Teunkie van der Sluijs Directing Portfolio 2019

Page 30

Random (Zomaar) by debbie tucker green Studio Dubbelagent

Compagnietheater Amsterdam

Compagnietheater Amsterdam

This Dutch première of debbie tucker green’s monologue interweaves four voices from a family whose lives are dramatically altered by an act of random violence. A piece for one actress, switching between a multitude of characters and voices. Performed from a stationary position between fr mirrors in an otherwise empty space, and lit solely through reflected lighting in front of a large projection of television static.

In deze theatersolo verweeft Joy Wielkens vier stemmen uit een gezin wier leven op z’n kop komt te staan door zinloos straatgeweld. Stilstaand in een lege ruimte, alleen belicht vanuit reflectie en tegen de achtergrond van een metershoge projectie van televisiesneeuw, switcht de actrice tel tussen spoken word poetry, theater en zang. Nederlandse première, in eigen vertaling, van één van de belangrijkste auteurs binnen zowel Britse black culture als het Engelse toneelbestel.

by // tekst debbie tucker green (transl. Teunkie van der Sluijs) stage & lighting design // vormgeving & lichtontwerp Floriaan Ganzevoort cast // met Joy Wielkens


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.