Page 1

€€ KEREKEŠ€TEATAR€ LJUBOMIR€KEREKEŠ€ €

SKUPŠTINA€ € IZVODE:€

LJUBOMIR€KEREKEŠ,€DRAŠKO€ZIDAR,€MIJO€PAVELKO,€€ MARIJA€KRPAN,€DRAGUTIN€NOVAKOVIƀ € REDATELJ:€€

LJUBOMIR€KEREKEŠ€€ € € Radnja€kajkavske€satirične€komedije€SKUPŠTINA€smještena€je€u€selo€Črevo,€u€kojem€postoji€Seoski€odbor,€ koji€ zasjeda€ jednom€ godišnje€ kako€ bi€ donio€ važne€ odluke€ za€ zajednicu.€ Riječ€ je€ o€ komediji€ koja€ govori€ o€ općedruštvenim€problemima€vezanim€uz€obnašanje€vlasti.€U€maloj€seoskoj€sredini€kao€što€je€Črevo€taj€ općedruštveni€problem€poprima€elemente€satire€i€komike,€kao€što€se€često€dogaña€i€u€samom€životu.€ Specifičnost€Kerekešove€SKUPŠTINE€prisustvo€je€predstavnika€romske€nacionalne€manjine.€ € "U€ova€šaljivo€mračna€vremena€preuzimanja,€oduzimanja€i€iskoristivosti€vlasti€govoriti€o€umišljaju€vlasti€ kao€veličine,€isto€tako€i€o€vladanju€sa€predumišljanjem,€vjerujem€da€se€slažete€ako€kažem€da€je€postalo€ smiješno.€ Marginalci€ našeg€ društva€ u€ nekim€ pokušajima€ vladavine€ nisu€ od€ jučer.€ Oni€ su€ naša€ već€ tradicionalna€postojanost,€a€što€je€najžalosnije€s€vjerom€da€su€svi€svemogući.€Govoriti€o€toj€karikaturi€ društva€nepotrebno€je€s€dozom€ozbiljnosti,€zato€SKUPŠTINA€ima€najozbiljniju€namjeru€vlastiti€društveni€ marginalni€cirkus€predočiti€gledatelju€u€cirkus€vlasti..."€ € Predstava€ je€ premijerno€ izvedena€ u€ siječnju€ 2005.€ u€ Hrvatskom€ narodnom€ kazalištu€ u€ Varaždinu€ i€ od€ tada€ ne€ silazi€ s€ repertoara.€ Izvedena€ je€ više€ od€ 120€ puta€ u€ diljem€ lijepe€ naše,€ a€ gostovala€ je€ i€ u€ Bosni€ i€ Hercegovini.€Sudjelovala€je€i€na€Festivalu€glumca€u€Vukovaru,€Iloku,€Županji€i€Vinkovcima€te€na€festivalima€ Glumci€ u€ Zagvozdu€ (Zagvozd),€ Bok€ festival€ (Bjelovar),€ Dani€ karnevala€ (Rijeka)€ i€ varaždinskom€ Špancirfestu.€ € SKUPŠTINA€ je€ najbolja€ predstava,€ a€ Ljubomir€ Kerekeš€ je€ proglašen€ najboljim€ glumcem€ 3.€ Gumbekovih€ dana.€ € €

kazalisna predstava  
kazalisna predstava  

ljubomir kerekeš, draško zidar, mijo pavelko