Page 1

PORTFOLIO

URBAN DESIGN TEUN VAN DER GELD


CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK

CONTACT Tel: 06 - 40 56 23 79 Mail: teunvandergeld_72@hotmail.nl

VAARDIGHEDEN

Naam

Teun

Illustrator

Achternaam

van der Geld

Photoshop

Geboortedatum

16 februari 1999

Indesign

Geboorteplaats

Boxtel, Noord Brabant

AutoCAD

Nationaliteit

Nederlands

Microsoft Word Microsoft Excel

EIGENSCHAPPEN

Microsoft Powerpoint

Bescheiden - Creatief - Gedreven - Humor - Georganiseerd - Zelfstandig - Sociaal

SketchUp Handtekenen

ONDERWIJS

Engels Urban Design op NHTV University of Applied Sciences, Breda

Nederlands

2015 - 2016

Jacob-Roelandslyceum, Boxtel HAVO

CERTIFICATEN

2012 - 2015

Jacob-Roelandslyceum, Boxtel VWO

2011 - 2012

Jacob-Roelandslyceum, Boxtel HAVO

2016 - Heden

Hoogeschooltaal Nederlands C1-niveau Hogeschooltaal Engels C1-niveau INTERESSES EN HOBBY’S Fitness - Reizen - Muziek - Trends - Architectuur

WERKERVARING 2016 - 2018

2 2

Vakkenvuller met sturende rol bij Coop supermarkten, Liempde

2014 - 2016

Vakkenvuller bij Jumbo supermarkten, Boxtel

2017 - HEDEN

Medewerker bij SBBN Media, vormgever en ontwerper

2018 - HEDEN

Schoonmaker in de thuiszorg bij Elde Zorggroep (vakantiekracht)


PERSOONLIJK

Mijn naam is Teun van der Geld, geboren en getogen in Boxtel, Noord-Brabant. Op het moment studeer ik Urban Design aan de NHTV in Breda en woon ik nog in Boxtel. Zoals wellicht de meeste kinderen vond ik tekenen leuk en was vroeger al druk bezig met het bouwen van mijn eigen lego stad. Ik speelde gitaar en luisterde naar de Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Naar mate ik ouder werd had ik minder vrije tijd en als ik vrije tijd had ging ik naar vrienden. Ik ging van de Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix naar de hiphop en ik raakte de gitaar minder aan. Ik heb op de middelbare een overstap gemaakt van HAVO naar VWO en vervolgens drie jaar VWO gedaan. Ik kwam er in mijn een na laatste jaar er achter dat de universiteit mij destijds niet trok, ik wilde meer praktisch gericht leren en daarom trok HBO mij meer aan. Daarom heb ik gekozen om over te stappen en heb mijn laatste jaar op HAVO gedaan. Tegenwoordig heb ik, net als mijn muzieksmaak, mijn interesses uitgebreid. Ik ben geĂŻnteresseerd in architectuur, trends, reizen en muziek. In mijn vrije tijd ga ik naar vrienden, bezoek ik steden of pak ik de gitaar op.

Teun

3


INHOUD

CURRICULUM VITAE

2

PERSOONLIJK

3

INHOUD

4

INRICHTINGSPLAN | TILBURG

5

DORPSVISIE | THOLEN

10

STRUCTUURVISIE | ALMERE

18

OVERIGE WERKEN

24

4


INRICHTINGSPLAN TILBURG

5


6


OPDRACHT Voor dit plangebied moest er een inrichtingsplan gemaakt worden. Verschillende gebieden in Tilburg werden verdeeld onder de studenten. Ik kreeg het Edmond Meliserf ten Noorden van station Tilburg. Door middel van een planbezoek, inventarisatie en analyse leerden we het plangebied goed kennen. De analyse en inventarisatie werd gedaan in tweetallen.

CONCEPT | PROCES

INVENTARISATIE EN ANALYSE Tilburg is bekend om de lintstructuur, het Edmond Meliserf lag aan een van de vele linten in Tilburg. In het plangebied was sprake van weinig samenhang, een mix van oude en nieuwe gebouwen en hoge en lage bebouwing. Er was een slecht onderhouden grasveld met een parkeerplaats en garageboxen. Ook zat er een meubelzaak bij een van de ingangen ( zie afbeelding rechts onder) die er, in tegenstelling met het plangebied, erg verzorgd uit zag. Daarnaast had het plangebied een boerderij wat erfgoed was. De rest van de bebouwing binnen het plangebied waren achterkanten van tuinen, vaak schuttingen of muren. Om het gebied te betreden waren er een aantal smalle ingangen en drie ingangen die voor de auto waren bedoeld, het plangebied had een slechte uitstraling. Na de inventarisatie en analyse moesten we individueel een concept en inrichtingsplan maken. CONCEPT Het concept was een bouwblok met een grote openbare ruimte, met veel groen. Daarnaast moest het ook functioneren als een doorgang. Onder de openbare ruimte, in het midden van het plan, kwam een parkeergarage die anderhalve meter verdiept is. Dit zorgt er voor dat de ruimte in het midden een anderhalve meter verhoogd dek is, gemaakt van houten vlonders. Op de houten vlonders komt een speelplek en grote bakken die moeten dienen als zitplekken. In deze bakken komt helmgras en in sommigen bakken zelfs bomen. De oude boerderij die er al stond moet in verbinding met het nieuwe plan komen te staan, dit is geprobeerd door de bebouwing zo neer te zetten dat het lijkt alsof het de boerderij omarmt.

7


COLLAGE

INRICHTINGSPLAN | 1:200

RESULTAAT Zoals te zien is, is het concept redelijk veranderd. In plaats van bakken met helmgras is er gekozen voor bakken met een combinatie van relatief kleine meerstammige bomen, heide en prairie planten. Deze bakken dienen net als in het concept als zitplekken. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor twee semi-openbare plekken rondom de woningen met dezelfde heide en prairie planten als op de vlonders. Hier staan echter flinke esdoorns in plaats van de zelfde bomen als op de vlonder. Door middel van poorten moet dit voelen als een ruimte die niet volledig als openbare ruimte voelt (een semi-openbare ruimte). De achterkanten van de bestaande woningen krijgen klimop planten zodat de kwaliteit in deze ruimtes verbetert. De openbare ruimte in het midden van de woningen is ,net als het concept, een grote houten vlonder die anderhalve meter hoger ligt dan het maaiveld. Door middel van grote trappen is deze plek te bereiken. Hier onder ligt een parkeergarage waar bewoners kunnen parkeren, de in- en uitgang voor auto’s ligt aan de noordkant van het plangebied. De in- en uitgang voor voetgangers ligt bij de speelplek in het midden van de openbare ruimte. Er zijn zo’n 70 woningen gebouwd, verschillend van appartementen en grondgebonden woningen. De grondgebonden woningen hebben een dakterras of een groen dak. Verder staat er nog een appartementencomplex die los staat van de andere woningen. In dit plan is ook rekening gehouden met straatmeubilair.

Dit plan is gemaakt in de tweede periode van het eerste jaar van mijn studie en moest met de hand gedaan worden (vandaar de soms wat slechte kwaliteit van afbeeldingen, mijn excuses hiervoor).

8


SFEERIMPRESSIE

DOORSNEDEN | 1:50

1

1

2

2

9


ONTWERP | ILLUSTRATOR

10


DORPSVISIE THOLEN

11


12


OPDRACHT Voor dit project kregen we de opdracht om een dorpsvisie te maken van een dorp binnen Waterpoort. Onder Waterpoort vallen de dorpen Willemstad, Oudenbosch, Sint-Maartensdijk, Stampersgat, Standdaarbuiten en Tholen. Wij kregen het dorp Tholen toegewezen. Na het analyseren en het maken van een dorpsvisie moest iedereen een gedeelte van de dorpsvisie uitwerken. In de dorpsvisie moesten we laten zien hoe wij van plan zijn om mensen naar Tholen te laten komen. In de uitwerking moesten we vervolgens zorgen dat er tussen de 100 en 150 woningen bij kwamen in Tholen.

ANALYSE Tholen is een dorp gelegen in Zeeland, aan het Schelde-Rijnkanaal. Het is een vestingsdorp, dit is dan ook te zien aan het stervormige centrum, wat typische is voor de oude vestingsteden. Tholen groeit enorm snel, dit heeft te maken met de verbinding met Rotterdam. Er zijn verschillende nieuwbouwwijken aangelegd afgelopen jaren. Daarnaast heeft Tholen een jachthaven, hier ligt echter sinds kort een dam die Tholen moet beschermen voor een eventuele overstroming die ooit in de duizend jaar kan gebeuren. Verder heeft de landbouw erg veel last van verzilting van de grond.

KWELDERS EN DIJKEN

1 : 20.000

13


DORPSVISIE In de dorpsvisie wil ik het groen wat om Tholen heen ligt uitbreiden richting het centrum van Tholen, zodat het een onderdeel wordt van Tholen en men snel in de natuur is vanuit de verschillende wijken. De vestingstuin die in Tholen ligt zal gerenoveerd worden en zal uitkijkpunten hebben zodat men Tholen ziet vanuit de tuin. Oorspronkelijk lagen op de dijk ,die aan het oosten van het centrum ligt, vakantiewoningen en een klein stuk bos. Deze zullen plaats maken voor een recreatieplek waar Tholen door wordt gekenmerkt. Doordat het stuk bos weg is zal Tholen goed zichtbaar zijn vanaf de brug. De tuin en de recreatieplek zullen door middel van een wandelroute verbonden worden.

DORPSVISIE | 1:30.000

14

De dam die is aangelegd zorgt ervoor dat de haven gesloten lijkt. Door woningen te plaatsen buitendijks die voor de dam liggen, zal de haven voor schippers een open gevoel moeten krijgen. De plek waar de woningen buitendijks liggen zal mijn plangebied worden die later wordt uitgewerkt, voor deze woningen komt een ondergrondse parkeergarage (soort gelijke als parkeergarage Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch) met water erop zodat het een natuurlijk karakter heeft. Vanuit deze garage kan men ook makkelijk de tuin in of naar het oude centrum.


UITWERKING | 1:2.000

15


RESULTAAT Er zijn in het buitendijks gebied zo’n 100 steigerwoningen geplaatst. De steiger fluctueert met de waterstand en gaat van hoog naar laag door middel van beweegbare koppelingsdelen. De palen zorgen ervoor dat de huizen op hun plek blijven staan, er is natuurlijk wel beweging mogelijk van hoog naar laag bij de palen zodat de steigers kunnen fluctueren. Aan het eind van elke steiger zijn aanlegsteigers voor boten geplaatst. De laatste huizen op elke steiger hebben hun eigen aanlegsteiger.

UITWERKING | 1:500

De woningen hebben een uitzicht over de kwelders en het water. Elke woning heeft een eigen tuin en de woningen met private aanlegsteigers kunnen via de tuin het water in. Dit is echter niet mogelijk voor de woningen die geen private aanlegsteiger hebben, anders kan iedereen de kwelder in en dat is niet de bedoeling. De woningen zijn typische Zeeuwse woningen met een oranje kleurig dak, witte kozijnen en zwarte houten muren. De steigers zijn in principe auto vrij, tenzij er moet worden verhuisd of de nooddiensten zoals ambulance er in moet, dit wordt geregeld door middel van paaltjes aan het begin van elke steiger. Bewoners parkeren in de ondergrondse parkeergarage iets verder op. Door middel van een pad kunnen bewoners en bezoekers door het kweldergebied lopen en de verschillende steigers bereiken vanaf de parkeergarage. Verderop ligt een openbaar zwembad wat in het Schelde-Rijnkanaal ligt en dit kan worden bereikt door het zelfde pad als die van de parkeergarage.

1:500

DOORSNEDEN | 1:200

16


COLLAGE

DOORSNEDEN | 1:200

WONEN AAN HET WATER

1:200

IMPRESSIE | SCHETS

WONEN AAN DE DIJK

17 17


STRUCTUURVISIE ALMERE

18

18


19


OPDRACHT Voor deze opdracht werd gevraagd om op basis van een rapport te beschrijven hoe Almere er in de toekomst uit zal zien, uitgaande van extreme omstandigheden. We konden kiezen uit de onderwerpen mobiele, gezonde, klimaat bestendige en CO2 neutrale stad. Ik heb gekozen voor de klimaat bestendige stad. Voor dit onderwerp had ik bedacht hoe de stad er eventueel uit kan zien als er een extreme overlast van water is in Nederland. Er werden verschillende maatregelen voor wateroverlast geanalyseerd en geïnventariseerd, deze maatregelen worden later toegepast in het masterplan en de uitwerkingen. Daarnaast werd de stad Almere zelf uiteraard ook geanalyseerd en geïnventariseerd.

TOEKOMSTBEELD ALMERE | 1:50.000

CONCEPT Het concept is om de waterstructuur in Almere te verbeteren en deze meer ruimte te geven door middel van stadsuiterwaarden. In het masterplan is dit te zien, ook is te zien dat er water geborgen wordt in verschillende waterpleinen en onder de sportvelden door het plaatsen van infiltratiekratten onder de velden. Ten slotte wordt het Beatrixpark ten noorden uitgewerkt. RESULTAAT Er is ruimte gegeven aan het water door de plas te vergroten in het Beatrixpark. Hierdoor ontstaat de kans om drie verschillende woonmilieus te creëren. Zo zijn er steigerwoningen aangebracht, die de kwaliteit van het water optimaal benutten. Daarnaast is er midden in de plas een onderloop gebied gecreëerd. Hier staan woningen die ontworpen zijn naar het ontwerp van kasteel Leliënhuyzen in Haverlij, Den bosch van architect Sjoerd Soeters. Deze woningen zijn allen gebonden aan een openbaar plein, met daaronder een parkeergarage. De grote openbare ruimte is alleen toegankelijk voor voetgangers. De woningen hebben allen op de begane grond een garage, dit functioneert tevens als ingang. Ook zit er een ingang aan het openbare plein. Het woonblok staat, net als de wegen binnen het gebied, net wat hoger. Dit geeft het gebied de mogelijkheid om in tijden van hoog water onder te kunnen lopen. Hierdoor ontstaat een woonmilieu met wetlands. Tot slot zijn er woningen in de vorm van appartementen geplaatst op het droge. Deze complexen zijn 10 verdiepingen hoog en hebben een geweldig uitzicht over het park en de stad Almere. De complexen hebben een speels karakter doordat per appartement het balkon anders is gesitueerd dan het appartementen erboven en eronder. Het park heeft veel bos, in de bossen zijn wandel- en fietspaden aangelegd zodat mensen, wonend in de wijken om het park heen, binnen elke minuten in de natuur kunnen zijn. Daarnaast is er een tweetal speeltuinen aangelegd, zo is er ook ruimte gemaakt voor kinderen om te recreëren. Ten noorden van de plas is een kade aangelegd van houten vlonders, hier kan men rusten en genieten van het uitzicht terwijl de kinderen spelen in het speeltuin wat erbij ligt. Het Beatrixpark heeft zo een nieuw leven gekregen en biedt ruimte aan het water. De woningen in het park zijn van hoge kwaliteit door de drie verschillende woonmilieus waarin deze zijn gesitueerd. Het park biedt ruimte voor recreatie en wonen in een kwalitatief sterk stuk natuur midden in de stad Almere. 20

COLLAGE TOEKOMSTBEELD | PHOTOSHOP


MASTERPLAN ALMERE | 1:5.000

21


UITWERKING | 1:2.000

DOORSNEDEN | 1:1.000

22


PROFIELEN | 1:200

CONCEPTEN | SKETCHUP

2

1

3

23

23


OVERIGE WERKEN

24

24


IMPRESSIE | PHOTOSHOP

IMPRESSIE | PHOTOSHOP

IMPRESSIE | PHOTOSHOP

IMPRESSIE | HANDTEKENING

25


AUTOCAD | MASTERPLAN

26


SBBN MEDIA | FLYER EVENEMENT

SBBN MEDIA | POSTER

SBBN MEDIA | POSTER

SBBN MEDIA | ALBUM COVER SBBN MEDIA | POSTER

27


EINDE TEL: 06 40 56 23 79 MAIL: teunvandergeld_72@hotmail.nl

28

28

Portfolio Urban Design Teun van der Geld NHTV Breda  

Dit portfolio laat zien waar ik de afgelopen twee jaar mee bezig ben geweest binnen de opleiding Urban Design op de NHTV te Breda. Enjoy!

Portfolio Urban Design Teun van der Geld NHTV Breda  

Dit portfolio laat zien waar ik de afgelopen twee jaar mee bezig ben geweest binnen de opleiding Urban Design op de NHTV te Breda. Enjoy!

Advertisement