Page 1

O UGLAVNOM...


-..kratka proza

UGLAVNOM VEĆ VIðENO AUTOR: Igor ROGINA NAKLADNIK: TEXT-grupa, Zagreb ZA NAKLADNIKA: Tomislav Hrpka BIBLIOTEKA: Stinky & kratka proza, knjiga br. 03 UREDILA: Biljana Jukić LEKTURA I KOREKTURA: Vladimir Bjelobrk RECENZENTI: Gordana Gadžić i Ivica Vidović OBRADA i PROMOCIJA: MMC INterkultura REDAKCIJA: Sanja Kapetanović i Ana Mari Kordek CIP poznat u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, br.739515 TISAK: Tipo, Osijek /Igor i Boris Panjkov/ NAKLADA: 300 primjeraka OBRADA i ELEKTRONSKO IZDANJE: www.text-grupa.com ISBN 978-953-55357-2-0


o uglavnom  

popratne infoirmacije o knjizi