Page 1

CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

1


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

2

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Mat serveert

Mat Buuron samensteller TFN’73

Beste Flyers, De competitie draait al weer een tijdje op volle toeren. Sinds het oplopen van mijn blessure (inmiddels al een dik jaar!) heb ik nauwelijks gespeeld. Nu de competitie aan de gang is mis ik mijn najaarsritme van trainen, vrijspelen en competitiespelen zowel uit als thuis en de gezelligheid van mijn oude team. Op weg gaan met een klein clubke, blakend van het zelfvertrouwen om “ze d’r vandaag weer eens flink af te zullen rossen”, de blijdschap als dat lukt en het chagrijn als je tegenstander dat ook had bedacht en er beter in slaagde, de niet aan te horen muziek van de jonkies in de auto. Ook mis ik de ‘s morgens nog tot ver in de eerste set slapende blagen die we al die tijd mogen opvoeden in de badmintonsport. ‘s Middags op de terugweg zijn ze niet stil te krijgen, juist nu de oudjes het idee hadden opgevat een uiltje te moeten gaan knappen.

Inhoud

Ook het nakaarten over verloren of gewonnen wedstrijden onder het genot van een (of meer) biertje en een bitterbal is een mooi ritueel. Intussen zit ik thuis maar een beetje lui en vadsig te wezen en te hopen op herstel en niet te veel reactie na een avondje voorzichtig ballen. Een mens kan zich dan ineens vreselijk oud gaan voelen. Op dat soort momenten stort ik me dan maar op dit clubblad en probeer er iets moois van te maken. Maar er zijn ook zonnige vooruitzichten. Gelukkig weer een paar stukken in dit clubblad, geschreven door “gewone” leden. Een verslag van het trainingsweekend door William, Tak Chin vertelt hoe het schip van team 1 vaart, maar liefst drie verslagen van het familiedubbeltoernooi en Fons bezingt als een ware muze zijn liefde voor de badmintonsport in het algemeen en mixpartners in het bijzonder. GOED BEZIG!!!!!!!! Goede voorbeelden doen hopelijk goed volgen. Ik zet de postbus in ieder geval alvast wagenwijd open. Mat Buuron, namens de redactie

Familiedubbelen 1 en 2 en excuses .............................. 22

Mat serveert ............................................................... … 3

Trainingsweekend 2012 ......................................... 23, 25

Van de voorzitter ............................................................ 5

Team 1 op stoom .......................................................... 25

Secretariaatsnieuws ....................................................... 7

Fons de international .............................................. 26-29

Uitnodiging voor de ALV incl agenda ........................ 8-11

Familiedubbelen 3 ........................................................ 29

Onze scheids, mijn held ........................................... 12-13

Hiephiephoerapagina ................................................... 30

Financiële Tijden ........................................................... 15

Zaalgebruik .................................................................. 31

Jeugduitje ..................................................................... 17

Zaalwachten & trainingstijden ..................................... 33

Pluim van de maand ..................................................... 19

Lidmaatschapsvoorwaarden en contributie .................. 34

Uit de recreantenhoek .................................................. 21

Adressen, telefoonnummers ......................................... 35

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

3


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

loemsierkunst Elly van der Zande Oude Beijmoerseweg 1 4661 PG Halsteren telefoon 0164 - 680488

gelegenheidsbloemwerk boeketten en zomerpluktuin

4

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Woordje van “meneer”de voorzitter

presenteerd worden en haar goedkeuring vragen om deze te laten ingaan vanaf het seizoen 2013 – 2014! Uw aanwezigheid is daarom gewenst. Met betrekking tot het bestuur zijn Petra van Leeuwen en Richard van der Looij inmiddels gestopt met hun bestuurlijke activiteiten. We zullen tijdens de ALV op passende wijze afscheid van hen nemen. Hopelijk kunnen we ‘velen’ van jullie op 11 december ontmoeten.

Wilfried Willemen voorzitter TFS “57

Beste The Flying Shuttle ’57 leden. Hierbij nodig ik iedereen uit voor de komende Algemene Leden Vergadering in de accommodatie “Het Zonneplein” (Zonneplein 63 te Bergen op Zoom). Deze wordt gehouden op dinsdag 11 december, aanvang 20.00 uur. De jaarverslagen van de diverse commissies worden als PDF-bestand op de website gezet zodat iedereen op de hoogte kan zijn van wat we met elkaar gaan bespreken. Het financieel verslag van 2011 – 2012 en de begroting voor 2012 – 2013 worden besproken. De financiële stukken zullen we op de vergadering uitreiken. Ik wil langs deze weg Roland Kühnen bedanken omdat hij de eindafrekening 2011-2012 heeft gemaakt. Na aanleiding van de vorige ALV en ELV heeft het bestuur een commissie aan het werk gezet om de huidige contributiesystematiek en daaruit voortvloeiend het profijtbeginsel kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. De commissie (Richard van der Looij, Mat Buuron, Mark de Rooij, Christ de Rooij en Wilfried Willemen) is het afgelopen jaar een vijftal keer bij elkaar geweest en heeft het bestuur een voorstel gedaan om de contributiesystematiek zoals we die nu kennen op een aantal punten aan te passen.  Het verminderen van het aantal lidmaatschapscategorieën. Nu nog elf, in het voorstel worden dat er zes.  Elke categorie krijgt aangeboden een vast aantal trainingen, vrij spelen en competitie spelen. Hiervoor betaalt elke doelgroep een eigen basiscontributie. Daarnaast betaalt elk lid een vast bedrag aan clubcontributie. Het bestuur kan hiermee extra faciliteiten (bijvoorbeeld meer trainingen voor een specifieke categorie) financieren. Gevolg van deze benadering is dat de vijf nieuwe categorieën de werkelijke kosten gaan betalen van de aangeboden faciliteiten. Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel. De nieuwe contributiesystematiek zal tijdens de ALV ge-

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Scheidsrechterverplichting. We zijn inmiddels vijf seizoenen bezig om te voldoen aan onze scheidsrechterverplichting. Tot op heden is dit niet gelukt. We hebben nu ook daadwerkelijk een boete van € 750 gekregen zoals ik vermeld heb in het vorige clubblad. Het bestuur gaat het volgende voorstellen: word namens The Flying Shuttle ‘57 scheidsrechter voor de badmintonbond en krijg naast een mooie ervaring tevens een reductie van € 200,- op je contributie voor het lidmaatschap van The Flying Shuttle ‘57. Meer informatie via de voorzitter en het stukje in dit clubblad. De competitie verloopt organisatorisch naar wens. De resultaten van de teams zijn wisselend. Een aantal teams staat bovenaan, andere moeten knokken om degradatie te voorkomen. Het belangrijkste is dat je spelplezier hebt in het beoefenen van je favoriete sport. Een uitgebreid verslag over de competitie kun je elders lezen in het clubblad. De trainingsavonden zijn optimaal bezet. Het is lekker druk in de zaal. Er wordt door de groepen onder leiding van onze trainers stevig getraind. Voor mij als voorzitter geeft dat een voldaan gevoel. Prima. Onze jeugdafdeling draait als vanouds. Op zondag 24 oktober heeft men weer het traditionele familiedubbeltoernooi georganiseerd. Het was minder druk dan andere jaren maar daardoor niet minder gezellig. De activiteitencommissie organiseert op zaterdagvond 22 december een kerstborrel. Hopelijk zullen velen van ons hierbij aanwezig zijn. Daarnaast organiseren ze weer het traditionele Nieuwjaarstoernooi op 2 januari. Meer info in het clubblad en op de website. Afgelopen maand heb ik Mariëlle Wiericx van sportoverdag mogen feliciteren met haar vijfentwintigjarig lidmaatschap van onze vereniging. Zij is de negentiende jubilaris die we de afgelopen jaren een mooie pentekening hebben kunnen uitreiken. Mariëlle, langs deze weg nogmaals gefeliciteerd en hopelijk kun je nog vele jaren blijven badmintonnen! Met sportieve groeten Wilfried Willemen, voorzitter.

5


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Westersingel 13 Postbus 994 4600 AZ Bergen op Zoom T (0164) 28 11 00 F (0164) 28 11 11 info@dekokbouwgroep.nl

6

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Secretariaatsnieuws

Trainingen Op de website en verder in dit clubblad staat alle info betreffende de zaal- en trainingstijden. Kijk regelmatig op de site voor eventuele wijzigingen. Zaalwachtlijst In het clubblad staat vermeld wanneer je aan de beurt bent voor je zaalwachtverplichting. Noteer de datum dat je aan de beurt bent op een voor jou herkenbare plaats, zodat je ook daadwerkelijk op betrokken avond aanwezig zult zijn.

Marieke van Broekhoven secretaris

ALV dinsdag 11 december 2012 Het bestuur vraagt of jullie deze avond in je agenda vrij willen houden. We hebben dan weer onze Algemene Leden Vergadering in de accommodatie Het Zonneplein. (adres: Zonneplein 63 te Bergen op Zoom) Een aantal zaken die op de agenda staan zijn:  Jaarverslagen van commissies;  Uitreiking van de knoedelprijs;  Wisselen van bestuursleden;  Financieel verslag;  Begroting 2012 – 2013;  Voorstel scheidsrechter verplichting;  Nieuwe contributie systematiek voor 2013 – 2014. De officiële uitnodiging met agenda vind je elders in dit clubblad. Afwijkende zaaltijden Let op! Vrijdag 21 en 28 december zijn er geen trainingen. Wel kunnen de senioren vrijspelen van 20.00 – 22.00 uur. Woensdag 2 januari wordt er een Nieuwjaars toernooi georganiseerd voor senioren van 20.00 – 22.00 uur. Vrijdag 4 januari, training voor alle geledingen. Zaterdag 5 januari speelt team 1 een thuis wedstrijd van 19.00 uur tot 21.30 uur. Woensdag 9 januari is er het Nieuwjaars toernooi voor de jeugd.

Clubkleding Zoals iedereen inmiddels wel weet ben je tijdens de competitie wedstrijden verplicht om te spelen in het nieuwe clubtenue. Wil je het nieuwe clubtenue aanschaffen, dan moet je langs bij PLUGRO sport in de Potterstraat.

Verhuisberichten Het komt regelmatig voor dat leden gaan verhuizen en dit vergeten door te geven aan het secretariaat van de vereniging. Willen jullie er aan denken om ook ons even een kaartje te sturen dit voorkomt nogal wat extra puzzelwerk voor de diverse vrijwilligers.

Aanname nieuwe leden We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Ken je iemand uit je kennissenkring die belangstelling heeft om te gaan badmintonnen dan kan hij of zij informatie opvragen of zich aanmelden bij onderstaande personen:  Senioren, Monique de Laet tel.0164-251285  Jeugd, Emilie Buuron tel. 253614 en/of Astrid Looij tel. 230480  Sportoverdag, Lonny van Leeuwen tel. 0164 - 250854 Wel graag, voordat je naar de zaal komt, een afspraak maken met Monique, Lonny, Emilie en/of Astrid

Met vriendelijke groeten, Marieke van Broekhoven

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

7


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Aan:

Alle leden die zich betrokken voelen bij "The Flying Shuttle '57" zoals:  Seniorleden, jeugdleden en sport overdag leden;  Ereleden  Bijzondere leden  Ouders van jeugdleden

Betreft:

Algemene Ledenvergadering.

Geachte leden, Het bestuur nodigt U uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke gehouden wordt op dinsdag 11 december 2012 in de accommodatie “Het Zonneplein”, Zonneplein 63, gelegen onder de bibliotheek te Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. De volgende agendapunten zullen worden behandeld: 1. Opening, mededelingen 2. Notulen Extra Leden Vergadering 31 januari 2012 3. Binnengekomen post 4. Jaarverslag secretariaat 5. Jaarverslagen van de commissies A. Jeugdcommissie B. Recreatiecommissie / activiteiten commissie C. Competitie contactpersoon D. Technische Commissie E. Redactie "Flying News ‘73" F. PR 6. A. Financieel verslag 2011 / 2012 B. Verslag kascommissie. 7. Uitreiking knoedelprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan één of meerdere per-sonen, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de vereniging. Bestuursleden zijn hiervan uitgesloten.

8

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

8.A.

B.

Verkiezing bestuursleden. Volgens artikel 6 van de statuten zijn 5 of meer leden bevoegd een voordracht te doen voor een kandidaat, welke uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur moet zijn ingediend Verkiezing leden kascommissie. Volgens artikel 10.4 van de statuten benoemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

-PAUZE –

9. A. B. 10. 11.

Begroting voor het boekjaar 1 oktober 2012 t/m 30 september 2013. Bekrachtiging: Contributieverhoging 2012 – 2013 Boete scheidsrechterverplichting + voorstel Nieuwe contributie systematiek vanaf 2013 -2014. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur honoreert Uw aanwezigheid met twee gratis consumpties. Wij hopen U allen aanwezig te zien. Het bestuur namens deze, Wilfried Willemen, voorzitter. Ad interim: Marieke van Broekhoven, secretaris. N.B. In het bijzonder wordt vermeld dat ouders als vertegenwoordiger van jeugdle den en jeugdleden van harte welkom zijn. Volgens het burgerlijk wetboek hebben zij beiden toegang tot de A.L.V. en tevens stemrecht zoals in de statuten is vastgelegd.

(vervolg op pagina 11)

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

9


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Een origineel promotie-idee/artikel? Een leuk of exclusief relatiegeschenk?

CARAVAN/BOTEN STALLING 40 euro per strekkende meter per jaar

Sabri

Piet van der Zande Halsteren 0164-680488 06-55322941

PETER WITJES Nobellaan 32 4622 AJ Bergen op Zoom tel. 0164-211092 fax. 0164-211093

Schoonheidsbehandeling Make-up (Lanèche) Manicuren Verven Harsen Pedicuren

Uw wens + ons idee = SUCCES

10

Ravelstraat 71 Bergen op Zoom Telefoon 0164 - 237989

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Verkiezing bestuursleden: Het rooster van aftreden is als volgt: 2012:  Penningmeester.  P.R. vertegenwoordiger.  Technische Commissie. 2013:  Voorzitter.  Jeugd commissie vertegenwoordiger.  Activiteiten commissie vertegenwoordiger.  Recreatie commissie vertegenwoordiger 2014:  Secretaris.  Algemene Zaken.  Competitie contactpersoon. Volgens rooster:  Penningmeester Frans Verbraak treedt af en is herkiesbaar.  PR vertegenwoordiger Mark en Christ de Rooij zijn aftredend en herkiesbaar.  Technische commissie Richard van der Looij is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt een vacature. Tussentijds:  Secretaris Petra van Leeuwen treedt af. Het bestuur stelt voor om Marieke van Broekhoven te benoemen.  Activiteiten commissie vertegenwoordiger geen vertegenwoordiger. Het bestuur stelt voor om deze functie onder te brengen bij de recreatie commissie.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

11


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Geacht bestuur Bondscompetitievereniging,

Graag vraag ik met deze brief uw aandacht voor de landelijke en sportbrede campagne “Onze Scheids, Mijn Held”, een campagne die we 6 oktober zullen lanceren. In de campagne laten we sporters en verenigingen uitspreken hoe zij scheidsrechters, officials en arbitrage waarderen. Daarnaast verzamelt en deelt de campagne aansprekende en inspirerende verhalen op het gebied van arbitrage – verhalen van verenigingen die andere verenigingen kunnen inspireren. De meest aansprekende verhalen komen bovendien in aanmerking voor een mooie prijs. De winnende vereniging krijgt € 5.000! Initiatiefnemers “Onze Scheids, Mijn Held” is een initiatief van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Ook Badminton Nederland neemt deel aan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ en maakt zich dus sterk voor de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”. Waarom “Onze Scheids, Mijn Held?” Waarom lanceren we dit najaar de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”? Het simpele antwoord: om sporters hun waardering voor scheidsrechters, juryleden en officials te laten uitspreken. Scheidsrechters vinden het leiden van wedstrijden leuk en uitdagend. Ze zorgen ervoor dat alles volgens de spelregels verloopt, houden de tijd en de scores bij. De meeste sporters weten dat natuurlijk wel, maar staan daar niet vaak bij stil. De aanwezigheid van een scheidsrechter, jurylid of official wordt vaak voor kennisgeving aangenomen. Pas als de scheids één keer te laat komt, beseffen de sporters weer hoe lastig het is om een wedstrijd zonder scheidsrechter te spelen. Met de campagne “Onze Scheids, Mijn Held” willen we uitspreken wat elke sporter wel heeft, maar niet vaak uitspreekt: zijn waardering voor de scheidsrechter. Want die staat toch mooi elk weekeinde op het veld, in de zaal, langs de baan of waar er ook wordt gesport. Hoe werkt het? Dat gaat als volgt. In de week van 6 oktober roepen we sportverenigingen in Nederland op om te vertellen wat ze doen voor scheidsrechters en officials. We zijn op zoek naar inspirerende verhalen die laten zien hoe verenigingen – uw vereniging bijvoorbeeld – omgaan met scheidsrechters of arbitrage. Dat kunnen verschillende verhalen zijn, lang of kort. Verenigingen ontvangen rond 20 september twee nieuwskranten/posters met nadere uitleg. Op de ene zijde staat een sporter met de tekst “Onze Scheids, Mijn Held” afgebeeld en een oproep om te vertellen op welke manier de vereniging scheidsrechters, juryleden of officials waardeert. Op de andere zijde staat een uitgebreide uitleg van de campagne. Wij verzoeken u de nieuwskranten/posters op een zichtbare plaats in het clubhuis te hangen. Onzescheids.nl Alle verhalen kunnen op eenvoudige wijze op www.onzescheids.nl worden geplaatst. Op de site kunt u (of iemand anders binnen de vereniging) aan de hand van een aantal vragen het verhaal van uw vereniging vertellen. Ook kunnen er foto’s of video’s worden toegevoegd. Alle verhalen zijn voor iedereen leesbaar, zodat ze zoveel mogelijk verenigingen inspireren. De verhalen kunnen ook via Facebook gedeeld worden met de achterban. Schroom niet uw verhaal te delen, hoe ‘onbelangrijk’ dat misschien ook mag lijken. Wat door de ene vereniging als ‘normaal’ of ‘oud nieuws’ wordt beschouwd, kan voor de andere vereniging tot nieuwe inzichten leiden of zelfs voor een doorbraak zorgen.

12

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Het verhaal van uw vereniging kan geld opleveren. De meest aansprekende, inspirerende of ludieke verhalen worden uiteindelijk geselecteerd en door een vakkundige jury beoordeeld. Het meest aansprekende verhaal kan de vereniging een cheque van €5.000,- opleveren! Nog even wat praktische punten op een rij: · ·

·

· ·

Rond 20 september ontvangt u twee nieuwskranten/posters waarmee u de vereniging kan mobiliseren. Hang deze s.v.p. op een zichtbare plek in het clubhuis. Ongeveer op diezelfde datum ontvangt een groot aantal scheidsrechters rechtstreeks een e-mail met informatie over “Onze Scheids, Mijn Held”. Het kan zijn dat ook leden van uw verenigingen die e-mail ontvangen. Het is raad zaam de arbitragecommissie van uw vereniging (als die bestaat) danwel de scheidsrechters of officials binnen de vereniging te wijzen op deze campagne. Wij verzoeken u om binnen de vereniging aandacht te vragen voor de campagne, bijvoorbeeld via de site of de nieuwskrant van de vereniging. Op www.onzescheids.nl kunt u een PDF-versie van de nieuwskrant en de poster vinden en downloaden. Ook kunt u daar een video vinden waarin bekende mensen uit de sport vertellen wat scheidsrechters voor hen betekenen. Vanaf 5 oktober zullen wij actief de media gaan benaderen voor de “Onze Scheids, Mijn Held” campagne. Het kan dus zijn dat u de campagne in de media tegenkomt. Houd www.onzescheids.nl in de gaten voor inspirerende verhalen!

Tot slot: zoals u zich ongetwijfeld beseft, zijn scheidsrechters en officials belangrijk. Zij maken het mede mogelijk dat sporters op een sportieve en eerlijke manier hun wedstrijden kunnen spelen. Door die waardering uit te spreken, zorgen sporters en coaches ervoor dat scheidsrechters met plezier hun wedstrijden blijven fluiten. Dat is precies het doel van de campagne “Onze Scheids, Mijn Held”. Ik wens u een hele succesvolle campagne toe!

Oproep! Scheidsrechter namens The Flying Shuttle 57 - seizoen 2013-2014 Voor seizoen 2013 - 2014 moet The Flying Shuttle ‘57 een scheidsrechter leveren aan Badminton Nederland. Ben jij een beslisser? Voel jij je uitgedaagd om wat meer te betekenen voor de badmintonsport?

Dan is scheidsrechter wellicht iets voor jou! Vanuit de bond word je opgeleid tot scheidsrechter. De opleiding tot scheidsrechter kent een begeleidingstraject, dat bestaat uit twee fases. In de eerste fase dient een schriftelijke zelfstudiemodule gedaan te worden. Deze fase wordt afgerond met een schriftelijk examen. De tweede fase is een praktijkmodule, die afgesproken wordt met de beginnend scheidsrechter en dus altijd op maat is. De aspirant-scheidsrechter krijgt dan tevens een persoonlijke mentor. Het begeleidingstraject zal tijdens een toernooi worden afgesloten met een praktijkexamen. Als je ook hiervoor slaagt, ben je nationaal scheidsrechter en mag je zelfstandig als scheidsrechter optreden in de nationale competitie en bij toernooien: je geeft leiding aan een badmintonpartij. Een scheidsrechter leidt een badmintonwedstrijd op basis van de geldende spelregels. Een scheidsrechter wordt in Nederland ingezet bij de competitie in de Ere- en Eerste Divisie, Satellite Toernooien en bij de diverse Nederlandse Kampioenschappen. Word namens The Flying Shuttle 57 scheidsrechter voor de badmintonbond en krijg naast een mooie ervaring Ook nog eens een reductie van € 200,- op de contributie voor je lidmaatschap van The Flying Shuttle ‘57. Ben je geïnteresseerd? Voor meer informatie of om je aan te melden, mail naar: wilfriedwillemen@home.nl

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

13


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

DIVERSE BELEGDE BROODJES Bergen op Zoom 0164-242178

DIVERSE SCHOTELS

Engelsestraat 6 Bergen op Zoom 0164-266992

14

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Financiële Tijden

Door een consequent incassobeleid mogen we concluderen dat het merendeel van de leden zich keurig houdt aan haar betalingsverplichtingen. Maar toch blijven misverstanden en misstanden vaak de boventoon voeren in het versturen dan wel op tijd uitzetten van de diverse facturen, daardoor heb je aan het verwerken ervan in de jaarrekening meer werk dan feitelijk noodzakelijk is.

Frans Verbraak Penningmeester

Jaarverslag penningmeester 2011-2012. Dit was mijn eerste jaar als penningmeester en het was heel leerzaam. Dat zal de komende jaren ook wel zo blijven. Dit jaar stond in het teken van het eigen maken van het grootboek in relatie tot onze bank rekeningen. Afgelopen jaar was echter een leerproces en ik bedank de goede samenwerking met Susan Jansen van de leden administratie. Na gedegen en verantwoorde hervormingen zijn we er in geslaagd om een positieve eind afrekening weg te zetten vergeleken het vorige jaar boekjaar. De voorgestelde bezuinigingen van de ELV hebben tot resultaat geleid dat we een negatieve begroting hebben omgebogen naar een forse positieve afrekening. We hebben niet verder hoeven interen op ons eigen vermogen waardoor we een financieel gezonde vereniging zijn en blijven. Door goed op te letten hoe en wanneer er gedeclareerd wordt en samen met de leden administratie de incasso’s elke keer op het zelfde tijdstip uit te voeren, gaat het voor 99% goed.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Wat betreft het werken met 2 rekeningen gaat dit goed, en hebben we de bankkosten tot 60% zien dalen. Na een aantal jaren van een negatieve begroting starten we komend boekjaar met een positieve begroting van € 2.500,-- Dit komt omdat we de zaal uren om te spelen zo efficiënt mogelijk bezetten. De momenten dat de zaal naar verwachting niet optimaal wordt bezet worden niet meer gehuurd. Denk daarbij aan vrij spelen voor de jeugd in vakanties, niet huren van de zaal op goede vrijdag en vrijdag na hemelvaart, voorlopig geen zaal gehuurd op de woensdagen in juni. Niet meer de mogelijkheid om vrij te spelen na 22.00 uur. Tenslotte de zaal met de clubkampioenschappen zo efficiënt mogelijk huren. Daarnaast worden er minder trainers ingezet op de trainingsgroepen. Uitgangspunt is voor alle geledingen 1 trainer op16 deelnemers. Dit alles zorgt ervoor dat we aan de uitgave kant behoorlijk besparen. Aan de baten kant zijn er geen spectaculaire wijzigingen ten op zicht van de vorige begroting. Ik hoop dat dit jaarverslag jullie goedkeuring kan wegdragen. Gr: Frans j.m.Verbraak

15


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

café

JAN KRIJNEN

DUBBELSTRAAT 88

16

BERGEN OP ZOOM

TEL 0164 - 233043

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Uitje voor de jeugd

Emilie Buuron voorzitter JC

FAMILIEDUBBELTOERNOOI Dit toernooi valt altijd in de herfstvakantie. Dan zijn er dus altijd wel wat kinderen op vakantie. We hebben overwogen om de niet door te laten gaan, omdat er zo weinig inschrijvingen waren, maar dachten wij als we het nu niet door laten gaan, gaat het nooit meer door. Er waren 10 koppels die ingeschreven hebben en die hebben het heel erg naar hun zin gehad. Dit kun je overigens elders in het clubblad lezen. Hopelijk schrijven er volgend jaar meer kinderen in. Het is echt een heel leuk en gezellig toernooi.

Agenda jeugdactiviteiten 28 november Pepernotentoernooi 9 januari Oliebollentoernooi ( datum gewijzigd!) ?? Afsluiting competitie 15/16/17 maart Clubkampioenschappen ?? Afsluitende activiteit

PEPERNOTENTOERNOOI Dit vind op 28november plaats. Alle jeugd is van 19.00 – 20.00 van harte welkom, wij gaan er weer een happening van maken. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KOMT ER AAN Op dinsdag 11 december vindt de ALV plaats. Bij onze vereniging is het zo dat daar ook de ouders van de jeugdleden welkom zijn om hun inbreng te leveren, ook te stemmen enz. Waar de jeugd nog niet oud genoeg is om zelf te komen en mee te beslissen, daar rekent de jeugdcommissie op een grote opkomst van de ouders. Wie zijn wij om daar het woord te voeren voor uw kinderen……….dat “moet u maar zelf komen doen, u krijgt alle ruimte en ook nog twee consumpties van de voorzitter daarbij”.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP Wie heeft er nog bekers thuis staan en doet er niets meer mee? Wij kunnen ze voor de clubkampioenschappen gebruiken.

Namens de jeugdcommissie, Emilie Buuron

DE GROTE CLUBACTIE Als dit clubblad uit is, is de trekking bekend. Dit jaar hebben maar 4 kinderen gelopen om loten te verkopen, dat is natuurlijk wel heel erg weinig. Ik weet het, we hebben minder jeugd, dus worden er ook minder loten verkocht. Toch hoop ik dat we met zijn allen volgend jaar wat enthousiaster zijn.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

17


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Dorpsstraat 22 4661HP Halsteren tel: 0164-684076 email: info@restauranthetouderaadhuis.nl

Keuken-openingstijden: Maandag

Op de dag zelf is het niet mogelijk via de website te reserveren, U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen.

Dinsdag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

op reservering Lunch 12:00-14:00 12:00-14:00 op reservering op reservering

Diner 18:00-21:00 18:00 18:00-21:00 17:00-21:00

MCD Ernest ‌ mooi lekker laag! supermarkten

18

Bloemendaal 56

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Buse, Glenn, Veerle en Ayse (de enige lotenverkopers!!)

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

19


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Tussenstand halverwege de competitie,

 Team 8 staat vierde. Geen reële kans op kampioen-

18 november 2012. De huidige competitie verloopt eigenlijk heel soepel tot nu toe. Er zijn betrekkelijk weinig invallers nodig en als ze nodig zijn wordt dat heel soepel opgelost. Ook zijn er nog maar 2 wedstrijden niet doorgegaan. Voor 1 is al een alternatieve datum gevonden, voor de andere wordt daar nog naar gezocht. Ook bereiken mij weinig geluiden van problemen binnen de teams, kortom in feite loopt het op rolletjes. Houden zo!!!! De resultaten: De seniorenteams  Team 1 staat op een keurige vierde plaats 6 punten achter op nummer 1. Een kampioenschap lijkt dus ver weg, echter ook geen degradatiezorgen.  Team 2 vierde, 4 punten achter op nummer 2 maar ook maar 2 punten voor op nummer 7. Dus nog van alles mogelijk  Team 3 staat tweede, op 2 punten van de nummer 1. Kampioenschap nog mogelijk.  Team 4 staat zevende(degradatieplaats), 5 en 6 pun ten achter op nummers 6 en 5. Wordt dus knokken om te overleven.  Team 5 staat fier op kop, 2 en 4 punten voor op nummers 2 en 3. Kampioenschap dus een reële optie.  Team 6 staat tweede, maar 11 punten achter op nummer 1. Geen degradatiezorgen

    

schap of degradatie. Team 9 staat derde echter 9 punten achter op nummer 1. Geen degradatiezorgen. Team 10 staat tweede echter 13 punten achter op nummer1. Geen degradatiezorgen. Team 11 staat zevende(degradatieplaats) maar 2 punten achter op nummer 6. Dus het kan. Team 12 staat achtste en laatste. Degradatie lijkt on afwendbaar. Team M1 staat derde, 2 punten achter op de num mer 1. Tussen de nummer 1 en nummer 7 is echter maar 8 punten verschil. Alles nog mogelijk.

De jeugdteams  Team U17-1 staat weliswaar tweede maar heeft 21 punten achterstand op nummer 1. Zij hebben wel één wedstrijd minder gespeeld.  Team U17-2 staat vijfde en gezien de uitslagen lijkt een vierde plaats het maximaal haalbare.  Team U13-1 staat vierde met 8 punten achter op de nummer 1. Kampioenschap lijkt uit het zicht. Het zeer jeugdige en onervaren U11-1 team staat jammer genoeg laatste, maar ze blijven stug doorgaan. Succes bij de tweede competitiehelft: Huib van Rooijen

Voor alle senioren spelers Waar: Cafe Kri jnen, Dubbelst raat 88, Bergen o p Zoom Wanneer : 22 dec ember 20 Hoe laat 12 : 20.00 - 02.00 u ur

re Inbeg

pen:

-in Drive s e Hapj mpties su 3 con 15,n koste

:€

Gezellig meefeesten? Geef je dan voor 1 december op bij Monique de Leeuw of Petra van Leeuwen. Email adres: moniquedeleeuw65@msn.com / peetjevanleeuwen@home.nl of via facebook

20

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Vanuit de Recreantenhoek

Monique de Leeuw voorzitter RC

Hallo allen, Zo, de 1ste weken zitten er al weer op, we kunnen weer volop op de woensdagavonden vrijspelen en op de vrijdagavond trainen onder begeleiding van Arno en Marcel. De training start dit seizoen al om 18.45 uur, de banen zijn op beide avonden druk bezet, en zo moeten we het ook proberen te houden. De foyer Helaas, zoals de meeste het al hebben vernomen, kunnen we nu alleen de voorste helft van de foyer gebruik maken, maar dit moet de gezelligheid niet weerhouden, toch? We proberen de sfeer er in te houden, hoe dan ook, maar maak dan ook hier gebruik van, ga na afloop gezellig naar de foyer. Wij proberen het zo goed als mogelijk er het beste van te maken. Activiteitendag

Op 27 oktober zijn we met een gezellige groep van 18 personen richting Breda gereden. Bij aankomst hadden we zoiets van..wow.. een sterke baklucht in de ruimte waar we gingen eten, maar het viel allemaal reuze mee, gelukkig was er een goeie afzuiging, en het eten was heel goed verzorgd. Het was onbeperkt steen grillen, dus genoeg voor iedereen, alles werd goed aangevuld. Na 2 uren tafelen, was het schoenen passen en met z’n allen richting de 4 bowlingbanen. We konden bowlen tot 22.30 uur en zoals altijd was iedereen weer flink fanatiek. Het was weer een gezellige avond, en voor enkelen was deze avond nog niet voorbij, 6-tal personen zijn nog verder gegaan in ons eigen stadje.. en ja hoor..weer te gezellig! Het is dat het sluitingstijd was…. JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Clubfeest Dit seizoen organiseren we een clubfeest op zaterdagavond 22 december 2012. Deze avond wordt gehouden in cafe Krijnen aan de Dubbelstraat. Alle seniorenspelers, waaronder ook sport overdag spelers, trainers en bijzondere leden zijn op deze avond welkom. Er komt een drive-in, lekkere hapjes en men krijgt 3 consumpties…kortom.. het wordt gezellig!! Voor deze avond vragen we een bijdrage van 15 euro. De uitnodiging staat nu ook verder in het clubblad (kijk eens naar links!!), staat op de site en in de hal hangt een flyer. Wees erbij!! De activiteiten- recreantencommissie probeert er een gezellig seizoen van te maken, voor alle leden. Hieronder alvast een paar data om in je agenda te zetten. Activiteiten 2012-2013  27 oktober 2012 bowlen en steengrillen met de plastic spelers  22 december 2012 clubfeest in cafe Krijnen  2 januari 2013 nieuwjaarstoernooi  Oktober 2013 vrijwilligersdag

Monique de Leeuw, activiteiten-recreantencommissie.

21


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Familiedubbelen deel 1 Hoi,

Familiedubbelen deel 2

ik ben patricia jansen Ik zit bijna 2 jaar op badminton ik heb meegedaan aan het familiedubbeltoenooi samen met mij vader het gaat voor mij niet om winnen maar de gezellig met elkaar en het was superleuk als het weer is doe ik zeker mee groetjes patricia jansen

Op 21 oktober hebben wij (André en Sanne) meegedaan aan het ouder kind toernooi. André speelt in de competitie en Sanne badmintont niet. Voor de start van de wedstrijden kregen we eerst een degelijke warming up en daarna gingen de wedstrijden van start. We speelden steeds wedstrijden van tien minuten in poules. Wij zaten in een poule met drie teams en moesten tegen beide teams twee keer spelen. De eerste wedstrijd moesten we even inkomen en hebben we dan ook verloren. Dat was een pittige start! Daarna kregen we de slag te pakken en de wedstrijden gingen een stuk beter. We werden winnaar van de eerste poule en daarna werden alle teams op niveau ingedeeld. Wij kwamen toen in een poule met de andere winnaars. Dat waren moeilijke tegenstanders! In de eerste wedstrijd in de nieuwe poule moesten we dan ook flink ons best doen, maar we wonnen wel. De wedstrijd daarna was tegen een routinier en een sterke dame. Zij vormden een erg sterk team, waar we niet tegen op konden en we verloren deze wedstrijd. De wedstrijd daarna wonnen we wel weer! Uiteindelijk waren er drie teams in onze poule met een gelijk aantal punten. We waren dus zeker aan elkaar gewaagd! Al met al was het een erg leuk toernooi en hebben we lekker gespeeld. Wij raden iedereen aan om de volgende keer ook mee te doen. Door: André en Sanne

Excuses naar Mat Buuron Door schuldgevoelens door het stukje van Mat Buuron, dat we het met zijn allen af laten weten een stukje te schrijven voor in het clubblad, hier een paar stukjes van mij. Beginnend met: natuurlijk heeft Mat gelijk, hoe kun je en leuk, zinvol, enz. clubblad maken als er niets ingeleverd wordt. Wat kost het nu eigenlijk voor tijd om een stukje te schrijven. En natuurlijk kunnen we allemaal wat verzinnen om in het clubblad te schrijven. Ik ga mij hard maken dat er ieder clubblad wat in komt te staan van een verenspeler of team. Ook voor de rest ben ik het met Mat eens, hoe krijgen we de gezelligheid terug naast de training. Een goede prestatie neerzetten begint met training maar net zo belangrijk is elkaar goed leren kennen, begrijpen, waarderen en accepteren. Dit zijn de ingrediënten waar The Flying Shuttle ‘57 zijn niveau aan dankt. Spelers die goed en met respect met elkaar om kunnen gaan, voor deze teambuilding is binding nodig en is de kantine een belangrijke plaats. In de "kantine" die we nu hebben kunnen we toch ook wat drinken en nog goedkoper ook.

22

Dit laatste spreekt mij als Zeeuw zeker aan. Enkele voorstellen, neem kaarten mee, laten we weer een dartboard op hangen, wat denken we van een partijtje pokeren. Natuurlijk hoort hier drank bij, volgens mij zijn de sporttassen groot genoeg om er wat extra`s in te doen. Als we met zijn allen willen kunnen we het best weer gezellig maken na de training. Ik ben ook wel eens bij een toernooi in Luxemburg geweest, daar lukte het nog voor de tenten. Het heeft iets met de kantine te maken maar zeker ook met ons. Wie neemt het voortouw, hier hoeft toch zeker geen commissie voor opgericht te worden?? Lekker met elkaar chillen, zoals jullie dat geloof ik noemen, wat drinken en het gezellig hebben. Ik weet zeker dat het goed voor de vereniging en jullie gezelligheid zou zijn als jullie dat voor elkaar kregen. Verras mij eens, ik zorg dan iedere week voor pinda`s en chips, jullie voor de gezelligheid! Natuurlijk zijn betere voorstellen van harte welkom. Groet, William.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Trainingsweekend 2012 voor verenspelers Natuurlijk had dit in het vorige clubblad moeten staan maar beter laat dan helemaal niet…….. Het is gebruikelijk om met een goede voorbereiding te beginnen aan het nieuwe seizoen. Een fitte start is belangrijk maar zeker ook om weer wat betere binding krijgen na een voor de meesten lange stop. Het trainingsweekend en een goede voorbereiding op het seizoen beginnen met het aanbieden van een programma. Dit in overleg met de TC-staf bestaande uit Petra, Arno, Margo, Onno en ondergetekende. De volgende informatie konden we versturen om iedereen alvast wakker te schudden wat de voorbereiding betrof: Vrijspelen start woensdag 15 augustus en vrijdag 17 augustus, maak er gebruik van  Start eerste training op maandag 20 augustus, 2e trainingsmoment 1 groep  Start eerste training op vrijdag 24 augustus, team 1,2 en 3 laatste groep  Trainingsweekend 25 en 26 augustus  Spinningles van Carola 4 en 11 september  Toernooi Bavel 1 en 2 september, niet verplicht, wel aanrader, verschillende spelers gaan al  Start competitie 8 september eerste team, de rest een week later

Programma en hoe het verlopen is.  Zaterdag vanaf 9.00 uur t/m 15.00 uur badminton in de hal Hoe ik het als trainer heb beleefd, zeer goede opkomst van 33 spelers. Uitgeweken naar Halsteren voor meer baanruimte. Redelijk zwaar programma, goede inzet van de spelers, strakke gezichten als het zwaarder wordt, maar gelukkig ook regelmatig lachende gezichten onder elkaar. Jelle moet helaas al snel stoppen door een blessure. Voor mijn gevoel weer een zinvolle invulling en goed om te zien dat alle jeugdige spelers aanwezig waren.  Zaterdag 15.30 t/m 17.30 computer spelvormen georganiseerd door Stefan op zijn school. Zeer leuke ontspanning met toch weer veel inspanning. De Wii spelcomputer kennen we allemaal, deze was ook aanwezig daarnaast, nog veel grotere spelen op de grond en aan de wand. Dit alles met flikkerende lampjes en uit elkaar spattende bommetjes onder je voeten als je te laat was. Het meeste was gebaseerd op snelheid, behendigheid en gezelligheid met elkaar. Je kunt het echt niet vergelijken met een potje Fifa 2012 spelen uit je luie stoel wat ik graag mag doen. Zeker een succes als beëindiging van de middag  Daarna uit eten in Roosendaal € 27,95 kost voor 2 uur http://www.roosendaal-kook.nl/ zie website. U betaalt bij Kookpunt niet voor hetgeen u eet, maar een vaste prijs voor 2 uur onbeperkt genieten van de heerlijkste gerechten en alcoholvrije drankjes. Allemaal voor één prijs*. (Voor alcoholische drankjes betaalt u een klein bedrag bij.) Hier kan ik enkel van vertellen dat het reuze gezellig, goed, en voor herhaling vatbaar is. Iedereen heeft zich keurig gedragen ook al stond ik versteld wat sommige allemaal naar binnen konden werken. Daarna werd de versleten trainer door zijn chauffeur Miranda naar huis gereden met zijn ogen dicht.  Zondag 10.00uur t/m 12.30 badminton Inzet weer goed: 24 spelers deden mee deze dag in Gageldonk.  En als laatste wat je zeker niet mag missen van 13.00 uur t/m 15.00 uur zal oud wereldkampioen Mixed Martial Arts ( MMA ) Nathan Schouteren ons leren bewegen door zijn les in vechtsport. Met Nathan van te voren overleg gehad dat het vechten bij ons wat minder belangrijk was. Wel dat het voetenwerk op de mat mij zeer aan sprak i.c.m. coördinatie en kracht. Het eerste hinkelspel waar Daniel als voorbeeld diende verliep gelijk fataal voor Daniel: hij zwikte door zijn enkel. Tot vandaag 20-19-12 nog niet kunnen spelen. Stomme pech, er gebuurde niets bijzonders en ik maak dan ook geen enkel verwijt richting Nathan. Verder verliepen de oefenvormen goed. Op het einde mocht er nog een robbertje geworsteld worden. Dit gebeurde wel vanuit een positie op de knieën. Natuurlijk waren er weer voornamelijk heren die er toch behoorlijk tegen aan gingen. Behalve een zere nek van Onno waar Simon in geklommen was verliep het allemaal zonder gewonden. Persoonlijk vind ik het altijd interessant om bij een andere sport te kijken, er zijn altijd overeenkomsten te vinden. Bij deze sport valt mij de hoge discipline en respect voor elkaar op. Persoonlijk vond ik het een zeer geslaagd trainingsweekend. (vervolg op pagina 25)

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

23


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Eregalerij der krasse pluimbalknarren Vijf en twintig jarig lidmaatschap:

Johan van Eekelen Kees van loon Michiel Janssen Wout Langenberg Mat Buuron Martien van Leeuwen Emilie Buuron Meithy Mensingh Lonny van Leeuwen Els Withagen Els Willemen Wilfried Willemen Monique de Laet Petra Klein Riet van Eekeren Dimphy van Broekhoven Henriette van Ravels Petra van Leeuwen Marielle Wiercx

24

in 1990 in 1996 in 199? in 1996 in 2003 in 2005 in 2005 in 2005 in 2006 in 2009 in 2009 in 2009 in 2010 in 2010 in 2010 in 2011 in 2011 in 2012 in 2012

in 1993 of 1994.

Sportoverdag

Sportoverdag Sportoverdag Sportoverdag Sportoverdag Sportoverdag

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Spinninglessen van Carola op 4 en 11 september Ook dit seizoen heeft Carola aangeboden weer twee spinninglessen kosteloos te geven. Voor diegene die niet weten wat het is, dit is fietsen op een vaste fiets op muziek in verschillende tempo's. Dit is de simpele uitleg, Carola doet dit 100x beter. Wel weet ik dat het loodzwaar is om te doen zeker als je Carola als instructrice treft. Ik weet zeker dat dit onderdeel zeer goed past in de voorbereiding. Ik denk dat we als TC-staf weer ons best gedaan hebben om een goede voorbereiding op het wedstrijdseizoen te kunnen maken. Hiervoor mogen we het bestuur bedanken voor het beschikbaar stellen van de zaal en shuttles. Ik als trainer bedank jullie voor de goede opkomst zodat ook ik er plezier in heb. Als laatste wil ik Stefan Joossen en Carola van der Have bedanken voor hun belangeloze inzet om het geheel een succes te laten worden. Zonder zulke leden zou het toch moeilijker worden om een goede, betaalbare voorbereiding te hebben. Groet, William

Team 1 going strong…… Acht wedstrijden zijn er ondertussen verstreken voor team 1, tijd voor een update! Het is best spannend bij ons in de poule. Op het moment van schrijven staan we nu op de vijfde plek, precies in het midden, ter wijl alle teams boven ons een evenveel (of een minder) aantal competi tiewedstrijden hebben gewonnen. Dit geeft wel aan dat alles nog kan gebeuren bovenin. Los van het feit dat we dit jaar een andere klasse spelen, hebben we natuurlijk ook een iets andere samenstelling van het team. Het power koppel Simon en Sarah moeten we dit jaar missen, maar daarvoor in de plek hebben we de talentvolle Rick Geers die zich al verdienstelijk heeft bewezen (hij kan heel goed cake bakken). Sharon en ik moeten dit jaar allebei drie onderdelen spelen, waar we eerst toch best tegenop zagen, maar het gaat steeds beter. Persoonlijk vind ik deze klasse beter bij mij passen en wat vaker winnen is natuurlijk ook wel eens leuk. Ik meen me nog te kunnen herinneren dat ik de eerste wedstrijd zei: “Dus zo voelt het om meerdere wedstrijden te winnen ”. Maar wat ik voornamelijk belangrijk vind is dat we echt een gezellig team hebben en ondanks dat de meesten geen kampioen hoeven te worden, dat we toch wel altijd het maximale proberen te halen. Als laatste wil ik nog even melden dat we ook heel blij zijn met de mensen die ons tijdens de thuiswedstrijden helpen met lijnen en opbouwen. Zonder jullie zou het echt een stuk minder soepel verlopen, dus dank daarvoor! Tenslotte wil ik iedereen veel succes, maar vooral veel plezier wensen met de rest van de competitie. Groeten, Tak Chin

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

25


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Nations Cup en Kent Masters Twee veteranentoernooien die aansluitend op elkaar gehouden werden van 8 tot en met 11 november. Dit jaar werd gespeeld in het Medway sports- en leisurecentre in Gillingham, Kent. Dit kleine stadje ligt aan de rivier de Medway ongeveer 20 km ten westen van London. Bij de generaties die nog geschiedenis als vak op school hebben gehad, gaat er nu vast een belletje rinkelen. De Britten vonden het in 1667 niet goed meer, dat de Hollanders nog handel dreven met Nieuw Amsterdam , het huidige New York. Ze blokkeerden de toegang tot Amerika.

De Nederlanden werden vervolgens boos en hadden ook nog een appeltje te schillen met de Engelsen, omdat in voorgaande jaren kolonies aan hen moesten worden afgestaan. En zo begon dus de Tweede Engels – Nederlandse Oorlog. Michiel de Ruyter, onze zeeheld die een buitenhuisje in Bergen op Zoom had, niet ver van onze sporthal in Gageldonk nl. Ruytershove, voer met zijn vloot de rivier de Medway op naar Gillingham en Chatham.

De Engelsen waren net op defensie aan het bezuinigen en hun vloot was gedeeltelijk in Gillingham opgelegd. Ze probeerden Michiel tegen te houden door in de rivier schepen van de Royal Navy te laten zinken, zodat er een blokkade ontstond. Maar een van de boten kwam door de stroming niet op zijn plaats terecht en er bleef dus een opening. Daar werd vervolgens een ketting over gespannen. Michiels mariniers maakten die ketting in de nacht los en de vloot voer verder langs de blokkade en de Engelse Royal Navy werd vervolgens grotendeels in de fik gestoken. Het vlaggenschip van de Engelsen werd gekaapt en naar Nederland gesleept. De Engelsen hadden de oorlog verloren en waren diep vernederd. (Wikipedia : zie slag bij Medway of Gillingham) Deze geschiedenis was natuurlijk een van de inspiratiebronnen van het Nederlandse veteranen- badmintonteam om de interlandwedstrijd met de Engelsen, Denen en Zweden aan te gaan. De Dutch are back in Medway , nota bene ook nog in het King Charles hotel. Zo’n toernooi zit als volgt in elkaar: In alle zes de leeftijdscategorieën tussen de 40 en 65 jaar worden door elk deelnemend land een team samengesteld van 2 heren en 2 dames die een mannendubbel, damesdubbel en twee mixed dubbels spelen tegen de opeenvolgende teams van de andere landen. In elke categorie dus 4 wedstrijden. Een interland bestaat dan uit 24 wedstrijden. Het gehele Nederlandse team speelde 63 wedstrijden. Negen wedstrijden konden niet ingevuld worden doordat we geen dames in de oudste leeftijdsgroepen konden vinden. Maar toch had Nederland met 24 spelers en speelsters een mooie vertegenwoordiging. Waar de Denen en Engelsen nogal wat ex-wereld , Europese kampioenen en nationale kampioenen in hun midden hadden was de Nederlandse selectie vooral gekenmerkt door een mengeling van enthousiasme, gezelligheid en bij enkelen kwalitatief hoogstaand badminton. Rik Paap, Jeanette van de Werf, en nog een paar anderen zijn nog steeds in de hogere landelijke competities actief.

Ruytershve

26

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Daar ontmoetten ze de topspelers van onze vereniging. Onze zaal in Gageldonk is bij hen berucht, onze spelers worden zeer gewaardeerd. De Engelsen en Denen waren deze keer te sterk voor Zweden en Nederland. Beide landen zijn echte badmintonnaties. Zo heeft Engeland alleen al 100.000 veteranen die het hele jaar door veteranentoernooien en -competities met elkaar spelen. Elke categorie heeft een eigen rankinglist en voor de internationale wedstrijden worden alleen de besten geselecteerd. Hevige concurrentie dus. Dubbel- en mixed dubbelparen spelen meestal jaren met elkaar. Vergeleken met hen is de Nederlandse selectie eigenlijk grotendeels een samengeraapt zooitje. Zo speelde ik met Micky uit Groningen de herendubbel in een jongere leeftijdscategorie. We hadden nog nooit met elkaar gespeeld en verloren dan ook dik. Bijv. 21-12 en 21-15 van Harry Chadwick en zijn partner. Harry is 3 keer wereldkampioen, 5 keer europees kampioen en heeft 285 internationale veteranenwedstrijden gespeeld. De Engelsen en de Denen wonnen dus dik van het Nederlandse team: 16-2 en 14-4. Tegen de Zweden speelden we eigenlijk gelijk met 9-9 , maar we verloren toch omdat we geen damesdubbel en mixed dubbel in de oudere leeftijdsgroepen konden laten spelen. Tegen de Zweden was het spannend met veel drie-setters. In 2011 hadden de Denen de Nations Cup gewonnen. Dit jaar namen de Engelsen revanche en de Denen eindigden op de tweede plaats. Onder luid gejuich werd het Nederlandse team vierde. Er waren overigens wel een paar hoopgevende kenmerken van de Nederlandse spelers te benoemen. Anders dan bij de andere landen was de onderlinge support geweldig goed zichtbaar en hoorbaar. Als je op de baan stond zag je overal oranje om de baan en er werd gejuicht en geapplaudisseerd wanneer je een punt scoorde. En er werd door ons team een waarlijk grootse prestatie geleverd op de dansvloer. Het gehele team ging uit hun dak tot in de late uurtjes toe. Slechts een enkele sympathieke tegenstander deed ons dat na. De Nations Cup eindigde vrijdagmiddag 1 uur en de Kent Masters sloot er om 2 uur op aan in dezelfde hal. In dit toernooi speel je in iedere leeftijdsgroep in een poule systeem tegen 4 tegenstanders. Nu ook singles . In sommige leeftijdsgroepen waren er meerdere poules (round robin noemen ze dat in Engeland) waarna de winnaars van de poules halve finales of finales speelden.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Ik kon in de single weinig potten breken en heb al mijn wedstrijden verloren. Vooral de onwennigheid om met verenshuttles te spelen bracht me veel verlies bij het korte netspel. In bijna alle badmintonlanden wordt er met yonex 35 of 50 gespeeld. Dat zijn snelle shuttles. Alle Nederlanders hadden wat moeite om zich hierop aan te passen. Veel services en clears gingen uit. In Nederland wordt alsmaar tegen trage shuttles gebeukt. In mijn dubbelpartijen ging het aanmerkelijk beter al verloren we uiteindelijk 3 partijen van de 4. Het hoogtepunt voor mij was echter de mix met Mary Jenner. Deze 67 jarige wordt in Kent ook wel Bionic Mary genoemd vanwege de combinatie van goed badminton spelen met metalen en kunststof onderdelen in haar knieën . Ze zette mijn badmintonhart in vuur en vlam. We hadden een verliespartij in twee sets tegen de huidige Europese kampioenen, een verliespartij in drie sets tegen de huidige nummers twee in Europa en twee winstpartijen! En na elke partij een lach en een kus. Voor mij kon het toernooi niet meer stuk. Mary had daarnaast gedurende alle dagen allerlei klusjes voor de organisatie van het toernooi gedaan.

Er waren best leuke resultaten en successen van de Nederlanders te vermelden. Jeannette van de Werf (TFS Barendrecht) won haar single en Marjan de Ridder (Duinwijck) won met haar partner de mixed dubbel. Zie voor uitslagen foto’s en verslagen verder www.badmintonveteranen.nl

(verder op pagina 29)

27


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Beëdigd makelaar/taxateur B. van Kaam Bredasestraat 46 4611 CH BERGEN OP ZOOM Tel. 0164-233700 B.g.g 0164-674354 www.vankaammakelaardij.nl

Ravelstraat 155

4614 XG

Bergen op Zoom

0164-236857

Norbartlaan 6

4702 AX

Roosendaal

0165-533521

E-mail: info@lindhout.nl Internet: www.lindhout.nl

Gecertificeerd makelaar/taxateur voor al uw makelaarswerkzaamheden, taxaties, hypotheken en verzekeringen

28

Zandstraat 36 4614 CK Bergen op Zoom T. 0164 – 237713 F. 0164 – 237740 E. info@wiericx-geerdink.nl www.wiericx-geerdink.nl

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Familiedubbelen deel 3 Zondag was in Bergen op Zoom de viering van de elfde van de elfde. Het begin van het nieuwe carnavalsseizoen. In België heet het dan Wapenstilstandsdag (nationale feestdag) en in Engeland is het Remembrance-day oftewel Herdenkingsdag. In de aanloop naar deze dag zie je op de Britse tv zenders dat veel mensen en commentatoren een rode klaproos(poppy’s) opgespeld dragen. Het was dus op 11 november 1918 dat de eerste wereldoorlog eindigde en in Vlaanderen en Frankrijk waren de landerijen door onophoudelijke bombardementen en gevechten omgeploegd. Overal bloeiden er deze wilde papavertjes. In de eerste wereld doorlog zijn zeer veel Engelsen omgekomen. Er was een kranslegging bij het monument bij de ingang van de sporthal en in de zaal was het om elf uur gedurende twee minuten muisstil. Na vier dagen en 15 partijen badminton en een lange avond dansen waren we moe en voldaan en spoedden ons een weg terug naar de kanaaltunnel waar we onze horloges weer op de Nederlandse wintertijd instelden. Na de Europese kampioenschappen in Sofia in Bulgarije , was dit mijn tweede positieve ervaring met het internationaal veteranen-badminton. Niet alleen vanwege de relaxte sfeer. Het verschil in kwaliteit was er weliswaar nog , maar zeker in de dubbel en mix is het overbrugbaar. Nederland kent maar een kleine groep op nationaal en internationaal niveau actieve veteranen. Vooral door de enthousiasmerende stimulansen van Sandra Kroon (Drop Shot) en een club als BC Amersfoort wordt het veteranengebeuren leven ingeblazen. Anders dan in onze omringende landen is de badmintonbond in Nederland op dit gebied nogal passief. Jammer dus. Onze vereniging TFS ’57 heeft in Petra Landmeter een alom zeer gewaardeerde en gerespecteerde veteranenkampioene. Ook Leon Geers heeft zich aan het veteranenfront laten zien. In maart 2013 zijn de nationale kampioenschappen in Amersfoort en in mei wordt de Nations Cup in Nederland gespeeld , georganiseerd door het jubilerende Drop Shot uit Den Haag. Ik hoop dat TFS’57 het initiatief wil nemen om ook een veteranentoernooi te organiseren. Bijv: Brabant Masters of Brabant Gold. De Engelsen hebben het geweten dat de Dutch er waren. Maar na de Beatles vermoedde ik het eigenlijk al, en na Mary Jenner weet ik het zeker : Make badminton, no war!

Zondag 21 oktober 2012 had de vereniging het familiedubbeltoernooi. Ik had samen met mijn vader het familiedubbeltoernooi. Het ging als volgt: om half elf gingen we een warming-up doen je moest achter je partner aanlopen en daarna andersom. Daarna kreeg je je poel te horen waar je in zat er waren drie poelen, je moest tegen iemand anders dubbelen met je partner En dat tegen twee verschillen partners je moest dat twee keer doen. Een set duurde tien minuten en dan moest je tegen iemand anders of je moest scheidsrechter zijn. Er waren twee keer drie poelen en toen de eerste drie poelen waren hadden we even pauze in de kantine, daar kon je ranja, koffie en thee krijgen en had je even pauze. Toen kreeg je nieuwe poelen en die waren gemaakt op goedheid dus toen ging het wat eerlijker met de punten. Ik vond het familiedubbeltoernooi heel leuk en gezellig. Maar ik zou het graag nog een keer willen doen. Maar er waren niet heel veel mensen dus dat was wel jammer. Groetjes Floris

Peace, Fons

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

29


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Januari 1

John

6

Lucia

9 9 10 11 12 13 15 18 19

ber Decem ent 1 Br tefan 3 S orrie 9 C ans 9 H onique 10 M ees 10 K eerle 14 V arah 14 S etra 15 P aniel 19 D ieke 20 L orry 21 C ijs 22 G owan 23 R amon 28 D uuk 30 L

30

21

Britta Wendy Madeion Emilie Karima Karin Wilfried Edwin Nico Yvonne

22

Phily

22

Emre

23 24 27 30

Jasper Timo Petra Michelle

Feb ruar 4

i

Mer el 11 Sha r on 15 Bart 22 Rick 23 Piet 24 Cob i 25 Patr ick 28 Bas 28 Mar jole in

Het kan voorkomen dat er een lid ontbreekt, onze excuses hiervoor.

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Zaalgebruik The Flying Shuttle '57 speelt op vaste momenten in sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom. Enerzijds is er gelegenheid tot vrijspelen, anderzijds wordt er ook training gegeven. Op zondag zijn er tijdens de najaarscompetitie wedstrijden. Vaste speeltijden Maandag

19.00-21.30 uur

Training

Woensdag

08.30-12.00 uur

Sport Overdag

Woensdag

19.00-22.00 uur

Training en vrij spelen

Vrijdag

17.30-23.00 uur

Training

Afwijkende speeltijden Woensdag 5-12-2012

19.00-22.00

Gageldonk

‘s Avonds geen zaal i.v.m.Sinterklaas

21-12 /28-12 en 2-1-2013

20.00-22.00

Gageldonk

Geen training i.v.m.kerstvakantie

04-01-2013

17.30-23.00

Gageldonk

WEL training!

2-01-2013

20.00-22.00

Gageldonk

Nieuwjaarstoernooi senioren

09-01-2013

19.00-20.00

Gageldonk

Nieuwjaarstoernooi jeugd

Competitieweken 02-12-2012 09-12-2012

10.30-16.00 10.30-16.00

Gageldonk Gageldonk

16-12-2012

10.00-16.00

Gageldonk

05-01-2013

18.30-22.00

Gageldonk

13-01-2013

10.30-16.00

Gageldonk

20-01-2013

10.30-16.00

Gageldonk

27-01-2013

10.30-16.00

Gageldonk

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Competitie team 1

31


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

32

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Zaalwachten Week

Dag

Datum

48

woensdag

28 november

49

woensdag

12 december

50

woensdag

19 december

1

woensdag

2 januari

2

woensdag

9 januari

3

woensdag

16 januari

4

woensdag

23 januari

5

woensdag

30 januari

6

woensdag

6 februari

7

woensdag

13 februari

Zaalwacht

Telefoon

Jeffry Schouteren Peter Schreiber

0164-252550

Edwin Schuurbiers

06-11519938

Marsha van der Sloot

06-30310124

Christ Smetsers

0164-244439

Aranka Staal

0164-850226

Tim Talboom

06-34434809

Marjolein van Terheyden

0164-256609

John Tjia

0164-265966

Patrick Trompert

06-23917850

Larissa van Veldhoven

06-12228439

Anton Veraart

0164-252492

Cocky Verbraak-Bastianen

0164-254931

Patrick Verdult

0164-602338

JasperVijverberg

06-24891892

Inge Kunst

0111-420023

Ronny van Werkhoven

0164-242796

Els Willemen

0164-256086

Els Withagen Wortel

0164-299667

Trainingstijden miv september Maandag 19.00—20.00 uur 20.00—21.30 uur

Extra groep Veren spelers

Arno + William William

Woensdag 19.00—20.00 uur 20.00—22.00 uur

Begeleid vrijspelen jeugd Vrijspelen senioren

Marcel + jeugdcommissie

Vrijdag 17.30—18.45 uur 17.30—18.45 uur 17.30—18.45 uur 17.30—18.45 uur 18.45—20.00 uur 20.00—21.30 uur 21.30—23.00 uur

Mini recreanten Recreanten jeugd D1 + E1 B1 + B2 7 + 8 + 9 + 10 + 11 +12 + Recreanten 4 + 5 + 6 + H1 + aanvulling 1+2+3

Patrick + begeleiders Jeffry + Rick Ferry Jeffry + Rick Arno/Marcel William William + Arno

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

33


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

36

JAARGANG 40 | NOVEMBER 2012

Clubblad 2012 nr4 november  
Clubblad 2012 nr4 november  
Advertisement