Catalog Fall 2021 | SE

Page 1

Build your world. Build your brand. | A/W 2021

DESIGNING FOR AWESOME WORKING DAYS.

1


ER LOOK – ERT VARUMÄRKE. De flesta företag inser vikten av att agera och uppfattas som ett varumärke. Medarbetarna är ansiktet utåt, och med ett snyggt och enhetligt intryck – vare sig man arbetar ute på fältet, i butiken, på lagret eller kontoret – så ska det hålla ihop. Texstar har något som passar alla. Vi gillar inte one-size-fits-all. Därför har vi många storlekar och skärningar för både henne och honom – vi ser nämligen inte likadana ut. Det ska vara snyggt, väldesignat – och man ska trivas i våra plagg. Vår bas är en grundkollektion i fem tydliga färger; vit, röd, blå, grå och svart – som du kan göra personlig med plagg och accessoarer som sticker ut. Det är det vi kallar The Texstar Experience. 2


Innehåll 4 nyheter ...................................................4 Vi snackar inte, vi certifierar ............ 6 Handla Texstar i egen webbshop...10 Bygg din värld .......................................12 Byxor .........................................................14 T-shirts & pikéer ................................. 38 Sweatshirt .............................................52 Skjortor .................................................. 68 Stickat .................................................... 80 Kostymer ............................................... 84 Softshell ................................................ 90 Ofodrade jackor ................................102 Fodrade jackor ...................................112 Varselplagg ..........................................118 Väktare .................................................128 Ordningsvakt ......................................140 Accessoarer ........................................158 Storleksguide & skötselråd ...........164 Produktöversikt .................................166

3


DET HÄNDER HOS TEXSTAR:

INTE BARA 1, 2, 3 NYHETER – UTAN FYRA! Vi vilar inte på några lagrar. Nu lanserar vi två spännande nyheter – och samtidigt väljer vi att integrera våra båda kollektioner för Ordningsvakt och Väktare under Texstars varumärke. Det är ett naturligt steg och ett sätt att kunna erbjuda företag en helhet från Texstar.

Den första nyheten är att vi nu släpper vår första kostymkollektion. Klassiskt eleganta som alltid är modernt. Hemligheten bakom en kostym för proffs är att den ska ha en perfekt passform så man känner sig välklädd – samtidigt som den

måste klara daglig användning med god rörlighet. Det gör våra – prova så får du se!

sitter snyggt och man gillar att bära dem – utan att kompromissa om säkerheten. Det är viktigt för oss.

En annan spännande nyhet är vårt sortiment av varselkläder anpassade för servicesektorn som vi nu lanserar. I Texstars sortiment av varsel­kläder ser du till att synas i utsatta situationer. Självklart uppfyller de den internationella standarden EN ISO 20471, som är utformad för att maximera synligheten. Det går inte att överskatta vikten av varselkläder för ökad synlighet. Därför är det extra viktigt att de

För oss är det en helhet, där omsorg om detaljer och väldesignat är vårt signum. Oavsett om det gäller kostymer, kläder för ordningsvakt och väktare eller varselkläder. Texstars samarbeten med etablerade designers och kontroll över hela produktionsflödet garan­ terar kvalitet in i minsta detalj. Det är så vi gör. Det är det vi kallar The Texstar Experience.

KOSTYM MED KLASS.

s 84 4


VARSEL. NÄR SYNLIGHET ÄR LIVSVIKTIGT.

s 118

s 140

ORDNINGSVAKTEN I DET OFFENTLIGA.

TILL SKYDD FÖR VÄKTAREN.

s 128 5


TEXSTAR OCH MILJÖN

VI SNACKAR INTE, VI CERTIFIERAR. Texstar har, som leverantör i textilindustrin, valt att ta ett tydligt ställningstagande. Vi försöker skapa en så hållbar produktionskedja som möjligt.

A

lla pratar om hållbarhet, sam­tidigt som det ibland kan vara svårt att förstå vad man menar med det. Man brukar ofta prata om hållbarhet ur tre perspektiv; att skona miljön, att ta ett socialt ansvar i produktionsledet och att erbjuda ekonomiskt sunda lösningar. För oss handlar det om att det ska genomsyra det vi gör. Vilket innebär att vi måste göra val i allt ifrån design, produktion, logistik och återvinning. Vi försöker balansera de tre hållbarhetsperspektiven så att vi faktiskt gör skillnad. Vi lever i en konkurrensutsatt marknad och måste anpassa oss efter förutsättningarna – men vi kan inte bara använda det som försvar för att inget går att förändra. Mycket går att

6


Vår GOTS-certifierade Eco Fusion Pique. Du hittar den på sidan 43.

förändra, även om det inte är enkelt. Men vem har sagt att det ska vara enkelt? Utvecklas säkert och tryggt

Vi anser att det är viktigt att man kan visa på vad man gör – och hur man gör. Därför har vi valt att engagera oss i ett antal sammanhang som tvingar oss att utvecklas. Vi tror på att använda brett spridda och väl ansedda verktyg i form av certifieringar, registreringar och tester för att veta att vi är på rätt väg. På så sätt kan vi utvecklas åt rätt håll som företag, och du kan se hur vi arbetar och att vi anstränger oss för lyckas.

Certifieringar som skapar förändring

GOTS, Global Organic Textile Standard, ställer de kanske högsta kraven på hela produktionskedjan. För att få GOTScertifiera sina produkter måste man kunna visa hur man producerar produkter ekologiskt hållbart. Texstar är stolta över att idag kunna erbjuda produkter i vår portfölj som är GOTS-certifierade. Amfori är en global organisation som samlar mer än 2000 textilföretag. Målet är att öka människors välstånd, använda naturresurser ansvarsfullt. Amfori driver frågor som kräver samarbeten för att kunna genomföras, tillsammans kan man påverka och genomdriva förändringar. 7


”Man kan inte gå på det första intrycket, man måste gå runt och kika i alla hörn, prata med de anställda och lyssna på vad de berättar.” K ATARINA GRÖNHAUG INKÖPS- OCH SORTIMENTSANSVARIG

Certifieringar som ger trygghet

Vår ISO-certifiering för miljö (ISO14001:2015) som syftar till att aldrig vara nöjd, utan att istället ständigt utvecklas, är ett viktigt verktyg för oss. Oeko-Tex är en annan internationell organisation som testar och certifierar textilproduktion. För konsumenten innebär det att man kan lita på att produkten når vissa säkerhetsnivåer vad gäller hälsofarliga ämnen. Texstars produkter uppfyller klass II, vilket betyder att du kan vara trygg att bära dem nära kroppen. EU har även en kemikalielagstiftning, REACH, där alla ämnen som används registreras, riskbedöms och godkänns. Självklart tar vi ansvar och bidrar med information även här. En tydlig väg

Certifieringar är viktiga, du kan läsa mer om dem här bredvid. Men det sker även ett handfast arbete, där vi inte förlitar oss på vad olika producenter lovar. Vi nöjer oss inte med att agenter och produktionskontor kontrollerar så att våra leverantörer lever upp till sina löften. Vi har istället valt att arbeta väldigt nära fabrikerna med regelbundna besök för att se att det fungerar. Man kan inte bara gå på det första intrycket, man måste gå runt och kika i alla hörn, prata med de anställda och lyssna på vad de berättar. Är det till exempel en hög omsättning av personal så kan det vara en indikator på att saker inte står rätt till. Ett annat stort miljö- och hälsoproblem är infärgning. Vi vill se att man använder slutna system med vattenrening och där det återanvänds. Allt för många vattenflöden har förorenats och det kommer ta lång tid innan de återhämtar sig. Vi använder endast tredjepart för oannonserade stickbesök för att kontrollera att produktionen inte läggs ut på underleverantörer som vi inte har kännedom om. Sammantaget så går vi i en tydlig riktning: Vi är på väg mot ett verkligt hållbart sortiment – och vi snackar inte, vi anstränger oss för att varje år ta ett tydligt kliv framåt.

8


Miljöcertifiering ISO 14001:2015

Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO14001:2015) vilket visar vår ambition att hela tiden bli bättre och utveckla vårt miljöarbete så att alla i företaget drar åt samma håll. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Amfori – handel med ett syfte CERTIFIKAT Härmed intygas att

Texstar AB 556455-1900 Norrtälje har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 avseende

Design, produktutveckling, lagerhållning och försäljning av lätta arbetskläder och profilkläder. Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs. Jönköping 2016-07-07 Per-Olof Winberg På uppdrag av Qvalify AB

Cert no. 2188

Giltigt t o m 2019-07-31

www.qvalify.se

GOTS, Global Organic Textile Standard

GOTS ställer höga krav på hela produktionskedjan, både på miljöpåverkan som arbetsförhållanden i textil- och klädindustrin. Man stödjer ekologiskt jordbruk som innefattar både hur man brukar jorden hållbart utan användning av skadliga bekämpnings- och gödningsmedel. Visionen är att kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis, med avseende på material, förpackning och logistik. Läs mer på global-standard.org

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) samlar över 2000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från mer än 40 länder. Man verkar för att var och en av dess medlemmar ska bidra till att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt. Det är stora utmaningar som kräver samarbete för att lösas. Tillsammans kan vi påverka och driva positiva förändringar i stor skala. Läs mer om arbetet och Amfori BSCIs 11 principer på amfori.org. Amfori BEPI ger kontroll i alla led Plattformen Amfori BEPI hjälper oss att övervaka hela produktionskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv och blir ett verktyg för att driva utvecklingen ner på fabriksnivå. Genom att fokusera på de viktigaste områdena och platserna för hållbarhetsarbetet stöds de globala målen i Parisavtalet och FNs klimatmål #12 som handlar om Hållbar konsumtion och produktion. Läs mer på amfori.org

FEM VIKTIGA ÅTAGANDEN. REACH – hindra spridning av farliga kemikalier REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att minska spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att vi ska: ■ registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar ■ upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet ■ kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav ■ om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste vi ansöka om tillstånd ■ följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen. Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

Standard 100 från Oeko-Tex

Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en internationell organisation, där oberoende internationella institut testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad gäller hälsofarliga ämnen. För företag inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en gemensam bedömningsnorm. För konsumenter innebär det att man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm. Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående material och komponenter kraven i Produktklass II. För dig betyder det att Texstars kläder är trygga att bära närmast kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com

9


Build your world. Build your brand. | Spring 2021

DESIGNING FOR AWESOME WORKING DAYS.

1

SMIDIGT FÖR FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA

NU KAN NI HANDLA TEXSTAR DIREKT I ER EGEN WEBBSHOP

Det ska vara enkelt att vara kund hos Texstar. Vi sätter upp en webbshop i samarbete med en av våra återförsäljare. Ni får tillgång till hela Texstars sortiment och vi ansvarar för att leverera enligt era önskemål – med loggor och applikationer enligt er manual. Med vårt stora lager finns det mesta ständigt tillgängligt, och vi kan lagerhålla för snabb leverans nästa dag. Enkelt, flexibelt och lättillgängligt.

O

m texstar.se är ansiktet utåt, så är den välsmorda maskinen bakom vad som skapar de verkliga styrkorna i att samla inköpen hos oss. En smidig anpassningsbar lösning

Fler och fler företag söker lösningar som enkelt kan integreras i deras rutiner. Vår webbshop kan anpassas efter företagets profil, urval och önskad servicenivå – vilket kan innebära allt ifrån tillgänglighet och leveranstider till att Texstar tar ansvar för hela lagerfunktionen. Från order till leverans

Så här fungerar det. Företagets webbshop kan ligga separat eller integreras i intranätet. Behörig 10

beställare på företaget loggar in och beställer de varor som önskas. Man ser direkt lagersaldo, leveranstider mm. Det mesta är redan företagsanpassat, men om ni har ett event på gång så det behövs lite tryck och brodyr på vissa artiklar. Detta läggs till på MinLogo-sidan – en smidig tjänst som beställaren enkelt kan hantera. Full kontroll och effektiv logistik

Därefter tar Texstar över, plockar artiklarna från företagets lagerhyllor hos oss. Loggor och applikationer är redan på plats enligt er profil, men kan kompletteras med kampanjtillägg och andra önskemål. Allt packas och transporteras direkt till önskad plats enligt överenskommelse, vilket ger dig

full kontroll på både leveranser och alla kostnader Texstar levererar en helhet

Texstar vill hela tiden utvecklas och bli bättre. Vår kollektion ska fylla de flesta behoven i en organisation med ett sortiment som passar alla. Produkterna levereras färdigpackade med loggor på plats – och med en finslipad distributionsapparat kan vi leverera just-in-time för den som så önskar. Att vi är ISO-certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2015 är vi stolta över, och det visar att vi strävar efter att hela tiden, tillsammans med våra kunder, utvecklas och bli bättre.


”Otroligt enkelt att integrera Texstars webbshop – med loggor på rätt plats och full kontroll på kostnader och leveranser. Med ett snyggt gränssnitt på köpet!” 11


1 Välj ett plagg på texstar.se.

2 Klicka på +MinLogo-fältet. 3 Välj Brodyr eller Transfertryck.

4 Ladda upp logo eller skriv in en text och placera den där du vill ha den.

5 Voilà! Bara att visa kollegerna.

BYGG DIN VÄRLD – BARA FEM KLICK FRÅN ATT SE TEAMET VÄXA FRAM På vår hemsida kan du testa er logo på alla plagg och se hur snyggt det blir – enkelt och smidigt att visa för kollegerna.

P

å nya www.texstar.se hittar du lätt de produkter du söker. När du hittat vad du vill ha, klickar du på MinLogo så kan du ladda upp er logotyp eller skriva in den text du vill använda på plagget. Designa plagget framifrån, bakifrån och från sidorna, spara sen bilderna på din hårddisk. Mycket enklare kan det inte bli. 1. TRANSFERTRYCK

12

2. APPLIKATIONSBRODYR

Välj transfertryck, applikation eller brodyr

Transfertryck [1] är idag den vanligaste typen av tryck och ger en hög flexibilitet. Själva trycket sker på en separat bärare och med hjälp av värme överförs trycket till plagget. Färgerna blir tydliga och klara och man får även med de minsta detaljerna utan problem. Det fungerar på allt ifrån arbetskläder som används ofta – där kvalitetskraven på hållbarhet över tid är höga – till enklare lösningar som kanske bara används vid ett speciellt tillfälle. Applikationsbrodyrer [2}, dvs brodyr på vävda märken, skinn, reflexer mm i

3. BRODYR

4. SCREENTRYCK

5. VÄVD DEKAL

olika utföranden, är ett sätt att skapa olika unika effekter på plagget. De klarar finare detaljer än direktbrodyr och de kan appliceras på olika sätt, beroende på förutsättningar och behov. Applikationsbrodyrer broderas separat och sys sedan fast på plagget eller appliceras med en självhäftande baksida som värms eller klistras fast. Brodyr [3] innebär att man broderar direkt på plagget. Det ger en elegans som är svårslagen och brodyr sitter där det sitter. Stiligt och med en tydlig känsla av kvalitet som ger en tyngd som lyfter plagget. Söker du en annan metod? Vi löser det. Andra populära tekniker är screentryck [4] och vävda dekaler [5]. Prata med din återförsäljare eller slå en signal så berättar vi vad som är möjligt. Det kan skilja sig en del mellan olika plagg och material – och hur bråttom du har.


13


14


BYXOR SOM TÅL ATT SYNAS. Hur många gånger böjer du dig per dag på jobbet? Stegen har man ofta koll på med en stegräknare. Men en vanlig dag kan det i vissa yrken bli hundratals tillfällen då man böjer sig, reser sig upp eller kryper omkring. Texstars byxor har en skön stretch som gör det enkelt. Och de orkar med många, många böjningar utan att tappa form.

15


16


TECH STRETCH PANTS

FP43 Men | WP43 Women

Snygg scratchfri byxa i lite tajtare skärning som ändå är väldigt skön att ha på. Materialet är en hållbar blandning av bomull och polyester som ger styrka och god hållbarhet. Mjuk mekanisk stretch över knä och bak, två benfickor med blixtlås, och på höger ben en pennficka. Sidfickor varav höger sida med blixtlås för t ex mobil eller plånbok. Öppna bakfickor. Tvättbar i 60°.

Passar för

De flesta serviceyrken som kräver något extra, som t ex bilvård, service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.

Material

Ripstop 60 % bomull, 40 % polyester, 210 g/m2. Grön/Svart

Färger

4999

Pris

Antal 1 st >25 st

Marin/Svart 8999

Svart 9999

Storlekar & färger W 25 L 30 L 32 L 34

SEK 1033:939:-

Tvättråd



L 32

Q-nummer

334

L 36

L 34

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

•• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• ••• • • • • • • • • W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••

W 29

W 30

••• ••• •• ••

••• ••• •• ••

••• ••• •• ••

••• ••• •• ••

••• ••• •• ••

••• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• ••

W 42

W 44

W 46

17


TEXSTAR STRETCHY Känn dig snygg på jobbet. Nu finns byxan som du vill ha. Skön 4-vägsstretch som med sin passform sitter som den ska. Diskret förstärkt och med ett material som ger full rörelsefrihet.

18


STRETCH PANTS

FP33 Unisex

Om du inte hört talas om FP33 än, så är det dags. Den kanske skönaste servicebyxan du kan tänka dig, i 100 % stretch, vilket gör den lika populär på jobbet som på fritiden. Slitstark och med fantastisk rörelsefrihet. En bakficka, två sidofickor med blixtlås och förböjda knän – och elastisk, justerbar midja.

100 %

STRETCH

Passar för Material Färger Pris

Om du rör på dig mycket är FP33 din byxa – vare sig hemma eller på jobbet. 88 % nylon, 12 % spandex.

Marin 8900 Antal 1 st >25 st

Svart 9900 SEK 961:874:-

Storlekar & färger

L 30

Tvättråd



L 32

Q-nummer

256

L 36

L 34

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

••

•• ••

•• ••

•• ••

•• ••

•• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• •• ••

•• •• ••

•• ••

•• ••

•• •• 19


FUNCTIONAL STRETCH PANTS

FP37 Men | WP37 Women

En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil. Smal benvidd som ger en modern siluett.

Passar för

För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.

Material

35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m2.

Storlekar & färger W 25 L 30

Färger

Pris

Marin 8800

Grå 9600

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

L 32 L 34

SEK 879:799:-

Tvättråd



L 32

Q-nummer

282

L 36

20

L 34

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 29

W 30

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 42

W 44

W 46


DUTY STRETCH PANTS

FP38 Men | WP38 Women

Samma sköna servicebyxa som FP37/WP37 Functional Stretch Pants, men den har även knäfickor för extra skydd och en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Snygg modern profil med smal benvidd.

Passar för

För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.

Material

35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m2.

Storlekar & färger W 25 L 30

Färger

Pris

Marin 8800

Grå 9600

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

L 32 L 34

SEK 912:829:-

Tvättråd



L 32

Q-nummer

282

L 36

L 34

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 29

W 30

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 42

W 44

W 46

21


SERVICE STRETCH PANTS

FP25 Men | WP25 Women

En populär kombination av skön stretch som klarar tuffa tag. I materialet WX2, vilket är en vaxad tråd som använts när tyget vävts och som klarar att slitas på. Bekväm med inbyggd stretch bak och på knän. Designad för att klara hög rörlighet och smidighet utan att ge avkall på kvalitet.

Passar för

Klarar tuffa förhållanden för t ex service, fastighet, städ, hemvård.

Material

WX2-wax finish fabric 65 % polyester, 35 % bomull med stretchdelar, 215 g/m2.

Storlekar & färger W 25 L 30

Färger

Pris

Marin 8999

Grå 9699

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

L 34

SEK 549:499:-

Tvättråd



Q-nummer

220

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

22

L 32

L 32 L 34 L 36

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 29

W 30

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 40

W 42

W 44

W 46


SERVICE STRETCH POCKET PANTS

FP35 Men | WP35 Women

En modern lättare service-/hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer än funktion, komfort och rörlighet i byxan. Byxan har samma sköna Comfort Stretch bak som populära FP25/WP25. Två spikfickor fram med mejselfickor och verktygshankar som du lätt kan stoppa undan. Byxan har invändiga knäfickor anpassade för knäskydd AK01 och tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Du reglerar enkelt vidden i benslutet med den smidiga dragskon.

Passar för

Om du behöver många smarta fickor, t ex för service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken.

Material

65 % polyester, 35 % cotton - inget wax, stretch i bak. 210 g/m2.

Färger Pris

L 30

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

• •

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

L 32

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

Storlekar & färger

L 34

SEK 934:849:-

Tvättråd



Q-nummer

221

L 30 L 32 L 34 L 36

23


SERVICE PANTS

FP46 Men | WP46 Women

Nya sköna Service Pants har många smarta detaljer för dig som arbetar med till exempel service och bemanning. Byxan är repfri eftersom alla detaljer, som knappar och blixtlås är dolda så att du inte riskerar att repa ömtåliga ytor. Slitstark, klarar 85°, och fullproppad med detaljer som knäfickor, två sidfickor med tumstocksficka, ficka för dokument och pennor på höger ben. På vänster ben en sidficka med lock. Snygg passform är en självklarhet.

NYHET

Passar för

Perfekt för t ex service, bilvård, fastighet, städ, bemanning, hemvård.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, Öko-Tex Standard 100, 245 g/m2. Klarar 85° tvätt. Svart 9900

Färger Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

227

24

85

SEK 417:379:-

Storlekar & färger FP46: C44–62, D84–128 WP46: C32–46 Ben avslut kan förlängas i nederkant.


Tech Stretch Pants | FP43 | se sid 17

25


CHINOS PANTS

FUNCTIONAL DUTY CHINOS

FP36 Men | WP36 Women

FP21 Men | WP21 Women

Snyggt dressade byxor när du har krav på ett mer representativt yttre. En modern design som sitter snyggt på både honom och henne. Dam-modellen har en lätt skön stretch.

FP36 Passar för Material

WP36

Snyggt väldesignat som passar för t ex säljare, butik, ledningsgrupp och kontor.

Snyggt väldesignat som passar för t ex säljare, butik, ledningsgrupp och kontor.

Passar för

Snygg profilerande byxa, perfekt för serviceyrken, butik, kontor, transport mm.

77 % bomull, 21 % polyester.

96 % bomull, 4 % spandex, stretch twill, 190g/m2.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m2.

Färger

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

268

SEK 846:769:-

Antal 1 st >25 st

SEK 846:769:-

248

Storlekar & färger

L 30 L 32 L 34

L 32 L 34 L 36

W 27

W 29

W 30

Svart 9900

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 494:449:-

Tvättråd



Q-nummer

177

FP21/WP21 Storlekar & färger W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W 28 L 30

W 26

Färger

Svart 9900

Pris

W 25

Omtyckta chinos som ger en snygg dressad look, samtidigt som de tål lite mer. Med fem smarta fickor får du det där lilla extra som gör den smidig för serviceyrken, transport och som profilbyxa – anpassade för dam och herr.

W 31

• • • • • • • • • •

W 32

• • • •

W 33

• • • •

W 34

• • • •

W 36

• • • •

W 38

W 40

W 42

L 30 L 32

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

• •

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

L 34 W 44

W 46

• • • • • • • • • • • • •

L 30 L 32 L 34 L 36

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

26


FUNCTIONAL DUTY PANTS

DUTY POCKET PANTS

FP20 Men | WP20 Women

FP17 Men | FPW1 Women

I grunden samma sköna byxa som vår FP17/FPW1 Functional Duty Pants, men förutom benficka finns även en fraktsedelficka med en inbyggd tumstocksficka på höger sida. Byxan har dessutom begåvats med invändiga knäfickor med plats för knäskydd AK01. Snyggt och smart på en gång. Finns givetvis i en modell anpassad för henne och en för honom.

Så här ska en modern funktionsbyxa se ut – en canvasfavorit som många även bär privat. Sitter riktigt snyggt med många smarta fickor som benficka med blixtlås, mobilficka och pennficka. Välsittande för både henne och honom.

Passar för

Säljare, butikspersonal och lättare transporter.

Passar för

Serviceyrken som butik, säljare, lagerarbete, lätta transporter mm. Bra profilbyxa.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m2.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m2.

Marin 8900

Färger

Grå 9600

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

SEK 604:549:-

L 30 L 32 L 34

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



177

Q-nummer

177

L 32 L 34 L 36

W 26

W 29

SEK 670:609:-

Storlekar & färger W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 25

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

Grå 9600

Svart 9900

Pris

Storlekar & färger W 25

Marin 8900

Färger

Svart 9900

W 30

L 32 L 34

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

W 42

L 30

W 44

W 46

L 32 L 34 L 36

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 29

W 30

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 40

W 42

W 44

27


SERVICE PANTS

POCKET SERVICE PANTS

FP26 Men | WP26 Women

FP27 Men | WP27 Women

När du arbetar med känsliga saker som till exempel bilar och vill undvika repor i lacken, då är detta byxan för dig. Med sina dolda knappar riskerar du inga onödiga repor och du får på köpet en lättskött byxa som även klarar att tvättas i 85°.

I grunden samma byxa som vår FP26/WP26 Service Pants, men dessutom med instoppbara hängfickor, tumstocksficka och invändiga knäfickor. En byxa med många smarta detaljer som skall göra din dag lättare. Finns i både dam- och herrmodel som är anpassade att sitta perfekt.

Passar för

Städ, service, mekaniker, rekond, industri och bemanning.

Passar för

Städ, service, mekaniker, rekond, industri och bemanning.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 245 g/m2.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 245 g/m2.

Färger

Marin 8900

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

SEK 384:349:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

28

Storlekar & färger C44–62, C146–156, D84–128

85

227

Marin 8900

Färger

Svart 9900

C32–46

Svart 9900 (endast dam)

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 472:429:-

Tvättråd



Q-nummer

227

Storlekar & färger C44–62, C146–156, D84–128

85

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

C32–46


LIGHT SERVICE PANTS

FP31 Men | WP31 Women

Servicebyxan för dig som är i farten. Lätt, smidig och sitter skönt på. Det lite högre ryggslutet och stretchen i byxlinningen gör den väl lämpad för inomhusbruk.

Passar för

Inomhusjobb som butik, kontor, städ mm.

Material

100 % nylon Taslan, wicking treatment, 160 g/m2.

Storlekar & färger W 25 L 30

Färger

Pris

Marin 8900

Grå 9600

Svart 9900 Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

237

L 32 L 34

SEK 879:799:-

L 32 L 34 L 36

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 28

L 30

W 26

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 29

W 30

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• ••• ••• •••

••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

W 40

W 42

W 44

W 46

29


Shorts | FS12 | se sid 32

30


31


DUTY STRETCH SHORTS

FS12 Unisex

Shorts i samma utförande som FP38/WP38 Duty Stretch Pants. Bekväm, rörlig 4-vägsstretch, två smarta benfickor med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil, en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida och en D-ring.

Passar för

Service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Shorts som har det lilla extra.

Material

35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m2.

Färger

Marin 8900

Grå 9600

Svart 9900

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

282

32

SEK 758:689:-

Storlekar & färger W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••


FUNCTIONAL LIGHT SHORTS

FUNCTIONAL DUTY SHORTS

FS11 Unisex

FSW8 Women

Shorts i lättare material för mer ventilation och en svalare känsla. Dubbla benfickor likt FP20/WP20 byxan med fraktsedelsficka och en inbyggd tumstocksficka på höger sida och en benficka på vänster sida med både dragkedja och velcro-flap. Shortsen har även försetts med dolda bakfickor med riktigt snygga ficklock och en D-ring.

Våra nya shorts för tjejer som komplettar upp hela vår shorts serie. En ny skön kvalité som är lite lättare och luftigare. Har en mycket snygg kvinnlig passform.

FS11 passar för

Bra på sommaren eller inomhus, för allt inom service, montering och transport.

FSW8 passar för

Utmärkt för service, montering och transport.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m2.

Färger

Svart 9900

Pris FS11

Antal 1 st >25 st

SEK 642:584:-

Tvättråd



Pris FSW8

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

221

SEK 637:579:-

FS11, Storlekar & färger W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

FSW8, Storlekar & färger W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

• 33


FUNCTIONAL DUTY SHORTS

SERVICE STRETCH SHORTS

FS08 Men

FS09 Men

Svala, lätta, ventilerade shorts med dubbla benfickor likt FP20/WP20. Fraktsedelsficka, inbyggd tumstocksficka höger sida och benficka vänster sida med både dragkedja och velcro-flap. Dolda bakfickor med riktigt snygga ficklock och en D-ring.

Coola shorts i samma look som FP25/WP25. Skön känsla med WX2. Designade för rörelse; smidiga och följsamma med sju fickor och inbyggd stretch.

Passar för

Snygga profilshorts, för allt inom service, montering och transport.

Passar för

Serviceyrken som t ex fastighet, städ och hemvård.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m2.

Material

WX2-wax finish fabric 65 % polyester, 35 % bomull med stretchdelar, 215 g/m2.

Marin 8900

Färger

Grå 9600

Färger

Svart 9900

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

SEK 560:509:-

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



177

Q-nummer

220

Storlekar & färger W 26

W 27

W 28

SEK 549:499:-

Storlekar & färger W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

•• • ••• • ••• • ••• • ••• ••• ••• ••• ••• Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

34

Sand 3000

Vit/Sv 0199

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.


FUNCTIONAL LIGHT 3/4 PANTS

FUNCTIONAL DUTY 3/4 PANTS

Trekvartsbyxa i lättare material. Dubbla benfickor likt FP20/WP20 med fraktsedelsficka, inbyggd tumstocksficka på höger sida och benficka på vänster sida med både dragkedja och velcro-flap. Bak hittar du två dolda bakfickor med snygga ficklock.

Trekvartsbyxa som blivit en riktig sommarfavorit hos våra kunder. Finns i tre färger.

FS10 Unisex

FS06 Unisex

Passar för

Sommar-/innebyxa för allt inom service, montering och transport.

Passar för

Sommar-/innebyxa för allt inom service, montering och transport.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m2.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m2.

Färger Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

Marin 8900

Färger

Svart 9900 SEK 659:599:-

Grå 9600

Svart 9900

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 494:449:-



Tvättråd



221

Q-nummer

177

Storlekar & färger

Storlekar & färger W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

W 46

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

••• •• ••• •• ••• •• ••• W 34

W 36

W 38

W 40

••• ••• ••• •••

W 42

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

35


DUTY STRETCH PIRATE SHORTS

FS18 Unisex

Piratbyxor i bekväm 4-vägsstretch som har en tunnare stretch fram, bak och insida lår för bästa komfort. Dolda knäfickor för knäskydd AK01, två sidfickor med lock, pennfickor samt två bakfickor. I grunden samma byxa som FP38/WP38.

Passar för

Skön längd som passar service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.

Material

35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m2.

Färger

Svart 9999

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

282

36

SEK 879:799:-

Storlekar & färger W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44


WOMEN’S STRETCH SKIRT

WP18 Women

Snygg, välsittande knälång kjol med bekväm stretch. Sidofickor samt pennficka på höger sida.

SKIRT AGNES

WP19 Women

Välskuren pennkjol i smidig 4-vägsstretch som ger rörelsefrihet och extra komfort. Helfodrad och med L-formade fickor fram och slits bak. Lagom längd, 58 cm – en kjol man gärna använder på jobbet varje dag.

NYHET

NYHET

Passar för

Ett riktigt snyggt image-/ profilplagg som passar för både servicepersonal, butik och kontor.

Material

88 % polyamid, 12 % spandex, 190 g/m2

Färger

WP18 XS–XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, butik mm.

Material

Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester.

Färger

Svart 9900

Storlekar

Passar för

Marin 8800

Mörkgrå 9700

Svart 9900

Storlekar

WP19 C32 - C54

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



256

Q-nummer

280

SEK 659:599:-

SEK 1 098:998:-

37


JAG ÄLSKAR MINA T-SHIRTS & PIKÉER. Alla jobb är inte enkla. Som att köra en truck som klarar att lyfta över 2 ton mer än 6 m rakt upp. Det är stora krafter och inget får gå fel. Texstars sortiment kan inte ta ansvar för just det, men vi kan se till att ditt team håller ihop med matchande färger – oavsett arbetsuppgift. Till exempel våra t-shirts och pikéer har blivit mångas personliga favoriter som man använder varje dag, ofta även på fritiden för de sitter snyggt och man trivs i dom.

38


39


CREW T-SHIRT

TS13 Men | WT13 Women

Så fort du får på dig en av våra poulära t-shirts känner du hur skönt den sitter. Hemligheten är den moderna skärningen och materialet – en mjuk och behaglig 100 % ringspunnen kammad bomull, miljömärkt med Öko-Tex Standard 100. Dessutom är den utformad för proffs och håller formen tvätt efter tvätt. Med ficka på vänster ärm, ett nackband som sitter på insidan för extra passform från axel till axel. Inget sladder här inte.

Passar för

Utmärkt både som yrkesplagg och som profiltröja.

Material

100 % ringspunnen ­kammad bomull, ca 160 g/m2, material Öko-Tex Standard 100. (Antracit: 50 % bom, 50 % poly)

Färger

Vit 0100

Antracit 9500

Röd 5600

Storlekar

TS13 XXS–5XL

WT13 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

136

SEK 98:89:-

WT13 finns endast vit, röd och antracit. Säljs så långt lagret räcker, ersätts av WT18.

40


BASIC T-SHIRT

TS18 Men | WT18 Women

Klassisk T-shirt i modern skärning och med en härlig passform, 100 % kardad bomull i 160 g/m2 med miljömärkning. Öko-Tex standard 100 gör den till ett självklart val.

Passar för Material Färger

De flesta situationer, både som profil-och yrkesplagg. 100 % bomull, 160 g/m2.

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

TS18 S–5XL

WT18 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 81:74:-

Tvättråd



Q-nummer

147 41


VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN. Texstar Sustainable Garment är ett helt nytt sortiment där vi samlar plagg som är utvecklade för att bidra till en hållbarare värld. Plaggen är GOTScertifierade (se sid 9), vilket ställer höga krav på hela produktionskedjan – både på miljöpåverkan som arbetsförhållanden i fabrikerna. Visionen är att kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis. Det innebär att man använder till exempel endast organisk bomull, som är framtagen för att kunna odlas på ett långsiktigt hållbart vis. Idag är endast 1 %

42

av jordens bomullsproduktion organisk, där den industriella odlingen använder kopiösa mängder vatten för att bara producera en t-shirt. Texstar arbetar för att kunna erbjuda ett komplett sortiment som minimerar påverkan på vår miljö. Än har vi långt kvar, men vi gör vårt bästa. Det ställer stora krav på både oss som producenter att erbjuda hållbara alternativ som på konsumenter att efterfråga produkter som bidrar till en bättre värld. Välkommen till framtiden – välkommen till Texstar Sustainable Garment.


ECO FUSION T-SHIRT

ECO FUSION PIQUE

TS21 Men | WT21 Women

PS21 Men | PW21 Women

Vi har jobbat hårt för att nu kunna erbjuda en t-shirt i 100 % organisk bomullsfiber. GOTS-certifierad, snyggt skuren för honom och henne – vad mer kan man begära? Kanske ett stretchband i nacke som ger skön komfort. Vi längtar efter att du också ska få känna och prova.

Vi är stolta över vår första GOTS-certifierade pikétröja i 100 % organisk bomullsfiber. En snygg, välskuren pikétröja, för honom och henne. Färgmatchat stretchband i nacke och sidosprund för god passform, tre knappar i halsen för honom, fem för henne. En tröja som vi är mycket stolta över att nu kunna erbjuda.

NYHET NYHET

Passar för

Perfekt både som yrkesplagg och som profiltröja.

Passar för

Perfekt både som yrkesplagg och som profiltröja.

Material

100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 160 g/m2.

Material

100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 200 g/m2.

Färger

Kommer i ny färg:

Färger

Kommer i ny färg:

Grön 4900

Vit 0100

Svart 9900

Marin 8900 Storlekar

TS21 XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

Grön 4900

Vit 0100

Svart 9900

Marin 8900 WT21 XS-3XL

Storlekar

PS21 XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



343

Q-nummer

344

SEK 153:139:-

PW21 XS-3XL SEK 241:219:-

43


STRETCH CREW T-SHIRT

STRETCH T-SHIRT LONG SLEEVE

TS19 Men | WT19 Women

TS17 Men | WT17 Women

Med 5 % stretch så får du en underbart skön T-shirt som formar sig snyggt med sin lätta slim-fit. Hals-ribb med rätt bredd och en gramvikt på 180 g/m2 och snygga detaljer som håller formen!

Samma sköna modell som TS19/WT19 men med lång ärm. En skön favorit som med sin lätta stretch och skärning sitter riktigt snyggt. 180 g/m2 – en tröja du kommer använda mycket.

Passar för

Suverän både som profil-och yrkesplagg.

Passar för

Uppskattad både som profil-och yrkesplagg.

Material

95 % bomull, 5 % spandex, 180 g/m2.

Material

95 % bomull, 5 % spandex, 180 g/m2.

Färger

Marin 8800

Vit 0100 Svart 9900

Färger

Marin 8800

Vit 0100 Svart 9900

Storlekar

TS19 S–5XL

WT19 XS–XXL

Storlekar

TS17 S–5XL

WT17 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 120:109:-

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 175:159:-

Tvättråd



Tvättråd



Q-nummer

146

Q-nummer

146

44


T-SHIRT FUNCTION

PIQUE FUNCTION

TS20 Men | WT20 Women

PS20 Men | PW20 Women

Funktions T-shirt som innehåller bambufibrer vilket ger en lyxig, skön känsla. Moderiktig passform med reflexdetaljer på ärmlinningen. Bambuns naturliga egenskaper gör att den håller T-shirten fräsch längre. Naturligt antibakteriell med en hög uppsugnings­ förmåga som gör att du håller dig torr och fräsch under hela dagen.

Funktions-pique som innehåller bambufiber vilket hjälper till att hålla dig fräsch längre. Snygg passform med en klassisk krage, som är lätt att tycka om. Bambuns naturliga egenskaper gör att den håller tröjan fräsch längre. Naturligt antibakteriell med en hög uppsugnings­förmåga.

BREATHINGBAMBOO

BREATHINGBAMBOO

Passar för

Profil-och yrkesplagg för de flesta tillfällen.

Material

66 % polyester, 29 % bamboofibre, 5 % Spandex (40°C) 175 g/m2. Kommer i ny

Färger

färg:

Vit 0100

TS20 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

När du vill hålla dig fräsch, både på jobbet och privat.

Material

66 % polyester, 29 % bamboofibre, 5 % Spandex (40°C), 175 g/m2.

Marin 8900 Färger

Svart 9900 Storlekar

Passar för

WT20 XS–3XL

Svart 9900

Storlekar

PS20 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



293

Q-nummer

293

SEK 296:269:-

Marin 8900

PW20 XS–XXL SEK 384:349:-

45


PIQUE SHIRT

PS03 Men | PSW3 Women

En klassisk kvalitetspiké med detaljer som sticker ut. Förutom att herrmodellen har en ficka på ena ärmen så har dammodellen en lite djupare halslinning och två extra knappar. En snygg widespread-krage håller formen och givetvis är den i 100 % bomull. Luftigt och skönt val som profiltröja eller i serviceyrken.

Passar för

Alla typer av serviceyrken. Perfekt event- och profilplagg.

Material

100 % kammad bomull. Ca 220 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

PS03 S–3XL

PSW3 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 175:159:-

Tvättråd



Q-nummer

203

46


PIQUE SHIRT

PS04 Men | PSW4 Women

Snarlik PS03/PSW3 men gjord för lite tuffare tag. Med 50 % bomull och 50 % polyester är den slitstark, klarar tvätt i 60° och har extra hög färgäkthet. Samma snygga detaljer med fem knappar för damer, ficka på herrarnas ärm – och såklart skön passform för båda.

Passar för

Tuffa jobb i smutsigare miljöer. Bra profilplagg med hög färgäkthet. Klarar 60° tvätt.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, ca 230 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Grå 9600

Svart 9900 Storlekar

PS04 S–4XL

PSW4 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 252:229:-

Tvättråd



Q-nummer

223 47


PIQUE SHIRT

SH COOL PIQUE SHIRT

PS05 Men | PSW5 Women

PS06 Men | PSW6 Women

Pique Shirt andas kvalitet. En exklusiv kraftigare bomull som är luftig och skön. Många snygga detaljer som fem knappar för henne, lång rygg och vita inslag på kragens in- och utsida samt på ärmarna.

Framtagen för att du ska hålla dig torr och sval varma dagar. Med ett mjukt och högpresterande material som passar till de flesta yrken. Klarar 40°C med en hög färgäkthet. Snygga detaljer som fem knappar på dam-och tre på herrpikén. Matchande färginslag i krage och ärmslut.

Passar för Material Färger

Allround, både som profil-och yrkesplagg. 100 % bomull, ca 280 g/m2.

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Svart 9900

Passar för

Klarar tuffa tag, ett perfekt profilplagg.

Material

100 % polyester, SH COOL, ca 195 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Svart 9900

Antracit 9600

Storlekar

PS05 S–3XL

PSW5 XS–XXL

Storlekar

PS06 S–4XL

PSW6 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 466:424:-

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Tvättråd



Q-nummer

235

Q-nummer

269

SEK 329:299:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

48


STRETCH PIQUE SHIRT

PS07 Men | PSW7 Women

Tuff pikétröja med tre knappar för herr, och fem för dam. Kontrastfärg i sidopaneler, över axlarna och i ärmsluten. Sitter perfekt och ger god rörelsefrihet tack vare 5 % stretch med en unik skärning i ryggen. Snygga vita knappar och ett modernt elastiskt nackband som gör att plagget håller formen.

Passar för

För alla typer av serviceyrken. Perfekt yrkes- och profilplagg.

Material

95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

PS07 S–4XL

PSW7 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 494:449:-

Tvättråd



Q-nummer

150 49


STRETCH PIQUE SHIRT

PS11 Men | PW11 Women

Härligt sittande pique med stretch för skön komfort. Tre-knappsöppning för honom, fem för henne, med modernt elastiskt nackband som gör att plagget håller formen. Sidoslits med kantband där bakstycket är 2 cm längre.

Passar för

För alla typer av serviceyrken. Perfekt yrkes- och profilplagg.

Material

95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

PS11 S–4XL

PW11 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 406:369:-

Tvättråd



Q-nummer

150

50


STRETCH PIQUE SHIRT LONG SLEEVE

PS08 Unisex

En skön, långärmad pique för både honom och henne. Perfekt arbetsplagg i svalare miljö eller att dra över när man känner sig frusen men ändå vill vara representativ. Sitter snyggt på med 5 % stretch, vilket också ger en god rörelsefrihet. Fyra knappar i halsen och kontrastmaterial på insidan av nacköppning, knappslå och ärmslut.

Passar för

Snyggt vid svalare temperatur, för serviceyrken och som profilplagg.

Material

95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m2.

Färger

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

PS08 XXS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

150

SEK 549:499:-


52


EN HOODIE FÖR ALLA DAGAR. Att dra på sig en sweatshirt på morgonen känns bra. Man känner sig snygg och den är mjuk och skön – och när man vill fokusera på en uppgift, kan huvan hjälpa till att skärma av.

53


HOODED CARDIGAN

HC09 Men | WC09 Women

Superskön huvtröja med hög krage som känns härligt ombonad. Massor av detaljer gör den till en favorit. Ärmar med rejäla muddar – extra rejäla på dammodellen – och en snygg bröstficka med sin grova dragkedja ger karaktär. Givetvis med en snygg puller. Fickorna i sidan kan stängas där dragkedjan döljs och förstärker den snygga skärningen.

Passar för

Fungerar även som lätt jacka, utmärkt profil-och serviceplagg.

Material

80 % bomull, 20 % polyester, 325 g/m2.

Färger

Marin 8800

Ljusgrå 9200

Svart 9900

Storlekar

HC09 XS–4XL

WC09 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 868:789:-

Tvättråd



Q-nummer

264

54


55


HOODED CARDIGAN

HC03 Men | WC03 Women

Vår storsäljare är en favorit som alla gillar. Hög krage, hood och cardigan ger attityd och den rena designen förstärks med de dolda fickorna i sidan. Extra bred mudd gör att den sitter bra även när du rör dig mycket. Mycket hög kvalitet som håller form och färg fantastiskt väl. Blunda och tänk dig den med ditt företags logo!

Passar för

Favoriten inom service, fastighet och hantverk – men även ett populärt profilplagg.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, ca 300 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Antracit 9500

Svart 9900 Storlekar

HC03 XS–4XL

WC03 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 593:539:-

Tvättråd



Q-nummer

130

56


57


CITY CARDIGAN

HC04 Men | WC04 Women

En variant på vår Hooded Cardigan, för dig som inte vill ha hood men fortfarande är ute efter samma höga krage. Lite mer citylook med dolda fickor i sidan. Har du provat den vill du gärna behålla den på. Många väljer att ha den som imageplagg. Bra val tycker vi.

Passar för

Bra både för yrkesbruk och profil. En favorit inom service, fastighet och hantverk.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, ca 300 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Antracit 9500

Svart 9900 Storlekar

HC04 XS–4XL

WC04 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 576:524:-

Tvättråd



Q-nummer

130

58


TEAM JACKET

FJ68 Men | WJ68 Women

I denna jacka klär du verkligen teamet! Mörkgrå flatlock-sömmar ger snygg kontrast och de snedställda sidosömmarna gör att sidofickorna verkligen syns. Raglanärm för mer rörlighet i axel och arm. Ordentlig dragkedja och puller för bättre grepp och justerbar i nederkant. Borstad insida.

Passar för

Uppskattat team- och profilplagg som passar alla serviceyrken.

Material

100 % polyester, 230 g/m2.

Färger

Marin 8800

Röd 5600

Svart 9900

Storlekar

FJ68 S–4XL

WJ68 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 571:519:-

Tvättråd



Q-nummer

243 59


TEAM JACKET

WJ34 Women

En jacka som med sin trendigt glansiga WCT-look känns modern och helt rätt i tiden. Den borstade insidan gör den riktigt skön på och givetvis har den Texstars passform. Det vill säga den sitter bra på och har en hög ombonad krage. Håller färgen suveränt och är alltid lika snygg.

Passar för

Klär verkligen teamet – populärt profilplagg.

Material

100 % polyester, borstad insida, 300 g/m2.

Färger

Röd 5600

Storlekar

XS–XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

205

SEK 112:102:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

60


CREW CARDIGAN

SW09 Men | SWW9 Women

Med sin lite längre figursydda design, med snygga kontrasterande detaljer får du det där lilla extra. På höger ärm en praktisk ficka med pennhållare. En cardigan som ni kommer att trivas i.

Passar för

Serviceyrken som t ex handel, kundmottagare, kontor och lager.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, 350 g/m2.

Färger

Röd 5699

Marin 8999

Antracit 9599

Svart 9999

Storlekar

SW09 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

112

SWW9 XS–XXL SEK 725:659:-

61


CREW CARDIGAN

SW02 Men | SWW2 Women

Stilren cardigan med snyggt kontrasterande detaljer. En lite längre modell med bröstficka och blixtlås, där herrvarianten även har en ficka på ärmen. Skönt figursydd passform som är lätt att trivas i.

Passar för

Service, kundmottagare, handel, kontor och lager. Bra eventplagg.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, ca 350 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Svart 9900

Antracit 9500

Storlekar

SW02 XS–3XL

SWW2 XS–3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 617:561:-

Tvättråd



Q-nummer

112

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

62


CREW CARDIGAN

HC11 Men | WC11 Women

En härlig cardigan i mysig French Terry. Ordentlig dragkedja och puller, bred mudd i nederkant. Dammodellen har längre mudd i ärmslut för mer komfort. Snygga svarta rip-stop-förstärkningar på ärmarna. Tuffa tejpade fickor på bröst och i sidorna. Ryggens och bröstets unika skärning ger en modern linjeformad passform.

Passar för

Passar de flesta yrken, fungerar bra som skalplagg – eller som profilplagg.

Material

92 % bomull, 8 % spandex, 325 g/m2.

Färger

Grå/Svart 9299

Storlekar

HC11 S–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

149

WC11 XS–XXL SEK 1022:929:-

63


CREW SWEATSHIRT CREW T-NECK

SW13 Unisex

SW14 Unisex

En riktig klassisk sweatshirt. Med en stickad dekordetalj mot halsen, en kroppsnära skärning och extra breda muddar får du den där Texstarkänslan. Insidan är öglad, vilket gör den luftigt sval och väldigt skön även när man rör på sig.

Vår Crew T-neck har öglad insida. Det innebär att luften kan cirkulera bättre och den blir extra luftig och sval när du rör dig mycket. Kan bäras hela dagen och samtidigt bibehålla en behaglig temperatur. Insidan av kragen är i en kontrasterande färg och i halsen sitter ett blixtlås som går ända upp.

Passar för

Fungerar nästan överallt – i alla yrken och som skönt profilplagg.

Passar för

Service, hantverk, kontor, butik – och varför inte nästa event?

Material

60 % bomull, 40 % polyester, ca 260 g/m2. Bra färgbeständighet.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, ca 260 g/m2. Bra färgbeständighet.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Antracit 9500

Färger

Svart 9900 Storlekar

SW13 XS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer 64

Vit 0195

Röd 5695

Marin 8895

Antracit 9599

Svart 9995 Storlekar

SW14 XS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



181

Q-nummer

181

SEK 351:319:-

SEK 428:389:-


CREW SWEATSHIRT | SW13 | se sid 64

65


CREW NECK SWEATER

SW17 Unisex

Vår nya klassiskt rundhalsade sweatshirt för både honom och henne. Med sin kroppsnära passform blir den snabbt en favorit. French Terry på insidan ger den skönt sval. Ribbstickad trekant vid halsen. Färgmatchade muddar samt band i nacken ger bästa komforten och ser till att den håller formen länge.

NYHET

Passar för

Snyggt profilplagg som även funkar på de flesta arbetsplatser.

Material

80 % bomull, 20 % polyester, French Terry, Öko-Tex Standard 100, 280 g/ m2. Tvätt 60°.

Färger

Grön 4900

Grå 9200

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

SW17 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

363

66

SEK 301:274:-


CREW HALF ZIP SWEATER

SW18 Unisex

Välkommen säger vi till Crew Half Zip Sweater. Snyggt mysig med kroppsnära passform och en härligt hög krage med dragkedja. Passar både henne och honom, fickor i sidorna med dolda blixtlås. Härligt luftig med French Terry på insidan och färgmatchade muddar och band i nacken – en tröja som sitter snyggt.

NYHET

Passar för

Välklätt och bekvämt både som profilplagg och på jobbet.

Material

80 % bomull, 20 % polyester, French Terry, Öko-Tex Standard 100, 280 g/ m2. Tvätt 60°.

Färger

Grön 4900

Grå 9200

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

SW18 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

363

SEK 395:359:-

67


SKJORTOR SOM ÄR NATURLIGT SNYGGA. Man måste trivas i sin skjorta. Gör man inte det syns det direkt. I Texstars skjortor känner man sig alltid bekväm. Du är välklädd när det behövs och kan enkelt slå om till en härligt casual friday-look.

68


69


70


CONTEMPORARY SHIRT

SH26 Men | WS26 Women

En väldesignad skjorta som andas kvalitet. Du känner dig lika dressad med som utan slips. Du behöver bara känna på det kraftiga bomullstyget för att veta att detta är en skjorta du kommer trivas i och ha glädje av länge.

NYHET

Passar för

Som profilplagg eller när du vill vara representativ. För serviceyrken, säljare, management m fl.

Material

60 % bomull, 40 % polyester, 150 g/m2

Färger

Vit 0100

Storlekar

SH26 XS-3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

332

Ljusblå 8300 WS26 XS-XXL SEK 769:699:-

71


DRESS SHIRT

SH19 Men | WS19 Women

Modern, figursydd businesskjorta som tål en hel del tack vare blandningen av polyester och bomull – vilket också gör den extremt lättskött. Ren design med en klassisk krage. Självklart klarar den 60° tvätt.

Passar för

Dressat för servicesektorn, kontor, reception, säljare, restaurang m fl, perfekt profilplagg.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 145 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Ljusblå 8400

Marin 8900

Grå 9600

Svart 9900

Storlekar

SH19 XS–7XL

WS19 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 439:399:-

Tvättråd



Q-nummer

247

Endast vit och svart SH19 finns i 7XL. Övriga 4XL. WS19 finns ej i röd.

72


73


DRESS SHIRT

SH21 Men | WS21 Women

Snygg randig skjorta med buttondown-krage som ger ett stilrent intryck. En skjorta för alla tillfällen, klassiskt uppklädd eller Friday-casual med upprullade ärmar. Figursydd för den rätta looken. Herrmodellen har bröstficka på vänster sida.

Passar för

Ränderna går aldrig ur. Snyggt både på jobb, fritid och som profilplagg.

Material

60 % bomull, 40 % polyester 110 g/m2.

8401

Svart/Vit 9901

Storlekar

SH21 XS–4XL

WS21 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 384:349:-

Tvättråd



Q-nummer

261

Färger

Marin/Vit

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

74


OXFORD SHIRT

SH12 Men | WS12 Women

Elegant, figursydd skjorta i fin oxfordvävd bomull. En klassisk affärsskjorta där herrmodellen har button down-krage och bröstficka. Egen design som produceras hos en av världens mest aktade skjortproducenter. Favorit som tål att användas flitigt och klarar 60° tvätt.

Passar för

När du vill vara representativ, i serviceyrken, säljare, management m fl – eller som profilplagg.

Material

100 % kammad bomull oxford, ca 165 g/m2, Öko-Tex.

Färger

Vit 0100

Ljusblå 8300

Storlekar

SH12 S–3XL

WS12 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 572:520:-

Tvättråd



Q-nummer

218

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

75


DRESS SHIRT SHORT SLEEVE

SH20 Men | WS20 Women

En kortärmad version av SH19/WS19. En snyggt figursydd businessskjorta som tål en hel del tack vare blandningen av polyester och bomull – vilket också gör den extremt lättskött. Ren design med en klassisk krage. Självklart klarar den 60° tvätt.

Passar för

Dressat för varmare dagar. För servicesektorn, kontor, reception, säljare, restaurang m fl, perfekt profilplagg.

Material

65 % polyester, 35 % bomull, 145 g/m2,

Färger

Ljusblå 8400

Vit 0100 Svart 9900

Storlekar

SH20 XS–7XL

WS20 ej blå, XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 384:349:-

Tvättråd



Q-nummer

247

Endast vit och svart SH20 finns i 7XL. Övriga 4XL.

76


Contemporary Shirt | SH26 | se sid 71

77


78


SERVICE SHIRT

SH16 Men

Serviceskjorta när den är som bäst. I en tunn, skön kvalitet med snyggt dolda knappar. Två bröstfickor med lock, den ena med pennfack den andra har ett blixtlås för att hålla saker på plats. En poplinskjorta, där polyester och bomull ger dess följsamma kvalitet, god färgäkthet som klarar tvätt i 85°.

Passar för Material

Den perfekta serviceskjortan. Poplin 65 % polyester, 35 % bomull, 160 g/m2. Marin 8900

Färger

Grå 9600

Svart 9900

Storlekar

SH16 XS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

228

SEK 582:529:-

85

79


SKÖNT VARM I STICKAT. Vissa dagar behöver man lite extra. När sommarkvällarna börjar bli lite kyligare är det skönt att dra på sig en extra tröja. Att den är snyggt representativ är en självklarhet.

80


81


PULLOVER

PULLOVER

PL06 Men | PW06 Women

PL05 Men | PW05 Women

Söker du det där lilla extra? Kika närmare på vår eleganta, stickade pullover. Med rund hals och i 100 % pima cotton – vilket ger dess speciella lyster. Skrynkelfri. En tröja du kommer ha glädje av länge.

Elegant rundhalsad pullover i 100 % bomull. En skönt stickad tröja med en modern passform som tål att tvättas utan att tappa formen.

NYHET

Passar för Material Färger

När du vill vara snygg på jobbet eller som profilplagg. 100 % pima cotton,

Marin 8900

Grå 9200

Passar för

Snyggt och propert med rundkrage, passar för alla serviceyrken såväl som på event och som profilplagg.

Material

100 % bomull.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Ljusgrå 9200

Grå 9600

Svart 9900

Svart 9900

Storlekar

PL06 S-5XL

PW06 XS-3XL

Storlekar

PL05 S–3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 813:739:-

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Tvättråd



Q-nummer

240

Q-nummer

186

82

PW05 XS–XXL SEK 616:560:-


PULLOVER V-RINGAD PULLOVER V-RINGAD FIFTY-FIFTY

PL01 Men | PW01 Women

En riktigt skön stickad tröja för både honom och henne i 100 % bomull. God modern passform som tål att tvättas utan att tappa formen. Halsen är v-formad och muddarna är härligt rejäla.

PL04 Men | PW04 Women

Lyxigt tunn pullover i den rätta formen. Består av 50 % ull och 50 % akryl vilket gör att den kan göras tunnare utan att tappa form. Lite djupare urringning och formskuren i sidan för henne, rejäla muddar för båda.

Passar för

Snyggt profilplagg som ger ett välklätt intryck.

Passar för

Snyggt dressat, utmärkt som profilplagg.

Material

100 % bomull.

Material

50 % ull och 50 % akryl.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Ljusgrå 9200

Grå 9600

Färger

Svart 9900 Storlekar

PL01 S–7XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

Röd 5600

Marin 8900

Ljusgrå 9200

Grå 9600

Svart 9900 PW01 XS–XXL

Storlekar

PL04 S–3XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



186

Q-nummer

252

SEK 659:599:-

PW04 XS–XXL SEK 848:771:-

Endast ljusgrå och svart PL01 finns i 7XL. Övriga 4XL.

83


84


KOSTYM MED KLASS. Det klassiskt eleganta är alltid modernt. Hemligheten bakom en kostym för proffs är att den ska ha en perfekt passform så man känner sig välklädd – samtidigt som den måste klara daglig användning med god rörlighet.

85


86


MEN’S ELEGANT SUIT

VJ04/VV04/VP04 Men

Vår nya, klassiskt eleganta kostym för honom, med 4-vägsstretch är gjord för att trivas i. Slitstark, i ull och recirkulerad polyester. Kavajen Jacob är elegant tvåknäppt med dubbelslits på kavajen. Bröst- och framfickor och tre innerfickor. Västen Leon är helfodrad och har tygrygg som ger god rörelsefrihet, reglerbar midjevidd för god passform. bröstficka och två framfickor. Den sköna byxan Jason är knäfodrad och följer smidigt dina rörelser.

VJ04 Jacob

VV04 Leon

NYHET VP04 Jason

Passar för

När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.

Material

Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester.

Färger

Storlekar

Marin 8900

Mörkgrå 9700

Svart 9900 VJ04

C44-64, C144-164, D92-120

VP04

C44-66, C146-164, D96-124

VV04

XXS-4XL

Pris

VJ04 Jakob 1 st >25 st VV04 Leon 1 st >25 st VP04 Jason 1 st >25 st

Tvättråd

VJ04

Q-nummer

280

SEK 2418:2198:SEK 1098:998:SEK 1098:998:-

; VV04 ; VP04  87


WOMEN’S ELEGANT SUIT

VJ14/VV14/VP14/WP19 Women

Vår nya, klassiskt eleganta kostym för henne, med 4-vägsstretch är gjord för att trivas i. Slitstark, i ull och recirkulerad polyester. Kavajen Dixie är elegant tvåknäppt med dubbelslits på kavajen. Bröst- och framfickor och tre innerfickor. Västen Ellie är helfodrad och har tygrygg som ger god rörelsefrihet, reglerbar midjevidd för god passform. bröstficka och två framfickor. Den sköna byxan Mika är knäfodrad och följer smidigt dina rörelser. Bär du hellre kjol så är Agnes en välskuren pennkjol i smidig 4-vägsstretch som ger rörelsefrihet och extra komfort. Lagom längd, 58 cm – en kjol man gärna använder på jobbet varje dag.

VJ14 Dixie

VV14 Ellie

NYHET VP14 Mika

Passar för

När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.

Material

Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester.

Färger

Marin 8900 Svart 9900

Storlekar

C32-54

Pris

VJ14 Dixie 1 st >25 st VV14 Ellie 1 st >25 st VP14 Mika 1 st >25 st WP19 Agnes 1 st >25 st

Tvättråd

VJ14

Q-nummer

280

88

Mörkgrå 9700

SEK 2 418:2 198:SEK 1098:998:SEK 1 098:998:SEK 1 098:998:-

; VV14 ; VP14 ; WP19 

WP19 Agnes


89


SOFTSHELL HÅLLER MIG VARM – INNE OCH UTE. Om du springer mycket ut och in på jobbet, kanske som säljare, eller som chaufför, då är det ofta krångligt att hela tiden ta på och av en jacka. Då är en softshell det perfekta alternativet.

90


91


SOFTSHELL VEST

FV79 Men | WV79 Women

Har man en gång provat att ha en värmande Softshellväst på sig så är det svårt att sluta. Vår 2-lagersväst har en skön modern passform med hög krage. En lite längre modell som inte åker upp när du böjer dig framåt. Två sidfickor med blixtlås och en dold D-ring i höger ficka för passerkort eller nycklar.

Passar för

För de flesta yrken, men även ett lämpligt profilplagg.

Material

100 % polyester, 230 g/m2..

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

FV79 XS–5XL

WV79 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 670:609:-

Tvättråd



Q-nummer

312

92


SOFTSHELL JACKET

FJ79 Men | WJ79 Women

Stilren Softshelljacka som ger ett välklätt intryck och passar årets alla årstider. En lätt och skön 2-lagersjacka med en lite högre krage, blixtlås i plast som går ända upp, innerficka och två sidfickor med blixtlås och en D-ring i bröst och vänster ficka för passerkort eller nycklar. En jacka med hög färgbeständighet och god passform.

Passar för

Alla typer av yrken, men även ett lämpligt profilplagg.

Material

100 % polyester, 230 g/m2 med meshfoder.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

FJ79 XS–7XL

WJ79 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 972:884:-

Tvättråd



Q-nummer

312

Endast marin och svart FJ79 finns i 7XL. Övriga 4XL.

93


SOFTSHELL JACKET 3-L

FJ80 Men | WJ80 Women

8000 mm

Vind- och vattenavvisande 3-lagers Softshelljacka för lite tuffare dagar. En modern och snygg jacka som passar för de flesta tillfällen. Löstagbar justerbar huva med hög krage, där blixtlåset går ända upp och dragkedja under ärmarna för extra ventilation. Bröstficka på höger sida med D-ring och ärmficka på vänster ärm med blixtlås. Två sidofickor med blixtlås, reflexpiping på huva, ärm, ovan fickor och på ryggen, med dragsko i nederkant.

3000g/m2/24h

Passar för

För de flesta yrken som behöver extra rörlighet, men även ett lämpligt profilplagg.

Material

92 % polyester, 8 % Lycra, PTU film med meshfoder 260 g/m2. Vattenpelare (W.P) 8000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24h.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

FJ80 XS–7XL

WJ80 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 209:1 099:-

Tvättråd



Q-nummer

313

Endast marin och svart FJ80 finns i 7XL. Övriga 5XL.

94


SOFTSHELL VEST

WV29 Women

Väst med riktigt snygg passform, som värmer skönt och ger god rörlighet. Modellen är lite längre så att den inte åker upp när du böjer dig. Praktiskt med flera fickor, sidofickan har en dold D-ring – perfekt för nycklar eller passerkort.

Passar för

Alla typer av yrken, men även ett lämpligt profilplagg.

Material

Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish och meshfoder, 260 g/m2.

Färger

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800

Storlekar

WV29 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

200

SEK 330:300:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av WV79.

95


HOODED SOFTSHELL

SOFTSHELL JACKET

FJ29 Men | WJ29 Women

FJ39 Men | WJ39 Women

Jacka som du kan använda året om. Vintertid är den ett bra skalplagg, vår/sommar/höst en lätt skön jacka som du gärna har på dig. Tvålagers softshell som är vindoch vattenavvisande och andas suveränt. Huvan kan regleras och jackan har ett rejält blixtlås i metall som går ända upp till kragen. Muddarna är extra breda och kan spännas. God färgbeständighet och följsam passform.

Jacka med riktigt snygg passform, som värmer skönt och ger god rörlighet. Modellen är lite längre så att den inte åker upp när du böjer dig. Praktiskt med flera fickor, sidofickan har en dold D-ring – perfekt för nycklar eller passerkort.

Passar för

När du rör dig mycket, och springer in och ut.

Material

Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish, 260 g/m2.

Färger

Passar för

Alla typer av yrken med mycket rörelse, men även ett lämpligt profilplagg.

Material

Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish och meshfoder, 260 g/m2. Herr

Dam

Vit 0100

Marin 8800

Herr

Dam

Röd 5600

Röd 5600

Svart 9900

Grå 9600

Röd 5600

Svart 9900

Grå 9600

Färger

Marin 8800

Röd 5600 Grå 9600

Storlekar

FJ29 S–3XL

WJ29 XS–XXL

Storlekar

FJ39 S–3XL

WJ39 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 385:350:-

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 429:390:-

Tvättråd



Tvättråd



Q-nummer

200

Q-nummer

200

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

96

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av FJ79/WJ79.


SOFTSHELL JACKET FLEXIBLE

FJ30 Men | WJ30 Women

10 000g/m2/24h

FJ58 Men | WJ58 Women

En jacka vi är stolta över – en trelagers softshelljacka som klarar det mesta. Tunn och smidig för dig som rör dig mycket. Utrustad med ett membran som gör att den är både vind- och vattenavvisande och är byggd för att klara de mest oväntade situationer. Envägsblixtlås, bröstficka och två sidofickor.

6000 mm

Vår City Softshell har, trots sitt namn, faktiskt bestigit Mount Everest och blivit en favorit hos sherpas. Snyggt figursydd, trelagers softshell som är vindoch vattenavvisande. Tejpade sömmar på fickorna skyddar innehållet mot fukt. Perfekt lager-tre-plagg som du bär ytterst. Lätt och följsam med en snygg passform med lätt stretch.

6000g/m2/24h

Passar för

När du rör dig mycket, och springer in och ut.

Material

Tre lager – 94 % polyester, 6 % spandex, PTU-film med meshfoder. Vattenpelare (W.P): 6 000 mm. Andningsförmåga (M.V.P): 10 000 g/m2/24 h.

Färger

Herr

Dam

Vit 0100

Röd 5600

Marin 8800 Röd 5600

Passar för

Alla serviceyrken, framtagen för dig som behöver extra rörlighet.

Material

Tre lager - stretch i 100 % polyester PTFE-membran, vattenpelare (W.P); 8000 mm. Andningsförmåga 6000 g/m2/24 h.

Grå 9600 Färger

Grå 9600 Storlekar

FJ30 S–3XL Finns ej i 8800.

WJ30 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 659:599:-

Tvättråd Q-nummer

8000 mm

CITY SOFTSHELL

Röd 5600

Marin 8900

Grå 9600

Svart 9900 (endast dam)

Storlekar

FJ58 S–3XL

WJ58 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 079:981:-



Tvättråd



201

Q-nummer

246

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av FJ80/WJ80.

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

97


98


PILE JACKET

FJ66 Unisex

En efterlängtad jacka med superskön insida i pile som uppskattas kyliga morgnar. Snyggt stickad med stretchpartier över axlar, överarmar och mellan skuldrorna – en naturlig plats för tryck och brodyr. Raglanärm för bättre rörlighet i axel och arm. Två sidofickor med borstad insida för varma händer. Dragsko i nederkant. Ordentlig dragkedja och puller för bättre grepp.

Passar för

De flesta yrken, fungerar bra som skalplagg. Utmärkt profil- och arbetsplagg.

Material

100 % polyester, 450 g/m2.

Färger

Grå 9299

Storlekar

FJ66 XXS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

148

Svart 9900

SEK 972:884:-

99


FLEECE JACKET STRETCH

FJ46 Men | WJ46 Women

3000g/m2/24h

8000 mm

Så här ska ett modernt funktionsplagg se ut. Ett perfekt skalplagg som med sin unika stretch med membran i fleecen gör den smidig och bekväm. Förstärkta detaljer som gör att den sticker ut, lättskött och skön – en riktig succé.

Passar för

När du rör dig mycket, och springer in och ut.

Material

100 % polyester, tre lager, 280 g/m2. Vattenpelare (W.P): 8000 mm. Andningsförmåga (M.V.P): 3000 g/m2/24 h.

Färger

Vit 0199

Röd 5699

Marin 8800

Grå 9699

Svart 9900 Storlekar

FJ46 S–3XL

WJ46 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 835:759:-

Tvättråd



Q-nummer

191

100


LIGHT FLEECE

FJ36 Men | WJ36 Women

Superskön och lätt jacka i microfleece, som fungerar bra även som skaljacka. Välskuren och med ett blixtlås som går ända upp i kragen. En jacka som passar för de allra flesta situationer.

Passar för Material

Färger

De flesta yrken, ett bra profilplagg. 100 % polyester microfleece, 180 g/m2. Vit 0100

Röd 5600

Marin 8900

Grå 9600

Svart 9900 Storlekar

FJ36 S–3XL

WJ36 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 406:369:-

Tvättråd



Q-nummer

206 101


102


OFODRADE JACKOR BLIR SOM VÄNNER. Det är lätt att gilla ofodrade jackor. Kanske för att de är flexibla, snygga och skyddar mot väder och vind. Och blir det lite kyligt är det bara att komplettera med en fleece under.

103


HYBRID JACKET

HYBRID VEST

FJ74 Men | WJ74 Women

FV74 Men | WV74 Women

En verkligt flexibel jacka, som innehåller material som uppfyller högt ställda miljökriterier från bluesign© – läs mer på bluesign. com. Jackan fungerar både som skalplagg och som lättare jacka. Snygg, modern design som ger dig mycket god rörlighet. Fickor med dragkedja på sidorna och vänster bröst.

Vår nya favorit, en snygg, lättviktsväst som uppfyller både högt ställda miljökriterier från bluesign© – läs mer på bluesign.com – och är miljömärkt med Öko-Tex Standard 100. Den lite kortare skärningen gör den enkel att bära som skalplagg under våra jackor, som till exempel FJ80. Quiltad padding och med ett mjukt stickat material på sidan. Bröst- och sidficka med blixtlås.

NYHET NYHET

Passar för

Alla serviceyrken där man önskar ett smidigt plagg – ett perfekt profilplagg.

Passar för

Perfekt som ett extra lager för alla serviceyrken – passar även mycket väl som profilplagg.

Material

Yttermaterial 100 % polyester, (Bluesign©); Fleece 100 % polyester, (Bluesign©); Lättviktspadding Du Pont återvunnen polyester 40 g/m2.

Material

Yttermaterial 100 % polyester, (bluesign©); Fleece 100 % polyester, (bluesign©); Lättviktspadding Du Pont återvunnen polyester 40 g/m2.

Färger

Svart/Marin 9989

Färger

Svart/Marin 9989

Storlekar

FJ74 XS–5XL

WJ74 XS–3XL

Storlekar

FV74 XS–5XL

WV74 XXS–3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 972:884:-

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 802:729:-

Tvättråd



Tvättråd



Q-nummer

336

Q-nummer

366

104


QUILTED VEST

QUILTED JACKET

FV81 Unisex

FJ81 Unisex

Stilfull quiltad väst med eleganta manchesterdetaljer. Västen har en vattenavvisande yta, ett tunt meshfoder. Sidofickor med tryckknappar.

Fräsch, modernt quiltad jacka med snygga manchesterdetaljer. Sidofickor med tryckknappar och ett tunt skönt meshfoder och en vattenavvisande yta.

Passar för

Elegant väst som profilerar företaget.

Passar för

Modern skön jacka som profilerar företaget.

Material

100 % polyester, 75 g/m2. Lining insida: mesh.

Material

100 % polyester, 75 g/m2. Lining insida: mesh.

Färger

Färger

Svart 9900

Storlekar

FV81 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

Svart 9900

Storlekar

FJ81 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



274

Q-nummer

274

SEK 714:649:-

SEK 846:769:-

105


LIGHT SHELL JACKET

FJ70 Unisex

Smidig skaljacka som sitter snyggt med extra skyddande ok över axlar och bröst. Genomarbetad insida med en mjuk polyfleece längs nackband och där kragen möter dragkedjan. Med ett elegant blått/ mörkgrått meshfoder med hängare, innerficka och en öppning för broderi.

Passar för

Trivsam jacka som passar som profil- och eventjacka, men även privat.

Material

100 % polyester, 75 g/m2. Lining insida: mesh.

Färger

Svart 9900

Storlekar

FJ70 XS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

274

106

SEK 942:856:-


BOMBER JACKET

FJ63 Men | WJ63 Women

Tuff, matterad Bomberjacka i bomull och nylon. Lätt fodrad med svart dragkedja och snygg läderpuller som extra detalj. Två sidofickor och en invändig ficka med dragkedja. Brett ribbstickat ärmslut och midjeresår.

Passar för

Tuff, modern profil-/eventjacka som även lämpar sig för fritid.

Material

60 % bomull, 40 % nylon, puller i läder.

Färger

Svart 9900

Storlekar

FJ63 S–4XL

WJ63 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 307:1 188:-

Tvättråd



Q-nummer

266 107


SHELL JACKET

FJ62 Men | WJ62 Women

6000g/m2/24h

8000 mm

Snygg skaljacka med justerbar huva. Kontrastfärger i de vattenavisande dragkedjorna, fodret och ärmsluten ger dess karaktär. Den lätta vikten, de tejpade sömmarna och vattentåligheten gör den till en riktig kompis att ha med om vädret försämras. Innerficka med dragkedja och öppning för brodyr på jackans insida. Finns både för henne, honom och som Unisex-modell.

Passar för

Lätt smidig jacka som klarar tufft väder.

Material

100 % Polyester, tejpade sömmar, Waterproof zippers. Vattenpelare (W.P); 8000 mm, andningsförmåga 6000 g/m2/24 h.

Färger

Herr

Dam

Marin 8900

Röd 5600 Marin 8900

Storlekar

FJ62 S–4XL

WJ62 XS–3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 095:995:-

Tvättråd



Q-nummer

260

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

108


LIGHT JACKET

FJ59 Men | WJ59 Women

Cool “puffy jacket” som i sitt lätta utförande passar året runt. Smarta tekniska funktioner som tvåfärgade dragkedjor, vind- och vattenavvisning, gör att den kan användas både på jobbet och privat. Två sidofickor och två stora innerfickor. en jacka med en modern, kroppsnära design för både henne och honom.

Passar för

En jacka för alla serviceyrken. Ett populärt profilplagg man även gärna använder på fritiden.

Material

100 % nylon ripstop.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Mörkgrå 9600

Svart 9900 (endast dam)

Storlekar

FJ59 S–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

259

WJ59 XS–XXL SEK 930:845:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

109


SHELL JACKET

LONG JACKET

FJ67 Unisex

En skaljacka, speciellt framtagen för servicesektorn. En lätt och skön skaljacka som tål hårda påfrestningar. Jackan har tejpade sömmar, en bröstficka och två sidofickor. Huvan är löstagbar eller kan rullas in i kragen. Storm cuff-mudd i ärmslut.

Modern parkasmodell i ett slitstarkt yttertyg som är vindtät och vattenavvisande. Praktiska bröstfickor och utanpåliggande fickor nertill. Ärmficka med blixtlås och innerficka, dragsko i midjan. Blixtlås i sidan för ökad komfort.

3000g/m2/24h

Passar för Material Färger

Servicejackan som även passar för hantverk eller som profilplagg.

Material

100 % nylon, Lining insida: mesh, vattenpelare (W.P); 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h. Vikt 180 g/m2.

Färger

Svart 9900

Storlekar

FJ71 XXS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer 110

Passar för Servicejackan som även passar för hantverk eller som profilplagg. 100 % polyester, 75 g/m2. Lining insida: meshfoder.

3000 mm

FJ71 Unisex

Svart 9900

Storlekar

FJ67 XS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



283

Q-nummer

185

SEK 1 110:1 009:-

SEK 1 095:995:-


MID SEASON JACKET

FJ60 Men

3000g/m2/24h

5000 mm

En av våra jackfavoriter. Tvålagers softshell-jacka som passar de flesta. Med sitt vindtåliga och vattenavvisande material är Mid Season Jacket den perfekta vår-, sommar- och höstjackan. Snygga detaljer, designad och figursydd, något att se fram emot!

Passar för

Utmärkt som profil-/eventjacka – eller privat.

Material

100 % polyester utsida och insida, vattenpelare (W.P); 5000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h. Vikt 240 g/m2.

Färger

Vit 0199

Röd 5699

Marin 8999

Grå 9699

Svart 9996 Storlekar

FJ60 XXS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

251

SEK 967:879:-

Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

111


112


FODRADE JACKOR MED SNYGGA DETALJER. Coola detaljer lyfter många jackor. Till exempel fickor, och fodrade kragar som är praktiska – men om fickorna även är tejpade så ger det det där lilla extra.

113


WINTER JACKET BASE

NORTH JACKET

FJ76 Unisex

FJ53 Unisex

Snygg jacka i ett slitstarkt material som är vindtätt och vattenavvisande. Jackan har två sidofickor med blixtlås och en innerficka.

Cool, populär lättviktsjacka med stretch i sidan för ökad rörlighet. Sitter skönt kroppsnära, har många fickor med dragkedja och en förlängd rygg. Huva i kragen och dragsko nertill. Snygg kontrast mellan ytter- och innermaterial.

Passar för

Passar de flesta, som t ex bygg, service, butik och transport.

Material

100 % nylon.

Färger

Marin 8900

Snygg profil- och arbetsjacka man gärna bär på fritiden.

Material

100 % nylon, foder 100 % polyester, 200 g/m2.

Färger

Marin 8900

FJ53 XXS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



289

Q-nummer

238

FJ76 XXS–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

SEK 1 307:1 188:-

Grå 9600

Svart 9900

Storlekar

Storlekar

114

Svart 9900

Passar för

SEK 1 242:1 129:-


WINTER DOWN VEST WINTER DOWN JACKET

Välskuren dunväst med svart ok över bröst, axlar och övre ryggparti . Dubbla bröstfickor, sidfickor och innerficka. Elastiska band ersätter mudd i ärmslut för en modernare look. Dragsko i nederkant sluter tätt för ökad funktion. En lätt väst med ett skönt foder som är ett plagg man gärna vill bära.

Dunjacka i samma serie som FV61, med svart ok över bröst, axlar och övre ryggparti – välskuren för att passa både honom och henne. Herrmodellen har dubbla bröstfickor, dam en bröstficka. Sidfickor och innerficka. Elastiska band ersätter mudd i ärmslut för en modernare look. Dragsko i nederkant sluter tätt för ökad funktion. En lätt väst med ett skönt foder som är ett plagg man gärna vill bära.

3000g/m2/24h

3000g/m2/24h

Passar för

Snygg profilväst som passar de flesta. En favorit man gärna bär på fritiden.

Material

100 % polyester i kroppen, 100 % nylon i oket, 90 % dun, 10 % fjäder i stoppningen. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m2/24 h.

Färger

3000 mm

FJ61 Men | WJ61 Women

3000 mm

FV61 Men

Passar för

Snygg profiljacka som passar de flesta. En favorit man gärna bär på fritiden.

Material

100 % polyester i kroppen, 100 % nylon i oket, 90 % dun, 10 % fjäder i stoppningen. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m2/24 h.

Färger

Svart 9900

Svart 9900 Storlekar

FJ61 S–4XL

WJ61 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 528:1 389:-



Tvättråd



267

Q-nummer

267

Storlekar

S–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

SEK 1 319:1 199:-

115


WINTER JACKET

WINTER JACKET LONG

En tuff, tålig vinterjacka som är en vän under kalla, blåsiga dagar. Winter Jacket har ett nytt lätt, värmande och modernt material som gör vintern hanterbar. Två bröstfickor, förlängd i ryggen och invändiga fickor. En jacka som passar de flesta.

Cool parkas i vårt nya härliga material som är skön under kalla och blåsiga dagar. Parkan har en fin passform och dammodellen är snyggt figursydd. En parkas passar de flesta tillfällen och är bra över t ex en kavaj.

3000g/m2/24h

Passar för

Passar många, som t ex bygg, service, butik och transport.

Material

100 % polyester, 400 g/m2. Waterproof zippers. Storm cuffmudd i ärmslut. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/ m2/24 h.

Färger

Marin 8900

Storlekar

FJ64 S–4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer 116

Svart 9900

3000g/m2/24h

5000 mm

FJ65 Men | WJ65 Women

3000 mm

FJ64 Unisex

Passar för

Förskolor, bygg, service, transport, butik – ja, de flesta.

Material

100 % polyester, 400 g/m2. Waterproof zippers. Front 2-way zipper, Storm cuff-mudd i ärmslut. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m2/24 h.

Färger

Röd 5600

Marin 8900

Svart 9900

Storlekar

FJ65 S–4XL

WJ65 XS–XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 671:1 519:-



Tvättråd



265

Q-nummer

265

SEK 1 605:1 459:-


SERVICE WINTER JACKET

FJ90 Unisex

Vår nya mjuka, smidiga Service Winter Jacket är perfekt för dig som rör dig ute men ändå vill ha en väldesignad jacka. I vattentätt material som andas, och som inte innehåller några skadliga fluorkarboner. Tejpade sömmar och reflexer på axlar fram och bak samt på ärm. Ett skönt stickat material på insida krage och velcro i ärmsluten. Bröstficka och sidofickor med slå, innerficka med blixtlås. Service Winter Jacket blir lätt din nya favorit.

NYHET

Passar för

Utmärkt val för alla serviceyrken – passar även som profilplagg.

Material

Yttermaterial 100 % polyester; Insida 100 % polyester; Foder 100 % polyester 80 g/m2.

Färger

Svart 9996

Storlekar

FJ90 XXS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

333

SEK 1 429:1 299:-

117


VARSEL. NÄR SYNLIGHET ÄR LIVSVIKTIGT. Det är smart att synas. Med Texstars sortiment av varsel­ kläder ser du till att synas i utsatta situationer. Självklart uppfyller de den internationella standarden EN ISO 20471, som är utformad för att maximera synligheten.

118


119


120


SYNS DU INTE, FINNS DU INTE

TEXSTAR HI-VIS FÅR DIG ATT LYSA. Se till att du och dina medarbetare syns. Med Texstars varselkollektion, Hi-Vis, syns ni i utsatta situationer, under alla ljusförhållanden. KLASS

KLASS

KLASS

1 2 3

D

et går inte att överskatta vikten av varselkläder för ökad synlighet. I mörker, skymning och gryning kan du vara svår att se – då är det inte läge att chansa. Se till att ha rätt typ av varselkläder, anpassade för era arbetsuppgifter. Därför är det extra viktigt att de sitter snyggt och man gillar att bära dem – utan att kompromissa om säkerheten. Texstars varselkollektion Hi-Vis är, som allt från Texstar, väldesignad och med smarta detaljer. Det är viktigt för oss. Synlighet under alla förhållanden

I mörker, skymning och gryning kan du vara extra svår att upptäcka, speciellt för förare av fordon eller annan mekaniserad utrustning.

Men det kan uppstå situationer även i dagsljus som försämrar synligheten. Då är det skönt att ha plagg som ökar synligheten med fluorescerande färg under dagsljusförhållanden och med reflexer i strålkastarnas sken. Hi-Vis 1.0 – en grundkollektion

till hög synlighet av användaren. Den baseras på minimiytor av reflekterande, fluorescerande färg och reflexer och hur de ska placeras på skyddskläderna. Texstar Hi-Vis bygger på denna standard och kan kombineras med andra certifierade plagg för att uppnå efterfrågad skyddsklass.

Många av våra kunder har efterfrågat produkter med god synbarhet, därför släpper nu Texstar den första delen i vår Hi-Vis-kollektion. En kollektion som består av fem plagg, speciellt avsedd för transport-, bemannings- och byggbranschen. EN ISO 20471 – en enhetlig standard

Den internationella standarden EN ISO 20471:2013, som den officiellt heter, ställer krav på vad som kan anses bidra

SAMCERTIFIERING FÖR ÖKAD SYNLIGHET Alla plagg i EN ISO 20471 delas in i tre skyddsklasser, 1-3. Genom att kombinera olika plagg, så kallad samcertifiering, kan man uppnå olika nivåer av skyddsklass. Vilken skyddsklass ett plagg har beror på storleken på de reflekterande och fluorescerande ytorna. Texstar Hi-Vis är klassade enligt detta system, idag uppfyller våra plagg Skyddsklass 1 och 2. I tabellen kan du se hur de kan kombineras och vilken skyddsklass de då uppnår. I tabellen nedan ser du vilka minimiytor som krävs för att godkännas enligt standarden. Vill du veta mer om Texstar Hi-Vis, och hur stora tryck- och brodyr­applikationer du kan ha utan att tappa skyddsklass, så tveka inte att höra av dig. Material

Fluorescerande (m²)

Reflekterande (m²)

Klass 1

0,14

0,1

Klass 2

0,5

0,13

Klass 3

0,8

0,2

Samcertifiering Texstar Hi-Vis

KLASS

1

KLASS

Minsta yta för att godkännas enligt klasserna i EN ISO 20471.

1

KLASS

KLASS

1

KLASS

2

2

KLASS

KLASS

KLASS

KLASS

KLASS

KLASS

1

1

2 2

2

2

121


HI-VIS FUNCTIONAL T-SHIRT

TS22 Unisex

Ny snyggt designad t-shirt, utformad för att skydda dig som arbetar i utsatta miljöer. Högreflekterande färg och reflexer ger ökad synlighet under alla ljusförhållanden och en tryggare arbetssituation. Med bomull närmast kroppen får du en t-shirt som uppfyller högt ställda villkor utan att kompromissa med funktionen. Miljömärkt Öko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1.

VISIBLE PIQUE

PS22 Unisex

Välsittande pique med högreflekterande färg på ärmar och axlar för god synlighet. Snyggt skuren för att skydda dig som arbetar i utsatta miljöer. Med bomull närmast kroppen får du en pique som uppfyller högt ställda villkor utan att kompromissa med funktionen. Miljömärkt Öko-Tex standard 100.

KLASS

1

NYHET

NYHET

Passar för

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

55 % bomull, 45 % polyester, 200 g/m2. Material Öko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 1.

Färger

Gul/Svart 2099

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

55 % bomull, 45 % polyester, 200 g/m2. Material Öko-Tex standard 100.

Färger

Gul/Svart 2099

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



350

Q-nummer

350

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer 122

Passar för

SEK 373:339:-

SEK 395:359:-


HI-VIS SWEATSHIRT JACKET

FJ86 Unisex

Modern varseljacka i omvänd fleece med borstad insida och slät utsida, utformad för att ge hög synlighet under alla ljusförhållanden. Insidans foder är skönt borstat och värmer hela vägen upp i den höga kragen. Sidfickor med blixtlås och är meshfodrade. Bröstfickor med blixtlås och ID-kortshållare. Jackan är designad för att klara nedsmutsning utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Öko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. KLASS

2

NYHET

Passar för

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

100 % polyester. Material Öko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 2.

Färger

Gul/Svart 2099

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

351

SEK 1 005:914:-

123


HI-VIS FUNCTIONAL SHELL JACKET

FJ88 Unisex

En snygg skaljacka som är skön att bära. Tål regn- och ruskväder med tejpade sömmar och vattentäta blixtlås. härligt fodrad i mesh och polyester. Den avtagbara huvan har kardborrjustering på baksidan. Sidfickor med blixtlås, bröstfickor med blixtlås och ID-kortshållare. Jackan uppfyller ISO 343 för skydd mot regn. Den har även en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Öko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. KLASS

2

NYHET

Passar för

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: 100 % polyester, svart: 100 % polyamid. Material Öko-Tex standard 100. Vattenpelare (W.P); 10000 mm. Andningsförmåga 10000 g/m2/24 h, enl EN ISO 343:2019. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 2.

Färger

Gul/Svart 2099

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

367

124

SEK 1 825:1 659:-


HI-VIS WINTER JACKET

FJ92 Unisex

En ny vinterfavorit för dig som behöver synas ordentligt. Den avtagbara huvan skyddar skönt när det biter i kinderna. Vattentät modell som andas, skönt fodrad i 100% polyester. Mudd i ärmslut skyddar mot kyla. En bröstficka, sidofickor och en innerficka i mesh, perfekt för vantarna. Jackan uppfyller ISO 343 för skydd mot regn. Den har även en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Öko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 3. KLASS

3

NYHET

Passar för

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: Yttermaterial i 100 % polyester, tejpade sömmar, vattenpelare 10 000mm / andning 10 000 g/m2/24h. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 3.

Färger

Gul/Svart 2099

Storlekar

L-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

367

SEK 2 529:2 299:-

125


126


HI-VIS FUNCTIONAL TROUSER

FP47 Men | WP47 Women

Byxor med hög synbarhet under alla ljusförhållanden som är designade för att sitta snyggt på både henne och honom. Stretch där bak ger god rörlighet, förstärkta benslut och sju cm breda reflexer på benen. Höger benficka för dokument samt knivoch pennficka. Vänster benficka med blixtlås, ID-kortshållare, pennficka, utanpåliggande ficka med lock. Sidfickor och två bakfickor. Byxan har en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Öko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. KLASS

1

NYHET

Invändig knäficka, knäskydd AK01 passar.

Passar för

Transport, bemanning, industri och byggsektor.

Material

Hi-Vis gult: 80 % polyester/ 20 % bomull, svart Ribstop: 60 % polyester/ 40 % bomull. Material Öko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 1.

Färger

Gul/Svart 2099

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

352

SEK 1 011:919:-

Storlekar & färger FP47: C44–C62, C146–C156 D84–D124 WP47: C34–C50 127


TILL SKYDD FÖR VÄKTAREN. En väktare är ofta i rörelse – i och ur bilar, på ronderingar och utryckningar. Eller man bevakar entréer och särskilda objekt där man representerar företaget. Att ha plagg som är följsamma och smidiga att jobba i gör livet lite enklare. Och om de dessutom sitter snyggt, så är det lättare att trivas på jobbet. Texstars kollektion för väktare är utformad för att möta högt ställda krav på passform och bekvämlighet, givetvis följer de Texstars signum – att finnas i många olika storlekar, skurna för att passa både henne och honom. Alla ska trivas i plagg från Texstar. 128


129


INSATSBYXA

VP01 Men | VP11 Women

Insatsbyxa, eller Hundförarbyxa, i ett slitstarkt material (Varpsatin). Finns för både dam och herr – med en modern passform som sitter som den ska. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Dubbla benfickor med pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Förstärkta och förböjda ben med invändiga knäskyddfickor. Bensluten har även 27 cm långa blixtlås för att lätt få av och på skorna.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2

Färger Pris

Antal 1 st >25 st

L 30 L 32

Mörkgrå 9700 SEK 1 120:1 018:-

L 30

Tvättråd



L 32

Q-nummer

244

L 36

130

Invändig knäficka, knäskydd AK01 passar.

Storlekar & färger

L 34

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W 46

W 48

W 50

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


BASBYXA

VP02 Men | VP12 Women Rejäl basbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och “anti-slip” band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2

Färger Pris

Antal 1 st >25 st

L 30 L 32

Mörkgrå 9700 SEK 999:908:-

Tvättråd



Q-nummer

244

Invändig knäficka, knäskydd AK01 passar.

Storlekar & färger

L 30 L 32 L 34 L 36

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W 46

W 48

W 50

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

131


132


NATO PULLOVER

NATOTRÖJA ZIP

VN01 Unisex

VN02 Unisex

Härlig pullover med ribbstickad rund hals, ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Axelparti och armbågar är förstärkta. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta.

Snygg natotröja med dragkedja och hög krage. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofon­ hållare på höger och vänster axel. Namnhållare på bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta.

NYHET

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m2

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m2

Färger

Färger

Mörkgrå 9700

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

Mörkgrå 9700

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



271

Q-nummer

271

SEK 1 214:1 104:-

SEK 1 406:1 278:-

133


VÄKTARPIKÉ

VK01 Unisex

En modern piké med bra passform, snygg widespread-krage som håller formen. Förstärkt axelparti, monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 230 g/m2

Färger

Mörkgrå 9700

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

245

134

SEK 583:530:-


PULLOVER

VL01 Unisex

Polotröja i 100 % bomull. Smalt ribbad polokrage och ärmslut.

Passar för Material Färger

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt 100 % bomull, 240 g/m2

Mörkgrå 9700

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

272

SEK 345:314:-

135


SKJORTA LÅNG ÄRM

VS03 Men

Klassisk skjorta med modern krage, lång ärm och en bröstficka. Axelklaffar, monofonhållare höger och vänster axel. Snyggt skuren.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

97 % bomull, 3 % spandex, 160 g/m2

Färger

Vit 0100

Storlekar

S-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

239

136

SEK 678:616:-


SKALJACKA

VJ01 Unisex

3000g/m2/24h

3000 mm

Snygg kort skaljacka med monofonhållare, namnhållare, funktionsbeteckning Väktare på kardborre ingår. Gussets under ärmarna, huva som är både avtagbar och inrullningsbar i kragen. 50 mm reflexband i ärmslut och nederkant. En ärmficka med blixtlås, två stora bröstfickor med dragkedja, en innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion.

Komplettera gärna med Innerlinerjacka OJ03, se sid 156.

Passar för

Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt.

Material

100 % polyester (rib), 175 g/ m2. Vattenpelare 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h

Färger

Mörkgrå 9700

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

273

SEK 1 654:1 504:-

137


REFLEXVÄST

REFLEXVÄST

VV02 Unisex

VV03 Unisex

Gul slimmad varselväst för både väktare och parkeringsvakt. Monofonhållare, svart platta.

Gul slimmad varselväst för både ordningsvakt och skyddsvakt. Monofon­ hållare, blå platta med godkänd färg NCS 7015-R90B enligt polisens Fap 670-1 (PMFS 2017_12).

Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan:

Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan:

1. VÄKTARE, 2. PARKERINGSVAKT, 3. VÄRD

1. ORDNINGSVAKT, 2. SKYDDSVAKT

Passar för

Väktare, parkeringsvakt.

Passar för

Väktare, parkeringsvakt.

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Färger

Gul/Svart 2099

Storlekar

S-XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvåttråd Q-nummer 138

Färger

Gul/Marin2089

Storlekar

S-XXL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvåttråd



279

Q-nummer

279

SEK 702:638:-

SEK 702:638:-


KEPS

VINTERKEPS

VA02 Unisex

VA03 Unisex

Keps som är justerbar för väktare, parkeringsvakt mm.

Fodrad vinterkeps med varm pile på insidan av öronlapparna. Öronlapparna går att fälla in i kepsen.

STICKAD MÖSSA

VA04 Unisex

Kabelstickad varm mössa med uppvikt brätte.

Passar för

Väktare, parkeringsvakt

Passar för

Väktare, parkeringsvakt

Passar för

Väktare, parkeringsvakt

Material

67 % polyester, 33 % bomull..

Material

67 % polyester, 33 % bomull..

Material

50 % ull, 50 % acryl.

Färger

Färger

Svart 9900

Storlekar

54/56, 60/62

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

221

SEK 262:238:-

POLOKRAGE

Färger

Svart 9900

Storlekar

54/56, 60/62

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

221

SEK 332:302:-

Svart 9900

Storlekar

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

284

SEK 334:304:-

KNÄSKYDD

OA05 Unisex

AK01 Unisex

Separat krage istället för polotröja.

Smidiga skydd som skonar knäna. Ger full ­rörlighet och passar de dolda knäfickorna på våra byxor OP02, OP12 och VP02 och VP12.

Passar för

Ordningsvakter, väktare

Material

100 % bomull.

Färger

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

286

Knäskydd framtaget för att ibland stå på knä.

Material

100 % cellgummi.

Färger

Svart 9900

Storlekar

Passar för

SEK 132:120:-

Svart 9900

Storlekar

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

212

SEK 92:84:-

139


ORDNINGSVAKTEN I DET OFFENTLIGA. Ordningsvakter arbetar i publika miljöer där det ställs särskilda krav på ordnings­ hållning. Hit räknas till exempel kollektivtrafik, centrumanläggningar, nattklubbar och olika former av evenemang. Det ställs höga krav på ordningsvaktsuniformen som skall följa Rikspolisstyrelsens föreskrifter PMFS 2017:12 FAP 670-1. Den skall även ha en god passform, uppfylla ergonomiska krav och klara många timmar på jobbet. Alla produkter från Texstar är snyggt skurna för att sitta bra på både tjejer och killar. De är modernt, ergonomiskt utformade – och alla våra byxor finns i tumstorlekar för att alla skall hitta sin unika storlek som man trivs i. Högt ställda färgkrav

Rikspolisstyrelsen har högt ställda krav på vilken blå färg ordningsvaktens uniform skall ha. Mer

Fakta om ordningsvaktens uniform

information finns i bilaga 4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, PMFS 2017:12 FAP 670-1. Där finns även mätvillkor för den blåa färgen: NCS 7015-R90B och den ljusblå färgen: 2142-R83B. Du som inhandlar ordningsvaktsuniformer ska försäkra dig om att leverantören uppfyller kraven i en färgrapport. Texstar uppfyller alla dessa krav från Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen har genom FAP 670-1 “9 kap. 1 §” bestämt att alla som skall tjänstgöra som ordningsvakter ska bära den uniform 140 som föreskrivs enligt bilaga 4, oavsett om det gäller bevakningsföretag eller om man arbetar som frilans. En ordningsvakt ska


vara utrustad med handfängsel och batong. Handfängsel ska vara av metall av den typ som polismyndigheterna tilldelar poliser. 141 Ordningsvakt som är arbetsledare får även bära armbindel, axelmarkering eller bricka som visar funktion eller uppgift.


HUNDFÖRARBYXA

OP01 Men | OP11 Women

Vår Insatsbyxa, eller Hundförarbyxa som den ofta kallas, är i ett slitstarkt material (Varpsatin) och finns för både dam och herr – med en modern passform som sitter som den ska. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Byxan har dubbla benfickor med pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Förstärkta och förböjda ben med invända knäskyddfickor. Bensluten har även 27 cm långa blixtlås för att lättare få på och av skor. Bensluten har även 50 mm reflexer. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för Material Färger Pris

Ordningsvakter 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2

Antal 1 st >25 st

L 30 L 32

OV-blå 8600 SEK 1 142:1 038:-

L 30

Tvättråd



L 32

Q-nummer

244

L 36

142

Invändig knäficka, knäskydd AK01 passar.

Storlekar & färger

L 34

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W 46

W 48

W 50

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


BASBYXA

OP02 Men | OP12 Women Rejäl ordningsvaktsbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och “anti-slip” band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för Material Färger Pris

Ordningsvakter 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2

L 30 L 32

OV-blå 8600 Antal 1 st >25 st

Invändig knäficka, knäskydd AK01 passar.

Storlekar & färger

SEK 999:908:-

Tvättråd



Q-nummer

244

L 30 L 32 L 34 L 36

W 25

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 26

W 27

W 28

W 29

W 30

W 31

W 32

W 33

W 34

W 36

W 38

W 40

W 42

W 44

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W 46

W 48

W 50

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

143


144


NATO PULLOVER

NATOTRÖJA ZIP

ON01 Unisex

ON02 Unisex

Klassisk natotröja med ribbstickad rund hals, ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Snygg natotröja med dragkedja och hög krage. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

NYHET

Passar för

Ordningsvakter.

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m2

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m2

Färger

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

XXS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd Q-nummer

OV-blå 8600

Storlekar

XXS–5XL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvättråd



271

Q-nummer

271

SEK 1 214:1 104:-

SEK 1 406:1 278:-

145


ORDNINGSVAKTSPIKÉ

OK01 Unisex

En snygg widespread-krage som håller formen. Tröjan har ordningsvaktsemblem på båda ärmar och funktionsbeteckning på vänster bröst. Stort reflextryck med godkänd placering och yta på ryggen. Namnhållare höger bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 230 g/m2

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

245

146

SEK 583:530:-


PULLOVER

OL01 Unisex

Polotröja i 100 % bomull. Smalt ribbad polokrage och ärmslut. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för Material Färger

Ordningsvakter. 100 % bomull, 240 g/m2

OV-blå 8600

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

272

SEK 345:314:-

147


SKJORTA LÅNG ÄRM

OS01 Men | OS11 Women

Klassisk skjorta med modern krage, lång ärm och två bröstfickor med guldknapp. Vänster bröstficka har öppning för penna. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar och med funktionsbeteckning vänster bröst. Guldknapp på manschetten. Finns i snyggt skuren dam- och herrmodell. Den blå färgen är godkänd NCS 2142-R83B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 160 g/m2

Färger

OV-ljusblå 8400

Storlekar

S-5XL

XS-3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 678:616:-

Tvättråd



Q-nummer

281

148


149


SKJORTA KORT ÄRM

OS02 Men | OS12 Women

Snygg skjorta med modern krage och två bröstfickor med guldknapp. Vänster bröstficka har öppning för penna. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar och med funktionsbeteckning vänster bröst. Finns i snyggt skuren dam- och herrmodell. Den blå färgen är godkänd NCS 2142-R83B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 160 g/m2

Färger

OV-ljusblå 8400

Storlekar

S-5XL

XS-3XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 629:572:-

Tvättråd



Q-nummer

281

150


SKJORTJACKA

OJ06 Unisex

Skjortjacka med två stora bröstfickor med dragkedjor integrerat i okets framparti. Tillverkad i samma slitstarka material som ordningsvaktsbyxorna OP01 och OP02. Kragen kan fällas upp och fästas ihop med kardborreband. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare på höger bröst. Ärmfickor med dragkedja och ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Obligatoriska och godkända reflexband placerade på rätt höjd i jackans nederkant och ärmslut. Stort reflextryck med godkänd placering och yta på ryggen. Sprunn med kardborre i sidorna. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % polyester, 50 % bomull, 240 g/m2

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

244

SEK 1067:970:-

151


FODRAD PARKAS JACKA 2-1

OJ02 Unisex

3000g/m2/24h

3000 mm

Klassiskt varm 2-1 parkasjacka med avtagbart foder, som även går att använda separat. Larmhållare, namnhållare, gussets under armarna, avtagbar huva, padding förstärkt axelparti och underarmar. Formsömmar bak. Obligatoriska och godkända reflexband i ärmslut och nederkant. Ordningsvakts-reflextryck på ryggen med godkänd placering och yta. Fickor på höger och ärmficka på vänster ärm med dragkedja. Två stora bröstfickor med dragkedja. Dragsko i midjan. Två-vägsdragkedja. Innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Innerlinerjacka OJ03 ingår, se info sid 156.

Passar för

Ordningsvakter.

Material

100 % polyester (rib), 175 g/ m2. Vattenpelare 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

273

152

SEK 2 785:2 532:-


REFLEXVÄST

REFLEXVÄST

OV01 Unisex

VV03 Unisex

Reflexväst klass 2 med monofonhållare på vänster och höger axel enligt ISO 20471:2013. Bröstficka med lock och smidig pennöppning på höger bröst och en liten hängare på vänster bröst. Rejäl dragkedja. Obligatoriska och godkända reflexband och reflextryck “Ordningsvakt” på fram- och baksida av västen. Godkänd placering och yta. Två stora fickor med kardborrstängning framtill.

Gul slimmad varselväst för både ordningsvakt och skyddsvakt. Monofon­ hållare, blå platta med godkänd färg NCS 7015-R90B enligt polisens Fap 670-1 (PMFS 2017_12).

Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan: 1. ORDNINGSVAKT 2. SKYDDSVAKT

Passar för

Ordningsvakter

Passar för

Väktare, parkeringsvakt.

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Färger

Färger

Gul/Marin2089

Gul/Marin2089

Storlekar

S-XXL

Pris

Antal 1 st >25 st



Tvåttråd



279

Q-nummer

279

Storlekar

S-XXL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvåttråd Q-nummer

SEK 702 :638:-

SEK 702:638:-

REFLEXVÄST

OV05 Unisex

Reflexväst med monofonhållare på vänster och höger axel. Rejäl dragkedja, obligatoriska och godkända reflexband och med reflextryck “ordningsvakt” på bröst och rygg. Justerbar på båda sidor med blixlås för optimal passform. Passar för

Väktare, parkeringsvakt.

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Färger

NYHET

Gul 2000

Storlekar

XS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvåttråd



Q-nummer

279

SEK 1054:958:-

153


KOSTYMBYXA

OP04 Men | OP14 Women

Kostymbyxa som sitter riktigt snyggt, välskuren för både honom och henne. Två sidofickor och två bakfickor med knapp. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

54 % polyester, 44 % bomull, 2 % spandex

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

C44-C66, C146-C164

C32-C54

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 344:1 222:-

Tvättråd



Q-nummer

280

154


KAVAJ

OJ04 Men | OJ14 Women Kavaj som finns i många storlekar och skuren för att sitta följsamt på både honom och henne. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

54 % polyester, 44 % bomull, 2 % spandex

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

C46-C58, C150-C154

C32-C48

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 2 343:2 130:-

Tvättråd



Q-nummer

280 155


VÄST

OV04 Men | OV14 Women Extra slitstark väst med tilltagen passform för säkerhetsväst. Två framfickor, en bröstficka. Foderrygg. Längd 63cm. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

Yttertyg: 53 % polyester, 43 % ull, 4 % elastan Foder: 100 % polyester.

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

S-4XL

S-4XL

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 1 058 :962:-

Tvättråd



Q-nummer

280

INNERLINERJACKA

OJ03 Unisex

En superskön, lätt och varm innerlinerjacka för kalla dagar eller kvällar. Jackan kan lätt kopplas ihop och användas tillsammans med vår Fodrade Parkas Jacka (OJ02). Utmärkt även som värmejacka till Skaljacka för väktare, VJ01.

Passar för

Ordningsvakter.

Material

100 % polyester, 160 g/m2

Färger

Svart 9900

Storlekar

XXS-5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd

Q-nummer

274

156

SEK 596:542:-


KEPS

VINTERKEPS

OA02 Unisex

OA03 Unisex

Keps för ordningsvakt med emblem och justering. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Fodrad vinterkeps med varm pile på insidan av öronlapparna. Öronlappar går att fälla in i kepsen. Ordningsvaktsemblem centrerad framtill. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för Material

Ordningsvakter.

Passar för

Ordningsvakter.

65% polyester / 35% bomull 210g/m2

Material

65% polyester / 35% bomull 210g/m2

Färger

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

54/56, 60/62

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

221

SEK 286:260:-

SLIPS

54/56, 60/62

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

221

OA04 Unisex

Kabelstickad varm mössa med uppvikt brätte. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Passar för

Ordningsvakter.

Material

50 % ull, 50 % acryl.

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

STICKAD MÖSSA

SEK 359:326:-

POLOKRAGE

OV-blå 8600

Storlekar

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

284

SEK 361:328:-

KNÄSKYDD

OA01 Unisex

OA05 Unisex

AK01 Unisex

Säkerhetsslips med resår och knäppe. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Separat krage istället för polotröja.

Smidiga skydd som skonar knäna. Ger full r­ örlighet och passar de dolda knäfickorna på våra byxor OP02, OP12 och VP02 och VP12.

Passar för

Ordningsvakter.

Material

100 % polyester.

Färger

OV-blå 8600

Storlekar

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

276

SEK 202:184:-

Passar för

Ordningsvakter, väktare.

Material

100 % bomull.

Färger

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

286

Knäskydd framtaget för att ibland stå på knä.

Material

100 % cellgummi.

Färger

Svart 9900

Storlekar

Passar för

SEK 132:120:-

Svart 9900

Storlekar

One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

212

SEK 92:84:-

157


ACCESSOARER GÖR SKILLNAD. Sätt piff på företagsjackorna – klart färgade pullers gör att de får en egen karaktär. En liten detalj, men den syns! Sen kan ni även komplettera med matchande skärp. Snyggt!

158


LIGHT WEIGHT UNDERWEAR

US01 Unisex

Superskönt underställ i funktionsmaterial i ett snabbtorkande material som ger effektiv fukt­ transport vid låg till medelhög aktivitet. Ett plagg som håller dig varm och torr. Tight ergonomisk passform med få sömmar och modern design ger hög komfort utan skav. En favorit.

Passar för

Alla serviceyrken när man behöver lite extra värme. Skön favorit man gärna har även på fritiden.

Material

70 % polyester/30 % polyamid med anti-odour bamboo charcoal.

Färger

Grå 9599

Storlekar

US01 Dubbelstorlekar: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

328

SEK 703:639:-

159


MÖSSA RIBBED SOFT CAP

AC19 Unisex

Nya Ribbed Soft Cap, som är GOTS-certifierad i 100 % organisk bomullsfiber, ger en modern, tuff look med sitt dubbla uppvik.

Passar för

När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel.

Material

100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 5gg.

Färger

Grön 4900

Grå 9200

Marin 8800

Svart 9900

Storlekar

AC16 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

348

NYHET

SEK 120:109:-

MÖSSA BEANIE DOUBLE CAP

AC16 Unisex

Vinterfavoriten med en härligt modern look.

Passar för

När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel.

Material

93 % akryl, 6 % spandex, 1 % nylon.

Färger

Marin 8900

Storlekar

AC16 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd



Q-nummer

285

160

Svart 9900

Grå 9200

SEK 153:139:-


MÖSSA BEANIE

AC12 Unisex

Snyggt skuren mössa i en lite tunnare modell med stretch. Perfekt när man rör sig växelvis inne och ute. Den ideala profilmössan som du kan kombinera med t ex bälten eller pullers.

Passar för

När man vill ha en tunnare mössa som passar i alla lägen.

Material

95 % bomull, 5 % spandex.

Färger

Vit 0100

Orange 5300

Neon 4000

Ljusblå 8400

Gul 2100

Svart 9900

Röd 5600

Grön 4400

Grå 9600

Ljusgrå 9200

Marin 8900 Storlekar

AC12 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Tvättråd

Q-nummer

257

SEK 84:76:-

MIDJEBÄLTE ARMY

AB02 Unisex

Klassiskt armybälte med riktigt ­metallspänne. Snyggt och stilrent. Vändbart bälte, med och utan logo.

Passar för

Ett bra profilbälte som passar alla branscher.

Material

70 % polyester, 30 % bomull.

Färger

Vit 0100

Orange 5300

Neon 4000

Ljusblå 8400

Gul 2100

Svart 9900

Röd 5600

Grön 4400

Grå 9600

Ljusgrå 9200

Marin 8900 Storlekar

AB02 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

210

Kan kortas. Bredd 40 mm. SEK 120:109:-

161


MÖSSA

MIDJEBÄLTE STRETCH

AC01 Unisex

AB01 Unisex

Finstickad mössa i den rätta l­ooken.

Bekvämt elastiskt bälte i klassisk army-stil med steglös längd­justering. Spänne i metall.

Passar för

När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel.

Passar för

För jobb i rörelse som t ex service, transport, butik, montering och städ.

Material

100 % akryl.

Material

85 % polypropylen, 15 % elastic.

Färger

Färger

Vit 0100

Storlekar

AC01 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

214

SEK 36:33:-

LÄDERBÄLTE

Svart 9900

Storlekar

AB01 One size

Kortas till rätt storlek. Bredd 40 mm.

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 138:125:-

Q-nummer

209

MIDJEBÄLTE STRETCH

AB03 Unisex

AB04 Unisex

Ett exklusivt läderbälte av högsta kvalitet. Snyggt till chinos och dressat. Du bestämmer själv längden.

Stretchbälte med kardborrejustering. Spänne och andra detaljer har gummi, vilket mini­merar repor.

Passar för

Ett elegant profilbälte som passar management, säljare, service, kundmottagare, butik m fl.

Material

Läder.

Färger

För bl a bilindustri, rekond, städning och montering.

Material

85 % polypropylen, 15 % elastic.

Färger

Svart 9900 Spänne med gummi

Svart 9900

Storlekar

AB03 One size

Kortas till rätt storlek. Bredd 40 mm.

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 186:169:-

Q-nummer

211

162

Passar för

Svart/ Silver 9992, Metallspänne med gummi

Storlekar

AB01 One size

Kortas till rätt storlek. Bredd 40 mm.

Pris

Antal 1 st >25 st

SEK 120:109:-

Q-nummer

219

100 cm passar strl C44-C52. C146-152. D96 (28–34 tum) 120 cm passar strl C54-C62. C154-156. D100–120 (32–44 tum)


HÄNGFICKOR

KNÄSKYDD

AP03 Unisex

AK01 Unisex

Om man inte hade hängfickor var skulle man då ha spik, skruv, plugg, torix, wago, tejp, verktyg och lösa enkronor? Våra praktiska, löst hängande fickor har förstärkning inuti, spikficka och sex extrafickor. Två hängfickor per förpackning.

Smidiga skydd som skonar knäna. Ger full r­ örlighet och passar de dolda knäfickorna på våra byxor FP20, FP24, FP27, FP35, FP38, WP20, WP27, WP35 och WP38.

Passar för

Alla våra plagg. Smart för exempelvis service, montering, bilindustri, rekond, städ, fastighetsskötsel och hantverk.

Färger

AP03 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

213

Knäskydd för att ibland kunna stå på knä och jobba.

Material

100 % cellgummi.

Färger

Svart 9900

Storlekar

Passar för

2 hängfickor/ förpackning SEK 177:161:-

Svart 9900

Storlekar

AK01 One size

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

212

SEK 92:84:-

PULLERS

AP05 Unisex

Det är de små detaljerna som gör skillnad. Ge en personlig touch på era plagg genom att komplettera med pullers. Ett enkelt sätt att skapa en egen identitet och särprägel.

Passar för

Ett enkelt sätt att sätta din egen prägel på plaggen.

Material

70 % polyester, 30 % bomull.

Färger

Vit 0100

Orange 5300

Neon 4000

Ljusblå 8400

Gul 2100

Svart 9900

Röd 5600

Grön 4400

Grå 9600

Ljusgrå 9200

Marin 8900 Storlekar

AP05 One size (4 st i samma färg/fp)

Pris

Antal 1 st >25 st

Q-nummer

208

SEK 39:35:-

163


STORLEKSGUIDE – HITTA DIN STORLEK Vi har många storlekar att välja mellan. När det gäller våra byxor så använder vi tum- istället för centilong­storlek. Det gör vi eftersom att det ger fler storlekssteg, vilket innebär att det är enklare hitta den rätta storleken just för dig. Kolla dina mått så får du kläder som du kommer att trivas med. Det är enkelt. När det gäller tröjor och jackor tittar du på storleken i plagg du redan har och som passar bra. Sedan kan du jämföra med våra tabeller och hitta din storlek. Så här mäter du storleken på dina byxor.

1 Mät midjan Mät med ett måttband runt midjan där du brukar ha dina jeans. Innan du gör det, tänk på vilken modell du brukar ha. Har jeansen låg midja, mät lägre, en hög midja, mät där. Har du dem på höfterna mät där. Nu har du kroppsmåttet. 2 Mät längden När du mäter längden ska du alltid mäta innermåttet, dvs insidan av benet. Enklast mäter du ett par byxor som passar bra. Mät från grenen ned till nederkant på byxbenet.

Har du jeans som passar kan du som alternativ titta på jeansstorleken. Det finns två olika mått och mäts i tum. Det kan exempelvis stå 30/32. Det första måttet är midjestorlek. Det andra är jeansens längd.

1

Måttabell – plagg Storlek

Dam

Herr

Skjortor

Tröjor

Mössor

Vantar

XS

32

44

35–36

3

53–54

6

S

34–36

46–48

37–38

4

55–56

7

M

38

48–50

39–40

5

57–58

8

L

40

52–54

41–42

6

59–60

9

XL

42

56–58

43–44

7

61–62

10

XXL

44

60–62

45–46

8

63–64

11

XXS

2

SKÖTSELRÅD Alla kläder från Texstar är noga testade och e ­ nkla att sköta. Följ våra tvättråd så håller kläderna längre och du skonar miljön: Sortera alltid kläderna efter temperatur och färg. Kläder som är märkta ”Tvättas med liknande färger” kan innehålla överskottsfärg och kan missfärga andra kläder. Efter några tvättar är problemet borta. Färgade kläder bör alltid tvättas i högsta t­ illåtna temperatur för plaggen. För att skydda blixtlåsen, stäng dem före tvätt. Förtvätt behövs sällan. Behandla istället svåra fläckar med fläckborttagningsmedel innan tvätten. Alla färgade kläder måste tvättas med kulör­ tvättmedel för att bevara den ursprungliga färgen. 164

Dosera tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar och vattnets hårdhetsgrad. Din kommun kan vanligtvis informera om vattnet. Använd inte tvättmedel som innehåller blek­medel av typen natriumhypoklorit, perborater eller perkabonat. Se även till att tvättmedlet är avsett för den temperatur som ska användas. Sköljmedel bör undvikas. De flesta kläder mår bäst av att hängtorkas. Se till att de skakas ut och sträcks innan. Det är extra viktigt för stickade material. Vid eventuell torktumling se till att plagget inte blir helt torrt, så minskar du risken för krympning eller att det slits i onödan.


HERRSTORLEKAR – byxor Normal längd Midjebyxa Tum / W

25/30 26/30 27/30 28/30 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 42/34 44/34

Normal C

46/34

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58/60

C62

1

Midjevidd

59-66 cm

63-71 cm

68-78 cm

76-86 cm

84-94 cm

92-100 cm

98-114 cm

104-119 cm

119-130 cm

2

Grenlängd

78 cm

78 cm

83 cm

83 cm

83 cm

88 cm

88 cm

88 cm

88 cm

XL

XXL

3XL

Jacka, parkas och övriga plagg

S

M

L

Lång Midjebyxa Tum / W

27/32 28/32 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 36/36 38/36 40/36 42/36

Lång C

C146

C148

C150

C152

C154

C156

1

Midjevidd

63-71 cm

68-78 cm

76-86 cm

84-94 cm

92-100 cm

98-144 cm

2

Grenlängd

83 cm

88 cm

88 cm

88 cm

93 cm

93 cm

Jacka, parkas och övriga plagg

S

M

L

XL

Kort Midjebyxa Tum / W Kort D

32/28

32/30

34/30

36/30

38/30

40/30

42/30

44/32

46/32

D88

D92

D96

D100

D104

D108

D112

D116

D120

1

Midjevidd

76-84 cm

82-86 cm

88-94 cm

92-97 cm

95-100 cm

98-106 cm

104-112 cm

110-118 cm

114-120 cm

2

Grenlängd

73 cm

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

78 cm

83 cm

83 cm

S

Jacka, parkas och övriga plagg

M

L

XL

XXL

DAMSTORLEKAR – byxor/kjolar Normal längd Midjebyxa Tum / W

26/30 27/30 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32

Normal C

1

Midjevidd

2 Grenlängd Jacka, parkas och övriga plagg

34/32

36/32

C36

C38

C40

C42

C44

C46

68-76 cm

73-81 cm

78-86 cm

83-92 cm

88-99 cm

93-99 cm

78 cm

83 cm

83 cm

83 cm

83 cm

83 cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

34/34

36/34

Lång Midjebyxa Tum / W

26/32 27/32 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34

Lång C

1

Midjevidd

2 Grenlängd Jacka, parkas och övriga plagg

C136

C138

C140

C142

C144

C146

68-76 cm

73-81 cm

78-86 cm

83-92 cm

88-99 cm

93-99 cm

83 cm

88 cm

88 cm

88 cm

88 cm

88 cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

25-26/31

26-27/31

28-29/31

30-31/32

32-33/32

34/32

36/32

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

64-70 cm

68-76 cm

73-81 cm

78-86 cm

83-92 cm

88-99 cm

93-99 cm

XS

S

M

L

XL

XL

XXL

Kort Midjebyxa Tum / W Lång C

1 Midjevidd Jacka, parkas och övriga plagg

165


PRODUKTÖVERSIKT Produkt

Pris

Sida

Byxor

Produkt

Pris

HC04/WC04

City Cardigan

1 st 576:– | >25 st 524:–

Sida 58

FP43/WP43

Tech Stretch Pants

1 st 1 033:– | >25 st 939:–

17

FJ68/WJ68

Team Jacket

1 st 571:– | >25 st 519:–

59

FP33

Stretch Pants

1 st 961:– | >25 st 874:–

19

WJ34

Team Jacket

1 st 112:– | >25 st 102:–

60

FP37/WP37

Functional Stretch Pants

1 st 879:– | >25 st 799:–

20

SW09/SWW9

Crew Cardigan

1 st 725:– | >25 st 659:–

61

FP38/WP38

Duty Stretch Pants

1 st 912:– | >25 st 829:–

21

SW02/SWW2

Crew Cardigan

1 st 617:– | >25 st 561:–

62

FP25/WP25

Service Stretch Pants

1 st 549:– | >25 st 499:–

22

HC11/WC11

Crew Cardigan

1 st 1 022:– | >25 st 929:–

63

FP35/WP35

Service Stretch Pocket Pants

1 st 934:– | >25 st 849:–

23

SW13

Crew Sweatshirt

1 st 351:– | >25 st 319:–

64

FP46/WP46

Service Pants

1 st 417:– | >25 st 379:–

24

SW14

Crew T-neck

1 st 428:– | >25 st 389:–

64

FP36/WP36

Chinos Pants

1 st 846:– | >25 st 769:–

26

SW17

Crew Neck Sweater

1 st 301:– | >25 st 274:–

66

FP21/WP21

Functional Duty Chinos

1 st 494:– | >25 st 449:–

26

SW18

Crew Half Zip Sweater

1 st 395:– | >25 st 359:–

67

FP17/FPW1

Functional Duty Pants

1 st 604:– | >25 st 549:–

27

FP20/WP20

Duty Pocket Pants

1 st 670:– | >25 st 609:–

27

Skjortor

FP26/WP26

Service Pants

1 st 384:– | >25 st 349:–

28

SH26/WS26

Contemporary Shirt

1 st 769:– | >25 st 699:–

71

FP27/WP27

Pocket Service Pants

1 st 472:– | >25 st 429:–

28

SH19/WS19

Dress Shirt

1 st 439:– | >25 st 399:–

72

FP31/WP31

Light Service Pants

1 st 879:– | >25 st 799:–

29

SH21/WS21

Dress shirt

1 st 384:– | >25 st 349:–

74

FS12

Duty Stretch Shorts

1 st 758:– | >25 st 689:–

32

SH12/WS12

Oxford Shirt

1 st 572:– | >25 st 520:–

75

FS11

Functional Light Shorts

1 st 642:– | >25 st 584:–

33

SH20/WS20

Dress Shirt Short Sleeve

1 st 384:– | >25 st 349:–

76

FSW8

Functional Duty Shorts

1 st 637:– | >25 st 579:–

33

SH16

Service Shirt

1 st 582:– | >25 st 582:–

79

FS08

Functional Duty Shorts

1 st 560:– | >25 st 509:–

34

FS09

Service Stretch Shorts

1 st 549:– | >25 st 499:–

34

Stickat

FS10

Functional Light 3/4 Pants

1 st 659:– | >25 st 599:–

35

PL06/PW06

Pullover

1 st 813:– | >25 st 739:–

82

FS06

Functional Duty /4 Pants

1 st 494:– | >25 st 449:–

35

PL05/PW05

Pullover

1 st 616:– | >25 st 560:–

82

FS18

Duty Stretch Pirate Pants

1 st 879:– | >25 st 799:–

36

PL01/PW01

Pullover V-ringad

1 st 659:– | >25 st 599:–

83

WP18

Women’s Stretch Skirt

1 st 659:– | >25 st 599:–

37

PL04/PW04

Pullover V-ringad (50/50)

1 st 848:– | >25 st 771:–

83

WP19

Skirt Agnes

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

37

VJ04

Men’s Elegant Suit, Jacob

1 st 2 418:– | >25 st 2 198:–

87

3

Kostym T-Shirt & Piké TS13/WT13

Crew T-Shirt

1 st 98:– | >25 st 89:–

40

VV04

Men’s Elegant Suit, Leon

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

87

TS18/WT18

Basic T-shirt

1 st 81:– | >25 st 74:–

41

VP04

Men’s Elegant Suit, Jason

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

87

TS21/WT21

Eco Fusion T-shirt

1 st 153:– | >25 st 139:–

43

VJ14

Women’s Elegant Suit, Dixie

1 st 2 418:– | >25 st 2 198:–

88

PS21/PW21

Eco Fusion Pique

1 st 241:– | >25 st 219:–

43

VV14

Women’s Elegant Suit, Ellie

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

88

TS19/WT19

Stretch Crew T-shirt

1 st 120:– | >25 st 109:–

44

VP14

Women’s Elegant Suit, Mika

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

88

TS17/WT17

Stretch T-shirt Long Sleeve

1 st 175:– | >25 st 159:–

44

Skirt Agnes

1 st 1 098:– | >25 st 998:–

88

TS20/WT20

T-shirt Function

1 st 296:– | >25 st 269:–

45

PS20/PW20

Polo Pique Function

1 st 384:– | >25 st 349:–

45

Softshell

PS03/PSW3

Pique Shirt

1 st 175:– | >25 st 159:–

46

FV79/WV79

Softshell Vest

1 st 670:– | >25 st 609:–

92

PS04/PSW4

Pique Shirt

1 st 252:– | >25 st 229:–

47

FJ79/WJ79

Softshell Jacket

1 st 972:– | >25 st 884:–

93

PS05/PSW5

Pique Shirt

1 st 466:– | >25 st 424:–

48

FJ80/WJ80

Softshell Jacket 3-L

1 st 1 209:– | >25 st 1 099:–

94

PS06/PSW6

SH COOL Pique Shirt

1 st 329:– | >25 st 299:–

48

WV29

Softshell Vest

1 st 330:– | >25 st 300:–

95

PS07/PSW7

Stretch Pique Shirt

1 st 494:– | >25 st 449:–

49

FJ29/WJ29

Hooded Softshell

1 st 385:– | >25 st 350:–

96

PS11/PW11

Stretch Pique Shirt

1 st 406:– | >25 st 369:–

50

FJ39/WJ39

Softshell Jacket

1 st 429:– | >25 st 390:–

96

PS08

Stretch Pique Shirt Long Sleeve

1 st 549:– | >25 st 499:–

51

FJ30/WJ30

City Softshell

1 st 659:– | >25 st 599:–

97

FJ58/WJ58

Softshell Jacket Flexible

1 st 1 079:– | >25 st 981:–

97

WP19

Sweatshirt HC09/WC09

Hooded Cardigan

1 st 868:– | >25 st 789:–

54

Fleece

HC03/WC03

Hooded Cardigan

1 st 593:– | >25 st 539:–

56

FJ66

Pile Jacket

1 st 972:– | >25 st 884:–

99

FJ46/WJ46

Fleece Jacket Stretch

1 st 835:– | >25 st 759:–

100

FJ36/WJ36

Light Fleece

1 st 406:– | >25 st 369:–

101

166


Produkt

Pris

Sida

Ofodrade Jackor

Produkt

Pris

Sida

Ordningsvakt

FJ74/WJ74

Hybrid Jacket

1 st 972:– | >25 st 884:–

104

OP01/OP11

Hundförarbyxa

1 st 1 142:– | >25 st 1 038:–

142

FV74/WV74

Hybrid Vest

1 st 802:– | >25 st 729:–

104

OP02/OP12

Basbyxa

1 st 999:– | >25 st 908:–

143

FV81

Quilted Vest

1 st 714:– | >25 st 649:–

105

ON01

Nato Pullover

1 st 1 214:– | >25 st 1 104:–

145

FJ81

Quilted Jacket

1 st 846:– | >25 st 769:–

105

ON02

Natotröja Zip

1 st 1 406:– | >25 st 1 278:–

145

FJ70

Light Shell Jacket

1 st 942:– | >25 st 856:–

106

OK01

Ordningsvaktspiké

1 st 583:– | >25 st 530:–

146

FJ63/WJ63

Bomber Jacket

1 st 1 307:– | >25 st 1 188:–

107

OL01

Pullover

1 st 345:– | >25 st 314:–

147

FJ62/WJ62

Shell Jacket

1 st 1 095:– | >25 st 995:–

108

OS01/OS11

Skjorta Lång ärm

1 st 678:– | >25 st 616:–

148

FJ59/WJ59

Light Jacket

1 st 930:- | >25 st 845:-

109

OS02/OS12

Skjorta Kort ärm

1 st 629:– | >25 st 572:–

150

FJ71

Shell Jacket

1 st 1 110:– | >25 st 1 009:–

110

OJ06

Skjortjacka

1 st 1 067:– | >25 st 970:–

151

FJ67

Long Jacket

1 st 1 095:– | >25 st 995:–

110

OJ02

Fodrad Parkas Jacka 2-1

1 st 2 785:– | >25 st 2 532:–

152

FJ60

Mid Season Jacket

1 st 967:– | >25 st 879:–

111

OV01

Reflexväst

1 st 702:– | >25 st 638:–

153

VV03

Reflexväst

1 st 702:– | >25 st 638:–

153

OV05

Reflexväst

1 st 1 054:– | >25 st 958:–

153

Fodrade Jackor FJ76

Winter Jacket Base

1 st 1 307:– | >25 st 1 188:–

114

OP04/OP14

Kostymbyxa

1 st 1 344:– | >25 st 1 222:–

154

FJ53

North Jacket

1 st 1 242:– | >25 st 1 129:–

114

OJ04/OJ14

Kavaj

1 st 2 343:– | >25 st 2 130:–

155

FV61

Winter Down Vest

1 st 1 319:– | >25 st 1 199:–

115

OV04/OV14

Väst

1 st 1 058:– | >25 st 962:–

156

FJ61/WJ61

Winter Down Jacket

1 st 1 528:– | >25 st 1 389:–

115

OJ03

Innerlinerjacka

1 st 596:– | >25 st 542:–

156

FJ64

Winter Jacket

1 st 1 605:– | >25 st 1 459:–

116

OA02

Keps

1 st 286:– | >25 st 260:–

157

FJ65/WJ65

Winter Jacket Long

1 st 1 671:– | >25 st 1 519:–

116

OA03

Vinterkeps

1 st 359:– | >25 st 326:–

157

FJ90

Service Winter Jacket

1 st 1 429:– | >25 st 1 299:–

117

OA04

Stickad mösssa

1 st 361:– | >25 st 328:–

157

OA01

Slips

1 st 202:– | >25 st 184:–

157

OA05

Polokrage

1 st 132:– | >25 st 120:–

157

AK01

Knäskydd

1 st 92:– | >25 st 84:–

157

Varsel TS22

Hi-Vis Functional T-shirt

1 st 373:– | >25 st 339:–

122

PS22

Hi-Vis Functional Pique

1 st 395:– | >25 st 359:–

122

FJ86

Hi-Vis Functional Fleece

1 st 1 005:– | >25 st 914:–

123

Accessoarer

FJ88

Hi-Vis Functional Shell Jacket

1 st 1 825:– | >25 st 1 659:–

124

US01

Light Weight Underwear

1 st 703:– | >25 st 639:–

159

FJ92

Hi-Vis Winter Jacket

1 st 2 529:– | >25 st 2 299:–

125

AC19

Mössa Ribbed Soft Cap

1 st 120:– | >25 st 109:–

160

FP47/WP47

Hi-Vis Functional Trouser

1 st 1 011:– | >25 st 919:–

127

AC16

Mössa Beanie Double Cap

1 st 153:– | >25 st 139:–

160

AC12

Mössa Beanie

1 st 84:– | >25 st 76:–

161

AB02

Midjebälte Army

1 st 120:– | >25 st 109:–

161

AC01

Mössa

1 st 36:– | >25 st 33:–

162 162

Väktare Insatsbyxa

1 st 1 120:– | >25 st 1 018:–

VP02/VP12

Basbyxa

1 st 999:– | >25 st 908:–

131

AB01

Midjebälte Stretch

1 st 138:– | >25 st 125:–

VN01

Nato Pullover

1 st 1 214:– | >25 st 1 104:–

133

AB03

Läderbälte

1 st 177:– | >25 st 161:–

162

VN02

Natotröja Zip

1 st 1 406:– | >25 st 1 278:–

133

AB04

Midjebälte Stretch

1 st 111:– | >25 st 101:–

162

VK01

Väktarpiké

1 st 583:– | >25 st 530:–

134

AP03

Hängfickor

1 par 186:– | >25 par 169:–

163

VL01

Pullover

1 st 345:– | >25 st 314:–

135

AK01

Knäskydd

1 par 92:– | >25 par 84:–

163

VS03

Skjorta Lång ärm

1 st 678:– | >25 st 616:–

136

AP05

Pullers

1 st 39:– | >25 st 35:–

163

VJ01

Skaljacka

1 st 1 654:– | >25 st 1 504:–

137

VV02

Reflexväst

1 st 702:– | >25 st 638:–

138

VV03

Reflexväst

1 st 702:– | >25 st 638:–

138

VA02

Keps

1 st 262:– | >25 st 238:–

139

VA03

Vinterkeps

1 st 332:– | >25 st 302:–

139

VA04

Stickad mösssa

1 st 334:– | >25 st 304:–

139

OA05

Polokrage

1 st 132:– | >25 st 120:–

139

AK01

Knäskydd

1 st 92:– | >25 st 84:–

139

VP01

130

167


EDENVIK

Tel order 0176-29 65 66 | Tel växel 0176-29 65 50 order@texstar.se | www.texstar.se

Samtliga priser är rekommenderade priser i SEK och exklusive moms. Återförsäljare har rätt till fri prissättning. Texstar förbehåller sig rätten att när som helst genomföra prisförändringar. Reservation för mellan- och slutförsäljning. Eftersom Texstar arbetar med en ständig utveckling kan variation på plagg i katalogen 168 och verklighet förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och att avvikelse i färgåtergivning kan förekomma.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.