Page 1


Elva j et" Sübllmasyon Dijital Baskı Teknolojisinin bu kadar talep gönnesindeki en büyük nedenlerden bazıları yüksek renk doygunlukları ve yüksek hasıık değerleridir. Hem suya, hem sürtünmeye, hem de ışığa karşı olan yüksek hasıık değerleri sayesinde büyük Ilgi gören Süblimasyon Dijital Baskı tekniği , beraberinde uyumlu tüketim malzemelerinin kullanılması önemini de ortaya koyar.

Epson baskı kafaları ile , Endüstriyel baskı kafalan olan Ricoh , Kyocera, Konica Minalta baskı kafalan arasında farklar bulunduğundan herbir kafa teknol0jisine uyumlu boyalar üretilmiştir. Sizde makinenlzln baskı kafasına uygun mürekkebi kullandığınızdan eminolun.

Elvajet'in kanıtlanmış performansı ile Dijital Devrime katılın i Elvajet , Dijital Baskıyı üst seviyeye taşır i Sensien! finnası Süblimasyon Dijital Baskı Boyaları konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmaları ve üstün perfonnansı ile Tekstil Sektörünün en çok tercih edilen ürünü haline gelmiştir. Sensient - Elvajet serisi boyalar, viskozitesi yüksek olan ve renk doygunluğunu çok daha yüksek seviyelerde almış olduğunuz boyalardır. Özellikle fuı-Ion baskılarda , spor fonna üretiminde, lisanslı ürünlere ait gerçek renklerin net bir şekilde alınm sında tercih edilen seri, Elvajet serisidir.

göslenniş olduğu

Süblimasyon Dijital Baslo'da Florasın renkler artık hayal değil. Süblimasyon Dijital Baskı Makinelerinizdeki 8 renk seçeneğini artık CMYK + Florasan CMY renklert ile kullanabileceKsIniz. Sensienl finnası tarafından geleneksel süblimasyon baskı boyalarındaki Florasan renk kalitesi artık Epson dijital baskı kafaları başta olmak üzere pekçok baskı kafalarında hayata geçirildi.

Gerçek Sıyah'ı, Lacivert'I, Kırmızı'yı, Kahverengi'ni ve dijital baskı maki· nenizden alamadığınız daha pek çok rengi, BTC Elvajet serisi boyalarda alabiı· irsiniz. BTC Bilgi Teknolojileri olarak ekibimiz Tekstil üreticilerimize en doğru bilgiyi en doğru kaynağından ulaştınnayı hedefler. Dijital Baskınızın doğru yapılması sürecinde pekçok etkileyici faktör bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birinin aksaması demek, yapacağınız üretiminizde maa Iiyellerden, kaliteye kadar pekçok kayıpları göze almanız demektir. Tasarruf yaptığınızı düşündüğünüz kalem, gerçekten sizin için bir tasarruf mudur? Yoksa Para Kaybı veya Prestij kaybı mıdır? "TOm bunları 26-29 Mart 2014 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan TexpoEurasia 2014 fuarında sizlerte paylaşmak için hazır bulunacağıı.

Gerçek anlamda Süblimasyon Dijital Baskı , doğru süblimasyon transfer kağıdı ( özel kapl amalı kağıt) ile doğru Süblimasyon boyasının doğru proseslerden geçerek baskının neticelendirilmesidir. Desene , kumaş kalitenize ve makinenizdeki baskı kafalarınıza gore seçim yapmanız gerektiğinden Sensienfde birden fazla seri Sublimasyon Dijital Baskı Boyası bulunur.


Siyahlarınız

Yeterince

SiYAH MI ? k Siyah ve daha da Siyah için Çözüm SENS ENT

YÜKSEK PIGMENT ORANI iLE;

Mükemmel Partaklık Yüksek Haslık Ekonomik Tüketim

BTe BILGI TEKNOLOJILERI Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi A6 Blok No.48, 34235 Esenler ·ISTANBUL Telefon: +90 (212) 438 6506 , Fax: +90 (212) 438 6509 mail: dijital@dijitalteknolojiler.com

www.di"tal ek olo "iter.co


Fuarı ' nda görüşmek

Cham Paper Group

üzere

textile

.... ... . 0:::' o.:a ...

•.~ or '0': ":: .:

:~:

o.v:ı":'

Heat + pressure Ink

recepıion

niL

layer

basa paper

Subllmatlon paper . -

--

1

-i

Ink ayıng

• water escapeıı

sublimation paper

Subllmasyon Kaı)ı dı nas ı ıiş ler

More+

-

~

.

,-.-

"."...-_-

350 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Cham Paper Grubu, hertünü kağıt üretiminde oldukça başanlı mr geçmişe sahiptir. Cham Paper Group, kağıt üretirken, daha gen iş uygulama alanlarına ulaşabilmek ve müşterilerinin daha iyi sonuçlar almasını sağlamak için çalışmalanna aralıksız olarak devam etmektedir. 3 ayrı fabrikasında Süblimasyon Transfer Baskı Kağıdı üretimini gerçekleştiren Cham Paper Group, TRANSJET PAPER markası ile sektörde yerini almıştır. Dünya'da otduğu gibi Türkiye pazarında da hem kal~esi ile hem de güvenilirliği ile başarı kazanmış olan BTC.süblimasyon Baskı Kağıdı ile yapacağınız Süblimasyon Baskı çalışmalarınızda, gözünüz arkada kalmaz.

Computer

RIP Software

Süblimasyon baskı teknolojisindeki innovasyon (yenilik), en iyi ve hı~ı üretim neticelerini alamlmek ve bu teknolojiyi kullanan firmalara yeni üretim ve kullanım alanları açmaktır. Transjet Süblimasyon kağıdımız AR-GE aşamasında bu amaçla üretilmiş ve sizlere yeni baskı ve boya teknotojileri ile üretiminize değer katarak avantajlı

Sublimation Printer

olmanızı sağlamıştır.

Baskı hızları saatte 5O~OO m21en bulan yazıcılar için üretilm iş Transjet Soost Süblimasyon kağıtları 90gr ve 70gr seçenekleriyle sektöre hızlı giriş yapmışlardır.

Finished

Heat Transfer

Textile Print

Press

TRANSJET Süblimasyon kağıdımızın renk tmnsferi, keskin ve detaylı baskı hatları ve makinanizdaki hatasız TRRn2JETIl and Textile baskı performansını ve güvenilirliQinl kendiniz test edin.

-

SUbllmatlon Papers


Cham Paper Group

.~

TRAn;DETO Süblimasyon Kağıtlan

---------------------------TRANSJET - satınalma fiyatı

.1. daha kısa üretim süresi . 1. daha az üretim s orunu .1. dOşük boya tüketimi ./. daha az sipariş kaybı

= daha

fazla verimlilik,

olaganüstü kalite, güvenli kazançıar!

----------------------------

.

B'(C

BT<: BILGI TEKNOLOJILERI

• Tekst11kent Tıcaret MerlIez! A6 Blo TelefonAdres .' + 90'(212) 438 6506 , F~ : +90 (212) 438\~48. 34235 Esenler -ISTANBUL

dlJ Lı teknOl0jııe;.~t~~ijtblı@dljttalteluıolojl1er.com


Fuarı'nda görüşmek

üzere

TEKSTiL DiJiTAL BASKıDA ERGOSOFT RIP ÇÖZÜMLERi Peki ama hangis'i sizin için doQru çözüm olacakbr! 20 Yılı aşkın süredir, Ergosoft Yazılım firması (ısviçre), Renk Yönetimi ve Kalibrasyon sistemleri konusunda gerek Tekstil Dijital Baskıda gerekse Reklam ve FotoQrafçllık Sektörlerine en doQru çözümleri sunan lider firmadır. Yıllardır Ergosoft Yazılımlarını kullanıyorsunuz!!! yada yeni yatırım yapaca~ınız Dijital Baskı Dünyasında kendinize doQru çözümleri arıyorsunuz. ÖZellikle Tekstil Sektöründe birçok firma geçmişte doğru bilgilendirilmedikleri için yada sırf piyasadaki rakipleri kullandıklan için gereksiz miktarlarda paralarını yazılım çözümlerine akıttı hem de hiç kullanmadıklan modül özelliklerine.

Renk Yönetimi ve bunun Dijital Baskı Teknolojilerindeki uygulamaları konularında sektöre vermiş Hizmetlerimizden sizleri de faydalandırmak isteriz.

olduğumuz Danışmanlık

Ergosoft ColorQPC; Dijital baskı sisteminizde hazırlamış olduğunuz renk kalitesini doğrulamak ve kontrollü sertifikalandırma çalışmasıdır. • Bir renk profilinin doğru renk sonuçları üretir olup olmadı~ını belirleyin. • Mürekkep ve medyadan kaynaklı lot değişikliklerini ya da yazıcı bakımından kaynaklı potansiyel renk farklılıklarını değerlendirin. • Kritik üretimlerinizi doğru renklerle ürelebilir olun.

.-,-

i "-"ı'4II'-

....

~

J . . . . w...ı.ıı..ıı

w ..... ~

--.. -....... -- ..-

1

~

~

.... ~

r • ..-...-.

owıı

I'~

....

... ........ ......... o

~

"''I, "'.lı

~

,~.,

... _

r

~ rı,..

.....

fOııl

.. a

1"112:'

n,g

ön

4.

~

r


s覺rt

BTC BILGI TEKNOLOJILERI Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi A6 Blok No.48, 34235 Esenler -ISTANBUL Telefon: +90 (212) 438 6506 , Fax: +90 (212) 438 6509 mail: dijital@dijitalteknolojiler.com

www.dijitalteknolojiler.com


REGGIANI MACCHINE

Transfer Kağıdı Baskısı için Renoir Compact: Dijital Baskının ustası, şimdi kağıda baskıda Yüksek performans ya da d üşük iş letme ma liyeti? Baskı hızı ya da ka lite? Düşük boya tüketimi ya da düşük maliyet? Hepsine bi r arada sahip olabi lecekken neden seçim yapma zorunda ka l asınız ki? Reggiani çözümü sunar. Renoir Kağıt baskı makinesi spor giyim, moda, Mobilya kaplama ve reklam sektörleri için tasarlanmıştır. Düşük bask ı maliyeti, yüksek üretim ka litesi ve performansı gibi inanı l maz öze ll iklerle donatılm ıştır. Baskı hızının saatte 600 metrekarenin üzerine çıkma garantisinin yanı s ı ra, pazarda yer alan diğer tüm transfer kağıd ı baskı makinelerinden daha düşük boya tüketimine sahiptir.l metrekarede 5 gramdan daha az boya tüketimi . Kal ite odaklı bu makine foto baskıda 2000 DP I 'ın üzerinde izin verir. Bunun yanı sıra Boya geri kazanım sistemi sayesinde temizleme işlem inde atılan boyaların tekrarçözünürlüğe çıkman ı za

kullanımına izin verir böylece %90 a kadar atık boyan ı n sisteme geri döndürülmesini sağlar. Yenilikçi yap ıs ı ile Reggiani direkt dijita l baskının yanı sıra, kağıda bask ı da da rüştünü ispat etmekted ir. Yeni likçi yapıs ı ile Reggiani direkt dijita l baskının yanı sıra, kağıda bask ı da da rüştünü ispat etmektedir.

Son y ı llarda baskı desen tasarım programları arasında güncel ka lmayı başarm ı ş, ender yazıl ı mlardan bir AVA CAD/CAM yazı l ımıdır. .AVA hızlı renk ayrımı, hızlı varyant hazırlama müdürleri ile dijita l baskı makinelerinin ihtiyaç duyduğu süratli ön hazır l ığı sağlamaktadır. Doğru Renk Yönetimi ile (RI P) kalibra edilmiş monitörlerinizde ve bask ı makinelerinizde istediğiniz renge ulaşman ı z çok sıka ve pratik olacaktır. Tüm bu programlarınıza ait tanıtımıarım ız için TexpoEurasla 2014 Fuarılnda sizlerle birlikte olacağız. Bun lar, Dijital Baskı Makinesine basılacak desenin hazırl ı ğ ı ve doğru renk yönetimidir. Baskı Makinalarında

yüksek üretim kapasitesi, desen ve en kısa sürede doğru renklerle basılmasını gerektirir. BTC Bilgi Teknolojileri ekibi olarak, dijital bask ı makinalarında bas ılacak olan desenlerin ön hazır l ık aşamas ınd a h ı zl ı renk ayrım ı , h ı zlı rapor lama ve hız l ı varyant hazırlama seçenekleri ile sizlere alternatif çözümler sunuyoruz. Dijital

çal ı şma l arının h ı zl ı tamamlanmalarını

Son yıllarda basık desen tasarım programların arasında güncel kalmay ı başarmış ender yazıl ı mlardan biri AVA CAD/CAM yazı l ımıdır. AVA hızlı renk ayrımı, hız l ı varyant haz ırlama modül leri ile dijital basık makinaların ı n ihtiyaç duyduğu süratli ön haz ır l ığı sağlamaktad ı r. Doğru Renk Yönetimi ile (RIP) ka libra edilmiş monitörle rinizde ve baskı makinaların ı zda iste diğin iz renge ulaşman ı z çok kısa ve pratik olacaktır. Tüm bu programlarımıza ait tan ıtım ı arımız için TexpoEurasia 2014 Fuan'nda sizlerler l;ıirlikte olacağız .

Mac


8)'rc

BTC BiLGi TEKNOLOJiLERi Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi A6 Blok No.48, 34235 Esenler -ISTANBUL Telefon: +90 (212) 438 6506 , Fax: +90 (212) 438 6509 mail: dijital@dijitalteknolojiler.com

www.dijitalteknolojiler.com


i

1

~4


ENMOS SIMPLIC IT Y SMAR T

KIMYASAL OTOMASYON Profix

sıvı

Kimyasal

Dozajıama

ve

Da~ıtım sistemi, üretim süreci için

gerekli olan kimyasalların do{ıru miktarda alınması ve boyama kazanlarına daQıtllmasl esasına dayanır.

Sistem temiz ve efektif

için tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan malzemeler maksimum hassasiyet ve güvenlikte ölçüm yapmaktadır. kullanım


I

MADEIN TURKEY

,

OTOMATIK BOYAMA BILGISAYARLARı

Slmplex renkli ekran, son teknolojiye sahip boyama bllgisayartarı , komutları

ile

özel

far1<Jı

tasarlanmış

kapasite ve

kumaş ve iplik lam otomatik olarak kontrol eder. Focus merkezi izleme yazılımı ile tam entegre çalışarak A'dan Z'ye tüm boyama sürecinin gerçekleşmesini saQlar.

teknolojilerdek, makinalarını

MERKEZilzLEME YAZıLıMı Focus, cllentlserver mimarisı ııe geliştirilmiş çok kullanıcılı güvenli bır veri saklama sistemine sahip, boyahaneniz için entegre bir çözümctür. Tüketim modülü sayesinde elektrik, su ve buhar tüketimlerini kolaylıkla görebılir, yapılan işlemlerle ilgm isteğinize uygun raporları Focus yazılımından alabilirsiniz. Fabrikanızdeki diğer sistemler ile çok kolay bir şekilde entegre olabilir ve uzaktan servis desteği sayesinde servis zamanını ve maliyetini minimuma indirir.


Reiners + Fürst Rings and Trave ler

TURBO: HıZLı' GÜVENiliR. DAYANıKLı' Sadece R+F'den, özel, premiumkrom kaplı iplik bilezikleri:

sınıf,

> Maksimum Verimlilik > En iyi iplik Kalitesi > En Yüksek Kullanım Omrü

MYTTEKSTIL

Me~ez: Şemseffin Günalıay Cad. No: 163 Hanedan Apt Kat: 1 D: 4 34738 Erenköy /Istanbul Tel: 0(216) 411 8t 17 -18 Servis: Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi 4. Cadde No: 98 f Kahramanmaraş Tel: 0(344) 236 57 57 Servis: Çeıkezköy Organize Sana~ Bölgesi Aıatürk Mah. 7. Sk. No: 6 59500 Çeıkezköy f Tekirda! To: 0(282) 758 t8 78 web: W'YIW.mytcom.tr e-mall: info@myt.com.tr

n-

f aks: 0(216) 4t1 8t 2t f aks: 0(344) 238 30 37 faks: 0(282) 758 1879


R 60 Open End İplik Makina" Yeni tam otomatik. open end iplik.

makiııaları

ka-

lite. verimlilik ve esneklik bakımından daha az

enerji gereksinimleri ile yeni standartlar koyar.

Yeni S 60

e~irme

ünitesinin

stabilitesi. diğer open end iyi iplik kalitesi ile %5

makinalarına

oranında

na olanak verir. 540 rotor ve rimlilik potansiyeli

iki

tarafının

geliştirilmiş eğirme

olağan

birbirinden

göre daha

verimlilik

lı hızlı

artışı ·

robot He ve·

üstüdür.

Makinanın

bağımsız ol ması

sunu·

lan diğer bir esnekli kti r. AEROpieting- konsep-

ti ile

i pliğe

benzer eklemeler sayesinde

üniform iplik ka litesi R 60

kullanıcıların!

sağlanan

pazarda

lider iplik tedarikçisi po-

zisyonun getirir. ünitesinin yeni

Eğirme

tasarımı

kontroller

çalışmayı

laştırır

işletim

ve

ve

kolay-

maliyet·

lerini düşürür.

www.rieter.com

r"1 '-i


.tekseltekstil.com.t

~

f/li, monarch Circular Knitting Machines Yuvarlak Örgo Makineferi www.monarchknitting.co.uk

unDU

MACHINERY

Iplik Aktarma Makineferi www.f adis.it

SAM SUNG KN I TT I NG NEE D LE C O .• LTD.

CO ı

Needles & Stnkers for Knitting, rneot, Socks Machines DrgO, Triko ve Çorap Makineleri için Iğne ve Plafin

CO ı

www.sam sung-needle.com

Dyeing Technology

ife Boyama Teknolojisi

www.dyecoo.com

Bıaıcalaıı Yam Control Systems Iplik Kontrol Sistemleri www.btsr.com

MATSUYA

.ö~q(qr:~~r:rıÇ.~

KNIT TO THE FUTURE

- ..- ..... ... ,......

• •1

Col/ar and Sweafer Machines Vaka ve Triko Makineferi MATSUYA INDUSTRIES LTD.

,

,

-

Laboratuar ve Boyahane Dtomasyonlan

www.colorservice.net

~;:;;;;;;. Sewing and Textile Machines for the Finishing Process Finish Işlemleri için Dikiş ve Tekstif Makineleri

CO STRUZ'O N I

Mj,r,C~crAj~N~<C;:H~

Automatic I()(/' - ! 11 Machines Otomatik Kat/ama ve Ambalaj/ama Makineleri

www.newmecsas.it

i

ELL

PACKAGING ""ACMINES - . 0

OGNA· ITAL

Automatic Packaging & Boarding Machl17es Otomatik Paket/erne ve Çorap Üro/erne Makineleri

www.tinarellisrl.com

wwwtekseltekstll.c

1

E

i

.t8kHltekatll.com.trwWw.tekseltekstil.co

Teksel Tekstil Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret LTD. şTi . Evren Mah. Bahar Cd. Polat i ş Merkezi No:6 C-Blok Kat:4 0 :10 Güneşli i Bağcılar (Metre Gresmarket Karşısı)

1.-1/ /

ı::::=====ıe:ı:.+:9:0:2:1:2:2=~n=~o=8~2@=~e:~=:e=~;=e=~s=~~=I~=·o=~=O=tr2:1:2:3:2:5:7:7:6:9======g#i2 Tekstil


SUPERBA Advanced heat-setting solutions

THANK YOU FOR YOUR RENEWED TRUST

TVP3 heat-setting line for carpet yarn

SUPERBA S.A.S 147 Av. Robert SC HUMAN - F681 00 MULHOUSE France sales@superba .fr www.superba.com +33/389.362.727 SAMOTEKS: Abdülhakhami! Cad" Bayse! Iş Hanı, No:68/1, 34437 Taksim-Beyoğlu-ISTANBUL. www.samoleks.com T: +90212-2371900


POLYESTER PAMUKLU

TRANSFER KAGlD I

~~

00 9·14 pl

OTOMATİK KAFA TEM İ zLEME Keyap Si tesi 01 Blok No: 59 34775 Dudullu,ISTANBUiJi'URKEY Te!: +90 216 313 9200 Fax: ... 90 216 313 97 82 www.optimumreklam.com

IGITAL PLANET


C/\RPET-L

SE R 'ES

HAS GROUP HALI SEKTÖRÜNDE DE LiDERLiGE OYNUYOR HAS GROUP Ar-Ge Departmanı, uzun süredir halı fabrikalannda uygulanan teknolojiler konusunda potansiyel müşterileri için projeler geliştirmektedir. HAS GROUP, aşağıda belirtilen sektörler için en önemli teknoloji sağlayıcı finmalardan biri konumundadır. Tüm uygulamalar müşterilerin talep ettiği haliyle tasarlanır, üretilir ve uygulanır.

' <!l !@ ®' :' ~'.@ , ~ ,

.

~. .

: : ® '"

..

Duvardan Duvara Halı Arkası Kaplama Hatlan Tu{t.ed Carpet Bod [ooring

~f.o!

Dokuma Halı Apre Hatlan Woven Carpet Finishing Lines

Cooting Ronges for &ırhroom [orpet5

Suni Çim Halı Arkası Kaplaması

Iğnelenmiş (Nonwoven) Keçe Kaplama ve

Laminasvan Hatları

[ooriny Ronge for Artifical Gross Corpers

Laminasyon Hatlan NeedIe "" _ J '"""'" a>d Lan""'<J fimges

HAS GROUP MAKINA ENDÜSTRI A.Ş. Merkez : Tekstil Kent TIcaret Met1<ezi A 15 Blok No: 45 34235, Esenler, Istanbul, TOt1<iye Fabrika : Hacı Şeremel Mevkii Veli meşe Yolu üzeri 59600, çorlu, Tekirdağ , TOrkiye Te l : O 282 674 3857 Faks : 02826743296 • info@has-group.oom.lr . www.has-grDup.com.1r

Banyo

Halısı

19;

Hatlan

i Lamimırfan Ranges


..•••..., ••• ... ..

i•

~:,

.... :, .. ••...,. •

• •••• •

i

Reklam Ürünleri Baskı ve Teknik Servis Hizmetleri Tıc. ltd. Şii .

.

'

.

• •

Turgut Reis Mah. 17. sokak No:22 Giyimkent, Atışalanı Esenlerlistanbul Tel : 02124386841 Faks: 0212 438 68 42 www.pigmentreklam.com.tr

• •

• •


TEKSTiLDE DE NE iSTEDiGiNiZi iYi BiLiYORUZ ..

c:>

KALiTE

c:>

YÜKSEK Hız

c:>

DÜŞÜK MALiYET

BUNUN içiN ÇALıŞıYORUZ!

i 8 adet Kyocera Baskı Kafası ile yüksek hızlı ve kaliteli

m 1800

Dokunmatik ekranı ile kolay kullanım.

baskı imkanı.

Ilan

Wrr-CoL..oR

PigmentReklam Ürünleri Baskı veTeknik Servis Hız. TIc. Ltd. Şti. Turgut Rels Mah. (4 Sk. B182 No:l 07 Giyimkent / Istanbul - Türkiye Tel : 0212 438 6841 / Fax : 0212 438 68 42 e-mail: Info@pigmentreklam.com.tr

Otomatik malzeme besleme ünitesi ile sorunsuz kumaş yürütme.

Otomatik kafa temizleme sistemi

CI\LOe=~1\ WIOE FORMAT IMACINC

(

P ig Reklam OrUnleri Baskı ve Teknik Servis Hizmetleri


www.iitas .ege .edu .tr


, 1,~rll~1

,

Ue / In

cooper. ıJon

.. /fh

"0

"

31. Tekstil, YiD::~.ı~l~~~.fı~:i::: Çorap Makineıeri;

ı ıth

INTERNATIONAL ISTANBUL YARN FAIR •

TUYAP FA/R CONVfNnaN AND c -- - - - - - - - - - - - - -

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GE (TOBB) İZ Nİ

ODALAR VE BORSALAR B

KTEDİR.

rflESE FMRS ARE IIEW UPON TtfE ..unfIORiZATION OF Tl/E UNION OF CilAMBERS ANOCOMlIIODfTY EXCJlANGES OF TURKEY, I N ACCORDAft'CE WrrıılAW NUMBER 5174.


Sürdürülebilirlik giden yoldur

geleceğe

ITMA2015

Dünyanın en köklü yerleşik tekstil ve hazır giyim üretim teknolojileri vitrini olan ITMA fuarının 17.'si, 2015'te Milano kentinde kurulacak.

www . itma . com

Inovasyan her zaman ITMA'nın DNA'slnın ayrılmaz bir parçası olmuştur; ITMA 1951 yılından bu yana en son üretim teknolojilerinin sergilendiQi, dünyanın önde gelen platformu olmuş tur. Tekstil ve hazır giyim endüstrisinin büyümesini yönlendiren sürdürülebilir inovasyon, ITMA 2015'te odak noktası olmaya devam edecektir.

12 - 19 KASIM FIERA MilAND RHD MilAND, ilAlYA

ITMA e{ıirme, dokusuz ürünler, dokuma ve örmeden, terbiyeye kadar tüm üretim zincirini kapsayan en son tekstil teknolojilerinin sergilendiQi benzersiz bir vitrinidir. ITMA 2015 iplik ve elya1, hazır giyim üretimi ve baskısı gibi yenilenen sektörler dahil 19 önemli sektörünü içerecektir.

ITMA 2015. global pazar . tek noktadan kaynak saQlayan platformu • bilgi alışveriş merkezi

Yer için

başvurun @

www.itma.com.

MASTER T HE ART OF

SUSTAINABLE INN OVATION Fuar Sahibi

Orga nizatö r

••

AA. ~1.'tlo=, CEMAT EX

Mr Expositions Pte Ltd

CEMATEX Ortaklı kl a n ACIMIT (ıtaly) AMEC AMTEX (Spain)

Bizi internet' te Ziyaret Edin SYMATEX (Belgium)

TMAS (Swedenl

BTMA (Unilec! Kingdom)

UCMTF (France)

(Netheı1ands)

VOMA (Geomany)

GTM

swıSSMEM

(Switzerland)

ii i!l

.,


n r e

ıntin_~

2. Boyarmadde, Baskı Mürekkepleri, Pigmentler, Kimyasallar,

Baskı

ve Boyama Teknolojileri

Fuarı

2,d Dyestuff, Printing Inks, Pigments, (hemicals, Printing and Dyeing Technologies Exhibition

5-7 Haziran / Ju e2014 llstanbul Expo Center

. interdy e pri nt i n 9 , co m

TURKCHEM Magazine

a Artkim 'v FUdrc ,lı k

+90 212 324 00 00 sales@artkim.(om.tr

GREEN

-------"'---

(ıU n ) AR 517~ S,\1'II.1 .. ",NUN (;ERb(ltNÇ~ 'roBfl(TÜRKlvtOf)AlAR VF. [\ORSMAR IIIRU"ı) IZNIlU! [)OZf.N IXN~lfKTWII(. TllIS FAIK LS ORGANIlI:D wını nlE PER~lIsslo:-ı Or TOBU (THE UNION OF CIIAMBERS IIND CO~ı.\10I)ITY EXCIIANGI;S OF TURKEY) IN ACCORDAI'CE WITII THE LA\\' NO,SI14


(-)Teknik

Y Fuarcılık

www.tuyap.com.tr

www.ıekniklva.eilik.com

Orl_dayu TeksIii M_kineleri Fu_" Mid dl e Easl T exl ile

Machıner~

Exhi b il i on

www.otm2014.com

16-19

Ekim 2014 October

ORTADOGU FUAR MERKEZI ! MIDDIE EAST EXHlBlTON CENTER GAZiANTEP! TÜRKiYE

TOPLAM 30 .000 mL & 2 SALON

TOTAL 30 .000 sqm & 2 HALL

". 1'.....ı.. I<.oltI,""",

www

tuy~p

com tr

Texpo , l ur•• I. 2 016 00(;'0 "0 0

TÜUP TÜM fUARCIUK UPIM .q. Tel.:.90 212 867 11 00·867 1200 Fax ,.90 212 88667 46 E·Mall: 13nilimCtuyap.com.u

HIGHTEX 2016

Teknik

Fuarcılık

wwwt",knikfu.ırcilikc<ım

& PAZAlIl.AMAlSALES & MAlUETtNC TEKNIK fUARCIUK TAY.REK. TIC , LTll.ŞT1.

SJ.T~

Tel.:.OO 212 876 75 06 Fax: .902128760681 E.Mall : inl~lekn ikluarcilik.oonı

NONWOVEN

"dı.lfll T.~", ~ -

Bu FI.3" 5174 Sayılı loaruı geıeilince TüOOye ()ı:j;,k ~ Borsal..- BllüOi (T006) izni ile Iilz\!nleı"Jı'ektror LhiI exhbtioo is O!QIlnillMl upoo ıtıe ouıtıorizcıtion ci 'ıtıe lI'IiOıı 0/ tOOmbeıs orıd (OmmOdiIY eltOOrıı:es 0/ !.ney". il o((l)ıdorıce wilh ıtıe Sı 74riı ın oiıOW.


. ~ı i TMA

A S i A

Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China 16-20 June 2014

Asia's

Business Planorm www.itmaasia.com i www.citme.com.cn

Be part of Asia's most prestigious textile machinery industry event that features •

Stringent enforcement of intellectual property rights A mega showcase of cutting-edge solutions for textile makers

Strong support from key major textile machinery trade associations around the world

Exhibits presented by product category for the convenience of visitors

Over 1,300 exhibitors, 100,000 trade visitorship, and 130,000 square metres of exhibition space

Online Application

,.

www.itmaasia.com

Organiser

Qwners

W

CEMATEX

L~~ fJ.im\i'l~2 ~J:>JT"'ff> ~~#

® ~a ~

~

CIEC ~

~~ ~

Co-Organiser

••

M M!?donaı

In Partne rs hip with

e

'I'

,"

i

"ı/,

"

-

'J'.

1;

i'

For more information, please contact CEMATEX PO Box 248, Newcastle upon lyne, NE7 7WY, United Kingdom

Tel: +44 7967 477305 Email: info@cematex.com

Beijing Te xtile Machinery International Exhibition Co. Ltd No. 12 East Chang An Street, 100742, BeiJing , China Tel: +86 10 8522 9662/8522 937218522 9406 Fax: +86 10 8522 9480 i 8522 9026 Email: itm aasiacitme@bjitme.com


i

~NBUL

7MODA KONFERANSı

ISTANBUL FASHIDN CONFERENCe Shangri-la Bosphorus Istanbul

Uniqlo kimdir?

Fast Retailing kimdir?

Uniqlo'nun ürün tedarigindeki zorlukları nelerdir? Changing elothes. Changing conventional wisdom. Change the World,

Yoshihiro Kunii 46 yasında olup. Mr. Kunii 1989 yılında Japonya Osaka

bölümünden hayat ı na

C;ly Univercity, Business Mr. Kunii çalısma

meıun olmuştur,

1989 yılında , Japonya"flm en büyük

ihracat firma larından Mitsubishi tekstil departmanında başladı.

Corporation"ın

2008 Suba! ayında. UNIQlO CO. LTD:da dokuma hazır giyim üretimi idaresi, 2009 Haziran ayından

bu yana del UNIQlO CO, LTO. üretim

bölümünün

basında

yer alma k tadır.

2012 Suba! ayında UNIQlO'yu bünyesinde anndıran Fas! Reta iling Holding"e Kıdemli Baskan Yardımcısı olarak katılmış olup, 2013 Ni50n oyı iliboriyle F051 Re!oiting Co. Gurup Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir,

Yüksek kalitede günlük giyim markası Uniqlo magazası ilk 1984 yıllnda açıldı. 2001 yılından itibaren dünya capında ma~aza açmaya baS.adl 2013 Agustos ayı itibariyle Japonya'da 853 magaza. Japonya dışında 446 magazaşı vardır. Uniqlo ma~azalcırı olan ülkeler: Cin, B irleşi k Krallık, Güney Kore, ABD, Hong Kong, Fransa, Tayvan , Rusya, Singapu r, Malezya, Tayl and, Filipinler · Uniqlo'nun baglı olduğu FAST RHAtLlNG CO, bünyesinde, Fransız, Compıoir des Col onniers ve Princesse tam. tam markatan ile Amerika'lı THEORY, HELMUT LANG ve J BRANO markalan bulunmaktadır.


Organ覺zers

Feb. 12 -15 2014

~

Your Best Strategy Plan for the Emerging Market

Nov.08-11

2013

~.--'~

#2014/ -t1

D TC-

Aug. 14-17 2014

Oct. 24 - 27 2013

Ura L1l11fllS'1

H oCH1MINH

,,

For Above Sister Events Please Contact

0# Chan Chao Inlernalional Co .. Ltd.


o

i

PTI M U M D IGITAL

i

PLANET


••

GERÇEK ısvıÇRE'LI

PiGMENT REKLAM GÜVENCESiYLE ŞiMDi TÜR KiYE 'DE Pigment Reklam, UV Inkj et sistemlerinde sektörünün en

swissQpri nt 'i

• '"

Türkiye ile

hızlı

ve kaliteli

markası

buluşturuyor.. .

. ... · 4 ....

Oryx

I lmpata

i Nyaıa

-......, ... .... ... ..

..... , . Pig ..... ........,. ~

nt

Reklam Orilnleı1 Baskı ve T~k SeMS fiZmeIIert TIC. ud. Şti.

Turgut Reis Mah . C4 Sk. 6182 No:l07 Giyimkent - Atışalanı ı lstanbul - Türkiye

Tel Fax

: 0212 438 68 41 : 0212 438 68 42

e - mail : info@.pigmentreklam .com.tr

www.pigmentrektam.com.tr

swissa pri nt Türkiye distribütörü

Textilegence Magazine Issue 4 January/February 2014  

Exports Increased in 2013, Expectations are Positive for 2014 -------------------- The year 2013 will be remembered as a year of vicissitude...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you