Page 1

M€I€LJ€E€N€K€O€€S€M€O€J€E€

CICIBELA€ IGRA:€VLASTA€KNEZOVIƀ

€ Novinar€ i€ pisac€ koji€ je€ najširu€ popularnost€ (čak€ i€ kod€ publike€ koja€ nije€ posve€ razumjela€ dijalekt€ što€ ga€ govore€ njegovi€ likovi)€ stekao€ televizijskim€ serijama€ Malo€ misto€ i€ Velo€ misto€ (u€ kojem€ je€ zapaženu€ ulogu€ odigrala€ i€ Vlasta€ Knezović)€ još€ je€ jednom,€zahvaljujući€i€ovoj€predstavi€ potvrdio€ kultni€ status€ autora€ koji€ s€ mnogo€ duha€ i€ duhovitosti€ preko€ vezanosti€ za€ rodni€ grad€ i€ specifičnosti€ briljantno€ ocrtanog€ lokalnog€ podneblja€ i€ mentaliteta€ doseže€ univerzalna€ značenja.€ Često€ se€

baveći€ ljudima€ s€ dna€ društvene€ ljestvice,€ ukazivao€ je€ kako€ se€ i€ u€ siromaštvu€ može€ sačuvati€ ljudsko€ dostojanstvo,€ ne€ mireći€ se€ s€ nepravdama€ i€ buntovno€ (najčešće€ anarhistički)€ se€ suprotstavljajući€ moćnicima,€ istodobno€ pronalaz pronalazeći€ smisao€ i€ radost€ u€ na€ prvi€ pogled€ nezamjetljivim€ sitnicama,€ a€ još€ više€ u€ ljudskoj€ toplini€ i€ iznad€ svega€ u€ ljubavi.€ To€ je€ ono€ što€ daje€ nepono neponovljivi€ šarm€ i€ privlačnost€ naslovnim€ junacima€njegove€jedine€drame€ junacima€njegove€jedine€drame€Roko€ i€Cicibela,€koja€je€prenesena€i€na€ ,€koja€je€prenesena€i€na€film...€ € IZ€KRITIKE: IZ€KRITIKE:€ ...Upravo€ nalaženje€ pravog€ gluma glumačkog€ izraza€ toga€ duševnog€ stanja€ zahtijeva€ umijeće€ koje€ nije€ posre posredovano€ velikim€ gestama€ nego€ ura uranjanjem€ u€ vlastitu€ unutrašnjost€ koja€dojmljivo€iskazuje€iskrene€emo koja€dojmljivo€iskazuje€iskrene€emocije€i€Cicibele€i€Vlaste€Knežević, cije€i€Cicibele€i€Vlaste€Knežević,€velike€ glumice€ koja€ i€ danas€ suvereno€ do doseže€ razinu€ iz€ vremena€ kada€ je€ os osvajala€ najznačajnije€ glumačke€ nag nagrade€ i€ jednako€ oduševljava€ publiku,€ koja€ joj€ je€ svoju€ zahvalnost€ iskazala€ ovacijama€ na€ kraju€ predstave€ i€ ovom€prilikom,€kada€smo€obilježili€35€ godina€njezinog€umjetničkog€rada... na€njezinog€umjetničkog€rada...€€ € „Cicibela”€je€nastala€zbog€današnjeg€ vremena€ koje€ je€ na€ ovim€ našim€ prostorima€svuda€isto.€Gdje€se€mali€ čovek€svuda€osjeća€kao€Cicibela...€€ čovek€svuda€osjeća€kao€Cicibela...€€€ ...€ I,€ zato,€ kako€ god€ okreneš,€ sve€ se€ svodi€ na€ matematiku.€ Zbrojiš€ godi godine,€pomnožiš€ih€s€brigama,€podiliš€s€ nostalgijon€i€vratiš€se€korijenima.€...€ nostalgijon€i€vratiš€se€korijenima.€...€€ € ...Vlastu€ Vlastu€ Knezović€ nikad€ nisan€ upo upozna,€ a€ sto€ puti€ mi€ je€ došlo€ da€ je€ zagrlin,€ posebno€ dok€ san€ je€ gleda€ u€ Cicibeli...€ Djermano€Ćićo€Seljanović,€Novi€list Djermano€Ćićo€Seljanović,€Novi€list€

T€I€N€€U€J€E€V€I€Ć€

ISPIT€SAVJESTI€

€ IZVODI:€ROBERT€KURBAŠA€ …Takvo€ utjecanje€ velikom€ piscu€ u€ vremenima€ koja€ potencijalnog€ gledatelja€ senzacionalistički€ bombardiraju€ svakodnevnim€ otkrivanjem€ novih€ nesavjesnosti€ zasigurno€ će€ privući€gledatelja,€a€i€interpretatoru€ i€autoru€Kurbaši€omogućiti€zanimljiv€ i€ vrijedan€ pokušaj€ traženja€ bitnih€ odrednica€ ne€ samo€ klasičnog€ književnog€opusa€nego€i€suvremene€egzistencije,€ jer€ se€ niti€ Ujević€ niti€ Kurbašina€ predstava€ ne€ bave€ konkretnim€ primjerima€ kušnje€ savjesti€ nego€traže€dublji€smisao€života€i€odnosa€ pojedinca€ prema€ drugima,€ od€ intime€ i€ privatnosti€ do€ društvenog€ djelovanja.€ Ujević€ zato€ na€ sebi€ svojstven€ način€ naglašava€ odmak€ od€

činjenica:€ “Augustin€ Ujević€ je€ odista€ umro,€i€ovaj€čovjek€koji€diše€u€njegovoj€ lešini€ i€ navlači€ na€ se€ njegovo€ odijelo€ jest€ samo€ njegov€ neki€ prisni€ prijatelj€ ili€ čak€ sekretar,€ koji€ zna€ izvjesne€njegove€tajne,€ali€nije€on.“€

€ U€ znatnom€ i€ daleko€ najboljem€ dijelu€ Ispita€savjesti€Robert€Kurbaša,€držeći€ se€ tog€ Tinovog€ citata,€ poput€ njegovog€ tajnika€ razgovornim€ tonom€ prenosi€publici€Ujevićeve€rečenice€te€ tako€ baš€ zbog€ ležernosti€ i€ suspregnutog€ glumačkog€ izraza€ uspostavlja€ s€ gledateljem€ svojevrstan€ dijalog,€ ostavljajući€ mu€ vremena€ da€ razmisli€ o€ kazanom€ i€ s€ time€ uspostavi€vlastiti€odnos…€ T.€Kurelec,€Kulisa€

€ U€ jednom€ dijelu€ predstava€ je€ postavljena€ kao€ ispit€ koji€ glumac€ vodi€ sa€ sobom,€ razgovor€ sa€ samim€ sobom.€ Ispit€ je€ to€ savjesti€ koji€ glumca€i€€gledatelja€vodi€do€katarze.€ Pročišćenje€ duše€ te€ uvid€ u€ dublja€ stanja€naših€bića€oduvijek€su€bila€cilj€ Ujevićevih€tekstova.€ www.index.hr€

cicibela ispit  

VlastuKnezovićnikadnisanupo- zna,astoputimijedošlodaje zagrlin,posebnodoksanjegledau „Cicibela”jenastalazbogdanašnjeg vremena koje je na ovi...