Page 1


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

het succes van de zaak zit ‘m in een goede manier van werken wij helpen onze P&O klanten met het realiseren van optimale procesverbetering door de combinatie van bestaande en vaak verborgen kennis met web-geöriënteerde workflow technologie

InfoRhei bv Antwepsestraat 37 4611 AB Bergen op Zoom Tel. 0164 – 298 200 Fax. 0164 – 298 219 E-mail: info@inforhei.com www.inforhei.com

2

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Woordje van de redactie.

Els Willemen voorwoordschrijfster

door Els Willemen ·

Beste Clubleden, We zijn weer begonnen. Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiende vakantie, ondanks het wisselvallige weer. De eerste trainingen zijn geweest en we zijn ons aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. De eerste thuis wedstrijd van team 1 was bijzonder en uniek in Bergen op Zoom e.o. De clubbladcommissie is op zoek naar uitbreiding van de redactie. We zoeken iemand die het clubblad kan voorzien van nieuwe artikelen. Heb je belangstelling meld je dan bij een van de redactieleden. Ook vragen we jullie om in je omgeving rond te vragen of men een advertentie in het clubblad wil zetten. Laat ook eens bij een sponsor horen dat je lid bent van The Flying Shuttle ‘57 en dat je hun advertentie in het clubblad hebt zien staan.

SPORT OVERDAG

Fenfisjenie???...

Uw redactie Els, Lonnie, Mat en Martien wensen iedereen weer veel leesplezier. Namens de redactie, Els Willemen.

Inhoud Praatje van Els .......................................................... ...3

Pluim van de maand................................................... 28

Van de voorzitter ......................................................5,7

Uitje voor de jeugd..................................................... 29

Van de secretaris ....................................................9,11

Hoezo uit de sloot? .................................................... 30

Jippie voor Jibbe!! ..................................................... 11

Gedragscode leden .................................................... 31

Zaalwachten ............................................................. 13

Patrick goes China ..................................................... 32

Zaalgebruik................................................................ 15

Technisch nieuws ....................................................... 33

Feesterijen ................................................................ 17

Lidmaatschapsvoorwaarden....................................... 34

Sport overdag jubileert .................................... 19,21,23

Adressen en telefoonnummers................................... 35

Snelle Jelle op Alpe d’Huzes ............................. 25,26,27

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

3


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

4

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Woordje van de voorzitter Kortom iedereen is er klaar voor om aan het avontuur te gaan beginnen. Laten we hopen dat klassenbehoud gerealiseerd gaat worden met steun van vele leden die Sarah, Monique, Sharon, Roel, Onno en Simon komen aanmoedigen. We wensen alle betrokkene veel succes! Wilfried Willemen voorzitter

door Wilfried Willemen ·

Beste Flying Shuttle leden,

Allemaal een fijne vakantie gehad? Els en ik zijn dit jaar voor het eerst zonder kids op vakantie geweest. We hebben drie weken door het fjordengebied van Noorwegen getrokken. Het is een prachtig land. We hebben ontzettend veel gezien (behalve Fons) en ook wel een beetje kou geleden. Ik hoop dat ook jullie allemaal hebben genoten van je vakantie en dat je voldoende energie hebt opgedaan om er weer een mooi seizoen van te gaan maken.

Team 1 Eredivisie. In het vorige clubblad heb ik uitgebreid geschreven over de afwegingen van het bestuur om eredivisie te gaan spelen. In de afgelopen maanden is er heel wat gebeurd:  De spelers van team 1 hebben doorgetraind met trainingsschema’s en begeleiding van Paul  De sponsorcommissie heeft al een fors bedrag van het benodigde budget binnen gehaald  De comminicatie-cie heeft al heel wat pers berichten verstuurd  De team managers hebben de organisatie rondom de thuis wedstrijden van team 1 tot in detail geregeld  Het bestuur heeft intensieve besprekingen gehad met de gemeente met betrekking sporthal “Gageldonk”.

Competitie van alle overige teams. Huib en Monique hebben hun handen vol gehad met de organisatie van de komende competitie. We hebben maar liefst ACHT (ex-)leden die zich na de procedure hebben teruggetrokken uit de competitieteams. Dat dit forse gevolgen heeft voor leden die wel willen spelen moge duidelijk zijn. De TC zal de teamsamenstellingsprocedure evalueren en waar nodig bijstellen. Het geven van een boete van € 50,- is blijkbaar niet voldoende om je alsnog terug te trekken van een “verplichting” om competitie te gaan spelen. Waarschijnlijk ten overvloede, maar het dragen van voorgeschreven clubkleding is komend seizoen voor alle spelers verplicht. Tenue kun je kopen bij “Plugro” in de Potterstraat. De TC heeft een document met betrekking tot gedragsregels opgesteld en zal dit onder de competitieteams verspreiden. ( zie pagina 31 ) Verder zijn wij er ons als bestuur van bewust dat we ons niet alleen mogen focussen op team 1 maar dat alle teams de nodige aandacht dienen te krijgen!

Sport overdag 25 jaar Op donderdag 7 oktober viert onze sportoverdagafdeling haar 25 jarig bestaan. Het is een zeer hechte groep die elke donderdag ochtend hun spelletje badminton spelen. Niet alleen badminton is bij hen belangrijk maar zeker het sociale gebeuren dat er debet aan is dat het een gezellige groep leden is. Leden van het eerste uur zijn Riet van Eekeren en Petra Klein. Beiden kunnen we toevoegen aan het rijtje leden die al vijfentwintig jaar lid van onze vereniging zijn. Lonny van Leeuwen is al vanaf het eerste uur bezielend leidster van deze groep. Elders in het clubblad kun je een uitgebreid artikel lezen. We wensen hen een fijne verjaardag toe op 7 oktober! (vervolg op pagina 7)

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

5


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

café

JAN KRIJNEN

DUBBELSTRAAT 88

6

BERGEN OP ZOOM

TEL 0164 - 233043

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Contributie

Kinderen veel te vroeg in de zaal

In oktober kunnen de afgeschreven bedragen van de contributie bij de leden veranderen. Dit heeft enkele oorzaken: Bij de jeugd kan het zijn dat je geen pupil meer bent maar junior of geen junior meer maar senior. Dit kun je bepalen aan de hand van onderstaand overzicht:

Het komt regelmatig voor dat kinderen veel te vroeg voor aanvang van hun training in de sporthal aanwezig zijn. Kinderen gaan dan spelen in de hal of in de kleedruimtes. Dit is hinderlijk voor de dienstdoende conciërge en onze trainers en misschien gevaarlijk voor de kinderen zelf, want er is dan soms nog geen toezicht. Ouders wilt u uw zoon of dochter a.u.b. niet te vroeg naar de sporthal laten gaan? Vijf minuten voor aanvang van de training is nog ruim op tijd.

Pupillen: Jeugdleden vanaf 6 jaar, die op 30 september de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. Junioren: Jeugdleden vanaf 13 jaar, die op 30 september de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt Senioren: Leden die op 1 oktober de leeftijd van 18 jaar en ouder hebben bereikt. Het kan zijn ook dat je voor het eerst competitie gaat spelen of als jeugdlid in de senioren competitie uitkomt. Ook dit houdt in dat je totaalcontributie zal veranderen. Het bestuur heeft in haar vergadering van september besloten om voor het komend seizoen 2010 – 2011 de normale contributie met 1,5 % te verhogen. Reden van deze verhoging: We hebben op de ALV van 2007 met elkaar afgesproken dat we de contributie gaan verhogen met een percentage gelijk aan de te verwachten inflatiecorrectie. De gemeente verhoogt ook elk jaar de zaalhuur met de inflatiecorrectie. Kijken we alleen naar de contributie-inkomsten dan zijn deze ongeveer gelijk aan de totale zaalkosten. We vinden het niet correct om het ene jaar geen contributie verhoging door te voeren omdat het leden aantal dat jaar voldoende is en het jaar daarop de contributie met bijvoorbeeld 5% te verhogen. Deze verhoging mogen we nu al doorvoeren. De A.L.V. heeft het bestuur hier toestemming voor gegeven i.v.m. de totaalcontributie. We zullen ons in november tijdens de A.L.V. financieel verantwoorden aan de leden. De begroting voor 2010 – 2011 moeten we nog gaan maken. Dit kan pas na 1 oktober als we de definitieve ledenaantallen weten. Ook hebben we de trainingsbijdrage voor de veren spelers met € 60,- per jaar verhoogd. Dit is besloten op de E.L.V. van 27 mei 2010.

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

Kokers shuttles Het komt regelmatig voor dat onze verenspelers een nieuwe koker shuttles bij Jeffrey willen kopen. Jeffrey doet het nadrukkelijke verzoek om shuttles bij hem te kopen tussen 20.30 uur en 20.45 uur zodat ook hij aan vrij spelen toe komt.

Gasten? Het bestuur heeft in haar vergadering van april 2009 besloten om externe spelers de mogelijkheid te bieden middels een stempelkaart maximaal vijf keer te komen spelen. Men betaalt voor deze stempelkaart € 20,- Men meldt zich op een vrij spelmoment bij Emilie. Zij zal deze extra faciliteit gaan coördineren.

Oud lid? Het komt regelmatig voor dat oud leden weer lid willen worden. Het bestuur heeft besloten dat men van twee proefmaanden gebruik mag maken als men twee jaar geen lid is geweest. Binnen deze twee jaar kan men een stempelkaart kopen of men wordt direct lid.

Nieuw lid? De komende periode komen er weer nieuwe leden op de vereniging. Maak eens een praatje met hen en nog mooier: speel eens een partijtje waarin ze wegwijs worden gemaakt met het badmintonspelletje. Wilfried Willemen, voorzitter.

7


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Beëdigd makelaar/taxateur B. van Kaam Bredasestraat 46 4611 CH BERGEN OP ZOOM Tel. 0164-233700 B.g.g 0164-674354 www.vankaammakelaardij.nl

Ravelstraat 155

4614 XG

Bergen op Zoom

0164-236857

Norbartlaan 6

4702 AX

Roosendaal

0165-533521

E-mail: info@lindhout.nl Internet: www.lindhout.nl

Gecertificeerde makelaar/taxateur voor al uw makelaarswerkzaamheden, taxaties, hypotheken en verzekeringen

8

Zandstraat 36 4614 CK Bergen op Zoom T. 0164 – 237713 F. 0164 – 237740 E. info@wiericx-geerdink.nl

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Van de secretaris

Clubkleding

Roel Janssen secretaris

door Roel Janssen ·

De vakantie zit er weer op, het racket kan weer gepakt worden. Weer wat meer vastigheid in de week. Maandag, woensdag en vrijdag is bezet om te spelen, het weekend weer vol met toernooien en competitie. We kunnen er weer tegen aan. Iedereen veel plezier en succes het aankomende seizoen. Ook dit seizoen weer de gebruikelijke secretariële onderwerpen; Trainingen In de week van 23 t/m 27 augustus zijn alle trainingen reeds gestart. Voor het vrijspelen en alle andere trainingen verwijs ik jullie naar het trainingsplaatje zoals gepubliceerd in het vorige clubblad. Het tweede trainingsmoment voor de veren spelers is begonnen de indeling is bekend bij de spelers. Kosten voor de deelnemers: € 40,- voor het 2e trainingsmoment het gehele competitie seizoen (20 trainingen) indien je tot de herfst vakantie meetraint zijn de kosten € 20,- (10 trainingen). Ook de Jeugd Combinatie Trainingen zijn gestart. Deelnemers hebben een overzicht gekregen welke maandag men extra training krijgt. Zie ook in het overzicht van de zaal.

Competitie De competitie start in het weekend van 18/19 september! In de week voor de competitie worden alle competitiemappen en, shuttles uitgedeeld.

Zoals iedereen inmiddels wel weet ben je tijdens de competitie wedstrijden verplicht om te spelen in club tenue. Het komend seizoen is elke competitiespeler verplicht om in het nieuwe tenue te spelen. De leden die een nieuwe outfit hebben besteld krijgen van Plugro een berichtje wanneer je dit kan komen afhalen. Wil je als nog een Tenue kopen dan kun je eveneens terecht bij PLUGRO sport in de Potterstraat te Bergen op Zoom. Ook voor rackets, schoenen e.d. kun je bij hen terecht. Vanaf zondag 19 september ben je verplicht om je competitiewedstrijden in club tenue te spelen.

Lidmaatschap Zoals de meeste leden wel weten ben je contributieplichtig tot 1 oktober 2010. Indien je geen belangstelling meer hebt voor de badminton sport dan dien je, je altijd schriftelijk af te melden bij het secretariaat. Binnen een maand krijg je van mij een schriftelijke bevestiging. Het gebeurd ook regelmatig dat leden zich per direct afmelden van de vereniging. Het antwoord is altijd als volgt: Volgens de statuten en de tekst aan de binnenkant van het clubblad is opzegging alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar eindigt op 30 september 2010 Tot die tijd bent u contributieplichtig. Op die basis is Flying Shuttle ook zaalen trainingsver­plichtingen aangegaan. Dit beleid is al jaren standaard bij The Flying Shuttle en in de gezamenlijke ledenvergadering besloten. Dus afmelden kan, maar moet altijd voor 31 augustus, schriftelijk bij het secretariaat gebeuren. Binnen een maand krijg je van mij een bevestiging. Dit kan dus niet via e-mail, het is immers een ontbinding van een "contract" lidmaatschap met de vereniging. Aan dit "contract" lidmaatschap zijn immers wederzijdse verplichtingen verbonden. Dit dient daarom altijd schriftelijk te worden ontbonden binnen de afgesproken opzeg termijn.

Zaal gebruik De defintieve zaaluren staan elders in het clubblad vermeld onder de het kopje zaalgebruik.

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

( vervolg op pagina 11 )

9


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Dorpsstraat 47 4661 HM Halsteren 0164 683405

loemsierkunst Elly van der Zande Oude Beijmoerseweg 1 4661 PG Halsteren telefoon 0164 - 680488

gelegenheidsbloemwerk boeketten en zomerpluktuin

Autobedrijf van Broekhoven - BOVAG occassions - Reparaties en onderhoud - APK-keuringen

10

Autobedrijf van Broekhoven BV Jankenberg 1 4661 KS Halsteren 0164-682304

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Verhuisberichten Het komt regelmatig voor dat leden gaan verhuizen en dit vergeten door te geven aan het secretariaat van de vereniging. Willen jullie er aan denken om ook ons even een kaartje te sturen dit voor komt nogal wat extra puzzelwerk voor diverse vrijwilligers.

Zaalwachtlijst In het clubblad staat vermeld wanneer je aan de beurt bent voor je zaalwachtverplichting. Noteer de datum dat je aan de beurt bent op een voor jouw / jullie herkenbare plaats, zodat je ook daadwerkelijk op betrokken avond aanwezig zult zijn.

Aanname nieuwe leden Zoals de meeste van jullie wel weten kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken. Ken je iemand uit je kennissenkring die belangstelling heeft om te gaan badmintonnen dan kan hij of zij zich aanmelden voor: - Senioren bij Monique de Laet (0164-251285) - Jeugd bij Astrid Looij (0164-251285) - Sportoverdag bij Lonnie v. Leeuwen (0164- 250854) Wel graag een eerst afspraak maken met Monique, Astrid of Lonnie. Met vriendelijke sportgroeten, Roel Janssen.

We feliciteren Marco en Jolijne met de geboorte van hun tweede zoontje Jibbe. En Tijn natuurlijk met zijn broertje!! JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

11


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

MCD Ernest … mooi lekker laag! Bloemendaal 56 Bergen op Zoom

supermarkten

Restaurant De Drempel Oudeweg 3 4661 HK Halsteren T: 0164 685988 F: 0164 687029 www.restdrempel.nl

Hier uw advertentie?? Stuur een berichtje naar: clubblad@theflyingshuttle57.nl

Voor Acryl en olieverf Schilderijen in opdracht Rob Lentze Ook voor muurschilderingen!! 0164-685316 12

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Zaalwachten NOTEER DE DATUM WANNEER JE AAN DE BEURT BENT OP EEN HERKENBARE PLAATS Week

Dag

Datum

Namen

Telefoon

37

Wo.

15-09

Albert Joosen Stefan Joosen

266687 299078

38

Wo.

22-09

Renaldo Kaljouw Hanneke Karpenko

0628830831 2621614

39

Wo.

29-9

Lucien van Kempen Ricardo Koens

247050 0113 562582

40

Wo.

6-10

Annmiek Koopman Louis Krook

245959 0165 379414

41

Wo.

13-10

Roland Kuhnen Kees de Martelaere

0621612003 244796

42

Wo.

20-10

Monique de Laet Tak Chin Lam

251285 0165 551336

43

Wo.

27-10

Esther lammers Sarah Lammers

0641652902 0641652902

43

Vr.

29-10

Petra Landmeter Ronald Loman

0767074233 0653625240

44

Wo.

03-11

Lonny van Leeuwen Martien van Leeuwen

250854 250854

45

Wo.

10-11

Petra van Leeuwen Astrid Looij

263684 230480

46

Wo.

17-11

Hans Looij Patrick Looij

230480 230480

47

Wo.

24-11

Jelle van Loon Amanda van der Maas

682511 0634487161

48

Wo.

01-12

Marcel Malee Nico Miedema

255858 0643278227

49

Wo.

08-12

Margo de Moor Marijke Moret

642668 0651327317

50

Wo.

15-12

Piet Oerlemans Simon van Opstal

0643008889

51

Wo.

22-12

Raymond Otten Onno Quik

683251 06 16535144

52

Wo.

29-12

Lucie Quik Arno van Rooijen

244088 855652

W.Willemen september 2010

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

13


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Potterstraat 60 4611 NK Bergen op Zoom Tel. 0164-265095

14

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Zaalgebruik Codes: 1 = Vrij spelen 2 = Jeugdtraining 3 = Seniorentraining 4 = Sport Overdag 5 = Competities 6 = MRK wedstrijden 7 = JCT Ga = Gageldonk

Bijzondere evenementen: week 42

datum 24-10-2010

dag tijd zo 10.30 - 13.30

zaal evenement Ga Familie dubbel toernooi

45

14-11-2010

zo

10.00 – 18.00

Ga Extern jeugd toernooi

11

18-3-2011 19-3-2011 20-3-2011

vr za zo

17.00 - 23.00 09.00 - 18.00 09.00 - 18.00

Ga Clubkampioenschappen Ga Clubkampioenschappen Ga Clubkampioenschappen

14-5-2011 15-5-2011

za zo

09.00 - 21.00 09.00 - 18.00

Ga Cooling down Ga Cooling down

Optie tot 21-22.30 uur

19

opmerkingen

Optie tot 22.00 uur

Gewoon gebruik: week 39

datum 27-9-2010 29-9-2010 30-9-2010 01-10-2010 03-10-10

dag ma wo do vr zo

tijd 19.00 - 22.00 18.00 - 22.00 08.30 - 12.00 17.00 - 23.00 10.00 - 17.00

zaal Ga Ga Ga Ga Ga

code 3,7 1,2 4 2,3 5

opmerkingen 2e trainingsmoment -6Optie tot 22.30 uur SPORTOVERDAG -6- Jubileum Comp wk 3 (optie tot 18.00 uur)

40

04-10-10 06-10-10 07-10-10 08-10-10 10-10-2010

ma wo do vr zo

19.00 - 22.00 18.00 - 22.00 08.30 - 12.00 17.00 - 23.00 10.00 - 17.00

Ga Ga Ga Ga Ga

3,7 1,2 4 2,3 5

2e trainingsmoment -7Optie tot 22.30 uur

11-10-2010 13-10-2010 14-10-2010 15-10-2010 17-10-2010

ma wo do vr zo

19.00 - 21.00 18.00 - 22.00 08.30 - 12.00 17.00 - 23.00 10.00 - 17.00

Ga Ga Ga Ga Ga

3,7 1 4 2,3 5

2e trainingsmoment - 8 Optie tot 22.30 uur

18-10-2010 20-10-2010 21-10-2010 22-10-2010 22-10-2010 24-10-2010

ma wo do vr vr zo

19.00 - 22.00 18.00 - 22.00 08.30 - 12.00 17.00 - 23.00 18.00 - 22.00 10.00 - 13.30

Ga Ga Ga Ga Ga Ga

3,7 1 4 2,3 1

2e trainingsmoment -9Optie tot 22.30 uur

41

42

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

-7Comp wk 4 (optie tot 18.00 uur)

-8Compwk 5 (optie tot 18.00 uur)

-9Familie dubbeltoernooi

15


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

16

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

We feliciteren………….

B ER SEPTEM aas n der M a v a d n a n 02 Am ny van Leeuwe n o 07 L age ne Verh 09 Ire ka Staal an 09 Ar Janssen el 10 Ro nja Tiberius ta 12 Ma elle Kuhnen ch 14 Mi ine Klipper rt 15 Ma y Ipenburg ven nd 16 Ma n van Broekho ee 17 Hil ithagen W 17 Els as Thijssen om 17 Th a van der Valk r 17 Ind de Crom se n 18 Eli van der Sande k 23 Nie thi van Tienen ra 25 Do ieke Goosens rl 26 Ma Goosens ke 26 Els an Eekeren tv 27 Rie Hopmans an 29 Joh ie Boersma d 29 Elo n Veraart to 3 0 An

OKTO

BER

02 Marce l 03 Riet M Malee ulhuij 07 sen Mat B u 10 Kimbe uron r 11 Margo ly Clooster man 11 d e Mo Dinja o r v 13 Stefan an Hoof 16 d Piet C e Keijzer o 17 Ankie ppens de Lae 18 Marijk t e 19 Colin Cloosterm B an 22 Carola aarends 24 Carola van der Ha ve 25 Astrid de Bree L 25 Rinald ooij o 27 Dimp Kaljouw hy van 30 To m G Broek hoven u 31 Julie S lden tobbin k

NO

VE 01 M BE 04 R 09 D 13 Ir agm 1 P is v a 13 3 Br atri an r Jo 1 H ia ck de ch 16 3 Ko uib n H Loo r L ems 1 E en va uis ij ooi j 20 7 M stel va n R ma 21 Pe ire Ba n d oo ns 22 M ter lla rb er ijen Lo 2 A ire K Br e oi 25 4 Ne rno lle err uijs j 26 Ch tti va van 26 K ri e B n R d M im tiaa ru oo e H El art Lam n S ijs ije ave n s W ie n br me e t ill va c se em n ht r en Lee s s uw en

Het kan voorkomen dat er een lid ontbreekt, excuses hiervoor. JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

17


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Een origineel promotie-idee/artikel? Een leuk of exclusief relatiegeschenk?

Sabri Bloemenmarkt Station Bergen op Zoom Stationsplein 2 Tel.: 0164 – 235354 7 dagen per week geopend. Dus ook op zondag.

PETER WITJES Nobellaan 32 4622 AJ Bergen op Zoom tel. 0164-211092 fax. 0164-211093

Uw wens + ons idee = SUCCES

18

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

SPORT OVERDAG SPORTOVERDAGGROEP BESTAAT 25 JAAR Op 1 oktober a.s. bestaat de sportoverdag groep van onze vereniging 25 jaar en op donderdag 7 oktober gaat dat feit feestelijk gevierd worden via een geheime “missie”, waarmee een werkgroep uit de groep onder leiding van Piet Coppens aan de slag is. De groep kent intussen een schitterende historie. Op 1 oktober 1985 startte, bij wijze van experiment, de vereniging de mogelijkheid om overdag actief te sporten, mede onder impuls van subsidiemogelijkheden die beschikbaar kwamen, met mogelijk inzet van gekwalificeerde trainers, die op dat moment “in de kaartenbak”zaten, omdat er geen werk was voor hen. Maar omdat de eisen die gesteld werden zo formeel en overdreven waren, heeft het toenmalige bestuur besloten om zonder derden en subsidie de activiteit aan te gaan bieden, zij het met slechts de mogelijkheid om alleen maar te badmintonnen, terwijl de genoemde subsidiemogelijkheid als eis stelde dat er meerdere sportmogelijkheden aangeboden zouden moeten worden. Het feit dat de vereniging floreerde als nooit tevoren en er voldoende mensen bereid waren om de schouders onder de plannen te zetten, werd een start gemaakt o.l.v. onder andere Cocky Verbraak, Marjo Maris en Lonny van Leeuwen. Er kwam een enorme respons op de oproep en van het begin af aan floreerde de groep. Van de eerste groep zijn nog steeds lid de dames Riet van Eekeren, Petra Klein en Lonny van Leeuwen. Wel is de samenstelling van de groep enigszins veranderd. In het begin waren het vooral dames en heren die in de avonduren niet (meer) konden of wilden sporten, of ’s avonds niet het huis uit wilden, maar wel hun hart hadden verpand aan de sport of een gezellige activiteit zochten voor een ochtend, met een sportief tintje.

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

Veel moeders, die eerst hun kinderen naar school brachten om daarna zelf sportief aan de slag te gaan. Momenteel bestaat de groep vooral uit dames en heren die het geluk hebben al met VUT of pensioen te zijn (en nu dikwijls al oppas opa of oma zijn en weer de zorg voor kleinkinderen hebben) en nog in een zodanige gezondheid dat ze sportief actief kunnen blijven, dames en heren die in de ploegendienst zitten, maar ook nog steeds dames en heren die liever overdag dan ’s avonds het huis uitgaan.

De leeftijd van de groep loopt uiteen van ongeveer 40 tot maar liefst 82. De oudste leden zijn Riet van Eekeren, met haar 80 jaar nog steeds wekelijks aan de slag en Johan Hopmans, die met zijn 82 jaar nog menige dame (en ook heer) alle hoeken van het veld kan laten zien. Hij doet dat het liefst met de jonge dames, zo hoorde ik uit welingelichte bron. En onze oud trainster Riet Withagen, “moeder kloek” voor heel veel van de huidige toppers, loopt gewoon weer training te geven aan haar badmintonvrienden. Ze kan het niet laten en dat gebaar wordt zeer gewaardeerd. ( vervolg op pagina 21)

19


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

CARAVAN/BOTEN STALLING Schoonheidsbehandeling Make-up (Lanèche) Manicuren Verven Harsen Pedicuren

Ravelstraat 71 Bergen op Zoom Telefoon 0164 - 237989

20

40 euro per strekkende meter per jaar

Piet van der Zande Halsteren 0164-680488 06-55322941

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Het is duidelijk dat vooral de gezelligheid en het sociaal contact en het sociaal op elkaar betrokken zijn de belangrijkste doelen van de groep zijn. Op de bijgevoegde foto’s is goed te zien dat de groep graag actief wil zijn op de baan, maar ook in de foyer de tijd neemt om het nieuws door te nemen en er gezellig voor elkaar te zijn. Geen van de leden heeft de ambitie om nog door te stoten naar de top van de vereniging, om Onno of Roel “weg te zetten”; nee, hun doelen liggen op een ander terrein. Zij hebben op hun manier hun “eredivisie” en handhaven zich al jarenlang. “Dat moeten die jongelui nog maar eens zien te halen”. Ook oud leden, die door gezondheidsproblemen niet meer actief kunnen zijn, zoals Jenny Bolder, willen altijd nog graag meedoen aan het jaarlijkse uitstapje en mee helpen organiseren van het gezellige tournooitje dat fanatiek – toch wel – elke eerste donderdag van de maand wordt gespeeld.

De groep kijkt ook altijd uit naar de jaarlijkse uitjes, zoals het bezoek aan het tennistoernooi in Rotterdam en de uitwisseling met de badmintonclub uit Kwintsheul, in het Westland. De groep komt elke donderdagmorgen tussen 8.30—12.00 uur in sporthal Gageldonk bijeen. Een geweldig proficiat aan deze geweldig vaste groep, met de jubilarissen Riet van Eekeren en Petra Klein, die van stond af aan samen met Lonny actief zijn op donderdagmorgen en een gezellige dag op de 7de toegewenst. Martien

Sport overdag op stap

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

21


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Westersingel 13 Postbus 994 4600 AZ Bergen op Zoom T (0164) 28 11 00 F (0164) 28 11 11 info@dekokbouwgroep.nl

22

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

SPORTOVERDAG 25 JAAR JONG!!!

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

23


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

DIVERSE BELEGDE BROODJES Bergen op Zoom 0164-242178

24

DIVERSE SCHOTELS

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

www.Team64.nl (4 juni 2009, als supporter van een vriend, stond ik op Alpe d’Huez)

Sport is emotie, maar dit is meer dan sport. Dit gaat dieper dan het gevoel van. Dit gaat tot diep in de ziel, terwijl je sommige nog ineens kent. Je hebt ze die dag eerder voorbij zien komen, meer niet. Meer dan genoeg om een band te voelen. 1500 renners met 1 zelfde doel. Samen zoveel mogelijk geld binnenhalen voor het KWF kankerfonds. Daar komt hij! Gelukkig hebben we een zonnebril. Een stuk kunststof dat de onze natte ogen afscherm van de rest van de wereld. Dat is het moment waarop ik beslis een uitdaging aan te gaan. Één van een omvang die ik nog nooit ben aangegaan. Één die meer dan het uiterste van me gaat vragen. Ik ga deelnemen aan Alpe d’HuZes. Ik ga een team rond me heen formeren waarmee ik zoveel mogelijk geld voor het KWF kan binnenhalen. Geld dat keihard nodig is om onderzoek naar de vreselijke ziekte kanker te kunnen bekostigen. Onderzoek dat nodig is om medicijnen te ontwikkelen. Medicijnen die nodig zijn om kanker te kunnen verdrijven, tegen te houden of het leven met de ziekte te verlengen of dragelijker te maken. Alpe d’HuZes is een initiatief dat in 2006 gestart is om geld in te zamelen voor het KWF. Men kan zich als individu of als team inschrijven, om op 1 dag 6 maal Alpe d’Huez te beklimmen (en afdalen). Een klim van 15 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1 procent met een hoogte verschil van meer dan 1000 meter. Als je deze cijfers maal 6 doet, hoef je geen professor te zijn om te zien dat je dit niet zomaar voor elkaar krijgt.

Ten eerste moet je voor jezelf een drive hebben. Vele mensen fietsen voor een persoon of personen die niet meer bij ons zijn of iemand die in aanraking is geweest met kanker. Hetgeen wat juist dat extra’s geeft dat je nodig hebt. Op een gegeven moment is het niet alleen meer een fysieke aanslag. De geest is zeker zo belangrijk. Die combinatie kan je brengen waar je wilt eindigen. Is één van de twee niet top, vergeet het dan maar. De slogan van Alpe d’HuZes is dan ook; opgeven is geen optie. ( www.opgevenisgeenoptie.nl ) Ten tweede moet je trainen, trainen en nog eens trainen. Niet als een kip zonder kop maar weten wat je doet. Pieken op het goede moment. Ook eten en drinken is een belangrijk item. Hoe en wat ga ik eten de weken ervoor en tijdens die dag. Zoet, zout, koolhydraten, vetten, veel, weinig. Dit zelfde geldt voor het drinken. Allemaal vragen waar ik antwoord op moet gaan vinden. Het team heet team64. waarom? De vader van de vriend, waarvoor ik daar als supporter was, is niet ouder geworden dan 64 jaar. Tijdens het aanmoedigen, het brainstormen, het trainen, het klimmen, het afzien zullen de naasten die hier helaas niet meer zijn, in elke vezel van ons lichaam aanwezig zijn. Ieder draagt zijn rugzak bij zich. ( vervolg op pagina 27 )

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

25


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

26

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Het einddoel is, zoveel mogelijk geld inzamelen. Daar draait het uiteindelijk om. De Hollandse berg bedwingen is slechts een middel. Buiten de 6 renners binnen ons team hebben we 5 mensen die alle randvoorwaarden regelen. Sponsoring, communicatie, PR etc. We hebben komende 9 maanden allerlei activiteiten op stapel staan om geld in te zamelen. Er zijn zelfs concrete ideeën om arrangementen aan te bieden voor mensen die mee willen. Een hoop geregel dus. Doordat zij daar zich over buigen, kunnen de renners zich focussen op hun taak: met z’n zessen in totaal 504 km klimmen en 504 km afdalen ( 36 x klimmen en dalen ).

3 juni 2009 heb ik besloten dit te gaan doen. Op donderdag 9 juni 2011 moet het gaan gebeuren. Deze beslissing betekent veel voor mij. Buiten het emotionele betekent het ook dat ik een deel van mijn gebruikelijke activiteiten voor een jaar aan de kant heb moeten zetten. 22 jaar lang ben ik bijna elke woensdag en vrijdag in de zaal te vinden geweest. 14 jaar lang ben ik me op woensdag en vrijdag aan het haasten om op tijd voor de groep te staan. Dat moet nu plaats maken voor een andere missie . Een hele stap maar een goede. Competitie, vrijdag zelf trainen en t/m oktober op maandag trainen is hetgeen wat ik nog wel blijf doen. Training geven, op woensdag spelen en mijn bestuurlijke functie heb ik voor komend seizoen aan de kant gezet. Dit is dus de reden dat jullie me wat minder vaak in de hal tegen zullen komen. Jullie zullen nog genoeg horen van onze plannen, acties en vorderingen. De officiële publiekelijke aftrap is op 3 december. Zet alvast maar in je agenda: - vrijdag 3 december - plaats: café ’t Slik te Bergen op Zoom - reden: pakjesavond team64 gr.Jelle

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

27


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

De pluim van deze maand gaat naar:

Els en Hans (van de bar) Vanwege de altijd gastvrije ontvangst

28

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

DUTCH OPEN

Het uitje voor de jeugd

Emilie Buuron voorzitter jeugdcommissie

Deze vindt plaats op 24 oktober. Binnen kort komt er weer een inschrijfformulier te hangen. Het is zowel voor de oudere als jongere jeugd altijd een hele happening. Ook de begeleiders genieten altijd op deze dag. Leuke wedstrijden zijn er te zien, stands met badmintonkleding en er zijn lekkere hapjes en drankjes te krijgen. Dus als het formulier er hangt schrijf je snel in want vol is vol.

door Emilie Buuron·

Beste jongens en meisjes, De vakantie zit er weer op en de trainingen zijn begonnen. Wij van de jeugdcommissie hebben de eerste vergadering er weer op zitten. Het komend jaar zullen er weer heel wat activiteiten georganiseerd worden. Wij hebben dan ook weer een activiteitenkalender gemaakt. Lees deze goed door en noteer alvast data in je agenda.

JEUGDACTIVITEITEN 2010-2011 -

24 oktober 31 oktober

-

14 november 1 december 12 januari 18 februari 18/19/20 maart 17 april 25/26 juni 6 juli

Dutch open in Almere Familiedubbeltoernooi van 10.30 – 13.30 Eigen jeugdtoernooi Pepernotentoernooi Oliebollentoernooi Vriendjes/Vriendinnetjesdag Clubkampioenschappen Engelsen op bezoek Jeugdweekend Afsluitende activiteit

COMPETITIE De competitie is weer van start. Zoals elk jaar is het weer moeilijk voor Huib om de mappen op tijd klaar te hebben. En dat ligt echt niet aan Huib maar wel aan andere verenigingen die de uitnodigingen niet op tijd de deur uit doen. Half september start meestal de competitie en daar moet je dan maar rekening mee houden.

FAMILIEDUBBELTOERNOOI Op zondag 31 oktober wordt het jaarlijkse familiedubbel toernooi georganiseerd. Dan mag je een van je ouders, opa’s, oma’s of ooms en tantes mee laten spelen. Er wordt gespeeld tussen 10.30 en 13.30 uur. Binnenkort krijgen jullie een brief mee om je daar voor op te geven. GROTE CLUBACTIE Elly, de moeder van Thomas, heeft de formulieren weer uitgedeeld. De bedoeling is dat de jeugdleden zoveel mogelijk loten proberen te verkopen. De opbrengst van deze actie mag de jeugdcommissie houden van het bestuur om daar van alles mee te kunnen betalen oa het jeugdweekend, familiedubbeltoernooi en de slotactiviteit. Van de inleg van ieder lot mag je zelf 50 eurocent zelf houden. Dus als je 10 loten verkoopt heb je 5 euro, dat is toch snel verdiend. De trekking is op 25 november dus als jullie je inschrijfformulieren voor half oktober weer bij Elly inleveren is dat mooi op tijd.

SUCCES MET DE VERKOOP!!!!! JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

29


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

31


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

32

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010


CLUBBLAD VAN THE FLYING SHUTTLE ‘57

Van de Technische commissie

Richard van der Looij voorzitter technische commissie

Beste leden, Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten gaat Jelle het komende jaar zijn overschot aan energie steken in een goed doel. Ik weet zeker dat jullie hier de komende tijd via allerlei kanalen meer van gaan horen. Jelle heeft mij gevraagd om voorlopig het voorzitterschap van de technische commissie over te nemen en ook de technische commissie te vertegenwoordigen in het bestuur. Op de komende algemene ledenvergadering zal het voorstel aan de leden worden voorgelegd. Omdat de club gewoon doordraait neem ik de komende tijd alvast waar. Mocht je echter belangstelling hebben voor het voorzitterschap van de technische commissie of vertegenwoordiging in het bestuur, neem dan even contact op met mij of met Wilfried.

Even voorstellen: Hoewel de meeste leden mij wel kennen (je ziet me niet gemakkelijk over het hoofd) zal ik me toch wat nader introduceren. Ik ben sinds 1991 lid van The Flying shuttle '57. Daarvoor speelde ik al een jaar of 12 voor BC Schijndel. Een badmintonleven lang zullen we maar zeggen. Ik speel al jaren in de hoogste districtteams en met Mat Buuron vorm ik al vele jaren een gevreesd duo op de Westbrabantse badmintonbanen. Veel van onze huidige toppers hebben hun eerste schreden in het seniorenbadminton in ons team gezet en uiteraard heb ik daar goede herinneringen aan. Ik werk bij Cargill en hou me bezig met ondersteuning van alle investeringen in Europa en vandaar dat ik helaas regelmatig wel eens afwezig ben als ik weer eens in een hotel in het buitenland zit. Maar zoals ieder jaar heb ik ook dit jaar weer goede voornemens om er toch zoveel mogelijk te zijn. Samen met Petronne hebben we drie kinderen (Iris, Martijn en Koen) en die spelen inmiddels ook alle drie kompetitie in de jeugd. Voor Flying

JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2010

Shuttle ben ik actief geweest in de jubileumcommissie, vele kascommissies, eerdere technische commissies en wat kleinere hand en spandiensten. Voor de rest zal je het met de foto moeten doen ! Mocht je meer willen weten dan mag je me altijd opzoeken. Meestal ben ik de 4e set in de foyer ook nog wel van de partij.

De technische commissie. De doelstellingen van de technische commissie zijn 2 jaar geleden door Jelle op de ALV gepresenteerd. Daar is nu nog niets aan veranderd. We zullen het meerjarenplan grondig herzien en dan zullen we dit met jullie delen. De huidige technische commissie bestaat uit Monique Broeke (wie kent haar niet ?), William van der Maas (ook hij heeft geen nadere introductie nodig) en mezelf. Jelle blijft aan de zijlijn meekijken en met Paul Poppenk (de trainer voor onze veren shuttle spelers, zie interview clubblad Mei) zijn we nog in overleg of hij lid wordt van de TC.

Afspraken / Agenda Binnen de TC hebben we de volgende afspraken gemaakt: Monique is aanspreekpunt voor de spelers van team 1 en voor Paul Poppenk Jelle is aanspreekpunt voor alle overig veren spe-

lers Richard is aanspreekpunt voor de districtspelers / recreanten en jeugd (of ouders) De belangrijkste agendapunten voor de komende tijd : Voorbereiding ALV in oktober Het meerjaren beleid definitief maken in oktober Evaluatie kompetitie 09/10 + samenstellen teams 10/11 + opstart competitie zal plaatsvinden in November. Het evalueren van het traject rond de deeldiploma s zal plaatsvinden in November Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben dan mag je me die toesturen via rvdlooij@home.nl of spreek me even aan in de zaal. met vriendelijke groeten, Richard van der Looij

33


Clubblad 2010 nr5 september  
Clubblad 2010 nr5 september  
Advertisement