Page 1

Nieuwsbrief Stichting Shewula 2013

Sawubona! (Zulu en Swati voor goeiedag)

Graag laten wij u weten hoe het met Stichting Shewula gaat en wat we tot nu toe bereikt hebben. Eén van onze bestuursleden bezocht het afgelopen jaar Shewula om met eigen ogen te zien hoe het met het Shewula Camp gaat en met de kinderen die wij financieel ondersteunen. Ook hebben we contact gelegd met een Nederlandse arts die regelmatig naar Swaziland afreist om o.a. in Shewula vrijwilligerswerk te doen. Hieronder leest u er meer over.

November vorig jaar was bestuurslid én fotograaf Thomas Fasting voor een werkopdracht in Zuid-Afrika. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om een paar dagen in Shewula door te brengen. “Het was leuk na 7 jaar het dorp weer te zien. Nu pas viel me op dat het zo'n groot gebied is, maar liefst 13 km lang en 2 km breed. Langs een lange weg liggen allemaal kleine nederzettingen van 5 tot 10 huisjes waar een hele familie woont. De eerste keer dat ik daar was heb ik me dat niet zo gerealiseerd.”

studie aan de highschool en vergroot daarmee hun kans op een beter leven. Dit jaar kunnen we voor minimaal 25 kinderen het schoolgeld betalen.

Dit is Mazwabi. Eén van de kinderen die door ons gesponsord wordt. Ze woont in een klein huisje samen met haar moeder, broer en twee zusjes. Dit voorjaar wordt het huisje door Noorse vrijwilligers verbeterd en uitgebreid.

Hieronder leest u het verslag van enkele studenten die in 2012 Shewula bezochten.

Er zijn verschillende scholen in Shewula. Van kinderdagverblijf tot highschool. Voor kansarme kinderen (vaak Aids-wezen) waarvan de familie geen schoolgeld kan betalen, betaalt de regering alleen het basisonderwijs. Stichting Shewula financiert voor een aantal van deze kinderen de

Leerlingen van de highschool

Een groot deel van de financiering regelen wij via het project Child Sponsorship Scheme Shewula (CSSS) van het Truro College in Engeland. Deze school was al langer actief in Shewula en wij hebben ons daar bij aangesloten. Jaarlijks bezoekt een aantal studenten Shewula.

Twenty intrepid International Baccalaureate students from Truro College have just returned from Swaziland. Tasha Brookes explained, “Five days of our African adventure were spent in Shewula Mountain Camp a place so welcoming we soon felt at home.”


Shewula, close to the Mozambique border, has a population of 10,000, most of whom live in desperate poverty. Shewula Mountain Camp is the first community operated tourist venture in Swaziland, benefitting the whole community. Tasha added, “We were overwhelmed by both the sheer beauty of the camp, high in the mountains, and the wonderfully warm welcome offered by the whole community.” On arrival the students were greeted by Nomsa, an energetic and inspirational young woman who has dedicated her life to the project. She oversees everything from allocation of donated clothing to Aids orphans, to the preparation of food for tourists.

Leerlingen Shewula highschool

Sponsorship of children through Shewula is crucial to this venture and Truro College students will this year continue their fund-raising to support the work being done by Nomsa and the community around Shewula Mountain Camp.

By Lauren Hoskin, Nicola Smith and Natasha Brookes

Nomsa

While the Truro College students were there Nomsa organised a tour of the Shewula funded Aids/HIV clinic, and translated on a visit to the Sangoma, the traditional Swazi healer.

Nieuwe samenwerking Afgelopen jaar maakten wij kennis met Jolanda van der Pas. Zij is huisarts in Vlaardingen en verleent al enige jaren basiszorg in Shewula. Telkens een paar dagen. Daarnaast helpt ze samen met nog enkele vrijwilligers - de bewoners met onderhoudsklussen van het Shewula Mountaincamp, aanleg van schooltuintjes en watervoorzieningen.

Eén van de drie waterputten in het dorp

Sangoma

Nomsa explained that a vital aspect of the Shewula project was its involvement in the establishment and maintenance of schools where children from the poorest parts of the community are given access to the life-changing education they would otherwise not have. Children are encouraged to attend regularly and are given a meal.

Omdat Jolanda al het nodige daar bereikt heeft en bovendien zelf regelmatig in Shewula is, hebben wij besloten met haar te gaan samenwerken. Op dit moment onderzoeken we nog hoe we dat zo goed mogelijk vorm kunnen gaan geven. Wij houden u op de hoogte! Shewula Mountain Camp Voor de dorpsbewoners is het Shewula Mountain Camp de belangrijkste vorm van inkomen. Dit zgn. community based eco-tourism project is uniek voor Swaziland en is één van de meest succesvolle projecten van heel Zuid-Afrika op dit gebied. Het kamp is eigendom van en wordt volledig gerund door de dorpsgemeenschap. Voor de bevolking iets om trots op te zijn!


Rondavels waarin toeristen kunnen overnachten

Alle opbrengsten worden door de gemeenschap gedeeld en ingezet voor een continue verbetering van de omstandigheden en ontwikkeling van de bevolking. Dank! Zoals u ziet, gebeurt er veel in Shewula. Bijdragen van vaste donateurs en eenmalige giften hebben dit mogelijk gemaakt en daar zijn wij iedereen dankbaar voor! Een paar acties die speciaal voor ons project zijn georganiseerd willen we hier vermelden (zonder daarmee de andere giften tekort te doen): -

-

De dochter van één van onze bestuursleden werkt als vrijwilliger bij Books for Life in Tilburg. Van de opbrengst van afgelopen jaar ging maar liefst € 2000 naar Shewula! Leerlingen van basisschool De Klipper in IJmuiden zamelden geld in. Dit is wat hun directeur ons mailde:

Afgelopen vrijdag heb ik 260,75 naar uw stichting overgemaakt. Graag wil ik de aanleiding daartoe aan u vermelden: Als (kleine) basisschool vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor goede doelen. Het liefst doelen die op enige manier met kinderen of onderwijs te maken hebben. Afgelopen zomer is één van onze leerlingen, de 10 jarige Jenna Zaagsma, in Swaziland op vakantie geweest. Zij werd geraakt door de situatie in Shewula en besloot zich sterk te maken voor uw stichting. Terug in Nederland vroeg zij ons om als “Goede doel” uw stichting te nemen. Tijdens de kerstviering van onze school heeft zij eerst een gloedvol betoog gehouden en daarna gecollecteerd. De opbrengst heb ik, zoals hierboven gemeld, aan u overgemaakt.

-

Van een familie uit Houten ontvingen wij € 1.000. Zij schreven ons het volgende:

In de zomer van dit jaar reisden wij met Sawadee naar Zuid Afrika en we bezochten, net als jullie, Shewula. Dat heeft (ook) op ons een onuitwisbare indruk achter gelaten. Het dorp heeft zelf de verantwoordelijkheid genomen om de leefomstandigheden te verbeteren en de scholen, kinderopvang etc. hebben op ons indruk gemaakt. Verder hebben we ook kennis gemaakt met de Engelse meiden die voor Shewula werkten. We hebben zelfs een zang-wedstrijd met hen gehouden, waarin we over een weer de volksliederen hebben gezongen. Nomsa, onze gids, heeft ons attent gemaakt op jullie stichting. En we willen deze stichting graag financieel steunen om zo de mensen in Shewula verder te helpen.

Natuurlijk blijven donaties meer dan welkom. Hoe meer geld er binnenkomt, des te meer kinderen kans op onderwijs krijgen. Een bijdrage kunt u storten op rekening bankrekening 107.65.12.03 ten name van Stichting Shewula te Wijdemeren. Continuïteit is voor een project als dit van groot belang. Het zou dus fantastisch zijn indien u ons structureel wilt steunen*. U kunt u dit regelen door een periodieke overschrijving naar het genoemde rekeningnummer. Maar ook een eenmalige gift is van harte welkom. Hoe groot of klein uw bijdrage ook is: namens de kinderen in Shewula heel hartelijk bedankt! Voor meer informatie over de achtergrond van onze stichting verwijzen wij u naar www.shewula.nl. *Als u de kinderen in Shewula structureel wilt ondersteunen is het goed te weten dat de belastingdienst mee kan betalen. U kunt namelijk uw gift van uw inkomen aftrekken als u gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een bedrag schenkt. De periodieke schenking dient dan wel via een notariële akte vastgelegd te worden. Bij een jaarlijkse schenking van minimaal € 125 kan Stichting Shewula deze akte kosteloos voor u regelen. Als u incidenteel onze stichting wilt steunen kan dat onder voorwaarden ook fiscaal aftrekbaar zijn. Uw gift moet dan in totaal minimaal € 60 bedragen, en meer bedragen dan 1% van uw inkomen (zie ook de site van de belastingdienst voor uitgebreide informatie).

Nieuwsbrief Shewula  
Nieuwsbrief Shewula  
Advertisement