Page 1

PUT KA NAMA SAMIMA IZVODE:

NADA ROCCO & IGOR SAVIN IZABRALA:

NADA ROCCO FOTOGRAFIJE/PROJEKCIJA/SCENOGRAFIJA:

IVO PERVAN REDATELJICA:

BARBARA ROCCO TEATAR DUHOVNE POEZIJE POEZI U srcu svakog čovjeka živi neizreciva čežnja za sigurnošćću… Duša traži tišinu, traži biti uzdignuta u izgubljenoj domovini iz koje je došla i u koju će se jednog dana vratiti… MOJ BOG Našao sam ga i on je našao mene moj Bog koji me voli Našli smo se tražeći jedno drugog. I našao sam ga u sebi…

…jer živi u meni za me i ja se njemu radujem. Od iskona bili smo skupa i do konca bit će mi pratilac moj Bog.

Josip Pupačić

AUTORI: Karol Wojtyła, Nikola Šop, dr. Norbert Freier, Miroslav Krleža, Majka Tereza Tereza, Neal Donald, Kahlil Gibran, Gibran John Keate, Deepalik Chaspra, Vesna Krmpoti Krmpotić, Josip Pupačić, Rabindranath Tagore

PREDSTAVA JE PRILAGOĐENA PRILAGO ZA IZVOĐENJE U NEKAZALIŠNIM PROSTORIMA, A POSEBNO JE NAMIJENJENA NAMIJENJE SAKRALNIM OBJEKTIMA, MA, CRKVENIM DVORIŠT DVORIŠTIMA, HOLOVIMA, KAPELICAMA I SLIČNO… MOŽE BITI U SKLOPU VEĆIH PROGRAMA I MANIFESTACIJA, A MOG MOGUĆE JU JE IZVODITI I SAMOSTALNO SAMOSTALN KAO ZASEBNI PROGRAM.

NADA ROCCO - kazališna, tete levizijska i filmska glumica koju publika poznaje iz brojbroj nih predstava u matičnom mati kazalištu KOMEDIJA, te TV drama i serija dok joj djeca prepoznaju glas po golemom om broju likova iz crtanih filmova i klasičnih dječjih priča.... a....

IGOR SAVIN - vrsni klavirist, vibrafonist, klavi klavijaturist, skladatelj, aranžer i produ produ-cent koji komponira glazbu za mnoge filmove, kazališne predstave, balete, big bandove, simfonijske orkestre u Hrvatskoj i u svi svijetu... Iz svog opusa musica sacra antiqua croato croatorum izdvojio je najljepše skladbe za vas.

IVO PERVAN - poznati hrvatski fotograf sa posebnim senzibilitetom za kulturnu i prirodnu baštinu koji su ujedno i njegov prioritetni in interes u fotografiji sa željom da se sa slikom očuva povijest našeg naroda. Izdvojio je najljepše fotografije iz svoje zbirke hrvatska sakralna kul kulturna baština. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

put ka nama samima  
put ka nama samima  

teatar duhovne poezije, nada rocco