een verlaging van 0,06%-punt. De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 achterwege. Met betrekking tot de heffingskortingen geldt dat het maximum van de algemene heffingskorting in 2014 met 99 euro wordt verhoogd. Hiertegenover staat dat de algemene heffingskorting vanaf 2014 tot nihil wordt afgebouwd voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loonen inkomstenbelasting (19.645 euro). Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2014 eveneens verhoogd. Voor de hogere inkomens wordt de arbeidskorting in drie stappen verder afgebouwd tot nihil, met als resultaat dat men in 2017 vanaf een inkomen van ongeveer 110.000 euro geen recht meer heeft op arbeidskorting. Pseudo-heffing hoge lonen

De pseudo-heffing van 16% over salarissen boven de 150.000 euro, die aanvankelijk alleen in 2013 zou gelden, is met één jaar verlengd. Dit betekent dat werkgevers deze heffing ook in 2014 moeten afdragen, te berekenen over het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven. Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling voor leerwerktrajecten. Deze maatregel is vooral bedoeld om de regeling goedkoper te maken én om misbruik te voorkomen. De nieuwe subsidieregeling valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


MRB-vrijstelling oldtimers

Met ingang van 1 januari 2014 hoeft geen motorrijtuigenbelasting meer te worden betaald voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor personen- en bestelauto’s (mits deze op benzine rijden), vrachtauto’s, bussen en motorfietsen die op 1 januari 2014 minimaal 26 jaar oud zijn, maar jonger dan 40 jaar, komt er een overgangsregeling. Accijns

Uit de grenseffectrapportage blijkt dat de opbrengst van de vorige accijnsverhoging op tabak achterblijft bij de oorspronkelijke ramingen. De verwachting is dat dit effect zich op termijn zal herstellen. Daarom wordt de voorgenomen accijnsverhoging op tabak uitgesteld tot 1 januari 2015. In het Regeerakkoord stond een accijnsverhoging voor bier en wijn gepland van 14% en 5% voor sterke drank. Om niet teveel uit de pas te lopen met de accijnstarieven in onder meer Duitsland is besloten in plaats daarvan de accijns op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 5,75%. Hiermee wordt de in het regeerakkoord voorziene opbrengst van deze accijnsverhoging gehalveerd. De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden verhoogd: limonade met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent. De accijns op diesel en LPG wordt, naast de jaarlijkse indexatie, verhoogd met respectievelijk 3 cent per liter en 7 cent per liter. Fraudebestendigheid

Om te voorkomen dat toeslagen ten onrechte worden uitbetaald en niet terug te halen zijn, krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om aanvragen strenger te controleren. Zo kan de dienst besluiten aanvragen niet in behandeling te nemen of lopende

betalingen te stoppen. Als iemand die een voorschot aanvraagt onbekend is bij de Belastingdienst komt hij pas in aanmerking voor een voorschot op een toeslag als hij zich gemeld heeft op het Belastingkantoor met bewijzen. Pas als zo is vastgesteld dat de nieuwe aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de toeslag, zal de Belastingdienst een voorschot verlenen. Om dit mogelijk te maken wordt de beslistermijn voor de verlening van een voorschot verlengd van 8 naar 13 weken, met de mogelijkheid om die termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. Het overgrote deel van de aanvragers, waarbij geen sprake is van een verhoogd frauderisico, zal echter geen gevolgen ondervinden van de strengere controles. Ook een aanvrager die in de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gekregen of strafrechtelijk veroordeeld is vanwege een belastingmisdrijf, komt niet langer in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning, wanneer daar recht op bestaat. Nieuw is verder dat mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, een boete kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een belastingplichtige die hypotheekrente claimt terwijl hij geen eigen woning heeft. Een boete kan alleen worden opgelegd als de belastingplichtige zelf het initiatief neemt tot een voorlopige aanslag of tot een herziening. Alleen mensen die bewust misbruik maken kunnen dus deze boete krijgen.

Bron: taxence.nl en het Ministerie van Financiën

oktober 2013 — 31


Prijsvraag Maak een zo origineel mogelijke foto van jezelf met het Smeetskring logo, denk aan je vest of actief kader polo. Mocht je geen logo hebben dan kun je een sticker komen halen op de bestuurskamer.

Stuur je foto voor 10 november 2013 naar bestuur@smeetskring.com t.a.v. oplossing prijsvraag Circulaire.

32 —oktober 2013


Afgestudeerden Juni 2013 M.M.J. Jansen MSc. 12 juni 2013

Keuzevrijheid in de vermogensetikettering.

E. Van den Tillaart MSc. 13 juni 2013

Horizontaal toezicht in een rechtsvergelijkend perspectief.

R.F.Brouwer MSc. 18 juni 2013

De btw-behandeling van grond onder de integratielevering.

K. Römer LL.M. 18 juni 2013

Problemen bij de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting in combinatie met ‘de econoom’.

K.M.T. Helwegen LL.M. 18 juni 2013

‘In wezen nieuwbouw’ ver(nieuw)bouwd? Vervaardiging bij ingrijpende verbouwingen.

B.M.M. Lamers MSc. 18 juni 2013

De verkoop van aandelen en artikel 19 BTW-richtlijn.

K.M.J. Van Woerkom LL.M. 24 juni 2013

De ruilarresten als substantialistische correctie op een nominalistisch winstbegrip.

E.J. Van den Dolder LL.M. 27 juni 2013

Art. 69 lid 2 AWR een kwaliteitsdelict?

M.A.L.G.M. Verstappen LL.M. 27 juni 2013

Navordering in de 21e eeuw.

oktober 2013 — 33


Juli 2013 L. Van Woerkom LL.M. 1 juli 2013

Tast het gebruik van ficties het maatschappelijk draagvlak voor belastingheffing aan?

J.I. Salomon LL.M. 4 juli 2013

Fiscale stimulatie van financiĂŤle innovatie.

M.J.W. Bosma LL.M.

L.M. Stooker Msc.

10 juli 2013

11 juli 2013

The confrontation between the use of Legal fictions in the taxation of (cross-border) capital income of individuals and structural principles of law.

Nut en noodzaak van een goed functionerende lijfrente.

A.S. Van de Kruk LL.M. 10 juli 2013

Exchange of information versus withholding tax and the impact on European and global mobility of persons and capital.

A. Temel LL.M.

I.C.M. Hendriks Msc. 11 juli 2013

Langer wonen in eigen huis; Is de omgekeerde hypotheek de oplossing?

N. Van Aalsburg Msc. 16 juli 2013

Pensioen in natura.

11 juli 2013

D.T.P. Van Haperen LL.M.

Rentebeperkingen en mogelijke alternatieven.

17 juli 2013

Een onderzoek naar de invloed van de Geefwet op het gedrag van culturele instellingen.

O.J.L.E. Smeets LL.M. 30 juli 2013

Valutaresultaten op deelnemingen.

34 —oktober 2013


Bestuursmededelingen Activiteiten

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, kijk dan regelmatig op de website www.smeetskring.com, let op je UvT-mail of kijk op univers online. Schrijf je altijd tijdig in voor activiteiten (via de website), om er zeker van te zijn dat je kunt deelnemen. Bellen of langskomen op de kamer kan natuurlijk altijd! Inloopuren

Het bestuur is dagelijks aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur. Aangepaste openingstijden worden vermeld op de website. Tijdens inloopuren is er altijd iemand van het bestuur aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Activiteitenoverzicht

& te verwachten in de volgende editie Vrijdag 13 september

College Kick-off Hockey Tournament Vrijdag 20 september

LOF-congres Vrijdag 27 september

Afscheidsrede prof. Rijkers Zaterdag 28 septemeber

Hart van Brabantloop Maandag 7 oktober

Snel en effectief arresten lezen, i.s.m. KPMG Meijburg & Co Disndag 8 oktober

Ledenborrel Donderdag 24 oktober

COdE Biercantus Weekend 25-27 oktober

Actief Kader Weekend Donderdag 21 November

Congres: “De rol van Nederland in belastingoptimalisatie: Hoe zit de vork echt in de steel?�


Oktobereditie 2013 Circulaire  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you