Page 1

Gula Bladet. Nummer 1 2019

Jaana Tuominen, vd på Fiskars:

Man måste förstå individen och upptäcka det bästa sättet att leda

Tillväxttjänster och aktiveringsmodellen

Kom ihåg att ansöka om stipendium! sid. 24

TFIF / DIFF

Bild: Patrik Lindström

sid. 7


INTERVJU

Fiskars vd Jaana Tuominen läser mycket, men aldrig affärsböcker. Hon säger att skönlitteraturen kan hjälpa en att förstå människor. I sitt ledarskap utgår hon från individerna.

GYLLENE REGELN ÄR FEL I LEDARSKAPSSAMMANHANG Text: Lina Laurent, bilder: Patrik Lindström

J

m r r o a

2

aana Tuominen har varit vd för Fiskars i drygt ett år. Hon tar emot i Fiskars huvudkontor i Arabias gamla fabrikskvarter i Helsingfors.

husgeråd från Hackmann, porslin och glas från bland annat Arabia, Iittala, Royal Copenhagen och Rörstrand.

Det är bara drygt två år sedan Arabias keramikfabrik lades ner, ett beslut som i tiden uprörde en hel del finländare. I dag har Fiskarskoncernen tre fabriker i Finland, i Iittala (glas), Sorskakoski (kastruller) och Fiskars (saxar). – Jag förstår att fabrikerna väcker känslor men vi kan inte ha fabriker i alla 30 länder där vi har personal. Vi måste tänka långsiktigt. Samma diskussion förs var än man öppnar eller stänger en fabrik, säger Jaana Tuominen. Hon visar runt i utställningshallen som ligger i anslutning till kontoret. Här finns en gedigen samling av koncernens produkter: trädgårdsredskap från Fiskars och Gerber,

bland de legendariska varumärkena var ingen självklarhet. När hon 2017 blev tillfrågad att ta över som vd på Fiskars var hon vd för Paulig. Hon trivdes utmärkt med jobbet och hade inte ens funderat på att söka sig bort. Men så tänkte hon att hon ännu hade några år kvar till pensionen och att det skulle vara roligt att pröva något nytt. Och så har hon alltid varit den som hellre tackar ja än nej.

Att Jaana i dag står som vd mitt

– Men, helt ärligt tror jag inte det finns något annat jobb jag skulle ha tackat ja till just då. Jaana Tuominen lockades också av att bolaget är internationellt, med drygt 7 500 anställda i över 30

länder och produkter som säljs i 100 länder.

”Det är svårt att överleva tiotals eller hundratals år utan långsiktiga visioner och det gäller alla bolag” 370 år

Fiskars är Finlands äldsta företag. Bolaget grundades 1649 som Fiskars bruk, ett järnbruk som tillverkade bland annat stångjärn, spik, tråd, knivar och hackor. Ur ett historiskt perspektiv är dagens kvartal, som till en viss del påverkar börsbolagets verksamhet, en mycket kort stund. Jaana Tuominen säger att det gäller att hitta en balans mellan det kortsiktiga och långsiktiga tänkandet.


Gula Bladet. Nummer 1 2019

Beslutet att i slutet av

2017 lämna koncernen Paulig för att bli vd på Fiskars var svårt för Jaana Tuominen. ”Men vill man i Finland jobba med konsumentprodukter som har starka varumärken finns det inget bättre bolag att jobba för”, säger hon.

– Det är svårt att överleva tiotals eller hundratals år utan långsiktiga visioner och det gäller alla bolag. I vår vardag använder vi mycket mer tid på att blicka framåt än på att se tillbaka. Kvartalsrapporteringen innebär att vi tittar i backspegeln och berättar om det som hänt. Vad är aktuellt just nu, med tanke på framtiden?

– Köpbeteendet. En större del av försäljningen flyttar till webben. En annan fråga handlar om vad folk vill använda sina pengar på och det hänger ihop med hållbar konsumtion och miljömedvetenhet. Kommer folk att fortsätta köpa saker eller lägger man mer till exempel mer pengar på upplevelser?

”Vill vara ”den som gör det möjligt för andra att göra de rätta sakerna” Inga ismer

Som vd jobbar Jaana Tuominen genom andra människor. Att lyssna och tala är kärnan i hennes jobb, där hon vill vara ”den som gör det möjligt för andra att göra de rätta sakerna”. Hon reser ofta runt till

Fiskars olika enheter i olika länder och brukar alltid ordna ett öppet tillfälle dit alla anställda är välkomna. – Jag har inga powerpoints. Jag pratar lite och sedan svarar jag på frågor. Det är jättegivande och det är det jag trivs med. Jaana Tuominen har utvecklat sitt sätt att leda under årens lopp. Hon har inte gått särskilda ledarskapsutbildningar eller mentorprogram. Hon läser heller aldrig affärsböcker. – Jag läser mycket men endast skönlitteratur. Kanske det har hjälpt mig som ledare eftersom skönlitteraturen hjälper en att förstå människor och att komma in i andras tankesätt. Jaana påpekar att hon inte följer några ismer och hon tar avstånd från ledarskap som utgår från den gyllene regeln.

TFIF / DIFF

Att i en värld som översvämmas av saker vara en av dem som tillverkar nya konsumtionsprodukter ser Jaana inte som ett problem för just Fiskars.

– Människor vill i allt mindre utsträckning använda engångskärl och -bestick. Den diskussionen deltar vi gärna i eftersom det vi erbjuder egentligen är ”lasting design”, hållbar design. Våra produkter håller länge, både kvalitetsmässigt och visuellt. Man tröttnar inte på att titta på dem. Tänk bara på hur mycket Iittala och Arabia-produkter många finländare ärvt av sina mor- eller farföräldrar.

3


Jaana Tuominen

är en hängiven hemmakock. Gjutjärnsgrytan Norden, ur Fiskars sortiment, hör till favoriterna. – ’Möt andra som du själv vill bli bemött’ – det är så fel det bara kan vara i ledarskapssammanhang. Man måste förstå individen och upptäcka det bästa sättet att leda just henne eller honom. Vi är alla olika. På bolagsnivå säger Jaana att arbetet handlar om ”klarhet, prioriteringar och uppföljning”. – Men allt det där görs av människor. Mitt jobb handlar långt om att försöka förstå hur man får människor att jobba tillsammans på bästa sätt och det är inte alltid så lätt. Studielivet viktigt

Jaana är diplomingenjör från Åbo Akademi (ÅA). Att hon, med en helt finsk bakgrund, valde studier vid ÅA berodde på att hon ville bo kvar i Åbo och studera teknik, något man bara kunde göra på svenska. – Hur svårt kan det vara, tänkte jag. Jag sökte, kom in och som jag brukar säga: sex år senare hade jag fått ett nytt språk, en examen och en man (en hankeit). Det var väldigt effektiva år. Jaana säger att valet av studier var helt rätt. Hon hade anlag för problemlösning och analytiskt och logiskt tänkande och gillade studi4

erna. – Sedan har jag aldrig jobbat som en riktig ingenjör, med beräkningar och sådant.

”En viktig del av studierna var studielivet” En viktig del av studierna var studielivet. Jaana var aktiv i ämnesföreningen, Kemistkluben vid Åbo Akademi, satt med i styrelsen och gick på alla fester. – Den vägen lärde jag mig driva projekt och att få människor att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Det har gett mycket under åren, inte bara vänner, utan också en insikt om att det gäller att vara aktiv om man vill få något till stånd.

Profil Jobb: Vd för Fiskars Abp sedan

januari 2018 Född: 1960 Utbildning: Diplomingenjör från Åbo Akademi (kemiteknik) Familj: Man och vuxen son och hans sambo Styrelsemedlem: I Finnair och Suominen Fritidsintressen: Läser, tränar och kockar. Har en egen matblogg sedan 2010 Läser just nu: Paul Austers 4321. Avslutade nyss Tara Westovers Educated Om medlemskapet i TFiF: ”Det har alltid varit en självklarhet för mig, också då vi bodde utomlands. Det skulle kännas fel att inte vara medlem.” Använder hemma: Temakoppar, Kartioglas, 24h-seriens tallrikar och snart på sommarstugan även Raami-serien. ”Vi hade en del konkurrerande produkter hemma hos oss men nu har vi inte ”fel” varumärken längre”. Kuriosa: Dricker inte kaffe, något hon fick gliringar om så gott som varje dag på Paulig där hon jobbade som vd 2008–2017.


DET ENKLASTE SÄTTET ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Gula Bladet. Nummer 1 2019

E-faktura

Enklast sköter du din medlemsavgift genom att välja e-faktura som du får direkt till din nätbank. All information finns färdigt i fakturan så det är bara att kontrollera och godkänna den. Beställ e-fakturan i din nätbank redan idag. Som DIFF-medlem lägger du till DIFF Ingenjörerna i Finland och som TFiF-medlem Tekniska Föreningen i Finland i nätbanken. I samband med det frågar systemet efter ditt medlemsnummer eller ditt socialskyddssignum.

TFIF / DIFF

Det bästa av allt är att då du väljer e-faktura så kan du själv bestämma i hur många rater du betalar din medlemsavgift; 1, 4 eller 12.

5


LEDARE Kenneth Jönsson verksamhetsledare, DIFF

Novia och Arcada samlade in över € 12 miljoner tillsammans

IAET-kassan är snart Kassan för högt utbildade KOKO

Man bör verkligen högakta de finlandssvenska yrkeshögskolornas skicklighet att under 2018 samla in pengar för sin verksamhet på motsvarande sätt som högskolorna gjorde redan tidigare. Samtidigt samlade den största yrkeshögskolan i Finland, Metropolia, in strax över € 2 miljoner. Staten motpresterar med ett tak på € 4 m per yrkeshögskola, totalt för landet € 24m. Det betyder att man får ett tillägg i förhållande till hur mycket man samlat. Rektor Örjan Andersson på Novia i Vasa visade glatt ännu i mitten av januari att insamlingen verkligen inte avstannat då ingenjörsföretaget Solving också meddelade sitt stöd med ytterligare en donation till ändamålet. I övrigt har de finlandssvenska stiftelserna, Kulturfonden, Brita Renlunds Minne, Eschnerska Lasarettsstiftelsen, Ehrnrooths m.m. gett avsevärda donationer. Vi är glada att vi på DIFF – Ingenjörerna i Finland även har kunnat bidra med blygsamma donationer. Våra medlemmar har fått tack både från Arcada och från Novia. Staten har även gått in för att ge olika stöd för olika studieinriktningar. Tidigare stödde staten en persons utbildning med samma summa oberoende av vilken examen man riktar in sig på. Eftersom en ingenjörsutbildning med kostsamma laboratorier blir dyr, så är det ekonomiskt inte lika lönsamt som att utbilda någon där särskilt materielkostnader inte spelar en stor roll. Nu hoppas man förstås att vi igen kunde få se ökning av antalet ingenjörsstuderande eftersom det ekonomiska incitamentet har korrigerats. Vi behöver även utbildningsministeriets godkännande att få utöka antalet studieplatser för ingenjörer. Marknaden skriker efter ingenjörer. Det är faktiskt glädjande att s.g.s. alla utdimitterade ingenjörer, både från Arcada och Novia får jobb direkt då de blir färdiga. Många har fått jobb redan innan de blivit färdiga. Vi ser med tillförsikt fram emot fler ingenjörsplatser och tror att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig.

6


Förändringar i tillväxttjänsterna och aktiveringsmodellen

Viktor Kock medlemsansvarig, DIFF

Det mest centrala i förslaget är att produktionen av tillväxttjänster öppnas upp för privata aktörer vilket betyder att en marknad på ca. 300 miljoner euro öppnas upp. Den består främst av de arbetsförmedlingstjänster som TE-byrån sköter för tillfället. Förbunden inom Akava följer noga med utvecklingen eftersom den i högsta grad berör våra medlemmar. Ifall förslaget går genom finns det även skäl för förbunden att se vilken roll vi kan ta gällande tillväxttjänsterna i framtiden. Genom det breda nätverk som våra medlemmar bildar kunde förbunden möjligen i framtiden trygga en god service åt arbetssökande genom att själv producera service åt dem. Den hårt kritiserade aktiveringsmo-

dellen som infördes 2018, har som kritikerna befarade främst fungerat som en nedskärning av arbetslösas inkomster. Speciellt har nedskärningarna drabbat äldre arbetslösa och svårsysselsatta personer. Från början av april 2019 införs en del förändringar i modellen då möjligheterna att uppfylla kraven för aktivering utvidgas. I fortsättningen uppfyller sysselsättningsfrämjande verksamhet som ordnas av exempelvis fackförbund även aktiveringskravet. Utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet betraktas också som aktivitet efter början av april. Förändringarna förbättrar situationen då utbudet av utbildningar som uppfyller kraven på aktivitet har varit bristfälligt. Det löser ändå inte grundproblemet, som är att fokus för arbetslösa flyttas bort från jobbsökande till att uppfylla kraven på aktivering. Samtidigt tar övervakningen av aktivitet bort tid, som borde användas för att stöda arbetssökande, av handläggarna.

TFIF / DIFF

Vid sidan av landskapsreformen, som fått mycket uppmärksamhet, behandlas även ett lagförslag om regionutveckling och tillväxttjänster.

Mycket talar för att lagförslaget inte hinner behandlas färdigt under nuvarande regeringsperiod men ifall landskapsreformen går genom förutsätter den en förändring av lagen eftersom landskapen i fortsättningen förutsätts sköta tillväxttjänsterna.

Gula Bladet. Nummer 1 2019

ARBETSMARKNADSÄRENDEN

7


DYR

DYR jobbar med de yngre inom föreningarna DYR (de Yngres Råd) tog upp aktiviteten efter Ungdomsutskottet. Utskottets målsättning är att jobba för och aktivera yngre medlemmar och nyutexaminerade – limmet som håller ihop gemenskapen från studietiden med livet som utexaminerad och ordinarie medlem där gemenskapen fortsätter. I rådet sitter medlemmar med olika bakgrund vad gäller såväl studieinriktning som studieort.

Text: Ira Vaskola

DYR är en bra plattform att nätver-

ka inom och ha som grund för kommande i arbetslivet.

Även om verksamheten riktar sig i första hand till de yngre medlemmarna inom föreningarna så är även DYR:s evenemang, precis som alla andra evenemang, öppna för alla medlemmar. Genom åren har DYR också arrangerat evenemang tillsammans med lite äldre och erfarna medlemmar – t.ex. tillsammans med seniorerna ”Det var bättre förr” då äldre medlemmar bjöd på erfarenheter och anekdoter från karriär och arbetsliv. Den traditionella ”Hanken på en kväll” har också visat sig vara intressant för äldre medlemmar – och det är just så det skall vara. De olika grupperingarna inom föreningen kommer med olika kunskap och vinkling i olika frågor vilket är till nytta för alla.

”För att fortgå som ett livskraftigt utskott är vi hela tiden öppna för nya medlemmar” Ett evenemang som redan blivit mer eller mindre tradition är Meganetworkingsupersitzen där yngre medlemmarna från de olika högskolorna kommer samman till – som namnet säger – en sitz, kaliber större - med syfte att bygga upp och ut nätverk mellan de yngre inom föreningen. Än åker man till Åbo, än träffas man i Otnäs. Andra evenemang som arrangeras är after work -tillställningar, exkursioner mm. DYR:s strävan är att möjliggöra sociala sammankomster där tröskeln är låg att delta för de yngre medlemmarna. Därifrån är det sedan lättare att ta steget in i övrig verksamhet – är det sen som deltagare eller arrangör i övriga sammanhang. Tanken med DYR är att det skall vara inkörsporten för den yngre generationen till ett fortsatt medlemskap inom TFiF och DIFF. Det är trots allt de som skall ta föreningarna vidare i framtiden.

8

DYR:s nuvarande ordförande Lars ”Lasse” Sundman, yngre medlem i TFiF som studerar datateknik vid Åbo Akademi, berättar själv om arbetet inom DYR: - Det är redan några år sedan jag gick med i DYR, men om jag inte kommer ihåg fel blev jag värvad, som många andra, av några kompisar som redan var med i DYR. Det lovades bland annat spännande exkursioner till huvudstaden och middag på möten, svårt att säga nej! Mitt första möte var år 2015. DYR:s möten har alltid varit roliga och avslappnade och för mig som ordförande gäller det främst att fungera som en sorts medlare som ser till att diskussionerna inte spårar ut alltför häftigt. Bra är det förstås att komma förberedd med några egna funderingar kring vad utskottet skulle kunna hitta på näst, men mest är det frågan om att vara den som ser till att de andra medlemmarna har tillfälle och utrymme att fritt bolla fram idéer. Bland det roligaste med DYR och med TFiF i allmänhet är att det är en väldigt låg tröskel att få något till stånd. Om man har en bra idé och en någorlunda klar plan på hur det skulle gå till att förverkliga den är det bara koordinera med kansliet och sedan tuta och köra. På det här planet fungerar föreningen på samma sätt som de studerandeföreningar man är van vid. Ett stort plus har för mig varit chansen att få träffa och arrangera evenemang med teknologer som inte alls studerar det samma som jag, många också från en helt annan studieort. Från medlemmarnas håll önskar vi fortgående feedback om evenemangen samt idéer och önskemål för framtida verksamhet. Vi jobbar för att vara det utskottet som det skulle vara lättast att kontakta som teknologmedlem, om det sen handlar om allmän feedback om TFiF:s verksamhet, förslag på nya samarbetsformer med ämnesföreningar eller något helt annat. För att fortgå som ett livskraftigt utskott är vi hela tiden öppna för nya medlemmar. Är du studerande


Gula Bladet. Nummer 1 2019

Vi jobbar för att vara det utskottet som det skulle vara lättast att kontakta som teknologmedlem, om det sen handlar om allmän feedback om TFiF:s verksamhet, förslag på nya samarbetsformer med ämnesföreningar eller något helt annat.

eller nyutexaminerad spelar ingen roll, inte heller var du studerar. Vårt följande steg är att aktivera även motsvarande medlemmar i DIFF att komma med i verksamheten. Det viktiga för oss är att ha ett brett kontaktnät till de studerande. Om du samtidigt är funktionär eller aktiv i andra styrelser är det bara bra - då har vi direkta kanaler till dessa instanser - men alla aktiva på ett allmänt plan inom studielivet och livet därefter är hjärtligt välkomna med i verksamheten. I planerna för år 2019 ingår exkursioner, en sitz och någon form av seminarium. Vad det utvecklas till är under arbete.

Intresserad?

Kom och ryck någon av oss i ärmen: - - - - - - - - - - - - -

Lars Sundman, DaTe Alexandra Andersson, TF Tobias Asplund, DaTe Erik Haajanen, DaTe Sara Hagman, KK DI Niclas Jern, DaTe Roosa Juup, KK Anton Lindholm, DaTe Pontus Lindroos, KK (studerandekontaktperson) Miriam Lundsten, TF Ebba Malm, KK Marcus Nordström, TF Elin Nylund, DaTe

Lasse Sundman, ordförande i DYR:

”Bland det roligaste med DYR och med TFiF i allmänhet är att det är en väldigt låg tröskel att få något till stånd”

TFIF / DIFF 9


DIFF

DIFF styrelse 2019

Agneta Skogster-Järvi

•  ordförande •  mandatperiod 2019 - 2020

•  I vice ordförande •  mandatperiod 2019

Thomas Mård

•  II vice ordförande •  mandatperiod 2019- 2020

Tomas Kindstedt

Thomas Liljeqvist

Simon Lintu

Johan Storvist

Antti Suvilehto

Oscar Mansén

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledarmot •  mandatperiod 2018 - 2019

10

Britt Wilander

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2019

•  ledamot •  mandatperiod 2019 - 2020

•  studerande representant •  mandatperiod 2018 - 2019

Edvard del Prete

•  ledarmot •  mandatperiod 2018 - 2019


Medlemsavgifter år 2019

Gula Bladet. Nummer 1 2019

DIFF

Årsavgiften för DIFF fullvärdig medlem med arbetslöshetskassa bibehålls och är 33,15€ / månad. Rabatt på medlemsavgiften beviljas för nyutexaminerade, vid arbetslöshet eller permittering i minst tre månader, familjeledighet eller under värnplikt.

Medlemsavgift per månad: - Ordinarie medlem med arbetstrygghetstjänster, inkl. IAET-kassa 33,15 € - Ordinarie medlem utan arbetstrygghetstjänster och IAET-kassa 13,50 € - Gifta/samboende 29,65 €

(gäller om två ordinarie medlemmar är gifta eller samboende)

- Nyutexaminerad inkl. medlemskap i IAET-kassan 19,65 €

(gäller de 12 första månaderna efter examen)

- Medlem bosatt utomlands (utan arbetstrygghetstjänster) 5,00 € - Medlem bosatt utomlands (med arbetstrygghetstjänster, inkl. IAET-kassan) 21,85 € - Pensionär 6,50 € - Studerandemedlem 0 € - Arbetslöshetskassa för Studerandemedlem 6,25 €

E-faktura Vill du betala medlemsavgiften i rater är e-faktura alternativet.

Ifall du inte önskar övergå till e-faktura får du i fortsättningen

din faktura som tidigare på papper och då i en rat. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och DIFF meddelar avgiften direkt till skattemyndigheterna. TFIF / DIFF

Du övergår smidigt till e-faktura genom att söka upp DIFF – Ingenjörerna i Finland som fakturautställare i din nät-

bank. Då du beställer e-fakturan kan du välja i hur många rater du önskar betala din faktura; 1,4 eller 12 rater.

11


DIFF:s Studerandekontaktpersoner år 2019 •  Är det något du som studerande funderar på gällande medlemskap, stipendier, evenemang eller aktiviteter inom DIFF så kan du enkelt vara i kontakt med DIFFs studerandeombudsmän på skolorna för att diskutera saken och få hjälp för ta dig vidare. •  Inom DIFF har vi två Studerandeombud; ett på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors och ett vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Vi hoppas under detta år utöka antalet studerandeombud och ha representanter också på Novia i Ekenäs och på Högskolan på Åland.

Mikael ”Micke” Berg

•  Arcada •  Micke är fjärde årets studerande och studerar energi- och miljöteknik på Arcada •  mikke_berg@ hotmail.com

Emil Granberg

•  Novia, Vasa •  Emil är fjärde årets studerande och studerar produktionsekonomi på Novia i Vasa •  emppe.granberg@ gmail.com

12


•  Av TFiF:s medlemmar utgör de studerande, Yngre medlemmarna, lite mer än en fjärdedel av medlemskåren. Studerandekontaktpersonerna jobbar aktivt med de olika organen inom föreningen och högskolorna och spelar en viktig roll då de nya studerande inleder sina studier och rekryteras med i föreningens verksamhet. •  TFiF har teknologkontaktpersoner i Otnäs, Åbo och i Vasa

Frans Cederlöf

Pontus Lindroos

•  Otnäs •  Frans är andra årets studerande och studerar Den byggda miljön på Aalto universitetet •  frans.cederlof@ aalto.fi

•  Åbo •  Pontus är femte årets studerande och studerar Kemiteknik vid Åbo Akademi •  pontus.lindroos@ tek.fi

Petra Hakoniemi

•  Vasa •  Petra är tredje årets studerande och studerar produktionsekonomi vid Vasa universitet •  petra.hakoniemi@ tek.fi

DIFF

TFIF

Kallelse till årsmöte:

Kallelse till årsmöte:

DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f. Tisdagen den 9 april 2019 klockan 17.30 på Tekniskas Salar, (Klubbsalen), Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.3017.30

Tekniska Föreningen i Finland r.f. Tisdagen den 9 april 2019 klockan 17.30 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. OBS! Lätt matbit före mötet klockan 16.3017.30 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet samt uppdatering av TFiF:s stadgar, första behandlingen

Hjärtligt välkomna!

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

TFIF / DIFF

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet.

Styrelsen

Gula Bladet. Nummer 1 2019

TFiF:s Studerandekontaktpersoner år 2019

13


TFIF

TFiF styrelse 2019 Pia Kåll

•  ordförande •  mandatperiod 2017–2019

Anders Hedman

Hanna Lindqvist

Svante Degerth

Markus Linder

Linda Norrgård

•  I vice ordförande •  mandatperiod 2018 - 2020

•  ledamot •  mandatperiod 2017 – 2019

14

•  II vice ordförande •  mandatperiod 2019 – 2021

•  ledamot •  mandatperiod 2018 – 2020

•  ledamot •  mandatperiod 2018 - 2020

Mikael Federley

•  ledamot •  mandatperiod 2019

Anna Jern-Houttu

Mikael Palmujoki

Ida Nordell

Linnea Westerlund

•  ledamot •  mandatperiod 2019 – 2021

•  teknologerna vid Åbo Akademi •  mandatperiod 2019

•  ledamot •  mandatperiod 2019 - 2021

•  teknologerna vid Aalto universitetet •  mandatperiod 2019


Gula Bladet. Nummer 1 2019

TFIF

Medlemsavgifter år 2019 Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem i Norden Nedsatt medlemsavgift Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på ansökan) Seniormedlem Medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordinarie medlem Medlemsavgift för arbetslös (baserat på ansökan) Medlem utanför Norden *) Yngre medlem

Medlemsavgift i TEK (inkluderar IAET) **) Medlemsavgift i TEK (för företagare eller utlandsmedlem som inte kan höra till IAET-kassan) Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utanför Norden) Medlemsavgift i IAET-kassan för studerande och utlandsmedlem

År 132,00 € 96,00 €

Månad 11,00 € 8,00 €

96,00 € 64,80 €

8,00 € 5,40 €

64,80 € 24,00 € -

5,40 € 2,00 € -

227,04 € 152,04 €

18,92 € 12,67 €

48,00 € 75,00 €

4,00 € 6,25 €

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista. **) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster). Specialpris för TFiF-medlemmar. IAET = Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa. Medlemsavgiften i TEK och i IAET läggs till TFiF-medlemsavgiften. Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt. Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till. TFIF / DIFF

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap görs skriftligt.

15


TMT-RAPPORTEN

DET EKONOMISKA LÄGET SYNS I LÖNERNA FÖR DEM SOM BYTER ARBETSPLATS

I oktober 2018 var ingenjörernas medianlön exakt 4 000 euro och genomsnittslönen 4 272 euro per månad. Medellönen ökade under året med 1,7 %. Det framgår i den årliga arbets-

marknadsundersökningen som genomförs av DIFF och Insinööriliitto (IL). I det fall där löneutvecklingen var bättre än genomsnittet var orsaken ofta byte av arbetsplats. Ingenjörernas löner har utvecklats i linje med förtjänstnivåindexet och under året fick de anställda inom de flesta branscher också löneförhöjningar enligt kollektivavtal som trädde i kraft i början av 2018. 16

Det gynnsamma ekonomiska läget syntes denna gång framför allt i lönerna för nyutexaminerade. Medianlönen för nyutexaminerade ingenjörer var 2 820 euro i månaden. Sysselsättningssituationen för nyutexaminerade har utvecklats i positiv riktning i några års tid. Vid tidpunkten för undersökningen var åtta procent av de som utexaminerats 2018 arbetslösa, vilket är en minskning på 4 procentenheter från året innan. Att byta arbetsplats har även tidigare varit bästa sättet att höja sin lön, och nu lönade sig ett byte ännu mer än tidigare. Den genomsnittliga lönehöjningen för personer som bytte arbetsplats var 550 euro, medan den ett år tidigare var 50 euro lägre. Andelen anställda som bytte arbetsplats ökande dock inte. Enligt undersökningen hade personer som arbetade på företag med färre än 250 anställda något oftare bytt arbetsplats under året. Årets undersökning besvarades av totalt 8506 medlemmar. Av de svarande är 376 personer DIFF-medlemmar. Deltagarantal var något lägre i år både bland DIFFare och totalt sett.

Hela undersökningens resultat hittar du på diff.fi bakom inloggning. Där hittar du också den gemensamma löneräknaren med vilken du kan söka lönenivå t.ex. på basen av arbetsår, arbetsuppgift eller ort. Har du frågor kring lönenivåerna eller du vill ha rådgivning inför löneförhandlingar hjälper vår karriärservice till. Vi finns till för dig!

Källa: Insinöörien työmarkkinatutkimus TMT 2018


Gula Bladet. Nummer 1 2019

TMT-RAPPORTEN INGENJÖRSKÅRENS MÅNADSLÖN 2018 (median) 6500 6925

Ledning 5200 5656

Övre mellanledning Lägre mellanledning

4560

Experter

4000

4300

3812

2650 3350

Tjänstemän

4000 4486

Alla 0

1000

2000

3000

4000

Hela Ingenjörskåren

5000

6000

7000

8000

DIFF

LÖNEFÖRÄNDRING eur / månad Ändring baserad på en bedömning av arbetets kravnivå, höjd lön

340

Ny befattning eller uppgift, samma arbetsgivare, höjd lön

400

Ny arbetsgivare, sänkt lön

400

Ny arbetsgivare, höjd lön eller samma lön som tidigare

550

Personlig löneförhöjning (s.k. merittillägg)

237 0

100

200

300

400

500

600

MEDIANLÖN ENLIGT ARBETSGIVARE (eur/ månad) € Industriföretag

4149

Övrigt privat företag

4125

IT serviceföretag

4100

Offentliga sektorn

3454

Ingenjörs- planerings- och konsultbyråer Alla

TFIF / DIFF

3900

4000 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

17


TFIF STIFTELSE

Under dagen hörde vi tolv föreläsares tankar om och syn på AI inom medicin och hälsovård. Johan Lundin (MD, FD) från Finland som talade om "Doctors and artificial intelligence", jobbar på Helsingfors universitet och Karolinska institutet.

Symposium:

NYTÄNKANDE HÄLSOVÅRD Text och bild: Ira Vaskola

Tekniken är en naturlig del av hälsovården men genom utvecklingen erövras nya områden i rask takt många ännu främmande för gemene man men snart en del av vardagen för oss alla. 18

Symposiet Nytänkande hälsovård:

teknik, utmaningar och vägar framåt, arrangerades som ett samarbete mellan Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och Tekniska Föreningens i Finland stiftelse. Den förstnämnda har redan en lång tradition av medicinska symposier medan TFiF deltog som medarrangör för första gången. Samarbetet har en gemensam nämnare; Kaj Hedvall, tidigare ordförande för TFiF:s stiftelse samt styrelsemedlem i den Gyllenbergska stiftelsen. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses mission är att understöda medicinsk forskning. Som Kaj uttrycker det är bakgrunden till TFiF stiftelsens medverkan; ”stiftelsen har som sitt ändamål bl.a. att inom den svenskspråkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland verka för främjandet av tekni-


Gula Bladet. Nummer 1 2019

Ett symposium baserat på samarbete. Britta Sunde, verksamhetsledare TFiF, Kaj Hedvall , TFiF-medlem, verksam inom bägge stiftelsers styrelser och Jannica Fagerholm, verkställande direktör Gyllenbergs stiftelse

diskuterar dessa frågeställningar är något som på ett ypperligt sätt förverkligar vårt ändamål”.

Symposiets frågeställningar var uppbyggda kring ”Logic of choise” och ”Logic of care” där den förstnämnda kan uppfattas som en självklarhet för oss i västvärlden men med de nya områden som tekniken erövrar lever ännu många såväl av hälsovårdens klienter som de som arbetar inom denna sektor, mentalt enligt det senare konceptet. I och med teknikens utveckling tillkommer många olika alternativ inom vården. Det finns mängder att tekniska hjälpmedel för mätning, diagnostisering och uppföljning såväl i vårdande som i preventivt syfte eller som alternativ vård. ”Logic of choice” kan ses som en självklarhet men här är det viktigt att inte glömma att valfriheten även

Symposiet som helhet var mycket intressant med många tankeställare. För de utländska föreläsarna gällde diskussionerna i pauserna inte bara de olika områden de representerar utan även det fina, och snörika vinterväder vi hade begåvats med denna dag. Efter symposiet arrangerades en mottagning för deltagarna i det vackra hem- och konstmuseet Villa Gyllenberg.

TFIF / DIFF

kens och de tekniska vetenskapernas utveckling. Eftersom uppgiften är att befrämja att teknologi anammas i samhället, ingår även ett ansvar för att konsekvenserna av ny teknik diskuteras på ett ansvarsfullt sätt. Temat för symposiet, artificiell intelligens och ny teknologi inom medicin och hälsovård, är mycket intressant, inte bara för att det precis nu är högaktuellt utan för att ämnesområdet berör oss alla på ett mycket personligt plan. Ny teknik som kommer in i patient- läkar förhållandet väcker fundamentala frågeställningar kring hur vi som individer kan och bör förstå vilka konsekvenserna är och vilka etiska problem som möjligtvis uppstår. Ett symposium där ingenjörer, arkitekter, läkare och experter inom medicinen och hälsovården tillsammans

Detta år var det en omfattande skara av föreläsare som äntrade scenen på Hanaholmen den nästsista torsdagen i januari. Intresset för symposiet var stort och salen fylld av åhörare. Klockan 9 körde det hela igång och klockan 17.20 avslutade TFiF:s ordförande och medlem av TFiF stiftelsens styrelse, Pia Kåll symposiet.

medför ansvar för de val man gör. ”Logic of care” kan ses som det mera traditionella tillvägagångssättet där vården är den styrande faktorn. Alternativen leder till sställningstaganden inte bara för den enskilda individen utan även de som jobbar inom hälsovårdssektorn, där vikten är stor av att vara insatt i de olika möjligheter inom vård som den tekniska utvecklingen för med sig. Utmaningarna gäller inte heller enbart praktiska frågor utan som sagt även etiska. Balansgången är en utmaning och under dagen fick man höra många talturer under rubrikerna Medicine and AI, Data for health, Collaborative care och Self-tracking där olika vinklingar visade omfattningen av det hela.

19


Jobbsökning och arbetsliv Kom med på en ny kurs för ingenjörsstuderande på Arcada! Under fem föreläsningar i mars och april lär du dig mera om att söka jobb, om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och om vad som krävs innan man åker utomlands för att jobba. Föreläsarna i kursen varierar och kommer från DIFF och arbetslivet. De flesta föreläsningar hålls på Arcada, men en del av föreläsningarna kan hållas hos någon av samarbetspartnerna. Kursen är en föreläsningskurs med inlämningsuppgifter (portfolio, kursdagbok på ½-1 sida per tillfälle och kursutvärdering). Deltar du i alla kurstillfällen och utför inlämningsuppgifterna ger kursen 2 sp. Deadline för inlämningsuppgifterna är 30.04.2019. Sista anmälningsdag till kursen är 20.03.2019 och anmälningen görs i ASTA.

Innehåll datum •  Del 1: Att söka jobb •  Del 2: Vad söker arbetsgivare? •  Del 3: Dina rättigheter och skyldigheter •  Del 4: Trygghet i arbetslivet •  Del 5: Utlandsjobb

onsdag 20.3 klockan 17-19 onsdag 27.3 klockan 17-19 onsdag 3.4 klockan 17-19 onsdag 10.4 klockan 17-19 onsdag 17.4 klockan 17-19

Månadens gäst på Novia Månadens gäst är ett nytt program som DIFF utvecklat tillsammans med Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Representanter från olika företag berättar om sig själva och sina erfarenheter i arbetslivet. Evenemanget ordnas månatligen fram till april. Vår första gäst var Software Designer, ingenjör Jan Westin från CGI Suomi Oy som den 9 januari föreläste under rubriken "Vad får dig att stiga upp på morgnarna?". Den 6.2 presenterade DI Kenneth Widell, ansvarig för Wärtsiläs nya Smart Technology Hub, Wärtsiläs nya satsningar i Vasa. Följande evenemang är den 6 mars då ingenjör Christian Ekblad från CITEC är vår gäst och den 3 april är ingenjör Joakim Ingves från Etha Wind i tur att berätta om hur man gör lönsamma vindkraftsprojekt. Observera att alla TFiF-medlemmar också är välkomna med. Läs mera på hemsidan. 20


Gula Bladet. Nummer 1 2019

TFiF:s och DIFF:s Barnfest lördagen den 9 mars

I år erbjuds våra gäster på Teater Kojans version av Lille Prinsen (Antoine de Saint-Exypéry) på Lilla Teatern klockan 12.00. Efter det åker vi på fortsatta äventyr upp i rymden till Restaurang Tekniskas Salar för pyssel och program och mat i form av en UFO-meny. Deltagaravgift: – Barn: 16 € (barn under 1 år gratis) – Vuxna: 21 € I deltagaravgiften ingår teater samt mat och efterfest på restaurang Tekniskas Salar. TFIF / DIFF

PS. Klä er gärna enligt temat – astronauter, planeter, rymdvarelser och annat roligt!

21


EVENEMANGSKALENDERN

Februari • Torsdag 7.2:

• Onsdag 3.4:

Månadens gäst på Novia by DIFF: Joakim Ingves Klockan 14.15, Novia, Vasa

Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen Klockan17.30, Klubb Orfeus

• Tisdag 9.4

• Torsdag 28.2:

• Tisdag 9.4

Morgonexkursion till Åbo avloppsreningsverk Klockan 8.00, Brännerigatan 1, Åbo

Mars • Lördag 2 - söndag 3.3:

DIFF Åboavdelningans och Ålandsavdelningen Bryggans årsfest Mariehamn

• Onsdag 6.3:

Månadens gäst på Novia by DIFF: Christian Ekblad Klockan 14.15, Novia, Vasa

TFiF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar DIFF årsmöte Klockan 17.30, Tekniskas Salar, Klubbsalen

• Onsdag 24.4

Ronnie Grandell: Fri från skadande självkritik Helsingfors

• Fredag 26.4

Champagneprovning Klockan 18.00, E. Ekblom, Neuvolan Sali, Åbo

• Lördag 27.4:

Österbottenavdelningens teaterresa till Helsingfors: Chess Svenska Teatern

• Torsdag 7.3:

Maj

• Lördag 9.3:

• Onsdag 1.5:

Teater: Ens lite lugn i huset Klockan 19.00, Lilla Teatern Barsfest med rymdtema - Lille Prinsen Klockan 12.00, Lilla Teatern och därefter äventyr i rymden på restaurang Tekniskas Salar

• Tisdag 12.3:

Säkerhet i hemmet Klockan 17.30, Tekniskas Salar

• Onsdag 20.3:

10:ans bord Klockan 12.00, Tekniskas Salar

April • Tisdag 2.4:

Kriskommunikation Klockan 16.00, Tekniskas Salar

22

10:ANS BORD

10:ans bord sammankommer två gånger i månaden till gemensam lunch på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. Under våren 2019 träffas vi enligt följande: februari 20:e mars 6:e och 20:e april 3:e och 17:e maj 8:e och 22:a juni 5:e Nya deltagare är hjärtligt välkomna med!

Traditionell 1:a maj -lunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

• Tisdag 14 - fredag 17.5:

Resa till Vallonbruken i Sverige

September • Torsdag 5 - tisdag 10.9: Resa till Svenska Pommern Tyskland

Kom ihåg! Du behöver inte mera logga in för att anmäla dig till ett evenemang!

December • Lördag 14.12:

Traditionell jullunch Klockan 12.00, Tekniskas Salar

Kontakta Gula Bladet per e-post gulabladet@tfif.fi för att få in information i evenemangskalendern!


• Inloggningsfunktionen hittar du uppe till höger på hemsidan • Ditt användarnamn:

Ditt användarnamn är den e-postadress som du uppgett i din profil i medlemsregistret. Ifall du behöver hjälp här kontakta kansliet.

• Uppdatera ditt lösenord till medlemsportalen

I samband med övergången till det nya IT-systemet förnyades inloggningsfunktionen vilket innebär att du måste uppdatera ditt lösenord. Det gör du genom att välja ”Återställ lösenord” i rutan som öppnas då du klickat på ”Logga in”.

!

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

Gula Bladet. Nummer 1 2019

LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN

Önskar du få din faktura direkt till din nätbank? Då du väljer e-faktura behöver du inte mera fundera över om den har kommit och om du matat in den för betaldning. Ifall du ännu får din faktura på papper rekommenderar vi att du går in i din nätbank och beställer e-fakturan så få du följande faktura i elektroniskt format. I mitten av februari skickar vi ut fakturorna för årets medlemsavgift. Vill du ta i bruk e-faktura i samband med faktureringen för år 2019 så gäller det att beställa fakturan i din nätbank omgående. Då du väljer e-faktura kan du själv bestämma i hur många rater du betalar medlemsavgiften: 1, 4 eller 12.

KONTAKTA OSS: • Utgivare:

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (DIFF)

• Ansvarig redaktör: Britta Sunde e-post:britta.sunde@tfif.fi

• Redaktör:

Ira Vaskola e-post: gulabladet@tfif.fi Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors 040 58 52 586 (TFiF), 040 58 50 972 (DIFF). Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00

• Utgivningsdatum 2019

materialdag

Mb2 27.02 GB2 18.03 Mb3 28.03 Mb4 25.04 Mb5 28.05 Mb6 22.08 GB3 09.09 Mb7 19.09 Mb8 17.10 GB4 04.11 Mb9 14.11 Mb10 12.12

utkommer

07.03 04.04 04.04 02.05 06.06 29.08 26.09 26.09 24.10 21.11 21.11 19.12

GB= Gula Bladet Mb = Medlemsbrev

• Kontaktuppgifter i medlemsportalen:

Kom ihåg att du enkelt kan ändra dina adress- och kontaktuppgifter via TFiF:s och DIFF:s hemsidor tfif.fi / diff.fi Kräver inloggning. Se närmare instruktioner uppe på sidan.

TFIF / DIFF

• Adress och telefon:

FÖRÄNDINGRAR:

23


STIPENDIER

TFiF DIFF lediganslår lediganslår stipendier stipendier Stipendierna kan ansökas både av utexaminerade och yngre medlemmar.

Stipendierna kan sökas av både studerande- och ordinarie medlemmar.

Stipendier utdelas under våren för

Stipendierna är avsedda för

• teknologers studier utomlands

• praktik utomlands

• studieresor

• studier utomlands

• teknologers utlandspraktik • idrottsverksamhet Ansökningstiden går ut 30.4.2019 och du fyller i din ansökan på nätet www.tfif.fi. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.

Ansökningstiden går ut 28.2.2019 Närmare information och ansökningsblanketter finns på www.diff.fi

Ifall du har frågor, kontakta kansliet kansli@tfif.fi.

NÄSTA NUMMER AV GULA BLADET UTKOMMER

24

4.4.2019

Profile for tfif

Gula Bladet 1 2019  

Gula Bladet 1 2019  

Profile for tfif
Advertisement