Page 1

€TEXT-grupa€&€TRAG€CRVENO-slobodni€pokret€ € ARSEN€DEDIĆ & ENDRIGO SERGIO€

POSLIJE€LJUBAVI€ fragmenti€o€ljubavi€ €

€

IZVODE:€

BOŽIDAR€ALIƀ&€MATIJA€DEDIƀ €

Cabaret€iznimne€izvedbene€kavlitete€u€kojem€najviše€do€izražaja€ dolaze€ pjesme€ velikog€ talijanskog€ šansonjera€ Endriga€ Sergioa€ u€ interpretaciji€ Božidara€ Alića.€ Izmeñu€ glazbenih€ brojeva€ Alić€ recitira€ Dedića€ starijeg€ u€ klavirskoj€ pratnji€ Dedića€ mlañeg,€ što€ ovoj€monodrami€daje€posebnu€dimenziju€ugoñaja...€€ € Izbpor€pjesama:€ 1.€IO€CHE€AMO€SOLO€TE,€ENDRIGO€SERGIO -€ENDRIGO€SERGIO -€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

3:29€€

2.€TO€VOGLIO€BENE€ASSAI,€CARUSO€ENRICO -€CARUSO€ENRICO -€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

7:08€€

3.€SENZA€FINE,€PAOLI€GINO -€PAOLI€GINO -€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

2:25€€

4.€AS€TIME€GOES€BY,€HUPFELD€H.€-€CARMICHAEL€H. -€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

4:24€€

5.€LI€TUO€STILE,€CALABRESE /€MENDELL€E.€/€FERRE /€BARCLAY€E.€-€MENDELL€E.€/€CALABRESE /€FERRE /€ BARCLAY€E.€-€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€ 6.€I€GIARDINI€DI€MARZO€-€NON€E€FRANCESCA,€€ BATTISTI€L.€-€BATTISTI€L.€-€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

5:17€€ 7:01€€

7.€VEDRAI,€TENCO€LUIGI€-€TENCO€LUIGI€-€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

4:24€€

8.€UV€VECCHIO€BAMBINO,€PAOLI€GINO -€PAOLI€GINO -€ALIƀBOŽIDAR€/€DEDIƀMATIJA€

3:12€€

9.€DOPO€L'€AMORE,€CANAIS€AUREUS€CAESAR€ARSEN -€CANAIS€AUREUS€CAESAR€ARSEN -€ €

€

€ € € € € € € € €

poslije ljubavi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you