Page 1

T€H€O€M€A€S€€€€B€E€R€N€H€A€R€D€

JEDNOSTAVNO€€ KOMPLICIRANO€

€ ljena.€Tekst€Bernhardove€drame€kao€ ljena.€Tekst€Bernhardove€drame€kao€€ da€je€napisan€za€njegovu€revaloriza da€je€napisan€za€njegovu€revalorizaciju...Riječ€je€o€scenskom€prvaku€koji€ može€ ne€ samo€ izgovoriti,€ nego€ s€ velikom€ emocionalnom€ žestinom€ „utisnuti“€ repliku€ u€ svoje€ g gledatelje,€ € čineći€ to€ s€ apsolutnim€ respektom€ ...Prvak€ zagrebačkog€ HNK€ u€ ulozi€ prema€ preciznosti€ i€ ubojitosti€ for forstarog€kazališnog€klauna...€ mulacije...€ Biti€ glumac€ znači€ znati€ € previše,€ vidjeti€ previše€ i€ osjećati€ ...Dragocjena€ minijatura€ meñu€ Berpreviše,€ znači€ svjesno€ izazivati€ nhardovim€ dramama€ balansira€ izgranice€ dozvoljenoga€ i€ pokazivoga.€ meñu€ tragedije€ i€ komedije,€ izmeñu€ Hrabrost€tog€izazova€razlog€je€zaš Hrabrost€tog€izazova€razlog€je€zašludila€ i€ spoznaje,€ izmeñu€ samoće€ i€ to€svakako€morate€pogledati€dram svakako€morate€pogledati€drammegalomanije,€a€za€kazališnog€majski€duet€Thomasa€Bernharda€i€Žarka€ stora€ kao€ što€ je€ Žarko,€ ova€ drama€ Potočnjaka.“€€€ predstavlja€ nepresušno€ vrelo€ gluNovi€list,€Nataša€Govedi怀 mačkih€mogućnosti...€€ € € „Ovo€ Bernhardovo€ djelo€ iz€ položaja€ Glume:€Žarko€Potočnjak€i€€ ostarjelog€ glumca,€ beskrajno€ mi miJurja€Javorić€ zantropičnog€ i€ pesimističnog,€ go goRedateljica:€Svetlana€Patafta€ vori€ začudne€ istine€ o€ životu,€ obi obiProdukcija:€UO€MITROPA,€Zagreb€ čajima€ i€ kulturi€ 20.€ stoljeća.€ U€ in inProducent:€Pavo€Marinković€ terpretaciji€iza€koje€neosporno€stoji€ € dubok€i€studiozan€glumački€rad,€bilo€ IZ€KRITIKE:€ je€vidljivo€apsolutno€vladanje€začud je€vidljivo€apsolutno€vladanje€začud€ nim€ i€ pomalo€ paradoksalnim€ Bern Bern„Žarko€ Potočnjak€ oduševio€ u€ drami€ hardovim€ briljantno€ točnim točnim€ dram„Jednostavno€ komplicirano“.€ Teško€ skim€ jezikom,€ što€ je€ brojna€ publika€ i€dobro€djelo!“€€€ prepoznala€i€nagr prepoznala€i€nagradila€pljeskom.“€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ Vjesnik,€Helena€Braut€€ Večernji€list,€Bojana€Radović€ € € Trajanje:€65€minuta Trajanje:€65€minuta€ „Samo€ veliki€ glumac€ poput€ Žarka€ € Potočnjaka,€ doista€ će€ se€ usuditi€ € istražiti€slobodu€koja€mu€je€dodije-€

L€A€D€I€S€L€A€V€€P€R€E€Ž€I€G€A€L€O€

POLITIČAR€ € REDATELJ:€Dražen€Ferenčina€ IZVODI:€Antun€Tudić€ PRODUKCIJA:€Grabancijaš€teatar€ ova€ predstava€ progovara€ o€ svijetu€ jednog€ »tvrdokornog«€i€ iskusnog€znalca€ toga€ »zanata«,€ Maksa,€ koji€ prepričava€ svoje€ viñenje€ sastanka€ u€ vrhu€ svoje€ stranke,€gdje€su€ se€ dobro€ »podmazani«€ spletkari€ i€ manipulatori€ dogovarali€ kako€ će€ poduprijeti€ svoga€ predsjedničkog€ kandidata€ u€ izbornoj€ utrci,€ kako€ će€ razdijeliti€ sinekure,€ te€ kako€ će€ za€ kampanju,€ ali€ i€ za€ svoj€ džep,€ osigurati€ novac.€ S€ jedne€ strane,€ Maks€ je€ tu€ profesionalac,€ koji€ se€ zadovoljno€ smješka€ svakom€ novom€ Rolexu,€ali€isto€tako€gubi€živce€ako€mu€ netko€ od€ stranačkih€ kolega,€ a€ u€ stvari€ ljudi€ koje€ prezire,€ oduzme€ neki€konac€iz€ruku.€ IZ€KRITIKE:€ »Ljudi€ se€ najviše€ vole€ smijati€ ozbiljnim€ stvarima.€ U€ ovoj€ će€ se€ predstavi€ najvjerojatnije€ neki€ i€ prepoznati,€ ali€ to€ sigurno€ nikad€ neće€ priznati€ -€ kazao€ je€ autor€ predstave€Ladislav€Prežigalo…€ Duhovite€ dosjetke€ i€ mnogo€ toga€ publici€ prepoznatljivoga€ izmjenjivalo€ se€ u€ ovoj€ monodrami,€ koju€ je€ Antun€

Tudić,€ kako€ kaže,€ iznio€ s€ posebnim€ zadovoljstvom.€€ www.vjesnik.hr€ Antun€ Tudić€ roñen€ je€ 1946.€ u€ Lasovcu€ kraj€ Bjelovara,€ a€ nakon€ završet ka€ studija€ na€ Akademiji€ dramske€ umjetnosti€ dobio€ je€ status€ slobodnog€ umjetnika€te€sudjeluje€u€brojnim€kazališnim€ projektima€u€zagrebačkim€teatrima€ i€ kazališnim€ družinama.€ Nakon€ što€ je€1976.€potpisao€ugovor€na€neodreñeno€ vrijeme€ sa€ Satiričkim€ kazalištem€ ''Kerempuh'',€ tadašnjim€ ''Jazavcem'',€u€tom€je€kazalištu€odigrao€ više€od€50€uloga.€ Surañivao€ je€ s€ kazalištem€ ''Komedija'',€ ZKM,€ ''Gavellom'',€ Dubrovačkim€ ljetnim€ igrama,€ GD€ Histrion,€ Teatrom€ u€ gostima,€ Teatrom€ &TD,€ Kazalištem€ Ulysses,€ Kazališnom€ družinom€ ''Dijalog'',€ čiji€ je€ umjetnički€ ravnatelj.€Djeluje€i€na€području€filma,€ televizije€ i€ radija,€ piše€ poeziju€ i€ igrokaze€ za€ srednjoškolske€ predstave€ te€ često€ sudjeluje€ u€ programima€humanitarnog€karaktera.€

jednostavno politicar  

„OvoBernhardovodjeloizpoložaja ostarjelog glumca, beskrajno mi zantropičnogipesimističnog,go vorizačudneistineoživotu,obi čajimaikulturi20.s...