Page 1

A-PDF DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark MHPMerger Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

Vizyonumuz Bugün yaşamımızı paylaştığımız evimiz, yurdumuz, sevdamız Kaş, coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile geçmiş toplumlar için de cazibe merkezi olmuş, tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kaş, her köşesine dağılmış eski medeniyetlerin arkeolojik izleri ile milyonlarca yılın biriktirdiği jeolojik sürprizleri, güneş, deniz, ova ve dağların birlikte oluşturduğu dost iklimi ile benzersiz bir turizm cennetidir. Başta örtü altı üretim olmak üzere narenciye, zeytincilik gibi farklı alanlarda gittikçe gelişen zirai üretimi ile adını uluslar arası alanda duyurmaya başlayan çiftçisinin; İşletmelerinin adı, önemli yabancı turizm merkezlerinde ön sıralarda konuşulan turizmcisinin; gelişen sektörler ve nüfus artışı ile orantılı olarak, artan konut ve işyeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her geçen gün gelişen emlak ve inşaat sektörünün; geliştirilmeye muhtaç ve hazır, hayvancılık, balıkçılık gibi farklı potansiyel üretim alanlarının; ve bütün bunlarla birlikte sektörlerin gerektirdiği yan imalat ve hizmet birimlerinin oluşturduğu iş yaşamının tümünü birden kendisinde toplayan ekonomik yapısı ile ülkemizin adından sıkça bahsedilen ve yükselmekte olan bir bölgesidir.

www.tevfiktaner.com

Ekonomisi, sektörleri, kültürel ve sosyal yaşamı ile hızla gelişmekte olan bölgemiz, sağlık, eğitim, spor gibi alanlarda yeni tesislere, halkın yaşam koşullarını kolaylaştıracak kentsel yatırımlara, oyun alanlarına, yeşil alan ve parklar gibi, velhasıl medeni dünyanın tüm çağdaş olanaklarının, bilgi ve teknolojinin tüm imkanlarının bölgemize hızla ulaştırılması gerekmektedir. Yerel yönetim vizyonumuzun temeli, ana rotamızı, bölgemizi çağdaş dünya ile başa baş bir ekonomik, kültürel ve toplumsal seviyeye taşıyacak yol ve yordamlar üzerine oturtmaktır. Kaş’ı hızla bu rota üzerine yerleştirilmiş taşlar üzerinde hızla götürebildiğimiz kadar ileriye taşımak amacındayız.

Meclis Üyesi Adaylarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hasan Nusret Baysal Şükrü Koçak Hüseyin Balya Fevzi Yeşil Mustafa Özen Mehmet Eriş Muzaffer Gökçil İbrahim Nişancı Muammer Abukan Fahri Aslan Şükrü Ahmet Öksüz Mehmet Okralı Talat Bolel Suat Ekizoğlu Rasip Tavşan Sinan Tekeli Tuncer Zeybek Mustafa Çerçi Ali Rıza Adar Hamdi Bozkurt Yusuf Kolak Ahmet Bozköylü

Kontenjan Adaylarımız: 1 Mustafa Baskak 2 Yurdakul Koca 3 Ramazan Zeki Kaya

Kaş Eski İlçe Başkanı Kınık Yeşilköy Kaş Kaş Gömbe Kaş Sütleğen Çayköy Kaş Çavdır Kaş Ova Patara Aklar Kınık İslamlar - Kalkan Kaş Üzümlü Akkörü Ova

Ova Kalkan Kaş


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com

Hava Alanı

Yıllardır yılan hikayesine dönen Kaş Havaalanı sorununun çözüm zamanı geldi. Bugünden itibaren paylaşmaya başlayacağımız projelerimiz ile vizyonumuzun ipuçlarını önceliği Kaş

Havaalanı projemize vererek başlıyoruz. MHP yerel yönetim grubu, Tevfik Taner ve güçlü kadrosu ile eski yönetimlerce yıllarca vaat edilen ama birer seçim vaadi olmaktan öteye geçemeyen projeleri öncelikli hedefleri arasına almıştır. Havalimanı, Kaş turizminin olduğu kadar, üreticilerin ürünlerini hızla dış pazarlara ulaştırması için de olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Uygun yer olmadığı, havaalanlarının çevre ve tarım alanlarına zarar vereceği bahaneleri ile ertelenen bu ihtiyacı, günümüz teknolojisi, Kaş, Antalya dayanışması ile çözümü mümkündür. Yeter ki, gerçekten yapılmak istensin. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Kemal Çelik’in de sık sık vurguladığı gibi Karadeniz, denizi doldurup yapabiliyorsa, zengin coğrafi imkanlarımızla biz de havaalanı için bir yer yaratmanın yolunu buluruz.


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

İnternete Erişim Kent Meydanlarında

www.tevfiktaner.com Birlikte yönetmek, yönetime katılmak gibi kavramların içi boş birer slogan olarak kalmaması için gerçekleştirilmesi gereken ön önemli görevlerin başında Belediye ile toplum arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi gelmektedir. Belediyenin yönetim faaliyetlerinin denetlenebilir, belediye yöneticileri halka hesap verebilir olması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için yönetimin şeffaflığı ancak güçlü ve açık bir bilgi ve haber paylaşımı, bunun için de güçlü bir iletişim sistemi kaçınılmazdır.

Ücretsiz Olacak

İletişim İletişim sadece denetlenebilir olmanın değil, aynı zamanda ortak akıl üretmenin tüm toplum katmanlarının katılımıyla zenginleştirilmesinin temelidir. Toplum bilgi sahibi olmadığı bir sürece katkı sağlayamaz. Hizmet üretmekte samimi bir yönetimin iletişimden korkmaması, aksine olabildiğince çok kişiye ulaşabilmenin sürekliliğini sağlayacak bireysel ve kurumsal olanakları sonuna kadar kullanması gerekir. Belediye’nin internet sitelerinde paylaşabileceği bilgilerin, kurum içindeki tüm birimlere ait çalışma ve duyuruların bulunmadığı veya güncellenemediği bir internet sitesi, kurumun iç dinamizmindeki eksikliklerin basit bir göstergesi sayılır. Paylaşabilecek bir şey yoksa yapılan bir şey de yoktur. Ya da şeffaflık yoktur. Kaş Belediyesi, bizim yönetim anlayışımızda en küçük yerleşim birimlerine kadar ulaşabilen merkezi bir iletişim ağına kavuşturulacaktır. Kurumun basın ve halkla iletişim birimleri yönlendiriciliğinde, başta internet olmak üzere, telefon ağı, basın bültenleri, hoparlör sistemleri gibi tüm imkanlar kullanılarak sürekli canlı tutulacak bir iletişim ağı yapılandırılacaktır. Ücretsiz bir telefon numarası ile her an belediye halkla ilişkiler birimine direkt ulaşabilecek, 24 saat mesaj bırakılabilecektir. Her yerleşim biriminin önemli merkezlerine, meydanlarına ücretsiz kablosuz internet bağlantısı imkanı sağlanacak, telefon veya bilgisayarlar ile internetten tüm yurttaşlarımız, yolcu ve turistler serbestçe yararlanacaktır. Turizm enformasyon işlemleri kurumda toplanacak merkezi bir danışma sistemi tarafından telefon ve internet aracılığı ile ulaşılabilen kurumsal bir hizmet olacaktır. Belediye basın ve halkla ilişkiler merkezi, her türlü bireysel veya toplu etkinliklerin duyurulabileceği, iş veya elemen arayanlardan, düğün veya mevlit ilanlarına kadar çeşitli sosyal konuların, etkinliklerin koordinasyonuna kadar her türlü güncel konunun takip edilebileceği bir koordinasyon merkezi olacaktır.


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Milliyetçi Hareket Partisi, Antalya’yı bir bütün olarak, 4 mevsim tarım ve turizm yapılabilen bir şehir haline getirmeyi önemli bir strateji olarak programına almıştır. Ayrıntılarını, uygulama pratiğini bölgemizde artık daha işlevsel bir yapılanmaya ve işleyişe kavuşturmak zorunda olduğumuz kent konseylerinde de tartışacağımız, 4 Mevsim Tarım ve turizm hedefimizin Turizm ayağını ele aldığımız bu bölümde, halen yürütülmekte olan turizm faaliyetlerinin giderek 10 aya, ileride tüm mevsimlere yayma hedefiyle başlayan süreç hakkında vizyonumuzu anlatmaya çalışacağız.

Turizm sektörünün en önemli bileşeni bölgemiz kent ve yerleşimlerinin fiziksel altyapısı, sosyal gelişmişlik düzeyi ile birlikte, Belediye ve diğer kamu hizmetlerinin kalitesi ile o kentin kendisidir. Yolları düzgün, temiz. Trafiği düzenli, gürültüsüz, elektrikleri kesilmeyen, suları akan, öncelikle belediye hizmetleri düzgün bir kent turizm için ilk sınavı geçmiş sayılır. İşletmelerinin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, müşteri kazanmak ve tutmak için yeterli değildir. En iyi işletme dahi, ulaşım, sağlık hizmetleri yetersiz, yukarıda bahsettiğimiz kentsel konuları çözememiş, sokaklarında hanutçuların yol kestiği bir kentte bulunması nedeniyle sıkıntılar çekecektir. Bu gerçek, işletmecilerin bulunduğu kente karşı duyarlı olması zorunluluğunun bir yönüdür. Ancak, İşin bu tarafı öncelikle yerel yöneticilerin konusudur. Bu çerçevede açıklamaya başladığımız Kaş programımızın içerdiği hizmet projelerimizi bölüm bölüm ele alacağız Kaş bölgesinin kendiliğinden oluşmakta olan yönelişi dışında yerel yönetim ve işletmecilerin ve halkın

4 Mevsim Turizm


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Kaş bölgesinin kendiliğinden oluşmakta olan yönelişi dışında yerel yönetim ve işletmecilerin ve halkın katılımı ile oluşturulmuş derli toplu bir turizm stratejisi yoktur. Böyle bir stratejinin oluşturulması için, sadece turistik işletmelerin günübirlik sorunlarını tartışmak yeterli olamaz. Kentin top yekun imar planlarını, trafik düzenini, ulaşım sorununu velhasıl daha birçok başlığı birlikte ele almak gerekir. Kaş turizminin geleceği, bizim öngörülerimize göre alternatif turizm, butik turizm dediğimiz turizm anlayışının devam ettirilmesine bağlıdır. Bu konuyu da detaylı olarak tartışmaya açacağız. Ancak, ilk olarak ‘4 mevsim turizm’ diye nitelendirdiğimiz anlayışın öncelikli bir başlık olduğuna inanıyoruz. Önümüzde yatırım ve işletme maliyetlerinin ekonomik bir çizgiye çekilmesi, istihdam kapasitesinin arttırılması ve işsizlik baskısının azaltılması hedefinin anahtarı olarak görüyoruz. Henüz bölgemizde gelişmemiş (örneğin, amatör balıkçılık) turizm alanlarında girişimcilerin teşvik edilmesi, yok olmaya başlayan kent içi ev pansiyonculuğunun desteklenmesi, henüz turizmle yeterince tanışmamış yayla yerleşimlerinin, tarım kesiminin turizm sektörünün işletmeleri ile organize çalışmalarla turizme kazandırılması gibi; Spor turizmi, özellikle futbol turizmi gibi alanlara yatırım yapılması gibi, arkeolojik ve doğa zenginliklerinin, yaz kış yapılabilecek gezi, spor, sağlık turizmi alanların turizme daha çok katılması gibi hedefler vardır. Hizmet konusunda samimi olduktan sonra, bölgemiz bizlere sonsuz doğa, insan, tarih gibi imkanlar vermektedir. Bölge insanının girişimciliği teşvik edilerek Kaş’ı refah ve bolluk kenti haline getirmek mümkündür.

4 Mevsim Turizm


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Önümüzde yatırım ve işletme maliyetlerinin ekonomik bir çizgiye çekilmesi, istihdam kapasitesinin arttırılması ve işsizlik baskısının azaltılması hedefinin anahtarı olarak görüyoruz. Henüz bölgemizde gelişmemiş (örneğin, amatör balıkçılık) turizm alanlarında girişimcilerin teşvik edilmesi, yok olmaya başlayan kent içi ev pansiyonculuğunun desteklenmesi, henüz turizmle yeterince tanışmamış yayla yerleşimlerinin, tarım kesiminin turizm sektörünün işletmeleri ile organize çalışmalarla turizme kazandırılması gibi; Spor turizmi, özellikle futbol turizmi gibi alanlara yatırım yapılması gibi, arkeolojik ve doğa zenginliklerinin, yaz kış yapılabilecek gezi, spor, sağlık turizmi alanların turizme daha çok katılması gibi hedefler vardır. Hizmet konusunda samimi olduktan sonra, bölgemiz bizlere sonsuz doğa, insan, tarih gibi imkanlar vermektedir. Bölge insanının girişimciliği teşvik edilerek Kaş’ı refah ve bolluk kenti haline getirmek mümkündür.

Piri Reis Haritasında Kaş-Kalkan

4 Mevsim Turizm


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com

4 Mevsim Turizm

Kalkan Times ile Röportaj – Tosun. MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner, Seçim Kampanyasında programı ve projeleriyle ilgili ilk ipuçlarını vermeye başladı. Bu haberimiz, Tevfik Taner’in ilginç bulunan seçim afişlerinden biriyle ilgili. Ekte verdiğimiz afişte bir balık, koca gözlü bir orfoz balığı var. Bu balık neyin nesi olsa gerek diye merak edip Tevfik Taner’e sorduk. Turizm temalı bu afişte bölgemizin birbirinden ünlü restoranlarının balık menülerine bir gönderme mi yapılıyordu? Bu resmi görünce ‘turistik’ bir akşam yemeği mi aklımıza getirilmek isteniyordu? Tevfik Taner bu resimdeki balığın su altı fotoğrafçısı M. Dönmez’in Kaş denizinde çekilmiş fotoğrafından alındığını, bu fotoğrafın ünlü ‘Tosun’ isimli orfozun hikayesine gönderme yapmak amacıyla kullanıldığını anlatıyor. Devamını Tevfik Taner’in ağzından dinleyelim; “ Orfoz balığı nesli tükenmekte olan bir tür ve koruma altında. Afişimiz, denizlerin korunması ve denizlerimizde azalan türler konusunda Kaş’ta farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Hem erkek hem dişi olan ve büyüdükçe cinsiyet değiştiren orfozun dişi erişkinliğe erişmesi için ortalama boyunun 43.8 cm, erkek olabilmesi için de ortalama 81.3 cm olması gerektiği söyleniyor. Bizim restoranlarda gördüğümüz orfozlar genellikle 40 santim altındaki orfozlar ve hepsi daha erişkinliğe ulaşmamış yavrular. Orfoz sadece bizde değil tüm Akdeniz genelinde koruma altına alınmış. Uzmanlar, “Birçok lokanta tezgahında kafasında zıpkın izi olmayan orfoz bulmanın çok zor olduğunu Orfoz ve lahoz gibi çok yavaş büyüyen ve çok az çiftleşme potansiyeli olan türlerin zıpkınla avlanılmasının bu türler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu" söylüyorlar. Afişimizdeki orfoz ile gönderme yaptığımız ünlü orfoz Tosun’un hikayesi ise şöyle: ‘Tosun’, Tekirova'nın Üçadalar bölgesinde 2004'te

fotoğraflanmış. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden araştırmacılar ve bölgedeki balıkçılar bu orfoz balığına, efsane sünger avcısı Tosun Sezen'e ithafen 'Tosun' adını vermiş. Araştırmacılar ve balıkçıların elinden beslenen 'Orfoz Tosun', zıpkınla avlananlar tarafından öldürülmüş. O zaman ulusal basında da yer alan bu haber nedeniyle ‘Tosun’, orfozların korunmasıyla ilgili kamuoyu desteği ve koruma bilinci oluşturmak amacıyla kullanılan önemli bir simge olmuş. İnsanlarla, onlardan korkmadan kolayca iletişim kurabilen, bu nedenle su altı fotoğrafçılığı ve dalış turizminde önemli bir figür olan orfoz balıklarının denizlerimizin korunması projelerinde önemli bir simge olduğunu düşünüyoruz.”


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com

Kent Bilgi Sistemi

Yerel Yönetimlerin asli görevi yurttaşlarının yaşam standartlarını yükseltmektir. Günümüz koşullarında toplumun çıtası yükselen beklentileri ve isteklerinin karşılanabilmesi için eski belediyecilik sistemlerinin yetersiz kaldığı açıktır. Kent Bilgi Sistemi Kaş coğrafyası üzerindeki tüm fiziksel, ekonomik, sosyal verilerin bilgi çağının tüm teknolojik imkanları ile toplanması, Belediyenin kurumsal yapısında oluşturulmuş bir merkezde analiz ve sentezlerinin yapılabilmesi, değişken verilerin güncellenebileceği kadro ve teknoloji imkanlarının sağlanması ve bütün bunların başta internet olmak üzere tüm paylaşım imkanları kullanılarak toplumun her an ulaşabileceği bir veri tabanı merkezi haline getirilmesi gerekir. Eskiden fiziksel güçle, elle yapılan işlerin makinelerle yapılması gibi, bilginin de hızlı işlenebilmesi için, zihinsel gücün yerini bilgisayar teknolojileri almaktadır. Artık evimizdeki en küçük ihtiyaçlarımız için bilgisayarlarımızdan ulaştığımız bilgiler gibi, yaşadığımız bölgenin tümünü kapsayan bir veri bankasında birikmiş işlenmeye hazır bilgileri içeren bir sistemin kurulması, yatırımların planlanmasından, Kamu ve özel sektör hizmetlerinin optimizasyonuna kadar son derece yararlı imkanlar sunacaktır. Kaş bölgemizdeki bilgi yönetimini hızlı ve doğru yapabilmek için oluşturulacak sistemler profesyonel firmalar tarafından sağlanabildiği gibi, üniversitelerimizden de sağlanabilmektedir. Teknolojik alt yapı, donanım gibi imkanları temin ederek, bu sistemleri yürütecek yerel

birimlerin kurularak, kadroların yetiştirilmesi hedefimizdir. Bilgi Sistemleri ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yerel yönetime ve ilçemize maliyeti, kısa sürede sağlayacağı ekonomik getirileri yanında önemsiz kalmaktadır. Ayrıca bilgi sistemlerinin hızlı ve doğru bilgi imkanlarından yararlanacak Kent konseyi ve alt birimleri, sosyal ve ekonomik amaçlı sivil örgütlerin katkısı ile ulaşılacak birlikte üretim kapasitesinin yararları, bu maliyetlerin karşısında ezici bir önceliğe sahiptir.


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com

Kaş Geleceğini Kadınlar Eliyle Kuracaktır.

Kadınlarımız, çoğu zaman seçim dönemleri dışında pasif bir siyasi konumda durmakta ya da tutulmaktadır. Bu gerçeğin arkasında her ne kadar çağdaş yaşamda aktif yer almalarına mani bazı geleneksel ve kültürel gerçekler var ise de, eğitim eksikliklerinin, mesleki becerilerinin gelişmesine mani olan, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan çağ dışı statünün de rolü çok yüksektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadın konusundaki Parti politikasının devamı olarak yerel yönetimlerde de kadın konusuna diğer konulara oranla ayrıcalıklı bir yer ayırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu öncelik nedeniyle Kaş Yerel Yönetim Vizyonumuzun anlatıldığı çalışmamızın ikinci temasını kadın konusuna ayırıyoruz. Kaş, turizm ve tarım sektörlerinin iç içe olduğu, kent ve köy yaşamının iç içe geçtiği, bu özelliği nedeniyle her kesimden, her meslek ve sosyal statüden, kültür ve ülkeden insanların oluşturduğu zengin bir mozaiktir. Kadın Kültür Merkezi, bütün farklılıklarına rağmen sevgi ve hoşgörü içinde birbirlerinin zenginliklerini paylaşan kadınlarımızın kaynaştığı, yeni dostlukların, ilişkilerin geliştiği çok önemli merkezler olacaktır. Tevfik Taner ile MHP, Kaş halkına, kaynaşmış, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamayı, yaşam standardı ve refah düzeyi yüksek, toplumsal ve kültürel gelişmenin kentler ve mahallelerde somut olarak yaşatılabileceği dinamik mekanlar sunmayı vaat etmektedir. Kaş yerel yönetimi, dönemimizde kadın konusunda somut olarak ilk adımı, sadece kadınların kullanımına ayrılmış bir tesis yapılması ile atacaktır. Bu tesis, ülkemizin birçok yerleşiminde örnekleri görülen Kadın Kültür ve Sanat Evi olarak faaliyet gösterecektir. Kaş’ta kadınlarımız ve genç kızlarımızın, ülkemizin, hatta dünyanın sahip olduğu tüm çağdaş, kültürel, teknolojik imkanlardan yararlanma haklarına sahip çıkıp korumak, yerel yönetimlerin, kentin yaşam standartlarını yükseltme görevinin ilk adımıdır. Kadın kültür evlerinde kadınlar, ücretsiz olarak katıldıkları sosyal ve sportif faaliyetlerde, bedensel ve psikolojik olarak aile yaşamlarına ve topluma pozitif bir enerji vereceklerdir. Eğitim ve meslek edindirme faaliyetleriyle ülke ekonomisine, işgücü ve üretim olarak artı değer getirecekler, ev yapımı kendi ürünlerinin ‘El Ürünleri Pazarları’nda satışı ile aile bütçelerine katkı sağlayacaklardır. Kadın Kültür Evi, spor, sauna imkanları ile fitness salonlarını da içeren, çok maksatlı etkinlik alanları ile, konferans, konser vb. etkinliklerin sergileneceği, kurs, ders, atölye imkanlarıyla OkumaYazma, Anne Çocuk Eğitimi, Ebru, İğne Oyası, El Örgüsü, Resim, Yağlı Boya, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, Tel Kırma, Takı Tasarımı, Tezhip, Kırkyama, Mefruşat, Mum Batik, Taş bebek, Diksiyon, Bilgisayar, İngilizce, Cilt Bakımı, Vitray, Sabun, Ev aksesuarları, Manikür-Pedikür, Kuaförlük, Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Keman, Ud,

Kanun, Bağlama gibi konularda kendilerini geliştirme imkanları bulacakları, Ürünlerini sergi salonlarında teşhir edebilecekleri vazgeçilmez bir tesis olacaktır. Kadın Kültür Evi, kadınları aile yaşamlarında, iş hayatlarında daha bilinçli hale getirmek, aile içi iletişim konusunda çocuklarına daha faydalı olmalarını sağlamak için aynı zamanda, sosyologlar ve psikologların desteği ile yardıma ihtiyacı olan kadınlarımızın psikolojik yönden destek alabilmesi için çalışmalar yürüteceklerdir. Diğer yandan uzman kişiler tarafından ilk yardım, diyabet, kadın ve cinsel hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, gibi sağlık konularında, stres yönetimi, madde bağımlılığı eğitimi, kadına yönelik şiddet vb. konularda seminerler düzenleyeceklerdir. Gönüllü avukatlar yardımıyla kadınlarımız, hakları konusunda bilgilendirilecek, iş hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, aile hukuku gibi konularda kadınlara seminerler verilecektir. Bu merkezin mensubu kadınlara, ihtiyaçları halinde hukuki destek verilecektir.


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Doğa ve Çevre ile Varız İçinde yaşadığımız çevreyi, tüm diğer canlılar ile birlikte paylaşıyoruz. Onların varlıklarını sürdürebilmeleri ve çevremizde hayatı yaşanabilir kılan tüm koşulların korunması bizlerin yaşamı ve geleceği için çok önemli. Hepimiz doğanın bir parçası olduğumuzun farkında olarak yaşamalı, yerel yönetimler de bu duyarlığa sahip çıkmalıdır. Doğa, havası, suyu, bitkileri hayvanları ve biz insanları ile birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dengelerle ayakta durmaktadır. Maalesef bizler bu muhteşem ahengi, kendi geleceğimizi, gelecek nesillerin yaşam haklarına zarar verecek sorumsuz politika ve davranışlarımızla giderek yok ediyoruz. Giderek dünya çapında bir tehdide dönüşen çevresel sorunlarla mücadele etmek, doğal dengeleri korumak, kısaca çevre bilincine sahip çıkmak çağdaş insan topluluklarının günümüzdeki en önemli görevidir. İçinde yaşadığımız çevrenin ortakları olan hayvanların, hatta ağaçların, hatta derelerin bile hakları, bizlerin de onlara karşı sorumlulukları vardır. Her yıl evlerimizin bir köşesine, binlerce kilometre öteden gelip aynı yere yuvalarını yapan kırlangıçların bile

kentimiz üzerinde hakkı vardır. Yerel yöneticiler olarak bizler, tutsak edilmiş yunusların özgürlüğünden, milyonlarca yıldır kendi halinde var olagelmiş derelerin akışından, göçmen kuşların göç yollarından, tüm canlıların doğal yaşama alanlarından, kentimizi paylaştığımız evcil hayvanların yaşam koşullarından, hepsinden ama hepsinden sorumluyuz. Ormanlarımız, denizlerimiz, kuşlarımız, balıklarımızla, carettalarımız, yunuslarımızla birlikte hayatı paylaşan bir bütünüz. Kırlangıçlar göç yollarından döndüklerinde onlara yuva yapacakları mekanlar bırakmamışsak, mimarlar, teknik insanlar, yerey yöneticiler insanların mekanlarını planladıkları kadar, onların da yaşamlarını sürdürebilecekleri ayrıntıları hesaplamıyorsa doğa tarafından terk ediliriz. Evlerimizi, sokaklarımızı paylaştığımız


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Doğa ve Çevre ile Varız Ormanlarımız, denizlerimiz, kuşlarımız, balıklarımızla, carettalarımız, yunuslarımızla birlikte hayatı paylaşan bir bütünüz. Kırlangıçlar göç yollarından döndüklerinde onlara yuva yapacakları mekanlar bırakmamışsak, mimarlar, teknik insanlar, yerey yöneticiler insanların mekanlarını planladıkları kadar, onların da yaşamlarını sürdürebilecekleri ayrıntıları hesaplamıyorsa doğa tarafından terk ediliriz. Evlerimizi, sokaklarımızı paylaştığımız evcil hayvanlardan başlamak üzere, tüm canlıların hukukunu korumayı , onların da yaşam sağlık koşullarını takip etmeyi, yönetimimizde sokak hayvanlarının barınabileceği tesisleri kurumsal bir denetime ve yönetime kavuşturmayı, onların bakım ve beslenmelerini sadece hayvan severlerin ilgisine bırakmamayı, sokak hayvanlarının üremelerinin denetim altına alınmasını, barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesi için teşvik edici tedbirler alınmasını taahhüt ediyoruz. Tüm evcil hayvanların kimlik kartları olacak ve veterinerler tarafından periyodik kontrolları yaptırılacaktır. Zehirleme benzeri insanlık dışı olayları önlemek için tedbirler alınacak, sorumlularının bulunması için her türlü imkan kullanılacaktır. Çocuklarımızda çevre bilincini arttıracak eğitici programlar, doğa etkinlikleri, yarışma, konser, tiyatro ve benzeri

organizasyonlar düzenlenecektir. Kaş sınırlarında yunus ve sirk benzeri canlıların istismarına dayanan gösterilerin yapılmasına ve bu tür işletmelerin çalıştırılmasına izin verilmeyecektir.


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com

İktidara Doğru


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Hepimiz Biriz Birlikteyiz


MHP Kaş Belediye Başkan Adayı Tevfik Taner Seçim Koordinasyon Merkezi Tarafından Hazırlanmıştır.( 2014 Mart)

www.tevfiktaner.com Hepimiz Biriz Birlikteyiz

Tevfik taner seçim vizyonu ve kampanya  
Tevfik taner seçim vizyonu ve kampanya  
Advertisement