Page 1

BRAĆA€KOZARAC€&€DUŠKO€VALENTIƀ

NAJBOLJE€€ GODINE€

€ IZVODE:€ Duško€Valentić,€ Roman€Gross,€ Ranko€Purić…€ € …Izvedbeno,€ Valentić€ se€ uspješno€ kretće€izmeñu€živog€pripovijedanja€i€ emocionalnog€ podrhtavanja,€ koje€ je€ prvenstveno€ izražavao€ fizičkim€ slojem€ glume:€ ekspresivnim€ izrazom€lica,€suzama,€bijesom,€ljutnjom€ i€ patnjom.€ Iz€ tjelesne€ naglašenosti€ emocije€su€se€pretakale€u€govor€koji€ je€ na€ taj€ način€ dobivao€ dubinu€ i€ bogatstvo.€€

€ …a€ u€ drugom€ je€ dijelu€ predstave€ žurba€ dobila€ opravdanje€ u€ efektnom€ spajanju€ rečenica€ kojim€ je€ stvarao€ zanimljive€ zvukovne€ mo-

stove€ izmeñu€ sadržajnih€ blokova.€ Kroz€cijelu€predstavu€Valentić€je€bio€ dosljedan€ melodioznosti€ pjevne€ i€ mekane€slavonske€štokavice,€kojom€ je€ ipak€ možda€ za€ nijansu€ utišao€ čvrstoću€i€snagu€ðuke€Begovića.€

A.M.€RELKOVIƀ&€J.€KOZARAC€&€€ I.€KOZARAC€&€F.€ŠOVAGOVIƀ€&€ M.€HUNJADI€&€Z.€ODORČIƀ&€M.€ŠKORO€

KOD€JULKE€ DRAMATURG€i€REDATELJ:€ Zdravko€Odorčić€ GLUMI:€€ Jasna€Odorčić€

€ One€ koji€ su€ sa€ skepsom€ ulazeći€ u€ kazalište€ očekivali€ televizijsku€ sladunja-vost€ i€ kič€ dočekao€ je€ vrlo€ dobar€ i€ uvjerljiv€ Duško€ Valentić€ i€ njegov€vrlo€korektan€ðuka€Begović.€€ € Igor€Tretinjak,€www.kazaliste.hr€

€ …konobarica€ Julka€ sama€ sjedi€ u€ svojoj€ birtiji,€ budući€ su€ joj€ svi€ seljani€ na€ sahrani€ ðuki€ kojeg€ je€ konj€ Sokol€ udario€ ravno€ u€ čelo€ i€ na€ mjestu€ ga€ usmrtio…€ € Ma,€ dugo€ će€ ga€ selo€ pamtit.€ A,€ ja€ i€ moji€svirci?!€€Pih,€i€ne€pitaj!€€A,€vi?!€Vid'€ kak'i€ste!€Da€vam€se€sidit€i€preživat,€ ko€ što€ blago€ u€ štali€ preživa…€ Naist'€ se€ šunke€ i€ slanine.€ Sa€ lukom,€ bilim€ il€ crvenim…€ Pa,€ bazdit€ da€ i€ komarci€ uPrisjeća€se€Tene€i€njezine€nesretne€ ljubavi…€ðukinih€švaleraja€i€kerenja…€ € Kritizira€tog€žuljavog€Šokca,€'rvata€i€ nagovješćuje€ kako€ će€ se€ valjda€ jednom€ roditi€ Šokac,€ 'rvat€ i€ neće€

više€ šutjeti€ u€ birtiji,€ već€ će€ svima€ skresat€ u€ brk€i€reći:€ € ''OVO€ SAM€ JA,€ SLAVONAC.€ ŠOKAC.€ HRVAT.€ I,€ NEMOJ€DA€MI€U€SELU€KO€U€BIRTIJI€GLAVE€ KO€ SNAŠE€ NA€ SPROVODU€ ŠUTITE,€ TRPITE,€KUKATE…€ € MA,€PROBUD'TE€SE!€PJEVAJTE!€NE€ DAJTE€SE!€A,€VI€SVIRCI,€SVIRAJTE,€ MAJKU€VAM€VAŠU…€ € JASNA€ ODORČIƀ je€ roñena€ u€ Osijeku,€ gdje€ i€ završava€ obrazovanje,€ diplomirajući€ na€ Akademiji€ za€ film€ i€ tv,€€ Zagreb€–€izmješteni€€studij€u€Osijeku.€€ € U€angažmanu€je€HNK-a€u€Osijeku.€ € Značajnije€ uloge€ su€ joj€ u€ tvmonodrami€€I€majka€Marija€je€majka,€ Z.€Odorčića,€Reza€(Sokol€ga€nije€volio,€ F.€ Šovagovića),€ Ofelija€ (Hamlet,€ W.€ Shakespearea),€ u€ Be-ckettovim€ Koracima,€ Tucićevu€ Pov-ratku,€ Giga€ (Bez€trećega,€M.€Be-govića)€i€dr.€€ € Uz€ rad€ u€ kazalištu€ bavi€ se€ i€ pedagoškim€ radom€ vodeći€ dramske€ radionice€ u€ školama,€ udrugama€ mladih€ i€ na€ fakultetima,€ a€ odnedavno€ se€ vrlo€ uspješno€ okušala€ i€ u€ popularnom€ žanru€ sapunice,€ igrajući€lik€Zlate€u€seriji€NAJBOLJE€GODINE.€ € €

dusko julka  

IZVODE: DuškoValentić, RomanGross, RankoPurić… …Izvedbeno,Valentićseuspješno kretćeizmeñuživogpripovijedanjai emocionalnogpodrhtavanja,koj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you