Page 1

ADAM KONČIĆ

NOĆAS ĆU…

€ …mini-cabaret,€ u€ kojem€ glumac€ i€ glazbenik€ za€ pijaninom,€ sami€ meñu€ publikom€ za€ stolovima,€ uspjevaju€ postići€ atmosferu€ prpošne,€ raspjevane,€ ali€ na€ trenutak€ i€ sjetne€ i€ satirične€cabaretske€predstave…€€ Interakcija€ publike,€ kao€ važan€ element€ ovog€ tipa€ predstave,€ takoñer€ je€ prisutna€ zahvaljujući€vještoj€glumi€i€šarmu€mladog€glumca…€€ S€obzirom€na€minule€devedesete,€pune€straha,€mržnje€i€razaranja,€tema€se€vjerojatno€ sama€nametnula,€trebalo€je€samo€suziti€njezine€nazivnike,€od€lirske€na€ljubavnu€poeziju.€ Tako€ roñena€ ideja€ o€ darivanju€ nježnih€ riječi€ ljepšem€ spolu€ urodi€ odabirom€ poezije€ od€ Lorce€i€Preverta,€preko€Šotole€i€Jevtušenka,€do€Slamniga,€Kiševića€i€Zubalja…€€ Jednostavna€ predstava€ prožeta€ je€ glazbom,€ bilo€ poznatim€ ljubavnim€ pjesmama€ koje€ ste€prvi€puta€čuli€uz€gitaru€(Paljetak,€Stanić,€Lazzaro,€Gloza),€koje€glumac€na€osobit€način€ interpretira,€ili€pak€glazbenim€intermezzima€i€pratnjom€uz€recitirajuću€poeziju€(Winston,€ Piazzola..)…€

kazaliste  

adam koncic